Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 18.3.2014. KOKOUSAIKA Maanantai 24.3.2014 klo 18.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Vuoden 2013 tulosaluekohtaisen raportin hyväksyminen Vuoden 2013 tulosyksikkötasoisen raportin hyväksyminen Rautavaaran peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuonna Lastenhoitajan työsuhteen jatkaminen Kahden koulunkäyntiavustajan toimen täyttöluvan hakeminen Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen toimen täyttöluvan hakeminen Peruskoulun kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistaminen/oikaisuvaatimus RAUTAVAARA SAVOTTA/Matti Rinteen kuntalaisaloite Armas Maasalon muistomerkistä ja cd levystä Kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet lukuvuonna Sivistyslautakunnan tiedoksi saatettavat asiat Perhepäivähoitajien kulukorvauksen korottaminen PÖYTÄKIRJAN KLO NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA MERK: ARTO HAKKARINEN

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 22 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Hakkarainen Arto Hakkarainen Reijo, Reijo Kilpeläisen varajäsen Heikkinen Merja, Heikki Willmanin varajäsen Heubach Hans-Peter Kokkonen Kirsi, Marjaleena Laakkosen varajäsen Matti Ahonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Korhonen, kunnanhallituksen edustaja Unto Murto, kunnanjohtaja Matti Korkalainen, rehtori, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 8-18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans-Peter Heubach ja Reijo Hakkarainen sekä varalle Merja Heikkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Arto Hakkarainen Matti Korkalainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Reijo Hakkarainen Hans-Peter Heubach PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Sivistyslautakunta VUODEN 2013 TULOSALUEKOHTAISEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 8 Vuoden 2013 tulosaluekohtaiset raportit tulee olla lautakunnassa käsiteltyinä Sivistystoimen vuoden 2013 tulosaluekohtainen raportti on esityslistan liitteenä nro 1. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen tulosaluekohtaisen raportin vuodelta 2013 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa sivistyslautakunta päätti lisätä valtuustotason tavoitteiden toteutumiseen kohdaksi 5 nuorisovaltuuston toiminnan vuonna Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sivistyslautakunta VUODEN 2013 TULOSYKSIKKÖTASOISEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 9 Vuoden 2013 tulosyksikkötasoinen raportti on valmisteltu sivistyslautakunnalle. Raportti on esityslistan liitteenä nro 2. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen vuoden 2013 tulosyksikkötasoisen raportin. Raportin lopussa raportoidaan sivistystoimen hanketoiminta vuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Sivistyslautakunta RAUTAVAARAN PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖ- JA VAPAAPÄIVÄT LUKUVUONNA Siv.ltk 10 Hallintosäännön 51 :n kohdan 5 mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työpäivistä. Yli kuntarajojen ulottuvien koululaiskuljetusten ja mahdollisen opetustarjonnallisen yhteistyön vuoksi lukuvuoden työ- ja vapaapäivät on valmisteltu yhteensopiviksi muiden Pohjois- Savon kuntien koulujen työ- ja vapaapäivien kanssa. Ehdotus peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivistä on liitteenä nro 3. Sivistyslautakunta hyväksyy Rautavaaran kunnan peruskoulujen ja lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuodeksi liitteen nro 3 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sivistyslautakunta LASTENHOITAJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Siv.ltk 11 Tatjana Olifirenko toimii ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajana päivähoidonohjaajan ja rehtorin viranhaltijapäätöksillä välisenä aikana. Työsuhdetta on tarpeellista jatkaa saakka. Sivistyslautakunta päättää jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta palkkaamalla hänen ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajaksi väliseksi ajaksi. Kokouskutsun lähettämisen jälkeen päivähoidossa on ilmennyt tarve jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta pitemmäksi ajaksi, mitä alkuperäisessä ehdotuksessa esitetään. Tämän perusteella osastopäällikkö täydensi ehdotustaan seuraavasti: täydennetty Sivistyslautakunta päättää jatkaa Tatjana Olifirenkon työsuhdetta palkkaamalla hänen ryhmäperhepäivähoitokodin lastenhoitajaksi: - 80 %:n työajalla väliseksi ajaksi %:n työajalla väliseksi ajaksi Työsuhde on välitön jatko edelliselle määräaikaiselle työsuhteelle. Peruspalkka on /kk (05PER010). Hyväksyttiin.

7 Sivistyslautakunta KAHDEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN Siv.ltk 12 Alakoulussa työskentelee kolme koulunkäyntiavustajaa. Yksi koulunkäyntiavustaja on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja kaksi avustajan tointa on täytettynä määräaikaisesti koulun toiminta-ajaksi. Oppilasennusteen mukaan koulussa on jatkossakin lähes kaikilla vuosiluokilla perusopetuslain mukaista avustajapalvelua ja oppimisen tukea tarvitsevia oppilaita. Lukuvuodesta alkaen tarvittavat koulunkäyntiavustajat on perusteltua palkata toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Viran tai toimen toistaiseksi ja täyttämistä varten on haettava täyttölupa kunnanhallitukselta. Sivistyslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta kahden koulunkäyntiavustajan toimen täyttölupaa toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Keskustelun kuluessa osastopäällikkö ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta julkilukemalla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla

8 Sivistyslautakunta SIIVOOJAN/SIIVOUSPALVELUN ESIMIEHEN TOIMEN TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN Siv.ltk 13 Siivoojan toimi on täytetty rehtorin viranhaltijapäätöksellä määräaikaisena väliseksi ajaksi. Siivous- ja ravitsemispalvelun johtaminen on eriytetty toisistaan em. ajaksi siten, että määräaikaisessa siivoojan työsuhteessa toimivan Pia Lievosen työnkuvaan on sisällytetty siivouspalvelun esimiestehtävät. Ravitsemis- ja siivouspalvelun päällikkö Marja Nuutinen vastaa ravitsemispalvelun johtamisesta. Järjestely on osoittautunut käytännön kannalta hyvin toimivaksi ja sitä on perusteltua jatkaa toistaiseksi. Viran tai toimen toistaiseksi ja täyttämistä varten on haettava täyttölupa kunnanhallitukselta. Sivistyslautakunta päättää hakea kunnanhallisukselta siivoojan/siivouspalvelun esimiehen toimen täyttölupaa toistaiseksi täyttämistä varten alkaen. Keskustelun kuluessa osastopäällikkö ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta julkilukemalla Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta PERUSKOULUN KOTITALOUDEN LEHTORIN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN Siv.ltk 45 Peruskoulussa on perustettu kotitalouden lehtorin virka, johon kuuluu yläasteen kotitalouden ja tekstiilityön opetus Yläkoulun oppilasmäärän alenemisesta johtuen peruskoulun kotitalouden lehtorin opetustuntimäärä on vähentynyt 2000 luvun lopulta lähtien siten, että kotitalouden lehtorin opetusvelvollisuus 23 viikkotuntia on täytetty viime lukuvuosina seuraavasti: lk:n alakoulun lk:n lukion Lukuvuosi tunnit tekstiilityö terveystieto kotitalous muut LV LV LV Lukuvuonna kotitalouden lehtorilla on virkaan kuuluvia yläkoulun aineita kahdeksan viikkotuntia. Näiden lisäksi virkaan on sisällytetty alakoulun tekstiilityön ja äidinkielen opetusta kahdeksan viikkotuntia ja luokkien terveystiedon opetusta kolme viikkotuntia sekä 6 A luokan luokanvalvojan tehtävät. Loput opetusvelvollisuu-desta on täytetty kerhotunneilla. Tämän on mahdollistanut se, että lukuvuonna kuudensia luokkia on kaksi rinnakkaisluokkaa, lisäksi yksi luokanopettaja työskentelee omasta tahdostaan kuluvan lukuvuoden ajan osa-aikaisena. Peruskoulun oppilasmäärä on oppilasennusteen mukaan seuraava: Lukuvuosi alakoulu yläkoulu Lukuvuonna alakoulun e 6 luokkien opetus järjestetään kuudella luokanopettajalla. Vuosiluokat ovat kooltaan sellaisia, että rinnakkaisluokkia ei ole. Tekstiilityön opetuksessa muodostetaan 3 4 ja

10 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta vuosiluokkien yhdysluokkaryhmiä, joiden opetus järjestetään luokanopettajan opettamana. Lukuvuodesta eteenpäin kotitalouden lehtorille voidaan tarjota kelpoisuutensa mukaisia oppiaineita seuraavasti: - 7. lk:n kotitalous ja tekstiilityö 9 viikkotuntia - 8. ja 9. luokan valinnaiskursseja oppilaiden valinnoista riippuen 2 4 viikkotuntia - lisäksi mahdollisesti luokkien terveystietoa 1-2 viikkotuntia Yläkoulusta ja lukiosta jää lähivuosien aikana aineenopettajia eläkkeelle. Alakoulun opetuksen järjestämisessä tarvitaan jatkossakin kuusi luokanopettajaa. Keväällä 2014 tulee täytettäväksi kaksi luokanopettajan virkaa. Kotitalouden lehtorilla ei ole kelpoisuutta eläkkeelle jäävien aineenopettajien opettamiin aineisiin eikä luokanopetukseen. Rautavaaran kunnalla ei ole sivistystoimen osalta naapurikuntien kanssa sellaista yhteistyötä, jonka puitteissa olisi mahdollista tarjota kotitalouden lehtorille opetusvelvollisuuden ja kelpoisuuden mukaista työtä. Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan osa-aikaistamisesta, on neuvoteltava työntekijän kanssa toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaistetulle lisätyötä. Kotitalouden lehtorille on lähetetty saantitodistuksella varustetulla kirjeellä kutsu klo pidettyyn viran osa-aikaistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen. Lehtori ei lunastanut kirjelähetystä postista eikä myöskään saapunut neuvotteluun. Kuulemismenettelyyn liittyvät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä esittelijällä. Viran osa-aikaistaminen ja kuulemismenettely perustuu lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL 21 24, 37, 40, 43 :t) sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (KYtL 4 8, 9 ja 13 :t). Rautavaaran kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan opettajan virkasuhteen osa-aikaistamisesta päättää sivistyslautakunta.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että peruskoulun kotitalouden lehtorin virka osa-aikaistetaan alkaen niin, että virkaan kuuluu 15 viikkotuntia ja osa-aikaprosentti on 65.22%. Tämä on palkkaprosentti, joka viranhaltijalle maksetaan. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaiselle viranhaltijalle lisätyötä. Työnantaja tekee osa-aikaistamisen yksipuolisesti taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden ollessa voimassa. Viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Sivistyslautakunta keskusteli osa-aikaistamisesta. Keskustelun jälkeen osastopäällikkö teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: muutettu Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti. Siv.ltk 5 Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan osa-aikaistamisesta, on neuvoteltava työntekijän kanssa toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaistetulle lisätyötä. Kotitalouden lehtorille varattiin kuulluksi tulemisen mahdollisuudet ja järjestetyissä neuvotteluissa. Lehtori ei saapunut kumpaankaan neuvotteluun. Osa-aikaistamisesta on neuvoteltu OAJ:n luottamusmiesten kanssa Ammattijärjestöllä ei ole huomautettavaa osa-aikaistamisen suhteen. Osa-aikaistamista koskevat asiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä esittelijällä. Valmistelija: Rehtori Matti Korkalainen, puh Esittelijän päätös Sivistyslautakunta päättää osa-aikaistaa peruskoulun kotitalouden lehtorin viran alkaen niin, että virkaan kuuluu 15 viikkotuntia ja

12 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta osa-aikaprosentti on 65.22%. Tämä on palkkaprosentti, joka viranhaltijalle maksetaan. Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaiselle viranhaltijalle lisätyötä. Työnantaja tekee osa-aikaistamisen yksipuolisesti taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisperusteiden ollessa voimassa. Viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. Esittelijän muutettu päätös Sivistyslautakunta päättää keskeyttää peruskoulun kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisen. Hyväksyttiin. Siv.ltk OIKAISUVAATIMUS Kotitalouden lehtori Eeva- Kaarina Brännare on toimittanut oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan kokouksen 5 :stä. Oikaisuvaatimuksessaan hän pyytää muutoksia kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisasian esittelytekstiin Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan keskeyttää kotitalouden lehtorin viran osa-aikaistamisen. Asian käsittelyn keskeyttämisestä ei voi tehdä kuntalain 91 :n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksen perusteista ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Sivistyslautakunnan on mahdollista jatkaa asian käsittelyä myöhemmin. Eeva-Kaarina Brännaren oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä numerotta. Sivistyslautakunta päättää olla käsittelemättä Eeva-Kaarina Brännaren tekemää oikaisuvaatimusta. Rehtori Matti Korkalainen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28 :n 2. mom:n 7 kohdan perusteella. Sivistyslautakunta käsitteli asian hallintosäännön 73 :n mukaisesti puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta.

13 Sivistyslautakunta Puheenjohtajan Sivistyslautakunta päättää olla käsittelemättä Eeva-Kaarina Brännaren tekemää oikaisuvaatimusta. Perustelu: Kuntalaki 91. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta RAUTAVAARA-SAVOTTA: MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE ARMAS MAASALON SYNTYMÄN MUISTOMERKISTÄ JA CD-LEVYSTÄ Khall 39 Peruskuntalainen Matti Rinne on tehnyt kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): tulee kuluneeksi 130 vuotta säveltäjä Armas Maasalon syntymästä Rautavaaralla. Sukunimi oli vuoteen 1905 Masalin. Esitän, että kunta yhdessä seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa valmistuttaisivat säveltäjän muistomerkin. Tuskin monikaan Suomessa tietävät, että hän syntyi Rautavaaralla. Muistomerkki voisi olla esim. rautavaaralainen kivi, mihin kiinnitettäisiin liitteen mukaiset messinkiset merkit ja teksti. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös kirkkohallituksen, koska Maasalo oli tekemässä v kirkolliskokouksen mukaisen koraalikirjan ja virsikirjan. Nykyisessä virsikirjassa on useita Maasalon virsiä. Tunnetuin sävellyksistä lienee Joulunkellot, minkä tuntevat kaikki suomalaiset. Toinen tunnetuin on virsi Tule kanssasi herra Jeesus. Hankkeeseen voisi saada mukaan myös Helsingin et. Srk:n, koska hän toimi siellä urkurina ja Sibelius -Akatemian, koska hän oli siellä opettajana. Sieltä voisi saada myös konsertin vaikka muistomerkin paljastuksen yhteyteen. Paljastajaksi esittäisin tasavallan presidenttiä ja hänen puolisoaan, koska ovat taiteenystäviä tai kulttuuriministeriä. Rahoitusta voisi hakea hankkeelle eri tahoilta. Rautavaaralta puuttuu myös paikan- tai tiennimistä Maasalo. Mikäli esittämäni hanke toteutuu on sillä merkittävä tehtävä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä, sillä varmasti valtakunnan lehdistö, radio ja TV kiinnostuvat asiasta. Esitän vielä paljastus tapahtuisi perjantaina Esitän mikäli hanke toteutuu sijoituspaikaksi uutta keskustan puistoa ja Tulimäentien varteen viitta säveltäjä Armas Maasalon syntymän muistomerkki luvun lopulla julkaistiin Rautavaaran toimesta Maasalo LP yhdessä MTV:n kanssa. Olin silloin itsekin neuvotteluissa mukana. Levyn kannessa oli kuvia Rautavaaralta. Eikö voitaisi ottaa alkuperäisestä uudet kopiot CD:lle ja laittaa taas tietoa Rautavaarasta ja siitä, että Maasalo on syntyjään rautavaaralainen. CD:tä voisi levittää myyntiin ympäri Suomea. Ehdottamani asiat voisivat olla suuri tekijä Rautavaaran tunnetuksi tekemisessä. Toivon esittämieni hankkeiden toteutuvan. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kokouksessa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n Kunnanhallitus päättää antaa Matti Rinteen tekemän kuntalaisaloitteen Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä sivistyslautakunnan/rehtori Matti Korkalaisen valmisteltavaksi vuoden 2014 määrärahojen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Sivistyslautakunta Siv.ltk Armas Maasalo, vuoteen 1905 Masalin, ( Rautavaara Helsinki) oli suomalainen säveltäjä ja urkuri. Armas Maasalo opiskeli urkujensoittoa Viipurin lukkari- ja urkurikoulussa lukuvuoden Vuonna 1907 hän ilmoittautui Helsingin Musiikkiopistoon sekä Helsingin yliopistoon, josta valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna Samaan aikaan hän opiskeli musiikkia Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa. Maasalo täydensi opintojaan Ranskaan ja Saksaan vuosina tekemillään opintomatkoilla. Maasalo työskenteli mm. Helsingin Normaalilyseon musiikinopettajana vuosina , Kansalliskuoron johtajana vuosina , Helsingin Johanneksen kirkon urkurina , Helsingin kirkkomusiikkiopiston johtajana , Suomen Kirkkokuoroliiton ensimmäisenä johtajana ja Sibelius Akatemian kirkkomusiikin osaston johtajana Hän oli myös virsikirjakomitean jäsen 1930 luvulla. Maasalo toimitti yhdessä Taneli Kuusiston ja Aleksi Lehtosen kanssa vuonna 1943 käyttöön otetun Suomen evankelisluterilaisen kirkon Koraalikirjan. Maasalolla oli lukuisia luottamustehtäviä kirkkomusiikin alalla; hän toimi mm. Suomen kanttori-urkuriliiton ja Suomen Kirkkokuoroliiton puheenjohtajana sekä monien laulujuhlien johtajana ja palkintotuomarina. Professorin arvonimi myönnettiin hänelle vuonna Armas Maasalon tuotanto sisältää mm. kaksi orkesterisarjaa, pianokonserton, urku- ja kuoroteoksia sekä liturgista ja hengellistä musiikkia. Hän on säveltänyt myös joululauluja sekä lauluja koulukirjoihin. Vuonna 1952 hän julkaisi Helsingin Kirkkomusiikkiopiston 50 vuotishistoriikin. Maasalon sävellyksiä: - Joulun Kellot, san. Helmi Auvinen - Mä kanssa enkelten (osana Jouluvesper teosta), san. K. V. Tamminen - Tule kanssani, Herra Jeesus, san. Hilja Haahti - Jeesus, kuule rukoukset, san. Jenny Pohjola - Tuhansin kielin, san. Lauri Pohjanpää - Genesis Armas Maasalo voitti tällä sävellyksellä Viipurin Lauluveikot mieskuoron sävellyskilpailun toisen palkinnon v Säveltäjälle nimetty Maasalonpolku sijaitsee Helsingin Pukinmäessä. Lähde: Wikipedia. Armas Maasalo oli oman aikansa merkittävä musiikillinen vaikuttaja. Hän on syntynyt ja elänyt varhaislapsuutensa Rautavaaralla. Syntymäkunnan puolesta on paikallaan selvittää kuntalaisaloitteessa esitettyjen

16 Sivistyslautakunta asioiden ja toimenpiteiden toteuttamista yhdessä rautavaaralaisten seurakuntien ja Kotiseutuseuran yhteistyönä. Sivistyslautakunta selvittää Matti Rinteen kuntalaisaloitteessaan esittämien asioiden toteuttamista yhteistyössä seurakuntien ja Kotiseutuseuran kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Sivistyslautakunta KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN JA MAKSUJEN PERUSTEET LUKUVUONNA Siv.ltk 16 Kuopion kansalaisopisto järjestää opistotoiminnan Koillis-Savon alueella. Kuopion kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (kaupungin palvelualueiden johtosäännön perusteella, johtosääntö 3 luku, 4 ). Lautakunta päättää myös palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 10 :n mukaan). Koillis-Savon alueopiston alueella Nilsiän osalta noudatetaan Kuopion kansalaisopiston maaseutualueiden yleislinjauksia. Sopimuskuntien Juankosken, Kaavin ja Rautavaaran osalta opetussuunnitelman- ja maksujen perusteista päätetään em. sopimuskuntien ehdotuksen perusteella kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimuksen 205/1060/2012 mukaisesti. Opiston kurssitarjonnassa on seuraavat kurssimaksut: 1. Yleinen opetus, jota opiston kursseista on suurin osa. Näiden kurssien kustannuksista lähes kolmannes kerätään kurssimaksuina. 2. Yksilö- ja pienryhmäopetus, joista ei saa alennusta. 3. Avoin opetus, jossa kurssimaksut kerätään päivämaksuina. 4. Omakustannekurssit, joiden opetuskustannukset ja osa muista kuluista (erityiskulut) katetaan kurssimaksuilla. Omakustannekursseista ei saa alennusta. 5. Yleisluennot ovat pääsääntöisesti ilmaisia, jos luentoa ei ole suunniteltu omakustanteiseksi. 6. Tilauskursseja myydään ulkopuolisille tahoille markkinahintaan. Hinta sisältää opetus- ja hallintokustannusten lisäksi myös katteen, jolla tuetaan yleistä kurssitoimintaa. Alueopiston sopimuskuntien esitys: 1. Lukuvuonna kurssimaksuja tulee korottaa keskimäärin 3 %. Nilsiän kurssimaksutaso ja alennukset yhtenäistetään portaittain Kuopion muiden maaseutualueiden tasolle lukuvuoteen mennessä.

18 Sivistyslautakunta Päälinjaus opiskelijaminimit: Taajama Nilsiä ja Juankoski minimi 7 opiskelijaa. Kaavi, Rautavaara ja Nilsiän sekä Juankosken viheralueiden kylät 5 opiskelijaa. Rehtorilla (ml. aluerehtori) on päätösvalta poiketa minimeistä perustellusta syystä.. 3. Alennukset: - työttömyysalennus 50 %. - opintoseteli 10 euron etuus (kurssit, joissa merkintä opintosetelikurssi ja jos opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadaan avustus). - Sisaralennus 50 %, ei koske yksilö- eikä pienryhmäopetusta - Opiskelija-alennus 30 %, (opiskelijakortilla todennettu, koululaiset suoraan iän mukaan). - Eläkeläisalennus 30 % (alueopisto). Alennukset eivät koske omakustanneopetusta, yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta eivätkä myöskään materiaali-, rakentamis-, ym. vastaavia maksuja. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen. Opiston henkilökunta ja opistoyhteyshenkilöt ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen yleisen opetuksen mukaisesti hinnoiteltuun kurssiin / lukuvuosi sekä kahteen omakustannekurssiin / lukuvuosi. Em. kursseille osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista ja tuntiopettajilta vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin / lukuvuosi edellyttäen, että opiskelijaminimi on täyttynyt maksavista opiskelijoista. Kansalaisopiston rehtorin esitys: Esitän, että Rautavaaran sivistyslautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet 2014 liitteen 1. mukaisesti ja kurssimaksujen perusteet ehdotuksen mukaisesti. Kuopion kansalaisopiston opetussuunnitelma ja maksujen perusteet ovat esityslistan liitteenä numerotta.

19 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää hyväksyä yllämainitut alueopiston rehtorin esittämät opetussuunnitelman ja kurssimaksujen perusteet lukuvuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Siv.ltk 17 Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 1. Kunnanhallituksen päätös Rautavaaran kotikuntastipendi Opetushallituksen hakutiedote 1/ Hakemus kerhotoiminnan kehittämiseen. 4. Rehtorin viranhaltijapäätös Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä. 6. Rehtorin viranhaltijapäätös Opetushallituksen määräys , 4/011/ Opetushallituksen määräys , 5/011/ Opetushallituksen määräys , 6/011/ Kunnanvaltuuston päätös , poistosuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Sivistyslautakunta PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KULUKORVAUKSEN KOROTTAMINEN Siv.ltk. 18. Perhepäivähoitajille on maksettu kulukorvausta hoitopäivän aikana hoitolapsille tarjotuista aterioista seuraavasti: - aamupala 0.73 /lapsi - lounas välipala kulukorvaus 1.76 Kuntaliitto suosittaa, että kunnallisten perhepäivähoitajien kulukorvausta maksetaan alkaen seuraavasti. - aamupala 0.75 /lapsi - lounas välipala kulukorvaus 1.78 Kuntaliiton suosituskirje on esityslistan liitteenä numerotta. Sivistyslautakunta päättää maksaa perhepäivähoitajille kuntaliiton suosituksen mukaista kulukorvausta alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet lukuvuonna 2013-2014 Kansalaisopiston rehtori Hannu Pulkkinen

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 24.03.2015 AIKA 24.03.2015 klo 18:00-20:37 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 13.6.2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.6.2012 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 21 17 Lukion englannin ja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 19 43 19 Rautavaara Savotta:

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 85

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 85 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 85 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 18:00-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 48 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:00-19:43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 /9.6.2011 Kokousaika 9.6.2011 klo 19.30 20.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Aika: 4.6.2008 klo 17.30-17.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Varpu Järvinen, puheenjohtaja Pirkko Luntta Anu Raatikainen Ville Luntta, varajäsen Vesa Pöyry,

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 15.3.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 18.05 19.27 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien huone,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 65. Otsikko Sivu 46 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 65. Otsikko Sivu 46 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 65 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 18:30-20:26 Paikka KHall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 67 toteaminen 47

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 28.05.2013 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Koskinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: Maanantai 26.5.2014 klo 18.30-19.35 1 LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA KOKOUSAIKA 2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Sivistyslautakunta 29.04.2014 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Sivistyslautakunta 29.04.2014 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Sivistyslautakunta 29.04.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 29.04.2014 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Pystykoski

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011. Sivistyslautakunta 16.08.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011. Sivistyslautakunta 16.08.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Sivistyslautakunta 16.08.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.08.2011 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot