KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT"

Transkriptio

1 KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014

2 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa painottuvat tasapuolisesti sekä urheilulliset että kasvatukselliset tavoitteet. Toiminnan kasvatukselliset tavoitteet - yksilön arvostaminen - erilaisuuden hyväksyminen - sosiaalisten taitojen kehittäminen - vastuullisuuteen oppiminen - itsetuntemuksen kehittäminen - itseluottamuksen vahvistaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen Toiminnan urheilulliset tavoitteet Alle 12 vuotiaat urheilijat - lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien - lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä - lapsi oppii toimimaan ryhmässä - lapsi osallistuu joukkueen mukana kilpailuihin ja esiintymisiin - lapsi oppii pitkäjänteiseen harjoitteluun Yli 12 vuotiaat urheilijat - yksilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen - yksilön lajiteknisten taitojen kehittäminen - pitkäjänteisen harjoittelun kehittäminen - ryhmänä toimimisen kehittäminen - kilpailutoimintaan osallistuminen Toiminnan terveydelliset tavoitteet - lapsen ja nuoren fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - kunto-ja taitotekijöiden monipuolinen kehittäminen - terveiden elämäntapojen ja puhtaan urheilun tukeminen - tarpeen vaatien keskustellaan vanhempien kanssa lapsen tai nuoren terveydellisistä tai rakenteellisista asioista

3 Toiminnan eettiset tavoitteet - arvostetaan urheilijan ja perheen yhteistä aikaa - koulun huomioon ottaminen harjoittelun suunnitteluvaiheessa - tuetaan lapsen ja nuoren monipuolista harrastamista - ymmärretään, että lapsella ja nuorella on muutakin elämää kuin voimistelu - edistetään lapsen ja nuoren myönteistä asennetta kaikenlaista liikuntaa kohtaan Toiminnan taloudelliset tavoitteet - pyritään pitämään kulut kohtuullisina - kulujen kattamiseksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua talkoisiin / järjestää talkoita - budjetista neuvotellaan vanhempien kanssa - kuluista tiedotetaan ajoissa Kaikki valmennusryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti, jolloin jokaisessa ryhmässä voimistelijalla on mahdollisuus edetä vähintään SM-tasolle, voimistelijan omien tavoitteiden ja taitojen sen salliessa. Valmentajat ohjaavat ja opastavat perheitä sopivan joukkueen löytämisessä. Joukkuerajat pidetään joustavina, ja voimistelijoiden siirtymisistä joukkueiden välillä sovitaan aina kauden lopussa.

4 PELISÄÄNNÖT Valmennusryhmät - Syys- ja kevätkauden alkaessa valmentajat tekevät kausisuunnitelman, joka tiedotetaan urheilijoille, vanhemmille ja toimistolle. - Syyskauden alkaessa ryhmien tulee laatia itselleen pelisäännöt. Valmentajat laativat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa. Pelisäännöt tulee käydä läpi myös voimistelijoiden vanhempien kanssa sekä toimittaa toimistolle. - Vuoden aikana valmentajien tulee viedä kilpa-aerobiccari vähintään neljä kertaa kilpailuihin / esiintymisiin. - Valmentajat/JoJot järjestävät syys- ja kevätkaudella joukkueen omat vanhempainillat. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää enemmän, myös vanhemmilla on oikeus kutsua vanhemmat koolle. - Harjoitusmäärät vaihtelevat taitotason ja tavoitteiden mukaan. Valmentajien tulee neuvotella harjoitusmäärää lisätessään kilpailun ja valmennuksen toimialatiimin kanssa. - Alle 12 -vuotiaiden ryhmiin otetaan uusia voimistelijoita pääsääntöisesti syksyllä. Kokeilemaan voi tulla tammija elokuun aikana. Joukkueen valmentaja auttaa tarvittaessa löytämään oikean tasoisen ryhmän. Kesken kautta aloittaville on tarkoitettu kerran viikossa harjoittelevat jumppakouluryhmät, joista voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä valmennusryhmiin kilpailukauden päätyttyä. - Yli 12 -vuotiaat kilpa-aerobicin valmennukseen haluavat voivat ottaa yhteyttä joukkueen valmentajaan ja sopia mahdollisesta kokeilukerrasta. - Sairaana ei harjoitella. Harjoituksia tullaan katsomaan sen mukaan, vaikuttaako harjoituksiin tulo oloon heikentävästi ja voiko harjoituksissa oppia jotakin seuraamalla muita. Lisäksi harjoitusten seuraamisen tärkeys riippuu kauden ajankohdasta ja harjoitusten sisällöstä. Valmentajalla on oikeus kieltää voimistelijaa treenaamasta loukkaantuneena tai sairaana.

5 Kilpa-aerobictiimi, ikäluokan päävalmentaja Vastaa yhteistyöstä ikäluokan sisällä Hallinnoi ikäluokan valmennusta Seuraa ikäluokan joukkueiden toimintaa Hyödyntää ikäluokan valmentajien osaamista Luo ikäluokan yhteiset linjaukset/pelisäännöt Järjestää ikäluokan yhteiset valmentajapalaverit Järjestää kauden alussa ikäluokan yhteisen vanhempainpalaverin Suunnittelu Luo pitkän tähtäimen suunnitelman Suunnittelee yhteisesti ikäluokan valmentajien kanssa painopistealueet Luo kauden alussa ikäluokan kalenterin ja yhteiset päivät Yhteistyö Edistää ikäluokan tiimiytymistä: yhteistyö oman ikäluokan joukkueiden kesken Järjestää valmentajavaihtoa ja salivierailuja ikäluokan joukkueiden kesken Edistää yhteistyötä viereisten ikäluokka-tiimien kanssa Edistää yhteistyötä eri lajien kanssa Salivaraukset Varaa yksittäiset salivuorot (ILP) Peruu käyttämättömät vuorot Joukkueiden uudelleenmuodostukset Organisoi yhteistreenit toukokuussa (alle 12-vuotiaat) Tarkistaa ja tarvittaessa uudelleenmuodostaa joukkueiden kokoonpanot kausittain Tiedotus Tiedottaa JoJoja ikäluokan yhteisistä asioista Tiedottaa kilpailutulokset eteenpäin Toteuttaa ikäluokan kiertävän vastuualueen työnjaon Toteuttaa talkootapahtumien vastuualueiden työnjaon Valmentaja Sitoutuu kantamaan vastuuta joukkueen nykyhetkestä, jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta Suunnittelee valmennuksen Kausisuunnitelma Painopisteet Lepopäivät Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailuttaminen (ulkomaan kisoihin ja leireille osallistumisesta neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa) Vastaa kilpailuohjelman suunnittelusta Musiikin etsiminen ja miksaus Kilpailuohjelman teko Tuomarien/vierailevien valmentajien hankkiminen treeneihin Vastaa suunnittelun toteutuksesta Toteuttaa laadukasta valmennusta suunnittelun mukaisesti Antaa voimistelijalle mahdollisuudet kehittyä lajissaan huomioimalla mm. jokaisen oman persoonallisuuden, elämäntilanteen ja henkilökohtaiset kehityskohteet Valitsee joukkueen jäsenet yhdessä ikäluokkatiimin valmentajien kanssa Valitsee kilpailukokoonpanot yli 12-vuotiaiden joukkueissa Uusien harrastajien mukaanotto: kuka tahansa voi tulla kokeilemaan joukkueen harjoituksiin elo- ja tammikuun aikana 1-2 kertaa, jonka jälkeen valmentaja suosittelee tytölle parhaiten sopivaa ryhmää joko KIVA:n tai lasten / nuorten toimialan puolelta Tekee tiivistä yhteistyötä jojon kanssa

6 Tekee seurantaa toiminnasta Ryhmän pelisääntöjen ja seuran yleisten pelisääntöjen noudattaminen (voimistelijat, vanhemmat) Kehittyminen Läsnäolot Loukkaantumiset Lopettamiset Arvioi ja raportoi toimintaa ikäluokan päävalmentajalle ja nuorisovalmennuspäällikölle Ryhmän taitotason, fyysisten ominaisuuksien, motivaation ja muiden ominaisuuksien arviointi Edellisen, kuluvan ja tulevan kauden valmennuksellinen arviointi Uusista voimistelijoista, loukkaantumisista, lopettamisista ja muista poikkeuksellisista tapahtumista raportointi Panostaa myös urheilijaksi kasvattamiseen Urheilijoiden ja taustojen tunteminen joukkueen pelisääntöjen ja tavoitteiden laatiminen yhdessä urheilijoiden kanssa Vastuun jakaminen urheilijalle Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä voimistelijoille. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. Tiedottaa valmennuksellisista asioista Urheilijoille Valmentajille Vanhemmille Vähintään 1 valmentaja / joukkue esittelee valmennuksellisia asioita joukkueen säännönmukaisissa vanhempainilloissa Toimii aktiivisesti ja kehittää itseään valmentajana Aktiivinen vastaaminen kyselyihin Valmentajapalavereihin osallistuminen Seuran sisäisiin koulutuksiin/tiedotustilaisuuksiin osallistuminen säännöllisesti Kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana kouluttautumalla säännöllisesti (väh.1 krt / vuosi). Tiedottaa hankinnoista ja kuluista JoJoja budjetin laadintaa varten Neuvottelee mahdollisista budjetin ulkopuolisista ja ylimääräisistä kuluista jojon ja vanhempien kanssa. Sopii treenien vetovastuista & palkan jakamisesta valmentajien kesken jokaisella treenillä vastuuhenkilö palkan jakaminen valmentajien kesken palkkaa voi nostaa seuraavasti: Yli 14-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 3 h / harjoitus vuotiaiden ryhmissä (yli 10-vuotiaiden kilpailusarjoissa kilpailevat ryhmät) palkkaa voi nostaa max 2 h/harjoitus Asemaikäisten ja muiden alle 10-vuotiaiden ryhmissä palkkaa voi nostaa yhteensä max. 1,5 h / harjoitus seuran järjestämiltä leireiltä palkkaa voi nostaa joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa.

7 JoJo Tekee tiivistä yhteistyötä valmentajan kanssa ja huolehtii hänen työrauhastaan parhaansa mukaan Innostaa ja kannustaa Luo hyvää tiimihenkeä On iloisella mielellä ja kannustaa niin valmentajia, vanhempia kuin voimistelijoitakin Tiedottaa ja osallistuu Toimii linkkinä seuran, joukkueen voimistelijoiden, vanhempien sekä valmentajien välillä. Vastaa joukkueen tiedottamisesta muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa Kutsuu koolle joukkueen vanhempainillat (väh. 1 krt/kausi) Osallistuu säännöllisesti JoJo-tapaamisiin Huolehtii, että joukkueen jäsenten tiedot ovat ajan tasalla seuran jäsenrekisterissä sekä toimittaa toimistolle tiedon joukkueen kokoonpanosta kunkin kauden alussa Toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa Innostaa, organisoi ja rekrytoi joukkueen vanhempia mukaan seuran tapahtumatalkoisiin sekä varainhankintaan Huolehtii joukkueen taloudesta Vastaa joukkueen budjetin laskemisesta ja tarkistamisesta kuukausittain Vastaa hankinnoista ja toimittaa laskutustiedot toimistolle Pukutilaukset Vaatetilaukset Väline- ja tarviketilaukset & muut hankinnat Huolehtiminen ja muistuttaminen lisenssien hankinnasta Matkajärjestelyt Kilpailumatkajärjestelyt ja varaukset: ruoat, majoitukset, bussimatkat Seuran ulkopuoliset leirit: ruoat, majoitukset, bussimatkat Sopii valmentajien kanssa seuraavien tehtävien työnjaosta: Kilpailut ja leirit Kilpailuilmoittautumiset järjestäjille sekä kopiot toimistolle ja toiminnanjohtajalle Seuran ulkopuolisten leirien ilmoittautumiset Käytännön harjoitustilanteet Yksittäiset salivaraukset (toimiston tai ikäluokan päävalmentajan kautta) Yksittäisten salivuorojen peruutukset vähintään viikkoa (Bovallius 3 viikkoa) ennen Avaimien hankkiminen ja palauttaminen Vastuu ensiaputarvikkeista Nettisivujen päivitys Imurointivastuu Muista tehtävistä voidaan sopia joukkuekohtaisesti.

8 Vanhemmat - Innostaa ja kannustaa lasta, myös omatoimiseen harjoitteluun. - Tukee valmentajaa. Ei turhaan puutu valmentajan toimintaan, ellei hän toimi selvästi virheellisesti. Tässä tapauksessa vanhempi voi ottaa yhteyttä suoraan valmentajaan, jotta asiasta voidaan keskustella yhdessä. - Valmentaja toimii myös voimistelijan kasvattajana. Vanhempi ei arvostele häntä lapsen kuullen. - Kasvattaa lastaan terveisiin elämäntapoihin. Huolehtii, että lapsi syö terveellisesti ja nukkuu tarpeeksi. - Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä. - Näyttää omalla hyvällä käytöksellään esimerkkiä. Noudattaa päihteettömyyttä ja kunnioittaa kanssakilpailijoita ja tuomareita kilpailutilanteissa ja -tapahtumissa, esiintymisissä ja harjoituksissa. - Huolehtii harrastuksen aiheuttamista kuluista ja harjoituksiin kuljetuksesta. - Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin tasapuolisesti. - Vanhemmalla on mahdollisuus hankkia joukkueelle sponsoreita tai muunlaista varainhankintaa kulujen kattamiseksi - Ilmoittaa, jos lapsi loukkaantuu tai sairastuu. Neuvottelee valmentajan kanssa pidemmille lomamatkoille lähdöstä hyvissä ajoin. - Tukee lasta positiivisessa hengessä ja huolehtii omalta osaltaan valmentajien työrauhasta. - Ottaa yhteyttä jojoon muissa kuin suoraan valmennuksellisissa asioissa. - Tutustuu seuran yleisiin pelisääntöihin ja noudattaa niitä. Asema-, kilpailu- ja leirimatkat Tule paikalle vähintään 10 minuuttia ennen bussin lähtöä, jotta bussi pääsee lähtemään ajallaan. Ilmoita ajoissa, jos et käytä JNV:n bussikyytiä. JNV suosittelee, että koko joukkue matkustaa JNV:n bussilla helpottaakseen valmentajan ja huoltajan tehtäviä. Ilmoita ajoissa valmentajalle tai huoltajalle, jos tulet kyytiin matkan varrelta (esim. Keljon ABC:lta). Joukkueesta vastuullinen täysi-ikäinen (valmentaja tai huoltaja) on velvollinen tarkastamaan lähtiessä ja jokaisen pysähdyksen jälkeen, että kaikki joukkueen jäsenet ovat kyydissä. Pysähdyksien kesto sovitaan etukäteen ja niitä on noudatettava. JNV:n kisa- ja leiribusseissa käytetään aina turvavöitä! Käytävillä ei saa matkan aikana kävellä / seisoa. Nutturoita tehdessä bussissa ei saa suihkuttaa lakkaa eikä laittaa hileitä. JNV edellyttää, että alle 12 -vuotiailla on asema-, kilpailu- ja leirimatkoilla mukana yksi täysi-ikäinen, kun tyttöjä on alle 10. Kun tyttöjä on 10 tai enemmän, mukana tulee olla kaksi täysi-ikäistä. Täysi-ikäinen voi olla valmentaja tai huoltaja vuotiaiden mukana matkalla on aina yksi täysi-ikäinen, ellei muuta ole sovittu. Matka ei toteudu, jos mukaan ei löydy riittävää määrää täysi-ikäisiä, ellei asiasta ole sovittu muuta. Valmentajan toimiessa tuomarina hän ei voi toimia joukkueen huoltajana. Asema-, kilpailu- ja leirimatkoista sovitaan kauden ensimmäisessä vanhempainpalaverissa. Samalla sovitaan matkoille mukaan lähtevistä täysi-ikäisistä. Valmentajien ja huoltajien työnjaosta sovitaan tarkemmin ennen matkaa mukaan lähtevien valmentajien ja huoltajien kesken.

9 Huoltajien ja valmentajien (poislukien JNV:n maksamat valmentajat, jotka on määritelty pelisäännöissä) matka-, majoitus ja ruokailukulut jaetaan aina joukkueelle tasan. (Leirien ja ulkomaanmatkojen kulujen jakaantumisesta neuvotellaan tapauskohtaisesti vanhempien ja valmentajien kesken.) Huoltajan ollessa muu kuin valmentaja, huoltajan tärkein tehtävä kilpailumatkoilla on olla käytettävissä, jos jotain yllättävää (esimerkiksi sairaustapaus) sattuu. Huoltajien muut tehtävät ovat joukkuekohtaisia ja niistä neuvotellaan valmentajien kanssa matkakohtaisesti. Kaikkien valmennusryhmissä voimistelevien vastuulla on itse hankkia kilpailulisenssi ja lisenssiin kuuluva vakuutus. Ilman lisenssiä ja vakuutusta ei voi osallistua kilpailuihin. Mikäli voimistelijalla on vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa tapahtuneen tapaturman, voi hän käyttää sitä. Oman vakuutuksen omaavan voimistelijan vastuulla on toimittaa valmentajalle tai Jojolle kopio vakuutuksesta ja ottaa se mukaan jokaiseen kilpailuun. VALMENNUSMAKSUT Kiinteän maksun ryhmät (alle 12-vuotiaat) Kauden hinta, syksy/kevät (päivitetty ) 1 x /vko 107 1,5 x /vko x /vko 185 2,5 x /vko 215 Harjoitusten lisäksi hinta sisältää Hallintomaksun 40 / hlö / kausi Yhden asematapahtuman/kilpailun osallistumismaksun (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Yhden valmentajan yhden kilpailumatkan kulut / kausi (pääsääntöisesti Aluekilpailu/Alueasema) Bovallius-ammattiopiston maksullisesta liikuntasalista tuleva salivuokrakulu Muutoksia kiinteisiin hintoihin voi tulla, mikäli voimistelijoiden määrä laskee alle kuuteen tai nousee radikaalisti. Myös valmentajatiimin kokoonpanon tai koulutustason muutos voi vaikuttaa hintoihin. Ylimääräiset kulut, kuten kilpailupuvut ja kilpailumatkat laskutetaan erikseen. Kilpailumatkalle lähtevän valmentajan kulut korvataan seuraavasti kulut korvataan halvimman vaihtoehdon mukaan seuran oma bussikuljetus tai jos sitä ei järjestetä, julkisilla kulkuneuvoilla pääsääntöisesti kisajärjestäjän tarjoama ruokailu

10 Budjettiryhmät - Valmennusmaksu määräytyy ryhmälle laaditun budjetin mukaisesti - Jokaisella ryhmällä tulee olla JoJo eli joukkueenjohtaja, joka vastaa kunkin ryhmän budjettiasioista - Budjetin mukainen valmennusmaksu laskutetaan JNV:n toimistolta ja maksu maksetaan kuukausittain samana pysyvällä viitenumerolla o Syyskausi o Kevätkausi o Mahdolliset kesäkauden harjoitukset laskutetaan erillisen budjetin mukaan kertaeränä elo-syyskuun vaihteessa - Voimistelijan lopettaessa harrastaminen kesken kautta, tulee valmennusmaksu suorittaa kauden loppuun seuraavasti o Lopetus syyskaudella: maksut saakka o Lopetus kevätkaudella: maksut saakka - Valmennusmaksu sisältää hallintomaksun (40 ) sekä harjoituksista aiheutuvat kustannukset. JNV:n jäsenmaksu sisältyy hallintomaksuun. - Harjoituksista maksetaan palkkaa vain yhdelle valmentajalle / harjoitus. Valmentajien palkka määräytyy kunkin valmentajan koulutuksen ja valmennuskokemuksen mukaan. - Kilpailu- ja leirimatkat, puvut, varusteet, musiikin miksauskulut, ylimääräiset harjoitukset sekä mahdolliset muut ylimääräiset kulut laskutetaan erikseen. Ryhmät voivat niin halutessaan tehdä talkoita ja esiintymisiä, hankkia sponsoreita ym. rahankeruuta. Ryhmälle kertyneet rahat tulee käyttää joukkueen yhteisiin hankintoihin: ne eivät milloinkaan ole henkilökohtaista rahaa kenellekään, eikä niillä voida kattaa valmennusmaksuja Leirit - Kilpa-aerobicin JNV-leirejä varten on varattu maksimissaan 750 vuodessa. Kilpa-aerobicin valmentajat voivat keskenään miettiä, kuinka tuo summa käytetään. Toiminnanjohtajaa tulee tiedottaa leireistä etukäteen. Ulkopuolisten kouluttajien kohdalla kustannuksissa avustamista arvioidaan tapauskohtaisesti erillisen hallitukselle tehtävän kustannusarvion ja ehdotuksen kautta. - Valtakunnallisille Sennuringin, Junnuringin ja Miniringin leireille JNV kustantaa 100 % yhden valmentajan kulut, muille leireille valmentajan kulut maksavat kyseiselle leirille osallistuvat urheilijat - Valmentajat nostavat palkkaa leireiltä joukkueiden kaikilta harjoitustunneilta salivuoron aikana (yksi valmentaja kerrallaan). Palkkaa ei siis nosteta saliajan ylittäviltä lämmittely- tai venyttelyajoilta muissa tiloissa. Seuran tuki Seura tukee vuosittain kilpa-aerobicin toiminnan kuluja tukisummalla 1500 /vuosi, joka sisältää leirituen (max. 750 vuodessa). Tukisumman määrä tarkistetaan vuosittain syyskokouksen hyväksymän budjetin mukaiseksi. - Tuki jaetaan vuosittain ryhmille/urheilijoille tilanteen mukaan, esimerkiksi kilpailujen ja leirien määrän perusteella

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 09/2015 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 09/2017 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 06/2016 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 08/2017 1 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka. KIVA- toiminnassa

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Nykytila EsTT:ssä Pelisäännöt ja ohjeistus puuttuvat Valmentajat ja lajit päättävät itse missä ja kuka leireilee Ei raameja kustannuksille

Lisätiedot

KAUSIKIRJE SYKSY 2015

KAUSIKIRJE SYKSY 2015 KAUSIKIRJE SYKSY 2015 Hei kaikki vanhemmat! Toivotamme kaikki vanhat ja uudet seuralaiset tervetulleiksi treenaamaan kanssamme myös ensi kautena. Tästä kirjeestä löydät tärkeitä tietoja syksyä koskien,

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info syksy 2016 Järvenpään voimistelijat Tapahtumat 1.8. Syyskausi alkaa (kesäharjoitukset vko 31-32) 3.-4.9. HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli 10.9. HJM-taitokilpailu, Mäntsälä

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving

Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving Vantaa Divingin pelisäännöt! Vantaa Diving 03.08.2016 Sisällysluettelo Urheilijan pelisäännöt... 2 1. Urheilijan peruspilarit... 2 2. Harjoituksissa... 2 Vanhempien pelisäännöt... 3 1. Kysyn, en arvaile...

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan kilpaurheilu Cetuksessa. Kausi

Tervetuloa aloittamaan kilpaurheilu Cetuksessa. Kausi Tervetuloa aloittamaan kilpaurheilu Cetuksessa Kausi 2017-2018 Uintiurheilu Cetuksessa Cetuksessa kilpaurheillaan kaikissa uintiurheilulajeissa: uinnissa, taitouinnissa, vesipallossa ja uimahypyissä. Kilpaurheilullisesti

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! Tässä info kirjeessä kerrotaan seuramme valmennusryhmien toimintaan liittyen yleisistä asioista. Seuramme kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu. JOUKKUEVOIMISTELU

Lisätiedot

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic Valmennusryhmäläisen opas 1 (5) VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Tämä opas on suunniteltu Nokian Voimisteluseuran kilpa-aerobicin valmennusryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen harjoittelun tueksi. Oppaasta löydät

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Kaikkien taitoryhmien harjoittelun tukena on Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmä.

Kaikkien taitoryhmien harjoittelun tukena on Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmä. Kaikkien taitoryhmien harjoittelun tukena on Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmä. pronssi-, hopea- ja kultamerkki (kaikille) Stara-kilpailut (kaikille vapaaehtoisille) NTV Luokkakilpailut Harjoitukset

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

KRV VALMENTAJIEN STRATEGIA

KRV VALMENTAJIEN STRATEGIA KRV STRATEGIA KRV VALMENTAJIEN STRATEGIA Valitaan ikäkauden päävalmentaja(t): - Ikäkauden mestaruus- tai kilpajoukkueen valmentaja - Työsopimuksessa tuntimäärä 10-20h/vko, sillä vastuuta useammasta eri

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 29.9.2014-29.3.2015 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic

VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Kilpa-aerobic Valmennusryhmäläisen opas 1 (10) VALMENNUSRYHMÄLÄISEN OPAS Tämä opas on suunniteltu Nokian Voimisteluseuran kilpa-aerobicin valmennusryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen harjoittelun tueksi. Oppaasta

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Head of delegation -opas

Head of delegation -opas Head of delegation -opas HEAD OF DELEGATION Sinut on valittu head of delegation (HoD) tehtäviin eli Suomen joukkueenjohtajaksi kansainvälisiin kilpailuihin. Tästä joukkueenjohtajan oppaasta löydät ohjeistuksen

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

Vanhempainilta 26.11.2014

Vanhempainilta 26.11.2014 Vanhempainilta 26.11.2014 Uutta seuratoiminnassa vuonna 2015 Uusi puheenjohtaja ja hallitus esittäytyvät SSC mukaan Tuusulan liikuntapainotteiseen yläkouluun Yhteistyö Järvenpään Fysioakatemian kanssa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja

Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja 13.12.2015 Ikäkausivalmennus ja Sanix-linja Milja Hintsanen 2 Valmennusjärjestelmä Pyrkivän joukkueet ovat kautta aikojen olleet sarjojensa menestyneimpien joukkueiden joukossa Tämän säilyttämiseksi kevään

Lisätiedot

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 Telinevoimistelu lajina Miesten telinevoimistelu (MTV) on kansainvälisen voimisteluliiton (FIG)

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Valmennusryhmien info Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info 2017-2018 Järvenpään voimistelijat Voimistelijan polku Seurassamme on mahdollista harrastaa joukkuevoimistelua monella eri motivaatioja taitotasolla, joita on kuvattu joukkuevoimistelijan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan

Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan Tässä on lyhyt info, miten pääset mukaan liikkujaksi, harrastajaksi, valmennusryhmään, ohjaajaksi tai seuratoimintaan. Seuran toimintakausi on

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa!

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa! MAAJOUKKUEVALMENNUS TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017 Esim. otsikko JÄRJESTELMÄ Maajoukkuevalmennus on osa liittojohtoista TeamGymin valmennusjärjestelmää Maajoukkuevalmennuksen tarkoituksena

Lisätiedot

PHS MÄKIJUNIORIT

PHS MÄKIJUNIORIT PHS MÄKIJUNIORIT 7.5.2011 Puijon Peipposet kesä 2010-2011 2011-2012 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 1 1 1 1 1 * 1 2 * 2 * 2 2 * 2 2 3 3 3 3 3 Siili 3 4 * 4 4 * 4 * 4 4 * 5 5 5 * 5 5 *

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

Joukkuevoimistelun info. Kuva: Sami Ilvonen. syksy 2016

Joukkuevoimistelun info. Kuva: Sami Ilvonen. syksy 2016 Joukkuevoimistelun info Kuva: Sami Ilvonen syksy 2016 Voimistelu ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Vuonna 2015 seuramme liikutti yli 900 lasta Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

OH Hiihtokoulun kausiohjelman perusinfo ja toimintaohjeet

OH Hiihtokoulun kausiohjelman perusinfo ja toimintaohjeet OH Hiihtokoulun kausiohjelman perusinfo ja toimintaohjeet 2016-17 Ole ystävällinen ja käytä hetki tämän tiedotteen lukemiseen. Tästä tiedotteesta löydät vastauksen useimpiin yleisimpiin kysymyksiin. Mikäli

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot