Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA /2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva Aalto Eero Kärki Tuomas Sunnari Mina Solonen Veera Snellman Henna Tolvanen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kaikkonen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Kaikkonen kehotti kaikki ottamaan ruokaa. Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. Puheenjohtaja Kaikkonen osallistuu Asianajajaliiton Asianajopäiville Opintovastaava Solonen ilmoitti saaneensa kutsun Nelli-tiedonhakuportaalin käyttöönottotilaisuuteen

2 Ulkoasiainvastaava Kärki on matkoilla viikon 2. Kärki on täten poissa hallituksen seuraavasta kokouksesta. Kärki ilmoitti, ettei hänelle tarvitse viikon aikana soitella. Velvoitettiin Kärki tuomaan alkoholia ja lähettämään postikortti hallitukselle. 5. Postin jako Päätettiin, että tiedotusvastaava Sunnari hakee postin toimistolta ennen kokouksia ja jakaa sen hallituksen kokousten aluksi. Yhdistyksen tiloihin Sörnäisiin tulleen postin jakaa taloudenhoitaja Aalto. 6. Hallituksen järjestäytyminen 6.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi taloudenhoitaja Aalto. 6.2 Nimenkirjoitusoikeuden toteaminen Todettiin nimenkirjoitusoikeuden määräytyvän yhdistyksen sääntöjen 23 :n ja hallinto-ohjesäännön 9 :n mukaisesti. Sääntöjen 23 :n tarkoittamaksi, hallituksen keskuudestaan valitsemaksi jäseneksi, valittiin yleisvastaava Tolvanen. 6.3 Valiokuntien toiminnasta vastaavien hallituksen jäsenten nimeäminen Hallinto-ohjesäännön 10 :n mukaisesti nimettiin OVK:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi opintovastaava Solonen, UAV:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi ulkoasiainvastaava Kärki, YVK:n toiminnasta vastaaviksi hallituksen jäseniksi yleisvastaavat Snellman ja Tolvanen, sekä OAVK:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi puheenjohtaja Kaikkonen sekä taloustoimikunnan toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi taloudenhoitaja Aalto. Tiedotustoiminnasta vastaa tiedotusvastaava Sunnari. 6.4 Myöhästymis-, poissaolo- ja matkapuhelinhäiriösakko Myöhästymissakoksi päätettiin 5 ja poissaolosakoksi 7. Sakolta välttyy, mikäli ilmoittaa myöhästymisestään tai poissaolosta viimeistään kaksi tuntia ennen kokouksen alkua ja syy poissaoloon on erittäin hyvä. Syyn pätevyydestä päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen. Force majeure tapauksissa ennakkoilmoituksesta riippumattomasta sakosta vapauttamisesta päättää hallitus tapauskohtaisesti. Myöhästymisen ajankohta määräytyy hallituksen huoneen seinälle kiinnitettävän kellon mukaan. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari asentamaan kello ja pitämään se STT:n aikamerkin mukaisessa ajassa.

3 Matkapuhelinhäiriösakko on 6. Häiriönä pidetään puhelimen soimisen ohella kaikkea puhelimesta välillisesti tai välittömästi aiheutuvaa häiriötä. 7. Virkailijoiden ja muiden luottamushenkilöiden nimeäminen 7.1 Valiokuntien puheenjohtajat OVK, Suvi Knaapila UAV, Hannu Partanen YVK, Quincy Ludwin OAVK, Krista Sauvonsaari OVK:n, UAV:n ja YVK:n kokoonpanon ovat yhdistyksen jäsenet valinneet vaaleilla. Todettiin, että vaalien jälkeen UAV:n emännäksi valittu Sonja Kujanpää on siirtynyt hoitamaan samaa tehtävää YVK:aan ja YVK:n emännäksi valittu Heidi Vänskä on siirtynyt vastaavasti UAV:n emännäksi. Keskusteltiin valiokuntien kokoonpanoissa tapahtuvista muutoksista yleisellä tasolla ja todettiin tarpeelliseksi tarkentaa hallinto-ohjesäännön valiokuntia koskevaa III lukua vuoden 2005 aikana. 7.2 Julkaisujen toimittajat Päätettiin lopettaa Bulletin-julkaisu. Todettiin, ettei Inter Vivoksen päätoimittajan toimeen ollut kokouspäivään mennessä tullut yhtään hakemusta. Myöskään lehden taittajaksi ei ollut saapunut hakemuksia. Keskusteltiin päätoimittajan apuna toimivan toimituksen kokoamisesta Inter Vivokselle. Päätettiin siirtää Inter Vivoksen päätoimittajan nimittäminen myöhempään kokoukseen sekä päättää mahdollisesta toimituksesta vasta päätoimittajan valitsemisen jälkeen. 7.3 Vuosijuhlatoimikunta Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin sihteeri Lemmetty, joka valtuutettiin kokoamaan toimikunta. Toimikunnan muut jäsenet nimetään täten myöhemmin. 7.4 Ansiomerkkitoimikunta Hallinto-ohjesäännön 36 :n 5 kohdan mukaan ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin inspehtori Kangas ja jäseniksi yhdistyksen puheenjohtaja Salo sekä hallituksen puheenjohtaja Kaikkonen. Muut jäsenet nimetään myöhemmin.

4 7.5 Pykäläviikkotoimikunta Pykäläviikkotoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin YVK:n puheenjohtaja Quincy Ludwin. Muut jäsenet nimetään myöhemmin. Päätettiin myös kannustaa Ludwinia toimikunnan tosiasialliseen kokoamiseen. 7.6 Kv-viikkotoimikunta Kv-viikkotoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin ulkoasiainvastaava Kärki. Muut jäsenet nimetään myöhemmin. Todennäköisesti toimikunnan kokoonpano tulee vastaamaan ulkoasianvaliokunnan kokoonpanoa. 7.7 Taloustoimikunta Taloustoimikunnan kokoonpano oli päätetty jo vuoden 2004 puolella. Todettiin, että puheenjohtajaksi nimitettiin tuolloin yhdistyksen puheenjohtaja Salo ja sihteeriksi taloudenhoitaja Aalto. Toimikunnan varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Alakare ja Julia Jouhki, opiskelijajäseninä Sanna Syrjälä ja Laura Oksama. 8. Edustajien ja edustajaehdokkaitten nimeäminen tiedekunnan elimiin Todettiin, että Kristian Wohlströmin paikka tiedekuntaneuvostossa tulee vapautumaan vuoden 2005 aikana. Todettiin, että Emilia Kaikkonen eroaa julkisoikeuden laitoksen johtoryhmässä Toni Kalliokosken varajäsenyydestä ja että hänen tilalleen varajäseneksi tulee Henna Tolvanen. 9. Edustajien ja edustajaehdokkaitten nimeäminen Suomen Lakimiesliiton elimiin 9.1 Suomen Lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan on nimitetty Emilia Kaikkonen ja Tatu Oikarinen. Kaikkosen varajäseneksi on nimetty Elina Lemmetty ja Oikarisen varajäseneksi Veera Snellman. 9.2 Suomen Lakimiesliiton koulutuspoliittisen valiokunnan jäseneksi on valittu Mina Solonen. 10. Talous 10.1 Taloudenhoitajan valtuudet hyväksyä laskuja Taloudenhoitaja Aallolla ei ole valtuutta hyväksyä epäselviä laskuja. Hänellä on valtuus hyväksyä selviä laskuja 1700 asti sekä valtuus hyväksyä kurssilaskuja asti.

5 10.2 Taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeudet Oikeutettiin taloudenhoitaja Ritva Aalto käyttämään seuraavia tilejä ja tallelokeroa Nordea Fredrikintori: APK Nordea tallelokero 1795 Samalla poistettiin Laura Oksamalta oikeus yllä mainittujen tilien sekä tallelokeron käyttämiseen. Valtuutettiin yleisvastaava Henna Tolvanen käyttämään yhdistyksen tiliä Samalla poistettiin edellä mainittu valtuutus Eeva Aholalta. Helsingin arvopaperikeskuksen tiliä koskevat toimet vaativat kuitenkin aina hallituksen päätöksen. Valtuutettiin Ritva Aalto lakkauttamaan vanhoja tilejä ja avaamaan uusia. Valtuutettiin taloudenhoitaja Aalto käyttämään tallelokeroa, lakkauttamaan tallelokero sekä hankkimaan uusi tallelokero Yhdistyksen pankkikorttien käyttöoikeus Valtuutettiin taloudenhoitaja Aalto käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan. Samoin valtuutettiin yleisvastaava Henna Tolvanen käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan korkeintaan 500 päivässä. Samalla valtuutus käyttää yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessa poistettiin Eeva Aholalta. Keskusteltiin pankkikortin hankkimisesta myös yleisvastaava Snellmanille. Todettiin, ettei kortin hankkimiselle ole akuuttia tarvetta, joten jätettiin asia mahdolliseen myöhempään harkintaan Taloudenhoitajan palkkio Päätettiin taloudenhoitajan palkkioksi 2600 vuodessa. Taloudenhoitaja Aalto ei osallistunut asian käsittelyyn Hallituksen ja valiokuntien pullarahat Päätettiin hallituksen, OVK:n ja UAV:n pullarahan olevan 15 ja YVK:n 16 kokousta kohden Muut talousasiat

6 Taloudenhoitaja Aalto muistutti kuittien tärkeydestä yhdistyksen puolesta hoidettavien asioiden kirjanpidolle ja kulujen korvaamiselle. Keskusteltiin toukokuisesta kevätpurjehduksesta kuunari Helenalla ja velvoitettiin taloudenhoitaja Aalto ottamaan yhteyttä Karri Koskenkorvaan asian selvittämiseksi. Keskusteltiin myös purjehduksen hinnasta ja mahdollisuudesta etsiä tapahtumalle aiempaa enemmän sponsoritahoja. Todettiin yhdistyksen järjestämien valmennuskurssien myyntitilanteen olevan hyvä. Sovittiin, että taloudenhoitaja Aalto hoitaa muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle nimenkirjoitusoikeuksien vaihtumisesta. Todettiin, ettei osoitteenmuutosta yhdistyksen kerhotilojen sijainnin vaihtumisesta ole vielä tehty. Päätettiin, että virallisen osoitteenmuutoksen postiin huolehtii taloudenhoitaja Aalto. Yhteistyökumppaneille ilmoitus kerhotilojen osoitteen vaihtumisesta päätettiin tehdä hallituksen tervehdyskirjeen yhteydessä. Kokoustauko alkoi kello Kokousta jatkettiin kello Keskusteltiin yleisesti käytännöstä tilankäyttöanomusten ja tilavuokrien suhteen. Keskusteltiin työnjaosta taloudenhoitajan ja yleisvastaavien kesken tilavuokramenettelyn suhteen.todettiin myös, että tilankäyttöanomusten suhteen ratkaisut ovat tilannekohtaisia, mutta niihin vaikuttavat ainakin seuraavat seikat: henkilömäärä, yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden määrä sekä anojan tai anojien aktiivisuus yhdistyksen toiminnassa. Tilavuokrien osalta keskusteltiin vuokrien korottamisen tai alentamisen mahdollisuudesta. Päätettiin, että lähtökohtaisesti kaikilta tilaa varaavilta tahoilta vaaditaan sekä siivoussitoumuksen että vekselin allekirjoittaminen. Vekselin osalta edellä sanotusta voidaan poiketa pienimuotoisempien tilaisuuksien, kuten yhdistyksen valiokuntien tai kerhojen kokoontumisten, kohdalla. Käsiteltiin tilankäyttöanomuksia Minna Upolalle ei myönnetty tilankäyttöoikeutta syntymäpäivien järjestämistä varten, sillä yhdistyksen uudet tilat Sörnäisissä avataan yleisempään käyttöön vasta viikolla 5. Tilankäyttöoikeutta ei myöskään myönnetty Erik Mrenalle eikä J.P.Tanhualalle, yllä mainituin, kerhohuoneiston käyttöönottoa koskevin perustein.

7 Kalle Kärkkäisen koskevan anomuksen osalta päätettiin pyytää lisäselvitystä osallistujamäärän sekä yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden osuuden suhteen. Todettiin, että Maarit Pimiälle oli jo myönnetty tilankäyttöoikeus kansainvälisen rikosoikeuden seminaarin sitzejä varten Todettiin, että yhdistyksen sopimalla yhteistyösopimuksella seminaarin järjestäjien kanssa yhdistys on velvoitettu antamaan huoneisto seminaarin käyttöön kahtena iltana. Näin ollen myönnettiin tilankäyttöoikeus myös päivälle 2.3.seminaarin iltatapahtumaa varten, vekselillä ja siivoussitoumuksella (Liite 2). Myönnettiin Sanni Puikkoselle tilankäyttöoikeus spex-iltatapahtumaa varten 26.2., vekselillä ja siivoussitoumuksella (Liite 3). Pykälän, Codexin ja Lakimiesliiton yhteistyönä järjestettävälle työnhakukurssille myönnettiin tilankäyttöoikeus 7.2. siivoussitoumuksin (Liite 4). Jaakko Lindgrenille ei myönnetty tilankäyttöoikeutta haalaribileiden järjestämistä varten, vaan päätettiin kehottaa toimikuntaa etsimään tapahtumalle vaihtoehtoista päivämäärää. Kyseiselle päivälle tilankäyttöoikeutta ei voitu myöntää yllä mainitun työnhakukurssin vuoksi. Keskusteltiin mahdollisista päivämääristä tapahtuman järjestämistä varten ja todettiin, ettei haalaribileiden järjestäminen valitettavasti onnistu ennen laskiaisriehaa. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Opintoasiat Pykälän, Codexin ja Lakimiesliiton yhteistyönä järjestämä työnhakukurssi pidetään yhdistyksen tiloissa Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat opintovastaava Solonen, Codexin opintovastaava Anna Liebkind, sekä Lakimiesliiton opiskelijasihteeri Sanna Kyllönen. Tiedossa on esityksiä lakimieskuntaa työllistävien tahojen eri osaalueilta, kuten asianajotoimistoista, julkiselta sektorilta sekä yritysmaailmasta. Osanottajamäärä seminaarissa on noin sata, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Keskusteltiin valiokunnille ja muille yhdistyksessä toimijoille tarkoitettuun, opintoasioihin perehdyttämiseen keskittyvään tilaisuuden järjestämisestä. Keskusteltiin Kannunvalajien kanssa yhteistyönä järjestettävästä seminaaripäivästä ja iltatilaisuudesta. Ajankohta ja teema jätettiin päätettäviksi myöhemmin. Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Suomen Asianajajayhdistyksen kanssa. Keskusteltiin yhteistyösopimuksesta Tietosanoma Oy:n kanssa. Todettiin tarjotun sopimuksen olevan yhdistyksen kannalta erittäin edullinen, mutta päätettiin vielä

8 varmistaa, ettei sopimus ole päällekkäinen tai muuten loukkaa yhdistyksen oikeutta vapaapaikkoihin Lakimiesliiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 12. Ulkoasiat 12.1 Kirjeet sisarjärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille Päätettiin laatia kolme erilaista esittäytymiskirjettä: yksi ainejärjestöille, yksi virallisempi asianajotoimistoille tms. yhteistyökumppaneille ja yksi kansainvälisissä yhteyksissä käytettäväksi. Jätettiin myöhemmin tarkemmin määritettäväksi ne tahot, joille kirjeet lähetetään. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Kärki huolehtimaan kirjeiden laatimisesta ja lähettämisestä. Tiedotusvastaava Sunnari velvoitettiin huolehtimaan valokuvauksesta kirjeitä varten Kevään kv-viikot Vastaanotettu kutsu Bergenin kv-viikolle, joka järjestetään viikolla viisi, Todettiin, että Århusin kv-viikko järjestetään viikolla kuusi. Kutsua viikolle ei ole vielä saapunut. Islannin kv-viikolla (viikko 7) järjestetään vuotuinen Int.Sek. Møte. Muista kv-viikoista ei ole vielä tietoja Vuosijuhlaedustamisen korvaaminen Myönnetään 1-2 lippua osallistujamäärän mukaan. Sisarjärjestöjen vuosijuhliin voidaan hallituksen harkinnan mukaan myöntää enemmänkin Matka-avustukset kv-viikoille Keskusteltiin matka-avustusten jakautumisesta jäsenistön kesken. Todettiin, että avustuksena saadut summat ovat suhteellisen suuria. Jäsenistöstä vuosittain vain hyvin harvat käyttävät mahdollisuutta lähteä pohjoismaisille kv-viikoille edustamaan yhdistystä. Päätettiin, että matka-avustukset on syytä yhä pitää tuntuvina, jotta ne kannustaisivat yhä useampia yhdistyksen jäseniä käyttämään mahdollisuutta osallistua kv-viikoille. Toisaalta todettiin tarve löytää järjestely, joka takaisi avustusten tasaisemman jakautumisen. Päätettiin jakaa avustuksia pääosin edellisten vuosien käytännön mukaisesti, mutta otetaan vuodelle 2005 kaksi poikkeusta. Islannin kv-viikolle yhden henkilön matkaavustuksen euromääräinen katto on 400. Järjestely koettiin tarpeelliseksi lentolippujen kalleuden vuoksi. Toisena rajoituksena yksi yhdistyksen jäsen voi kalenterivuoden 2005 aikana saada yhdistykseltä matka-avustuksia yhteensä korkeintaan Muilta osin pitäydytään viime vuosien mukaisessa käytännössä, jossa kahdelta kv-viikolle lähtijältä

9 matkoista korvataan halvimman järkevän matkustamistavan mukaisista lipuista 80% ja mikäli lähtijöitä on enemmän, jaetaan avustukset kaikkien kesken. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Muut asiat Vastaanotettiin kutsu Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen vuosijuhlaan Siirrettiin juhlaan osallistujien valinta seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja Kaikkonen otti vastaan kutsun Valtakunnalliseen Syyttäjäpäivään. 13. Tiedotusasiat 13.1 Bulletin Päätettiin lopettaa Bulletin. Bulletinissa aiemmin ilmestynyt tieto yhdistyksen tapahtumista kulkee jatkossa yhdistyksen kotisivuilla kohdassa Tapahtumat. Vaihdoksen uskotaan helpottavan tapahtumia koskevan tiedon löytämistä yhdistyksen kotisivuilta Virkailijaluettelo Tiedotusvastaava Sunnari kerää virkailijaluettelon tiedot ja toteuttaa uuden version. Virkailijaluettelo tulee yhdistyksen kotisivuille HYY:n kalenteri Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari toimittamaan tiedot kalenterin lisäksi myös opinto-oppaaseen Pöytäkirjojen julkisuus Todettiin hallituksen pöytäkirjojen olevan julkisia. Velvoitettiin sihteeri Lemmetty toimittamaan hallituksen pöytäkirjat ilmoitustauluille Sörnäisten rantatielle, Mannerheimintien toimistoon ja Heimolan taloon, sekä Hallituksen pöytäkirjat kansioon. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari siirtämään hallituksen pöytäkirjat nettisivuille. Päätettiin kannustaa sekä hallituksen että valiokuntien sihteereitä laatimaan pöytäkirjoista aiempaa informatiivisempia.

10 13.5 Sähköposti Hallitus on liitetty pykala-ry sähköpostilistalle. Valiokunnat on liitetty omille sähköpostilistoilleen. Valiokuntien listoille on liitetty myös kyseisestä valiokunnasta vastaavat hallituksen jäsenet. Listoille liitetyt velvoitetaan informoimaan hallitusta tätä kautta saamastaan tiedosta. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari selvittämään mahdollisuutta suojata pykala-ry sähköpostilista hallituksen ulkopuolisilta tahoilta Kotisivut internetissä Tiedotusvastaava Sunnari totesi kotisivut osin päivitetyiksi: niiden otsikointia on muutettu ja uudet valiokunnat on listattu sivuilla. Sivut ovat yhä päivitysvaiheessa. Sunnari velvoitettiin saattamaan sivut kuntoon mahdollisimman pian. Velvoitettiin tiedostusvastaava Sunnari päivittämään kotisivuja säännöllisesti. Velvoitettiin Sunnari kokoamaan kokonaan uudet kotisivut rakentava tiimi. Todettiin englanninkielisten sivujen tarpeellisuus. Velvoitettiin Kärki auttamaan englanninkielisten sivujen rakentamisessa sekä päivittämään ruotsinkielisen Nordiska vecka tiivistelmän. Tiedotusvastaava Sunnari velvoitettiin ilmoittamaan kotisivuilla hallituksen seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta sekä jäsenistön läsnäolo-oikeudesta. Päätettiin, että internet-sivuston kuvagalleria pyritään pitämään laajana ja ajantasaisena. 14. Yleisasiat 14.1 Virvoitusjuomavastaava Todettiin, ettei virvoitusjuomavastaavaa enää tarvita, sillä Hartwall huolehtii jatkossa virvoitusjuoma-automaatista. Automaattia ei siis enää tarvitse täyttää vaan Hartwall huolehtii myös tästä. Kaikki automaatista tuleva mahdollinen tuotto menee suoraan Hartwallille, Pykälälle ei järjestelystä johdu työtä eikä kuluja Avaimet Nimettiin tiedotusvastaava Sunnari vastaamaan uuden kiinteistön avaimista, sekä elektronisista että mekaanisista. Todettiin avainten aihioiden olevan säilössä yhdistyksen tallelokerossa. Sunnari myös opastaa muita yhdistyksen jäseniä avainten käytössä. Todettiin yhdistyksen uuteen huoneistoon olevan lukuisia eri tyyppisiä avaimia ja tilanteen niiden käyttöyhteyksien ja käyttöön oikeutettujen henkilötahojen suhteen osin epäselvä.

11 Tiedotusvastaava Sunnari piti lyhyen avainkoulutuksen hallituksen muille jäsenille. Päätettiin teettää kolme avainta lisää kurssipäälliköiden ja taloudenhoitajan huoneeseen, velvoitettiin Aalto hoitamaan asia. Päätettiin luovuttaa ns.valiokunta-avaimet valiokuntien puheenjohtajille, laitevastaavalle sekä kaikille emännille. Kokoustauko alkoi klo Kokous jatkui klo Myönnettiin Kärjelle oikeus pitää matkapuhelintaan toistaiseksi pöydällä, kunnes tilatut ruoat saapuvat hallituksen jäsenille Huoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Todettiin, että Lauttasaaren entisten tilojen kunto on tarkastettava, etenkin siltä osin onko tiloissa vielä tavaraa joka pitäisi hakea pois. Päätettiin järjestellä Sörnäisten uusia tiloja kuntoon lauantaina 8.1. hallituksen jäsenten voimin. Keskusteltiin erilaisten tarpeellisten työkalujen ja muun tarpeiston hankkimisesta uusiin tiloihin. Hyväksyttiin yleisvastaava Snellmanin lista hankittaviksi työkaluiksi. Yleisvastaava Tolvanen totesi myös muuta tarpeistoa puuttuvan. Keskusteltiin kuutiosahasta. Kärki ilmoitti saavansa ko. työvälineen luultavasti lainaan tuttavaltaan. Julistettiin hallituksen huone savuttomaksi tilaksi ja sovittiin, ettei sitä pääsääntöisesti käytetä juhlimiseen. Julistettiin iso sali pysyvästi savuttomaksi tilaksi. Kiitettiin Aaltoa kannettavan tietokoneensa lainasta. Hyväksyttiin Mikromafian tarjous taloudenhoitajan pöytäkoneeksi ja valtuutettiin Sunnari hoitamaan hankinta. Keskusteltiin kylmävetolaatikostosta. Todettiin Lauttasaaressa käytetyn laatikoston olevan rikki ja lisäksi kooltaan sopimaton sille Sörnäisissä varattuun tilaan. Yleisvastaavat kertoivat, ettei entisen kaltaisia, neljän laatikon malleja enää valmisteta. Samoin yleisvastaavat kertoivat, että vanhan laatikoston huolto maksaisi noin , tarkempaa arviota ei ole mahdollisuutta saada ilman maksullista kuntoarviointia. Uusien

12 vetolaatikostojen hinnat lähtevät 1500 :sta. Kaikkonen kehotti yleisvastaavia vielä tutkimaan, mikäli markkinoilta löytyisi hyväkuntoinen ja kohtuuhintainen käytetty laatikosto. Samalla todettiin kuitenkin, että käytettyjen kuntoa on vaikea päältä päin todeta ja että aiemman, käytettynä hankitun laatikoston käyttöikä oli jäänyt huomattavan lyhyeksi. Keskusteltiin Tatu Oikarisen saamasta tarjouksesta uusiin tiloihin baaritiskin taakse mahdollisesti tulevista P, Y, K, Ä, L, Ä kirjaimista. Kirjainten ja asennuksen kokonaishinnaksi tulisi 700, josta asennuksen osuus olisi 200. Todettiin asennustarjouksen olevan verrattain kallis, mutta toisaalta paikan olevan niin näkyvä, ettei asennuksen kanssa saisi tapahtua virheitä. Todettiin, ettei hallituksessa ole jäsentä, joka uskoisi omiin asennustaitoihinsa niin, että uskaltaisi ottaa asennuksen vastuulleen, mikäli kirjaimet päätetään hankkia Huoneiston käyttöoikeus Kurssit ovat huoneiston käytössä ensisijalla. Yksittäisillä jäsenillä tai kerhoilla ei ole lupaa järjestää maksullista toimintaa ilman lupaa tai Pykälä ry:n nimissä. Kerhoilla, joiden toimintasuunnitelma on vahvistettu, on oikeus varata tiloja käyttöönsä. Lupa tilaisuuden pitämiseen tarvitaan aina jos mukana on yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. Lupa tarvitaan myös aina jos tilaisuudella on yli 10 osanottajaa. Kokoukseen ei kuitenkaan tarvita lupaa, vain tilavaraus. Vuokraa peritään pääsääntöisesti ulkopuolisilta, joille on myönnetty tilankäyttöoikeus. Kun tiloissa järjestetään juhlia tai muita tilaisuuksia, vaaditaan järjestäviltä kerhoilta tai yksityisiltä pääsääntöisesti omavekseli vahinkojen varalle. Hallitus päättää vekselistä ja vuokrasta tapauskohtaisesti. Saunan ovi on pääsääntöisesti auki. Tilaisuuksien aikana saunan aukioloa valvotaan Muut asiat Yhdistyksen juhlavuoden avajaiset järjestetään ravintola Kaivohuoneella torstaina Kaivolle ei makseta dj-palkkioita eikä sitouduta juomatakuuseen, sillä yhdistyksellä on koko vuoden kattava sopimus SK-ravintoloiden kanssa. Koska yhdistys on perustettu vuonna 1935, on avajaisia päätetty juhlia 30-luvun hengessä. Avajaisiin on tulossa sekä elävää musiikkia että tanssiesitys. Aiemmin laulajaksi kaavaillun Virpi Eroman ääni on toistaiseksi poissa, mietittiin vaihtoehtoisia musiikkiesityksiä ja esiintyjiä. Todettiin, että puvuista on lupautunut vastaamaan Titta Ali-Kovero, julisteen on laatinut Ville Komulainen ja liput Ville Peltokorpi. Lippujen myynti aloitetaan viikolla 2.

13 Vaihtokaronkka järjestetään Pykälässä maanantaina Vaihtokaronkka järjestetään sitzien tyyppisenä pöytäjuhlana. Päätettiin kutsua uudet ja vanhat kurssipäälliköt, uudet ja vanhat valiokunnat, Inter Vivoksen toimituksista vanha ja mahdollisesti uusi, mikäli se on karonkkaan mennessä vahvistunut, sekä uusi ja vanha yrityssuhdevastaava. Uudet valiokuntalaiset ja muut virkailijat kutsutaan paikalle kello 18.00, vanhat kello Tarkoituksena on pitää lyhyt esittely alkavan vuoden tapahtumiin sekä uusiin tiloihin ennen varsinaisen vaihtokaronkan alkua. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Kärki huolehtimaan kutsuista ja ottamaan ilmoittautumiset vastaan perjantaihin mennessä. Tilaisuuteen ei pyydetä erillistä laulunjohtajaa, vaan pyritään tehtävän kierrättämiseen laulutaitoisten ja haluisten kesken ja samalla kannustamaan uusia laulunjohtajakykyjä astumaan esiin. Keskusteltiin tapahtuman budjetista, mutta jätettiin sen vahvistaminen myöhempään kokoukseen. Keskusteltiin sellaisen ns. rekry-listan perustamisesta, jolle voisivat liittyä ne yhdistyksen jäsenet, jotka haluaisivat auttaa erilaisten tapahtumien järjestelyissä sitoutumatta silti varsinaisesti esimerkiksi valiokuntatyöhön. Listalle ilmoittautuneita voitaisiin pyytää tarvittaessa avuksi eri tapahtumien järjestelyihin. Tiedotusvastaava Sunnari alkoi riehua. Päätettiin käyttää yhdistyksen oikeus HYY:n jäsenjärjestönä yhteen vuosittaiseen Vanhan ylioppilastalon tilavaraukseen yhdistyksen 70-vuotisjuhlien järjestämiseen. Vanha ylioppilastalo on jo varattu tilaisuutta varten. Keskusteltiin vuosijuhlapuhujista. Puheenjohtaja Kaikkonen tiedusteli toisen todennäköisen vuosijuhlapuhujan siviilisäätyä. Keskusteltiin vuoden mittaan eri tapahtumien markkinointiin tarvittavien julisteiden suunnittelijoiden mahdollisesti työstään saamasta korvauksesta. Kevätkiljava on varattu viikolle 15. Velvoitettiin yleisvastaavat varaamaan syyskiljava viikolle Valiokuntien puheenjohtajien, IV:n päätoimittajan, kurssipäälliköiden kutsuminen Valiokuntien puheenjohtajat ja vastaava kurssipäällikkö kutsutaan hallituksen seuraavaan kokoukseen. Inter Vivoksen päätoimittaja kutsutaan kokoukseen sitten, kun päätoimittaja on valittu. Päätettiin järjestää kahvitilaisuus yhdistyksen toimistolla kurssipäälliköiden ja hallituksen tapaamista varten. 16. Yhdistyksen kevätkokous

14 Järjestetään maaliskuussa. Päätettiin alustavaksi päivämääräksi tiistai Muut esille tulevat asiat 17.1 Dekaanin illallinen Dekaanin illallinen järjestetään mahdollisimman pian. Puheenjohtaja Kaikkonen sopii tarkemmasta ajankohdasta dekaanin kanssa Inspehtorin illallinen Jätettiin inspehtorin illallisen ajankohta myöhemmin päätettäväksi Yhdistyksen puheenjohtajan tapaaminen Vastaanotettiin kutsu yhdistyksen puheenjohtaja Salon luokse perjantaina Luottokortit Sihteeri Lemmetty velvoitettiin selvittämään luottokorttiasiaa Hallituksen pullavuorot Päätettiin hallituksen pullavuorojen kulkevan myötäpäivään hallituksen pöydän ympäri, istumajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Järjestykseksi tulee tällöin: Kaikkonen Lemmetty Sunnari Snellman Aalto Tolvanen Kärki Solonen. Seuraava pullavuoro on sihteeri Lemmetyllä Käyntikortit Päätettiin käyntikorttien hankkimisesta hallituksen jäsenille. Todettiin, että vastaava kurssipäällikö Slåen oli jo hankkinut käyntikortin itselleen. Slåenin mukaan Tikkurilan paino on paras paikka käyntikorttien painattamiseen. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari hoitamaan käyntikorttien hankkiminen mahdollisimman pian. Vahvistettiin tilattavaksi kappalemääräksi 50 kpl/henkilö. Yleisvastaava Snellmanin mukaan määrä on mahdollisesti liian pieni. Todettiin, että mikäli käyntikortit kesken vuoden loppuvat, niitä voidaan tilata lisää Arkisto Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari vastaamaan arkistoinnista. Pyritään saamaan aikaan sähköinen arkisto Muut asiat Keskusteltiin syksyllä 2004 alkaneen laulunjohtajakoulutuksen mahdollisesta jatkosta.

15 Todettiin koulutuksen tarve ja mahdollisesti sitzeille pyydettävien laulunjohtajien vähäisyys. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Sovittiin soittorinki kiireellisten asioiden tiedottamista varten. Järjestys sama kuin pullavuorojen suhteen (kts.edellä). Keskusteltiin juhlavuoden kunniaksi suunniteltavan logon tilanteesta ja pohdittiin logon tarpeellisuutta ja sen mahdollisia käyttöyhteyksiä. Todettiin, ettei asia ole edennyt vuoden vaihteen jälkeen. Keskusteltiin tutustumisesta Codexin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa illanistujaistyyppistä tilaisuutta pidettäväksi Pykälän tiloissa keskiviikkona Sovittiin kurssipäälliköiden tapaamisen ajankohdaksi torstai kello 17 yhdistyksen toimistolla. Ensimmäisen matkapuhelinhäiriösakon sai puheenjohtaja Kaikkonen puhelimen häiritsevästä tärinä-äänestä kello 00.15, kokouksen kestettyä yli kymmenen tuntia. Keskusteltiin video- ja musiikkielektroniikan kiinnittämisestä ja laitteiston uusimisesta. Päätettiin, että työ tulisi tehdä mahdollisimman hyvin ja harkiten, mahdollisesti myös ulkopuolista, maksullista apua palkaten. Keskusteltiin toimistosihteerin palkkakustannusten jakamisesta Pykälän ja Paragraaffin kesken. 18. Seuraava kokous Seuraava kokous on maanantaina kello 18 alkaen yhdistyksen tiloissa Sörnäisissä, hallituksen huoneessa. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kaikkonen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Emilia Kaikkonen Elina Lemmetty Hallituksen puheenjohtaja sihteeri

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello18.23. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello18.23. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 19.01.2004 03/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 19.01.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2011 2/2011

PÖYTÄKIRJA 10.1.2011 2/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 10.1.2011 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2009 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.5.2013 Paikka: Läsnä: Mannerheimintie 3B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen (saapui kohdassa 4.) Britta Riipinen Eero

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 26.3.2007 15/2007

PÖYTÄKIRJA 26.3.2007 15/2007 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 26.3.2007 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 Risto Sandvik, puheenjohtaja Liisa Reunanen, sihteeri Susanna Karlsson Tuomas Rytkönen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 1.9.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 25.10.2005 35/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 25.10.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Mina Solonen Tuomas Sunnari Veera

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Oksama avasi kokouksen kello 18.02. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Oksama avasi kokouksen kello 18.02. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 18.10.2004 37/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 18.10.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5.8.2013 24/2013

PÖYTÄKIRJA 5.8.2013 24/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 5.8.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko

Lisätiedot

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta.

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: klo 13 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 B 5 krs. Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Tiia Takalo Linnea Viherkenttä Harri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.9.2014 32/2014

PÖYTÄKIRJA 22.9.2014 32/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.9.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Jere Hjelt Katariina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2014

PÖYTÄKIRJA /2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 10.2.2014 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi

Lisätiedot

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla.

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla. PÖYTÄKIRJA 23.10.2006 45/2006 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 23.10.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhotilat Sörnäisten rantatie 33 Eero Kärki, puheenjohtaja Sonja Sairo, sihteeri Heidi

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 14.4.2014 Paikka: Porthaninkatu 4 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt Katariina

Lisätiedot

Yleisvastaava Merenmies kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Merenmiestä ruoasta.

Yleisvastaava Merenmies kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Merenmiestä ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 6.10.2008 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kiti Karvinen, puheenjohtaja Iikka Väänänen, sihteeri Iina-Mari Supperi Otto

Lisätiedot

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta.

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta. Pöytäkirja 2/2016 4.1.2016 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 AIKA: 4.1.2016 klo 17.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Katariina Järvi, puheenjohtaja Tiia Takalo,

Lisätiedot

Sihteeri Hellgrén, ulkoasiainvastaava Viherkenttä ja opintovastaava Tukiainen kertoivat saaneensa opintopisteitä.

Sihteeri Hellgrén, ulkoasiainvastaava Viherkenttä ja opintovastaava Tukiainen kertoivat saaneensa opintopisteitä. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 23.4.2013 Paikka: Kattosauna Sivistys, Leppäniemenkatu 11 Läsnä: Suvi Syvänen, puheenjohtaja Niina Karjunen, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko Eero

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 13.5.2014 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.krs Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi

Lisätiedot

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta.

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 19.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Anita Kritsos, sihteeri Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

Opintovastaava Markkanen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Markkasta ruoasta.

Opintovastaava Markkanen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Markkasta ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 2.9.2008 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Panu Paajanen, varapuheenjohtaja Iikka Väänänen, sihteeri Iina-Mari Supperi Otto

Lisätiedot

Langetettiin myöhästymissakko 5 euroa puheenjohtaja Karviselle, tiedotusvastaava Leinolle, opintovastaava Markkaselle ja yleisvastaava Merenmiehelle.

Langetettiin myöhästymissakko 5 euroa puheenjohtaja Karviselle, tiedotusvastaava Leinolle, opintovastaava Markkaselle ja yleisvastaava Merenmiehelle. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 8.12.2008 Paikka: Läsnä: Cafe Ekberg Bulevardi 9 Kiti Karvinen, puheenjohtaja Iikka Väänänen Iina-Mari Supperi Otto Markkanen Jesse Viljanen Matilda Merenmies

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin Studia Iuridican pidetyn. Kiitettiin kaikkia puhujia.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin Studia Iuridican pidetyn. Kiitettiin kaikkia puhujia. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 27.4. klo 18.30 Paikka: Läsnä: Leppäsuonkatu 9 B Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri Sini Paajanen Jesse Viljanen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 27.5.2003 19/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 27.5.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Oksama avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varapuheenjohtaja Oksama avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 5.4.2004 16/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 5.4.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6.9.2005 27/2005

PÖYTÄKIRJA 6.9.2005 27/2005 PÖYTÄKIRJA 6.9.2005 27/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 6.9.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 25.8.2014 28/2014

PÖYTÄKIRJA 25.8.2014 28/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.8.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

Tiedotusvastaava Male kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Malea ruoasta.

Tiedotusvastaava Male kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Malea ruoasta. Pöytäkirja 16.1.2012 3/2012 PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/2012 Aika: Maanantai 16.1.2012 klo 18.00. Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B. Läsnä: Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta.

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Liisankatu 11 Läsnä: Jere Hjelt, Puheenjohtaja Tarik Ahsanullah, Sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä Asta Tukiainen

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 17.10.2005 34/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 17.10.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2005

PÖYTÄKIRJA /2005 PÖYTÄKIRJA 27.2.2005 09/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 27.2.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2012

PÖYTÄKIRJA /2012 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 17.5.2012 Paikka: Unioninkatu 45 G 88 Läsnä: Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila (sihteeri) Rene Male Suvi Syvänen Mikko Murto Riku Saarinen Outi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Langetettiin myöhästymissakko opintovastaava Hokkaselle.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Langetettiin myöhästymissakko opintovastaava Hokkaselle. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 14.9.2009 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.5.2010 19/2010

PÖYTÄKIRJA 10.5.2010 19/2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 10.5.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 28.1.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen Britta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 21.1.2003 3/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 21.1.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla Lamberg

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 37/2016 Aika: klo 20.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen väistötilat Casa Academicalla Hietaniemenkatu 7 A Katariina Järvi, puheenjohtaja Tiia Takalo, kokouksen sihteeri Linnea

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 12.4.2010 15/2010

PÖYTÄKIRJA 12.4.2010 15/2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 12.4.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 40/2016 Aika: klo 19.30 Paikka: Läsnä: Mannerheimintie 150 A Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Linnea Viherkenttä Harri Gröhn Enna Hakala Helinä Teittinen

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Keskiviikko 23.2. klo 18.00 Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnäolijat: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja VilleKomulainen,vanhempi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2014

PÖYTÄKIRJA /2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 27.10.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1)

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 45/2016 Aika: klo 19.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 A Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Tiia Takalo Linnea Viherkenttä Harri

Lisätiedot

Ulkoasianvastaava Heinäsmäki kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Heinäsmäkeä ruuasta.

Ulkoasianvastaava Heinäsmäki kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Heinäsmäkeä ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 23/2016 Aika: klo 18.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhotila Sörnäisten rantatie 33 B Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Tiia Takalo Linnea Viherkenttä

Lisätiedot

Yleisvastaava Kutvonen kertoi menettäneensä nuoruutensa. Kutvonen kiitti lahjasta.

Yleisvastaava Kutvonen kertoi menettäneensä nuoruutensa. Kutvonen kiitti lahjasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.30 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 13/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 13/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 13/05 Perjantai 1.12.2005 klo 18.00 Pykälä ry:n kerhohuoneisto, Sörnäinen Läsnä: Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Karhunen, sihteeri Tuomas Tiittala, vanhempi

Lisätiedot

Todettiin 1/2016 pöytäkirjan tarkistetun valiokunnan Facebook-ryhmässä. Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.

Todettiin 1/2016 pöytäkirjan tarkistetun valiokunnan Facebook-ryhmässä. Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin. PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2016 AIKA: klo 19.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Suvilahdenkatu 10 B, 5. krs Helinä Teittinen, puheenjohtaja Iris Pitkänen, varapuheenjohtaja Kaisa Rissanen, sihteeri Sami Hasunen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2011

PÖYTÄKIRJA /2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 1.11.2011 Paikka: Läsnä: Pykälä ry:n kerhotila, Suvilahdenkatu 10 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen, sihteeri

Lisätiedot

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Aika: 22.2.2009 Paikka: Pykälä ry:n kerhotilat Läsnä: Sini Paajanen Mikko Rudanko Oona Järvenpää Maisa Cederström Iida Joutsenoja Elisa Koskinen Janne Valo Lotta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2014

PÖYTÄKIRJA /2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 31.3.2014 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 25.4.2005 16/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.4.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2010

PÖYTÄKIRJA /2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 4.1.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla:

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla: (1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää Paikalla: Tapio Hatakka Olga Penkkilä Maija Häkkinen Ville Timonen Juhana Järviö Jukka Heliö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 23.9.2013 29/2013

PÖYTÄKIRJA 23.9.2013 29/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 23.9.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen (saapui

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1)

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 6.10.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 10/2005

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 10/2005 PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 8.9.2005 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 10/2005 Aika: tiistai 8.9.2005, klo 17.00 Paikka: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Läsnä: Hannu Partanen, puheenjohtaja Antti Laitila,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2014

PÖYTÄKIRJA /2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 17.2.2014 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Aika: 15.04.2005 kello 15.00. Paikka: Läsnä: Opintososiaalinen tila, Kemian laitos. Kirsi Ämmälä, puheenjohtaja Susanna Johansson, sihteeri Anne

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 21.1.2013 4/2013

PÖYTÄKIRJA 21.1.2013 4/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 21.1.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo Mannerheimintie 3 B, 5. krs

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo Mannerheimintie 3 B, 5. krs PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 19.15 PAIKKA: LÄSNÄ: Mannerheimintie 3 B, 5. krs Helinä Teittinen, puheenjohtaja Iris Pitkänen, varapuheenjohtaja (saapui kohdassa 10.1) Kaisa Rissanen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2012

PÖYTÄKIRJA /2012 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 17.9.2012 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Yhdistyksen kerhohuoneisto Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila (sihteeri) Rene Male Suvi Syvänen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006 1(6) Aika 21.6.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 9/2006 HALLITUKSEN KOKOUS

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 9/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 1(6) Aika 6.9.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

1/2012. Aika Paikka. Läsnä. Hannula. Taina Saarenpää. Jennifer Ståhlberg. 3. Ilmoitusasiat Uusi hallitus, \o/. Eero Hannula.

1/2012. Aika Paikka. Läsnä. Hannula. Taina Saarenpää. Jennifer Ståhlberg. 3. Ilmoitusasiat Uusi hallitus, \o/. Eero Hannula. Sivu 1 :n hallituksen kokouss Aika 10.1.2012 Paikka Asteriskin toimisto, ICT-talo Läsnä Marlo Ekberg Toni Kangasoja Eero Hannula Roope Merikukka saapui kohdassa 4 Anna Missilä Perttu Peltonen Pekka Rantala

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Todettiin LKS-sitsejä vietetyn ja lääkäreiden purukaluston olevan kunnossa.

Todettiin LKS-sitsejä vietetyn ja lääkäreiden purukaluston olevan kunnossa. Pöytäkirja 11/2012 12.3.2012 PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: Maanantai 12.3.2012 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 20.4.2009 Paikka: Pihlajatie 15 Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri Sini Paajanen Jesse Viljanen Mikko Rudanko

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Siirrettiin pöytäkirjan 6/2015 tarkastaminen seuraavaan kokoukseen.

Siirrettiin pöytäkirjan 6/2015 tarkastaminen seuraavaan kokoukseen. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 7/2015 AIKA: 23.9.2015 klo 18.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja (saapui

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Veturitallinkatu 6, Jyväskylä. Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 07/2016 Aika: Tiistai 16.8.2016 klo 16.00 18.00 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00 SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko 4.1.2017, kello 17.00 Paikka: neuvotteluhuone Vuoristo (Maarintie 8),

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 14.1.2003 2/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 14.1.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla Lamberg

Lisätiedot

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 1/2016 Aika: lauantai 9.1.2016 Klo 18:00 Paikka: RH209/Kiltahuone 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätetään, että vuoden 2016 raadin kokous on laillisesti

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: kello Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: kello Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: kello 19.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah Elmiira

Lisätiedot