TYKS ORGANISAATIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYKS ORGANISAATIO 2013"

Transkriptio

1 TYKS erityisvastuualueen hoitotyön johtajien verkosto Kaarina TYKS ORGANISAATIO 2013 Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

2 (VSSHP) Kunnat 29 Väestö Hoitojaksot Hoitojakson kesto (ka) 4,1 vrk somaattinen hoito 23,3 vrk psykiatrinen hoito Avohoitokäynnit Hoitopäivät Sairaalat 8 Sairaansijat Virat ja toimet Toimintakulut 569,1 M (tilinpäätös vuosi 2011)

3 N TOIMINTA-AJATUS JA PERUSARVOT Toiminta-ajatus Lisäämme alueen väestön v terveyttä,, elinvuosia ja ja sosiaalista hyvinvointia Toimintaa ohjaavat perusarvot Demokratia lähtöisyys Potilas- Oikeuden- mukaisuus Tehokkuus Henkilöstön hyvinvointi Jatkuva uudistuminen

4 N TAVOITETILA Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään seuraavien asioiden saavuttamiseksi Takaamme potilaille korkealaatuisen ja ja näyttöön n öön perustuvan hoidon Olemme tehokkuus- ja ja tuottavuus-vertailuissa vertailuissa parhaassa kolmanneksessa Sairaanhoitopiiri on on hyvä hyvä ja ja haluttu työnantaja Luottamus ja ja hyvä hyvä yhteistyö kuntiin Arvostamme korkeatasoista tieteellistä tutkimusta

5 Lisäämme väestön terveyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia Potilaslähtöiset palvelut Vahva yliopistollinen yhteistyö Tehokas toiminta Hoidon oikea tuotantomalli Selkeä organisaatio Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittynyt infrastruktuuri Hyvä johtaminen ja yhtenäinen toimintakulttuuri

6

7 VSSHP ORGANISAATIO 2012

8 VSSHP SAIRAALAT 2012 Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS Kantasairaala (T,A,U) TYKS Kirurginen sairaala TYKS Raision sairaala TYKS Paimion sairaala Salon aluesairaala Loimaan aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue - Halikon sairaala

9 TYKS sairaalarakennuksia

10

11 ERITYISVASTUUALUE (Esh-laki 9 ) Sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella voidaan osa erikoissairaanhoidosta määrätä erityistason sairaanhoidoksi. Erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten maa jaetaan sairaanhoitopiirien lisäksi erityisvastuualueisiin. Kuhunkin erityisvastuualueeseen kuuluu sellainen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset siitä, mitkä ovat erityisvastuualueita ja mitkä sairaanhoitopiirit kuuluvat mihinkin erityisvastuualueeseen.

12 ERITYISVASTUUALUEEN TEHTÄVÄT (TH-laki 42 ) Erva -sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiirin, jonka hallinnassa on yliopistollinen sairaala, on järjestettävä erityistason sairaanhoito erikoissairaanhoitolain 9 :ssä tarkoitetulla vastuualueellaan. Erva -sairaanhoitopiirien on yhteistyössä huolehdittava samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen järjestämisessä. Erva -sairaanhoitopiirien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus ja erilaiset hankinnat. Erva -sairaanhoitopiirien on sovitettava yhteen koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa.

13 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue TYKS erva 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kunnat 29 Väestö Henkilöstö 6589 Toimintakulut 569,1 m Satakunnan sairaanhoitopiiri Kunnat 20 Väestö Henkilöstö 3708 Toimintakulut 263,8 m

14 VSSHP strategia SatSHP toiminta- ja taloussuunnitelma TYKS erva tiede- ja tutkimusstrategia TYKS erva Hoitotieteellinen tutkimusohjelma VSSHP Hoitotyön toimintaohjelma TYKS erva opetus- ja koulutuspolitiikka Osaamisen kehittämissuunnitelmat, Kieliohjelma Palvelujärjestelmän kehittäminen potilaan oikeudet, potilasohjaus, potilasturvallisuus, terveyden edistäminen, näyttöön perustuva toiminta, kliininen asiantuntijuus, henkilöstövoimavarat STM (Kaste), OKM, yliopistot, koulutusorganisaatiot

15 Länsirannikon miljoonapiiristrategia VAIHE a) TYKS:in erityisvastuualue, jossa kolme sairaanhoitopiiriä b) Syvennetty yhteistyö: yhteisiä tukipalveluita TYKS:in erityisvastuualueen sisällä 2. VAIHE 2014 Yliopistosairaalatoimintaa (sisältäen tutkimuksen ja opetuksen sekä erityistason sairaanhoidon) toteutuu koko erityisvastuualueella kolmessa päivystävässä sairaalassa Länsirannikon miljoonapiiri takaa tasavertaiset ja tehokkaat palvelut käyttämällä yhteiset resurssinsa ja Turun yliopiston osaamisen Länsirannikon väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

16 Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaala Rakentaminen hyötym 2 T m 2 Syöpätaudit ja sädehoito, ihotaudit, allergiayksikkö, kirurgian poliklinikka käyttöönotto 2003 T m 2 Päivystys, akuutti ja vaativa hoito suunnittelu käynnistyi 2004 toiminnallinen suunnittelu - hoitolinjat huonetilaohjelma - hoitolinjat rakentaminen käyttöönotto kevät 2013

17 T-sairaala on asiakkaiden, henkilökunnan ja omistajien arvostama prosessiohjatun sairaanhoidon huippusairaala. Uudet toimintatavat, hoidon laatu ja tulokset tekevät T-sairaalasta halutun ja turvallisen.

18 Tulevaisuuden sairaala toiminta ja johtaminen 1. Muutamme sairaalan toimintatavan prosessiajattelun ja -johtamisen periaatteita noudattaen potilaslähtöiseksi, yksilölliset tarpeet huomioon ottavaksi palvelutuotannoksi. 2. Luomme tehokkaat työprosessit toiminnan analysoinnin ja uutta luovan suunnittelun avulla. 3. Muutamme organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän suunnitellun toiminnan mahdollistavaksi, mielellään jopa sitä tukevaksi. 4. Analysoimme suunnittelun yhteydessä työvirtoihin, työn sisältöön ja johtamiseen liittyvät tietotarpeet, jolloin tiedämme mitä informaatioteknologialta ja tietojärjestelmiltä haluamme. 5. Henkilöstö suunnittelee työ- ja toimintaprosessit, määrittelee johtamisen funktiot ja organisaatiorakenteen toiminnan näkökulmasta sekä analysoi tietotarpeet. 6. Luomme edellytykset potilaan osallistumisille ja omasta hoidostaan vastuunotolle mm. tiedon ja ymmärtävän kommunikaation avulla.

19 Potilaslähtöistä hoitolinjaa tukevan organisaation ja johtamisen kehitys VSSHP / Hallintokeskus TYKS Operatiivinen tulosryhmä Ensiapu TY Ortop. & traum TY Kirurgia TY Anest. & tehoh. TY Traumapotilaan hoitolinja - Monivammapotilas SAPA sairaanhoidolliset tukipalvelut huollon palvelut, tekninen huolto, konsernihallinnon palvelut

20 Hoitolinjalähtöiset toimialueet TYKS:n toiminta järjestetään hoitolinjalähtöisesti toimialueittain. Hoitolinjat koostuvat yhdessä sovituista, toiminnallisesti lähellä toisiaan olevista hoitoprosesseista. Hoitolinjojen tavoitteena on minimoida potilaan ei-lääketieteellisistä syistä johtuva turha odottaminen hoidon eri vaiheissa laatuvaatimuksista tinkimättä. Hoitolinjan johtajalla on käytössään ajantasainen tieto potilaiden kulusta hoitolinjalla ja mahdollisuus turvata riittävät resurssit potilaiden hoitoon hoitolinjan eri vaiheissa. Kun enemmistö potilaista kulkee hoitolinjoilla, resursseja vapautuu myös niiden potilaiden hoitoon, jotka eivät kulje perushoitolinjoja pitkin.

21 VSSHP johtamisjärjestelmä 2013 Sairaalajohtaja Hallintoylihoitaja Johtajaylilääkäri Toimialueiden toiminta ja talous Hoitotyön sisältö, tutkimus, opetus ja kehittäminen Lääketieteellinen tutkimus ja opetus ja kehittäminen Vastuu potilastyöstä Toimialue 1 Vastuu hoidosta asiakkaille Vastuu potilastyöstä Toimialue 2 Vastuu potilastyöstä Toimialue 3 jne. toimialuejohtaja ylihoitaja tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilö

22 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin valtuusto Sairaanhoitopiirin hallitus Sairaanhoitopiirin johtaja Medbit Oy Vähemmistökielen lautakunta Hallintokeskuksen tulosalue Sairaanhoitopiirin johtaja Hallintokeskus Turun yliopistollinen keskussairaala Sairaalajohtaja Toimialueet 1. TULES 2. Sydänkeskus 3. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 4. Neuro 5. Medisiininen 6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 7. Naistenklinikka 8. Lasten ja nuorten klinikka Tarkastusyksikkö Erityisvastuualueen eettinen toimikunta Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Teknisten ja huoltopalveluiden tulosalue Tulosalueen johtaja Tekniset palvelut Kiinteistöpalvelut Huoltopalvelut Palvelualueet 1. Asiantuntijapalvelut 2. TOTEK Johtokuntien alaiset tulosalueet Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos V-S kuvantamiskeskus TYKSLAB Kliininen neurofysiologia Loimaan aluesairaala Toimitusjohtaja Patologia V-S lääkehuolto V-S välinehuolto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Toimitusjohtaja Ensihoito Päivystys Hallinto Lastenpsykiatria Psykiatrian tulosalue Toimialajohtaja Nuorisopsykiatria Alueellinen erikoissairaanhoito Tulosalueen johtaja Salon aluesairaala Aikuispsykiatria Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Toimitusjohtaja

23 VSSHP organisaatio VSSHP Sairaanhoitopiirin johtaja Hallintokeskuksen tulosalue Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalue Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja SAPA:n tulosalue EPLL:n tulosalue TYKS tulosalue Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Ensihoito Päivystys Toimialue 1 TULES Toimialue 2 Sydänkeskus Toimialue 7 Vatsakirurgian ja urologian klinikka Toimialue 4 Neuro Toimialue 5 Medisiininen Toimialue 7 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Toimialue 7 Naistenklinikka Toimialue 7 Lasten ja nuorten klinikka Palvelualue 1 Asiantuntijapalvelut Palvelualue 2 TOTEK Terveydenhuollon neuvontapalvelu AESjohtaja AES tulosalue Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Lasten, nuorten ja aikuispsykiatrian palvelut Kaarinan palvelut Liedon palvelut Loimaan palvelut Rasion palvelut Salon palvelut Turun palveltu Uudenkaupungin palvelut

24 VSSHP:n liikelaitosten, palvelualueiden ja tukipalveluiden tulosalueiden palvelut potilashoidolle Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos EPLL POTILASHOITO Ensihoito Päivystys Rakennuttaminen ja kiinteistönhallinta Ensihoitokeskus Ensihoitoalueet Päivystysalueet TOTEK U-sairaalan toimenpidepalvelut T-sairaalan toimenpidepalvelut Kipuklinikka Tehohoitopalvelut A-sairaalan osastot toimenpidepalvelut Hengitystukiyksikkö Asiantuntija POTILASHOITO SAPA liikelaitos -palvelut Toimintaterapia Fysioterapia Alueellinen apuvälinekeskus Psykologipalvelut Kuntoutusohjaus Ravitsemusterapia Sosiaalityö Kirurgisen sairaalan toimenpidepalvelut Puheterapia Lääketieteellinen fysiikka VSKK TYKSLAB Patologia V-S välinehuolto V-S lääkehuolto Tekniset ja huoltopalvelut ICT-yksikkö Lääkintätekniikka Teknisten palvelujen alueyksiköt Kliininen neurofysiologia Ravintohuoltoja kanttiinipalvelut Laitoshuolto Kuljetukset ja ulkotyöt Muun huollon palvelut Hallintokeskuksen palvelut Hallintotoimisto Sairaanhoitopiirin johdon tukipalvelut Tutkimustoimisto Perusterveydenhuollon yksikkö Hoitotyön toimisto Kehittämistoimisto Tietohallintotoimisto Medbit Oy Henkilöstötoimisto Materiaalitoimisto Taloustoimisto Tarkastusyksikkö Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Erityisvastuualueen eettinen toimikunta

25 VSSHP HOITOTYÖN JOHTAMINEN, KEHITTÄMINEN, OPETUS JA TUTKIMUS 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hallintoylihoitaja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS tulosalue Sairaalaylihoitaja Alueellinen erikoissairaanhoito AES tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö Psykiatrian tulosalue Johtava ylihoitaja Sairaanhoidolliset palvelut SAPA liikelaitos Hoitotyön toimisto Hallintokeskus Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja koulutus-, tutkimuspalvelut TULES Ylihoitaja Sydänkeskus Ylihoitaja Vatsaelinkirurgia ja urologia Ylihoitaja Neuro Ylihoitaja Salon aluesairaala Johtava ylihoitaja Ylihoitaja (2) Loimaan aluesairaala Johtava ylihoitaja Ylihoitaja Aikuispsykiatria Ylihoitaja (2) Lasten ja nuorten psykiatria Ylihoitaja TYKSLAB Ylihoitaja Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus Ylihoitaja Ylihoitaja Hoitotieteen professorit, ylihoitajan sivuvirka (3) Suunnittelijat (4) Opetuskoordinaattori Ohjaajakouluttajat (AMK yhteistyö) Medisiininen Ylihoitaja Operatiivinen ja syöpätaudit Ylihoitaja Vakka-Suomen sairaala Johtava ylihoitaja Varsinais-Suomen Välinehuolto Palvelujohtaja Hoitotieteen kliininen opettaja (yliopisto yhteistyö) Naistenklinikka Ylihoitaja Lasten ja nuorten klinikka Ylihoitaja Kliinisen hoitotyön asiantuntijat (resurssit tulosalueilla) Asiantuntijapalvelut Ylihoitaja TOTEK Ylihoitaja (2)

26 Hoitotyön toimisto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Hoitotyön toimisto on hallintoylihoitajan vastuulla oleva hallintokeskuksen vastuuyksikkö, jonka tehtävänä on kehittämisylihoitajan johdolla huolehtia kuntayhtymässä tehtävän hoitotyön kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta, hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä sairaanhoitopiirin tulosalueilla toimivien hoitohenkilöstön johtajien, esimiesten, kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tavoitteena terveysalan vetovoimaisuuden edistäminen osaavan hoitohenkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tulevaisuudessa. Hoitotieteellisen tutkimusohjelman, opetus- ja koulutuspolitiikan sekä hoitotyön toimintaohjelman mukaisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen, toimeenpano ja ylläpidon varmistaminen tapahtuu koordinoidusti yhteistyössä hoitotyön toimiston suunnittelijoiden ja yksiköiden esimiesten sekä hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

27 Hoitotyön toimisto hoitotyön tutkimuksen, opetuksen ja kehityksen tukena Hallintoylihoitaja Kehittämisylihoitaja VSSHP hoitotyön laaturyhmä VSSHP hoitotyön osaamisryhmä ERVA hoirotyön tutkimusryhmä VSSHP museotoimikunta Potilasasiamiespalvelut johtava potilasasiamies Hoitotyön kehittämispalvelut VSSHP Hoitotyön toimintaohjelma yh, prof Maritta Välimäki Hoitotyön opetus- ja koulutuspalvelut ERVA Opetus- ja koulutuspolitiikka yh, prof Sanna Salanterä Hoitotyön tutkimuspalvelut ERVA Hoitotieteen tutkimusohjelma yh, prof Helena Leino-Kilpi Sairaalamuseopalvelut asiantuntijapalvelu Turun Museokeskus Hoitotyön tunnusluvut, dokumentointi, hoitoisuus Opetustoiminnan koordinointii Näyttöön perustuva hoitotyö Asiakaspalvelu Potilasohjauksen laatu Hoitotyön osaamisen hallinta ja koulutus (mm. LOve) Hoitotyön julkaisutoiminta Potilaan polut, Ohjepankki, Tietolähde Hoitotyön osaamisen hankkeet A, B, C jne Hoitotyön tutkimushankkeet A, B, C jne Terveyden edistäminen Hoitotyön kehityshankkeet A, B, C jne

28 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymän organisaatiorakenne Sairaanhoitopiirin organisaatio on jaettu tulosalueisiin. Sairaanhoitopiirin tulosalueet ovat 1. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 2. Turun yliopistollinen keskussairaala 3. Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos 4. Psykiatria 5. Alueellinen erikoissairaanhoito 6. Turunmaan sairaalan liikelaitos 7. Tekniset ja huoltopalvelut 8. Hallintokeskus Hallitus määrää tulosalueiden johtajat. Sairaanhoitopiirin johtaja toimii tulosalueiden johtajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä.

29 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuntayhtymän johto Kuntayhtymää johtaa hallituksen alaisuudessa sairaanhoitopiirin johtaja apunaan johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja muuta henkilöstöä. Viranhaltijoiden tehtävät: Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa kuntayhtymää ja sen toiminta- ja taloussuunnittelua, yhteensovittaa ja kehittää osavastuualueiden toimintaa, johtaa kuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintätoimintaa ja johtaa valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, on suoraan hallituksen alainen ja vastaa sille toiminnasta. Johtajaylilääkäri johtaa ja valvoo kuntayhtymän terveyden- ja sairaanhoitoa ja toimii toimintayksikön laissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä, ohjaa ja yhteensovittaa osaltaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä, vastaa osaltaan lääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sairaanhoitopiirissä yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, toimii sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä, suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät. Hallintoylihoitaja johtaa kuntayhtymän sairaaloissa tehtävää hoitotyötä, johtaa hoitotyön suunnittelua, kehittämistä ja laadunvarmistamista sekä opetusta, ohjaa ja yhteensovittaa osaltaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä, vastaa osaltaan hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät.

30 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TYKS tulosalue TYKS tulosalueen tehtävänä on tuottaa 1. somaattisia keskussairaalatasoisia ja yliopistosairaalatasoisia erikoissairaanhoitopalveluita kuntayhtymän alueella 2. sellaisia somaattisia erikoissairaanhoitopalveluita, joiden tuottaminen paikallisella tasolla on tarkoituksenmukaista sekä potilaan että sairaanhoidon tehokkaan järjestämisen kannalta 3. erityistason somaattisia erikoissairaanhoitopalveluita TYKSin erityisvastuualueella. TYKS tulosalueella on Turun yliopistollinen keskussairaala. Tulosalue jakaantuu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin toimi- ja palvelualueisiin. Hallitus päättää toimi- ja palvelualuejaosta sekä määrää toimialueiden ja palvelualueiden johtajat ja näiden tehtävät.

31 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen tehtävänä on tuottaa sellaisia somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja, joiden tuottaminen paikallisella tasolla on tarkoituksenmukaista sekä potilaan että sairaanhoidon tehokkaan järjestämisen kannalta. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen muodostavat seuraavat sairaanhoitopiirin aluesairaalat: Loimaan aluesairaala, Salon aluesairaala, TYKS Vakka-Suomen sairaala Psykiatrian tulosalue Psykiatrian tulosalueen tehtävänä on tuottaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut kuntayhtymän alueella. Hallintokeskuksen tulosalue Hallintokeskuksen tulosalueen tehtävänä on hallituksen alaisuudessa huolehtia kuntayhtymän johtamisesta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta sekä valtuuston ja hallituksen käsittelemien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sairaanhoitopiirin johtaja päättää tulosalueen muista tehtävistä ja organisoinnista. Muut tulosalueet Ensihoito- ja päivystyspalvelujen liikelaitoksen, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen ja Tyks- Sapa-liikelaitoksen johtokunnat päättävät liikelaitosten organisaatiosta niille annetun toimivallan puitteissa. Hallitus päättää teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalueen ja hallintosäännön määräysten puitteissa TYKSin tulosalueen organisoitumisesta.

32 TYKS tulosalueen toimi- ja palvelualueet TYKS toimialueet 1. TULES 2. Sydänkeskus 3. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 4. Neuro 5. Medisiininen 6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 7. Naistenklinikka 8. Lasten ja nuorten klinikka TYKS palvelualueet 1. Asiantuntijapalvelut 2. TOTEK

33 TYKS sairaalajohtaja Hallitus ottaa. Henkilöstöhallinnollinen esimies sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaalajohtajan tehtävänä on 1. johtaa Turun yliopistollista keskussairaalaa (TYKS) 2. vastata TYKSin terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita 3. huolehtia TYKSin toimi- ja palvelualueiden toiminnan yhteensovittamisesta 4. huolehtia osaltaan TYKSin toiminnan yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin muiden tulosalueiden kanssa 5. johtaa ja valvoa TYKSin terveyden- ja sairaanhoitoa sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti 6. huolehtia TYKSin talousarvion valmistelusta ja vastata sen noudattamisesta 7. vastata laillisuudesta TYKSin toiminnassa 8. toimia TYKSin johtoryhmän puheenjohtajana, määrätä sen kokoonpanosta tämän säännön puitteissa ja määrätä sen tehtävät

34 TYKS toimi- ja palvelualueen johtaja Hallitus määrää. Henkilöstöhallinnollinen esimies sairaalajohtaja. Toimi- ja palvelualueen johtajan tehtävänä on 1. johtaa toimialuettaan 2. johtaa ja valvoa toimialueensa terveyden- ja sairaanhoitoa vastaavana ylilääkärinä sairaalajohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata toimialueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta 4. vastata toimialueensa terveyspalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita 5. vastata osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta toimialueellaan 6. vastata laillisuudesta toimialueen toiminnassa

35 TYKS vastuualuejohtaja ja palveluyksikön päällikkö Sairaalajohtaja määrää TYKSin viranhaltijoista vastuualueille vastuualuejohtajat ja palveluyksiköille päällikön/vastuualuejohtajan. Vastuualuejohtajan ja palveluyksikön päällikön tehtävänä on 1. johtaa vastuualuettaan tai palveluyksikköään 2. potilashoitoa antavissa yksiköissä johtaa ja valvoa yksikkönsä terveyden- ja sairaanhoitoa toimi- tai palvelualuejohtajan ohjeiden mukaisesti 3. vastata potilashoidon ja palveluiden sisällöstä ja laadusta 4. vastata palveluiden tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti 5. huolehtia vastuualueensa tai palveluyksikkönsä talousarvion laatimisesta ja vastata sen noudattamisesta

36 TYKS sairaalaylihoitaja Hallitus ottaa. Henkilöstöhallinnollinen esimies sairaalajohtaja. Sairaalaylihoitajan tehtävänä on 1. koordinoida osaltaan sairaalan toiminnan ja talouden suunnittelua yhteistyössä sairaalajohtajan kanssa 2. koordinoida sairaalan hoitotyön henkilöstösuunnittelua yhteistyössä toimi- ja palvelualueiden johdon kanssa 3. vastata sairaalan hoitotyön alaan kuuluvasta terveyden opetus- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista 4. ylläpitää ja kehittää sairaalan laatujärjestelmää Sairaalaylihoitaja raportoi tehtävistään sairaalajohtajalle sairaalan toimintaan liittyvissä asioissa ja hallintoylihoitajalle hoitotyön alaan kuuluvista asioista.

37 TYKS toimi- ja palvelualueen ylihoitaja Sairaalajohtaja ottaa. Henkilöstöhallinnollinen esimies toimi-/palvelualuejohtaja, joka huolehtii ylihoitajien virkojen täyttämisen valmistelusta hankittuaan asiasta sairaalaylihoitajan lausunnon. Ylihoitajan tehtävänä on 1. johtaa toimi- ja palvelualueensa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä 2. vastata toimi- ja palvelualueensa johtamistehtävistä toimi- / palvelualueen johtajan määräämällä tavalla 3. vastata toimi- ja palvelualueensa talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta hoitotyön osalta 4. vastata toimi- ja palvelualueensa hoitotyön alaan kuuluvasta terveyden opetus- ja tutkimustoiminnasta 5. valvoa toimi- ja palvelualueen saamia tukipalveluja muiden kuin lääketieteellisten palvelujen osalta 6. ylläpitää ja kehittää toimi- / palvelualueen laatujärjestelmää Ylihoitaja raportoi tehtävistään toimi- ja palvelualueen johtajalle toimi- ja palvelualueen toimintaan liittyvissä asioissa ja sairaalaylihoitajalle hoitotyöhön liittyvissä asioissa.

38 TYKSin toimi- ja palvelualueiden organisaatiorakenne 2013

39 Toimialue 1: TULES TULES Toimialuejohtaja, ylilääkäri Traumojen hoito Artro Tekonivel - kirurgia Käsikirurgia Reumaortopedia Selkäpotilaan hoito Fysiatria Erikoisalat Ortopedia ja traumatologia Fysiatria Käsikirurgia

40 Toimialue 2: Sydänkeskus SYDÄNKESKUS Toimialuejohtaja, ylilääkäri Kardiologia Sepelvaltimohoito Rytmihäiriöhoito Sydämen vajaatoiminnan hoito Sydän- ja rintaelinkirurgia Erikoisalat Kardiologia Thoraxkirurgia

41 Toimialue 3: Vatsakirurgian ja urologian klinikka VATSAKIRURGIAN JA UROLOGIAN KLINIKKA Toimialuejohtaja, ylilääkäri Päivystyskirurgia Vatsaelinkirurgia Urologia Erikoisalat Gastrokirurgia Urologia

42 Toimialue 4: Neuro NEURO Toimialuejohtaja, ylilääkäri Yleisneurologia Aivoverenkiertohäiriöiden hoito Neurokirurgisenpotilaan hoito Kuntoutus ja aivovammapotilaan hoito Verisuonikirurgisen potilaan hoito Erikoisalat Neurologia Neurokirurgia Kuntoutus Verisuonikirurgia

43 Toimialue 5: Medisiininen MEDISIININEN Toimialuejohtaja, ylilääkäri Akuutti sisätautihoito Endokrinologia Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö Nefrologia Ihoklinikka Työlääketieteen klinikka Kliininen genetiikka Sisätaudit Gastroenterologia Infektiotaudit Reumatologia Keuhkosairaudet Kliininen fysiologia, isotooppi- ja PETtutkimukset Erikoisalat Sisätaudit Endokrinologia Gastroenterologia Nefrologia ja dialyysihoidot Infektiotaudit Hematologia ja kantasolunsiirtoyksikkö Reumatologia Keuhkosairaudet Ihotaudit Työlääketiede Kliininen genetiikka Kliininen fysiologia, isotoopit ja PET

44 Toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit OPERATIIVINEN TOIMINTA JA SYÖPÄTAUDIT Toimialuejohtaja, ylilääkäri Korvaklinikka Silmäklinikka Suu- ja leukasairauksien klinikka Plastiikka- ja yleiskirurgia Syöpäklinikka Erikoisalat Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Foniatria Silmätaudit Suu- ja leukakirurgia Yleiskirurgia Plastiikkakirurgia Syöpätaudit

45 Toimialue 7: Naistenklinikka NAISTENKLINIKKA Toimialuejohtaja, ylilääkäri Gynekologinen hoito Raskauden- ja synnytyksen hoito Gynekologisen syövän hoito Erikoisalat Synnytys- ja naistentaudit

46 Toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka LASTEN JA NUORTEN KLINIKKA Toimialuejohtaja, ylilääkäri Lasten ja nuorten sairaanhoito Vastasyntyneiden sairaanhoito Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito Lasten ja nuorten kirurgia Lasten neurologia Erikoisalat Lastentaudit Lastenkirurgia Lastenneurologia

47 Palvelutoimialue 1: Asiantuntijapalvelut ASIANTUNTIJAPALVELUT Palvelujohtaja Alueellinen apuvälinekeskus Lääketieteellinen fysiikka Kuntoutus -ohjaus Puheterapia Sosiaalityö Ravitsemusterapia Psykologipalvelut Fysioterapia Toimintaterapia

48 Palvelualue 2: TOTEK Toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelut TOTEK Palvelujohtaja, ylilääkäri U-sairaalan toimenpidepalvelut Kirurgisen sairaalan toimenpidepalvelut T-sairaalan toimenpidepalvelut Kipuklinikka A-sairaalan toimenpidepalvelut Tehohoitopalvelut Hengitystukiyksikkö Erikoisalat Anestesiologia

49 Vanhasta portista uuteen T-sairaalaan 2013

50 Kiitos!

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 7.4.2017 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Leena Setälä Leena Setälä sairaanhoitopiirin johtaja

Leena Setälä Leena Setälä sairaanhoitopiirin johtaja VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 9.4.2018 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2019 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 16.3.2015 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki

Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki Heikki Korvenranta 17.4.2013 Tyks/Vsshp PricewaterhouseCoopers HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Taustaa: T-sairaala ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteet 1.1.2017 16.10.2017 Asiakaspalautteet 2017 1.1.2017-16.10.2017 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.1.2017 31.3.2017 30.4.2017 19.6.2017 18.9.2017 1.10.2017 16.10.2017 Seinäjoen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011):

STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): STRATEGIAMME LINJAUKSET (10/2011): ORGANISAATION MADALTAMINEN: HUS:n organisaatiotasoja tulee vähentää. Tällöin johtajilla ja esimiehillä olisi välittömiä alaisia nykyistä enemmän, mutta organisaatiotasoja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitos

Tyks-Sapa-liikelaitos Tuottavuutta osakeyhtiöillä ja liikelaitoksilla Tyks-Sapa-liikelaitos O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri O-P Lehtonen 1.4.2004-31.12.2008 TYKSLABliikelaitoksen toimitusjohtaja 1.4.2007-31.12.2008

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 30.3.2015

Kokouspäivämäärä 30.3.2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä 30.3.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SELVITYS OSTOPALVELUISTA VUODELTA 2014 JA SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUIDEN RAPORTTI 1-2KK / 2015

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila Koulutusuudistusten infotilaisuus, ke 12.12.2018 Mikä? Konsortiotyönä kehitetty sähköisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Petri Virolainen, kirjuri arviointiylilääkäri Tuija Ikonen TULES: toimialuejohtaja Petri Virolainen, ylihoitaja

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Asiakas-/ potilaspalautteet

Asiakas-/ potilaspalautteet Asiakas-/ potilaspalautteet 1.1.2017 31.12.2017 Asiakas-/ potilaspalautteet 2017 Etelä-Pohjanmaan shp asiakas-/ potilaspalautejärjestelmä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1998 kerätty

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 20.12.2011, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT 1.4.2011 A B D E F G H alkoholisairaudet allmänmedicin ammatti-ihotaudit andrologia anestesiologia anestesiologia ja tehohoito anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot