NUORISOAVUSTUKSET 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOAVUSTUKSET 2015"

Transkriptio

1 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C JOENSUU

2 Yleistä Nuorisolain ( /72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo., monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat lain mukaan kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Lain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat: nuorten kasvatuksellinen ohjaus toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet nuorisoyhdistyksien ja muiden yhdistysten tuki liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja kohdentamalla avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin. Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut voi myöntää avustuksia: Nuorisojärjestöille palkkausavustuksena päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen toiminta-avustuksina koulutus- ja leiritoimintaan, nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä toimintaryhmäavustuksina (ohjauspalkkiot) projektirahana niille nuorisojärjestöille, jotka eivät voi hakea palkkaus- ja toiminta-avustuksia o erityistapauksissa myös muita avustuksia saaville nuorisojärjestöille Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Vapaille toimintaryhmille projektirahana Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Muille yhdistyksille projektirahana nuorisotoiminnan järjestämiseen Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Lisäksi Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon. 1 S ivu

3 Avustuksia koskevia määritelmiä Hakukelpoisuus Nuorisopalveluiden avustuksia voivat hakea avustusmuodoittain vähintään yhden vuoden toimintavuoden toimineet nuorisojärjestöt, joiden kotipaikka on Joensuu muut Joensuussa toimivat järjestöt järjestämäänsä nuorisotoimintaan nuorten vapaat toimintaryhmät Ollakseen hakukelpoinen, järjestöllä tulee olla toiminnastaan järjestön sääntöjen mukaan hyväksytty toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Nuorisojärjestö Nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallista jäsenyhdistystä. Nuorisojärjestön jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. Rekisteröimätön nuorisojärjestö Rekisteröimättömällä nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä. Rekisteröimättömän järjestön hallinnon, toiminnan ja talouden tule olla järjestetty kuten vastaavassa rekisteröidyssä järjestössä. Järjestön nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Muu järjestö Muulla järjestöllä tarkoitetaan järjestöä, joka ei ole nuorisojärjestö, mutta järjestää nuorille suunnattua toimintaa. Nuorten toimintaryhmä Nuorten toimintaryhmällä tarkoitetaan järjestäytynyttä nuorisoryhmää, jonka jäsenet ovat alle 29- vuotiaita. Toimintaryhmän nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jolla on verotusoikeus (valtio, kunnat, evl. ja ort. seurakunnat) yksityisille henkilöille yrityksille Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvalle hakijalle koulujen toimintaan liittyviin aktiviteetteihin niille nuorisojärjestöille, joiden pääasiallinen tehtävä on edistää koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua niille nuorisojärjestöille, jotka pääasiallisesti edistävät ammatillista järjestäytymistä 2 S ivu

4 Avustuksia koskevat yleiset ehdot Avustusten hakuajat avustusmuodoittain Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus haetaan palkkausta edeltävänä vuonna mennessä. Toiminta-avustukset 15.3., 31.5., ja mennessä Projektiavustus 15.1., 15.3., 31.5., 15.9., ja mennessä Itse Tehty raha ja välisinä aikoina Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakeminen Avustuksia haetaan niitä varten laadituilla sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät sivustolta. Avustuslomakkeiden lähettäjän tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukainen nimenkirjoittaja. Nuorten ryhmien puolesta avustuslomakkeen lähettää ryhmästä vastuussa oleva täysi-ikäinen henkilö. Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Voidakseen hakea avustusta, on yhdistyksen toimitettava perustietolomake, jossa ovat liitteinä: toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta toimintasuunnitelma ja talousarvio avustusta haettavan vuoden osalta selvitys sääntöjenmukaisista nimenkirjoittajista (ote päätöksen tehneen kokouksen pöytäkirjasta tai kopio patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymästä muutosilmoituksesta) tarvittavat selvitykset avustettavasta toiminnasta Ensimmäistä kertaa avustusta hakeva yhdistys toimittaa edellisten lisäksi todistuksen mahdollisesta keskus- tai piirijärjestön jäsenyydestä keskus- tai piirijärjestöjen selvitys jäsenjärjestöistä kopion yhdistyksen säännöistä otteen yhdistysrekisteristä Asiakirjat liitteineen lähetetään sähköisesti. 3 S ivu

5 Avustusmuodot Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus Yleistä Päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaukseen tarkoitettu avustus voi olla enimmillään 55 % nuorisoavustuksiin tarkoitetusta rahamäärästä. Vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta joensuulaisille nuorisojärjestöille niiden palveluksessa olevien päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaus-, sosiaali-, eläke- ja vakuutuskuluihin. Palkkausavustusta ei voida käyttää matkustus tai päivärahakuluihin. Myönnetty avustussumma voi olla maksimissaan 70 % palkkauksen kokonaiskuluista. Yhdelle järjestölle voidaan myöntää avustusta korkeitaan yhden päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkauksesta aiheutuneisiin kuluihin työssäolo- tai siihen verrattavalta ajalta (esim. vuosiloma) vuodessa. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen hakemiseen ovat oikeutettuja kaikki ne joensuulaiset nuorisojärjestöt tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikalliset jäsenyhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden toimintavuoden ja joiden palveluksessa on päätoiminen nuoriso-ohjaaja. Päätoimiseksi nuoriso-ohjaajaksi katsotaan henkilö, jonka säännöllinen työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Nuoriso-ohjaajan tehtävänä on organisoida ja ohjata joensuulaista nuorisotoimintaa hakijayhdistyksessä. Palkkaus-avustuksen myöntämisessä käytettävät kriteerit ja niiden vaikuttavuus Hakeva yhdistys saa jakokriteereihin liittyen pisteitä, joita painotetaan seuraavasti: Toiminnan laajuus 50 % Toiminnan laatu 20 % Työntekijän työnkuva 30 % Jaettava palkkausavustus jaetaan kaikkien päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneiden yhdistysten saamien yhteispisteiden määrällä. Tästä määräytyy yhden pisteen euromäärä ja edelleen yhdistykselle myönnettävä avustussumma. Avustuspäätöksessä käy ilmi perustelut pisteiden muodostumisesta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneet haastatellaan laadullisen arvioinnin suorittamiseksi. Haastattelussa tulee olla paikalla sekä yhdistyksen työntekijä että luottamushenkilö. Nuoriso-ohjaajaa sekä luottamushenkilöitä koskevia ohjeita Mikäli yhdistyksessä tapahtuu nuoriso-ohjaajan osalta henkilöstövaihdoksia, tulee niistä ilmoittaa avustuksen myöntäjälle. Samoin tulee menetellä, jos luottamushenkilöissä, esimerkiksi nimenkirjoittajan muuttuessa, tulee muutoksia aiemmin ilmoitettuun. Muutokset ilmoitetaan perustietolomakkeella. Lisäksi päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta saavan yhdistyksen edustajien odotetaan osallistuvan Nuorisopalveluiden järjestämiin yhteistilaisuuksiin kuten järjestötapaamisiin. 4 S ivu

6 Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksaminen ja avustuksen käytön todentaminen Palkkausavustus maksetaan hakijalle päätöksen saavutettua lainvoiman kahdessa erässä (tammiheinäkuu) ja (elo-joulukuu) edellyttäen, että perustietolomake liitteineen sekä tilitykset ovat kunnossa. Järjestöt todentavat avustuksen käytön antamalla tilityksen avustuksen käytöstä kahdesti vuodessa: mennessä ajalta sekä mennessä ajalta Maksatusta ei tehdä ennen kuin edellisen avustuksen käytön tilitys on toimitettu nuorisotoimeen. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen todentaminen tapahtuu toimittamalla palkkalaskelma tai palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Tämän lisäksi, mikäli yhdistys ei hae päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta edellisen avustusjakson päätyttyä, on yhdistys velvollinen toimittamaan vaaditut palkkalaskelmat ja palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksamisen keskeyttäminen tai takaisinperintä Myönnetyn avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää, ellei palkkausavustuksen ehtoja noudateta tai pyydettyjä selvityksiä toimiteta määräaikaan mennessä. Lisäksi myönnetty avustus voidaan periä osin tai kokonaan takaisin ellei hyväksyttävää tilitystä ole toimitettu viimeistään seuraavan tilikauden loppuun mennessä. 5 S ivu

7 Toiminta-avustukset Yleistä Yhdistykselle voidaan myöntää toiminta-avustusta leireihin ja retkiin, koulutuksiin ja nuorisotapahtumiin sekä toimintaryhmien ohjaamiseen. Näitä avustuksia voidaan yhdelle yhdistykselle myöntää korkeintaan 6.000,00 vuodessa. Hyväksyttävät kustannukset Avustettavaksi hyväksyttyjä kustannuksia leiri- ja retkiavustuksiin, koulutusavustuksiin sekä tapahtumaavustuksiin ovat mm. hakijan itsensä järjestämään toiminnan matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan kouluttaja-, vuokra-, majoitus-, ruokailu-, materiaali- ja tiedostuskulut sekä kuljetuskulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan hakijan edustajan / edustajien osallistuessa jonkun muun tahon järjestämään koulutukseen matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan sekä osanottomaksut Avustusta ei voida myöntää hakijan saadessa avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta kaluston hankintaan, investointeihin tai liiketoimintaan tappiotakuuseen kilpailujen palkintokuluihin, päivärahoihin tai kokouspalkkioihin alkoholilaskuihin Lisäksi toimintaryhmäavustusta koskevat perusteet on määritelty Toimintaryhmäavustus otsikon alla Leiri- ja retkiavustus Leiri tai retki voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä. Leirin tai retken todentaminen tapahtuu liittämällä avustushakemuksen liitteeksi leirin tai retken kirjallinen ohjelma. Mikäli järjestettävä leiri tai retki on kaikille avoin, tulee siitä ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen retkeä tai leirin alkamista. Koulutusavustus Koulutus voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä koulutustapahtuma tai koulutustapahtumasarja, jossa on koulutusta kunkin jakson osalta vähintään kaksi tuntia / tapahtuma. Koulutus todennetaan liittämällä hakemukseen tapahtuman kirjallinen ohjelma, josta voidaan todeta koulutuksen sisältö. Nuorisotapahtuma-avustus Nuorisotapahtuma on hakijan itsensä järjestämä, kaikille nuorille avoin tapahtuma. Tapahtuma tulee järjestää Joensuun alueella ja siitä tulee ilmoittaa julkisesti esim. esitteiden, lehtien tms. kautta. Lisäksi tapahtumasta tulee ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. 6 S ivu

8 Toimintaryhmäavustus Yhdistys voi hakea avustusta niille toimintaryhmille, joissa on vähintään viisi osanottajaa. Avustusta myönnetään suhteessa 1 ohjaaja / 5 osallistujaa. Toimintaryhmäavustusta voidaan myöntää useammallekin ohjaajalle, mikäli ohjaajien ja ohjattavien määrä on suhteessa 1/5. Toimintaryhmäavustusta maksetaan ryhmästä, joka toimii yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin vähintään kolme kertaa haettavalla ajalla. Yhtä ryhmää kohden avustettavia ohjauskertoja voi olla kaksi / viikko. Ryhmän tulee kokoontua Joensuun kaupungin alueella julkisessa tilassa. Toimintaryhmän ohjaajan tulee täyttää ohjausvuoden aikana vähintään 15 vuotta. Toimintaryhmäavustusta ei voida myöntää ohjaajasta, joka saa samanaikaisesti päätoimisen nuorisoohjaajan palkkausavustusta. Lisäksi avustusta ei voida myöntää yhdistyksen vuosikokouksiin, hallituksen tai johtokunnan kokouksiin. Projektiavustus Projektiavustus on tarkoitettu myönnettäväksi ensisijaisesti kertaluonteisiin, joensuulaisille nuorille avoimiin nuorisotapahtumiin, nuorisotyön projekteihin tai uuden toimintamuodon kokeiluun. Avustusmuoto on tarkoitettu niille järjestöille, jotka eivät ole oikeutettuja päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustukseen tai toiminta-avustuksiin. Poikkeustapauksissa projektiavustusta voidaan myöntää myös päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta tai toiminta-avustusta saaville yhdistyksille niissä tapauksissa, kun avustuskohde poikkeaa selvästi toiminta- ja/tai palkkausavustuksen kohteesta, projekti on selkeästi laajemmalle kohderyhmälle suunnattu toiminto tai uuden työmuodon kokeilu. Projektiavustus on harkinnanvarainen avustus, ja sen myöntämisestä ja määrästä päättää nuorisosihteeri. Pääsymaksullisiin tapahtumiin avustus myönnetään aina tappiontakuuna. Toiminnan avoimuus ja laaja-alaisuus sekä nuorten oma osallistuminen projektiin sen eri vaiheissa katsotaan eduksi. Avustuksen maksatus tapahtuu jälkikäteen. Avustuksen saaja toimittaa nuorisotoimistoon tilityslomakkeen ja liittää siihen vaaditut liitteet mm. kopiot tositteista. Avustus maksetaan kun tilitys katsotaan hyväksytyksi. Avustus maksetaan vain hakijan ilmoittamalle tilille. Tilitys on tehtävä välittömästi toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluttua toiminnan päättymisestä. Tilitys on tehtävä aina avustuksenkäyttövuonna. 7 S ivu

9 Itse Tehty Joensuu raha Itse Tehty Joensuu raha on nuorten aktiivisuutta edistämään tarkoitettu malli, jolla nuoria kannustetaan ideoimaan ja toteuttamaan hankkeita sekä tapahtumia. Nuorisovaltuusto voi esittää vuosittain 2.000,00 Itse Tehty Joensuu rahaa myönnettäväksi toimintaavustuksina nuorisoryhmille hankkeisiin ja tapahtumiin. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisosihteeri Nuorisovaltuuston esityksen ja avustussäännön pohjalta. Itse Tehty Joensuu Mikä? Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää uutta nuorten toimintaa, ja sitä voidaan myöntää projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Itse tehty -raha myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima. Projektin aihe on vapaa. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. Mitä tarjolla? Itse tehty -rahan suuruus on euroa projektia kohden. Kuka? Miten? Itse tehty -rahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme henkeä. Ryhmän nuorista suurimman osan tulee olla vuotiaita. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteysnuori, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteysnuoren tulee olla vuotias. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa. Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Vastuuaikuinen voi olla ryhmään kuuluva täysi-ikäinen nuori. Itse tehty -rahaa voi hakea osoitteessa Mihin Itse tehty -rahan saa käyttää? Itse tehty -raha on käytettävä siihen projektiin, johon sitä on haettu. Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee Itse tehty -rahaa hakea selkeään alaprojektiin. Itse tehty -rahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti ennen hakemista alkaneeseen projektiin. Itse tehty -rahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä. Raportointi Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat rahan käytöstä sen myöntäjälle. Rahan myöntämisestä tehtävässä sopimuksessa kerrotaan, mihin päivään mennessä ja miten raportti on toimitettava. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Käyttämätön osa rahasta on aina palautettava. 8 S ivu

10 Lisäksi Itse tehty rahan myöntämisessä huomioidaan seuraavat ohjeet: Suositeltavia perusteita avustuksen saamiselle: Ideoikaa ja suunnitelkaa nuorisoporukalla tapahtuma tai hanke. Mukana ja tukena saa tietenkin olla aikuisiakin. Lähtökohta on, että nuoret suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa nuorille. Hankkeen pitää olla joensuulaisille nuorille suunnattu ja parantaa joensuulaisten nuorten oloja. Avustuksella halutaan tukea joensuulaisia nuoria laajasti. Toiminnasta pitää hyötyä muidenkin kuin järjestävän ryhmän tai heidän taustatahonsa esim. yhden koulun opiskelijoiden tai yhden järjestön. Toteuttajina voi olla laajempi ryhmä tai vaikka kaveriporukka, koulun oppilaiden ryhmä tai järjestö. Toteuttajat voivat olla alaikäisiä, mutta tukena on oltava ainakin aikuinen, joka allekirjoittaa hakemuksen. Yksittäisen avustuksen määrä on enintään 500 euroa. Rahat on käytettävä neljän kuukauden kuluttua myöntämispäivästä. Avustukset haetaan keväällä aikavälillä ja syksyllä Nuorisovaltuusto käsittelee avustushakemukset aina seuraavassa kokouksessaan. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen pohjalta kahden (2) viikon sisällä nuorisovaltuuston kokouksesta. Itse Tehty Joensuu raha on yksi kaupungin nuorisopalveluiden avustusmuodoista. Nuorisovaltuusto voi ohjata isommat hankehakemukset eteenpäin nuorisopalveluille. Avustuksesta päättämisen avustuksen maksamisesta sovitaan vapaa-aikasihteerin kanssa yhdessä siitä, kuinka avustus maksetaan. Se voidaan myöntää teille jälkikäteen kuitteja vastaan tai maksamalla laskuja tai erillisin ostoluvin kunnollista suunnitelmaa vastaan. Maksutavasta sovitaan hankekohtaisesti. Muista, että menoista on aina oltava tositteet! Ennakkoon maksetut avustukset peritään takaisin, jos hyväksyttäviä kuluja on ollut arvioitua vähemmän tai jos avustusta on käytetty muuhun kuin haettuun toimintaan tai päätöksen mukaiseen kohteeseen. Annattehan nuorisovaltuuston tuen näkyä. Mainitkaa tiedotuksessa, markkinoinnissa tai muilla tavoin, että hakija on saanut avustusta Joensuun nuorisovaltuustolta ja Itse Tehty-rahasta. Lopuksi hanke tai tapahtuma raportoidaan. Muistakaa tilitys kuluista tositteineen. Lisäksi tehkää lyhyt kuvaus tapahtumasta ja hankkeesta ja ottakaa esimerkiksi kuvia. Kuvaukset hankkeista laitetaan sivuille. Avustusta ei voida myöntää: Laitehankintoihin. Hankintoihin tukea myönnetään vain erityistapauksissa. Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille Jos hakija on saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta. Perhematkan tai luokkaretkien kustannuksiin Päivärahoihin tai kokouspalkkioihin Alkoholilaskuihin Avustushakemukset täytetään sivustolla. Hakemus saapuu sähköisesti, jonka jälkeen se toimitetaan edelleen Nuorisovaltuuston käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto esittää nuorisosihteerille avustusten hyväksymistä tai hylkäämistä sekä avustuksen määrän. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen ja avustusohjesäännön pohjalta. 9 S ivu

11 Avustusten käyttöehdot Kaiken tuettavan toiminnan tulee olla Suomen lakien ja asetusten mukaista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten, sekä nuorten toiminnassa mukana olevien aikuisten päihteettömyyteen. Avustuksen myöntäjällä on oikeus saada tarpeelliseksi katsomansa tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä tai käytön valvontaa varten. Kaikki avustukset myönnetään ehdollisina. Avustus tai avustukset voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin, mikäli avustusta käytetään muuhun kuin myönnettyyn toimintaan tai niiden käyttöön asetettuja ehtoja ei noudateta. Myös virheellisten tai puutteellisten tietojen antaminen avustuksia hakiessa on peruste maksamatta jättämiselle tai takaisin perinnälle. Avustuksen myöntäminen Hakijan on noudatettava annettuja hakuaikoja. Vain hakuajan määräpäivään mennessä täytetyt ja lähetetyt hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn. Avustuksia ei myönnetä ennen kuin hakija on toimittanut kaikki avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Nuorisopalveluiden käyttöön. Vaillinaisesti täytetty hakemuslomake tai liitteiden puuttuminen voivat olla peruste hakemuksen hylkäämiselle. Palkkausavustuksesta päättää Vapaa-aikalautakunta Toiminta-avustuksista ja projektiavustuksista päättää nuorisosihteeri Itse Tehty avustuksissa esittelijänä toimii Nuorisovaltuusto, jonka esityksen pohjalta (hyväksymisestä tai hylkäämisestä) nuorisosihteeri tekee päätöksen Tilittäminen ja raportointi Palkkaus- ja toiminta-avustusta saava yhdistys toimittaa perustiedot liitteineen sinä vuonna, jolle he hakevat avustusta sekä tätä seuraavalle vuodelle. Avustuksen saajan ei tarvitse liittää kuittikopioita tai vastaavia kirjaustietoja hakemuslomakkeen mukana. Ne tulee kuitenkin säilyttää mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Järjestön kirjanpidossa on oltava oma tilikohta Joensuun kaupungin Vapaa-aikalautakunnalta tai Nuorisopalveluilta saaduille avustukselle, jotta Vapaa-aikakeskuksen kautta myönnetyt avustukset voidaan todeta tilinpäätöksestä helposti. 10 S ivu

12 Nuorisopalkinto Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon, jonka suuruus on 1.500,00, ja sen jakoperusteet päättää vapaa-aikalautakunta. SÄÄNNÖT 1 Joensuun kaupungin nuorisopalkinto on perustettu jaettavaksi vuosittain kaupungissa tapahtuvasta merkittävästä nuorisotoiminnasta tai työstä yhdistykselle, ryhmälle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. 2 Päätöksen palkinnonsaajasta tekee vapaa-aikalautakunta. Kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia nuorisopalkinnon saajasta. 3 Nuorisopalkintoon kuuluu vuosittain päätettävä stipendi sekä kiertopalkinto, jonka vastaanottaja saa vuodeksi haltuunsa. Palkinnonsaajan nimi kaiverretaan kiertopalkintoon. Kaiverruksesta vastaa Nuorisopalvelut. Kiertopalkinnon lisäksi vastaanottaja saa omakseen stipendin, jonka suuruudesta päättää vuosittain vapaaaikalautakunta. 4 Nuorisopalkinto luovutetaan lautakunnan päättämässä tilaisuudessa 5 Mikäli kiertopalkintoa ei jostain syystä jaeta näiden sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen, jää se Joensuun kaupungin Nuorisopalveluiden haltuun säilytettäväksi omaisuudeksi. 11 S ivu

13 Viestintäohjeistus Joensuun kaupungin Nuorisoavustusten saajille Avustusta saaneiden on tiedotuksessaan, markkinoinnissaan, toimintakertomuksessaan tai muulla nuorisopalveluiden kanssa sovitulla tavalla tuotava esille, että hakija on saanut Joensuun kaupungin myöntämää Nuorisoavustusta. Viestinnässä (esim. ilmoitukset, tiedotteet ja muu markkinointiviestintä) on käytettävä Joensuun kaupungin tunnusta. Joensuun kaupungin tunnukset ovat saatavista nuorisopalveluilta sekä ne ovat ladattavissa myös -sivustolta. Hakemusten toimittaminen Hakemukset toimitetaan määräpäivään mennessä sähköisesti sivuston kautta. 12 S ivu

14 LIITE 1 Hakijan muistilista Hakijan muistilista on tarkoitettu avuksi hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä. Muistilista ei ole hakemuksen liite, vaan sen tarkoitus on helpottaa hakijaa. Hakuohjeet kokonaisuudessaan käyvät ilmi Nuorisoavustukset 2015 asiakirjasta. HAKUVAIHEESSA MUISTETTAVAA Päätä tarkoitukseen sopiva avustusmuoto. Tarkista, oletko oikeutettu hakemaan avustusta ja myös se, mihin tarkoituksiin avustusta ei myönnetä. Hakijan merkintä Valitse avustusmuotoa vastaavat hakemuslomakkeet. Tarkista hakemasi avustuksen hakuaika, että ehdit jättää hakemuksen hakuajan loppuun mennessä. Muista, että toiminta-avustukset voivat olla korkeintaan 60 % toteutuneista kokonaismenoista. Suunnittele loppurahoitus huolellisesti. Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Tarkista, mitä liitteitä tarvitaan. Liitteet vaihtelevat avustusmuodon mukaan. Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana. Tarkista, että hakemus on allekirjoitettu niiden henkilöiden toimesta, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Jätä talteen itsellesi / yhdistyksellesi kopio hakemuksesta Toimita hakemus ajoissa oikeaan paikkaan. PALKKAUSAVUSTUKSEN SAAJAN MUISTETTAVA Hakijan merkintä Tarkista, milloin ja miten avustus tulee tilittää (2 kertaa vuodessa). Muista rahoittajaa tiedotuksessasi. Graafinen ohjeistus on liitteessä 3. Muista ilmoittaa työntekijämuutoksista. 13 S ivu

15 LIITE 2 Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustusten käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet 1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. 2. Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 3. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. 4. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajaa varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. 5. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Yhteisö voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta. 6. Avustusmäärärahat voidaan vaatia palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta asiasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen. 7. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella. 8. Ohjeet tulevat voimaan Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen hyväksymät Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpitoa ja avustusten käytöstä annettavia selvityksiä koskevat yleiset ohjeet. Kaupunginhallitus (684 ) 14 S ivu

16 LIITE 3 Viestinnässä käytettävä grafiikka 15 S ivu

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot