KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT"

Transkriptio

1 KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014

2 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa painottuvat tasapuolisesti sekä urheilulliset että kasvatukselliset tavoitteet. Toiminnan kasvatukselliset tavoitteet - yksilön arvostaminen - erilaisuuden hyväksyminen - sosiaalisten taitojen kehittäminen - vastuullisuuteen oppiminen - itsetuntemuksen kehittäminen - itseluottamuksen vahvistaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen Toiminnan urheilulliset tavoitteet Alle 12 vuotiaat urheilijat - lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien - lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä - lapsi oppii toimimaan ryhmässä - lapsi osallistuu joukkueen mukana kilpailuihin ja esiintymisiin - lapsi oppii pitkäjänteiseen harjoitteluun Yli 12 vuotiaat urheilijat - yksilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen - yksilön lajiteknisten taitojen kehittäminen - pitkäjänteisen harjoittelun kehittäminen - ryhmänä toimimisen kehittäminen - kilpailutoimintaan osallistuminen Toiminnan terveydelliset tavoitteet - lapsen ja nuoren fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - kunto-ja taitotekijöiden monipuolinen kehittäminen - terveiden elämäntapojen ja puhtaan urheilun tukeminen - tarpeen vaatien keskustellaan vanhempien kanssa lapsen tai nuoren terveydellisistä tai rakenteellisista asioista

3 Toiminnan eettiset tavoitteet - arvostetaan urheilijan ja perheen yhteistä aikaa - koulun huomioon ottaminen harjoittelun suunnitteluvaiheessa - tuetaan lapsen ja nuoren monipuolista harrastamista - ymmärretään, että lapsella ja nuorella on muutakin elämää kuin voimistelu - edistetään lapsen ja nuoren myönteistä asennetta kaikenlaista liikuntaa kohtaan Toiminnan taloudelliset tavoitteet - pyritään pitämään kulut kohtuullisina - kulujen kattamiseksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua talkoisiin / järjestää talkoita - budjetista neuvotellaan vanhempien kanssa - kuluista tiedotetaan ajoissa Kaikki valmennusryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti, jolloin jokaisessa ryhmässä voimistelijalla on mahdollisuus edetä vähintään SM-tasolle, voimistelijan omien tavoitteiden ja taitojen sen salliessa. Valmentajat ohjaavat ja opastavat perheitä sopivan joukkueen löytämisessä. Joukkuerajat pidetään joustavina, ja voimistelijoiden siirtymisistä joukkueiden välillä sovitaan aina kauden lopussa.

4 PELISÄÄNNÖT Valmennusryhmät - Syys- ja kevätkauden alkaessa valmentajat tekevät kausisuunnitelman, joka tiedotetaan urheilijoille, vanhemmille ja toimistolle. - Syyskauden alkaessa ryhmien tulee laatia itselleen pelisäännöt. Valmentajat laativat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt tulee käydä läpi myös voimistelijoiden vanhempien kanssa sekä toimittaa toimistolle. - Vuoden aikana valmentajien tulee viedä kilpa-aerobiccari vähintään neljä kertaa kilpailuihin / esiintymisiin. - Valmentajat/JoJot järjestävät syys- ja kevätkaudella joukkueen omat vanhempainillat. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää enemmän, myös vanhemmilla on oikeus kutsua vanhemmat koolle. - Harjoitusmäärät vaihtelevat taitotason ja tavoitteiden mukaan. Valmentajien tulee neuvotella harjoitusmäärää lisätessään kilpailun ja valmennuksen toimialatiimin kanssa. - Alle 12 -vuotiaiden ryhmiin otetaan uusia voimistelijoita pääsääntöisesti syksyllä. Kokeilemaan voi tulla tammija elokuun aikana. Joukkueen valmentaja auttaa tarvittaessa löytämään oikean tasoisen ryhmän. Kesken kautta aloittaville on tarkoitettu kerran viikossa harjoittelevat jumppakouluryhmät, joista voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä valmennusryhmiin kilpailukauden päätyttyä. - Yli 12 -vuotiaat kilpa-aerobicin valmennukseen haluavat voivat ottaa yhteyttä joukkueen valmentajaan ja sopia mahdollisesta kokeilukerrasta. - Sairaana ei harjoitella. Harjoituksia tullaan katsomaan sen mukaan, vaikuttaako harjoituksiin tulo oloon heikentävästi ja voiko harjoituksissa oppia jotakin seuraamalla muita. Lisäksi harjoitusten seuraamisen tärkeys riippuu kauden ajankohdasta ja harjoitusten sisällöstä. Valmentajalla on oikeus kieltää voimistelijaa treenaamasta loukkaantuneena tai sairaana.

5 Kilpa-aerobictiimi, ikäluokan päävalmentaja Vastaa yhteistyöstä ikäluokan sisällä Hallinnoi ikäluokan valmennusta Seuraa ikäluokan joukkueiden toimintaa Hyödyntää ikäluokan valmentajien osaamista Luo ikäluokan yhteiset linjaukset/pelisäännöt Järjestää ikäluokan yhteiset valmentajapalaverit Järjestää kauden alussa ikäluokan yhteisen vanhempainpalaverin Suunnittelu Luo pitkän tähtäimen suunnitelman Suunnittelee yhteisesti ikäluokan valmentajien kanssa painopistealueet Luo kauden alussa ikäluokan kalenterin ja yhteiset päivät Yhteistyö Edistää ikäluokan tiimiytymistä: yhteistyö oman ikäluokan joukkueiden kesken Järjestää valmentajavaihtoa ja salivierailuja ikäluokan joukkueiden kesken Edistää yhteistyötä viereisten ikäluokka-tiimien kanssa Edistää yhteistyötä eri lajien kanssa Salivaraukset Varaa yksittäiset salivuorot (ILP) Peruu käyttämättömät vuorot Joukkueiden uudelleenmuodostukset Organisoi yhteistreenit toukokuussa (alle 12-vuotiaat) Tarkistaa ja tarvittaessa uudelleenmuodostaa joukkueiden kokoonpanot kausittain Tiedotus Tiedottaa JoJoja ikäluokan yhteisistä asioista Tiedottaa kilpailutulokset eteenpäin Toteuttaa ikäluokan kiertävän vastuualueen työnjaon Toteuttaa talkootapahtumien vastuualueiden työnjaon Valmentaja Sitoutuu kantamaan vastuuta joukkueen nykyhetkestä, jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta Suunnittelee valmennuksen Kausisuunnitelma Painopisteet Lepopäivät Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailuttaminen (ulkomaan kisoihin ja leireille osallistumisesta neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa) Vastaa kilpailuohjelman suunnittelusta Musiikin etsiminen ja miksaus Kilpailuohjelman teko Tuomarien/vierailevien valmentajien hankkiminen treeneihin Vastaa suunnittelun toteutuksesta Toteuttaa laadukasta valmennusta suunnittelun mukaisesti Antaa voimistelijalle mahdollisuudet kehittyä lajissaan huomioimalla mm. jokaisen oman persoonallisuuden, elämäntilanteen ja henkilökohtaiset kehityskohteet Valitsee joukkueen jäsenet yhdessä ikäluokkatiimin valmentajien kanssa Valitsee kilpailukokoonpanot yli 12-vuotiaiden joukkueissa Uusien harrastajien mukaanotto: kuka tahansa voi tulla kokeilemaan joukkueen harjoituksiin elo- ja tammikuun aikana 1-2 kertaa, jonka jälkeen valmentaja suosittelee tytölle parhaiten sopivaa ryhmää joko KIVA:n tai lasten / nuorten toimialan puolelta Tekee tiivistä yhteistyötä jojon kanssa

6 Tekee seurantaa toiminnasta Ryhmän pelisääntöjen ja seuran yleisten pelisääntöjen noudattaminen (voimistelijat, vanhemmat) Kehittyminen Läsnäolot Loukkaantumiset Lopettamiset Arvioi ja raportoi toimintaa ikäluokan päävalmentajalle ja nuorisovalmennuspäällikölle Ryhmän taitotason, fyysisten ominaisuuksien, motivaation ja muiden ominaisuuksien arviointi Edellisen, kuluvan ja tulevan kauden valmennuksellinen arviointi Uusista voimistelijoista, loukkaantumisista, lopettamisista ja muista poikkeuksellisista tapahtumista raportointi Panostaa myös urheilijaksi kasvattamiseen Urheilijoiden ja taustojen tunteminen joukkueen pelisääntöjen ja tavoitteiden laatiminen yhdessä urheilijoiden kanssa Vastuun jakaminen urheilijalle Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä voimistelijoille. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. Tiedottaa valmennuksellisista asioista Urheilijoille Valmentajille Vanhemmille Vähintään 1 valmentaja / joukkue esittelee valmennuksellisia asioita joukkueen säännönmukaisissa vanhempainilloissa Toimii aktiivisesti ja kehittää itseään valmentajana Aktiivinen vastaaminen kyselyihin Valmentajapalavereihin osallistuminen Seuran sisäisiin koulutuksiin/tiedotustilaisuuksiin osallistuminen säännöllisesti Kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana kouluttautumalla säännöllisesti (väh.1 krt / vuosi). Tiedottaa hankinnoista ja kuluista JoJoja budjetin laadintaa varten Neuvottelee mahdollisista budjetin ulkopuolisista ja ylimääräisistä kuluista jojon ja vanhempien kanssa. Sopii treenien vetovastuista & palkan jakamisesta valmentajien kesken jokaisella treenillä vastuuhenkilö palkan jakaminen valmentajien kesken palkkaa voi nostaa seuraavasti: Yli 14-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 3 h / harjoitus vuotiaiden ryhmissä (yli 10-vuotiaiden kilpailusarjoissa kilpailevat ryhmät) palkkaa voi nostaa max 2 h/harjoitus Asemaikäisten ja muiden alle 10-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 1,5 h / harjoitus seuran järjestämiltä leireiltä palkkaa voi nostaa joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa.

7 JoJo Tekee tiivistä yhteistyötä valmentajan kanssa ja huolehtii hänen työrauhastaan parhaansa mukaan Innostaa ja kannustaa Luo hyvää tiimihenkeä On iloisella mielellä ja kannustaa niin valmentajia, vanhempia kuin voimistelijoitakin Tiedottaa ja osallistuu Toimii linkkinä seuran, joukkueen voimistelijoiden, vanhempien sekä valmentajien välillä. Vastaa joukkueen tiedottamisesta muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa Kutsuu koolle joukkueen vanhempainillat (väh. 1 krt/kausi) Osallistuu säännöllisesti JoJo-tapaamisiin Huolehtii, että joukkueen jäsenten tiedot ovat ajan tasalla seuran jäsenrekisterissä sekä toimittaa toimistolle tiedon joukkueen kokoonpanosta kunkin kauden alussa Toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa Innostaa, organisoi ja rekrytoi joukkueen vanhempia mukaan seuran tapahtumatalkoisiin sekä varainhankintaan Huolehtii joukkueen taloudesta Vastaa joukkueen budjetin laskemisesta ja tarkistamisesta kuukausittain Vastaa hankinnoista ja toimittaa laskutustiedot toimistolle Pukutilaukset Vaatetilaukset Väline- ja tarviketilaukset & muut hankinnat Huolehtiminen ja muistuttaminen lisenssien hankinnasta Matkajärjestelyt Kilpailumatkajärjestelyt ja varaukset: ruoat, majoitukset, bussimatkat Seuran ulkopuoliset leirit: ruoat, majoitukset, bussimatkat Sopii valmentajien kanssa seuraavien tehtävien työnjaosta: Kilpailut ja leirit Kilpailuilmoittautumiset järjestäjille sekä kopiot toimistolle ja toiminnanjohtajalle Seuran ulkopuolisten leirien ilmoittautumiset Käytännön harjoitustilanteet Yksittäiset salivaraukset (toimiston tai ikäluokan päävalmentajan kautta) Yksittäisten salivuorojen peruutukset vähintään viikkoa (Bovallius 3 viikkoa) ennen Avaimien hankkiminen ja palauttaminen Vastuu ensiaputarvikkeista Nettisivujen päivitys Imurointivastuu Muista tehtävistä voidaan sopia joukkuekohtaisesti.

8 Vanhemmat - Innostaa ja kannustaa lasta, myös omatoimiseen harjoitteluun. - Tukee valmentajaa. Ei turhaan puutu valmentajan toimintaan, ellei hän toimi selvästi virheellisesti. Tässä tapauksessa vanhempi voi ottaa yhteyttä suoraan valmentajaan, jotta asiasta voidaan keskustella yhdessä. - Valmentaja toimii myös voimistelijan kasvattajana. Vanhempi ei arvostele häntä lapsen kuullen. - Kasvattaa lastaan terveisiin elämäntapoihin. Huolehtii, että lapsi syö terveellisesti ja nukkuu tarpeeksi. - Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä. - Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. - Huolehtii harrastuksen aiheuttamista kuluista ja harjoituksiin kuljetuksesta. - Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin tasapuolisesti. - Vanhemmalla on mahdollisuus hankkia joukkueelle sponsoreita tai muunlaista varainhankintaa kulujen kattamiseksi - Ilmoittaa, jos lapsi loukkaantuu tai sairastuu. Neuvottelee valmentajan kanssa pidemmille lomamatkoille lähdöstä hyvissä ajoin. - Tukee lasta positiivisessa hengessä ja huolehtii omalta osaltaan valmentajien työrauhasta. - Ottaa yhteyttä jojoon muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa. - Tutustuu seuran yleisiin pelisääntöihin ja noudattaa niitä. Asema-, kilpailu- ja leirimatkat Tule paikalle vähintään 10 minuuttia ennen bussin lähtöä, jotta bussi pääsee lähtemään ajallaan. Ilmoita ajoissa, jos et käytä JNV:n bussikyytiä. JNV suosittelee, että koko joukkue matkustaa JNV:n bussilla helpottaakseen valmentajan ja huoltajan tehtäviä. Ilmoita ajoissa valmentajalle tai huoltajalle, jos tulet kyytiin matkan varrelta (esim. Keljon ABC:lta). Joukkueesta vastuullinen täysi-ikäinen (valmentaja tai huoltaja) on velvollinen tarkastamaan lähtiessä ja jokaisen pysähdyksen jälkeen, että kaikki joukkueen jäsenet ovat kyydissä. Pysähdyksien kesto sovitaan etukäteen ja niitä on noudatettava. JNV:n kisa- ja leiribusseissa käytetään aina turvavöitä! Käytävillä ei saa matkan aikana kävellä / seisoa. Nutturoita tehdessä bussissa ei saa suihkuttaa lakkaa eikä laittaa hileitä. JNV edellyttää, että alle 12 -vuotiailla on asema-, kilpailu- ja leirimatkoilla mukana yksi täysi-ikäinen, kun tyttöjä on alle 10. Kun tyttöjä on 10 tai enemmän, mukana tulee olla kaksi täysi-ikäistä. Täysi-ikäinen voi olla valmentaja tai huoltaja vuotiaiden mukana matkalla on aina yksi täysi-ikäinen, ellei muuta ole sovittu. Matka ei toteudu, jos mukaan ei löydy riittävää määrää täysi-ikäisiä, ellei asiasta ole sovittu muuta. Valmentajan toimiessa tuomarina hän ei voi toimia joukkueen huoltajana. Asema-, kilpailu- ja leirimatkoista sovitaan kauden ensimmäisessä vanhempainpalaverissa. Samalla sovitaan matkoille mukaan lähtevistä täysi-ikäisistä. Valmentajien ja huoltajien työnjaosta sovitaan tarkemmin ennen matkaa mukaan lähtevien valmentajien ja huoltajien kesken.

9 Huoltajien ja valmentajien (poislukien JNV:n maksamat valmentajat, jotka on määritelty pelisäännöissä) matka-, majoitus ja ruokailukulut jaetaan aina joukkueelle tasan. (Leirien ja ulkomaanmatkojen kulujen jakaantumisesta neuvotellaan tapauskohtaisesti vanhempien ja valmentajien kesken.) Huoltajan ollessa muu kuin valmentaja, huoltajan tärkein tehtävä kilpailumatkoilla on olla käytettävissä, jos jotain yllättävää (esimerkiksi sairaustapaus) sattuu. Huoltajien muut tehtävät ovat joukkuekohtaisia ja niistä neuvotellaan valmentajien kanssa matkakohtaisesti. Kaikkien valmennusryhmissä voimistelevien vastuulla on itse hankkia kilpailulisenssi ja lisenssiin kuuluva vakuutus. Ilman lisenssiä ja vakuutusta ei voi osallistua kilpailuihin. Mikäli voimistelijalla on vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa tapahtuneen tapaturman, voi hän käyttää sitä. Oman vakuutuksen omaavan voimistelijan vastuulla on toimittaa valmentajalle tai Jojolle kopio vakuutuksesta ja ottaa se mukaan jokaiseen kilpailuun. VALMENNUSMAKSUT Kiinteän maksun ryhmät (alle 12-vuotiaat) Kauden hinta, syksy/kevät (päivitetty ) 1 x /vko 107 1,5 x /vko x /vko 185 2,5 x /vko 215 Harjoitusten lisäksi hinta sisältää Hallintomaksun 40 / hlö / kausi Yhden asematapahtuman/kilpailun osallistumismaksun (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Yhden valmentajan yhden kilpailumatkan kulut / kausi (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Bovallius-ammattiopiston maksullisesta liikuntasalista tuleva salivuokrakulu Muutoksia kiinteisiin hintoihin voi tulla, mikäli voimistelijoiden määrä laskee alle kuuteen tai nousee radikaalisti. Myös valmentajatiimin kokoonpanon tai koulutustason muutos voi vaikuttaa hintoihin. Ylimääräiset kulut, kuten kilpailupuvut ja kilpailumatkat laskutetaan erikseen. Kilpailumatkalle lähtevän valmentajan kulut korvataan seuraavasti kulut korvataan halvimman vaihtoehdon mukaan seuran oma bussikuljetus tai jos sitä ei järjestetä, julkisilla kulkuneuvoilla pääsääntöisesti kisajärjestäjän tarjoama ruokailu

10 Budjettiryhmät - Valmennusmaksu määräytyy ryhmälle laaditun budjetin mukaisesti - Jokaisella ryhmällä tulee olla JoJo eli joukkueenjohtaja, joka vastaa kunkin ryhmän budjettiasioista - Budjetin mukainen valmennusmaksu laskutetaan JNV:n toimistolta ja maksu maksetaan kuukausittain samana pysyvällä viitenumerolla o Syyskausi o Kevätkausi o Mahdolliset kesäkauden harjoitukset laskutetaan erillisen budjetin mukaan kertaeränä elo-syyskuun vaihteessa - Voimistelijan lopettaessa harrastaminen kesken kautta, tulee valmennusmaksu suorittaa kauden loppuun seuraavasti o Lopetus syyskaudella: maksut saakka o Lopetus kevätkaudella: maksut saakka - Valmennusmaksu sisältää hallintomaksun (40 ) sekä harjoituksista aiheutuvat kustannukset. JNV:n jäsenmaksu sisältyy hallintomaksuun. - Harjoituksista maksetaan palkkaa vain yhdelle valmentajalle / harjoitus. Valmentajien palkka määräytyy kunkin valmentajan koulutuksen ja valmennuskokemuksen mukaan. - Kilpailu- ja leirimatkat, puvut, varusteet, musiikin miksauskulut, ylimääräiset harjoitukset sekä mahdolliset muut ylimääräiset kulut laskutetaan erikseen. Ryhmät voivat niin halutessaan tehdä talkoita ja esiintymisiä, hankkia sponsoreita ym. rahankeruuta. Ryhmälle kertyneet rahat tulee käyttää joukkueen yhteisiin hankintoihin: ne eivät milloinkaan ole henkilökohtaista rahaa kenellekään, eikä niillä voida kattaa valmennusmaksuja Leirit - Kilpa-aerobicin JNV-leirejä varten on varattu maksimissaan 750 vuodessa. Kilpa-aerobicin valmentajat voivat keskenään miettiä, kuinka tuo summa käytetään. Toiminnanjohtajaa tulee tiedottaa leireistä etukäteen. Ulkopuolisten kouluttajien kohdalla kustannuksissa avustamista arvioidaan tapauskohtaisesti erillisen hallitukselle tehtävän kustannusarvion ja ehdotuksen kautta. - Valtakunnallisille Sennuringin, Junnuringin ja Miniringin leireille JNV kustantaa 100 % yhden valmentajan kulut, muille leireille valmentajan kulut maksavat kyseiselle leirille osallistuvat urheilijat - Valmentajat nostavat palkkaa leireiltä joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa. Seuran tuki Seura tukee vuosittain kilpa-aerobicin toiminnan kuluja tukisummalla 1500 /vuosi, joka sisältää leirituen (max. 750 vuodessa). Tukisumman määrä tarkistetaan vuosittain syyskokouksen hyväksymän budjetin mukaiseksi. - Tuki jaetaan vuosittain ryhmille/urheilijoille tilanteen mukaan, esimerkiksi kilpailujen ja leirien määrän perusteella

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info syksy 2016 Järvenpään voimistelijat Tapahtumat 1.8. Syyskausi alkaa (kesäharjoitukset vko 31-32) 3.-4.9. HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli 10.9. HJM-taitokilpailu, Mäntsälä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving

Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving 03.08.2016 Sisällysluettelo Urheilijan pelisäännöt... 2 1. Urheilijan peruspilarit... 2 2. Harjoituksissa... 2 Vanhempien pelisäännöt... 3 1. Kysyn, en arvaile...

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa!

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa! MAAJOUKKUEVALMENNUS TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017 Esim. otsikko JÄRJESTELMÄ Maajoukkuevalmennus on osa liittojohtoista TeamGymin valmennusjärjestelmää Maajoukkuevalmennuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2017

Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite Kesä 2017 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2017 Kesä 2017 Hyvinkään Rasti Nuorisotoiminnan kausiesite 2017 Hyvinkään Rasti kutsuu kaikki suunnistuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret mukaan kesän 2017

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella

Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella 2016 2017 Uimahyppykerhot ovat tiistaisin ja torstaisin Tikkurilan uimahallilla sekä keskiviikkoisin ja perjantaisin Myyrmäen uimahallilla. Kerho

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat

Joukkueenjohtaja ja vanhemmat Joukkueenjohtaja ja vanhemmat JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! 67 1 JOUKKUEENJOHTAJA JA VANHEMMAT TUNNE JOUKKUEESI (vanhemmat) VANHEMPIEN AKTIVOIMINEN VANHEMMAT JOUKKUEEN TUKENA JA

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 18.11.2014 Tuusulan Palloseura ry - TuPS Seuran tärkeimmät henkilöt: PELAAJAT! noin 600 pelaajaa, 200 vapaaehtoistoimijaa, puheenjohtaja ja johtokunta, 3 työntekijää

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Syksy 2016 TERVETULOA!

Syksy 2016 TERVETULOA! Syksy 2016 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Vanhempien toimintamahdollisuudet Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017 KILPAILUKUTSU Nurtzi Open 2017 www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2017 Aika: Lauantai 1.4.2017 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja-

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan.

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. 1 Hiihtojaosto tiedottaa 26.10.2009 Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. PALVELUPAKETIT ovat joko Skipassi- tai Lisenssi PAKETTEJA. Kaikilla 7-vuotiailla

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Lasten valmennuskoulutus uudistuu

Lasten valmennuskoulutus uudistuu Lasten valmennuskoulutus uudistuu E taso päivittyi 2013 selviytymispaketti Luo innostava ja turvallinen ilmapiiri Kannusta omaehtoiseen harjoitteluun Pelaa paljon harjoituksissa (pelin kautta oppiminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015 1.Valmentajat : Ari Isomäki isomaki.ari@gmail.com Tiistaisin ja joskus sunnuntaisin Magnus Sundman Magnus.Sundman@hotmail.fi(vastuuvalmentaja) Tiistai ja joskus sunnuntaisin(huhtikuuhun asti) Aki Räsänen

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Seuran järjestämät tilaisuudet ja maksuperusteet

Seuran järjestämät tilaisuudet ja maksuperusteet Seuran järjestämät tilaisuudet ja maksuperusteet Tuomas Hörkkö 28.10.2012 Agenda 10.2.2013 Johtokunnan esittäytyminen, Aarto Nevala Kehittämishankkeen tuloksia, Kai Tainio Lohjan pallon hallintomalli -

Lisätiedot

Vanhempaininfo kaudesta

Vanhempaininfo kaudesta Vanhempaininfo kaudesta 2016-2017 VISIO 2016-2017 KJT Haukat Nollakakkoset tunnetaan alueella vetovoimaisena ja korkealaatuisena jääkiekon joukkueorganisaationa omissa emoseuroissaan. Joukkueella on kolme

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

MP-D12 (2005) Vanhempainilta

MP-D12 (2005) Vanhempainilta MP-D12 (2005) Vanhempainilta Toimihenkilöt Päävalmentaja: Tuomas Hynönen Valmentaja (t): Markus Torniainen,?? Ohjaaja (t):??, Joukkueelle tarvitaan kiertävä apu/huoltaja ottelutapahtumiin (esim.ottelupöytäkirjat)

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

Käsitellyssä olleet asiat. D-poikien vastuuhenkilöt Yleiset linjaukset junnutoiminnan suhteen Maksut Harjoittelu

Käsitellyssä olleet asiat. D-poikien vastuuhenkilöt Yleiset linjaukset junnutoiminnan suhteen Maksut Harjoittelu Käsitellyssä olleet asiat D-poikien vastuuhenkilöt Yleiset linjaukset junnutoiminnan suhteen Maksut Harjoittelu D-poikien vastuuhenkilöt Valmennus nyt tässä vaiheessa syksyä: Mikko Pajunen Merja Soanjärvi

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot