Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin"

Transkriptio

1 Leena Aalto Irma Verhe Ira Verma Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin Sotera Arkkitehtuurin laitos Teknillinen korkeakoulu PL TKK

2 Leena Aalto Irma Verhe Ira Verma Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/102 Copyright Sotera, TKK, Espoo 2009 TOImittanut Ira Verma VALOKUVAT SOTERA TAITTO, GRAFIIKKA Otso Helenius ISBN ISSN

3 kijalle Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon Lukijalle tiloihin liittyi Teknillisen korkeakoulun (TKK) Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin koordinoimaan Ikääntyvät kaupunkilaiset hankkeeseen. Hankkeeseen kuului neljä TKK:n tutkimus ja kehitysprojektia korkeakoulun eri en hyväksi Delftin Yliopiston arkkitehtuurin laitoksen vanhemman tutkijan T.J.M. Van der Voordtin asiantuntemusta. Hän on tutkinut vanhustenhuollon tiloja 1990-luvulla ja ehdotti hyviä tutustumiskohteita, joista valittiin sopivimmat. Matkaan kuului myös vierailu Delftin osastoilta: AAPINEN (Automaatio- ja systeemitekniikan laitos), IKU (Sotera-instituutti, Voordtin kanssa. teknillisellä yliopistolla ja tapaaminen Van der Arkkitehtuurin laitos), KUTRI (Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos) ja LITE (Elektroniikan laitos). Hankeen rahoittajana toimi TKK:n ja Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki -ohjelma 1. Jokaisella projekteilla oli lisäksi omat erilliset rahoitustahonsa. Matkalle osallistuivat tutkimuspäällikkö Irma Verhe ja tutkija Ira Verma Sotera-instituutista sekä tutkija Leena Aalto Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitokselta. Matka toteutettiin ajalla Tutustumiskohteet sijaitsivat Almeren ja Rotterdamin kaupungeissa. Kahden päivän aikana tutustuttiin neljään, mittakaavaltaan vaihtelevankokoiseen kohteeseen. Soteran järjestämän tutustumismatkan kohteet valittiin alan kirjallisuuteen tutustumalla sekä käyttä

4 uettel 3 Lukijalle Sisallysluettelo 5 Hollannin vanhustenhuollon kehitys Tutustumiskohteet De Toonladder 8 De Ronde Hof 10 Lange Poten Het Menuet 11 De Naber 12 De Hofstee ja De Schutse Tapaaminen Van Der Voordtin kanssa 15 Humanitas - Bergweg 17 Liite 1 - Matkasuunnitelma 4

5 Hollannin vanhustenhuollon kehitys Toisen maailmansodan jälkeen Hollannissa oli asuntopula ja ikääntyneille rakennettiin hoivakoteja, jotta nuoret perheet saisivat mahdollisuuden omaan asuntoon. Ikääntyneille tarjottiin asunnoksi laitosmaisia rakennuksia, joissa oli heille tarjolla pienet huoneet mutta kattavat palvelut. Asunnot oli suunniteltu omatoimisille ja varsin hyväkuntoisille ikääntyneille. Useimmat yhden hengen huoneista olivat vain 14 m² kokoisia ja kahden hengen huoneet 25 m². Huoneet jakautuivat keskikäytävän varrelle ja jokaisessa kerroksessa oli yhteinen oleskelutila ja pesutila. Samankaltaisia hoivalaitoksia löytyy paljon myös Suomesta. Vanhainkoteja rakennettiin alun pitäen myös lyhytaikaishoitoa varten kalliiden sairaalapaikkojen rinnalle. Asukkaat toipuivat joitakin viikkoja tai kuukausia vanhainkodissa, jonka jälkeen he muuttivat takaisin omaan kotiinsa. Jo 1970 luvulta lähtien, asuntopulan hellittäessä, alettiin Hollannissa hoivakotien huoneistojen kokoa kasvattaa jopa 50 m² asunnoiksi. Tutustumismatkamme kohteena olleessa Humanitas Bergeweg palvelutalossa asunnot olivat n. 68 m² suuruisia. Vanhainkoteihin muuttavat asukkaat ovat nykyään huonokuntoisempia ja tarvitsivat enemmän hoivaa kuin aikaisemmat hoivakotien asukkaat. Tällä hetkellä 85 % asukkaista asuu vakituisesti näissä hoivalaitoksissa eivätkä vanhat sairaalamaiset rakennukset tarjoa sellaista kodikkuutta ja yksityisyyttä mitä asunnoilta vaaditaan. Asumisvaatimusten kasvaessa vuotuinen kustannustaso ei saisi kasvaa. Ikääntyneiden asuinympäristöjä ja palveluita tulisi kehittää siten, että omassa asunnossa asuminen on mahdollista myös toimintakyvyn laskiessa. Hollannissa on runsaasti henkilökuntaa asukkaita hoitamassa. Vanhushoitoalalle on paljon hakijoita ja henkilökuntaa on myös runsaasti reservissä. Vapaaehtoistyötä käytetään tehokkaasti hyväksi hoivatyössä, tosin viimeaikoina vapaaehtoisten määrä on alkanut laskea myös Hollannissa. Hoivatyön periaatteena on, että asukasta autetaan mahdollisimman vähän, jotta hänen toimintakykynsä säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään. Hoivafilosofian mukaan liian vähän hoivaa on parempi kuin liikaa hoivaa. Hoivayksiköiden yhteisöllisyyttä korostetaan ja asukkaita kannustetaan osallistumaan ja antamaan apua. Asukkaat voivat näin tuntea olevansa hyödyllisiä. Hollannissa on arvioitu, että n. 22% hoitolaitoksissa asuvista voitaisiin siirtää vanhainkoteihin ja n. 60% vanhainkotien asukkaista pystyisi asumaan palvelutaloissa tai kotonaan, mikäli kotihoitoa kehitettäisiin. Yksi vaihtoehto olisi käyttää vanhainkotien rakentamiseen varatut rahat lyhytaikaishoitopaikkojen rakentamiseen. On laskettu, että yhden lyhytaikaispaikan hinnalla hoidetaan kolme vanhainkodissa asuvaa vanhusta, jotka muuten jouduttaisiin sijoittamaan hoitolaitoksiin 1. 1 Van der Voordt, T. J.M Spatial Implications of Policy Trends and Changing Concepts of Housing and Care for the Elderly, Current Trends in the Netherlands. Proceedings of the 15th International Association for People-Environment Studies Conference, (ISBN: ), pp

6 Asuminen ja palvelut ovat nykyään Hollannissa erotettu toisistaan. Asukkaat vuokraavat asuntonsa ja maksavat erikseen tarvitsemastaan hoivasta. Ikääntyneiden toiveena on ollut asunto, jossa he voivat ikääntyä kumppaninsa tai muun omaisensa kanssa yhdessä. Palveluasumista kehitetään ikääntyneen itsenäistä asumista tukevaksi palvelukokonaisuudeksi Apartment for life nimikkeellä. Tällaiset palvelutalot tarjoavat kaikenasteista hoivaa ja hoitoa, jolloin toimintakyvyn laskiessa henkilön ei tarvitse muuttaa asuinpaikkaansa, vaan palvelut tuodaan hänelle kotiin. Ikääntyneet ovat joutuneet tähän asti muuttamaan useaan kertaan: ensin omasta kodista palvelutaloon ja sen kautta vielä hoitolaitokseen. Jokainen siirtymä tarkoittaa suurempia hoitokuluja, vähemmän itsenäisyyttä ja rajoittuneempaa asumista. Hoidon järjestämisessä ollaan siirtymässä palvelun tarjontaan perustuvasta järjestelmästä palvelun kysyntään perustuvaan malliin. Tätä varten tarvitaan lisää tutkimusta iäkkäiden omista mieltymyksistä ja valinnoista sekä joustavia ratkaisumalleja, jotka sallivat yksilöllisen muunneltavuuden. Uuden palvelumallin avulla ikääntyneet pystyvät myös säilyttämään sosiaalisen verkostonsa ja itsellisyytensä mahdollisimman pitkään. 6

7 Tutustumiskohteet De Toonladder Almere Kathleen Ferrierstraat 191 Palvelukeskus de Toonladder sijaitsee Almeren kaupungissa pienimittakaavaisella asuinalueella, jossa on laajoja viheralueita ja kävelyreittejä. Palvelukeskus sijaitsee kävelymatkan päässä juna-asemasta, pienen ostoskeskuksen lähistöllä. Alueella sijaitsee myös muita palvelutaloja. Palvelukeskukseen kuuluu palveluasuntoja eritasoista hoivaa tarvitseville asukkaille sekä kaksi erillistä pientaloa, jotka on varattu dementiaoireisille. Osa asunnoista sijaitsee palvelukeskuksen välittömässä yhteydessä ja niihin annetaan hoivaa 24h vuorokaudessa. Tätä osaa nimitetään de Ronde Hof iksi. Hieman kauempana sijaitsevissa palveluasunnoissa annetaan kevyempää hoivaa asukkaan tarpeen mukaan. Palveluasunnot sijaitsevat suojatun piha-alueen molemmin puolin matalissa kerrostaloissa. Sisäänkäynti ylemmän kerroksen asuntoihin kulkee pihaa reunustavan luhtikäytävän kautta. Rakennusryhmän tätä osaa kutsutaan Lange Poteniksi. Lisäksi alueella on dementiaoireisille tarkoitettu Het Menuet dementiaryhmäkoti. Rakennukset muodostavat vaihtelevan kylämäisen kokonaisuuden, jossa on erilaisia ja erikokoisia rakennuksia. Palvelukeskus on rakennettu laajan sisäpihan ympärille. Pihalla on omenapuita ja istuinryhmiä. Kesäisin palvelukeskuksen yhteiset tilat avautuvat piha-alueelle. Piha-alueella on myös pieniä viljelypalstoja sekä kotieläinaitaus, joista huolehtiminen on palvelutalon lähistöllä asuvien vapaaehtoisten vastuulla. Kuva 1. De Toonladder palvelukeskus, dementiaryhmäkotien sijainti merkitty katkoviivalla 7

8 Kuvat 2 ja 3. de Toonladder: Palvelukeskuksen pihalla on omenapuita ja kotieläinaitaus, jossa on muun muassa kanoja, sorsia, lampaita ja kilejä. De Ronde Hof Palvelutalon 24 tunnin hoivan asunnot sijaitsivat puoliympyränmuotoisen rakennuksen ulkokaarella. Asunnoista löytyi mielenkiintoisia asukkaan yksityisyyden kunnioittamiseen liittyviä yksityiskohtia. Kaksiosainen huoneisto-ovi mahdollisti sen, että asukas voi halutessaan olla omassa kodissaan rajatussa tilassa ja samalla olla yhteydessä muihin palvelutalon asukkaisiin sekä henkilökuntaan oven avonaisen yläosan kautta. Huoneisto-ovet avautuivat palvelutalon yhteisiin tiloihin. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa oli oma sisäänkäynti myös pihan puolelta, mikä lisäsi asumiseen yksityisyyden ja oman elämän tuntua. Asuntoihin kuului avara oleskeluhuone, makuuhuone ja tilava WC- ja peseytymistila. Asuintila oli jaettu saarekekeittiön avulla oleskelutilaan ja keittiöön. Asunnot avautuivat palvelutalon yhteistiloihin. Monipuolisten oleskelutilojen lisäksi rakennuksista löytyi paljon muita palvelutiloja sekä keittiö- ja pyykinpesutiloja. Henkilökunnalle oli varattu omia tiloja. Kuvat 4, 5 ja 6. De Ronde Hof: Oma ovi pihalle, huoneisto-ovi normaalia leveämpänä sekä kaksiosainen huoneisto-ovi. 8

9 Kuva 7. De Ronde Hof: Saarekekeittiön vesipiste oli sijoitettu siten, että siihen oli helppo ulottua myös pyörätuolista. Kuva 8. De Ronde Hof: Henkilökunnan uusi kokoustila Kuvat 9, 10 ja 11. De Ronde Hof: Kampaamotilat, kirjasto ja pesulatilat 9

10 Kuvat 12 ja 13. Lange Poten: Palvelutalon ulko-ovien väritys oli suunniteltu tukemaan muistihäiriöisten itsenäistä asumista. Lange Poten Het Menuet Kaksikerroksisissa rakennuksissa sijaitsevissa palveluasunnoissa oli 3 4 huonetta, keittiö sekä WC- ja pesutila. Kevyempää hoivaa tarvitseville senioreille oli tarjolla myös kaksikerroksisia pientaloasuntoja. Yksi pientalo muodostui neljästä asunnosta. Asunnot olivat normaaleja, hyvin varustettuja asuntoja, joiden alin kerros oli esteetön. Portaat asunnon toiseen kerrokseen olivat kuitenkin suomalaisen normin mukaan hyvin jyrkät. Kaikkiin asuntoihin kuului laajat säilytystilat Dementiaoireisille suunnatut kaksi pienrakennusta sijaitsivat vierekkäin ja asukkaat saivat liikkua vapaasti rakennuksesta toiseen niiden väliin jäävä aidatun pihan kautta. Ryhmäkodin tilat vastasivat suuren perheasunnon tiloja. Vierailemassamme rakennuksessa oli kuusi asukasta. Asukkailla oli omat yksityishuoneet, yhdessä huoneista asui dementiaa saiirastava pariskunta. WC- ja pesutilat sekä oleskelutilat ja keittiö olivat yhteiset. Oleskelutilat olivat avarat ja valoisat ja ne oli sisustettu kodikkaasti. Avokeittiö sijaitsi oleskelutilan yhteydessä ja siihen liittyi ruuanlaittoon tarvittavat kalusteet ja laitteet. Kuvat 14, 15 ja 16. Het Menuet: Oleskelutila, ruokailutila ja asuinhuone 10

11 Kuvat 17 ja 18. Sisäänkäynti kadulta asuinyksiköihin, sisäpiha. De Naber Rotterdam President Rooseveltweg 100 De Naber on voittoa tavoittelemattoman Laurens järjestön ylläpitämä vanhainkoti dementiaoireisille ikääntyneille. Dementiayksikön vieressä sijaitsi saman järjestön hallinnoima palvelutalo de Hofstee, jossa asukkaita on n Järjestön toiminnassa on vahvasti mukana vapaaehtoisjärjestöjen työntekijöitä. Palvelutalossa heitä käy säännöllisesti yhteensä noin 140. Vapaaehtoisjärjestöt pitävät myös yllä palvelutalon alakerrassa sijaitsevia pieniä kauppatiloja, jotka muuten eivät olisi kannattavia. Dementiayksikkö sijaitsi kerrostalovaltaisella asuinalueella. Se oli rakennettu yhteen kerrokseen sisäpihan ympärille. Sisäpihaa kiersi valoisa käytävä. Vierailumme aikana asukkaat istuskelivat lämmittelemässä käytävällä auringon valossa. Dementiayksikkö oli jaettu 6 8 asukkaan itsenäisiin asuinryhmiin, joilla jokaisella oli oma keittiö, oleskelutila ja oma sisäänkäynti kadulta. Sisäpihaa kiertävä käytävä yhdisti ryhmäasunnot toisiinsa. Jokaisesta ryhmästä vastaa yksi hoitaja, joka on vastuussa koko ryhmän toiminnasta ja asukkaista. Hoitaja saa oman budjetin, jonka käytöstä hän vastaa. Hoitajan työ sisältää hoivan lisäksi ruokatarvikkeiden oston, ruuanlaiton ja vaatehuollon sekä muut kodinaskareet, joissa asukkaat auttavat kukin kykynsä ja Kuva 19. De Naber: ryhmäasunnon pohjapiirros 11

12 Kuvat 20 ja 21. Teknisiä apuvälineitä ja nostolaitteita käytetään hoivahenkilökunnan apuna. halunsa mukaan. Tavoitteena on ollut luoda kodikas, moniaistinen ja aktivoiva ryhmäkoti, jossa asukkaat osallistuvat kodin askareisiin kykyjensä mukaan. Järjestön edustaja vertasi hoitajia kotirouviin, jotka hoitavat talouttaan ja lapsiaan. Näin tiiviissä yksiköissä asukkaiden ja henkilökunnan väliset suhteet muodostuvat vahvoiksi. Myös asukkaiden keskinäiset suhteet ja keskinäinen apu nousevat tärkeiksi. Dementiayksikössä jokaisella asukkaalla oli oma huoneensa. Oleskelutilat ja WC-tilat olivat yhteiset. Asukkaat tuovat mukanaan omat huonekalunsa. Myös oleskelutiloihin pyritään sijoittamaan asukkaiden omia huonekaluja kodikkaan tunnelman aikaansaamiseksi. Oleskeluhuone oli avara ja yksi asukkaista seurasi yksikön toimintaa omasta sängystään, joka oli siirretty päivän ajaksi oleskelutilaan. Apuvälineitä käytetään aina asukkaan tarpeiden mukaan. Kattoon kiinnitetyn kiskon varassa liikkuva nostolaite asennetaan asuinhuoneeseen tarvittaessa ja muita liikuteltavia nostolaitteita asun-noissa käytetään päivittäin. De Hofstee ja De Schutse Palvelutalon de Hofstee puolelta löytyi runsaasti erilaisia aktiviteetteja mm. kirjasto, parturi ja kuntosali fysioterapialaitteineen, jotka olivat myös dementiayksikön käytössä. Kirjastossa on kirjojen lisäksi paljon muisteluun tarkoitettuja tavaroita. Tutustuimme myös Laurens järjestön toiseen palvelutalokohteeseen, nimeltään De Schutse (Cordell Hullplaats 22). Rakennuksen alimmassa kerroksessa toimi muun muassa pub sekä useita pieniä liikkeitä, joita myös ulkopuoliset saattoivat käyttää vapaasti. Liikkeiden toiminta oli vapaaehtoistyöntekijöiden varassa. Asukkailla oli omassa käytössään paljon viihtyisiä, huolella sisustettuja yhteistiloja sekä oma tietokonehuone, jossa pidettiin myös internetkursseja. Lisäksi asukkailla ja henkilökunnalla oli käytössään taulutelevisiolla varustettu kuntosali. 12

13 Kuvat 22, 23 ja 24. De Schutse: Parturipalvelu, pub ja pankkipalvelut Kuvat 25, 26 ja 27. De Schutse: Palvelutalo tarjosi ravintolapalveluita, kuntoutusta ja internetkoulutusta asukkaille. 13

14 n De Tapaaminen Van Der Voordtin kanssa Toisen vierailupäivän ohjelma alkoi Delftin tekniseltä yliopistolta. Siellä tapasimme Theo van der Voordtin, joka toimii arkkitehtiosastolla vanhempana tutkijana ja opettajana. Hän on tutkinut mm. ikääntyneiden asumista ja esteettömyyttä 1990-luvun lopulla. Hollannissa tutkittiin ja kehitettiin 1990-luvulla paljon ikääntyneiden asumista, mutta tällä hetkellä tutkimuksen painopiste on siirtynyt muihin aiheisiin. Nykyään Van der Voordt on mukana Center for People and Buildings -organisaation toiminnassa sekä POE (Post-Occupancy Evaluation)-tutkimuksissa, joissa arvioidaan käyttökokemuksen perusteella rakennusten ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. kuitenkin todeta, että pienissä yksiköissä on suuremman alkuinvestoinnin jälkeen säästetty henkilöstökustannuksissa ja toimintamenoissa. Hollantilaisessa mallissa, jossa hoitaja suorittaa kaikki askareet, on pystytty säästämään sekä henkilöstökuluissa että materiaalihankinnoissa. Tällaisen mallin edellytyksenä on toimiva sijaishoitajajärjestelmä ja hoitokulttuurin muutos. Malli ei sellaisenaan ole siirrettävissä suomalaiseen hoivaympäristöön, jossa hoivatyöntekijät ovat vahvasti erikoistuneita. Hyväksi koettuja käytäntöjä on mahdollista kokeilla myös meillä. Keskustelumme van der Voordtin kanssa käsitti arvioita hollantilaisista ikääntyneille suunnatuista hyvistä asuinkohteista. Keskustelun aikana nousi esille muun muassa kysymys vanhainkotiyksiköiden koosta. Asukkaan kannalta viihtyisin on pienimittakaavainen asuinyksikkö, jossa asuu vain 5 8 asukasta.. Suurempaan yksikköön saadaan taas sisällytettyä enemmän palveluita ja toimintamahdollisuuksia. Hyvänä vaihtoehtona koettiin laajempi kokonaisuus, joka on hajautettu pienempiin 6-8 hengen asuinyksiköihin. Kustannusten kannalta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja kompleksisia, koska palvelu- ja vanhainkotiasumiseen liittyy niin monia eri muuttujia. Saatujen kokemuksen perusteella voidaan Van der Voordtin mukaan Kuva 28. Vierailumme aikana yliopiston arkkitehtiosaston ala-aulassa oli näyttely TKK:n arkkitehtiosaston töistä. 14

15 Humanitas - Bergweg Bergwegplantsoen 10 Humanitas -järjestö ylläpitää kolmeakymmentä palvelu- ja vanhainkotia Rotterdamin alueella ja muualla Hollannissa. Työntekijöitä järjestöllä on n ja asukkaita eri palvelukeskuksissa on n Bergweg -kompleksissa on asuntoja eritasoista hoivaa tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on tarjota elinkaariasumista ikääntyneille yli 65-vuotiaille. Asuntoja markkinoidaan senioreille nimikkeellä Appartment for life. Asunnot vastaavat normaaleja vuokra-asuntoja, joissa asumis- ja hoivapalvelut on eritelty toisistaan. Asunnot ovat kooltaan 68 m² - 75 m². Ne ovat tilavan ja kodikkaan tuntuisia. Asuntoihin kuuluu olo- ja makuuhuone sekä keittiö ja WC-tilat. WC-tila on läpikuljettavissa eteisen ja makuuhuoneen välissä. Hollantilaiseen tyyliin asuntoihin kuuluu tilava vaatehuone, jossa voi säilyttää myös liikkumisen apuvälineitä. Pariskunnat voivat asua yhdessä palvelutalossa elämänsä loppuun asti, mikäli he tai heidän omaisensa niin haluavat. Asukkaat saavat tuoda myös lemmikkinsä mukaan palvelutaloon. Asunnot sijaitsivat atriumpihan ympärillä kahdessa kerroksessa sekä korkeassa asuntosiivessä, johon pääsee siirtymään käytävää pitkin sisäkautta. Asuntojen ovet erottuivat käytävällä väritykseltään selkeästi. Atriumpihalle oli tuotu akvaario ja lintuja sekä suuri vesiallas kaloineen. Rakennuksen sisäänkäyn- Kuvat 29 ja 30. Humanitas - Bergweg -palvelukeskus. 15

16 Kuvat 31 ja 32. Humanitas Bergeweg: Asukkaat sisustavat palveluasuntonsa omilla huonekaluillaan. nissä oli sähköinen turvajärjestelmä, joka sulki oven kun turvaranneketta käyttävä dementiaoireinen henkilö lähestyi ovea. Palvelukeskuksen pohjakerroksessa on varattu tiloja ruokapalveluille, kauneudenhoito- ja terveyspalveluille. Tilat on vuokrattu yksityisille palveluntuottajille. Palvelukeskuksen alakerrassa sijaitsee myös yhteiset pesulatilat. Asukkaat voivat käydä itse pesemässä pyykkinsä tai saada pyykkinsä pesetettyä niin halutessaan, mikäli asukkaalla ei ole pesukonetta omassa asunnossaan. Asukkaat saivat hoidettua myös pankkipalvelut alakerrassa sijaitsevan palvelutiskin kautta. Koska Hollannissa on paljon myös ikääntyneitä maahanmuuttajia erityisesti turkkilaisia, on palvelukeskuksessa heille aivan omia muun muassa uskonnollisiin kokoontumisiin tarkoitettuja yhteistiloja. Kuvat 33 ja 34. Humanitas Bergeweg: Asukkaiden omat postilaatikot, katettu atriumpiha. 16

17 Liite 1 Matkasuunnitelma Tutustumistmatka Amsterdam - Rotterdam :15 Lento KLM 1164 Amsterdamiin 07:55 Saapuminen Amsterdamiin 09:50 10:15 Juna Amsterdam keskusta Almere Muziekwjik 11:00 12:30 Tutustuminen de Toonladder Kathleen. Ferrierstraat 191, 1311 KW Almere 13:22 14:47 Juna Almere Muziekwjik Rotterdam Alexander 15:00 17:00 Tutustuminen Laurens Wonen järjestön de Naber dementiakotiin ja de Hofstee palvelutaloon. President Rooseveltweg 100, 3068 TS Rotterdam. de Schutse palvelutalo, Cordell Hullplaats 22, 3068 VH Rotterdam 12:00 Lounas Delftin yliopistolla. Dr. Van der Voordt Faculty Building, Berlageweg 1, Room 12.15, Berlageweg 1, Delft 14:00 16:00 Humanitas-järjestö Bergweg Rotterdam, Bergwegplantsoen SK Rotterdam. Jan van der Ploeghuis, Hooglandstraat PD Rotterdam 16:58 17:47 Juna Rotterdam Amsterdamin lentokenttä 20:15 23:45 Lento KLM 1171 E Amsterdam Helsinki 23:45 Saapuminen Helsinkiin 17

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt 1 Sotera-instituutti Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 Tutustumiskohteet Münchenissä A Palvelutalo Wohnen im Viertel B Monen sukupolven talo C Palvelutalo Wohnen im Viertel GEWOFAG Wohnen im Viertel

Lisätiedot

Sampoharjun ryhmäkoti

Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti Sampoharjun ryhmäkoti sijaitsee Vaajakosken keskustassa, osoitteessa Vesmannintie 7. Kiinteistö on valmistunut joulukuussa 2018. Samassa

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

MERIKARTANO PUISTOKARTANO. Oma koti palveluiden äärellä.

MERIKARTANO PUISTOKARTANO. Oma koti palveluiden äärellä. MERIKARTANO PUISTOKARTANO Oma koti palveluiden äärellä. ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Merikartanossa ja Puistokartanossa oma kotisi on palveluiden äärellä. Katso esittelyvideot asumisesta ja palveluistamme Ritva,

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Yksilöllistä elämää yhdessä

Yksilöllistä elämää yhdessä Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

TERVETULOA KOTIKAAREEN

TERVETULOA KOTIKAAREEN TERVETULOA KOTIKAAREEN TUETTU IKÄIHMISTEN ASUMINEN Tuettu ikäihmisten asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680 OMAKOTITALOT HIRSITYÖT Ra-Re-Si Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-78 48, 0500-867 680 TUOHINIEMI 87,5 m 8,0 m Pienen perheen toimiva koti, jossa keittiö ja olohuone muodostavat yhtenäisen

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittäminen ikääntyneen väestön näkökulmasta

Asuinalueiden kehittäminen ikääntyneen väestön näkökulmasta Asuinalueiden kehittäminen ikääntyneen väestön näkökulmasta Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen seminaari Ira Verma Tutkija, arkkitehti Sotera-instituutti, Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Poutarinne on yhteisöllinen ja yksilöllinen koti Uusi, viihtyisä Poutarinteen palvelukoti avasi ovensa Raisiossa joulukuussa 2016. Se on yksi

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

Dementiaoireisten asuin- ja hoivaympäristöt

Dementiaoireisten asuin- ja hoivaympäristöt Ira Verma Dementiaoireisten asuin- ja hoivaympäristöt Sotera Arkkitehtuurin laitos Teknillinen korkeakoulu PL 5500 02015 TKK http://www.sotera.fi/ Ira Verma Dementiaoireisten asuin- ja hoivaympäristöt

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

98,0 m², 3h+k+s+autotalli,

98,0 m², 3h+k+s+autotalli, Kohteen ilmoittaja Nimi: Sari Järvinen Puh: 044 3181828 Vihdoin Kotona LKV Oy - Äntligen Hemma AFM Ab Vaasanpuistikko 6 65100 Vaasa Puh: +358407036603 Suositulla Korkeamäen alueella sopivan kokoinen koti

Lisätiedot

Täyden palvelun senioritalo Attendo Korkeavuori

Täyden palvelun senioritalo Attendo Korkeavuori Täyden palvelun senioritalo Attendo Korkeavuori Attendo Korkeavuori on helmikuussa 2019 Kotkaan valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 HUONETTA JA SUKUA

1 2 3 4 5 6 HUONETTA JA SUKUA 1 2 3 4 5 6 HUONETTA JA SUKUA 63,0 m2 3,0 m2 hd 76,0 m2 ma Kaikki huoneet ovat suljettavissa ovilla ja siis käytettävissä myös makuuhuoneina Ratkaisu mollistaa monipuoliset käyttötarkoitukset, vierasmajoituksen

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Askelmerkkejä kohti parempia asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille Seppo Eronen

Askelmerkkejä kohti parempia asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille Seppo Eronen Askelmerkkejä kohti parempia asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille 4.10.2018 Seppo Eronen MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN ASUMINEN ENNEN NYT TAVOITE TULEVAISUUDESSA Asuminen psyk. sairaaloissa Asuminen

Lisätiedot

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ikääntyneiden asumisratkaisut Wanha Satama Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ira Verma Arkkitehti, tutkija Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot Lappli-senioritalot 1 Huolettoman asumisen aika 2 Lappli ajattelee asumista seniorikansalaisen näkökulmasta! Onko Sinulle tai läheisellesi koittanut elämänvaihe, jossa nykyisessä asunnossa asuminen ja

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh 20.04.2016 Sivu 1 / 1 1862/2016 05.17.00 54 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen vaikutukset palveluverkkoon Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Riikka Nikulainen, puh. 050 325

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Annukka Jyrämä KTT, dosentti, Kehittämispäällikkö innovatiivinenkaupunki.aalto.fi 29.11.12 Annukka Jyrämä Innovative city Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinympäristö - ystävällinen kaikille! Päivi Topo, johtaja, VTT, dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistot

Ikäystävällinen asuinympäristö - ystävällinen kaikille! Päivi Topo, johtaja, VTT, dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistot Ikäystävällinen asuinympäristö - ystävällinen kaikille! Päivi Topo, johtaja, VTT, dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistot Al Ikäinstituutti - tekoja hyvän ikääntymisen puolesta yli 40 vuoden ajan Tutkimme,

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU

OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU Lakeisentie 7 A ja B Koti on viihtyisällä uudella asuinalueessa lähellä kaupungin keskustaa. Naapureiden talot ja pihat ovat rakennettu jo valmiiksi. Taloilla on oma tontti,

Lisätiedot

Tähtelä ja Sointula. Tähtelä ja Sointula. Asukkaana ryhmäkodissa. Yhteistä elämää

Tähtelä ja Sointula. Tähtelä ja Sointula. Asukkaana ryhmäkodissa. Yhteistä elämää Jokikartano 1 2 Tähtelä ja Sointula Tähtelä ja Sointula Jokikartanon ryhmäkodit sijaitsevat osoitteessa Tahvosentie 26 Kuokkalassa, Äijälänrannan ja Äijälänjoen luonnonläheisessä ympäristössä. Etupihalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Näkymä Meri-Rastilan tieltä

Näkymä Meri-Rastilan tieltä 13711 1/6 Näkymä n tieltä R A S T I Konsepti: Asuinkerrostalon yhteistilat on järjestetty uudella tavalla. Asunto voi laajeta porrastasannekohtaisen yhteistilan puolelle ja asumisen yksityisyyden ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin ITARUO Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko 2 turvallisesti omaan kotiin Helsingin asumisoikeus Oy ITARUO Kontula, 2a, Senioriasuminen Iltaruskossa Yleistä Yhtiön läheisyydes on Kontulan

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittäminen ikääntyvän väestön näkökulmasta, esimerkkejä meneillään olevista hankkeista , Seinäjoki

Asuinalueiden kehittäminen ikääntyvän väestön näkökulmasta, esimerkkejä meneillään olevista hankkeista , Seinäjoki Asuinalueiden kehittäminen ikääntyvän väestön näkökulmasta, esimerkkejä meneillään olevista hankkeista, Seinäjoki Ira Verma Tutkija, arkkitehti Sotera-instituutti, Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Esperi Hoivakoti Tilkka. Asumista ikääntyneille historiallisessa ympäristössä

Esperi Hoivakoti Tilkka. Asumista ikääntyneille historiallisessa ympäristössä Esperi Hoivakoti Tilkka Asumista ikääntyneille historiallisessa ympäristössä Huolenpitoa ja turvaa Esperi Hoivakoti Tilkka sijaitsee Helsingin Huopalahdessa historiallisella paikalla, entisessä keskussotilassairaala

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Palvelukorttelit Ira Verma

Palvelukorttelit Ira Verma Vanhusneuvostopäivä Paasitorni Palvelukorttelit Ira Verma Ympäristöministeriön julkaisusarja, 2017 Verma, I (toim.) Kurkela, T. ; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille,

Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on jo hieman palveluiden tarvetta. Kyseessä ei siis

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle

PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle PALVELUASUMISEN KONSEPTI Elementit-E Oy:lle SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT TOIMEKSIANTAJA Työmme toimeksiantajana on Elementit-E Oy. Yrityksen yhteyshenkilönä toimi yrityksen toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen.

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä Aalto 21.9.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen pienempiin, kadun kaarevaa linjaa seuraaviin osiin.

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA IKÄÄNTYVILLE, JÄRVENPÄÄ ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikääntyvien tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Järvenpäässä

Lisätiedot

Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille,

Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, Attendo Aviapolis on huhtikuussa 2019 Vantaalle valmistuva laadukas ja viihtyisä täyden palvelun senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on jo hieman palveluiden tarvetta. Kyseessä ei siis

Lisätiedot

104,0 m², 3h, k,

104,0 m², 3h, k, Kohteen ilmoittaja Nimi: Teppo Tuijula Puh: 0500 530 942 Solid House Oy LKV, Turku Eerikinkatu 13, 3 krs. 20100 Turku Puh: 044 282 0038 MAASEUDUN RAUHAA JA VÄLJÄÄ ASUMISTA Tässä paikassa voit yhdistää

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Palvelutalo Attendo Mellunmäki aukeaa

Palvelutalo Attendo Mellunmäki aukeaa Attendo Mellunmäki on helmikuussa 2019 Itä- Helsinkiin valmistuva laadukas ja viihtyisä palvelutalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on jo hieman palveluiden tarvetta. Kyseessä ei siis ole aivan

Lisätiedot

ASUNTO OY MÄNTSÄLÄN Apponen

ASUNTO OY MÄNTSÄLÄN Apponen ASUNTO OY MÄNTSÄLÄN Apponen ASUNTO OY MÄNTSÄLÄN Apponen Kauniita koteja vanhan kenkätehtaan lumoavassa miljöössä Asunto Oy Mäntsälän Apponen tarjoaa rauhallista asumista vanhan kenkätehtaan lumoavassa

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot