AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING"

Transkriptio

1 610 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) S-0 Osaston yhteiset kurssit S-17 Sähkömekaniikka S-18 Sähköverkot ja suurjännitetekniikka S-26 Radiotekniikka S-38 Tietoverkkotekniikka S-55 Teoreettinen sähkötekniikka S-66 Sovellettu elektroniikka S-69 Elektronifysiikka S-72 Tietoliikennetekniikka S-81 Tehoelektroniikka S-87 Piiritekniikka S-88 Signaalinkäsittelytekniikka S-89 Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka S-92 Avaruustekniikka S-96 Sähkömagnetiikka S-104 Fysiikka (optoelektroniikka) S-108 Mittaustekniikka S-113 Elektroniikan valmistustekniikka S-114 Laskennallinen tekniikka S-118 Valaistustekniikka S-129 Optiikka ja molekyylimateriaalit AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) S-0 Avdelningens gemensamma kursser S-17 Elektromekanik S-18 Elektriska energisystem och högspänningsteknik S-26 Radioteknik S-38 Nätteknik S-55 Teoretisk elektroteknik S-66 Tillämpad elektronik S-69 Elektronfysik S-72 Telekommunikationsteknik S-81 Kraftelektronik S-87 Kretsteknik S-88 Signalbehandling S-89 Akustik och ljudbehandlingsteknik S-92 Rymdteknik S-96 Elektromagnetik S-104 Fysik (optoelektronik) S-108 Mätteknik S-113 Elektronikens produktionsteknik S-114 Datorbaserad teknik S-118 Belysningsteknik S-129 Optik och molekylmaterialer OPETUS S-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT (va 13000) Kurssit opintopisteinä (op) BIO.kand Kandidaatintyö (10 op) I-II, III-IV Opettaja: TkT Markus Turunen Sisältö: Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Suorittaminen: Luennot, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaattityö. Arviointi: Hyväksytty/ kiittäen hyväksytty / hylätty Kohderyhmä: BIO-opiskelijat Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.. EST.kand Kandidaatintyö (10 op) I-II, III-IV Opettaja: TkT Juha Mallat Sisältö: Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Suorittaminen: Luennot, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaatti- UNDERVISNING S-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STU- DIER (va 13000) Kurserna i studiepoäng (sp) BIO.kand Kandidatarbete (10 sp) I-II, III-IV Lärare: TkD Markus Turunen Innehåll: På kursen behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt språkligta och kommunikativa färdigheter. Målgrupp: BIO-studenrande Examination: Föreläsningar, övningsarbeten, seminarium och kandidatarbete. Värdering: - Litteratur: Meddelas senare.. EST.kand Kandidatarbete (10 sp) I-II, III-IV Lärare: TkD Juha Mallat Innehåll: På kursen behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt språkligta och kommunikativa färdigheter.

2 611 työ. Arviointi: hyväksytty/kiittäen hyväksytty/hylätty Kohderyhmä: EST-opiskelijat Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.. TLT.kand Kandidaatintyö (10 op) I-II, III-IV Opettaja: TkT Jouni Karvo Sisältö: Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Suorittaminen: Luennot, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaattityö. Arviointi: Hyväksytty/ kiittäen hyväksytty/ hylätty. Kohderyhmä: TLT-opiskelijat Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.. S Tekstien äärellä, kaunokirjallisuutta I (1-2 op) I-II Opettaja: HuK Kosti Sironen Sisältö: Tutustutaan kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin, lajeihin ja tekniikoihin luentojen, tekstianalyysin, keskustelun ja harjoitusten avulla. Lajeina mm. romaani, novelli, pakina, lyhytproosa, satu, runo ja aforismi. Opettaja esittelee kaunokirjallisia teoksia ja tekstejä. Suorittaminen: Tapaamisiin osallistuminen ja harjoitusten tekeminen. Kirjallisuus: Kaunokirjallisia teoksia, Marja-Leena Palmgren: Johdatus kirjallisuustieteeseen; Kirsti Mäkinen (toim.): Yön ja päivän kartta. Novelleja ja tulkintoja. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S Lisätiedot: Kurssille voidaan ottaa vain 20 opiskelijaa. Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 10. S Tekstien äärellä, kaunokirjallisuutta II (1-2 op) III-IV Opettaja: HuK Kosti Sironen Sisältö: Jatketaan tutustumista kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin, lajeihin ja tekniikoihin luentojen, tekstianalyysin, keskustelun ja harjoitusten avulla. Lajeina mm. romaani, novelli, pakina, lyhytproosa, satu, runo ja aforismi. Opettaja esittelee kaunokirjallisia teoksia ja tekstejä. Suorittaminen: Tapaamisiin osallistuminen ja harjoitusten tekeminen. Kirjallisuus: Kaunokirjallisia teoksia, Marja-Leena Palmgren: Johdatus kirjallisuustieteeseen; Kirsti Mäkinen (toim.): Yön ja päivän kartta. Novelleja ja tulkintoja. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S Lisätiedot: Kurssille voidaan ottaa vain 20 opiskelijaa. S Solubiologian perusteet (6 op) II-III Opettaja: Anatomian professori Ismo Virtanen ja useita asiantuntijaluennoijia Helsingin yliopiston eri yksiköistä ml. Viikin tiedepuisto, Biomedicum Meilahti, Haartman instituutti, Ympäristötieteiden laitos, Biolääketieteen laitos sekä Teknillisestä korkeakoulusta Elektroniikan valmistustekniikan laboratoriosta. Sisältö: Kurssi antaa tietoa solujen rakenteesta ja toiminnasta, jotka tunnetaan jo molekyylien, jopa atomien tasolla. Solun biologiaa kuvaillaan pääosin biokemian ja molekyylibiologian termein. Solun jakautuminen ja solujen järjestäytyminen kudokseksi sekä kehittyminen elimistöksi ja päätyminen lopulta solukuolemaan ovat kurssin keskeistä sisältöä. Lisäksi tutustutaan tärkeimpiin solubiologian tutkimusmenetelmiin. Tavoite: Tarkoitus on tarjota teekkareille poikkitieteellistä opetusta ja Målgrupp: EST-studerande Examination: Föreläsningar, övningsarbeten, seminarium och kandidatarbete. Värdering: - Litteratur: Meddelas senare.. TLT.kand Kandidatarbete (10 sp) I-II, III-IV Lärare: TkD Jouni Karvo Innehåll: På kursen behandlas vetenskapligt tänkande, informationssökning, strukturering och behandling av information samt språkligta och kommunikativa färdigheter. Målgrupp: TLT-studerande Examination: Föreläsningar, övningsarbeten, seminarium och kandidatarbete. Värdering: - Litteratur: Meddelas senare.. S Skönlitteratur I (1-2 sp) I-II Lärare: HuK Kosti Sironen Innehåll: Målet är att bli bekanta med möjligheterna i skönlitteratur, arter och tekniker med hjälp av föreläsningar, textanalys, diskussion och övningar. Bl.a. roman, novell, kåseri, saga, dikt och aforism. Läraren presenterar skönlitterära verk och texter. Examination: Närvaro och övningar. Litteratur: Skönlitteratur, Marja-Leena Palmgren: Johdatus kirjallisuustieteeseen; Kirsti Mäkinen (toim.): Yön ja päivän kartta. Noveller och tolkningar. Motsvarighet: Ersätter kursen S Tilläggsinformation: Högst 20 studeranden. Minst 10 studeranden. S Skönlitteratur II (1-2 sp) III-IV Lärare: HuK Kosti Sironen Innehåll: Studerander fortsätter att bekanta sig med möjligheterna inom skönlitteratur, arter och tekniker med hjälp av föreläsningar, textanalys, diskussion och övningar. Bl.a. roman, novell, kåseri, saga, dikt och aforism. Läraren presenterar skönlitterära verk och texter. Examination: Närvaro och övningar. Litteratur: Skönlitteratur, Marja-Leena Palmgren: Johdatus kirjallisuustieteeseen; Kirsti Mäkinen (toim.): Yön ja päivän kartta. Noveller och tolkningar. Motsvarighet: Ersätter kursen S Tilläggsinformation: Högst 20 studeranden. Minst 10 studeranden. S Grunder i cellbiologi (6 sp) II-III Lärare: Prof. Ismo Virtanen, prof. Veli-Pekka Lehto samt föreläsarna från Helsingfors Universitet Innehåll: Kurssen giver vet om cellens strukturer och function i nivån av molekyler och atomer. Cellens biologi beskrivs med termer av biokemi och molekylär biologi. Uppdelning av en cell och organisering av celler till en vävnad samt organisering till en organ och hamning slutligen till en celldöd är kurssens centrala innehåll. Mål: På kurssen studeranden lärar sig om cellens strukturer och function. Examination: Tentamen och övningsarbete. Värdering: Godkända övningsarbeter och tentamen. Målgrupp: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman ja Bioniikan pääaineen opiskelijoille.

3 612 luoda yhteistä termistöä biotieteiden ja tekniikan leikkausalueella toimiville insinööreille. Toimittaessa tieteidenvälisissä tehtävissä yhteinen kieli ja toimintakulttuuri ovat oleellisen tärkeitä, ja eri alojen asiantuntijoiden saattaminen yhteen toimii osaltaan innovaatioiden kehittymistä stimuloivana tekijänä. Opetuksen tarkoituksena on antaa laaja-alainen näkemys niistä perusteista, joita tarvitaan toimittaessa biologisen informaation hankinnassa ja käsittelyssä tarvittavien teknologioiden tutkijoina ja kehittäjinä, ja se luo pohjaa syventää osaamista biologisen kemian ja tekniikan alakohtaisiin opintoihin. Kehittyminen asiantuntijaksi poikkitieteellisellä ja innovaatiokeskeisellä alalla, joka yhdistää kovat insinööritieteet biotieteisiin, vaatii perustaksi riittävän syvällisen ymmärryksen luonnontieteissä ja sovellusalan tieteissä. Tämän kurssin tavoite on osaltaan luoda hyvä perusta näille opinnoille keskittymällä solubiologian perusteisiin. Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman ja Bioniikan pääaineen opiskelijoille. Suorittaminen: Tentti/välikokeet ja harjoitustyö + raportti. Arviointi: Kurssin arvosana muodostuu tentin/välikokeiden perusteella. Tenttimisoikeuden saa osallistumalla laboratorioharjoituksiin ja palauttamalla hyväksytyn harjoitusraportin. Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelman ja Bioniikan pääaineen opiskelijoille. Kirjallisuus: J. Heino ja M. Vuento: Solubiologia, WSOY Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Kurssin suorittamisajankohta on tyypillisesti BioIt-opiskelijoilla 1. opiskeluvuonna ja muilla opiskelijoilla vuotena. Tämä johtuu kurssin erilaisesta sijoittumisesta opintokokonaisuuteen eri tutkinto-ohjelmissa. S Johdatus bioinformaatioteknologian opiskeluun (1 op) I-II Opettaja: Osaston henkilökuntaa Sisältö: Yleisinformaatio korkeakoulusta ja ylioppilaskunnasta sekä tutustuminen oman tutkinto-ohjelmaan ja sen rakenteeseen. Tutortoimintaan osallistuminen. Sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi muodostaa kokonaisuuden kurssin Eri Johdatus opiskeluun kanssa. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen, vierailut ja tutorointi, kirjastonkäyttöharjoitus, opintosuunnitelman laatiminen. Kirjallisuus: Opetusohjelma ja opinto-opas. Lisätiedot: Korvaa opintojakson S Litteratur: J. Heino ja M. Vuento: Solubiologia, WSOY Motsvarighet: Korvaa opintojakson S Webbsida: Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden S Kurssen är avsedd för studerande i bioinformationsteknologi. S Inledning till studier i bioinformationsteknologi (1 sp) I-II Lärare: Avdelningens personel Innehåll: Allmän information om högskolan och studentkåren samt det egna examensprogrammet och dess struktur. Deltagande i tutoraktivitet. Formeras helhet tillsammans med kursen Eri Innehållet varierar årligen. Examination: Deltagande vid föreläsningarna, på besök i tutor-verksamhet, biblioteksövning samt uppläggning av en egen studieplan. Litteratur: Undervisningsprogrammet och studieguiden Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden S S-17 SÄHKÖMEKANIIKKA (va 13220) prof.: Antero Arkkio, SI 246, opettava tutkija: Asko Niemenmaa, SI 249, tutkijatohtori Anouar Belahcen, SI 244, dos.: rehtori, prof. Jarl-Thure Eriksson, lab.ins.:tkt Jarmo Perho SI 242, toimisto: Marika Schröder, SI 247, S Sähkövoimatekniikka (4 op) (4+2) II Opettaja: Asko Niemenmaa Sisältö: Sähkövoimatekniikan eri osa-alueiden perusteet: Sähköverkon ja tavallisimpien sähkökoneiden rakenne ja toiminta jatkuvassa tilassa, sähkömarkkinat, valaistustekniikka ja tehoelektroniikka. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähkövoimatekniikan keskeisten komponenttien rakenteet ja toimintaperiaatteet, sekä tuntee sähköenergiatekniikan ja -markkinoiden keskeisiä käsitteitä. S-17 ELEKTROMEKANIK (ao 13220) prof.: Antero Arkkio, SI 246, undervisande forskare: Asko Niemenmaa, SI 249, forskaredoktor Anouar Belahcrn, SI 244, doc.: rektor, prof. Jarl-Thure Eriksson, (03) lab.ing.: TkD Jarmo Perho, SI 242, byrå: Marika Schröder, SI 247, S Elkraftteknik (4 sp) (4+2) II Lärare: Asko Niemenmaa Innehåll: Grunderna för elkraftteknik: Elmaskiners och elkraftanläggningars konstruktion och funktionsprinciper i kontinuerliga tillstånd, kraftelektronik och belysningsteknik. Mål: -- Målgrupp: Kursen är för studeranden som behöver grunder i elkrets och fältteknik.

4 613 Suorittaminen: Luennot ja laskuharjoitukset. Arviointi: Tentti. Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu sähkövoimatekniikan perusteita tarvitseville. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: Kenttä- ja piiriteorian peruskurssien tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt (6 op) (4+3) III-IV Opettaja: prof. Jorma Luomi ja opettava tutkija Asko Niemenmaa Sisältö: Kurssi antaa perustiedot sähkökoneista sekä niiden malleista, ominaisuuksista ja ohjauksesta. Magneettipiirit ja sähkömagneettisten energianmuuntimien toimintaperiaatteet. Muuntajat, tasasähkökoneet, epätahtikoneet ja tahtikoneet. Sähkökoneiden mallintaminen. Tasa- ja vaihtosähkömoottorikäytöt. Suorittaminen: Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt. Arviointi: Tentti ja hyväksytysti suoritetut laboratorio- ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Korvaavuus: S ja S ovat toisensa korvaavia. Vain toinen kursseista voidaan sisällyttää tutkintoon. Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: S ja S ovat toisensa korvaavia. Vain toinen kursseista voidaan sisällyttää tutkintoon. Korvaa opintojakson S S Electromechanics and Electric Drives (6 op) III-IV Opettaja: Dr Tech Anouar Belahcen Sisältö: Magnetic systems, properties of ferromagnetic materials, principles of electromagnetic energy conversion, transformers. Basic principles of rotating electric machines. Commutator machines, induction machines, synchronous machines. Commutator motor drives, induction motor drives and synchronous generators, -motors and -drives. Problems and laboratory exercises. Suorittaminen: Lectures, exercises and assignments. Arviointi: Examination, accepted exercises and assingment. Kohderyhmä: Course is targeted for Master s -students but everyone interested is welcome. Kirjallisuus: Sen: Principles of Electric Machines and And Power Electronics. Korvaavuus: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Replaces S www-sivu: index_english.html Lisätiedot: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Replaces S Kieli: English S Sähkömekaniikan numeeriset menetelmät L (5 op) (2+2) I Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Sähkökoneiden ja sähkölaitteiden sähkö-, magneetti- ja lämpökenttien laskemiseen käytettäviä menetelmiä. Kenttien esitystavat, elementtimenetelmä ja kaksi- ja kolmiulotteisten kenttien laskeminen. Sähkökonesovelluksiin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten kytketyt kenttä- ja piiritehtävät, magneettinen epälineaarisuus ja liikkeen kuvaaminen. Tavoite: Oppia tuntemaan sähkökoneiden mallinnuksessa käytettävät numeeriset menetelmät. Suorittaminen: Tentti ja kaksi harjoitustyötä. Arviointi: Tenttitulos määrää kurssin arvosanan. Harjoitustyöt on suo- Examination: Föreläsningar och övningar. Värdering: Tentamen. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: Grunderna för elkrets och fältteknik. Motsvarighet: Ersättar S Webbsida: S Elektromekanik och elektriska drivsystem (6 sp) (4+3) III-IV Lärare: prof. Jorma Luomi och underv. forsk. Asko Niemenmaa Innehåll: Kursen ger baskunskaper om elektriska maskiner samt om deras modeller, driftegenskaper och styrning. Magnetiska kretsar och funktionsprinciper för elektromagnetiska energiomvandlare. Transformatorer, likströmsmaskiner, asynkronmaskiner och synkronmaskiner. Modellering av elektriska maskiner. Elektriska drivsystem med likströms- och växelströmsmotorer. Examination: Föreläsningar, övningar ach laboratorier. Värdering: Tentamen samt godkända laborationer och övningsarbeten. Litteratur: Kompendium. Motsvarighet: S och S ersätter varandra. Bara en av kurserna kan avläggas. Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: S och S ersätter varandra. Bara en av kurserna kan avläggas. Ersätter S S Electromechanics and Electric Drives (6 sp) III-IV Lärare: Dr Tech Anouar Belahcen, researcher Innehåll: Magnetic systems, properties of ferromagnetic materials, principles of electromagnetic energy conversion, transformers. Basic principles of rotating electric machines. Commutator machines, induction machines, synchronous machines. Commutator motor drives, induction motor drives and synchronous generators, -motors and -drives. Problems and laboratory exercises. Målgrupp: Course is targeted for Master s -students but everyone interested is welcome. Examination: Lectures, exercises and assignments. Värdering: Examination, accepted exercises and assingment. Litteratur: Sen: Principles of Electric Machines and And Power Electronics. Motsvarighet: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Replaces S Webbsida: index_english.html Tilläggsinformation: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Språk: English S Numeriska metoder inom elektromekaniken L (5 sp) (2+2) I Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: De numeriska metoder, som används för att beräkna el-, magnet- och värmefält i elmaskiner och elapparater. Fältformulering och den finita elementmetoden, beräkning av två- och tredimensionella fält samt tillämpningar på elmaskiner. Mål: Att lärä känna de numeriska metoderna, som användas för at modellera elmaskiner. Målgrupp: Obligatorisk i fördjunpande modul Elektromekanik. Examination: Tentamen samt två övningsarbeten. Värdering: Tentamen definierar vitsorden. Godkända övningarbete. Litteratur: Kompendium.

5 614 ritettava hyväksytysti. Kohderyhmä: Pakollinen moduulissa Sähkömekaniikka A3. Soveltuu kaikille numeerisesta kenttälakennasta kiinnostuneille. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S /2030 tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html tai englanti. Kieli sovitaan ensimmäisellä luennolla. S Sähkökoneiden muutosilmiöt L (5 op) (2+2) II Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Avaruusvektori- ja kaksiakselimallit sähkökoneiden muutosilmiöiden mallinnuksessa. Sähkökonetta kuvaavien differentiaaliyhtälöiden analyyttiset ja numeeriset ratkaisumenetelmät. Epätahti- ja tahtikoneen muutosilmiöt. Tavoite: Oppia tuntemaan sähkökoneiden muutosilmiöiden mallinnusmenetelmät. Suorittaminen: Tentti ja kaksi harjoitustyötä. Arviointi: Tenttitulos määrää kurssin arvosanan. Harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti. Kohderyhmä: Pakollinen moduulissa Sähkömekaniikka A3. Soveltuu kaikille sähkökoneiden mallinnuksesta kiinnostuneille. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S /2030 tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html tai Englanti. Kieli sovitaan ensimmäisellä luennolla. S Sähkökoneiden suunnittelu (5 op) (2+4) III Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Magneettipiirin ja käämityksen mitoittaminen. Sähkölaitteiden melu. Muuntajaan liittyvä harjoitustyö. Tavoite: Oppia suunnittelemaan ja mitoittamaan muuntajia ja pyöriviä sähkökoneita ottaen huomioon taloudelliset, tekniset ja ympäristön asettamat vaatimukset. Suorittaminen: Harjoitustyö ja kolme laskuharjoitusta hyväksytysti. Arviointi: Kurssin arvosana määräytyy harjoitustyön, raportin ja laskuharjoitusten arvosanojen perusteella. Kohderyhmä: Pakollinen moduulissa Sähkömekaniikka A3. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S /2030 tai vastaavat tiedot. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html tai englanti. Kieli valitaan ensimmäisellä luennolla. S Sähkömekaniikan seminaari L (5 op) (1+3)IV Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Seminaarilla syvennetään tietoja ja taitoja sähkömekaniikan erityiskysymyksistä. Seminaarin aihe valitaan vuosittain sähkömekaniikkaan liittyvistä aihealueista kuten, materiaalimallinnus, sähkömekaaninen vuorovaikutus, lämpenemismallit, roottoridynamiikka, sähkökoneiden yliaaltoilmiöt, erikoisrakenteiset sähkökoneet, jne. Tavoite: Oppia etsimään ja omaksumaan uutta tietoa ja esittämään se muille. Suorittaminen: Kurssin alussa pidetään viisi aihealueeseen liittyvää luentoa, jonka jälkeen opiskelija valmistelee seminaariesitelmän ja ja esittää sen. Arviointi: Semiaariesitelmä hyväksytysti. Tentti määrää kurssin arvosanan. Kohderyhmä: Pakollinen kurssi moduulissa Sähkömekaniikka A3. Kirjallisuus: Luentokalvot ja otteita kirjallisuudesta seminaariesitelmiä varten Förkunskaper: S /2030. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: index.html eller engelska. S Transienta fenomen i elektriska maskiner L (5 sp) (2+2) II Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Vektormodellen och tvåaxelmodellen. Matematiska behandlingsmetoder. Transienta fenomen i asynkronmaskiner och synkronmaskiner. Mål: Att lärä känna modellen som användas för transienta fenomen i elmaskiner. Målgrupp: Obligatorisk i fördjunpande modul Elektromekanik. Examination: Tentamen samt två övningsarbeten. Värdering: Result i tentamen bestämms vitsordet. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S /2030. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: index.html eller Engelska. S Planering av elmaskiner (5 sp) (2+4) III Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Dimensionering av magnetkretsar och lindningar. Oljud från elmaskiner. Övningsarbete om transformator. Mål: Att lärä planera transformatorer och roterande elmaskiner beaktande ekonomiska och tekniska fordringar samt krav från omgivningen. Värdering: Vitsord bestämmas grundar sig på övningar, rapport och räkneövningar. Målgrupp: Obligatorisk i fördjunpande modul Elektromekanik. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S /2030 eller motsvarande information. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: index.html eller engelska. S Seminarium i elektromekanik L (5 sp) (1+3)IV Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Kursens innehåll varierar årligen. Aktuella frågor av elektromekanik som till exempel material-, värme- och mekanik modeller, harmoniska fält, elektromekanisk växelverkan eller speciella elmaskiner granskas i seminarieform. Mål: At lära sig slå upp och absorbera ny information och presentera den för andra. Examination: I början av kursen givs fem föreläsningar. Efter dem studeranden förberedar och presenterar ett föredrag. Värdering: Godkänd föredrag. Tentamen bestämmes vitsordet. Målgrupp: Obligatorisk i fördjunpande modul Elektromekanik. Litteratur: Föreläsningsmaterial och utdrag från journalartiklar. Webbsida: index.html Tilläggsinformation: Kursen i vår 2008 behandlar materialer, som användas i elmaskiner.

6 615 www-sivu: index.html Lisätiedot: Kevään 2008 kurssilla käsitellään sähkökoneissa käytettäviä materiaaleja. Kieli: Englanti S Sähkömekaniikan erikoiskurssi L (5 op) (1+1) I-II Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja sähkömekaniikan erityiskysymyksistä. Kurssin aihe valitaan vuosittain sähkömekaniikkaan liittyvistä aihealueista kuten, materiaalimallinnus, sähkömekaaninen vuorovaikutus, lämpenemismallit, roottoridynamiikka, sähkökoneiden yliaaltoilmiöt, erikoisrakenteiset sähkökoneet, jne. Tavoite: Perehtyä syvällisesti kurssin aiheeksi valittavaan sähkökoneisiin liittyvään erityiskysymykseen. Suorittaminen: Luennot ja harjoitustyö Arviointi: Tentti määrää kurssin arvosanan. Harjoitustyö suoritettava hyväksytysti. Kirjallisuus: Luentokalvot ja otteita kirjallisuudesta varten. www-sivu: index.html Lisätiedot: Syksyn 2007 kurssi käsittelee sähkökoneiden yliaaltoilmiöitä. tai englanti. Kieli valitaan ensimmäisellä luennolla. S Sähkömekaniikan erikoistyö (2-10 op) 4+40, I, II, III, IV Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Teoreettinen tai kokeellinen selvitys sekä kirjallinen raportti. Tavoite: Tavoitteena on syventää sähkömekaniikan tietoja, harjoitella opittujen tietojen monipuolista käyttöä sekä oppia tutkimustyön tekemistä. Suorittaminen: Pieni, itsenäisen tutkimustyö ja sen raportointi. Arviointi: Raportti arvostellaan. Esitiedot: S /2030. Korvaavuus: Korvaa opintojaksot S ja S www-sivu: index.html Kieli: Raportti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. S Sähkömekaniikan yksilöllinen kurssi L (2-15 op) I, II, III, IV Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Sisällöstä ja laajuudesta sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Tavoite: Yksilöllisen kurssin puitteissa on mahdollista suorittaa opintoja, joita vastaavia kursseja ei ole opetusohjelmassa. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html, ruotsi tai englanti S Tutkimustyön tekeminen L (1 op) 20+0 (1+0) I-IV Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: Osanottajat raportoivat tutkimustyöstään. Keskustelua tutkimustöiden ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Tavoite: Tavoitteena on oppia käyttämään tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja luomaan uutta tietoa. Suorittaminen: Osallistuminen 20 kertaa yhden tunnin tilaisuuteen yhden tai useamman vuoden aikana. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html Kieli: Englanti Språk: Engelska S Specialkurs i elektromekanik L (5 sp) (1+1) I-II Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Temat varierar årligen. kurssen behandlar aktuella frågor innom elektromekanik som till exempel material-, värme- och mekanikmodeller, harmoniska fält eller speciella elmaskiner. Mål: - Examination: Föreläsningar och övningsarbete Värdering: Tentamen bestömmes vitsordet. Godkänd övningsarbete. Litteratur: Föreläsningsmaterial och utdrag från litteratur. Webbsida: index.html Tilläggsinformation: Temat år 2007 är harmoniska fält i elmaskiner. Språk: Kursen föreläses på finska eller engelska. Språket skall väljas i början av kursen. S Specialarbete i elektromekanik (2-10 sp) 4+40, I, II, III, IV Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Teoretiska och experimentella utredningar samt en skriftlig rapport. Mål: Målet är att fördjupa kunskaperna i elektromekanik samt att möjligast mångsidigt använda de inlärda kunskaperna. Utförande av forskningsarbete. Examination: Litet, självständigt forskningsarbete och rapport. Värdering: Den skriftliga rapporten utvärderas. Förkunskaper: S /2030. Motsvarighet: Ersätter studieperioder S ja S Webbsida: index.html Språk: Raportten i finska, svenska eller engelska. S Individuell kurs i elektromekanik L (2-15 sp) I, II, III, IV Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Innehållet och omfattningen (av individuella studier) överenskommes med den ansvarige läraren. Mål: Inom den individuella kursen är det möjligt att avlägga studier som saknas i studieprogrammet. Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: index.html, svenska eller engelska. S Utförande av forskningsarbete L (1 sp) 20+0 (1+0) I-IV Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: Deltagarnas rapporter om aktuella forskningsprojekt. Diskussioner om problem och problemlösning i forskningsarbetet. Mål: Målet är att lära sig användanda vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny kunskap. Examination: Deltagande i 20 st. en timmes tillställningar under ett eller flera år. Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: index.html Språk: Engelska

7 616 S Postgraduate Seminar on Electromechanics P (3-10 op) I-II Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: The topic, contents and scope vary annually. Tavoite: To deepen one s knowledge of Electromechanics. Suorittaminen: Typically an intensive course with calculation and a modelling exercises. Arviointi: Examination at the end of the course Kohderyhmä: PhD students Kirjallisuus: Lecture notes Korvaavuus: Replaces courses S , S , S , S www-sivu: index.html Kieli: English S Postgraduate Seminar on Electromechanics P (3-10 op) III-IV Opettaja: prof. Antero Arkkio Sisältö: The topic, contents and scope vary annually. Tavoite: To deepen one s knowledge of Electromechanics. Suorittaminen: Typically an inntensive course including calculation and modelling exercises. Arviointi: Examination at the end of the course Kohderyhmä: PhD students Kirjallisuus: Lecture material Korvaavuus: Replaces courses S , S , S , S www-sivu: index.html Kieli: Englanti S Sähkötekniikan projekti (5-8 op) I, II, III, IV Opettaja: prof. Arkkio. Laboratorion assistentit ja tutkijat Sisältö: Projektin organisointi ja seuranta. Työskentely projektissa, käytännön insinöörityöhön tutustuminen. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, mutta myös muut voivat osallistua. Tavoite: Oppia projektityöskentelyä. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen projektiin ja raportointi projektisuunnitelman mukaan. Kurssille otetaan opiskelijat ryhmittäin. Ryhmiä otetaan 0-5 kpl riippuen laboratoriosta. Kurssille otettavien opiskelijoiden määrä ja kurssille ilmoittautuminen kerrotaan laboratorion ilmoitustaululla lukukauden alussa. Ryhmän koko määräytyy projektin laajuuden perusteella. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: index.html S Postgraduate Seminar on Electromechanics P (3-10 sp) I-II Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: The topic, contents and scope vary annually. Mål: To deepen one s knowledge of Electromechanics. Examination: Typically an intensive course with calculation and a modelling exercises. Värdering: Examination at the end of the course Målgrupp: PhD students Litteratur: Lecture notes Motsvarighet: Replaces courses S , S , S , S Webbsida: index.html Språk: English S Postgraduate Seminar on Electromechanics P (3-10 sp) III-IV Lärare: prof. Antero Arkkio Innehåll: The topic, contents and scope vary annually. Mål: To deepen one s knowledge of Electromechanics. Examination: Typically an inntensive course including calculation and modelling exercises. Värdering: Examination at the end of the course Målgrupp: PhD students Litteratur: Lecture material Motsvarighet: Replaces courses S , S , S , S Webbsida: index.html Språk: Engelska S Projekt inom elteknik (5-8 sp) I, II, III, IV Lärare: prof. Arkkio. Laboratoriets assistenter och forskare Innehåll: Organisering och uppföljning av ett projekt. Projektarbete och orientering i praktiskt ingenjörsarbete. Kursen är avsedd främst för första årets studerande men även andra kan delta. Mål: Att lära arbeta innon ett projekt. Examination: Aktivt deltagande i projektet och rapportering enligt projektplanen. Studerandena blir antagna till kursen gruppvis. Om antalet antagna studerande och om anmälan till kursen informeras på laboratoriets anslagstavla i början av terminen. Gruppens storlek bestäms baserat på projektets storlek. Värdering: Godkänt / underkänt Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: index.html S-18 SÄHKÖVERKOT JA SUURJÄNNITETEK- NIIKKA (va 13320) prof.: Matti Lehtonen, SI 334, prof.: Erkki Lakervi, SI 333, prof.: Liisa Haarla, SI 332, dos.: TkT Ritva Hirvonen, Energiamarkkinavirasto, dos.: TkT Yrjö Laiho, erik.op.: TkT Seppo Kärkkäinen, VTT Energia, toimisto: Uupa Laakkonen, SI 343, S-18 ELEKTRISKA ENERGISYSTEM OCH HÖGSPÄNNINGSTEKNIK (va 13320) prof.: Matti Lehtonen, SI 334, prof.: Erkki Lakervi, SI 333, prof.: Liisa Haarla, SI 332, doc.: TkD Ritva Hirvonen, Energiamarkkinavirasto, doc.: TkD Yrjö Laiho, spec.lär.: TkD Seppo Kärkkäinen, VTT Energia, byrå: Uupa Laakkonen, SI 343,

8 617 S Power Systems (5 op) I-II Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Transmission systems, distribution networks, power system components, basics of energy markets, electrical safety, high voltage engineering. Suorittaminen: Examination, calculation exercises, homework and 2 laboratory assignments Kirjallisuus: Handouts www-sivu: Lisätiedot: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Replaces S Kieli: English S Sähköverkot (4 op) I-II Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Suurvoimansiirtojärjestelmä, sähkönjakeluverkot, sähköverkon komponentit, sähkömarkkinat, suurjännitetekniikka. Suorittaminen: Tentti, laboratoriotöitä ja suunnitteluharjoituksia. Kirjallisuus: Elovaara - Laiho: Sähkölaitostekniikan perusteet 499, Otatieto, J. A.Harrison: The essence of electric power systems, Prentice Hall, 1996, 117 pp. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: S ja S ovat toisensa korvaavia. Vain toinen voidaan sisällyttää tutkintoon. Kieli: suomi S Sähköasemat ja -johdot (4 op) III-IV (Parittomina vuosina) Opettaja: DI Kari Nurminen Sisältö: Sähköasemien ja -johtojen tarve. Määräykset ja standardit. Sähköaseman laitteiden valinta ja sijoittelu. Ilmajohtojen rakenneosat. Johtimien käyttöön liittyvät laskelmat. Suorittaminen: Tentti ja suunnitteluharjoitus. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Suurjännitetekniikka (4 op) I-II Opettaja: TkL Esa-Pekka Suomalainen Sisältö: Eriste sähkökentässä. Sähköpurkaukset ja eristysrakenteet. Transienttijännitteiden laskenta. Ylijännitteet. Eristyskoordinaatio ja ylijännitesuojaus. Testaustekniikka. Mittaustekniikka. Suorittaminen: Seminaarimuoto, seminaarityöt, laskuharjoitukset, kaksi laboratoriotyötä, henkilökohtainen teollisuustehtävä tai projektitehtävä. Kirjallisuus: Aro-Elovaara-Karttunen-Nousiainen-Palva: Suurjännitetekniikka 568, Otatieto. Mörsky - Mörsky: Sähkölaitostekniikan laskutehtäviä 545. Otatieto. Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: S ja S ovat toisensa korvaavia. Vain toinen voidaan sisällyttää tutkintoon. S Suurjännitetekniikan erikoistyö L (5-8 op) I, II, III, IV Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Henkilökohtainen erikoistyö annettavasta aiheesta Suorittaminen: Kirjallinen selostus ja esitelmä S Power Systems (5 sp) I-II Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Transmission systems, distribution networks, power system components, basics of energy markets, electrical safety, high voltage engineering. Examination: Examination, calculation exercises, homework and 2 laboratory assignments Litteratur: Handouts Webbsida: Tilläggsinformation: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Replaces S Språk: English S Elanläggningsteknik (4 sp) I-II Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Storkraftöverföringsystem, eldistributionsnät, apparater i eldistributionsnät, elmarknaden, högspänningsteknik. Examination: Tentamen, laborationer och planeringsuppgifter. Litteratur: Elovaara - Laiho: Sähkölaitostekniikan perusteet 499, Otatieto, J. A.Harrison: The essence of electric power systems, Prentice Hall, 1996, 117 pp. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: S och S ersätter varandra. Bara en av kurserna kan avläggas. Språk: finska S Ställverk och elektriska ledningar (4 sp) III-IV (Ojämna år) Lärare: DI Kari Nurminen Innehåll: Behovet av ställverk och kraftledningar. Konstruktionsalternativ. Förordningar och standarder. Val samt placering av ställverkens apparatur. Luftledningars konstruktionselement. Driftsberäkningar för ledningar. Examination: Tentamen och planeringarbete. Litteratur: Kompendier. Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Högspänningsteknik (4 sp) I-II Lärare: TkL Esa-Pekka Suomalainen Innehåll: Isoleringsmaterial i elektriska fält. Elektriska urladdningar och isoleringssystem. Beräkning av transienta spänningar. Överspänningar. Isoleringskoordination och överspänningsskydd. Testteknik. Mätteknik. Examination: Seminarium, seminariearbete, räkneövningar, två laborationer, personlig industriell uppgift eller projektuppgift. Litteratur: Aro-Elovaara-Karttunen-Nousiainen-Palva: Suurjännitetekniikka 568, Otatieto. Mörsky - Mörsky: Sähkölaitostekniikan laskutehtäviä 545. Otatieto. Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: Tilläggsinformation: S motsvarar S (in English) och bara en av dem kan avläggas. S Specialarbete i högspänningsteknik L (5-8 sp) I, II, III, IV Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Personligt specialarbete inom ett givet område Examination: Skriftlig rapport och framställning

9 618 Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S High Voltage Engineering (4 op) III-IV Opettaja: TkT Jari Hällström Sisältö: Insulations in electric field. Electrical discharges and insulation systems. Calculation of transient voltages. Overvol-tages, overvoltage protection and insulation coordination. Testing and measuring techniques. Suorittaminen: Seminar, seminar exercises, calculation and laboratory exercises, personal industrial or project task. Esitiedot: S or S Korvaavuus: Replaces S www-sivu: Lisätiedot: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme Kieli: English S Sähkön jakelu ja markkinat (6 op) III Opettaja: prof. Erkki Lakervi Sisältö: Taajamien ja maaseudun keski- ja pienjänniteverkot. Sähköntoimituksen laatu. Suunnittelun tietojärjestelmät. Verkkoliiketoiminta. Sähkökaupan perusteet. Opintoretkeily. Suorittaminen: Laboratorioharjoitukset ja tentti. Kirjallisuus: E. Lakervi, Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Otatieto 566, 1996, 110 p tai sen uudempi nettiversio Lakervi - Partanen: Sähkönjakelutekniikka sekä Partanen - Viljainen - Lassila - Honkapuro - Tahvanainen: Sähkömarkkinat - opetusmoniste. Katso kurssin wwwsivu Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Kurssit S ja S ovat toisensa korvaavia. Vain toinen voidaan sisällyttää tutkintoon. S Electricity Distribution and Markets P (6 op) III Opettaja: John Millar Sisältö: Planning of urban and rural electricity distribution networks and procedures in open electricity market. The course consists of lectures, laboratories, tutorials, exercises and a study tour. Suorittaminen: Examination and laboratory exercises. Kirjallisuus: Lakervi&Holmes: Electricity Distribution Network Design, 2nd Edition, IEE. Esitiedot: S or S Korvaavuus: Replaces course S www-sivu: Lisätiedot: Courses S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Kieli: English S Sähköverkkojen erikoistyö (5-8 op) I-II, III-IV Opettaja: prof. Erkki Lakervi, prof. Matti Lehtonen, prof. Liisa Haarla Sisältö: Henkilökohtaisia harjoitustöitä. Suorittaminen: Kirjallinen selostus ja esitelmä. Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Sähköenergian käyttösovelluksia (4 op) III-IV (Parillisina vuosina) Opettaja: TkT Seppo Kärkkäinen Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: S High Voltage Engineering (4 sp) III-IV Lärare: TkD Jari Hällström Innehåll: Insulations in electric field. Electrical discharges and insulation systems. Calculation of transient voltages. Overvol-tages, overvoltage protection and insulation coordination. Testing and measuring techniques. Examination: Seminar, seminar exercises, calculation and laboratory exercises, personal industrial or project task. Förkunskaper: S or S Motsvarighet: Replaces S Webbsida: Tilläggsinformation: S and S are interchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme Språk: English S Eldistribution och elmarknader (6 sp) III Lärare: prof. Erkki Lakervi Innehåll: Mellan- och lågspanningsnät i städer och på landsbygden. Elkvalitetsfrågor. Elnätverksamhet på elmarknaden. Tekniska besök. Examination: Tentamen och laborationer. Litteratur: E. Lakervi, Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Otatieto 566, 1996, 110 p eller from internet Lakervi - Partanen: Sähkönjakelutekniikka och Partanen - Viljainen - Lassila - Honkapuro - Tahvanainen: Sähkömarkkinat. Titta kursens www-sida powersystems.tkk.fi/ Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Kursser S och S ersätter varandra. Bara en av kurserna kan avläggas. S Electricity Distribution and Markets P (6 sp) III Lärare: John Millar Innehåll: Planning of urban and rural electricity distribution networks and procedures in open electricity market. The course consists of lectures, laboratories, tutorials, exercises and a study tour. Examination: Tentamen och laborationer. Litteratur: Lakervi & Holmes: Electricity Distribution Network Design, 2nd Edition, IEE, Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Replaces course S Webbsida: Tilläggsinformation: Courses S and S areinterchangeable. Only one of the courses can be included in a degree programme. Språk: English S Specialarbete i elanläggningsteknik (5-8 sp) I-II, III-IV Lärare: prof. Erkki Lakervi, prof. Matti Lehtonen, prof. Liisa Haarla Innehåll: Individuella övningsarbeten. Examination: En skriftlig rapport och ett föredrag. Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Tillämpningar av elenergins användning (4 sp) III- IV (Jämna år)

10 619 Sisältö: Verkon kuormitusten muodostuminen eri kuluttajaryhmistä ja loppukäytöstä. Kuormitusten ennustaminen. Kysynnän hallinta (DSM) lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kysynnän hallinta vapailla sähkömarkkinoilla. Suunnittelumenetelmät. Suorittaminen: Tentti ja ekskursioita. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Sähkönsiirtojärjestelmät 1 (6 op) I-II Opettaja: prof. Liisa Haarla Sisältö: Kurssi antaa perustiedot sähkönsiirtoverkoista ja niiden tärkeimmistä komponenteista. Kurssilla käsitellään jännitteen valintaa, siirtojohdon yhtälöitä, tehonjakolaskentaa, verkon vikoja ja häiriöitä, vikavirtoja ja symmetrisiä komponentteja, siirtoverkon suojausjärjestelmiä, stabiiliutta, jännitteensäätöä, suurjännitteistä tasasähkövoimansiirtoa ja siirtorajojen määrittämistä. Suorittaminen: Tentti ja kolme harjoitustyötä. Kirjallisuus: Luentomateriaali Esitiedot: S tai S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S ja korvaa kurssin S www-sivu: S Sähkönsiirtojärjestelmät 2 (4 op) III-IV Opettaja: prof. Liisa Haarla Sisältö: Kurssi antaa syventäviä tietoja sähkönsiirtojärjestelmistä. Kurssilla käsitellään sähkösiirtojärjestelmän luotettavuutta, käytön suunnittelua, ylijännitteitä, sähko- ja magneettikenttiä, sähkön laatua, verkon suunnittelukysymyksiä, häiriö- ja vaarajännitteitä, tuulivoiman verkkoon liittämistä ja sähkömarkkinoita. Suorittaminen: Tentti ja kaksi harjoitustyötä. Kirjallisuus: Luentomateriaali Esitiedot: S www-sivu: S Sähköjärjestelmien tietotekniikka L (5 op) III Opettaja: Prof. Matti Lehtonen Sisältö: Keskeiset tietotekniset informaatiojärjestelmät sähköjärjestelmien hallintaan. Tärkeimpien arkkitehtuurien, ohjelmistojen ja sovelluksien esittäminen. Kurssin varsinainen kirjallisuus muodostuu aiheeseen liittyvistä kirjoista, julkaisuista ja ajankohtaisista standardeista. Vierailuluennot mahdollisia. Suorittaminen: Aktiivinen osanotto, raportti, esitelmä ja tentti. www-sivu: Lisätiedot: Parittomat vuodet, alkaen Kieli: Englanti S Sähköjärjestelmien tietoliikennesovellukset L (5 op) III, parilliset vuodet Opettaja: Prof. Matti Lehtonen Sisältö: Sähköjärjestelmien hallintaan liittyvät keskeiset tietoliikenneja protokollaperuskäsitteet. Tärkeimpien järjestelmien, protokollien ja rajapintojen esittäminen. Kurssin varsinainen kirjallisuus muodostuu aiheeseen liittyvistä kirjoista, julkaisuista ja ajankohtaisista standardeista. Vierailuluennot mahdollisia. Kurssi luennoidaan englanniksi. Suorittaminen: Aktiivinen osanotto, raportti, esitelmä ja tentti. www-sivu: Kieli: Englanti Lärare: TkD Seppo Kärkkäinen Innehåll: Gruppering av kraftnätets belastningar enligt förbrukargrupper och slutanvändning. Belastningsprognoser. Uppfyllande av efterfrågan på den fria elmarknaden. Planeringsmetoder. Examination: Tentamen och exkursioner. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Elöverföringsystem 1 (6 sp) I-II Lärare: prof. Liisa Haarla Innehåll: Kursen ger baskunskaper om elnäten och deras viktigaste komponenter. På kursen behandlas val av spänningsnivå, kraftledningsekvationer,beräkning av belastningsfördelning, fel och störningar i nätet, felströmmar och symmetriska komponenter, reläskyddssystem, stabilitet, spänningsreglering, högspända likströmsförbindelser och bestämning av överföringskapacitet. Examination: Tentamen samt tre övningsarbeten. Litteratur: Kompendier. Förkunskaper: S eller S Motsvarighet: Ersätter studieperioden S och kursen S Webbsida: S Elöverföringsystem 2 (4 sp) III-IV Lärare: prof. Liisa Haarla Innehåll: Kursen fördjupar kunskaperna om eltransmissionssystem. På kursen behandlas elkraftsystemens tillförlitlighet, driftplanering, överspänningar, elektriska och magnetiska fält, elkvalitetsfrågor, nätplanering, störningsspänning, farliga spanning, anslutning av vindkraft till nätet och elmarknader. Examination: Tentamen samt två övningsarbeten. Litteratur: Kompendier. Förkunskaper: S Webbsida: S Datateknik inom elektriska system L (5 sp) III Lärare: Prof. Matti Lehtonen Innehåll: De centrala informationssystemen för styrning av moderna elektriska system. Presentation av de viktigaste datatekniska arkitekturerna, programmen och deras tillämpningar. Litteraturen består av böcker, forskningsrapporter och aktuella standarder. Gästföreläsningar möjliga. Examination: Aktivt deltagande, rapport, presentation och tentamen. Webbsida: Tilläggsinformation: Ojämna år, startar Språk: Engelska S Telekommunikationsteknik inom elektriska system L (5 sp) III, jämna år Lärare: Prof. Matti Lehtonen Innehåll: Centrala grundbegrepp inom telekommunikationsteknik och protokoll för styrningen av moderna elektriska system. Presentation av de viktigaste systemen, protokollen och gränssnitten. Litteraturen består av böcker, forskningsrapporter och aktuella standarder. Gästföreläsningar möjliga. Examination: Aktivt deltagande, rapport, presentation och tentamen. Webbsida: Språk: Engelska

11 620 S Sähköjärjestelmien informaatiotekniikan seminaarikurssi L (6 op) IV Opettaja: Prof. Matti Lehtonen Sisältö: Kurssi on sisällöltään vaihtuva ja siinä käsitellään ajankohtaisia sähköjärjestelmien informaatiotekniikan aiheita seminaarimuotoisesti. Suorittaminen: Aktiivinen osanotto ja tentti. Kirjallisuus: Kurssin varsinainen kirjallisuus muodostuu kirjoista ja ajankohtaisista julkaisuista. www-sivu: Kieli: English S Sähköjärjestelmien relesuojaus L (4 op) I Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Siirto- ja jakeluverkkojen suojareleet ja suojausjärjestelmät. Tähtipisteen maadoittaminen ja sen vaikutus järjestelmän käyttäytymiseen. Maasulkukysymykset. Sähköverkon vikojen luonne. Kurssi luennoidaan englanniksi. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. www-sivu: Lisätiedot: Kurssi luennoidaan yhteisesti kurssin S alkuosan kanssa. Vain toinen kursseista S tai S voidaan sisällyttää tutkintoon. Kieli: Englanti S Protective relaying and distribution automation L (5 op) periods I-II Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Protective relays and their applications in transmission and distribution systems. Neutral earthing problems. Computer and communication systems of power utilities. Network automation. Kirjallisuus: Handout www-sivu: Lisätiedot: The course is lectured with the course S Only one of these courses S and S can be included to the studies. Kieli: English S Sähköverkkojen lisensiaattiseminaari L (3-10 op) I, II, III, IV Opettaja: prof. Erkki Lakervi, prof. Matti Lehtonen, prof. Liisa Haarla Sisältö: Aiheeltaan lukuvuosittain vaihtuva seminaari. Kirjallisuus: Seminaarimateriaali www-sivu: Lisätiedot: V - Vaihtuvasisältöinen kurssi. Kurssi voidaan suorittaa useampaan kertaan sisällöiltään erilaisina. S Suurjännitetekniikan jatko-opintoseminaari L (3-10 op) I - IV Opettaja: prof. Matti Lehtonen Sisältö: Aiheeltaan lukuvuosittain vaihtuva seminaari. Kirjallisuus: Seminaariaineisto Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: V - Vaihtuvasisältöinen kurssi. Kurssi voidaan suorittaa useampaan kertaan sisällöiltään erilaisina. S Sähkölaitteiden kunnonvalvonta L (4 op) III Opettaja: TkL Petri Hyvönen Sisältö: Sähkölaitteiden ja erityisesti niiden eristysten kunnonvalvon- S Seminarium i informationsteknik inom elektriska system L (6 sp) IV Lärare: Prof. Matti Lehtonen Innehåll: Kursens innehåll varierar och består av aktuella informationstekniske frågor inom elektriska system, vilka granskas i seminarieform. Examination: Tentamen. Litteratur: Litteraturen består av böcker och aktuella forskningsrapporter. Webbsida: Språk: Engelska S Skyddreläer inom kraftsytstem L (4 sp) I Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Skyddreläer inom eldistribution och transmission. Jordningsfrågor och jordfel. Egenskaper av fel inom elsystemen. Kursen föreläses på engelska. Examination: Tentamen. Litteratur: Kompendium. Webbsida: Tilläggsinformation: Kursen är handlat tillsammans med kursen S Bara en av dessa kurser S eller S kan inkluderas i examen. Språk: Engelska S Protective relaying and distribution automation L (5 sp) periods I-II Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Protective relays and their applications in transmission and distribution systems. Neutral earthing problems. Computer and communication systems of power utilities. Network automation. Litteratur: Handout Webbsida: Tilläggsinformation: The course is lectured with the course S Only one of these courses S and S can be included to the studies. Språk: English S Licentiatseminarium i elanläggningsteknik L (3-10 sp) I, II, III, IV Lärare: prof. Erkki Lakervi, prof. Matti Lehtonen, prof. Liisa Haarla Innehåll: Seminarium med årligen varierande innehåll. Litteratur: Seminarmaterial Webbsida: Tilläggsinformation: V - kursen med årligen varierande innehåll. Kursen kan gjordes flera gånger med varierande innehåll. S Licentiatseminarium i högspänningsteknik L (3-10 sp) I - IV Lärare: prof. Matti Lehtonen Innehåll: Seminarium med årligen varierande innehåll. Litteratur: Seminarematerial Motsvarighet: Ersätter studieperioden S Webbsida: Tilläggsinformation: V - kursen med årligen varierande innehåll. Kursen kan gjordes flera gånger med varierande innehåll. S Tillståndsövervakning av elapparater L (4 sp) III Lärare: TkL Petri Hyvönen Innehåll: Behovet och metoderna för tillståndsövervakning av elappa-

12 621 nan tarpeet ja menetelmät. Eristysten kunnon diagnosointi. Suorittaminen: Seminaarimuoto, seminaarityöt, henkilökohtainen kirjallisuus- tai teollisuustehtävä. Kirjallisuus: Aro-Elovaara-Karttunen-Nousiainen-Palva: Suurjännitetekniikka, 568, Otatieto ja opetusmonisteet www-sivu: Lisätiedot: Korvaa opintojakson S Kieli: suomi rater och särskilt av deras isoleringar. Diagnostik av isoleringarnas tillstånd Examination: Seminarium, seminariearbete, personlig litteraturuppgift eller industriell uppgift. Litteratur: Aro-Elovaara-Karttunen-Nousiainen-Palva: Suurjännitetekniikka, 568, Otatieto och kompendium. Webbsida: Tilläggsinformation: Ersätter S Språk: finska S-26 RADIOTEKNIIKKA (va 13110) prof.: TkT Antti Räisänen, SC 309, prof : TkT Pertti Vainikainen, SC 322, prof.: Dr. Sergei Tretyakov, SC 316, lehtori: Dos. Arto Lehto, SC 312, dos.: Ph.D. Dmitri Lioubtchenko, SC 318, prof. TkT Erkki Salonen, Oulun Yliopisto, dos.,tkt Pekka Somervuo, (eläkkeellä) TkT Timo Tolmunen, Turun ammattikorkeakoulu, TkT Jussi Tuovinen,VTT, lab.ins.: DI Viktor Sibakov, SC 313, erik.op.: DI Jyri Putkonen, Nokia Group, DI Pekka Mikkola, Nokia Group, TkL Olli Klemola, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta, toimisto: Stina Lindberg, SC 310, ; Tuula Mylläri, SC310, S Johdatus elektroniikan ja sähkötekniikan opiskeluun (1 op) , I-II Opettaja: prof. Antti Räisänen, osaston henkilökuntaa Sisältö: Yleisinformaatio korkeakoulusta ja ylioppilaskunnasta sekä tutustuminen oman tutkinto-ohjelmaan ja sen rakenteeseen. Tutortoimintaan osallistuminen. Sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi muodostaa kokonaisuuden kurssin Eri Johdatus opiskeluun kanssa. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen, vierailut ja tutorointi, kirjastonkäyttöharjoitus, opintosuunnitelman laatiminen. Kirjallisuus: Opetusohjelma ja opinto-opas. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Elektroniikan ja radiotietoliikenteen projekti (5-8 op) I-II, III-IV Opettaja: N.N. Sisältö: Projektin organisointi ja seuranta. Työskentely projektissa, käytännön insinöörityöhön tutustuminen. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, mutta myös muut voivat osallistua. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen projektiin ja raportointi projektisuunnitelman mukaan. Kurssille otetaan opiskelijat ryhmittäin. Ryhmiä otetaan kolme. Kurssille otettavien opiskelijoiden määrä ja kurssille ilmoittautuminen kerrotaan laboratorion ilmoitustaululla lukuvuoden alussa. Ryhmän koko määräytyy projektin laajuuden perusteella. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Korvaavuus: Korvaa opintojakson S ja englanti S Radiotekniikan perusteet (5 op) (3+1), I-II S-26 RADIOTEKNIK (ao 13110) prof.: TkD Antti Räisänen, SC 309, prof. TkD Pertti Vainikainen, SC 322, prof.: Dr. Sergei Tretyakov, SC 316, lektor: Dos Arto Lehto, SC 312, doc.: Ph.D. Dmitri Lioubtchenko, SC 318, , prof. TkD Erkki Salonen, Uleåborgs Universitet, TkD Pekka Somervuo, (pensionerad) TkD Timo Tolmunen, Åbo Yrkeshögskola, TkD Jussi Tuovinen, VTT, lab.ing.: DI Viktor Sibakov, SC 312, spec.lär.: DI Jyri Putkonen, Nokia Group, DI Pekka Mikkola, Nokia Group, TkL Olli Klemola, Puolustusvoimien Materiaalilaitos, byrå: Stina Lindberg, SC 310, ; Tuula Mylläri, SC 310, S Inledning till studierna i elektronik och elektro-teknik (1 sp) , I-II Lärare: prof. Antti Räisänen, avdelningens personel Innehåll: Allmän information om högskolan och studentkåren samt det egna examensprogrammet och dess struktur. Deltagande i tutoraktivitet. Formeras helhet tillsammans med kursen Eri Innehållet varierar årligen. Examination: Deltagande vid föreläsningarna, på besök i tutor-verksamhet, biblioteksövning samt uppläggning av en egen studieplan. Litteratur: Undervisningsprogrammet och studieguiden Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Projekt inom elektronik och radiokommunikation (5-8 sp) I-II, III-IV Lärare: N.N. Innehåll: Organisering och uppföljning av ett projekt. Projektarbete och orientering i praktiskt ingenjörsarbete. Kursen är avsedd främst för första årets studerande men även andra kan delta. Examination: Aktivt deltagande i projektet och rapportering enligt projektplanen. Studerandena blir antagna till kursen gruppvis. Om antalet antagna studerande och om anmälan till kursen informeras på laboratoriets anslagstavla i början av terminen. Gruppens storlek bestäms baserat på projektets storlek. Värdering: Godkänt / underkänt. Motsvarighet: Ersätter S och engelska S Grunderna i radioteknik (5 sp) (3+1), I-II

13 622 Opettaja: prof. Antti Räisänen Sisältö: Suurtaajuustekniikan perusteet: mikroaaltokomponentit, antennit, radioaaltojen eteneminen, radiolähettimet ja -vastaanottimet, radiotekniikan sovelluksia. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: A. Räisänen - A. Lehto: Radiotekniikan perusteet, Otatieto A. Lehto (& J. Louhi): Radiotekniikan harjoituksia, nettiharjoituskirja (linkki kurssin kotisivulta), TKK Radiolaboratorio, A. Räisänen - A. Lehto: Radio Engineering for Wireless Communication and Sensor Applications, Artech House Esitiedot: Suositellaan tutkinnon I osaa/p- ja O-moduulien opintoja tai vastaavia tietoja erityisesti matematiikan, piirianalyysin ja kenttäteorian osalta. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Suurtaajuusmittaukset (2 op) (2+0), III-IV Opettaja: TkT Juha Mallat, assistentit Sisältö: Suurtaajuusmittauksiin opastavat luennot ja 3 laboratoriotyötä aiheinaan impedanssin ja seisovan aallon suhteen mittaus, radiotaajuusalueen spektrin mittaus ja suurtaajuuslaitteen mittaus. Tavoite: Opiskelija hallitsee käytännön tärkeimpien suurtaajuusmittausten teon spektrianalysaattorin, piirianalysaattorin ja joidenkin muiden laitteiden avulla. Hän myös ymmärtää mittauksiin ja niiden kohteisiin liittyvät ilmiöt ja osaa soveltaa oppimaansa analyyttisesti aina mittauksen hyvään raportointiin asti. Hän on oppinut mittauslaitteisiin ja niiden käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia. Hän tiedostaa mittauskokemuksen perusteella entistä paremmin radiotaajuisten signaalien, häiriölähteiden ja kohinan olemassaolon ja pystyy asiaan liittyviin päättelyihin esim. spektrin havainnoinnin avulla. Tämän ohella hän on mm. perehtynyt suurtaajuuskaapeleiden ja -liittimien käsittelyyn. Suorittaminen: Laboratoriotyöt (esi- ja jälkiselostuksineen) ja tentti. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: S Radiotekniikan perusteet tai vastaavat tiedot, mittaustulosten analyysin ja raportoinnin perusteet (esim. Fysiikan laboratoriotöistä). Korvaavuus: Yhdessä kurssin S Elektroniset mittaukset kanssa korvaa opintojakson S Elektroniikan laboratoriotyöt www-sivu: Lisätiedot: Laboratoriotyöt suoritetaan toimien pienryhminä. S Radiojärjestelmän osat (3 op) (4+2), III Opettaja: dos. Arto Lehto ja prof. Pertti Vainikainen Sisältö: Radiojärjestelmän rakenne, linkkibudjetti, radiolähettimien ja -vastaanottimien arkkitehtuurit, vaihelukitus, analogiset ja digitaaliset modulaatiomenetelmät, kohinan ja häiriöiden vaikutus, epälineaarisuus, tehon säätö, radiokanavan vaikutus, toistetekniikka, matkapuhelinjärjestelmät ja radiolinkit. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Radiotekniikan erikoistyö L (3-8 op) I-II, III-IV Opettaja: prof. Antti Räisänen, prof. Sergei Tretyakov, prof. Pertti Vainikainen, TkT Juha Mallat ja tutkijat Sisältö: Työ voidaan suorittaa joko radiolaboratorion tutkimus- tai opetusprojektissa (3-8 op) tai radiolaboratorion ulkopuolella (3 op). Ulkopuolella tehtävän työn ohjaus saatava työnantajalta, työn valvoja on radiotekniikan professori. Erikoistyö sisältää teoreettisia ja kokeellisia selvityksiä, joista tehdään kirjallinen raportti. Lärare: prof. Antti Räisänen Innehåll: Högfrekvensteknikens grunder: mikrovågskomponenter, antenner, radiovågornas utbredning, radiosändare och -mottagare, radioteknikens tillämpningar. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: A. Räisänen - A. Lehto: Radiotekniikan perusteet, Otatieto A. Lehto (& J. Louhi): Radiotekniikan harjoituksia, nettiharjoituskirja (linkki kurssin kotisivulta), TKK Radiolaboratorio, A. Räisänen - A. Lehto: Radio Engineering for Wireless Communication and Sensor Applications, Artech House Förkunskaper: Den första delen/p- och O-moduler av utbildningsprogrammet rekommenderas eller motsvarande kunskaper i matematik, kretsanalys och fälteori Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Högfrekvensmätningar (2 sp) (2+0), III-IV Lärare: TkD Juha Mallat, assistenterna Innehåll: Föreläsningar om högfrekvensmätningar och 3 laborationer med mätningar av impedans, ståendevåg-förhållande, radiofrekvensspektrum och högfrekvensapparater. Mål: Studenten lär sig att utföra högfrekvensmätningar och samtidigt bättre förstå instrument och fenomen i detta sammanhang. Examination: Laborationer (med rapporter) och tentamen. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Grunderna i radioteknik eller motsvarande kunskaper, grunderna i analys och rapportering av mätningsresultat (till exempel, från Laborationer i fysik). Motsvarighet: Tillsammans med S ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Laborationer utförs av små studentgrupper. S Radiosystemets delar (3 sp) (4+2), III Lärare: docent Arto Lehto och prof. Pertti Vainikainen Innehåll: Radiosystemets uppbyggnad, länkbudget, radiosändarens och -mottagarens uppbyggnad, faslåsning, analoga och digitala moduleringsmetoder, effekten av brus och interferens, ickelinearitet, effektreglering, radiokanalens inverkan, diversi-tetsteknik, mobiltelefonsystem och radiolänkar. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Specialarbete i radioteknik L (3-8 sp) I-II, III-IV Lärare: prof. Antti Räisänen, prof. Sergei Tretyakov, prof. Pertti Vainikainen, TkD Juha Mallat och forskare Innehåll: Arbetet kan utföras antingen i radiolaboratoriets forskningseller undervisningsprojekt (3-8 sp) eller utanför radiolaboratoriet (3 sp). Handledning till arbeten som görs utanför radiolaboratoriet skall ges av arbetsgivaren och övervakaren är professorn i radioteknik. Specialarbetet omfattar teoretiska och praktiska undersökningar, som

14 623 Suorittaminen: Erikoistyö ja raportti Kirjallisuus: - Esitiedot: S ja suositellaan kurssin S syyslukukauden laboratoriotyöt. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Voidaan suorittaa vaihtuvasisältöisenä useammin kuin kerran. ja englanti S Radiotekniikan tutkijaseminaari L (1 op) (2+0), I-II, III-IV Opettaja: prof. Antti Räisänen ym. Sisältö: Eri tutkijoiden esittämiä raportteja ja keskustelua radiotekniikan ja muun elektroniikan tutkimuksesta. Suorittaminen: Läsnäolo Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Voidaan suorittaa vaihtuvasisältöisenä useammin kuin kerran. (13 seminaarikertaa / yksi suoritus). ja englanti S RF- ja mikroaaltotekniikka (5 op) (3+1), I-II Opettaja: prof. Pertti Vainikainen Sisältö: RF- ja mikroaaltotekniikkaa. RF- ja mikroaaltopiirien rakenneosat ja piirimallit. Mikroliuska- ja muut planaariset aaltojohdot. Passiiviset piirit. Aktiiviset piirit. Oskillaattorit, vahvistimet, taajuuskertojat, sekoittimet ja modulaattorit. Taajuussynteesi, vaihelukitus. Integroidut piirit ja piirisuunnitteluohjelmien perusteet. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: A. Lehto - A. Räisänen: RF- ja mikroaaltotekniikka, Otatieto 2002, V. Möttönen - A. Lehto: RF- ja mikroaaltotekniikan harjoituksia, Otatieto Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Radiotekniikan laboratoriotyöt (7 op) (4+0), luennot I, harjoitustyöt I-III Opettaja: dos. Arto Lehto luennoi ja assistentit ohjaavat laboratoriotyöt Sisältö: Mikroaaltomittaustekniikan luentokurssi ja mikroaaltopiirisuunnittelu-, toteutus- ja mittaustyö sekä antennin ja GSM-tukiaseman mittaustyö. Luennoilla käsitellään erilaisia mikroaaltomittauslaitteita ja -menetelmiä, esim. signaalien kehittäminen, ilmaisu, impedanssimittaus, taajuus-, teho-, spektri-, vaimennus- ja kohinamittaukset sekä vastaanottimien kalibrointi. Suorittaminen: Tentti ja laboratoriotyöt. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, A.Lehto - A.Räisänen: Mikroaaltomittaustekniikka, Otatieto Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Radioaaltojen eteneminen siirtyvässä tietoliikenteessä L (3 op) (2+1), I-II (Parillisina vuosina) Opettaja: Prof. Pertti Vainikainen Sisältö: Perusmekanismit, materiaalien ominaisuudet, eteneminen eri ympäristöissä, etenemismallit, mittaustekniikka. Suorittaminen: Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opetusmoniste. skriftligt rapporteras. Examination: Arbete och rapport Litteratur: - Förkunskaper: S och rekommenderas S höstterminens laborationer. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Kan avläggas flera gånger med varierande innehåll. och engelska S Forskarseminarium i radioteknik L (1 sp) (2+0), I-II, III-IV Lärare: prof. Antti Räisänen m.fl. Innehåll: Rapporter framförda av olika forskare samt diskussion om forskningen inom radioteknik och elektronik. Examination: Närvaro Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Varierande innehåll, kan avläggas flera gånger. (13 närvarogånger / avläggande) och engelska S RF- och mikrovågsteknik (5 sp) (3+1), I-II Lärare: prof. Pertti Vainikainen Innehåll: RF- och mikrovågsteknik. Kretselement och ekvivalenta kretsar vid höga frekvenser. Mikrostrip- och andra planarvågledare. Passiva kretsar. Aktiva kretsar. Oskillatorer, förstärkare, frekvensmultiplikatorer, blandare och modulatorer. Frekvenssyntes, faslåsning. Integrerade kretsar och grunderna i kretsplaneringsprogram. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: A.Lehto - A.Räisänen: RF- ja mikroaaltotekniikka, Otatieto 2002, V. Möttönen - A. Lehto: RF- ja mikroaaltotekniikan harjoituksia, Otatieto Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Laborationer i radioteknik (7 sp) (4+0), föreläsningar I, laboratoriearbeten I-III Lärare: docent Arto Lehto föreläser och assistenterna leder laborationerna Innehåll: Föreläsningskurs i mikrovågsteknik samt ett övningsarbete där man planerar, förverkligar och mäter en mikrovågskrets, samt arbeten där man mäter en antenn och GSM-basstation. På föreläsningarna behandlas olika mikrovågsmätinstrument och -metoder, tex. signalgenerering, detektering, impedansmätning, mätning av frekvens, effekt och spektrum, mätning av dämpning och brus samt kalibrering av mottagare. Examination: Tentamen och laborationer. Litteratur: Kompendium, A.Lehto - A.Räisänen: Mikroaaltomittaustekniikka, Otatieto Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Utbredning av radiovågor i mobil kommunikation L (3 sp) (2+1), I-II (Jämna år) Lärare: Prof. Pertti Vainikainen Innehåll: Grundmekanismer, egenskaper av materialer, utbredning i olika omgivningar, utbredningsmodeller, mätteknik. Examination: Tentamen, räkneövningar oc övningsarbete. Litteratur: Kompendium.

15 624 Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: luentoaineistoa englanniksi S Analytical Modelling in Radioengineering L (4 op) (2+1), I-II (Odd years) Opettaja: Prof. Sergei Tretyakov Sisältö: Thin layers, good conductors, superconductors, periodic structures, temporal and spatial dispersion, electromagnetic properties of materials, higher-order impedance boundary conditions. New materials: photonic bandgap materials, artificial impedance surfaces, new applications. Suorittaminen: Examination and home exercises. Kohderyhmä: Advanced or postgraduate students Kirjallisuus: S.A. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics, Norwood, MA, Artech House, Esitiedot: S , S , S Korvaavuus: Replaces S www-sivu: Kieli: English S Tietoliikenteen radiolaitteet I (3 op) (2+1), III-IV (Parittomina vuosina) Opettaja: DI Jyri Putkonen ym. Sisältö: Linkkiradio ja sen tekniikka. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Tietoliikenteen radiolaitteet II (3 op) (2+1), III-IV (Parillisina vuosina) Opettaja: DI Pekka Mikkola ym. Sisältö: Radiopuhelin ja sen tekniikka. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Tutkatekniikka L (4 op) (2+1), III-IV (Parillisina vuosina) Opettaja: TkL Olli Klemola Sisältö: Tutkan toimintaperiaate, havaintokyky, signaalin modulointi ja informaation tulkinta, nopeuden mittaus ja liikkuvan maalin ilmaisu, tutkan rakenne ja mitoitus, järjestelmäanalyysi ja -synteesi. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: O.Klemola - A.Lehto: Tutkatekniikka, Otatieto Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Valmisohjelmistojen käyttö sähkömagneettisten kenttien laskennassa L (5 op) ( ), III-IV Opettaja: Prof. Keijo Nikoskinen, N.N., N.N. Sisältö: Sähkömagneettisten kenttien laskennan 2-3 valmisohjelman menetelmien ja sisällön esittely sekä ohjelmien käytön opettaminen radiotekniikan tarpeisiin. Ohjelmat kattavat differenssi- ja elementtimenetelmät (FDTD, FEM ja BEM). Suorittaminen: Kaksi projektityötä kahta eri valmisohjelmaa käyttäen. Luennot ja harjoitukset eivät ole pakollisia. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: foreläsningsmaterial pä engelska S Analytical Modelling in Radioengineering L (4 sp) (2+1), I-II (Odd years) Lärare: Prof. Sergei Tretyakov Innehåll: Thin layers, good conductors, superconductors, periodic structures, temporal and spatial dispersion, electromagnetic properties of materials, higher-order impedance boundary conditions. New materials: photonic bandgap materials, artificial impedance surfaces, new applications. Examination: Examination and home exercises. Målgrupp: Advanced or postgraduate students Litteratur: S.A. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics, Norwood, MA, Artech House, Förkunskaper: S , S , S Motsvarighet: Replaces S Webbsida: Språk: English S Radioutrustning för telekommunikation I (3 sp) (2+1), III-IV (Udda år) Lärare: DI Jyri Putkonen m.fl. Innehåll: Radiolänken och dess teknik. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Radioutrustning för telekommunikation II (3 sp) (2+1), III-IV (Jämna år) Lärare: DI Pekka Mikkola m.fl. Innehåll: Radiotelefonen och dess teknik. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Radarteknik L (4 sp) (2+1), III-IV (Jämna år) Lärare: TkL Olli Klemola Innehåll: Radarns funktionsprincip, observationsförmåga, signalmodulering och tolkning av informationen, hastighetsmätning och detektering av rörliga mål, radarns konstruktion och dimensionering samt systemanalys och -syntes. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: O. Klemola - A. Lehto: Tutkatekniikka, Otatieto Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Använding av beräkningsprogram för elektromagnetiska fält L (5 sp) ( ), III-IV Lärare: Prof. Keijo Nikoskinen, N.N., N.N. Innehåll: Presentation av innehållet av 2-3 kommersiella elektromagnetiska beräkningsprogram och beräkningsmetoder samt undervisning i användning av programmen för radioteknik. Programmen omfattar differens och elementmetoderna (FDTD, FEM och BEM). Examination: Två projektarbeten med olika kommersiella beräkningsprogram. Föreläsningar och övningar är inte obligatoriska.

16 625 Kirjallisuus: Opetusmoniste, ohjelmien käsikirjat. www-sivu: Lisätiedot: Kurssi toteutetaan yhteistyössä kurssin S Sähkömagnetiikan valmisohjelmistot (5 op) kanssa. S Millimetriaaltotekniikka L (4 op) (2+1), III-IV (Parittomina vuosina) Opettaja: dos. Arto Lehto, TkT Juha Mallat Sisältö: Millimetriaaltojen eteneminen, aaltojohdot, kvasioptiikka, antennit, oskillaattorit, vahvistimet, sekoittimet, taajuuskertojat, mittaustekniikka, sovellukset. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: A.Lehto - A.Räisänen: Millimetriaaltotekniikka, Otatieto Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S EMC-suunnittelu ja -testaus L (4 op) (2+1), III-IV (Parillisina vuosina) Opettaja: prof. Pertti Vainikainen ja prof. Sergei Tretyakov Sisältö: Suurtaajuuslaitteiden yhteensopivuus, häiritsevyys ja häiriönsiedon huomioonottaminen suunnittelussa ja niiden testausmittaukset. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: ja englanti S Tietoliikenteen antennitekniikka L (4 op) (3+1), IV (Parittomina vuosina) Opettaja: Prof. Pertti Vainikainen, dos. Arto Lehto Sisältö: Tietoliikenteen antennien perusominaisuudet. Pienet antennit. Heijastinantennit. Planaariset antennit. Mikroliuska-antennit. Antenniryhmät. Antennien adaptiivisuus. Antennien suunnittelu- ja mittaustyö. Suorittaminen: Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: S Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: S Radiotekniikan lisensiaattikurssi L (3-8 op) (3+1), I-II Opettaja: Prof. N.N. Sisältö: Valitaan ennen kurssin alkua syyslukukaudella. Suorittaminen: Suoritus koostuu luennoista, seminaareista, harjoitustehtävistä ja tutkielmasta. Perusopiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin 3 op:n osan kuuntelemalla luennot sekä suorittamalla harjoituslaskuja ja/tai tentin. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Voidaan suorittaa vaihtuvasisältöisenä useammin kuin kerran. tai englanti S Radiotekniikan lisensiaattikurssi L (3-8 op) (3+1), III-IV Opettaja: Prof. N.N. Sisältö: Valitaan ennen kurssin alkua kevätlukukaudella. Suorittaminen: Suoritus koostuu luennoista, seminaareista, harjoitustehtävistä ja tutkielmasta. Perusopiskelija voi halutessaan suorittaa Litteratur: Kompendium, programmens manualer. Webbsida: Tilläggsinformation: Kursen undervisas i samarbete med kurs S Elektromagnetiska beräkningprogram (5 sp). S Millimetervågsteknik L (4 sp) (2+1), III-IV (Udda år) Lärare: docent Arto Lehto, TkD Juha Mallat Innehåll: Millimetervågors utbredning, vågledare, kvasioptik, antenner, oskillatorer, förstärkare, blandare, frekvensmultiplikatorer, mätteknik, tillämpningar. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: A. Lehto - A. Räisänen: Millimetriaaltotekniikka, Otatieto Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S EMC-planering och -testing L (4 sp) (2+1), III-IV (Jämna år) Lärare: prof. Pertti Vainikainen ja prof. Sergei Tretyakov Innehåll: Högfrekvensapparaters kompatibilitet, beaktande av störningsfrihet och -känslighet vid planering samt testmätning av dessa. Examination: Tentamen, räkneövningar. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: och engelska S Telekommunikationens antennteknik L (4 sp) (3+1), IV (Udda år) Lärare: Prof. Pertti Vainikainen, docent Arto Lehto Innehåll: Grundegenskaper för antenner inom telekommunikation. Små antenner. Reflectorer. Plana antenner. Mikrostripantenner. Antenngrupper. Antenners adaptivitet. Övningsarbete i planering och mätning av antenner. Examination: Tentamen, räkneövningar och övningsarbete. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: S Licentiatkurs i radioteknik L (3-8 sp) (3+1), I-II Lärare: Prof. N.N. Innehåll: Väljs före kursstart på höstterminen. Examination: Avläggandet av kursen omfattar föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter samt en essä. Grundstuderande kan, om så önskas, avlägga en del av kursen (3 sp) genom att lyssna på föreläsningarna samt lösa övningsuppgifterna och/eller delta i tentamen. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Kan avläggas flera gånger med varierande innehåll. eller engelska S Licentiatkurs i radioteknik L (3-8 sp) (3+1), III-IV Lärare: Prof. N.N. Innehåll: Väljs före kursstart på vårterminen. Examination: Avläggandet av kursen omfattar föreläsningar, seminarer, övningsuppgifter samt en essä. Grundstuderande kan, om så

17 626 kurssin 3 op:n osan kuuntelemalla luennot sekä suorittamalla harjoituslaskuja ja/tai tentin. Korvaavuus: Korvaa opintojakson S www-sivu: Lisätiedot: Voidaan suorittaa vaihtuvasisältöisenä useammin kuin kerran. tai englanti önskas, avlägga en del av kursen (3 sp) genom att lyssna på föreläsningarna samt lösa övningsuppgifterna och/eller delta i tentamen. Motsvarighet: Ersätter S Webbsida: Tilläggsinformation: Kan avläggas flera gånger med varierande innehåll. eller engelska S-38 TIETOVERKKOTEKNIIKKA (va 13260) prof.: TkT Raimo Kantola, SE323, prof.: TkT Jorma Virtamo, SE311, prof.: TkT Heikki Hämmäinen, SE322, prof. Dr.ing. Jörg Ott, SE324, dos.: TkT Kalevi Kilkki; FT Aulis Pirinen, ; TkT Pertti Raatikainen, opettava tutkija: TkT Pasi Lassila, SE 312, yliop.opettaja: DI Vesa Kosonen, SG209, , lab.ins.: TkL Markus Peuhkuri, SG207, toimisto: Arja Hänninen, SE 321, , Sanna Patana, SE313, S Tietoliikennetekniikan perusteet (2 op) (2 + 0) III Opettaja: N.N. Sisältö: Johdatus tietoliikennetekniikkaan. Historia, standardit, lainsäädäntö, veloitus, informaatioteorian alkeet, yhteyskäytäntöjen alkeet. Langattomat ja kiinteät verkot, puhelin- ja tietoverkot. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: Willa & Uusitupa: Tietoliikenneaapinen. Korvaavuus: S www-sivu: Lisätiedot: Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa vain toisen kursseista S ja T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan. Tämän kurssin voi korvata kurssilla T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan. Kieli: suomi S Liikenneteorian perusteet (3 op) (4 + 2)III Opettaja: FT Samuli Aalto Sisältö: Tietoliikennejärjestelmien liikenteen matemaattinen mallinnus. Liikenneprosessit. Esimerkkejä data- ja puhelinliikenteestä. Todennäköisyyslaskennan kertaus. Poisson-prosessi. Markov-prosessit. Syntymä-kuolema-prosessit. Menetysjärjestelmät. Jonotusjärjestelmät. Jakojärjestelmät. Verkkotason malleja. Simulointi. Liikenteenhallinta verkkotasolla. Tavoite: Oppia (i) mallintamaan erilaisten tietoliikennejärjestelmien liikennettä (esim. data- tai puhelinverkon linkki) syntymä-kuolemaprosessien avulla sekä (ii) analysoimaan näiden järjestelmien tuottaman palvelun laatua (esim. paketin keskiviive tai puhelun esto) ja suorituskykyä (esim. systeemin käyttöaste) ko. mallien avulla. Suorittaminen: Tentti. Kirjallisuus: Opetusmoniste. Esitiedot: Mat Korvaavuus: S www-sivu: Kieli: Luennoidaan sekä suomeksi että englanniksi. S Tietoverkkotekniikan projektityö (3 op) I-IV Opettaja: DI Vesa Kosonen Sisältö: Projektin organisointi, projektihenkilöstön roolit, projektiseuranta ja raportointi. Käytännön työskentely projektiryhmissä. S-38 NÄTTEKNIK (ao 13260) prof.: TkD Raimo Kantola, SE323, prof.: TkD Jorma Virtamo, SE311, prof.: TkT Heikki Hämmäinen, SE322, prof. dr.ing Jörg Ott, SE324, doc.: TkD Kalevi Kilkki; FD Aulis Pirinen, ; TkT Pertti Raatikainen, undervisande forskare: TkD Pasi Lassila, SE312, univ. lärare: DI Vesa Kosonen, SG209, lab.ing.: TkL Markus Peuhkuri, SG207, byrå: Arja Hänninen, SE321, , Sanna Patana, SE313, S Telekommunikationsteknikens grunder (2 sp) (2 + 0) III Lärare: N.N. Innehåll: Inledning till telekommunikationsteknik. Historia, standarder, legislatur, debitering, informationsteorins grunder. Fasta och trådlösa nät, telefon- och datanät. Examination: Tentamen. Litteratur: Willa & Uusitupa: Tietoliikenneaapinen. Motsvarighet: S Webbsida: Tilläggsinformation: Studeranden kan avläggas med bara en av kurserna S och T Kursen kan ersättas med kursen T Språk: finska S Introduktion till teletrafikteori (3 sp) (4 + 2) III Lärare: FD Samuli Aalto Innehåll: Trafikmodeller. Tjänstkvalitet. Grunder i stokastiska processer och köteori. Upptaget- och väntsystem. Könät. Tilllämpningar i telekommunikationssystem. Dimensionering av system. Trafik- och belastningskontoll. Mål: Att lära sig (i) att modellera trafiken av olika slags data- och telekommunikationssystem genom födelse- och dödsprocesser samt (ii) att analysera dessa modeller för att bedöma systemens servicekvalitet eller prestationsförmåga. Examination: Tentamen. Litteratur: Kompendium. Förkunskaper: Mat Motsvarighet: S Webbsida: Språk: Föreläses både på finska och på engelska. S Projektarbete i nätteknik (3 sp) I-IV Lärare: DI Vesa Kosonen Innehåll: Organisering och uppföljning av ett projekt. Projektarbete och orientering i praktiskt ingenjörsarbete. Studienperioden är

18 627 Suositellaan suoritettavaksi tietoverkkotekniikan opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijamääriä voidaan joutua rajoittamaan yhteistyökumppaneista riippuvista tekijöistä. Tavoite: Antaa opiskelijalle perustiedot projektin vastuullisesta läpiviennistä, kehittää yhteistyötaitoja sekä oppia poikkitieteellistä ajattelua. Suorittaminen: Vastuullisesti läpiviety projektitehtävä raportointeineen. Suorituksen arvostelussa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua. Arviointi: Hyväksytty/hylätty Kirjallisuus: Opetusmoniste Esitiedot: Esitietovaatimukset voivat vaihdella lukukausittain kulloisenkin projektin laadusta riippuen. Korvaavuus: S www-sivu: htt p://www.netlab.tkk.fi/opetus/s381203/ Kieli: suomi S Reititys tietoliikenneverkoissa (4 op) (2 + 1) I Opettaja: TkL Nicklas Beijar, prof. Raimo Kantola Sisältö: Reititys paketti- ja piirikytkentäisissä verkoissa. Internetin reititysprotokollat. Monilähetysreititys. Reititys mobiiliverkoissa. Tavoite: Oppia ymmärtämään (i) reitityksen perusongelmat ja tärkeimmät reititysalgoritmit sekä (ii) yleisimpien reititysprotokollien tomintaa. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus. Esitiedot: S Korvaavuus: S www-sivu: ja englanti S Tietoverkkojen laboratoriotyöt A (1-3 op) IV Opettaja: DI Vesa Kosonen Sisältö: Laboratoriotöitä (2-5 kpl), joissa perehdytään tietoverkkojen toiminnan perusteisiin. Aiheina mm. reititys (RIP, OSPF), tietoturva sekä langaton lähiverkko (WLAN). Tavoite: Tutustua tietoverkoissa käytettäviin laitteisiin ja niiden ohjelmistoihin sekä oppia ymmärtämään tietoverkkojen toimintaa käytännössä. Suorittaminen: Hyväksytyt laboratoriotyöt (vähintään kaksi, enintään viisi), oppimispäiväkirja. Kirjallisuus: Opetusmonisteet ja laboratorion julkaisu. Esitiedot: S , S Korvaavuus: S www-sivu: Kieli: suomi ja englanti S Tietoliikenneverkot (5 op) (4 + 2) III Opettaja: TkT Jouni Karvo Sisältö: IP verkot ja reititys. TCP ja Internetin ruuhkanhallinta. Internetin sovelluskerroksen tärkeimpiä palveluita ja protokollia. Perusteet verkkoturvallisuudesta. Tavoite: Opiskelija osaa kuvata Internetin toiminnan. Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking - A top down approach featuring the Internet Esitiedot: S Korvaavuus: S www-sivu: Lisätiedot: S ja T Tietokoneverkot ovat toisensa korvaavia. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa kursseista vain toisen. ja englanti. avsedd främst för första årets studerande men även andra kan delta. Studerandena blir antagna till kursen gruppvis. Om antalet antagna studerande och om anmälan till kursen informeras på laboratoriets anslagstavla i början av terminen. Gruppens storlek bestäms baserat på projektets storhet. Mål: Ge studenter grundläggande kunskaper hur man genomför ett projekt ansvarsfullt, utveckla samarbete och lära sig tvärvetenskapligt tänkande. Examination: Aktivt deltagande i projektet och rapportering enligt projektplanet. Vid bedömningen av studieprestationen kan utomsrående expertishjälp anlitas. Värdering: godkänt/ogilt Litteratur: Kompendium Förkunskaper: Kan förändras från termin till termin beroende på projektet. Motsvarighet: S Webbsida: Språk: finska S Vägval i kommunikationsnät (4 sp) (2 + 1) I Lärare: TkL Nicklas Beijar, prof. Raimo Kantola Innehåll: Vägval i paket- och kretskopplade nät. Vägvalsprotokoll i internet. Vägval för multicast. Vägval i mobila nät. Mål: Att lära sig förstå (i) de fundamentala problemen i vägval och de viktigaste algoritmerna samt (ii) de vanligaste vägvalsprotokollens funktion. Examination: Tentamen och räkneövningar. Litteratur: Meddelas senare och kompendium. Förkunskaper: S Motsvarighet: S Webbsida: och engelska S Laborationer i nätteknik A (1-3 sp) IV Lärare: DI Vesa Kosonen Innehåll: Laborationer (2-5 st) som ger bekantskap med grunderna i kommunikationsnätverk. Ämnen bl.a. vägval (RIP, OSPF), datasäkerhet och trådlösa nätverk (WLAN). Mål: Bli bekant med apparater och deras programvara, som användas i datanät samt lära sig att förstå hur datanät fungerar i praktiken. Examination: Godkända laborationer (minst två, högst fem), inlärningsdagbok. Litteratur: Kompedium och laboratories publikation. Förkunskaper: S , S Motsvarighet: S Webbsida: Språk: finska och engelska S Datanät (5 sp) (4 + 2) III Lärare: TkD Jouni Karvo Innehåll: IP nät och routing. TCP och stockningskontroll i internet. Några av internets viktiga applikationskikttjänster och -protokoller. Grunderna för nätsäkerhet. Mål: Studerande kan beskriva verksamheten av Internet. Examination: Tentamen och övningsarbete. Litteratur: James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking - A top down approach featuring the Internet Förkunskaper: S Motsvarighet: S Webbsida: Tilläggsinformation: S och T Datornät har samma innehåll. Studeranden kan avläggas bara en av kurserna. och engelska.

19 628 S Telecommunications Forum L (1-5 op) I-II Opettaja: Prof. Heikki Hämmäinen Sisältö: Telecommunications Forum on Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tietoliikenteeseen orientoituneiden laboratorioiden yhteinen seminaarisarja, jossa käsitellään tietoliikenteen ajankohtaisia aiheita. Aihepiiri kattaa tietoliikennealan globaalit ja kansalliset trendit, tuote-, liiketoiminta- ja teknologiastrategiat ja ulottuu tietoliikenneteknologian kehitystä ennakoivan huippututkimuksen esittelyyn sekä uuden teknologian soveltamisen aiheuttamiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja juridisiiin ongelmiin asti. Puhujina ovat alansa huiput, tiedemiehet, innovaattorit ja alan yritys- ja teknologiajohtajat. Suorittaminen: Ilmoitetaan lukuvuosittain erikseen. Kirjallisuus: Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus. Esitiedot: Seminaari on lähestymistavaltaan Studia Generalia -tyyppinen, joten esitietoja ei vaadita. Korvaavuus: S www-sivu: Kieli: Englanti S Operaattoriliiketoiminta L (3-5 op) (4 + 2) IV Opettaja: Prof. Heikki Hämmäinen Sisältö: Operaattoriliiketoiminta. Arvoverkot. Verkko- ja palveluliiketoiminta. Langalliset ja langattomat verkot. Palveluiden hinnoittelu ja laskutus. Kustannukset. Regulaatio. Kielenä englanti. Suorittaminen: Tentti. Esitiedot: S , TU Korvaavuus: S www-sivu: Kieli: English S Tietoverkkoliiketoiminnan seminaari L (3-8 op) I Opettaja: Prof. Heikki Hämmäinen Sisältö: Vaihtuvasisältöinen seminaari tietoverkkoliiketoiminnan ajankohtaisista aiheista. Kielenä joko englanti tai suomi. Suorittaminen: Seminaariesitelmä, dokumentti, opponointi ja osallistuminen. www-sivu: Lisätiedot: Vaihtuvasisältöinen. Kieli: Englanti tai suomi. S Tietoverkkoliiketoiminnan erikoistyö (2-6 op) I-II, III-IV Opettaja: Prof. Heikki Hämmäinen Sisältö: Erikoistyö tehdään tietoverkkoliiketoiminnan alueelta henkilökohtaisena tutkimustyönä ennen diplomityön aloitusta. Opintopistemäärä sovitaan työn valvojan kanssa työtä aloitettaessa. Korvaavuus: S www-sivu: ja englanti S Televerkon merkinannot (5 op) III Opettaja: prof. Raimo Kantola Sisältö: Kurssilla tarkastellaan merkinantoa eri tyyppisissä tele- ja tietoverkoissa. Tällaisia verkkoja ovat esimerkiksi puhelinverkko, GSM-verkko, 3G-verkko ja IP-pohjainen puhepalveluja tukeva verkko. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Esitiedot: S tai vastaavat tiedot Korvaavuus: S , S www-sivu: Kieli: Luennoidaan englanniksi tai suomeksi S Telecommunikations Forum L (1-5 sp) I-II Lärare: Prof. Heikki Hämmäinen Innehåll: Forum för Telekommunikation är en serie seminarier som behandlar populära ämnen inom telekommunikationsområdet. Seminarierna täcker de globala och nationella megatrenderna, produkt-, affärs- och teknologistrategierna. Seminarierna presenterar banbrytande resultat från grundläggande forskning samt tar upp ekonomiska, sociala och juridiska frågor, som uppstå vid införandet av ny teknologi. Föreläsarna är industriledare, ledande forskare inom sitt område, innovatörer, affärs- och teknologiledare. Examination: Meddelas årligen. Litteratur: Meddelas årligen. Förkunskaper: Studia Generalia, behövs inga. Motsvarighet: S Webbsida: Språk: Engelska S Operatoraffärsverksamhet L (3-5 sp) (4 + 2) IV Lärare: Prof. Heikki Hämmäinen Innehåll: Operatoraffärsverksamhet. Värdenät. Nät- och serviceaffärsverksamhet. Fasta och trådlösa nät.prissättning av tjänster och fakturering. Kostnader. Reglering. Föreläses på engelska. Examination: Tentamen. Förkunskaper: S , TU Motsvarighet: S Webbsida: Språk: English S Seminarium i nätaffärsverksamhet L (3-8 sp) I Lärare: Prof. Heikki Hämmäinen Innehåll: Seminarium inom nätaffärsverksamhets aktuella frågor. Föreläses på finska eller på engleska. Examination: Seminarieföredrag, dokument, opponering och deltagande. Webbsida: Tilläggsinformation: Teman varierar årligen. eller engleska. S Specialarbete i nätaffärsverksamhet (2-6 sp) I-II, III-IV Lärare: Prof. Heikki Hämmäinen Innehåll: Ett personligt specialarbete inom nätaffärsverksamhet före diplomarbetet. Antalet studiepoäng överenskommes med professorn. Motsvarighet: S Webbsida: och engelska S Signaleringsprotokoll i kommunikationsnät (5 sp) III Lärare: prof. Raimo Kantola Innehåll: Signalering i olika typer av tele- och datanät, bl.a. i telefon-, GSM-, 3G- och VoIP-nät. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: Meddelas senare Förkunskaper: S eller motsvarande kunskaper. Motsvarighet: S , S Webbsida: Språk: Föreläses på finska eller på engelska

20 629 S Tietoverkkotekniikan seminaari (2-4 op) Opettaja: N.N. Sisältö: Yhden tai kahden ajankohtaisen teleteknisten aiheen tarkastelu seminaarimuodossa. Suorittaminen: Seminaariesitelmä, dokumentti, opponointi ja osallistuminen. Esitiedot: S Korvaavuus: S www-sivu: Kieli: suomi S Tietoverkkotekniikan laboratoriokurssi B (2-5 op) , I-IV Opettaja: DI Vesa Kosonen Sisältö: Välitystekniikkaan ja tietoverkkotekniikkaan liittyviä laboratoriotöitä, joissa tutustutaan käytännössä mm. seuraaviin aiheisiin: puhelinverkon merkinannot, ISDN ja sen palvelut, tietoliikenneverkot, lähiverkot, reititysprotokollat (OSPF, RIP, BGP), VoIP, VPN, tietoliikenteen tietoturva. Tavoite: Tutustua tietoverkoissa käytettäviin laitteisiin ja niiden ohjelmistoihin sekä syventää ymmärrystä tietoverkkojen toiminnasta käytännössä. Suorittaminen: Hyväksytyt laboratoriotyöt (3-9 kpl), oppimispäiväkirja. Kirjallisuus: Opetusmonisteet ja laboratorion julkaisu. Esitiedot: S sekä S (jos pakollinen opinto-ohjelmassa) www-sivu: ja englanti S Tietoverkkotekniikan laboratoriokurssi C (1-3 op) 0 + 9, I-IV Opettaja: DI Vesa Kosonen Sisältö: Välitystekniikkaan ja tietoverkkotekniikkaan liittyviä laboratoriotöitä, joissa käsitellään samoja aiheita kuin kurssissa S Tavoite: Tutustua tietoverkoissa käytettäviin laitteisiin ja niiden ohjelmistoihin sekä syventää ymmärrystä tietoverkkojen toiminnasta käytännössä. Suorittaminen: Hyväksytyt laboratoriotyöt (2-5 kpl), oppimispäiväkirja. Kirjallisuus: Opetusmonisteet ja laboratorion julkaisu. Esitiedot: S , jossa suoritettu 5 op (9 työtä). www-sivu: Lisätiedot: Kurssin S jatkokurssi. Kieli: suomi ja englanti S Tietoverkkotekniikan erikoistyö (2-6 op) I-II, III-IV Opettaja: DI Vesa Kosonen Sisältö: Erikoistyö tehdään tietoverkkotekniikan keskeiseltä osaalueelta henkilökohtaisena tutkimustyönä ennen diplomityön tekemistä. Opintopistemäärä sovitaan työn valvojan kanssa työtä aloitettaessa. Tavoite: Tutustuttaa opiskelijat tieteelliseen kirjoittamiseen. Suorittaminen: Kirjallinen raportti. Lisäksi mahdollisia mittauksia, simulointeja yms. työn luonteesta riippuen. Korvaavuus: S www-sivu: S Teleliikenneteoria L (5 op) (5 + 2) IV Opettaja: prof. Jorma Virtamo Sisältö: Liikenteen karakterisointi. Verkkojen mitoitus. MDP-teoria, optimireititys. Pakettitason jonomallit, HOL-esto kytkimissä. Pursketason efektiivinen kaista. Kutsuesto monibittinopeusverkossa. Liikenteen hallinta, TCP:n vuonohjaus. MAC-protokollat. Resurssien tasapuolinen jako, dynaaminen resurssienjako Tavoite: Tutustua tietoliikenneverkkojen liikenneongelmiin ja oppia S Seminarium i nätteknik (2-4 sp) Lärare: N.N. Innehåll: Några aktuella frågor inom teleteknik behandlas i seminarieform. Examination: Seminarieföredrag, dokument, opponering och deltagande. Förkunskaper: S Motsvarighet: S Webbsida: Språk: finska S Laborationer i nätteknik B (2-5 sp) , I-IV Lärare: DI Vesa Kosonen Innehåll: Laborationer i överföringsteknik och nätverksteknik, som ger praktisk bekantskap med bl.a. följande ämnen: signalering i telefonnätet, ISDN och dess service, datornätverk, lokala nätverk, vägvalsprotokoll (OSPF, RIP, BGP), VoIP, VPN, datasäkerhet. Mål: Bli bekant med apparater och deras programvara, som användas i datanät samt fördjupa begreppet hur datanät fungerar i praktiken. Examination: Godkända laboratorioner (tre till nio st.), inlärningsdagbok. Litteratur: Studiekompendier och laboratoriets publication Förkunskaper: S samt S (om oblikatorisk i studieplanet) Webbsida: och engelska S Laborationer i nätteknik C (1-3 sp) 0 + 9, I-IV Lärare: DI Vesa Kosonen Innehåll: Laborationer i överföringsteknik och nätverksteknik, med samma ämnen som i kursen S Mål: Bli bekant med apparater och deras programvara, som användas i datanät samt fördjupa begreppet hur datanät fungerar i praktiken. Examination: Godkända laborationer (1-3 st), inlärningsdagbok. Litteratur: Studiekompendier och laboratoriets publikation. Förkunskaper: S med 5 sp (9 arbeten) utförda Webbsida: Tilläggsinformation: Fortsättningskurs för S och engelska S Specialarbete i nätteknik (2-6 sp) I-II, III-IV Lärare: DI Vesa Kosonen Innehåll: Ett personligt specialarbete, som utförs inom en central sektor av nätteknik före diplomarbetet. Antalet studiepoäng överenskommes med professorn. Mål: Bekanta studenter med vetenskapligt skrivande. Examination: Rapport i skriftlig form. Ytterligare t.ex. mätningar och simulationer beroende på naturen av arbetet. Motsvarighet: S Webbsida: S Teletrafikteori L (5 sp) (5 + 2) IV Lärare: prof. Jorma Virtamo Innehåll: Trafikkarakterisering. Dimensionering av telenät. MDP teorin, optimalt vägval. Kömodeller på paketnivå, HOL-spärr i switchar. Effektiv bandbredd. Spärr på förbindelsenivå i flerhastighetsnätverk. Trafikkontroll, TCP flödeskontroll. MAC-protokoll. Rättvis resurshantering, dynamisk resursfördelning. Mål: Att behärska teletrafikproblem i kommunikationsnät och tillämpning av köteoretiska metoder för deras analys.

BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: Opintojakson asema: Opintojakson taso: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain:

BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: Opintojakson asema: Opintojakson taso: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: erikoistutkija Markus Turunen Opintojakson asema: Kandidaatintyö ja seminaari S903-K Opintojakson taso: Kandidaatti Opetusperiodi: I-II, III-IV

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN SEKÄ TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT JA MODUULIEN VASTUUHENKILÖT LUKUVUOSI

ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN SEKÄ TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT JA MODUULIEN VASTUUHENKILÖT LUKUVUOSI ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN SEKÄ TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT JA MODUULIEN VASTUUHENKILÖT LUKUVUOSI 2011-2012 ALUSTAVA LISTAUS, KOMMENTOITAVAKSI 3.12.2010 MODUULIT, P-,O-TASO

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ke 25.09.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/B Y203a, 4/S4 A202 VK01 39 Ke 16.10.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/A Y202a VK02 42 Ke 06.11.13

Lisätiedot

KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT

KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT Elektroniikan laitos EL /S-113/T4020 S-113.2106 Materials & Microsystems Integration, 5-8 op, periodit I-II * kurssikuvaus liitteenä Teachers: Tomi Laurila

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET IL 3/2009/15/2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma 1(7) OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat Prof. Anouar Belahcen Anouar.belahcen@aalto.fi Opetushenkilökunta Luennoitsijat: Matti Lehtonen (matti.lehtonen@aalto.fi),

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR MASKINTEKNIK (K) KONETEKNIIKAN OSASTO (K) UNDERVISNING OPETUS. Kon-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIEPERIODER

AVDELNINGEN FÖR MASKINTEKNIK (K) KONETEKNIIKAN OSASTO (K) UNDERVISNING OPETUS. Kon-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIEPERIODER 428 KONETEKNIIKAN OSASTO (K) Ene-39 Lämpötekniikka ja koneoppi Ene-47 Energiatekniikka Ene-58 LVI-tekniikka Ene-59 Energiatalous ja voimalaitostekniikka Kon-15 Tuotantotekniikka Kon-16 Auto- ja työkonetekniikka

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Opetusjakso: Sisältö: Suoritustavat: Oppimateriaalit: Arvosteluasteikko Opetuskieli: Kohderyhmä:

BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Opetusjakso: Sisältö: Suoritustavat: Oppimateriaalit: Arvosteluasteikko Opetuskieli: Kohderyhmä: BIO.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Opetusjakso: I-II, III-IV Sisältö: Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU 20.12.2007 YKSIKKÖJAKO 1.1.2008 TIEDEKUNNAT Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Informaatio ja luonnontieteiden tiedekunta Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104

OPPIAINEINFO. torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 OPPIAINEINFO torstaina 12.3.2015 klo 14.15 PR104 SISÄLTÖ uusi opinto-opas, opetussuunnitelma ja sen tuomat muutokset opintoihin ensi vuoden opetusohjelma kieliharjoittelu & työharjoittelu kansainvälinen

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat

ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat ELEC-C8001 Sähköenergiatekniikka, 5 op Kurssin tavoitteet, sisältö ja käytännön asiat Prof. Anouar Belahcen Anouar.belahcen@aalto.fi Opetushenkilökunta Luennoitsijat: Anouar Belahcen (anouar.belahcen@aalto.fi),

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-72 Tietoliikennetekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A0110 Johdatus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK 1 Osastojen kommentteja (1. ja 2.) ja tarkennus (3.) : 1. Tu-osasto (suunn. Tarja Timonen,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-72 Tietoliikennetekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A0110 Johdatus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op Kurssitarjonta lukuvuonna 2015 2016 sekä JOO tarjonnassa ja Aallon. MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op ELEC C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 op ELEC C3220 Kvantti ilmiöt 5 op ELEC C3230 Elektroniikka 1 5

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

MA/MÅ TI KE/ON TO PE/FR PHYS-A3121 H05 RUOTSI. Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. (ENG1) Luento PHYS-A3121 H02 CSE-A1111 H14 H11

MA/MÅ TI KE/ON TO PE/FR PHYS-A3121 H05 RUOTSI. Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. (ENG1) Luento PHYS-A3121 H02 CSE-A1111 H14 H11 Kone- ja rakennustekniikan 1. vuoden opiskelijoille suunnattu mallilukujärjestys 2016-2017 8.7.2016 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Periodi I SYKSY 2016 ** Differentiaali- ja integraalilaskenta

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00 DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 00-05 TEAK YLEISOPINNOT 0-XXC00 3 Opiskelu- ja ammattitieto Studie- och yrkeskunskap Orientation to studies and professional field 0-DXC0, 0-DXC0, 0-DXC03

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Jukka Kurki Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Kiintiö/quo ta/kvot. Kieli/language/spr åk

Kiintiö/quo ta/kvot. Kieli/language/spr åk JOUSTAVA OPINTO-OIKEUS (JOO) LUKUVUONNA 2016-17 / FLEXIBLE STUDY RIGHT (JOO) ACADEMIC YEAR 2016-17 / FLEXIBEL STUDIERÄTT (JOO) UNDER LÄSÅRET 2016-17 KORKEAKOULU / SCHOOL / HÖGSKOLA Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä

Biämnet finska som det andra inhemska språket. Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Suomi toisena kotimaisena kielenä Suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot Opiskelijat, joiden äidinkieli on ruotsi, voivat suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Sivuaineopinnot koostuvat oppiaineen perusopinnoista

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa Tietokoneverkot T-110.4100 Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa ja Matti Siekkinen Tietokoneverkot 2014 sanna.suoranta@aalto.fi Kurssista kaksi versiota

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot (2 op) Vastuuopettaja: Antti Ojapelto; Risto Wichman Opetusperiodi: V (kl 2014)

ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot (2 op) Vastuuopettaja: Antti Ojapelto; Risto Wichman Opetusperiodi: V (kl 2014) ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot (2 op) Vastuuopettaja: Antti Ojapelto; Risto Wichman Opetusperiodi: V (kl 2014) Työmäärä toteutustavoittain: 53 h Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy sujuvasti lukemaan,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Software design and specification methods Kurssin henkilökunta ja sponsori Luennoitsija DI Antti Karanta, Napa Oy www.napa.fi Assistentti TkL

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä 1 Historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintovaatimukset: 1. Uppgifter på fordringarne till filosofiekandidat-examen inom filosofiska fakultetens historisk-filologiska sektion, inlemnade af vederbörande

Lisätiedot

DEE Sähkötekniikan perusteet 5 op

DEE Sähkötekniikan perusteet 5 op DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet 5 op Anna Kulmala ja Antti Stenvall Kurssi-info Mallintaminen istä kehitetään malleja luonnonilmiöiden seurauksien ennustamiseksi. Mallit formalisoidaan matematiikan

Lisätiedot

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy Arkkitehtuurin laitos /wl Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari Syksy 2016 Arkkitehtuurin laitos /wl Yleistä 1/2 Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Pääaineet Koodi Nimi Vastuuhenkilö

Pääaineet Koodi Nimi Vastuuhenkilö 1 (9) Sähkötekniikan korkeakoulun pää- ja sivuaineet lukuvuonna 2014 2015 Pääaineista on ilmoitettu pääaineen koodi, nimi (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi), pääaineen 1.1.2008 tai 1.1.2014 voimaantulleiden

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle)

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) 1. SYVENTÄVÄT OPINNOT (522065), 70-100 op 1.1. Pakolliset opinnot,

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA OULUN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Pyydän hyväksymistä seuraaville tutkintovaatimuksilleni: Nimi: DI Iiro Insinööri Osoite: Iironkatu 10, 90100 Oulu Jatko-opinto-oikeus myönnetty:

Lisätiedot

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare

INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare 1 NPK RUOTSIN KÄÄNTÄMINEN HuK-TUTKINTO 180 op HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Opintojen alkuvaihe NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING HuK-EXAMEN 180 sp INDIVIDUELL STUDIEPLAN Nybörjare NPK001 (2 sp) Nimi Namn Opiskelijanumero

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma 29.8.2015 Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI opinnoista Arvostettu ja vaativa koulutus Avaa mahdollisuuden moniin eri tehtäviin Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot