Rakentamisen uudet asetukset. Lasiseminaari Tampere-talo Teppo Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen uudet asetukset. Lasiseminaari Tampere-talo Teppo Lehtinen"

Transkriptio

1 Rakentamisen uudet asetukset Lasiseminaari Tampere-talo Teppo Lehtinen

2 Olennaiset tekniset vaatimukset MRL 117 a 117 g Rakenteiden lujuus ja vakaus Paloturvallisuus Terveellisyys Käyttöturvallisuus Esteettömyys Meluntorjunta ja ääniolosuhteet Energiatehokkuus Rakennustuoteasetus tuntee perusominaisuutena lisäksi luonnonvarojen kestävän käytön 2

3 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen tarve Tarve johtui MRL:n muutoksesta /958, jonka viiden vuoden siirtymäsäännös päättyi Tuolloin kaikki MRL 13.3 :n nojalla annetut asetukset kumoutuivat, mukaan lukien tyyppihyväksyntäasetukset. Uusissa rakentamismääräyksissä kerrotaan, mitä korjausrakentamisen suhteen on tehtävä. Ohjeet eivät asetustasolla jatkossa voidaan julkaista suosituksia Uusiin rakentamismääräyksiin liittyvät perustelumuistiot Uudet rakentamismääräykset tulivat voimaan

4 Uudet rakentamismääräykset voimaan annetut asetukset: Osan nimi ennen MRL Rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 E1 (E2, E4, ja E9 osin) 117 b Pienten savupiippujen rakenteista ja E3 117 b paloturvallisuudesta 745/2017 Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 D1 117 c, 117 d, 117 e ja 117 f Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta C2 117 c, 117 d ja 117 g 782/2017 Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta D2 117 c, 117 d, 117 e ja 117 f 1009/2017 Rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 F2 117 d Rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 C1 117 f Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 VNA rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 788/2017 D3 (ohjeina C4 ja D5) 117 g 9/ g Asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 G1 117 j

5 Yma:t Kantavien rakenteiden suunnittelusta Lähtötilanne Tilanne RakMk B-sarja B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset B2 Kantavat rakenteet B3 Pohjarakenteet B4 Betonirakenteet B5 Kevytsoraharkkorakenteet B6 Ohutlevyrakenteet B7 Teräsrakenteet B8 Tiilirakenteet B9 Betoniharkkorakenteet B10 Puurakenteet Yhteensä 10 asetusta YMa kantavista rakenteista 477/2014 YMa pohjarakenteista 465/2014 Yhteensä 2 asetusta Eurokoodien kansalliset liitteet Yleiset suunnitteluperusteet 1 Kuormat 8 (9) Betonirakenteet 3 Teräsrakenteet 19 Liittorakenteet 2 Puurakenteet 2 Muuratut rakenteet 3 Geotekniikka 2 Alumiinirakenteet 5 YMa eurokoodit Rakenteiden suunnitteluperusteet Kuormat Geotekninen suunnittelu Yhteensä 11 asetusta Yhteensä 45 asetusta

6 Energiatehokkuus Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (1151/2016/) Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 (vrt. D3) Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 788/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 (vrt. D2) Ympäristöministeriön ohje rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta (vrt. D5) Ympäristöministeriön ohje rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskennasta (vrt. C4) Ei enää asetuksia annetaan ohjeet

7 Lähes nollaenergia MRL 115 a : Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä, joka on lähes sana sanalta direktiivistä. MRL 117 g : Uusi rakennus, joka koostuu katetusta seinällisestä rakenteesta ja jossa käytetään energiaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, on suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi. Luettelo rakennuksista, joihin ei sovelleta lähes nollaenergiavaatimusta: 1) Alle 50 m 2 :n kokoiset rakennukset 2) Loma-asunnot, joita käytetään vähemmän kuin 4 kk/vuosi 3) Määräajan paikallaan pysytettävät tai tilapäiset rakennukset, joiden käyttöaika on enintään kaksi vuotta 4) Teollisuus- ja korjaamorakennukset 5) Maatilarakennukset, joissa energiantarve on vähäinen tai joita käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus 6) Rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan 7) Suojellut rakennukset Luettelo oli aikaisemmin monessa paikassa hieman erilaisina, mutta nyt MRL:n luetteloon viitataan muissa säädöksissä 7

8 Energiatehokkuus Vaatimusten perusrakenne säilyy nykyisellään: E-luku ja rakennuksen lämpöhäviö. Uutena mahdollisuutena kelpoisuuden osoittamisessa rakenteellisen energiatehokkuuden vaihtoehto ilman E-luvun laskentaa Energiamuotojen kertoimia tarkistetaan sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen osalta Vaatimustason maltillinen parantaminen lähemmäs EUn kustannusoptimaalista tasoa (lähes nollaenergiarakentaminen = lähes kustannusoptimaalinen taso) Uusiutuvan energian tuotannon huomioonottaminen rakennukseen kuuluvalla laitteella siltä osin, kuin se käytetään rakennuksessa hyödyksi. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä tarkastusasiakirjaan siitä, että rakennustyö vastaa energiaselvityksessä esitettyä 8

9 Sisäilmasto ja ilmanvaihto Sisäilmaston laatutasoa koskevat keskeiset vaatimukset on tarkoitus pitää nykytasoa vastaavina (ulkoilmavirta 6 dm 3 /s henkilöä kohden) Suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on tarkoituksena pitää hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi Tavoitteena on joustavoittaa säädöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan yhteistyötä korostetaan. Ilmavirtojen mitoittaminen siten, ettei ylipaineen vuoksi aiheudu rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuudesta 9

10 Sisäilmasto ja ilmanvaihto MRL muutos (812/2017) kerrosalan (115 ) talotekniikalle merkittävä muutosesitys Muutetaan olemassa olevaa pykälää siten, että rakennuksen kerrosala saa ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan: taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran Lisäksi: väestönsuojan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran yli 200 mm paksujen huoneistoa rajaavien väliseinien verran 10

11 Paloturvallisuus -mikä muuttui Aiemmin Ympäristöministeriön asetuksella annetut määräykset ja ohjeet, RakMK E1, E3 Ympäristöministeriön asetuksella annetut ohjeet, RakMK E2, E4, E7, E9 Ym:n päätöksellä annettu ohje RakMK E8 Nyt Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön asetus pienistä savupiipuista Lisäksi suosituksia ohjeina

12 Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 Soveltamisala kattaa sekä uudet rakennukset että rakennuksen korjaus- ja muutostyöt Ei suuria muutoksia nykyiseen turvallisuustasoon Helpotuksia puukerrostaloille: Yksinkertaiset suunnittelumenetelmät (luokat ja lukuarvot) koskevat myös majoitusrakennuksia ja hoitolaitoksia 8 krs ja 28 m saakka sekä kokoontumis- ja liikerakennukset 4 krs ja 14 m saakka. Puukerrostaloissa edellytetään aina sprinklausta (poislukien kaupunkipientalo) Yli 56 m korkeissa P1 rakennuksissa edellytetään aina sprinklausta ja palamattomia eristeitä m korkeat asuinrakennukset on tietyin ehdoin mahdollista toteuttaa yhdellä uloskäytävällä (ennen kaksi) Jos rakennus on yli 38 m, tarvitaan palomieshissi 12

13 Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 Korvaa voimassaolevan osan E3 (2007) Korostettu savupiipun vaikutusta itsenäisenä rakenteena terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Korostettu suunnitteluvelvollisuutta, erityisesti läpiviennit. Korostettu käyttö- ja huolto-ohjeen sekä suunnitelmien mukaisuuden tärkeyttä sekä säännöllisen toimintakunnon tarkkailun mahdollistamista. Paikalla valmistetut muuratut sekä teräksiset savupiiput omina kohtina. Myös muunlainen ei sarjavalmisteinen on mahdollinen. Vähintään T600 luokka vaatimus kiinteää polttoainetta käyttäville tulisijoille sekä saunan kiukaille. 13

14 YMa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) Soveltamisalassa uudet rakennukset sekä olevan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, laajennukset ja käyttötarkoituksen muutokset Pää-, erityis- ja rakennussuunnittelijan olisi huolehdittava suunnittelusta siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset suunnittelun teknisen käyttöiän ajan; korjaus- ja muutostyössä on selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen toimivuus Rakennuksen liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen rakennuksen osiin tai sisäpinnoille ei saisi vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa rakennuksessa oleskeleville terveyshaittaa Rakennuskosteuden ja rakenteisiin satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden olisi voitava poistua haittaa aiheuttamatta; rakenteiden ilmanpitävyyden ja höyrytiiviyden on estettävä vesihöyryn haitallinen siirtyminen rakenteisiin

15 Rakennuksen kosteustekninen toimivuus, uutta Korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutos Korjauksen yhteydessä ei tarvitsisi tehdä muutoksia, jos rakennus on kosteusteknisesti toimiva; kosteusteknisesti toimiva rakenne voitaisiin korjata rakennusaikaista tapaa noudattaen Jos rakenteessa ei ole kosteusteknisen toiminnan kannalta muutosta vaativaa suunnittelu- tai toteutusvirhettä, olisi ensisijaisesti noudatettava alkuperäisen rakenteen toimintatapaa Jos parannetaan kosteusteknistä toimivuutta, voitaisiin noudattaa uutta asetusta; toisaalta jos rakennusaikainen rakenne on omiaan aiheuttamaan terveyshaittaa tai vaurioita rakennuksen kosteustekniselle toimivuudelle, olisi noudatettava uutta asetusta Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Vastaavan työnjohtajan olisi huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön olisi huolehdittava rakennustuotteiden ja keskeneräisten rakennusosien suojaamisesta kastumiselta ja epäpuhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana. 15

16 Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 Vaatimuksiin ei isoja sisällöllisiä muutoksia Asetus aikaisempaa tiiviimpi paketti Soveltamisalassa mukana uusien rakennusten lisäksi olemassa olevan rakennuskannan korjaus- ja muutostyöt, laajennukset ja käyttötarkoituksen muutostyöt Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävien laitteiden rajoitusten täsmennykset Tiiviysvaatimuksia tarkennettu Hulevesien poisjohtamisen tarkennukset Osa nykyisistä ohjeista nousee asetuksen tasolle (esim. lattiakaivojen sijainnit ja sulkuventtiilien sijainnit) Dokumentoinnin vastuut tarkastusvaiheittain (merkinnät tarkastusasiakirjaan) Mitoitusohjeet oppaisiin 16

17 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 Soveltamisala: Luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen Korjausrakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset Vain rakennuslupaa edellyttäviin toimenpiteisiin Rajattu asetuksessa mainittuihin rakennustyyppeihin ja asuinrakennuksessa vain yleisiin tiloihin Edellytetään esteettömyyden parantamisen tarkoituksenmukaisuutta rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen Sovelletaan vain korjattavaan/muutettavaan osaan, ei koko rakennukseen

18 Esteettömyys: Wc- ja pesutila / Opiskelija- ja nuorisoasunnot Opiskelija- ja nuorisoasuntojen wc- ja pesutilalla ei mitoitusvaatimusta 5 %:ssa asuntoja / vähintään yhdessä asunnossa wc- ja pesutilan on oltava mitoitukseltaan väljempi Tällaiseen asuntoon sovelletaan wc- ja pesutilan lisäksi myös muuten palveluasumiseen tarkoitetun asunnon mitoitusta Yleisissä tiloissa on oltava esteetön wc vierailijoiden käyttöön Muut asetuksen vaatimukset koskevat myös näitä rakennuksia 18

19 RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ Rakennuksen ääniympäristö Ääneneristys Ilmaääneneristys Askelääneneristys Melun- ja tärinäntorjunta Ulkovaipan ääneneristys Taloteknisten laitteiden ja hissien äänitasot Runkoääni- ja tärinäeristys Ääniolosuhteet Jälkikaiunta-aika Puheenerotettavuus Virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden ja oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunta ja ääniolosuhteet 19

20 Keskeistä uudistuksessa Ääneneristyksen mittaluvut muuttuvat siten, että ne kuvaavat paremmin kokemusta ääniympäristön laadusta Ilmaääneneristysluvusta R W standardisoituun äänitasoerolukuun D nt,w Askeläänitasoluvusta L nw standardisoituun askeläänitasolukuun L nt,w +C I, Erityisen häiritsevä melu; L Aeq,1h < 25 db haitalle alttiissa tiloissa Melun- ja tärinäntorjuntaa parannetaan Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydeltä vaadittava vähimmäistaso Maaperäisen runkoäänen ja tärinän huomioiminen suunnittelussa SRMKD2:n ääniteknisten määräysten sisällyttäminen asetukseen Käyttötarkoituksen mukaiset ääniolosuhteet tiloissa Opetus- ja kokoustilat, toimistot, liikuntatilat Puheen erotettavuus, jälkikaiunta-aika Virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden, sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden päiväajan keskiäänitasoäänitaso L Aeq,7-22 < 55 db Korjausrakentaminen, muutostyö ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutos Ääniympäristöä ei saa heikentää tai siitä ei saa aiheutua asukkaille haittaa Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydeltä vaadittava vähimmäistaso 20

21 MRL muutos (812/2017) 113 :n muutos (rakennus) 115 :n muutos (kerrosala) 135 :n muutos (rakennuksen edellytykset asemakaavaalueella) Uusi 117 j (asuin-, majoitus- ja työtilat) Uusi 117 k (kokoontumistilat) Voimaan

22 Rakennus (113 ) Pykälän ensimmäiseen momenttiin lisättiin maininta siitä, että laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä on pidettävä uutena rakennuksena. Jotta laajennusta pidettäisiin uutena rakennuksena, on sen lisättävä rakennuksen kerrosalaan laskettavien neliöiden tai tilavuuden määrää. Tarve yhdenmukaistaa tulkintoja laajennuksen osalta Asetuksella voidaan antaa lievempiä vaatimuksia laajennuksen osalta. Olevaan rakennukseen ei edellytetä muutoksia laajennuksen johdosta, sillä oleva rakennus ei ole lupaharkinnan kohteena. Laajennuksen on mahdollisesti tukeuduttava olevaan rakennukseen esimerkiksi ilmanvaihdon osalta, mikä hankkeeseen ryhtyvän on otettava huomioon rakennusta suunniteltaessa. 22

23 Kerrosala (115 ) Rakennuksen kerrosala saa ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan: väestönsuojan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran yli 200 mm paksujen huoneistoa rajaavien väliseinien verran taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pintaalan verran. 23

24 Rakennusluvan edellytykset asemakaavaalueella (135 ) Pykälän toisen momentin viittaus lain 125 :n 4 momenttiin korjattiin viittaukseksi pykälän 5 momenttiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :ää on muutettu lailla 958/2012, jolla pykälään lisättiin uusi neljäs momentti ja vanha neljäs momentti siirtyi viidenneksi momentiksi. Pykälän ilmaus: korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään, ei ole täsmällinen ja tarkkarajainen. Sen vuoksi ilmaus on muutettava täsmälliseen muotoon: on sovellettava. 24

25 Olennaiset tekniset vaatimukset asuin-, majoitus- ja työtilojen sekä kokoontumistilojen suunnitteluun (117 j ja 117 k ) Asetuksenantovaltuus oli MRA 51 :ssä (asuinrakennus), MRA 52 :ssä (työtilat) ja MRA 54 :ssä (kokoontumistilat), mistä valtuus siirrettiin lain puolelle, jotta asetus voitiin antaa ennen vuoden vaihdetta. Ei varsinaisia muutoksia nykytilanteeseen sisällön suhteen Eduskunnan telekuuluvuutta koskeva lausuma (MRL:n muutos lähes nollaenergiasta) otettu huomioon. 25

26 MRL 117 j Asuin-, majoitus- ja työtilat Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että asumiseen, majoitukseen ja työskentelyyn tarkoitetut tilat suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiksi, toimiviksi, viihtyisiksi ja käyttötarkoitukseensa soveltuviksi. Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävä rakennus on sijoitettava ja rakennuksen tilat järjestettävä ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen. Asuin-, majoitus- ja työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi. Työtilan ja yhden asuinhuoneistossa olevan asuinhuoneen valaistus saadaan järjestää myös toisen tilan kautta tulevalla välillisellä luonnonvalolla. Työtilan valaistus voidaan työn luonteen niin edellyttäessä järjestää osaksi tai kokonaan keinovalolla. Työtilan suunnittelussa on viimeksi mainitussa tapauksessa kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihdon riittävyyteen, uloskäytävien turvallisuuteen ja valaistukseen, tarpeellisten varajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen sekä työtilan viihtyisyyteen. Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä ole rakennus, jonka sisätilakuuluvuutta on vaimennettava. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä: 1) asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen suhteesta ympäristöönsä; 2) asuin-, majoitus- tai työtilan koosta, tiloista, varustuksesta ja valaistuksesta; 3) asuin-, majoitus- tai työtilan ovista, kulkuaukoista ja kulkuyhteyksistä; 4) teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset matkaviestinten sisätilakuuluvuudelle. 26

27 Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 Koskee uuteen rakennukseen tai rakennuksen laajennukseen sijoitettavia asuin-, majoitus- ja työtiloja sekä olevan rakennuksen vaipan sisällä rakennettavan asuin-, majoitus- tai työtilan ominaisuuksia. Sovelletaan rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön vain, jos alkuperäinen ratkaisu olisi ilmeisen kelvoton. Muutosten johdosta asumisolosuhteet eivät saa heikentyä. Muutettaessa rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta, on lisäksi otettava huomioon rakennuksen ominaisuudet ja mahdollinen historiallinen tai arkkitehtoninen arvo. Suurelta osin vaatimustaso säilyy ennallaan. 27

28 Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 Portaiden turvallisuutta on lisätty (4 sisäporras). Kaidetta ei vaadittaisi alle metrin tasoeroihin, jos putoaminen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvallisuustaso, kun korkeusero on enintään metrin Kaiteen läpäisyvälistä annettavia aikaisemmin ohjeina olleita määräyksiä yksinkertaistettaisiin. Käsijohde vaadittaisiin molemmin puolin porrasta myös muissa, kuin julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa. Törmäysriskillisiin laseihin kiinnitetty huomiota

29 Muutoksia 1 (3) MRL väestönsuojat, kuilut, tekniset tilat kerrosalan ylitys näitä vastaavasti Paloturvallisuus: Parvekelasien tekeminen helpottuu Paloturvallisuus: Puukerrostalojen käyttötarkoituslaajennukset Enimmäiskorkeus ennen 26 m, nyt 28 m Puupintojen laajempi käyttö sisätiloissa mahdollista, ulkopinnan suojausverhousvaatimuksen kevennys Paloturvallisuus: Kaksikerroksiset luhtikerrostalot P3 P2 Paloturvallisuus: Jos on automaattisammutus - riittää 1 uloskäytäväporras max. 16 kerrokseen, nyt 8 Sisäilmasto- ja ilmanvaihto: Seinäpoisto mahdollinen Energiatehokkuus: Puurakentamisen helpotukset helpotukset voimassa massiivipuurakennuksille kaikissa rakennustyypeissä Vesi- ja viemärilaitteistot: Odotusaika kuumalle vedelle (55 65 C) 10s 20s Esteettömyysasetus: pyörähdysympyrät poistuvat pientaloista Esteettömyys: asuntosaunan oven vapaa leveys muuttuu, 800 mm vaatimus poistuu Opiskelija-asunnot: Esteettömyyshelpotukset ja vähimmäiskoon pienentyminen 20 m² 16 m² 29

30 Muutoksia 2(3) Käyttöturvallisuus: Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 850 mm jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa liikuntakyvytön henkilö paareilla Paloturvallisuus: Asuinkerrostalot - ovi huoneistosta porraskäytävään auettava poistumissuuntaan Paloturvallisuus: Aurinkopaneelien paloturvallisuus huomioitava Sisäilmasto ja ilmanvaihto: Ilmanvaihto säädettävä tasapainoon, ei alipaineiseksi niin kuin ennen Ilmanvaihdon on oltava käyttöajan ulkopuolella päällä niin, että ilma vaihtuu kaikissa huonetiloissa Vesi- ja viemärilaitteistot: Kylmän veden max. lämpötila 20 C Vesi- ja viemärilaitteistot: Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava tiiviys- ja painekokeella Vesi- ja viemärilaitteistot: Hulevesiin liittyviä vaatimuksia nyt mukana Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Hankkeessa oltava kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö, toteutettava kosteudenhallintaselvitys sekä työmaan kosteudenhallintasuunnitelma korvattavissa Kuivaketju10 toimintamallilla (rakennusvalvonnat) 30

31 Muutoksia 3(3) Esteettömyys: asuinkerrostalon porraskäytävästä asuntoon johtavan oven vapaa leveys kasvaa 800 mm -> 850 mm Esteettömyys: rakennukselle johtava luiska: leveys vähintään 900 mm, reunassa oltava vähintään 50 mm korkea suojareuna, kaltevuusvaatimukset ennallaan, pientalojen helpotus voimassa entisellään Esteettömyys: rakennuksen ulko-ovi: avautumispuolella oltava vähintään 400 mm vapaata tilaa, oven edessä tasanne vähintään 1500 mm x 1500 mm Esteettömyys: Majoitusrakennuksille vaatimukset esteettömyydestä 5 % huoneista (tai yksi huone) liikkumisesteisille suunniteltuja Ääniolosuhteista: Rakennuksen vaipan ääneneristävyys vaatimukset 5 db:n nousu Ääniympäristö: Sisäänvedettyjen parvekkeiden, viherhuoneiden ja kattoterassien ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa Ääniympäristö: Pienin sallittu äänitasoeroluku 55 db asunto, majoitus tai potilashuoneiden välillä, ennen 48 db 31

32 Valmisteilla tällä hetkellä: Eräitä rakennustuotteita koskevat asetukset olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä tyyppihyväksyntäasetukset YMA Asuin- majoitus ja työtiloista: etäisyys suhteessa vastapäisen rakennuksen korkeuteen 5.2 valmistella muutos, jossa kaavaan liittyvä sivulause palautetaan Muuta: Osaan asetuksista laaditaan niihin liittyvät suositukset, jotka eivät ole sitovia Esiselvitystyö MRL:n kokonaisuudistusta varten, rakentamisen suuntaviivat lähdössä verkkoaivoriiheen 32

33 Lisätiedot: > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma

Uudistuva rakentamisen lainsäädäntö tilannekatsaus

Uudistuva rakentamisen lainsäädäntö tilannekatsaus Uudistuva rakentamisen lainsäädäntö tilannekatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 5.2.2018 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Olennaiset tekniset vaatimukset MRL 117 a 117 g Rakenteiden lujuus

Lisätiedot

Uudet rakentamisen tekniset asetukset

Uudet rakentamisen tekniset asetukset Uudet rakentamisen tekniset asetukset Rakennusperinnön ja korjausrakentamisenneuvottelupäivä 14. 16.3.2018 Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Viimeaikaisia MRL muutoksia rakennuksen teknisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uudistaminen, mikä muuttuu rakennuttajan näkökulmasta

Rakentamismääräysten uudistaminen, mikä muuttuu rakennuttajan näkökulmasta Rakentamismääräysten uudistaminen, mikä muuttuu rakennuttajan näkökulmasta Rakennuttaminen 2018 seminaari 18.-19.1.2018 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Olennaiset tekniset vaatimukset MRL 117 a 117

Lisätiedot

HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu. YmV ja LiV Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu. YmV ja LiV Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 85/2017 vp MRL:n muuttamisesta Asuntosuunnittelu YmV ja LiV 15.9.2017 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos MRL HE 85/2017 113 :n muutos (rakennus) 115 :n muutos (kerrosala) 135 :n muutos (rakennuksen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus LVIalan säännösmuutoksiin. LVI-asennus & koulutus Pekka Kalliomäki

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus LVIalan säännösmuutoksiin. LVI-asennus & koulutus Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus LVIalan säännösmuutoksiin LVI-asennus & koulutus 2019 27.9.2018 Pekka Kalliomäki Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen tarve Tarve johtui MRL:n muutoksesta

Lisätiedot

Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset. Asiamies Jani Kemppainen

Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset. Asiamies Jani Kemppainen Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset Asiamies Jani Kemppainen Rakentamismääräyskokoelman uusiminen RakMK lakkasi olemasta 1.1.2018 Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus 14.5.2018 Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018 Taustalla

Lisätiedot

Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa

Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa Energiatehokkaan puukerrostalon kosteusturvallisuus -seminaari 28.5.2018 Hotel Kämp, Peilisali Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Suomen rakentamismääräyskokoelma

Lisätiedot

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 Messukeskus, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 5.2.2018 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot

Määräykset ja standardit

Määräykset ja standardit Määräykset ja standardit Rakennusten energiatehokkuusstandardit uudistuvat seminaari 26.4.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamismääräyskokoelman uudistus

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ajankohtaista rakentamismääräysten uudistamisesta. Toimiva talo seminaari VTT, Espoo Pekka Kalliomäki

Ajankohtaista rakentamismääräysten uudistamisesta. Toimiva talo seminaari VTT, Espoo Pekka Kalliomäki Ajankohtaista rakentamismääräysten uudistamisesta Toimiva talo seminaari 15.11.2017 VTT, Espoo Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen tarve Tarve johtuu MRL:n muutoksesta 21.12.2012/958, jonka viiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi lähes nollaenergiarakentaminen Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari

HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi lähes nollaenergiarakentaminen Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi lähes nollaenergiarakentaminen 14.3.2016 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.10.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos MRL 115 a Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä Lähes

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 21.11.2017 Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 Porin yliopistokeskus Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu. Ilkka Korhonen, Kuopion AL. rakennusvalvonta

Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu. Ilkka Korhonen, Kuopion AL. rakennusvalvonta Asuin- majoitus ja työtilojen suunnittelu, Kuopion AL. rakennusvalvonta MRL:n muutos 812/2017 117 j Asuin-, majoitus- ja työtilat Asuin-, majoitus- ja työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Rakentamisen säädökset muuttuvat. Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Rakentamisen säädökset muuttuvat. Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Rakentamisen säädökset muuttuvat Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Rakentamismääräyskokoelman uusiminen RakMK lakkaa olemasta 1.1.2018, uudet asetukset viimeistään tuolloin voimaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Lounais-Suomen sisäilmapäivät 2018 Turku 13.11.2018 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Rakentamisen määräykset ja viranomaisyhteistyö, missä mennään? Jani Kemppainen

Rakentamisen määräykset ja viranomaisyhteistyö, missä mennään? Jani Kemppainen Rakentamisen määräykset ja viranomaisyhteistyö, missä mennään? Jani Kemppainen YM asetus Osan aiempi nimi Valmistelutilanne Ohjeen tilanne VNA suunnittelulle ja työnjohdolle, YMA suunnitelmista ja selvityksistä

Lisätiedot

Yhtenäiset Topten-käytännöt

Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt Yhtenäiset Topten-käytännöt tilannekatsaus Mukana Ympäristöministeriö - Topten-rakennusvalvonnat- RAKLI ry - Rakennusteollisuus RT ry - SKOL ry - RALA ry pksrava feat. Toptenrava

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) Paloseminaari 2019 Paloturvallisuus ja standardisointi 6.2.2019, Kalastajatorppa, Espoo 1.1.2018 voimaan tulleita

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma Ohjeet uudistumassa. Eurokoodiseminaari Antti Koponen

Rakentamismääräyskokoelma Ohjeet uudistumassa. Eurokoodiseminaari Antti Koponen Rakentamismääräyskokoelma Ohjeet uudistumassa Eurokoodiseminaari 11.12.2018 Antti Koponen Uusi Rakentamismääräyskokoelma 1/2 Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädösvaltuuksiin Määräykset annetaan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet säädökset. Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2017 Helsinki Pekka Kalliomäki

Rakentamisen uudet säädökset. Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2017 Helsinki Pekka Kalliomäki Rakentamisen uudet säädökset Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2017 Helsinki 28.11.2017 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen tarve Tarve johtuu MRL:n muutoksesta 21.12.2012/958, jonka viiden

Lisätiedot

- asetuksen uudistaminen

- asetuksen uudistaminen Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot (RakMk D1) - asetuksen uudistaminen 28.9.2017 Kaisa Kauko, yli-insinööri Ympäristöministeriö RYMO/ Rakennukset ja rakentaminen Taustaa Lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) (Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta)

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) (Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta) Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) (Uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta) Puulämmityspäivä, 7.2.2018, Ostrobotnian juhlasali, Helsinki

Lisätiedot

Rakentamismääräysten säädösmuutokset kosteudenhallinta kosteusasetuksessa

Rakentamismääräysten säädösmuutokset kosteudenhallinta kosteusasetuksessa Rakentamismääräysten säädösmuutokset kosteudenhallinta kosteusasetuksessa Kuivaketju10 ajankohtaispäivä 29.9.2017 Oulun rakennusvalvonta Yli-insinööri Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset taustalla MRL

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

Energiatehokkuuden vaatimukset. Oma Koti 17 Kevätmessut Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö

Energiatehokkuuden vaatimukset. Oma Koti 17 Kevätmessut Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Energiatehokkuuden vaatimukset Oma Koti 17 Kevätmessut 6.4.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamismääräyskokoelman uudistus johtuu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto ( D2 ) Oma Koti 17 Kevätmessut Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto ( D2 ) Oma Koti 17 Kevätmessut Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto ( D2 ) Oma Koti 17 Kevätmessut 6.4.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Rakentamismääräyskokoelman uudistus johtuu maankäyttö-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ 2018 RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN KORVAAVAT UUDET ASETUKSET NYT YKSISSÄ KANSISSA! Tilaa nyt pelastus- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu Palo- ja rakennuslaisäädäntö

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö

Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö Asuinkerrostalojen energiakorjaukset Olli Teriö 10.1.2018 Agenda Poimintoja laeista ja asetuksista (Herättämään keskustelua) Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamisesta Esimerkki korjauksen taloudellisuuden

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Sisäilmastoseminaari 2017 15.3.2017 Helsingin Messukeskus, Kokoustamo Yli-insinööri Katja Outinen Kosteusmääräysten päivityksen tausta

Lisätiedot

Rakentamisen säädökset muuttuvat. Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Rakentamisen säädökset muuttuvat. Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Rakentamisen säädökset muuttuvat Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Rakentamismääräyskokoelman uusiminen RakMK lakkasi olemasta 1.1.2018 Perustuu Maankäyttö ja rakennuslain (MRL)

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa

Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa Rakentamismääräyskokoelma uusitaan kokonaisuudessaan 2018 mennessä tavoitteet, aikataulu ja valmistelutapa RAKENTEELLISEN PALONEHKÄISYN OPINTOPÄIVÄT 30.9.2015 Kokkola Teppo Lehtinen Uudistuksen taustaa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, 11.12.-13 Yli-insinööri Jukka Bergman Tausta määräyskokoelman uudistamiselle MRL 13, MRL 117 (=> 1.1.2013) MRL:ia täydentävät

Lisätiedot

RakMK :n muutokset alkaen

RakMK :n muutokset alkaen RakMK :n muutokset 1.1.2018 alkaen Lähes kaikki rakentamista ohjaavat säädökset uudistuivat Lähes kaikki rakentamista ohjaavat säädökset uudistuivat Säännösmuutosten soveltaminen RakMK osien tunnukset

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumiset ja viimeisimmät tapahtumat

Ympäristöministeriön kuulumiset ja viimeisimmät tapahtumat Ympäristöministeriön kuulumiset ja viimeisimmät tapahtumat COMBI yleisöseminaari, TTY, Tampere Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen tarve Tarve

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari CE-merkintä ja muut EUsäännökset Suomessa Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset vaatimukset CPR CEmerkintä Tuotehyväksyntälaki

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Suomalaiset rakennusten ilmanpitävyysmääräykset ja ohjeet kansainvälisessä vertailussa Ingo Achilles RTA 3

Suomalaiset rakennusten ilmanpitävyysmääräykset ja ohjeet kansainvälisessä vertailussa Ingo Achilles RTA 3 Suomalaiset rakennusten ilmanpitävyysmääräykset ja ohjeet kansainvälisessä vertailussa 6.6.2018 Ingo Achilles RTA 3 Tutkimusaihe Tutkimuksessa tarkastellaan ja tutkitaan voimassaolevia rakennusten ilmanpitävyysmääräyksiä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Ajankohtaista rakentamisen ohjauksesta

Ajankohtaista rakentamisen ohjauksesta Ajankohtaista rakentamisen ohjauksesta Alueidenkäytön ja rakentamisen neuvottelupäivät 20.-21.11.2018, Lappeenranta Tomi Marjamäki Erityisasiantuntija Esityksen sisältö Rakennetun ympäristön digitalisaatio

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot

Uusi sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetus. Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö

Uusi sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetus. Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Uusi sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetus 6.2.2018 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Uudistuksen tavoitteet Uudella asetuksella korvataan rakentamismääräyskokoelman osa D2 Saattaa rakennusten sisäilmastoa

Lisätiedot

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Rakentamismääräysten uudet haasteet TkL Jarkko Heinonen Energiaviisas rakentaminen 26.11.2014 Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Perustuslaista johtuvat tarkistustarpeet Laissa

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

RakMK C2 Kosteus Määräysten uusimistarpeet

RakMK C2 Kosteus Määräysten uusimistarpeet RakMK C2 Kosteus Määräysten uusimistarpeet Rakennustyömaan sääsuojaaminen seminaari Betonipäivät 2014 23.10.2014 Yli insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen RakMK

Lisätiedot

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Hilton Kalastajatorppa 10.12.2015 MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa

Lisätiedot

Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa

Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa Terveiden tilojen vuosikymmen seminaari 17.4.2018 Kuopio, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yli-insinööri Katja Outinen Lainsäädäntö luo puitteet terveellisille

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin. Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Vanhojen rakennusten uusiokäytön vaatimat ratkaisut suhteessa nykynormeihin Päivi Niemi, Johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Helsinki 5.2.2018 Kaisa Kauko, yli-insinööri Ympäristöministeriö Asetus rakennusten vesi- ja

Lisätiedot

Aihe: Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstä

Aihe: Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Ari Saarinen kirjaamo@ym.fi Aihe: Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstä Tietoa :stä RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Kosteusmääräysten uudistuminen

Kosteusmääräysten uudistuminen Kosteusmääräysten uudistuminen Rakennusaikainen kosteudenhallinta -seminaari Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 9.10.2014 Katja Outinen, ympäristöministeriö Nykyiset kosteusmääräykset Nykyinen

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiset asiat - kosteusmääräysten uudistuminen

Ympäristöministeriön ajankohtaiset asiat - kosteusmääräysten uudistuminen Ympäristöministeriön ajankohtaiset asiat - kosteusmääräysten uudistuminen Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen opintopäivät SPEK Lapin toimipiste Santasport Lapin Urheiluopisto

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI

VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAKITUISEKSI ASUINRAKENNUKSEKSI Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat säädökset ja eurokoodit

Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat säädökset ja eurokoodit Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat säädökset ja eurokoodit Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY - keskus 13.11.2013 Yli-insinööri Jukka Bergman Maankäyttö- ja rakennuslaki, muutos

Lisätiedot

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Uudistuva esteettömyysasetus. Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Uudistuva esteettömyysasetus Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Sisältö Esteettömyyden tarve ja asetusmuutosten taustat Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet asetukset. kosteudenhallinta, meluntorjunta, käyttöturvallisuus, esteettömyys. Asiamies Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen uudet asetukset. kosteudenhallinta, meluntorjunta, käyttöturvallisuus, esteettömyys. Asiamies Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen uudet asetukset kosteudenhallinta, meluntorjunta, käyttöturvallisuus, esteettömyys Asiamies Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry Agenda Rakentamismääräysten tilalle uudet asetukset Kosteudenhallinta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiamääräykset. Energiamääräykset - Tilannekatsaus Julkisivuyhdistys ry 14.11.2012 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen

Korjausrakentamisen energiamääräykset. Energiamääräykset - Tilannekatsaus Julkisivuyhdistys ry 14.11.2012 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Korjausrakentamisen energiamääräykset Energiamääräykset - Tilannekatsaus Julkisivuyhdistys ry 14.11.2012 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksen korjaus- ja muutostyön

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Soveltamisala: JBR;

Soveltamisala: JBR; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Käyttöturvallisuus portaat

Käyttöturvallisuus portaat Käyttöturvallisuus portaat Hirsitaloteollisuus ry:n Vuosikokousseminaari Anne Juopperi Porrasvalmistajat r.y Puheenjohtaja Porrasvalmistajat r.y Porrasvalmistajat ry on alun perin puuportaita valmistavien

Lisätiedot

Energiansäästö pientalojen korjauksissa

Energiansäästö pientalojen korjauksissa Energiansäästö pientalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 2.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali pientaloissa Asetus energiatehokkuuden parantamisesta Energia-asioiden

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Säädösympäristön muutokset Energiatehokkuuspäivä Ympäristöneuvos Maarit Haakana

Säädösympäristön muutokset Energiatehokkuuspäivä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Säädösympäristön muutokset 29.5.2018 Energiatehokkuuspäivä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018 Taustalla MRL:n muutos 21.12.2012/958, johon sisältyvä 5 v.

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

LAUSUNNON AIHE Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä. YM10/400/

LAUSUNNON AIHE Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä. YM10/400/ sivu 1/7 Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi LAUSUNNON AIHE Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä. YM10/400/2017. 2.5.2017. LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Kokonaisuutena uusi asetus

Lisätiedot

RIL 245 Pienet savupiiput.

RIL 245 Pienet savupiiput. RIL 245 Pienet savupiiput. Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje. PÄIVITYS 2019 Paloseminaari 21 - Paloturvallisuus ja standardisointi 5.2.2019 Pekka Talaskivi, Tekninen päällikkö, DI RIL 1 RIL 245

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot