NUORISOAVUSTUKSET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOAVUSTUKSET 2015"

Transkriptio

1 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C JOENSUU

2 Yleistä Nuorisolain ( /72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo., monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat lain mukaan kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Lain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat: nuorten kasvatuksellinen ohjaus toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet nuorisoyhdistyksien ja muiden yhdistysten tuki liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja kohdentamalla avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin. Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut voi myöntää avustuksia: Nuorisojärjestöille palkkausavustuksena päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen toiminta-avustuksina koulutus- ja leiritoimintaan, nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä toimintaryhmäavustuksina (ohjauspalkkiot) projektirahana niille nuorisojärjestöille, jotka eivät voi hakea palkkaus- ja toiminta-avustuksia o erityistapauksissa myös muita avustuksia saaville nuorisojärjestöille Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Vapaille toimintaryhmille projektirahana Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Muille yhdistyksille projektirahana nuorisotoiminnan järjestämiseen Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Lisäksi Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon. 1 S ivu

3 Avustuksia koskevia määritelmiä Hakukelpoisuus Nuorisopalveluiden avustuksia voivat hakea avustusmuodoittain vähintään yhden vuoden toimintavuoden toimineet nuorisojärjestöt, joiden kotipaikka on Joensuu muut Joensuussa toimivat järjestöt järjestämäänsä nuorisotoimintaan nuorten vapaat toimintaryhmät Ollakseen hakukelpoinen, järjestöllä tulee olla toiminnastaan järjestön sääntöjen mukaan hyväksytty toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Nuorisojärjestö Nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallista jäsenyhdistystä. Nuorisojärjestön jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. Rekisteröimätön nuorisojärjestö Rekisteröimättömällä nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä. Rekisteröimättömän järjestön hallinnon, toiminnan ja talouden tule olla järjestetty kuten vastaavassa rekisteröidyssä järjestössä. Järjestön nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Muu järjestö Muulla järjestöllä tarkoitetaan järjestöä, joka ei ole nuorisojärjestö, mutta järjestää nuorille suunnattua toimintaa. Nuorten toimintaryhmä Nuorten toimintaryhmällä tarkoitetaan järjestäytynyttä nuorisoryhmää, jonka jäsenet ovat alle 29- vuotiaita. Toimintaryhmän nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jolla on verotusoikeus (valtio, kunnat, evl. ja ort. seurakunnat) yksityisille henkilöille yrityksille Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvalle hakijalle koulujen toimintaan liittyviin aktiviteetteihin niille nuorisojärjestöille, joiden pääasiallinen tehtävä on edistää koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua niille nuorisojärjestöille, jotka pääasiallisesti edistävät ammatillista järjestäytymistä 2 S ivu

4 Avustuksia koskevat yleiset ehdot Avustusten hakuajat avustusmuodoittain Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus haetaan palkkausta edeltävänä vuonna mennessä. Toiminta-avustukset 15.3., 31.5., ja mennessä Projektiavustus 15.1., 15.3., 31.5., 15.9., ja mennessä Itse Tehty raha ja välisinä aikoina Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakeminen Avustuksia haetaan niitä varten laadituilla sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät sivustolta. Avustuslomakkeiden lähettäjän tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukainen nimenkirjoittaja. Nuorten ryhmien puolesta avustuslomakkeen lähettää ryhmästä vastuussa oleva täysi-ikäinen henkilö. Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Voidakseen hakea avustusta, on yhdistyksen toimitettava perustietolomake, jossa ovat liitteinä: toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta toimintasuunnitelma ja talousarvio avustusta haettavan vuoden osalta selvitys sääntöjenmukaisista nimenkirjoittajista (ote päätöksen tehneen kokouksen pöytäkirjasta tai kopio patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymästä muutosilmoituksesta) tarvittavat selvitykset avustettavasta toiminnasta Ensimmäistä kertaa avustusta hakeva yhdistys toimittaa edellisten lisäksi todistuksen mahdollisesta keskus- tai piirijärjestön jäsenyydestä keskus- tai piirijärjestöjen selvitys jäsenjärjestöistä kopion yhdistyksen säännöistä otteen yhdistysrekisteristä Asiakirjat liitteineen lähetetään sähköisesti. 3 S ivu

5 Avustusmuodot Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus Yleistä Päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaukseen tarkoitettu avustus voi olla enimmillään 55 % nuorisoavustuksiin tarkoitetusta rahamäärästä. Vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta joensuulaisille nuorisojärjestöille niiden palveluksessa olevien päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaus-, sosiaali-, eläke- ja vakuutuskuluihin. Palkkausavustusta ei voida käyttää matkustus tai päivärahakuluihin. Myönnetty avustussumma voi olla maksimissaan 70 % palkkauksen kokonaiskuluista. Yhdelle järjestölle voidaan myöntää avustusta korkeitaan yhden päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkauksesta aiheutuneisiin kuluihin työssäolo- tai siihen verrattavalta ajalta (esim. vuosiloma) vuodessa. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen hakemiseen ovat oikeutettuja kaikki ne joensuulaiset nuorisojärjestöt tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikalliset jäsenyhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden toimintavuoden ja joiden palveluksessa on päätoiminen nuoriso-ohjaaja. Päätoimiseksi nuoriso-ohjaajaksi katsotaan henkilö, jonka säännöllinen työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Nuoriso-ohjaajan tehtävänä on organisoida ja ohjata joensuulaista nuorisotoimintaa hakijayhdistyksessä. Palkkaus-avustuksen myöntämisessä käytettävät kriteerit ja niiden vaikuttavuus Hakeva yhdistys saa jakokriteereihin liittyen pisteitä, joita painotetaan seuraavasti: Toiminnan laajuus 50 % Toiminnan laatu 20 % Työntekijän työnkuva 30 % Jaettava palkkausavustus jaetaan kaikkien päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneiden yhdistysten saamien yhteispisteiden määrällä. Tästä määräytyy yhden pisteen euromäärä ja edelleen yhdistykselle myönnettävä avustussumma. Avustuspäätöksessä käy ilmi perustelut pisteiden muodostumisesta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneet haastatellaan laadullisen arvioinnin suorittamiseksi. Haastattelussa tulee olla paikalla sekä yhdistyksen työntekijä että luottamushenkilö. Nuoriso-ohjaajaa sekä luottamushenkilöitä koskevia ohjeita Mikäli yhdistyksessä tapahtuu nuoriso-ohjaajan osalta henkilöstövaihdoksia, tulee niistä ilmoittaa avustuksen myöntäjälle. Samoin tulee menetellä, jos luottamushenkilöissä, esimerkiksi nimenkirjoittajan muuttuessa, tulee muutoksia aiemmin ilmoitettuun. Muutokset ilmoitetaan perustietolomakkeella. Lisäksi päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta saavan yhdistyksen edustajien odotetaan osallistuvan Nuorisopalveluiden järjestämiin yhteistilaisuuksiin kuten järjestötapaamisiin. 4 S ivu

6 Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksaminen ja avustuksen käytön todentaminen Palkkausavustus maksetaan hakijalle päätöksen saavutettua lainvoiman kahdessa erässä (tammiheinäkuu) ja (elo-joulukuu) edellyttäen, että perustietolomake liitteineen sekä tilitykset ovat kunnossa. Järjestöt todentavat avustuksen käytön antamalla tilityksen avustuksen käytöstä kahdesti vuodessa: mennessä ajalta sekä mennessä ajalta Maksatusta ei tehdä ennen kuin edellisen avustuksen käytön tilitys on toimitettu nuorisotoimeen. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen todentaminen tapahtuu toimittamalla palkkalaskelma tai palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Tämän lisäksi, mikäli yhdistys ei hae päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta edellisen avustusjakson päätyttyä, on yhdistys velvollinen toimittamaan vaaditut palkkalaskelmat ja palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksamisen keskeyttäminen tai takaisinperintä Myönnetyn avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää, ellei palkkausavustuksen ehtoja noudateta tai pyydettyjä selvityksiä toimiteta määräaikaan mennessä. Lisäksi myönnetty avustus voidaan periä osin tai kokonaan takaisin ellei hyväksyttävää tilitystä ole toimitettu viimeistään seuraavan tilikauden loppuun mennessä. 5 S ivu

7 Toiminta-avustukset Yleistä Yhdistykselle voidaan myöntää toiminta-avustusta leireihin ja retkiin, koulutuksiin ja nuorisotapahtumiin sekä toimintaryhmien ohjaamiseen. Näitä avustuksia voidaan yhdelle yhdistykselle myöntää korkeintaan 6.000,00 vuodessa. Hyväksyttävät kustannukset Avustettavaksi hyväksyttyjä kustannuksia leiri- ja retkiavustuksiin, koulutusavustuksiin sekä tapahtumaavustuksiin ovat mm. hakijan itsensä järjestämään toiminnan matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan kouluttaja-, vuokra-, majoitus-, ruokailu-, materiaali- ja tiedostuskulut sekä kuljetuskulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan hakijan edustajan / edustajien osallistuessa jonkun muun tahon järjestämään koulutukseen matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan sekä osanottomaksut Avustusta ei voida myöntää hakijan saadessa avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta kaluston hankintaan, investointeihin tai liiketoimintaan tappiotakuuseen kilpailujen palkintokuluihin, päivärahoihin tai kokouspalkkioihin alkoholilaskuihin Lisäksi toimintaryhmäavustusta koskevat perusteet on määritelty Toimintaryhmäavustus otsikon alla Leiri- ja retkiavustus Leiri tai retki voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä. Leirin tai retken todentaminen tapahtuu liittämällä avustushakemuksen liitteeksi leirin tai retken kirjallinen ohjelma. Mikäli järjestettävä leiri tai retki on kaikille avoin, tulee siitä ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen retkeä tai leirin alkamista. Koulutusavustus Koulutus voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä koulutustapahtuma tai koulutustapahtumasarja, jossa on koulutusta kunkin jakson osalta vähintään kaksi tuntia / tapahtuma. Koulutus todennetaan liittämällä hakemukseen tapahtuman kirjallinen ohjelma, josta voidaan todeta koulutuksen sisältö. Nuorisotapahtuma-avustus Nuorisotapahtuma on hakijan itsensä järjestämä, kaikille nuorille avoin tapahtuma. Tapahtuma tulee järjestää Joensuun alueella ja siitä tulee ilmoittaa julkisesti esim. esitteiden, lehtien tms. kautta. Lisäksi tapahtumasta tulee ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. 6 S ivu

8 Toimintaryhmäavustus Yhdistys voi hakea avustusta niille toimintaryhmille, joissa on vähintään viisi osanottajaa. Avustusta myönnetään suhteessa 1 ohjaaja / 5 osallistujaa. Toimintaryhmäavustusta voidaan myöntää useammallekin ohjaajalle, mikäli ohjaajien ja ohjattavien määrä on suhteessa 1/5. Toimintaryhmäavustusta maksetaan ryhmästä, joka toimii yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin vähintään kolme kertaa haettavalla ajalla. Yhtä ryhmää kohden avustettavia ohjauskertoja voi olla kaksi / viikko. Ryhmän tulee kokoontua Joensuun kaupungin alueella julkisessa tilassa. Toimintaryhmän ohjaajan tulee täyttää ohjausvuoden aikana vähintään 15 vuotta. Toimintaryhmäavustusta ei voida myöntää ohjaajasta, joka saa samanaikaisesti päätoimisen nuorisoohjaajan palkkausavustusta. Lisäksi avustusta ei voida myöntää yhdistyksen vuosikokouksiin, hallituksen tai johtokunnan kokouksiin. Projektiavustus Projektiavustus on tarkoitettu myönnettäväksi ensisijaisesti kertaluonteisiin, joensuulaisille nuorille avoimiin nuorisotapahtumiin, nuorisotyön projekteihin tai uuden toimintamuodon kokeiluun. Avustusmuoto on tarkoitettu niille järjestöille, jotka eivät ole oikeutettuja päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustukseen tai toiminta-avustuksiin. Poikkeustapauksissa projektiavustusta voidaan myöntää myös päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta tai toiminta-avustusta saaville yhdistyksille niissä tapauksissa, kun avustuskohde poikkeaa selvästi toiminta- ja/tai palkkausavustuksen kohteesta, projekti on selkeästi laajemmalle kohderyhmälle suunnattu toiminto tai uuden työmuodon kokeilu. Projektiavustus on harkinnanvarainen avustus, ja sen myöntämisestä ja määrästä päättää nuorisosihteeri. Pääsymaksullisiin tapahtumiin avustus myönnetään aina tappiontakuuna. Toiminnan avoimuus ja laaja-alaisuus sekä nuorten oma osallistuminen projektiin sen eri vaiheissa katsotaan eduksi. Avustuksen maksatus tapahtuu jälkikäteen. Avustuksen saaja toimittaa nuorisotoimistoon tilityslomakkeen ja liittää siihen vaaditut liitteet mm. kopiot tositteista. Avustus maksetaan kun tilitys katsotaan hyväksytyksi. Avustus maksetaan vain hakijan ilmoittamalle tilille. Tilitys on tehtävä välittömästi toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluttua toiminnan päättymisestä. Tilitys on tehtävä aina avustuksenkäyttövuonna. 7 S ivu

9 Itse Tehty Joensuu raha Itse Tehty Joensuu raha on nuorten aktiivisuutta edistämään tarkoitettu malli, jolla nuoria kannustetaan ideoimaan ja toteuttamaan hankkeita sekä tapahtumia. Nuorisovaltuusto voi esittää vuosittain 2.000,00 Itse Tehty Joensuu rahaa myönnettäväksi toimintaavustuksina nuorisoryhmille hankkeisiin ja tapahtumiin. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisosihteeri Nuorisovaltuuston esityksen ja avustussäännön pohjalta. Itse Tehty Joensuu Mikä? Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää uutta nuorten toimintaa, ja sitä voidaan myöntää projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Itse tehty -raha myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima. Projektin aihe on vapaa. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. Mitä tarjolla? Itse tehty -rahan suuruus on euroa projektia kohden. Kuka? Miten? Itse tehty -rahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme henkeä. Ryhmän nuorista suurimman osan tulee olla vuotiaita. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteysnuori, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteysnuoren tulee olla vuotias. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa. Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Vastuuaikuinen voi olla ryhmään kuuluva täysi-ikäinen nuori. Itse tehty -rahaa voi hakea osoitteessa Mihin Itse tehty -rahan saa käyttää? Itse tehty -raha on käytettävä siihen projektiin, johon sitä on haettu. Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee Itse tehty -rahaa hakea selkeään alaprojektiin. Itse tehty -rahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti ennen hakemista alkaneeseen projektiin. Itse tehty -rahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä. Raportointi Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat rahan käytöstä sen myöntäjälle. Rahan myöntämisestä tehtävässä sopimuksessa kerrotaan, mihin päivään mennessä ja miten raportti on toimitettava. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Käyttämätön osa rahasta on aina palautettava. 8 S ivu

10 Lisäksi Itse tehty rahan myöntämisessä huomioidaan seuraavat ohjeet: Suositeltavia perusteita avustuksen saamiselle: Ideoikaa ja suunnitelkaa nuorisoporukalla tapahtuma tai hanke. Mukana ja tukena saa tietenkin olla aikuisiakin. Lähtökohta on, että nuoret suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa nuorille. Hankkeen pitää olla joensuulaisille nuorille suunnattu ja parantaa joensuulaisten nuorten oloja. Avustuksella halutaan tukea joensuulaisia nuoria laajasti. Toiminnasta pitää hyötyä muidenkin kuin järjestävän ryhmän tai heidän taustatahonsa esim. yhden koulun opiskelijoiden tai yhden järjestön. Toteuttajina voi olla laajempi ryhmä tai vaikka kaveriporukka, koulun oppilaiden ryhmä tai järjestö. Toteuttajat voivat olla alaikäisiä, mutta tukena on oltava ainakin aikuinen, joka allekirjoittaa hakemuksen. Yksittäisen avustuksen määrä on enintään 500 euroa. Rahat on käytettävä neljän kuukauden kuluttua myöntämispäivästä. Avustukset haetaan keväällä aikavälillä ja syksyllä Nuorisovaltuusto käsittelee avustushakemukset aina seuraavassa kokouksessaan. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen pohjalta kahden (2) viikon sisällä nuorisovaltuuston kokouksesta. Itse Tehty Joensuu raha on yksi kaupungin nuorisopalveluiden avustusmuodoista. Nuorisovaltuusto voi ohjata isommat hankehakemukset eteenpäin nuorisopalveluille. Avustuksesta päättämisen avustuksen maksamisesta sovitaan vapaa-aikasihteerin kanssa yhdessä siitä, kuinka avustus maksetaan. Se voidaan myöntää teille jälkikäteen kuitteja vastaan tai maksamalla laskuja tai erillisin ostoluvin kunnollista suunnitelmaa vastaan. Maksutavasta sovitaan hankekohtaisesti. Muista, että menoista on aina oltava tositteet! Ennakkoon maksetut avustukset peritään takaisin, jos hyväksyttäviä kuluja on ollut arvioitua vähemmän tai jos avustusta on käytetty muuhun kuin haettuun toimintaan tai päätöksen mukaiseen kohteeseen. Annattehan nuorisovaltuuston tuen näkyä. Mainitkaa tiedotuksessa, markkinoinnissa tai muilla tavoin, että hakija on saanut avustusta Joensuun nuorisovaltuustolta ja Itse Tehty-rahasta. Lopuksi hanke tai tapahtuma raportoidaan. Muistakaa tilitys kuluista tositteineen. Lisäksi tehkää lyhyt kuvaus tapahtumasta ja hankkeesta ja ottakaa esimerkiksi kuvia. Kuvaukset hankkeista laitetaan sivuille. Avustusta ei voida myöntää: Laitehankintoihin. Hankintoihin tukea myönnetään vain erityistapauksissa. Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille Jos hakija on saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta. Perhematkan tai luokkaretkien kustannuksiin Päivärahoihin tai kokouspalkkioihin Alkoholilaskuihin Avustushakemukset täytetään sivustolla. Hakemus saapuu sähköisesti, jonka jälkeen se toimitetaan edelleen Nuorisovaltuuston käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto esittää nuorisosihteerille avustusten hyväksymistä tai hylkäämistä sekä avustuksen määrän. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen ja avustusohjesäännön pohjalta. 9 S ivu

11 Avustusten käyttöehdot Kaiken tuettavan toiminnan tulee olla Suomen lakien ja asetusten mukaista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten, sekä nuorten toiminnassa mukana olevien aikuisten päihteettömyyteen. Avustuksen myöntäjällä on oikeus saada tarpeelliseksi katsomansa tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä tai käytön valvontaa varten. Kaikki avustukset myönnetään ehdollisina. Avustus tai avustukset voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin, mikäli avustusta käytetään muuhun kuin myönnettyyn toimintaan tai niiden käyttöön asetettuja ehtoja ei noudateta. Myös virheellisten tai puutteellisten tietojen antaminen avustuksia hakiessa on peruste maksamatta jättämiselle tai takaisin perinnälle. Avustuksen myöntäminen Hakijan on noudatettava annettuja hakuaikoja. Vain hakuajan määräpäivään mennessä täytetyt ja lähetetyt hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn. Avustuksia ei myönnetä ennen kuin hakija on toimittanut kaikki avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Nuorisopalveluiden käyttöön. Vaillinaisesti täytetty hakemuslomake tai liitteiden puuttuminen voivat olla peruste hakemuksen hylkäämiselle. Palkkausavustuksesta päättää Vapaa-aikalautakunta Toiminta-avustuksista ja projektiavustuksista päättää nuorisosihteeri Itse Tehty avustuksissa esittelijänä toimii Nuorisovaltuusto, jonka esityksen pohjalta (hyväksymisestä tai hylkäämisestä) nuorisosihteeri tekee päätöksen Tilittäminen ja raportointi Palkkaus- ja toiminta-avustusta saava yhdistys toimittaa perustiedot liitteineen sinä vuonna, jolle he hakevat avustusta sekä tätä seuraavalle vuodelle. Avustuksen saajan ei tarvitse liittää kuittikopioita tai vastaavia kirjaustietoja hakemuslomakkeen mukana. Ne tulee kuitenkin säilyttää mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Järjestön kirjanpidossa on oltava oma tilikohta Joensuun kaupungin Vapaa-aikalautakunnalta tai Nuorisopalveluilta saaduille avustukselle, jotta Vapaa-aikakeskuksen kautta myönnetyt avustukset voidaan todeta tilinpäätöksestä helposti. 10 S ivu

12 Nuorisopalkinto Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon, jonka suuruus on 1.500,00, ja sen jakoperusteet päättää vapaa-aikalautakunta. SÄÄNNÖT 1 Joensuun kaupungin nuorisopalkinto on perustettu jaettavaksi vuosittain kaupungissa tapahtuvasta merkittävästä nuorisotoiminnasta tai työstä yhdistykselle, ryhmälle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. 2 Päätöksen palkinnonsaajasta tekee vapaa-aikalautakunta. Kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia nuorisopalkinnon saajasta. 3 Nuorisopalkintoon kuuluu vuosittain päätettävä stipendi sekä kiertopalkinto, jonka vastaanottaja saa vuodeksi haltuunsa. Palkinnonsaajan nimi kaiverretaan kiertopalkintoon. Kaiverruksesta vastaa Nuorisopalvelut. Kiertopalkinnon lisäksi vastaanottaja saa omakseen stipendin, jonka suuruudesta päättää vuosittain vapaaaikalautakunta. 4 Nuorisopalkinto luovutetaan lautakunnan päättämässä tilaisuudessa 5 Mikäli kiertopalkintoa ei jostain syystä jaeta näiden sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen, jää se Joensuun kaupungin Nuorisopalveluiden haltuun säilytettäväksi omaisuudeksi. 11 S ivu

13 Viestintäohjeistus Joensuun kaupungin Nuorisoavustusten saajille Avustusta saaneiden on tiedotuksessaan, markkinoinnissaan, toimintakertomuksessaan tai muulla nuorisopalveluiden kanssa sovitulla tavalla tuotava esille, että hakija on saanut Joensuun kaupungin myöntämää Nuorisoavustusta. Viestinnässä (esim. ilmoitukset, tiedotteet ja muu markkinointiviestintä) on käytettävä Joensuun kaupungin tunnusta. Joensuun kaupungin tunnukset ovat saatavista nuorisopalveluilta sekä ne ovat ladattavissa myös -sivustolta. Hakemusten toimittaminen Hakemukset toimitetaan määräpäivään mennessä sähköisesti sivuston kautta. 12 S ivu

14 LIITE 1 Hakijan muistilista Hakijan muistilista on tarkoitettu avuksi hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä. Muistilista ei ole hakemuksen liite, vaan sen tarkoitus on helpottaa hakijaa. Hakuohjeet kokonaisuudessaan käyvät ilmi Nuorisoavustukset 2015 asiakirjasta. HAKUVAIHEESSA MUISTETTAVAA Päätä tarkoitukseen sopiva avustusmuoto. Tarkista, oletko oikeutettu hakemaan avustusta ja myös se, mihin tarkoituksiin avustusta ei myönnetä. Hakijan merkintä Valitse avustusmuotoa vastaavat hakemuslomakkeet. Tarkista hakemasi avustuksen hakuaika, että ehdit jättää hakemuksen hakuajan loppuun mennessä. Muista, että toiminta-avustukset voivat olla korkeintaan 60 % toteutuneista kokonaismenoista. Suunnittele loppurahoitus huolellisesti. Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Tarkista, mitä liitteitä tarvitaan. Liitteet vaihtelevat avustusmuodon mukaan. Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana. Tarkista, että hakemus on allekirjoitettu niiden henkilöiden toimesta, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Jätä talteen itsellesi / yhdistyksellesi kopio hakemuksesta Toimita hakemus ajoissa oikeaan paikkaan. PALKKAUSAVUSTUKSEN SAAJAN MUISTETTAVA Hakijan merkintä Tarkista, milloin ja miten avustus tulee tilittää (2 kertaa vuodessa). Muista rahoittajaa tiedotuksessasi. Graafinen ohjeistus on liitteessä 3. Muista ilmoittaa työntekijämuutoksista. 13 S ivu

15 LIITE 2 Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustusten käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet 1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. 2. Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 3. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. 4. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajaa varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. 5. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Yhteisö voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta. 6. Avustusmäärärahat voidaan vaatia palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta asiasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen. 7. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella. 8. Ohjeet tulevat voimaan Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen hyväksymät Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpitoa ja avustusten käytöstä annettavia selvityksiä koskevat yleiset ohjeet. Kaupunginhallitus (684 ) 14 S ivu

16 LIITE 3 Viestinnässä käytettävä grafiikka 15 S ivu

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros 80100 JOENSUU

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros 80100 JOENSUU NUORISOAVUSTUKSET 2016 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2014

NUORISOAVUSTUKSET 2014 NUORISOAVUSTUKSET 2014 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros JOENSUU

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros JOENSUU NUORISOAVUSTUKSET 2017 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain tarkoituksena ja tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018-

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- 1 Luonnos 9.10.2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- Sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (17.10.2017 ) 2 Sisällys 1 YLEISET AVUSTUSPERIAATTEET... 3 2 AVUSTUSMUODOT...

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET 1 LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET Hyvinvointilautakunta 29.3.2017 2 Sisällys 1 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN... 3 2 KUKA VOI HAKEA?... 3 3 AVUSTUSTEN HAKEMINEN... 4 4 AVUSTUSHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 14.2.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikatoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen Nuoriso- ja liikuntaltk. 9.2.2011 LIITE 2 UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden avustusohje

Liikuntapalveluiden avustusohje Liikuntapalveluiden avustusohje 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.5.2016 Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistystoimiala SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Sivistyslautakunta 16.2.2016/54 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 25.2.2016/38 SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu Johdanto

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite nuo nro 3a/28.11.2006 85 KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty nuorisolautakunnassa 28.11.2006 85 Voimassa 1.1.2007 alkaen Kirkkonummen kunta 2006 NUORISOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikaltk 24.5.2007 LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET 2 Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007 Päivityksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

Avustukset liikuntatoimintaan 2017

Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Ohje 1 (5) Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Yleiset ehdot ja arviointikriteerit: Sipoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia ja stipendejä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAEN 2 NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteet

Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteet Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperiaatteet Vantaan kaupunki Nuorisopalvelut Sisällys NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN TAVOITTEET JA ARVOT.2 AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2 TOIMINTA-AVUSTUKSET

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017. kulttuuripalvelut nuorisopalvelut

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017. kulttuuripalvelut nuorisopalvelut Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017 kulttuuripalvelut nuorisopalvelut VARKAUDEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 8.12.2015 2 1. Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa avustusten jakamiseen. Avustusten määrä

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

Avustukset nuorisotoimintaan 2017

Avustukset nuorisotoimintaan 2017 1 Avustukset nuorisotoimintaan 2017 SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.Yleistä Nuorisolain 7 mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen sivulla 4 mainittuihin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE AVUSTUSOHJE 2 1. Yleistä Kokkolan kaupungin avustustoimintaa sääntelee avustussääntö (KH 24.10.2017 / 459). Avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käytön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT YHDISTYKSET

AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT YHDISTYKSET Motalan kunnan lapsi- ja nuorisoyhdistysten toimintaavustusten sääntöjä ja ohjeita FKU 62 04/BIN 0276 2004-09-22 (Koulu-, vapaa-ajan- ja sosiaalilautakunnan laatimat ja vahvistamat ohjeet SFO 178 1999-10-07

Lisätiedot