NUORISOAVUSTUKSET 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOAVUSTUKSET 2015"

Transkriptio

1 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C JOENSUU

2 Yleistä Nuorisolain ( /72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo., monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat lain mukaan kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Lain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat: nuorten kasvatuksellinen ohjaus toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet nuorisoyhdistyksien ja muiden yhdistysten tuki liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä Vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja kohdentamalla avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen tai vuosittaisiin painopistealueisiin. Joensuun kaupungin Nuorisopalvelut voi myöntää avustuksia: Nuorisojärjestöille palkkausavustuksena päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen toiminta-avustuksina koulutus- ja leiritoimintaan, nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä toimintaryhmäavustuksina (ohjauspalkkiot) projektirahana niille nuorisojärjestöille, jotka eivät voi hakea palkkaus- ja toiminta-avustuksia o erityistapauksissa myös muita avustuksia saaville nuorisojärjestöille Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Vapaille toimintaryhmille projektirahana Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Muille yhdistyksille projektirahana nuorisotoiminnan järjestämiseen Itse Tehty Joensuu rahana nuorten itsensä suunnittelemiin, toteuttamiin ja arvioimiin projekteihin o esityksen Itse Tehty Joensuu rahan myöntämisestä tekee Nuorisovaltuusto Lisäksi Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon. 1 S ivu

3 Avustuksia koskevia määritelmiä Hakukelpoisuus Nuorisopalveluiden avustuksia voivat hakea avustusmuodoittain vähintään yhden vuoden toimintavuoden toimineet nuorisojärjestöt, joiden kotipaikka on Joensuu muut Joensuussa toimivat järjestöt järjestämäänsä nuorisotoimintaan nuorten vapaat toimintaryhmät Ollakseen hakukelpoinen, järjestöllä tulee olla toiminnastaan järjestön sääntöjen mukaan hyväksytty toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Nuorisojärjestö Nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallista jäsenyhdistystä. Nuorisojärjestön jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. Rekisteröimätön nuorisojärjestö Rekisteröimättömällä nuorisojärjestöllä tarkoitetaan joensuulaista nuorisojärjestöä. Rekisteröimättömän järjestön hallinnon, toiminnan ja talouden tule olla järjestetty kuten vastaavassa rekisteröidyssä järjestössä. Järjestön nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Muu järjestö Muulla järjestöllä tarkoitetaan järjestöä, joka ei ole nuorisojärjestö, mutta järjestää nuorille suunnattua toimintaa. Nuorten toimintaryhmä Nuorten toimintaryhmällä tarkoitetaan järjestäytynyttä nuorisoryhmää, jonka jäsenet ovat alle 29- vuotiaita. Toimintaryhmän nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jolla on verotusoikeus (valtio, kunnat, evl. ja ort. seurakunnat) yksityisille henkilöille yrityksille Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvalle hakijalle koulujen toimintaan liittyviin aktiviteetteihin niille nuorisojärjestöille, joiden pääasiallinen tehtävä on edistää koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua niille nuorisojärjestöille, jotka pääasiallisesti edistävät ammatillista järjestäytymistä 2 S ivu

4 Avustuksia koskevat yleiset ehdot Avustusten hakuajat avustusmuodoittain Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus haetaan palkkausta edeltävänä vuonna mennessä. Toiminta-avustukset 15.3., 31.5., ja mennessä Projektiavustus 15.1., 15.3., 31.5., 15.9., ja mennessä Itse Tehty raha ja välisinä aikoina Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakeminen Avustuksia haetaan niitä varten laadituilla sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät sivustolta. Avustuslomakkeiden lähettäjän tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukainen nimenkirjoittaja. Nuorten ryhmien puolesta avustuslomakkeen lähettää ryhmästä vastuussa oleva täysi-ikäinen henkilö. Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Voidakseen hakea avustusta, on yhdistyksen toimitettava perustietolomake, jossa ovat liitteinä: toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta toimintasuunnitelma ja talousarvio avustusta haettavan vuoden osalta selvitys sääntöjenmukaisista nimenkirjoittajista (ote päätöksen tehneen kokouksen pöytäkirjasta tai kopio patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymästä muutosilmoituksesta) tarvittavat selvitykset avustettavasta toiminnasta Ensimmäistä kertaa avustusta hakeva yhdistys toimittaa edellisten lisäksi todistuksen mahdollisesta keskus- tai piirijärjestön jäsenyydestä keskus- tai piirijärjestöjen selvitys jäsenjärjestöistä kopion yhdistyksen säännöistä otteen yhdistysrekisteristä Asiakirjat liitteineen lähetetään sähköisesti. 3 S ivu

5 Avustusmuodot Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustus Yleistä Päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaukseen tarkoitettu avustus voi olla enimmillään 55 % nuorisoavustuksiin tarkoitetusta rahamäärästä. Vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta joensuulaisille nuorisojärjestöille niiden palveluksessa olevien päätoimisten nuoriso-ohjaajien palkkaus-, sosiaali-, eläke- ja vakuutuskuluihin. Palkkausavustusta ei voida käyttää matkustus tai päivärahakuluihin. Myönnetty avustussumma voi olla maksimissaan 70 % palkkauksen kokonaiskuluista. Yhdelle järjestölle voidaan myöntää avustusta korkeitaan yhden päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkauksesta aiheutuneisiin kuluihin työssäolo- tai siihen verrattavalta ajalta (esim. vuosiloma) vuodessa. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen hakemiseen ovat oikeutettuja kaikki ne joensuulaiset nuorisojärjestöt tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikalliset jäsenyhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden toimintavuoden ja joiden palveluksessa on päätoiminen nuoriso-ohjaaja. Päätoimiseksi nuoriso-ohjaajaksi katsotaan henkilö, jonka säännöllinen työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Nuoriso-ohjaajan tehtävänä on organisoida ja ohjata joensuulaista nuorisotoimintaa hakijayhdistyksessä. Palkkaus-avustuksen myöntämisessä käytettävät kriteerit ja niiden vaikuttavuus Hakeva yhdistys saa jakokriteereihin liittyen pisteitä, joita painotetaan seuraavasti: Toiminnan laajuus 50 % Toiminnan laatu 20 % Työntekijän työnkuva 30 % Jaettava palkkausavustus jaetaan kaikkien päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneiden yhdistysten saamien yhteispisteiden määrällä. Tästä määräytyy yhden pisteen euromäärä ja edelleen yhdistykselle myönnettävä avustussumma. Avustuspäätöksessä käy ilmi perustelut pisteiden muodostumisesta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta hakeneet haastatellaan laadullisen arvioinnin suorittamiseksi. Haastattelussa tulee olla paikalla sekä yhdistyksen työntekijä että luottamushenkilö. Nuoriso-ohjaajaa sekä luottamushenkilöitä koskevia ohjeita Mikäli yhdistyksessä tapahtuu nuoriso-ohjaajan osalta henkilöstövaihdoksia, tulee niistä ilmoittaa avustuksen myöntäjälle. Samoin tulee menetellä, jos luottamushenkilöissä, esimerkiksi nimenkirjoittajan muuttuessa, tulee muutoksia aiemmin ilmoitettuun. Muutokset ilmoitetaan perustietolomakkeella. Lisäksi päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta saavan yhdistyksen edustajien odotetaan osallistuvan Nuorisopalveluiden järjestämiin yhteistilaisuuksiin kuten järjestötapaamisiin. 4 S ivu

6 Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksaminen ja avustuksen käytön todentaminen Palkkausavustus maksetaan hakijalle päätöksen saavutettua lainvoiman kahdessa erässä (tammiheinäkuu) ja (elo-joulukuu) edellyttäen, että perustietolomake liitteineen sekä tilitykset ovat kunnossa. Järjestöt todentavat avustuksen käytön antamalla tilityksen avustuksen käytöstä kahdesti vuodessa: mennessä ajalta sekä mennessä ajalta Maksatusta ei tehdä ennen kuin edellisen avustuksen käytön tilitys on toimitettu nuorisotoimeen. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen todentaminen tapahtuu toimittamalla palkkalaskelma tai palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Tämän lisäksi, mikäli yhdistys ei hae päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta edellisen avustusjakson päätyttyä, on yhdistys velvollinen toimittamaan vaaditut palkkalaskelmat ja palkanmaksuun liittyvät tositteet (myös oikeaksi todennettavissa olevat kopiot riittävät) vaaditulta ajalta. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustuksen maksamisen keskeyttäminen tai takaisinperintä Myönnetyn avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää, ellei palkkausavustuksen ehtoja noudateta tai pyydettyjä selvityksiä toimiteta määräaikaan mennessä. Lisäksi myönnetty avustus voidaan periä osin tai kokonaan takaisin ellei hyväksyttävää tilitystä ole toimitettu viimeistään seuraavan tilikauden loppuun mennessä. 5 S ivu

7 Toiminta-avustukset Yleistä Yhdistykselle voidaan myöntää toiminta-avustusta leireihin ja retkiin, koulutuksiin ja nuorisotapahtumiin sekä toimintaryhmien ohjaamiseen. Näitä avustuksia voidaan yhdelle yhdistykselle myöntää korkeintaan 6.000,00 vuodessa. Hyväksyttävät kustannukset Avustettavaksi hyväksyttyjä kustannuksia leiri- ja retkiavustuksiin, koulutusavustuksiin sekä tapahtumaavustuksiin ovat mm. hakijan itsensä järjestämään toiminnan matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan kouluttaja-, vuokra-, majoitus-, ruokailu-, materiaali- ja tiedostuskulut sekä kuljetuskulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan hakijan edustajan / edustajien osallistuessa jonkun muun tahon järjestämään koulutukseen matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan sekä osanottomaksut Avustusta ei voida myöntää hakijan saadessa avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta kaluston hankintaan, investointeihin tai liiketoimintaan tappiotakuuseen kilpailujen palkintokuluihin, päivärahoihin tai kokouspalkkioihin alkoholilaskuihin Lisäksi toimintaryhmäavustusta koskevat perusteet on määritelty Toimintaryhmäavustus otsikon alla Leiri- ja retkiavustus Leiri tai retki voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä. Leirin tai retken todentaminen tapahtuu liittämällä avustushakemuksen liitteeksi leirin tai retken kirjallinen ohjelma. Mikäli järjestettävä leiri tai retki on kaikille avoin, tulee siitä ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen retkeä tai leirin alkamista. Koulutusavustus Koulutus voi olla hakijan itsensä tai jonkun muun tahon järjestämä koulutustapahtuma tai koulutustapahtumasarja, jossa on koulutusta kunkin jakson osalta vähintään kaksi tuntia / tapahtuma. Koulutus todennetaan liittämällä hakemukseen tapahtuman kirjallinen ohjelma, josta voidaan todeta koulutuksen sisältö. Nuorisotapahtuma-avustus Nuorisotapahtuma on hakijan itsensä järjestämä, kaikille nuorille avoin tapahtuma. Tapahtuma tulee järjestää Joensuun alueella ja siitä tulee ilmoittaa julkisesti esim. esitteiden, lehtien tms. kautta. Lisäksi tapahtumasta tulee ilmoittaa sivuston tapahtumakalenterissa kahta viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. 6 S ivu

8 Toimintaryhmäavustus Yhdistys voi hakea avustusta niille toimintaryhmille, joissa on vähintään viisi osanottajaa. Avustusta myönnetään suhteessa 1 ohjaaja / 5 osallistujaa. Toimintaryhmäavustusta voidaan myöntää useammallekin ohjaajalle, mikäli ohjaajien ja ohjattavien määrä on suhteessa 1/5. Toimintaryhmäavustusta maksetaan ryhmästä, joka toimii yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin vähintään kolme kertaa haettavalla ajalla. Yhtä ryhmää kohden avustettavia ohjauskertoja voi olla kaksi / viikko. Ryhmän tulee kokoontua Joensuun kaupungin alueella julkisessa tilassa. Toimintaryhmän ohjaajan tulee täyttää ohjausvuoden aikana vähintään 15 vuotta. Toimintaryhmäavustusta ei voida myöntää ohjaajasta, joka saa samanaikaisesti päätoimisen nuorisoohjaajan palkkausavustusta. Lisäksi avustusta ei voida myöntää yhdistyksen vuosikokouksiin, hallituksen tai johtokunnan kokouksiin. Projektiavustus Projektiavustus on tarkoitettu myönnettäväksi ensisijaisesti kertaluonteisiin, joensuulaisille nuorille avoimiin nuorisotapahtumiin, nuorisotyön projekteihin tai uuden toimintamuodon kokeiluun. Avustusmuoto on tarkoitettu niille järjestöille, jotka eivät ole oikeutettuja päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustukseen tai toiminta-avustuksiin. Poikkeustapauksissa projektiavustusta voidaan myöntää myös päätoimisen nuoriso-ohjaajan palkkausavustusta tai toiminta-avustusta saaville yhdistyksille niissä tapauksissa, kun avustuskohde poikkeaa selvästi toiminta- ja/tai palkkausavustuksen kohteesta, projekti on selkeästi laajemmalle kohderyhmälle suunnattu toiminto tai uuden työmuodon kokeilu. Projektiavustus on harkinnanvarainen avustus, ja sen myöntämisestä ja määrästä päättää nuorisosihteeri. Pääsymaksullisiin tapahtumiin avustus myönnetään aina tappiontakuuna. Toiminnan avoimuus ja laaja-alaisuus sekä nuorten oma osallistuminen projektiin sen eri vaiheissa katsotaan eduksi. Avustuksen maksatus tapahtuu jälkikäteen. Avustuksen saaja toimittaa nuorisotoimistoon tilityslomakkeen ja liittää siihen vaaditut liitteet mm. kopiot tositteista. Avustus maksetaan kun tilitys katsotaan hyväksytyksi. Avustus maksetaan vain hakijan ilmoittamalle tilille. Tilitys on tehtävä välittömästi toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluttua toiminnan päättymisestä. Tilitys on tehtävä aina avustuksenkäyttövuonna. 7 S ivu

9 Itse Tehty Joensuu raha Itse Tehty Joensuu raha on nuorten aktiivisuutta edistämään tarkoitettu malli, jolla nuoria kannustetaan ideoimaan ja toteuttamaan hankkeita sekä tapahtumia. Nuorisovaltuusto voi esittää vuosittain 2.000,00 Itse Tehty Joensuu rahaa myönnettäväksi toimintaavustuksina nuorisoryhmille hankkeisiin ja tapahtumiin. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisosihteeri Nuorisovaltuuston esityksen ja avustussäännön pohjalta. Itse Tehty Joensuu Mikä? Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää uutta nuorten toimintaa, ja sitä voidaan myöntää projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Itse tehty -raha myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima. Projektin aihe on vapaa. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. Mitä tarjolla? Itse tehty -rahan suuruus on euroa projektia kohden. Kuka? Miten? Itse tehty -rahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme henkeä. Ryhmän nuorista suurimman osan tulee olla vuotiaita. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteysnuori, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteysnuoren tulee olla vuotias. Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa. Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Vastuuaikuinen voi olla ryhmään kuuluva täysi-ikäinen nuori. Itse tehty -rahaa voi hakea osoitteessa Mihin Itse tehty -rahan saa käyttää? Itse tehty -raha on käytettävä siihen projektiin, johon sitä on haettu. Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee Itse tehty -rahaa hakea selkeään alaprojektiin. Itse tehty -rahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti ennen hakemista alkaneeseen projektiin. Itse tehty -rahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä. Raportointi Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat rahan käytöstä sen myöntäjälle. Rahan myöntämisestä tehtävässä sopimuksessa kerrotaan, mihin päivään mennessä ja miten raportti on toimitettava. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Käyttämätön osa rahasta on aina palautettava. 8 S ivu

10 Lisäksi Itse tehty rahan myöntämisessä huomioidaan seuraavat ohjeet: Suositeltavia perusteita avustuksen saamiselle: Ideoikaa ja suunnitelkaa nuorisoporukalla tapahtuma tai hanke. Mukana ja tukena saa tietenkin olla aikuisiakin. Lähtökohta on, että nuoret suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa nuorille. Hankkeen pitää olla joensuulaisille nuorille suunnattu ja parantaa joensuulaisten nuorten oloja. Avustuksella halutaan tukea joensuulaisia nuoria laajasti. Toiminnasta pitää hyötyä muidenkin kuin järjestävän ryhmän tai heidän taustatahonsa esim. yhden koulun opiskelijoiden tai yhden järjestön. Toteuttajina voi olla laajempi ryhmä tai vaikka kaveriporukka, koulun oppilaiden ryhmä tai järjestö. Toteuttajat voivat olla alaikäisiä, mutta tukena on oltava ainakin aikuinen, joka allekirjoittaa hakemuksen. Yksittäisen avustuksen määrä on enintään 500 euroa. Rahat on käytettävä neljän kuukauden kuluttua myöntämispäivästä. Avustukset haetaan keväällä aikavälillä ja syksyllä Nuorisovaltuusto käsittelee avustushakemukset aina seuraavassa kokouksessaan. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen pohjalta kahden (2) viikon sisällä nuorisovaltuuston kokouksesta. Itse Tehty Joensuu raha on yksi kaupungin nuorisopalveluiden avustusmuodoista. Nuorisovaltuusto voi ohjata isommat hankehakemukset eteenpäin nuorisopalveluille. Avustuksesta päättämisen avustuksen maksamisesta sovitaan vapaa-aikasihteerin kanssa yhdessä siitä, kuinka avustus maksetaan. Se voidaan myöntää teille jälkikäteen kuitteja vastaan tai maksamalla laskuja tai erillisin ostoluvin kunnollista suunnitelmaa vastaan. Maksutavasta sovitaan hankekohtaisesti. Muista, että menoista on aina oltava tositteet! Ennakkoon maksetut avustukset peritään takaisin, jos hyväksyttäviä kuluja on ollut arvioitua vähemmän tai jos avustusta on käytetty muuhun kuin haettuun toimintaan tai päätöksen mukaiseen kohteeseen. Annattehan nuorisovaltuuston tuen näkyä. Mainitkaa tiedotuksessa, markkinoinnissa tai muilla tavoin, että hakija on saanut avustusta Joensuun nuorisovaltuustolta ja Itse Tehty-rahasta. Lopuksi hanke tai tapahtuma raportoidaan. Muistakaa tilitys kuluista tositteineen. Lisäksi tehkää lyhyt kuvaus tapahtumasta ja hankkeesta ja ottakaa esimerkiksi kuvia. Kuvaukset hankkeista laitetaan sivuille. Avustusta ei voida myöntää: Laitehankintoihin. Hankintoihin tukea myönnetään vain erityistapauksissa. Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille Jos hakija on saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta. Perhematkan tai luokkaretkien kustannuksiin Päivärahoihin tai kokouspalkkioihin Alkoholilaskuihin Avustushakemukset täytetään sivustolla. Hakemus saapuu sähköisesti, jonka jälkeen se toimitetaan edelleen Nuorisovaltuuston käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto esittää nuorisosihteerille avustusten hyväksymistä tai hylkäämistä sekä avustuksen määrän. Nuorisosihteeri tekee avustuspäätöksen nuorisovaltuuston esityksen ja avustusohjesäännön pohjalta. 9 S ivu

11 Avustusten käyttöehdot Kaiken tuettavan toiminnan tulee olla Suomen lakien ja asetusten mukaista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten, sekä nuorten toiminnassa mukana olevien aikuisten päihteettömyyteen. Avustuksen myöntäjällä on oikeus saada tarpeelliseksi katsomansa tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä tai käytön valvontaa varten. Kaikki avustukset myönnetään ehdollisina. Avustus tai avustukset voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin, mikäli avustusta käytetään muuhun kuin myönnettyyn toimintaan tai niiden käyttöön asetettuja ehtoja ei noudateta. Myös virheellisten tai puutteellisten tietojen antaminen avustuksia hakiessa on peruste maksamatta jättämiselle tai takaisin perinnälle. Avustuksen myöntäminen Hakijan on noudatettava annettuja hakuaikoja. Vain hakuajan määräpäivään mennessä täytetyt ja lähetetyt hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn. Avustuksia ei myönnetä ennen kuin hakija on toimittanut kaikki avustushakemukseen liitettävät asiakirjat Nuorisopalveluiden käyttöön. Vaillinaisesti täytetty hakemuslomake tai liitteiden puuttuminen voivat olla peruste hakemuksen hylkäämiselle. Palkkausavustuksesta päättää Vapaa-aikalautakunta Toiminta-avustuksista ja projektiavustuksista päättää nuorisosihteeri Itse Tehty avustuksissa esittelijänä toimii Nuorisovaltuusto, jonka esityksen pohjalta (hyväksymisestä tai hylkäämisestä) nuorisosihteeri tekee päätöksen Tilittäminen ja raportointi Palkkaus- ja toiminta-avustusta saava yhdistys toimittaa perustiedot liitteineen sinä vuonna, jolle he hakevat avustusta sekä tätä seuraavalle vuodelle. Avustuksen saajan ei tarvitse liittää kuittikopioita tai vastaavia kirjaustietoja hakemuslomakkeen mukana. Ne tulee kuitenkin säilyttää mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Järjestön kirjanpidossa on oltava oma tilikohta Joensuun kaupungin Vapaa-aikalautakunnalta tai Nuorisopalveluilta saaduille avustukselle, jotta Vapaa-aikakeskuksen kautta myönnetyt avustukset voidaan todeta tilinpäätöksestä helposti. 10 S ivu

12 Nuorisopalkinto Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Nuorisopalkinnon, jonka suuruus on 1.500,00, ja sen jakoperusteet päättää vapaa-aikalautakunta. SÄÄNNÖT 1 Joensuun kaupungin nuorisopalkinto on perustettu jaettavaksi vuosittain kaupungissa tapahtuvasta merkittävästä nuorisotoiminnasta tai työstä yhdistykselle, ryhmälle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. 2 Päätöksen palkinnonsaajasta tekee vapaa-aikalautakunta. Kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia nuorisopalkinnon saajasta. 3 Nuorisopalkintoon kuuluu vuosittain päätettävä stipendi sekä kiertopalkinto, jonka vastaanottaja saa vuodeksi haltuunsa. Palkinnonsaajan nimi kaiverretaan kiertopalkintoon. Kaiverruksesta vastaa Nuorisopalvelut. Kiertopalkinnon lisäksi vastaanottaja saa omakseen stipendin, jonka suuruudesta päättää vuosittain vapaaaikalautakunta. 4 Nuorisopalkinto luovutetaan lautakunnan päättämässä tilaisuudessa 5 Mikäli kiertopalkintoa ei jostain syystä jaeta näiden sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen, jää se Joensuun kaupungin Nuorisopalveluiden haltuun säilytettäväksi omaisuudeksi. 11 S ivu

13 Viestintäohjeistus Joensuun kaupungin Nuorisoavustusten saajille Avustusta saaneiden on tiedotuksessaan, markkinoinnissaan, toimintakertomuksessaan tai muulla nuorisopalveluiden kanssa sovitulla tavalla tuotava esille, että hakija on saanut Joensuun kaupungin myöntämää Nuorisoavustusta. Viestinnässä (esim. ilmoitukset, tiedotteet ja muu markkinointiviestintä) on käytettävä Joensuun kaupungin tunnusta. Joensuun kaupungin tunnukset ovat saatavista nuorisopalveluilta sekä ne ovat ladattavissa myös -sivustolta. Hakemusten toimittaminen Hakemukset toimitetaan määräpäivään mennessä sähköisesti sivuston kautta. 12 S ivu

14 LIITE 1 Hakijan muistilista Hakijan muistilista on tarkoitettu avuksi hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä. Muistilista ei ole hakemuksen liite, vaan sen tarkoitus on helpottaa hakijaa. Hakuohjeet kokonaisuudessaan käyvät ilmi Nuorisoavustukset 2015 asiakirjasta. HAKUVAIHEESSA MUISTETTAVAA Päätä tarkoitukseen sopiva avustusmuoto. Tarkista, oletko oikeutettu hakemaan avustusta ja myös se, mihin tarkoituksiin avustusta ei myönnetä. Hakijan merkintä Valitse avustusmuotoa vastaavat hakemuslomakkeet. Tarkista hakemasi avustuksen hakuaika, että ehdit jättää hakemuksen hakuajan loppuun mennessä. Muista, että toiminta-avustukset voivat olla korkeintaan 60 % toteutuneista kokonaismenoista. Suunnittele loppurahoitus huolellisesti. Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Tarkista, mitä liitteitä tarvitaan. Liitteet vaihtelevat avustusmuodon mukaan. Tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana. Tarkista, että hakemus on allekirjoitettu niiden henkilöiden toimesta, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Jätä talteen itsellesi / yhdistyksellesi kopio hakemuksesta Toimita hakemus ajoissa oikeaan paikkaan. PALKKAUSAVUSTUKSEN SAAJAN MUISTETTAVA Hakijan merkintä Tarkista, milloin ja miten avustus tulee tilittää (2 kertaa vuodessa). Muista rahoittajaa tiedotuksessasi. Graafinen ohjeistus on liitteessä 3. Muista ilmoittaa työntekijämuutoksista. 13 S ivu

15 LIITE 2 Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustusten käytön valvontaa koskevat yleiset ohjeet 1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. 2. Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 3. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. 4. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajaa varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. 5. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Yhteisö voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta. 6. Avustusmäärärahat voidaan vaatia palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta asiasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen. 7. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella. 8. Ohjeet tulevat voimaan Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen hyväksymät Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpitoa ja avustusten käytöstä annettavia selvityksiä koskevat yleiset ohjeet. Kaupunginhallitus (684 ) 14 S ivu

16 LIITE 3 Viestinnässä käytettävä grafiikka 15 S ivu

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros JOENSUU

NUORISOAVUSTUKSET. Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI. NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros JOENSUU NUORISOAVUSTUKSET 2017 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut JOENSUUN KAUPUNKI NUORISOPALVELUT Torikatu 21 C, III kerros 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain tarkoituksena ja tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden avustusohje

Liikuntapalveluiden avustusohje Liikuntapalveluiden avustusohje 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.5.2016 Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikaltk 24.5.2007 LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET 2 Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007 Päivityksen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistystoimiala SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Sivistyslautakunta 16.2.2016/54 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 25.2.2016/38 SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu Johdanto

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen sivulla 4 mainittuihin

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE AVUSTUSOHJE 2 1. Yleistä Kokkolan kaupungin avustustoimintaa sääntelee avustussääntö (KH 24.10.2017 / 459). Avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käytön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET 1.9.2012 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus 4. Kohdeavustukset a) kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 6.11.2007 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.1.2008 1 RAISIOLAISTEN URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Liikuntalain 2 :n mukaan yleisten

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Hakemukset ja niiden arviointi

Hakemukset ja niiden arviointi Sivistyslautakunta 80 28.10.2015 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2015, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2015 mennessä 983/02.05.01.01/2014 Sivistyslautakunta 80 Kirkkonummen kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KULTTUURIAVUSTUSTEN HAKUOHJEET JA JAKOPERUSTEET

KULTTUURIAVUSTUSTEN HAKUOHJEET JA JAKOPERUSTEET 1 (20) Vapaa-aikalautakunta 20.10.2015 92 KULTTUURIAVUSTUSTEN HAKUOHJEET JA JAKOPERUSTEET VUONNA 2016 2 (20) SISÄLTÖ: JOHDANTO... 3 KUKA VOI HAKEA?... 3 RAHOITTAJAN NÄKYMINEN TIEDOTUKSESSA... 4 HAKEMISESSA

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 PARIKKALAN KUNTA Sivistyslautakunta 1/5 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 Avustusten jakaminen Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 KONTIOLAHDEN KUNTA EHDOTUS / PÄÄTÖS Vapaa-aikalautakunta 27.10.2015 AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 AVUSTUS YHDISTYSTEN- JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN VUODELLE 2016 Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut Marju Myllymaa Kulttuuripalvelujen sisältöä kuntalaisen näkökulma Yleinen kulttuuritoimi -Avustukset -Kulttuuripalkinnot -Hankkeet ja niiden organisointi -Kulttuuritapahtumat

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET 1. YLEISTÄ Järvenpään kaupungin hallintosäännön 5.3.2013 25 mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Tekniset korjaukset liikuntalautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1. SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2014 ALKAEN 1 YHTEISET PERIAATTEET AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 Tämä ilmoitus koskee kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään niistä Kotkan kaupungin talousarviossa 2017 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole nimetty avustuksensaajia.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r /

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g....r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan Seudun Nuorisotoimi wan Tuki r,y. Pappilankatu 3 57100 SAVONLINNA p.044-5715890 nutu n,verkkosaari.net www.verkkosaari.net

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Uusi työ Kuusamossa Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu:

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu: 1 (17) Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet KH 19.1.2015 3 (17) 1 Yleistä myöntää vuosittain avustuksia Iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille/yhteisöille. Tässä ohjeessa on kuvattu

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vaikuttavuusvalmentamo 29.10.2016 Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vallitsevia trendejä keskitetyn ja paikallisen julkisen palvelun suhteen muutos, edustuksellisesta demokratiasta osallistavaan

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustukset - avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.2013 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2013 Liikuntalautakunnan myöntämä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Liikuntalautakunnan myöntämä Järjestöyhteistyöavustus

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2009

VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2009 Yleisavustus haetaan viimeistään lokakuun 3 päivänä 2008 Liikuntajärjestöjen kehittämistoimintaan, seurajoukkueille EuroCupkilpailuista sekä lajiliitoille ja muille liikuntajärjestöille arvokisoista aiheutuviin

Lisätiedot