Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-06/2021 valtuustoa varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-06/2021 valtuustoa varten"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Aika , klo 16:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kairatie 75. Käsitellyt asiat 105 Kokouksen avaus sekä osallistujat 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjan tarkastus 108 Työjärjestyksen hyväksyminen 109 Ajankohtaiset asiat 110 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle Tarkastuslautakunnan jäsenten pysyvät esteellisyydet 112 Talouskatsaus 07/ Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-06/2021 valtuustoa varten 114 Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä 115 Tarkastuslautakunnan asema kuntaorganisaatiossa 116 Arvioinnin suunnittelu tulevalla valtuustokaudella 117 Toimielinpäätösten seuranta 118 Kaupunkitarkastajan viran täyttäminen 119 Kokouksen päättäminen

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Saapuvilla olleet jäsenet Sanna Luoma, puheenjohtaja Markus Lohi, 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:24 Riitta-Maija Hokkanen Petri Keihäskoski Liisa Helin Kalervo Björkbacka Elina Holm Antti Väänänen Tarja Suopajärvi Jarmo Huhtala Seija Karvo Muut saapuvilla olleet Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, sihteeri Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö Allekirjoitukset Sanna Luoma Puheenjohtaja Juuso Kataja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Riitta-Maija Hokkanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla alkaen Juuso Kataja

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 105 Kokouksen avaus sekä osallistujat Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: JÄSEN VARAJÄSEN Sanna Luoma pj Juhani Juuruspolvi Markus Lohi vpj Rauno Rantaniemi Riitta- Maija Hokkanen Kaisu Huhtalo Petri Keihäskoski Reetta Mustonen Liisa Helin Anne Hakkarainen Kalervo Björkbacka Tuomas Koskiniemi Elina Holm Meeri Vaarala Antti Väänänen Timo Lappalainen Tarja Suopajärvi Maria Huhmarniemi Jarmo Huhtala Ville Vuorjoki Seija Karvo Anitta Ylitörmänen Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen mukaisesti.

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Kuntalain 98 :ssä määrätään päätöksetekotavoista. Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa ( sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta ( sähköinen päätöksentekomenettely). Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan kuntalain 103 :n määräys, jonka mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Valtuusto on kuntalain 90 :n nojalla määrännyt hallintosäännön 15. luvussa toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua. Hallintosäännön 147 :n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 107 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Hallintosäännön 159 :n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin. Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa. Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle. Pöytäkirja julkaistaan kahdeksan päivän kuluessa kokouksen pitämisestä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan. Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Markus Lohi. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on tiistai Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Riitta- Maija Hokkanen ja todettiin tarkastuksen aikaraja.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 108 Työjärjestyksen hyväksyminen Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa. Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelystä on määrätty hallintosäännön 150 :ssä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö mom). Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen päätösehdotuksen mukaisesti.

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 109 Ajankohtaiset asiat Valmistelija / lisätiedot: Jari Kotimäki tarkastuspäällikkö Kaupunkitarkastajan viranhakumenettely on käynnissä. Kaupunkitarkastajan avointa virkaa hoitaa yhteiskuntatieteiden maisteri Juuso Kataja siihen saakka, että virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään saakka. Onnettomuustutkintakeskus järjestää etäkoulutuksena (Teamsilla) vuosittaiset asiantuntijapäivät Osallistuminen on asiantuntijoille on maksutonta. Tarkastuspäällikkö osallistuu koulutukseen niiltä osin, kuin virkatoimet antavat siihen mahdollisuuden. Tarkastuspäällikkö antaa koulutuspalautteen syyskuussa pidettävässä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 110 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2021 Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Kokouksen koolle kutsumisesta Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä todetaan toimielimien kokousajasta ja - paikasta sekä kokouskutsusta mm. seuraavaa: - Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. - Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan - Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen - Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. - Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. - Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. - Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville. Varajäsenen kutsuminen Hallintosäännössä ohjeet tilanteisiin, joissa tarvitaan varajäsentä kokoukseen. Toimielimen jäsen kutsuu varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. Tavoitettavuuden kannalta lienee varminta, että jäsenet pitävät itse yhteyttä varajäseneensä sekä huolehtivat tarvittaessa varajäsenen kokoukseen kutsumisesta. Kokousajankohdat syyskaudelle 2021 Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää vuoden 2021 syyskauden kokousaikataulusta. Valmistelussa on ollut esillä, että lautakunnan kokoukset pidettäisiin kerran kuukaudessa ja, että lautakunnan kokouksien säännönmukaisena aikatauluna olisi lokakuusta lähtien kuukauden toinen keskiviikko kello 16:00 alkaen. Kokousajankohdiksi ehdotetaan: klo 16: klo 16:00

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) klo 16: klo 16:00 Tarkastuslautakunta päättää että syyskauden kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaan: klo 16: klo 16: klo 16: klo 16:00 Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää että syyskauden kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaan: klo 16: klo 16: klo 16: klo 16:00 Tarkastuslautakunta päätti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16:57-17:05.

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 111 Tarkastuslautakunnan jäsenten pysyvät esteellisyydet ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Jari Kotimäki tarkastuspäällikkö Vaalikelpoisuus, sidonnaisuudet ja valtuutetun esteellisyys Kuntalain 75 :ssä on tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuutta koskevat määrykset. Ne on tullut huomioida valtuustossa sen tehdessä lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnat. Laissa olevilla vaalikelpoisuuden rajoituksilla pyritään varmistamaan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuutta. Kuntalain 84 :ssä on määräykset sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat velvollisia sidonnaisuusimoituksen tekemiseen. Säännös osaltaan edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuntalain 97 :ssä on määräykset valtuutettujen esteellisyydestä. Säännöksessä viitataan esteellisyystilanteita tarkentaviin hallintolain 27 ja 28 :iin. Esteellisyyssäännöksillä turvataan luottamusta kunnan hallintoon sekä puolueettomaan asioiden käsittelyyn. Esteellisen henkilön on asiaa käsiteltäessä ilmoitettava esteellisyydestään. Ja henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Pysyvät esteellisyydet ja tarkastuslautakunnan jäsenyys Valtuuston asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalaissa määrätyn mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Koko kuntakonserniin ulottuvaa tehtävää hoitaessaan se voi vaikuttaa mm. tarkastuksen resursseihin ja takastuksen kohdentamiseen. Siksi lautakunnan jäsenten osalta huomionarvoista on paitsi tapauskohtaisen esteellisyyden, myös ns. pysyvien esteellisyyksien tiedostaminen. On perusteltua, että tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittavat pysyvät esteellisyydet toimikautensa alussa, mutta myös myöhemmin esteellisyystilanteen muuttuessa. Esteellisyydet on syytä merkitä pöytäkirjaan. Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittavat pysyvät esteellisyydet. Esteellisyydet todetaan ja merkitään pöytäkirjaan. Markus Lohi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:24.

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus: Asian käsittely siirretään seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunta päätti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

12 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 112 Talouskatsaus 07/2021 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä (HS 75 ) lautakunnilta edellytetään. Tilikaudelle 2021 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja. Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Heinäkuun päättyessä talousarvion toteutuma oli , 29 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 58, 33 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 60, 11 %. Ajankohtaiset talousluvut esitetään kokouksessa. Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto heinäkuun talouden toteutumasta. Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

13 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 113 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 01-06/2021 valtuustoa varten ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Liitteet 1 Tarkastuslautakunta osavuosikatsaus 1-6/2021 Kaupunginhallitus vastaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden johtamisesta. Sen tehtävänä on valvoa ja yhteen sovittaa kunnan/kaupungin muiden toimielinten toimintaa, toisin sanoen kaupunginhallituksella velvoite suorittaa valvontaa ja myös reagoida vuoden aikana (KuntaL 39). Talousarviossa 2021 määrätään, että: "Kaupunginhallitus on lisäksi velvollinen toimittamaan kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen kerran vuodessa[...]" (Talousarvio 2021, s. 27). Tarkastuslautakunnan antamat tiedot toiminnasta ja taloudesta sisältyvät kaupunginhallituksen valtuustolle antamaan osavuosikatsaukseen. Koko vuoden 2021 käyttömenojen talousarvio tarkastuslautakunnalla on euroa. Kesäkuun loppuun mennessä talousarviosta on toteutunut 50, 88 % eli euroa. Lautakunta on asettanut mitattavat tavoitteet vuodelle Osavuosikatsauksen tuloskortissa kerrotaan miten tavoitteissa on edistytty. Konsernitalouden antaman aikataulun mukaisesti tarkastuslautakunnan osalta katsaus on jouduttu valmistelemaan virkatyönä lautakuntaa koolle kutsumatta. Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan osavuosikatsauksen ajalta Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

14 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta, 136, Tarkastuslautakunta, 74, Tarkastuslautakunta, 114, Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä ROIDno Tarkastuslautakunta, , 136 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Kotimäki tarkastuspäällikkö Tarkastuslautakunta noudattaa laskujen ja tositteiden hyväksymistä ja asiatarkastusta koskevassa asiassa samoja menettelyjä kuin kaupunginhallitus ja sen alaiset toimielimet. Lautakunnan laskujen ja tositteiden asiatarkastuksesta päätetään tulevaa talousarviovuotta varten. Laskujen asiatarkastajana on vuonna 2020 toiminut vs. kaupunkitarjastaja Juuso Kataja. Asiatarkastajan varahenkilönä on 2019 toiminut taloussihteeri Teija Fisk. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä vuonna 2020 on toiminut tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Varahyväksyjä on ollut lautakunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja on myös hyväksynyt tarkastuspäällikköä koskevat laskut. Puheenjohtajaa itseään koskevien laskujen hyväksyjäksi määrättiin controller Janne Juotasniemi. Nyt tehtävää päätösta joudutaan sijaisuusjärjestelyjen sekä valtuustokauden päättymisen vuoksi täydentämään myöhemmin. Tarkastuslautakunta määrää että lautakunnan toimintaan liittyvien laskujen ja tositteiden - asiatarkastajana ajalla toimii vs. kaupunkitarkastaja Juuso Kataja - asiatarkastajan varahenkilönä ajalla toimii toimistosihteeri Teija Fisk Lisäksi tarkastuslautakunta määrää, että - laskujen ja tositteiden hyväksyjänä ajalla toimii tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki - laskujen ja tositteiden varahyväksyjänä ajalla toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen. Puheenjohtaja hyväksyy myös tarkastuspäällikköä koskevat laskut. - puheenjohtajaa koskevien laskujen ja tositteiden hyväksyjänä ajalla toimii controller Janne Juotasniemi.

15 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta, , 74 Valmistelijat / lisätiedot: Juuso Kataja, Jari Kotimäki vs. kaupunkitarkastaja, tarkastuspäällikkö Tarkastuslautakunta noudattaa laskujen ja tositteiden hyväksymistä ja asiatarkastusta koskevassa asiassa samoja menettelyjä kuin kaupunginhallitus ja sen alaiset toimielimet. Laskujen ja tositteiden asiatarkastuksesta vuodelle 2021 lautakunta päätti Tuolloin todettiin, että päätösta joudutaan sijaisuusjärjestelyjen sekä valtuustokauden päättymisen vuoksi täydentämään vielä myöhemmin. Lisätarvetta täydentämiseen on tullut myös controllerin saakka kestävän virkavapuden vuoksi. Tarkastuslautakunta määrää, että: - Tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvien laskujen ja tositteiden asiatarkastana ajalla toimii kaupunkitarkastaja tai sijaiseksi määrätty. Asiatarkastajan varahenkilönä jatkaa aiemman päätöksen mukaisesti taloussuunnittelija Teija Fisk. - Tarkastuslautakunnan laskujen ja tositteiden hyväksyjänä jatkaa aiemman päätöksen mukaisesti tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Laskujen ja tositteiden varahyväksyjänä ajalla jatkaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen laskujen ja tositteiden varahyväksyjäksi lautakunta määrää valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan uuden puheenjohtajan. Puheenjohtaja hyväksyy myös tarkastuspäällikköä koskevat laskut. - Lisäksi tarkastuslautakunta määrä, että puheenjohtajaa koskevien laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii talouspäällikkö Arto Sarala. Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta, , 114 Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Tarkastuslautakunta noudattaa laskujen ja tositteiden hyväksymistä ja asiatarkastusta koskevassa asiassa samoja menettelyjä kuin kaupunginhallitus ja sen alaiset toimielimet. Lautakunnan laskujen ja tositteiden asiatarkastuksesta päätetään aina

16 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) kunkin tilivuoden osalta. Laskujen ja tositteiden asiatarkastuksesta vuodelle 2021 päätettäessä todettiin (Tarkastuslautakunta ), että päätöstä joudutaan sijaisuusjärjestelyjen sekä valtuustokauden päättymisen vuoksi täydentämään vuoden kuluessa. Tarkastuslautakunta päivitti päätöstä sijaisuusjärjestelyjen ja vastuullisiksi määrätyn henkilön virkavapauden vuoksi. Lautakunta päätti sitoa laskujen ja tositteiden asiatarkastuksen koskemaan kulloistakin viranhaltijaa kun aiemmin se oli sidottu nimettyyn henkilöön. Samalla lautakunta määräsi laskujen ja tositteiden varahyväksyjäksi 1.8. alkaen kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan uuden puheenjohtajan. Uuden lautakunnan on syytä päivittää ja koota kaikki laskujen ja tositteiden asiatarkastusta koskevat päätökset noudatettavaksi ajalla Aiemmat vuotta 2021 koskevat laskuja ja asiatarkastusta koskevat päätökset samalla kumotaan. Tarkastuslautakunta määrää että lautakunnan toimintaan liittyvien laskujen ja tositteiden - asiatarkastajana ajalla toimii kaupunkitarkastaja tai hänen sijaiseksi määrätty, ja - asiatarkastajan varahenkilönä ajalla toimii koulutus- ja varhaiskasvatuksen taloussuunnittelija. Lisäksi tarkastuslautakunta määrää, että laskujen ja tositteiden - hyväksyjänä ajalla toimii tarkastuspäällikkö - hyväksyjänä tarkastuspäällikön vuosiloman aikana toimii kaupunkitarkastaja tai hänen sijaiseksi määrätty Vielä lautakunta määrää, että tarkastuspäällikköä koskevat laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja, sekä lautakunnan puheenjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginsihteeri. Lautakunta päättää lisäksi että aiemmat vuoden 2021 laskuja ja asiatarkastusta koskevat päätökset kumotaan tämän päätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

17 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 115 Tarkastuslautakunnan asema kuntaorganisaatiossa ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Jari Kotimäki, Juuso Kataja tarkastuspäällikkö, vs. kaupunkitarkastaja Tarkastuslautakunnan koontuessa toimikautensa ensimmäiseen kokoukseen on hyvä käydä keskustelu tarkastuslautakunnan asemasta kuntaorganisaatiossa. Keskustelun perusteella ei tehtäisi päätöksiä vaan se ainoastaa merkittäisiin tiedoksi. Asiaa voivaan käsitellä esimerkiksi seuraavan esittelytekstin pohjalta. Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaissa Valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan rooli muihin ns. toimialalautakuntiin nähden on poikkeava. Tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan hahmottaa kolmen päätehtävän kautta: Tehtäviin sisältyy 1) tarkastuksen järjestäminen, 2) talouden ja toiminnan arviointi sekä 3) sidonnaisuusasiat. Lautakunta toimii suoraan valtuuston alaisuudessa. Tarkastuslautakunnan tehtävistä sekä menettelytavoista määrätään yksityiskohtaisesti kuntalaissa. Keskeisiä säännöksiä ovat lain 121 ja 84. Merkityksellisiä ovat myös tilintarkastusta (123 ), tietojensaantioikeutta (124 ) sekä tilintarkastuskertomusta (125 ) koskevat säännökset. Lautakunta vastaa tiettyjen valtuustoasioiden valmistelusta (93 ). Kuntaomistajan roolin ja samalla myös tarkastuslautakunnan toimivaltuuksien hahmottamista edesauttaa, kun huomioi kuntalain säännökset kuntakonsernista (6 ), omistajapolitiikasta osana kuntastrategiaa (37 ), omistajaohjauksesta (46 ), konserniohjeesta (47 ) sekä konsernijohdosta (48 ). Määräyksiä myös hallintosäännössä Kaupunginvaltuusto on hyväksymällään hallintosäännöllä antanut tarkastuslautakunnalle yksilöidympiä toimiohjeita ja toimivaltuuksia ( 82-89) mm. kokousmenettelystä, valtuustolle raportoinnista sekä tarkastustoimien yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta ei tarkasta Lautakunnan tarkastukseen viittaava nimi voi luoda vääriä mielikuvia kuntalaisten keskuudessa. Lautakunnalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta tarkastaa, vaan lautakunta on tarkastuksen järjestäjä..kunnan laillisuustarkastuksesta vastaa valtuuston valitsema auktorisoitu tilintarkastusyhteisö. Rovaniemellä kaupungin ja sen konserniyhteisöjen tarkastajan toimii KPMG Oy, jonka toimikause kestää vuoden 2022 loppuun. Tilintarkastusyhteisön tilintarkastaja toimii virkavastuulla. Tilintarkastaja myös vastaa työohjelmastaan, josta se käy säännönmukaisesti keskusteluja tarkastuslautakunnan

18 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) kanssa. Lautakunta voi ohjeistaa tilintarkastajaa, joka omalta puoleltaan kuitenkin aina harkitsee ohjeiden toteutusta huomiodien mm. sille laissa asetettu riippumattomuuden vaatimus ja hyvä tilintarkastustapa. Tilintarkastusvalvonnasta vastaa tilintarkastuslautakunta Patentti- ja rekisterlhallituksen alaisuudessa. Sisäinen valvonta tarkastustoimineen ei kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan vaan sen toteuttamisesta vastaa kunnan toimiva johto. Riippumattomuudelle on takeet Lautakunnan riippumattomuuden turvaamiseksi kuntalaki asettaa sille poikkeuksellisen aseman myös taloutensa ja hallintosääntömääräysten osalta. Vaikka taloutta ja hallintosääntöä koskevat päätösesitykset valtuustolle menevät kunnanhallituksen kautta, ei kunnanhallitus voi poiketa lautakunnan tekemästä esityksestä esimerkiksi lautakunnan kriittisyyttä vaimentaakseen. Kunnanhallituksen esittämät muutokset esimerkiksi tarkastuslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen ovat mahdollisia vain kunnanhallituksen julki tuomasta talousarvion yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Vuoden 2015 kuntalain valmistelussa pidettiin tärkeänä (HE 268/2014) tarkastuslautakunnan vahvaa asemaa: "Valtuuston olisi osoitettava tarkastuslautakunnan käyttöön riittävät voimavarat, jotta lautakunta voisi suorittaa arviointitehtäväänsä riippumattomasti ja luotettavasti. Tarkastuslautakuntien tehtävissä korostuu jatkossa tuloksellisuuden arviointi, mikä edellyttää riittävää panostusta tarkastuslautakuntien työhön. Tämä tarkoittaisi muun muassa riittävien resurssien varaamista jäsenten kouluttamiseen sekä kokousten ja arviointien valmisteluun". Tarkastuslautakunnalla ja kunnanhallituksella eri roolit Tarkastuslautakunta huolimatta sen poliittisesta kokoonpanosta ei voi toimia päivänpolitiikassa. Sen tehtävä on arvioida mennyttä, eli arvioida jälkikäteen miten valtuuston tilikaudelle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Lautakunta ei asemansa turvin voi ryhtyä aktiiviseksi toimijaksi asioissa, jotka kuuluvat toimivan johdon vastulle. Lautakunnan tulee säilyttää mahdollisuus arvioida kunnan johdon toimia tarvittaessa myös kriittisesti. Kuntalain kommentaarissa on tarkastuslautakunnalle hyvä ohje: "Tarkastuslautakunnan ei ole syytä pyrkiä kertomaan kunnanhallitukselle. miten kunnan asioita on hoidettava. Jos tarkastuslautakunta osallistuu päivän kuntapolitiikkaan, se menettää mahdollisuutensa esittää arvovaltaisesti arvionsa siitä, miten kunnan hallintoa on tarkastusvuoden aikana johdettu" (Kuntalaki 1, Harjula- Prättälä, 2019, s. 813). Myös epäkohdat lautakunta voi lausua julki. Mutta korjaavista toimista päättäminen tulee jättää toimivalle johdolle. Tarkoituksenmukaista voi olla että lautakunta sekä kaupunginhallitus myöhemmin jo toimintansa vakiinnutettuaan kokoontuvat keskustelemaan niistä tilanteista, jossa toimielimillä on yhteista "rajapintaa" tehtävissään.

19 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta käy keskustelun lautakunnan asemasta kuntaorganisaatiossa. Merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun lautakunnan asemasta kuntaorganisaatiossa. Lautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

20 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta, 10, Tarkastuslautakunta, 116, Arvioinnin suunnittelu tulevalla valtuustokaudella ROIDno Tarkastuslautakunta, , 10 Valmistelijat / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Liitteet 1 Tarkltk arviointisuunnitelman ehdotus vuosille Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma (Kuntalaki 121 4mom). Suunnitelmasta ja sen sisällöstä ei ole tarkempia määräyksiä. Erilaisista tarkastuslautakuntien käytännöistä, asiantuntijaresursseista ja laajemminkin kuntien toimintakulttuurista johtuen suunnitelmien sisällöt ja suunnittelun käytännöt ovat vaihdelleet merkittävästi. Myös suunnitelman aikajänne on kunnittain vaihdellut. Monessa kunnassa on tehty suunnitelma vuodeksi kerrallaan, mutta joissain kunnissa on tehty koko valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma. Nykyisen lautakunnan hyväksymä suunnitelma ulottuu toukokuuhun 2021 saakka Uusi nelivuotinen valtuustokausi ja samalla uuden tarkastuslautakunnan toimikausi alkaa kesäkuussa Nykyinen lautakunta on huomioinut toimikauden vaihtumisen arviointisuunnitelmasta päättäessään. Lautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman, joka ulottuu vain kevätkaudelle Suunnitelman mukaan lautakunta tarkastelee kokoavasti toimikautensa arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan. 4- vuotisesta arviointisuunnitelmasta uudelle tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunta päätti laatia kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavaa tarkastuslautakuntaa varten ehdotuksen 4- vuotisesta arviointisuunnitelmasta. saatettaisiin sitä lukkoon lyömättä uuden lautakunnan käsiteltäväksi. Se olisi toimikautensa päättävän lautakunnan laatima "keskustelualoite", joka voi antaa uudelle lautakunnalle näkökulmia suunnitelmasta päättämiseen. arviointisuunnitelmasta ulottuisi koko valtuustokaudelle Kullekin vuodelle olisi 3 ennalta nimettyä arviointiteemaa. Lautakunta tarkastelisi niitä poikkileikkaavasti, eli toimialarajoihin tiukasti kiinnittymättä. Arviointisuunnitelmassa olisi kullekin arviointivuodelle huomioita ja näkökulmia arviointikohteiden valintaan /työohjelman laadintaan.

21 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ehdotuksen arviointisuunnitelmasta vuosille Lautakunta päättää saattaa ehdotuksen suunnitelmasta kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavan tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta, , 116 Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Liitteet 1 Tarkltk arviointisuunnitelman ehdotus vuosille Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma. Arvioinnista kuten muista lautakunnalle merkittävistä tehtävistä määrätään kuntalaissa. Arviointisuunnitelman sisällöstä ei kuitenkaan ole määräyksiä. Sen vuoksi eri kuntien arviointisuunnitelmissa on vaihtelevuutta. Eroavaisuudet johtuvat myös siitä, että tarkastuslautakuntien asiantuntijaresurssit vaihtelevat. Jos lautakunnan alaisuudessa ei ole omaa valmistelusta vastaavaa virkahenkilöstöä, on valmistelutehtäviä voitu asettaa myös tilintarkastajalle. Tarkastuslautakunta voi laatia arviointikertomuksen vuodeksi kerrallaan. Tämä käytäntö on ollut Rovaniemellä. Joissakin kunnissa tarkastuslautakunta on laatinut koko valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman, jota lautakunta on vuosittain tarkentanut työohjelmallaan. Riippumatta siitä onko arviontisuunnitelma laadittu vuodeksi kerrallaan, vai onko se koko valtuustokaudelle ulottuva, on lautakunnan vuosittain laadittava arviointikertomus, joka käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksessa lautakunta kertoo käsityksensä siitä "ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla". Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, lautakunnan on lisäksi arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista kuluneella tilikaudella. Koko valtuustokauden kattava arviointisuunnitelma voisi olla tarkoituksenmukainen myös Rovaniemellä. Se mahdollistaisi arvioinnin kohdentamisen lautakunnan valitsemiin painopistealuesiin. Ja pidemmän aikavälin suunnitelma voisi muutoinkin parantaa lautakunnan eri tehtävien yhteen sovittamista, aikataulutusta jne. Toimikautensa juuri päättänyt tarkastuslautakunta on laatinut "keskustelualoitteeksi" uudelle lautakunnalle ehdotuksen arviointisuunnitelmasta, joka ulottuisi koko valtuustokaudelle (Liite 1). arviointisuunnitelmaksi

22 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) koostuu arviointiteemoista, joita olisi kolme kullekin arviointivuodelle. Ja suunnitelmaa voitaisiin vuosittain täsmentää erillisellä työohjelmalla. Ehdotuksen laatiessaan (ks. Tark ltk ) lautakunta korosti, että harkintavalta asiassa on uudella tarkastuslautakunnalla Mikäli lautakunta päätyy hyväksymään koko valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman, voi olla aiheellista saattaa se tiedoksiantona valtuustolle. Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelmasta. Keskustelu käydään liitteen 1 mukaisen ehdotuksen pohjalta. Merkitään keskustelu tiedoksi. Keskustelun kuluessa saatu palaute huomioidaan virkavalmistelussa. Arviointisuunnitelma tuodaan päätösesityksenä myöhemmin pidettävään tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointisuunnitelmasta. Lautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. Keskustelussa saatu palaute huomioidaan arviointisuunnitelman virkavalmistelussa.

23 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 117 Toimielinpäätösten seuranta ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Tarkastuslautakunta on sille määrättyä arviontia suorittaessaan seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenille ja sen viranhaltijoille on määritelty "nimikkolautakunnat" ja muut toimielimet seurattavaksi. Lähdeaineistona seurannassa on käytetty mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen. Huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Tehdyistä havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja tarpeellisilta osin myös arviointikertomukseen. Seurannan vaikuttavuus on "työmäärään" nähden jäänyt ilmeisen vähäiseksi. Tämän vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaista, että toimielinseurannassa painopiste kohdennetaan niihin teemoihin, jotka tarkastuslautakunta on nimennyt arviointisuunnitelmassa. Lautakunnan jäsenet edelleen arvioisivat miten eri toimielimet toteuttavat kaupunkistrategiaa sekä talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Mutta entistä enemmän arvioinnin kohteena olisi ne asiat, joita lautakunta painottaa arviointisuunnitelmassaan. Tällöin toimielinseuranta kytkeytyisi tiiviimmin lautakunnan koko vuoden aikana suorittamaan arviointiin ja täten myös tukisi tehokkaammin arviointikertomuksen laadintaa. Toimielinseurannan kehittämiseksi on edellisellä toimikaudella käytetty lomakepohjaa, jota lautakunnan jäsenet ovat käyttäneet tukena toimielinseurannan toteuttamisessa. Lomakkeen tiedot on voitu myöhemmin ottaa huomioon arviointikertomuksen laatimisessa. Jos lautakunta päättää muuttaa toimielinseurannan toteutusta, aihetta on kehittää myös toimielinseurantaan käytettyä lomakepohjaa tai harkita muita vaihtoehtoisia tapoja seurannan arkistointiin. Tarkastuslautakunnan viranhaltijat esittelevät, miten toimielinseurantaa on toteutettu viime valtuustokauden aikana. Lautakunta keskustelee toimielinseurannan kehittämisestä. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin pidettävässä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

24 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Tarkastuslautakunta, 103, Tarkastuslautakunta, 118, Kaupunkitarkastajan viran täyttäminen ROIDno Tarkastuslautakunta, , 103 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Kotimäki tarkastuspäällikkö Liitteet 1 Hakukuulutus kaupunkitarkastaja 2 Rekrytointimenettelyt Kaupunkitarkastaja on irtisanoutunut virastaan siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Kaupunkitarkastaja yhdessä tarkastuspäällikön kanssa muodostaa lautakunnan alaisen virkahenkilöstön. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että toimet viran täyttämiseksi käynnistetään pidettävässä kokouksessa. Kaupunkitarkastajan viranhoito on järjestetty määräaikaisena sijaisuutena ajalle Viran perustamisen yhteydessä syksyllä 2015 määriteltiin osaamisen ja kelpoisuuden vaatimukset. Tuolloin lautakunnassa katsottiin tehtävän painottuvan talouteen. Ja sen perusteella soveltuvaksi tutkinnoksi määritettiin kauppatieteen maisterin tutkinto tai jokin vastaavan tason tutkinto, jota on täydennetty opinnoilla laskentatoimen tai rahoituksen alalta. Tarkastuslautakunnan kuntalakiin perustuvat tehtävät muodostuvat tarkastustoimen tehtävistä, talouden ja toiminnan arvioinnista sekä sidonnaisuusilmoituksiin liittyvistä tehtävistä. Uuden kuntalain myötä painopiste on siirtynyt yhä enemmän konserninäkökulmaa huomioivaksi. Osaamista erityisesti kaupungin arviointityössä tulee vahvistaa. Kaupunkitarkastajalta edellytettävät osaamisvaatimukset on syytä päivittää vastaamaan nykyisen viranhoidon tarpeita. Soveltuvana kelpoisuusvaatimuksena voidaan edelleen pitää ylempää korkeakoulututkintoa. Virkavalinnassa tulee erityisesti huomioiduksi tutkinto, joka on suoritettu oikeustieteestä, yhteiskuntatieteistä tai kauppatieteistä. Kelpoisuusvaatimuksen ohella viran menestyksekäs hoito edellyttää hyvää perehtyneisyyttä, sekä työkokemusta kunnan tai kuntakonsernin asiantuntijatehtävissä. Erityistä merkitystä on kokemuksella, joka on hankittu arviointityössä. Kaupunkitarkastajan valitsee tarkastuslautakunta. Virkasuhteen julistaa haettavaksi valitseva viranomainen. Avoimeksi jääneen viran kelpoisuusehdot vahvistaa se

25 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) toimielin, jonka alaisuuteen virka kuuluu. Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin tehtävät henkilövalinnat tulee päättää esittelystä. Toimiohjeet virka- asioissa kuvataan hallintosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalain nojalla. Kaupunginhallitus on päättänyt, että toimielinten valitsemien viranhaltijoiden palkasta päättää valitseva toimielin. Kelpoisuusvaatimusten muuttuminen ei lähtökohtaisesti vaikuta tehtävän vaativuuteen ja sitä kautta kaupunkitarkastajan virkapalkan tasoon. Palkka on hinnoittelun ulkopuolinen, hinnoittelu ja palkkaus on alkaen 4485, 07. Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Rovaniemen kaupungissa noudatetusta henkilöstöpolitiikasta henkilöstöjohtaja Antti Määttää. Tarkastuslautakunta päättää 1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon, 2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi klo mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti, 3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että 4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu. 5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4485, 07. Tarkastuslautakunta kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää tämän asian käsittelyn aikana klo Todettiin, että henkilöstöjohtajan esitys rekrytointimenettelyistä lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti: 1. vahvistaa kaupunkitarkastajan viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon, 2. julistaa kaupunkitarkastajan viran haettavaksi klo mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti, 3. hakuilmoitus julkaistaan KuntaRekryssä ja Mol.fi:ssä ja, että 4. rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu. 5. vahvistaa kaupunkitarkastajan virkapalkaksi 4 485, 07. Tarkastuslautakunta, , 118

26 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Valmistelija / lisätiedot: Jari Kotimäki tarkastuspäällikkö Tarkastuslautakunta päätti käynnistää viranhaun kaupunkitarkastajan virkaan aiemman viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Tarkastuslautakunta julisti kaupunkitarkastajan viran haettavaksi klo mennessä. Viran kelpoisuusehdoksi lautakunta vahvisti ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon. Kaupunkitarkastajan virkapalkaksi lautakunta vahvisti 4 485, 07. Lautakunta päätti toteuttaa rekrytoinnin anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu. Määräaikaan mennessä virkaan saapui 9 hakemusta. Sopivana menettelynä voitaneen pitää, että lautakunta nimeää keskuudestaan 3-4 jäsenen sekä tarkastuspäällikön muodostaman työryhmän, jolle se antaa tehtäväksi nimetä hakijoista enintään neljä haastatteluun kutsuttavaa. Haastatteluun kutsuttavista sekä haastettelun toteutuksesta päätettäisiin pidettävässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää nimetä virkavalintaa valmistelevan työryhmän, jonka ensi vaiheessa tulee nimetä haastatteluun kutsuttavat hakijat. Jatkotoimista päätetään myöhemmin. Juuso Kataja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 kohta 1). Jari Kotimäki toimi pöytäkirjanpitäjänä asiakohdan käsittelyn ajan. Tarkastuslautakunta valitsi virkavalintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään valittiin jäseniksi Sanna Luoma, Elina Holm ja Petri Keihäskoski. Työryhmän sihteeriksi valittiin tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Esteellisyys Juuso Kataja

27 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) 119 Kokouksen päättäminen Valmistelija / lisätiedot: Juuso Kataja vs. kaupunkitarkastaja Hallintosäännön 159 :n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat. Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan. Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan kokouskutsussa. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:36 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi torstain kello 16:00. Kokouspaikka ja kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.

28 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Muutoksenhakukielto 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 :n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

29 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) Oikaisuvaatimus 114 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 :n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät

30 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 30) arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tarkastuslautakunta Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: Puhelin: Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello ja pe kello Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: Puhelin: Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello ja pe kello Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) 8 Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017-2021 ROIDno-2018-53 Valmistelija / lisätiedot: Maarit Alikoski maarit.alikoski@rovaniemi.fi Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 53 Lausunto museopoliittiseen ohjelmaan ROIDno-2017-1275 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo merja.tervo@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 11) Aika 27.05.2019, klo 08:30-11:20 Paikka Nä sijä rvi Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajat 34 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 42 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 8.5.2019 kello

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) torstai 2.5.2019 kello 17.00

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa. Viranomainen Pöytäkirja No 1/2019 Tarkastuslautakunta Laatimispäivämäärä 1.2.2019 Kokousaika perjantai 1.2.2019 klo 9.30 11.30 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Mäntyrinne 1 A Saapuvilla

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa. Viranomainen Pöytäkirja No 6/2018 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Tarkastuslautakunta Laatimispäivämäärä 23.11.2018 Kokousaika perjantai 23.11.2018 klo 9.30 11.30 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.4.2018 klo 17.10-19.11

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 21 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 3.4.2019 klo 17.00

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 16.4.2018 klo 18.00

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 32 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 7.5.2018 klo 18.07-21.35

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa. Viranomainen Pöytäkirja No 4/2018 Tarkastuslautakunta Laatimispäivämäärä 31.8.2018 Kokousaika perjantai 31.8.2018 klo 9.15 11.30 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Rovaniemi, ruokasalin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Pöytäkirja No 1/2018 Tarkastuslautakunta Laatimispäivämäärä 2.2.2018 Kokousaika perjantai 2.2.2018 klo 9.15 12.15 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, Rovaniemi, ruokasalin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) 169 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 ROIDno-2017-1332 Valmistelija / lisätiedot: Sirkka Lankila sirkka.lankila@rovaniemi.fi

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 8:00-9:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 Läsnä Jäsenet Muut Karvinen, Marko strategiapäällikkö saapui 8:03 Enroos, Asta yksikön

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2019 1 ( 13) Aika 23.04.2019, klo 08:30-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2017 klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-9:30 Paikka Kuopion Klubi, Kuninkaankatu 10, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Antti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO PÖYTÄKIRJA 18.9.2018 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 18.9.2018 klo 18.30 Paikka Läsnä Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, 02740 ESPOO Patrik Sohlberg vpj. Esa Sutinen Outi

Lisätiedot

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. AIKA Maanantai 17.12.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo 12.00 Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus

3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Aika 05.04.2016, klo 09:05-11:00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone Sopukka Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 3/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 27.9.2018 klo 16.15-17.30 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Laura Suomalainen,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2018

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.9.2018 klo 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Siikaisten kunnantalo, hallituksen kokoushuone LÄSNÄ Anneli Lahtinen puheenjohtaja Leo Forss varapuheenjohtaja Matti Anttila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (8) TOPPELUNDIN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 18.00 Paikka: Toppelundin koulu, opettajainhuone Läsnä: Anna Forssen (pj.), Nora Lehtinen, Risto Schiray, Mikko

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/19 1 (5) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 20.5.2019 klo 16.00 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kuopion Energia, Haapaniementie 30 Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Jaakko Kosunen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 1. keskiviikko klo

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 1. keskiviikko klo ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 16.1.2019 klo 18.00-20.15

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 2/18 1 (7) KEINUMÄEN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.30-17.40 Paikka: Keinumäen koulu, opettajainhuone Läsnä: Aaro Partanen (pj), Mari Silvennoinen, Jaana Nopola-Hemmi,

Lisätiedot

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (8) 12.2.2019 KARAMZININ KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 12.02.2019 klo 18.30 Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1 Läsnä Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019 54 Tarkastuslautakunta 05.09.2019 AIKA 12:53-14:38 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot