1. Logistiikka LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP AMMATTIKORKEAKOULUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN"

Transkriptio

1 1. Logistiikka LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 14 OP Toimiva yritys 21 op ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP HENKILÖSTÖ 4 OP LOGISTIIKKA 4 OP TALOUSHALLINTO 4 OP TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP Työvälineet 10 op TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP Kielet ja viestintä 9 op YRITYSVIESTINTÄ 4 OP KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 90 OP Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMINEN TOIMITUSKETJUSSA 6 OP LOGISTICS ENGLISH 4 ECTS Ostotoiminta ja juridiikka 10 op OSTOTOIMINTA 3 op SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op JULKISET HANKINNAT 3 OP PAKKAUS- JA VARASTOINTITOIMINNOT 5 OP KULJETUSTOIMINTA 5 OP YRITYKSEN RAHOITUSPALVELUT 5 OP Tutkimusorientaatio 10 op TUTKIMUSPROSESSI 5 OP KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op KANSAINVÄLINEN TALOUSPOLITIIKKA 3 OP KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA 7 OP Logistiikkastrategiat ja toimitusketjun johtaminen 10 op LOGISTIIKKASTRATEGIA 5 OP ESIMIESTYÖSKENTELY 5 OP LOGISTIIKAN SÄHKÖISET SOVELLUKSET 5 op KEHITTÄMISPROJEKTI 5 op VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 OP KANSAINVÄLISET LOGISTIIKKAPALVELUT 5 OP TUOTANNON JOHTAMINEN 5 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP HARJOITTELU 30 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP

2 Logistiikka OPINTO-OPAS KOULUTUSOHJEL MAN PERUSOPINNOT 60 OP suoritusvuosi Ammattikorkeakoul un yhteiset perusopinnot 14 op 14 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op 4 01SUOA Asiantuntija viestintä (3 op) 01PINFO Informaatiol ukutaito (1 op) 01RUO Ruotsin kieli 3 op 3 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op) 01RUOS suullinen osio (1,5 op) 01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op 3

3 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op 4 Toimiva yritys 21 op 21 04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op 5 04LII602/2 Henkilöstö 4 op 4 04LII301/3 Taloushallinto 4 op 4 04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op 4 04LII602/5 Logistiikka 4 op 4 Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op 6 04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op 3 04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op 3 Työvälineet 10 op 10 04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op 6 04LII603/2 Talousja rahoitusmatematiikk a 4 op 4 Kielet ja viestintä 9 op, voidaan suorittaa lukuvuosina LII604/1 Yritysviestintä 4 op 4 Englanti 5 op 5

4 AMMATTIOPINNOT 90 OP suoritusvuosi Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op 15 04LOG607/1 Toimitusketjun hallinta 5 op 5 04LOG607/2 Yhteiskuntavastuun toteutuminen toimitusketjussa 6 op 6 04ENG806 Logistics English 4 op 4 Ostotoiminta ja juridiikka 10 op 10 04LOG602/1 Ostotoiminta 3 op 3 04LOG602/2 Sopimisen ja kaupan juridiikka 4 op 4 04LOG602/3 Julkiset hankinnat 3 op 3 04LOG604 Pakkaus- ja varastointitoiminno t 5 op LOG605 Kuljetustoiminta 5 op LOG608 Yrityksen rahoituspalvelut 5 op 5 5 Tutkimusorientaati o 10 op 10 04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op 5 04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 1) vaihtoehtoinen 5

5 04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 1) vaihtoehtoinen 5 Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op 10 04LOG901/1 Kansainvälinen talouspolitiikka 3 op 3 04LOG901/2 Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 7 op 7 Logistiikkastrategi at ja toimitusketjun johtaminen 10 op 10 04LOG902/1 Logistiikkastrategia 5 op 5 04LOG902/2 Esimiestyöskentely 5 op 5 04LOG903 Logistiikan sähköiset sovellukset 5 op 5 04LOG904 Kehittämisprojekti 5 op 5 VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 OP 10 04LOG911 Kansainväliset logistiikkapalvelut 5 op 1) opintovuosien 2-3 aikana 5 04LOG912 Tuotannon johtaminen 5 op 1) opintovuosien 2-3 aikana 5

6 Voit valita myös liiketalouden yhteisistä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista tai liiketalouden eri suuntautumisopintoj en pakollisista ammattiopinnoista. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP suoritusvuosi Vapaasti valittavat opinnot 15 op 15 HARJOITTELU 30 OP suoritusvuosi Harjoittelu 30 op 30 04TYÖ04 Harjoittelu 30 op 30 OPINNÄYTETYÖ 15 OP suoritusvuosi Opinnäytetyö 15 op 15 04OPIN01 Opinnäytetyö 15 op 1) opintovuosien 3-4 aikana LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP Tutkinto Koulutusohjelma johtaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike Tradenomi Laajuus 210 op, 2,5 vuotta Opintojen tavoitteena on kehittyä työelämän yleisten osaamistavoitteiden sekä koulutusohjelmakohtaisten osaamistavoitteiden mukaiseksi asiantuntijaksi, joka selviytyy tulevaisuuden yrityselämässä erilaisista työtehtävistä. Työelämässä selviytymiseen tarvitaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, eettistä osaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kehittämistoiminnan osaamista, organisaatio- ja yhteiskuntaosaamista sekä kansainvälisyysosaamista. Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma kehittää erityisesti liiketoimintaosaamista, toimitusverkostojen hallintaa, logistista tiedonhallintaa ja kansainvälistymisosaamista.

7 Opintojen rakenne ja oppimisprosessi Laajoja ammattialan asiakokonaisuuksia opitaan tiiviissä yhteydessä käytännön työelämään. Käytäntöä oppimiseen tuovat erityisesti ongelmanratkaisu-, case- ja projektioppimismenetelmät. Opiskelu toteutetaan ilta- ja monimuoto-opiskeluna. Perusopinnot Tutkintoon sisältyy pääasiallisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritettavat kaikille pakolliset yhteiset perusopinnot (14 op) ja koulutusohjelman yhteiset perusopinnot (46 op). Perusopinnoissa opiskelija hankkii yleiset liiketoimintaosaamisen valmiudet ja valmentautuu koulutusohjelman ammattiopintoihin. Ammattiopinnot Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy alan erityisosaamiseen, soveltaa oppimaansa ja hankkii työyhteisössä tarvittavat tutkimus- ja kehittämisvalmiudet. Ammattiopinnot muodostuvat moduuleista, joissa aihealueen sisälle rakentuu laaja näkökulma tarkasteltavaan asiakokonaisuuteen. Vapaavalintaiset opinnot (15 op) ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot (10 op) tukevat opiskelijan erikoistumista valitsemallaan polulla. Työharjoittelu ja opinnäytetyö soveltaa ja syventää ammatillista osaamistaan työelämässä toteutettavalla harjoittelujaksolla (30 op) ja soveltaa myös tutkijan taitojaan laatimalla työelämälähtöisen opinnäytetyön (15 op). KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 14 OP AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 14 OP Toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun yleisen suunnitelman mukaisesti. Ks. erillinen opinto-opas: OPS 2013 Yhteiset perusopinnot 14 op. Toimiva yritys 21 op Toimiva yritys 21 op Moduulin osaamistavoitteet hallitsee. ymmärtää osaa kehittää ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP 04LII602/4 ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP ymmärtää asiakaslähtöisen ajattelutavan merkityksen liiketoiminnassa hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja tehtävät yrityksessä osaa soveltaa markkinointia asiakaslähtöisesti.

8 Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet, markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, kuluttajan käyttäytyminen ja ostopäätöksen teko, markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yritysportfolio ja tentti. Arviointi asteikolla 1 5. Bergström, S. & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. HENKILÖSTÖ 4 OP 04LII602/2 HENKILÖSTÖ 4 OP ymmärtää organisaatioiden keskeisimpien henkilöstötoimintojen merkityksen osaa työelämän keskeisimmät pelisäännöt osaa hahmottaa organisaatiorakenteita ymmärtää organisaatiokulttuurin ja arvojen merkityksen. Henkilöstöjohtaminen ja toiminnot, työelämän pelisäännöt, organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, organisaatiokäyttäytyminen ja kulttuuri. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja tentti. 2. Etäopetus: Oppimistehtävät ja portfolio. Arviointi asteikolla 0 5. Repussa tarjottava materiaali. LOGISTIIKKA 4 OP 04LII602/5 LOGISTIIKKA 4 OP hallitsee logistiikan terminologian ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen tuntee ostoprosessin, varastoinnin sekä tuotannon perusteet saa valmiuksia käyttää logistiikan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana. Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koon määritys, ABC-analyysi jne. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti. Arviointi asteikolla 1 5.

9 Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. TALOUSHALLINTO 4 OP 04LII301/3 TALOUSHALLINTO 4 OP ymmärtää taloushallinnon roolin ja laskentatoimen tehtävät yrityksessä osaa laatia pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen hallitsee arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet osaa arvioida tilinpäätöslaskelmien perusteella yrityksen taloudellista tilannetta Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa, tilikauden kirjanpidon vaiheet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, hankintamenon jaksottaminen, arvonlisäveron määräytyminen ja kirjaaminen, tilinpäätösasiakirjat 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät ja tentti 2. Etäopetus: Itsenäinen oppimistehtävä, yritysportfolio Arviointi asteikolla 1 5. Tomperi, S Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Edita. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP 04LII802/1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP tutustuu erilaisiin oppimismenetelmiin, joita sovelletaan opintojen aikana hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa hankkii projekti- ja tiimityöskentelyn perustaidot, joiden myötä hänellä on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu. 1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen. 2. Etäopetus: oppimistehtävät ja yritysportfolio. Arviointi asteikolla 1 5. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

10 Moduulin osaamistavoitteet hallitsee. ymmärtää osaa kehittää YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP 04LII602/7 YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP oppii oikeusjärjestelmän toiminnan, sopimus- ja kauppaoikeuden sekä lainkäytön osalta perusteiden tasolla ja hahmottaa yritystoimintaan liittyvän juridiikan työvälineitä / vaaranpaikkoja perusteiden tasolla. muodostaa itsellensä oman juridisen toimintaympäristönsä, jonka kautta voi sitten käsitellä oikeudellisia asioita myös jatkossa ja lainsäädännön muuttuessakin. Lähiopetus ja kotitentti. Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Muuna, opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi; Opi oikeutta 1, uusin painos (opintojakson aihealueita koskevin osin) YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP 04LII602/6 YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP ymmärtää kansantalouden toiminnan peruslainalaisuudet hallitsee kuluttaja- ja tuottajateorian peruskäsitteet ymmärtää markkinamekanismin toiminta-ajatuksen ymmärtää suhdannevaihtelun perusajatuksen. Mikro- ja makrotalousteorian peruskäsitteet Lähiopetus, tehtäväpaketti. Arviointi asteikolla 1-5. Pekkarinen, J & Sutela, P Avain kansantaloustieteeseen. WSOY, Porvoo. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Työvälineet 10 op Työvälineet 10 op

11 Moduulin osaamistavoitteet hallitsee. ymmärtää osaa kehittää TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP 04LII603/2 TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP hallitsee talouselämässä tarvittavat keskeiset talousmatematiikan laskentamenetelmät tuntee niiden käyttöarvon erityisesti rahaan liittyvissä käytännön tilanteissa. Prosenttilaskennan soveltaminen verotusta, hinnoittelua ja rahan kotimaista ja ulkomaista arvoa käsittelevissä tehtävissä. Indeksien merkitys talouselämää analysoitaessa. Korko- ja koronkorkolaskenta selvitettäessä pääoman hintaa, tuottoa ja kannattavuutta. Säännönmukaisesti toistuvien talletusten ja maksujen hallinta. Rahoitusmuodot. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja laskuharjoituksissa, yksilö- ja ryhmätehtävät, portfolio ja tentti. Arviointi asteikolla 1 5. Saaranen, P., Kolttola, E., Pösö J Liike-elämän matematiikka. Edita Prima Oy, Helsinki Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP 04LII603/1 TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP osaa käyttää työvälineohjelmia liiketalouden tehtävissä. SFS-standardin mukaisten asiakirjojen laatiminen tekstinkäsittelyohjelmalla, tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä, laskentamallien laatiminen ja havainnollistaminen taulukkolaskentaohjelmalla, diaesityksen tuottaminen suunnittelumallia käyttäen grafiikkaohjelmalla. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitukset, portfolio ja tentti. Arviointi asteikolla 1 5 ja arviointikriteerit. Hyppönen, Annikki. Word 2003 tekstinkäsittely. Visual-sarja. ISBN Manu, Petri, Pulkkinen, Heljä. Excel 2003 taulukkolaskenta. Visual-sarja. ISBN Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Kielet ja viestintä 9 op Kielet ja viestintä 9 op

12 Katso kielten opintojaksokuvaukset kuluvan vuoden Liiketalouden Kieliopinnot-oppaasta. YRITYSVIESTINTÄ 4 OP 04LII604/1 YRITYSVIESTINTÄ 4 OP ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnassa tuloksenteon välineenä osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen viestintää ja valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja foorumit osaa rakentaa viestinnän keinoin myönteistä yrityskuvaa mieltää kielen hallinnan työnteon välineenä ja onnistuneen viestinnän edellytyksenä. Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, viestinnän merkitys, keinot ja foorumit, kaupankäynnin tekstit ja tiedotteet. 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op 1. Lähiopetus: Luennot, opintojakson tehtävät ja portfolio. 2. Etäopetus:. Arviointi asteikolla 1 5. Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Juholin, E Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 90 OP KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 90 OP Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op tuntee kaupan ja teollisuuden toimitusverkostojen vaihtoehdot ja valintaperusteet tuntee Corporate Social Responsibilityn (CSR:n) periaatteet ja sertifioinnit osaa hankkia CSR:n sovelluksia esitteleviä tietoja osaa tulkita CSR:n ohjeistusta oman yrityksen /case-yrityksen kannalta osaa kehittää yrityksen toimintoja CSR:n näkökulmasta hallitsee aihealueen terminologian suomeksi ja englanniksi. TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP 04LOG607/1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP ymmärtää toimitusketjun tärkeyden yrityksen oman kilpailukyvyn ja asiakkaalle tuotetun hyödyn aikaansaamisessa.

13 Johdatus logistiikkaan ja toimitusketjuihin, toimitusketjujen teknologiaratkaisujen kehityssuunnat, teollisuuden ja kaupan rakenne Suomessa, toimitusketjujen kansainvälistyminen, läpinäkyvyys ja yhteistyö arvoketjussa, toimitusketjujen tulevaisuus. 04LII602/5 Logistiikka Luennot, vierailevat luennoitsijat, teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja, artikkelianalyysi. Arviointi asteikolla 1-5. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMINEN TOIMITUSKETJUSSA 6 OP 04LOG607/2 YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMINEN TOIMITUSKETJUSSA 6 OP tuntee yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja terminologian tuntee alaan liittyvät standardit ja sertifioinnit ymmärtää ympäristö- yhteiskuntavastuun taloudellisen merkityksen osaa soveltaa CSR:n periaatteita kilpailukeinona koko toimitusketjun toiminnassa osaa kehittää yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumista toimitusketjussa. CSR osana toimitusketjun hallintaa, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun taloudellinen merkitys, standardit ja sertifikaatit kilpailukeinona, kuljetusten ympäristökysymykset kuljetusmuodoittain, eettinen ostaminen, varastojen ja terminaalien ympäristö- ja energiakysymykset, paluulogistiikka 04LII602/5 Logistiikka Luennot/vierailijaluennot, projektit. Arviointi asteikolla 1-5. Materiaali Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. LOGISTICS ENGLISH 4 ECTS 04ENG801 LOGISTICS ENGLISH 4 ECTS Learning objectives The aim of the course is to help the student to understand the basic concepts and related vocabulary of logistics in English and also to be able to understand topical articles, compile requested assignments and tasks and produce text. Contents Basic concepts and vocabulary in logistics; CSR: green supply chain and purchasing, transport, reverse logistics.

14 Prerequisites 01PENG/01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 ECTS. Assessment and evaluation Assignments and course work in Reppu. ' Evaluation: 1-5. Materials Materials provided by the lecturer. Ostotoiminta ja juridiikka 10 op Ostotoiminta ja juridiikka 10 op Moduulin osaamistavoitteet osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja osaa ottaa huomioon säännöstön vaatimukset myös tarjouskilpailuihin osallistuessaan ymmärtää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet tuntee hankintasäännösten sisällön pääpiirteittäin sekä hankintaprosessin päävaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ymmärtää, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on saa valmiudet löytää sekä soveltaa kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä pystyy vertailemaan kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeisiä sisältöjä ja huomioimaan erot ja yhtäläisyydet käytännön tasolla ymmärtää ostotoiminnan keinona luoda ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä saa valmiuksia yrityksen ostotoiminnan kehittämiseen OSTOTOIMINTA 3 op 04LII602/1 OSTOTOIMINTA 3 op ymmärtää ostotoiminnan keinona luoda ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä saa valmiuksia yrityksen ostotoiminnan kehittämiseen. Hankintatoimen tavoitteet ja merkitys, hankinnan analyysit, strategiset näkökulmat hankintaaan Osallistuminen lähioipetukseen, verkko-oppimistehtävät tai kirjatentti Arviointi asteikolla 1-5. PP-slidet, muu luentomateriaali, Ritvanen, Koivisto: Logistiikka pk-yrityksissä Hankinta kilpailutekijänä, 2007, s , Iloranta, K., Pajunen-Muhonen, H.: Hankintojen johtaminen: Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Hki, Tietosanoma SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op

15 04LII602/2 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op hallitsee sopimus- ja kauppaoikeuden riskinhallinnan liiketoiminnan sopimuksissa. Suomen sopimus-/kauppaoikeuden keskeinen sisältö sekä erityisesti käytännön riskinhallinnalliset näkökulmat Osallistuminen lähiopetukseen, oikeustapausanalyysi Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute. Luennot sekä opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Muuna opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi, Opi oikeutta 1 ja 2 teokset. Hemmo, Mika, Sopimusoikeus 1-3 teokset. Sanoma Pro:n Juridiikka online-palvelussa: Ari Saarnilehto Mika Hemmo Leena Kartio, Varallisuusoikeus JULKISET HANKINNAT 3 OP 04LII602/3 JULKISET HANKINNAT 3 OP ymmärtää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet tuntee hankintasäännösten sisällön pääpiirteittäin sekä hankintaprosessin päävaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja osaa ottaa huomioon säännöstön vaatimukset myös tarjouskilpailuihin osallistuessaan. Julkisia hankintoja koskevat normit ja sääntelyn tavoitteet. Kilpailutuksen toteuttaminen ja kilpailutukseen osallistuminen. Pienhankintojen suorittaminen. Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo 30 %. Arviointi asteikolla 1-5. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. PAKKAUS- JA VARASTOINTITOIMINNOT 5 OP 04LII604 PAKKAUS- JA VARASTOINTITOIMINNOT 5 OP tietää pakkaus- ja varastointitavat ja toiminnot ymmärtää em. toimintojen merkityksen yrityksen toimivuuteen ja yrityksen talouteen osaa soveltaa pakkaus- ja varastointitoimintojen kehittämismenetelmiä.

16 Pakkaus- ja varastointitavat ja toiminnot, ohjaus- ja tehokkuuden mittaus, varastojen ja pakkauksen suunnittelu 04LII602/5 Logistiikka Verkko-oppimistehtävät. Arviointi asteikolla 1-5. Pakkaaminen: Perustiedot pakkauksista ja pakkaamisesta, toimittajat Järvi-Kääriäinen, Leppänen-Turkula, Hki 2002, opintopaketti, Jouni Karhunen, Reijo Pouri, Jouko Santala, Kuljetukset ja varastointi, Suomen Logistiikkayhdistys ry Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. KULJETUSTOIMINTA 5 OP 04LII605 KULJETUSTOIMINTA 5 OP tuntee eri kuljetusmahdollisuudet ja ymmärtää kuljettamisen merkityksen arvoketjun kannalta tietää ja ymmärtää kuljetusoikeuden eri kuljetusmuodoissa. Kuljetusmuodot ja -välineet, kuljetussuunnittelu ja hinnoittelu, kuljetusvakuutus, kuljetusasiakirjat, kuljetusoikeus eri kuljetusmuodoissa 04LII602/5 Logistiikka Tentti, oppimistehtävät, caset, vierailija/vierailu. Arviointi asteikolla 1-5. Kuljetusoikeuksien osin: Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute. Jouni Karhunen, Reijo Pouri, Jouko Santala, Kuljetukset ja varastointi, Suomen Logistiikkayhdistys ry Lena Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, Talentum, uusin painos. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. YRITYKSEN RAHOITUSPALVELUT 5 OP 04LOG608 YRITYKSEN RAHOITUSPALVELUT 5 OP tunnistaa yrityksen rahoitusongelmat ja osaa hakea niihin ratkaisuja rahoitusmarkkinoilta perehtyy yrityksen kassanhallintaan ja maksuliikenteen hoitamiseen osaa valita kauppatapahtumaan sopivan maksutavan tunnistaa rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä erilaisilla suojautumiskeinoilla.

17 Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumentit, rahoitussuunnittelu, kassanhallinta, maksuliikenne ja ulkomaankaupan maksutavat, rahoitusriskit ja niitä suojautuminen Talouden ohjaus Luennot, oppimistehtävät, tentti. Arviointi asteikolla 1-5. Leppiniemi, J Rahoitus. WSOY. Helsinki. Internet-lähteet. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Tutkimusorientaatio 10 op Tutkimusorientaatio 10 op Moduulin osaamistavoitteet hallitsee. ymmärtää osaa kehittää TUTKIMUSPROSESSI 5 OP 04TUT601 TUTKIMUSPROSESSI 3 OP tuntee tieteellisen tutkimuksen periaatteet, lähestymistavat ja tavallisimmat yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät tuntee tutkimustyön vaiheet oppii arvioimaan menetelmien soveltuvuutta oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta Yleiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät, tutkimusongelman ymmärtäminen ja eri menetelmien soveltuvuus tutkimustarpeisiin, tiedon luotettavuus ja yleistettävyys, tutkimussuunnitelman laatiminen ja pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen. 04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit. 1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, tutkimuksen suorittaminen ja esittäminen ja/tai tentti. Arviointi asteikolla 1 5. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina: Heikkilä Tarja painos Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki. 04TUT601/2 TILASTOLLISET ANALYYSIT 2 OP

18 omaksuu kvantitatiivisen lähestymistavan tilastollisena tutkimusmenetelmänä pystyy suorittamaan tavallisimmat tilastolliset analyysit oppii asiantuntevaksi tilastojen tuottajaksi,käsittelijäksi ja hyödyntäjäksi Yleiset kvantitatiiviset menetelmät, tutkimusaineiston kerääminen ja tilanteeseen sopivan analyysimenetelmän valinta.tulosten raportointi. 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät. 2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti. Arviointi asteikolla 1 5 ja arviointikriteerit. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina: Heikkilä Tarja painos Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki. Huom. Tutkimusprosessin jatkon 5 op suoritus on vaihtoehtoinen. KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP 04TUT602 KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA SPSS 5 OP oppii käyttämään SPSS-ohjelmistoa analyysivälineenä oppii tilastollisen päätöksenteon ymmärtää tilastollisen riippuvuuden merkityksen oppii valitsemaan sopivan menetelmän ja käyttämään niitä kriittisesti. Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS: SPSS-ohjelmisto analyysivälineenä. Havaintomatriisin luominen ja käsittely. Frekvenssijakaumat, tunnusluvut ja graafinen esittäminen. Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen. Hypoteesien testaaminen. Monimuuttujamenetelmät. 04TUT601/1 Tutkimusprosessi 1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, mahdolliset projektityöt ja raportointi. Arviointi asteikolla 1 5. Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali. 04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP tuntee tutkimustekstin rakenteen ja kieliasun vaatimukset osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti osaa kirjoittaa tutkimusmenetelmän mukaisen tutkimusraportin.

19 Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen. Asiantuntijaviestintä Tutkimusprosessi Kvalitatiiviset tutkimusmentelmät TAI Tilastolliset menetelmät ja SPSS -kurssi menossa / suoritettu aiemmin Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä. Arviointi asteikolla 1 5. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY. Viskari, S Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali. KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP 04TUT603 KVALITATIIVISET MENETELMÄT 3 OP sisäistää kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla olevan ajattelun mallit osaa laatia perustellun kvalitatiivisin menetelmin toteutettavan tutkimussuunnitelman osaa arvioida kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia tutkimustavan omista lähtökohdista käsin. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Erilaiset tutkimusasetelmat. Kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan perustuvan tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi. 04TUT601/1 Tutkimusprosessi 1. Lähiopetus: Luennot ja harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 1 5 ja arviointikriteerit. Koskinen,I., Alasuutari P., Peltonen T., Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. 04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP tuntee tutkimustekstin rakenteen ja kieliasun vaatimukset osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti osaa kirjoittaa tutkimusmenetelmän mukaisen tutkimusraportin.

20 Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen Asiantuntijaviestintä Tutkimusprosessi Kvalitatiiviset tutkimusmentelmät TAI Tilastolliset menetelmät ja SPSS -kurssi menossa / suoritettu aiemmin Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä. Arviointi asteikolla 1 5. TAI Yhteinen verkkototeutus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -opintojakson kanssa. Arviointi asteikolla 1 5. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY. Viskari, S Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali. Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op Moduulin osaamistavoitteet hallitsee. ymmärtää osaa kehittää KANSAINVÄLINEN TALOUSPOLITIIKKA 3 OP 04LOG901/1 KANSAINVÄLINEN TALOUSPOLITIIKKA 3 OP ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön vaikutukset yrityksen toiminnalle hallitsee eri valuuttakurssijärjestelmät ja niiden toimintamekanismin hallitsee talous- ja rahaliiton perustiedot. Kansainvälisen kaupankäynnin syyt, vapaakauppa vs. protektionismi, alueellisen integroitumisen eri asteet, valuuttamarkkinat ja valuuttakurssijärjestelmät, talous- ja rahaliitto EMU. 04LII602/6 Yritys ja kansantalous Luennot, oppimispäiväkirja, lopputentti. Arviointi asteikolla 1-5. Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 Kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT 1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot.................................................................................. 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS....................................................................

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Itsensä kehittäminen alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelma HAAGAHELIA ammattikorkeak... Page 1 of 30 Itsensä kehittäminen Otsikon "Itsensä kehittäminen" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot