SISÄLTÖ På Svenska In English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ På Svenska In English"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Komentajan Tervehdys s.2 Pääkaupunkiseudun erikoisjoukko s.3 Varusmiestoimikunta s.50 På Svenska Rykmentin perinteet s.4 VLK -info s.51 Kommendörens hälsning s.82 Organisaatio s.6 Kilta s.52 Huvudstadsregionens specialtrupper s.83 KAARTP s.7 Yhteystiedot s.53 Historia och traditioner s.85 2.JK s.8 In English Organisation s.86 SPOLK s.9 Welcoming address by the Commander s.54 Gardesbataljonen s.86 KULJK s.10 Special unit of the Helsinki s.55 Militärpoliskompaniet s.87 PV:n ammattipätevyyskoulutus s.11 History and traditions s Jägarkompaniet s.88 UUDJP s.12 Organisation s.57 Transportkompaniet s.89 1.JK s.13 GUARDSJB s.57 Försvarsmakten 3.JK s.14 Military Police Company s.58 yrkeskompetensutbildning s.90 TUKIK s.15 2nd Jaeger Company s.59 Nylands Jägarbattaiion s.91 AUK s.17 Transport Company s Jägarkompaniet s.92 SOITTOKUNTA s.18 Professional qualifications of the 2. Jägarkompaniet s.93 Helsingin aluetoimisto s.19 Defence forces s.61 Stödkompaniet s.94 Palvelusajat s.20 UUSIMAAJB s.62 Underofficersskolan s.95 Palveluksen alku s.21 1st Jaeger Company s.63 Gardets musikår s.96 Mitä mukaan? s.22 3rd Jaeger Company s.64 Helsingfors Regionalbyrå s.97 Palvelukseen tulo s.23 The Support Company s.65 Kontaktuppgifter s.97 Alokkaanpäivä s.24 Non-Commissioned Officer Beväringsutbildning s.98 Sulkeiset & Koulutusta s.25 School s.67 Tjänstgöringen börjar s.98 Taistelijan arki s.26 Guard s Band s.68 vad tar jag med mig? s.98 Leirielämää s.28 Helsinki Regional Office s.68 inryckning s.99 Terveydenhuolto s.29 Training of conscripts s.70 En bevärings vardag s.100 Terveysasema s.31 Beginning military service s.71 socialservice s.102 Vapaat ja lomat s.32 what to bring along? s.71 Socialkuratorer s.105 Sotilaskoti s.34 reporting for service s.72 Militarpastor s.105 Varusteet s.35 A typical day in the life of a Besöksdag s.106 Arvomerkit s.36 conscript s.73 Gardesjägarregementets Slangisanasto s.37 Conscripts social welfare s.75 Beväringskommitté s.107 Santahaminan kartta s.41 Social curators s.75 Liikuntakohteet s.42 Military chaplain s.75 sosiaalipalvelut s.43 Conscripts social services s.76 lomamatkat s.46 Family & friends day s.78 sosiaalikuraattorit s.47 Socialservices s.78 Sotilaspastori s.48 Guard Jaeger Committee s.80 Omaisille s.49 Conscript Exercise Club s.80 Contact Information s.81 1

2 Komentajan tervehdys Kaartin Jääkärirykmentti on pääkaupunkiseudun erikoisjoukko-osasto, joka sijaitsee Santahaminassa. Varusmiehemme tulevat pääosin Helsingistä, Vantaalta, Espoosta ja Kauniaisista. Kaartin Jääkärirykmentin päätehtävä on kouluttaa taistelijoita pääkaupunkiseudun puolustukseen. Sen lisäksi annamme joukoillemme valmiudet toimia suomalaisessa metsämaastossa. Koulutamme kaupunkijääkäreitä, sotilaspoliiseja, lääkintämiehiä, kuljettajia ja tietenkin johtajia eri jalkaväen koulutushaaroihin. Koulutamme osan taistelijoista myös heidän henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä siviilikoulutuksen perusteella esikuntien ja joukko-osastojen tukitehtäviin. Hyödynnämme näin siviilissä hankittua koulutusta. Sotilasvalan tai -vakuutuksen jälkeen olemme kaikki kaartinjääkäreitä. Kaartinjääkäreillä on käytössä uudenaikaisin suojavarustus ja aseistus, joka kestää kansainvälisen vertailun. Eri simulaattorit lisäävät koulutuksen mielekkyyttä ja tuovat koulutuksen lähelle todellista taistelukenttää. Santahaminan lisäksi harjoittelemme pääkaupunkiseudulla sekä Syndalenissa, Niinisalossa, Parolannummella ja Vekarajärvellä. Valtakunnalliset tehtävät Rykmentti vastaa Tasavallan Presidentin valtakunnallisista edustus- ja kunniavartiotehtävistä. Rykmentti asettaa kunniakomppanian, presidentinlinnan kunniavartion sekä Kaartin Soittokunnan Tasavallan Presidentin, puolustusministerin ja Puolustusvoimain komentajan käyttöön. Valtakunnalliset ja alueelliset maanpuolustuskurssit sekä ylimmän tason valtiojohdon vieraat tutustuvat koulutukseemme vuosittain. Joukkoosastoon kuuluva Kaartin Soittokunta vastaa tilaisuuksien sotilasmusiikista. Vaativat edustustehtävät lisäävät koulutuksen haasteellisuutta ja mielekkyyttä vaativan taistelukoulutuksen lomassa. Haluamme antaa puolustusvoimista uskottavan ja oikean kuvan kaikille vieraille. Kaartin Jääkärirykmenttiin kuuluu lisäksi Helsingin Aluetoimisto. Aluetoimisto vastaa kutsuntojen järjestämisestä, kertausharjoituskutsuista sekä yhteydenpidosta maanpuolustusjärjestöihin ja eri yhteistoimintaosapuoliin. Yleisölle tarkoitettu Aluetoimiston palvelupiste sijaitsee Santahaminan portilla. Kerran kaartinjääkäri - aina kaartinjääkäri! Tervetuloa Kaartin Jääkärirykmenttiin! Jääkärirykmentin komentaja Eversti Jukka Valkeajärvi 2

3 Pääkaupunkiseudun erikoisjoukko Kaartin Jääkärirykmentti on pääkaupunkiseudun oma joukko-osasto, joka sijaitsee Helsingin Santahaminassa. Rykmentin päätehtävänä on kouluttaa pääkaupunkiseudun suojaksi taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneita joukkoja. Koulutustehtävien lisäksi rykmentti vastaa valtiollisista edustustehtävistä, vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä ja asevelvollisuusasioiden hoitamisesta alueellaan. Varusmiehiä rykmenttiin astuu palvelukseen vuosittain noin Tehtävät Kaartin Jääkärirykmentin päätehtävänä on kouluttaa pääkaupunkiseudun suojaksi rakennetun alueen taisteluun erikoistuneita joukkoja. Tämän lisäksi rykmentti: - ylläpitää sekä kehittää sotilaallista valmiutta ja turvallisuustoimintaa pääkaupunkiseudulla yhteistoiminnassa muiden viranomais ten kanssa. - hoitaa asevelvollisuusasiat alueellaan (Helsingin Aluetoimisto) - edistää maanpuolustustahtoa valtiollisilla edustustehtävillä - puolustaa pääkaupunkiseutua Organisaatio Kaartin Jääkärirykmentin komentajana toimii eversti Jukka Valkeajärvi ja esikuntapäällikkönä everstiluutnantti Heikki Saarento. Esikunta Kaartin pataljoona Uudenmaan Jääkäripataljoona Henkilöstöosasto - Sotilaspoliisikomppania (SPOLK) - 1. Jääkärikomppania (1. JK) Koulutusosasto - 2. Jääkärikomppania (2. JK) - 3. Jääkärikomppania (3. JK) Huolto-osasto - Kuljetuskomppania (KULJK) - Tukikomppania Operatiivinen osasto Aliupseerikoulu Kaartinsoittokunta Helsingin aluetoimisto Helsingin vartiosto Tunnusluvut Henkilökuntaa yht (264) Upseerit (86) Opistoupseerit (57) Erikoisupseerit (3) Aliupseerit (81) Siviilit (37) Varusmiehiä 2000/vuosi Maastovuorokausia 30/Varusmies 6kk Määrärahat 24 miljoonaa euroa 3

4 Rykmentin perinteet Historia ja perinteet Kaartin Jääkärirykmentin perinteisiin liityvän historian voidaan katsoa ulottuvan värvätyn 3. Jääkärirykmentin perustamiseen Viipurissa. Itsenäisen Suomen puolustusvoimissa sen historia alkaa Kaartin Jääkärirykmentin ja Vaasan Rykmentin osista perustetusta Suomen Valkoisen Kaartin Rykmentistä. Nimeksi muutettiin Suomen Valkoinen Kaarti, ja syksyllä 1939 se muodosti 1. Prikaatin 1. Pataljoonan, joka taisteli talvisodassa Karjalan kannaksella. Suomen Valkoisen Kaartin toiminta päättyi vuoden 1939 aikana. Ennen talvisotaa rykmentin edeltäjät kouluttivat pääkaupunkiseudulla perustetut Jalkaväkirykmentti 10:n ja Jalkaväkirykmentti 11:n sekä kevytosasto 4:n. Joukko-osaston kouluttamissa joukoissa kiteytyi suomalaisen asevelvollisuuden ja talvisodan henki, kaveria ei jätetä, raskaiden taisteluiden aikana. Joukot täyttivät esimiesten antamat tehtävät ja asemista ei luovuttu ilman käskyä. Jalkaväkirykmentti 11:n reserviläiset ja päällystö jatkoivat yhteydenpitoa huolehtimalla vähäosaisista ja kaatuneiden aseveljien läheisistä sotien jälkeen. Joukko-osaston edeltäjät ja Kaartin Jääkärirykmentti vaalii lisäksi saksassa koulutetun ja suomalaisista kootun Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n perinteitä, joka oli itsenäisen Suomen ensimmäinen joukko-osasto. Kaartin Jääkärirykmentin sotien jälkeiseen historiaan liittyen rykmentti vaali Kaartin Pataljoonan ja Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinteitä. Uudenmaan Jääkäripataljoona ja Kaartin Pataljoona yhdistettiin Kaartin Jääkärirykmentiksi. Kuva: Jääkärijoukkojen perinteet alkavat Joutselän taistelusta vuonna1555. Tuolloin määrällisesti alivoimainen ja hyvä henkinen suomalainen kevytjalkaväki tuhosi määrällisesti suuremman vastustajan Karjalan kannaksella, Joutselän kylässä. Kuvassa Joutselän taistelun muistomerkki Kaartin Jääkärirykmentin lippukentällä 4

5 Joukko-osastolippu ja joukko-osastotunnus Kaartin Jääkärirykmentin joukko-osastolipussa on valkoisessa neliölippukentässä sininen reunoihin asti ulottuva Yrjönristi, jonka keskustan päällä on valkoreunainen valtakunnan vaakuna. Valtakunnan virallisen vaakunan liittäminen joukko-osastolippuun sallitaan vain Kaartin Jääkärirykmentille. Yrjönristi-kuvio kertoo perinnejoukko-osastojen ja jääkäreiden kunniakkaasta historiasta. Lipun on suunnitellut Juhani Vepsäläinen ja on vahvistettu Lippu naulattiin ja vihittiin Rykmentin joukko-osastotunnuksen muodostaa ellipsin muotoinen ylhäältä avoin laakeriseppele - voitonseppele. Päätunnuksena on Yrjönristi, jonka sakaroiden keskellä sijaitsevat metsästystorvi, vene ja kruunu, jotka muistuttavat joukko-osaston kunniakkaasta historiasta ja sijainnista pääkaupunkiseudulla. Tunnus vahvistettiin ja sen on suunnitellut Juhani Vepsäläinen. Kunniamarssi Entisen Henkivartioväen 3. Suomen Tarkk ampujapataljoonan kunniamarssi Säveltäjä: tuntematon Sovitus: Arthur Rope Vahvistettu kunniamarssiksi Vuosipäivä Vuosipäivää vietetään 16. elokuuta ja se perustuu Kaartin Jääkärirykmentin ensimmäisen saapumiserän sotilasvalaan, joka pidettiin Helsingin Santahaminassa. 5

6 6

7 Kaartin Pataljoona (KAARTP) Kaartin Pataljoonalla on lähes kaksisataavuotinen historia. Liitytte pataljoonassa kunniakkaasti palvelleiden sukupolvien ketjuun. Varusmiespalveluksessa Kaartin Pataljoonassa opit kotiseutusi puolustamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteenamme on kouluttaa sinusta itseensä luottava, oma-aloitteinen ja osaava sotilas. Myös fyysinen kuntosi kehittyy palveluksen edetessä. Palvelus Kaartin Pataljoonassa on vaativaa ja mielenkiintoista. Koulutuksessa keskitymme erityisesti asustuskeskustaisteluun, sotilaspoliisitaitoihin ja kuljettajakoulutukseen. Kaartin Pataljoonan näkyvimmässä tehtävässä, kunniakomppaniassa, saat edustaa puolustusvoimia muun muassa valtiovierailuihin liittyen. Palvelusaikanasi pääset etsimään ja kokeilemaan rajojasi monipuolisesti. Asennoidu jo alusta alkaen oppimaan uusia taitoja ja näe mahdollisuutesi itsesi kehittämiseksi osana hienoa joukkoa. Noin kuudesosalle saapumiserän varusmiehistä tarjoutuu mahdollisuus johtajakoulutukseen. Pataljoonan osaavat kouluttajat pitävät sinusta huolta palveluksesi aikana. Avoin mieli, huumorintaju ja kaartilaishenki ovat joukkomme keskeisimpiä arvoja. Pataljoonan perinteet velvoittavat meitä jokaista yrittämään parhaansa. Kaartinpataljoonan yksiköt: - Sotilaspoliisikomppania (SPOLK) - 2. Jääkärikomppania (2. JK) - Kuljetuskomppania (KULJK) 7

8 2. Jääkärikomppania (2. JK) (tammikuun saapumiserä) SEIS - SOTILASPOLIISI! Sinut voidaan valita aloittamaan palvelus noin 280 muun tarkkaan valikoituneen alokkaan kanssa 2. Jääkärikomppaniaan. Komppaniaan palvelukseen astuvat miehet ja naiset saavat sotilaspoliisin erikoiskoulutuksen ja palvelevat vähintään 270 vuorokautta eli yhdeksän kuukautta. 2. Jääkärikomppania on erikoistunut sotilaspoliisitaitojen ja rakennetun alueen taistelun kouluttamiseen. Sotilaspoliisit koulutetaan toimimaan niin sodan, sotaa alemman kriisin kuin rauhan ajan poikkeusolojenkin aikana. Komppania harjoittelee pääsääntöisesti eri puolilla pääkaupunkiseutua maan pinnalla ja sen alla kaikissa valaistusolosuhteissa sekä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Harjoituksissa tutuksi tulee Helsingin ydinkeskusta, siinä missä metsämaastokin. Peruskoulutuskauden lopussa varusmiehet valitaan varusmiesjohtajakoulutukseen ja miehistön eri erikoiskoulutuksiin. Erikoiskoulutuksen aluksi miehistö suorittaa viiden viikon sotilaspoliisimiehistökurssin, joka antaa valmiudet toimia rauhan ajan vartio- ja edustustehtävissä. Sotilaspoliisimiehistökurssilla varusmiehet saavat monipuolisen ja haastavan voimakeinojen käyttökoulutuksen sekä monipuolisen koulutuksen erilaisten aseiden ja taisteluvälineiden käsittelyyn. Sotilaspoliisimiehistökurssin jälkeen alkaa miehistön syventävä erikoiskoulutus, joka tähtää sodan ajan ammattitaitojen kouluttamiseen eri erityistehtäviä varten. Näitä ovat muun muassa tarkka-ampujat, pioneerit, lääkintämiehet, viestimiehet, panssarintorjuntamiehet, moottoripyörälähetit sekä sotilaskeittäjät. Joukkokoulutuskaudella harjoitellaan Sotilaspoliisikomppanian taistelua haastavissa tilanteissa ja tehtävissä. Koulutukseen kuuluu mm. monipuolinen koulutus taisteluun vihollisen erikoisjoukkoja vastaan. Edustus- ja valtiointitehtävät Kaartin joukot ovat kautta historian eri maissa toimineet valtionjohdon suojaus- ja edustustehtävissä. Itse sana kaarti tarkoittaa hallitsijan henkivartiojoukkoa. Tämä kunniakas perinne jatkuu tänäkin päivänä ja sinä voit olla osa tätä jatkumoa. Muun sotilaskoulutuksen lisäksi komppania toimii Tasavallan Presidentin kunniakomppaniana huhtikuusta syyskuuhun. Komppanian varusmiehet suorittavat lisäksi päivittäin vartiopalvelusta Helsingin varuskunnan alueella. Palveluksen aikana erilaiset edustustehtävät tulevat tutuksi ja ne tuovat hyvää vaihtelua raskaaseen koulutuksee. Edustustehtävissä 2. Jääkärikomppanian varusmiehet pääsevät edustamaan Suomea ja Puolustusvoimia eri puolilta maailmaa tuleville valtiollisille vieraille. Palvelus 2. Jääkärikomppaniassa on monipuolista ja haastavaa. Koulutus edellyttää hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. 8

9 Sotilaspoliisikomppania (SPOLK) Sotilaspoliisikomppanian päivittäiset velvoitteet muodostuvat koulutus-, edustus-, vartio- ja valmiustehtävistä. Sotilaspoliisikomppaniaan palvelukseen astuvat varusmiehet saavat erikoiskoulutuksen ja palvelevat 270 vuorokautta eli yhdeksän kuukautta. Peruskoulutuskauden jälkeen osa koulutetaan reservin upseerin tai aliupseerin tehtäviin. Johtajakoulutus annetaan joko sotilaspoliisialiupseerilinjalla tai muilla linjoilla soveltuvuuden ja halukkuuden mukaan Kaartin Jääkärirykmentin Aliupseerikoulussa. Loput saavat sotilaspoliisikoulutuksen ja taistelijan erikoiskoulutuksen. Mikäli olet oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja toimelias sekä kiinnostunut monipuolisesta ja kovastakin koulutuksesta, ilmoita kiinnostuksesi kutsunnoissa tai ennen palvelusta suoritettavassa kyselyssä sotilaspoliisitehtäviin Kaartin Jääkärirykmenttiin. Peruskoulutuskaudella koulutetaan taistelijan perustiedot - ja taidot mm. henkilökohtaisten aseiden ja taisteluvälineiden käsittelystä ja ominaisuuksista, sotilaallisesta kurista ja järjestyksestä. Erikoiskoulutuskaudella suoritetaan sotilaspoliisimiehistökurssi. Kurssilla koulutetaan vartiotoimintaa ja taistelijakohtaisia sotilaspoliisitaitoja. Sotilaspoliisikurssin hyväksyminen edellyttää vartiokokeen sekä koulutushaarakokeen hyväksyttyä läpäisemistä. Kurssin läpäisseet saavat lisäksi oikeuden OC-sumuttimen ja teleskooppipatukan käyttöön. Tämän jälkeen taistelijalle myönnetään oikeus käyttää sotilaspoliisin koulutushaaramerkkiä. Sotilaspoliisimiehistökurssin jälkeen aloitetaan miehistön erikoiskoulutus. Koulutus sisältää erilaisia muutaman viikon mittaisia kursseja, kuten esimerkiksi tiedustelu- ja tarkka-ampujakurssin, henkilönsuojauskurssin sekä panssariajoneuvon kuljettaja- ja maastomoottoripyörä-/lähettikurssin. Tämän jakson tavoitteena on luoda pohja erikoisosaamiselle, jota syvennetään koko palvelusajan. Joukkokoulutuskaudella miehistö koulutetaan toimimaan sodanajan tehtävänsä mukaisesti pääkaupungin puolustuksessa. Joukkokoulutuskauden ja erilaisten leirien aikana Sotilaspoliisikomppanian varusmiehet jatkavat syventymistä omaan erikoisosaamiseensa sekä sen lisäksi saavat monipuolisen koulutuksen, jonka pohjalta he osaavat taistella sekä rakennetulla alueella, että tarvittaessa maasto-olosuhteissakin joukkueena komppanian osana. Joukkokoulutuskauden tavoitteena on tuottaa taistelukykyinen sodan ajan komppania. Sotilaspoliisikomppania on erikoistunut sotilaspoliisien kouluttamiseen kaupunkiolosuhteisiin ja taisteluun rakennetulla alueella. Rakennetun alueen taisteluharjoitukset ympäri pääkaupunkia ja Helsingin alla erikoisjoukkoja vastaan liittyvät tärkeänä osana koulutukseen. Köysilaskeutumiset rakennusten katolta, ja erilaiset ammunnat rynnäkkö- ja tarkkuuskiväärein, pistooleilla ja haulikolla, sekä ammunnat rakennuksista ja yhteistoiminta poliisin kanssa ovat osoitus koulutuksen monipuolisuudesta. Päivittäin joukkueen suuruinen osasto suorittaa vartiopalvelusta Helsingin alueella. Tehtäviin kuuluvat mm. Tasavallan Presidentin kunniavartio, sekä Santahaminan portti- ja kiertovartiot. Jokainen Sotilaspoliisikomppanian kaartinjääkäri edustaa puolustusvoimia keskimäärin 15 kertaa kunniakomppanioissa tai muissa edustustehtävissä. Valtiovierailut, suurlähettiläiden vastaanottoseremoniat, vartioparaatit kesäisin ja kunniavartiot sankarihaudoilla ovat usein toistuvia edustustehtäviä. 9

10 Kuljetuskomppania (KULJK) Kuljetuskomppania kouluttaa raskaita ajoneuvoja kuljettavia oma-aloitteisia ja monipuolisen koulutuksen saaneita asutuskeskustaistelijoita kaikkiin Kaartin Jääkärirykmentin tuottamiin sodan ajan joukkoihin. Kaikkien yksikössä palvelevien varusmiesten palvelusaika on 362 vuorokautta. Peruskoulutuskauden aikana KULJK:n valitaan kuljettajiksi sopivat varusmiehet koko Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserästä. Valitut miehet siirretään yksikköön peruskoulutuskauden päättyessä. Erikoiskoulutuskaudella jokaiselle KULJK:n varusmiehelle annetaan puolustusvoimien C- ajo-oikeuskoulutus. Sotilaskuljettajakurssin tavoitteena on antaa koulutus kuorma- auto-, yhdistelmä- tai panssariajoneuvon kuljettajaksi sotilaskoulutuksen ohessa. Jokaiselle taistelijalle opetetaan myös henkilökohtaisten aseiden ja taisteluvälineiden käsittely asutuskeskuksessa. Joukkokoulutuskaudella opetetaan mm. ajamista vaativassa maastossa erilaisella panssariajoneuvo- ja kuorma-autokalustolla sekä tyyppikoulutusta kuljetuskalustoon. Seuraavan saapumiserän peruskoulutuskauden aikana kuljettajien osaamista täydennetään taisteluteknisillä harjoituksilla sekä ammunnoilla. Sotilaskuljettajilla on myös mahdollisuus saada CE-luokan ajokortti siviiliin puolustusvoimien avulla. Tämän saavuttaminen edellyttää varusmiehen soveltuvuutta koulutettavaksi ko. luokkaan. Osa kuljettajista jatkokoulutetaan lisäksi moottoripyörien kuljettajiksi J- kauden ja kuljettajakauden aikana. Joukkokoulutuskauden aikana kuljettajat harjoittelevat omien sodanajan komppanioidensa mukana sekä saavat täydentävää koulutusta. Täydentävään koulutukseen kuuluu mm. asutuskeskustaistelukurssi, erilaisia asekursseja, liikuntakoulutusta ja tietenkin tyyppikoulutusta kuljetuskalustoon. Tulevilta kuljettajilta vaaditaan nuhteetonta elämäntyyliä; ei rikosrekisteriä eikä vakavia liikennerikkomuksia. Monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä palvelusaika on 362 vuorokautta. 10

11 Puolustusvoimien ammattipätevyyskoulutus EU:n ammattipätevyysdirektiivin ja laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä mukaan autonkuljettajan ammatissa toimiminen edellyttää sekä ammattipätevyyttä että ajoneuvoluokan mukaista ajokorttia. Puolustusvoimat antaa kuljettajakoulutukseen valituille sotilaskuljettajille sekä panssariajoneuvon ajajille ajokortti- ja perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Kuljettajakoulutukset alkavat peruskoulutuskauden jälkeen ajokorttiopetuksella ja jatkuvat kuljettajavalintojen mukaisesti perustason ammattipätevyyskoulutuksena 140 / 280 tuntia. Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetusmäärä CE -ajokorttiluokan kuljettajilla on 280 tuntia sekä C -luokan sotilaskuljettajilla ja panssariajoneuvon (pasi) ajajilla 140 tuntia Perustason ammattipätevyyskoulutus sisältää opetusta kuljetusten kuljettajalle asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajien ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä. Kaartin Jääkärirykmentin Kuljetuskomppaniassa on Koulutuskeskus, joka antaa perustason ammattipätevyyskoulutusta pääesikunnan määrittämän ja TRAFI:n hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Kaartin Jääkärirykmentissä opetusta antavat yhteistyökumppanin TTS -Aikuiskoulutuskeskuksen liikenneopettajat. 11

12 Uudenmaan Jääkäripataljoona (UUDJP) Uudenmaan Jääkäripataljoona kouluttaa pääkaupunkiseudun turvaksi suorituskykyisiä kaupunkijääkäri-, jääkäri- ja torjuntakomppanioita. Pataljoonassa annettava koulutus sekä joukkojen kalusto ja taisteluvälineet ovat räätälöity taisteluun rakennetulla alueella. Uudenmaan Jääkäripataljoonan vahvuus on läpi vuoden koulutuskaudesta riippuen henkilöä. Koulutusta annetaan kolmessa perusyksikössä, joista kaksi kouluttaa jääkärijoukkoja ja yksi antaa koulutusta niiden tukiosille eli kranaatinheittimille, tulenjohdolle, kranaattikonekiväärille sekä sinkoaseille. Lisäksi pataljoonassa koulutetaan viestijoukkue kustakin saapumiserästä. Miehistön palvelusajat ovat pääsääntöisesti kuusi kuukautta, mutta tietyt erikoistehtävät vaativat yhdeksän kuukauden palvelusajan. Peruskoulutuskauden jälkeen alkavalla erikoiskoulutuskaudella koulutetaan erikoisosaajat kaikille komppaniaan kuuluville välineille, aseille ja kuljetusvälineille kuten moottoripyörille, pakettiautoille ja mönkijöille. Lisäksi koulutustaan saavat myös lääkintämiehet. Johtajat palvelevat kaksitoista kuukautta. Johtajat koulutetaan ja harjaannutetaan johtamaan omaa partiotaan, ryhmäänsä tai joukkuettaan. Johtamistaidoilla on kysyntää myös tulevaisuudessa varusmiespalveluksen jälkeen. Pataljoonassa palvelevat lähes kaikki Rykmentin varuskuntapainotteiseen koulutukseen osallistuvat palveluskelpoisuusluokan B varusmiehet. Näiden niin sanottujen komennusmiesten palvelus muodostuu esikuntapalvelusta pääkaupunkiseudun komennuspaikoilla sekä palveluskelpoisuusluokan mukaisesta muusta koulutuksesta. Palvelus Uudenmaan Jääkäripataljoonassa on vaativaa, mutta motivoivaa ja palkitsevaa. Joukossamme vallitsee hyvä yrittämisen ja oppimisen meininki. Uudenmaan Jääkäripataljoonan yksiköt: - 1. Jääkärikomppania (1. JK) - 3. Jääkärikomppania (3. JK) - Tukikomppania (TUKIK) 12

13 1. Jääkärikomppania (1. JK) 1. Jääkärikomppania kouluttaa sodan ajan torjuntakomppanioita pääkaupunkiseudun puolustamiseen. Saapumiserästä valitaan 1. Jääkärikomppaniaan alokasta. Heistä muodostetaan kuusi alokasjoukkuetta ja peruskoulutuskauden aikana heille koulutetaan sotilaan perustiedot ja -taidot. Peruskoulutuskauden päätteeksi tehdään valinnat johtajakoulutukseen sekä miehistön tehtäviin. Palvelusaika yksikössä on 6, 9 tai 12 kuukautta palvelustehtävästä riippuen. Erikoiskoulutuskaudella 1. Jääkärikomppanian varusmiehet koulutetaan taistelemaan ryhmän ja joukkueen osana rakennetulla alueella. 1. Jääkärikomppania kouluttaa torjuntakomppanian torjuntajoukkueet sekä komento- ja huoltojoukkueen. Erikoiskoulutuskaudella jokaiselle kaartinjääkärille opetetaan oman sodanajan tehtävän mukaisen aseistuksen ja välineistön käyttö. Rynnäkkökivääri-, konekivääri- ja panssarintorjuntamiehet sekä tarkka-ampujat saavat eriytyvän koulutuksen omaan aseistukseensa ja viestimiehille sekä läheteille koulutetaan viestivälineiden käyttö. Huollon miehistötehtäviin ja panssariajoneuvon kuljettajiksi valitut koulutetaan omilla koulutushaarakursseillaan. Joukkokoulutuskaudella muodostetaan torjuntakomppania, jolloin harjoitusorganisaatioon liittyy myös Tukikomppanian kouluttamat joukkueet. Joukkokoulutuskauden harjoitukset toteutetaan pääosin pääkaupunkiseudulla ja sen lähiympäristössä. 1. Jääkärikomppaniassa palvelevat myös varuskuntapainotteiseen palvelukseen sijoitetut varusmiehet. Tehtävissä palvellaan muun muassa erilaisissa työ-, vartiointi- ja lähettitehtävissä koko Helsingin varuskunnan alueella. 1. Jääkärikomppania tarjoaa palvelukseen astuville varusmiehille haastavaa ja vaativaa rakennetun alueen taisteluun erikoistunutta koulutusta. 13

14 3. Jääkärikomppania (3. JK) 3. Jääkärikomppania kouluttaa iskukykyiset joukot pääkaupunkiseudun ja koko eteläisen Suomen puolustukseen. Yksikön reserviin tuottamat jääkärikomppaniat, torjuntakomppaniat ja kaupunkijääkärikomppaniat muodostavat sodan ajan joukkojen taisteluvoiman. Palvelusaika 3. Jääkärikomppaniassa on 6, 9 tai 12 kuukautta palvelustehtävästä riippuen. Saapumiserän koulutus on jaettu kolmeen koulutuskauteen, joista ensimmäisellä, 8 viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella eli alokaskaudella, annetaan kaikille yhteinen sotilaan peruskoulutus. Peruskoulutuskaudella osoitettujen kykyjen mukaisesti taistelijat valitaan kauden päätteeksi johtajakoulutukseen, miehistön erikoistehtäviin tai sodan ajan jääkärikomppanian miehistötehtäviin erikois- ja joukkokoulutuskaudelle. Yhdeksän viikkoa kestävän erikoiskoulutuskauden tärkeimpänä tavoitteena on ryhmän ja joukkueen taistelun hallitseminen sekä omaan sodan ajan tehtävään erikoistuminen. Monipuolisessa koulutuksessa annetaan perusteet mm. rakennetun alueen taisteluun sekä komppanian eri aseiden ja taisteluvälineiden käsittelyyn. 3. Jääkärikomppaniassa koulutuksen miehistötehtäviin saavat rynnäkkökiväärimiehet, konekiväärimiehet, sinkomiehet, taistelulähetit, tarkka-ampujat sekä erilaisissa huollon tehtävissä toimivat taistelijat. Sodan ajan yksikön kokoonpanoon kuuluvat miehistön erikoiskoulutuksen saavat lääkintämiehet sekä panssariajoneuvon kuljettajat palvelevat osan palvelusajastaan 3. Jääkärikomppaniassa. Saapumiserän koulutus huipentuu joukkokoulutuskaudella, toiminta keskittyy komppanian tärkeimmän taistelutehtävän hallitsemiseen kaikissa tilanteissa. Tehtävää varten suorituskykyä hiotaan monissa komppanian taisteluharjoituksissa niin metsämaastossa kuin tiiviisti rekennetulla kaupunkialueella. Tärkeimmät harjoitusalueet sijaitsevat Santahaminassa ja pääkaupunkiseudulla sekä ampumaharjoitusalueilla Hankoniemellä ja Niinisalossa. 3. Jääkärikomppania haluaa palvelukseen motivoituneita ja haastavaan koulutukseen valmiita olevia nuoria. Varusmiespalvelus vaativimpiin tehtäviin tarkoitetussa joukossa asettaa taistelijan kyvyt koetukselle, mutta palkitsee varmasti kun tavoitteisiin päästään. Reipasta jääkärihenkeä vaaliva 3. Jääkärikomppania on Kaartin Jääkärirykmentin etulinjan yksikkö. Se on aina valmiina siellä missä eteneminen ei saa pysähtyä. 14

15 Tukikomppania (TUKIK) Tukikomppania kouluttaa sodan ajan tehtäviin tulivoimaisia ja iskukykyisiä joukkueita pääkaupunkiseudun puolustajiksi. Pääkaupunkiseutu on taistelumaastona haastava ja monimuotoinen - siksi myös tukikomppanian kaartinjääkärit saavat koulutuksen taisteluun rakennetulla alueella muiden Kaartin Jääkärirykmentin yksiköiden tapaan. Tukikomppanian kaartinjääkärit harjaantuvat oman alansa tehtävissä tukemaan iskuportaan taistelua. Iskevien osien hyökkäys ei ole mahdollista ilman aurinkoakin tarkempia tulenjohtoryhmiä, jotka taistelukentän kapellimestareina hääriessään johtavat omien tuliyksiköiden epäsuoran tulen suoraan vastustajan ryhmitykseen. Kranaatinheitinmiesten päätehtävänä on juuri tämä - tappioiden aiheuttaminen vastustajalle epäsuoralla tulella. Mikäli tulimyrskyn jäljiltä on vielä esteitä matkalla, pioneerit kykenevät nekin raivaamaan tieltä käden käänteessä panssarintorjuntamiesten tuhotessa vastustajan panssaroidut ajoneuvot ja kranaattikonekiväärimiesten antaessa tarkkaakin tarkempaa suora-ammuntatulitukea iskuportaalle. Saumattomalla eri koulutushaarojen välisellä yhteistoiminnalla luodaan edellytykset koko yksikön menestyksekkäälle taistelulle. Viestimiesten vastuullinen tehtävä on rakentaa ja ylläpitää yhteydet niin ylempään johtoportaaseen kuin tukeviin tuliyksiköihinkin - toiminta vaikeutuu, jos sanomat eivät saavuta vastaanottajaansa. Lisäksi pitkän tauon jälkeen koulutukseen palaa lähes jo legendaariseen maineeseen noussut Musti eli monien pelkäämä ja kaikkien kunnioittama, vaunumiesten kauhu, raskas sinko, jonka haukahdusta ei voi olla huomaamatta. Kahdeksan viikon peruskoulutuskauden jälkeen tukikomppanian kaartinjääkärit ovat valmiita aloittamaan vaativan ja haastavan erikoiskoulutuskauden taistelukentän avaintehtäviin tähtäävässä koulutuksessa. Yhdeksän viikon erikoiskoulutuskaudella koulutusta annetaan tehokkaissa pienryhmissä useassa koulutushaarassa: tulenjohto viesti mittaus pioneeri panssarintorjunta kranaattikonekivääri kranaatinheitin Joukkokoulutuskauden harjoituksissa eri koulutushaarojen toiminnot hiotaan saumattomasti yhteen, jotta yhteistoiminta iskuportaan kanssa sujuu kitkattomasti. Tukijoukkue, kranaatinheitinjoukkue ja tulenjohtue muodostavat kaupunkijääkärikomppanian tulivoimaisen kolmikon kun taas torjuntakomppaniaan sijoitettavat tulenjohtue, panssarintorjuntajoukkue ja kranaatinheitinjoukkue tukevat taistelukentän avaintaistelijoiden taistelua. Jääkärikomppaniaan sijoitettava tulenjohtue saa puolestaan tehtäväkseen tukea iskukykyisten jääkäreiden taistelua. 15

16 Monimuotoisen taistelukoulutuksen lisäksi Tukikomppaniassa annetaan monipuolista liikuntakoulutusta, jonka välittömänä tavoitteena on nostaa jokaisen taistelijan suorituskyky sille tasolle, että suoriutuminen haastavista erikois- ja joukkokoulutuskauden tehtävistä on lasten leikkiä teräksisen kunnon omaaville taistelukentän avaintaistelijoille - kun pulssi hakkaa kahtasataa, ei tulenjohtoryhmällä ole varaa paikantaa maalia väärään paikkaan eikä sinkomiehen käsi saa vapista vastustajan vaunuja kohdattaessa. Tukikomppania jatkaa sillä tiellä, minkä sen edeltäjät, Panssarintorjuntakomppania ja Kranaatinheitinkomppania, ovat viitoittaneet. Koulutus on tiivistä ja tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmissä, jolloin koulutus on tehokasta ja yksilöllistä. Ammattitaitoiset kouluttajat ja varusmiesjohtajat takaavat palveluksensa Tukikomppaniassa aloittaville alokkaille Kaartin Jääkärirykmentin monipuolisimmat ja tulivoimaisimmat koulutusvaihtoehdot sekä mielenkiintoisen ja antoisan varusmiespalveluksen haastavissa tehtävissä! 16

17 Aliupseerikoulu (AUK) Aliupseerikoulu on suoraan rykmentin komentajan alainen perusyksikkö. AUK kouluttaa lähes kaikki Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesryhmänjohtajat. Koulutus on monipuolista johtajakoulutusta, jonka tavoitteena on tehdä koulutettavista esimerkillisiä ryhmän kärkitaistelijoita. Vuonna 2010 uudistuneen johtajakoulutuksen myötä opetus käsittää aikaisempaa enemmän ohjausta alaisten yksilöllisten ominaisuuksien huomioimiseen sekä rauhan ajan koulutuksessa sekä sodan ajan taistelutilanteessa. Peruskoulutuskauden ajan Aliupseerikoulussa koulutetaan alokkaita, joista osa jatkaa aliupseerikurssille ja osa siirtyy peruskoulutuskauden jälkeen muihin perusyksiköihin. Aliupseerikoulussa annetaan koulutusta erilaisiin jalkaväen ryhmänjohtajatehtäviin. Koulutus eriytyy alusta alkaen koulutusosastoittain eli linjoittain. Linjat ja niiden koulutus ovat seuraavat: Asutuskeskustaistelulinja, jolla oppilaita koulutetaan johtamaan kaupunkijääkäriryhmää. Tukilinja, jolla annetaan panssarintorjunta-, kranaatinheitin- sekä tulenjohtoryhmien johtajakoulutusta. Sotilaspoliisilinja, jolla oppilaita koulutetaan johtamaan sodanajan sotilaspoliisikomppanioiden sotilaspoliisiryhmiä. Aliupseerikurssin pituus on 16 viikkoa, jonka aikana oppilaiden on opittava johtamaan ja kouluttamaan koulutushaaransa mukaista ryhmää. Kurssi jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen kestää 7 viikkoa. Ensimmäiselle jaksolle aliupseerikurssia osallistuvat kaikki saapumiserästä johtajiksi koulutettavat varusmiehet. 1. jakson opetuksessa painopisteenä on oman koulutushaaran mukaisen ryhmän jäsenten taitojen sekä johtamisen perusteiden oppiminen. Toisen jakson pituus on 9 viikkoa, jonka aikana painopiste siirtyy entistä enemmän johtamis- ja koulutustaitoon. 1. jakson päättyessä oppilasta jatkaa opintoja reserviupseerikurssilla Reserviupseerikoulussa Haminassa. Reserviupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan joukkueen (n. 30 taistelijaa) johtajia. Lisäksi noin kymmenen oppilasta erikoistuu huoltopalvelu- ja lääkintähuollon tehtäviin erikoiskursseillaan Hämeen Rykmentissä. Kurssin vahvuus ensimmäisellä jaksolla on oppilasta. Toisella jaksolla oppilaita on Opetusta Aliupseerikoulussa antaa noin 20 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa kouluttajaa. Varusmies, joka haluaa saada johtajakoulutuksen ja joka tulee valituksi aliupseerikurssille, palvelee 12 kuukautta. Hän tulee saamaan intensiivisen ja käytännönläheisen johtajakoulutuksen aliupseerikurssilla. Kurssin jälkeen hän jatkaa palvelustaan jossain rykmentin perusyksikössä. Hän saa johdettavakseen ja koulutettavakseen joukon alaisia. Näistä alaisista muodostuu kyseisen johtajan oma sodanajan joukko. Aliupseerikoulun jälkeen varusmiesjohtaja siis johtaa ja kouluttaa. Sen lisäksi hän jatkaa aliupseerikurssilla aloitettuja johtamis- ja kouluttamistaidon opintoja. Opinnot käsittävät useiden opintopisteiden laajuiset kurssit, joihin kuuluu erillinen johtajana kehittymisen seuranta palautejärjestelmineen. Koko johtajakoulutusohjelma on 30 opintoviikon laajuinen kokonaisuus, jonka hyväksiluettavuutta varusmiesjohtaja voi esittää siviiliopintoihinsa palveluksen jälkeen. 17

18 Kaartin Soittokunta Kaartin Soittokunta on vuonna 1819 perustettu Kaartin Jääkärirykmentin komentajan alaisuudessa toimiva Puolustusvoimien edustussoittokunta. Soittokunnan kotisivut löydät täältä: Kaartin Soittokunta Kaartin Soittokunta on ainut täysikokoinen ammattipuhallinorkesteri Suomessa. Soittokunnan vahvuus on kaksi kapellimestaria ja 40 muusikkoa. Kaartin Soittokunnan soittimistoon kuuluvat kaikki sinfonisen puhallinorkesterin keskeiset puhaltimet sekä lyömäsoittimet. Soittokunta esiintyy yli 300 kertaa vuodessa ja pitää noin 40 konserttia. Koko itsenäisyyden ajan on Kaartin Soittokunnan tehtäviin kuulunut valtiollisten edustustehtävien hoitaminen. Kaartin Soittokunnan tilat sijaitsevat Helsingin Töölössä, osoitteessa Mechelininkatu 32. Toimiston ja harjoitustilojen lisäksi osoitteessa on puolustusvoimien keskusnuotisto ja puolustusvoimien soitinkorjaamo. Soittokunnassa palvelee noin kymmenen varusmiestä, jotka huolehtivat nuotistosta sekä esiintyvät omilla kokoonpanoillaan. Toisinaan kyvykkäät orkesterisoitinten soittajat pääsevät esiintymään soittokunnan kanssa. Soittajien lisäksi Kaartin Soittokuntaan voivat hakea ammattitaitoiset ääni- ja valomiehet. Varusmiespalvelukseen Kaartin Soittokuntaan haetaan huhtikuussa Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnassa Lahdessa järjestettävien musikaalisuus- ja soveltuvuuskokeiden kautta. Kokeisiin on ilmoittauduttava joulukuun loppuun mennessä lähettämällä Hakemus erikoisjoukkoihin -lomake osoitteella: Hämeen Rykmentti Sotilasmusiikkikoulu PL5, LAHTI 18

19 Helsingin aluetoimisto Helsingin Aluetoimisto hoitaa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa asuvien asevelvollisuusasioita ennen ja jälkeen asepalveluksen. Helsingin Aluetoimiston kotisivut löydät täältä: Helsingin Aluetoimisto Aluetoimisto tekee asevelvollisia koskevat hallintopäätökset. Aluetoimisto vastaa syksyisin järjestettävistä kutsunnoista ja määrää asevelvollisia palvelukseen eri joukko-osastoihin niin kutsunnoissa kuin kutsuntojen ulkopuolellakin. Aluetoimisto järjestää erikseen käsketyille asevelvollisille jälkitarkastuksia palveluskelpoisuuden selvittämiseksi sekä vastaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä ja kertausharjoituskäskytyksestä alueellaan. Helsingin Aluetoimiston asiakaspalvelupiste sijaitsee Santahamina portilla. 19

20 Varusmiesten palvelusajat Perustaistelijoiksi koulutettavat kaartinjääkärit palvelevat 6 kuukautta. Erikoistehtäviin koulutettava miehistö palvelee 9 kuukautta. Tällaisia ovat sotilaspoliisi- ja lääkintämieskoulutuksen saavat varusmiehet. Johtajiksi koulutettavat varusmiehet eli ne, jotka käyvät reserviupseerikoulun tai aliupseerikoulun, palvelevat 12 kuukautta. Myös kaikki raskaiden ajoneuvojen sotilaskuljettajakoulutuksen saavat varusmiehet palvelevat 12 kuukautta. Varusmiespalvelusaika jaksottuu siten, että aluksi kaikille annetaan 8 viikon pituinen peruskoulutus. Peruskoulutus on saman sisältöinen kaikille varusmiehille riippumatta siitä, mihin tehtävään heidät myöhemmin erikoiskoulutetaan. Peruskoulutuskaudella varusmiehen vapaaaika on iltaisin pääsääntöisesti Kyseiselle ajalle voidaan myös käskeä palvelusta. Peruskoulutuksen jälkeen johtajakoulutukseen valitut jatkavat palvelustaan aloittamalla aliupseerikurssin. Pääosa Kaartin Jääkärirykmentin ryhmänjohtajista, alikersanteista, koulutetaan rykmentin omassa aliupseerikoulussa Santahaminassa. Aliupseerikurssi kestää 16 viikkoa. Kurssin puoliväliin mennessä osa aliupseerioppilaista valitaan reserviupseerikoulutukseen. He jatkavat opintojaan sen jälkeen Reserviupseerikoulussa Haminassa, jonka jälkeen palaavat upseerikokelaina Santahaminaan pätevöityäkseen sodan ajan joukkueiden johtajiksi ja reservin vänrikeiksi. Peruskoulutuskauden jälkeen alkaa miehistökoulutettavien erikoiskoulutuskausi, joka kestää 9 viikkoa. Erikoiskoulutuskaudella kullekin kaartinjääkärille määritetään tehtävä sodan ajan joukoissa ja hänelle annetaan tehtävässä tarvittava erikoiskoulutus. Kaikkien kaartinjääkärien koulutuksen tavoitteena on omaksua kyky taistella rakennetulla alueella. Sinusta tullaan siis kouluttamaan pääkaupunkiseudun puolustaja, kun tulet saamaan vaikkapa panssarintorjuntamiehen, tarkka-ampujan tai sotilaspoliisin koulutuksen. Varusmiespalvelusajan päättää 180 vrk miehistöllä ja heidän johtajillaan 9 viikon pituinen joukkokoulutuskausi. Tällöin erikoiskoulutuksen saaneet kaartinjääkärit muodostavat sodan ajan joukkoja, joukkueita ja komppanioita. Nämä harjoittelevat taistelutehtävien täyttämistä niissä samoissa kokoonpanoissa, joissa teidät myöhemmin, muutama vuosi varusmiespalveluksen päättymisen jälkeen tullaan kutsumaan kertausharjoituksiin. Joukkokoulutuskausi käsittää sotaharjoituksia ja ampumaharjoituksia. Ollaan siis maastoharjoituksissa, joista pääosa tapahtuu Santahaminassa tai muualla pääkaupunkiseudulla. Jotkin harjoitukset toimeenpannaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella, esimerkiksi Niinisalossa Kankaanpäässä. 270 vrk palvelevien viimeisten 3 kk aikana syvennetään erikoiskoulutusta uusien varusmiesjohtajien kanssa. Varusmiespalvelukseen liittyvissä asoissa kannattaa vierailla myös puolustusvoimien sivuilla 20

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Arvoisa Kaartin jääkärirykmentissä palveluksensa aloittava nuori Toivotan Sinulle hyvää kesää ja tulevaa varusmiespalvelusta!

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle Tervetuloa palvelukseen Kaartin jääkärirykmenttiin Santahaminaan Olet aloittamassa varusmiespalvelustasi Kaartin jääkärirykmentissä, joka

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 1/2014 varumiehelle

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 1/2014 varumiehelle Opas saapumiserän 1/2014 varumiehelle Arvoisa Kaartin jääkärirykmentissä palveluksensa aloittava nuori Toivotan Sinulle hyvää kevättä ja tulevaa varusmiespalvelusta!. Olen tulevan joukko-osastosi komentaja.

Lisätiedot

Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin

Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin 1 Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Arvoisa tuleva kaartinjääkäri Kaartin jääkärirykmentti on Maavoimien joukko-osasto, jonka vastuualueena on pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun

MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun ALOKASOPAS MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun Reserviupseerikoulun Jääkärikomppania tai Kuljetuskomppania

Lisätiedot

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Sisällys 1 Tervetuloa Rannikkolaivastoon!... 3 2 Siirtyminen peruskoulutuskaudelta omaan yksikköön... 4 3 Rannikkolaivastoon organisaatio... 4 4 Palvelus ja vapaat...

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKSEEN!

TERVETULOA PALVELUKSEEN! ALOKASOPAS Maasotakoulun johtaja Eversti Asko Muhonen Reserviupseerikoulun johtaja Eversti Markku Hutka Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi Ilmavoimien erikoisjoukkokoulutus Intistä ammattiin! Velvollisuudesta ammatti? Palveluspaikka voi olla tuleva työpaikkasi. Varusmiespalvelus on väylä aliupseerin ja upseerin ammattiin. Hakeutumalla erikoisjoukkoihin

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKSEEN!

TERVETULOA PALVELUKSEEN! ALOKASOPAS Maasotakoulun johtaja Eversti Asko Muhonen Reserviupseerikoulun johtaja Eversti Markku Hutka Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi

Lisätiedot

Kainuun prikaatin ALOKAS- INFO

Kainuun prikaatin ALOKAS- INFO Kainuun prikaatin ALOKAS- INFO Tervetuloa Kainuun prikaatiin! Tämänhetkisten tietojen mukaan aloitat palveluksen Kainuun prikaatissa 6. heinäkuuta. Tämä vihkonen sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot

Lisätiedot

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus

Kainuun prikaati Maavoimien valmiusyhtymä. Liikenneturvallisuus Maavoimien valmiusyhtymä Liikenneturvallisuus Varusmiehet Varusmiehet 3 500/vuosi 1850 varusmiestä kahdesti vuodessa noin 30 naista kahdesti vuodessa maksimivahvuus 2520 11,8 10,1 33,5 8,6 22,5 9,8 Muut

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle

Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Rannikkoprikaati Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Jos et kykene aloittamaan palvelusta terveydellisistä tai muista syistä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Muista vastata ennakkokyselyyn (katso

Lisätiedot

Tietoa tuleville alokkaille

Tietoa tuleville alokkaille Porin prikaati Tietoa tuleville alokkaille Sisältää hyödyllistä tietoa! Tutustu tähän oppaaseen ennen palveluksen alkua. 2/16 -saapumiserän sotilasvalat järjestetään 18. 19. elokuuta Kauhajoella, Seinäjoella,

Lisätiedot

Kainuun prikaati. alokasinfo

Kainuun prikaati. alokasinfo Kainuun prikaati alokasinfo Tervetuloa Kainuun prikaatiin! Tämänhetkisten tietojen mukaan aloitat palveluksen Kainuun prikaatissa 4. tammikuuta. Tämä vihkonen sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot ennen

Lisätiedot

Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS

Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS 2 Sisällys Tärkeitä yhteystietoja... 2 Miten löydän Ilmasotakouluun?... 3 Varuskunta-alueen kartat... 4 Mitä mukaan?... 5 Hyvä tietää kotiväenkin... 6 Tärkeitä tapahtumia...

Lisätiedot

Ilmasotakoulu. Alokkaan opas

Ilmasotakoulu. Alokkaan opas Ilmasotakoulu Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja 2 Miten löydän Ilmasotakouluun? 3 Varuskunta-alueen kartat 4 Mitä mukaan? 5 Tietoa kotiväelle 6 Tärkeitä tapahtumia 7 Arjen asioita 8-10 Tärkeitä

Lisätiedot

Alokastiedote tuleville Porilaisille

Alokastiedote tuleville Porilaisille Porin Prikaati Alokastiedote tuleville Porilaisille 2/11-saapumiserän sotilasvala ja omaistenpäivä pidetään Alastaron moottoriradalla 26. elokuuta 2011. Omaisten vierailuviikonloppu 16. tai 17.7. katso

Lisätiedot

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013

SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5.2013 Pääesikunta Logistiikkaosasto SKAL-PV yhteistoimintatilaisuus 24.5. Inskomkapt Ilmo Suurnäkki Koulutus on kuljetusalan megatrendi Pääkirjoitus 1/2008 Puolustusvoimien vahva panos ja aktiivinen asenne kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden johtajat Kenraalimajuri Jukka Pennanen Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU Toimintakäsky VI / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN AMMUNNAN PARTIOKILPAILU JÄÄKÄRIPÄIVÄ

Lisätiedot

Kiltauutiset 3 / 2010

Kiltauutiset 3 / 2010 Kiltauutiset 3 / 2010 1 Ilmailumuseo 22.5-2010 Kilta järjesti tutustumiskäynnin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä olevalle ilmailumuseoon. Siellä tutustuttiin asiantuntevan oppaan johdolla niin

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa KARJALAN PRIKAATI Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus ssa Työ SUOMI Osasto100 TAPATURMIA 0 n tehtävät 1.1.2015 alkaen Operatiivisen valmiuden ylläpito Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Jouluaaton kunniavartion Ohjeistus Ylöjärven Reserviupseerit ry Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Jouluaaton kunniavartion Ohjeistus Ylöjärven Reserviupseerit ry Ylöjärven Reservinaliupseerit ry Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu ajoissa. Joulukuun alussa saat vielä valita itsellesi sopivimman vartiovuoron. Varustus ja vartioaika: Yhdistykset tarjoavat kunniavartiohenkilöstölle käyttöön: lumipuvun

Lisätiedot

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Esityksen sisältö Merkinnät 1-10, 2-10, 1-11 ja 2-11 tarkoittavat seuraavaa: 1-10 = vuoden 2010 heinäkuussa kotiutuneiden varusmiesten vastaukset = kesä

Lisätiedot

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu Sisällys Tärkeitä yhteystietoja 2 Miten löydän Ilmasotakouluun? 3 Varuskunta-alueen kartat 4 Mitä mukaan? 5 Tietoa kotiväelle 6 Tärkeitä tapahtumia 7 Arjen asioita 8-13 Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan

Lisätiedot

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme:

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja Miten löydän Ilmasotakouluun? Varuskunta-alueen kartat Mitä mukaan? Tietoa kotiväelle Tärkeitä tapahtumia Arjen asioita 2 3 4 5 6 7 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Alokastiedote tuleville Porilaisille

Alokastiedote tuleville Porilaisille Porin prikaati Alokastiedote tuleville Porilaisille 2/15 -saapumiserän sotilasvala pidetään Porissa 21. elokuuta. Tervetuloa seuraamaan! Puolustuvoimat www.puolustusvoimat.fi/porinprikaati 1 Porin prikaati

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (8) Oikeudellinen osasto HELSINKI AJ /51.03/2012

Pääesikunta Lausunto 1 (8) Oikeudellinen osasto HELSINKI AJ /51.03/2012 Pääesikunta Lausunto 1 (8) HELSINKI 31.1.2013 3704/51.03/2012 Eduskunta Oikeusasiamiehen kanslia 00102 Eduskunta 00102 HELSINKI Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 9.10.2012

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKKO on puolustusvoimien sodan ajan vahvuuteen kuuluva joukko. ESIMERKIKSI vartiokomppania sissikomppania sotilaspoliisikomppania Ilmavalvontakomppania Ilma-/merivoimien

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat?

Miten lapset ja nuoret voivat? Miten lapset ja nuoret voivat? Ylijohtaja Marina Erhola TERVE-SOS 2013 83,5 v. 76,9 v. Elämän tarkoitus on että hyvä voittaa pahan 6-0 Raija 9 v. Noin 20 % suomalaislapsista altistuu perheväkivallalle

Lisätiedot

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies.

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies. 25 Upseerin tai vääpelin tullessa tupaan huutaa mies, joka hänet ensiksi näkee:,,huomio!" Miehet menevät kaappiensa luo ja seisovat siinä, kunnes esimies heidät siitä vapauttaa. Tuvanvanhin ilmoittaa,

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Kevätretki Tykistöprikaatiin

Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkan Viesti Kesäkuu 3/2009 Teksti : Ilkka Mäntyvaara Kuvat: Jorma Hautala Tykkiä 155K98 laitetaan ampumakuntoon. Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja Tampereen Reserviupseerien

Lisätiedot

SOTILAAN KÄSIKIRJA 2010

SOTILAAN KÄSIKIRJA 2010 2010 1 SOTILAAN KÄSIKIRJA 2010 2 Suunnittelu Maavoimien Esikunnan Henkilöstöosasto Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus / Tuotanto-osasto Piirrokset Maanmittauslaitos Martti

Lisätiedot

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme:

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja Miten löydän Ilmasotakouluun? Varuskunta-alueen kartat Mitä mukaan? Tietoa kotiväelle Tärkeitä tapahtumia Arjen asioita 2 3 4 5 6 7 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Asevelvollisuuslaista Asevelvollisuuslaki (1438/2007)96 www.finlex.fi Asevelvollisen terveydentilaa

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Kilpailu IV / 2012 29.8.2012 HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

Karjalan lennoston alokasjulkaisu Sisällysluettelo

Karjalan lennoston alokasjulkaisu Sisällysluettelo Karjalan lennoston alokasjulkaisu Sisällysluettelo KARJALAN LENNOSTON UUDET ALOKKAAT... 3 SUOJAUSKOMPPANIAN PÄÄLLIKÖN TERVEHDYS... 4 SOSIAALIKURAATTORI - SINUA VARTEN... 8 VARUSMIEHEN SOSIAALIPALVELUT...

Lisätiedot

Alokasinfo 2/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä. kirjekuoressa pe 15.6. mennessä.

Alokasinfo 2/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä. kirjekuoressa pe 15.6. mennessä. Alokasinfo 2/12 HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä varustetussa kirjekuoressa pe 15.6. mennessä. 1 Tämä Alokasinfo löytyy myös: www.puolustusvoimat.fi/tykpr Nettisivuillamme lisätietoja palveluksesta.

Lisätiedot

Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus

Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus Nuoret pohjoisessa, Oulu 29.9. Kai Parkkola Sotilaslääketieteen professori, lääkintäkommodori res, Tampereen Yliopisto Lääkintähuollon dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Alokasinfo 1/13. HUOM! Palauta ennakkokyselyt postimerkillä. kirjekuoressa pe 30.11. mennessä. Lue rokotusinfo sivulta 31!

Alokasinfo 1/13. HUOM! Palauta ennakkokyselyt postimerkillä. kirjekuoressa pe 30.11. mennessä. Lue rokotusinfo sivulta 31! Alokasinfo 1/13 Lue rokotusinfo sivulta 31! HUOM! Palauta ennakkokyselyt postimerkillä varustetussa kirjekuoressa pe 30.11. mennessä. 1 Tervetuloa Niinisaloon Tykistöprikaatiin Olemme koonneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN 12 14.10.2012.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN 12 14.10.2012. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN Toimintakäsky VI / 2012 12 14.10.2012 HELSINGIN PIIRIN AMPUMATAPAHTUMA JÄÄKÄRIN

Lisätiedot

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Iso tapahtuma! 850 joukkuetta, 6538 passia 300 pelikenttää, n. 5000 peliä 100 000

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslakia muutettavaksi niin, että varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella.

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu Sisällys Tärkeitä yhteystietoja 2 Miten löydän Ilmasotakouluun? 3 Varuskunta-alueen kartat 4 Mitä mukaan? 5 Tietoa kotiväelle 6 Tärkeitä tapahtumia 7 Arjen asioita 8-13 Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Kainuun prikaati. alokasinfo

Kainuun prikaati. alokasinfo Kainuun prikaati alokasinfo Tervetuloa Kainuun prikaatiin! Tämänhetkisten tietojen mukaan aloitat palveluksen Kainuun prikaatissa 2. tammikuuta. Tämä vihkonen sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot ennen

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

Alokasinfo 1/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä varustetussa kirjekuoressa 23.12. mennessä.

Alokasinfo 1/12. HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä varustetussa kirjekuoressa 23.12. mennessä. Alokasinfo 1/12 HUOM! Palauta ennakkokysely postimerkillä varustetussa kirjekuoressa 23.12. mennessä. 1 Tämä Alokasinfo löytyy myös: www.puolustusvoimat.fi/tykpr Nettisivuillamme lisätietoja palveluksesta.

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Toimintakäsky II / 2011 18.2.2011 HELSINGIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA

SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA Kandidaatintutkielma Kadettialikersantti Henrik Österlund Kadettikurssi 98 Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 2/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. Toivottavasti emme unohda kuitenkaan

Lisätiedot

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi maanteiden tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

Sisällys. Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu

Sisällys. Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja 2 Miten löydän Ilmasotakouluun? 3 Varuskunta-alueen kartat 4 Mitä mukaan? 5 Tietoa kotiväelle 6 Tärkeitä tapahtumia 7 Arjen asioita 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN

Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA AJONEUVOLLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN Emerco Oy MAASTOAJO RASKAALLA TARJOUS ON VOIMASSA 1.6 12.9.2014 VÄLISEN AJAN TARJOUS MAASTOAJO RASKAALLA Tarjoamme raskaan liikenteen maastoajokoulutusta 15 % tarjoushinnalla. Yhden maastoajo raskaalla

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05.2012, verkkoesitys

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05.2012, verkkoesitys TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO ) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05., verkkoesitys Merivoimien ylilääkäri, lääkintäkommodori, LT, dos Kai Parkkola Merivoimien esikunta,

Lisätiedot

Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua

Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua Hämeen Rykmentti / Urheilukoulu 1 Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua OHJELMA 09:00 Kahvit 09:05 Avaussanat 09:10 Kaartin jääkärirykmentin puheenvuoro 09:30 Yleistä Urheilukoulusta Urheilukoulu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Jukka Kansosen viimeinen matka Suomeen alkaa (kuva SKJA.fi)

Jukka Kansosen viimeinen matka Suomeen alkaa (kuva SKJA.fi) Esitelmä ja lounastilaisuus ti 22.2.2011 TAMRUn seniorien esitelmä- ja lounastilaisuus pidettiin Technopolis Yliopistonrinteen salissa Enqvist A, osoitteessa Kalevantie 2, 2. krs, tiistaina 22.2. klo 12.00.

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

Kiltauutiset 3 / 2011

Kiltauutiset 3 / 2011 Kiltauutiset 3 / 2011 1 Tulevana syksynä Kaartin Jääkärirykmentin perustamisesta tulee täyteen kunnioitettavat 15 vuotta. Tulossa on merkittäviä tapahtumia. Heinäkuussa kotiutetaan tämän vuoden ensimmäinen

Lisätiedot

POHJAN PRIKAATI PERINNEJOUKOT SEN ------------ 5

POHJAN PRIKAATI PERINNEJOUKOT SEN ------------ 5 1M ------------ 5 Everstiluutnantti Heikki Hiltula POHN PRIKAATI PERINNEJOUKOT SEN PERINTEIDEN MERKITYS Pohjan Prikaatilla on pitkät ja kunniakkaat perinteet. Riippumatta siitä olemmeko kuuluneet Ruotsin

Lisätiedot

Kiltauutiset 2 / 2012

Kiltauutiset 2 / 2012 Kiltauutiset 2 / 2012 1 Juhlavuodet Kaartin Jääkärirykmentin ja kiltayhteisön juhlavuodet ovat jatkuneet menestyksekkäästi. Rykmentti aloitti juhlimalla 15-vuotista taivaltaan komeasti. Tänä vuonna Kaartin

Lisätiedot

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä KYMEN VIESTIKILTA RY KUTSU 1(5) Kouvola 04.06.2017 Valtakunnalliset Viestimiespäivät 12. 13.08. 2017 Vekaranjärvellä Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme Valtakunnallisia

Lisätiedot

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS TALVISODAN TILINPÄÄTÖS Talvisota 30.11.1939 13.3.1940 I. Sotasuunnitelmat 1930- luvulla II. Sotatoimet joulukuussa 1939 III. Etsikkoaika tammikuu 1940 IV. Ratkaisevat taistelut helmi- ja maaliskuussa 1940

Lisätiedot