ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas"

Transkriptio

1 ILMOITUSOPAS Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro ilmoitusopas 1

2 pikaopas Luettavuusongelmia syntyy, kun värillinen tai negatiiviteksti sijoitetaan värilliselle pohjalle. ILMOITUSOPAS Teksti s.3 Luettavuus on tekstin tärkein ominaisuus. Vältä negatekstiä usealla osavärillä painetun pohjan tai värikuvan päällä. Sijoita negateksti yksiväriseen laatikkoon (musta laatikko leikataan auki määrittelemällä mustan densiteetiksi 99 %). Pyri tekemään leipäteksti pelkällä mustalla. Tee värillinen teksti vain yhdellä prosessivärillä. Varmista, että tekstin ja taustakuvan välinen kontrasti on riittävä esim. taustaa keventämällä. Tee teksti tekstinkäsittelyohjelmalla, ei kuvana. Älä käytä tekstinkäsittelyohjelmissa tehosteita tai muotoilukomentoja, teksti muokataan lopulliseksi vasta taitossa. Siirrä teksti yleisessä tiedostomuodossa (RTF). Käytä yhteisesti sovittuja fontteja (Adobe Font-folio 8 10 Postscript). Käytä PDF-tiedostomuotoa, fontitkin siirtyvät sen sisällä oikein. Kuvat s.4 Varmista, että kuvan käyttöön on oikeudet. Kiinnitä huomiota kuvan sävyalueisiin, erityisesti tumma pää kasvaa helposti umpeen sanomalehtipainossa. Käytä sävykuviin kuvankäsittelyohjelmia, viivakuville grafiikkaohjelmia. Kiinnitä huomio valaistukseen. Huomioi kuvan rajaus jo kuvausvaiheessa. Kuvat digitaalikameralla s.5 Varmista, että kamerasi tuottaa riittävän määrän kuvapisteitä. Vältä tarpeettoman korkeaa kuvan resoluutiota. Tunne kamerasi värinsäätöautomatiikka. Käytä kuvakompressiota harkiten. Huomaa, että digitaalikameran tiedostomuoto ei ole välttämättä suoraan painokelpoinen. Kuvankäsittely s.6 Käytä kuvankäsittelyohjelmassa Sanomalehtien Liiton suosittelemaa väriprofiilia, jossa on GCR-asetus. Käsittele kuvat kuvankäsittelyohjelmalla, ei taitto-ohjelmalla. Kompensoi painossa tapahtuva pisteenkasvu kuvankäsittelyohjelmalla, käytä Sanomalehtien Liiton suosittelemaa väriprofiilia. Tallenna kuvatiedostot oikeaan muotoon (EPS, PSD tai TIFF, ei DCS eikä JPEG). Ilmoituksen kokoaminen ja taitto s.7 Tee ilmoituksesi kaikkine elementteineen täsmälleen varaamasi ilmoitustilan kokoiseksi. Tee lopullisesta valmiista ilmoituksesta PDF-tiedosto. Älä kokoa ilmoitusta kuvankäsittelyohjelmalla. Poista ilmoitusdokumentin sisältä kaikki sinne kuulumattomat elementit. Lähetä valmis ilmoitusaineisto lehteen PDF-tiedostona. Painaminen s.8 Ota huomioon, että pisteenkasvu ja kohtuullinen kohdistuksen epätarkkuus on luonteenomaista sanomalehtipainolle. Valitse käytettävät värit CMYK-sarjasta Älä käytä valmiiksi sekoitettuja tehostevärejä, niitä ei enää käytetä sanomalehtipainoissa. Mikäli testipisteiden mukaan säädetty painon harmaatasapaino on kunnossa, syy mahdolliseen kuvan värivirheeseen on kuvankäsittelyssä. Muista, että kaikki vedokset eivät sovi painolle värimalleiksi. Jos teet paperivedoksen, pyri vedostamaan ilmoituksesi sanomalehtipaperille. Tiedonsiirto s.9 Ilmoitusmateriaali siirretään pääosin tietoverkkojen välityksellä. Myös erikseen sovittavia tietovälineitä voi käyttää (CD-ROM, USB-muistit). Käytä aineistonsiirtoon PDF-muotoa ja siinä standardoitua JobOptions-määrittelyä, jonka voi noutaa mm. Kärkimedian verkkosivuilta. Tee PDF Acrobat Distiller -ohjelmalla. Voit tallentaa valmiin InDesign-ohjelmalla taitetun ilmoituksen myös suoraan PDF-tiedostoksi. Mikäli et käytä PDF:ää, käytä oikeita pakkausohjelmia (PC: WinZip, Mac: Stuffit). Mikäli teet muutoksia PDF-aineistoon, sovi muutoksista lehden kanssa ja lähetä mieluimmin muutettu aineisto kokonaan uudestaan. Varmista, että käyttämäsi tiedonsiirtoverkko on käytettävissä vastaanottavassa lehdessä. Käytä sovittua tiedonsiirto-ohjelmaa (Kärkimedialla FirstClass). Kerro lehdelle aineistonsiirtolomakkeella (faksi), mihin lähetit aineiston. Ilmoita yhteystietosi. Koko prosessin laatu s.10 Mikäli tuotantoketjussasi on käytössä standardoitu värinhallinta (ICC-profiilit), selvitä käyttämiesi laitteiden profiilit ja vastaavat Photoshop-asetukset ICC-profiilit löytyvät mm. osoitteesta Suunnittelutyöryhmä: Pekka Nylund, Turun Sanomat, Kristiina Markkula ja Sirpa Saarikivi, Sanomalehtien Liitto, Markku Kurki, Telehelp Markku Kurki Oy, Niko Grandell, Kärkimedia Oy, Janne Pesonen, Aamulehti, Kimmo Salminen, Loimaan Lehti, Veikko Eskelinen, Helsingin Sanomat Valokuvat: Esko Koivisto, Studio Mosaic Ulkoasu: Satu Salmivalli Kuvauspaikka: Sorin Sirkus, Tampere Repro: Sävypuristamo Orange Painopaikka: Art-Print Oy, Kokkola Paperi: 48,8 g/m 2 sanasto ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Puhelinkaapelissa toimiva kiinteä tiedonsiirtoliityntä CIELab Comission Internationale de l Ecrailage Lab Kolmiulotteinen väriavaruuden kuvaava koordinaatisto, jossa akseli L kuvaa vaaleutta välillä musta-valkoinen, a ja b muodostavat kromaattisen koordinaatiston. CMYK Cyan Magenta Yellow Key Painamisessa käytetyt osavärit. Neljällä osavärillä saadaan aikaan kaikki painettavat värit. DCS Digital Colour Separations Kuvantallennusmuoto (mm. EPStulosteille), jossa kuvasta samanaikaisesti talletetaan viisi erilaatuista kuvaa, mm. pienoiskuva. EPS Encapsulated Postscript Postscript-sivunkuvauksen kehittynyt muoto FTP File Transfer Proocol Tiedostojen siirtokäytäntö IP-verkoissa GCR Grey Component Replacement Värierottelu, jossa CMY-osavärien muodostama harmaa korvataan mustalla osavärillä IFRA Kansainvälinen sanomalehtitekninen yhteistyöjärjestö IP Internet Protocol Tiedonsiirron vallitseva yhteyskäytäntö JPEG Joint Protographic Experts Group Sävykuvan tiivistys- eli pakkausmenetelmä PDF Portable Document Format Adoben kehittämä dokumenttien tallennusmuoto, joka säilyttää dokumentin ulkoasun. PDF-tiedostoja voidaan avata Adobe Acrobat ja Acrobat Reader -ohjelmilla. Ppi Pixels per inch Kuvapisteitä tuumalla, vastaava on dpi (dots per inch) PSD Photoshop Document Photoshop-kuvan tiedostomuoto Resoluutio Kuvapisteiden lukumäärä pituusyksikköä kohti RGB Red Green Blue Sähköisissä näytöissä, sähköisissä kameroissa, televisiossa käytetty värijärjestelmä, jonka osaväreinä ovat punainen, vihreä ja sininen. RTF Rich Text Format Tekstinkäsittelyohjelmissa tavallinen tallennusmuoto, joka avautuu mm. Wordin eri versioissa. TIFF Tagged Image File Format Kuvien tallettamiseen tarkoitettu tiedostomuoto UCR Under Colour Replacement Alivärinpoisto, GCR:n tapainen menetelmä, jossa vain osa CMYosavärien tuottamista harmaasävyistä korvataan mustalla värillä. Lisää: Julkaisijan sanakirja, AEL 2 ilmoitusopas

3 Teksti Ilmoitustekstin tärkein ominaisuus on hyvä luettavuus. Tämä toteutuu, mikäli teksti on riittävän kookasta, se ei ole liian laihaa ja sen kontrasti alustaansa nähden on riittävä. Hyvä lopputulos varmistuu oikealla kirjasineli fonttivalinnalla, ja huolehtien, että valittu fontti tulostuu lehdessä oikean kokoisena. Tekstityökalut Ilmoitusteksti kirjoitetaan varsinaisilla kirjoitusohjelmilla. Word on tavallisin, muitakin tunnettuja ohjelmia voi käyttää. Jotta vältytään eri ohjelmaversioiden aiheuttamilta hankaluuksilta, teksti kannattaa tallettaa ohjelmaversiosta riippumattomassa tiedostomuodossa, kuten RTF. Käytöstä on kuitenkin varminta neuvotella lehden kanssa. Kuvankäsittelyohjelmissa, kuten Photoshopissa, voi käsitellä tekstiä kuvien tapaan, mutta näin kannattaa tehdä vain silloin, kun teksti muodostaa osan kuvasta. Teksti kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmassa ilman muotoilukomentoja. Kursivointia, lihavointia, alleviivausta, tavutusta ei käytetä. Sarakkeet tehdään tabuloinnilla, ei sanaväleillä. Kappaleitten sisäänvetoja ei tehdä. Teksti muotoillaan lopulliseksi vasta taitto-ohjelmassa. Erityisiä luettavuusongelmia syntyy, mikäli värillinen tai negatiiviteksti sijoitetaan värillisen pinnan tai kuvan päälle. Muuten tuskin havaittava painon kohdistuksen epätarkkuus voi olla pienikokoisen tekstin luettavuudelle kohtalokasta. Sama ongelma voi syntyä rakennettaessa tekstiä useasta osaväristä tai rasteroituna. Mustan tai värillisen tekstin näkyvyyttä voi parantaa säätämällä taustaa kuvankäsittelyohjelmalla. Toimiva tapa sijoittaa negatekstiä neliväritaustalle on leikata taittotai grafiikkaohjelmassa tekstin alle musta laatikko (musta laatikko leikataan auki määrittelemällä mustan densiteetiksi 99%). Suositeltava pienin pistekoko neliväripinnalle taitettavalle negatekstille on 12 pt. tai suurempi, ja tekstityyppi mielellään lihavoitu. Tekstiä kavennettaessa esimerkiksi tilanpuutteen takia pitää olla tarkkana. Kaventaminen tihentää tekstiä ja ohentaa kirjasinta, jolloin luettavuus voi vaarantua. Fontit Erityisiä luettavuusongelmia syntyy, mikäli värillinen tai negatiiviteksti sijoitetaan värillisen pinnan tai kuvan päälle. Toimiva tapa sijoittaa negatekstiä neliväritaustalle on leikata taitto- tai grafiikkaohjelmassa tekstin alle musta laatikko (musta laatikko leikataan auki määrittelemällä mustan densiteetiksi 99%). Ilmoitustekstiä laadittaessa on hyvä katsoa sisältyykö tekstiin sellaisia osia, joita vaihdellaan lehtikohtaisesti. Käytettäessä suositeltavaa PDF-tiedostomuotoa voidaan vastaanottavassa lehdessä tehdä vain pienehköjä tekstimuutoksia, kuten muuttuvat hinnat, päivämäärät yms. Mikäli fontit vektoroidaan eli muutetaan grafiikaksi, muutoksia tekstiin ei voida enää tehdä. Logoissa olevat tekstit on aina vektoroitava. Jotta ilmoitusteksti tulostuisi halutun näköisenä ja kokoisena lehdessä, on varmistettava, että täsmälleen sama fontti kuin ilmoitusta suunniteltaessa on myös lehden käyttämässä tulostimessa. PDF-tiedostomuotoa käytettäessä fontitkin siirtyvät sen sisällä oikein. Lisäksi on hyvä muistaa, että fontteihin täytyy useimmiten olla käyttöoikeus. Oikea fonttivalinta varmistaa aineiston tulostumisen, väärä valinta voi estää tulostumisen kokonaan. Suosituksena on Adoben Fontfolio 8 10 Postscript -kirjasimet. ilmoitusopas 3

4 Kuvat Kuvalla on keskeinen merkitys sanomalehdessä julkaistavassa ilmoituksessa. Kuva pysäyttää, pelkistää ilmoituksen sanoman mieleenpainuvaksi ja korostaa ilmoituksen tuotetta tai palvelua. Kokeneitten kuvaajien mukaan ilmoituksen kuvan on oltava selkeä ja yksinkertainen, vailla liiallisia elementtejä. Harkittu värien käyttö, joskus mustavalkoisuus, antaa voimaa ilmoitukselle. Värien keskinäinen suhde, esimerkiksi värillisen tai mustavalkoisen aiheen toistuminen erivärisillä taustoilla, on tärkeää huomioida. Hyvä sanomalehden ilmoituskuva on runsassävyinen, terävä ja siinä on voimakas kontrasti. Kuvien käytölle pitää olla oikeudet Kuvien tekijänoikeuksia pitää kunnioittaa, erityisesti käytettäessä kuvia ilmoituksissa. Hankittaessa kuvia kuvatoimistoilta ja vastaavilta ammattimyyjiltä käyttöoikeudet ovat yleensä kunnossa ja toimintatavat selkeitä. Ladattaessa kuvia verkosta pitää huomioida, että kaikkia kuvia ei saa käyttää ilman oikeudenomistajan lupaa ja mahdollisia korvauksia. Käyttöoikeudet eivät rajoitu pelkästään valmiisiin kuviin. Tietyillä kohteilla, esimerkiksi Sydneyn oopperatalolla ja Eiffel-tornilla iltavalaistuksessa on myös niistä otettujen kuvien käyttöoikeuden omistaja. Kaavailtaessa tällaisia kohteita mainoskäyttöön tekijänoikeuksia ei voi kiertää edes itse kuvaamalla. Vastaavasti, mikäli kuvissa esiintyy ihmisiä, on aina mahdollista, että kuvilla on käyttörajoituksia ja kohteilla maksuvaatimuksia. Tärkein informaatio keskisävyihin Kuvattaessa tai valittaessa kuvia ilmoitukseen on aina syytä huomioida sanomalehtipainon luonnolliset rajoitukset. Sanomalehtipainon sävyalue on selvästi rajoittuneempi kuin aikakauslehtipainon. Sekä vaaleassa että erityisesti tummassa sävyalueitten päässä ei saada esiin pieniä sävyeroja vaikka paino olisikin kunnossa ja hyvin säädöissään. Sävykuvien tärkein informaatio toistuu parhaiten keskisävyissä. Valaisu ja rajaus kuntoon kuvattaessa Jotta kuviin saataisiin rikkaat keskisävyt, valaisu on kuvauksessa tärkeää. Valon pitäisi tulla mieluimmin edestä, ja erityisesti vastavalossa apusalamaa kannattaa käyttää. Kuvaus tapahtuu nykyisin pääosin digitaalikameroin mutta edelleen käytetään myös diaa ja negatiivifilmiä. Tällaista kuvaa käsiteltäessä on huomioitava dian ja negatiivin erot, erityisesti käytettäessä kuvankäsittelyjärjestelmien säätöautomatiikkaa. Kuva kannattaa rajata mahdollisimman aikaisessa tuotantovaiheessa. On hyvä, jos kuva voidaan rajata käyttötarpeen mukaiseksi jo kuvausvaiheessa tai viimeistään kuvankäsittelyohjelmassa. Mikäli rajaus tehdään taitossa, on huolehdittava, että rajatun kuvan kuvapisteitten määrä riittää myös mahdolliseen kuvan suurentamiseen. Mustavalkoinen kuva on hyvä kuvata mustavalkoisena Mustavalkoinen kuva voi olla ilmoituksen erityinen tehokeino. Mustavalkoisessakin kuvassa sävyalueeseen on syytä kiinnittää huomiota. Erityisesti sävyalueen musta pää kasvaa painon pisteenkasvun takia helposti umpeen, jolloin sävyeroja ei saada näkyviin. Kun mustavalkoinen kuva muodostetaan värikuvasta, on syytä käyttää standardoitua ICC-profiilia. Mustavalkoisen kuvan tehoa pyritään usein kasvattamaan duotone-menetelmällä, jossa mustan värin rinnalle tuodaan yksi lisäväri. Tällaisten kuvien ja niiden tehostevärien käytöstä kannattaa sopia erikseen lehden kanssa. Käytännössä duotone-kuvien lisäväri muodostetaan prosessiväreistä. Sävykuvat ja viivakuvat omilla ohjelmillaan Kuvia voidaan esittää sähköisessä muodossa usealla eri tavalla. Bittikarttakuvassa (sävykuva) kukin kuvapiste on muunnettu digitaaliseen muotoon niin, että kuvapisteen sävy esitetään useammalla kuin yhdellä bitillä. Kahdeksalla bitillä saadaan aikaan 256 eri sävyä. Värikuvissa kukin osaväri (CMYK) esitetään vastaavasti. Viivakuvassa on vain yksi väri ja yksi sävy, jolloin kuvapiste voidaan esittää yhdellä bitillä. Vektorikuva, jolla esitetään grafiikkaa, eroaa bittikarttakuvasta siinä, että kutakin kuvapistettä ei koodata erikseen vaan kuvasta haetaan suurempia graafisia elementtejä, jotka koodataan (esimerkiksi ympyrän kaari). Viivakuvien, kuten asunnon pohjapiirrokset, skannausta ja tallennusta ei saa tehdä sävykuviksi. Viivakuvien resoluution on oltava huomattavasti sävykuvan resoluutiota suurempi esim dpi. Vektorikuvia ei pidä tuottaa eikä käsitellä Photoshopilla eikä vastaavilla sävykuvien käsittelyohjelmilla. 4 ilmoitusopas

5 Kuvat digitaalikameralla Riittävä kuvapisteiden määrä Digitaalikameroiden käyttö on käytännössä syrjäyttänyt filmin ilmoittelussa. Digitaalikuvaus ohittaakin monta kriittistä prosessin vaihetta. Tätä etua kannattaa vaalia esimerkiksi niin, ettei tulosteta digitaalikameran kuvaa paperille ja skannata sitä sitten uudestaan. Digitaalikameran käyttö tuo toisaalta uutta pohdittavaa. Käytettäessä kuvattaessa liian pientä resoluutiota syntyy riski kuvaa suurennettaessa. Useimmiten kameran resoluutio riittää kuvan reippaaseen suurentamiseen ja parhaiden digitaalikameroiden resoluutio on jo lähellä filmin tarkkuutta. Painossa rasteripisteiden linjatiheys on luokkaa 40 linjaa/ cm. Kuvapisteiden lukumäärän pitää olla vähintään kaksinkertainen linjatiheyteen verrattuna eli kuvan vähimmäisresoluutio on 200 ppi. Ylimitoitetulla resoluutiolla ei yleensä saada aikaan havaittavaa parannusta lopputulokseen mutta liialla kuvapisteiden määrällä kuormitetaan turhaan järjestelmiä ja tiedonsiirtoverkkoja. Hyvä digitaalinen kuva Kun resoluutio on riittävä, kuvapisteet eivät erotu eikä häiriökuvioita synny (moiré, interferenssi). Liian harva resoluutio Kuvapisteet ovat näkyvissä, reunat epätasaiset ja interferenssihäiriöt ovat mahdollisia. Valaistus ja kameran värinsäätö Normaalin digitaalikameran herkkyys lähestyy filmin herkkyyttä. Vaikka kameralla näyttäisi saatavan aikaan hyväksyttäviä kuvia hämärässäkin, on syytä huomata, että digitaalikamera on erityisen herkkä valaistukselle. Huoneistokuvauksessa tyypillinen loisteputkivalaistus voi saada aikaan yllättäviä sävyjä. Useimmissa kameroissa on automatiikkaa, joka pyrkii säätämään värit neutraaliharmaan mukaisesti. Kokemusten ja lukuisten testien mukaan tunnettujen kameramerkkien automatiikka toimii yleensä hyvin. Jotkut kamerat tuottavat kuitenkin sinisävyistä kuvaa, jotkut punasävyistä. Mikäli mahdollista, käytetyn kameran värinsäätö olisi hyvä testata tarvittavien korjausten sopimiseksi. Väärä sävy Kameran värinsäätöautomatiikka voi vääristää kuvan sävyt. Digitaalikameralle on luonteenomaista, että se tuottaa JPEG-pakatun RGB-tiedoston. Kuvaajan on syytä selvittää, millaista kompressiota kamerassaan käyttää, jotta kuvatiedoston purkuvaiheessa ei tule yllätyksiä. Mikäli mahdollista, varminta olisi käyttää pakkaamatonta originaalia. Kameroiden hankinnan yhteydessä usein saatavat riisutut kuvankäsittelyohjelmat eivät vastaa ammattimaisia ohjelmia, joten niitä on syytä käyttää harkiten. Esimerkiksi CMYKkuvien tuottaminen näillä ohjelmilla on käytännössä mahdotonta. ilmoitusopas 5

6 Kuvankäsittely cmy Kuvan harmaasävyjen tummimmat osat (yli 50 %) muodostuvat pääosin mustasta osaväristä. Akromaattinen erottelu Painossa päällekkäin painettavien osavärien yhteenlaskettu määrä ei saisi ylittää 240 %, liiallinen värin käyttö tuo mukanaan lukuisia ongelmia. Käytettävien osavärien määriä voidaan vähentää korvaamalla näillä synnytettävät harmaan sävyt mustalla painovärillä. Kuvankäsittelyssä tämä tehdään akromaattisella erottelulla eli GCR: llä (Grey Component Replacement). Akromaattinen erottelu sekä säästää värillisiä osavärejä että keventää yhteenlaskettua värin määrää ja tuottaa samalla kontrastisemman ja ääriviivoiltaan voimakkaamman kuvan kuin perinteinen erottelu. Samalla kaikkien osavärien pisteenkasvun vaikutus saadaan entistä paremmin hallintaan. Värikuvassa käytettävän mustan sävyn ylärajana on %. Suositeltavan GCR:n sijaan värierottelussa käytetään joskus UCR-menetelmää (Under Colour Replacement, alivärin poisto). Se eroaa GCR:stä siinä, että UCR:ssä korvataan mustalla osavärillä vain tietyn sävyalueen harmaasävyt. Kuvankäsittelyssä käytetään ensisijaisesti GCR:ää hyödyntävää Ifran ISO-standardin mukaisia ICC-profiileja, sivu 14. Akromaattinen erottelu: CMY-osaväreillä muodostetut harmaasävyt korvataan mustalla osavärillä. k Kuvat käsitellään kuvankäsittelyohjelmilla, ei taitossa Kun harmaasävyihin käytetään mustaa osaväriä, näiden yhteismäärä ei ylitä suositeltua 240 %:a. Kuva säädetään lopulliseen kokoonsa kuvankäsittelyohjelmassa. Kuvien kääntäminen ja skaalaus tehdään kuvankäsittelyohjelmassa, ei taitossa. Kuvien syväys tehdään kuvankäsittelyohjelmassa, käytetty syväyspolku (rajaava reitti) liitetään taittoon siirrettävän materiaalin mukaan. Huomaa, että kuvan syvääminen läpinäkyväksi toimii vain Adoben ohjelmien välillä ja saattaa aiheuttaa ongelmia tulostuksessa. Kuvakollaasit ja muut usean kuvan koosteet kootaan samoin jo kuvankäsittelyohjelmassa, ennen taittoa. Rasteripisteet kasvavat väistämättä painossa. Pisteenkasvu pitää kompensoida kuvankäsittelyvaiheessa. Pisteenkasvun kompensointia on havainnollistettu oppaan sivulla 8. Ifran suosittelemat ICC-profiilit ottavat huomioon myös pisteenkasvun. 100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 25% 0% C M Y K C M Y K cmyk 6 ilmoitusopas

7 Ilmoituksen kokoaminen ja taitto Kuvan käyttöoikeus? 4-väri vai mv-kuva? Tarvitseeko otsikko laatikon? Kuvatiedostot Sävykuvia talletetaan useissa eri tiedostomuodoissa, sekä painokelpoisina korkearesoluutiokuvina että näyttökuvina. Lisäksi kuvia on voitu tiivistää eri tavoin. On hyvä varmistaa, kuinka paljon käytettävää originaaliksi aiottua kuvaa tiivistetty ja millä ohjelmalla se on tehty. Tavoitteena on, että originaalia olisi tiivistetty mahdollisimman vähän. Sanomalehti-ilmoitusten kuvatiedostot tallennetaan EPStiedostoiksi, myös binäärinen TIFFsekä Photoshopin oma PSD-tiedostomuoto ovat mahdollisia. Yleistä samaan tiedostoon viisi eri kuvaversiota sijoittavaa DCS-muotoa ei pidä käyttää. Samoin verkkojulkaisuissa yleinen GIF-tiedostomuoto on lehti-ilmoittelussa käyttökelvoton. Digitaalikamerat tuottavat yleensä tiivistetyn RGB-tiedoston. Se on sellaisenaan sopimaton lehden paino-originaaliksi. RGB on muunnettava CMYK-muotoon. Viesti näkyviin! Viesti näkyviin! Viesti näkyviin! Tämä ilmoitusopas neuvoo, miten sanomalehti-ilmoitus tehdään Soita oman lehtesi markkinointiosastolle tai Sanomalehtien Liittoon, puh. (09) ja tilaa tämä kaikille sanomalehti-ilmoituksen tekijöille tarkoitettu opas. Voit tilata oppaan myös sähköpostitse Tarvitseeko ilmoitus kehyksen? Leipäteksti, kehoitus toimintaan, yhteystiedot Tarvitaanko alaotsikko? Ilmoitus kootaan grafiikka- tai taitto-ohjelmassa. Kuvankäsittelyyn tarkoitettu Photoshop ei ole sopiva työkalu ilmoituksen kokoamiseen, sama koskee myös tekstinkäsittelyohjelmia. Ilmoitusdokumentin koko sovitetaan tarkasti lehden palstaleveyteen ja varatun tilan korkeuteen. Kaikkien ilmoitukseen liittyvien elementtien pohjineen ja mahdollisine reunaviivoineen on mahduttava dokumentin sisään, Varmista palstaleveys ja ilmoituksen korkeus mitkään dokumentin ulkopuoliset osat eivät tulostu lehteen. Toisaalta ylimääräisiä elementtejä, kuten tekstilaatikot, käyttämättömät kuvat ja logot, väripaletin käyttämättömät värit yms., ei pidä unohtaa dokumenttiin, koska kaikki dokumentissa oleva tulostuu. Tältä vältytään, kun poimitaan vain käytetyt elementit taitto-ohjelmaan. On syytä muistaa, että mustien elementtien alle jääneet värilliset osat Logo tulevat tulostuksessa esiin mustan päällepainamiskomennolla. Viivakuvissa linjapaksuuksille annetaan numeeriset arvot, koska esimerkiksi ilmaisu hiusviiva voi tuottaa erilaisen lopputuloksen eri tulostimissa. Kun ilmoitus kootaan PDFtiedostoksi, kaikki ilmoituksen elementit säilyvät oikean muotoisina ja oikein sijoitettuina. ilmoitusopas 7

8 Painaminen Sanomalehti ja aikakauslehti eroavat ratkaisevasti toisistaan myös painotekniikaltaan. Aikakauslehti käyttää useimmiten kiiltävää paperia ja kuivausta (heatset), jolloin mm. värintoisto ja terävyys ovat lehdissä erilaisia. Sanomalehtipainamisen erityisinä haasteina ovat suuret nopeudet, huokoinen paperi ja juoksevat painovärit, jotka vaikeuttavat osavärien kohdistamista ja synnyttävät pisteenkasvua. Näiden luonnollisten perustekijöiden huomioiminen auttaa hyvään lopputulokseen. Värien kohdistus Osavärien kohdistus on tärkeää, koska lukijan silmä erottaa pienetkin virheet. Pieni teksti varsinkin negana monivärisellä pohjalla on erityisen hankalaa. Grafiikkaa painettaessa mahdolliseen kohdistuksen epätarkkuuteen voi varautua lihottamalla toisen värin päälle painettavaa kuviota. Pisteenkasvu Toinen painon perusominaisuus on pisteenkasvu, joka johtuu juoksevasta painoväristä ja huokoisesta paperista. ISO-standardi määrittelee maksimipisteenkasvuksi 26% +/- 5% (VTT:n suositus). Tämä on otettava huomioon kuvankäsittelyssä pienentämällä vastaavasti pistettä eli kompensoimalla. Pisteenkasvua tapahtuu myös filmi- ja levytulostuksessa mutta tämä on vain kymmenesosa verrattuna painamisessa tapahtuvaan kasvuun. ICC-profiili tekee tarvittavan pisteenkasvun kompensoinnin automaattisesti. Painovärit ja painamisjärjestys Eri osavärien painamisjärjestys voi vaihdella lehtikohtaisesti mutta yleensä värit painetaan järjestyksessä CMYK. Ilmoitusta suunniteltaessa kannattaa huomioida eri värien päällekkäin painamisen vaikutus värisävyihin. Sanomalehtipainot käyttävät poikkeuksetta prosessivärejä eli CMYK-osavärejä. Pantone-värisarjaa käytettäessä on oltava huolellinen, koska Pantone-sarjasta valittu väri toistuu harvoin sanomalehtirotaatiossa sellaisena kuin se nähdään värimallissa. Yleensäkin valittaessa väriä painetusta värikartasta on huomioitava, että kiiltävälle paperille painetun värikartan sävyt näyttävät erilaisilta kuin huokoiselle sanomalehtipaperille painetut. Useat sanomalehdet ovatkin tehneet ilmoitusasiakkailleen omilla koneillaan sanomalehtipaperille painettuja värioppaita. Aiemmin painot käyttivät CMYK-värien ohella myös valmiiksi sekoitettuja lisävärejä, mutta valtaosa sanomalehtipainoista on luopunut tästä käytännöstä, ja kaikki käytettävät värit sekoitetaan prosessiväreistä. Harmaatasapaino Painot säätävät osavärien oikean määrän harmaatasapainon avulla. Keskiharmaa sävy saadaan aikaan tietyllä osavärien annostuksella. ICC-standardin mukaiset keskiharmaan värimäärät ovat C 30%, M 24%, Y 24% (VTT:n suositus). Harmaatasapainoa tarkkaillaan lehden sivuille painetuilla testitäplillä, joissa mustalla aikaan saatua keskiharmaata voidaan verrata osaväreillä syntyvään harmaaseen. Havaittaessa eroja voidaan suorittaa tarvittavat säädöt. Kun paino on säätänyt harmaatasapainon kohdalleen, värien toistuminen on painon puolesta kunnossa ja syytä harmaatasapainon ongelmiin on haettava kuvankäsittelystä. Vedostaminen Sanomalehtitalot tarkkailevat tuotantoaan myös vedostuksin. Vedostusta käytetään lähinnä varmistamaan, että kaikki ilmoituksen elementit ovat mukana ja mitoitukseltaan oikein. Reaaliaikainen vedostus hoidetaan yhä useammin sähköisillä näytöillä, jolloin vedos saadaan näkyviin useassa painopaikassa yhtä aikaa. Mikäli lopputuloksen värien onnistumista arvioidaan paperivedoksella, se on tulostettava oikeaa profiilia käyttäen sanomalehtipaperille. Kiiltävälle paperille tulostettavat vedokset antavat poikkeuksetta lopputuloksesta liian optimistisen kuvan. Väärin reprottu Oikein painettu Oikein reprottu Väärin painettu Oikein reprottu Oikein painettu 8 ilmoitusopas

9 Tiedonsiirto Pisteenkasvun kompensaatio Ilman kompensaatiota Liian tumma 100% Paino 75% 50% 25% Kuva 0% 0% 25% 50% 75% 100% 30 % kompensaatio Suositeltava 100% Paino 75% 50% 25% Kuva 0% 0% 25% 50% 75% 100% 50 % kompensaatio Liian vaalea 100% Paino 75% 50% 25% Kuva 0% 0% 25% 50% 75% 100% Siirrettävät talletusvälineet Ilmoitusaineisto välitetään tänä päivänä pääasiassa tietoliikenneverkkojen välityksellä. Myös erilaisia talletusvälineitä, kuten CDlevyt ja USB-muistit, käytetään. Levykkeillä ja siirrettävillä muisteilla toimittaessa on aina syytä varmistaa yhteensopivuus aineiston vastaanottajan kanssa. PDF, ylivoimainen aineiston esitysmuoto Verkkosiirrossa on tärkeää, että sisältö ei muutu siirron aikana ja että ilmoitussisältö saadaan avattua vastaanottajan järjestelmiin. Suositeltavin tapa on siirtää ilmoitukset PDF-muodossa. PDF paketoi ja tiivistää aineiston, sekä liittää fontit aineistoon. Aineiston saamiseksi PDF-muotoon käytetään Acrobat Distiller -ohjelmaa, johon on asetettu valmiiksi sanomalehden Job- Options-määrittelyt. Ne voi noutaa Kärkimedian verkkosivuilta (). InDesigntaitto-ohjelmasta voi tallettaa ilmoituksen myös suoraan PDFtiedostoksi. Mikäli aineistoa poikkeuksellisesti siirretään aineiston luontiohjelman omana avoimena dokumenttina, kaikki kuva- ja logoelementit on liitettävä samaan pakkaukseen, käyttäen ohjelman omaa keräystoimintoa tai erillistä ohjelmaa. Samalla pitää varmistaa, että käytetyt ohjelmat ja niiden versiot ovat samoja, joita lehdissä käytetään (ks. sivu 13 Ohjelmat). Aineistoon on liitettävä sovitut saatelomakkeet, joista ilmenee ilmoituksen lähettäjä ym. tukitietoa. Mac-aineistot voidaan pakata käyttöjärjestelmä OS 9:n Stuffit- tai CompactPro-ohjelmilla. Macintosh OS X käyttöjärjestelmässä kannattaa käyttää Zipmuotoa Luo arkisto kohteesta -komennolla. PC-aineiston pakkaamiseen on syytä käyttää WinZipohjelmaa tai Windows XP komentoa siirrä > pakattu tiedosto. Erikseen lähetettävät kuvat, kuten digitaalikameralla kuvatut, pakataan käyttäen JPEG-tallennusmuotoa. Mikäli kuvaelementtejä siirretään TIFF-muodossa, niiden pakkaamiseen soveltuu LZW-menetelmä. Käytettäessä PDF-muotoa se hoitaa aineiston pakkaamisen automaattisesti. EPS-tiedostotkin voidaan pakata talletuksen yhteydessä JPEG-koodauksella, harkiten. Esimerkiksi jos syväyspolun sisältämä EPS talletetaan JPEG-muotoon, syväys ei enää seuraa tiedoston mukana. PDF siirtää aineiston suljettuna eli siihen ei voi tehdä merkittäviä muutoksia. Tekstielementtien rajoitettu muokkaaminen on mahdollista, ottaen huomioon aiemmin kuvatut fonttien asettamat rajoitukset (mm. vektoroidut fontit). Mikäli PDF-muodossa lähetetty aineisto edellyttää muutoksia, muutokset on suositeltavaa tehdä lähetyspäässä ja lähettää muutettu aineisto uudestaan. Sisällön muutostilanteissa on syytä varmistaa sekä lehden ilmoitusaikataulut että muutoksissa tarvittavien henkilöiden paikalla olo. On mahdollista varmistaa aineiston perille meno faksaamalla aineistonsiirtolomake lehdelle tarpeellisilla yhdyshenkilöiden puhelinnumeroilla varustettuna. Tiedonsiirtoverkko Ilmoitusaineiston lähetykseen voidaan käyttää kaikkia tarjolla olevia tiedonsiirtopalveluja. Tiedonsiirron yksityiskohdat on syytä selvittää lähettäjän ja vastaanottajan kesken. Aineistoa voi lähettää erityistä huolellisuutta noudattaen myös sähköpostin liitteenä. Tavallista sähköpostia käytettäessä on kuitenkin syytä huomioida, että useat sähköpostijärjestelmät rajoittavat liitetiedostojen koon muutamaan megatavuun. Kärkimedia käyttää verkossaan PDF-tiedostomuotoa ja First- Class -sähköpostiohjelmaa, jossa ei ole tiedostojen kokorajoituksia. Sen kuittausmenettelyt ja lähetyslistat ovat pitkälle kehitettyjä. Käytettäessä FirstClass-ohjelmaa liitetiedostot eivät rikkoonnu. ilmoitusopas 9

10 Koko prosessin laadun varmistaminen Säädöt mittausten, ei silmämääräisten havaintojen pohjalta Sanomalehti-ilmoituksen tuotantoketju on monipolvinen ja sisältää useita lopputuloksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Väreillä on erityisen suuri riski muuttua hallitsemattomasti tuotantoketjun läpi kulkiessaan. Kuvia pyritään eri vaiheissa säätämään pelkkien näköhavaintojen ja mieltymysten perusteella, vaihtelevassa valaistuksessa ja eri tavoin värejä toistavilla monitoreilla. Skannerit ja tulostimet muuttavat värisävyjä. Paperille tulostettava vedos voi olla laitteesta tai paperista riippuen hyvinkin erilainen kuin lopullinen tuote. Standardoidut väriprofiilit takaavat koko tuotantoketjun laadun Systemaattinen ratkaisu värilaadun hallintaan on tuotantoketjun laitteiden väriprofiilien määrittäminen sanomalehtialan ICC-standardien mukaisesti. Kullekin prosessin välivaiheelle, kuten skannerille, digitaalikameralle, näytölle, tulostimelle, laaditaan mittauksin profiili, jolla voidaan kuvata absoluuttisella numeroarvolla, miten ko. laite muuttaa värejä. Profiili luodaan syöttämällä profiloitavaan laitteeseen tunnettu mitattu mallikuva (target) ja vertaamalla laitteen tuottaman kuvan mittausarvoja tämän mallikuvan mittausarvoihin. Mittausarvojen suhde on se mitta eli profiili, jolla laite muuttaa kuvaa. Tällä profiililla voidaan varsinaisessa tuotannossa kompensoida laitteen vaikutus kuvan väreihin. Säätöjä ei voi eikä tarvitse tehdä silmämääräisin, subjektiivisin arvioin. Kuvasta mitatut numeroarvot esittävät kuvan värisisällön kolmiulotteisessa väriavaruudessa. Tavallisin väriavaruus on CIELab, jonka kolmiulotteisessa koordinaatistossa kyetään esittämään kaikki värit ja taas palauttamaan kaikista väreistä niiden CMYK-komponentit. Väriprofiilien luonti on suoraviivainen toimi, joka on uusittava, mikäli laitteen ominaisuudet muuttuvat. Ifra (www.ifra.com) on määritellyt koko sanomalehden tuotantoketjulle profiilistandardin (ICC-profiilit). 0,8 0,6 0,4 0,2 Väriavaruuksien eroja 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Silmän havaitsemiskyky Toistuvuus: Hyvä värifilmi Hyvä värinäyttö Päällystetty paperi Sanomalehtipaperi 10 ilmoitusopas

11 ohjelmat Adobe Photoshop 7 CS2 Käyttötarkoitus: kuvankäsittely Valmistaja, lisätietoja ja käyttöopastusta: Adobe, Adobe Acrobat Käyttötarkoitus: julkaisujen luonti, PDF-tiedostojen avaaminen Valmistaja, lisätietoja ja käyttöopastusta: Adobe, Adobe Acrobat Distiller Käyttötarkoitus: PDF-tiedostojen luonti Valmistaja: Adobe, Adobe Acrobat Reader Käyttötarkoitus: PDF-tiedostojen avaaminen Valmistaja: Adobe, Huomautuksia: Acrobat Reader on ilmaisohjelma, joka on ladattavissa osoitteesta Adobe InDesign CS2 Käyttötarkoitus: taitto Valmistaja: Adobe, Huomautuksia: ohjelmasta voi tallettaa aineistoa suoraan PDFformaattiin. Adobe Illustrator 10 CS2 Käyttötarkoitus: grafiikka Valmistaja: Adobe, Huomautuksia: ohjelmasta voi tallettaa aineistoa suoraan PDFformaattiin. True Type -fonttien käyttöä on syytä välttää PDFaineistossa. Macromedia Freehand 9.0 MX Käyttötarkoitus: grafiikka Valmistaja: Macromedia, Quark Xpress Passport Quark XPress 6.5 Käyttötarkoitus: taitto Valmistaja: Quark, Huomautuksia: Passport on Quarkin mm. kielituella varustettu versio. First Class First Class Client Käyttötarkoitus: aineiston verkkosiirto Valmistaja: Centrinity, Huomautuksia: First Classin asiakasohjelma, jolla aineistoa voi lähettää ja vastaanottaa (client) on ilmaisohjelma, joka on ladattavissa esimerkiksi osoitteesta Yhteenveto standardista ISO :2005 Painoaineisto Digitaalinen, PDF/X -muodossa (ISO 15930) Värierottelu Kokonaisvärimäärä (TIC) ei saisi ylittää 240 %, max 260 % Mustan maksimi 85 % Mustan muodostaminen GCR Rasteri Pisteen muoto elliptinen Linjatiheys 40 lpcm, ± 2 lpcm (100 lpi, ± 0,8 lpi) Rasterikulmitukset Syaani 15 Magenta 75 Keltainen 0 Musta (K) 135 Värijärjestys CMYK tai KCMY Sävyalue 3 % 90 % Osavärien kohdistusheitto ei saisi ylittää 0,15 mm; (max 0,30 mm) Painolevyt Maksimi sävyvaihtelu levyn mitalla Levysarjan kohdistuksen suurin sallittu virhe Lisätietoja: ISO-laatu testikiila ± 2 % (+ mittalaitteen toleranssi) 0,02 % painoalan koosta (lävistäjä) Paperi L* a* b* Paperin väri (musta mittaustausta) Painettujen värien väriarvot L* a* b* (normatiivisia) Syaani (C) Magenta (M) Keltainen (Y) Musta (K) C + Y C + M M + Y C + M + Y C52 % + M44 % + Y44 % + K 100 % Painatuksen väripoikkeama: Poikkeama E korkeintaan Syaani (C) (normatiivinen) 5 Magenta (M) (normatiivinen) 5 Keltainen (Y) (normatiivinen) 5 Musta (K) (normatiivinen) 5 Päällepainatusten väripoikkeamat (informatiivinen) Päällepainatus C + Y (informatiivinen) 8 Päällepainatus C + M (informatiivinen) 8 Päällepainatus M + Y (informatiivinen) 8 Mittausolosuhteet painettujen värien seurantamittauksissa: musta tausta; mittausgeometria 45 /0 tai 0 /45 ; valonlähde D50; tarkastelukulma 2 Kokonaispisteenkasvu tiedostosta paperille 50 %-kenttä 26 % Pisteenkasvun toleranssi (50 %-kenttä) ± 5 piste % Sallittu pisteenkasvun vaihteluväli (50 %-kenttä) 21 % 31 % Harmaatasapaino (informatiivinen) Syaani % Magenta % Keltainen % Sanomalehden mittakentät (VTT:n kansallinen suositus) Kolmiväriharmaa (30, 24, 24) kromaattisuuspoikkeama C < 3 Normatiivinen: tavoitearvo tai -vaihteluväli on saavutettava standardinmukaisessa painatuksessa. Informatiivinen: tavoitearvo tai -vaihteluväli olisi suotavaa saavuttaa, jos se on mahdollista normatiivisten arvojen pysyessä toleransseissa. ilmoitusopas 11

12 Sanomalehti on väline, joka tavoittaa viikon aikana 90 prosenttia suomalaisista. Se on lukijalle mieluisa ja tärkeä sekä merkittävä ostopaikan valintaan vaikuttava media. Sanomalehdessä väri herättää huomiota ja nykyään sanomalehti-ilmoituksista lähes 90 prosenttia on värillisiä. Jotta sanomalehti-ilmoitus olisi toimiva ja juuri sellainen kuin asiakas toivoo sen olevan, halutaan tässä oppaassa kertoa, miten hyvään tulokseen päästään, mitä vaatimuksia asetetaan ilmoittelun suunnittelun ja valmistuksen eri vaiheissa ja mitä mahdollisuuksia on olemassa. Tavoitteena on ollut tehdä opas, joka toimii perusmateriaalina sekä mainonnan suunnittelijoille että ilmoitusten tekijöille. Kannattaa myös muistaa, että lehdillä saattaa olla hieman erilaisia käytäntöjä, joten epävarmat asiat voi aina tarkistaa lehden ilmoitusosaston kanssa. Onnistuneita suunnitteluhetkiä! Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Jäseninä on 146 lehtiyritystä tai yhteisöä, jotka julkaisevat yhteensä 200 sanomalehteä. Lisäksi jäseninä on 35 sanomalehtialan muuta yhtiötä. Lähes kaikki Suomessa ilmestyvät sanomalehdet ovat liiton jäseniä. Sanomalehtien Liitto aloitti toimintansa vuonna 1908 ja on tällä hetkellä yksi maamme keskeisimmistä viestintäalan järjestöistä. Sanomalehtien Liitto on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton jäsenjärjestö. Sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus. Painetut sanomalehdet ovat maksullisia, ne ilmestyvät vähintään kerran viikossa, niillä on tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö, johon kuuluu sekä ilmoituksia, uutisia ja muuta toimituksen tuottamaa aineistoa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat sanomalehtien houkuttelevuuden vahvistaminen niin, että lehdet ovat haluttava media niin kuluttajille kuin mainostajille. Uusien lukijasukupolvien kasvattaminen on erittäin tärkeä toiminta-alue. Lisäksi Sanomalehtien Liitto puolustaa sananvapautta, edistää kaikin tavoin jäsentensä toimintaedellytyksiä, lisää jäsenten välistä yhteistyötä ja järjestää koulutusta. Tietoa alan kansainvälisestä ja kansallisesta kehityksestä saa 10 kertaa vuodessa ilmestyvästä Suomen Lehdistö -lehdestä. Lisätietoja Sanomalehdet 48 % Elokuva 0,1 % Mediamainonnan osuudet 2006 Pieni mainoskakku 1,2 mrd. euroa Kaupunki- ja noutolehdet 6 % Radio 4 % Ulkomainonta 3 % Verkkomedia 4 % Lähde: Mainonnan Määrä Suomessa 2006, Mainonnan Neuvottelukunta & TNS Gallup Oy Aikakauslehdet 16 % Televisio 20 % 12 ilmoitusopas

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm

sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm aineisto-ohjeet sisällysluettelo s. 3 tulostusaineistot, tarratekstit ja logo-originaalit s. 4 3x3 pop-up s. 5 4x3 pop-up s. 6 pop-up counter s. 7 lippu 80 x 100 cm s. 8 lippu 100 x 300-350 cm s. 9 roll-up

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

InDesign CS FreeHand MX. Painovalmis materiaali PDF

InDesign CS FreeHand MX. Painovalmis materiaali PDF InDesign CS FreeHand MX Painovalmis materiaali PDF Miksi PDF? 1. Työnkulku nopeutuu 2. Työn tulostus toimii varmemmin 3. Fontit ovat tiedostossa mukana 4. Kuvat ovat tiedostossa mukana 5. Usein tiedostokoko

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital Paikallinen ilmoituspaketti (ÅU/PK) Lisäjakeluja toispaikkakuntalaisille vapaa-ajan asunnon omistajille Lisäjakelut

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Hyvät asiakkaat, valmistelkaa painotietonne tässä kuvattujen spesifikaatioiden mukaisesti.

Hyvät asiakkaat, valmistelkaa painotietonne tässä kuvattujen spesifikaatioiden mukaisesti. Tärkeää hyvien painotulosten kannalta Hyvät asiakkaat, valmistelkaa painotietonne tässä kuvattujen spesifikaatioiden mukaisesti. Josnäitä kuvauksia ei noudateta, emme voi hyväksyä mitään vastuuta painotehtävien

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Esite- ja kuvatelineet AINEISTO-OHJEET.

Esite- ja kuvatelineet AINEISTO-OHJEET. Esite- ja kuvatelineet AINEISTO-OHJEET Roll-up vuota D10, D11, D12A, D13 (D15) D12B D14 84 99 239 20 220 ( max 260 vain roll-up Tall) 220 bleed 220 Näkyvä: 84 x 200 (Tall max 240) (ilman bleediä) Aineisto:

Lisätiedot

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO KSF MEDI MEDIKORTTI 2013 HL 61 Eteläkärjen ykkönen Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT JULKISIJ & KUSTNTJ KSF Media b ulevardi 20, 10900 Hanko www.hangonlehti.fi Tommy Westerlund 029 0801 392 LUKIJPEITTO

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja.

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja. Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi arkea ja euroja. Mediahinnasto 2016 Koti-Kajaani Koti-Kajaanin avulla tavoitat tehokkaasti! Koti-Kajaani tavoittaa 67 % Kainuun markkina-alueen asukkaista. Lukijoita

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

AINEISTO-OHJEET PÄIVITETTY 22.5.2015

AINEISTO-OHJEET PÄIVITETTY 22.5.2015 AINEISTO-OHJEET PÄIVITETTY 22.5.2015 YLIOPISTOPAINO 2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ AINEISTON TOIMITTAMISESTA... 5 TIETOA TYÖNKULUSTA JA YLIOPISTOPAINON TOIMINNASTA... 5 NÄIN TEET PAINOKELPOISEN DOKUMENTIN... 5

Lisätiedot

Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat

Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat AINEISTO A B C Kuinka nimeän ja toimitan jutun ja kuvat Helpoin tapa toimittaa juttu on sähköposti (labradorilehti@gmail.com). Kun juttu lähetetään sähköpostin kautta tulee se olla liitettynä erillisenä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Esite- ja kuvatelineet

Esite- ja kuvatelineet Esite- ja kuvatelineet Roll-upit D10 D11 D12A D13 D110 UUTUUS! D14 D15 Roll-upit Nimike Kuvakoko D10 Roll-up Style, sis. tulostuksen ja kuljetuskassin 840 x 2000 mm D11 Roll-up Elite, sis. tulostuksen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Grafiikka julkaisuun. Tietohallintokeskus Markku Könkkölä Sisällys

Grafiikka julkaisuun. Tietohallintokeskus Markku Könkkölä Sisällys Grafiikka julkaisuun Tietohallintokeskus Markku Könkkölä 7.4.2011 Sisällys Kuva tietokoneella Kaaviot ja piirrokset vektorimuodossa Vektorigrafiikan muokkaus (InkScape, Illustrator ) Valokuvat bittimuodossa

Lisätiedot

Aineisto ohje tarraleikkuri, laser ja jyrsin

Aineisto ohje tarraleikkuri, laser ja jyrsin Tarraleikkurit Tarraleikkurit 1600 mm ja 610 mm. Tarrarullat 610, 1220, 1370, 1400, 1520 mm, vaihtelu väreittäin. Tee aineisto vektoriohjelmalla, muuta tekstit kaariksi ja toimita se eps 3 muodossa PostScript

Lisätiedot

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 2.2.2016 Turun Urheiluliiton logo Turun Urheiluliiton logo yhdistettynä kolmiomerkkiin Turun Urheiluliiton tunnus Turun Urheiluliitto -tunnuksen muodostaa logon Ja merkin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita.

Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita. Sivu 1/5 Värilaatuopas Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita. Laatu-valikko Tulostustila Väri Black Only (Vain musta) Värinkorjaus Auto

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

Kouvola. Mikkeli. Ruokolahti. Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki. Imatra. Etelä-Karjala

Kouvola. Mikkeli. Ruokolahti. Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki. Imatra. Etelä-Karjala Kouvola Mediatiedot 2016 Etelä-Karjala Ruokolahti Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki Imatra Mikkeli Vartti Kouvola Ilmestyy Vartti Kouvola ilmestyy kerran viikossa; keskiviikkoisin. Vartti

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa MEDIAKORTTI Messulehti Messuopas Tuotekassi TuoteTalo

Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa MEDIAKORTTI Messulehti Messuopas Tuotekassi TuoteTalo Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa 3-5.2.2017 MEDIAKORTTI 2017 Messulehti Messuopas Tuotekassi TuoteTalo Asta Rakentaja 2017 - Messulehti: Painosmäärä 190.000 kpl Lehti jaetaan Aamulehden liitteenä

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 2016:n uudet ominaisuudet...3 Alkuperäiset QuarkXPress-objektit...4 Olemassa olevien kohteiden muuntaminen alkuperäisiksi QuarkXPress-objekteiksi...4

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S T O

G R A A F I N E N O H J E I S T O GRAAFINEN OHJEISTO LOGO IDEA 2 Siun sote tehdään, koska asioiden täytyy muuttua. Siun sote on uudenlaisen yhteistyön tulos. Hyviä palveluita ei väännetä rautalangasta vaan ne tehdään yhdessä. Siksi Siun

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISET

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline.

Tunnus. Finto Tunnusohjeet. Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnus Finto-tunnuksen muodostavat muotoiltu kuvio-osa (merkki) sekä sen yhteydessä toisinaan käytettävä tagline. Tunnuksen elementit Finto- käyttää muissa kuin tässä ohjeistossa esitetyissä väreissä.

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2017 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien uusi, yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LOGO.... 4 VÄRIT.... 5 MUUT GRAAFISET ELEMENTIT... 6 KUVAT & VÄRIT.... 7 TYPOGRAFIA.... 8 LATAA TIEDOSTOT................... 9 2 JOHDANTO Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012 Mediatiedot 2012 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA PAIKKASI 11.1. MENNESSÄ ITIS SALE -KAMPANJA JA TARJOUSLEHTI Itis Ale -kampanja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kampanja on keväällä

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit Kuvat Kuvia voi liittää xhtml-sivulle -elementillä -elementillä -elementillä lomakkeiden yhteydessä lähinnä painikenappeja taustakuvina -elementin background-attribuutilla tai

Lisätiedot

MUOTOKUVAUSHINNASTO 2016. Sisällysluettelo

MUOTOKUVAUSHINNASTO 2016. Sisällysluettelo MUOTOKUVAUSHINNASTO 2016 Sisällysluettelo Muotokuvaukset 2 Lisäpalvelut 3 Kuvatiedostot 4 Paperivedokset 5 Aukkopahvit 6 Perinteiset kiitoskortit 7 Modernit kiitoskortit 8 Kehykset 9 Canvastaulut 10 Pohjustetut

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2.1

GRAAFINEN OHJEISTO 2.1 GRAAFINEN OHJEISTO 2.1 peruselementit > tunnus tunnus Itä-Suomen yliopiston tunnuksessa merkki ja logotyyppi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka osia ei saa käyttää irrallisina eikä lähtökohtaisesti

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Kokoelmat (alkuperäiset) Digitoinnin kokonaisuus Luettelointi Järjestely

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - video. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - video. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - video KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Elävän kuvan muodot Videoon vaikuttavia asioita Kuvamuotojen ominaisuudet Audiomuotojen ominaisuudet

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot