Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset"

Transkriptio

1 Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset

2 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 1 Sisältö 1 Tilojen suunnittelu Työskentelytilat Kylmäsäilytys ja varastointitilat Ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus Käsien, astioiden ja välineiden pesupaikat Siivousvälinevarasto Tilojen, kalusteiden ja laitteiden materiaalit Lattia ja lattiakaivot Jätehuolto Lastaustila Henkilökunnan sosiaalitilat Asiakas-wc:t Tupakointi ja alkoholin myynti tai tarjoilu... 7 Lainsäädäntö ja ohjeet... 8

3 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 2 ELINTARVIKEHUONEISTON RAKENTEELLISET VAATIMUKSET Tässä ohjeessa on kuvattu ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen rakenteelliset vaatimukset. Tätä ohjetta voidaan käyttää apuna elintarvikehuoneistoa perustettaessa tai elintarviketoimintaa aloitettaessa. Elintarvikehuoneistojen rakenteellisista vaatimuksista säädetään mm. elintarvikelaissa (23/2006), yleisessä hygienia-asetuksessa (852/2004/EY) sekä elintarvikehuoneistoasetuksessa (1367/2011). Tiloissa harjoitettava toiminta määrittää vähimmäisvaatimukset tilojen rakenteille (vrt. valmistuskeittiö tai jakelukeittiö TAI laatikkomyymälä tai palvelutiskimyymälä). Ohjeeseen on kirjoitettu kursiivilla aiheeseen liittyviä huomioita ja suosituksia. Elintarvikehuoneiston toiminnalliset vaatimukset, kuten lämpötilat, henkilökohtainen hygienia ja elintarvikkeiden käsittely, on kuvattu JIK ky:n omavalvontaohjeistuksessa. 1 Tilojen suunnittelu Tilojen suunnittelussa tulee huomioida toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan laatuun vaikuttavat mm. helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely ja käyttö, asiakasryhmät sekä talousveden laatu. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti; ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös likaantumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan. Elintarvikehuoneisto tulee olla asianmukaisella tavalla erotettu tiloista tai toiminnoista, jotka voivat vaarantaa elintarvikehuoneistossa käsiteltävien tai säilytettävien elintarvikkeiden hygieenisen laadun. Elintarvikehuoneistosta ei saa aiheutua melu-, haju- eikä pölyhaittaa elintarvikehuoneiston läheisyydessä olevien asuntojen asukkaille tai muulle elintarvikehuoneiston läheisyydessä sijaitsevalle toiminnalle. Sijoituspaikan läheisyydessä tapahtuva muu toiminta ei saa aiheuttaa hajutai pölyhaittoja eikä mikrobiologista tai kemiallista riskiä elintarvikkeiden käsittelylle. Tilan käytöllä tulee olla rakennusvalvonnan lupa ravintola- tai kahvilakäyttöön. Myös monet muutostyöt (esim. hygieniaan ja turvallisuuteen vaikuttavat) edellyttävät rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Pelastussuunnitelman tarpeesta ja ensisammutuskalustovaatimuksista on hyvä olla yhteydessä palotarkastajaan. 2 Työskentelytilat Elintarvikehuoneistossa on oltava sen toimintaan nähden riittävät työtilat. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi eri asteiset työtehtävät on hyvä sijoittaa omiin tiloihinsa. - Raa an kalan ja lihan käsittelyä varten tulee olla vesipisteellinen työtaso. - Usein toistuvan siipikarjan lihan käsittelyä varten tulee varata erillinen vesipisteellinen työtaso, jos käsittelyä ei voida ajallisesti erottaa muun raa an lihan käsittelystä. - Salaattien ja vihannesten käsittelyä varten tulee olla erillinen vesipisteellinen työtaso. Kypsät elintarvikkeet voidaan käsitellä

4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 3 salaattien ja vihannesten käsittelypisteessä (erillisellä työlaudalla), jos niiden käsittely on ajallisesti ja toiminnallisesti erotettu salaattien ja vihannesten käsittelystä. - Erityisruokavaliovalmisteiden käsittelyä varten tulee olla erillinen työtaso ja erilliset työvälineet. - Usein toistuvaa leivontaa ja jälkiruokien valmistusta varten tulee olla erillinen työtaso, jos valmistusta ei voida ajallisesti erottaa muusta elintarvikkeiden käsittelystä. - Keittiöstä lähtevän ruuan pakkaamiselle tulee varata riittävästi työtasoa sekä tilaa kuljetusastioiden puhdistusta, pesua, kuivausta ja säilytystä varten. - Puhtaille ja likaisille astioille tulee varata riittävästi laskutilaa. - Multajuuresten käsittelylle tulee varata erillinen, vesipisteellinen työtila. Jos erillistä tilaa ei ole, mutta käsittely voidaan erottaa ajallisesti muusta tilasta, tulee työpiste erottaa vähintään seinämin muusta tilasta. Elintarvikehuoneistojen vähimmäispinta-alat (pl. Asiakastilat, sosiaalitilat ja lastaustilat) RT-kortin mukaan ovat: - Alle 50 asiakaspaikkaa o Kahvilan keittiö 10 m 2 o Pizzerian keittiö 20 m 2 o Ravintolan / valmistuskeittiö 40 m 2 o Tarjoilu- / jakelukeittiö 20 m 2 - Yli 50 asiakaspaikkaa o Tarjoilu- / jakelukeittiö (300 annosta) 60 m 2 o Keskus- / valmistuskeittiö (300 annosta) 110 m 2 o Keskus- / valmistuskeittiö (500 annosta) 160m 2 o Ravintolan / valmistuskeittiö 100 asiakaspaikkaa 80 m 2. 3 Kylmäsäilytys ja varastointitilat Kalalle ja lihalle, juureksille ja vihanneksille, maitotuotteille ja kypsille elintarvikkeille sekä pakasteille tulee varata erilliset kylmäsäilytystilat, joissa huomioidaan erilaiset säilytyksen lämpötilavaatimukset. Kylmäsäilytystilojen riittävyyteen vaikuttaa mm. toiminnan laajuus (paljon on pidettävä varastoa) ja tavarantoimituksen tiheydet. Elintarvikkeiden käsivarastoksi voi varata tarvittava määrä kalusteita, esim. kylmävetolaatikostoja, jotka on tarkoitettu vain saman päivän aikana aterioiden kokoamiseen käytettävien raaka-aineiden säilytykseen. Pienissä yksiköissä voidaan erilaiset elintarvikeryhmät sijoittaa saman kylmäkalusteen eri hyllyille. Kylmäkalusteissa tulee huomioida erilaisten elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset. Jos pakastevarasto on 10 m 3 tai suurempi, tulee siinä olla jatkuvatoiminen lämpötilan mittaus- ja tallennuslaite. Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet tulee vastata asetettuja vaatimuksia, standardit EN 12830, EN13485 ja/tai EN Kylmähuoneissa ja kylmiöissä lauhdevesi tulee pääsääntöisesti johtaa suoraan viemäriin. Jäähdytykseen tulee olla erilliset riittävän tehokkaat jäähdytyslaitteet, joissa ei säilytetä muita elintarvikkeita. Helposti pilaantuvien tuotteiden tarjolla pitämistä varten tulee olla soveltuva laite kylmäsäilyttämistä (alle + 6 C) tai kuumasäilyttämistä varten

5 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 4 (yli+ 60 C). Suojaamattomat elintarvikkeet tulee myydä/tarjoilla pisarasuojattuina, esim. vitriini tai tarjoilulinjasto. Kuivaelintarvikkeille, elintarvikekuljetuslaatikoille, astioille sekä pakkausmateriaaleille tulee varata riittävästi varastotilaa. Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti ja varastointi on järjestettävä omiin erillisiin hyllyihin tai pöytiin erilleen elintarvikkeista. 4 Ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus Elintarvikehuoneiston ilmanvaihdon mitoituksessa tulee käyttää rakennusajankohdan Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D2 mukaisia ohjearvoja. Usein tarvittaviin ilmanvaihtomääriin päästään vain koneellisella ilmanvaihdolla. Elintarvikehuoneiston poistoilma tulee johtaa siten, ettei siitä aiheudu haju- tai muuta haittaa. Poistoilma ruuanvalmistustiloista tulee johtaa niin, ettei se kulkeudu kiinteistön muihin huoneistoihin. Ilmavirtaukset tiloissa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ilmavirta suuntaa puhtaista tiloista likaisempiin tiloihin päin. Ilmanvaihtolaitteistot tulee voida huoltaa ja puhdistaa. Ilmanvaihdon suunnittelussa tulee ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset. Yleisilmanvaihdon lisäksi ruoankuumennuslaitteiden yläpuolella tulee olla höyrykuvulla varustettu paikallispoisto. Höyrykuvun tulee kattaa koko ruoankuumennuslaitteiden alue. Rasvahormin ja - suodattimen tarpeellisuudesta tulee neuvotella rakennusvalvonnan ja palotarkastajan kanssa. Laitosastianpesukoneen kohdalla tulee olla ylilämmön ja höyryn poistoon suunniteltu, höyrykuvulla varustettu paikallispoisto. Kalusteeseen asennetulle astianpesukoneelle ei vaadita erillistä höyrykupua. Elintarvikehuoneiston lämpötila ei saa nousta niin korkeaksi, että se heikentää elintarvikkeiden laatua. Lämpötilan nousu (yli + 28 C) on estettävä tarvittaessa esim. jäähdytyslaitteilla. Suora auringonpaiste ei saa vaarantaa elintarvikkeiden laatua. Valmistustilojen yleisvalaistuksen on oltava riittävä. Valaisimien tulee olla helposti puhdistettavia ja koteloituja. 5 Käsien, astioiden ja välineiden pesupaikat Elintarvikehuoneistossa tulee olla toimintaan nähden riittävästi käsienpesupaikkoja, jotka on varustettu kertakäyttöpyyhkeillä, käsienpesuaineella ja jäteastialla. Käsienpesualtaan tulee olla riittävän iso. Keittiössä/myymälässä on oltava astianpesua varten vähintään yksi vesipiste. Mikäli ruoan tarjoilu tai tarjolla pito tapahtuu pestävistä astioista, on huoneistossa oltava astianpesukone. Keittiössä on pääsääntöisesti vähintään yksi vesipiste astianpesuun, yksi käsienpesuun ja yksi ruuanvalmistusta varten. Vähäriskisien toimintojen keittiötiloissa voidaan hyväksyä kaksialtainen tiskipöytä, jossa toinen allas on varattu käsienpesuun ja toinen välineiden pesua varten.

6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 5 6 Siivousvälinevarasto Elintarvikehuoneistossa on oltava vähintään yksi asianmukaisesti varusteltu, riittävän kokoinen siivousvälinevarasto. Varasto on varustettava vesipisteellä, kaatoaltaalla/lattiakaivolla ja ilmanvaihdolla. Siivousvälinevarastossa on oltava seinäteline varrellisille siivousvälineille sekä riittävästi hyllytilaa esim. puhdistusaineiden säilytystä varten. Tilassa on mahduttava puhdistamaan, huoltamaan ja tarvittaessa kuivattamaan siivousvälineet. Tarjoilupaikoissa, joissa on ruuanvalmistusta, asiakastilojen siivousta varten suositeltavaa olla erillinen asianmukaisesti varustettu siivousvälinevarasto. Asiakastilojen siivousvälineet tulee erottaa keittiön siivousvälineistä, esim. värikoodeilla. Mikäli siivousmenetelmät edellyttävät koneiden käyttöä, tulee niille varata asianmukainen huoltoja säilytyspaikka. 7 Tilojen, kalusteiden ja laitteiden materiaalit Tilojen pintamateriaalien valintaan vaikuttaa toiminnan asettamat vaatimukset. Usein pintojen tulee kestää vettä, höyryä, lämpöä, rasvoja ja mekaanista kulutusta. Käytettävien materiaalien tulee olla myrkyttömiä ja helposti puhtaana pidettäviä. Lattia- ja seinäpinnoissa on käytetty mm. keraamista laattaa, kaakelilaattaa, pinnoitettua betonia, muovimattoa, akryylibetonia ja epoksihiertomassaa. Lattian väri on hyvä valita siten, että puhtaus voidaan vaivatta arvioida. Puuta ei tulisi käyttää lainkaan valmistustilojen pintamateriaalina. Sokkelillisia kalusteita tai kynnyksiä ei suositella valmistustiloihin. Pakkaamattoman elintarvikkeen käsittelytiloissa olisi suositeltavaa koteloida erilaiset sähköjohdot, johtosillat, ilmanvaihtoputket, ym. putket. Koneiden ja laitteiden tulee rakenteeltaan olla sellaisia, että ne voidaan helposti puhdistaa. Rakenteiden tulee olla suunniteltu, rakennettu ja varustettu siten, että tuhoeläinten pääsy elintarviketiloihin estetään. 8 Lattia ja lattiakaivot Huonetiloissa, joissa lattia joutuu olemaan toistuvasti märkänä tai sitä joudutaan puhdistamaan usein, on oltava viemäriin yhdistetty lattiakaivo sekä tarkoituksenmukaiset laitteet lattian huuhtelua varten. Lattioiden kaadon tulee viettää lattiakaivoon. Lattiakaivon tulee olla helposti puhdistettavissa ja käyttötarkoitukseen soveltuva. Pääsääntöisesti lattiakaivo on oltava ravintoloissa, joissa on ruuan valmistusta. Lattiakaivoihin tulee asentaa rasvanerotin rakennusmääräyskokoelman mukaisesti. Rasvaerottimiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan.

7 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 6 9 Jätehuolto Jäteastioiden tulee olla ehjiä, vesitiiviitä, pestäviä ja ulkotiloissa kannellisia. Jäteastiat tulee olla pestävissä sisä- ja ulkopuolelta ja tuhoeläinten pääsy jätetiloihin tulee estää. Jätehuollon suunnittelussa ja varustelussa tulee ottaa huomioon kunnan / kaupungin jätehuoltomääräysten vaatimukset. 10 Lastaustila Lastaustilan tulee olla katettu ja pölyttömäksi päällystetty. Tarvittaessa tulee olla lastausluiskat. Kuljetuslaatikoille, rullakoille ja kuljetuskonteille on varattava säilytystila sisällä tai katetulla lastauslaiturilla. Tilan tulee suojata laatikoita haittaeläimiltä (linnut ja jyrsijät) ja säiden vaihtelulta. Lastaustilan tukirakenteet tulee olla sellaiset, että lintujen oleskelu ja pesintä on estetty. 11 Henkilökunnan sosiaalitilat Henkilökunnan sosiaali- ja pukutilat on sijoitettava niin, että pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelytilat eivät ole läpikulkupaikka. Henkilökunnalle tulee varata riittävästi pukeutumistiloja peseytymismahdollisuuksineen. Sosiaalitiloissa tulee olla riittävästi käsienpesupisteitä. Likaisille suojavaatteille tulee olla asianmukainen keräilyastia. Mikäli vaatehuolto tehdään kohteessa, tulee suojavaatteiden pesua ja huoltoa varten olla erillinen tila. Sosiaalitiloihin liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen. Elintarviketyöntekijöille tulee olla pääsääntöisesti erillinen wc. Elintarviketyöntekijöiden wc on hyvä sijoittaa riittävän lähelle työpistettä. Erityistapauksissa wc-tilat on mahdollista sijoittaa elintarvikehuoneiston ulkopuolelle (esim. jäätelökioskit, leirintäalueen kioskit). Suositellaan, että wc ei avaudu suoraan elintarvikkeiden käsittely-, myynti- tai tarjoilutilaan. 12 Asiakas-wc:t Kun elintarvikehuoneistossa on yli 6 asiakaspaikkaa, on asiakkaiden käytettävissä oltava riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä. Käynti asiakaskäymälään ei saa tapahtua elintarvikkeiden käsittelytilan tai raaka-ainevarastojen kautta. Suotavaa on, etteivät käymälät avaudu suoraan elintarvikkeiden käsittely-, myynti- ja tarjoilutilaan. Suosituksen mukaan ravitsemisliikkeiden asiakkaille tarkoitetut käymälät tulee mitoittaa vähintään seuraavasti:

8 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 7 Asiakaspaikat Käymälöiden lukumäärä Naiset Miehet yhteinen * urinaali urinaalia >400 Tapauskohtaisesti *Jos huoneistossa tarjoillaan pääasiassa alkoholijuomia, tulee aina olla erilliset wc-tilat naisille ja miehille riippumatta asiakaspaikkojen määrästä. Wc-tilojen lukumäärää mitoitettaessa tulee huomioida myös ulkotarjoilupaikat esim. terassilla. Terassilla olevat asiakaspaikat lisäävät wc-tilojen lukumäärää kertoimella 0,5. Esimerkiksi, jos sisätiloissa on 40 asiakaspaikkaa ja ulkona 20 asiakaspaikkaa (kerroin 0,5), on laskennallisesti yhteensä 50 asiakaspaikkaa. Jos ulkoterassin asiakaspaikkamäärä on enemmän kuin sisätarjoilupaikkojen, tulee wc-istuinten lukumäärä arvioida ulkotarjoilupaikkojen mukaan ilman kerrointa. Kausiluonteiset kesäterassit, joissa on ruoka- ja alkoholijuomien tarjoilua, wc-istuinten lukumäärä harkitaan tapauskohtaisesti. Työpaikan yhteydessä olevan henkilökuntaruokalaan ei edellytetä erillisiä wc-tiloja asiakkaille silloin, kun työpaikan muissa tiloissa on riittävät wctilat. Suositeltavaa olisi, että henkilökuntaruokaloiden yhteyteen järjestetään asiakkaille wc-tilat ja käsienpesumahdollisuus. Kauppakeskuksissa tai vastaavissa voi useammalla ravitsemusliikkeellä (kahvilat yms.) olla yhteiset wc-tilat. Tällöinkin wc-tilojen mitoituksessa käytetään edellä olevaa taulukkoa. Kauppakeskuksessakin ravintolalla tai kahvilalla tulee olla omat wc-tilat, jos sinne on sisäänkäynti ulkoa ja se voi olla avoimena kauppakeskuksen ollessa kiinni. 13 Tupakointi ja alkoholin myynti tai tarjoilu Tupakointi elintarvikehuoneistossa on järjestettävä erilliseen tupakointitilaan. Tupakointitila on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä. Tupakointitilan rakenteellisiin vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä varten on haettava erillinen myyntilupa terveydensuojeluviranomaiselta. Alkoholin myynti- ja tarjoilu edellyttää lupaa. Lupakysymyksissä on otettava yhteyttä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajaan. Lisätietoja myös internetissä: tai

9 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset 8 Lainsäädäntö ja ohjeet Elintarvikelaki 23/2006 Elintarvikehuoneistoasetus 1367/2011 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 Yleinen elintarvikeasetus (EY) 178/2002 Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 Suomen rakentamismääräyskokoelma esim. osat D2, F2, C1, C2 Evira - Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Elintarvikehuoneistojen vaatimukset Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Ravintolan tai kahvilan perustaminen, Rakentamistapaohje toukokuu 2012

Tekniikka ja ympäristö 16.3.2012

Tekniikka ja ympäristö 16.3.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUOHJE 1. ELINTARVIKEHUONEISTON SUUNNITTELU Esimerkiksi elintarvikemyymälät, ravintolat, kahvilat, kioskit, leipomot, eineskeittiöt ja elintarvikevarastot ovat elintarvikehuoneistoja,

Lisätiedot

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013

Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 Päivähoito- ja kerhotilojen suunnittelu Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 9.1.2013 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (12) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS PÄIVÄHOITO- JA KERHOTILOJEN SUUNNITTELU 16.1.2009 / 1.9.2013

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun KOKKOLAN KAUPUNKI OHJE 1(9) Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta 11.12.2013 66 Sisällys Johdanto... 1 Päivähoito- ja vastaavien lastenhoitotiloja koskevien

Lisätiedot

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle

Ravintola-alan. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle Ravintola-alan Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön neuvoja, joilla nopeutat yrityksesi alkutaivalta.

Lisätiedot

Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Ravintolan tai kahvilan perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. 1 Hyvä suunnitelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön neuvoja,

Lisätiedot

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen

Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen Parturin, kampaamon, kauneushoitolan, solarium-, tatuointi- tai lävistysliikkeen perustaminen JIK Ympäristöterveyspalvelut 4/2015 Sisältö 1. Yleistä 2 2. Ilmoitusvelvollisuus 2 2.1 Tarkastus 2 3. Rakenteelliset

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:2 Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila Opas suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, ravintoloitsijoille ja viranomaisille Helsinki 2007

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Kokoontumislaki 530/1999 Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman katsotaan

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5)

ELINTARVIKELAIN 13-15 :N MUKAINEN ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMIS- HAKEMUS 1 (5) 1 (5) Uusi elintarvikehuoneisto Toiminnan / tilojen olennainen muutos Toimijaa koskevat tiedot Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: y-tunnus (tai hlö-tunnus) Kotikunta: Puhelin: Yhteyshenkilö: Fax /

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto.

Osaamistestaajan nimi Osaamistestaajan tunnus Testin pvm. Vastaa alla oleviin väittämiin rastittamalla O / V sarakkeisiin mielestäsi oikea vaihtoehto. HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJAT 1 ja 2 Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / kysymys. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot