Nostokorkeuden esivalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostokorkeuden esivalinta"

Transkriptio

1 Nostokorkeuden esivalinta Käyttöohjeet s

2 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä ja selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Huomioi, että pidätämme oikeuden muodon, varusteiden ja tekniikan muutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällöstä ei siten voida johtaa mitään vaatimuksia laitteen tietyistä ominaisuuksista. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. VARO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. OHJE Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t o Tarkoittaa vakiovarustusta Tarkoittaa lisävarustusta 3

3 Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

4 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet... 8 B Tuotekuvaus Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Toimintakuvaus C Käyttö Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Ensimmäinen käyttöönotto Käyttövalmiuden luominen Varastoalueiden ja hyllytasojen ohjelmointi Tilauksen syöttö Varastoalueen asetus Tehtävän syöttö Tehtävän käsittely Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä SNAP IN -tila Nostokorkeuden esivalinta ja kuorma-anturit Parametrit Häiriötilanteet Varastonhallintajärjestelmän rajapinta Toimintakuvaus Laitteisto Tietopöytäkirjojen kuvaus

5 6

6 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjekirjassa kuvattu nostokorkeuden esivalinta auttaa asemoimaan kuormankäsittelylaitteen säätelemällä kulloistakin nostokorkeutta ja käyttötilaa ja näyttämällä ne. Käyttäjä valvoo nosto- ja pinoamisvaihetta suoraan. Nostokorkeuden esivalintaa on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjekirjan mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Sallitut käyttöolosuhteet OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue -25 C +40 C. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla Ex-alueilla on kielletty. 7

7 3 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää nostokorkeuden esivalintaa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että nostokorkeuden esivalintaa käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien osapuolten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. OHJE Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 8

8 B Tuotekuvaus 1 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Syöttöyksikkö on kalvonäppäimistö. Siihen kuuluu viisi symbolinäppäintä sisältävä osio (2-6) ja numerot 0-9 sisältävä osio (7). Näyttöruutu koostuu graafisesta näytöstä (1). Painikkeet ja näytöt on merkitty kielestä riippumattomin symbolein Kohta Nimike Toiminto 1 Graafinen näyttö 2 Varastoalueen vaihtokytkentä Varastoalueiden vaihtopainike. 3 Varastostaottotehtävä Varastostaottotehtävän aktivointipainike. 4 SNAP IN Korkeuden esivalinta- ja SNAP IN -tilan kytkentäpainike. 5 CE-painike Tehtävän poisto- ja ohjelmointitoiminnon päättämispainike. 6 Varastointitehtävä Varastointitehtävän aktivointipainike. 7 Numero-osio 0-9 Hyllytason 0-99 syöttöpainikkeet. 9

9 AC BD SNAP mm inch Kohta Näytön kuvaus Toiminto 8 Varastoalueen symboli 9 Varastoalue Varastoalueiden A - D aakkosellinen näyttö 10 Varastoalue Varastoalueiden 1-8 numeerinen näyttö 11 SNAP IN -tila Näyttää, onko SNAP IN -tila aktivoitu. 12 Nosto Näyttää noston tavoitenostosuunnan. 13 Nostokorkeus Ajankohtaisen nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma). 14 Hyllytason symboli 15 Hyllytaso Hyllytason näyttö 16 Lasku Näyttää laskun tavoitenostosuunnan. 17 Radioyhteys Näyttää radioyhteyden tai etätilan. 18 Veto Näyttää, että kuorma voidaan ottaa hyllystä vetotoiminnolla. 19 Varastostaottotehtävä Näyttää, että varastostaottotehtävä on aktiivinen. 20 Varastointitehtävä Näyttää, että varastointitehtävä on aktiivinen. 21 Työntö Näyttää, että kuorma voidaan laittaa hyllyyn työntötoiminnolla. 10

10 2 Toimintakuvaus VARO! Pinoamisvaiheen vastuu on trukin kuljettajalla. Nostokorkeuden esivalinta on vain käyttöapuohjelma. Nostokorkeuden esivalinta auttaa käyttäjää asemoimaan kuormankäsittelylaitteen säätelemällä nostokorkeutta (13) ja käyttötilaa ja näyttämällä ne. Nostokorkeuden esivalinta toimii laajennusasteesta riippuen vapaanostossa ja maston nostossa tai vain maston nostossa. Varastointi- ja varastostaottotehtävä Nostokorkeuden esivalinta tarjoaa mahdollisuuden syöttää hyllytasot numeronäppäimillä (7) sekä valita varastointi- ja varastostaottotehtäviä varastointitoiminnon (6) ja varastostaoton (3) painikkeilla. Varastointi- tai varastostaottotehtävän syöttämisen jälkeen nostokorkeuden esivalinta tarjoaa muita asemointiapuvälineitä. Tavoitenostosuunta ja nopeudenalennus Tavoitenostosuunta näytetään noston (12) tai laskun (16) näytöllä. Lähestyttäessä tavoiteasemaa noston tai laskun näyttö vilkkuu nopeammin ja nosto- tai laskunopeutta alennetaan. Tavoiteasema Nostoliike pysäytetään saavutettaessa tavoiteasema ja työnnön näyttö (21) tulee näkyviin. Samanaikaisesti sammuu noston (12) tai laskun (16) näyttö. Kuorman voi varastoida hyllyyn tai ottaa hyllystä työntötoiminnolla. Tehtävä päätetään tavoiteaseman saavuttamisen jälkeen. Kun ohjausvipua käytetään uudelleen, nosto tai lasku jatkuu. 11

11 SNAP IN SNAP IN -tilassa lähin hyllytaso tunnistetaan automaattisesti tavoitekorkeudeksi, jos MULTI-PILOTin tai SOLO-PILOTin ohjaustila on alle 60 % enimmäisarvosta. Pinoamistehtävä luodaan automaattisesti. SNAP IN -tila on aktivoitava painamalla SNAP IN -painiketta (4), (ks. "SNAP IN -tila" sivulla 22). Kuorma-anturit (o) Jos trukissa on kuorma-anturit, ohjausjärjestelmä tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Tällöin vahvistamista varastointi- tai varastostaottopainikkeella ei tarvita. Tehtävä käynnistyy heti, kun syötetään kelvollinen hyööytaso. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. 12

12 Pinoamisapu (o) Pinoamisapu auttaa käyttäjää varastoinnissa ja varastostaotossa myös laskemalla vapaanostokorkeuden tai laskemalla kuorman hyllytason korkeudelle. Asiakaspalvelu voi tiettyä parametria muuttamalla ottaa pinoamisavun käyttöön ja poistaa sen käytöstä, (ks. "Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä" sivulla 21). Käyttömuodot Nostokorkeuden esivalintaa voi käyttää neljällä käyttötavalla: Nostokorkeuden näyttö: Nostokorkeus näkyy näytössä. Käyttäjä ei voi vaikuttaa siihen. Nostokorkeuden esivalinta: Nostokorkeus näkyy näytössä. Käyttäjä voi valita hyllytasot, joihin trukki ajetaan. Nostokorkeuden esivalinta pinoamisavulla: Nostokorkeuteen noston/laskun jälkeen nostokorkeuden esivalinta luo toisen tehtävän, jolla kuorma nostetaan vapaaksi tai asetuskorkeutta hyllyssä vähennetään. Nostokorkeuden esivalinta pinoamisavulla ja kuorma-antureilla: Nostokorkeuden esivalinta tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- tai varastostaottotehtävä. Nostokorkeuteen noston/laskun jälkeen nostokorkeuden esivalinta luo toisen tehtävän, jolla kuorma nostetaan vapaaksi tai asetuskorkeutta hyllyssä vähennetään. Valmistajan asiakaspalvelu voi asettaa käyttötavan. 13

13 14

14 C Käyttö 1 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Kohta Nimike Toiminto 1 Graafinen näyttö 2 Varastoalueen vaihtokytkentä Varastoalueiden vaihtopainike. 3 Varastostaottotehtävä Varastostaottotehtävän aktivointipainike. 4 SNAP IN Korkeuden esivalinta- ja SNAP IN -tilan kytkentäpainike. 5 CE-painike Tehtävän poisto- ja ohjelmointitoiminnon päättämispainike. 6 Varastointitehtävä Varastointitehtävän aktivointipainike. 7 Numero-osio 0-9 Hyllytason 0-99 syöttöpainikkeet. 15

15 AC BD SNAP mm inch Kohta Näytön kuvaus Toiminto 8 Varastoalueen symboli 9 Varastoalue Varastoalueiden A - D aakkosellinen näyttö 10 Varastoalue Varastoalueiden 1-8 numeerinen näyttö 11 SNAP IN -tila Näyttää, onko SNAP IN -tila aktivoitu. 12 Nosto Näyttää noston tavoitenostosuunnan. 13 Nostokorkeus Ajankohtaisen nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma). 14 Hyllytason symboli 15 Hyllytaso Hyllytason näyttö 16 Lasku Näyttää laskun tavoitenostosuunnan. 17 Radioyhteys Näyttää radioyhteyden tai etätilan. 18 Veto Näyttää, että kuorma voidaan ottaa hyllystä vetotoiminnolla. 19 Varastostaottotehtävä Näyttää, että varastostaottotehtävä on aktiivinen. 20 Varastointitehtävä Näyttää, että varastointitehtävä on aktiivinen. 21 Työntö Näyttää, että kuorma voidaan laittaa hyllyyn työntötoiminnolla. 16

16 2 Ensimmäinen käyttöönotto Nostokorkeuden esivalinnassa ensimmäisessä käyttöönotossa on asetettava varastoalueet ja asianmukaiset hyllytasot. Tämän voi tehdä valmistajan asiakaspalvelu. 3 Käyttövalmiuden luominen Nostokorkeuden esivalinta on otettava käyttöön trukin käynnistämisen jälkeen. Käyttövalmiuden luominen Menettelytapa Nosta kuormankäsittelylaite kerran viitepisteeseen (vapaanoston ja maston noston siirtymä). Ilman muita säätöjä ja asetuksia näytetään ajankohtainen nostokorkeus millimetreinä, (ks. "Toimintakuvaus" sivulla 11). Käyttövalmius on luotu 17

17 4 Varastoalueiden ja hyllytasojen ohjelmointi Ohjelmointitilan aktivointi Menettelytapa Paina painiketta "Varastointitehtävä" (6) 4 sekuntia, ja sen jälkeen painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) 4 sekuntia ohjelmointitilan aktivoimiseksi. Näyttö kuittaa ensimmäisen syötön vilkkumalla lyhyesti. Kahden syötön välinen tauko ei saa olla yli 2 s. Ohjelmointitila aktivoitu Varastoalueen/hyllytason ohjelmointi Edellytykset Kuormankäsittelylaitteessa ei ole kuormaa. Haarukka on kohdistettu vaakasuoraan. Menettelytapa Varastoalueen asetus, (ks. "Varastoalueen asetus" sivulla 19). Syötä haluamasi hyllytaso numeronäppäimillä (7). Jos syötetään epäkelpo hyllytaso, näyttöihin "Nostokorkeus" (13) ja "Hyllytaso" (15) tulee näkyviin kahdeksikkoja. Aja syötetylle hyllytasolle. Hyllytasoon on ajettu, kun haarukka on lavan alaurien kohdalla hyllyssä. Painamalla painiketta "Varastointitehtävä" (6) tallennat asennon. Jos hyllytaso tallennettiin oikein, näytön "Varastoalue" (9 tai 10) ja "Hyllytaso" (14) vilkkuminen keskeytetään 2 sekunniksi. Tämän jälkeen näyttö "Hyllytaso" sammuu ja näyttö "Varastoalue" (9 tai 10) vilkkuu. Ohjelmoi muut hyllytasot. Ohjelmoi toinen varastoalue painamalla painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Ohjelmoi hyllytasot kuvatulla tavalla. Varastoalue/hyllytaso ohjelmoitu Ohjelmointitilan deaktivointi Menettelytapa Deaktivoi ohjelmointitila ohjelmointitoiminnon jälkeen painamalla CE-painiketta (5). Jos mitään painiketta ei paineta yli 20 sekuntiin, nostokorkeuden esivalinta kytkeytyy automaattisesti käyttötilaan. Ohjelmointitila deaktivoitu 18

18 5 Tilauksen syöttö Jos ei ole valittu voimassa olevaa nostokorkeutta, näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy "----". Kun voimassa oleva nostokorkeus on tunnistettu, tämä näkyy näytössä "Nostokorkeus" (13). Varastoalueeksi on oletuksena valittu A. Näyttö "Varastoalueet" (9) kattaa varastoalueet, B, C, D. Numeerinen näyttö "Varastoalueet (10) kattaa varastoalueet 0 ja Varastoalueen asetus Varastoalueen asetus Menettelytapa Paina lyhyesti painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä 0 - B0 - C0 - D0- A0... Paina pitkään painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä A0 - A1 - A0 - A1... Paina painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2) uudelleen lyhyesti. Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä A1 - B1 - C1 - D1- A1... Varastoalue on asetettu. Varastoalue pysyy asetettuna, kunnes uusi varastoalue on asetettu. 19

19 5.2 Tehtävän syöttö Tehtävän syöttö Menettelytapa Syötä tehtävän tasonumero numeronäppäimistöllä (7). Syötettävä arvo voi olla yksi- tai kaksipaikkainen. Säätöalue: Vahvista syötetty arvo painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai painiketta "Varastointitehtävä" (6). Jos trukissa on lisävarusteena saatavat kuorma-anturit, nostokorkeuden esivalinta tunnistaa enintään 2 sekunnissa, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Kuormantunnistuksen voi kuitenkin ohittaa painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Tehtävä on syötetty. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Tehtävän muuttaminen Menettelytapa Syötä uusi tasonumero numeronäppäimistöllä. Tehtävän syöttöä voidaan muuttaa vain siinä tapauksessa, että tehtävää ei vielä ole päätetty painikkeella "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Tehtävä on muutettu. Tehtävän poistaminen Menettelytapa Paina CE-painiketta (5). Jos tehtävän syöttäminen on päätetty, tehtävää suoritetaan, ja sen voi poistaa vain painamalla CE-painiketta. Tehtävä on poistettu. 20

20 6 Tehtävän käsittely Tehtävän syöttämisen jälkeen näytössä "Nosto" (12) tai "Lasku" (16) hitaasti vilkkuva symboli osoittaa nostosuunnan. Jos kuormankäsittelylaite on "lähialueella" (n. 500 mm:n säteellä), nostosuuntanäyttö vilkkuu nopeasti ja nostonopeutta vähennetään. Kun esivalittu pinoamisasento on saavutettu, nosto pysähtyy, näyttö "Nosto" (12) tai "Lasku" (16) sammuu ja näyttöön tulee näkyviin symboli "Työntö" (21). Tehtävä on valmis ohjausvivun vapauttamisen jälkeen (ohjausvipu palaa alkuasentoonsa). Tehtävää jatketaan, jos pinoamisapu on aktivoitu, (ks. "Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä" sivulla 21). 7 Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä Pinoamisapu tukee käyttäjää varastoinnissa ja varastostaotossa. Valmistajan asiakaspalvelu voi ottaa pinoamisavun käyttöön tai pois käytöstä. 2. tavoitekorkeus saavutetaan tavoitekorkeuden ja ohjausvivun (MULTI-PILOT, SOLO-PILOT) vapauttamisen jälkeen. Varastoinnin yhteydessä kuormankäsittelylaite on varastointikohdan yläpuolella, ja 2. tavoitekorkeudeksi määritetään hyllytason korkeus. Varastostaoton yhteydessä haarukka on vielä hyllyn korkeudella, joten 2. tavoitekorkeudeksi määritetään sen verran ylempi korkeus, että kuorman voi nostaa vapaaksi. 2. tavoitekorkeuteen voidaan ajaa tutulla tavalla. Tehtävä on valmis 2. tavoitekorkeuden saavuttamisen ja ohjausvivun vapauttamisen jälkeen (ohjausvipu palaa alkuasentoonsa). 21

21 8 SNAP IN -tila Näyttö "SNAP IN -tila" (11) ilmaisee, onko SNAP IN -tila otettu käyttöön. SNAP IN - tilassa noston tai laskun yhteydessä tunnistetaan seuraava hyllytaso automaattisesti tavoitekorkeudeksi. Hyllytasoa ei tarvitse syöttää. SNAP IN -tilassa lähin hyllytaso tunnistetaan automaattisesti tavoitekorkeudeksi, jos MULTI-PILOTin tai SOLO-PILOTin ohjaustila on alle 60 % enimmäisarvosta. Nosto-/laskunopeutta on vähennettävä, ja seuraava hyllytaso on otettava tavoitteeksi sillä hetkellä valittuna olevalla varastoalueella. SNAP IN -tilan kytkeminen päälle ja pois päältä Menettelytapa Painamalla SNAP IN -painiketta (4) SNAP IN -tila voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Näyttö "SNAP IN -tila" (11) ilmaisee, onko SNAP IN -tila otettu käyttöön tai pois käytöstä. SNAP IN on kytketty päälle tai pois päältä. Tehtävä suoritetaan kuvatulla tavalla. 9 Nostokorkeuden esivalinta ja kuorma-anturit Jos trukissa on kuorma-anturit, nostokorkeuden esivalinta tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Painikkeita "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6) ei tarvitse painaa. Pinoamistehtävä käynnistyy heti, kun syötetään kelvollinen hyllytaso. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Varastointi- tai varastostaottotehtävän muuttaminen Menettelytapa Senhetkistä varastointi- tai varastostaottotehtävää voidaan muuttaa painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Muuta varastointi- tai varastostaottotehtävä. 22

22 10 Parametrit Valmistajan asiakaspalvelu voi asettaa nostokorkeuden esivalinnan toimintalaajuuden parametrien avulla. Seuraavat toiminnot voidaan asettaa: Nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma) Pinoamisavun aktivointi/deaktivointi Kohteen lähestymisnopeuden asetus Käyttötavan asetus Pinoamisoffset erikseen jokaiselle varastoalueelle (varastoinnin ja varastostaoton ero) 11 Häiriötilanteet Jos syötetään väärä arvo, näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy 3 sekuntia arvo "8888". Sen jälkeen nostokorkeuden esivalinta palautuu jälleen syöttötilaan. Nostokorkeuden esivalinnan toimintahäiriön sattuessa näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy "Err". 23

23 12 Varastonhallintajärjestelmän rajapinta 12.1 Toimintakuvaus Nostokorkeuden esivalinnan sarjaliitäntä (RS-232) mahdollistaa seuraavat toiminnot: tehtävän syöttö varastonhallintajärjestelmän kautta tehtävän tehtävätilan kysely trukkitilan kysely Tiedonvaihto tapahtuu sähkeiden avulla tiedonsiirron ja nostokorkeuden esivalinnan välillä. Tiedonsiirron sähkeessä nostokorkeuden esivalintaan tiedonsiirtopääte koodaa, halutaanko varastoida ottaa varastosta kysyä tehtävätila tai kysyä trukkitila. Suoritettu tehtävä poistetaan lähettämällä 0 tehtävän päätyttyä. Tämän jälkeen varastonhallintajärjestelmän kautta voidaan syöttää uusi tehtävä. 24

24 12.2 Laitteisto Järjestelmän ominaisuudet RS-232-sarjaliitäntä Tiedonsiirto 9600 baudia 8 databittiä Ei pariteettibittiä Pysäytysbitti Ei kättelyä PIN-varaus, 4-napainen Saab-pistoke PIN Nimike Huomautus 1 RS232, GND Maadoitus 2 RS232, RxD Tulevat tiedot 3 RS232, TxD Lähtevät tiedot 4 Ei käytössä Liitä varastonhallintajärjestelmä Liitä varastonhallintajärjestelmä Edellytykset Nostokorkeuden esivalinta asennettu Menettelytapa Liitä nostokorkeuden esivalinnan pistoke varastonhallintajärjestelmän pistokkeeseen. Varastonhallintajärjestelmän liitäntäpistoke nostokorkeuden esivalintaan on asennettu kuljettajan turvakehään. Varastonhallintajärjestelmä on liitettynä. 25

25 12.3 Tietopöytäkirjojen kuvaus Tiedonsiirrosta nostokorkeuden esivalintaan kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Nimike Alkumerkki Tehtävätyyppi Tavoitenostokorkeus (MSB) Tavoitenostokorkeus (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki Nostokorkeuden esivalinnasta tiedonsiirtoon kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 Data 11 Data 12 Data 13 Nimike Alkumerkki Trukkitila Tila Tavoitenostokorkeuden merkki (LSB) Tavoitenostokorkeus (MSB) Tavoitenostokorkeus (LSB) Tosinostokorkeuden merkki Tosinostokorkeus (MSB) Tosinostokorkeus (LSB) Kuorman painon merkki Kuorman paino (MSB) Kuorman paino (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki Tiedonsiirrosta nostokorkeuden esivalintaan kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 Data 11 Nimike Alkumerkki Trukkitila Ajonopeus Ohjauskulma (MSB) Ohjauskulma (LSB) Työntöasento Sivutyöntöasento Akun varaustila BS (MSB) BS (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki 26

26 Tarkastussumma 1 bitin pituinen tarkastussumma on kaikkien lähetettyjen merkkien yhteissumma (alkumerkistä viimeiseen databittiin saakka). Tarkastussumma siirretään ilman ylijuoksua. Vastaanotetuista sähkeistä ei lähetetä kuittausta Koodaus Tehtävätyypin koodaus Nimike Koodaus Ei tehtävää ASCII 48 Varastointi ASCII 49 Varastostaotto ASCII 50 Pinoamistilan kysely ASCII 51 Trukkitilan kysely ASCII 52 Tilan koodaus Nimike Koodaus Tehtävää ei ole annettu ASCII 48 (käynnistystila) Tehtävä vastaanotettu ASCII 49 Tehtävä suoritettu ASCII 50 Tehtävän vastaanotossa virhe ASCII 51 Nostokorkeuden esivalinta ASCII 52 keskeyttänyt tehtävän Nostokorkeuden esivalinnan ASCII 53 varastointitehtävä on aktivoitu Nostokorkeuden esivalinnan ASCII 54 varastostaottotehtävä on aktivoitu Säätöalueet ja virheilmoitukset Nimike Arvoalue Huomautus Virhe Tavoite-/tosinostokorkeus mm 1 mm väli 0x8000 Kuorman paino kg 1 kg väli 0x8000 Ajonopeus 0-20 km/h 0,1 km/h väli 0x8000 Ohjauskulma astetta 0 = vetoyksikön suunta, 0x8000 US vastaan Työntöasento cm Mastonkannatin vedetty 255 kokonaan takaisin = 0 Sivutyöntöasento ± 200 mm keski = 0, 0x80 vasen = negatiiviset arvot, oikea = positiiviset arvot Käyttötuntilaskuri tuntia Akun varaustila %

27 28

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja TM6000

Käyttäjän käsikirja TM6000 Käyttäjän käsikirja TM6000 Mittariohjelma C30.BFI.00472B.100090 62928472 sivu ii Sisällysluettelo 1. Yleistä tästä dokumentista... 1 1.1 Tässä dokumentissa käytetyt graafiset symbolit... 1 1.2 Tässä dokumentissa

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Sisältö Johdanto... 4 Radio... 24 CD-soitin... 30 AUX-liitäntä... 34 USB-liitäntä... 36 Ääniohjaus... 41 Puhelin... 49 Hakemisto... 62 4 Johdanto Johdanto Yleistä tietoa...

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy Käyttäjän opas Epec Oy 2 / 146 DOKUMENTIN VERSIOHISTORIA Päiväys Selite 13.5.2009 Ensimmäinen julkaistu versio 25.11.2009 Päivitetty ja kommentoitu 1.12.2009 Päivitetty katselmoinnin jälkeen: - Teksti

Lisätiedot

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER FI TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Toiminnot ja pakkauksen sisältö...

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigaattori Radio/CD TravelPilot E1/E2 Käyttöohje www.blaupunkt.com Laitteen esittely 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -painike Lyhyt painallus: käynnistää navigoinnin ja aktivoi

Lisätiedot

FIN. Ajoneuvolaite. Käyttöohje. Version 3.7 B.C.DG

FIN. Ajoneuvolaite. Käyttöohje. Version 3.7 B.C.DG Version 37 BCDG FIN Ajoneuvolaite Käyttöohje Tietoja tiemaksuvelvollisuuden tonnilukurajasta ja sen esittämisestä käyttöohjeen tässä versiossa Saksan liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin ministeriön

Lisätiedot

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje Sisältö Sisältö Tästä ohjekirjasta...5 Käytetyt tunnukset...5 Tarkoituksenmukainen käyttö...5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07

Käyttöohje NILAN VGU250EK. Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Versio SW 1.24 30.10.07 äyttöohje NILAN VGU250E Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 Järjestelmätyypit 4 Lämpöanturien yleiskuvaus 4 Anturien sijainti 5 Turvatermostaatti 5 Ohjauspaneeli

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-ComfortTouch

Käyttöohje Busch-ComfortTouch 1673-1-8041 19.12.2014 Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - Bedienungsanleitung - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364392422833_174011.docx

Lisätiedot

1X-X3 Käyttöohje P/N 501-419028-2-11 REV 01.10 ISS 18NOV13

1X-X3 Käyttöohje P/N 501-419028-2-11 REV 01.10 ISS 18NOV13 1X-X3 Käyttöohje P/N 501-419028-2-11 REV 01.10 ISS 18NOV13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja Versio Sertifiointi Euroopan unionin direktiivit Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security. Kaikki oikeudet

Lisätiedot