Nostokorkeuden esivalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostokorkeuden esivalinta"

Transkriptio

1 Nostokorkeuden esivalinta Käyttöohjeet s

2 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä ja selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Huomioi, että pidätämme oikeuden muodon, varusteiden ja tekniikan muutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällöstä ei siten voida johtaa mitään vaatimuksia laitteen tietyistä ominaisuuksista. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. VARO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. OHJE Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t o Tarkoittaa vakiovarustusta Tarkoittaa lisävarustusta 3

3 Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

4 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet... 8 B Tuotekuvaus Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Toimintakuvaus C Käyttö Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Ensimmäinen käyttöönotto Käyttövalmiuden luominen Varastoalueiden ja hyllytasojen ohjelmointi Tilauksen syöttö Varastoalueen asetus Tehtävän syöttö Tehtävän käsittely Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä SNAP IN -tila Nostokorkeuden esivalinta ja kuorma-anturit Parametrit Häiriötilanteet Varastonhallintajärjestelmän rajapinta Toimintakuvaus Laitteisto Tietopöytäkirjojen kuvaus

5 6

6 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjekirjassa kuvattu nostokorkeuden esivalinta auttaa asemoimaan kuormankäsittelylaitteen säätelemällä kulloistakin nostokorkeutta ja käyttötilaa ja näyttämällä ne. Käyttäjä valvoo nosto- ja pinoamisvaihetta suoraan. Nostokorkeuden esivalintaa on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjekirjan mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista ja voi aiheuttaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumisen. 2 Sallitut käyttöolosuhteet OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Sallittu lämpötila-alue -25 C +40 C. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. Käyttö räjähdysvaarallisilla Ex-alueilla on kielletty. 7

7 3 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjekirjassa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää nostokorkeuden esivalintaa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että nostokorkeuden esivalintaa käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien osapuolten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjekirjan ja ymmärtäneet sen sisällön. OHJE Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjekirjan noudattamatta jättämisestä. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 8

8 B Tuotekuvaus 1 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Syöttöyksikkö on kalvonäppäimistö. Siihen kuuluu viisi symbolinäppäintä sisältävä osio (2-6) ja numerot 0-9 sisältävä osio (7). Näyttöruutu koostuu graafisesta näytöstä (1). Painikkeet ja näytöt on merkitty kielestä riippumattomin symbolein Kohta Nimike Toiminto 1 Graafinen näyttö 2 Varastoalueen vaihtokytkentä Varastoalueiden vaihtopainike. 3 Varastostaottotehtävä Varastostaottotehtävän aktivointipainike. 4 SNAP IN Korkeuden esivalinta- ja SNAP IN -tilan kytkentäpainike. 5 CE-painike Tehtävän poisto- ja ohjelmointitoiminnon päättämispainike. 6 Varastointitehtävä Varastointitehtävän aktivointipainike. 7 Numero-osio 0-9 Hyllytason 0-99 syöttöpainikkeet. 9

9 AC BD SNAP mm inch Kohta Näytön kuvaus Toiminto 8 Varastoalueen symboli 9 Varastoalue Varastoalueiden A - D aakkosellinen näyttö 10 Varastoalue Varastoalueiden 1-8 numeerinen näyttö 11 SNAP IN -tila Näyttää, onko SNAP IN -tila aktivoitu. 12 Nosto Näyttää noston tavoitenostosuunnan. 13 Nostokorkeus Ajankohtaisen nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma). 14 Hyllytason symboli 15 Hyllytaso Hyllytason näyttö 16 Lasku Näyttää laskun tavoitenostosuunnan. 17 Radioyhteys Näyttää radioyhteyden tai etätilan. 18 Veto Näyttää, että kuorma voidaan ottaa hyllystä vetotoiminnolla. 19 Varastostaottotehtävä Näyttää, että varastostaottotehtävä on aktiivinen. 20 Varastointitehtävä Näyttää, että varastointitehtävä on aktiivinen. 21 Työntö Näyttää, että kuorma voidaan laittaa hyllyyn työntötoiminnolla. 10

10 2 Toimintakuvaus VARO! Pinoamisvaiheen vastuu on trukin kuljettajalla. Nostokorkeuden esivalinta on vain käyttöapuohjelma. Nostokorkeuden esivalinta auttaa käyttäjää asemoimaan kuormankäsittelylaitteen säätelemällä nostokorkeutta (13) ja käyttötilaa ja näyttämällä ne. Nostokorkeuden esivalinta toimii laajennusasteesta riippuen vapaanostossa ja maston nostossa tai vain maston nostossa. Varastointi- ja varastostaottotehtävä Nostokorkeuden esivalinta tarjoaa mahdollisuuden syöttää hyllytasot numeronäppäimillä (7) sekä valita varastointi- ja varastostaottotehtäviä varastointitoiminnon (6) ja varastostaoton (3) painikkeilla. Varastointi- tai varastostaottotehtävän syöttämisen jälkeen nostokorkeuden esivalinta tarjoaa muita asemointiapuvälineitä. Tavoitenostosuunta ja nopeudenalennus Tavoitenostosuunta näytetään noston (12) tai laskun (16) näytöllä. Lähestyttäessä tavoiteasemaa noston tai laskun näyttö vilkkuu nopeammin ja nosto- tai laskunopeutta alennetaan. Tavoiteasema Nostoliike pysäytetään saavutettaessa tavoiteasema ja työnnön näyttö (21) tulee näkyviin. Samanaikaisesti sammuu noston (12) tai laskun (16) näyttö. Kuorman voi varastoida hyllyyn tai ottaa hyllystä työntötoiminnolla. Tehtävä päätetään tavoiteaseman saavuttamisen jälkeen. Kun ohjausvipua käytetään uudelleen, nosto tai lasku jatkuu. 11

11 SNAP IN SNAP IN -tilassa lähin hyllytaso tunnistetaan automaattisesti tavoitekorkeudeksi, jos MULTI-PILOTin tai SOLO-PILOTin ohjaustila on alle 60 % enimmäisarvosta. Pinoamistehtävä luodaan automaattisesti. SNAP IN -tila on aktivoitava painamalla SNAP IN -painiketta (4), (ks. "SNAP IN -tila" sivulla 22). Kuorma-anturit (o) Jos trukissa on kuorma-anturit, ohjausjärjestelmä tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Tällöin vahvistamista varastointi- tai varastostaottopainikkeella ei tarvita. Tehtävä käynnistyy heti, kun syötetään kelvollinen hyööytaso. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. 12

12 Pinoamisapu (o) Pinoamisapu auttaa käyttäjää varastoinnissa ja varastostaotossa myös laskemalla vapaanostokorkeuden tai laskemalla kuorman hyllytason korkeudelle. Asiakaspalvelu voi tiettyä parametria muuttamalla ottaa pinoamisavun käyttöön ja poistaa sen käytöstä, (ks. "Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä" sivulla 21). Käyttömuodot Nostokorkeuden esivalintaa voi käyttää neljällä käyttötavalla: Nostokorkeuden näyttö: Nostokorkeus näkyy näytössä. Käyttäjä ei voi vaikuttaa siihen. Nostokorkeuden esivalinta: Nostokorkeus näkyy näytössä. Käyttäjä voi valita hyllytasot, joihin trukki ajetaan. Nostokorkeuden esivalinta pinoamisavulla: Nostokorkeuteen noston/laskun jälkeen nostokorkeuden esivalinta luo toisen tehtävän, jolla kuorma nostetaan vapaaksi tai asetuskorkeutta hyllyssä vähennetään. Nostokorkeuden esivalinta pinoamisavulla ja kuorma-antureilla: Nostokorkeuden esivalinta tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- tai varastostaottotehtävä. Nostokorkeuteen noston/laskun jälkeen nostokorkeuden esivalinta luo toisen tehtävän, jolla kuorma nostetaan vapaaksi tai asetuskorkeutta hyllyssä vähennetään. Valmistajan asiakaspalvelu voi asettaa käyttötavan. 13

13 14

14 C Käyttö 1 Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Kohta Nimike Toiminto 1 Graafinen näyttö 2 Varastoalueen vaihtokytkentä Varastoalueiden vaihtopainike. 3 Varastostaottotehtävä Varastostaottotehtävän aktivointipainike. 4 SNAP IN Korkeuden esivalinta- ja SNAP IN -tilan kytkentäpainike. 5 CE-painike Tehtävän poisto- ja ohjelmointitoiminnon päättämispainike. 6 Varastointitehtävä Varastointitehtävän aktivointipainike. 7 Numero-osio 0-9 Hyllytason 0-99 syöttöpainikkeet. 15

15 AC BD SNAP mm inch Kohta Näytön kuvaus Toiminto 8 Varastoalueen symboli 9 Varastoalue Varastoalueiden A - D aakkosellinen näyttö 10 Varastoalue Varastoalueiden 1-8 numeerinen näyttö 11 SNAP IN -tila Näyttää, onko SNAP IN -tila aktivoitu. 12 Nosto Näyttää noston tavoitenostosuunnan. 13 Nostokorkeus Ajankohtaisen nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma). 14 Hyllytason symboli 15 Hyllytaso Hyllytason näyttö 16 Lasku Näyttää laskun tavoitenostosuunnan. 17 Radioyhteys Näyttää radioyhteyden tai etätilan. 18 Veto Näyttää, että kuorma voidaan ottaa hyllystä vetotoiminnolla. 19 Varastostaottotehtävä Näyttää, että varastostaottotehtävä on aktiivinen. 20 Varastointitehtävä Näyttää, että varastointitehtävä on aktiivinen. 21 Työntö Näyttää, että kuorma voidaan laittaa hyllyyn työntötoiminnolla. 16

16 2 Ensimmäinen käyttöönotto Nostokorkeuden esivalinnassa ensimmäisessä käyttöönotossa on asetettava varastoalueet ja asianmukaiset hyllytasot. Tämän voi tehdä valmistajan asiakaspalvelu. 3 Käyttövalmiuden luominen Nostokorkeuden esivalinta on otettava käyttöön trukin käynnistämisen jälkeen. Käyttövalmiuden luominen Menettelytapa Nosta kuormankäsittelylaite kerran viitepisteeseen (vapaanoston ja maston noston siirtymä). Ilman muita säätöjä ja asetuksia näytetään ajankohtainen nostokorkeus millimetreinä, (ks. "Toimintakuvaus" sivulla 11). Käyttövalmius on luotu 17

17 4 Varastoalueiden ja hyllytasojen ohjelmointi Ohjelmointitilan aktivointi Menettelytapa Paina painiketta "Varastointitehtävä" (6) 4 sekuntia, ja sen jälkeen painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) 4 sekuntia ohjelmointitilan aktivoimiseksi. Näyttö kuittaa ensimmäisen syötön vilkkumalla lyhyesti. Kahden syötön välinen tauko ei saa olla yli 2 s. Ohjelmointitila aktivoitu Varastoalueen/hyllytason ohjelmointi Edellytykset Kuormankäsittelylaitteessa ei ole kuormaa. Haarukka on kohdistettu vaakasuoraan. Menettelytapa Varastoalueen asetus, (ks. "Varastoalueen asetus" sivulla 19). Syötä haluamasi hyllytaso numeronäppäimillä (7). Jos syötetään epäkelpo hyllytaso, näyttöihin "Nostokorkeus" (13) ja "Hyllytaso" (15) tulee näkyviin kahdeksikkoja. Aja syötetylle hyllytasolle. Hyllytasoon on ajettu, kun haarukka on lavan alaurien kohdalla hyllyssä. Painamalla painiketta "Varastointitehtävä" (6) tallennat asennon. Jos hyllytaso tallennettiin oikein, näytön "Varastoalue" (9 tai 10) ja "Hyllytaso" (14) vilkkuminen keskeytetään 2 sekunniksi. Tämän jälkeen näyttö "Hyllytaso" sammuu ja näyttö "Varastoalue" (9 tai 10) vilkkuu. Ohjelmoi muut hyllytasot. Ohjelmoi toinen varastoalue painamalla painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Ohjelmoi hyllytasot kuvatulla tavalla. Varastoalue/hyllytaso ohjelmoitu Ohjelmointitilan deaktivointi Menettelytapa Deaktivoi ohjelmointitila ohjelmointitoiminnon jälkeen painamalla CE-painiketta (5). Jos mitään painiketta ei paineta yli 20 sekuntiin, nostokorkeuden esivalinta kytkeytyy automaattisesti käyttötilaan. Ohjelmointitila deaktivoitu 18

18 5 Tilauksen syöttö Jos ei ole valittu voimassa olevaa nostokorkeutta, näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy "----". Kun voimassa oleva nostokorkeus on tunnistettu, tämä näkyy näytössä "Nostokorkeus" (13). Varastoalueeksi on oletuksena valittu A. Näyttö "Varastoalueet" (9) kattaa varastoalueet, B, C, D. Numeerinen näyttö "Varastoalueet (10) kattaa varastoalueet 0 ja Varastoalueen asetus Varastoalueen asetus Menettelytapa Paina lyhyesti painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä 0 - B0 - C0 - D0- A0... Paina pitkään painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2). Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä A0 - A1 - A0 - A1... Paina painiketta "Varastoalueen vaihtokytkentä" (2) uudelleen lyhyesti. Näyttö "Varastoalue" (9, 10) kytkeytyy järjestyksessä A1 - B1 - C1 - D1- A1... Varastoalue on asetettu. Varastoalue pysyy asetettuna, kunnes uusi varastoalue on asetettu. 19

19 5.2 Tehtävän syöttö Tehtävän syöttö Menettelytapa Syötä tehtävän tasonumero numeronäppäimistöllä (7). Syötettävä arvo voi olla yksi- tai kaksipaikkainen. Säätöalue: Vahvista syötetty arvo painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai painiketta "Varastointitehtävä" (6). Jos trukissa on lisävarusteena saatavat kuorma-anturit, nostokorkeuden esivalinta tunnistaa enintään 2 sekunnissa, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Kuormantunnistuksen voi kuitenkin ohittaa painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Tehtävä on syötetty. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Tehtävän muuttaminen Menettelytapa Syötä uusi tasonumero numeronäppäimistöllä. Tehtävän syöttöä voidaan muuttaa vain siinä tapauksessa, että tehtävää ei vielä ole päätetty painikkeella "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Tehtävä on muutettu. Tehtävän poistaminen Menettelytapa Paina CE-painiketta (5). Jos tehtävän syöttäminen on päätetty, tehtävää suoritetaan, ja sen voi poistaa vain painamalla CE-painiketta. Tehtävä on poistettu. 20

20 6 Tehtävän käsittely Tehtävän syöttämisen jälkeen näytössä "Nosto" (12) tai "Lasku" (16) hitaasti vilkkuva symboli osoittaa nostosuunnan. Jos kuormankäsittelylaite on "lähialueella" (n. 500 mm:n säteellä), nostosuuntanäyttö vilkkuu nopeasti ja nostonopeutta vähennetään. Kun esivalittu pinoamisasento on saavutettu, nosto pysähtyy, näyttö "Nosto" (12) tai "Lasku" (16) sammuu ja näyttöön tulee näkyviin symboli "Työntö" (21). Tehtävä on valmis ohjausvivun vapauttamisen jälkeen (ohjausvipu palaa alkuasentoonsa). Tehtävää jatketaan, jos pinoamisapu on aktivoitu, (ks. "Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä" sivulla 21). 7 Tehtävän jatkuminen pinoamisapua käytettässä Pinoamisapu tukee käyttäjää varastoinnissa ja varastostaotossa. Valmistajan asiakaspalvelu voi ottaa pinoamisavun käyttöön tai pois käytöstä. 2. tavoitekorkeus saavutetaan tavoitekorkeuden ja ohjausvivun (MULTI-PILOT, SOLO-PILOT) vapauttamisen jälkeen. Varastoinnin yhteydessä kuormankäsittelylaite on varastointikohdan yläpuolella, ja 2. tavoitekorkeudeksi määritetään hyllytason korkeus. Varastostaoton yhteydessä haarukka on vielä hyllyn korkeudella, joten 2. tavoitekorkeudeksi määritetään sen verran ylempi korkeus, että kuorman voi nostaa vapaaksi. 2. tavoitekorkeuteen voidaan ajaa tutulla tavalla. Tehtävä on valmis 2. tavoitekorkeuden saavuttamisen ja ohjausvivun vapauttamisen jälkeen (ohjausvipu palaa alkuasentoonsa). 21

21 8 SNAP IN -tila Näyttö "SNAP IN -tila" (11) ilmaisee, onko SNAP IN -tila otettu käyttöön. SNAP IN - tilassa noston tai laskun yhteydessä tunnistetaan seuraava hyllytaso automaattisesti tavoitekorkeudeksi. Hyllytasoa ei tarvitse syöttää. SNAP IN -tilassa lähin hyllytaso tunnistetaan automaattisesti tavoitekorkeudeksi, jos MULTI-PILOTin tai SOLO-PILOTin ohjaustila on alle 60 % enimmäisarvosta. Nosto-/laskunopeutta on vähennettävä, ja seuraava hyllytaso on otettava tavoitteeksi sillä hetkellä valittuna olevalla varastoalueella. SNAP IN -tilan kytkeminen päälle ja pois päältä Menettelytapa Painamalla SNAP IN -painiketta (4) SNAP IN -tila voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Näyttö "SNAP IN -tila" (11) ilmaisee, onko SNAP IN -tila otettu käyttöön tai pois käytöstä. SNAP IN on kytketty päälle tai pois päältä. Tehtävä suoritetaan kuvatulla tavalla. 9 Nostokorkeuden esivalinta ja kuorma-anturit Jos trukissa on kuorma-anturit, nostokorkeuden esivalinta tunnistaa automaattisesti, onko kyseessä varastointi- vai varastostaottotehtävä. Painikkeita "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6) ei tarvitse painaa. Pinoamistehtävä käynnistyy heti, kun syötetään kelvollinen hyllytaso. OHJE Järjestelmä ei turvallisesti tunnista alle 100 kg:n kuormia. Järjestelmä tunnistaa varastostaottotehtävän varastointitehtävän sijasta. Hyllytasoon ajetaan matalammalla korkeudella, ja trukki saattaa ajaa hyllyä vasten. Asetettaessa varastoon tyhjä lava tai alle 100 kg kuorma, syötä tehtävätyyppi "Varastointitehtävä" manuaalisesti. Varastointi- tai varastostaottotehtävän muuttaminen Menettelytapa Senhetkistä varastointi- tai varastostaottotehtävää voidaan muuttaa painamalla painiketta "Varastostaottotehtävä" (3) tai "Varastointitehtävä" (6). Muuta varastointi- tai varastostaottotehtävä. 22

22 10 Parametrit Valmistajan asiakaspalvelu voi asettaa nostokorkeuden esivalinnan toimintalaajuuden parametrien avulla. Seuraavat toiminnot voidaan asettaa: Nostokorkeuden näyttö (mm tai tuuma) Pinoamisavun aktivointi/deaktivointi Kohteen lähestymisnopeuden asetus Käyttötavan asetus Pinoamisoffset erikseen jokaiselle varastoalueelle (varastoinnin ja varastostaoton ero) 11 Häiriötilanteet Jos syötetään väärä arvo, näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy 3 sekuntia arvo "8888". Sen jälkeen nostokorkeuden esivalinta palautuu jälleen syöttötilaan. Nostokorkeuden esivalinnan toimintahäiriön sattuessa näytössä "Nostokorkeus" (13) näkyy "Err". 23

23 12 Varastonhallintajärjestelmän rajapinta 12.1 Toimintakuvaus Nostokorkeuden esivalinnan sarjaliitäntä (RS-232) mahdollistaa seuraavat toiminnot: tehtävän syöttö varastonhallintajärjestelmän kautta tehtävän tehtävätilan kysely trukkitilan kysely Tiedonvaihto tapahtuu sähkeiden avulla tiedonsiirron ja nostokorkeuden esivalinnan välillä. Tiedonsiirron sähkeessä nostokorkeuden esivalintaan tiedonsiirtopääte koodaa, halutaanko varastoida ottaa varastosta kysyä tehtävätila tai kysyä trukkitila. Suoritettu tehtävä poistetaan lähettämällä 0 tehtävän päätyttyä. Tämän jälkeen varastonhallintajärjestelmän kautta voidaan syöttää uusi tehtävä. 24

24 12.2 Laitteisto Järjestelmän ominaisuudet RS-232-sarjaliitäntä Tiedonsiirto 9600 baudia 8 databittiä Ei pariteettibittiä Pysäytysbitti Ei kättelyä PIN-varaus, 4-napainen Saab-pistoke PIN Nimike Huomautus 1 RS232, GND Maadoitus 2 RS232, RxD Tulevat tiedot 3 RS232, TxD Lähtevät tiedot 4 Ei käytössä Liitä varastonhallintajärjestelmä Liitä varastonhallintajärjestelmä Edellytykset Nostokorkeuden esivalinta asennettu Menettelytapa Liitä nostokorkeuden esivalinnan pistoke varastonhallintajärjestelmän pistokkeeseen. Varastonhallintajärjestelmän liitäntäpistoke nostokorkeuden esivalintaan on asennettu kuljettajan turvakehään. Varastonhallintajärjestelmä on liitettynä. 25

25 12.3 Tietopöytäkirjojen kuvaus Tiedonsiirrosta nostokorkeuden esivalintaan kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Nimike Alkumerkki Tehtävätyyppi Tavoitenostokorkeus (MSB) Tavoitenostokorkeus (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki Nostokorkeuden esivalinnasta tiedonsiirtoon kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 Data 11 Data 12 Data 13 Nimike Alkumerkki Trukkitila Tila Tavoitenostokorkeuden merkki (LSB) Tavoitenostokorkeus (MSB) Tavoitenostokorkeus (LSB) Tosinostokorkeuden merkki Tosinostokorkeus (MSB) Tosinostokorkeus (LSB) Kuorman painon merkki Kuorman paino (MSB) Kuorman paino (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki Tiedonsiirrosta nostokorkeuden esivalintaan kulkevan sähkeen rakenne Bitti Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 Data 11 Nimike Alkumerkki Trukkitila Ajonopeus Ohjauskulma (MSB) Ohjauskulma (LSB) Työntöasento Sivutyöntöasento Akun varaustila BS (MSB) BS (LSB) Tarkastussumma Päätösmerkki 26

26 Tarkastussumma 1 bitin pituinen tarkastussumma on kaikkien lähetettyjen merkkien yhteissumma (alkumerkistä viimeiseen databittiin saakka). Tarkastussumma siirretään ilman ylijuoksua. Vastaanotetuista sähkeistä ei lähetetä kuittausta Koodaus Tehtävätyypin koodaus Nimike Koodaus Ei tehtävää ASCII 48 Varastointi ASCII 49 Varastostaotto ASCII 50 Pinoamistilan kysely ASCII 51 Trukkitilan kysely ASCII 52 Tilan koodaus Nimike Koodaus Tehtävää ei ole annettu ASCII 48 (käynnistystila) Tehtävä vastaanotettu ASCII 49 Tehtävä suoritettu ASCII 50 Tehtävän vastaanotossa virhe ASCII 51 Nostokorkeuden esivalinta ASCII 52 keskeyttänyt tehtävän Nostokorkeuden esivalinnan ASCII 53 varastointitehtävä on aktivoitu Nostokorkeuden esivalinnan ASCII 54 varastostaottotehtävä on aktivoitu Säätöalueet ja virheilmoitukset Nimike Arvoalue Huomautus Virhe Tavoite-/tosinostokorkeus mm 1 mm väli 0x8000 Kuorman paino kg 1 kg väli 0x8000 Ajonopeus 0-20 km/h 0,1 km/h väli 0x8000 Ohjauskulma astetta 0 = vetoyksikön suunta, 0x8000 US vastaan Työntöasento cm Mastonkannatin vedetty 255 kokonaan takaisin = 0 Sivutyöntöasento ± 200 mm keski = 0, 0x80 vasen = negatiiviset arvot, oikea = positiiviset arvot Käyttötuntilaskuri tuntia Akun varaustila %

27 28

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV ,&20,&+7 Modifiointi V0.1 by OH2LFV ,&+702',),2,17, Irrota radiosta akku ja antenni (kuva: ICH16T_iso) Irrota takakannesta viisi (5) ruuvia (kuva: ICH16T_taka) Poista takakansi nostamalla sitä ylöspäin

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Valmistuspäivästä 4/2014 alkaen KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1200 ohjelmointi- ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Oikeakätisen lukon koodit ovat erilaiset. KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen 7 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje

Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje Toukokuu 2014 1 Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje 1. Mikä on uutta? RapidMatch-ohjelmaa on parannettu monipuolisemmilla toiminnoilla ja virtaviivaisemmalla työnkululla oikean sävyn löytämisen helpottamiseksi

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS RANNENÄYTÖN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET» Toiminta-aika (huoneenlämmössä) - kellotilassa: 1 vuosi - mittaustilassa: 500 tuntia» Koko: leveys 46 mm, paksuus 18 mm» LCD-näyttö» Kaksi

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Suomi Conference phones for every situation Kuvaus Konftel 200W Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m 2. Konftel 200W voidaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286..

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286.. Käyttöohjeet TFT-värinäyttö 1286.. Laitekuvaus TFT-värinäyttö kuuluu Giraovipuhelinjärjestelmään ja sillä laajennetaan huonekojeiden toimintoja. Menu Korkearesoluutioisessa ja aktiivisessa 1,8 tuuman TFT-värinäytössä

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

Käyttöohje. Thermo Call TC3

Käyttöohje. Thermo Call TC3 Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleistä tietoa Hyvä Webaston asiakas, kiitos, että olet hankkinut uuden Thermo Call TC3:n. Tällä tuotteella voit käyttää Webaston lisälämmitystä mukavalla ja innovatiivisella

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key KÄYTTÖOPAS FI 1 SISÄLTÖ 1. mywellness key?... 3 2. Mikä on mywellness key... 3 3. Mitä ovat Move pisteet?... 4 4. Mitä kaikkea näytössä tulisi näkyä?... 5 5. Miten minun pitäisi käyttää mywellness key:tä?...

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot