Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Toukokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Toukokuu"

Transkriptio

1 Valtion talousarvion tilijaottelu 2020 Tammikuu - Toukokuu

2 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2020 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot Osasto 12 Sekalaiset tulot Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Osasto 15 Lainat Tuloarvioiden kokonaismäärä MÄÄRÄRAHAT Pääluokka Euroa Pääluokka 21 Eduskunta Pääluokka 22 Tasavallan presidentti Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala Pääluokka 36 Valtionvelan korot Määrärahojen kokonaismäärä

3 2 OSASTO Verot ja veronluonteiset tulot Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Ansio- ja pääomatuloverot [305] [S] Yhteisövero [305] [S] Korkotulojen lähdevero [305] [S] Perintö- ja lahjavero [305] [S] Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero [003] [S] Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero [305] [S] Apteekkivero [003] [S] Valmisteverot Tupakkavero [003] [S] Alkoholijuomavero [003] [S] Virvoitusjuomavero [003] [S] Energiaverot [003] [S] Eräiden juomapakkausten valmistevero [003] [S] Muut verot Autovero [003] [S] Varainsiirtovero [305] [S] Arpajaisvero [305] [S] Ajoneuvovero [003] [S] Jätevero [003] [S] Muut veronluonteiset tulot Eräät viestinnän maksut [S] Tietoyhteiskuntamaksu [480] Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu [480] Postitoiminnan valvontamaksu [480] Varmennemaksu [480] Toimilupamaksu [480] Markkinaehtoinen taajuusmaksu [480] Eräät liikenteen maksut [S] Lentoliikenteen valvontamaksu [480] Katsastustoiminnan valvontamaksu [480] Tieliikenteen liikenneturvallisuusmaksu [480] Väylämaksut [003] [S] Muut verotulot [003] Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu [518]

4 Rahoitusvakausviraston hallintomaksut [315] [S] Säteilytoimintavero [555]

5 4 OSASTO Sekalaiset tulot Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston kanslian muut tulot [003] Ulkoministeriön hallinnonala Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot [130] Ulkoministeriön hallinnonalan tulot [003] Oikeusministeriön hallinnonala Tuomioistuintulot (nettob) [155] [S] Yleisen edunvalvonnan tulot [150] [S] Ulosottomaksut [153] [S] Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot [003] [S] Sisäministeriön hallinnonala EU:lta saatavat tulot [200] [S] Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot [S] Takavarikoitujen esineiden myyntitulot [224] Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset [232] Muut tulot [003] Raja- ja merivartiovirasto Frontexin poliisille maksamat tulot [224] Puolustusministeriön hallinnonala Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot (nettob) Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista (nettob) Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot [252] [S] [003] [003] Valtiovarainministeriön hallinnonala Kuntien osuudet verotuskustannuksista [305] [S] Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot [305] [S] [305] [S] [320] [S] Siirto valtion eläkerahastosta [300] [S] Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset [300] [S] Vakuutusmaksuja vastaavat maksut Tapaturmamaksut [301] Liikennevahinkoturvamaksut [301] Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu [301] Vanhat liikelaitokset [301]

6 5 5. Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, käräjäoikeuden lautamiespalkkiot, työvoima- ja yrityspalvelulaki [301] Työturvallisuusmaksu [301] Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot [002] [300] [S] [003] [S] Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Opintotukitoiminnan tulot [S] Takausvastuiden lyhennykset [600] Takausvastuusaatavien lisäys [600] Korkotulot [600] Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta [600] [S] [003] [S] [430] [S] [430] [S] [440] [S] EU:lta saatavat muut tulot [003] [S] Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta [440] [S] Vesioikeudelliset kalatalousmaksut [380] [S] Tenojoen kalastuslupamaksut [440] [S] Hirvieläinten metsästysmaksut [440] [S] Kalastonhoitomaksut [440] [S] Riistanhoitomaksut [440] [S] Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala [003] [S] Hallinnonalan virastojen tulot Väyläviraston tulot [456] Joukkoliikenteen lipputulot [380] Ulkopuolinen rahoitusosuus Pori-Mäntyluoto sähköistyksestä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot [456] 0 1. Liikenne- ja viestintäministeriön tulot [450] Muut tulot [003] 0 3. Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppatulot [518] Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot [513] [S]

7 Palkkaturvamaksujen palautukset [003] [S] EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot [S] Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot Tulot kauden ohjelmista, EAKR [540] Tulot kauden ohjelmista, EAKR [540] Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Tulot kauden ohjelmista, ESR [540] Tulot kauden ohjelmista, ESR [540] Vähävaraisten rahastosta saatavat tulot [540] PK-yritysaloitteesta saatavat tulot [540] Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 01. Business Finland -viraston tulot [509] Royalty-tulot [540] [S] Palkkaturvapalautusten korot [003] [S] Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot [301] [S] Päästöoikeuksien huutokauppatulot [518] [S] Päästöoikeuksien huutokauppatulot (EU:n innovaatiorahasto) [518] Muut tulot [003] [S] Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot [003] [S] Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot [561] [S] Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta [550] [S] Valtionapujen palautukset Maatalousyrittäjien lomituspalvelut [003] [S] Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin [003] 0 3. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen [003] 0 4. Takaisinperityt elatusavut [003] 0 5. Muut valtionavut ja valtion osuudet [003] Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot [003] [S] Ympäristöministeriön hallinnonala Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista [003] [S] Siirto Valtion asuntorahastosta [003] Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot [S] Maksullinen toiminta [003] Muut sekalaiset tulot [003] 0 3. EU-rahoitus [003] Muut sekalaiset tulot Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista [003]

8 Verotukseen liittyvät korkotulot [003] [S] Siirrettyjen määrärahojen peruutukset [003] Muut sekalaiset tulot [003]

9 8 OSASTO Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Korkotulot Korot valtion lainoista liikelaitoksille [003] Korot muista lainoista [003] Korot talletuksista [003] Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot [003] Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot [003] Osuus valtion rahalaitosten voitosta Osuus Suomen Pankin voitosta [003] Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset [003]

10 9 OSASTO Lainat Valtiolle takaisin maksettavat lainat Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille [003] Muiden lainojen lyhennykset [003] Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Nettolainanotto ja velanhallinta (nettob) Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) Uudet euromääräiset lainat [301] Uudet valuuttamääräiset lainat [301] Euromääräisten lainojen kuoletukset [301] Valuuttamääräisten lainojen kuoletukset [301] 0 2. Emissiotappiot (netto) Emissiovoitot [301] Emissiotappiot [301] Pääomatappiot (netto) Pääomatappiot [301] Pääomavoitot [301] 0

11 10 PÄÄLUOKKA Eduskunta Kansanedustajat [S] Kansanedustajien toimintamenot [110] Eduskunnan kanslia Eduskunnan kanslian toimintamenot Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot [110] [S] [110] Arvonlisäveromenot [003] Avustajatuki eduskuntaryhmille Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet [110] [110] Eduskunnan oikeusasiamies [S] Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot [110] Ulkopoliittinen instituutti Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (nettob) [112] [S] Arvonlisäveromenot [003] Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot [111] [S] Arvonlisäveromenot [003] Eduskunnan muut menot Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) [110] [S]

12 11 PÄÄLUOKKA Tasavallan presidentti Tasavallan presidentti Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) Tasavallan presidentin toimintamenot Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot [120] [S] [120] [120] Tasavallan presidentin kanslia [S] Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) Eläkkeellä olevien presidenttien menot [120] [120] [S] Arvonlisäveromenot [003] Perusparannukset [120]

13 12 PÄÄLUOKKA Valtioneuvoston kanslia Hallinto [S] Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (nettob) Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot 1. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot 2. Valtioneuvoston Euroopan unionia koskevien horisontaalisten tehtävien palkkausmenot (EK) (enintään) Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (nettob) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Suomen EU-puheenjohtajuus 1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot (EK) [125] [125] [001] [125] [125] [000] [001] Kokouksista aiheutuvat menot (EK) [125] Terveet tilat Terveet tilat 2028 [125] Terveet tilat 2028 [550] Terveet tilat 2028 [600] Terveet tilat 2028 [700] Arvonlisäveromenot [003] Omistajaohjaus [S] Osakehankinnat [125] Poliittisen toiminnan avustaminen [S] Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1. Puolueiden poliittinen toiminta (EK) [125] Ahvenanmaan poliittinen toiminta (EK) [125] Oikeuskanslerinvirasto [S] Oikeuskanslerinviraston toimintamenot [125] Muut menot Kunniamerkit [125] Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle [125]

14 13 PÄÄLUOKKA Ulkoministeriön hallinnonala Ulkoasiainhallinto [S] Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (nettob) 1. Ministeriön toimintamenot [130] Henkilöstöhallinto [130] Taloushallinto [130] Kiinteistöhallinto [130] Tietohallinto [130] Turvallisuus [130] Koulutus [130] 0 8. Hankinta- ja tukipalvelut [130] Edustustojen toimintamenot [130] Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot Ulkoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot [130] [130] Ulkoasiainhallinnon arvonlisäveromenot [003] Kehitysyhteistyön arvonlisäveromenot [003] Talonrakennukset [130] Kriisinhallinta Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot 01. EU:n taisteluosastojen koulutus ja valmiusmenot (EK) 04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) (EK) [S] [251] [251] Yhteiset menot (EK) [251] Resolute Support-operaatio, Afganistan (EK) [251] Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin (EK) 09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin (EK) 11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot (EK) [130] [251] [251] Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (EK) [251] EUTM/Malin koulutusoperaation menot (EK) [251] Malin YK-operaation menot (MINUSMA) (EK) [251]

15 Irakin koulutusoperaation menot (EK) [251] EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot (EK) 23. Naton Irakin koulutusoperaation menot (MNI) (EK) Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha) [251] [251] [S] Siviilikriisinhallinta (EK) [001] Vaalitarkkailijat (EK) [001] Rauhanvälitys (kiinteä määräraha) [130] Kansainvälinen kehitysyhteistyö Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle Varsinainen kehitysyhteistyö [130] 0 1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö (EK) [130] [S] Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö (EK) [S] Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö (EK) [130] Sitran yhteistoimintahankkeen menot (EK) [130] Euroopan komission yhteistoimintahankkeen menot (EK) 2.9. Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaaminen (EK) (enintään) [130] [130] Euroopan kehitysrahasto (EK) [130] Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö (EK) [130] [S] Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö (EK) [509] [S] Humanitaarinen apu (EK) [130] [S] Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus (EK) 7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus (EK) 8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle (EK) [130] [S] [130] [S] [130] [S] Korkotuki-instrumentti (EK) [130] [S] Demokratia- ja oikeusvaltiotuki Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset [130] [130] [S] [130] Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) [130] Hädänalaisten avustaminen Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö [130] [S] [130] [001] Kurssivaihtelut (nettob) [130]

16 15 PÄÄLUOKKA Oikeusministeriön hallinnonala Ministeriö ja hallinto Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (nettob) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (nettob) Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (nettob) [150] [S] [154] [S] [380] [S] [150] [S] [154] [S] [154] [S] Erityismenot [S] Onnettomuustutkinta [150] Muut erityismenot [003] Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot [150] [003] Avustukset (kiinteä määräraha) [S] Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (EK) (enintään) 2. Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (EK) (enintään) 2. Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (EK) (enintään) [150] [150] [561] Muut avustukset (EK) (enintään) [150] Eräät valtion maksamat korvaukset [S] Rikosvahinkokorvaukset [301] Korvaukset syyttömästi vangituille tai tuomituille [301] Tuomioistuimet ja oikeusapu [S] Korkeimman oikeuden toimintamenot (nettob) Korkeimman oikeuden toimintamenot (nettob) Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) Muiden tuomioistuinten toimintamenot (nettob) [154] [155] [154] [155] [154]

17 Muiden tuomioistuinten toimintamenot (nettob) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (nettob) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (nettob) Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset [155] [150] [154] [S] Oikeusapu ja puolustus [150] Oikeusapu ja puolustus [155] Asianomistajan avustaminen [155] Yksityishenkilön velkajärjestely [155] Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 5. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (EK) (enintään) 5. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (EK) (enintään) [155] [153] [155] Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta [S] Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) [153] Syyttäjät [S] Syyttäjälaitoksen toimintamenot (nettob) Syyttäjälaitoksen toimintamenot (nettob) [152] [154] Rangaistusten täytäntöönpano [S] Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (nettob) 1. Risen toimintamenot [151] Risen toimintamenot [154] Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuudet (EK) (enintään) [151] Avolaitostyöt Avolaitostyöt [151] Avolaitostyöt kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa (EK) (enintään) [151] Vaalimenot [S] Vaalimenot Kuntavaalit [150] Vaalitietojärjestelmän menot [150] Vaalitietojärjestelmän menot [154] Muut vaalimenot [150]

18 17 PÄÄLUOKKA Sisäministeriön hallinnonala Hallinto [S] Sisäministeriön toimintamenot (nettob) 1. Toimintamenot [200] Tutkimustoiminta [200] Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (nettob) [S] SKH kot. valm. yhteensovittaminen [200] CMC:n toimintamenot [200] Tietohallinnon yhteiset menot EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) [200] [S] AMIF [200] ISF-B [200] ISF-P [200] EUSA Tekninen tuki [200] Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot [200] [S] [201] [S] [003] Eräät avustukset [S] Suomen meripelastusseura [201] Ålands Sjöräddssällskap [201] Todistajansuojeluohjelma [224] Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille [200] [201] Poliisitoimi [S] Poliisitoimen toimintamenot (nettob) [S] Toimintamenot [224] Hankerahoitus [224] Poliisi amk harjoittelu [213] Poliisi amk harjoittelu [224] Sisäministeriön menot [200] Suojelupoliisin toimintamenot (nettob) Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot [217] [S] [224] [S] Rajavartiolaitos [S]

19 Rajavartiolaitoksen toimintamenot (nettob) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) [201] Meriveneen hankinta [201] Ulkovartiolaiva Turvan varustelu [201] Partioveneen järjestelmäpäivitys [201] Kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot [201] NV-kaluston hankinta [201] Rajavartiolaitoksen investoinnit (HO 2019 kertaluonteinen) [201] Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Pelastustoimen toimintamenot (nettob) [S] Koulutuksen varsinaiset toimintamenot [220] Muut pelastustoimen toimintamenot [200] Kansainvälinen pelastustoiminta [220] Pelastustoimen koronavirusvarautuminen Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (nettob) [200] [248] [S] Erityismenot [200] [S] Erityismenot [220] [S] Erityismenot [360] [S] Maahanmuutto [S] Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (nettob) 1. Toimintamenot [232] Maahanmuuttohallinnon kehittäminen [200] Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto [S] Vastaanottopalvelut [232] Muut maahantuloon liittyvät menot [232] Kiintiöpakolaisten maahantuloon liittyvät kustannukset [232] Ihmiskaupan uhrien auttamispalvelut [232] Lasten edustaminen [232] Vapaaehtoinen paluu [232] [S] Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet [232] [S]

20 19 PÄÄLUOKKA Puolustusministeriön hallinnonala Puolustuspolitiikka ja hallinto [S] Puolustusministeriön toimintamenot (nettob) 1. Puolustusministeriön henkilöstön palkat [250] Muut toimintamenot [250] Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot [001] [003] Sotilaallinen maanpuolustus [S] Puolustusvoimien toimintamenot (nettob) 1. Kiinteistömenot [251] Kiinteistömenot [252] Puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksaminen (EK) (enintään) 3. Sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavien liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen (EK) (enintään) 6. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot KASI-järjestelmän ylläpito - tilausvaltuus Kunnossapidon kumppanuus (Millog) - tilausvaltuus Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta - tilausvaltuus Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus [251] [251] [251] [251] [251] [251] [251] [251] [251] [251] Muut toimintamenot Muut toimintamenot [251] Toimintamenojen tilausvaltuuksien valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat menot Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) [251]

21 20 1. Puolustusmateriaalin tilausvaltuuksista aiheutuvat menot Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) - tilausvaltuus Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2016) - tilausvaltuus Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2017) - tilausvaltuus Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2018) - tilausvaltuus Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2019) - tilausvaltuus Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2020) - tilausvaltuus Indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat menot 2. Muut puolustusmateriaalihankinnat (EK) (enintään) 2. Muut puolustusmateriaalihankinnat (EK) (enintään) Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) [251] [251] [251] [251] [251] [251] [251] [250] [251] Monitoimihävittäjien hankintaan liittyvät menot [250] 0 1. Monitoimihävittäjien hankintaan liittyvät menot [251] 0 2. Monihävittäjien hankintaan liittyvät menot [250] Monihävittäjien hankintaan liittyvät menot [251] Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) [250] [S] Sotilaallinen kriisinhallinta [S] Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) (EK) [251] Sotilastarkkailijatoiminnan menot (EK) [251] Resolute Support -operaatio, Afganistan (EK) [251] Irakin koulutusoperaation menot (EK) [251] Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot (EK) 08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma (EK) 09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset (EK) 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot (EK) 11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot (EK) [251] [251] [251] [251] [251] Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (EK) [251] EUTM/Malin koulutusoperaation menot (EK) [251] Malin YK-operaation menot (MINUSMA) (EK) [251] Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) (EK) [251]

22 Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin (EK) [251] Kurssivaihtelut (nettob) [251]

23 22 PÄÄLUOKKA Valtiovarainministeriön hallinnonala Hallinto [S] Valtiovarainministeriön toimintamenot (nettob) 1. Toimintamenot Toimintamenot [300] EU-tulot ja menot [300] Siirtyvän omaisuuden väliaikainen hallinta Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha [300] [300] [300] Metallirahamenot (nettob) Metallirahamenot [300] Juhla- ja erikoisrahojen suunnittelu (EK) (enintään) Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle [300] [003] [300] [301] Verotus ja tulli Verohallinnon toimintamenot (nettob) Tullin toimintamenot (nettob) Kansallisen tulorekisterin toimintamenot [305] [S] [302] [S] [305] [S] Takaisin maksetut verot [S] Takaisin maksetut verot Verohallinto [305] Takaisin maksetut verot Tulli [302] Verotukseen liittyvät korkomenot [S] Verotukseen liittyvät korkomenot Tulli [302] Verotukseen liittyvät korkomenot Verohallinto [305] Autoveron vientipalautus [305] [S] Palvelut valtioyhteisölle [S] Valtiokonttorin toimintamenot (nettob) Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (nettob) [301] [S] [301] [309] [S]

24 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (nettob) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot Verkkomaksaminen (nettob) Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Tilastokeskuksen toimintamenot (nettob) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) [320] [S] [320] [S] [301] [321] [S] [S] Toimintamenot [306] Talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenot (EK) (enintään) Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (nettob) Sähköinen tunnistautuminen [306] [308] [S] [308] Valtion alue- ja paikallishallinto Aluehallintoviraston toimintamenot (nettob) Aluehallintoviraston toimintamenot (nettob) Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet [213] [S] [360] [S] [300] [S] Eläkkeet ja korvaukset Eläkkeet Valtion, kunnan, seurakunnan, yksityisen palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet sekä valtionapulaitoksen, liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten vastaavat eläkkeet 2. Kansanedustajien eläkkeet ja perhe-eläkkeet 3. Valtion eläketurvan piiriin kuuluville henkilöille myönnetyt kuntoutusetuudet [300] [S] [300] [S] [300] [S] Korvaus kunnalliselle eläkelaitokselle [300] [S] Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot 1. Ylimääräiset eläkkeet [300] [S] Eduskunnan kansliatoimikunnan ylimääräiset eläkkeet (EK) (enintään) [300] Korvaus Nokia Oyj:lle [300] Korvaus Vapo Oy:lle [300] Korvaus Vammas Oy:lle [300] Korvaus Lapua Oy:lle [300] Muut korvaukset [300] Eläkeoikeuksien pääoma-arvojen siirrot Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään [300] Vahingonkorvaukset

25 Tapaturmakorvaukset [301] [S] Liikennevahinkokorvaukset [301] [S] Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun korvaukset [301] [S] Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset [301] [S] Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset 06. Raideliikennevastuulain mukaiset korvaukset [301] [S] [301] [S] Oikeudenkäynnin viivästyshyvitykset [301] [S] Valtion vastuuseen perustuva vahingonkorvaus 09. Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset [301] [S] [301] Matkavahingot [301] Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot [300] [S] [300] [S] Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot Erikseen budjetoidut palkkamenot Työturvallisuuden edistäminen [301] [301] Osaamisen kehittäminen [125] Osaamisen kehittäminen [130] Osaamisen kehittäminen [150] Osaamisen kehittäminen [151] Osaamisen kehittäminen [153] Osaamisen kehittäminen [155] Osaamisen kehittäminen [200] Osaamisen kehittäminen [201] Osaamisen kehittäminen [220] Osaamisen kehittäminen [224] Osaamisen kehittäminen [232] Osaamisen kehittäminen [248] Osaamisen kehittäminen [250] Osaamisen kehittäminen [251] Osaamisen kehittäminen [252] Osaamisen kehittäminen [300] Osaamisen kehittäminen [301] Osaamisen kehittäminen [302] Osaamisen kehittäminen [305] Osaamisen kehittäminen [309] Osaamisen kehittäminen [321] Osaamisen kehittäminen [360] Osaamisen kehittäminen [380]

26 Osaamisen kehittäminen [430] Osaamisen kehittäminen [440] Osaamisen kehittäminen [519] Osaamisen kehittäminen [550] Osaamisen kehittäminen [555] Osaamisen kehittäminen [561] Osaamisen kehittäminen [562] Osaamisen kehittäminen [600] Osaamisen kehittäminen [603] Osaamisen kehittäminen [605] Osaamisen kehittäminen [606] Osaamisen kehittäminen [701] Osaamisen kehittäminen [702] Valtionhallinnon kehittäminen Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Kansallisen tulorekisterin toteutus [300] [308] [300] [301] [309] [001] Kansallisen tulorekisterin toteutus Verohallinto [305] Kansallisen tulorekisterin toteutus VM [300] Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot [300] [300] Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan tasoitusmaksu Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle [213] [S] [213] [213] Kuntien tukeminen Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen 1. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen 2. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksamiseen (EK) (enintään) [S] [300] [300]

27 26 3. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen (EK) (enintään) 4. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen (EK) (enintään) Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki 4. Kuntarakennelain 16 :n mukaiset selvityskustannukset ja kuntien yhdistymisselvitykset Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha) [360] [360] [S] [300] [300] [300] Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen Energiaverotuki [305] [S] EU ja kansainväliset järjestöt Rahoitusvakausviraston toimintamenot Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta Maksut Euroopan unionille Suomen osuus Aasian infrastruktuuriinvestointipankin peruspääomasta Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot Satunnaiset säädösperusteiset menot Satunnaiset säädösperusteiset menot Satunnaiset säädösperusteiset menot Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) Valtion saatavien turvaaminen [315] [S] [309] [S] [305] [S] [301] [301] [300] [S] [301] [000] [480] [540] [000] [301]

28 Kassasijoitusten riskienhallinta [301]

29 28 PÄÄLUOKKA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) [S] Toimintamenot [130] Toimintamenot [600] Koulutusvienti ja maakuvatyö [660] Opetushallituksen toimintamenot (nettob) [S] Toimintamenot [660] Kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistäminen 2.1. Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentaminen (EK) (enintään) 2.2. Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen (EK) (enintään) 2.3. Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen (EK) 2.4. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksaminen (EK) Henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksaminen aluehallintovirastoille Henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksaminen muille 2.5. Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano, auktorisoitujen kääntäjien koulutus ja tutkintojen kehittäminen sekä oikeustulkkirekisterin kehittäminen ja ylläpito (EK) 2.6. Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen (47 htv) (EK) 2.7. Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset (EK) 2.8. EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallinen rahoitus, monenkeskinen ja kahdenvälinen yhteistyö, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekeminen, kansainvälistämistä edistävät apurahat sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismainen tutkimustoiminta (EK) (enintään) 2.9. Education Finland -ohjelman toimeenpano (EK) (enintään) [660] [660] [660] [360] [660] [660] [660] [660] [660] [660]

30 29 3. Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskeva tiedotus- ja selvitystoiminta (EK) (enintään) 4. Luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet (EK) (enintään) Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (nettob) 1. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (EK) (enintään) 2. Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia (EK) (enintään) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot [660] [660] [660] [660] [001] [S] [003] Eräät avustukset (kiinteä määräraha) [S] Svenska Finlands folkting (EK) [600] Paasikivi-Seura (EK) [600] Tammenlehvän perinneliitto (EK) [600] Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma (EK) [600] Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki (EK) [600] OKKA-säätiö (EK) [600] Karjalan kielen elvytysohjelma (EK) [600] Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) [S] Avustus Ortodoksiselle kirkolle (EK) [600] Avustukset Suomen Merimieskirkolle (EK) Yleisavustus Suomen Merimieskirkon toimintaan 2.2. Merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (EK) (enintään) 3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen (EK) 4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille (EK) 5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (EK) Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin Jatkuva oppimisen ja osaamisen kehittäminen Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille [600] [600] [360] [600] [600] [600] [S] [001] [600] Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) [S] Kielikoulut [660] VALTERI-koulu [660] Koulukotien perusopetus [660]

31 30 4. Eurooppa-koulut [660] Helsingin eurooppalainen koulu [660] Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot 1. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kokeilu-, tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja arviointihankkeet sekä muut yhteiset menot [S] Jakamaton [001] Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen strategisten tavoitteiden toteuttaminen 1.4. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA) 1.5. Esi- ja perusopetuksen opintosuoritustietojen tiedonkeruun toteuttaminen (Koski) 1.6. Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen eperusteiden kehittäminen sekä organisaatiopalvelun ja koodistopalvelun kehittäminen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta 3. Lukiokoulutuksen sekä siihen liittyvien kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksaminen (EK) (enintään) 4. Vapaan sivistystyön ja sivistystyötä tekevien järjestöjen kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeet, elinikäinen oppiminen ja kansainvälinen yhteistyö (EK) (enintään) [660] [660] [660] [660] [001] Jakamaton [001] Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU- ja kansainvälinen yhteistyö 4.3. Vapaassa sivistystyössä saavutettu osaaminen Koski-tietovarantoon 4.4. Arviointia koskevan oppaan laatiminen sekä valtakunnallisten koulutuspäivien järjestäminen [660] [660] [660] S2-kielen opetuksen kehittäminen [001] Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (EK) 7. Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvoohjelma (EK) Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin [001] [001] [S] Laskennalliset kustannukset Kunnallinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma Yksityinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma Kunnallinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma Yksityinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma [600] [600] [600] [600] Erityinen koulutustehtävä [600] Kuntien rahoitusosuus [600]

32 Eräät määrärahat esi- ja perusopetukseen Perusopetus, vaikeimmin kehitysvammaiset [600] Perusopetus, muut vammaisoppilaat [600] Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus [600] Lisäopetus [600] Sisäoppilaitoslisä [600] Muiden kuin oppivelvollisten perusopetus [600] Koulukotikorotus [600] Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva 5- vuotiaille järjestettävä esiopetus Yksityisten kielikoulujen 5-vuotiaille järjestettävä esiopetus 04. Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus 05. Taiteen perusopetus (opetustuntikohtainen) [600] [600] [600] Musiikin perusopetuksen valtionosuus [600] Muiden taiteenalojen opetustuntikohtainen valtionosuus 06. Ulkomailla toimivien koulujen valtionrahoitus 07. Yksityisen opetuksen järjestäjän alkava ja laajeneva rahoitus 08. Muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen aineenopetus (EK) (enintään) 09. Avustukset yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin (EK) (enintään) [600] [600] [600] [600] [600] Joustavan perusopetuksen lisä (EK) (enintään) [600] Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille (EK) (enintään) Avustukset opetuksen järjestäjille, jakamaton [001] OPH:n jakamat avustukset opetuksen järjestäjille 12. Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionavustusta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille (EK) (enintään) [660] Opetushallituksen käytettäväksi [660] Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi [600] Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen innovatiiviset oppimisympäristöt, digitaaliset koulutuspilvipalvelut, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen ja hyödyntäminen sekä kansainvälinen toiminta (EK) (enintään) 14. Kaksikielisen opetuksen järjestäminen sekä kielikylpytoiminta (EK) (enintään) [001] [660] Kerhotoiminnan tukeminen (EK) (enintään) [660] Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen mukaisiin menoihin [660]

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2018

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2018 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/tietotuki- ja julkaisuyksikkö Helsinki 2019 Valtiovarainministeriölle Valtion

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2017

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2017 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö Helsinki 2018 Valtiovarainministeriölle Valtion

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/anitta Türkkan Helsinki 2016 Valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Elokuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Elokuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2019 Tammikuu - Elokuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2019 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 45 964 025 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 5

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Marraskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Marraskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2018 Tammikuu - Marraskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 44 184 591 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2011

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2011 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Türkkan/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2017 Tammikuu - Syyskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2017 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 42 153 450 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vnk.fi

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2018 Tammikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 44 011 981 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 5 539 528

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2017

Valtion talousarvion tilijaottelu 2017 Valtion talousarvion tilijaottelu 2017 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2017 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 41 663 184 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 5 298 368 000 Osasto

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2018

Valtion talousarvion tilijaottelu 2018 Valtion talousarvion tilijaottelu 2018 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 44 011 981 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 5 539 528 000 Osasto

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Huhtikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Huhtikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2016 Tammikuu - Huhtikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 40 777 052 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Marraskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Marraskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2016 Tammikuu - Marraskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 40 933 052 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2014 Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2014 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2016 Tammikuu - Syyskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 40 933 052 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Maaliskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Maaliskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Tammikuu - Maaliskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 908 910 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 911 310 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 6 049 829 000 Osasto

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Lokakuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Lokakuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Tammikuu - Lokakuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 926 910 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Lokakuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 38 774 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2016 Tammikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 40 777 052 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 5 367 489

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu 1 OSASTO 11 11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 610 000 000 11.01.01. Ansio-

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 / 2013 Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/ 2013 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Helmikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Helmikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu - Helmikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Kesäkuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Kesäkuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu - Kesäkuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2016 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2016 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3a/2017 K 14/2017 vp Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3a/2017 ISSN Nid. 2341-7129 ISBN

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 4 935 984 000 Osasto

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Heinäkuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Heinäkuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu - Heinäkuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 602 148 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Kesäkuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Kesäkuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Kesäkuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Syyskuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Syyskuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 673 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Toukokuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Toukokuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu - Toukokuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2014

Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 4 745 485 000 Osasto

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 564 184 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 049 000 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 929 000

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 4 745 485

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Huhtikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu Tammikuu - Huhtikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2014 Tammikuu - Huhtikuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 792 548 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 Valtion talousarvio vuodelle 2015 TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 920 910 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 566 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 169 000 02.

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2011

Valtion talousarvio vuodelle 2011 Valtion talousarvio vuodelle 2011 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 493 074 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 11 903 000 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 26.3.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2008 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1121 SISÄLLYS N:o Sivu 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio... 4463 N:o 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

HE 127/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 127/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 127/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Muu Mnro vvvv raha-automaattiavustuksista asia annetun lain kumoamisesta Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016 1314/2016 Valtion talousarvio vuodelle 2017 TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016 Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016 Puolustusvaliokunta 7.10.2015 Mrd. euroa PLM:n hallinnonalan määrärahat 2014-2019 3 500 3 000 2,67 2,66 2,89 2,85 2,82 3,08 2 500 2 000 1 500

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

MINIKRAATIT VALTION BUDJETTIESITYS 1/11

MINIKRAATIT VALTION BUDJETTIESITYS 1/11 VALTION BUDJETTIESITYS 1/11 Sisältö: 1. Valtion menot... 1 1.1. Yhteiskuntajärjestys... 2 1.2. Koulutus... 3 1.3. Terveys... 4 1.4. Ympäristö... 4 1.5. Muut kulut... 5 1.5.1. EU... 5 1.5.2. Lääkekorvaukset...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite : (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) TYÖNANTAJAVIRASTO (virasto) 0 Eduskunta 0000 Eduskunta 0002 Eduskunnan kanslia 2 Eduskunta 0004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 996. Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2005 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 996. Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2005 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 996 SISÄLLYS N:o Sivu 996 Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio... 4585 N:o 996 Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 11.4.2005 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2004 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2014

Talousarvioesitys 2014 Talousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 057 333 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 328 000 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 879 000

Lisätiedot

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1032 1033 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1032 Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio..........................................................

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 7.4.2004 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2003 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 1183/2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

Lisätiedot

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2009

Valtion talousarvio vuodelle 2009 Valtion talousarvio vuodelle 2009 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 37 294 799 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 297 000 000 01. Tulovero 13 332 000

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio.......................................................... 3427

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2010: TULOARVIOT

N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2010: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1382 Valtion talousarvio vuodelle 2010...........................................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11

Lisätiedot

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 2009 N:o 1382 1383 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o S I S Ä L L Y S Sivu 1382

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011. Valtion talousarvio vuodelle 2012

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011. Valtion talousarvio vuodelle 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1488/2011 Valtion talousarvio vuodelle 2012 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2012: TULOARVIOT HE 59/2011

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja

Lisätiedot