PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus AIKA klo 17:11-19:08 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 43 Karviaisen ajankohtaiset asiat 6 44 Osavuosikatsaus maaliskuu Tuottavuus- ja toimenpideohjelma 8 46 Virkavastuisen sosiaaliohjaajan viran perustaminen asumispalveluihin 47 Paikallisneuvottelut Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintasopimus Osallistuminen Aktiivinen nuoriso-hankkeeseen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutus ja hankintamalli

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Palenius Timo puheenjohtaja esteeellinen 48 Malmgren Varpu-Leena varapuheenjohtaja etäyhteydellä, puheenjohtajana 48 Jakka Raine jäsen etäyhteydellä, esteellinen 48 Jokinen Niina jäsen etäyhteydellä, esteellinen 52 Pihlaja Kristiina jäsen etäyhteydellä Rastas Kari jäsen esteellinen 52 Sintonen Risto jäsen Uusitalo Arja jäsen etäyhteydellä :t POISSA Telen Tuija Karkkilan kaupunginjohtaja Roinisto Marketta palvelujohtaja MUU Haapanen Mari Vihdin sivistys- ja hyvinvointijohtaja etäyhteydellä Aitkoski Eero hallinto- ja talousjohtaja etäyhteydellä Laakso Sirpa henkilöstöjohtaja etäyhteydellä Laukka Pippa terveysjohtaja etäyhteydellä Salmi Raija laatupäällikkö etäyhteydellä :t Soivuori Arja integraatiojohtaja etäyhteydellä Turunen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä Höglund Satu sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Timo Palenius Varpu-Leena Malmgren Satu Höglund puheenjohtaja :t 41-47, puheenjohtaja 48 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinto perjantaina Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Risto Sintonen Kristiina Pihlaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen Yhtymähallitus Esityslista on lähetetty sähköpostitse Lisälistalla jaettiin pöydälle 52 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus ja hankintamalli. Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem män kuin puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöydälle jaettu lisälistalla tullut asia 52 päätettiin ottaa käsittelyyn ja käsitellä kokouksen viimeisenä asiana.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Yhtymähallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua jäsentä vuorollaan. Tarkastusvuorossa ovat Risto Sintonen ja Kristiina Pihlaja. Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Sintonen ja Kristiina Pihlaja.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Karviaisen ajankohtaiset asiat Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtaja, palvelukeskusten johtajat sekä päälliköt esittelevät yhtymähallitukselle Karviaisen ajankohtaisia asioita. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Karviaisen ajankohtaiset asiat. Käsittely: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laatupäällikkö Raija Salmi esitteli kokouksessa laatutyötä Karviaisessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus maaliskuu /02.02/2020 Yhtymähallitus Karviaisen vuoden 2021 raportointisuunnitelma koostuu vuosineljänneksittäin tehtävistä osavuosikatsauksista sekä kuukausiraporteista. Osavuosikatsaus sisältää tietoja talouden ja toiminnan toteutumasta verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen, sekä ennusteen koko vuoden 2021 talouden toteumasta. Toimintatietoja raportoidaan siten, että ne kattavat toiminnot, jotka vaikuttavat eniten joko talouden toteutumaan tai kuntalaisten saamiin palveluihin. Toimintatietoja verrataan vuoden 2021 tavoitteisiin ja vuoden 2020 toteutumaan. Valmistelijat: Timo Turunen, Eero Aitkoski Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen maaliskuun 2021 tilanteesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Tuottavuus- ja toimenpideohjelma 42/02.02/2020, 43/ /2018 Yhtymähallitus Vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vihdin kunta esitti Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle n. 0,8 miljoonan euron säästövaateen suhteessa talousarvioon vuodelle Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut talouden tasapainottamisohjelman sekä palvelutasosuunnitelman. Vuoden 2020 osalta Perusturvakuntayhtymä Karviainen saavutti Vihdin kunnan asettamat talouden sopeuttamistavoitteet. Nyt käsiteltävä tuottavuus- ja toimenpideohjelma täydentää vuonna 2020 aloitettuja talouden tasapainottamistoimia. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla vastataan Vihdin kunnan vuodelle 2021 esittämään talouden tasapainottamisvaateeseen. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus tulee seuraamaan toimenpiteiden toteutumista sekä toimenpiteiden taloudellista ja toiminnallista vaikuttavuutta kokouksissaan. Viranhaltijat päivittävät tuottavuus- ja toimenpideohjelmaa säännöllisesti vastamaan kuntien Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle asetettuja tavoitteita. Valmistelija: Timo Turunen Yhtymähallitus hyväksyy tuottavuus- ja toimenpideohjelman ja velvoittaa viranhaltijat tuottamaan seurantatietoa toimenpiteiden etenemisestä. Yhtymähallitus lähettää tuottavuus- ja toimenpideohjelman tiedoksi Karkkilan kaupunginhallitukselle ja Vihdin kunnanhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Virkavastuisen sosiaaliohjaajan viran perustaminen asumispalveluihin 23/ /2021 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalveluihin kuuluva asumisohjaus on laajentamassa toimintaansa koskemaan yhä useampia asiakasryhmiä toteutetun organisaatiomuutoksen myötä. Asumisohjauksen toimintaa ollaan laajentamassa asiakasryhmä kerrallaan eikä palvelujen saanti ole jatkossa enää ikään sidottua. Ensimmäisenä pyritään vähentämään vammaispalvelujen ostopalvelua tarjoamalla ko. asiakkaille ptky Karviaisen omaa asumisohjausta. Vammaispalvelujen asiakasanalyysia ollaan tekemässä parhaillaan. Muutoksen taloudelliset vaikutukset selviävät, kun kaikki asiakassiirrot on saatu tehtyä. Virkavastuinen sosiaaliohjaaja toimii asumisohjauksen tiimivastaavana. Työhön kuuluu sekä tiimivastaavana toimimista, että asumisohjaustyötä. Asumisohjaustyötä on n. 70 % työajasta. Tiimivastaavan työhön kuuluvat muun muassa arjen työn- ja tiimin päivittäisten asioiden organisointi, asiakkuuksien koordinointi, erilaisten ryhmien vetäminen, asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja asumisohjauksen päätösten teko.palvelutarpeen arvioinnit ja asumisohjauksen päätösten teko edellyttävät viranhaltijapäätöksiä. Vakanssin lisäys on otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa uutena vakanssina. Hallintosäännön 30 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta. Valmistelija: Joanna Koski Yhtymähallitus päättää perustaa sosiaaliohjaajan viran mielenterveys- ja päihdepalveluihin alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Paikallisneuvottelut 25/01/2021 Yhtymähallitus Kunta-alan pääsopijajärjestöt JAY, JUKO ja SOTE pyysivät aloittamaan kunnallisen pääsopimuksen 8, 13 sekä 14 :n mukaisia paikallisneuvotteluja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa korona-ajan korvauksista sekä koronalisästä KVTES:n soveltamisalan piirissä olevien JAY-, JUKO ja SOTElaisten osalta. Lisäksi samalla päivämäärällä JUKO lähetti saman sisältöisen neuvottelupyynnön koskien lääkärisopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä. (Neuvottelupyynnöt liitteenä). Sopijaosapuolien välinen paikallinen neuvottelu järjestettiin sekä KVTES:n että lääkärisopimuksen osalta. Neuvottelussa todettiin yhteisesti, että paikallisen sopimisen käytännöt sekä käytännöt tilanteissa, joissa työntekijän tehtävät muuttuvat olennaisesti ovat Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa hyvällä tasolla eikä näihin käytäntöihin ole tällä hetkellä muutostarpeita. Molemmissa käydyissä neuvotteluissa työntekijöiden edustajat esittivät kertapalkkiota pandemian aikana tehdystä työstä (KVTES II luvun 14 ). Kertapalkkioksi ehdotettiin 100 virkistysrahaa/työntekijä (Edenred) tai 1 palkallinen vapaapäivä. Ehdotuksen mukaan työntekijä voi valita toisen vaihtoehdoista. Ehdotetun kertaerän kustannus sijoittuu euron ja euron välille riippuen siitä kumpaa ehdotetuista vaihtoehdoista työntekijät käyttäisivät. Neuvottelussa todettiin yhteisesti, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä pandemian aikana. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sekä omistajakuntien (Vihti ja Karkkila) taloudellinen tilanne on haastava. Tällä hetkellä Karviainen ennustaa, että talousarvio tulee ylittymään vuoden 2021 osalta 4,5 miljoonalla eurolla. Vihdin kunta on asettanut Karviaiselle vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä noin 0,8 miljoonan euron säästövaateen. Lisäksi Vihdin kunnassa on käynnissä 2,4 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelma. Myös Karkkilan kaupungissa valmistellaan talouden tasapainottamisohjelmaa kevään 2021 aikana. Karkkilan tasapainottamisohjelman vaikutuksia Karvaisen talouteen ei vielä tiedetä. Karviaisen sekä omistajakuntien taloudellinen tilanne huomioiden Perusturvakuntayhtymä Karviainen ei näe mahdollisena maksaa työntekijöille kertakorvausta. Hallintosäännön 23 mukaan yhtymähallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta. Valmistelija: Timo Turunen

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää, ettei ehdotettua KVTES II luvun 14 :n mukaista kertapalkkiota makseta. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana Raine Jakka ilmaisi, että Karviaisen henkilökuntaa tulisi muistaa erillisellä koronalisällä ja ehdotti, että hyväksytään kertapalkkio 100 euroa virkistysrahaa/työntekijä (Edenred) tai 1 palkallinen vapaapäivä/työntekijä, mikäli työehtosopimus sen sallii. Niina Jokinen ja Risto Sintonen kannattivat Raine Jakan ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta oli tehty kannatettu vastaesitys, asiasta on järjestettävä äänestys. Asiasta päätettiin järjestää äänestys nimenhuudolla siten, että pohjaehdotus on "JAA" ja Raine Jakan esitys "EI". Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä tuli kolme (Malmgren, Palenius, Uusitalo) ja EI-ääniä tuli viisi (Jakka, Jokinen, Pihlaja, Rastas, Sintonen). Puheenjohtaja totesi Raine Jakan esityksen voittaneen äänin 5-3. Yhtymähallitus päätti hyväksyä erillisen "koronalisän" Karviaisen henkilökunnalle kertapalkkiona, mikä on 100 euroa virkistysrahaa/työntekijä (Edenred) tai 1 palkallinen vapaapäivä/työntekijä työehtosopimuksen sen salliessa. Kuntayhtymän johtaja Timo Turunen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintasopimus 26/ /2014 Yhtymähallitus Hankinnan kohde ja sopimuskausi Hankinnan kohteena olivat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kehitysvammaisten asumispalvelut. Hankinta toteutettiin dynaamisena puitejärjestelynä. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Lisäksi hankintaan liittyy kahden (2) vuoden mittainen optiokausi. Tilaajaa päättää option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja hankkii palvelua kulloisenkin tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärien muutoksista sopimuskaudella. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen hankinta (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat). Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus ( ) lähetettiin julkaistavaksi HILMA -ilmoituskanavassa ( ja julkaistiin Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen seuraavasti: 1. Ympärivuorokautinen tuki kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 3 2. Ympärivuorokautinen tuki henkilöille, joilla on kehitysvamma tai autismin kirjon oireyhtymä sekä haastavaa käyttäytymistä Palveluluokka 2 Palveluluokka 3 Osatarjoukset olivat sallittuja siten, että tarjoajalla oli mahdollisuus jättää tarjouksensa joko vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Osa-alueiden sisällä oli kuitenkin pakko tarjota kaikkia palveluluokkia. 3. Saadut tarjoukset Tarjousten jättöaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus seuraavat tarjoajat: 1. Aspa Palvelut Oy 2. Atmos Oy 3. Attendo Oy 4. Debora Oy 5. Espericare Oy 6. Esperi Hoiva1 Oy 7. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 8. Kotilo Oy 9. Kuurojen palvelusäätiö 10. KVPS Tukena Oy (vain osa-alue 1) 11. Narikka Erja Birgit Oy 12. Nummelan Kaarikeskussäätiö (vain osa-alue 1) 13. Mehiläinen Oy 14. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 15. Palvelukoti Hilmari Oy 16. Perhekoti Jääskeläinen Oy 17. Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 18. Rinnekoti-Säätiö 19. Vihdin Vanhainkotisäätiö (vain osa-alue 2) 4. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen todentavat rekisterit ja todistukset tarkastetaan ennen sopimuksen tekemistä valituilta toimittajilta. 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteiksi. Kaikki tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille seuraava vaatimus, johon tarjoajien tuli antaa joko Kyllä tai Ei -vastaus: Tarjoajalla on oltava toiminnalleen aluehallintoviraston (AVI) tai Valviran toimilupa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kaikki tarjoajat antoivat vaatimukseen Kyllä -vastauksen. Toimilupien tarkastamisen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, ettei kaikilla tarjoajilla ollut vaadittua lupaa kilpailutuksen kohteena olevien kehitysvammaisten asumispalvelujen tuottamiseen, vaan ainoastaan muiden vammaisten palvelujen tuottamiseen. Osa tarjoajista ilmoitti lisäksi täsmennyspyynnön yhteydessä sitoutuvansa

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus asianmukaisen luvan hakemiseen toiminnan kuten esimerkiksi uuden rakennettavan yksikön käynnistyessä. Tällä seikalla ei kuitenkaan ollut merkitystä tarjousten hylkäämisen suhteen, koska tarjouspyynnössä oli vaadittu asianmukaista toimilupaa jo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Koska kilpailutus on kuitenkin toteutettu dynaamisena puitejärjestelynä, on kaikilla nyt hylätyiksi tulleilla tarjoajilla mahdollisuus jättää uusi tarjous heti, kun dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran uudelleen edellyttäen, että tarjoajille on tähän mennessä myönnetty lupa tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja. Dynaamisen puitejärjestelyn avaamisesta ilmoitetaan HILMAssa osoitteessa Seuraavat tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina, koska tarjoajien toimiluvat eivät kattaneet kehitysvammaisten asumispalvelujen tuottamista: 1. Esperi Hoiva1 Oy 2. Kuurojen palvelusäätiö 3. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 4. Atmos Oy 5. Debora Oy 6. Vihdin vanhainkotisäätiö 7. Nummelan Kaarikeskussäätiö Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 6. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehtiin osa-alueittain halvimman kokonaishinnan perusteella laskemalla kussakin osa-alueessa palveluluokittaiset hinnat yhteen (=kokonaishinta). Osa-alueessa 1 mukaan on otettu kolmen (3) palvelutuotteen ja osa-alueessa 2 kahden (2) palvelutuotteen tarjoushinnat. Tarjoajien etusijajärjestys muodostui seuraavaksi: Osa-alue 1: Ympärivuorokautinen tuki kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä Palveluntuottaja Kokonaishinta 1. Palvelukoti Hilmari Oy 412,21 2. Mehiläinen Oy 558,25 3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 578,80 4. KVPS Tukena Oy 588,00 5. Attendo Oy 593,70 6. Narikka Erja Birgit Oy 606,60 7. jaettu sija: Espericare Oy 631,30 Kotilo Oy 631,30

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Rinnekoti-Säätiö 641,00 9. Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 643, Perhekoti Jääskeläinen Oy 793, Aspa Palvelut Oy 843,00 Osa-alue 2: Ympärivuorokautinen tuki henkilöille, joilla on kehitysvamma tai autismin kirjon oireyhtymä sekä haastavaa käyttäytymistä Palveluntuottaja Kokonaishinta 1. Palvelukoti Hilmari Oy 347,21 2. Narikka Erja Birgit Oy 469,10 3. jaettu sija: Espericare Oy 485,50 Kotilo Oy 485,50 4. Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 493,50 5. Attendo Oy 504,80 6. Mehiläinen Oy 526,85 7. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 544,10 8. Rinnekoti-Säätiö 684,00 9. Aspa Palvelut Oy 704, Perhekoti Jääskeläinen Oy 726,90 7. Hankintapäätös Päätetään valita dynaamiseen puitejärjestelyyn mukaan osa-alueittain yllä olevassa kohdassa 6: Tarjousten vertailu etusijajärjestykseen listatut palveluntuottajat. Sopimuskauden aikana palveluntuottajilta tilataan palvelua osa-alueittain vertailun perusteella muodostettua etusijajärjestystä noudattaen, mikäli asiakkaan palvelutarve ei muuta edellytä. Etusijajärjestys voi muuttua myöhemmin sopimuskauden aikana dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen johdosta tehtävän uuden kilpailutuksen perusteella. Etusijajärjestyksestä voidaan lisäksi aina poiketa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella seuraavasti: Palveluntuottaja valitaan asiakaskohtaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti arvioidun palveluntarpeen, asiakkaan erityisten olosuhteiden, asiakkaan edun ja mielipiteen perusteella. Valintaprosessissa asiakas, hänen läheisensä ja sosiaalityöntekijä kartoittavat palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä miettivät sopivia vaihtoehtoja yhdessä ja palveluista valitaan asiakkaan tarpeisiin suhteutettuna sopivin paikka. 8. Hankintasopimus Hankintasopimus ei synny vielä tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Valmistelija: Jaana Heinonen, Minna Luoto Yhtymähallitus päättää, että kehitysvammaisten asumispalvelun tuottajat osa-alueella 1 ovat Palvelukoti Hilmari Oy, Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, KVPS Tukena Oy, Attendo Oy, Narikka Erja Birgit Oy, Espericare Oy, Kotilo Oy, Rinnekoti-Säätiö, Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy, Perhekoti Jääskeläinen Oy ja Aspa Palvelut Oy ja osa-alueella 2 Palvelukoti Hilmari Oy, Narikka Erja Birgit Oy, Espericare Oy, Kotilo Oy, Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy, Attendo Oy, Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Rinnekoti-Säätiö, Aspa Palvelut Oy ja Perhekoti Jääskeläinen Oy. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintasopimukset dynaamisessa hankinnassa myöhemmin sopimuskaudella mukaan tulevien palveluntuottajien kanssa. Käsittely: Timo Palenius jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviainen on kilpailuttanut kehitysvammaisten asumispalvelujen tuottajat dynaamisella hankinnalla. Yhtymähallitus on valinnut toimijat kahden vuoden ajaksi. Kilpailutuksessa on mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Sopimuskauden päättyessä jatketaan nykyisten valittujen toimijoiden optiokautta ja avataan dynaaminen hankinta uusille palveluntuottajille. Myös jo valituilla toimijoilla on mahdollisuus esittää uusia yksiköitä toimintaan. Valmistelija: Jaana Heinonen

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää nykyisten valittujen toimijoiden osalta käyttää kahden vuoden optiokauden, sekä avata dynaaminen hankinta uusille toimijoille. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan optiokauden sopimukset toimittajien kanssa. Käsittely: Timo Palenius ja Raine Jakka ilmoittivat olevansa esteellisä Hallintolain 28.1 kohdan 5 perusteella asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi Varpu-Leena Malmgren. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Hankinnan kohde ja sopimuskausi Hankinnan kohteena olivat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kehitysvammaisten asumispalvelut. Hankinta toteutettiin dynaamisena puitejärjestelynä avaamalla hankinta uusille tarjoajille sopimuskauden kahdeksi (2) viimeiseksi vuodeksi. Tilaaja hankkii palvelua kulloisenkin tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärien muutoksista sopimuskaudella. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen hankinta (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat). Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus (tarjouspyyntö ) julkaistiin HILMA -ilmoituskanavassa ( , tarjouspyyntö on liitteenä. Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen seuraavasti: 1. Ympärivuorokautinen tuki kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 3 2. Ympärivuorokautinen tuki henkilöille, joilla on kehitysvamma tai autismin kirjon oireyhtymä sekä haastavaa käyttäytymistä

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Palveluluokka 2 Palveluluokka 3 Osatarjoukset olivat sallittuja siten, että tarjoajalla oli mahdollisuus jättää tarjouksensa joko vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Osa-alueiden sisällä oli kuitenkin pakko tarjota kaikkia palveluluokkia. 3. Saadut tarjoukset Tarjousten jättöaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: - Autismisäätiö sr - Folkhälsan Välfärd Ab - Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy - Validia Oy - Wilhelmiinakoti Oy Tarjoukset avattiin Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen. Tarjouspyyntöjen avauspyötäkirja on liitteenä. 4. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen todentavat rekisterit ja todistukset tarkastetaan ennen sopimuksen tekemistä valituilta toimittajilta. 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteiksi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 6. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehtiin osa-alueittain halvimman kokonaishinnan perusteella laskemalla kussakin osa-alueessa palveluluokittaiset hinnat yhteen (=kokonaishinta). Osa-alueessa 1 mukaan on otettu kolmen (3) palvelutuotteen ja osa-alueessa 2 kahden (2) palvelutuotteen tarjoushinnat. Uusien tarjoajien tarjoukset olivat seuraavanlaiset: Osa-alue 1, Ympärivuorokautinen tuki kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä: Palveluntuottaja Vertailuhinta Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy 750,00 Wilhelmiinakoti Oy 770,00 Validia Oy 770,22

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Folkhälsan Välfärd Ab 868,00 Autismisäätiö sr 871,57 Osa-alue 2, Ympärivuorokautinen tuki henkilöille, joilla on kehitysvamma tai autismin kirjon oireyhtymä sekä haastavaa käyttäytymistä: Palveluntuottaja Vertailuhinta Autismisäätiö sr 668,22 Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy 670,00 Validia Oy 712,80 Folkhälsan Välfärd Ab 1 130,00 7. Hankintapäätös Päätetään valita dynaamiseen puitejärjestelyyn mukaan osa-alueittain yllä olevassa kohdassa 6: Tarjousten vertailu listatut palveluntuottajat. Etusijajärjestys huomoiden hankintapäätöksen mukaiset toimijat sekä tässä hankintapäätöksessä valitut toimijat ovat seuraavat. Osa-alue 1: Etusijajärjestyksen Palveluntuottaja Vertailuhinta sijoitus 1. Palvelukoti Hilmari Oy 412,21 2. Mehiläinen Oy 558,25 3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 578,80 4. KVPS Tukena O 588,00 5. Attendo Oy 593,70 6. Narikka Erja Birgit Oy 606,60 7. (jaettu sija) Espericare Oy 631,30 7. (jaettu sija) Kotilo Oy 631,30 8. Rinnekoti-Säätiö 641,00 9. Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 643, Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy 750, Wilhelmiinakoti Oy 770, Validia Oy 770, Perhekoti Jääskeläinen Oy 793, Aspa Palvelut Oy 843, Folkhälsan Välfärd Ab 868, Autismisäätiö sr 871,57 Osa-alue 2: Etusijajärjestyksen Palveluntuottaja Vertailuhinta sijoitus 1. Palvelukoti Hilmari Oy 347,21 2. Narikka Erja Birgit Oy 469,10 3. (jaettu sija) Espericare Oy 485,50 3. (jaettu sija) Kotilo Oy 485,50 4. Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy 493,50 5. Attendo Oy 504,80 6. Mehiläinen Oy 526,85 7. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 544,10 8. Autismisäätiö sr 668,22

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy 670, Rinnekoti-Säätiö 684, Aspa Palvelut Oy 704, Validia Oy 712, Perhekoti Jääskeläinen Oy 726, Folkhälsan Välfärd Ab 1 130,00 Sopimuskauden aikana palveluntuottajilta tilataan palvelua osa-alueittain vertailun perusteella muodostettua etusijajärjestystä noudattaen, mikäli asiakkaan palvelutarve ei muuta edellytä. Etusijajärjestys voi muuttua myöhemmin sopimuskauden aikana dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen johdosta tehtävän uuden kilpailutuksen perusteella. Etusijajärjestyksestä voidaan lisäksi aina poiketa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella seuraavasti: Palveluntuottaja valitaan asiakaskohtaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti arvioidun palveluntarpeen, asiakkaan erityisten olosuhteiden, asiakkaan edun ja mielipiteen perusteella. Valintaprosessissa asiakas, hänen läheisensä ja sosiaalityöntekijä kartoittavat palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä miettivät sopivia vaihtoehtoja yhdessä ja palveluista valitaan asiakkaan tarpeisiin suhteutettuna sopivin paikka. 8. Hankintasopimus Hankintasopimus ei synny vielä tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjouspyynnössä ollut sopimusluonnos on liitteenä. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. 9. Päätösvalta Kuntayhtymän hankintasäännön mukaan yli euron arvoisista sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalvelujen hankinnoista päättää yhtymähallitus. Yhtymähallitus voi päättää siirtää sopimusten allekirjoittamisen alaisilleen viranhaltijoille. Valmistelija: Eero Aitkoski, Jaana Heinonen Yhtymähallitus päättää valita seuraavat uudet toimijat kehitysvammaisten asumispalveluihin osa-alue 1:een: Autismisäätiö sr:n, Folkhälsan Välfärd Ab:n, Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy:n, Validia Oy:n sekä Wilhelmiinakoti Oy:n.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää valita seuraavat uudet toimijat kehitysvammaisten asumispalveluihin osa-alue 2:een: Autismisäätiö sr:n, Folkhälsan Välfärd Ab:n, Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy:n sekä Validia Oy:n. Yhtymähallitus päättää, että osa-alue 1:n ja osa-alue 2:n etusijajärjestys on esittelytekstissä esitetty järjestys huomoiden uusien ja vanhojen toimijoiden vertailuhinnat. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimukset uusien toimijoiden kanssa, kun toimijoiden soveltuvuusvaatimukset on tarkastettu. Käsittely: Timo Palenius ja Raine Jakka ilmoittivat olevansa esteellisä Hallintolain 28.1 kohdan 5 perusteella asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi Varpu-Leena Malmgren. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Osallistuminen Aktiivinen nuoriso-hankkeeseen 26/ /2021 Yhtymähallitus Karkkilan Latu ry on saanut Uudenmaan liitolta myönteisen päätöksen Aktiivinen Nuoriso- hankkeelle ajalle Hankeavustuksen suuruus on euroa, josta nk. omavastuuosuus on euroa. Hanke kohdistuu nuorten koronakriisistä toipumiseen estämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä. Hankkeessa luodaan malli, jolla jokaiselle vuotiaalle tarjotaan mielekäs harrastus. Nuoret ovat itse mukana luomassa omien tarpeidensa mukaisia harrastusmahdollisuuksia sekä osallistuvat toimintojen ylläpitoon ja toteuttamiseen. Hanke ehkäisee koronakriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä ja kohdistuu nuoriin ikäluokkiin, joihin koronakriisin vaikutus on ollut ankara. Hankkeessa syntyvä toimintamalli ja tulokset on monistettavissa myös laajemmin Uudellemaalle. Hankkeessa ovat mukana hakijan lisäksi Karkkilan kaupunki ja perusturvakuntayhtymä Karviainen. Hanke tukee perusturvakuntayhtymä Karviaisen strategisia linjauksia kohdentamalla toimintaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lisäksi hanke mahdollistaa Karviaisen ja järjestöjen yhteistyön syventämisen Karkkilassa. Nuorten psykososiaalisen tuen tarve on ennakoitu kasvavan koronapandemian myötä Karkkilassa. Karviainen ei ole varannut talousarviossa määrärahoja hankkeelle. Karviainen sitoutuu hankkimaan hankken järjestämää ryhmätoimintaa nuorille nuorisoaseman Karkkilan kaupungin maksuosuudesta 4500 eurolla vuonna 2021 ja 4500 eurolla vuonna Valmistelija: Timo Turunen Yhtymähallitus päättää, että Karviainen osallistuu hankkeeseen. Yhtymähallitus valtuuttaa Kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan ja tekemään sopimuksen hankkeelta ostettavasta palvelusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus Kuntalain 92 :ssä säädetyssä tarkoituksessa yhtymähallitukselle esitellään virkamiesten viranhaltijapäätökset ajalta Integraatiojohtaja Hankintapäätös 1 Päätös tehostetun asumispalvelun hankinnasta - Attendo Oy / Syystuuli Palvelujohtaja, sosiaalipalvelut Henkilöstöpäätökset :t 7-8 Vammaispalvelun johtavan sosiaalityöntekijän virkavalinta Johtavan sosiaalityöntekijän virkavalinta ikäihmisten sosiaalipalveluihin Valmistelija/lisätietoja: Satu Höglund p tai Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 :n ja hallintosäännön 28:n mukaista otto-oikeuttaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Hoidettavien ja läheisten palautteet hoivakotien lyhytaikaisjaksoista 2. Helsingin hallinto-oikeuden päätös Dnro 23459/ /2020 Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutus ja hankintamalli 14/ /2018, 27/ /2021 Yhtymähallitus Karviaisen yhtymähallituksen hylkäsi Espoon kaupungin Kulkukeskukseen liittymisen päätöksessään Perusturvakuntayhtymä Karviaisella ei ole voimassa olevaa sopimusta sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestämisestä alkaen. Karviaisen tulee kilpailuttaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset mahdollisimman nopeasti. Todennäköisesti kilpailutusta ei saada toteutettua ennen Palvelujen turvaamiseksi yhtymähallitus joutuu tekemään suorahankintapäätökset kevään 2021 aikana. Lohjan kaupunki on alustavasti kartoittanut alueen kuntien mahdollisuutta osallistua yhteiseen kilpailutukseen. Valmistelija: Timo Turunen Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle mandaatin neuvotella Lohjan ja muiden alueen kuntien kanssa yhteisen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutuksen järjestämisestä Yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan suorahankintapäätöksen kuljetusten järjestämisestä kilpailutuksen ajaksi ja tuomaan päätösesityksen yhtymähallituksen päätettäväksi kevään 2021 aikana. Yhtymähallitus Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen hylkäsi Espoon kaupungin Kulkukeskukseen liittymisen päätöksessään Perusturvakuntayhtymä Karviaisella ei ole voimassa olevaa sopimusta sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestämisestä alkaen. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti kokouksessaan antaa kuntayhtymän johtajalle mandaatin neuvotella Lohjan ja muiden alueen kuntien kanssa

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutuksen järjestämisestä Lohjan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan kilpailuttaa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut keskitetyn mallin mukaisesti. Keskitetty malli tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun, jossa palveluntuottaja vastaa palvelusta koko hankittavan palveluketjun osalta. Kilpailutus voidaan toteuttaa yhtenä kilpailutuksena. Palveluntuottajia voidaan valita yksi tai useampia. Palvelun uudistaminen vaati käytössä olevan asiakaskorttijärjestelmän vaihtamisen. Osana asian valmistelua Lohja on järjestänyt Lohjan kaupungin Vammaisja Vanhusneuvostoille yhteisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Lisäksi Lohja on käynyt taksiyrittäjien kanssa teknisen vuoropuhelun Lohjan kaupunki on saanut neuvostoilta ja taksiyrittäjiltä myötämielisen kannanoton keskitetylle kilpailutusmallille. Lohjan kaupunki pyytää kunnilta sitoumusta yhteiseen kilpailutukseen osallistumisesta mennessä. Lohja tulee laskuttamaan kilpailutuksen valmistelusta ja toteuttamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset osallistuvilta kunnilta tasasuuruisena. Perusturvakuntayhtymä Karviainen katsoo, että kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen yhdessä Lohjan ja mahdollisten muiden alueen kuntien kanssa varmistaa parhaiten laadukkaat kuljetuspalvelut tulevaisuudessa. Valmistelija: Eero Aitkoski Yhtymähallitus päättää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen osallistuu Lohjan kaupungin toteuttamaan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutukseen ja hankintaan. Käsittely: Jäsen Arja Uusitalo ilmoitti joutuvansa poistumaan kokouksesta. Jäsen Kari Rastas ilmoitti esteellisyydestä Hallintolain 28.1 kohdan 4 perusteella ja jäsen Niina Jokinen ilmoitti esteellisyydestä Hallintolain 28.1 kohdan 3 perusteella asian käsittelyyn. Jäsenet Uusitalo, Rastas ja Jokinen poistuivat kokouksesta klo 19:01 ennen tämän asian käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUOHJE MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaa ti musta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa: :t 41-44, Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta: Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valitta malla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, pykälät 45, 47, 49, 52, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hal linto-oi keudelle os. Radanrakentajantie 5, Helsinki, faksi , säh kö posti Hallintovalitus, pykälät 46, valitusaika päivää, osoitetaan Muutoksenhaku hankinta-asioissa: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankinta me net te lyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista an netun lain mu kaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oi kaisua (hankintaoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltä väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankinta me nettelyssä tehtyyn ratkai suun, pykälä 48, tyyty mätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kinta oikaisun. Han kinta oikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal listumisha ke muk sen tehnyt ehdo kas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välit tö mästi vaikuttaa (asianosai nen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai nen on saanut tiedon hankintayksikön päätökses tä tai muus ta hankin tamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Valitusosoitus markkinaoikeuteen: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu ta ho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltä väksi tekemällä vali tuksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fak si: , sähköposti: Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sii tä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koske vasta päätökses tä va litusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankinta lain 78 :n 1 nojal la noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapää töksen te ke misestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon han kintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankinta päätös tai valitusosoi tus on ollut olennaisesti puutteellinen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemus osoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Yhtymähallitus 25.11.2014 AIKA 25.11.2014 klo 17:00-17:15 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/ Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/ Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Yhtymähallitus 16.02.2017 AIKA 16.02.2017 klo 17:00-17:35 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Yhtymähallitus 23.01.2018 AIKA 23.01.2018 klo 17:11-19:36 PAIKKA Kymppi, Ojakkalantie 10, 3. krs, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 17:00-17:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 17:00-17:35 Pöytäkirja 6/2017 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 04.12.2017 klo 17:00-17:35 Paikka kunnanvirasto 2. krs kokoustila 209A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Anomus jätevesimaksun

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 63 Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankintapäätös HEL 2016-011499 T 02 08 02 00 Päätös n perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Yhtymähallitus 15.05.2018 AIKA 15.05.2018 klo 17:00-18:45 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 4.krs, Asemantie 30 A, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

Kilpailutuksen piirissä on noin 50 asiakaspaikkaa.

Kilpailutuksen piirissä on noin 50 asiakaspaikkaa. Vaikeavammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus Sotela 118/16.8.2016 Sotela 56/26.4.2016 Sotela 112/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa vaikeavammaisten ympärivuorokautista palveluasumista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (5) 43 Purkutyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013857 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä FC Renska Oy:n, Nordhaus Partners Oy:n, Renity Oy ja Pretige

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 63 Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankintapäätös HEL 2016-011499 T 02 08 02 00 Päätös n perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) JARDno-2017-400 Kartanonpuiston toimintapaikka, vaihe 1 / hankinta Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Kartanonpuisotn toimipaikan rakentamisurakan. Hankinta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin

Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Vetokaapit ISLAB 2A-tiloihin Hankinnan kuvaus Kiinteiden vetokaappien hankinta Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorioiden KYSin sairaalan peruskorjaushankkeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 (5) 38 Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelun hankinnan periaatteet HEL 2019-002145 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti A.

Lisätiedot

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Liitteenä nro 5 on esitys hankintapäätöksestä. Liite ei ole julkinen ennen lautakunnan hankintapäätöstä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Koulukuljetusten kilpailutus 15216/08.01.01/2017 Lanula 16 Osassa Kouvolan kaupungin koulukuljetussopimuksia optiokausi päättyy kouluvuoden 2016 2017 päättyessä. Kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo)

20. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Kauklahden Validia-talo) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) 23 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätös Päätettävä tässä kokouksessa päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (10) 385 Alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasumisen hankinta HEL 2013-004418 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena: Todeta, että tarjouskilpailussa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Yhtymähallitus 17.05.2016 AIKA 17.05.2016 klo 17:00-18:00 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2018-154 Vartiointipalvelut 2018-2021 Hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2018

Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspvm 9.5.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro TELA/831/10.03.01/2015 Infrayksikön infran rakentamisen toimintayksikön esimies Otsikko Liukuvalettavien reunakivien

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 10/ (6) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta. Aika klo 17:00-17:31. Paikka Kunnanvirasto 3. krs kokoustila 325

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 10/ (6) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta. Aika klo 17:00-17:31. Paikka Kunnanvirasto 3. krs kokoustila 325 Pöytäkirja 10/2017 1 (6) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:31 Paikka Kunnanvirasto 3. krs kokoustila 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Vihdin kirkonkylän Campus Koulu hanke,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 19.10.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) Kaupunginjohtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) Kaupunginjohtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 ( 5) KAJDno-2018-1045 Kajaanin Lyseon sähköurakka Kajaanin kaupungin tilakeskus on pyytänyt EU:n kynnysarvon ylittävästä Kajaanin Lyseon sähöurakasta (alistettu sivu-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila. Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Vanhusneuvosto Aika 21.04.2016 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Omaishoidon tilanne Vihdissä 3 12 Omaishoidon tuki Karviaisen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta

Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Rotem Sigma-tromboelastometrin hankinta Hankinnan kuvaus Rotem Sigma-tromboelastometri ja Rotem Live -ohjelmisto potilastulosten Liveseurantaan etänä KYSin ja ISLABin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 31 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

Veriviljelyautomaatti

Veriviljelyautomaatti ILMOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Veriviljelyautomaatti Hankinnan kuvaus Veriviljelyautomaatti, joka hankitaan nykyisen laitekannan täydennykseksi (kapasiteetin lisäys yhdelle toimipaikalle) Kuvaus kilpailutus-

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN MUUTOKSENHAKUOHJEET JULKINEN HANKINTA Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (6) 167 Oikaisuvaatimus kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankintapäätöksestä HEL 2012-015909 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

27 Viranhaltijapäätös 1 / 5

27 Viranhaltijapäätös 1 / 5 Viranhaltijapäätös 1 / 5 10 / 2018 / Hankintapäätös Liikuntatoimen pienoistraktorin hankinta Asiaselostus/perustelu Asian valmistelija: kunnossapitopäällikkö Juha Rojo puh. 0400 550732 Liikuntatoimi on

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua.

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua. Muutoksenhakukiellot Maakuntahallituksen päätöksiin 137-139, 141-143, 147-151 ei voi hakea oikaisua eikä niistä voi valittaa, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136), taikka

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 5/2018

Päätöspöytäkirja 5/2018 Päätöspöytäkirja 5/2018 Päätöspvm 28.5.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/963/02.08.00/2018 Infran kunnossapidon esimies Otsikko Tiemerkintämassan hankinta 2018-2019 Asian esittely

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (11) 436 Sosiaali- ja terveysviraston kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöidentyö- ja päivätoiminnan hankinta HEL 2012-015909 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Ruoveden kunnanvaltuusto Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1/10 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 127844 Ikääntyneiden asumispalvelut, Siun sote

Lisätiedot

Pykälät: ja 32-35

Pykälät: ja 32-35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot