Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen"

Transkriptio

1 Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen (9 11-vuotiaat) * Tämä oppitunti on suunniteltu pidettäväksi vaarojen ja riskien tunnistamista koskevan oppitunnin 1 jälkeen Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen ja työturvallisuuteen. Napo on valloittava hahmo, joka auttaa lapsia pohtimaan ja ymmärtämään turvallisuuteen liittyviä asioita sekä toimimaan turvallisesti. Lisätietoa Naposta on osoitteessa: Sivuilla on monia erilaisia Napo-elokuvia, joihin voit tutustua ja joita voit käyttää vapaasti omilla oppitunneillasi. Jotkin tällä oppitunnilla esille tulevista turvallisuuden peruskäsitteistä voidaan liittää aiemmin opetettuihin asioihin. Materiaalissa tarjotaan paljon erilaisia ideoita siitä, miten nämä turvallisuuteen liittyvät käsitteet voidaan ottaa esille oppitunneilla. Oppitunti voi olla oma erillinen oppituntinsa tai kuulua isompaan kokonaisuuteen. Se voidaan yhdistää muihin oppiaineisiin, kuten jäljempänä nähdään, mutta päätarkoituksena on opettaa kiinnostavien Napo-elokuvien avulla lapsille, miten itsestään ja muista voi huolehtia ja miten vaarat voi tunnistaa. Seuraavalla sivulla esitellään yleisesti oppitunnin sisältöä ja tavoitteita sekä oppituntia varten tarvittavaa materiaalia. Sen jälkeen annetaan tarkempi esimerkki kolmiosaisesta tuntisuunnitelmasta sekä ideoita aiheen syventämiseen. Oppitunnilla lapset tutustuvat siihen, miten suojella itseään ja ystäviään erilaisilta vaaroilta. Oppitunnin aikana lapsilla on tilaisuus kehittää yhteistyötaitojaan, kun opittua sovelletaan käytäntöön. Lisätietoa tähän kokonaisuuteen sisältyvistä työterveyden ja -turvallisuuden perusaiheista löytyy tuntisuunnitelman tueksi kootuista kolmannen osion taustatiedoista.

2 Oppimistavoitteet Oppitunti 2: Napon vaaravahti Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen Osataan puuttua erilaisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa riskin itselle tai muille. Ymmärretään oma vastuu riskien ja vaarojen suhteen. Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä. Valmistetaan ryhmissä materiaalia edellä opitun pohjalta. 2/13 Oppitunnin sisältö Ks. tarkka tuntisuunnitelma * minuuttia Vaaravahti Katsellaan oppituntiin liittyvät Napo-elokuvat: net/fi/ napo-for-teachers/interventionrisk- prevention/video Napon turvallinen työnaloitus -elokuvan jakso Ota myös toiset huomioon! Napo riskien kimpussa -elokuvan jakso Poista riski. Keskustelkaa jaksoissa esille otetuista vaaroista sekä siitä, millaisia muita vaaroja lapset tuntevat. Kannusta lapsia selittämään, miten he ehkäisisivät vaaroja ja riskejä. Keskustelkaa siitä, miten jotkin riskit ovat muita vaarallisempia, ja laatikaa luettelo riskeistä siinä järjestyksessä, miten vakavia niiden seuraukset ovat. Kysy lapsilta, mitkä riskit edellyttävät kiireisimpiä toimia. (Ks. taustatiedot.) Tehkää laulu, tanssi tai lyhyt näytelmä, jonka avulla muistetaan, miten voi suojata itsensä ja muut vaaroilta. Tarvittava materiaali Napo-elokuva (valmiina) Vaara näkyvissä -juliste tarroja tamburiini räpin esittämistä varten (vapaaehtoinen) Valmiina olevan materiaalin voi ladata osoitteesta: fi/napo-for-teachers/resources Yhteys muihin oppiaineisiin tai opetussuunnitelmaan Terveystieto Kodin tuotteet, myös lääkkeet, voivat olla väärin käytettyinä haitallisia. Turvallisuussäännöt ja turvalliset toimintatavat, myös liikenneturva. Tietoa henkilöistä, jotka voivat auttaa lapsia pysymään turvassa. Tunnistetaan, miten oma käytös vaikuttaa muihin. Luonnontieteet Tunnistetaan, että eliöissä, materiaaleissa ja fysikaalisissa prosesseissa piilee vaaroja, sekä arvioidaan riskit ja toteutetaan toimia itseen ja muihin kohdistuvien riskien vähentämiseksi. Oppilaiden pitäisi saada kuva kemikaalien käyttämisestä kotona, niiden merkinnöistä ja käsittelystä. Luonnollisten ja keinotekoisten aineiden käsittely. Kansalaistaito Vaarojen tunnistaminen sekä niihin liittyvien riskien arviointi ja hallinta. Äidinkieli ja vieraat kielet Kirjoitetaan yksinkertaisin lausein kokonainen tarina, jossa on alku, keskiosa ja loppu.

3 * Tarkka tuntisuunnitelma Oppimistulos Osaan näyttää, mitä toimia voidaan toteuttaa turvassa pysymiseksi ja riskien ennalta ehkäisemiseksi. Oppitunnin tavoitteet Opitaan, miten voidaan puuttua erilaisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa riskin itselle tai muille. Opitaan ymmärtämään oma vastuu riskien ja vaarojen suhteen. Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä. Johdanto 5 minuuttia Katselkaa oppituntiin liittyvän Napon turvallinen työnaloitus -elokuvan ensimmäinen jakso Ota myös muut huomioon!. Miksi itseen ja muihin kohdistuvia vaaroja on ehkäistävä? Miten tapaturmia voi estää, kun näkee jokin vaaratilanteen? Pääsisältö 40 minuuttia Katselkaa loput oppituntiin liittyvästä Napo-elokuvasta. 1. Kannusta lapsia kertomaan, miten he ehkäisisivät vaaroja ja riskejä. 2. Jaa Vaara näkyvissä -julisteita ja, kun lapset löytävät vaaroja, pyydä heitä selittämään, mitä ennaltaehkäiseviä toimia tilanteessa tulisi toteuttaa. 3. Kokoontukaa uudelleen yhteen. Pyydä lapsia kertomaan yksitellen, mitä vaaroja he ovat löytäneet ja miksi. 4. Keskustelkaa siitä, miten jotkut riskit ovat muita vaarallisempia, ja laatikaa luettelo riskeistä siinä järjestyksessä, miten pahoja riskien seuraukset voivat olla. Pyydä lapsia laittamaan ennalta ehkäisevät toimensa tärkeysjärjestykseen. 5. Tehkää laulu, tanssi tai lyhyt näytelmä, jonka avulla opitaan muistamaan, miten itseä ja muita voi suojella vaaroilta. 3/13

4 Loppuyhteenveto ja -arvio Oppilaat voivat tehdä oppitunnin päätteeksi laulun, räpin tai riimin, jossa tiivistetään, mitä he ovat oppineet Vaaravahti -oppitunnilla. Opettaja ja oppilaat voivat arvioida oppimistaan seuraavalla asteikolla: Kulta: Osaan selittää vähintään kolme erityyppistä itseen ja muihin kohdistuvaa vaaraa tai riskiä. Osaan arvioida riskin tasoa ja kertoa selkeästi ja kiinnostavalla tavalla toimista, joita kussakin tapauksessa tulisi toteuttaa. Hopea: Osaan selittää yhden (itseen ja muihin kohdistuvan) riskin ja vaaran kotona ja luokassa. Osaan tunnistaa, mitä toimia kummassakin tapauksessa tulee tehdä, ja osaan selittää asian selkeästi. Pronssi: Osaan selittää, mikä on riski, ja tunnistaa yhden toteutettavan toimen. Aiheen syventäminen A. Esitellään muutamien Napo-elokuvien pohjalta erilaisia tyypillisiä riskejä tai keskustellaan niistä (liikenneonnettomuudet, sähkö, kaatuminen ja kompastuminen, putoaminen korkealta (esim. portailta), kemikaalit, melu). B. Keskustellaan muista huolehtimisesta eli muiden suojelemisesta onnettomuuksilta (vältetään riskit, kerrotaan toisille vasta havaituista riskeistä). C. Keskustellaan muutamien Napo-elokuvien pohjalta siitä, miten riskeihin tulisi puuttua. D. Ryhmätyöskentely, johon sisältyy seuraavalla sivulla olevia tehtäviä. Luettelo aiheen syventämiseen sopivista Napo-elokuvista on saatavissa osoitteessa: 4/13

5 Vaara näkyvissä -juliste Varo vaaraa vaarojen talon RAKENNUSTYÖMAALLA 5/13

6 Vaaravahti-harjoituslomake (vapaaehtoinen) Nimi (oppilas/ryhmä) Mikä riski? Selitä, mikä aiheuttaa vaaran. Missä? Selitä, missä se on. Mihin toimiin on ryhdyttävä? 6/13

7 Vaarojen talo OIKEAT RATKAISUT /13 1) Työntekijä katolla (ilman valjaita), valjaat sidottu savupiippuun, joka ei ole asianmukainen kiinnityskohta. 2) Työkaluja katon laidalla voivat pudota. 3) Tikapuiden puola katkennut putoamisriski. 4) Tikapuut asetettu epätasaiselle pinnalle putoamisriski. 5) Tikapuut tuettu toiselle epätasaiselle pinnalle putoamisriski. 6) Napette nojaa ulos ikkunasta (ilman valjaita) sitä pestessään putoamisriski. 7) Pomo puhuu puhelimessa työmaalla. Huomio kiinnittyy muualle, eikä hän havaitse vaaroja niin helposti. 8) Ojaa ei ole merkitty (kaatumisvaara). 9) Napo ei käytä saatavilla olevia suojakäsineitä. 10) Napo ei käytä saatavilla olevia kuulonsuojaimia. 11) Kipinöitä herkästi syttyvän nesteen lähellä palovaara. 12) Johto on vaarallinen (siihen voi kompastua ja se on korjattu teipillä). 13) Maassa lojuvaan työkaluun (harava) voi kompastua. 14) Seisotaan puulaatikon päällä asianmukaisten tikkaiden sijaan putoamisriski. 15) Saatavilla olevia suojakäsineitä ei käytetä. 16) Kompastumisvaara keskellä nurmikkoa.

8 Ryhmätyöskentely: Napon vaarojen talo RYHMÄ VOI VALITA TEHTÄVÄNSÄ ja päättää, kuka tekee mitäkin 2. Tarkista kotisi turvallisuus, laadi riskeistä luettelo ja tee suunnitelma riskien korjaamiseksi. sittele luokalle. 1. Piirrä oma vaarojen talosi tai tee siitä pienoismalli. 3. Laadi luettelo tuotteista, jotka voivat olla vaarallisia vaarojen talossa (esim. alkoholi, kloorivalkaisuaineet, pesuaineet ja maalit). 4. Laadi luettelo Vaara näkyvissä -julisteen vaaroista. Ks. harjoituslomake. 5. Tee räppi tai laulu, jossa lapsia varoitetaan toimimaan turvallisesti ja terveellisesti kotona. 10. Keksi oma tehtäväsi. Sovi siitä opettajan kanssa. Napon vaarojen talo 6. Näytelkää kohtaus ruoanlaitosta vaarojen talossa. Kohtaukseen sisältyy todellisia vaaroja lapsille (esim. veitset, kuuma öljy, kiehuva vesi ja liukas lattia). 9. Keksi turvallisuuden ja terveyden supersankari, joka tulee ja poistaa kaikki vaarat kotoasi. Piirrä hänestä kuva ja keksi, mitä hän kertoo. 8. Kirjoita etusivun lehtiartikkeli tulipalosta vaarojen talossa. 7. Tee suuri juliste, jossa on herra Vaara tai muita vastaavia hahmoja, jotka näyttävät pienille lapsille kymmenen tärkeintä turvallisuus- ja terveysvinkkiäsi kotona. Ks. jakso Poista riski. 8/13

9 TAUSTATIETOA OPETTAJILLE Napon vaaravahti Oppitunti 2 Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen Napo riskien kimpussa Napo riskien kimpussa on lyhytelokuva työssä ilmenevistä vaaroista ja riskeistä sekä niiden arvioinnista ja toimista, joilla työpaikasta saadaan turvallisempi ja terveellisempi. Elokuvassa tarkastellaan vaaroja ja yleisimpiä työpaikkojen riskejä. Ohjeena on: Pysähdy, mieti ja toimi. Elokuvassa selitetään vaarojen ja riskien välinen ero ja kerrotaan, miten vaarat ja riskit voi poistaa tai miten niitä voi vähentää. Nämä osoitetaan käytännön tilanteiden avulla, jotta riskin merkitys ymmärrettäisiin paremmin. Riskinarviointi Tavoitteena on, että riskinarviointi ja sen tärkeys työtapaturmien ja huonon työterveyden ennaltaehkäisemisessä ymmärretään selkeämmin. Erityistavoitteena on selittää vaaran ja riskin välinen ero perehdyttää riskinarviointiin havainnollistaa asiaa esimerkein yhdistää teoria käytäntöön. Miksi riskinarviointi on tärkeää? Riskinarviointi on turvallisuuden ja terveyden onnistuneen hallinnan perusta ja keskeistä työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseksi. Jos riskinarviointi tehdään hyvin, se voi parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveyttä ja myös lisätä yleisesti yritystoiminnan tuottavuutta. Mitä on riskinarviointi? Riskinarviointi on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia riskejä, joita työpaikalla piilevät vaarat aiheuttavat. Riskinarvioinnissa tarkastellaan järjestelmällisesti kaikkia työhön liittyviä näkökohtia ja pohditaan mikä saattaisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa voidaanko vaarat poistaa, ja jos ei voida, mitä ennaltaehkäiseviä tai suojaavia toimenpiteitä on tai olisi oltava käytössä riskien hallitsemiseksi 9/13 Tyypillisiä työpaikan riskejä (joista monet löytyvät myös kotoa): sähkö tuli työkalut, etenkin leikkaavat työkalut, kuten terät tai veitset koneet lattialla liukastuminen, tikkailta putoaminen, portaissa kaatuminen, korkealta (esim. telineeltä tai katolta) putoaminen liikenne (ajoneuvot, kuljettajat tai jalankulkijat)

10 tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, jotka johtuvat raskaiden kuormien käsittelystä, kiertoliikkeestä, kääntymisestä, asennosta (esim. näyttöpäätetyö) tai toistuvasta liikkeestä (esim. liukuhihnatyö) kemikaalit välitön vahinko sisään hengityksen takia, palovammat tai ihoärsytys sekä pitkäaikaisvaikutukset, kuten syöpä, hengityselinten sairaudet ja allergiat biologiset tekijät bakteerit, sienet tai virukset (esim. sairaaloissa ja lääkelaboratorioissa); ilmanvaihtokoneen kehno huolto melu, tärinä, lasersäteily, ionisoiva säteily, sähkömagneettiset kentät, uv-säteily jne. Suurimpaan osaan näistä riskeistä liittyy jokin Napo-elokuvien jakso (ks. taulukko A). Riskinarvioinnin viisi vaihetta Oppitunnilla keskitytään riskinarvioinnin kolmeen viimeiseen vaiheeseen, jotka ovat päätökset ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, toimenpiteiden toteuttaminen sekä seuranta ja tarkistukset. Kahta aiempaa vaihetta on käsitelty Napon vaaravahti -oppitunnilla 1. Vaihe 1 Vaarojen ja vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja vaihe 2 Riskien arviointi ja priorisointi. Näitä vaiheita tarkastellaan Napon vaaravahti -oppitunnilla, jonka otsikko on Riskien ja vaarojen tunnistaminen. Vaihe 3 Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen Seuraavaksi on päätettävä, miten riskit poistetaan tai miten niitä hallitaan. Ensin on pohdittava, onko riskin poistaminen mahdollista. 10/13 Ellei riskin poistaminen ole mahdollista, on pohdittava, miten riskejä voidaan hallita niin, etteivät ne vaaranna niille altistuvien terveyttä ja turvallisuutta. Riskien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa tulisi ottaa huomioon seuraavat yleiset periaatteet: Riskit voidaan välttää poistamalla vaarat (esim. Napo poistaa vetolaatikkoon kompastumisen vaaran jaksossa Varo vaaraa! ). Vaarallinen voidaan korvata vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella (esim. ärsytystä aiheuttava kemiallinen aine korvataan aineella, joka ei aiheuta ärsytystä; ks. Napo... Vaara, kemikaaleja! -elokuvan jakso Ärsytystä aiheuttavaa ). Puututaan riskin alkulähteeseen (esim. marmoria tai kovaa kiveä leikattaessa syntyy pölyä, jolloin ongelma ratkeaa, kun terää kastellaan vedellä sen liikkuessa, ja näin estetään pölyn muodostuminen). Toteutetaan kollektiivisia toimia suojaavien toimien sijasta (tällä tarkoitetaan, että jos hitsaamisen tai maalaamisen kaltaisessa työssä syntyy savukaasuja tai höyryjä, on asennettava asianmukaiset tehokkaat imujärjestelmät eikä vain annettava hengityssuojaimia työntekijöille). Mukaudutaan tekniikan kehittymiseen ja tiedon muuttumiseen (jos uudella koneella voidaan tehdä sama työ altistamatta työntekijöitä tietylle riskille, kuten melulle, on vanhasta tekniikasta luovuttava). Suojelun tasoa on pyrittävä parantamaan (turvallisuuden parantaminen on siis jatkuva prosessi).

11 Vaihe 4 Toimenpiteiden toteuttaminen Seuraavaksi on otettava käyttöön ennaltaehkäisevät ja suojelevat toimenpiteet. On tärkeää ottaa mukaan kaikki asianosaiset ja laatia suunnitelma, jossa täsmennetään mitä toimenpiteitä toteutetaan kuka tekee, mitä ja milloin milloin toimenpiteet on saatava valmiiksi. On oleellista, että kaikki riskien poistamiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet priorisoidaan (ks. Napo riskien kimpussa -elokuvan jakso 4 Poista riski ). Vaihe 5 Seuranta ja tarkistukset Säännöllisiä tarkistuksia on tehtävä sen varmistamiseksi, että ennaltaehkäisevät ja suojelevat toimenpiteet toimivat ja ovat käytössä. Samalla on tunnistettava uusia ongelmia. Riskinarviointia on tarkistettava säännöllisesti sen mukaan, minkä luonteisista riskeistä on kyse tai miten paljon työtehtävässä tapahtuu todennäköisesti muutoksia, taikka onnettomuus- tai vaaratilannetutkinnan tulosten perusteella. Riskinarviointi ei ole kertaluonteinen toimenpide! Arvioinnin tekeminen kirjallisesti Riskinarviointi on tehtävä kirjallisesti. Riskinarvioinnista tehtyjä merkintöjä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: tiedotus valvonta todisteet tarkistaminen olosuhteiden muuttuessa. Muistiin kannattaa merkitä vähintään seuraavat seikat: tarkastuksen tekevän henkilön (tekevien henkilöiden) nimi ja asema (nimet ja asemat) havaitut vaarat ja riskit tietyille riskeille alttiina olevat työntekijäryhmät tarvittavat suojelutoimenpiteet toimenpiteiden toteutusta koskevat tarkat tiedot, vastuussa olevan henkilön nimi ja päiväys myöhempi seuranta ja tarkistus, mukaan luettuina päiväys ja osallistuneet henkilöt tarkat tiedot työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistumisesta riskinarviointiin. 11/13 Tehtävät ja vastuut On tärkeää, että työntekijät (tässä tapauksessa oppilaat) osallistuvat riskinarviointiin tunnistamalla vaaroja ja raportoimalla niistä työnantajalle (tässä tapauksessa opettajalle). Oppilaat tuntevat ongelmat ja tietävät, mitä todella tapahtuu, kun he toimivat ja tekevät tehtäviään, joten heidän tulisi osallistua riskinarviointiin. Heidän käytännön tietoaan tarvitaan myös sellaisten toteuttamiskelpoisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi, jotka auttavat suojelemaan oppilasta itseään, heidän koulutovereitaan ja opettajaa.

12 Työntekijöillä (oppilailla) ja/tai heidän edustajillaan on oikeus/velvollisuus osallistua riskinarviointiin varoittaa työnantajaa (opettajaa) havaitsemistaan riskeistä (ks. Napo Siisteys -elokuvan jakso 7 Turvallisuudesta huolehtivat ) ja ilmoittaa tilapäisistä vaaratilanteista (ks. Napon seikkailut -elokuvan jakso 1 Merkkien käytön tärkeys ) ilmoittaa työpaikalla (luokassa) tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja terveyteen saada tietoa turvallisuuteensa ja terveyteensä kohdistuvista riskeistä ja tarvittavista toimenpiteistä näiden riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi saada tietoa toteutettavista ennaltaehkäisevistä ja suojelevista toimenpiteistä tehdä yhteistyötä auttaakseen työnantajaa (opettajaa) varmistamaan, että työympäristö (koulu) on turvallinen saada koulutusta tai ohjeita toteutettavista toimenpiteistä oppia turvamenettelyt (ks. Napon turvallinen työnaloitus -elokuvan jakso 2 Kuuntele! tai Napo Siisteys -elokuvan jakso 4 Turvallisuussuunnitelma ) ja noudattaa niitä (ks. Napo ja turvallinen kunnossapito -elokuvan jakso 2 Varmista itse tai Napon turvallinen työmaa -elokuvan jakso 8 Painajainen ) huolehtia mahdollisimman pitkälti omasta terveydestään ja turvallisuudestaan sekä niiden terveydestä ja turvallisuudesta, joihin heidän toimintansa vaikuttaa (ks. Napon turvallinen työnaloitus -elokuvan jakso 4 Ota myös toiset huomioon! ) olla toimimatta omin päin (ks. Napon seikkailut -elokuvan jakso 6 Toimiminen omin päin on riskien ottamista ) olla varovainen (ks. Napon turvallinen työmaa -elokuvan jakso 6 Pidä erillään! ) käyttää henkilönsuojaimia (esimerkiksi suojanaamareita, kuulonsuojaimia, suojakypäriä jne.) tarvittaessa (ks. Napo... Vaara: kemikaaleja! -elokuvan jakso1 Haitallista tai Napo ja melu seis! -elokuvan jakso 1 Korjauskelvotonta ). Kysymyksiä, joita oppilaat saattavat esittää opettajalle tai vanhemmilleen: Mitä vaaroja tai riskejä minuun kohdistuu? Annetaanko minulle turvallisuuskoulutusta ja milloin? Mitä minun on tehtävä suojellakseni itseäni? Mitä minun on tehtävä hätätilanteessa? Miten minun pitää ilmoittaa onnettomuudesta, terveysongelmista tai jos huomaan, että jotain on vialla? Mitä teen, jos loukkaannun? 12/13 Asioita, joita kannattaa ehkä kertoa oppilaille: Riskit koskevat sinua ja kohdistuvat suoraan sinuun. Vaara voi kohdata ketä tahansa. Pysähdy, mieti ja toimi (pysähdy punainen, mieti oranssi ja toimi vihreä, avain kuin liikennevaloissa). Miksi et ota vaaroja huomioon? Miksi toimit toisin kuin olisi turvallista? Kuvaile vaarallisten tilanteiden dominovaikutusta eli ikävien tapahtumien ketjua: ensimmäinen ja melko merkityksetön tapahtuma aiheuttaa sarjan muita tapahtumia, joilla on lopulta vakavia seurauksia (ks. Napon turvallinen työmaa -elokuvan jakso 8 Painajainen ).

13 Taulukko A Riski Elokuva Jakso Liikenneonnettomuudet Ajoneuvon alle jääminen Napon turvallinen työmaa 6. Pidä erillään! Kiire tai keskittymisen herpaantuminen Väsymys ja kiire Kova vauhti ja piilevät vaarat Napo Siisteys Napo ja turvallinen kunnossapito Napo in Risky business 1. Suunnitelman muutos 5. Kiire 5. Vaarallinen yhdistelmä Tuli Tuli Napo... Vaara: kemikaaleja! 3. Helposti syttyvää Tuli Parhaiden merkkien tarina 2. Kieltomerkit Tupakointi kielletty Tuli Parhaiden merkkien tarina 4. Pelastusmerkit Hätäuloskäynti Tuli Parhaiden merkkien tarina 5. Paloturvallisuusmerkit Sammutin Sähkö Sähkö Napo Turvallisesti työssä ja sen ulkopuolella Kohtaus, jossa Napo virittää juhlavaloja Koneet Koneet Napon seikkailut 5. Oikea suojaus oikeaan aikaan Koneet Napo riskien kimpussa 1. Varo vaaraa Melu Melulle altistuminen Napo ja melu seis! Koko elokuva Kemikaalit Kemikaaleihin liittyvät riskit Napo Vaara: kemikaaleja! Koko elokuva Kaatuminen ja kompastuminen Kaatumisriski Napon seikkailut 1. Merkkien käytön tärkeys Portaissa kaatuminen Napon seikkailut 2. Merkkien käyttö ei riitä Portaissa kaatuminen Napo Turvallisesti työssä ja sen ulkopuolella Kohtaus, jossa Napo on täynnä esineitä olevilla portailla Korkealta putoaminen Napon turvallinen työmaa 2. Älä putoa! Putoavat esineet Napon turvallinen työmaa 1. Rakennamme turvallisesti 13/13 Manuaalinen käsittely Raskaat kuormat Napon turvallinen työmaa 5. Salamanisku Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 3. Osita ja hallitse Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 10. Pidä lähelläsi Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 6. Kaksintaistelu Huono asento Napo keventää kuormaa! 5. Huomio ergonomiaan Huono asento Napo keventää kuormaa! 8. Mieti liikettä Tärinä Tärinä Napo keventää kuormaa! 4. Torjuttavaa tärinää Ensimmäisen Napo n vaaravahti -oppitunnin aiheena on riskinarviointi riskien ja vaarojen tunnistamisen näkökulmasta. Oppimateriaalin on laatinut EU-OSHA yhteistyössä Napo-yhteenliittymän kanssa. Yhteenliittymään kuuluvat HSE (Yhdistynyt kuningaskunta), DGUV (Saksa), INAIL (Italia), INRS (Ranska), SUVA (Sveitsi) ja AUVA (Itävalta).

Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen

Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen (9 11-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 18/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-2287-X (nid.) ISBN 952-13-2288-8 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen

Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen Maatila-RH Maatilan riskienhallinnan välineperhe Käyttöohjeet 1. Mitä ovat maatilan riskit ja riskien hallinta?... 4 2. Maatila-RH:n sisältö ja käyttö... 5 2.1. Maatilan

Lisätiedot