FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015"

Transkriptio

1 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS Dekaanin tervehdys TUTKINNOT KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin YHTEISHAKU Hakuaika ja hakulomake Hakukohteiden priorisointi Kuka voi hakea? Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Kielitaidon todentaminen Valintakoe Valintakoekirjat Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet Valintamenettely ERILLISHAUT Haku proviisorin pf-koulutusohjelmaan Proviisorin siirto-opiskelijahaku KANSAINVÄLISET HAKIJAT TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA KIRJOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON TERVEYDELLISET VAATIMUKSET JATKOTUTKINTOJEN SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN MUIDEN OPINTO-OIKEUKSIEN HAKEMINEN TILASTO FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNOISTA YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU... 19

2 Dekaanin tervehdys Farmasia on laaja-alainen, soveltava ja monitieteinen lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala. Se tutkii luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta lääkeaineita ja lääkkeitä niiden kehittämistä, valmistamista, käyttöä ja vaikutuksia. Farmasian perustutkinnot kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto antaa farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseuteista noin 80 prosenttia sijoittuu apteekkeihin. Muita työnantajia ovat esimerkiksi sairaala-apteekit, lääketeollisuus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA, Kansaneläkelaitos ja lääketukkukauppa. Proviisorit puolestaan toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä tutkimustehtävissä apteekeissa, lääketeollisuudessa, yliopistoissa ja muissa tutkimusyksiköissä sekä alan yrityksissä. Proviisorit voivat omistaa apteekin. Proviisorin tutkinto antaa hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoihin farmasian alalla. Lisäksi tiedekunnassa annetaan sekä farmaseuteille että proviisoreille suunnattua erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa. Farmasian opintoihin sisältyy luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään, Helsingin yliopiston opetuksen laatuyksikköpalkinnot sekä tiedekunnan valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö -asema Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus. Tiedekunta kannustaa opiskelijoita osallistumaan opetuksen kehittämiseen ja muuhunkin tiedekunnan toimintaan. Farmasian koulutusala tuottaa maan parhaat lääkealan asiantuntijat. Uskon, että farmasian tiedekuntaan hakeutuu edelleen motivoituneita ja alalle soveltuvia sekä sitä kehittäviä opiskelijoita. Jouni Hirvonen Professori Farmasian tiedekunnan dekaani 2

3 1 TUTKINNOT Farmasian tiedekunnassa voidaan suorittaa perustutkintoina farmaseutin ja proviisorin tutkinnot sekä jatkotutkintoina farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnot. Lisäksi tiedekunnassa voidaan suorittaa filosofian tohtorin jatkotutkintoja siten kuin niistä erikseen säädetään. Helsingin yliopiston opiskelukielet ovat suomi ja ruotsi. Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmissa pääasiallinen opetuskieli on suomi. Opetuskielestä huolimatta opiskelijoilla on oikeus suorittaa kuulustelut ja kirjoittaa opinnäytteet ruotsiksi. Helsingin yliopisto vastaa ruotsin kieltä taitavien proviisorien kouluttamisesta maan tarpeisiin. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 2 KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT Perustutkinto-opiskelijat hyväksytään koulutusohjelmaan. Farmasian tiedekunnan koulutusohjelmat ovat: - Farmaseutin koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op). - Proviisorin koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) - Proviisorin pf-koulutusohjelma farmaseutin tutkinnon suorittaneille, jossa opiskelija suorittaa proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) Farmasian tiedekunnan opiskelijavalinta jakautuu kahteen luokkaan: yhteishakuun ja erillishakuihin. Yhteishaussa hyväksytään ylioppilastutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet opiskelijat farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin. Erillishauissa hyväksytään farmaseutin tutkinnon suorittaneet opiskelijat proviisorin pf-koulutusohjelmaan sekä siirtoopiskelijat 1 proviisorin koulutusohjelmaan. Opiskelijat hyväksytään koulutusohjelmiin seuraavasti: Farmaseutin koulutusohjelma (alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus): - ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneita 143 Proviisorin koulutusohjelma (alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeudet): - ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneita 40 - siirto-opiskelijat 1 2 YHTEENSÄ 42 Proviisorin pf-koulutusohjelma (ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus): - farmaseutin tutkinnon suorittaneita 15 1 Proviisorin koulutusohjelmaan valittavana siirto-opiskelijana voi valintalautakunta erikseen mainituin perustein hyväksyä ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa proviisorin tutkintoa suorittavan opiskelijan. 3

4 2.1 Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Erillishaut järjestetään yhteishaun ulkopuolella omina hakuinaan. Yhteishaussa voi hakea samanaikaisesti ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan. Jos hakija hakee sekä proviisorin koulutusohjelmaan että farmaseutin koulutusohjelmaan, tulee hänen hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Farmaseutin koulutusohjelmassa jo opiskeleva voi hakea vain proviisorin koulutusohjelmaan. Farmaseutin tutkinnon suorittanut voi hakea tutkinnonsuoritusoikeutta proviisorin tutkintoon sekä yhteishaussa valintakokeen kautta että proviisorin pf-koulutusohjelman erillishaussa. Tällöin on täytettävä ja lähetettävä erilliset hakemukset kumpaankin hakuun. 3 YHTEISHAKU Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Opintopolku-palvelussa voit tutustua suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamiin koulutuksiin ja lähettää sähköisen hakemuksen. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka täytyy priorisoida keskenään, ja sinulle tarjotaan korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. 3.1 Hakuaika ja hakulomake Kevään 2015 hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakulomakkeen täyttöohjeet ovat osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/nain-haet-kevaan-yhteishaussa-yliopistoon/ Yhteishaun hakulomakkeella ilmoitat hakukohteesi, henkilötietosi, yhteystietosi sekä minkä pohjakoulutuksen perusteella haet. Lisäksi hakukohteisiin voi liittyä muita täydentäviä kysymyksiä. Lomakkeella kannattaa aina ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite, sillä tällöin saat kuittauksen hakemuksen tallentumisesta. Tee hakemus hyvissä ajoin, sillä hakuajan päättymispäivänä klo jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää. Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran. Jos kirjaudut Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun, voit kuitenkin muokata lomakettasi hakuaikana ja päivittää yhteystietojasi. Hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi vaihtaa hakuajan päättymisen jälkeen. Jos teet muutoksia lomakkeeseen, viimeksi antamasi tiedot jäävät voimaan. Sähköisen hakijapalvelun käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne, mutta hakemuksen voi lähettää myös rekisteröitymättä. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan. 3.2 Hakukohteiden priorisointi Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, ja ne täytyy asettaa keskenään mieluisuusjärjestykseen. Järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella olla hyväksyttävissä useisiin kohteisiin. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi järjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi. 4

5 3.3 Kuka voi hakea? Yliopistoon hakevalla täytyy olla riittävät aikaisemmat opinnot, jotka antavat korkeakoulukelpoisuuden. Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB) Reifeprüfung-tutkinto (RP) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) Hakukelpoinen on myös henkilö, jolla on dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun yliopistoon. Pelkkä lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon. Hakukelpoisuusehtojen lisäksi farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelmaan hakevan tulee osoittaa rehtorin päätöksen liitteen 2 mukainen kotimaisen kielen taito (ks. kielitaidon todentaminen, kappale 3.5.). Helsingin yliopiston hakukohteissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä vuonna Vuonna 2016 kiintiö otetaan käyttöön. Yhteishaussa voivat kuitenkin edelleen hakea myös ne hakijat, joilla on jo korkeakoulututkinto tai tutkinnonsuoritusoikeus. Helsingin yliopistosta vuonna 2014 tai sen jälkeen vastaanotettu opiskelupaikka kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin hakijaryhmään kuulut. Jos otat opiskelupaikan vastaan, et jatkossa kuulu ensikertalaiskiintiöön, jos päätät hakea uudestaan korkeakouluuun. Keväällä 2015 valmistuvat Ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon keväällä 2015 suorittavat voivat hakea vuoden 2015 yhteishaussa. Suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit mennessä. Yliopisto saa tiedon tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistusta. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut mennessä, et voi hakea vuoden 2015 yhteishaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto, niin sen tulee valmistua viimeistään , jotta olet hakukelpoinen. Sinun täytyy osoittaa hakukelpoisuutesi toimittamalla hakuvaiheessa ennakkoarvio valmistumassa olevasta tutkinnosta. 3.4 Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2015, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, 5

6 koska yliopisto saa tiedot rekisteristä. Ylioppilastutkinnon ja lukio-opintojen täytyy olla valmiit viimeistään Sinun täytyy toimittaa kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi mennessä, jos hakuperusteesi on jokin seuraavista: ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB) Reifeprüfung-tutkinto (RP) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus Jos olet saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, toimita hakijapalveluihin valokopio päätöksestä. Jos sinulle on myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon, niin toimita yliopiston myöntämä virallinen todistus tästä. Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä, niin hakemuksesi hylätään. Hakuvaiheessa liitteiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja, mutta jos tulet hyväksytyksi, niin sinun täytyy toimittaa yliopistolle myös virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Tähän asti hyväksyntä on ehdollinen. Liitteiden toimitusosoite ja määräaika Hakemuksen liitteet tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 1. krs) Helsingin yliopisto Jos tutkintotodistuksesi koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, niin kaikista sivuista täytyy toimittaa kopiot. Yliopistolle ei pidä lähettää alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille. Jos liitteissä on puutteita, niin sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti yliopiston päärakennuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Liitteiden tulee olla perillä määräaikana klo mennessä; postileima ei riitä. Saat sähköpostikuittauksen liitteiden saapumisesta, kun ne on ehditty käsitellä. Todistuskopiot voi lähettää myös skannattuna sähköpostin liitteinä. Sallitut tiedostomuodot ovat PDF, JPEG, GIF, TIFF ja PNG. Yksittäisen sivun maksimikoko on 200Kt ja kaikkien liitteiden yhteensä 2Mt. Nimeä ja numeroi tiedostot oman nimesi mukaan esim. "TestiTimo1", "TestiTimo2". 6

7 Kirjoita viestikenttään hakukohteidesi nimet, laita viestin otsikoksi "Liitteet Helsingin yliopistoon yhteishaussa 2015" ja lähetä viesti osoitteeseen hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi. Ulkomaisella tutkinnolla hakevat Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Opetushallitus ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista virallisista (eli auktorisoiduista) kääntäjistä: Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuuden. IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää. IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien). RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei riitä. Kevään 2015 ylioppilaat Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2015, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta. Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon. Muut keväällä 2015 valmistuvat Jos hakuperusteesi on jokin muu tutkinto, joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, niin sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa ( klo mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään , jotta olet hakukelpoinen. IB-, EB- ja RP-tutkintojen lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot. International Baccalaureate tutkintoa suorittavan tulee toimittaa Candidate Predicted Grades ennakkoarvio, jossa on koulun leima. Reifeprüfung-tutkintoa suorittavan tulee toimittaa kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta. Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, niin toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika. 7

8 Keväällä tai kesällä 2015 valmistuvien muiden kuin suomalaisten ylioppilaiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa klo mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi tai IB-tutkinnon tapauksessa lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results). Useita tutkintoja suorittaneet Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (IB, EB, RP) todistuskopio, koska tutkinnosta on mahdollista saada lähtöpisteitä. Tutkinnonsuoritusoikeus tai tutkinto Helsingin yliopistossa Jos sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa tai olet suorittanut tutkinnon täällä, niin se riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Sinun ei tarvitse lähettää kopiota opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta, mutta ilmoita asiasta hakijapalveluihin sähköpostitse. Helsingin yliopiston tutkinnolla hakeminen ei tuota lähtöpisteitä, vaikka sinut olisi aikaisemmin hyväksytty ylioppilastutkinnon perusteella. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu ennen vuotta 1990, niin toimita siitä liite saadaksesi lähtöpisteitä. 3.5 Kielitaidon todentaminen Farmasian koulutukseen hakevalla tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään , niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat ja tarvittavat liitteet sivuilta https://university.helsinki.fi/fi/suomen-kielen-taidonosoittaminen-farmasian-tiedekunta ja https://university.helsinki.fi/fi/ruotsin-kielen-taidonosoittaminen-farmasian-tiedekunta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon. Farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelmaan hakevalta vaaditaan rehtorin päätöksen 21/2014 liitteen 2 mukaista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: Tavat osoittaa suomen kielen taito Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä ) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä - koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Reifeprufung /Abiturprufung -tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4). Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. 8

9 Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto suomeksi. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): HY:n kielipalveluiden koe: Keskiarvona taitotaso 4 Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa Tavat osoittaa ruotsin kielen taito Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Reifeprufung/Abiturprufung -tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature /language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla. Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto ruotsiksi. Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): HY:n kielipalveluiden koe: Keskiarvona taitotaso 4 Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa TISUS (Test in Swedish for Universit y Studies): Hyväksytty 3.6 Valintakoe Hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa ja hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä Valintakoe järjestetään ma klo Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla ja millä kielellä (suomeksi tai ruotsiksi) hän suorittaa kokeen. Åbo Akademihin hakevien tulee tehdä valintakoe ruotsiksi. Valintakoesalit eri paikkakunnilla ilmoitetaan seuraavasti: Helsinki: Valintakoe järjestetään yliopiston tiloissa. Salijako on nähtävissä farmasian tiedekunnassa Biokeskus 2:n ulko-ovessa osoitteessa Viikinkaari 5 E ja farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa keskiviikkona klo 9.00 alkaen. 9

10 Kuopio: Salijako tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusohjelmiin pyrkivät ilmoittautuvat maanantaina klo Itä-Suomen yliopiston Canthia -rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi), jolloin heille annetaan saliliput. Turun, Vaasan ja Maarianhaminan valintakoesalit: Turku: Åbo Akademi, auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5 Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten, Rantakatu 2 Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17 Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivänä erillistä ilmoittautumista vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. Valintakokeeseen osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua. Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin hakevat osallistuvat samaan valintakokeeseen. Hakijan on syytä tutustua salijakoon hyvissä ajoin ennen koetta. Mitä kokeessa tulee olla mukana Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan tavanomaiset kirjoitusvälineet (sisältäen lyijykynän ja pyyhekumin), laskin ja valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Valintakokeessa sallittavia laskimia ovat funktiolaskimet, jotka eivät ole graafisia laskimia. Valintakokeessa ei saa käyttää graafisia tai symbolisia laskimia, joissa on iso näyttö ja jotka kykenevät esimerkiksi piirtämään funktioiden kuvaajia. Laskimilla tulee kuitenkin pystyä laskemaan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) lisäksi potenssit, juuret ja logaritmit. Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa. Valintakokeessa ei saa olla mukana sähköisiä viestintälaitteita eikä eväitä lukuun ottamatta juomapulloa, jossa ei ole etikettiä. Koesalissa kynäkotelot, käsilaukut ja kännykät (suljettuina) jätetään salin seinustoille. Vilppi valintakokeessa Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, valintalautakunta voi hylätä kokeen. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa: esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila tai apuvälineiden käyttö. Näillä järjestelyillä huolehditaan siitä, että erityisjärjestelyä tarvitsevat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan on haettava niitä valintalautakunnalta kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen erityisjärjestelyjä voi hakea vain siinä tapauksessa, että tarve on syntynyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakulomake erityisjärjestelyihin valintakokeessa on tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa Erityisjärjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Valintalautakunta voi myöntää luku- ja kirjoitushäiriöiselle hakijalle valintakokeeseen lisäaikaa enintään yhden tunnin. 10

11 3.7 Valintakoekirjat Valintakokeen tehtävät perustuvat ilmoitettuun kirjallisuuteen. Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on tehtäviä ilmoitetun kirjallisuuden kaikista osa-alueista. Kokeen kysymyksistä noin puolet koostuu fysiologiasta ja anatomiasta ja noin puolet kemiasta. Osa kysymyksistä voi sisältää asioita myös molemmilta edellä mainituilta alueilta. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Anatomian ja fysiologian oppikirjassa on paljon lukiokursseihin sisältymätöntä asiaa, joka tukee merkittävästi farmasian opiskelun aloittamista. Kemian osion asiat kuuluvat jo lukion oppimäärään ja tämän alueen kysymykset testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria kemiallinen tasapaino sovellutuksineen kemialliset sidokset funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot orgaanisen kemian perusteet happo-emäskäsite ja ph liukoisuus ja liuosten valmistus Valintakoe perustuu seuraaviin oppikirjoihin: 1. Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie: Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (2011 tai uudempi), WSOYpro / Sanoma Pro, ISBN / ISBN tai Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øysten V. Sjaastad: Människokroppen. Fysiologi och anatomi. (2007 eller nyare), Liber, ISBN Valintakokeen kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja. Vanhat valintakoekysymykset Valintakoekysymykset mallivastauksineen vuodesta 2010 alkaen ovat farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa 3.8 Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet Yhteishaussa annetaan pisteitä suomalaisesta tai kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB-, EB-, RP-tutkinnot). Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti: L E M C B A Äidinkieli* Matematiikka: pitkä lyhyt * Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä. 11

12 Vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetuista ainereaalin kokeista huomioidaan sekä kemian koe että biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon kokeista paras arvosana siten, että lähtöpisteitä annetaan seuraavasti: L E M C B A Kemian koe Biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon koe Kansainväliset ylioppilastutkinnot International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan lähtöpisteitä seuraavasti: Aine / Arvosana A-kieli tai A1-kieli* matematiikka (HL) matematiikka (SL) kemia muu reaali** * IB-tutkinnon suorittaneet saavat pisteitä A-kielestä (Iiterature/language and Iiterature/language and performance) tai A1-kielestä ** = biologia, psykologia tai fysiikka Maksimipistemäärä on 60 pistettä. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) kokonaispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti: 80 tai enemmän antaa 60 pistettä, 79 antaa 59 pistettä, 78 antaa 58 pistettä jne. Maksimipistemäärä on 60 pistettä. Reifeprüfung-tutkintoon (RP) kuuluvien aineiden (äidinkieli, 1. vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) yhteispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti: 52 tai enemmän antaa 60 pistettä, 50 antaa 58 pistettä, 48 antaa 56 pistettä jne. Jos yhteispistemäärä on alle 16 pistettä, RP-tutkinnosta ei anneta lähtöpisteitä. Maksimipistemäärä on 60 pistettä. 3.9 Valintamenettely Valintamenettelyssä huomioidaan vain valintakokeeseen osallistuneet hakijat. Valintakokeessa on kaksi osaa (fysiologian ja anatomian osa sekä kemian osa), joista kummatkin pisteytetään asteikolla Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava vähintään 4 koepistettä sekä fysiologian ja anatomian että kemian osakokeista. Molemmista osakokeista on siten erikseen saatava vähintään 4 pistettä, jotta valintakoesuoritus huomioidaan. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä. Hakijat valitaan joko yhteispisteiden eli ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä. Muiden kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon nojalla hakevien valinta tapahtuu pelkän valintakokeen perusteella. Proviisorin koulutusohjelmaan valitaan hakijoita seuraavasti: 12

13 - yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 28 opiskelijaa - valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 12 opiskelijaa Farmaseutin koulutusohjelmaan valitaan hakijoita seuraavasti: - yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 123 opiskelijaa - valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 20 opiskelija Jos hakija voi tulla valituksi sekä yhteispistemäärän että koepistemäärän perusteella, niin hänet valitaan yhteispistemäärän perusteella. Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, niin järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella ja tämän jälkeen valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella. Yhteenveto farmaseutin koulutusohjelman ja proviisorin koulutusohjelman valintapisteistä: 1) lähtöpisteet ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet - äidinkieli 0 10 pistettä - matematiikka 0 20 pistettä - reaalikoe 0 30 pistettä lähtöpisteiden enimmäismäärä 60 pistettä 2) valintakoepisteet 0 40 pistettä lähtö- ja valintakoepisteiden enimmäismäärä 100 pistettä 4 ERILLISHAUT 4.1 Haku proviisorin pf-koulutusohjelmaan Hakeminen Farmasian tiedekunnan proviisorin pf-koulutusohjelman erillishaun hakuaika alkaa ja päättyy klo Proviisorin pf-koulutusohjelmaan haetaan paperisella hakulomakkeella, joka on farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa Huom! proviisorin pfkoulutusohjelmaan ei voi hakea sähköisesti. Hakulomakkeeseen tulee liittää kopio farmaseutin tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, mikäli tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa. Allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä osoitteeseen: Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, pohjakerros, Impact Factory, Viikinkaari 9 13

14 Jos hakija ei ole suorittanut farmaseutin tutkintoa hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hänen toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan ja opintosuoritusotteestaan (mikäli tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa) farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä. Mikäli tutkintotodistusta ja opintosuoritusotetta ei toimiteta määräaikaan mennessä, ei hakija voi tulla valituksi proviisorin pf-koulutusohjelmaan. Opiskelemaan hyväksyttyjä pyydetään erikseen toimittamaan yliopistolle virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestaan. Tähän asti hyväksyntä on ehdollinen. Hakukelpoisuus Proviisorin pf-koulutusohjelmaan hakukelpoisia ovat tutkintoasetusten 246/1994 tai 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon Suomessa suorittaneet. Tutkinto tulee olla suoritettu mennessä. Valintamenettely Proviisorin pf-koulutusohjelmaan hyväksytään hakijat farmaseutin tutkinnon pakollisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0-5 arvostellut farmaseutin tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. Painotetussa keskiarvossa ei huomioida muualla suoritettujen opintojen perusteella hyväksiluettuja opintoja eikä tutkintoon kuuluvia vieraan kielen eikä toisen kotimaisen kielen opintoja. Valintamenettelyssä huomioidaan ainoastaan farmaseutin tutkintoon sisältyvät opinnot. Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettuja opintoja ei huomioida valintamenettelyssä. Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteillä olevat hakijat hyväksytään. Hyväksymättä jääneistä tehdään varasijalista. Varasijoilta hyväksytään vain siinä tapauksessa, että hyväksyttyjen ja tasapistetilanteessa hyväksyttyjen jälkeen koulutusohjelmassa on vajausta vähintään yhtä paljon kuin samalla varasijalla olevia hakijoita. 4.2 Proviisorin siirto-opiskelijahaku Valintalautakunta voi erillisestä hakemuksesta myöntää opiskeluoikeuden Itä-Suomen yliopistossa proviisorin koulutusohjelmassa opiskelevalle. Hakijalla tulee olla hakuajan loppuun mennessä suoritettuna farmasian opinnoistaan vähintään 150 opintopistettä ja opintojen sujuvuuden kannalta suositellaan farmaseutin tutkinto suoritettavan loppuun Itä-Suomen yliopistossa. Suoritetut opinnot tulee olla kirjattuna hakemukseen liitettävässä virallisessa opintosuoritusotteessa. Hyväksymisen ratkaisevat suoritettujen opintojen määrä ja niiden arvosanataso. Hakijalla on oltava perustellut syyt. Hyväksytyksi tulleen hakijan on luovuttava vastaavasta opiskeluoikeudestaan Itä-Suomen yliopistossa. Hakeminen tapahtuu valintalautakunnalle osoitettavalla vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, johon liitetään opintosuoritusote sekä muut mahdolliset liitteet ja se toimitetaan farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä. 5 KANSAINVÄLISET HAKIJAT Kansainväliset hakijat osallistuvat yhteishakuun. Kansainvälisellä hakijalla on oltava suoritettuna ylioppilastutkintoa vastaava koulun päättötutkinto, joka antaa ko. maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tutkinto tulee olla suoritettu opiskelupaikan vastaanottamispäivään mennessä. Kansainvälinen hakija hakee samalla sähköisellä hakulomakkeella ja saman hakuajan puitteissa kuin muutkin yhteishaun hakijat (opintopolku.fi). Kansainvälinen hakija osallistuu yhteishaun suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen. Sen lisäksi on hakijan osoitettava suomen- tai ruotsin kielen taitonsa jollakin kappaleessa 3.5. mainitulla tavalla. Hakijan tulee lähettää sähköisen hakulomakkeen lisäksi vaadittavat liitteet (ks. kappale 3.4.). 14

15 Kansainvälisille hakijoille ei ole määritelty erikseen sisäänottomääriä vaan he sisältyvät ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden hakijaryhmien sisäänottomääriin. Kansainvälisten hakijoiden valinta tapahtuu pelkän valintakokeen perusteella. 6 TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Korkeakoulujen yhteishaussa voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi prioriteetti- eli hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen. Jos valintamenestyksesi riittää hyväksyntään jossakin hakukohteessa, et voi enää tulla hyväksytyksi prioriteettijärjestyksessä alemmas sijoittamiisi hakukohteisiin. Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksista, kun tulos on valmistunut hakukohteidesi osalta, kuitenkin viimeistään Jos olet rekisteröitynyt Opintopolku-palveluun, näet tulokset järjestelmässä heti, kun ne ovat valmiit. Huomaa, että eri hakijoiden tulokset voivat valmistua eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu kunkin hakijan hakutoivejärjestyksestä. Kuhunkin hakukohteeseen hyväksytään aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon mutta täytät hakukohteen minimikriteerit (esimerkiksi valintakokeen minimipisterajan), olet varasijalla. Varasijalla olevia voidaan hyväksyä myös 1.7. jälkeen, jos aiemmin hyväksytyt hakijat päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään Valintakokeisiin osallistuneilla on oikeus tutustua omien vastaustensa arvosteluun. Koepaperit ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa kanslian aukioloaikoina 14 päivän ajan valinnan tulosten julkistamisesta. Erillisvalintojen tuloksista tiedotetaan hakijoita kirjeitse viimeistään Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua farmasian tiedekunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tiedekunnalle osoitettu kirjallinen oikaisupyyntö on toimitettava farmasian tiedekunnan kansliaan, ja sen on oltava perillä 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta (postileima ei riitä). Oikaisupyynnöt käsittelee ja ratkaisee farmasian tiedekunnan valintalautakunta. Valintalautakunnan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallintooikeudelta. Oikaisupyynnön johdosta valinnan tulosta ei saa muuttaa oikaisua hakeneen tai jo valitun vahingoksi. 7 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA KIRJOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa mennessä, niin paikka täytyy ottaa vastaan viimeistään klo Lisäksi sinun täytyy ilmoittautua yliopistoon. Paikan voi ottaa vastaan joko sähköisesti Opintopolku-palvelussa tai kirjallisesti. Menetät tarjotun opiskelupaikan, jos et ota sitä vastaan määräaikana. Jos sinut valitaan varasijalta 1.7. jälkeen, saat hyväksymisilmoituksen mukana tiedon, mihin mennessä sinun on otettava paikka vastaan ja ilmoittauduttava yliopistoon. 15

16 Paikan voi ottaa vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla varasijalta hyväksytyksi prioriteettijärjestyksessä ylemmäs sijoittamaasi hakukohteeseen. Jos kuitenkaan et pääse mihinkään niistä varasijalta, niin ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen muuttuu automaattisesti sitovaksi. Ehdollisesti hyväksytyt Jos osoitat hakukelpoisuutesi toimittamalla tutkintotodistuksen epävirallisen valokopion tai ennakkoarvion, niin hyväksymisilmoituksesta käy ilmi, että hyväksyntä on ehdollinen. Paikan vastaanoton yhteydessä tarkistetaan, että hakuvaiheessa antamasi tiedot pitävät paikkansa. Jos sinut hyväksytään ehdollisesti viimeistään , niin sinun täytyy toimittaa klo mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksestasi, jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja voit ilmoittautua yliopistoon. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta jälkeen, niin paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen. Mikäli olet suorittanut International Baccalaureate tutkinnon keväällä 2015, niin toimita yliopistolle lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, niin menetät tarjotun opiskelupaikan. Mikäli ennakkoarvion arvosanat ovat vaikuttaneet valintaan ja lopulliset arvosanasi eivät vastaa ennakkoarviota, niin valintapäätös voidaan myös perua. Liitteet toimitetaan osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 1. krs) Helsingin yliopisto. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti yliopiston päärakennuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon tai hakijapalveluiden asiakaspalveluun. Liitteiden tulee olla perillä määräaikaan mennessä; postileima ei riitä. Voit myös tulla esittämään alkuperäisen tutkintotodistuksesi hakijapalveluiden aukioloaikoina. Älä lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta postitse. Huom. Jos sinut hyväksytään ehdollisesti pf-koulutusohjelman erillishaussa, niin sinun täytyy toimittaa klo mennessä farmasian tiedekuntaan virallisesti oikeaksi todistettu kopio farmaseutin tutkintotodistuksestasi, jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja voit ilmoittautua yliopistoon. Virallisesti oikeaksi todistettu farmaseutin todistuskopio toimitetaan osoitteeseen Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, Impact Factory, pohjakerros, Viikinkaari 9 Virallisesti oikeaksi todistaminen Kirjoittautumisvaiheessa todistuskopioiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Valokopio tai kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös ei siis riitä. 16

17 Kopion voi virallisesti todistaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari tai todistuksen myöntänyt oppilaitos. Jos todistuksessa on useampia sivuja, niin kaikkien sivujen on oltava oikeaksi todistettuja. Maistraateissa toimivat julkiset notaarit (www.maistraatti.fi/fi/palvelut/julkinen_notaari/) myöntävät työkseen virallisia asiakirjajäljennöksiä. Jotta oppilaitoksesta myönnetty todistuskopio on virallisesti oikeaksi todistettu, 1. kopioon tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima. Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli. 2. oppilaitoksen edustajan tulee lisäksi kirjoittaa kopioon nimikirjoituksensa ja nimenselvennys sekä virkanimikkeensä. Leima, jossa lukee pelkästään "jäljennöksen oikeaksi todistaa" tai "certified copy", ei ole oppilaitoksen virallinen leima. Nimen muuttumisen osoittaminen Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista: ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta tai vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja. Otteen väestötietojärjestelmästä saat maistraatista. Toimita nimesi muuttumisen osoittava asiakirja tai sen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös hakijapalveluihin klo mennessä. Hakijapalveluiden yhteystiedot Puh: (asiakaspalvelu) PL 3, Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 1. krs. Katso aukioloajat ja puhelinajat osoitteesta Sivulla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista. 8 TERVEYDELLISET VAATIMUKSET Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa 17

18 tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). 9 JATKOTUTKINTOJEN SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN Jatko-opinto-oikeuksien hakemisesta on päätetty erikseen ja hakemista koskevat periaatteet löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta Hakuperusteet teollisuusfarmasian ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksiin päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan ko. erikoistumiskoulutusten verkkosivuilla. 10 MUIDEN OPINTO-OIKEUKSIEN HAKEMINEN Erillisten opintojen suoritusoikeuden hakeminen Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään tieteellisen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi tai muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Suoritusoikeus on voimassa kolme vuotta. Erilliset opinnot ovat maksullisia. Hinnat on ilmoitettu tiedekunnan verkkosivuilla. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää myös ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon täydentämiseksi saadakseen oikeuden toimia Suomessa laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina. Tällöin erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisen ehtona on, että hakijalla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Vaadittava taitotaso voidaan osoittaa seuraavilla todistuksilla: 1. yleinen kielitutkinto: taitotaso 4 kaikista neljästä osakokeesta 2. valtionhallinnon kielitutkinto: hyvät tiedot 3. Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 4 18

19 Erillisten opintojen oikeuden hakemukseen on liitettävä jokin edellä mainituista kielitaitotodistuksista. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardisoitujen kielikokeiden tapaan. Lisäksi opinto-oikeutta hakevan kannattaa huomioida, että osa opinnoissa käytettävästä kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa. Hakuajat päättyvät ja klo Suoritusoikeutta haetaan tiedekunnan verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Opintooikeuden myöntämisestä päättää valintalautakunta oppiaineesta saadun lausunnon perusteella. Ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon laillistamista varten vaadittavista lisäopinnoista antaa lausunnon valintalautakunta. Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden JOO-sopimuksen piirissä olevat opiskelijat hakevat opintooikeutta farmasian tiedekunnan opintoihin sähköisen Joopas-palvelun (www.joopas.fi) kautta. JOO-opintoihin on jatkuva haku. JOO-opinto-oikeutta hakeviin sovelletaan samoja menettelytapoja kuin Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoihin: opinto-oikeus voidaan myöntää opiskelijalle, joka on suorittanut koulutusohjelmansa pääaineopintoja vähintään 25 opintopistettä ja jonka voidaan katsoa edeltävien opintojensa perusteella selviytyvän hakemistaan farmasian opinnoista. Opinto-oikeutta on haettava ennen opintojakson alkua. Sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakeminen Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja farmasian tiedekunnassa. Sivuaineopintoja koskevista periaatteista on päätetty erikseen. Periaatteet on esitetty tiedekunnan www-sivuilla. 11 TILASTO FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNOISTA Koulutusohjelmaan Kaikki hakeneet Kokeisiin Hyväksyttyjen Naiset Miehet Pf-kiintiössä Koepisteillä Yhteispisteillä ensisijaisesti osallistuneiden lukumäärä hyväksyttyjen hyväksyttyjen hyväksyttyjen hakeneiden lukumäärä lukumäärä pisterajat pisterajat lukumäärä Farmaseutin ko ,5 / 50 43,75 / / 50 41,75 / ,25 / 40 36,05 / ,15 / 40 36,5 / ,6/40 38,9/100 Proviisorin ko ,5 / / ,75 / 50 76,75 / ,55 / 40 70,8 / * 30,75 / 40 71,75 / * 27,05 / 40 65,2 /100 * Pf-kiintiön pisteraja v oli 3,7282/5, v ,6593/5 12 YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU Yleistä hakuneuvontaa antaa Helsingin yliopiston hakijapalvelut, puh (asiakaspalvelu), aukioloajat: käyntiosoite: Fabianinkatu 33, sisääntulokerros, sähköposti Farmasian tiedekunnan verkkosivut: Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, Impact Factory, pohjakerros, Viikinkaari 9 Kanslia on avoinna klo Lisätietoja valinnoista ja opiskelusta saat sähköpostitse osoitteesta ja puhelinnumerosta

20 FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAN AIKATAULU 2015 Hakuaika päättyy: to klo Valintakoe: ma klo Tulokset: ke Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään: ke klo Helsingissä valintakokeet järjestetään Viikin yliopistoalueella. Salijako on nähtävissä farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa keskiviikkona klo 9.00 alkaen Helsingin keskustasta matka bussilla kestää minuuttia. Aikataulujen ja reittioppaan verkkoosoite: Helsingin yliopiston kampuskartta on verkko-osoitteessa Valintakoesalit, Viikki Infokeskus, Viikinkaari 11: salit 1, 2, 3 ja 4 Biokeskus 2, Viikinkaari 5: auditoriot 1041, 2041 ja luentosalit 1015 ja 2012 Biokeskus 3, Viikinkaari 1: luentosali 2402 B-rakennus, Latokartanonkaai 7: luentosalit B1, B2, B3, B4, B5, B6 ja B7 C-rakennus, Latokartanonkaari 5: luentosali 2 D-rakennus, Latokartanonkaari 11: luentosali EE-rakennus, Agnes Sjöberginkatu 2: Walter-Sali ja seminaarihuone Valintakoesalit, Kuopio Salijako tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusohjelmiin pyrkivät ilmoittautuvat maanantaina klo Itä-Suomen yliopiston Canthia -rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi), jolloin heille annetaan saliliput. Valintakoesalit, Turku, Vaasa ja Maarianhamina Turku: Åbo Akademi, auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5 Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten, Rantakatu 2 Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17 Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivänä erillistä ilmoittautumista vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. 20

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Hakuopas 2015. Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

Hakuopas 2015. Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 02.12.2014: http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelijaksi/hakuopas.html saatavilla myös ruotsiksi: http://www.med.helsinki.fi/svenska/grundexamina/urval/ansokningsguide.html Hakuopas

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017

Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017 Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaut 2017 Hakuvinkkejä Tutustu kunnolla eri vaihtoehtoihin. Tavoittele unelmiasi, mutta älä juutu niihin. Mieti, onko tavoite omasi eikä vanhempiesi tai

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot