Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12"

Transkriptio

1 Lastentarhanopettajan opintosuunta Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo Käyttäytymistieteellinen tiedekunta /

2 Sisältö Mitä opiskelet? Opintosuunnan tavoitteita Tutkintorakenne Opetussuunnitelma ja opetusohjelma Opiskelu käytännössä Opintopolku ja opintojen suunnittelu Ryhmäjako ja opintoihin ilmoittautuminen Opinto-oikeus ja tutkinnon suorittamisaika Käytännön kysymyksiä Opintoneuvonta Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen 2

3 Tervetuloa joukkoomme, uudet opiskelijat! Lastentarhanopettajan opintosuuntaan on hyväksytty yhteensä 140 uutta opiskelijaa, joista 100:lle myönnetty oikeus Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op suorittamiseen (Lastentarhanopettajan opintosuunta) 20:lle myönnetty oikeus sekä Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op suorittamiseen että Kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op (Varhaiskasvatuksen opintosuunnalla) suorittamiseen 3

4 Tervetuloa joukkoomme, uudet opiskelijat! Hakeneita 770 (valintakokeeseen osallistui 558) paikan vastaanottaneet 140. Ensikertalaisia 112 Noin 30:llä aiempia opintoja (joista puolella suoritettu tutkinto: FM, KM, HUK sosionomi ym.) 4

5 Opintosuunnan tavoitteita ja sisältöjä Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Sokla, Lastentarhanopettajan koulutus

6 Opintosuunnan keskeisiä tavoitteita (yleisten kandiohjelman tavoitteiden lisäksi) perehtymistä lapsuuteen sekä lapsen kasvuun, persoonallisuuden kehittymiseen ja oppimiseen perehtymistä julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin kehittymistä työtään tutkivaksi ja kehittäväksi lastentarhanopettajaksi harjaantumista varhaiskasvatusta kehittäväksi asiantuntijaksi, joka on sekä valmis kohtaamaan että toteuttamaan muutoksia työelämässä ja omaa valmiudet itsensä kehittämiseen. Valmiuksia jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon ja edelleen jatko-opintoihin

7 Kasvatustieteiden kandiohjelman180 op (lastentarhanopettajan opintosuunta) tutkintorakenne Kasvatustieteen perusopinnot 25 op sis 35op OPP Kasvatustieteen aineopinnot 45 op Valinnaiset opinnot 35 op Kasvatustieteen kandidaatti 180 op Kieli-, ja viestintä opinnot 15 op. Sis. 10op kasvisbuffaa Varhaiskasvatuksen sisältöpinnot 60 op

8 Mitä ovat 35op valinnaiset opinnot? Valinnaiset opinnot 25op voivat olla mitä tahansa yliopistollisia opintoja Suositeltava: Taito-, ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti kestävä kehitys 5op 8

9 Mitä ovat 35op valinnaiset opinnot? HUOM! 10op tulee olla valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista EDUK214 Aivot ja oppiminen 5op EDUK311 Kasvatussosiologia 5op EDUK012 Kasvatustieteen erikoiskurssi 1 5op EDUK015 Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus 5op EDUK016 Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5op EDUK017 Mediakasvatuksen perusteet 5op EDUK018 Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä 5op EDUK011 Ohjaus, mentorointi ja asiantuntijuus 5op EDUK304 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5op EDUK019 Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5op

10 Opetussuunnitelma Voimassa tavallisesti kolme lukuvuotta. Nykyiset Sisältää opintojaksoista: tavoitteet ja sisällöt laajuus opintopisteinä suositeltu suoritusajankohta toteutustapa kirjallisuus arviointimenetelmät, -kriteerit ja -asteikko vastuuopettaja

11 Opetusohjelma Voimassa 1 lukuvuoden kerrallaan Sisältää opintojaksojen tarkemman toteutuksen ja työtavat (esim. luentoja ryhmäopetuksen määrä, tentti, essee ) ajoituksen (esim. 1. opintovuosi, 2.periodi) opettajat

12 Opetussuunnitelma + Opetusohjelma + Opetusaikatiedot + mahdolliset lisätiedot opiskelijalle = WebOodin opinto-opas weboodi.helsinki.fi/ Opinto-oppaat Kasvatustieteellinen tiedekunta Kasvatustieteiden kandiohjelma Lastentarhanopettajan opintosuunta

13 Optio KM-tutkintoon, Varhaiskasvatuksen opintosuunta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Sokla, Lastentarhanopettajan koulutus Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

14 Mikäli on syksyllä 2017 saanut oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen (20 opiskelijaa) Maisterin tutkinnon opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Syventäviä opintoja voi kuitenkin poikkeustapauksessa aloittaa, kun kandidaatin tutkinnon opinnot on pääosin suoritettu. Kandidaatin tutkielma tulee olla palautettuna ennen kuin aloittaa maisteriopinnot. ( kandi palautettu, 10 op kandiopinnoista puuttu) 14

15 Opetuksen toteutus Opetuksen periodisointi Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Sokla, Lastentarhanopettajan koulutus Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

16 Opetuksen periodisointi Lukuvuosi jakautuu 4 opetusperiodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Opetusperiodi kestää 7 viikkoa Tentti- ja lukuviikot Järjestään tenttejä ja tutkintoon kuuluvaa opetusharjoittelua (ei järjestetä opetusta). ovat tarkoitettu omatoimiseen työskentelyyn (esseet, tenttiin lukeminen, portfolion tekeminen jne.) 16

17 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

18 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät HOPSin laadintaan vaikuttavat useat tekijät Opiskelijan mahdolliset aiemmat opinnot ja korvaavuudet Koulutuksen opetusohjelma ja opintopolku Opiskelijan omat opiskelutottumukset ja suunnitelmat Ensimmäisenä opintovuonna laadittu HOPS Konkreettinen suunnitelma opinnoista Korvaavuuksien selvittäminen Suunnitelma opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä Luo opiskelijalle tietopohjan tutkintoon kuuluvista opinnoista ja niiden ajoittumisesta tutkintoon 18

19 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät Opintojen suunnittelu toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen kautta Lastentarhanopettajan opintosuunnassa HOPS laaditaan osana opintojakson Opettajuus ja viestintä 2op HOPSin tavoitteena on Helpottaa opintojen suunnittelua Auttaa opiskelijoita hahmottamaan opiskeluprosessia ja tutkintoa kokonaisuutena Hyvä kokonaiskuva opinnoista sekä suunnitelma opintojen suorittamisesta tulevina lukukausina 19

20 Opintopolku Auttaa valmistumaan tavoiteajassa Laskennallinen opintopistemäärä/opintovuosi (60 op) Päivitetään vuosittain Tärkeä opintojen suunnittelun työväline, avuksi mm. HOPSin laatimisessa Löytyy Opintoni-sivuilta:

21 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät Kandidaatin tutkinnon opintojen sijoittuminen pääpiirteissään, mm. vharjoittelut vkandidaatin tutkielma Vapaasti valittavat opinnot 21

22 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät: Harjoittelut Harjoittelut (yht. 15 op) perusopintopolun mukaisesti Harjoittelut, osa 1:Eheyttävä harjoittelu 8 op 2. vuoden keväällä Syventävä harjoittelu 7 op 3. vuoden keväällä (myös syksyllä mahdollista suorittaa) 22

23 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät Harjoittelut - käytäntöä: Harjoitellaan kenttäpäiväkodeissa ympäri pk-seutua Harjoitteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa (tarkasta ilm.ajat) Harjoitteluihin on vaadittuja edeltäviä opintoja, mitkä täytyy suorittaa ennen kuin ilmoittautuu harjoitteluun Koordinaattori hankkii harjoittelupaikan kenttäpäiväkodista Harjoittelupaikkaa ei voi hankkia itse Työkokemuksella EI saa korvattua kokonaisuudessaan harjoitteluja 23

24 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät Harjoittelut 15 op - käytäntöä: - HUOM! jälkeen opinto-oikeuden saaneilta tarkistetaan uuden lain mukaisesti rikostaustaote ennen Eheyttävän harjoittelun aloittamista (tästä tietoa myöhemmin) - Opintoja varten myönnettävä ote on maksuton. - Tilaa hyvissä ajoin ennen ilmoitettua tarkistusajankohtaa (toimitusaika n. 7 päivää). - Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Vanhentuneen tilalle tilattava uusi! 24

25 Opintojen suunnittelu (HOPS) ja siihen vaikuttavat tekijät Kandidaatintutkielma 10 op (sis. seminaarit 4 op) Kandidaatin tutkielma ajoittuu 3. opintovuoden syksyyn (periodit 1. ja 3.) Valinnaiset opinnot 2. ja 3. opintovuosi 25

26 Opintojen suunnittelu (HOPS), tutkinnon nopeuttaminen 2,5 vuotta Vapaasti valittavia ja kieli- ja viestintäopintoja kesäopintoina Harjoittelut 15op, osa 2: Syventävä harjoittelu 7op (nopeuttajat) 3vsk:n syksy Kandidaatin tutkielmaseminaari 4op alkaa 2.vsk:n keväällä nopeuttajille ja jatkuu 3vsk:n 1. periodi -> huom! Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op tällöin 2. vsk.n syksy ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op 2vsk:n kevät 26

27 Lähdössä vaihtoon? Suositus 3vsk. Aloita silloin kandi joko 2vsk:n keväällä (lähdössä 3vsk:n syksy) tai sitten siihen merkityssä ryhmässä 3 vsk:n 1.periodi (lähdössä 3vsk- kevät) 27

28 Opettajuus ja viestintä 2 op Opettajatuutorisi kertoo milloin palautat HOPSin opettajatuutoreille Moodleen Opiskelija voi halutessaan pyytää HOPSistaan palautetta opettajatuutorilta Kirjoita HOPSiisi ne epäselvät tai sinua pohdituttavat asiat, joista haluaisit opettajalta palautetta tai joista haluaisit keskustella HUOM. Opiskelijan vastuu omien opintojen suunnittelussa ja opintojen etenemisen seurannassa! 28

29 Opintoihin ilmoittautuminen

30 Opintoihin ilmoittautuminen Opintopolku (korvaavuudet, edeltävät opinnot) määrittää sen mihin opintoihin 1. vuoden opiskelijan tulee ilmoittautua Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta Opiskelija vastaa itse oman työjärjestyksensä laatimisesta ja opetusryhmiin ilmoittautumisesta 30

31 Opintoihin ilmoittautuminen Pe 1.9. klo Tuutorit auttavat opintoihin ilmoittautumisessa Minerva K220 ATK-luokassa Tilaisuus ei ole pakollinen, vaan ilmoittautumisen voi tehdä myös itsenäisesti esim. kotikoneelta 31

32 Opintoihin ilmoittautuminen Ilmoittautua täytyy: Luennoille Ryhmäopetukseen Harjoitteluopintoihin Kandidaatin tutkielma seminaariin (mikäli aloitat kandidaatin tutkielman tekemisen jo 1. opintovuoden aikana) Tentteihin Ilmoittautuminen kursseille päättyy noin 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua, lukuun ottamatta harjoitteluja, joissa ilmoittautuminen päättyy aikaisemmin. 32

33 Opintoihin ilmoittautuminen Ilmoittaudu aina samaan ryhmään (1-7) kaikissa saman periodin opintojaksoissa >Päällekkäisyyksiltä välttyminen. Näin ryhmät myös täyttyvät tasaisesti. 33

34 Opintoihin ilmoittautuminen vilmottaudu opintoihin lv seuraavasti vtuutorryhmät A ja B = lukujärjestyksen ryhmä 1 v Tuutorryhmät C ja D = lukujärjestyksen ryhmä 2 vtuutorryhmät E ja F = lukujärjestyksen ryhmä 3 vtuutorryhmät G ja H = lukujärjestyksen ryhmä 4 vtuutorryhmät I ja J = lukujärjestyksen ryhmä 5 vtuutorryhmät K ja L = lukujärjestyksen ryhmä 6 vtuutorryhmät M ja N = lukujärjestyksen ryhmä 7 34

35 Opintoihin ilmoittautuminen Jos opintokorvaavuuksien vuoksi ilmoittaudut 1. vuoden opintojen lisäksi myös jo 2. vuoden opintoihin (huomioi edeltävien opintojen vaatimukset), voi 2. vuoden opinnoissa ryhmänumero vaihdella sen mukaan, miten 2. vuoden ryhmissä ja omassa työjärjestyksessäsi on tilaa. HUOM! 1. VUODEN OPINTOJEN PRIORISOINTI! 35

36 Opintoihin ilmoittautuminen Mikäli vaihdat ryhmää tai et osallistu kurssille, muista perua ilmoittautuminen! Näin et vie paikkaa muilta opiskelijoilta. Ilmoittautumisen perumisen voit tehdä itse WebOodissa ennen opintojakson alkua. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen opettaja voi lisätä ryhmään Kevätlukukauden opintoihin ilmoittautuminen alkaa myöhemmin syksyllä 36

37 Tenttikäytännöt

38 Tenttikäytännöt Luennon yhteydessä olevat tentit Ilmoittaudutaan opetukseen ilmoittautumisen yhteydessä Tentin voi uusia tiedekuntatentissä 2 kertaa lukuvuoden aikana Tentit löytyvät WebOodista Tentit-välilehdeltä sekä ensimmäinen tentti myös opetustapahtuman yhteydessä Laitostentit (uusinnat) Jos suorittaa tentin muulloin kuin luentojen yhteydessä (esim. sairastuu), tentti suoritetaan tiedekunnan tentissä.

39 Opintoja koskevia linjauksia Helsingin yliopisto Opiskelijan tulee suorittaa tehtävät annetussa määräajassa. Opintojakson osasuoritukset vanhenevat vuodessa. Tutkintoihin ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudelleen Tutkintoon voi käyttää opintoja enintään 10 % yli tutkinnon minimilaajuuden

40 Opetusta ja opintoja koskevia ohjeita Kasvatustieteellinen tiedekunta Opintojakson ensimmäiselle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus Sairauden tai muun pakottavan syyn johdosta poissa voi olla korkeintaan 10 % opetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti myös luennoille Luennot ovat olennainen osa opintojaksoa, siellä voidaan mm. antaa tehtäviä ryhmäkerroille ja tenttiin voi tulla luennoista erillinen kysymys. Opintosuoritukset WebOodissa 2 kuukauden sisällä Opettajalla kuukausi aikaa tarkistaa tehtävät, jonka jälkeen rekisteröintiin aikaa kuukausi 4 0

41 Opinto-oikeus Olet saanut opinto-oikeuden tietyn opintosuunnan opintoihin Jos haluat suorittaa muiden koulutusohjelmien/opintosuuntien opintoja, tulee näistä opinnoista sinulle valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen osalta on tarkistettava ovatko kyseiset opinnot vapaasti opiskeltavissa pitääkö opintoihin hakea opinto-oikeutta oikeutta, vai ovatko opinnot kokonaan suljettuja (= ei muille kuin ao. koulutusohjelman opiskelijoille)

42 Opintojen rekisteröinti Opintosuoritukset rekisteröidään aina sillä laitoksella, joka järjestää kyseisen opintojakson opetuksen Koulutuksessa rekisteröinnin hoitaa Siltavuoren opsieklijapalvelut Opiskelija voi seurata rekisteriään WebOodista Opettajalla on 1 kk aikaa arvostella suoritus, jonka jälkeen toimistolla on vielä 1 kk aikaa viedä suoritus rekisteriin eli opiskelija voi joutua odottamaan suoritustaan WebOodin rekisteriin 2 kk 42

43 Opiskelijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki merkinnät näkyvät rekisterissä! Muista tarkistaa opintosuorituksesi säännöllisin väliajoin WebOodista! 43

44 Kieliopinnot 1) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomalaisessa koulujärjestelmässä suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan (3 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä (3 op) Vieraan kielen opinnot yhdessä vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla (4 op) Kypsyysnäyte koulusivistyksen kielellä

45 Kieliopinnot 2) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla: Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Opiskelija suorittaa suomen ja ruotsin kielen opintoja omalla taitotasollaan op. Vieraan kielen opinnot yhdessä opiskelijalle vieraassa kielessä (4 op) Kypsyysnäyte suomeksi 4 5

46 Opintoneuvonta: Siltavuoren opiskelijapalvelupiste Tarkista ensin, löytyykö kysymykseesi vastaus verkkosivuilta! Vastaanotto- ja puhelinajat: ma-ti ja ke-to Minerva-rakennus huone K141d puhelin Huom! Opiskelijanumero ja opintosuunta mukaan viesteihin Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi Opintojen rekisteröintiin ja koontiin Pääaineopintojen kokonaisuuksien korvaavuuksiin tai valinnaisten opintojen hyväksilukemiseen Lukuvuosi-ilmoittautumiseen ja opintojen lisäaikoihin Tutkielmien palauttamiseen ja valmistumiseen Koulutussuunnittelijan tapaaminen sovitusti. Yhteys ensin opintoneuvojaan.

47 Vaihto-opiskelu ulkomaisessa korkeakoulussa Opiskelijavaihto: Liikkuvuuspalveluiden vastaanotot siltavuorenpenkereellä Ma ja to klo /4/2017 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 47

48 Opiskeluintoa alkavaan syksyyn! Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

49 Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

50 Sisältö AHOT Opintojen korvaaminen/sisällyttäminen Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Korvaavuuskäytännöt Yleisimmät tieteenalaopintojen korvaavuudet

51 AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yliopistolaki 44 : Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa toi ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella

52 AHOTin muodot Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa (jokin oppilaitos) hankitun osaamisen perusteella Voidaan hyväksilukea sellaisenaan muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa (esim. harrastustoiminta) hankitun osaamisen perusteella. Opiskelijan tulee osoittaa saavutettu osaaminen Hyväksilukemisen muodot ovat a) Korvaaminen b) Sisällyttäminen

53 a) Opintojen korvaaminen v Aikaisemmin suoritettu opintojakso korvaa tutkintoon kuuluvan opintojakson opintopisteineen, eikä sitä tarvitse suorittaa v Jos haet korvaavuutta suoritettujen aiempien opintojen perusteella: opintojen tulee vastata osaamistavoitteiltaan, sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan v Jos haet korvaavuutta muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella: osaamisen on vastattava osaamistavoitteiltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan ja osaaminen tulee osoittaa näytöin

54 b) Opintojen sisällyttäminen Aiemmin suoritetut yliopistolliset opinnot, joilla ei ole korvattu tutkinnon pakollisia opintoja, voidaan sisällyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Ei edellytä sisällöllistä vastaavuutta tutkintovaatimuksiin, mutta opintojen tulee olla yliopistollisia

55 AHOTin tarkentavia linjauksia Helsingin yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukemista ei tarvitse erikseen hakea. Otettava huomioon 10 vuoden opintojen vanhenemissääntö Opinnäytteitä ei hyväksilueta Yliopistossa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea yhteensä enintään 90 opintopistettä ja maisterin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei hyväksilueta ylempään korkeakoulututkintoon. Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään tutkintoihin mahdollisimman täysimääräisinä. Tämä tulee selvittää ennen vaihtoon lähtöä.

56 Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Opintopolun soveltaminen lukujärjestystä tehdessä Korvaavuuksien merkitys opintojen ajoittumiselle riippuu niiden määrästä sekä siitä, miten opintonsa suunnittelee Pääsääntöisesti korvaavuudet nopeuttavat opiskelijan valmistumista ja/tai keventävät työtaakkaa Huom! Nopeuttaminen voi olla välillä vaikeaa täysien ryhmien vuoksi.

57 Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Opintopolun soveltaminen lukujärjestystä tehdessä Korvaavuuksien merkitys opintojen ajoittumiselle riippuu niiden määrästä sekä siitä, miten opintonsa suunnittelee Pääsääntöisesti korvaavuudet nopeuttavat opiskelijan valmistumista ja/tai keventävät työtaakkaa Huom! Nopeuttaminen voi olla välillä vaikeaa täysien ryhmien vuoksi

58 Hyväksilukemisen käytännöt Hyväksilukemista haetaan e-lomakkeella: Kielikeskus vastaa kieliopintojen korvaavuuksista Lisätietoa kielikeskuksen opintoneuvojalta: Siltavuoren opintopalvelut vastaa Valmiiden tieteenalanopintojen (kasvatustiede) opintokokonaisuuksien korvaavuuksista Valinnaisiksi opinnoiksi tulevien opintojen hyväksilukemisesta Opettaja vastaa Oman opintojakson korvaamisesta aiemmalla opintosuorituksella

59 Olen suorittanut kasvatustieteen perusopinnot Mitä saan korvattua? ( huom! Linjaukset vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa 5.9) Kasvatustieteen perusopinnot 25op korvaavat perusopinnot sellaisenaan Kuitenkin suositellaan, että muilla kuin opettajasuuntauksella tehdyillä perusopinnoilla valinnaisiin opintoihin suoritetaan perusopinnoista Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (5 op). Pienten lasten pedagogiikka 5op 5 9

60 Olen suorittanut kasvatustieteen aineopinnot Mitä saan korvattua? ( huom! Linjaukset vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa 5.9) Korvaavuudet katsotaan opintojaksoittain. Hae korvaavuutta erikseen jokaisesta opintojaksosta, joka mielestäsi vastaa jotain jo suorittamaasi aineopintotasoista opintojaksoa. Huomaa, että kandidaatintutkielmaa ei voi korvata. Mahdollisesti korvaa suoraan menetelmäopinnot 6 0

61 Olen aineenopettaja/ suorittanut OPP 60op Pitääkö minun tehdä koko tutkinto? (Vahvistetaan 5.9) Yliopistossa suoritetut OPP 60op korvaa kasvatustieteen perusopinnot 25op -> muut hyväksiluvut yksittäinen hakemus Kuitenkin suositellaan, että muilla kuin opettajasuuntauksella tehdyillä perusopinnoilla valinnaisiin opintoihin suoritetaan perusopinnoista Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (5 op). Pienten lasten pedagogiikka 5op

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! 29.8.2017 kello 11.00 14.00 3.10.2017 1 Päivän aikataulu klo 11.00-11.30 Yhteinen osuus KO ja KÄ klo 11.30-11.50 SOOL info klo 11.50-12.15 Tuutorien osuus KO (tila K232) ja KÄ

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Uusien opiskelijoiden infotilaisuus ti 29.8.2017 29.8.2017 1 Sisältö Mitä opiskelet? Orientoivan viikon ohjelma Tutkintorakenne Opetussuunnitelma ja opetusohjelma Opiskelu käytännössä

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! 29.8.2017 klo 11.00 14.00 29.8.2017 1 29.8. päivän aikataulu Klo 11.00-11.30 Yhteinen osuus KO ja KÄ Klo 11.30-11.50 SOOL info Klo 11.50-12.15 Tutorien osuus KO (tila K232) ja

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Teol.tdk 2.10.2012 B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Kasvatustieteellinen tiedekunta 28.8.2017 1 Maanantai 28.8.2017 ohjelma 9.00 9.30 Opettajan pedagogiset opinnot / Aineenopettajan

Lisätiedot

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA!

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! 1.9.2017 05/09/2017 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA 180 OP Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op Politiikka ja viestintä, aineopinnot (sis.

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA. Menettelyohje OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN POLAMKISSA Menettelyohje Voimassa 1.8.2016 alkaen Päivitys 23.4.2017 SISÄLLYS 1 HYVÄKSILUKEMISEN PROSESSIKUVAUS... 3 2 OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMINEN...

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tutkinnot Kaksi itsenäistä tutkintoa: alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto Luonnontieteiden kandidaatti (LuK), laajuus 180 op, 3 vuotta Filosofian maisteri

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot