KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT"

Transkriptio

1 KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014

2 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa painottuvat tasapuolisesti sekä urheilulliset että kasvatukselliset tavoitteet. Toiminnan kasvatukselliset tavoitteet - yksilön arvostaminen - erilaisuuden hyväksyminen - sosiaalisten taitojen kehittäminen - vastuullisuuteen oppiminen - itsetuntemuksen kehittäminen - itseluottamuksen vahvistaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen Toiminnan urheilulliset tavoitteet Alle 12 vuotiaat urheilijat - lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien - lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä - lapsi oppii toimimaan ryhmässä - lapsi osallistuu joukkueen mukana kilpailuihin ja esiintymisiin - lapsi oppii pitkäjänteiseen harjoitteluun Yli 12 vuotiaat urheilijat - yksilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen - yksilön lajiteknisten taitojen kehittäminen - pitkäjänteisen harjoittelun kehittäminen - ryhmänä toimimisen kehittäminen - kilpailutoimintaan osallistuminen Toiminnan terveydelliset tavoitteet - lapsen ja nuoren fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - kunto-ja taitotekijöiden monipuolinen kehittäminen - terveiden elämäntapojen ja puhtaan urheilun tukeminen - tarpeen vaatien keskustellaan vanhempien kanssa lapsen tai nuoren terveydellisistä tai rakenteellisista asioista

3 Toiminnan eettiset tavoitteet - arvostetaan urheilijan ja perheen yhteistä aikaa - koulun huomioon ottaminen harjoittelun suunnitteluvaiheessa - tuetaan lapsen ja nuoren monipuolista harrastamista - ymmärretään, että lapsella ja nuorella on muutakin elämää kuin voimistelu - edistetään lapsen ja nuoren myönteistä asennetta kaikenlaista liikuntaa kohtaan Toiminnan taloudelliset tavoitteet - pyritään pitämään kulut kohtuullisina - kulujen kattamiseksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua talkoisiin / järjestää talkoita - budjetista neuvotellaan vanhempien kanssa - kuluista tiedotetaan ajoissa Kaikki valmennusryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti, jolloin jokaisessa ryhmässä voimistelijalla on mahdollisuus edetä vähintään SM-tasolle, voimistelijan omien tavoitteiden ja taitojen sen salliessa. Valmentajat ohjaavat ja opastavat perheitä sopivan joukkueen löytämisessä. Joukkuerajat pidetään joustavina, ja voimistelijoiden siirtymisistä joukkueiden välillä sovitaan aina kauden lopussa.

4 PELISÄÄNNÖT Valmennusryhmät - Syys- ja kevätkauden alkaessa valmentajat tekevät kausisuunnitelman, joka tiedotetaan urheilijoille, vanhemmille ja toimistolle. - Syyskauden alkaessa ryhmien tulee laatia itselleen pelisäännöt. Valmentajat laativat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt tulee käydä läpi myös voimistelijoiden vanhempien kanssa sekä toimittaa toimistolle. - Vuoden aikana valmentajien tulee viedä kilpa-aerobiccari vähintään neljä kertaa kilpailuihin / esiintymisiin. - Valmentajat/JoJot järjestävät syys- ja kevätkaudella joukkueen omat vanhempainillat. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää enemmän, myös vanhemmilla on oikeus kutsua vanhemmat koolle. - Harjoitusmäärät vaihtelevat taitotason ja tavoitteiden mukaan. Valmentajien tulee neuvotella harjoitusmäärää lisätessään kilpailun ja valmennuksen toimialatiimin kanssa. - Alle 12 -vuotiaiden ryhmiin otetaan uusia voimistelijoita pääsääntöisesti syksyllä. Kokeilemaan voi tulla tammija elokuun aikana. Joukkueen valmentaja auttaa tarvittaessa löytämään oikean tasoisen ryhmän. Kesken kautta aloittaville on tarkoitettu kerran viikossa harjoittelevat jumppakouluryhmät, joista voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä valmennusryhmiin kilpailukauden päätyttyä. - Yli 12 -vuotiaat kilpa-aerobicin valmennukseen haluavat voivat ottaa yhteyttä joukkueen valmentajaan ja sopia mahdollisesta kokeilukerrasta. - Sairaana ei harjoitella. Harjoituksia tullaan katsomaan sen mukaan, vaikuttaako harjoituksiin tulo oloon heikentävästi ja voiko harjoituksissa oppia jotakin seuraamalla muita. Lisäksi harjoitusten seuraamisen tärkeys riippuu kauden ajankohdasta ja harjoitusten sisällöstä. Valmentajalla on oikeus kieltää voimistelijaa treenaamasta loukkaantuneena tai sairaana.

5 Kilpa-aerobictiimi, ikäluokan päävalmentaja Vastaa yhteistyöstä ikäluokan sisällä Hallinnoi ikäluokan valmennusta Seuraa ikäluokan joukkueiden toimintaa Hyödyntää ikäluokan valmentajien osaamista Luo ikäluokan yhteiset linjaukset/pelisäännöt Järjestää ikäluokan yhteiset valmentajapalaverit Järjestää kauden alussa ikäluokan yhteisen vanhempainpalaverin Suunnittelu Luo pitkän tähtäimen suunnitelman Suunnittelee yhteisesti ikäluokan valmentajien kanssa painopistealueet Luo kauden alussa ikäluokan kalenterin ja yhteiset päivät Yhteistyö Edistää ikäluokan tiimiytymistä: yhteistyö oman ikäluokan joukkueiden kesken Järjestää valmentajavaihtoa ja salivierailuja ikäluokan joukkueiden kesken Edistää yhteistyötä viereisten ikäluokka-tiimien kanssa Edistää yhteistyötä eri lajien kanssa Salivaraukset Varaa yksittäiset salivuorot (ILP) Peruu käyttämättömät vuorot Joukkueiden uudelleenmuodostukset Organisoi yhteistreenit toukokuussa (alle 12-vuotiaat) Tarkistaa ja tarvittaessa uudelleenmuodostaa joukkueiden kokoonpanot kausittain Tiedotus Tiedottaa JoJoja ikäluokan yhteisistä asioista Tiedottaa kilpailutulokset eteenpäin Toteuttaa ikäluokan kiertävän vastuualueen työnjaon Toteuttaa talkootapahtumien vastuualueiden työnjaon Valmentaja Sitoutuu kantamaan vastuuta joukkueen nykyhetkestä, jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta Suunnittelee valmennuksen Kausisuunnitelma Painopisteet Lepopäivät Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailuttaminen (ulkomaan kisoihin ja leireille osallistumisesta neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa) Vastaa kilpailuohjelman suunnittelusta Musiikin etsiminen ja miksaus Kilpailuohjelman teko Tuomarien/vierailevien valmentajien hankkiminen treeneihin Vastaa suunnittelun toteutuksesta Toteuttaa laadukasta valmennusta suunnittelun mukaisesti Antaa voimistelijalle mahdollisuudet kehittyä lajissaan huomioimalla mm. jokaisen oman persoonallisuuden, elämäntilanteen ja henkilökohtaiset kehityskohteet Valitsee joukkueen jäsenet yhdessä ikäluokkatiimin valmentajien kanssa Valitsee kilpailukokoonpanot yli 12-vuotiaiden joukkueissa Uusien harrastajien mukaanotto: kuka tahansa voi tulla kokeilemaan joukkueen harjoituksiin elo- ja tammikuun aikana 1-2 kertaa, jonka jälkeen valmentaja suosittelee tytölle parhaiten sopivaa ryhmää joko KIVA:n tai lasten / nuorten toimialan puolelta Tekee tiivistä yhteistyötä jojon kanssa

6 Tekee seurantaa toiminnasta Ryhmän pelisääntöjen ja seuran yleisten pelisääntöjen noudattaminen (voimistelijat, vanhemmat) Kehittyminen Läsnäolot Loukkaantumiset Lopettamiset Arvioi ja raportoi toimintaa ikäluokan päävalmentajalle ja nuorisovalmennuspäällikölle Ryhmän taitotason, fyysisten ominaisuuksien, motivaation ja muiden ominaisuuksien arviointi Edellisen, kuluvan ja tulevan kauden valmennuksellinen arviointi Uusista voimistelijoista, loukkaantumisista, lopettamisista ja muista poikkeuksellisista tapahtumista raportointi Panostaa myös urheilijaksi kasvattamiseen Urheilijoiden ja taustojen tunteminen joukkueen pelisääntöjen ja tavoitteiden laatiminen yhdessä urheilijoiden kanssa Vastuun jakaminen urheilijalle Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä voimistelijoille. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. Tiedottaa valmennuksellisista asioista Urheilijoille Valmentajille Vanhemmille Vähintään 1 valmentaja / joukkue esittelee valmennuksellisia asioita joukkueen säännönmukaisissa vanhempainilloissa Toimii aktiivisesti ja kehittää itseään valmentajana Aktiivinen vastaaminen kyselyihin Valmentajapalavereihin osallistuminen Seuran sisäisiin koulutuksiin/tiedotustilaisuuksiin osallistuminen säännöllisesti Kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana kouluttautumalla säännöllisesti (väh.1 krt / vuosi). Tiedottaa hankinnoista ja kuluista JoJoja budjetin laadintaa varten Neuvottelee mahdollisista budjetin ulkopuolisista ja ylimääräisistä kuluista jojon ja vanhempien kanssa. Sopii treenien vetovastuista & palkan jakamisesta valmentajien kesken jokaisella treenillä vastuuhenkilö palkan jakaminen valmentajien kesken palkkaa voi nostaa seuraavasti: Yli 14-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 3 h / harjoitus vuotiaiden ryhmissä (yli 10-vuotiaiden kilpailusarjoissa kilpailevat ryhmät) palkkaa voi nostaa max 2 h/harjoitus Asemaikäisten ja muiden alle 10-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 1,5 h / harjoitus seuran järjestämiltä leireiltä palkkaa voi nostaa joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa.

7 JoJo Tekee tiivistä yhteistyötä valmentajan kanssa ja huolehtii hänen työrauhastaan parhaansa mukaan Innostaa ja kannustaa Luo hyvää tiimihenkeä On iloisella mielellä ja kannustaa niin valmentajia, vanhempia kuin voimistelijoitakin Tiedottaa ja osallistuu Toimii linkkinä seuran, joukkueen voimistelijoiden, vanhempien sekä valmentajien välillä. Vastaa joukkueen tiedottamisesta muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa Kutsuu koolle joukkueen vanhempainillat (väh. 1 krt/kausi) Osallistuu säännöllisesti JoJo-tapaamisiin Huolehtii, että joukkueen jäsenten tiedot ovat ajan tasalla seuran jäsenrekisterissä sekä toimittaa toimistolle tiedon joukkueen kokoonpanosta kunkin kauden alussa Toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa Innostaa, organisoi ja rekrytoi joukkueen vanhempia mukaan seuran tapahtumatalkoisiin sekä varainhankintaan Huolehtii joukkueen taloudesta Vastaa joukkueen budjetin laskemisesta ja tarkistamisesta kuukausittain Vastaa hankinnoista ja toimittaa laskutustiedot toimistolle Pukutilaukset Vaatetilaukset Väline- ja tarviketilaukset & muut hankinnat Huolehtiminen ja muistuttaminen lisenssien hankinnasta Matkajärjestelyt Kilpailumatkajärjestelyt ja varaukset: ruoat, majoitukset, bussimatkat Seuran ulkopuoliset leirit: ruoat, majoitukset, bussimatkat Sopii valmentajien kanssa seuraavien tehtävien työnjaosta: Kilpailut ja leirit Kilpailuilmoittautumiset järjestäjille sekä kopiot toimistolle ja toiminnanjohtajalle Seuran ulkopuolisten leirien ilmoittautumiset Käytännön harjoitustilanteet Yksittäiset salivaraukset (toimiston tai ikäluokan päävalmentajan kautta) Yksittäisten salivuorojen peruutukset vähintään viikkoa (Bovallius 3 viikkoa) ennen Avaimien hankkiminen ja palauttaminen Vastuu ensiaputarvikkeista Nettisivujen päivitys Imurointivastuu Muista tehtävistä voidaan sopia joukkuekohtaisesti.

8 Vanhemmat - Innostaa ja kannustaa lasta, myös omatoimiseen harjoitteluun. - Tukee valmentajaa. Ei turhaan puutu valmentajan toimintaan, ellei hän toimi selvästi virheellisesti. Tässä tapauksessa vanhempi voi ottaa yhteyttä suoraan valmentajaan, jotta asiasta voidaan keskustella yhdessä. - Valmentaja toimii myös voimistelijan kasvattajana. Vanhempi ei arvostele häntä lapsen kuullen. - Kasvattaa lastaan terveisiin elämäntapoihin. Huolehtii, että lapsi syö terveellisesti ja nukkuu tarpeeksi. - Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä. - Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. - Huolehtii harrastuksen aiheuttamista kuluista ja harjoituksiin kuljetuksesta. - Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin tasapuolisesti. - Vanhemmalla on mahdollisuus hankkia joukkueelle sponsoreita tai muunlaista varainhankintaa kulujen kattamiseksi - Ilmoittaa, jos lapsi loukkaantuu tai sairastuu. Neuvottelee valmentajan kanssa pidemmille lomamatkoille lähdöstä hyvissä ajoin. - Tukee lasta positiivisessa hengessä ja huolehtii omalta osaltaan valmentajien työrauhasta. - Ottaa yhteyttä jojoon muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa. - Tutustuu seuran yleisiin pelisääntöihin ja noudattaa niitä. Asema-, kilpailu- ja leirimatkat Tule paikalle vähintään 10 minuuttia ennen bussin lähtöä, jotta bussi pääsee lähtemään ajallaan. Ilmoita ajoissa, jos et käytä JNV:n bussikyytiä. JNV suosittelee, että koko joukkue matkustaa JNV:n bussilla helpottaakseen valmentajan ja huoltajan tehtäviä. Ilmoita ajoissa valmentajalle tai huoltajalle, jos tulet kyytiin matkan varrelta (esim. Keljon ABC:lta). Joukkueesta vastuullinen täysi-ikäinen (valmentaja tai huoltaja) on velvollinen tarkastamaan lähtiessä ja jokaisen pysähdyksen jälkeen, että kaikki joukkueen jäsenet ovat kyydissä. Pysähdyksien kesto sovitaan etukäteen ja niitä on noudatettava. JNV:n kisa- ja leiribusseissa käytetään aina turvavöitä! Käytävillä ei saa matkan aikana kävellä / seisoa. Nutturoita tehdessä bussissa ei saa suihkuttaa lakkaa eikä laittaa hileitä. JNV edellyttää, että alle 12 -vuotiailla on asema-, kilpailu- ja leirimatkoilla mukana yksi täysi-ikäinen, kun tyttöjä on alle 10. Kun tyttöjä on 10 tai enemmän, mukana tulee olla kaksi täysi-ikäistä. Täysi-ikäinen voi olla valmentaja tai huoltaja vuotiaiden mukana matkalla on aina yksi täysi-ikäinen, ellei muuta ole sovittu. Matka ei toteudu, jos mukaan ei löydy riittävää määrää täysi-ikäisiä, ellei asiasta ole sovittu muuta. Valmentajan toimiessa tuomarina hän ei voi toimia joukkueen huoltajana. Asema-, kilpailu- ja leirimatkoista sovitaan kauden ensimmäisessä vanhempainpalaverissa. Samalla sovitaan matkoille mukaan lähtevistä täysi-ikäisistä. Valmentajien ja huoltajien työnjaosta sovitaan tarkemmin ennen matkaa mukaan lähtevien valmentajien ja huoltajien kesken.

9 Huoltajien ja valmentajien (poislukien JNV:n maksamat valmentajat, jotka on määritelty pelisäännöissä) matka-, majoitus ja ruokailukulut jaetaan aina joukkueelle tasan. (Leirien ja ulkomaanmatkojen kulujen jakaantumisesta neuvotellaan tapauskohtaisesti vanhempien ja valmentajien kesken.) Huoltajan ollessa muu kuin valmentaja, huoltajan tärkein tehtävä kilpailumatkoilla on olla käytettävissä, jos jotain yllättävää (esimerkiksi sairaustapaus) sattuu. Huoltajien muut tehtävät ovat joukkuekohtaisia ja niistä neuvotellaan valmentajien kanssa matkakohtaisesti. Kaikkien valmennusryhmissä voimistelevien vastuulla on itse hankkia kilpailulisenssi ja lisenssiin kuuluva vakuutus. Ilman lisenssiä ja vakuutusta ei voi osallistua kilpailuihin. Mikäli voimistelijalla on vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa tapahtuneen tapaturman, voi hän käyttää sitä. Oman vakuutuksen omaavan voimistelijan vastuulla on toimittaa valmentajalle tai Jojolle kopio vakuutuksesta ja ottaa se mukaan jokaiseen kilpailuun. VALMENNUSMAKSUT Kiinteän maksun ryhmät (alle 12-vuotiaat) Kauden hinta, syksy/kevät (päivitetty ) 1 x /vko 107 1,5 x /vko x /vko 185 2,5 x /vko 215 Harjoitusten lisäksi hinta sisältää Hallintomaksun 40 / hlö / kausi Yhden asematapahtuman/kilpailun osallistumismaksun (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Yhden valmentajan yhden kilpailumatkan kulut / kausi (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Bovallius-ammattiopiston maksullisesta liikuntasalista tuleva salivuokrakulu Muutoksia kiinteisiin hintoihin voi tulla, mikäli voimistelijoiden määrä laskee alle kuuteen tai nousee radikaalisti. Myös valmentajatiimin kokoonpanon tai koulutustason muutos voi vaikuttaa hintoihin. Ylimääräiset kulut, kuten kilpailupuvut ja kilpailumatkat laskutetaan erikseen. Kilpailumatkalle lähtevän valmentajan kulut korvataan seuraavasti kulut korvataan halvimman vaihtoehdon mukaan seuran oma bussikuljetus tai jos sitä ei järjestetä, julkisilla kulkuneuvoilla pääsääntöisesti kisajärjestäjän tarjoama ruokailu

10 Budjettiryhmät - Valmennusmaksu määräytyy ryhmälle laaditun budjetin mukaisesti - Jokaisella ryhmällä tulee olla JoJo eli joukkueenjohtaja, joka vastaa kunkin ryhmän budjettiasioista - Budjetin mukainen valmennusmaksu laskutetaan JNV:n toimistolta ja maksu maksetaan kuukausittain samana pysyvällä viitenumerolla o Syyskausi o Kevätkausi o Mahdolliset kesäkauden harjoitukset laskutetaan erillisen budjetin mukaan kertaeränä elo-syyskuun vaihteessa - Voimistelijan lopettaessa harrastaminen kesken kautta, tulee valmennusmaksu suorittaa kauden loppuun seuraavasti o Lopetus syyskaudella: maksut saakka o Lopetus kevätkaudella: maksut saakka - Valmennusmaksu sisältää hallintomaksun (40 ) sekä harjoituksista aiheutuvat kustannukset. JNV:n jäsenmaksu sisältyy hallintomaksuun. - Harjoituksista maksetaan palkkaa vain yhdelle valmentajalle / harjoitus. Valmentajien palkka määräytyy kunkin valmentajan koulutuksen ja valmennuskokemuksen mukaan. - Kilpailu- ja leirimatkat, puvut, varusteet, musiikin miksauskulut, ylimääräiset harjoitukset sekä mahdolliset muut ylimääräiset kulut laskutetaan erikseen. Ryhmät voivat niin halutessaan tehdä talkoita ja esiintymisiä, hankkia sponsoreita ym. rahankeruuta. Ryhmälle kertyneet rahat tulee käyttää joukkueen yhteisiin hankintoihin: ne eivät milloinkaan ole henkilökohtaista rahaa kenellekään, eikä niillä voida kattaa valmennusmaksuja Leirit - Kilpa-aerobicin JNV-leirejä varten on varattu maksimissaan 750 vuodessa. Kilpa-aerobicin valmentajat voivat keskenään miettiä, kuinka tuo summa käytetään. Toiminnanjohtajaa tulee tiedottaa leireistä etukäteen. Ulkopuolisten kouluttajien kohdalla kustannuksissa avustamista arvioidaan tapauskohtaisesti erillisen hallitukselle tehtävän kustannusarvion ja ehdotuksen kautta. - Valtakunnallisille Sennuringin, Junnuringin ja Miniringin leireille JNV kustantaa 100 % yhden valmentajan kulut, muille leireille valmentajan kulut maksavat kyseiselle leirille osallistuvat urheilijat - Valmentajat nostavat palkkaa leireiltä joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa. Seuran tuki Seura tukee vuosittain kilpa-aerobicin toiminnan kuluja tukisummalla 1500 /vuosi, joka sisältää leirituen (max. 750 vuodessa). Tukisumman määrä tarkistetaan vuosittain syyskokouksen hyväksymän budjetin mukaiseksi. - Tuki jaetaan vuosittain ryhmille/urheilijoille tilanteen mukaan, esimerkiksi kilpailujen ja leirien määrän perusteella

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 09/2015 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Nykytila EsTT:ssä Pelisäännöt ja ohjeistus puuttuvat Valmentajat ja lajit päättävät itse missä ja kuka leireilee Ei raameja kustannuksille

Lisätiedot

KAUSIKIRJE SYKSY 2015

KAUSIKIRJE SYKSY 2015 KAUSIKIRJE SYKSY 2015 Hei kaikki vanhemmat! Toivotamme kaikki vanhat ja uudet seuralaiset tervetulleiksi treenaamaan kanssamme myös ensi kautena. Tästä kirjeestä löydät tärkeitä tietoja syksyä koskien,

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info syksy 2016 Järvenpään voimistelijat Tapahtumat 1.8. Syyskausi alkaa (kesäharjoitukset vko 31-32) 3.-4.9. HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli 10.9. HJM-taitokilpailu, Mäntsälä

Lisätiedot

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! Tässä info kirjeessä kerrotaan seuramme valmennusryhmien toimintaan liittyen yleisistä asioista. Seuramme kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu. JOUKKUEVOIMISTELU

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic Valmennusryhmäläisen opas 1 (10) VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Tämä opas on suunniteltu Nokian Voimisteluseuran kilpa-aerobicin valmennusryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen harjoittelun tueksi. Oppaasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Vanhempainilta 26.11.2014

Vanhempainilta 26.11.2014 Vanhempainilta 26.11.2014 Uutta seuratoiminnassa vuonna 2015 Uusi puheenjohtaja ja hallitus esittäytyvät SSC mukaan Tuusulan liikuntapainotteiseen yläkouluun Yhteistyö Järvenpään Fysioakatemian kanssa

Lisätiedot

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 Telinevoimistelu lajina Miesten telinevoimistelu (MTV) on kansainvälisen voimisteluliiton (FIG)

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa!

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa! MAAJOUKKUEVALMENNUS TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017 Esim. otsikko JÄRJESTELMÄ Maajoukkuevalmennus on osa liittojohtoista TeamGymin valmennusjärjestelmää Maajoukkuevalmennuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

TIEDOTE. www.vakp.net/voimistelu 1. Hei kilpa-aerobicvanhemmat

TIEDOTE. www.vakp.net/voimistelu 1. Hei kilpa-aerobicvanhemmat Hei kilpa-aerobicvanhemmat Kilpa-aerobickausi 2014-2015 alkaa olemaan lopuillaan ja lomat ovat alkaneet. Lomasta huolimatta on aika jo suunnata katseet kohti seuraavaa kilpa-aerobickautta. Luettehan ajatuksella

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena:

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: HIIHTOKAUDEN 2015-2016 JÄSENMAKSUT Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu 5 * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 * perhejäsenmaksu 30

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2015

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2015 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 21.- 23.08. HNMKY Seuraleiri 21.-23.08. Kisakallion seuraleirikirje Seuramme lähtee jälleen avaamaan kautta seuraleirille. Leiri järjestetään jälleen Lohjan Kisakalliossa. Seuraleirille

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Järvenpään Taitoluistelijoiden kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita (muodostelmajoukkueet, yksinluistelun

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat 1 Mäntsälän Voimistelijat Jäsenkyselyn tulokset 2015 Vastaajia N=47 Harrastaja itse Huoltaja 6 henk 41 henk Harrastajan ikä Alle 7v 15 henk 7-10v 17 henk 11-13v 6 henk yli 13v 9 henk Mukana seurassa Alle

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Espoon Telinetaiturit ry

Espoon Telinetaiturit ry Voimistelua läpi elämän Espoon Telinetaiturit ry Terveydenhuolto 1.6.2013 Motiivi ProHuippuseura-projektissa identifioidut kehityskohteet Urapolku-seminaari Kisakalliossa (2012) Yleiset havainnot seuran

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Seuran toimintalinja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Seuran toimintalinja Miten seuratoimintaan mukaan Johtokunta järjestää syksyn Voimistelu Startti- päivän elokuun lopulla, jolloin tunneille otetaan ilmoittautumisia

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - B-tytöt, speed - Replay - B-tytöt - f-juniorit - Puma Volley - D-pojat - Hobby - A 2 tytöt - E-pojat

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika.

Sopimus koskee yhtä toimintakautta. Toimintakausi on pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv välinen aika. 1 OHJAAJA-/VALMENTAJASOPIMUS /EI TYÖSUHTEINEN 1. OSAPUOLET Ohjaaja/valmentaja: Yhteystiedot: Seura: Kempeleen Kiri Yhteystiedot: Yhteyshenkilö: Henkilötunnus: 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa Aika 18 19.4.2015. Paikka Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu Kilpailun aikataulu: Lauantai 18.4.2015 klo 8.30 klo 10.30 klo 9.00 klo 10.30-12.30 klo 13.00 klo 19.10 Sunnuntai 19.4.2015 klo

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013

Variston Tennis VarTe. Toimintalinja 2013 Variston Tennis VarTe Toimintalinja 2013 Sisällys 1. Yleistä toimintalinjasta 2. VarTen toiminnan visio 3. VarTen eettinen linja 4. Varten seuratoiminnan tavoitteet 5. Varten käytännön toimintaperiaatteet

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA!

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Harjoitteleminen Leirit Valmennuksen kehittämisryhmä Kilpailut ja tapahtumat Vanhempaintoiminta Ajankohtaiset asiat Monipuolisuus ja perusliikkumistaidot harjoittelun

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle

ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle Kevätturneen tavoite on optimistijollapurjehtijoiden harjoitus- ja kilpailukauden aloittaminen ennen kevään kotimaisia

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot