Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA /2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva Aalto Eero Kärki Tuomas Sunnari Mina Solonen Veera Snellman Henna Tolvanen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kaikkonen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Kaikkonen kehotti kaikki ottamaan ruokaa. Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. Puheenjohtaja Kaikkonen osallistuu Asianajajaliiton Asianajopäiville Opintovastaava Solonen ilmoitti saaneensa kutsun Nelli-tiedonhakuportaalin käyttöönottotilaisuuteen

2 Ulkoasiainvastaava Kärki on matkoilla viikon 2. Kärki on täten poissa hallituksen seuraavasta kokouksesta. Kärki ilmoitti, ettei hänelle tarvitse viikon aikana soitella. Velvoitettiin Kärki tuomaan alkoholia ja lähettämään postikortti hallitukselle. 5. Postin jako Päätettiin, että tiedotusvastaava Sunnari hakee postin toimistolta ennen kokouksia ja jakaa sen hallituksen kokousten aluksi. Yhdistyksen tiloihin Sörnäisiin tulleen postin jakaa taloudenhoitaja Aalto. 6. Hallituksen järjestäytyminen 6.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi taloudenhoitaja Aalto. 6.2 Nimenkirjoitusoikeuden toteaminen Todettiin nimenkirjoitusoikeuden määräytyvän yhdistyksen sääntöjen 23 :n ja hallinto-ohjesäännön 9 :n mukaisesti. Sääntöjen 23 :n tarkoittamaksi, hallituksen keskuudestaan valitsemaksi jäseneksi, valittiin yleisvastaava Tolvanen. 6.3 Valiokuntien toiminnasta vastaavien hallituksen jäsenten nimeäminen Hallinto-ohjesäännön 10 :n mukaisesti nimettiin OVK:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi opintovastaava Solonen, UAV:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi ulkoasiainvastaava Kärki, YVK:n toiminnasta vastaaviksi hallituksen jäseniksi yleisvastaavat Snellman ja Tolvanen, sekä OAVK:n toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi puheenjohtaja Kaikkonen sekä taloustoimikunnan toiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi taloudenhoitaja Aalto. Tiedotustoiminnasta vastaa tiedotusvastaava Sunnari. 6.4 Myöhästymis-, poissaolo- ja matkapuhelinhäiriösakko Myöhästymissakoksi päätettiin 5 ja poissaolosakoksi 7. Sakolta välttyy, mikäli ilmoittaa myöhästymisestään tai poissaolosta viimeistään kaksi tuntia ennen kokouksen alkua ja syy poissaoloon on erittäin hyvä. Syyn pätevyydestä päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen. Force majeure tapauksissa ennakkoilmoituksesta riippumattomasta sakosta vapauttamisesta päättää hallitus tapauskohtaisesti. Myöhästymisen ajankohta määräytyy hallituksen huoneen seinälle kiinnitettävän kellon mukaan. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari asentamaan kello ja pitämään se STT:n aikamerkin mukaisessa ajassa.

3 Matkapuhelinhäiriösakko on 6. Häiriönä pidetään puhelimen soimisen ohella kaikkea puhelimesta välillisesti tai välittömästi aiheutuvaa häiriötä. 7. Virkailijoiden ja muiden luottamushenkilöiden nimeäminen 7.1 Valiokuntien puheenjohtajat OVK, Suvi Knaapila UAV, Hannu Partanen YVK, Quincy Ludwin OAVK, Krista Sauvonsaari OVK:n, UAV:n ja YVK:n kokoonpanon ovat yhdistyksen jäsenet valinneet vaaleilla. Todettiin, että vaalien jälkeen UAV:n emännäksi valittu Sonja Kujanpää on siirtynyt hoitamaan samaa tehtävää YVK:aan ja YVK:n emännäksi valittu Heidi Vänskä on siirtynyt vastaavasti UAV:n emännäksi. Keskusteltiin valiokuntien kokoonpanoissa tapahtuvista muutoksista yleisellä tasolla ja todettiin tarpeelliseksi tarkentaa hallinto-ohjesäännön valiokuntia koskevaa III lukua vuoden 2005 aikana. 7.2 Julkaisujen toimittajat Päätettiin lopettaa Bulletin-julkaisu. Todettiin, ettei Inter Vivoksen päätoimittajan toimeen ollut kokouspäivään mennessä tullut yhtään hakemusta. Myöskään lehden taittajaksi ei ollut saapunut hakemuksia. Keskusteltiin päätoimittajan apuna toimivan toimituksen kokoamisesta Inter Vivokselle. Päätettiin siirtää Inter Vivoksen päätoimittajan nimittäminen myöhempään kokoukseen sekä päättää mahdollisesta toimituksesta vasta päätoimittajan valitsemisen jälkeen. 7.3 Vuosijuhlatoimikunta Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin sihteeri Lemmetty, joka valtuutettiin kokoamaan toimikunta. Toimikunnan muut jäsenet nimetään täten myöhemmin. 7.4 Ansiomerkkitoimikunta Hallinto-ohjesäännön 36 :n 5 kohdan mukaan ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin inspehtori Kangas ja jäseniksi yhdistyksen puheenjohtaja Salo sekä hallituksen puheenjohtaja Kaikkonen. Muut jäsenet nimetään myöhemmin.

4 7.5 Pykäläviikkotoimikunta Pykäläviikkotoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin YVK:n puheenjohtaja Quincy Ludwin. Muut jäsenet nimetään myöhemmin. Päätettiin myös kannustaa Ludwinia toimikunnan tosiasialliseen kokoamiseen. 7.6 Kv-viikkotoimikunta Kv-viikkotoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin ulkoasiainvastaava Kärki. Muut jäsenet nimetään myöhemmin. Todennäköisesti toimikunnan kokoonpano tulee vastaamaan ulkoasianvaliokunnan kokoonpanoa. 7.7 Taloustoimikunta Taloustoimikunnan kokoonpano oli päätetty jo vuoden 2004 puolella. Todettiin, että puheenjohtajaksi nimitettiin tuolloin yhdistyksen puheenjohtaja Salo ja sihteeriksi taloudenhoitaja Aalto. Toimikunnan varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Alakare ja Julia Jouhki, opiskelijajäseninä Sanna Syrjälä ja Laura Oksama. 8. Edustajien ja edustajaehdokkaitten nimeäminen tiedekunnan elimiin Todettiin, että Kristian Wohlströmin paikka tiedekuntaneuvostossa tulee vapautumaan vuoden 2005 aikana. Todettiin, että Emilia Kaikkonen eroaa julkisoikeuden laitoksen johtoryhmässä Toni Kalliokosken varajäsenyydestä ja että hänen tilalleen varajäseneksi tulee Henna Tolvanen. 9. Edustajien ja edustajaehdokkaitten nimeäminen Suomen Lakimiesliiton elimiin 9.1 Suomen Lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan on nimitetty Emilia Kaikkonen ja Tatu Oikarinen. Kaikkosen varajäseneksi on nimetty Elina Lemmetty ja Oikarisen varajäseneksi Veera Snellman. 9.2 Suomen Lakimiesliiton koulutuspoliittisen valiokunnan jäseneksi on valittu Mina Solonen. 10. Talous 10.1 Taloudenhoitajan valtuudet hyväksyä laskuja Taloudenhoitaja Aallolla ei ole valtuutta hyväksyä epäselviä laskuja. Hänellä on valtuus hyväksyä selviä laskuja 1700 asti sekä valtuus hyväksyä kurssilaskuja asti.

5 10.2 Taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeudet Oikeutettiin taloudenhoitaja Ritva Aalto käyttämään seuraavia tilejä ja tallelokeroa Nordea Fredrikintori: APK Nordea tallelokero 1795 Samalla poistettiin Laura Oksamalta oikeus yllä mainittujen tilien sekä tallelokeron käyttämiseen. Valtuutettiin yleisvastaava Henna Tolvanen käyttämään yhdistyksen tiliä Samalla poistettiin edellä mainittu valtuutus Eeva Aholalta. Helsingin arvopaperikeskuksen tiliä koskevat toimet vaativat kuitenkin aina hallituksen päätöksen. Valtuutettiin Ritva Aalto lakkauttamaan vanhoja tilejä ja avaamaan uusia. Valtuutettiin taloudenhoitaja Aalto käyttämään tallelokeroa, lakkauttamaan tallelokero sekä hankkimaan uusi tallelokero Yhdistyksen pankkikorttien käyttöoikeus Valtuutettiin taloudenhoitaja Aalto käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan. Samoin valtuutettiin yleisvastaava Henna Tolvanen käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan korkeintaan 500 päivässä. Samalla valtuutus käyttää yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessa poistettiin Eeva Aholalta. Keskusteltiin pankkikortin hankkimisesta myös yleisvastaava Snellmanille. Todettiin, ettei kortin hankkimiselle ole akuuttia tarvetta, joten jätettiin asia mahdolliseen myöhempään harkintaan Taloudenhoitajan palkkio Päätettiin taloudenhoitajan palkkioksi 2600 vuodessa. Taloudenhoitaja Aalto ei osallistunut asian käsittelyyn Hallituksen ja valiokuntien pullarahat Päätettiin hallituksen, OVK:n ja UAV:n pullarahan olevan 15 ja YVK:n 16 kokousta kohden Muut talousasiat

6 Taloudenhoitaja Aalto muistutti kuittien tärkeydestä yhdistyksen puolesta hoidettavien asioiden kirjanpidolle ja kulujen korvaamiselle. Keskusteltiin toukokuisesta kevätpurjehduksesta kuunari Helenalla ja velvoitettiin taloudenhoitaja Aalto ottamaan yhteyttä Karri Koskenkorvaan asian selvittämiseksi. Keskusteltiin myös purjehduksen hinnasta ja mahdollisuudesta etsiä tapahtumalle aiempaa enemmän sponsoritahoja. Todettiin yhdistyksen järjestämien valmennuskurssien myyntitilanteen olevan hyvä. Sovittiin, että taloudenhoitaja Aalto hoitaa muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle nimenkirjoitusoikeuksien vaihtumisesta. Todettiin, ettei osoitteenmuutosta yhdistyksen kerhotilojen sijainnin vaihtumisesta ole vielä tehty. Päätettiin, että virallisen osoitteenmuutoksen postiin huolehtii taloudenhoitaja Aalto. Yhteistyökumppaneille ilmoitus kerhotilojen osoitteen vaihtumisesta päätettiin tehdä hallituksen tervehdyskirjeen yhteydessä. Kokoustauko alkoi kello Kokousta jatkettiin kello Keskusteltiin yleisesti käytännöstä tilankäyttöanomusten ja tilavuokrien suhteen. Keskusteltiin työnjaosta taloudenhoitajan ja yleisvastaavien kesken tilavuokramenettelyn suhteen.todettiin myös, että tilankäyttöanomusten suhteen ratkaisut ovat tilannekohtaisia, mutta niihin vaikuttavat ainakin seuraavat seikat: henkilömäärä, yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden määrä sekä anojan tai anojien aktiivisuus yhdistyksen toiminnassa. Tilavuokrien osalta keskusteltiin vuokrien korottamisen tai alentamisen mahdollisuudesta. Päätettiin, että lähtökohtaisesti kaikilta tilaa varaavilta tahoilta vaaditaan sekä siivoussitoumuksen että vekselin allekirjoittaminen. Vekselin osalta edellä sanotusta voidaan poiketa pienimuotoisempien tilaisuuksien, kuten yhdistyksen valiokuntien tai kerhojen kokoontumisten, kohdalla. Käsiteltiin tilankäyttöanomuksia Minna Upolalle ei myönnetty tilankäyttöoikeutta syntymäpäivien järjestämistä varten, sillä yhdistyksen uudet tilat Sörnäisissä avataan yleisempään käyttöön vasta viikolla 5. Tilankäyttöoikeutta ei myöskään myönnetty Erik Mrenalle eikä J.P.Tanhualalle, yllä mainituin, kerhohuoneiston käyttöönottoa koskevin perustein.

7 Kalle Kärkkäisen koskevan anomuksen osalta päätettiin pyytää lisäselvitystä osallistujamäärän sekä yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden osuuden suhteen. Todettiin, että Maarit Pimiälle oli jo myönnetty tilankäyttöoikeus kansainvälisen rikosoikeuden seminaarin sitzejä varten Todettiin, että yhdistyksen sopimalla yhteistyösopimuksella seminaarin järjestäjien kanssa yhdistys on velvoitettu antamaan huoneisto seminaarin käyttöön kahtena iltana. Näin ollen myönnettiin tilankäyttöoikeus myös päivälle 2.3.seminaarin iltatapahtumaa varten, vekselillä ja siivoussitoumuksella (Liite 2). Myönnettiin Sanni Puikkoselle tilankäyttöoikeus spex-iltatapahtumaa varten 26.2., vekselillä ja siivoussitoumuksella (Liite 3). Pykälän, Codexin ja Lakimiesliiton yhteistyönä järjestettävälle työnhakukurssille myönnettiin tilankäyttöoikeus 7.2. siivoussitoumuksin (Liite 4). Jaakko Lindgrenille ei myönnetty tilankäyttöoikeutta haalaribileiden järjestämistä varten, vaan päätettiin kehottaa toimikuntaa etsimään tapahtumalle vaihtoehtoista päivämäärää. Kyseiselle päivälle tilankäyttöoikeutta ei voitu myöntää yllä mainitun työnhakukurssin vuoksi. Keskusteltiin mahdollisista päivämääristä tapahtuman järjestämistä varten ja todettiin, ettei haalaribileiden järjestäminen valitettavasti onnistu ennen laskiaisriehaa. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Opintoasiat Pykälän, Codexin ja Lakimiesliiton yhteistyönä järjestämä työnhakukurssi pidetään yhdistyksen tiloissa Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat opintovastaava Solonen, Codexin opintovastaava Anna Liebkind, sekä Lakimiesliiton opiskelijasihteeri Sanna Kyllönen. Tiedossa on esityksiä lakimieskuntaa työllistävien tahojen eri osaalueilta, kuten asianajotoimistoista, julkiselta sektorilta sekä yritysmaailmasta. Osanottajamäärä seminaarissa on noin sata, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Keskusteltiin valiokunnille ja muille yhdistyksessä toimijoille tarkoitettuun, opintoasioihin perehdyttämiseen keskittyvään tilaisuuden järjestämisestä. Keskusteltiin Kannunvalajien kanssa yhteistyönä järjestettävästä seminaaripäivästä ja iltatilaisuudesta. Ajankohta ja teema jätettiin päätettäviksi myöhemmin. Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Suomen Asianajajayhdistyksen kanssa. Keskusteltiin yhteistyösopimuksesta Tietosanoma Oy:n kanssa. Todettiin tarjotun sopimuksen olevan yhdistyksen kannalta erittäin edullinen, mutta päätettiin vielä

8 varmistaa, ettei sopimus ole päällekkäinen tai muuten loukkaa yhdistyksen oikeutta vapaapaikkoihin Lakimiesliiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 12. Ulkoasiat 12.1 Kirjeet sisarjärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille Päätettiin laatia kolme erilaista esittäytymiskirjettä: yksi ainejärjestöille, yksi virallisempi asianajotoimistoille tms. yhteistyökumppaneille ja yksi kansainvälisissä yhteyksissä käytettäväksi. Jätettiin myöhemmin tarkemmin määritettäväksi ne tahot, joille kirjeet lähetetään. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Kärki huolehtimaan kirjeiden laatimisesta ja lähettämisestä. Tiedotusvastaava Sunnari velvoitettiin huolehtimaan valokuvauksesta kirjeitä varten Kevään kv-viikot Vastaanotettu kutsu Bergenin kv-viikolle, joka järjestetään viikolla viisi, Todettiin, että Århusin kv-viikko järjestetään viikolla kuusi. Kutsua viikolle ei ole vielä saapunut. Islannin kv-viikolla (viikko 7) järjestetään vuotuinen Int.Sek. Møte. Muista kv-viikoista ei ole vielä tietoja Vuosijuhlaedustamisen korvaaminen Myönnetään 1-2 lippua osallistujamäärän mukaan. Sisarjärjestöjen vuosijuhliin voidaan hallituksen harkinnan mukaan myöntää enemmänkin Matka-avustukset kv-viikoille Keskusteltiin matka-avustusten jakautumisesta jäsenistön kesken. Todettiin, että avustuksena saadut summat ovat suhteellisen suuria. Jäsenistöstä vuosittain vain hyvin harvat käyttävät mahdollisuutta lähteä pohjoismaisille kv-viikoille edustamaan yhdistystä. Päätettiin, että matka-avustukset on syytä yhä pitää tuntuvina, jotta ne kannustaisivat yhä useampia yhdistyksen jäseniä käyttämään mahdollisuutta osallistua kv-viikoille. Toisaalta todettiin tarve löytää järjestely, joka takaisi avustusten tasaisemman jakautumisen. Päätettiin jakaa avustuksia pääosin edellisten vuosien käytännön mukaisesti, mutta otetaan vuodelle 2005 kaksi poikkeusta. Islannin kv-viikolle yhden henkilön matkaavustuksen euromääräinen katto on 400. Järjestely koettiin tarpeelliseksi lentolippujen kalleuden vuoksi. Toisena rajoituksena yksi yhdistyksen jäsen voi kalenterivuoden 2005 aikana saada yhdistykseltä matka-avustuksia yhteensä korkeintaan Muilta osin pitäydytään viime vuosien mukaisessa käytännössä, jossa kahdelta kv-viikolle lähtijältä

9 matkoista korvataan halvimman järkevän matkustamistavan mukaisista lipuista 80% ja mikäli lähtijöitä on enemmän, jaetaan avustukset kaikkien kesken. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Muut asiat Vastaanotettiin kutsu Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen vuosijuhlaan Siirrettiin juhlaan osallistujien valinta seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja Kaikkonen otti vastaan kutsun Valtakunnalliseen Syyttäjäpäivään. 13. Tiedotusasiat 13.1 Bulletin Päätettiin lopettaa Bulletin. Bulletinissa aiemmin ilmestynyt tieto yhdistyksen tapahtumista kulkee jatkossa yhdistyksen kotisivuilla kohdassa Tapahtumat. Vaihdoksen uskotaan helpottavan tapahtumia koskevan tiedon löytämistä yhdistyksen kotisivuilta Virkailijaluettelo Tiedotusvastaava Sunnari kerää virkailijaluettelon tiedot ja toteuttaa uuden version. Virkailijaluettelo tulee yhdistyksen kotisivuille HYY:n kalenteri Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari toimittamaan tiedot kalenterin lisäksi myös opinto-oppaaseen Pöytäkirjojen julkisuus Todettiin hallituksen pöytäkirjojen olevan julkisia. Velvoitettiin sihteeri Lemmetty toimittamaan hallituksen pöytäkirjat ilmoitustauluille Sörnäisten rantatielle, Mannerheimintien toimistoon ja Heimolan taloon, sekä Hallituksen pöytäkirjat kansioon. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari siirtämään hallituksen pöytäkirjat nettisivuille. Päätettiin kannustaa sekä hallituksen että valiokuntien sihteereitä laatimaan pöytäkirjoista aiempaa informatiivisempia.

10 13.5 Sähköposti Hallitus on liitetty pykala-ry sähköpostilistalle. Valiokunnat on liitetty omille sähköpostilistoilleen. Valiokuntien listoille on liitetty myös kyseisestä valiokunnasta vastaavat hallituksen jäsenet. Listoille liitetyt velvoitetaan informoimaan hallitusta tätä kautta saamastaan tiedosta. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari selvittämään mahdollisuutta suojata pykala-ry sähköpostilista hallituksen ulkopuolisilta tahoilta Kotisivut internetissä Tiedotusvastaava Sunnari totesi kotisivut osin päivitetyiksi: niiden otsikointia on muutettu ja uudet valiokunnat on listattu sivuilla. Sivut ovat yhä päivitysvaiheessa. Sunnari velvoitettiin saattamaan sivut kuntoon mahdollisimman pian. Velvoitettiin tiedostusvastaava Sunnari päivittämään kotisivuja säännöllisesti. Velvoitettiin Sunnari kokoamaan kokonaan uudet kotisivut rakentava tiimi. Todettiin englanninkielisten sivujen tarpeellisuus. Velvoitettiin Kärki auttamaan englanninkielisten sivujen rakentamisessa sekä päivittämään ruotsinkielisen Nordiska vecka tiivistelmän. Tiedotusvastaava Sunnari velvoitettiin ilmoittamaan kotisivuilla hallituksen seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta sekä jäsenistön läsnäolo-oikeudesta. Päätettiin, että internet-sivuston kuvagalleria pyritään pitämään laajana ja ajantasaisena. 14. Yleisasiat 14.1 Virvoitusjuomavastaava Todettiin, ettei virvoitusjuomavastaavaa enää tarvita, sillä Hartwall huolehtii jatkossa virvoitusjuoma-automaatista. Automaattia ei siis enää tarvitse täyttää vaan Hartwall huolehtii myös tästä. Kaikki automaatista tuleva mahdollinen tuotto menee suoraan Hartwallille, Pykälälle ei järjestelystä johdu työtä eikä kuluja Avaimet Nimettiin tiedotusvastaava Sunnari vastaamaan uuden kiinteistön avaimista, sekä elektronisista että mekaanisista. Todettiin avainten aihioiden olevan säilössä yhdistyksen tallelokerossa. Sunnari myös opastaa muita yhdistyksen jäseniä avainten käytössä. Todettiin yhdistyksen uuteen huoneistoon olevan lukuisia eri tyyppisiä avaimia ja tilanteen niiden käyttöyhteyksien ja käyttöön oikeutettujen henkilötahojen suhteen osin epäselvä.

11 Tiedotusvastaava Sunnari piti lyhyen avainkoulutuksen hallituksen muille jäsenille. Päätettiin teettää kolme avainta lisää kurssipäälliköiden ja taloudenhoitajan huoneeseen, velvoitettiin Aalto hoitamaan asia. Päätettiin luovuttaa ns.valiokunta-avaimet valiokuntien puheenjohtajille, laitevastaavalle sekä kaikille emännille. Kokoustauko alkoi klo Kokous jatkui klo Myönnettiin Kärjelle oikeus pitää matkapuhelintaan toistaiseksi pöydällä, kunnes tilatut ruoat saapuvat hallituksen jäsenille Huoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Todettiin, että Lauttasaaren entisten tilojen kunto on tarkastettava, etenkin siltä osin onko tiloissa vielä tavaraa joka pitäisi hakea pois. Päätettiin järjestellä Sörnäisten uusia tiloja kuntoon lauantaina 8.1. hallituksen jäsenten voimin. Keskusteltiin erilaisten tarpeellisten työkalujen ja muun tarpeiston hankkimisesta uusiin tiloihin. Hyväksyttiin yleisvastaava Snellmanin lista hankittaviksi työkaluiksi. Yleisvastaava Tolvanen totesi myös muuta tarpeistoa puuttuvan. Keskusteltiin kuutiosahasta. Kärki ilmoitti saavansa ko. työvälineen luultavasti lainaan tuttavaltaan. Julistettiin hallituksen huone savuttomaksi tilaksi ja sovittiin, ettei sitä pääsääntöisesti käytetä juhlimiseen. Julistettiin iso sali pysyvästi savuttomaksi tilaksi. Kiitettiin Aaltoa kannettavan tietokoneensa lainasta. Hyväksyttiin Mikromafian tarjous taloudenhoitajan pöytäkoneeksi ja valtuutettiin Sunnari hoitamaan hankinta. Keskusteltiin kylmävetolaatikostosta. Todettiin Lauttasaaressa käytetyn laatikoston olevan rikki ja lisäksi kooltaan sopimaton sille Sörnäisissä varattuun tilaan. Yleisvastaavat kertoivat, ettei entisen kaltaisia, neljän laatikon malleja enää valmisteta. Samoin yleisvastaavat kertoivat, että vanhan laatikoston huolto maksaisi noin , tarkempaa arviota ei ole mahdollisuutta saada ilman maksullista kuntoarviointia. Uusien

12 vetolaatikostojen hinnat lähtevät 1500 :sta. Kaikkonen kehotti yleisvastaavia vielä tutkimaan, mikäli markkinoilta löytyisi hyväkuntoinen ja kohtuuhintainen käytetty laatikosto. Samalla todettiin kuitenkin, että käytettyjen kuntoa on vaikea päältä päin todeta ja että aiemman, käytettynä hankitun laatikoston käyttöikä oli jäänyt huomattavan lyhyeksi. Keskusteltiin Tatu Oikarisen saamasta tarjouksesta uusiin tiloihin baaritiskin taakse mahdollisesti tulevista P, Y, K, Ä, L, Ä kirjaimista. Kirjainten ja asennuksen kokonaishinnaksi tulisi 700, josta asennuksen osuus olisi 200. Todettiin asennustarjouksen olevan verrattain kallis, mutta toisaalta paikan olevan niin näkyvä, ettei asennuksen kanssa saisi tapahtua virheitä. Todettiin, ettei hallituksessa ole jäsentä, joka uskoisi omiin asennustaitoihinsa niin, että uskaltaisi ottaa asennuksen vastuulleen, mikäli kirjaimet päätetään hankkia Huoneiston käyttöoikeus Kurssit ovat huoneiston käytössä ensisijalla. Yksittäisillä jäsenillä tai kerhoilla ei ole lupaa järjestää maksullista toimintaa ilman lupaa tai Pykälä ry:n nimissä. Kerhoilla, joiden toimintasuunnitelma on vahvistettu, on oikeus varata tiloja käyttöönsä. Lupa tilaisuuden pitämiseen tarvitaan aina jos mukana on yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. Lupa tarvitaan myös aina jos tilaisuudella on yli 10 osanottajaa. Kokoukseen ei kuitenkaan tarvita lupaa, vain tilavaraus. Vuokraa peritään pääsääntöisesti ulkopuolisilta, joille on myönnetty tilankäyttöoikeus. Kun tiloissa järjestetään juhlia tai muita tilaisuuksia, vaaditaan järjestäviltä kerhoilta tai yksityisiltä pääsääntöisesti omavekseli vahinkojen varalle. Hallitus päättää vekselistä ja vuokrasta tapauskohtaisesti. Saunan ovi on pääsääntöisesti auki. Tilaisuuksien aikana saunan aukioloa valvotaan Muut asiat Yhdistyksen juhlavuoden avajaiset järjestetään ravintola Kaivohuoneella torstaina Kaivolle ei makseta dj-palkkioita eikä sitouduta juomatakuuseen, sillä yhdistyksellä on koko vuoden kattava sopimus SK-ravintoloiden kanssa. Koska yhdistys on perustettu vuonna 1935, on avajaisia päätetty juhlia 30-luvun hengessä. Avajaisiin on tulossa sekä elävää musiikkia että tanssiesitys. Aiemmin laulajaksi kaavaillun Virpi Eroman ääni on toistaiseksi poissa, mietittiin vaihtoehtoisia musiikkiesityksiä ja esiintyjiä. Todettiin, että puvuista on lupautunut vastaamaan Titta Ali-Kovero, julisteen on laatinut Ville Komulainen ja liput Ville Peltokorpi. Lippujen myynti aloitetaan viikolla 2.

13 Vaihtokaronkka järjestetään Pykälässä maanantaina Vaihtokaronkka järjestetään sitzien tyyppisenä pöytäjuhlana. Päätettiin kutsua uudet ja vanhat kurssipäälliköt, uudet ja vanhat valiokunnat, Inter Vivoksen toimituksista vanha ja mahdollisesti uusi, mikäli se on karonkkaan mennessä vahvistunut, sekä uusi ja vanha yrityssuhdevastaava. Uudet valiokuntalaiset ja muut virkailijat kutsutaan paikalle kello 18.00, vanhat kello Tarkoituksena on pitää lyhyt esittely alkavan vuoden tapahtumiin sekä uusiin tiloihin ennen varsinaisen vaihtokaronkan alkua. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Kärki huolehtimaan kutsuista ja ottamaan ilmoittautumiset vastaan perjantaihin mennessä. Tilaisuuteen ei pyydetä erillistä laulunjohtajaa, vaan pyritään tehtävän kierrättämiseen laulutaitoisten ja haluisten kesken ja samalla kannustamaan uusia laulunjohtajakykyjä astumaan esiin. Keskusteltiin tapahtuman budjetista, mutta jätettiin sen vahvistaminen myöhempään kokoukseen. Keskusteltiin sellaisen ns. rekry-listan perustamisesta, jolle voisivat liittyä ne yhdistyksen jäsenet, jotka haluaisivat auttaa erilaisten tapahtumien järjestelyissä sitoutumatta silti varsinaisesti esimerkiksi valiokuntatyöhön. Listalle ilmoittautuneita voitaisiin pyytää tarvittaessa avuksi eri tapahtumien järjestelyihin. Tiedotusvastaava Sunnari alkoi riehua. Päätettiin käyttää yhdistyksen oikeus HYY:n jäsenjärjestönä yhteen vuosittaiseen Vanhan ylioppilastalon tilavaraukseen yhdistyksen 70-vuotisjuhlien järjestämiseen. Vanha ylioppilastalo on jo varattu tilaisuutta varten. Keskusteltiin vuosijuhlapuhujista. Puheenjohtaja Kaikkonen tiedusteli toisen todennäköisen vuosijuhlapuhujan siviilisäätyä. Keskusteltiin vuoden mittaan eri tapahtumien markkinointiin tarvittavien julisteiden suunnittelijoiden mahdollisesti työstään saamasta korvauksesta. Kevätkiljava on varattu viikolle 15. Velvoitettiin yleisvastaavat varaamaan syyskiljava viikolle Valiokuntien puheenjohtajien, IV:n päätoimittajan, kurssipäälliköiden kutsuminen Valiokuntien puheenjohtajat ja vastaava kurssipäällikkö kutsutaan hallituksen seuraavaan kokoukseen. Inter Vivoksen päätoimittaja kutsutaan kokoukseen sitten, kun päätoimittaja on valittu. Päätettiin järjestää kahvitilaisuus yhdistyksen toimistolla kurssipäälliköiden ja hallituksen tapaamista varten. 16. Yhdistyksen kevätkokous

14 Järjestetään maaliskuussa. Päätettiin alustavaksi päivämääräksi tiistai Muut esille tulevat asiat 17.1 Dekaanin illallinen Dekaanin illallinen järjestetään mahdollisimman pian. Puheenjohtaja Kaikkonen sopii tarkemmasta ajankohdasta dekaanin kanssa Inspehtorin illallinen Jätettiin inspehtorin illallisen ajankohta myöhemmin päätettäväksi Yhdistyksen puheenjohtajan tapaaminen Vastaanotettiin kutsu yhdistyksen puheenjohtaja Salon luokse perjantaina Luottokortit Sihteeri Lemmetty velvoitettiin selvittämään luottokorttiasiaa Hallituksen pullavuorot Päätettiin hallituksen pullavuorojen kulkevan myötäpäivään hallituksen pöydän ympäri, istumajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Järjestykseksi tulee tällöin: Kaikkonen Lemmetty Sunnari Snellman Aalto Tolvanen Kärki Solonen. Seuraava pullavuoro on sihteeri Lemmetyllä Käyntikortit Päätettiin käyntikorttien hankkimisesta hallituksen jäsenille. Todettiin, että vastaava kurssipäällikö Slåen oli jo hankkinut käyntikortin itselleen. Slåenin mukaan Tikkurilan paino on paras paikka käyntikorttien painattamiseen. Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari hoitamaan käyntikorttien hankkiminen mahdollisimman pian. Vahvistettiin tilattavaksi kappalemääräksi 50 kpl/henkilö. Yleisvastaava Snellmanin mukaan määrä on mahdollisesti liian pieni. Todettiin, että mikäli käyntikortit kesken vuoden loppuvat, niitä voidaan tilata lisää Arkisto Velvoitettiin tiedotusvastaava Sunnari vastaamaan arkistoinnista. Pyritään saamaan aikaan sähköinen arkisto Muut asiat Keskusteltiin syksyllä 2004 alkaneen laulunjohtajakoulutuksen mahdollisesta jatkosta.

15 Todettiin koulutuksen tarve ja mahdollisesti sitzeille pyydettävien laulunjohtajien vähäisyys. Kokoustauko alkoi klo Kokousta jatkettiin klo Sovittiin soittorinki kiireellisten asioiden tiedottamista varten. Järjestys sama kuin pullavuorojen suhteen (kts.edellä). Keskusteltiin juhlavuoden kunniaksi suunniteltavan logon tilanteesta ja pohdittiin logon tarpeellisuutta ja sen mahdollisia käyttöyhteyksiä. Todettiin, ettei asia ole edennyt vuoden vaihteen jälkeen. Keskusteltiin tutustumisesta Codexin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa illanistujaistyyppistä tilaisuutta pidettäväksi Pykälän tiloissa keskiviikkona Sovittiin kurssipäälliköiden tapaamisen ajankohdaksi torstai kello 17 yhdistyksen toimistolla. Ensimmäisen matkapuhelinhäiriösakon sai puheenjohtaja Kaikkonen puhelimen häiritsevästä tärinä-äänestä kello 00.15, kokouksen kestettyä yli kymmenen tuntia. Keskusteltiin video- ja musiikkielektroniikan kiinnittämisestä ja laitteiston uusimisesta. Päätettiin, että työ tulisi tehdä mahdollisimman hyvin ja harkiten, mahdollisesti myös ulkopuolista, maksullista apua palkaten. Keskusteltiin toimistosihteerin palkkakustannusten jakamisesta Pykälän ja Paragraaffin kesken. 18. Seuraava kokous Seuraava kokous on maanantaina kello 18 alkaen yhdistyksen tiloissa Sörnäisissä, hallituksen huoneessa. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kaikkonen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Emilia Kaikkonen Elina Lemmetty Hallituksen puheenjohtaja sihteeri

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 13.2.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.1.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Aika: Tiistai 25.1. klo 18.00 Paikka: Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnä: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 9.9.2012 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Yhdistyksen kerhohuoneisto Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila (sihteeri) Rene Male Suvi Syvänen

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Aika: 15.1.2014 kello 17 Paikka: Viikin Monitoimitalon takkahuone Paikalla: Tommi Jalo (pj), Jenni Styrman, Mari Lahti, Terhi Mäkinen, Samica Sadik (poistui 19.50),

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 7.1.2005 1(7) Aika 7.1.2005 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, hallituksen sihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 2.3.2015 klo 18.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot