KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA / KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: , klo ja jatkokokous klo Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Esko Törmänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. Avauksen jälkeen Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimiston riistapäällikkö Antti Siira käytti puheenvuoron ja selvitti mm. riistakeskuksen toimintaa ja hirvenmetsästyksen tilannetta Lapissa. Esko Törmänen kertoi pienpetokilpailun tuloksista ja luovutti palkinnot parhaiten menestyneille seuroille: liite nro 1. Esko Törmänen selvitti rhy:n ampumakilpailun tulokset ja luovutti palkinnot parhaille seuroille. 1. Javaruksen Erä ry 405 pistettä 2. Hyypiön Erä ry 367 pistettä 3. Luusuan Erämiehet ry 366 pistettä 4. Ylikylän Metsästys ja Kalastus-seura ry 366 pistettä 2) Todetaan kokouksen laillisuus; Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3) Vahvistetaan ääniluettelo; liite nro 2. Päätös: paikalla 62 jäsentä, joilla käytettävissä yhteensä 136 ääntä 4) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle; Esitys: Seppo M Kerkelä Päätös: Seppo M Kerkelä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja todettiin, että varapuheenjohtajaa ei ole tarvetta valita. 5) Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle; Esitys: Markku Jaakola Päätös: Markku Jaakola valittiin kokouksen sihteeriksi. 6) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa;

2 Esitys: Anita Ruokamo ja Kari Vuorialho Päätös: Anita Ruokamo ja Kari Vuorialho valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi. 7) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa; Esitys: Antti Sirviö, Taisto Kostamo Päätös: Antti Sirviö ja Taisto Kostamo valittiin ääntenlaskijoiksi. 8) Vahvistetaan kokouksen esityslista; Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta. 9) Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintakertomus; liite nro 3. Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kertomuksen esitti Esko Törmänen. 10) Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan /tilintarkastajien lausunto; liitteet nro 4 ja 5. Tilinpäätöksen esitti Esko Törmänen. Käydyssä keskustelussa ei liitteeseen tehty muutoksia. Toiminnantarkastajien kertomuksen esitti kokouksen puheenjohtaja. Toiminnantarkastajat esittävät tilivelvollisille vastuuvapautta. 11) Vahvistetaan tilinpäätös; Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa. 12) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta; Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin kaikille vastuuvelvollisille. 13) Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma; liitteet nro 6 ja 7. Päätös: Esko Törmänen esitti kuluvan vuoden (2012) talousarvion ja toimintasuunnitelman. Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta. Kokous keskusteli kauriiden talviruokinnasta. Tuleva hallitus velvoitettiin paneutumaan ruokinta-asiaan, jonka jälkeen asia mahdollisesti tuodaan vuosikokoukseen käsiteltäväksi. Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. 14) Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista; Päätös: Hallituksen jäsenille korvataan matkakuluina 0,45 euroa/kilometri.

3 Kokouspalkkioita ei makseta. Puheenjohtajalle korvataan puhelinkuluina 30 euroa kuukaudessa. 15) Päätetään hallituksen jäsenten määrä (RHL 17 ); Esitys: Hallituksen esitys: kahdeksan jäsentä. Päätös: Hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. 16) Todetaan toimikautensa päättävän hallituksen kokoonpano; Toimintakertomuksen sivulla 1 Päätös: Todettiin toimintakertomuksen mukainen kokoonpano. 17) Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen; Esitys:Seppo Ylijoutsijärvi esitti Esko Törmästä, Törmänen ei ole käytettävissä. Veikko Kostamovaara esitti Mikko Niemelää, Niemelä ei käytettävissä. Timo Kyyhkynen esitti Seppo M Kerkelää, Kerkelä kieltäytyi. Taisto Kostamo esitti Timo Kyyhkystä, Kyyhkynen kieltäytyi. J Ojaniemi esitti Jorma Särkelää, Särkelä kieltäytyi. Arto Junttila esitti Minna Hamaraa, Hamara kieltäytyi. Jari Arola esitti Sauli Särkelää, Särkelä ei käytettävissä. Heimo Lehtola esitti Kari Vuorialhoa, Vuorialho kieltäytyi. Veikko Kostamovaara esitti Reima Uusisalmea, ei käytettävissä. Uusisalmi esitti Antti Sirviötä, ei käytettävissä. Konsta Tervonen esitti Markku Jaakolaa, ei käytettävissä. Taisto Kostamo esitti Sakari Juujärveä, ei käytettävissä. Jorma Särkelä esitti Anita Ruokamoa, ei käytettävissä. Kari Sirjonen esitti Tapio Kukkolaa, Kukkola kieltäytyi. Jarmo Pohjola esitti Marko Välikangasta, Välikangas kieltäytyi. Veikko Kostamovaara esitti Rauno Javarusta, ei käytettävissä. Päätös: Kokous ei saanut valituksi hallituksen puheenjohtajaa. Kokous päätettiin keskeyttää ja sitä päätettiin jatkaa tiistaina kello alkaen Kemijärven kulttuurikeskuksessa. Kokous jatkuu asiakohdasta 17 (hallituksen puheenjohtajan valinta) alkaen. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello *********************************************************** Kokous jatkuu 28.02,2012 kello Puheenjohtaja Seppo Kerkelä toivotti kokousväentervetulleeksi kokouksessa valittujen toimihenkilöiden tarkistus ja uusien valinta poissaolevien tilalle: Puheenjohtaja Seppo Kerkelä ja sihteeri Markku Jaakola ovat paikalla. Pöytäkirjan tarkistajista on paikalla Kari Vuorialho. Anita Ruokamo ei ole paikalla ja hänen tilalle valittiin pöytäkirjan tarkistajaksi Sakari Juujärvi.

4 Kokouksen alussa valitut ääntenlaskijat Antti Sirviö ja Taisto Kostamo eivät olleet paikalla. Uusiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Konsta Tervonen ja Juhani Korkeakangas.ivotti kokousväen tervetulleeksi. Esko Törmänen suoritti vahvistetun ääniluettelon ( 3) pohjalta nimenhuudon kokoukseen osallistuvista henkilöistä ja totesi heidän valtakirjoilla edustamansa äänimäärän. Paikalla on 43 kokousedustajaa, joilla on käytettävissään 110 ääntä. Liite 2. Kokous vahvisti ääniluettelon. Työjärjestyksen kohta 17) Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen, käsittely jatkuu; Esitys: Petri Kostamo esitti Rainer Vihriälää hallituksen puheenjohtajaksi. Rainer Vihriälä oli kokouksessa paikalla ja ilmoitti suostumuksensa tehtävään. Päätös: Rainer Vihriälä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Esitys: Lauri Mukkala esitti hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Arto Junttilaa. Päätös: Arto Junttila valittiin puheenjohtaja Rainer Vihriälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi puheenjohtajan tehtävään. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä. 18) Valitaan muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet; Esko Törmänen piti aiheesta alustuksen, jossa esitteli alueellista valintaperustetta. Alueellinen edustus on ollut ohjenuorana aikaisemmin hallituksen edustajia valittaessa. Esitykset: Tero Halme esitti varsinaiseksi jäseneksi Minna Hamaraa ja hänelle varajäseneksi Seppo Ylijoutsijärveä. Jorma Särkelä esitti varsinaiseksi jäseneksi Marko Välikangasta ja hänelle varajäseneksi Kimmo Lehtolaa Veikko Kostamovaara esitti varsinaiseksi jäseneksi Markku Jaakolaa ja hänelle varajäseneksi Arto Junttila esitti Veikko Kostamovaaraa. Tapio Kukkola esitti varsinaiseksi jäseneksi Rauno Javarusta ja hänelle varajäseneksi Seppo Kerkelä esitti Sakari Juujärveä. Konsta Tervonen esitti varsinaiseksi jäseneksi Kauko Kesälahtea ja hänelle varajäseneksi Mika Kaipaista Erkki Kostamovaara esitti varsinaiseksi jäseneksi Pertti Sarajärveä ja hänelle varajäseneksi Pekka Sattanen esitti Verne Tervaharjua

5 Taube Säynäjäkangas esitti varsinaiseksi jäseneksi Mikko Niemelää ja hänelle varajäseneksi Kalle Säynäjäkangasta. Päätös: Hallitukseen tulivat valituiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen: Varsinainen jäsen Minna Hamara Marko Välikangas Markku Jaakola Rauno Javarus Kauko Kesälahti Pertti Sarajärvi Mikko Niemelä Varajäsen Seppo Ylijoutsijärvi Kimmo Lehtola Veikko Kostamovaara Sakari Juujärvi Mika Kaipainen Verne Tervaharju Kalle Säynäjäkangas Edellä mainitut päätökset tehtiin yksimielisesti. 19) Valitaan kolmivuotiskaudeksi yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsen toiminta-alueen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista; liite nro 8. Esitys: Kemijärven MHY:n kokouspöytäkirja 9 : Esitys varsinaiseksi jäseneksi Antti Sirviö ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Lauri Kostamovaara. Päätös: Antti Sirviö valittiin maanomistajajärjestöjen varsinaiseksi edustajaksi riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Lauri Kostamovaara. 20) Todetaan Metsähallituksen kolmivuotiskaudeksi määräämä hallituksen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä; liite nro 9. Todettiin, että Metsähallitus on kirjeessään, päivätty , määrännyt Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi myyntipäällikkö Matti Keräsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi suunnittelija Ulla Filenin. 21) Arvotaan hallituksen jäsenten erovuoroisuudet vuosille 2013 ja 2014 Erovuoroisuus päätettiin ratkaista arpomalla siten, että ensimmäisenä vuonna (2013) on erovuorossa kaksi, toisena vuonna (2014) kolme ja kolmantena vuonna (2015) kaksi hallituksen jäsentä. Ääntenlaskijat suorittivat lippuarvonnan.

6 Päätös: Yhdeksi vuodeksi hallitukseen valituiksi tulivat (erovuorossa 2013): Pertti Sarajärvi ja Markku Jaakola. Kahdeksi vuodeksi hallitukseen valituiksi tulivat (erovuorossa 2014): Marko Välikangas, Kauko Kesälahti ja Mikko Niemelä. Kolmeksi vuodeksi hallitukseen valituiksi tulivat (erovuorossa 2015): Rauno Javarus ja Minna Hamara. 22) Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja; Esko Törmänen alusti aiheesta. Törmänen kertoi, ettei Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen kohdalla tarvita maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen asettamaa tilintarkastajaa. Päätettiin valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt Esitykset: Konsta Tervonen esitti ensimmäiseksi toiminnantarkastajiksi Jorma Särkelää ja toiseksi toiminnantarkastajaksi Timo Kaakkurivaaraa. Päätös: Jorma Särkelä valittiin ensimmäiseksi toiminnantarkastajaksi ja Timo Kaakkurivaara toiseksi toiminnantarkastajaksi. Valinnat olivat yksimielisiä. Esitykset: Markku Jaakola esitti Kari Vuorialhoa toiminnantarkastajien varahenkilöksi ja Konsta Tervonen esitti Taisto Ahoa toiseksi varahenkilöksi. Päätös: Kari Vuorialho ja Taisto Aho valittiin toiminnantarkastajien varahenkilöiksi. Päätökset olivat yksimielisiä. 23) Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen; Päätös: Esko Törmäsen esityksestä kokous valitsi aluekokoukseen edustajaksi hallituksen puheenjohtaja Rainer Vihriälän. Kokous oli valinnasta yksimielinen. Varaedustajan valinta; Jorma Särkelän esityksestä kokous päätti, että uuden hallituksen tuleva varapuheenjohtaja toimii Rainer Vihriälän henkilökohtaisena varahenkilönä aluekokouksissa. Päätös yksimielinen. 24) Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat; Päätös: Ei ollut esille otettuja asioita. 25) Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat; a) Käydään keskustelu riistanhoitoyhdistyksen toimialueesta RHL 11, 12 ja 38.n pohjalta ja mahdollisesta yhteistoiminnasta muiden riistanhoitoyhdistysten kanssa. Kokous kuuli Esko Törmäsen asiasta pitämän alustuksen.

7 Riistanhoitoyhdistysten mahdollisista yhdistymisistä liittyen tulevaan kuntauudistukseen käytiin vilkasta keskustelua. Myös riistanhoitoyhdistysten yhteistoiminnasta keskusteltiin ja em. keskusteluissa todettiin mm. seuraavaa: - Hannu Jokelainen; seurataan kuntauudistusta ja katsotaan yhdistysmisasiaa sen jälkeen. - Timo Kyyhkynen; jatketaan itsenäisenä. - Timo Kaakkurivaara; Kemijärven rhy on iso valtakunnan mittakaavassa, yhdistymispaineita ei ole odotettavissa. - Reima Uusisalmi; annetaan uudelle hallitukselle avoimet kädet asian suhteen - Jorma Särkelä; riistanhoitoyhdistysuudistus voi olla kuntauudistusta nopeampaa ja tästä johtuen valtion maiden käytön suhteen tulee olla ajan hermolla. - Jorma Särkelä; toiminnanohjaaja tulisi saada valittua mahdollisimman pian ja hallituksella riittää töitä RKTL:n tutkijoiden kanssa. Lentolaskenta seuroille kallista. - Verne Tervaharju; yhteistoimintaa hirviasioissa naapuriyhdistysten kanssa tulisi lisätä. - Esko Törmänen; lentolaskenta tehdään Kittilästä Venäjän rajalle. Tällöin saadaan riittävä alueellinen kattavuus. Sodankylässä ja Savukoskella lennot on jo suoritettu. Kemijärvellä lentolaskenta tehdään 29.2, Sallassa on laskenta Kemijärven jälkeen. Törmäsen mukaan lentolaskenta on konkreettinen esimerkki eri riistanhoitoyhdistysten hyvästä yhteistyöstä riistakantojen todellisen kannan selvittämisessä. Metsästäjät ovat olleet valmiita satsaamaan selvää rahaa huomattavia summia riistan hyväksi, neljän riistanhoitoyhdistyksen alueella nyt suoritettavan lentolaskennat helikopterilla maksavat noin euroa. 26) Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista; Päätös: Ei esille otettua asioita. 27) Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä a) hirvilupien puolloissa käytettävän ns. miesvähennyksen poistaminen Esko Törmänen alusti aiheesta ja kertoi käytännöstä Kemijärvellä ja muualla Lapissa. Keskusteltiin hirvilupakäytännöstä ja kokouksessa oli vahva henki ns. miesvähennyksen poistamisen puolesta. b) hirvitalousalue, uudelleen määritys Esko Törmänen alusti hirvitalousalueesta. Onko nykyinen hirvitalousalue oikea? Törmäsen mukaan edellinen yhdistyksen hallitus pyrki kohdentamaan metsästystä hirvitihentymäalueille. Törmäsen mukaan tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Kokous keskusteli hirvitalousalueesta. Osa kokousväestä oli sitä mieltä, että hirvitalousaluejako pitäisi olla Kemijärvellä itä-länsisuuntainen, jolloin pitäjän pohjois/eteläosat olisivat eri hirvitalousaluetta. Kokouksella ei ollut asiasta yksimielistä kantaa. Nykyinen malli todettiin myöskin toimivaksi. 28) Kokouksen päättäminen;

8 Puheenjohtaja Seppo Kerkelä kiitti kokousta hyvästä osanotosta ja toivoi tulevaisuudessa lyhyempiä kokouksia. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Kemijärvi Kemijärvi Kemijärvi

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2011 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2, 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 9 11 KELLON

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00. Simo Similä saapui kokoukseen klo 18.05.

1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00. Simo Similä saapui kokoukseen klo 18.05. KELLON METSÄSTYSSEURA RY TALVIKOKOUS Aika: 23.01.2013 klo 18.00 20.25 Paikka: Kellon koulu Läsnä: 55 seuran jäsentä 1(3) PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot