Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo"

Transkriptio

1 Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

2 Lohkon korvauskelpoisuus Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna 2013 Lohko oli hakemuksella vuonna 2014 ja Lohkolle on maksettu ymppiä tai LFA:ta jonakin vuonna aikajaksolla Lohko on ilmoitettu lomakkeella 175 vuonna 2004 Lohkolla on ollut 20 vuotinen ympin erityistukisopimus Lisäksi harkinnanvarainen tukikelpoisuus, jos tulee yli 2 ha peltoa sitoumusajaksi Yli 65 vuotiaan viljelystä Luopumiseläkelain viljelemättömyyssitoumuksesta Viljelijältä, joka ei ole antanut ympäristösitoumusta Alan lisääminen korvauskelpoiseen lohkoon Vuodesta 2016 alkaen enintään 0,1 ha/peruslohko/vuosi Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä Min 0,5 ha Ala ja korvaus eivät saa kasvaa vaihdon seurauksena

3 Korvauskelpoisen alan lisääminen sitoumukseen HUOM! Korvauskelpoinen ala korvauksen maksun perusteena oleva ala Sitoumuksen antaneiden viljelijöiden kesken siirtyy automaattisesti, mutta sitoutumattomalta viljelijältä sitoutuneelle siirtyvät lohkot budjettirajoitteen mukaan

4 Korvauskelpoisen alan poistaminen sitoumuksesta Ilmoitetaan 1. vuoden jälkeen viljelemättömäksi Poistetaan maatalouskäytöstä Tarkoittaako myös valvonnan tekemiä poistoja? -> jo maksettu korvaus peritään takaisin

5 Luonnonhaittakorvaus (LHK) 3-osainen rakenne Degressio ha -10 % Yli 300 ha -20 % Koskee myös kotieläintilan korotusta Kesannot ja LHP-nurmet max 25 % Kesannon vastapainona viljelykasveja, myös monimuotoisuuspellot ja viherlannoitusnurmi lasketaan viljelykasveiksi Tuki maksetaan myös pysyville nurmille

6 Luonnonhaittakorvaus (LHK) Kotieläintiloille 60 /ha korotus Eläintiheysraja 0,35 ey/ha hakuvuoden eläimet ja pinta-ala huom. ero luomukotieläin 0,3 ey/ha Eläinyksikkökertoimissa muutoksia Jos 100 ha peltoa, kotieläintila tarvitsee esim. 35 lehmää 70 emakkoa 2500 munivaa kanaa Kuva: Kulmala

7 Ympäristökorvausohjelman rakenne Muutokset 2014 lopulla Ravinnetaulukot vähimmäisvaatimuksiin (huom! valvonta 1 %) 1 koulutuspäivä vähimmäisvaatimuksista tilakohtaiseen toimenpiteeseen Viljelysuunnitelma tilakohtaiseen toimenpiteeseen Peltomaan laatutesti tilakohtaiseen toimenpiteeseen Viljelykiertosuunnitelma Puutarhakasvien vähennetty lannoitus poistui lohkokohtaisista toimenpiteistä Muuta Kesanto lasketaan mukaan kasvipeitteisyyteen LHP+monimuotoisuuspell ot AB max 20 % C max 15 % Sitoumus Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 e/ha Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 e/ha Peltoluonnon Valumavesien hallinta - säätösalaojitus 70 e/ha - säätökastelu/kierrätys 250 e/ha Ympäristönhoitonurmet - suojavyöhyke 500/450 e/ha - moniv. ympäristönurmet 50 e/ha - luonnonhoitopelto 120/100 e/ha Puutarhakasvien Talviaik. kasvipeitteisyys vaihtoehtoinen - kohdentamisalue 4/18/36/54 e/ha - muu maa 4/9/11 e/ha kasvinsuojelu Org. kate puutarhakasvit - Ryhmä e/ha - Ryhmä e/ha ja siemenperuna 300/500 e/ha monimuotoisuus - viherlannoitusnurmi 54 e/ha - kerääjäkasvi 100 e/ha - saneerauskasvi 300 e/ha - monimuot.pellot 300 e/ha Tilakohtainen toimenpide 54/200 e/ha (edellytys lohkokoht. toimenpiteiden valinnalle) Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena) Perustaso mm. täydentävät ehdot ja maatalousmaan säilyttäminen Geenipankkisäilytys: Alkuperäislajikkeet Varmuuskokoelmat Alkuperäisrodut Kosteikkojen hoito 450 e/ha Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 600/450 e/ha Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 e/ha Alkuperäisrotujen kasvatus 530/300 e/ey Sopimus

8 Ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimukset Typen ja fosforin enimmäiskäyttö Epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ravinteet Orgaanisista kokonaisravinteet; N ja P Fosforilla voi tarvittaessa käyttää 5 vuoden tasausjaksoa Satotasokorjaus käytössä osalla kasveista (lohkokohtainen) Fosforilla karjanlantapoikkeus oman tilan lannan osalta luokissa hyvä ja tyydyttävä Kasvinsuojeluaineiden käyttö (tutkinto) ja varastointi (1563/ ja 7 ) Kasvinsuojeluruiskun testaus em. asetuksen 4 luvun mukaisesti Maatalousmaan säilyttäminen täydentävistä ehdoista

9 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta Lietelannan sijoittaminen peltoon tai Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Valumavesien hallinta (ei suojavyöhykkeellä) Säätösalaojitus Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys Ympäristönhoitonurmet Suojavyöhykkeet Monivuotiset ympäristönurmet Luonnonhoitopeltonurmet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (min 20 % joka vuosi) Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmet (ei luomu) Kerääjäkasvit (ei jos puutarhakasvien lisätoimenpide) Monimuotoisuuspellot Saneerauskasvit Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla tai Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu (ei luomu, ei kumina)

10 Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta Toimenpiteen vaihtaminen Puutarhakasvien viljely aloitetaan tai lopetetaan yli 1,00 ha alalla Sukupolvenvaihdos tai koko tilan hallinnansiirto Aloittaa tai lopettaa luomun Sitoumusta mukautetaan ympäristöön liittyvän neuvonnan perusteella ja neuvoja puoltaa mukauttamista Ilmoitettava kunnan viranomaiselle viimeistään 15.6, jos muutos halutaan voimaan saman tukihakuvuoden aikana Toimenpiteestä luopuminen Jos aloittaa luomuviljelyn, niin puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta on luovuttava

11 Rajauksia valinnaisissa toimenpiteissä Monivuotisia ympäristönurmia voi lisätä sitoumusvuonna LHP ei mahdollista, jos tilalla min 75 % nurmea tms. -> viherryttäminen Talviaikainen kasvipeitteisyys ei mahdollista, jos 75 % nurmea tms. -> viherryttäminen

12 Ympäristösitoumuksen ehdot Viljelykiertosuunnitelma koko sitoumuskaudelle Viljavuustutkimus Viljelysuunnitelma Ennen kasvukauden alkua ( mennessä) Suunniteltu kasvi, lannoitelaji ja -määrä Peltomaan laatutesti Kaikkien sitoumukseen sisältyvien peruslohkojen osalta kerran sitoumuskauden aikana Täytettävä arviointilomake Lohkokohtaiset muistiinpanot Suojakaistojen ja monimuotoisuuskaistojen perustaminen Koulutukseen osallistuminen Viranomaisten järjestämä yhden päivä koulutus kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana Voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä Asiakirjat on säilytettävä maatilalla

13 Viljavuustutkimus Viljelyssä olevista pelloista Jos ei ensimmäisenä vuonna ole keväällä käytössä, niin lannoituksessa typpi runsasmultaisen maan mukaan ja fosfori luokan hyvä mukaan Näytteisiin liitettävä lohko- ja sijaintitiedot Yksi näyte 0,50 5,00 ha peruslohkolta Alle 0,50 ha lohkolta viereisen lohkon tietojen, toisen kohdan mukaan tai oma näyte Jokainen näyte min 7 osanäytteestä ja tasaisesti koko lohkolta

14 Lohkokohtaiset muistiinpanot Perustietoihin lohkon sijainti, maalaji, kalkitus, pientareet, suojakaistat Tiedot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä sitoumuskauden alusta alkaen Lohkon tunnus ja pinta-ala Muokkauspäivä- ja tapa Kylvö- tai istutuspäivä Kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä Lannoituspäivä/t Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät Fosforin ja typen määrä + merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde ja syy käyttöön sekä muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet Sadonkorjuun tai niiton päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen Valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ehdoissa edellytetyt asiat

15 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Lietelannan sijoittaminen peltoon 1. v. valinta ei joka vuosi Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae, nestemäinen org. lannoitevalmiste Vähintään 20 m 3 /ha vuodessa Sijoittava tai multaava laite Ravinteiden ja orgaanisen aineiden kierrättäminen 1. v. valinta ei joka vuosi Org. aineksen kuiva-ainepitoisuus vähintään 20 % Orgaaninen lannoite, maanparannusaine tai kasvualausta, toiselta tilalta kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae Vähintään 15 m 3 /ha vuodessa Maatila ei voi samanaikaisesti luovuttaa ja vastaanottaa org. materiaalia

16 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Valumavesien hallinta Säätösalaojituksen hoitotoimenpiteet, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet Toteutus lohkoilla, joilla ollut eyt-sopimus valumavesien käsittelystä tai sääsalaojitus-, säätökastelu- tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä on lohkolla, joka on maalajiltaan eloperäinen (koko maa) tai on hapan sulfaattimaa (Sirppujoki - Liminganlahteen laskevien jokien valuma-alue) Toteutettava vuosittain hoidon aloittamisesta sitoumuskauden loppuun Ala voi kasvaa vain 3 ensimmäisen sitoumusvuoden aikana 70 /ha (säätösalaojitus) tai 250 /ha (kastelu, kierrätys)

17 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Ympäristönhoitonurmet 1. v. valinta ei joka vuosi Monivuotinen nurmikasvusto, ei pysyvän nurmen alalle Kasvusto korjattava vuosittain suojavyöhykkeiltä ja moniv. ympäristönurmilta Suojavyöhykkeet Natura- tai pohjavesialue, vesistön tai valtaojan varrella, kosteikon reunalla Saaristoalueilla kaikki korvauskelpoiset alueet Yli 3 m leveä Vain 3 ensimmäisen sit. vuoden aikana, säilytys sitoumuksen loppuun asti Monivuotiset ympäristönurmet Pohjavesialue, hapan sulfaattimaa, turvemaa, multamaa Vain 3 ensimmäisen sit. vuoden aikana, säilytys sitoumuksen loppuun asti Luonnonhoitopeltonurmi Myös yli 3 leveät kaistat mahdollisia Vähintään 2 kasvukautta, niitto min. joka toinen vuosi Max 20/5 % korvauskelpoisesta peltoalasta

18 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Talviaikainen kasvipeitteisyys 1. v. ilmoitus joka vuosi min.20% Hyväksytään seuraavat lohkot Talven yli säilytettävät nurmet ja ruokohelpi Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan, härkäpapun, herneen ja lupiinin sänki Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään kevääseen asti Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljet Syysrapsi, syysrypsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit Keväällä korjattava pellava ja hamppu Kohdentamisalueella vain 20 % osuus voidaan täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksellla Vaatimusta voi täyttää myös suojavyöhykkeillä, monivuotisilla ympäristönurmilla, LHP:lla, viherlannoitusnurmella ja monimuotoisuuspelloilla sekä moniv. puutarhakasvit -> ei kuitenkaan korvauksen maksua Ala voi vaihdella vuosittain 20 80/20-60 % välillä Kasvipeitteiset lohkot on pyrittävä sijoittamaan vesistöjen/valtaojien varsille

19 Kohdentamisalueet 1. Kasvipeitteisyyden valinnassa on enemmän vaihtoehtoja 20/40/60/80 % <-> 20/40/60 % Kasvipeitteisyyden kohdentamisalue 2. Luonnonhoitopeltoa voi olla muuta aluetta enemmän ja tukitaso korkeampi 20 % (AB) <-> 5 % (C) 3. Suojavyöhykkeen tukitaso korkeampi LHP:n ja suojavyöhykkeiden kohdentamisalue

20 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Peltoluonnon monimuotoisuus Viherlannoitusnurmet (54 /ha) Nurmi- ja heinäkasveja, siemenseoksen painosta väh. 20 % N 2 -sitojakasvin siemeniä Max 3 v. peräkkäin, luomutilalla max 2 vuotta Saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan Monimuotoisuuspellot (300 /ha) Riista- ja maisemakasveilla vuosittain perustettavat Niitty- ja lintukasveilla perustettavat 2-vuotiset Myös yli 3 m leveät kaistat Max 15 % korvauskelpoisesta alasta (LHP-nurmi+monim. pelto max 20/15 %)

21 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Peltoluonnon monimuotoisuus Kerääjäkasvit (100 /ha) 1-vuotisen viljelykasvin jälkeen kylvettävä kerääjä Italianraiheinä, muu heinä- tai muu nurmikasvi, apila-/palkokasvi tai näiden seos, öljyretikka, muokkausretikka. Vilja, jos viljelty varhaisperunaa/-vihanneksia Kylvö aluskasviksi viim. orasvaiheessa tai kylvö hieman ennen sadonkorjuuta (varhaisperuna, -vihannekset) tai jälkeen, viim Ei voi perustaa nurmea, viherlannoitusnurmea, seuraavan vuoden viljelykasvia Ei saa lannoittaa Saneerauskasvit (300 /ha) Voi valita, jos tilan viljelykierrossa peruna, sokerijuurikas, avomaan puutarhakasvit Keväällä kylvettävä öljyretikka, valkosinappi, samettikukka, näiden seokset, 2 kk Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana Saa lannoittaa - vrt. luonnonhoitopeltonurmi Max 3 v. peräkkäin samalla kasvulohkolla Ei saa päättää kemiallisesti

22 PUUTARHATILOJEN LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET 1. Orgaanisten katteiden käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 2. Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tila voi valita molemmat puutarhatoimenpiteet, mutta toteuttaa yhdellä lohkolla vain toista Viljelijä voi halutessaan valita lohkokohtaisia toimenpiteitä ja valita vuosittain sen, millä lohkoilla niitä toteuttaa Korvaus toimenpiteestä maksetaan vain näille lohkoille Tila voi valita näistä 0-2 (mutta max. 1/lohko/v) Lisäksi valittavissa peltoviljelyn toimenpiteitä Luomulle oma tuki, luomutilat voivat kuitenkin toteuttaa myös soveltuvia ympäristökorvaustoimia (puutarha-toimista vain katetoimenpidettä)

23 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 1. v. valinta --- joka vuosi min. 0,05 ha:n alalla Ne tilat, joiden viljelemille puutarhakasveille on olemassa vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä; biologinen tai mekaaninen menetelmä Menetelmäryhmä 1: Monivuotiset puutarhakasvit avomaalla: makroeliövalmisteet (= pölyttäjät), petopunkit, mehiläisten levittämät mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet (mm. Prestop Mix), ja sekä kasvutunnelit (500 /ha) Menetelmäryhmä 2: 1- ja monivuotiset puutarhakasvit: mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet (GlioMix, Prestop, Mycostop) tuhohyönteisverkot, rikkakasvien torjunta tunnistavalla haralla (hedelmäpuut, herukka), traktorikäyttöisellä liekittimellä tai vastaavalla menetelmällä (350 /ha) Vähintään 1 lohko/vuosi

24 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 1. v. valinta joka vuosi min. 0,05 ha:n alalla Mehiläisiä käytettäessä min. 2 pesää/ha EI kimalaisia avomaalle!!! tunnelissa saa käyttää, EI korvausta Taulukon 8 kasvikohtaisista menetelmistä käytettävä ainakin yhtä menetelmää/v Jos vaihtoehtoinen menetelmä epäonnistuu, voi täydentää kemiallisin menetelmin perusteet kirjattava lohkokirjanpitoon Tehoa on seurattava, seurannan apuvälineet ja menetelmät sitoumusehdoissa Lohkomuistiinpanot tarkasti ja varmentaminen valmisteiden ostokuiteilla

25 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

26 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Menetelmäryhmä 2 (350 /ha) Hyönteisverkot (vihannekset ja marjat) Ruiskulla levitettävät sieni-, virus- ja mikrobivalmisteet (marjat, hedelmät ja vihannekset) Rikkakasvien mekaaninen torjunta Traktorikäyttöisellä liekittimellä, tarkkuusharalla tms. laitteella (vihannekset, marjat, hedelmät ja taimitarhakasvit) Vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana

27 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - valinta 1. vuotena; vähintään 0,05 ha/v - Katteen peitettävä 90 % katettavasta alasta (esim. riviväleistä) 1-vuotisten puutarhakasvien rivit ja monivuotisten kasvien rivit tai rivivälit katettava Vähintään 1 lohko/vuosi 1-vuotinen puutarhakasvien rivit 30.6./31.7. mennessä: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi, muu org. materiaali Sertifioitu siemenperuna: rivit ja rivivälit katettava oljella, koko lohko Monivuotiset kasvit, rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi, muu org. materiaali, leikattava nurmikate tai/ja Monivuotiset kasvit, rivivälit: perustettava, leikattava nurmikate, muu org. kate Rivivälinurmi on perustettava 1. sitoumusvuotena ja maanpinnan peitto 2. v Yksi (1) Reglone-ruiskutus mansikan rönsyjen poistoon sallitaan Korvaus: 1-vuotiset ja siemenperuna: 300 /ha; monivuotiset: 500 /ha

28 LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - valinta 1. vuotena; vähintään 0,05 ha/v - Katteen peitettävä 90 % katettavasta alasta (esim. riviväleistä) Hajoamaton muovikalvo tai kangas eivät ole korvattavia Korvausta voi kuitenkin saada esim. yhdistelmälle, jossa on hajoamaton muovikate rivin kohdalla ja rivivälissä perustettu leikattava ruohokate

29 Esimerkki 15,4 ha tilan toimenpideyhdistelmistä ympäristökorvauksessa vuosina Valitut lohkotoimet: Orgaaninen kate, Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja Peltoluonnon monimuotoisuus Vuosi 2015 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 2,5 ha (petopunkit) Lohko C Ohra 6 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Salaatti 2 ha Orgaaninen kate (biokalvo) Lohko F (varhais)porkkana 3 ha Peltoluonnon monimuotoisuus (kerääjäkasvi) Vuosi 2016 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Kaura 6,5 ha Lohko C Rypsi 5,9 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Palsternakka 1,1 ha Vuosi 2017 Lohko A Mansikka 1 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 3 ha Lohko C Ohra 8 ha Lohko D Mansikka 1 ha (kasvutunneli) Lohko E Parsakaali 2,4 ha (rikkakasvien mekaaninen torjunta)

30 Esimerkki 15,4 ha tilan toimenpideyhdistelmistä ympäristökorvauksessa vuosina Valitut lohkotoimet Orgaaninen kate, Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja Peltoluonnon monimuotoisuus Vuosi 2015 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 2,5 ha (petopunkit) Lohko C Ohra 6 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Salaatti 2 ha Orgaaninen kate (biokalvo) Lohko F (varhais)porkkana 3 ha Peltoluonnon monimuotoisuus (kerääjäkasvi) Vuosi 2016 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Kaura 6,5 ha Lohko C Rypsi 5,9 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Palsternakka 1,1 ha Vuosi 2017 Lohko A Mansikka 1 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 3 ha Lohko C Ohra 8 ha Lohko D Mansikka 1 ha (kasvutunneli) Lohko E Parsakaali 2,4 ha (rikkakasvien mekaaninen torjunta)

31 Esimerkki 15,4 ha tilan toimenpideyhdistelmistä ympäristökorvauksessa vuosina Valitut lohkotoimet Orgaaninen kate, Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja Peltoluonnon monimuotoisuus Vuosi 2015 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 2,5 ha (petopunkit) Lohko C Ohra 6 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Salaatti 2 ha Orgaaninen kate (biokalvo) Lohko F (varhais)porkkana 3 ha Peltoluonnon monimuotoisuus (kerääjäkasvi) Vuosi 2016 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Kaura 6,5 ha Lohko C Rypsi 5,9 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Palsternakka 1,1 ha Vuosi 2017 Lohko A Mansikka 1 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 3 ha Lohko C Ohra 8 ha Lohko D Mansikka 1 ha (kasvutunneli) Lohko E Parsakaali 2,4 ha (rikkakasvien mekaaninen torjunta)

32 Esimerkki 15,4 ha tilan toimenpideyhdistelmistä ympäristökorvauksessa vuosina Valitut lohkotoimet Orgaaninen kate, Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja Peltoluonnon monimuotoisuus Vuosi 2015 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 2,5 ha (petopunkit) Lohko C Ohra 6 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Salaatti 2 ha Orgaaninen kate (biokalvo) Lohko F (varhais)porkkana 3 ha Peltoluonnon monimuotoisuus (kerääjäkasvi) Vuosi 2016 Lohko A Mansikka 1,5 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Kaura 6,5 ha Lohko C Rypsi 5,9 ha Lohko D Mansikka 0,4 ha (kasvutunneli) Lohko E Palsternakka 1,1 ha Vuosi 2017 Lohko A Mansikka 1 ha Orgaaninen kate (olki) Lohko B Mansikka 3 ha Lohko C Ohra 8 ha Lohko D Mansikka 1 ha (kasvutunneli) Lohko E Parsakaali 2,4 ha (rikkakasvien mekaaninen torjunta)

33 Esimerkin toimenpideyhdistelmistä maksettavat ympäristökorvaukset Vuosi 2015 Lohko A (mansikka 1,5 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Orgaaninen kate 500 /ha Korvaus 700 /ha X 1,5 = 1050 Lohko B (mansikka 2,5 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Vaihtoeht. kasvins. 500 /ha Korvaus 700 /ha X 2,5 =1750 Lohko C (ohra 6 ha) Ravinteiden käyttö 54 /ha Korvaus 54 /ha x 6 = 324 Lohko D (mansikka 0,4 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Vaihtoeht. kasvins. 500 /ha Korvaus 700 /ha x 0,4 = 280 Lohko E (salaatti 2 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Orgaaninen kate 300 /ha Korvaus 500 /ha x 2 = 1000 Lohko F (porkkana 3 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Peltoluonnon monim. 100 /ha Korvaus 300 /ha x 3 = 900 Vuosi 2016 Lohko A (mansikka 1,5 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Orgaaninen kate 500 /ha Korvaus 700 /ha x 1,5 = 1050 Lohko B (kaura 6,5 ha) Ravinteiden käyttö 54 /ha Korvaus 54 /ha x 6,5 = 351 Lohko C (rypsi 5,9 ha) Ravinteiden käyttö 54 /ha Korvaus 54 /ha x 5,9 = 318,6 Lohko D (mansikka 0,4 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Vaihtoeht. kasvins. 500 /ha Korvaus 700 /ha x 0,4 = 280 Lohko E (palsternakka 1,1 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Korvaus 200 /ha x 1,1 = 220 Vuosi 2017 Lohko A (mansikka 1 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Orgaaninen kate 500 /ha Korvaus 700 /ha x 1 = 700 Lohko B (mansikka 3 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Korvaus 200 /ha x 3 = 600 Lohko C (ohra 8 ha ) Ravinteiden käyttö 54 /ha Korvaus 54 /ha x 8 = 432 Lohko D (mansikka 1 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Vaihtoeht kasvins. 500 /ha Korvaus 700 /ha x 1 = 700 Lohko E (parsakaali 2,4 ha) Ravinteiden käyttö 200 /ha Vaihtoeht kasvins. 350 /ha Korvaus 550 /ha x 2,4 = 1320 Yhteensä 4980 Yhteensä 2219,6 Yhteensä 3752

34 Erillinen haku Alat ilmoitetaan vuosittain syksyllä toteutuneen alan perusteella, jotka eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin Lietelannan sijoittaminen peltoon Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

35 EFA-typensitojakasvit ja ympäristökorvaus EFA-typensitojakasvialalle Voidaan maksaa korvaus Ravinteiden tasapainoisesta käytöstä Lietelannan sijoittamisesta Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisestä Valumavesien hallinnasta Ei makseta korvausta Ympäristönhoitonurmista Talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä Orgaanisen katteen käytöstä puutarhakasveilla tai niiden vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta (ei viljellä puutarhakasvia) Peltoluonnon monimuotoisuudesta

36 Siirtymäsäännökset LHP, nurmi Viherlannoitusnurmi Fosforintasaus

37 Kiitos!

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo Lohkon korvauskelpoisuus 2015-2020 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK Ympäristökorvaus Nitraattiasetus Airi Kulmala MTK Huomio - Esitys perustuu tällä hetkellä käytössä oleviin luonnoksiin yms. - Yksityiskohdat annettavissa asetuksissa Muutokset mahdollisia Tärkeää osallistua

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Tukiuudistus

Tukiuudistus Tukiuudistus 2015-2020 Yhdistysten kevätkokouskierros 2015 MTK Pohjois-Savo 20.3.2015 Koulutuksen aiheet: Tukitasot ja maksatus Lohkojen korvauskelpoisuus Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Perustuki

Lisätiedot

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä)

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Mesikasviviljelmät ja tuet 20.3.2018 Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Aineisto koottu Mavin ympäristökorvauksen koulutusaineistosta sekä vuoden 2018 tukihakukouluksen

Lisätiedot

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat MTK Pohjois-Savo 10.4.2017 Jari Kajan Haasteita / Kysymyksiä Budjetti on realismia olettaa, että määrärahat eivät ainakaan lisäänny Tukien tasaaminen

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo 31.3.2015 Jari Kajan Kipukohdat Yleislainsäädännön uudistus: Tukiuudistus: Nitraattiasetus * Tukijärjestelmät Eläinsuojeluasetus * Hallinnon uudistus Ympäristönsuojeluasetus

Lisätiedot

Tukiuudistus 2015 2020

Tukiuudistus 2015 2020 Tukiuudistus 2015 2020 Miten ohjelma lähti käyntiin? Mitä on otettava huomioon? MTK Pohjois-Savo 4.6.2015 Jari Kajan Tämän hetken ajatukset, top 3 Tukiehdot Täydentävät ehdot Oman talouden hallinta Tiedon

Lisätiedot

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020

Ympäristökorvaus. Ohjelmakausi 2014 2020 Ympäristökorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 Timo Iivonen p. 0295 024546 18.3.2015 1.4.2015 1 Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Ympäristökorvaus

Ympäristökorvaus Ympäristökorvaus 2015-2020 Perustuu 6.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Sitoumuksen yleiset edellytykset Aktiiviviljelijä Vähintään 5,00 ha peltoa tavanomaisessa viljelyssä tai vähintään 1,00

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 7.1.2016 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 18.3.2015 18.3.2015 1 Ympäristökorvaus ja luomutuotanto Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Viljelijäkoulutus. Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot

Viljelijäkoulutus. Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot Viljelijäkoulutus Ympäristökorvaus, muutokset Valvonnassa esiin tullutta Täydentävät ehdot 11.04.2018 Mitä haussa tänä vuonna? Haussa Uusjakoalat korvauskelpoiseksi (max. 5 ha) Ympäristösopimuksia Myös

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta

Ympäristökorvaus LHK. Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha. lohkoihin EI MUUTA. Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Tilusjärjestelyiden kautta 2016 Lohkojen lisäys sitoumuksiin: Ympäristökorvaus LHK Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha 0,10 ha lisäyksiä korvauskelpoisiin lohkoihin Tilusjärjestelyiden kautta Lohkot jotka ovat tippuneet järjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015)

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2017 Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2016 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2017 Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2016 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Ajankohtainen maatalouspolitiikka. Juha Lappalainen

Ajankohtainen maatalouspolitiikka. Juha Lappalainen Ajankohtainen maatalouspolitiikka Juha Lappalainen 11.1.2018 Ajankohtainen maatalouspolitiikka Ajallinen ulottuvuus: Kuluva vuosi Nykyinen ohjelmakausi Siirtymäkausi Seuraava ohjelmakausi 2018 2019 2020

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue PÄIVI LAASANEN LAUKAAN YTA Uusia asioita 65 vuoden yläikäraja poistuu Sadonkorjuuvaatimus poistuu, mutta markkinakelpoinen kasvusto on oltava Tilatyypin jako kotieläin/kasvinviljely

Lisätiedot

Tukihakukoulutukset 2018

Tukihakukoulutukset 2018 Tukihakukoulutukset 2018 Ympäristö Muutokset vuonna 2018 ja muistettavia asioita Sivu 1 20.4.2018 Mitä haussa tänä vuonna? Mitä haussa? Ohjaavana tekijänä onko tavoitteet saavutettu Hakuasetus VNA 148/2018

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä

Ympäristökorvausjärjestelmä Ympäristökorvausjärjestelmä Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna Yläikäraja poistuu Ei kotieläintilan määritelmää Lohkokohtaiset toimenpiteet Erityistukisopimuksia sitoumuksen alle Kohdentamisalueet

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015

YMPÄRISTÖKORVAUS. Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit 4.4.2015 4.4.2015 2 YMPÄRISTÖSITOUMUS Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet 4.4.2015 3

Lisätiedot

Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka

Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka Tukien hakeminen sähköisesti (3/3) Mavin koulutusmateriaalia täydentänyt Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 2 Ylikoski Päätukihaku Maatilantiedot tarkistettava Eläintiedot (hevoset & siipikarja) Maankäyttölajit

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen

Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus Merja Lehtinen Korvauskelpoisuus,LHK, Ympäristökorvaus 3.4.2016 Merja Lehtinen 5.4.2016 Korvauskelpoisuus Peruslohkon korvauskelpoisuus -> lohkon pysyvä ominaisuus Lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos se poistuu maatalouskäytöstä

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 6.6.2017 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Vipupalvelu Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

erikseen mainitut lohkot

erikseen mainitut lohkot Ympäristökorvaus 5-vuotinen sitoumus Ei ylä-ikärajaa Korvauskelpoiset lohkot: Lohkot jotka ovat olleet tukikelpoisia 2014 Eräät erikseen mainitut lohkot jotka ovat olleet peltoa 2014 saavat korvauskelpoisuuden

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Perustuu valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen ja Airi Kulmala

Ympäristökorvaus Perustuu valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen ja Airi Kulmala Ympäristökorvaus 2015-2020 Perustuu valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen ja Airi Kulmala Sitoumuksen yleiset edellytykset Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät Aktiiviviljelijä, ei yläikärajaa Vähintään

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja valvonta

Ympäristökorvaus ja valvonta Ympäristökorvaus ja valvonta Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2018 Kuva: Maarit Solla Tilastoja ympäristökorvaussitoumuksista 2017 Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonhaittakorvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 13.3.2015 12.3.2015 1 Ympäristökorvaus, Luonnonhaittakorvaus Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016

Ympäristökorvaus Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvaus 2016 Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2016 Ympäristökorvauksen säädösten muutokset Komissio hyväksynyt 29.2.2016 Manner-Suomen maaseudun

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Valkeaniemen Pirtti 14.12.2016 Eeva Sirkkilä Loimaan maaseutupalvelut 1 19.12.2016 Lohkokohtaiset toimenpiteet 1. Lietelannan sijoittaminen peltoon 2. Ravinteiden

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. MTK/Maatalouslinja Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne MTK/Maatalouslinja 13.3.2014 Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013-2020 Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos

Lisätiedot

Ajankohtainen maatalouspolitiikka Juha Lappalainen/Johanna Andersson

Ajankohtainen maatalouspolitiikka Juha Lappalainen/Johanna Andersson Ajankohtainen maatalouspolitiikka 4.4.2018 Juha Lappalainen/Johanna Andersson Ajankohtainen maatalouspolitiikka Ajallinen ulottuvuus: Tämä vuosi Nykyinen ohjelmakausi Siirtymäkausi Seuraava ohjelmakausi

Lisätiedot

Ajankohtainen maatalouspolitiikka MTK, Maatalouslinja

Ajankohtainen maatalouspolitiikka MTK, Maatalouslinja Ajankohtainen maatalouspolitiikka 9.4.2018 MTK, Maatalouslinja Ajankohtainen maatalouspolitiikka Ajallinen ulottuvuus: Tämä vuosi Nykyinen ohjelmakausi Siirtymäkausi Seuraava ohjelmakausi 2018 2019 2020

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu)

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Täydentävien ehtojen vaatimukset Koskevat kaikkia maataloustuen hakijoita Vesistön ja

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen muutostarve vuonna 2020

Ympäristökorvauksen muutostarve vuonna 2020 Ympäristökorvauksen muutostarve vuonna 2020 Maaseutuohjelman seurantakomitean esitys ja päätös Merja Lehtinen 9.4.2019 Taustaa Etupainotteinen rahan käyttö vuoden 2014 ympäristötuen maksu (v.2007-2014

Lisätiedot

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito Ympäristötuen sitoumusehdot: : Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset koostuvat lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä vaatimuksista.

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO)

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) Terho Hyvönen & Kauko Koikkalainen, Riitta Lemola, Antti Miettinen, Kristiina Regina, Eila Turtola Janne Heliölä, Mikko Kuussaari,

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1)

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Toimenpiteen kuvaus Ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristöllisesti kestävään peltoviljelyyn tähtäävästä ympäristösitoumuksen toimenpidekokonaisuudesta sekä maatalouden

Lisätiedot

Ympäristökorvaus/täydentävät ehdot ja valvonta. Kuva: Maarit Solla

Ympäristökorvaus/täydentävät ehdot ja valvonta. Kuva: Maarit Solla Ympäristökorvaus/täydentävät ehdot ja valvonta Kuva: Maarit Solla Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus Tukihakukoulutukset kevät 2019 Ympäristökorvauksen muutostarve Viljelijät sitoutuivat

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Suonenjoki 11.4.2017. Heikki Inkeroinen, Puutarha- ja perunantuotannon asiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Ajankohtaista Tukihaku päättyy

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämisen ekologinen ala 2018 1 Ekologinen ala Ekologisen alan vaatimus Uudenmaan ja Varsinaissuomen maakunnissa Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, ekologista alaa on ilmoitettava vähintään 5 %

Lisätiedot

Maatalousbudjetti tulevalla ohjelmakaudella. MTK Maatalouslinja kevät 2018

Maatalousbudjetti tulevalla ohjelmakaudella. MTK Maatalouslinja kevät 2018 Maatalousbudjetti tulevalla ohjelmakaudella MTK Maatalouslinja kevät 2018 Mitä maatalousbudjetilla on saavutettu Vielä 70-luvulla maatalouden osuus oli budjetista 70 %, nyt 38 % Samalla budjetilla EU on

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella

Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Suonenjoki 6.4.2018. Heikki Inkeroinen, Puutarha- ja perunantuotannon asiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Ajankohtaista Tukihaku alkaa

Lisätiedot

Kaikenlaisia nurmilohkoja *Ympäristönurmet * Erilaiset suojakaistat * Kaistojen tukiehdot ja hoito (mitä niille saa tehdä, ei saa tehdä)

Kaikenlaisia nurmilohkoja *Ympäristönurmet * Erilaiset suojakaistat * Kaistojen tukiehdot ja hoito (mitä niille saa tehdä, ei saa tehdä) Kaikenlaisia nurmilohkoja *Ympäristönurmet * Erilaiset suojakaistat * Kaistojen tukiehdot ja hoito (mitä niille saa tehdä, ei saa tehdä) MTK Pohjois-Savo 12.4.2017 1 Jari Kajan Ympäristökorvauksen vaihtoehdot

Lisätiedot

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen Tukihaku 2015 Juha Lappalainen Yksikkötuki vuonna 2015 e/yks Yksikkötuki vuonna 2014 e/yks Muutos vuodesta 2014 e/yks Tukiyksikkö Tukimenekki yhteensä 2013 milj. e Arvioitu tuki yhteensä 2014 milj. e Arvioitu

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen 40

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk

Viljelijäinfo Ympäristökorvaus ja lhk Viljelijäinfo 2017 Ympäristökorvaus ja lhk Tukihakemuksen sudenkuopat asiakirjapuutteet; ajantasaiset viljavuusnäytteet ja vuosittainen viljelysuunnitelma. verkkotentti tai koulutuspäivä (30.4.17 mennessä)

Lisätiedot

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen

Kolme tavoitetta. Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen Kolme tavoitetta Kohdentaminen Tehostaminen Yksinkertaistaminen YRITYS JA HANKETUET: - lannan tuotteistaminen lannoitevalmisteeksi - geenivarojen hyödyntämisen tuotteistaminen - paikalliset ympäristöja

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot,

Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot, Aikatauluja tukihakuun 2016 Sähköinen järjestelmä aukeaa lohkomuutosten teon osalta Maalikuun loppu-huhtikuun puoliväli Uudet lohkot, jaot, yhdistämiset ym. (30.4.mennessä, jos mahdollista) => kunta ehtii

Lisätiedot

Lohkokirjanpito ja viljelysuunnittelu

Lohkokirjanpito ja viljelysuunnittelu Lohkokirjanpito ja viljelysuunnittelu Kohti Tulevaa II tiedotushanke Anne-Mari Heikkinen ja Ulla Bovellan MTK Pohjois-Savo/ProAgria Pohjois-Savo Viljelyn apuasiakirjat (viljelyn suunnittelu, valvonta)

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Peltokasvipalkkio Perustuki ja viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 24.3.2017 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO)

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) Terho Hyvönen & Kauko Koikkalainen, Riitta Lemola, Antti Miettinen, Kristiina Regina, Eila Turtola Janne Heliölä, Mikko Kuussaari,

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaukset Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö 29.10.2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksen ehtoihin ei ole tulossa muutoksia Vna:ssa

Ympäristösitoumuksen ehtoihin ei ole tulossa muutoksia Vna:ssa 1 2 Ympäristösitoumuksen ehtoihin ei ole tulossa muutoksia Vna:ssa 3 Vipuunon mahdollista tehdä huomautus tai esto, jolloin kevytmuokattua alaa ei laskettaisi lainkaan kasvipeitteisyyteen -> ei tarvitsisi

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 19.2.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

Tukiehtomuutokset 2018

Tukiehtomuutokset 2018 Tukiehtomuutokset 2018 Tukihausta 2018 Huhtikuun puoliväli 15.6. saakka Ei tule esitäytettyjä materiaaleja Vipupalvelun kautta maanomistajat voivat tulostaa tukioikeuslomakkeen Hakuopas: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/sivut/hakuopas.aspx

Lisätiedot

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto MMM/Sini Wallenius Maaliskuu 2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys,

Lisätiedot

Viljelijäinfo Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia

Viljelijäinfo Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia Viljelijäinfo 2019 - Aikataulu ja ajankohtaiset asiat - Uudet asiat - Tukityypit - Sudenkuopat - Tarkennuksia Tukityypit Tukioikeuksista riippuvat: > Perustuki -> maksetaan koko pinta-alalle tukioikeuksien

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT Perustuki (Tilatuki) EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu tuki Maksetaan vain aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen

Lisätiedot

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018 Viherryttämistuki Kevät 2018 Mirka Holmén Esityksen sisältö Viherryttämistuen muutokset 2018 Uudet kasvikoodit Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen muutokset Ekologisen alan vaatimuksen muutokset 2 1 Uudet

Lisätiedot

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset

1 (30) VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 21.10.2014 YMPÄRISTÖSITOUMUKSET. Työpaja 3: Ympäristösitoumukset 1 (30) YMPÄRISTÖSITOUMUKSET Työpaja 3: Ympäristösitoumukset Ympäristösitoumukseen tulleet muutokset 15.12 mennessä: - Huomioi, että alkuperäiseen materiaaliin tässä lueteltuja muutoksia ei ole korjattu.

Lisätiedot

Viljelyn suunnittelu

Viljelyn suunnittelu Viljelyn suunnittelu Viherryttäminen Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 19.3.2017 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen 19.3.2017

Lisätiedot