1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki"

Transkriptio

1 ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi kuuluvat kustannukset 1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki PoSa tekee vuokrasopimuksen (2 kpl) asukkaan kanssa ja perii tehostetun palveluasumisen yksikössään asuvalta asukkaalta vuokraa siltä ajalta, kun asukkaan vuokrasopimus palveluasumisen yksikköön on voimassa. Vuokraan sisältyy asuminen yhden tai kahden hengen huoneessa, yhteisten tilojen käyttöoikeus, lämpö, vesi ja sähkö. Vuokra määräytyy kunkin yksikön huonekoon, jyvitysten ja tilojen kunnon mukaan, Vuokra laskutetaan kerran kuukaudessa asukkaalta. Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Mikäli asukas on tilapäisesti poissa palveluasumisen asunnostaan, voi vuokranantaja (PoSa) asukkaan luvalla ottaa hänen asuinhuoneistoonsa poissaolon ajaksi tilapäisesti lyhytaikaista palveluasumista tarvitsevan asukkaan. Tästä asuinhuoneen käyttöoikeuden luovuttamisesta sovitaan kunkin vuokralaisen kanssa erikseen. Vuokrasuhde ei katkea, mutta tältä ajalta vakituisena asukkaana olevalta ei peritä vuokraa. Vuokrasuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa asukkaan kuolemantapauksen johdosta. Laskutus ja vuokrasuhde päättyvät huoneen tyhjäyksestä seuraavana päivänä. Vuokra/ostopalvelut: Yksityinen palveluntuottaja tekee vuokrasopimuksen asukkaan kanssa. PoSa laskuttaa vuokran kuukausilaskutuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi periä vuokran myös suoraan asiakkaalta. Vuokrakustannus otetaan tällöinkin huomioon asiakasmaksua määrättäessä. Edellisestä asunnosta ei ole perusteita luopua ennen kuin päätös asumispalveluihin sijoittumisesta on tehty pysyvästi Asukas/omainen huolehtii muuttoilmoituksen tekemisestä postiin/maistraattiin 7 vrk:n kuluessa muutosta. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, asukkaan/omaisen tulee hakea asumistukea Kela:sta.

2 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu Asukkaan hoidon ja hoivan kuukausimaksu tehostetun palveluasumisen osalta määräytyy seuraavasti: Hoivamaksu lasketaan soveltuvin osin kotihoidon asiakasmaksuasetuksen laskentakaavan mukaan: asukkaan bruttotulot 563 x 35 % + (5 % yöhoitolisä) Asukkaan bruttotuloina otetaan huomioon: eläketulot ko. vuoden indeksikorotettujen eläketulojen mukaan: kansaneläke, työeläkkeet, muut eläketulot Kelan tuet: eläkkeensaajan asumistuki, hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä edelliseltä vuodelta maksetut talletusten korot veronalaiset ansio- ja pääomatulot verosta vapaat tulot mm. Valtionkonttorin maksamat verosta vapaat tulot (esim. elinkorko) maatalouden ansiotulot, metsätalouden tulot, muut ansio- ja pääomatulot viimeksi vahvistetun verotuksen mukaan muut säännölliset tulot (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 27, 28 a ) Hoidon ja hoivan kuukausimaksuun sisältyy asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen päivittäinen perushoito ja -hoiva sekä lääkehuolto (ei lääkekulut), kotihoidon tarvikejakeluna asukkaalle myönnetyt hoito- ja hygieniatarvikkeet (esim. vaipat, erillinen ohje). Hoito- ja hoivamaksu/ostopalvelut: PoSan ostaessa asukkaalle tehostettua palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta, määräytyy asukkaan hoidon ja hoivan kuukausimaksu samoin perustein kuin kuntayhtymän itsensä tuottamassa vastaavassa palvelussa. Liikelaitoskuntayhtymä perii hoidon ja hoivan kuukausimaksun asukkaalta, palvelun sisältö määräytyy palvelun tuottajan kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti samoin kriteerein kuin omissa palveluissa. 3) Ateriamaksu Asukkaalta peritään kuukausittainen ateriamaksu, joka kattaa aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Yöpala on saatavissa, ja siitä ei peritä lisäkorvausta. Ateriamaksu on yksikkökohtainen. Poissaolon (esim. loma tai sairaalahoitojakso) ajalta ateriamaksua ei peritä. Ateriamaksu/ostopalvelut: PoSan ostaessa asukkaalle tehostettua palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta, määräytyy asukkaan ateriamaksu yksikkökohtaisesti. Posa perii ateriamaksun asukkaalta samalla laskulla hoiva- ja tukipalveluiden maksujen kanssa. 2

3 4) Tukipalvelumaksu Asukkaalta peritään kuukausittain tukipalvelumaksu, joka koostuu pyykki-, siivous-, sauna- ja turvapalveluista. Tukipalvelumaksu on yksikkökohtainen. Tukipalvelumaksu kattaa: asukkaan perusvaatehuollon sekä liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesun asukashuoneen siivouksen kerran viikossa asukkaan kylvetysavun kerran viikossa asukkaan turvarannekehälytykset/asukaskutsuhälytykset Mikäli asukkaan vaatteet vaativat erityispesua pesulassa (mm. kuivapesu, hienopesu), asukas vastaa kustannuksista itse. Asukas vastaa itse myös omien mattojen, verhojen ja seinätekstiilien pesukustannuksista. Tukipalvelumaksu/ostopalvelu: PoSan ostaessa asukkaalle tehostettua palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta, määräytyy asukkaan tukipalvelumaksu yksikkökohtaisesti. Posa perii tukipalvelumaksun asukkaalta., palvelun sisältö määräytyy palveluntuottajan kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti. 5) Muut asukkaan maksettavaksi kuuluvat kustannukset kaikissa palvelumuodoissa Henkilökohtaiset hygieniatuotteet Lääkäripalvelut Lääkekustannukset Asiakas maksaa itse kustannukset. Tuotteet (mm. pesulaput ja - voiteet) tilataan tuottajalta, joka lähettää suoraan laskun asiakkaalle. Asukkaalta peritään vuosittain terveyskeskuksen vuosimaksu asukkaan ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Terveyskeskuksen vuosimaksu kattaa kaikki vuoden aikana tapahtuvat lääkärin käynnit palveluasumisen yksikössä asuvan henkilön luona. Asukas maksaa itse lääkekustannukset (mm. lääkehoito, perus- ja lääkevoiteet). Posalla on käytössä osassa omia yksiköitä koskeva koneellinen annosjakelu, jonka kustannuksia ei peritä asukkaalta, Kuljetus-, fysioterapia-, kustannukset ja muut Asukas vastaa itse kustannuksista. henkilökohtaiset maksut Mikäli henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, voidaan palvelusta periä enintään saatua korvausta vastaava maksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia (asiakasmaksulaki 4 5 mom.). 3

4 5.3 Maksun enimmäismäärät ja käyttövara Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.(laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734, 2, /387) Maksun enimmäismäärä määritetään vuosittain. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalle varataan euron käyttövara nettotulosta omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Jos käyttövara jää alle 120,00 125,00 / kk tulee ensisijaisesti hoidon ja hoivan palvelumaksua ja toissijaisesti tukipalvelumaksua alentaa (ks. kohta 5.4). Asiakkaalle jäävä euron käyttövara on tarkoitettu käytettäväksi muihin maksuihin, kuten lääkekuluihin (ks. kohta 5.4. e). 5.4 Maksun alentaminen PoSan harkintavallan perusteella ja taloudellisen tilanteen johdosta palvelusta perittävä maksua ei pääsääntöisesti jätetä perimättä. Vapautus voidaan myöntää vain erityisesti perustellusta syystä. Asiakasmaksua voidaan alentaa ensisijaisesti hoivamaksun osalta (maksukyvyn mukainen maksu) ja määrätä viimesijassa maksuksi 0 /kk, mikäli toimeentulo sitä edellyttää (nettotulot riittävät muihin asumisen maksuihin ja asiakaskohtaiseen omaan käyttöön kuuluvaan rahaan). Asiakas saa usein Kelan hoitotuen kattamaan erityisesti hoivamenoja/taloudellista rasitusta. Seuraavaksi voidaan tarkistaa asiakkaan tukipalvelun maksua, mikäli toimeentulo sitä edellyttää (nettotulot riittävät muihin asumisen maksuihin ja asiakaskohtaiseen omaan käyttöön kuuluvaan rahaan). Tämän jälkeen voidaan tarkistaa ravintomaksua, mikäli toimeentulo sitä edellyttää (nettotulot riittävät vuokraan ja asiakaskohtaiseen omaan käyttöön kuuluvaan rahaan). Lopuksi voidaan tarkistaa vuokraa, mikäli toimeentulo sitä edellyttää (nettotulot riittävät vain asiakaskohtaiseen omaan käyttöön kuuluvaan rahaan), kuitenkin siten, että asumistuen osuus kuuluu kuitenkin vuokran kattamiseen ja peritään asiakasmaksuna. Asiakasmaksun tarkistukset tehdään asteittain em. järjestyksessä, jotta asiakkaan toimeentulo turvataan. Maksun alennus myönnetään ensisijaisesti korkeiden lääkekustannusten vuoksi. Asukkaan/omaisen tulee hakea maksun alentamista asumispalvelupäälliköltä, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita sen hakemisesta. Asukkaan/omaisen tulee toimittaa kaikki tulotiedot, korko/saldotodistus ja viimeksi vahvistettu verotuspäätös. 5.5 Laskutus tilapäisen poissaolon ajalta Asukkaan joutuessa tilapäisesti sairaala- tai terveyskeskushoitoon, laskutetaan täysien poissaolopäivien ajalta vain palveluasumisen vuokra. Kotilomien ajalta laskutetaan vuokra sekä viiden ensimmäisen täyden lomavuorokauden ajalta hoidon ja hoivan kuukausimaksu. Tukipalvelumaksua ei täysien lomavuorokausien ajalta laskuteta. 4

5 5.6 Osakuukausimaksu Kun palveluasuminen alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, hoidon ja hoivan kuukausimaksu tältä osakuukaudelta (tulo- ja lähtöpäivä lasketaan mukaan palveluasumisen päiviin) laskutetaan seuraavasti: hoidon ja hoivan kk-maksu x palveluasumisen päivät kuukauden kalenteripäivät Ateria ja tukipalvelumaksu tältä osakuukaudelta (tulo- ja lähtöpäivä lasketaan mukaan palveluasumisen päiviin) laskutetaan seuraavasti: ateria- ja tukipalvelumaksu x palveluasumisen päivät kuukauden kalenteripäivät 5.7 Asiakasmaksun tarkistaminen Palveluasumisen asiakasmaksu tarkistetaan pääsääntöisesti vuosittain. Tämän lisäksi maksu tarkistetaan aina myös seuraavissa tilanteissa: asiakkaan tulojen olennaisesti muuttuessa, maksu tarkistetaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin päätös on annettu asiakkaalle tiedoksi (esim. asiakkaalle myönnetään uusi eläke, eläkkeensaajan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki) kun asiakasmaksu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin kun asiakasmaksupäätös on tehty virheellisesti. Jos virhe on vähäinen (alle 5 ), mutta se on asiakkaan edun mukainen, päätös oikaistaan seuraavasta tarkistuksesta lukien. kun asiakasmaksun perusteet muuttuvat, maksu tarkistetaan siitä alkaen, kun uusi asiakasmaksutaksa tulee voimaan Asiakasta laskutetaan toistaiseksi yhdellä laskulla, joka sisältää hoidon-, hoivan-, ateria- tukipalvelumaksun ja vuokran. Poikkeuksena ovat jotkut ostopalvelupaikat, jotka laskuttavat vuokran suoraan asiakkaalta. Asumispalveluun tulevalta henkilöltä huomioidaan välttämättömiä aiemman asunnon kuluja yhden kuukauden ajan enintään 120. Sen jälkeen maksuja ei hyväksytä. 5

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS Palvelusetelin sisällön kuvaus, vähimmäisvaatimukset ostettavaan

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot