Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Vuoden 2013 tulosaluekohtaisen raportin hyväksyminen Vuoden 2013 tulosyksikkötasoisen raportin hyväksyminen Rautavaaran peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuonna Lastenhoitajan työsuhteen jatkaminen Kahden koulunkäyntiavustajan toimen täyttöluvan hakeminen Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen toimen täyttöluvan hakeminen Peruskoulun kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistaminen/oikaisuvaatimus RAUTAVAARA SAVOTTA/Matti Rinteen kuntalaisaloite Armas Maasalon muistomerkistä ja cd levystä Kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet lukuvuonna Sivistyslautakunnan tiedoksi saatettavat asiat Perhepäivähoitajien kulukorvauksen korottaminen PÖYTÄKIRJAN KLO NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA MERK: ARTO HAKKARINEN

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 22 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Hakkarainen Arto Hakkarainen Reijo, Reijo Kilpeläisen varajäsen Heikkinen Merja, Heikki Willmanin varajäsen Heubach Hans-Peter Kokkonen Kirsi, Marjaleena Laakkosen varajäsen Matti Ahonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Korhonen, kunnanhallituksen edustaja Unto Murto, kunnanjohtaja Matti Korkalainen, rehtori, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 8-18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans-Peter Heubach ja Reijo Hakkarainen sekä varalle Merja Heikkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Arto Hakkarainen Matti Korkalainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Reijo Hakkarainen Hans-Peter Heubach PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Sivistyslautakunta VUODEN 2013 TULOSALUEKOHTAISEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 8 Vuoden 2013 tulosaluekohtaiset raportit tulee olla lautakunnassa käsiteltyinä Sivistystoimen vuoden 2013 tulosaluekohtainen raportti on esityslistan liitteenä nro 1. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen tulosaluekohtaisen raportin vuodelta 2013 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa sivistyslautakunta päätti lisätä valtuustotason tavoitteiden toteutumiseen kohdaksi 5 nuorisovaltuuston toiminnan vuonna Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sivistyslautakunta VUODEN 2013 TULOSYKSIKKÖTASOISEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 9 Vuoden 2013 tulosyksikkötasoinen raportti on valmisteltu sivistyslautakunnalle. Raportti on esityslistan liitteenä nro 2. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen vuoden 2013 tulosyksikkötasoisen raportin. Raportin lopussa raportoidaan sivistystoimen hanketoiminta vuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Sivistyslautakunta RAUTAVAARAN PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖ- JA VAPAAPÄIVÄT LUKUVUONNA Siv.ltk 10 Hallintosäännön 51 :n kohdan 5 mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työpäivistä. Yli kuntarajojen ulottuvien koululaiskuljetusten ja mahdollisen opetustarjonnallisen yhteistyön vuoksi lukuvuoden työ- ja vapaapäivät on valmisteltu yhteensopiviksi muiden Pohjois- Savon kuntien koulujen työ- ja vapaapäivien kanssa. Ehdotus peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivistä on liitteenä nro 3. Sivistyslautakunta hyväksyy Rautavaaran kunnan peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuodeksi liitteen nro 3 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sivistyslautakunta LASTENHOITAJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Siv.ltk 11 Tatjana Olifirenko toimii ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajana päivähoidonohjaajan ja rehtorin viranhaltijapäätöksillä välisenä aikana. Työsuhdetta on tarpeellista jatkaa saakka. Sivistyslautakunta päättää jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta palkkaamalla hänen ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajaksi väliseksi ajaksi. Kokouskutsun lähettämisen jälkeen päivähoidossa on ilmennyt tarve jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta pitemmäksi ajaksi, mitä alkuperäisessä ehdotuksessa esitetään. Tämän perusteella osastopäällikkö täydensi ehdotustaan seuraavasti: täydennetty Sivistyslautakunta päättää jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta palkkaamalla hänen ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajaksi: - 80 %:n työajalla väliseksi ajaksi %:n työajalla väliseksi ajaksi Työsuhde on välitön jatko edelliselle määräaikaiselle työsuhteelle. Peruspalkka on /kk (05PER010). Hyväksyttiin.

7 Sivistyslautakunta KAHDEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN Siv.ltk 12 Alakoulussa työskentelee kolme koulunkäyntiavustajaa. Yksi koulunkäyntiavustaja on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja kaksi avustajan tointa on täytettynä määräaikaisesti koulun toiminta-ajaksi. Oppilasennusteen mukaan koulussa on jatkossakin lähes kaikilla vuosiluokilla perusopetuslain mukaista avustajapalvelua ja oppimisen tukea tarvitsevia oppilaita. Lukuvuodesta alkaen tarvittavat koulunkäyntiavustajat on perusteltua palkata toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Viran tai toimen toistaiseksi ja täyttämistä varten on haettava täyttölupa kunnanhallitukselta. Sivistyslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta kahden koulunkäyntiavustajan toimen täyttölupaa toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Keskustelun kuluessa osastopäällikkö ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta julkilukemalla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla

8 Sivistyslautakunta SIIVOOJAN/SIIVOUSPALVELUN ESIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN Siv.ltk 13 Siivoojan toimi on täytetty rehtorin viranhaltijapäätöksellä määräaikaisena väliseksi ajaksi. Siivous- ja ravitsemispalvelun johtaminen on eriytetty toisistaan em. ajaksi siten, että määräaikaisessa siivoojan työsuhteessa toimivan Pia Lievosen työnkuvaan on sisällytetty siivouspalvelun esimiestehtävät. Ravitsemis- ja siivouspalvelun päällikkö Marja Nuutinen vastaa ravitsemispalvelun johtamisesta. Järjestely on osoittautunut käytännön kannalta hyvin toimivaksi ja sitä on perusteltua jatkaa toistaiseksi. Viran tai toimen toistaiseksi ja täyttämistä varten on haettava täyttölupa kunnanhallitukselta. Sivistyslautakunta päättää hakea kunnanhallisukselta siivoojan/siivouspalvelun esimiehen toimen täyttölupaa toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Keskustelun kuluessa osastopäällikkö ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta julkilukemalla Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta PERUSKOULUN KOTITALOUDEN LEHTORIN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN Siv.ltk 45 Peruskoulussa on perustettu kotitalouden lehtorin virka, johon kuuluu yläasteen kotitalouden ja tekstiilityön opetus Yläkoulun oppilasmäärän alenemisesta johtuen peruskoulun kotitalouden lehtorin opetustuntimäärä on vähentynyt 2000 luvun lopulta lähtien siten, että kotitalouden lehtorin opetusvelvollisuus 23 viikkotuntia on täytetty viime lukuvuosina seuraavasti: lk:n alakoulun lk:n lukion Lukuvuosi tunnit tekstiilityö terveystieto kotitalous muut LV LV LV Lukuvuonna kotitalouden lehtorilla on virkaan kuuluvia yläkoulun aineita kahdeksan viikkotuntia. Näiden lisäksi virkaan on sisällytetty alakoulun tekstiilityön ja äidinkielen opetusta kahdeksan viikkotuntia ja luokkien terveystiedon opetusta kolme viikkotuntia sekä 6 A luokan luokanvalvojan tehtävät. Loput opetusvelvollisuu-desta on täytetty kerhotunneilla. Tämän on mahdollistanut se, että lukuvuonna kuudensia luokkia on kaksi rinnakkaisluokkaa, lisäksi yksi luokanopettaja työskentelee omasta tahdostaan kuluvan lukuvuoden ajan osa-aikaisena. Peruskoulun oppilasmäärä on oppilasennusteen mukaan seuraava: Lukuvuosi alakoulu yläkoulu Lukuvuonna alakoulun e 6 luokkien opetus järjestetään kuudella luokanopettajalla. Vuosiluokat ovat kooltaan sellaisia, että rinnakkaisluokkia ei ole. Tekstiilityön opetuksessa muodostetaan 3 4 ja

10 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta vuosiluokkien yhdysluokkaryhmiä, joiden opetus järjestetään luokanopettajan opettamana. Lukuvuodesta eteenpäin kotitalouden lehtorille voidaan tarjota kelpoisuutensa mukaisia oppiaineita seuraavasti: - 7. lk:n kotitalous ja tekstiilityö 9 viikkotuntia - 8. ja 9. luokan valinnaiskursseja oppilaiden valinnoista riippuen 2 4 viikkotuntia - lisäksi mahdollisesti luokkien terveystietoa 1-2 viikkotuntia Yläkoulusta ja lukiosta jää lähivuosien aikana aineenopettajia eläkkeelle. Alakoulun opetuksen järjestämisessä tarvitaan jatkossakin kuusi luokanopettajaa. Keväällä 2014 tulee täytettäväksi kaksi luokanopettajan virkaa. Kotitalouden lehtorilla ei ole kelpoisuutta eläkkeelle jäävien aineenopettajien opettamiin aineisiin eikä luokanopetukseen. Rautavaaran kunnalla ei ole sivistystoimen osalta naapurikuntien kanssa sellaista yhteistyötä, jonka puitteissa olisi mahdollista tarjota kotitalouden lehtorille opetusvelvollisuuden ja kelpoisuuden mukaista työtä. Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan osa-aikaistamisesta, on neuvoteltava työntekijän kanssa toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaistetulle lisätyötä. Kotitalouden lehtorille on lähetetty saantitodistuksella varustetulla kirjeellä kutsu klo pidettyyn viran osa-aikaistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen. Lehtori ei lunastanut kirjelähetystä postista eikä myöskään saapunut neuvotteluun. Kuulemismenettelyyn liittyvät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä esittelijällä. Viran osa-aikaistaminen ja kuulemismenettely perustuu lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL 21 24, 37, 40, 43 :t) sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (KYtL 4 8, 9 ja 13 :t). Rautavaaran kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan opettajan virkasuhteen osa-aikaistamisesta päättää sivistyslautakunta.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että peruskoulun kotitalouden lehtorin virka osa-aikaistetaan alkaen niin, että virkaan kuuluu 15 viikkotuntia ja osa-aikaprosentti on 65.22%. Tämä on palkkaprosentti, joka viranhaltijalle maksetaan. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaiselle viranhaltijalle lisätyötä. Työnantaja tekee osa-aikaistamisen yksipuolisesti taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden ollessa voimassa. Viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Sivistyslautakunta keskusteli osa-aikaistamisesta. Keskustelun jälkeen osastopäällikkö teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: muutettu Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti. Siv.ltk 5 Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan osa-aikaistamisesta, on neuvoteltava työntekijän kanssa toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaistetulle lisätyötä. Kotitalouden lehtorille varattiin kuulluksi tulemisen mahdollisuudet ja järjestetyissä neuvotteluissa. Lehtori ei saapunut kumpaankaan neuvotteluun. Osa-aikaistamisesta on neuvoteltu OAJ:n luottamusmiesten kanssa Ammattijärjestöllä ei ole huomautettavaa osa-aikaistamisen suhteen. Osa-aikaistamista koskevat asiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä esittelijällä. Valmistelija: Rehtori Matti Korkalainen, puh Esittelijän päätös Sivistyslautakunta päättää osa-aikaistaa peruskoulun kotitalouden lehtorin viran alkaen niin, että virkaan kuuluu 15 viikkotuntia ja

12 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta osa-aikaprosentti on 65.22%. Tämä on palkkaprosentti, joka viranhaltijalle maksetaan. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaiselle viranhaltijalle lisätyötä. Työnantaja tekee osa-aikaistamisen yksipuolisesti taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden ollessa voimassa. Viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. Esittelijän muutettu päätös Sivistyslautakunta päättää keskeyttää peruskoulun kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisen. Hyväksyttiin. Siv.ltk OIKAISUVAATIMUS Kotitalouden lehtori Eeva- Kaarina Brännare on toimittanut oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan kokouksen 5 :stä. Oikaisuvaatimuksessaan hän pyytää muutoksia kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisasian esittelytekstiin Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan keskeyttää kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisen. Asian käsittelyn keskeyttämisestä ei voi tehdä kuntalain 91 :n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksen perusteista ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Sivistyslautakunnan on mahdollista jatkaa asian käsittelyä myöhemmin. Eeva-Kaarina Brännaren oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä numerotta. Sivistyslautakunta päättää olla käsittelemättä Eeva-Kaarina Brännaren tekemää oikaisuvaatimusta. Rehtori Matti Korkalainen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28 :n 2. mom:n 7 kohdan perusteella. Sivistyslautakunta käsitteli asian hallintosäännön 73 :n mukaisesti puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta.

13 Sivistyslautakunta Puheenjohtajan Sivistyslautakunta päättää olla käsittelemättä Eeva-Kaarina Brännaren tekemää oikaisuvaatimusta. Perustelu: Kuntalaki 91. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta RAUTAVAARA-SAVOTTA: MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON SYNTYMÄN MUISTOMERKISTÄ JA CD-LEVYSTÄ Khall 39 Peruskuntalainen Matti Rinne on tehnyt kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): tulee kuluneeksi 130 vuotta säveltäjä Armas Maasalon syntymästä Rautavaaralla. Sukunimi oli vuoteen 1905 Masalin. Esitän, että kunta yhdessä seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa valmistuttaisivat säveltäjän muistomerkin. Tuskin monikaan Suomessa tietävät, että hän syntyi Rautavaaralla. Muistomerkki voisi olla esim. rautavaaralainen kivi, mihin kiinnitettäisiin liitteen mukaiset messinkiset merkit ja teksti. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös kirkkohallituksen, koska Maasalo oli tekemässä v kirkolliskokouksen mukaisen koraalikirjan ja virsikirjan. Nykyisessä virsikirjassa on useita Maasalon virsiä. Tunnetuin sävellyksistä lienee Joulunkellot, minkä tuntevat kaikki suomalaiset. Toinen tunnetuin on virsi Tule kanssasi herra Jeesus. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös Helsingin et. Srk:n, koska hän toimi siellä urkurina ja Sibelius -Akatemian, koska hän oli siellä opettajana. Sieltä voisi saada myös konsertin vaikka muistomerkin paljastuksen yhteyteen. Paljastajaksi esittäisin tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan, koska ovat taiteenystäviä tai kulttuuriministeriä. Rahoitusta voisi hakea hankkeelle eri tahoilta. Rautavaaralta puuttuu myös paikan- tai tiennimistä Maasalo. Mikäli esittämäni hanke toteutuu on sillä merkittävä tehtävä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä, sillä varmasti valtakunnan lehdistö, radio ja TV kiinnostuvat asiasta. Esitän vielä paljastus tapahtuisi perjantaina Esitän mikäli hanke toteutuu sijoituspaikaksi uutta keskustan puistoa ja Tulimäentien varteen viitta säveltäjä Armas Maasalon syntymän muistomerkki luvun lopulla julkaistiin Rautavaaran toimesta Maasalo LP yhdessä MTV:n kanssa. Olin silloin itsekin neuvotteluissa mukana. Levyn kannessa oli kuvia Rautavaaralta. Eikö voitaisi ottaa alkuperäisestä uudet kopiot CD:lle ja laittaa taas tietoa Rautavaarasta ja siitä, että Maasalo on syntyjään rautavaaralainen. CD:tä voisi levittää myyntiin ympäri Suomea. Ehdottamani asiat voisivat olla suuri tekijä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä. Toivon esittämieni hankkeiden toteutuvan. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n Kunnanhallitus päättää antaa Matti Rinteen tekemän kuntalaisaloitteen Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä sivistyslautakunnan/rehtori Matti Korkalaisen valmisteltavaksi vuoden 2014 määrärahojen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Sivistyslautakunta Siv.ltk Armas Maasalo, vuoteen 1905 Masalin, ( Rautavaara Helsinki) oli suomalainen säveltäjä ja urkuri. Armas Maasalo opiskeli urkujensoittoa Viipurin lukkari- ja urkurikoulussa lukuvuoden Vuonna 1907 hän ilmoittautui Helsingin Musiikkiopistoon sekä Helsingin yliopistoon, josta valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna Samaan aikaan hän opiskeli musiikkia Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa. Maasalo täydensi opintojaan Ranskaan ja Saksaan vuosina tekemillään opintomatkoilla. Maasalo työskenteli mm. Helsingin Normaalilyseon musiikinopettajana vuosina , Kansalliskuoron johtajana vuosina , Helsingin Johanneksen kirkon urkurina , Helsingin kirkkomusiikkiopiston johtajana , Suomen Kirkkokuoroliiton ensimmäisenä johtajana ja Sibelius Akatemian kirkkomusiikin osaston johtajana Hän oli myös virsikirjakomitean jäsen 1930 luvulla. Maasalo toimitti yhdessä Taneli Kuusiston ja Aleksi Lehtosen kanssa vuonna 1943 käyttöön otetun Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalikirjan. Maasalolla oli lukuisia luottamustehtäviä kirkkomusiikin alalla; hän toimi mm. Suomen kanttori-urkuriliiton ja Suomen Kirkkokuoroliiton puheenjohtajana sekä monien laulujuhlien johtajana ja palkintotuomarina. Professorin arvonimi myönnettiin hänelle vuonna Armas Maasalon tuotanto sisältää mm. kaksi orkesterisarjaa, pianokonserton, urku- ja kuoroteoksia sekä liturgista ja hengellistä musiikkia. Hän on säveltänyt myös joululauluja sekä lauluja koulukirjoihin. Vuonna 1952 hän julkaisi Helsingin Kirkkomusiikkiopiston 50 vuotishistoriikin. Maasalon sävellyksiä: - Joulun Kellot, san. Helmi Auvinen - Mä kanssa enkelten (osana Jouluvesper teosta), san. K. V. Tamminen - Tule kanssani, Herra Jeesus, san. Hilja Haahti - Jeesus, kuule rukoukset, san. Jenny Pohjola - Tuhansin kielin, san. Lauri Pohjanpää - Genesis Armas Maasalo voitti tällä sävellyksellä Viipurin Lauluveikot mieskuoron sävellyskilpailun toisen palkinnon v Säveltäjälle nimetty Maasalonpolku sijaitsee Helsingin Pukinmäessä. Lähde: Wikipedia. Armas Maasalo oli oman aikansa merkittävä musiikillinen vaikuttaja. Hän on syntynyt ja elänyt varhaislapsuutensa Rautavaaralla. Syntymäkunnan puolesta on paikallaan selvittää kuntalaisaloitteessa esitettyjen

16 Sivistyslautakunta asioiden ja toimenpiteiden toteuttamista yhdessä rautavaaralaisten seurakuntien ja Kotiseutuseuran yhteistyönä. Sivistyslautakunta selvittää Matti Rinteen kuntalaisaloitteessaan esittämien asioiden toteuttamista yhteistyössä seurakuntien ja Kotiseutuseuran kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Sivistyslautakunta KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN JA MAKSUJEN PERUSTEET LUKUVUONNA Siv.ltk 16 Kuopion kansalaisopisto järjestää opistotoiminnan Koillis-Savon alueella. Kuopion kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (kaupungin palvelualueiden johtosäännön perusteella, johtosääntö 3 luku, 4 ). Lautakunta päättää myös palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 10 :n mukaan). Koillis-Savon alueopiston alueella Nilsiän osalta noudatetaan Kuopion kansalaisopiston maaseutualueiden yleislinjauksia. Sopimuskuntien Juankosken, Kaavin ja Rautavaaran osalta opetussuunnitelman- ja maksujen perusteista päätetään em. sopimuskuntien ehdotuksen perusteella kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimuksen 205/1060/2012 mukaisesti. Opiston kurssitarjonnassa on seuraavat kurssimaksut: 1. Yleinen opetus, jota opiston kursseista on suurin osa. Näiden kurssien kustannuksista lähes kolmannes kerätään kurssimaksuina. 2. Yksilö- ja pienryhmäopetus, joista ei saa alennusta. 3. Avoin opetus, jossa kurssimaksut kerätään päivämaksuina. 4. Omakustannekurssit, joiden opetuskustannukset ja osa muista kuluista (erityiskulut) katetaan kurssimaksuilla. Omakustannekursseista ei saa alennusta. 5. Yleisluennot ovat pääsääntöisesti ilmaisia, jos luentoa ei ole suunniteltu omakustanteiseksi. 6. Tilauskursseja myydään ulkopuolisille tahoille markkinahintaan. Hinta sisältää opetus- ja hallintokustannusten lisäksi myös katteen, jolla tuetaan yleistä kurssitoimintaa. Alueopiston sopimuskuntien esitys: 1. Lukuvuonna kurssimaksuja tulee korottaa keskimäärin 3 %. Nilsiän kurssimaksutaso ja alennukset yhtenäistetään portaittain Kuopion muiden maaseutualueiden tasolle lukuvuoteen mennessä.

18 Sivistyslautakunta Päälinjaus opiskelijaminimit: Taajama Nilsiä ja Juankoski minimi 7 opiskelijaa. Kaavi, Rautavaara ja Nilsiän sekä Juankosken viheralueiden kylät 5 opiskelijaa. Rehtorilla (ml. aluerehtori) on päätösvalta poiketa minimeistä perustellusta syystä.. 3. Alennukset: - työttömyysalennus 50 %. - opintoseteli 10 euron etuus (kurssit, joissa merkintä opintosetelikurssi ja jos opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadaan avustus). - Sisaralennus 50 %, ei koske yksilö- eikä pienryhmäopetusta - Opiskelija-alennus 30 %, (opiskelijakortilla todennettu, koululaiset suoraan iän mukaan). - Eläkeläisalennus 30 % (alueopisto). Alennukset eivät koske omakustanneopetusta, yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta eivätkä myöskään materiaali-, rakentamis-, ym. vastaavia maksuja. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen. Opiston henkilökunta ja opistoyhteyshenkilöt ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen yleisen opetuksen mukaisesti hinnoiteltuun kurssiin / lukuvuosi sekä kahteen omakustannekurssiin / lukuvuosi. Em. kursseille osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista ja tuntiopettajilta vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin / lukuvuosi edellyttäen, että opiskelijaminimi on täyttynyt maksavista opiskelijoista. Kansalaisopiston rehtorin esitys: Esitän, että Rautavaaran sivistyslautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet 2014 liitteen 1. mukaisesti ja kurssimaksujen perusteet ehdotuksen mukaisesti. Kuopion kansalaisopiston opetussuunnitelma ja maksujen perusteet ovat esityslistan liitteenä numerotta.

19 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää hyväksyä yllämainitut alueopiston rehtorin esittämät opetussuunnitelman ja kurssimaksujen perusteet lukuvuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Siv.ltk 17 Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 1. Kunnanhallituksen päätös Rautavaaran kotikuntastipendi Opetushallituksen hakutiedote 1/ Hakemus kerhotoiminnan kehittämiseen. 4. Rehtorin viranhaltijapäätös Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä. 6. Rehtorin viranhaltijapäätös Opetushallituksen määräys , 4/011/ Opetushallituksen määräys , 5/011/ Opetushallituksen määräys , 6/011/ Kunnanvaltuuston päätös , poistosuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Sivistyslautakunta PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KULUKORVAUKSEN KOROTTAMINEN Siv.ltk. 18. Perhepäivähoitajille on maksettu kulukorvausta hoitopäivän aikana hoitolapsille tarjotuista aterioista seuraavasti: - aamupala 0.73 /lapsi - lounas välipala kulukorvaus 1.76 Kuntaliitto suosittaa, että kunnallisten perhepäivähoitajien kulukorvausta maksetaan alkaen seuraavasti. - aamupala 0.75 /lapsi - lounas välipala kulukorvaus 1.78 Kuntaliiton suosituskirje on esityslistan liitteenä numerotta. Sivistyslautakunta päättää maksaa perhepäivähoitajille kuntaliiton suosituksen mukaista kulukorvausta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot