KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT"

Transkriptio

1 KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014

2 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa painottuvat tasapuolisesti sekä urheilulliset että kasvatukselliset tavoitteet. Toiminnan kasvatukselliset tavoitteet - yksilön arvostaminen - erilaisuuden hyväksyminen - sosiaalisten taitojen kehittäminen - vastuullisuuteen oppiminen - itsetuntemuksen kehittäminen - itseluottamuksen vahvistaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen Toiminnan urheilulliset tavoitteet Alle 12 vuotiaat urheilijat - lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien - lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä - lapsi oppii toimimaan ryhmässä - lapsi osallistuu joukkueen mukana kilpailuihin ja esiintymisiin - lapsi oppii pitkäjänteiseen harjoitteluun Yli 12 vuotiaat urheilijat - yksilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen - yksilön lajiteknisten taitojen kehittäminen - pitkäjänteisen harjoittelun kehittäminen - ryhmänä toimimisen kehittäminen - kilpailutoimintaan osallistuminen Toiminnan terveydelliset tavoitteet - lapsen ja nuoren fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - kunto-ja taitotekijöiden monipuolinen kehittäminen - terveiden elämäntapojen ja puhtaan urheilun tukeminen - tarpeen vaatien keskustellaan vanhempien kanssa lapsen tai nuoren terveydellisistä tai rakenteellisista asioista

3 Toiminnan eettiset tavoitteet - arvostetaan urheilijan ja perheen yhteistä aikaa - koulun huomioon ottaminen harjoittelun suunnitteluvaiheessa - tuetaan lapsen ja nuoren monipuolista harrastamista - ymmärretään, että lapsella ja nuorella on muutakin elämää kuin voimistelu - edistetään lapsen ja nuoren myönteistä asennetta kaikenlaista liikuntaa kohtaan Toiminnan taloudelliset tavoitteet - pyritään pitämään kulut kohtuullisina - kulujen kattamiseksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua talkoisiin / järjestää talkoita - budjetista neuvotellaan vanhempien kanssa - kuluista tiedotetaan ajoissa Kaikki valmennusryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti, jolloin jokaisessa ryhmässä voimistelijalla on mahdollisuus edetä vähintään SM-tasolle, voimistelijan omien tavoitteiden ja taitojen sen salliessa. Valmentajat ohjaavat ja opastavat perheitä sopivan joukkueen löytämisessä. Joukkuerajat pidetään joustavina, ja voimistelijoiden siirtymisistä joukkueiden välillä sovitaan aina kauden lopussa.

4 PELISÄÄNNÖT Valmennusryhmät - Syys- ja kevätkauden alkaessa valmentajat tekevät kausisuunnitelman, joka tiedotetaan urheilijoille, vanhemmille ja toimistolle. - Syyskauden alkaessa ryhmien tulee laatia itselleen pelisäännöt. Valmentajat laativat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt tulee käydä läpi myös voimistelijoiden vanhempien kanssa sekä toimittaa toimistolle. - Vuoden aikana valmentajien tulee viedä kilpa-aerobiccari vähintään neljä kertaa kilpailuihin / esiintymisiin. - Valmentajat/JoJot järjestävät syys- ja kevätkaudella joukkueen omat vanhempainillat. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää enemmän, myös vanhemmilla on oikeus kutsua vanhemmat koolle. - Harjoitusmäärät vaihtelevat taitotason ja tavoitteiden mukaan. Valmentajien tulee neuvotella harjoitusmäärää lisätessään kilpailun ja valmennuksen toimialatiimin kanssa. - Alle 12 -vuotiaiden ryhmiin otetaan uusia voimistelijoita pääsääntöisesti syksyllä. Kokeilemaan voi tulla tammija elokuun aikana. Joukkueen valmentaja auttaa tarvittaessa löytämään oikean tasoisen ryhmän. Kesken kautta aloittaville on tarkoitettu kerran viikossa harjoittelevat jumppakouluryhmät, joista voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä valmennusryhmiin kilpailukauden päätyttyä. - Yli 12 -vuotiaat kilpa-aerobicin valmennukseen haluavat voivat ottaa yhteyttä joukkueen valmentajaan ja sopia mahdollisesta kokeilukerrasta. - Sairaana ei harjoitella. Harjoituksia tullaan katsomaan sen mukaan, vaikuttaako harjoituksiin tulo oloon heikentävästi ja voiko harjoituksissa oppia jotakin seuraamalla muita. Lisäksi harjoitusten seuraamisen tärkeys riippuu kauden ajankohdasta ja harjoitusten sisällöstä. Valmentajalla on oikeus kieltää voimistelijaa treenaamasta loukkaantuneena tai sairaana.

5 Kilpa-aerobictiimi, ikäluokan päävalmentaja Vastaa yhteistyöstä ikäluokan sisällä Hallinnoi ikäluokan valmennusta Seuraa ikäluokan joukkueiden toimintaa Hyödyntää ikäluokan valmentajien osaamista Luo ikäluokan yhteiset linjaukset/pelisäännöt Järjestää ikäluokan yhteiset valmentajapalaverit Järjestää kauden alussa ikäluokan yhteisen vanhempainpalaverin Suunnittelu Luo pitkän tähtäimen suunnitelman Suunnittelee yhteisesti ikäluokan valmentajien kanssa painopistealueet Luo kauden alussa ikäluokan kalenterin ja yhteiset päivät Yhteistyö Edistää ikäluokan tiimiytymistä: yhteistyö oman ikäluokan joukkueiden kesken Järjestää valmentajavaihtoa ja salivierailuja ikäluokan joukkueiden kesken Edistää yhteistyötä viereisten ikäluokka-tiimien kanssa Edistää yhteistyötä eri lajien kanssa Salivaraukset Varaa yksittäiset salivuorot (ILP) Peruu käyttämättömät vuorot Joukkueiden uudelleenmuodostukset Organisoi yhteistreenit toukokuussa (alle 12-vuotiaat) Tarkistaa ja tarvittaessa uudelleenmuodostaa joukkueiden kokoonpanot kausittain Tiedotus Tiedottaa JoJoja ikäluokan yhteisistä asioista Tiedottaa kilpailutulokset eteenpäin Toteuttaa ikäluokan kiertävän vastuualueen työnjaon Toteuttaa talkootapahtumien vastuualueiden työnjaon Valmentaja Sitoutuu kantamaan vastuuta joukkueen nykyhetkestä, jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta Suunnittelee valmennuksen Kausisuunnitelma Painopisteet Lepopäivät Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailuttaminen (ulkomaan kisoihin ja leireille osallistumisesta neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa) Vastaa kilpailuohjelman suunnittelusta Musiikin etsiminen ja miksaus Kilpailuohjelman teko Tuomarien/vierailevien valmentajien hankkiminen treeneihin Vastaa suunnittelun toteutuksesta Toteuttaa laadukasta valmennusta suunnittelun mukaisesti Antaa voimistelijalle mahdollisuudet kehittyä lajissaan huomioimalla mm. jokaisen oman persoonallisuuden, elämäntilanteen ja henkilökohtaiset kehityskohteet Valitsee joukkueen jäsenet yhdessä ikäluokkatiimin valmentajien kanssa Valitsee kilpailukokoonpanot yli 12-vuotiaiden joukkueissa Uusien harrastajien mukaanotto: kuka tahansa voi tulla kokeilemaan joukkueen harjoituksiin elo- ja tammikuun aikana 1-2 kertaa, jonka jälkeen valmentaja suosittelee tytölle parhaiten sopivaa ryhmää joko KIVA:n tai lasten / nuorten toimialan puolelta Tekee tiivistä yhteistyötä jojon kanssa

6 Tekee seurantaa toiminnasta Ryhmän pelisääntöjen ja seuran yleisten pelisääntöjen noudattaminen (voimistelijat, vanhemmat) Kehittyminen Läsnäolot Loukkaantumiset Lopettamiset Arvioi ja raportoi toimintaa ikäluokan päävalmentajalle ja nuorisovalmennuspäällikölle Ryhmän taitotason, fyysisten ominaisuuksien, motivaation ja muiden ominaisuuksien arviointi Edellisen, kuluvan ja tulevan kauden valmennuksellinen arviointi Uusista voimistelijoista, loukkaantumisista, lopettamisista ja muista poikkeuksellisista tapahtumista raportointi Panostaa myös urheilijaksi kasvattamiseen Urheilijoiden ja taustojen tunteminen joukkueen pelisääntöjen ja tavoitteiden laatiminen yhdessä urheilijoiden kanssa Vastuun jakaminen urheilijalle Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä voimistelijoille. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. Tiedottaa valmennuksellisista asioista Urheilijoille Valmentajille Vanhemmille Vähintään 1 valmentaja / joukkue esittelee valmennuksellisia asioita joukkueen säännönmukaisissa vanhempainilloissa Toimii aktiivisesti ja kehittää itseään valmentajana Aktiivinen vastaaminen kyselyihin Valmentajapalavereihin osallistuminen Seuran sisäisiin koulutuksiin/tiedotustilaisuuksiin osallistuminen säännöllisesti Kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana kouluttautumalla säännöllisesti (väh.1 krt / vuosi). Tiedottaa hankinnoista ja kuluista JoJoja budjetin laadintaa varten Neuvottelee mahdollisista budjetin ulkopuolisista ja ylimääräisistä kuluista jojon ja vanhempien kanssa. Sopii treenien vetovastuista & palkan jakamisesta valmentajien kesken jokaisella treenillä vastuuhenkilö palkan jakaminen valmentajien kesken palkkaa voi nostaa seuraavasti: Yli 14-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 3 h / harjoitus vuotiaiden ryhmissä (yli 10-vuotiaiden kilpailusarjoissa kilpailevat ryhmät) palkkaa voi nostaa max 2 h/harjoitus Asemaikäisten ja muiden alle 10-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 1,5 h / harjoitus seuran järjestämiltä leireiltä palkkaa voi nostaa joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa.

7 JoJo Tekee tiivistä yhteistyötä valmentajan kanssa ja huolehtii hänen työrauhastaan parhaansa mukaan Innostaa ja kannustaa Luo hyvää tiimihenkeä On iloisella mielellä ja kannustaa niin valmentajia, vanhempia kuin voimistelijoitakin Tiedottaa ja osallistuu Toimii linkkinä seuran, joukkueen voimistelijoiden, vanhempien sekä valmentajien välillä. Vastaa joukkueen tiedottamisesta muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa Kutsuu koolle joukkueen vanhempainillat (väh. 1 krt/kausi) Osallistuu säännöllisesti JoJo-tapaamisiin Huolehtii, että joukkueen jäsenten tiedot ovat ajan tasalla seuran jäsenrekisterissä sekä toimittaa toimistolle tiedon joukkueen kokoonpanosta kunkin kauden alussa Toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa Innostaa, organisoi ja rekrytoi joukkueen vanhempia mukaan seuran tapahtumatalkoisiin sekä varainhankintaan Huolehtii joukkueen taloudesta Vastaa joukkueen budjetin laskemisesta ja tarkistamisesta kuukausittain Vastaa hankinnoista ja toimittaa laskutustiedot toimistolle Pukutilaukset Vaatetilaukset Väline- ja tarviketilaukset & muut hankinnat Huolehtiminen ja muistuttaminen lisenssien hankinnasta Matkajärjestelyt Kilpailumatkajärjestelyt ja varaukset: ruoat, majoitukset, bussimatkat Seuran ulkopuoliset leirit: ruoat, majoitukset, bussimatkat Sopii valmentajien kanssa seuraavien tehtävien työnjaosta: Kilpailut ja leirit Kilpailuilmoittautumiset järjestäjille sekä kopiot toimistolle ja toiminnanjohtajalle Seuran ulkopuolisten leirien ilmoittautumiset Käytännön harjoitustilanteet Yksittäiset salivaraukset (toimiston tai ikäluokan päävalmentajan kautta) Yksittäisten salivuorojen peruutukset vähintään viikkoa (Bovallius 3 viikkoa) ennen Avaimien hankkiminen ja palauttaminen Vastuu ensiaputarvikkeista Nettisivujen päivitys Imurointivastuu Muista tehtävistä voidaan sopia joukkuekohtaisesti.

8 Vanhemmat - Innostaa ja kannustaa lasta, myös omatoimiseen harjoitteluun. - Tukee valmentajaa. Ei turhaan puutu valmentajan toimintaan, ellei hän toimi selvästi virheellisesti. Tässä tapauksessa vanhempi voi ottaa yhteyttä suoraan valmentajaan, jotta asiasta voidaan keskustella yhdessä. - Valmentaja toimii myös voimistelijan kasvattajana. Vanhempi ei arvostele häntä lapsen kuullen. - Kasvattaa lastaan terveisiin elämäntapoihin. Huolehtii, että lapsi syö terveellisesti ja nukkuu tarpeeksi. - Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä. - Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. - Huolehtii harrastuksen aiheuttamista kuluista ja harjoituksiin kuljetuksesta. - Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin tasapuolisesti. - Vanhemmalla on mahdollisuus hankkia joukkueelle sponsoreita tai muunlaista varainhankintaa kulujen kattamiseksi - Ilmoittaa, jos lapsi loukkaantuu tai sairastuu. Neuvottelee valmentajan kanssa pidemmille lomamatkoille lähdöstä hyvissä ajoin. - Tukee lasta positiivisessa hengessä ja huolehtii omalta osaltaan valmentajien työrauhasta. - Ottaa yhteyttä jojoon muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa. - Tutustuu seuran yleisiin pelisääntöihin ja noudattaa niitä. Asema-, kilpailu- ja leirimatkat Tule paikalle vähintään 10 minuuttia ennen bussin lähtöä, jotta bussi pääsee lähtemään ajallaan. Ilmoita ajoissa, jos et käytä JNV:n bussikyytiä. JNV suosittelee, että koko joukkue matkustaa JNV:n bussilla helpottaakseen valmentajan ja huoltajan tehtäviä. Ilmoita ajoissa valmentajalle tai huoltajalle, jos tulet kyytiin matkan varrelta (esim. Keljon ABC:lta). Joukkueesta vastuullinen täysi-ikäinen (valmentaja tai huoltaja) on velvollinen tarkastamaan lähtiessä ja jokaisen pysähdyksen jälkeen, että kaikki joukkueen jäsenet ovat kyydissä. Pysähdyksien kesto sovitaan etukäteen ja niitä on noudatettava. JNV:n kisa- ja leiribusseissa käytetään aina turvavöitä! Käytävillä ei saa matkan aikana kävellä / seisoa. Nutturoita tehdessä bussissa ei saa suihkuttaa lakkaa eikä laittaa hileitä. JNV edellyttää, että alle 12 -vuotiailla on asema-, kilpailu- ja leirimatkoilla mukana yksi täysi-ikäinen, kun tyttöjä on alle 10. Kun tyttöjä on 10 tai enemmän, mukana tulee olla kaksi täysi-ikäistä. Täysi-ikäinen voi olla valmentaja tai huoltaja vuotiaiden mukana matkalla on aina yksi täysi-ikäinen, ellei muuta ole sovittu. Matka ei toteudu, jos mukaan ei löydy riittävää määrää täysi-ikäisiä, ellei asiasta ole sovittu muuta. Valmentajan toimiessa tuomarina hän ei voi toimia joukkueen huoltajana. Asema-, kilpailu- ja leirimatkoista sovitaan kauden ensimmäisessä vanhempainpalaverissa. Samalla sovitaan matkoille mukaan lähtevistä täysi-ikäisistä. Valmentajien ja huoltajien työnjaosta sovitaan tarkemmin ennen matkaa mukaan lähtevien valmentajien ja huoltajien kesken.

9 Huoltajien ja valmentajien (poislukien JNV:n maksamat valmentajat, jotka on määritelty pelisäännöissä) matka-, majoitus ja ruokailukulut jaetaan aina joukkueelle tasan. (Leirien ja ulkomaanmatkojen kulujen jakaantumisesta neuvotellaan tapauskohtaisesti vanhempien ja valmentajien kesken.) Huoltajan ollessa muu kuin valmentaja, huoltajan tärkein tehtävä kilpailumatkoilla on olla käytettävissä, jos jotain yllättävää (esimerkiksi sairaustapaus) sattuu. Huoltajien muut tehtävät ovat joukkuekohtaisia ja niistä neuvotellaan valmentajien kanssa matkakohtaisesti. Kaikkien valmennusryhmissä voimistelevien vastuulla on itse hankkia kilpailulisenssi ja lisenssiin kuuluva vakuutus. Ilman lisenssiä ja vakuutusta ei voi osallistua kilpailuihin. Mikäli voimistelijalla on vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa tapahtuneen tapaturman, voi hän käyttää sitä. Oman vakuutuksen omaavan voimistelijan vastuulla on toimittaa valmentajalle tai Jojolle kopio vakuutuksesta ja ottaa se mukaan jokaiseen kilpailuun. VALMENNUSMAKSUT Kiinteän maksun ryhmät (alle 12-vuotiaat) Kauden hinta, syksy/kevät (päivitetty ) 1 x /vko 107 1,5 x /vko x /vko 185 2,5 x /vko 215 Harjoitusten lisäksi hinta sisältää Hallintomaksun 40 / hlö / kausi Yhden asematapahtuman/kilpailun osallistumismaksun (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Yhden valmentajan yhden kilpailumatkan kulut / kausi (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Bovallius-ammattiopiston maksullisesta liikuntasalista tuleva salivuokrakulu Muutoksia kiinteisiin hintoihin voi tulla, mikäli voimistelijoiden määrä laskee alle kuuteen tai nousee radikaalisti. Myös valmentajatiimin kokoonpanon tai koulutustason muutos voi vaikuttaa hintoihin. Ylimääräiset kulut, kuten kilpailupuvut ja kilpailumatkat laskutetaan erikseen. Kilpailumatkalle lähtevän valmentajan kulut korvataan seuraavasti kulut korvataan halvimman vaihtoehdon mukaan seuran oma bussikuljetus tai jos sitä ei järjestetä, julkisilla kulkuneuvoilla pääsääntöisesti kisajärjestäjän tarjoama ruokailu

10 Budjettiryhmät - Valmennusmaksu määräytyy ryhmälle laaditun budjetin mukaisesti - Jokaisella ryhmällä tulee olla JoJo eli joukkueenjohtaja, joka vastaa kunkin ryhmän budjettiasioista - Budjetin mukainen valmennusmaksu laskutetaan JNV:n toimistolta ja maksu maksetaan kuukausittain samana pysyvällä viitenumerolla o Syyskausi o Kevätkausi o Mahdolliset kesäkauden harjoitukset laskutetaan erillisen budjetin mukaan kertaeränä elo-syyskuun vaihteessa - Voimistelijan lopettaessa harrastaminen kesken kautta, tulee valmennusmaksu suorittaa kauden loppuun seuraavasti o Lopetus syyskaudella: maksut saakka o Lopetus kevätkaudella: maksut saakka - Valmennusmaksu sisältää hallintomaksun (40 ) sekä harjoituksista aiheutuvat kustannukset. JNV:n jäsenmaksu sisältyy hallintomaksuun. - Harjoituksista maksetaan palkkaa vain yhdelle valmentajalle / harjoitus. Valmentajien palkka määräytyy kunkin valmentajan koulutuksen ja valmennuskokemuksen mukaan. - Kilpailu- ja leirimatkat, puvut, varusteet, musiikin miksauskulut, ylimääräiset harjoitukset sekä mahdolliset muut ylimääräiset kulut laskutetaan erikseen. Ryhmät voivat niin halutessaan tehdä talkoita ja esiintymisiä, hankkia sponsoreita ym. rahankeruuta. Ryhmälle kertyneet rahat tulee käyttää joukkueen yhteisiin hankintoihin: ne eivät milloinkaan ole henkilökohtaista rahaa kenellekään, eikä niillä voida kattaa valmennusmaksuja Leirit - Kilpa-aerobicin JNV-leirejä varten on varattu maksimissaan 750 vuodessa. Kilpa-aerobicin valmentajat voivat keskenään miettiä, kuinka tuo summa käytetään. Toiminnanjohtajaa tulee tiedottaa leireistä etukäteen. Ulkopuolisten kouluttajien kohdalla kustannuksissa avustamista arvioidaan tapauskohtaisesti erillisen hallitukselle tehtävän kustannusarvion ja ehdotuksen kautta. - Valtakunnallisille Sennuringin, Junnuringin ja Miniringin leireille JNV kustantaa 100 % yhden valmentajan kulut, muille leireille valmentajan kulut maksavat kyseiselle leirille osallistuvat urheilijat - Valmentajat nostavat palkkaa leireiltä joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa. Seuran tuki Seura tukee vuosittain kilpa-aerobicin toiminnan kuluja tukisummalla 1500 /vuosi, joka sisältää leirituen (max. 750 vuodessa). Tukisumman määrä tarkistetaan vuosittain syyskokouksen hyväksymän budjetin mukaiseksi. - Tuki jaetaan vuosittain ryhmille/urheilijoille tilanteen mukaan, esimerkiksi kilpailujen ja leirien määrän perusteella

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit Salon Viesti ry Dokumentin tila: Versio 3.0 SISÄLLYSLUETTELO: - Johdanto - Seuramme arvot ja kasvatukselliset periaatteet - Lentopallojaosto - Juniorijuokkueen johtoryhmä ja vastuut - Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010

KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010 KORIPALLO-KÄSIKIRJA 2009-2010 www.onmky.fi/koripallo SKL Kultainen Kori Laatuseura Nuori Suomi Sinettiseura Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan! 2 Koripalloilijoiden käsikirjaan on koottu

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot