KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN. Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate"

Transkriptio

1 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN Helmi Kokotti Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

2 Alan koulutus ja pätevöityminen Valtakunnallinen hanke osana talkoita v Kuusi työryhmää, n. 120 asiantuntijaa Tehtävä: 1. Alan eri ammattiryhmien määrällisen tarpeen arviointi 2. Osaamiseen liittyvien vaatimusten määrittely 3. Lisäkoulutuskokonaisuuksien sisältöjen suunnittelu 4. Eri toimijatahojen tuottaman koulutuksen organisointi ja yhteensovittaminen 5. Pätevöinti

3 Alan koulutuksen ja pätevöitymisen nykytilanne

4 Paljon toimijoita ja koulutustarjontaa Koulutustahoja Nimikkeitä ja pätevöintitahoja Lisäkoulutukset KIINKO RATEKO RAKLI RIL RKL SuLVI AEL (Insko) RTC Rastor Inspecta Tutkimuslaitokset Amiedu Syke Tutkinto- ja täydennys- /lisäkoulutus AKKt ja aikuisopistot AMKt yliopistot Kosteusmittaaja (PKM-ltk ja VTT) Rakennusten lämpökuvaaja (VTT) Rakennusten tiiviyden mittaaja (VTT) Kuntoarvioija (Kiinko, FISE) Asuntokaupan kuntotarkastaja (FISE) Kosteustekninen kuntotutkija (FISE, rakfys 5 op+) Tavarantarkastaja (Keskuskauppakamari/TT-ltk) Erillisen energiatodistuksen antaja (FISE) Rakennusasiantuntija /RKL-raati LVV- kuntotutkija (FISE, 30 op) Rakennusterveysasiantuntija (VTT, 45 op/60 op) Sisäilmatutkija (ISY, 24 op) Kosteus- ja homevauriotutkija (ISY, 30 op/kuntotutkija 40 op) Betonirakennusten a-vaativuusluokan kuntotutkija (FISE, 20 op) Muurattujen rakenteiden ja rappausten a-vaativuusluokan kuntotutkija (FISE, 13 op) Erityispätevyydet: Suunnittelijat, työnjohtajat, valvojat, tarkastajat ja rakennuttajat (FISE) Eri perustutkintojen sisältämät mittaajan tai tutkijan pätevyydet (oppilaitokset) 4

5 Haasteita mm. Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä hyviä koulutuksia paljon tarjolla, yhteisorganisointi puuttuu Koulutusten aikataulutusta ja sisältöjä ei ole sovitettu yhteen Opiskelijalla samoja asioita moneen kertaan eri koulutuksissa Koulutetuilla ja pätevöityneillä ei selkeää kuvaa mihin oma pätevyys rajoittuu Rakennusammattilaisille sisäympäristöön liittyvää koulutusta vähän Yhteinen kieli eri asiantuntijoiden kanssa ongelmakohteissa puuttuu Ymmärtämättömyys ja kiistat mm. ongelman vakavuudesta ja korjaustavoista

6 Ratkaisuehdotukset

7 Kosteus- ja homevauriokorjauksesta yhtenäinen prosessi 1. Alan ammattilaisten nimikkeet ja pätevyydet yhtenäistetään 2. Kunkin koulutustahon vahvuudet tunnistetaan 3. Lisä- ja täydennyskoulutusten sisällöt ja aikataulut sovitetaan yhteen 4. Pätevyydet kotiutetaan kahteen paikkaan ja kahteen rekisteriin 5. Kohteiden vaurioiden vakavuus määritellään 6. Tarvittavat säädösmuutokset tehdään 7. Tarvittavat investointipäätökset tehdään 8. Viestintä

8 Korjaushanke ja tekijät TARVESELVITYS Rakennuttaja/omistaja ja käyttäjä Tutkimukset Kosteusvauriokuntotutkijat LVV ja IV-kuntotutkijat Rakennusterveysasiantuntijat Asiantuntijat Tutkijat SEURANTATUTKIMUKSET Rakennuttaja/omistaja ja käyttäjä Tutkimukset Kosteusvauriokuntotutkijat LVV ja IV-kuntotutkijat Rakennusterveysasiantuntijat KÄYTTÖ JA HUOLTO Rakennuttaja/omistaja Käyttäjä Kiinteistöhuoltajat Luovutus Viranomaiset HANKESUUNNITTELU Rakennuttaja/omistaja ja käyttäjä Pääsuunnittelija Kosteusvauriokorjaussuunnittelijat Talotekniset korjaussuunnittelijat Kosteusvauriokuntotutkijat SUUNNITTELU Rakennuttaja/omistaja ja käyttäjä Pääsuunnittelu Erikoissuunnittelu Kosteusvauriokorjaussuunnittelijat Talotekniset korjaussuunnittelijat Kosteusvauriokuntotutkijat Tuotannon suunnittelu Urakoitsijat (pää- sivu- ali-) TOTEUTUS/KORJAUS Kosteusvauriokuntotutkijat Kosteusvauriokorjaussuunnittelijat Työnjohto ja valvonta Rakennuttajan valvoja Pääurakoitsija Sivu- ja aliurakoitsijat Kosteusvauriokorjausten työnjohtajat ja valvojat Kosteusvauriokorjaajat

9 Tekijät ja pätevyydet: 4 ammattikuntaa, 3 pätevyystasoa

10 3 asiantuntijaryhmää pätevyystasot: AA, A, B Kosteusvauriokuntotutkija Kosteusvauriokorjaussuunnittelija Kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja/valvoja

11 Kosteus- ja homevauriokorjaaja Tavoitteena: Koulutetut ammattipassin haltijat rekisteriin tilaajien saataville

12 Kuntotutkijat

13 Kosteusvauriokuntotutkija, pätevyys AA Erityistehtävät Toimii erittäin vaikeissa vauriokohteissa Vastaa tilaajalle koko kosteusvaurio- ja sisäympäristöselvitysprosessista ja viestinnästä Kosteusvaurio- ja sisäympäristöselvitysprosessin veto ja raporttien yhteenveto tilaajalle Arvioi terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden rakennusteknisen merkityksen yhdessä sisäympäristön asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa Laatii karkean korjaussuunnitelmaehdotuksen ( ) terveyshaitan poistamiseksi eri asiantuntijoiden kanssa Perusosaamisvaatimus Teknillisen korkeakoulun tai yliopiston diplomi-insinöörin tutkinto rakennustekniikassa tai suorittanut ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen talonrakennusinsinöörin tutkinnon tai rakennusarkkitehdin tutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon Omaa valmiudet talojen rakennetekniikan ymmärtämiseen Vähintään 5 vuotta kokemusta kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja A-tason lisäksi 6 op

14 Kosteusvauriokuntotutkija, pätevyys A Erityistehtävät Toimii vaikeissa vauriokohteissa tai yksittäisten sisäympäristötekijöiden vauriokohteissa Yhteenveto alkutilanteesta Tutkimussuunnitelma osa-alueesta ja sen tutkiminen Viestintä tilaajalle Kosteusvaurio- ja sisäympäristöselvitysten (ml. piirustukset) yhteenveto raporttina ja suullisesti Laatii karkean korjaussuunnitelmaehdotuksen ( ) eri asiantuntijoiden kanssa Perusosaamisvaatimus Vähintään ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen talonrakennusinsinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto tai aiempi vastaava tutkinto tai vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan tai -tuotannon opintosuunnalla teknikon tai rakennusmestari AMK tutkinto Omaa valmiudet talojen rakennetekniikan ymmärtämiseen Vähintään 3 vuotta kokemusta kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja B-tason lisäksi 6 op

15 Kosteusvauriokuntotutkija, pätevyys B Erityistehtävät Toimii tavanomaisissa kohteissa Tekee pääasiassa aistinvaraisen pintapuolisen arvion ja tarvittaessa rakennetta rikkovat mittaukset Suorittaa mittaukset tutkimussuunnitelman ja kuntotutkimuksen ohjeen mukaisesti Tekee mittauspöytäkirjan (mittausraportin) Arvioi mm. ovatko rakenteet vaurioituneet onko havaittavissa ilmanvaihdon toiminnasta johtuvia ongelmia Laatii yhteenvedon tilaajalle Osaa suositella tarvittaessa jatkotoimia Osaamisvaatimus Vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan tai -tuotannon opintosuunnalta teknikko tai rakennusmestari AMK Kokemusta vähintään 1 vuosi kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja 18 op

16 Selkeä työnjako tiivis yhteistyö selvitystyössä Kosteusvauriokuntotutkijat (Rakennustekninen tutkinto ja op) Rakennusterveysasiantuntijat (RTA 45 op, rakennustekninen tai muu tutkinto) Mahd. FISE:n pätevyydet ja rekisteri MRL mainitut ja mahd. A2 kuvatut pätevyydet rakennusten kosteusvaurioiden kuntotutkijoille rakennustekniset kuntotutkimukset kuntotutkimusprosessin veto kosteusvaurioselvityksissä (AA) yhteenveto alkutilanteesta tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen tarvittavien tutkimusten, menetelmien ja tutkijoiden valinta viestintä tilaajalle Yhteenveto raporttina ja suullisesti esitettynä, sekä karkea korjaussuunnitelmaehdotus ( ) korjaushankkeen "pääsuunnittelija (AA) VTT:n henkilösertifiointi ja rekisteri Terveydensuojelulain 49 ja Työturvallisuuslain 10 mukaisia ulkopuolisia asiantuntijoita Sisäympäristön asiantuntijat ja tutkijat sekä kosteusvauriokuntotutkijat (AA) terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavan sisäympäristön epäpuhtauden tai olosuhteen kartoittaminen tutkimusprosessin veto sisäympäristöselvityksissä yhteenveto alkutilanteesta tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen tarvittavien tutkimusten ja tutkijoiden valinta viestintä tilaajalle sisäympäristöselvitysten yhteenveto raporttina ja suullisesti esitettynä

17 Kosteusvauriokorjaussuunnittelijat

18 Kosteusvauriokorjaussuunnittelija, pätevyys AA Erityistehtävät Toimii erittäin vaikeissa vauriokohteissa Kuntotutkimusten ja sisäympäristöselvitysten yhteenveto raportin ymmärtäminen riskikohtien korjaussuunnitelmien laatimiseksi ja terveyshaitan poistamiseksi vauriokohteessa Toimii yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja rakennesuunnittelijan sekä työmaan työnjohdon ja valvojan kanssa Pääsuunnittelijana toimiminen Perusosaamisvaatimus Teknillisen korkeakoulun tai yliopiston diplomi-insinöörin tutkinto rakennustekniikassa tai suorittanut ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen talonrakennusinsinöörin tutkinnon tai rakennusarkkitehdin tutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon Omaa suunnittelijan valmiudet talojen rakennetekniikassa luokassa AA Vähintään 5 vuotta kokemusta kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja A-tason lisäksi 7 op

19 Kosteusvauriokorjaussuunnittelija, pätevyys A Erityistehtävät Toimii vaikeissa vauriokohteissa Kuntotutkimusten ja sisäympäristöselvitysten yhteenvetoraportin ymmärtäminen riskikohtien korjaussuunnitelmien laatimiseksi ja terveyshaitan poistamiseksi vauriokohteessa Toimii yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja rakennesuunnittelijan sekä työmaan työnjohdon ja valvojan kanssa Perusosaamisvaatimus Vähintään ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen talonrakennusinsinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto tai aiempi vastaava tutkinto Omaa suunnittelijan valmiudet talojen rakennetekniikassa luokassa A Vähintään 3 vuotta kokemusta kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja B-tason lisäksi 7 op

20 Kosteusvauriokorjaussuunnittelija, pätevyys B Erityistehtävät Toimii tavanomaisissa kohteissa Kuntotutkimusten ja sisäympäristöselvitysten yhteenveto raportin ymmärtäminen riskikohtien korjaussuunnitelmien laatimiseksi ja terveyshaitan poistamiseksi vauriokohteessa Toimii yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja rakennesuunnittelijan sekä työmaan työnjohdon ja valvojan kanssa Perusosaamisvaatimus Vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan tai -tuotannon opintosuunnalta teknikon tai rakennusmestari AMK tutkinto Riittävät rakenteiden suunnittelua ja toimintaa käsittelevät opintosuoritukset luokassa B Vähintään 1 vuoden kokemus kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai korjaussuunnittelijana. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja 12 op

21 Kosteusvauriokorjaustyön työnjohtajat ja valvojat

22 Työnjohtaja/valvoja, pätevyys AA Erityistehtävät Toimii erittäin vaikeissa vauriokohteissa Varmistaa että suunnitelmissa olevien ongelmakohtien korjaus onnistuu Neuvon kysyminen kuntotutkijalta ja korjaussuunnittelijalta purkutyössä ilmenevien uusien vaurioiden osalta Toimii muutenkin yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja -korjaussuunnittelijan kanssa Noudattaa kosteusvauriokorjaustyömaan laadunvarmistus- ja valvonta- sekä turvallisuussuunnitelmia Varmentaa terveyshaitan poistumisen kohteesta ja työmaan työntekijöiden ja käyttäjien työturvallisuuden Perusosaamisvaatimus Vähintään ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen talonrakennusinsinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto tai aiempi vastaava tutkinto tai vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan tai -tuotannon opintosuunnalta teknikon tai rakennusmestari AMK tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto Työmaakokemusta vähintään 5 vuotta kosteusvauriotyömaiden johto- tai valvontatehtävissä. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja A-tason lisäksi 5 op

23 Työnjohtaja/valvoja, pätevyys A Erityistehtävät Toimii vaikeissa vauriokohteissa Varmistaa että suunnitelmissa olevien ongelmakohtien korjaus onnistuu Neuvon kysyminen kuntotutkijalta ja korjaussuunnittelijalta purkutyössä ilmenevien uusien vaurioiden osalta Toimii yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja -korjaussuunnittelijan kanssa Noudattaa kosteusvauriokorjaustyömaan laadunvarmistus- ja valvonta- sekä turvallisuussuunnitelmia Varmentaa terveyshaitan poistumisen kohteesta ja työmaan työntekijöiden ja käyttäjien työturvallisuuden Perusosaamisvaatimus Vähintään teknillisen oppilaitoksen talonrakennus-tekniikan tai -tuotannon opintosuunnalta teknikon tai rakennusmestari AMK tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto sisältäen riittävät kyseessä olevien rakenteiden toimintaa käsittelevät opintosuoritukset Hankkinut työmaakokemusta vähintään 3 vuotta kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai kosteusvauriokorjaustyömaiden johto- tai valvontatehtävissä. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja B-tason lisäksi 5 op

24 Työnjohtaja/valvoja, pätevyys B Erityistehtävät Toimii tavanomaisissa kohteissa Varmistaa että suunnitelmissa olevien ongelmakohtien korjaus onnistuu Neuvon kysyminen kuntotutkijalta ja korjaussuunnittelijalta purkutyössä ilmenevien uusien vaurioiden osalta Toimii yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan ja -korjaussuunnittelijan kanssa Noudattaa kosteusvauriokorjaustyömaan laadunvarmistus- ja valvonta- sekä turvallisuussuunnitelmia Varmentaa terveyshaitan poistumisen kohteesta ja työmaan työntekijöiden ja käyttäjien työturvallisuuden Perusosaamisvaatimus Vähintään teknillisen oppilaitoksen talonrakennustekniikan tai -tuotannon opintosuunnalta teknikon tai rakennusmestari AMK tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, johon sisältyvät riittävät kyseessä olevien rakenteiden toimintaa käsittelevät opintosuoritukset Työmaakokemusta vähintään 1 vuosi kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kuntotutkijana tai kosteusvauriokorjaustyömaiden työnjohto-, johto- tai valvontatehtävissä. Lisäosaamisvaatimus Rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja 5 op

25 Kosteus- ja homevauriokorjaaja

26 Vauriokorjaajat Kosteus- ja homevauriokorjaajan erikoisammattitutkinto (EAT/OPH) Koulutus käynnistyy toisen kerran syyskuussa 2012 talonrakennusalan erikoisammattitutkintoon valmistavana. Koulutus on tarkoitettu rakennusalalla jo pidempään työskennelleille ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään monipuolista näkemystä kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta ja korjaamisen suunnittelusta. Opetuksen sisältö on rakennettu yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus on laajuudeltaan 120 päivää, joista 20 päivää on lähiopetusta ja loput suoritetaan verkko-opintoina sekä työssä oppimalla. Kosteus- ja homevauriokorjaukseen suuntautuva koulutus valmentaa talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Lisätietoa koulutuksesta ja tutkinnosta: Rauno Peltola,

27 Rakennusten vauriotasojen luokittelu

28 Erittäin vaikeat kohteet Riskirakenteita, korjausten laajuus on suuri ja moneen tekniseen tekijään kohdentuva Useita ja/tai laajoja näkyviä kosteusvaurioita sisäpinnalla ja poikkeavaa mikrobikasvua materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa Taustalla aiemmin epäonnistuneita kosteusvaurio- tai sisäilmaongelmakorjauksia Vesivahinkoja on todettu ja kuivattu, LVIjärjestelmät toimivat osittain epätavanomaisesti Oireilu yleistä ja vaurioihin on liitetty sairaustapauksia Rakenteiden purkuvaiheessa voidaan odottaa ilmenevän suunnitteluun vaikuttavia, yllättäviä kosteusvaurioita Arvioitu määrä: 2-5 % vauriokohteista

29 Vaikeat kohteet Riskirakenteita, korjausten laajuus on kohtalainen ja yhteen tekniseen tekijään kohdentuva Yksittäisiä ja paikallisia kosteusjälkiä (ei näkyvää mikrobikasvua) Ei aiemmin epäonnistuneita kosteusvaurio- tai sisäilmaongelmakorjauksia Vesivahinkoja on todettu ja kuivattu, LVI-järjestelmät toimivat tavanomaisesti Oireilu ja valitukset olosuhteista ovat satunnaisia Rakenteiden purkuvaiheessa ei voida odottaa ilmenevän yllättäviä kosteusvaurioita Arvioitu määrä: noin puolet

30 Tavanomaiset kohteet Ei riskirakenteita, kosteusvauriot näkyviä ja helposti todennettavia Vesivahingot selkeitä ja rajautuneita, LVI-järjestelmät toimivat tavanomaisesti Ei merkittävää oireilua tai valituksia olosuhteista Arvioitu määrä: noin puolet kohteista Lisäksi kohteet, joissa ei pysyvää asutusta: Rakennukset, jotka eivät ole pysyvässä asuin-/toimistokäytössä, varastot, katokset yms

31 Koulutusportaat

32 Osaamisvaatimukset Kosteusvauriokuntotutkija: taso minimi RaTe+KoRak, kokemus perustutkinto opinnot erittäin vaikeat kohteet AA RI 30 op 5 v vaikeat kohteet A teknikko 24 op 3 v tavanomaiset kohteet B teknikko 18 op 1 v ei pysyvässä asuin-/toimistokäytössä, varastot, katokset yms. C Kosteus- ja homevaurioiden korjaussuunnittelija taso minimi RaTe+KoRak, kokemus Kosteusvauriokorjaussuunnittelija perustutkinto opinnot erittäin vaikeat kohteet AA RI 26 op 5 v vaikeat kohteet A RI 19 op 3 v tavanomaiset kohteet B teknikko 12 op 1 v ei pysyvässä asuin-/toimistokäytössä, varastot, katokset yms. C Kosteus- ja homevaurioiden korjausten työnjohtaja/valvoja taso minimi RaTe+KoRak, kokemus Kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja/valvoja perustutkinto opinnot erittäin vaikeat kohteet AA teknikko 15 op 5 v vaikeat kohteet A teknikko 10 op 3 v tavanomaiset kohteet B teknikko 5 op 1 v ei pysyvässä asuin-/toimistokäytössä, varastot, katokset yms. C

33 Opintokokonaisuuksia ja koulutustahoja: Moduuli /Kokonaisuus op Järjestäjät koko moduulille 1 Paikkakunta 1. RAKENNUSFYSIIKKA 9 Rateko, oppilaitokset mm. Aalto, TTY, AMKt useita 3 2. KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT 3 Rateko, oppilaitokset mm. AMKt, AKKt useita 3 3. RAKENNUSTEKNIIKKA JA -TUOTANTO 13 Rateko, RKL, oppilaitokset mm. AMKt useita 3 4. ILMANVAIHTO- JA 3 SuLVI, oppilaitokset mm. Aalto, ISY, AMKt, useita 3 ILMASTOINTITEKNIIKKA 5. SISÄYMPÄRISTÖN EPÄPUHTAUDET JA OLOSUHTEET. TERVEYSVAIKUTUKSET. TUTKIMINEN. TORJUNTA AKKt 17 oppilaitokset mm. ISY ja yhteistyökumppanit ml. TTL, THL ja VTT useita 3, acp 1 on jo aiemmin tarjonnut ko. kokonaisuuksia, osakokonaisuuksia järjestävät muutkin tahot 2 erilaisia lopputöitä ja näyttöjä liittyen tulevaan toimenkuvaan ja moduulien sisältöön voivat ottaa vastaan eri koulutustahot 3 useita = Hämeenlinna, Joensuu, Kajaani, Kuopio, Otaniemi, Oulu, Tampere jne. acp=verkon välityksellä voi osallistua etäopetukseen

34 Lisäkoulutuskokonaisuuksia kaikille ammattiryhmille 1. RAKENNUSFYSIIKKA osakokonaisuudet: 1, 3, 5 ja 9 op 250 opiskelijatuntia 9 op 2. KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT osakokonaisuudet: 1.5 ja 3 op 90 opiskelijatuntia 3 op 3. RAKENNUSTEKNIIKKA JA -TUOTANTO osakokonaisuudet: 2, 4, 6, 8 ja 13 op 350 opiskelijatuntia 13 op 3.1. Juridiikka 50 opiskelijatuntia 2 op 3.2. Rakennetekniikka 189 opiskelijatuntia 7 op 3.3. Rakennustuotanto 110 opiskelijatuntia 4 op 4. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTITEKNIIKKA osakokonaisuudet: 1.5 ja 3 op 90 opiskelijatuntia 3 op 4.1. Teoria 45 opiskelijatuntia 1,5 op 4.2. Tutkimusmenetelmät -iv 45 opiskelijatuntia 1,5 op 5. SISÄYMPÄRISTÖN EPÄPUHTAUDET JA OLOSUHTEET. TERVEYSVAIKUTUKSET. TUTKIMINEN. TORJUNTA osakokonaisuudet: 1,2, 4, 8, 10, 12, 14 ja 17 op 460 opiskelijatuntia 17 op 5.1. Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet fysikaaliset 2 op, kemialliset ja biologiset sekä mikrobiologiset 8 op 5.2. Sisäympäristön tutkimusmenetelmät 110 opiskelijatuntia 4 op 5.3. Terveysvaikutukset osakokokonaisuudet: 0.5, 2.5 ja 3 op 80 opiskelijatuntia 3 op 270 opiskelijatuntia 10 op

35 Lisäkoulutuksen määrä vaihtelee eri pätevyyksien ja toimijan tarpeen mukaan 1 opintopiste vastaa 27 opiskelijan opintoihin käyttämää tuntia Yhteensä tarjolla 45 opintopistettä (op) sisältää n opiskelijatuntia (lähi- ja etäopetus/etäopiskelu) 174 opintopäivää á 7h Eri tehtäviin pätevöityvät voivat valita sopivat puuttuvat osiot toimenkuvaan ja omaan tutkintotaustaansa nähden. Aiemmat pätevyydet ja suoritukset sekä näytöt voidaan vaihtoehtoisesti lukea hyväksi ko. kokonaisuuksiin. Vaikeutena yhteneväinen tarkastus suorituksista ja tahon valinta (koulutustaho vai pätevöintitaho) Sovittava yhteisesti menettelytapa

36 Työkokemuksen ja opintojen osoittaminen ja täydentäminen 1. Ehdotetut rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyvät opintovaatimukset voivat sisältyä vaadittavaan perustutkintoon tai pätevyyttä täydentäviin suorituksiin. 2. Työkokemusta osoitetaan tarvittaessa hakemukseen liitetyllä kahdella työnäytteellä. Työnäytteen vaativuus tulee vastata haettua pätevyyttä (AA tai A). 3. Jos todistus ei sisällä opintoviikko-käsitettä (ov), tulee hakijan itse muuntaa tiedot opintoviikoiksi vahvistettuna opetuslaitoksen lausunnolla. 1 ov = 40 h sis. opetusta + omaa työtä) 1 ov = 1,5 op (opintopiste) 4. Puuttuvat peruskoulutuksen oppimäärät voidaan osittain korvata suoritetulla täydennyskoulutuksella sekä siihen liittyvillä tenteillä. 5. Poikkeustapauksissa voidaan puuttuvat teoreettiset oppimäärät myös korvata osittain kuntotutkimus-, suunnittelu- ja/tai työnjohtokokemuksella vastaavien työkohteiden osalta (vähintään 10 v).

37 Pätevöitymistahot

38 Kaksi paikkaa, kaksi rekisteriä Rakennustekniset kosteus- ja homevaurioiden korjausosaajat FISE:n pätevöinti FISE:n rekisteri Vaativimman vauriokohteen korjausosaajat voivat pätevöityä myös sisäympäristön asiantuntijoiden henkilösertifioinnissa Sisäympäristön asiantuntijat VTT:n henkilösertifiointi VTT:n rekisteri

39 Investointi ja hyödyt

40 Ehdotuksen mukaiset osaajat nyt Eri nimikkeisiä ja -tasoisia alalla jo pätevöityneitä / koulutettuja on tällä hetkellä: Kuntotutkimukset: n. 300 Suunnittelu ja rakennuttaminen: n. 300 Työnjohto/Valvonta työmailla: n. 200 Korjaajat: n

41 Alan ammattiosaajien tarve kasvaa RAKENNUSTEKNISET TUTKIJAT TÄLLÄ HETKELLÄ HENKILÖITÄ LISÄTARVE (HLÖ) 5 VUODEN PÄÄSTÄ RTA Kuntotutkija Kuntoarvioija PKA ja AKK Talotekniset tutkijat yhteensä Mittaajat ? yhteensä KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS TÄLLÄ HETKELLÄ HENKILÖITÄ LISÄTARVE (HLÖ) 5 VUODEN PÄÄSTÄ Suunnittelijat Työnjohtajat/valvojat/rakennuttajat Korjaajat yhteensä KIINTEISTÖHUOLTO JA ISÄNNÖINTI HUOLLETTAVIA RAKENNUKSIA 1/10 RAKENNUSTA Huoltomiehet Isännöitsijät 1500 yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Pirinen, 2011

42 Lisäksi koulutettavia Opettajat Terveydenhuolto Työsuojelu Kuntien viranomaiset

43 Arvio kustannuksista Opetuskustannus ka. 300 / opintopiste / hlö Tiivis koulutuspanostus 5 vuoden aikana Yhteensä noin 50 miljoonaa Huonosta sisäilmastosta aiheutuvat taloudelliset kustannukset jopa 3 mrd. vuodessa. Yhtä paljon kuin koko maan rakennuskannan lämmityskulut vuodessa

44 Mitä saavutetaan? Alan ammattilaiset Osaamista ja pätevöitymistä haluavat toimijat tietävät, mihin tehtäväkenttään pätevöityvät ja miten halutessaan pätevöityvät lisää Koulutustahot tietävät omat ja toisten vahvuudet kokonaisuudessaan. Vältytään päällekkäisyyksiltä ja väärältä kilpailulta Eri ammattiryhmien toiminnan rajat selkeytyvät ja yhteistyö paranee Rakennuskanta Erittäin vaativien/vaurioituneiden kohteiden määrä vähenee maamme rakennuskannassa Tutkimukset tehdään perusteellisemmin ja kokonaisvaltaisemmin Suunnittelija tekee oikean laajuiset ja toimivat korjaussuunnitelmat tai antaa purkusuosituksen Korjaustyömaalla työnjohtaja ja korjaajat eivät jää yksin purkutyön "yllätysten" kanssa Korjaukset kohdistuvat kaikkiin vauriokohtiin samalla kertaa, eikä vaurioitumisaste pahene Tilaajat, talojen käyttäjät Tutkimuksia ja korjauksia tilaavat tunnistavat pätevän toimijan ja saavat oikeaa osaamista Altistuminen homeille ja muille haitta-aineille sekä sairastaminen vähenevät Rahaa säästyy turhista tutkimuksista, korjauskierroksista sekä sairaushoitokuluista

45 Hankkeen eteneminen 2010 Nykytilan kartoitus Työryhmien muodostaminen Työryhmien työskentely Ratkaisuehdotus 2013 > Toteutus: Pätevöintijärjestelmän luominen Tarvittavat säädösmuutokset Rahoitusmallit Koulutustahojen järjestäytyminen Koulutusten sisällöt ja järjestäminen

46 Kiitos yhteistyöstä!

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne IDEASTA KOULUTUKSEKSI SISÄILMAONGELMASTA RAKENNUSTERVEYTEEN KEHITTÄEN RTA KOULUTUSTA Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMAONGELMASTA

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulainsäädäntöön muutoksia Ulkopuolisille asiantuntijoille valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR Hometalkoilla tuloksiin www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Vesivahinko osakehuoneistossa Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä IHAN KAIKKI SISUSTAMISESTA JA RAKENTAMISESTA PIISISEN REMONTTIKOULU TARJOILEE

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö Yhteenveto, eli lyhyt oppimäärä: 1. Kaikki vanhat (> 25 v) rakennukset kuntotutkitaan perusteellisesti mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot