FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015"

Transkriptio

1 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS Dekaanin tervehdys TUTKINNOT KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin YHTEISHAKU Hakuaika ja hakulomake Hakukohteiden priorisointi Kuka voi hakea? Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Kielitaidon todentaminen Valintakoe Valintakoekirjat Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet Valintamenettely ERILLISHAUT Haku proviisorin pf-koulutusohjelmaan Proviisorin siirto-opiskelijahaku KANSAINVÄLISET HAKIJAT TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA KIRJOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON TERVEYDELLISET VAATIMUKSET JATKOTUTKINTOJEN SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN MUIDEN OPINTO-OIKEUKSIEN HAKEMINEN TILASTO FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNOISTA YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU... 19

2 Dekaanin tervehdys Farmasia on laaja-alainen, soveltava ja monitieteinen lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala. Se tutkii luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta lääkeaineita ja lääkkeitä niiden kehittämistä, valmistamista, käyttöä ja vaikutuksia. Farmasian perustutkinnot kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto antaa farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet. Farmaseuteista noin 80 prosenttia sijoittuu apteekkeihin. Muita työnantajia ovat esimerkiksi sairaala-apteekit, lääketeollisuus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA, Kansaneläkelaitos ja lääketukkukauppa. Proviisorit puolestaan toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä tutkimustehtävissä apteekeissa, lääketeollisuudessa, yliopistoissa ja muissa tutkimusyksiköissä sekä alan yrityksissä. Proviisorit voivat omistaa apteekin. Proviisorin tutkinto antaa hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoihin farmasian alalla. Lisäksi tiedekunnassa annetaan sekä farmaseuteille että proviisoreille suunnattua erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa. Farmasian opintoihin sisältyy luento-opetuksen lisäksi runsaasti pienryhmäopetusta, laboratorioharjoitustöitä sekä puolen vuoden apteekkiharjoittelu. Tiedekunta kehittää opetustaan jatkuvasti; opetuksen kehittämistyön laatua kuvastavat tiedekunnan opettajien saamat tunnustukset opetustyöstään, Helsingin yliopiston opetuksen laatuyksikköpalkinnot sekä tiedekunnan valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö -asema Tiedekunnan vahvuutena ovat kiinteät suhteet työelämään ja tutkintojen työelämävastaavuus. Tiedekunta kannustaa opiskelijoita osallistumaan opetuksen kehittämiseen ja muuhunkin tiedekunnan toimintaan. Farmasian koulutusala tuottaa maan parhaat lääkealan asiantuntijat. Uskon, että farmasian tiedekuntaan hakeutuu edelleen motivoituneita ja alalle soveltuvia sekä sitä kehittäviä opiskelijoita. Jouni Hirvonen Professori Farmasian tiedekunnan dekaani 2

3 1 TUTKINNOT Farmasian tiedekunnassa voidaan suorittaa perustutkintoina farmaseutin ja proviisorin tutkinnot sekä jatkotutkintoina farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnot. Lisäksi tiedekunnassa voidaan suorittaa filosofian tohtorin jatkotutkintoja siten kuin niistä erikseen säädetään. Helsingin yliopiston opiskelukielet ovat suomi ja ruotsi. Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmissa pääasiallinen opetuskieli on suomi. Opetuskielestä huolimatta opiskelijoilla on oikeus suorittaa kuulustelut ja kirjoittaa opinnäytteet ruotsiksi. Helsingin yliopisto vastaa ruotsin kieltä taitavien proviisorien kouluttamisesta maan tarpeisiin. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 2 KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT Perustutkinto-opiskelijat hyväksytään koulutusohjelmaan. Farmasian tiedekunnan koulutusohjelmat ovat: - Farmaseutin koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op). - Proviisorin koulutusohjelma, jossa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) - Proviisorin pf-koulutusohjelma farmaseutin tutkinnon suorittaneille, jossa opiskelija suorittaa proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op) Farmasian tiedekunnan opiskelijavalinta jakautuu kahteen luokkaan: yhteishakuun ja erillishakuihin. Yhteishaussa hyväksytään ylioppilastutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet opiskelijat farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin. Erillishauissa hyväksytään farmaseutin tutkinnon suorittaneet opiskelijat proviisorin pf-koulutusohjelmaan sekä siirtoopiskelijat 1 proviisorin koulutusohjelmaan. Opiskelijat hyväksytään koulutusohjelmiin seuraavasti: Farmaseutin koulutusohjelma (alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus): - ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneita 143 Proviisorin koulutusohjelma (alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeudet): - ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneita 40 - siirto-opiskelijat 1 2 YHTEENSÄ 42 Proviisorin pf-koulutusohjelma (ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus): - farmaseutin tutkinnon suorittaneita 15 1 Proviisorin koulutusohjelmaan valittavana siirto-opiskelijana voi valintalautakunta erikseen mainituin perustein hyväksyä ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa proviisorin tutkintoa suorittavan opiskelijan. 3

4 2.1 Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Erillishaut järjestetään yhteishaun ulkopuolella omina hakuinaan. Yhteishaussa voi hakea samanaikaisesti ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan. Jos hakija hakee sekä proviisorin koulutusohjelmaan että farmaseutin koulutusohjelmaan, tulee hänen hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Farmaseutin koulutusohjelmassa jo opiskeleva voi hakea vain proviisorin koulutusohjelmaan. Farmaseutin tutkinnon suorittanut voi hakea tutkinnonsuoritusoikeutta proviisorin tutkintoon sekä yhteishaussa valintakokeen kautta että proviisorin pf-koulutusohjelman erillishaussa. Tällöin on täytettävä ja lähetettävä erilliset hakemukset kumpaankin hakuun. 3 YHTEISHAKU Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Opintopolku-palvelussa voit tutustua suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamiin koulutuksiin ja lähettää sähköisen hakemuksen. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka täytyy priorisoida keskenään, ja sinulle tarjotaan korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. 3.1 Hakuaika ja hakulomake Kevään 2015 hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakulomakkeen täyttöohjeet ovat osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/nain-haet-kevaan-yhteishaussa-yliopistoon/ Yhteishaun hakulomakkeella ilmoitat hakukohteesi, henkilötietosi, yhteystietosi sekä minkä pohjakoulutuksen perusteella haet. Lisäksi hakukohteisiin voi liittyä muita täydentäviä kysymyksiä. Lomakkeella kannattaa aina ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite, sillä tällöin saat kuittauksen hakemuksen tallentumisesta. Tee hakemus hyvissä ajoin, sillä hakuajan päättymispäivänä klo jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää. Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran. Jos kirjaudut Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun, voit kuitenkin muokata lomakettasi hakuaikana ja päivittää yhteystietojasi. Hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi vaihtaa hakuajan päättymisen jälkeen. Jos teet muutoksia lomakkeeseen, viimeksi antamasi tiedot jäävät voimaan. Sähköisen hakijapalvelun käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne, mutta hakemuksen voi lähettää myös rekisteröitymättä. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan. 3.2 Hakukohteiden priorisointi Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, ja ne täytyy asettaa keskenään mieluisuusjärjestykseen. Järjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella olla hyväksyttävissä useisiin kohteisiin. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi järjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi. 4

5 3.3 Kuka voi hakea? Yliopistoon hakevalla täytyy olla riittävät aikaisemmat opinnot, jotka antavat korkeakoulukelpoisuuden. Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB) Reifeprüfung-tutkinto (RP) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) Hakukelpoinen on myös henkilö, jolla on dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun yliopistoon. Pelkkä lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon. Hakukelpoisuusehtojen lisäksi farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelmaan hakevan tulee osoittaa rehtorin päätöksen liitteen 2 mukainen kotimaisen kielen taito (ks. kielitaidon todentaminen, kappale 3.5.). Helsingin yliopiston hakukohteissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä vuonna Vuonna 2016 kiintiö otetaan käyttöön. Yhteishaussa voivat kuitenkin edelleen hakea myös ne hakijat, joilla on jo korkeakoulututkinto tai tutkinnonsuoritusoikeus. Helsingin yliopistosta vuonna 2014 tai sen jälkeen vastaanotettu opiskelupaikka kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin hakijaryhmään kuulut. Jos otat opiskelupaikan vastaan, et jatkossa kuulu ensikertalaiskiintiöön, jos päätät hakea uudestaan korkeakouluuun. Keväällä 2015 valmistuvat Ylioppilastutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon keväällä 2015 suorittavat voivat hakea vuoden 2015 yhteishaussa. Suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit mennessä. Yliopisto saa tiedon tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistusta. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut mennessä, et voi hakea vuoden 2015 yhteishaussa ylioppilastutkinnon perusteella, etkä voi saada pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanoista. Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto, niin sen tulee valmistua viimeistään , jotta olet hakukelpoinen. Sinun täytyy osoittaa hakukelpoisuutesi toimittamalla hakuvaiheessa ennakkoarvio valmistumassa olevasta tutkinnosta. 3.4 Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2015, niin sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, 5

6 koska yliopisto saa tiedot rekisteristä. Ylioppilastutkinnon ja lukio-opintojen täytyy olla valmiit viimeistään Sinun täytyy toimittaa kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi mennessä, jos hakuperusteesi on jokin seuraavista: ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB) Reifeprüfung-tutkinto (RP) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus Jos olet saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, toimita hakijapalveluihin valokopio päätöksestä. Jos sinulle on myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon, niin toimita yliopiston myöntämä virallinen todistus tästä. Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä, niin hakemuksesi hylätään. Hakuvaiheessa liitteiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja, mutta jos tulet hyväksytyksi, niin sinun täytyy toimittaa yliopistolle myös virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Tähän asti hyväksyntä on ehdollinen. Liitteiden toimitusosoite ja määräaika Hakemuksen liitteet tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 1. krs) Helsingin yliopisto Jos tutkintotodistuksesi koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, niin kaikista sivuista täytyy toimittaa kopiot. Yliopistolle ei pidä lähettää alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille. Jos liitteissä on puutteita, niin sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti yliopiston päärakennuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Liitteiden tulee olla perillä määräaikana klo mennessä; postileima ei riitä. Saat sähköpostikuittauksen liitteiden saapumisesta, kun ne on ehditty käsitellä. Todistuskopiot voi lähettää myös skannattuna sähköpostin liitteinä. Sallitut tiedostomuodot ovat PDF, JPEG, GIF, TIFF ja PNG. Yksittäisen sivun maksimikoko on 200Kt ja kaikkien liitteiden yhteensä 2Mt. Nimeä ja numeroi tiedostot oman nimesi mukaan esim. "TestiTimo1", "TestiTimo2". 6

7 Kirjoita viestikenttään hakukohteidesi nimet, laita viestin otsikoksi "Liitteet Helsingin yliopistoon yhteishaussa 2015" ja lähetä viesti osoitteeseen hakijan-liitepalvelu(at)helsinki.fi. Ulkomaisella tutkinnolla hakevat Jos korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on ulkomainen koulutus, niin sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko oppilaitoksen myöntämä tai virallisen kääntäjän tekemä. Opetushallitus ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista virallisista (eli auktorisoiduista) kääntäjistä: Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuuden. IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää. IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien). RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei riitä. Kevään 2015 ylioppilaat Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2015, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Tutkinnon ja lukio-opintojen on oltava valmiit viimeistään Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta mutta olet myös suorittanut jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta. Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon. Muut keväällä 2015 valmistuvat Jos hakuperusteesi on jokin muu tutkinto, joka valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, niin sinun täytyy toimittaa hakuvaiheessa ( klo mennessä) oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään , jotta olet hakukelpoinen. IB-, EB- ja RP-tutkintojen lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli siinä on hakukohteen pisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot. International Baccalaureate tutkintoa suorittavan tulee toimittaa Candidate Predicted Grades ennakkoarvio, jossa on koulun leima. Reifeprüfung-tutkintoa suorittavan tulee toimittaa kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta. Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, niin toimita hakuvaiheessa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa suoritat. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika. 7

8 Keväällä tai kesällä 2015 valmistuvien muiden kuin suomalaisten ylioppilaiden valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa klo mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi tai IB-tutkinnon tapauksessa lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results). Useita tutkintoja suorittaneet Jos olet suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, riittää että toimitat todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (IB, EB, RP) todistuskopio, koska tutkinnosta on mahdollista saada lähtöpisteitä. Tutkinnonsuoritusoikeus tai tutkinto Helsingin yliopistossa Jos sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa tai olet suorittanut tutkinnon täällä, niin se riittää osoittamaan korkeakoulukelpoisuutesi. Sinun ei tarvitse lähettää kopiota opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta, mutta ilmoita asiasta hakijapalveluihin sähköpostitse. Helsingin yliopiston tutkinnolla hakeminen ei tuota lähtöpisteitä, vaikka sinut olisi aikaisemmin hyväksytty ylioppilastutkinnon perusteella. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu ennen vuotta 1990, niin toimita siitä liite saadaksesi lähtöpisteitä. 3.5 Kielitaidon todentaminen Farmasian koulutukseen hakevalla tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito, ja kielitaito tarkistetaan hakuvaiheessa. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, niin tutkinto osoittaa riittävän kielitaidon. Jos ylioppilastutkintosi on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään , niin yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Jos et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa, niin tarkista hyväksytyt kielitaidon todennustavat ja tarvittavat liitteet sivuilta https://university.helsinki.fi/fi/suomen-kielen-taidonosoittaminen-farmasian-tiedekunta ja https://university.helsinki.fi/fi/ruotsin-kielen-taidonosoittaminen-farmasian-tiedekunta. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon. Farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelmaan hakevalta vaaditaan rehtorin päätöksen 21/2014 liitteen 2 mukaista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: Tavat osoittaa suomen kielen taito Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä ) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä - koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Reifeprufung /Abiturprufung -tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4). Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. 8

9 Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto suomeksi. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi. Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): HY:n kielipalveluiden koe: Keskiarvona taitotaso 4 Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa Tavat osoittaa ruotsin kielen taito Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Reifeprufung/Abiturprufung -tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature /language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2). EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla. Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto ruotsiksi. Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): HY:n kielipalveluiden koe: Keskiarvona taitotaso 4 Yleinen kielitutkinto: Taitotaso 4 kaikista osa-alueista Valtionhallinnon kielikoe: Taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa TISUS (Test in Swedish for Universit y Studies): Hyväksytty 3.6 Valintakoe Hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa ja hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä Valintakoe järjestetään ma klo Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla ja millä kielellä (suomeksi tai ruotsiksi) hän suorittaa kokeen. Åbo Akademihin hakevien tulee tehdä valintakoe ruotsiksi. Valintakoesalit eri paikkakunnilla ilmoitetaan seuraavasti: Helsinki: Valintakoe järjestetään yliopiston tiloissa. Salijako on nähtävissä farmasian tiedekunnassa Biokeskus 2:n ulko-ovessa osoitteessa Viikinkaari 5 E ja farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa keskiviikkona klo 9.00 alkaen. 9

10 Kuopio: Salijako tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusohjelmiin pyrkivät ilmoittautuvat maanantaina klo Itä-Suomen yliopiston Canthia -rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi), jolloin heille annetaan saliliput. Turun, Vaasan ja Maarianhaminan valintakoesalit: Turku: Åbo Akademi, auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5 Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten, Rantakatu 2 Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17 Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivänä erillistä ilmoittautumista vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. Valintakokeeseen osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua. Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin hakevat osallistuvat samaan valintakokeeseen. Hakijan on syytä tutustua salijakoon hyvissä ajoin ennen koetta. Mitä kokeessa tulee olla mukana Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan tavanomaiset kirjoitusvälineet (sisältäen lyijykynän ja pyyhekumin), laskin ja valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Valintakokeessa sallittavia laskimia ovat funktiolaskimet, jotka eivät ole graafisia laskimia. Valintakokeessa ei saa käyttää graafisia tai symbolisia laskimia, joissa on iso näyttö ja jotka kykenevät esimerkiksi piirtämään funktioiden kuvaajia. Laskimilla tulee kuitenkin pystyä laskemaan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) lisäksi potenssit, juuret ja logaritmit. Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa. Valintakokeessa ei saa olla mukana sähköisiä viestintälaitteita eikä eväitä lukuun ottamatta juomapulloa, jossa ei ole etikettiä. Koesalissa kynäkotelot, käsilaukut ja kännykät (suljettuina) jätetään salin seinustoille. Vilppi valintakokeessa Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, valintalautakunta voi hylätä kokeen. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa: esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila tai apuvälineiden käyttö. Näillä järjestelyillä huolehditaan siitä, että erityisjärjestelyä tarvitsevat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan on haettava niitä valintalautakunnalta kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen erityisjärjestelyjä voi hakea vain siinä tapauksessa, että tarve on syntynyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakulomake erityisjärjestelyihin valintakokeessa on tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa Erityisjärjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Valintalautakunta voi myöntää luku- ja kirjoitushäiriöiselle hakijalle valintakokeeseen lisäaikaa enintään yhden tunnin. 10

11 3.7 Valintakoekirjat Valintakokeen tehtävät perustuvat ilmoitettuun kirjallisuuteen. Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on tehtäviä ilmoitetun kirjallisuuden kaikista osa-alueista. Kokeen kysymyksistä noin puolet koostuu fysiologiasta ja anatomiasta ja noin puolet kemiasta. Osa kysymyksistä voi sisältää asioita myös molemmilta edellä mainituilta alueilta. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Anatomian ja fysiologian oppikirjassa on paljon lukiokursseihin sisältymätöntä asiaa, joka tukee merkittävästi farmasian opiskelun aloittamista. Kemian osion asiat kuuluvat jo lukion oppimäärään ja tämän alueen kysymykset testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria kemiallinen tasapaino sovellutuksineen kemialliset sidokset funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot orgaanisen kemian perusteet happo-emäskäsite ja ph liukoisuus ja liuosten valmistus Valintakoe perustuu seuraaviin oppikirjoihin: 1. Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie: Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (2011 tai uudempi), WSOYpro / Sanoma Pro, ISBN / ISBN tai Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øysten V. Sjaastad: Människokroppen. Fysiologi och anatomi. (2007 eller nyare), Liber, ISBN Valintakokeen kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja. Vanhat valintakoekysymykset Valintakoekysymykset mallivastauksineen vuodesta 2010 alkaen ovat farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa 3.8 Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet Yhteishaussa annetaan pisteitä suomalaisesta tai kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB-, EB-, RP-tutkinnot). Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti: L E M C B A Äidinkieli* Matematiikka: pitkä lyhyt * Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä. 11

12 Vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetuista ainereaalin kokeista huomioidaan sekä kemian koe että biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon kokeista paras arvosana siten, että lähtöpisteitä annetaan seuraavasti: L E M C B A Kemian koe Biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon koe Kansainväliset ylioppilastutkinnot International Baccalaureate -tutkinnosta (IB) annetaan lähtöpisteitä seuraavasti: Aine / Arvosana A-kieli tai A1-kieli* matematiikka (HL) matematiikka (SL) kemia muu reaali** * IB-tutkinnon suorittaneet saavat pisteitä A-kielestä (Iiterature/language and Iiterature/language and performance) tai A1-kielestä ** = biologia, psykologia tai fysiikka Maksimipistemäärä on 60 pistettä. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) kokonaispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti: 80 tai enemmän antaa 60 pistettä, 79 antaa 59 pistettä, 78 antaa 58 pistettä jne. Maksimipistemäärä on 60 pistettä. Reifeprüfung-tutkintoon (RP) kuuluvien aineiden (äidinkieli, 1. vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) yhteispistemäärästä annetaan valintapisteitä seuraavasti: 52 tai enemmän antaa 60 pistettä, 50 antaa 58 pistettä, 48 antaa 56 pistettä jne. Jos yhteispistemäärä on alle 16 pistettä, RP-tutkinnosta ei anneta lähtöpisteitä. Maksimipistemäärä on 60 pistettä. 3.9 Valintamenettely Valintamenettelyssä huomioidaan vain valintakokeeseen osallistuneet hakijat. Valintakokeessa on kaksi osaa (fysiologian ja anatomian osa sekä kemian osa), joista kummatkin pisteytetään asteikolla Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava vähintään 4 koepistettä sekä fysiologian ja anatomian että kemian osakokeista. Molemmista osakokeista on siten erikseen saatava vähintään 4 pistettä, jotta valintakoesuoritus huomioidaan. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä. Hakijat valitaan joko yhteispisteiden eli ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä. Muiden kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon nojalla hakevien valinta tapahtuu pelkän valintakokeen perusteella. Proviisorin koulutusohjelmaan valitaan hakijoita seuraavasti: 12

13 - yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 28 opiskelijaa - valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 12 opiskelijaa Farmaseutin koulutusohjelmaan valitaan hakijoita seuraavasti: - yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 123 opiskelijaa - valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 20 opiskelija Jos hakija voi tulla valituksi sekä yhteispistemäärän että koepistemäärän perusteella, niin hänet valitaan yhteispistemäärän perusteella. Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, niin järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella ja tämän jälkeen valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy valintakokeen kemian osakokeen pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat. Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää koepisteiden perusteella. Mikäli koepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella. Yhteenveto farmaseutin koulutusohjelman ja proviisorin koulutusohjelman valintapisteistä: 1) lähtöpisteet ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet - äidinkieli 0 10 pistettä - matematiikka 0 20 pistettä - reaalikoe 0 30 pistettä lähtöpisteiden enimmäismäärä 60 pistettä 2) valintakoepisteet 0 40 pistettä lähtö- ja valintakoepisteiden enimmäismäärä 100 pistettä 4 ERILLISHAUT 4.1 Haku proviisorin pf-koulutusohjelmaan Hakeminen Farmasian tiedekunnan proviisorin pf-koulutusohjelman erillishaun hakuaika alkaa ja päättyy klo Proviisorin pf-koulutusohjelmaan haetaan paperisella hakulomakkeella, joka on farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa Huom! proviisorin pfkoulutusohjelmaan ei voi hakea sähköisesti. Hakulomakkeeseen tulee liittää kopio farmaseutin tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta, mikäli tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa. Allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä osoitteeseen: Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, pohjakerros, Impact Factory, Viikinkaari 9 13

14 Jos hakija ei ole suorittanut farmaseutin tutkintoa hakuajan päättymiseen mennessä, tulee hänen toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan ja opintosuoritusotteestaan (mikäli tutkinto on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa) farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä. Mikäli tutkintotodistusta ja opintosuoritusotetta ei toimiteta määräaikaan mennessä, ei hakija voi tulla valituksi proviisorin pf-koulutusohjelmaan. Opiskelemaan hyväksyttyjä pyydetään erikseen toimittamaan yliopistolle virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestaan. Tähän asti hyväksyntä on ehdollinen. Hakukelpoisuus Proviisorin pf-koulutusohjelmaan hakukelpoisia ovat tutkintoasetusten 246/1994 tai 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon Suomessa suorittaneet. Tutkinto tulee olla suoritettu mennessä. Valintamenettely Proviisorin pf-koulutusohjelmaan hyväksytään hakijat farmaseutin tutkinnon pakollisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0-5 arvostellut farmaseutin tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. Painotetussa keskiarvossa ei huomioida muualla suoritettujen opintojen perusteella hyväksiluettuja opintoja eikä tutkintoon kuuluvia vieraan kielen eikä toisen kotimaisen kielen opintoja. Valintamenettelyssä huomioidaan ainoastaan farmaseutin tutkintoon sisältyvät opinnot. Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettuja opintoja ei huomioida valintamenettelyssä. Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteillä olevat hakijat hyväksytään. Hyväksymättä jääneistä tehdään varasijalista. Varasijoilta hyväksytään vain siinä tapauksessa, että hyväksyttyjen ja tasapistetilanteessa hyväksyttyjen jälkeen koulutusohjelmassa on vajausta vähintään yhtä paljon kuin samalla varasijalla olevia hakijoita. 4.2 Proviisorin siirto-opiskelijahaku Valintalautakunta voi erillisestä hakemuksesta myöntää opiskeluoikeuden Itä-Suomen yliopistossa proviisorin koulutusohjelmassa opiskelevalle. Hakijalla tulee olla hakuajan loppuun mennessä suoritettuna farmasian opinnoistaan vähintään 150 opintopistettä ja opintojen sujuvuuden kannalta suositellaan farmaseutin tutkinto suoritettavan loppuun Itä-Suomen yliopistossa. Suoritetut opinnot tulee olla kirjattuna hakemukseen liitettävässä virallisessa opintosuoritusotteessa. Hyväksymisen ratkaisevat suoritettujen opintojen määrä ja niiden arvosanataso. Hakijalla on oltava perustellut syyt. Hyväksytyksi tulleen hakijan on luovuttava vastaavasta opiskeluoikeudestaan Itä-Suomen yliopistossa. Hakeminen tapahtuu valintalautakunnalle osoitettavalla vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, johon liitetään opintosuoritusote sekä muut mahdolliset liitteet ja se toimitetaan farmasian tiedekunnan kansliaan klo mennessä. 5 KANSAINVÄLISET HAKIJAT Kansainväliset hakijat osallistuvat yhteishakuun. Kansainvälisellä hakijalla on oltava suoritettuna ylioppilastutkintoa vastaava koulun päättötutkinto, joka antaa ko. maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tutkinto tulee olla suoritettu opiskelupaikan vastaanottamispäivään mennessä. Kansainvälinen hakija hakee samalla sähköisellä hakulomakkeella ja saman hakuajan puitteissa kuin muutkin yhteishaun hakijat (opintopolku.fi). Kansainvälinen hakija osallistuu yhteishaun suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen. Sen lisäksi on hakijan osoitettava suomen- tai ruotsin kielen taitonsa jollakin kappaleessa 3.5. mainitulla tavalla. Hakijan tulee lähettää sähköisen hakulomakkeen lisäksi vaadittavat liitteet (ks. kappale 3.4.). 14

15 Kansainvälisille hakijoille ei ole määritelty erikseen sisäänottomääriä vaan he sisältyvät ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden hakijaryhmien sisäänottomääriin. Kansainvälisten hakijoiden valinta tapahtuu pelkän valintakokeen perusteella. 6 TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Korkeakoulujen yhteishaussa voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi prioriteetti- eli hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen. Jos valintamenestyksesi riittää hyväksyntään jossakin hakukohteessa, et voi enää tulla hyväksytyksi prioriteettijärjestyksessä alemmas sijoittamiisi hakukohteisiin. Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksista, kun tulos on valmistunut hakukohteidesi osalta, kuitenkin viimeistään Jos olet rekisteröitynyt Opintopolku-palveluun, näet tulokset järjestelmässä heti, kun ne ovat valmiit. Huomaa, että eri hakijoiden tulokset voivat valmistua eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu kunkin hakijan hakutoivejärjestyksestä. Kuhunkin hakukohteeseen hyväksytään aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon mutta täytät hakukohteen minimikriteerit (esimerkiksi valintakokeen minimipisterajan), olet varasijalla. Varasijalla olevia voidaan hyväksyä myös 1.7. jälkeen, jos aiemmin hyväksytyt hakijat päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään Valintakokeisiin osallistuneilla on oikeus tutustua omien vastaustensa arvosteluun. Koepaperit ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa kanslian aukioloaikoina 14 päivän ajan valinnan tulosten julkistamisesta. Erillisvalintojen tuloksista tiedotetaan hakijoita kirjeitse viimeistään Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua farmasian tiedekunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tiedekunnalle osoitettu kirjallinen oikaisupyyntö on toimitettava farmasian tiedekunnan kansliaan, ja sen on oltava perillä 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta (postileima ei riitä). Oikaisupyynnöt käsittelee ja ratkaisee farmasian tiedekunnan valintalautakunta. Valintalautakunnan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallintooikeudelta. Oikaisupyynnön johdosta valinnan tulosta ei saa muuttaa oikaisua hakeneen tai jo valitun vahingoksi. 7 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA KIRJOITTAUTUMINEN YLIOPISTOON Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa mennessä, niin paikka täytyy ottaa vastaan viimeistään klo Lisäksi sinun täytyy ilmoittautua yliopistoon. Paikan voi ottaa vastaan joko sähköisesti Opintopolku-palvelussa tai kirjallisesti. Menetät tarjotun opiskelupaikan, jos et ota sitä vastaan määräaikana. Jos sinut valitaan varasijalta 1.7. jälkeen, saat hyväksymisilmoituksen mukana tiedon, mihin mennessä sinun on otettava paikka vastaan ja ilmoittauduttava yliopistoon. 15

16 Paikan voi ottaa vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla varasijalta hyväksytyksi prioriteettijärjestyksessä ylemmäs sijoittamaasi hakukohteeseen. Jos kuitenkaan et pääse mihinkään niistä varasijalta, niin ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen muuttuu automaattisesti sitovaksi. Ehdollisesti hyväksytyt Jos osoitat hakukelpoisuutesi toimittamalla tutkintotodistuksen epävirallisen valokopion tai ennakkoarvion, niin hyväksymisilmoituksesta käy ilmi, että hyväksyntä on ehdollinen. Paikan vastaanoton yhteydessä tarkistetaan, että hakuvaiheessa antamasi tiedot pitävät paikkansa. Jos sinut hyväksytään ehdollisesti viimeistään , niin sinun täytyy toimittaa klo mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksestasi, jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja voit ilmoittautua yliopistoon. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta jälkeen, niin paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen. Mikäli olet suorittanut International Baccalaureate tutkinnon keväällä 2015, niin toimita yliopistolle lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, niin menetät tarjotun opiskelupaikan. Mikäli ennakkoarvion arvosanat ovat vaikuttaneet valintaan ja lopulliset arvosanasi eivät vastaa ennakkoarviota, niin valintapäätös voidaan myös perua. Liitteet toimitetaan osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 1. krs) Helsingin yliopisto. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti yliopiston päärakennuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon tai hakijapalveluiden asiakaspalveluun. Liitteiden tulee olla perillä määräaikaan mennessä; postileima ei riitä. Voit myös tulla esittämään alkuperäisen tutkintotodistuksesi hakijapalveluiden aukioloaikoina. Älä lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta postitse. Huom. Jos sinut hyväksytään ehdollisesti pf-koulutusohjelman erillishaussa, niin sinun täytyy toimittaa klo mennessä farmasian tiedekuntaan virallisesti oikeaksi todistettu kopio farmaseutin tutkintotodistuksestasi, jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja voit ilmoittautua yliopistoon. Virallisesti oikeaksi todistettu farmaseutin todistuskopio toimitetaan osoitteeseen Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, Impact Factory, pohjakerros, Viikinkaari 9 Virallisesti oikeaksi todistaminen Kirjoittautumisvaiheessa todistuskopioiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja. Valokopio tai kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös ei siis riitä. 16

17 Kopion voi virallisesti todistaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari tai todistuksen myöntänyt oppilaitos. Jos todistuksessa on useampia sivuja, niin kaikkien sivujen on oltava oikeaksi todistettuja. Maistraateissa toimivat julkiset notaarit (www.maistraatti.fi/fi/palvelut/julkinen_notaari/) myöntävät työkseen virallisia asiakirjajäljennöksiä. Jotta oppilaitoksesta myönnetty todistuskopio on virallisesti oikeaksi todistettu, 1. kopioon tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima. Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli. 2. oppilaitoksen edustajan tulee lisäksi kirjoittaa kopioon nimikirjoituksensa ja nimenselvennys sekä virkanimikkeensä. Leima, jossa lukee pelkästään "jäljennöksen oikeaksi todistaa" tai "certified copy", ei ole oppilaitoksen virallinen leima. Nimen muuttumisen osoittaminen Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista: ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta tai vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja. Otteen väestötietojärjestelmästä saat maistraatista. Toimita nimesi muuttumisen osoittava asiakirja tai sen virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös hakijapalveluihin klo mennessä. Hakijapalveluiden yhteystiedot Puh: (asiakaspalvelu) PL 3, Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 1. krs. Katso aukioloajat ja puhelinajat osoitteesta Sivulla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista. 8 TERVEYDELLISET VAATIMUKSET Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa 17

18 tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). 9 JATKOTUTKINTOJEN SUORITUSOIKEUDEN HAKEMINEN Jatko-opinto-oikeuksien hakemisesta on päätetty erikseen ja hakemista koskevat periaatteet löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta Hakuperusteet teollisuusfarmasian ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksiin päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan ko. erikoistumiskoulutusten verkkosivuilla. 10 MUIDEN OPINTO-OIKEUKSIEN HAKEMINEN Erillisten opintojen suoritusoikeuden hakeminen Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään tieteellisen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi tai muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Suoritusoikeus on voimassa kolme vuotta. Erilliset opinnot ovat maksullisia. Hinnat on ilmoitettu tiedekunnan verkkosivuilla. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää myös ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon täydentämiseksi saadakseen oikeuden toimia Suomessa laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina. Tällöin erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisen ehtona on, että hakijalla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Vaadittava taitotaso voidaan osoittaa seuraavilla todistuksilla: 1. yleinen kielitutkinto: taitotaso 4 kaikista neljästä osakokeesta 2. valtionhallinnon kielitutkinto: hyvät tiedot 3. Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 4 18

19 Erillisten opintojen oikeuden hakemukseen on liitettävä jokin edellä mainituista kielitaitotodistuksista. Yksittäisten kielten opettajien lausuntoja hakijan kielitaidosta ei hyväksytä, sillä ne eivät ole vertailukelpoisia standardisoitujen kielikokeiden tapaan. Lisäksi opinto-oikeutta hakevan kannattaa huomioida, että osa opinnoissa käytettävästä kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa. Hakuajat päättyvät ja klo Suoritusoikeutta haetaan tiedekunnan verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Opintooikeuden myöntämisestä päättää valintalautakunta oppiaineesta saadun lausunnon perusteella. Ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon laillistamista varten vaadittavista lisäopinnoista antaa lausunnon valintalautakunta. Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden JOO-sopimuksen piirissä olevat opiskelijat hakevat opintooikeutta farmasian tiedekunnan opintoihin sähköisen Joopas-palvelun (www.joopas.fi) kautta. JOO-opintoihin on jatkuva haku. JOO-opinto-oikeutta hakeviin sovelletaan samoja menettelytapoja kuin Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoihin: opinto-oikeus voidaan myöntää opiskelijalle, joka on suorittanut koulutusohjelmansa pääaineopintoja vähintään 25 opintopistettä ja jonka voidaan katsoa edeltävien opintojensa perusteella selviytyvän hakemistaan farmasian opinnoista. Opinto-oikeutta on haettava ennen opintojakson alkua. Sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakeminen Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja farmasian tiedekunnassa. Sivuaineopintoja koskevista periaatteista on päätetty erikseen. Periaatteet on esitetty tiedekunnan www-sivuilla. 11 TILASTO FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNOISTA Koulutusohjelmaan Kaikki hakeneet Kokeisiin Hyväksyttyjen Naiset Miehet Pf-kiintiössä Koepisteillä Yhteispisteillä ensisijaisesti osallistuneiden lukumäärä hyväksyttyjen hyväksyttyjen hyväksyttyjen hakeneiden lukumäärä lukumäärä pisterajat pisterajat lukumäärä Farmaseutin ko ,5 / 50 43,75 / / 50 41,75 / ,25 / 40 36,05 / ,15 / 40 36,5 / ,6/40 38,9/100 Proviisorin ko ,5 / / ,75 / 50 76,75 / ,55 / 40 70,8 / * 30,75 / 40 71,75 / * 27,05 / 40 65,2 /100 * Pf-kiintiön pisteraja v oli 3,7282/5, v ,6593/5 12 YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU Yleistä hakuneuvontaa antaa Helsingin yliopiston hakijapalvelut, puh (asiakaspalvelu), aukioloajat: käyntiosoite: Fabianinkatu 33, sisääntulokerros, sähköposti Farmasian tiedekunnan verkkosivut: Farmasian tiedekunnan kanslia PL Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Biokeskus 1, Impact Factory, pohjakerros, Viikinkaari 9 Kanslia on avoinna klo Lisätietoja valinnoista ja opiskelusta saat sähköpostitse osoitteesta ja puhelinnumerosta

20 FARMASIAN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAN AIKATAULU 2015 Hakuaika päättyy: to klo Valintakoe: ma klo Tulokset: ke Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään: ke klo Helsingissä valintakokeet järjestetään Viikin yliopistoalueella. Salijako on nähtävissä farmasian tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa keskiviikkona klo 9.00 alkaen Helsingin keskustasta matka bussilla kestää minuuttia. Aikataulujen ja reittioppaan verkkoosoite: Helsingin yliopiston kampuskartta on verkko-osoitteessa Valintakoesalit, Viikki Infokeskus, Viikinkaari 11: salit 1, 2, 3 ja 4 Biokeskus 2, Viikinkaari 5: auditoriot 1041, 2041 ja luentosalit 1015 ja 2012 Biokeskus 3, Viikinkaari 1: luentosali 2402 B-rakennus, Latokartanonkaai 7: luentosalit B1, B2, B3, B4, B5, B6 ja B7 C-rakennus, Latokartanonkaari 5: luentosali 2 D-rakennus, Latokartanonkaari 11: luentosali EE-rakennus, Agnes Sjöberginkatu 2: Walter-Sali ja seminaarihuone Valintakoesalit, Kuopio Salijako tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusohjelmiin pyrkivät ilmoittautuvat maanantaina klo Itä-Suomen yliopiston Canthia -rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi), jolloin heille annetaan saliliput. Valintakoesalit, Turku, Vaasa ja Maarianhamina Turku: Åbo Akademi, auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5 Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten, Rantakatu 2 Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17 Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivänä erillistä ilmoittautumista vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. 20

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2013 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU. saimia.fi HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2014 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Erweko Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Skinnarilankatu 36 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot