Ajankohtaista eläinvalvonnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista eläinvalvonnoista"

Transkriptio

1 Ajankohtaista eläinvalvonnoista Katsaus tukivuoteen 2015 Vuonna 2015 eläinpalkkiovalvonnoissa Hämeen ELY-keskuksen alueella oli 95 tilaa Samalla valvonnalla valvottiin useampia tukityyppejä (LL, Nauta, EHK, uuhi jne.), osalla tiloista vain RT Puutteita valvotuista tiloista (sis. merkintä- ja rekisteröintivirheet) RT 59% EHK 61% LL 44% EU nauta 32% Uuhi 71% Teur.karitsa/kili 75% Kuttu 100% ID-valvonnoissa tiloja Lammas/vuohi (20 kpl, laajennuksia 14 kpl) -> vakavia puutteita 50% Sika (4 kpl, laajennuksia 3 kpl) -> vakavia puutteita 75% Nauta (70 kpl, laajennuksia 28 kpl) -> vakavia puutteita 34% Maksuaikataulu (tämän hetken tiedon mukaan) kesäkuu: eläinpalkkiot, EHK 22,5% 16,8% 25,2% 2015 valvontaseuraamuksia (eläinmäärä) Uuhipalkkio 55,2% Kuttupalkkio 8% 1

2 18,4% 7,9% 7,9% 5,3% 2,6% 5,3% 5,3% 2

3 Eläinpalkkioiden maksaminen Eu-eläinpalkkioiden määrät 2016 Tukivuoden nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa EU-säädösten mukaisesti aikaisintaan alkaen, mutta kuitenkin vasta kun valvonnat on suoritettu. Vuoden 2016 nautaeläinpalkkiot maksetaan viimeistään Tukivuonna 2016 ensimmäinen erä määräytyy nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella. Toinen erä määräytyy välisenä aikana tilasi eläimille kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella. Palkkion toinen erä maksetaan, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa, ja valvonnat on suoritettu, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Toisen maksuerän yhteydessä maksetaan teurashiehon nautapalkkio kokonaisuudessaan. Koska koko tukivuoden 2016 lopulliset eläinmäärät selviävät vasta vuoden päätyttyä, lopulliset palkkiotasot ( /eläin) varmistuvat vasta ennen palkkion toisen erän maksamista. Eläintä kohti maksettavaa palkkiota (Taulukko 3.) joudutaan leikkaamaan, jos enimmäismäärä uhkaa täyttyä. Loka - joulukuu APR & EHK (ennakko), nautaeläinpalkkiot (1. erä) Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kerran vuodessa tukivuoden päätyttyä EU:n eläinpalkkioiden aikataulun mukaisesti viimeistään Lammas- ja vuohipalkkio voidaan maksaa, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu. Tukien maksamisen edellytykset Eläinpalkkioiden saaminen vaatii täydentävien ehtojen noudattamista koko kalenterivuoden ajan. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Eläinsuojelusäädösten sekä eläinten merkinnän ja rekisteröinnin säädösten laiminlyönti aiheuttaa leikkauksia kaikkiin EU:n suoriin tukiin ja EU:n osarahoitteisiin tukiin täydentävien ehtojen kautta. Eläinten hyvinvointia valvotaan systemaattisesti osana täydentävien ehtojen valvontaa. Merkintä- ja rekisteröintisäädökset kuuluvat palkkioehtoihin ja siten vaikuttavat suoraan eläimen palkkiokelpoisuuteen. EU-rahoitteisissa eläinpalkkioissa tämä palkkioehto on huomioitava suoraan vaikuttavana eläimen palkkiokelpoisuuteen. Eläimen tukikelpoisuuteen vaikuttaa sen tulo- ja poistoilmoitusten ilmoitusaikojen noudattaminen. Jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä, eläimestä kertyneet palkkiot menetetään kokonaan tukivuodelta. Lisäksi yhdestäkin eläimestä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaisesti. Eläimen palkkiokelpoisuus Eläimen palkkiokelpoisuuteen vaikuttavat ilmoitukset on oltava kunnossa viimeistään eläimen palkkiokelpoisuuden ensimmäiseen päivään mennessä. Näitä päiviä ovat esim. emolehmillä ja lypsylehmillä poikimispäivä tai sonneilla ja hiehoilla alaikärajan täyttämispäivä eli kun eläin täyttää 6 kuukautta tai 8 kuukautta. Lisäksi eläimen palkkiokelpoisuus voi alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä 1.1. (jos palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta) tai eläimen ostopäivänä tilalle. 3

4 Eläimen palkkiokelpoisuus Jos muutat jo olemassa olevaa rekisteri-ilmoitusta esimerkiksi muuttamalla eläimen käyttötavan, se ei vaikuta rekisteri-ilmoituksen ajoissa olemiseen tai myöhästymiseen. Rekisteri-ilmoituksen myöhästyminen vaikuttaa pelkästään itse hakemiisi eläinpalkkioihin, eli esimerkiksi eläimen edellisen omistajan myöhästynyt ilmoitus ei vaikuta sinulle maksettaviin eläinpalkkioihin. Myöhästynyt rekisteri-ilmoitus vaikuttaa tapahtuman tukivuoden eläinpalkkioon, eli jos korjaat eläimen rekisteritiedot ennen seuraavan tukivuoden alkua, myöhästynyt ilmoitus ei vaikuta sen tukivuoden eläinpalkkioon. Eläinrekisterin on oltava oikein koko eläimen tukikelpoisuusajan ja kaikki tapahtumat huomioidaan, jotka ovat tapahtuneet tapahtumat huomioidaan, jotka ovat tapahtuneet eläimen tukikelpoisuusaikana. Yleistä valvonnoista Valvontoja tehdään ympäri vuoden Valvottavien tilojen määrää ei toistaiseksi ole nostettu Otannat pääsääntöisesti Mavilta tai Eviran kautta Satunnaisotannat Painotetut otannat (esim. ei aikaisempia valvontoja, ilmoitusviiveitä keskimääräistä enemmän, ei korvausmerkki-/vapaiden merkkien tilauksia) Useimmiten palkkiovalvonnan mukana automaattisesti täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Ristiintarkastuksella tarkoitetaan tukihallinnon yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä olevien tietojen sekä eri rekisterien tietojen vertaamista keskenään. Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin. Tarvittaessa tehdään tilakäynti. Edelleen ennalta ilmoittamatta ilmoittaminen pitää aina perustella Yleistä valvonnoista Valvonnassa tarkastetaan kaikki eläimet Myös samassa pitopaikassa olevat toisen tuottajan hallinnassa olevat eläimet Valvontaseuraamuksia voi tulla paitsi tukikelpoisista, myös mahdollisesti tukikelpoisista eläimistä (saavuttavat tukikelpoisuusiän tukivuoden aikana) Eläintukien valvonnassa tarkastajalla on oikeus ottaa valokuvia viranomaiskäyttöön Mavi toivoo kuvia otettavan enemmän, hyötyä mm. päällevalvonnassa ja mahdollisten oikaisuvaatimusten käsittelyssä Yleistä valvonnoista Velvoite valvonnan laajentamisesta Havaittaessa tukiehtojen laiminlyönti Eläintuen valvonta laajennetaan takautuvasti aiempiin tukivuosiin, kun eläinmäärässä tai tukiehdoissa havaittu puute koskee myös aikaisempia vuosia (toistuvuus) Valvonta laajennetaan enintään 4 vuotta taaksepäin tai edelliseen valvontavuoteen saakka Eläinten hyvinvointikorvauksen eläinmäärään liittyvissä puutteissa valvonta laajennetaan myös edelliseen ohjelmakauteen (tukiehtopuutteissa ei) Tukiehdon noudattamatta jättäminen edellisellä ohjelmakaudella huomioidaan toistuvuutta tarkasteltaessa Valvonnan laajentaminen takautuvaksi valvonnaksi koskee kaikkia asiakirjapuutteita EHK:ssa eläin hylätään kaikista niistä toimenpiteistä, mitä sen olisi ollut mahdollisuus kerryttää tukivuoden aikana 4

5 Uutta 2016; mahdollinen asetusmuutos Pitopaikka Eläin eläinrekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa tai jossain viljelijän hallinnassa olevassa pitopaikassa ja välittömästi valvontakäynnin aikana tunnistettavissa Seuraamusten laskenta ruokintapäivinä (sanktiolaskennan muutos) Potentiaalisten eläinten laskenta Ruokintapäivät, ei automaattisesti koko vuotta Hakuoppaassa esimerkki Mahdollinen asetusmuutos ei voimaan vielä 2016? Naudoilla 24 kk:n sanktiouhka (eläinkohtainen) (ei voimaan vielä v.2016?) Tähän asti ollut tilakohtainen sanktiouhka nautaeläinluettelon virheistä 1. Tukikelpoisella eläimellä nautaeläinluettelon tiedoissa tukikelpoisuuteen vaikuttava virhe Eläin hylätään 2. Tukikelpoisella eläimellä eläinrekisterissä ja/tai nautaeläinluettelon tiedoissa tukikelpoisuuteen vaikuttamaton virhe aiheuttaa 1. kerralla 24 kk sanktiouhan sanktiouhan aikana kyseisellä eläimellä havaittu mikä tahansa virhe eläinrekisterissä ja/tai nautaeläinluettelon tiedoissa aiheuttaa hylkäämisen Käsitteitä Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin nautaeläinpalkkioihin. Mahdollisesti palkkiokelpoinen teurashieho on naaraspuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden 2016 aikana 12 kuukautta. Mahdollisesti palkkiokelpoinen lypsylehmä on naaraspuolinen maitorotuinen nauta, joka täyttää tukivuoden 2016 aikana 24 kuukautta. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka nauta on ollut palkkiokelpoisena tilalla. Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan lypsylehmäpalkkio sekä nautapalkkiosta kaikki muut paitsi nautapalkkio teurashiehosta. Viivepäivällä tarkoitetaan nautarekisterin ilmoitusajan (7 vrk) jälkeisiä ilmoitusten myöhästymispäiviä. Eläinten hylkääminen Korvamerkitön eläin = hylätty eläin Valvonnassa virheellisesti tai puutteellisesti rekisteröity eläin hylätään. Eläinluetteloon merkinnät on tehtävä 3 päivän kuluessa tapahtumasta. Jos tarkastaja toteaa valvonnassa toistuvasti 24 kk aikana eläimellä virheitä tai puutteita eläinluettelon tiedoissa, eläin hylätään. Jos eläimiä hylätään palkkiosta, kyseisenä tukivuonna myönnettävää eläinpalkkiota sanktioidaan seuraamusprosentilla. Seuraamusprosenttiin vaikuttaa hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero ja niiden lukumäärä: hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero: (tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %. hyväksytyt eläimet = haetut eläimet hylätyt eläimet jos hylättyjä eläimiä on enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran jos hylättyjä eläimiä on yli 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran, kun suhteellinen ero on enintään 10 % 2 x suhteellinen ero, kun suhteellinen ero on yli 10 %, mutta enintään 20 % 100 %, tukea ei makseta lainkaan, kun suhteellinen ero on yli 20 % Käytännössä tila menettää kaikkien eläinten eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 20 % tilan eläimistä joudutaan hylkäämään. Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, tukea ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilalle aiheutuu summakarenssi. Summakarenssi tarkoittaa, että viljelijälle maksuun lähtevistä EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka hylätylle eläinmäärälle olisi maksettu ilman valvontaa. Ilmoitusaikojen (7 pv) noudattamista valvotaan myös eläinten tukivalvonnan ja merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä. 5

6 Merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Komission tarkastuksissa todettu viime vuosina liian lieviä seuraamuksia, myöhässä tehdyt ilmoitukset eivät ole johtaneet täydentävien ehtojen seuraamuksiin Korvausmerkit tulee kiinnittää eläimelle viipymättä niiden saavuttua Korvamerkitön, merkintävelvoitteen alainen eläin aiheuttaa aina valvontaseuraamuksia (+ siirtokiellon ja jälkitarkastuksen) Puutteellisesti merkitylle eläimelle on tilattava korvausmerkki ja se tulee kiinnittää viipymättä merkin saavuttua tilalle -> kiinnittämättä aih. TE valvontaseuraamuksia Mikäli eläimen korva on haljennut, ei korvausmerkkiä tarvitse kiinnittää, mutta korvausmerkki on oltava tilalla ja eläinluetteloon kirjattuna tieto ko. eläimen korvan vahingoittumisesta Irronnutta tunnistinta ei saa kiinnittää uudelleen Merkintä ja rekisteröinti Merkitsemättömiä nautaeläimiä ei saa poistaa tilalta eikä ostaja saa vastaanottaa niitä. Nautaeläimiä ei saa siirtää pois syntymäpitopaikasta ennen rekisteröintiä. Ostaja ei saa vastaanottaa rekisteröimättömiä vasikoita. Esimerkiksi kun nauta myydään toiselle tilalle eloon, sekä myyjän että ostajan on tehtävä oma ilmoituksensa tapahtumasta nautarekisteriin. Tilalle ostettu tai sieltä poistettu eläin, jonka tapahtumaa ei ole ilmoitettu tai on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, aiheuttaa eläinpalkkion alentamisen. Merkintä ja rekisteröinti Tilojen välisestä eläinkaupasta on tehtävä kirjallinen sopimus, kuitti tai muu vastaava asiakirja, jossa mainitaan vähintään: eläimen EU-tunnus siirtopäivä tilalta toiselle (huom. voi olla eri kuin kaupantekopäivä) sopimuksen päiväys kaupan osapuolten tilatunnukset nimet, osoitteet ja allekirjoitukset onko kyseessä osto vai vuokraus. Edellä mainittujen sopimusten ja kuittien katsotaan olevan osa tilan nautaeläinluetteloa ja ne tarkastetaan valvonnassa. Rekisteri-ilmoitukset Päivänkin myöhästynyt rekisteri-ilmoitus vaikuttaa palkkioeläimen ja potentiaalisen palkkioeläimen tukikelpoisuuteen Eläin hylätään (= tukikelpoisuus menetetään koko tukivuodelta) Vuonna 2016 palkkiota ei makseta ollenkaan eläimestä + seuraamus valvonta-asetuksen mukaan Edelleen tilavalvonnat ja hallinnollinen valvonta ilman tilakäyntiä aiheuttavat seuraamuksia rekisteriviiveiden osalta Tila ei rekisteröi hylättäviä eläimiä -> maksukielto + ID:ssä rajoittavat määräykset 6

7 Alkuperäisrodut Korvauksen hakijan tarvitsee olla aktiiviviljelijä, mutta ympäristösitoumusta ei tarvitse olla. Myöskään pinta-alaa ei vaadita. Rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin ko. eläinlajin pitäjäksi (ei hevosilla) Eläinten vähimmäismäärät ja ey:t sopimusta tehtäessä: lampaat ja vuohet, vähintään 5 kpl yli 1v. eläintä, 0,9 eläinyksikköä Naudat, vähintään 1-2 eläintä riippuen siitä onko naudan ikä 1v. vai 2v. (sopimus edellyttää vähintään 1,0 eläinyksikköä) Hevoset vähintään 2 eläintä, 2,0 eläinyksikköä Maatiaiskanat vähintään 20 eläintä Sopimukseen haettujen eläinten tulee olla hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Eläinten oltava rekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa Merkintä ja rekisteröinti kunnossa Polveutumistodistukset: Nauta -> Faba Lammas -> Pro Agria keskus Huom. Ahvenanmaanlammas -> Ahvenanmaan lammasyhdistys Vuohi -> Pro Agria keskus Huom. Ennen vuotta 2014 syntyneillä riittää tilan oma ilmoitus (lomake 218L) Hevoset -> Hippoksen hevospassi Maatiaiskanat -> Luonnonvarakeskus APR Sopimuseläimen on tuotettava jälkeläisiä: vähintään kahdesti (hevonen, nauta), kolmesti (lammas, vuohi; jos APR-vuohi sopimus tehty v. 2016, 2 krt) ja vuosittain (kanat) Siitokseen on käytettävä ainoastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista eläintä. Sopimuseläimen korvaaminen viipymättä (ennen valvontaa) Korvattava, jos ei pysty tuottamaan jälkeläisiä, kuollut tai poistettu tilalta sopimuskauden aikana Korvaavan eläimen täytettävä tukiehdot korvaushetkellä Todistus polveutumisesta oltava ELY-keskuksessa 15 vrk kuluessa eläimen saapumisesta tilalle Hevonen pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa Eläinkirjanpidossa oltava kunkin kalenterikuukauden 1. päivän eläinryhmittäiset määrät Hevosen nimi Rekisterinumero, UELN tai muu tunniste, sukupuoli, rotu Hallinta-aika, olinpaikka Syntymä- tai ostopäivä Myynnit eloon/teuraaksi, kuolemat APR Tilalla olevien hevosten lukumäärät vastattava eläinkirjanpitoon merkittyjen hevosten määrää Hevospassi ei korvaa eläinkirjanpitoa Tunnistusasiakirjan on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään. Tunnistusasiakirjan on oltava hevoseläimen mukana myös kuljetuksen aikana. Hylätään APR-valvonnassa, jos virheellinen tieto eläinkirjanpidossa Kuitit tarkastetaan 6 kk taaksepäin ja valvojan nimikirjaimet ja tarkastuspvm merkitään tarkastettuun kuittiin Hevosen oltava rekisteröity tuenhakijalle Hippoksen rekisteriin Alkuperäisrotujen kasvattaminen Nautarodut: Itä-, Pohjois- ja Länsi-Suomen karja 530 /ey (omat sopimukset-> korvaaminen) Suomenhevonen 300 /ey Lammas 300 /ey Suomenvuohi 300 /ey Maatiaiskanat ja -kukot 300 /tila Nautapalkkiot Naudan oltava asianmukaisesti rekisteröity ja merkitty saadakseen tukea Noudatettava tavanomaista tuotantotapaa Emolehmät poikivat säännöllisesti Eläimiä myydään eloon tai teuraaksi Lypsylehmät poikivat säännöllisesti Maitoa/maitotuotteita myydään (myyntitositteiden tarkastaminen) Jos maidonmyynti lopetetaan kesken vuoden, tuen hakijan tulee perua osallistumisilmoitus sähköisesti tai lomakkeella 184 Korvamerkittävä viimeistään 20 päivän iässä Aikaisemminkin, jos se siirretään pois syntymäpitopaikastaan Korvamerkitön nauta hylätään kaikissa tuissa, joihin se olisi oikeutettu (palkkiokelvoton -> seuraamus täydentävien ehtojen kautta) 7

8 Naudat Tukikelpoinen nauta hylätään valvonnassa eläinrekisterin virheellisestä, puuttuvasta tai myöhässä tehdystä tilalle tuloilmoituksesta (ml. puuttuvat syntymäilmoitukset) tai poistoilmoituksesta Jos poistopäivästä ei saada selvyyttä, eläin on hylättävä takautuvasti myös niiltä vuosilta, jolloin eläin on kerryttänyt tukea Ilmoitukset rekisteriin on tehtävä 7 vrk kuluessa tapahtumasta Rekisteriviiveet hylkäävät nautoja automaattisesti (sanktiosääntö) Eläin hylätään, sanktioissa käytetään ruokintapäiviä seuraamusten määrittämisessä Tukikelpoinen nauta hylätään aina virheellisen sukupuolitiedon takia Eläinrekisterin ajan tasalla pitäminen on tuenhakijan vastuulla Jokaisen tilalla olevan eläimen pitopaikka tarkastetaan: eläimen on oltava eläinrekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa Naudat Tilan ylläpitämä eläinluettelo Eläinluettelo esitettävä aina valvonnassa Tapahtumat kirjattava 3 vrk kuluessa tapahtumasta Virhe tukikelpoisen eläimen nautaeläinluettelon tiedoissa aiheuttaa 1.kerralla 24 kk sanktiouhan, jonka aikana valvonnassa havaittu nautaeläinluettelon virhe, koskien mitä tahansa tukikelpoista eläintä, aiheuttaa kyseisen eläimen hylkäämisen Helpoin käytäntö on ilmoittaa aina kaikki tapahtumat nautarekisteriin 3 vrk:n aikana tapahtumasta Tositteiden tarkastaminen 6 kk / 12 kk (jos ei tapahtumia 6 kk sisällä/puutteita) valvontahetkestä taaksepäin Osto-/myyntikuitit myös tilojen välisestä kaupasta oltava kuitti (tilalta poistopäivä, eläimen tunnistetiedot, ostajan ja myyjän tiedot on osa nautaeläinluetteloa) Honkajoelle toimitetut (lasku) Jos keräilyalueella käy ilmi, että raatokeräilyalueella raatoja ei ole hävitetty asianmukaisesti -> ilmoitus AVI, EVIRA ja ympäristöviranomainen Uuhet Tilan palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilalla vuonna 2016 syntyneiden karitsoiden määrä. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla karitsoinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on karitsoinut kaksoset. Myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrän ja uuhien luomiset kannattaa ilmoittaa lammas- ja vuohirekisteriin. Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 uuhipalkkioon oikeuttavaa uuhta, jotta sinulle voidaan myöntää palkkio. Uuhipalkkiota hakevana tilasi on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa. Mahdollisesti palkkiokelpoinen uuhi on naaraspuolinen lammas, joka on syntynyt ennen Uuhipalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi uuhet sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti. Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain uuhien lopullisen määrän mukaan. LV Eläinpalkkioiden palkkioehtoihin kuuluu merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Ilmoita lammas- ja vuohirekisteriin eläinten tapahtumat mm. poistot, ostot, siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Tee emän poikimisilmoitus viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä. Merkitse ja rekisteröi eläin ennen siirtoa syntymäpaikasta. Pidä tilallasi ajantasaista pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Merkitse kaikki tapahtumat eläinluetteloon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta. Myöhästyneet ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin vähentävät maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoituksesta on kertynyt viivepäiviä, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan. Tee karitsointi-ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään , jotta ilmoitukset huomioidaan vuoden 2016 keskimääräistä eläinmäärää laskettaessa. Tarkista, että teurastamo on tehnyt teurastusilmoitukset palkkioeläimistäsi. 8

9 Kuttu Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 kuttupalkkioon oikeuttavaa kuttua, jotta voidaan maksaa palkkiota. Tukivuoden hyväksytyn maitomäärän on oltava vähintään 400 litraa per kuttu. Tilaltasi on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja muutoinkin noudatettava tavanomaista tuotantotapaa. Mahdollisesti palkkiokelpoinen kuttu on naaraspuolinen vuohi, joka on syntynyt ennen Kuttu Kuttupalkkiota myönnettäessä ota huomioon maitomäärä, joka on: toimitettu hyväksyttyyn meijeriin tai elintarvikelain (23/2006) 13 :n 3 momentin mukaisen ilmoituksen vaativaan elintarvikehuoneistoon (= juustoa tai muita maitotuotteita valmistava elintarvikehuoneisto) myyty suoraan tilalta käytetty myyntiin tarkoitettujen muiden tuotteiden valmistukseen käytetty hakijan omassa taloudessa (enintään 1 litra/hlö/pv). Hakijan talouteen kuuluviksi luetaan henkilöt, joiden väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettu asuinpaikka on sama kuin hakijalla. Huom. Hyväksyttävään maitomäärään ei voida laskea mukaan eläinten ravinnoksi ja kutunmaidosta valmistettavien tuotteiden valmistuksen testaukseen käytettyä maitomäärää eikä sitä maitomäärää, joka on myyty raakamaitona suoraan kauppaan. Huomioi, että raakamaitona suoraan kauppaan myyty maitomäärä ei sisälly myöskään suoramyyntimaidon myyntimäärään. Pidä kirjanpitoa kuttujen tuottamasta maidosta. Ilmoita tukivuoden kuttupalkkion perusteeksi hyväksytyt maitomäärät lomakkeella 410 Selvitys kutun maidon käytöstä. Toimita lomake liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Teuraskaritsa ja -kilipalkkio Teuraskaritsa- ja kilipalkkio määräytyy hallinnassasi olleiden teurastettujen teuraskaritsojen tai -kilien lukumäärän mukaan. Palkkiokelpoinen teuraskaritsa on enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton lammas, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskaritsan ruhopainon on oltava vähintään 18 kiloa. Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen lammas ei enää täytä teuraskaritsan ikävaatimusta. Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskaritsa on lammas, joka täyttää tukivuoden 2016 aikana 6 kuukautta. Palkkiokelpoinen teuraskili on enintään 18 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton vuohi, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskilin ruhopainon on oltava vähintään 15 kiloa. Kääpiövuohet eivät ole palkkiokelpoisia eläimiä. Huom. Teurastushetkellä 18 kuukauden ja yhden päivän ikäinen vuohi ei enää täytä teuraskilin ikävaatimusta. Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskili on vuohi, joka täyttää tukivuoden 2016 aikana 15 kuukautta. Sika-siipikarja Haku viimeistään (Lnro 101B) + tarvittaessa eläinmääräilmoitus (Lnro 461) Eläinmääräilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos eläinrekisteristä saatu nautojen, lampaiden, vuohien tai sikojen ey-määrä on riittävä peltoalaan nähden eli minimieläintiheys 0,35 ey/tukikelpoinen peltoha täyttyy Maksuun 4/2017 Tuotannosta irrotetun tuen maksamisen edellytykset tiivistetysti: Vahvistettu viitemäärä Vähintään 5 tukikelpoista peltohehtaaria hallinnassa Jos hallinnassasi ei ole lainkaan tukikelpoisia peltohehtaareja, kotieläintilasi eläintiheyden laskennassa voidaan huomioida hallinnassasi oleva viljelykseen soveltuvan pellon pinta-ala, joka on ilmoitettu tukivuoden 2016 kasvulohkolomakkeella 102B. Viljelykseen soveltuvaa peltoalaa ei kuitenkaan huomioida, jos sinulla on hallinnassasi yhtään tukikelpoista peltohehtaaria tai jonkin verran tukikelpoisia peltohehtaareja. Eläintiheys on riittävä (väh. 0,35 ey/tukikelpoinen peltoha) Sika- ja siipikarjatalouden tuen eläintiheyden laskennassa voidaan huomioida tuenhakijan hallinnassa tukivuonna ( ) olevia muitakin eläinryhmiä (ks. tukiopas) Sikojen keskimääräisen ey-määrän laskennassa jätetään pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin. 9

10 Sika-siipikarja Siipikarjan (pois lukien broilerit), hevosten ja ponien eläinmäärän laskennassa käytetään pidetyn kirjan mukaista kunkin kalenterikuukauden 1. päivän mukaista todellista eläinmäärää. Broilereiden osalta laskennassa käytetään kunkin kalenterikuukauden päivän välistä korkeinta vähintään yhden vuorokauden ajan pidettyä todellista eläinmäärää. Siipikarjan keskimääräisen ey-määrän laskennassa jätetään pois ne neljä kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin. Hevosten ja ponien eläinmäärän laskennassa huomioidaan jokaisen laskentapäivän eläinmäärä. Hevosten ja ponien eläinmäärään voidaan laskea mukaan vain kokonaan hakijan (= hakija itse, hakijan puoliso tai hakijan alaikäinen lapsi; kirjattu hakemukselle) hallinnassa hevosrekisterissä Kansallisten kotieläintukien yleiset edellytykset täyttyvät kaikki tarvittavat lomakkeet palautettu kuntaan paperisena tai sähköisesti Ikävaatimus täyttyy tavanomainen tuotantotapa eläinten hyvinvoinnista huolehditaan eläinsuojelusäännösten mukaisesti eläimiä koskeva kirjanpito ja eläinrekisterin tiedot aina ajan tasalla olet rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi. Eläinten hyvinvointikorvaus, EHK (kaikki eläinlajit) Maksetaan korvausta siitä, että eläimet hoidetaan peruslainsäädäntöä paremmin EHK valvonnassa tarkastetaan myös eläinten hyvinvointikorvauksen perustaso (= eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset) Valvontaseuraamukset kohdistuvat pääsääntöisesti vain haettuun tukityyppiin (pl. ID, täyd. ehdot, valv. laaj.) Perustason noudattamatta jättäminen - sanktio aina vähintään 20 % Perustason rikkomus todettu esim. TE eläinten hyvinvoinnin valvonnassa -> ilmoitus ELYkeskukseen mahdollista eläinten hyvinvointituen valvontaa varten. Tukiehtojen toteutumattomuus 10 % -> Komissio kehottanut entistä enemmän kiinnittämään huomiota: Merkintä ja rekisteröinti; hylätty eläin hylätään kaikissa tukiehdoissa, joihin se olisi oikeutettu Tuenhakijan noudatettava EHK:n toimenpidekohtaisia tukiehtoja, mukaan lukien asiakirjat, sitoumuskauden 1. päivästä alkaen (tukiehtoja noudatettava ) Eläinten hyvinvointikorvaus, EHK (kaikki eläinlajit) Eläinten hyvinvointikorvausta haettaessa tulee viljelijällä olla hallinnassaan molempien korvausvuosien ( ja ) ajan keskimäärin vähintään taulukon 1 mukainen eläinmäärä sitoumukseen oikeuttavaa eläinlajia, pois lukien sioilla ja siipikarjalla tuotantosuuntaan kuuluvat tavanomaiset tuotantotauot. Sitoumukseen kuuluvan eläinlajin osalta eläimiä tulee olla joka päivä, pois lukien tuotantosuuntaan kuuluvat tuotantotauot ja muut tilapäiset hyväksyttävät syyt. Taulukko 1: Eläinten hyvinvointikorvaus, EHK (kaikki eläinlajit) Valvonnassa tukiehdon noudattamatta jättämisen aiheuttamaa leikkausta määritettäessä otetaan huomioon noudattamatta jättämisen Vakavuus = miten vakavasti tukiehdon noudattamatta jättäminen vaikuttaa tavoitteisiin, joihin tukiehdolla pyritään Laajuus = miten laajasti tukiehdon noudattamatta jättäminen vaikuttaa koko toimenpiteen toteuttamiseen Kesto = miten pitkään tukiehdon noudattamatta jättämisen vaikutukset jatkuvat -> laajennus aikaisempiin tukivuosiin Toistuvuus (huomioidaan myös edellinen ohjelmakausi) Mahdollinen vakava noudattamatta jättäminen Väärennetyt / toimittamatta jätetyt asiakirjat 10

11 EHK (kaikki eläinlajit) Kaikki tilan valitsemat lisäehdot on tarkastettava valvonnassa, tarvittaessa tehdään lisäkäynti (tällöin valvonta jää kesken, kunnes lisäkäynti on tehty) Vasikka-, sairas- ja poikimakarsinat pinta-alan toteutuminen ja vaatimusten tarkastus, kun tilalla ei ko. eläimiä valvontahetkellä (siirrettävät aidat lkm jne. kirjataan pöytäkirjalle) Talviaikainen jaloittelu/laidunnus Varsin paljon valittu EHK eläinlajille, joilla vähimmäiseläinmäärä ei täyty -> valvontaan Valittu tilalle sopimaton toimenpide Valittujen toimenpiteiden tukiehtoja on noudatettava myös toisen tilan pitopaikassa olevilla tuen hakijan eläimillä Eläimiä koskevat asiakirjat tulee olla kunnossa ei voi enää toimittaa valvonnan jälkeen ELY-keskukseen Jos kuluvan tukivuoden asiakirjoja ei löydy, tarkastetaan edellisen vuoden tukiehtojen toteutuminen (laajennus) EHK Toimenpiteistä luopuminen ja sitoumuksen lopettaminen Viljelijän on luovuttava valitsemastaan toimenpiteestä ja palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus, jos: 1) sitoumuskauden aikana siitä maatilan kotieläintuotannosta luovutaan, jota koskien toimenpide on valittu; 2) maatilalla harjoitetun eläintuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, ettei valitun toimenpiteen mukaisia ehtoja enää voida toteuttaa; tai 3) eläinmäärä vähenee alle sitoumusehdoissa vaaditun keskimääräisen eläinmäärän Jos viljelijä on valinnut tuotantosuuntaansa sopimattoman toimenpiteen, toimenpiteestä on luovuttava sitoumuskauden aikana. Viljelijän on tällöin palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus. EHK Viljelijän on ilmoitettava hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista välittömästi tai viimeistään10 työpäivän kuluessa sekä ylivoimaisesta esteestä tai sitoumuksen siirrosta viimeistään 15 työpäivän kuluessa. Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Naudat, perustaso Eläin saa tarvitsemaansa hoitoa; terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta huolehditaan (eläinten pitopaikka on pidetty puhtaana) Sairas eläin saa viipymättä asianmukaista hoitoa, siirretty asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä, tarvittaessa lopetettu Riittävästi hyvälaatuista ravintoa ja juotavaa - rehu tai juomavesi ei likaannu Eläintiheys (mm. ruokintapöydän pituus, riittävästi juomapaikkoja) Eläimet mahtuvat yhtä aikaa makuulle Vasikat: Alle 2 viikkoisella vasikalla on hyvin kuivitettu makuupaikka Yksittäiskarsinan koko Yli 8 viikon ikäinen vasikka ei yksittäiskarsinassa Ryhmäkarsinassa pinta-ala täyttää peruslainsäädännön vaatimukset (<150 kg vasikka min. 1,5 m2, 150 < 220 kg vasikka 1,7m2 ja > 220 kg vasikka 1,8 m2) Eläimille annetuista lääkkeistä pidetty kirjaa Kytkettynä pidetyt lypsylehmät ja hiehot pääsevät vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutilaan

12 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Naudat: ruokinta ja hoito Tukiehdot: Eri sukupuolta olevia yli 8 kk ikäisiä nautoja ei samassa karsinassa/tarhassa/ laitumella pl. siitossonnit Lihanautoja ei kytkettynä Ruokintasuunnitelma Kaikille vähintään 1 kk ikäisille, eläinryhmäkohtainen Kirjallinen Laskelmiin ja karkearehun rehuanalyysiin perustuva Huomioitu kasvu, tuotostaso, tuotantovaihe Mittalypsyvelvoite (min. 2 kk välein) Lihanaudoilla huomioitu tuotantokauden vaihe (punnitukset, elopainon arviointi, teurasraportit) Varautumissuunnitelma Sähkö- ja vesikatkosten sekä laitteistovikojen varalta Kirjallinen Ajantasainen (hyvä merkitä päivityksen pvm suunnitelmaan) Kuvattu häiriötilanteiden aikana tehtävät toimenpiteet Valvonnoilla eniten puutteita: EHK Naudat / vasikoiden pitoolosuhteiden parantaminen I ja II sekä emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen Tukiehdot: Vähintään 1 kk ikäiset vasikat ryhmäkarsinoissa Samassa karsinassa ei huomattavan eri-ikäisiä /-kokoisia eläimiä Yli viikon ikäisellä vasikalla on jatkuvasti karkeaa rehua Juotolla oleva vasikka saa maidon imemällä Nupoutus eläinlääkärin antamaa kivunlievitystä käyttäen (valvonnassa tarkastetaan lääkekirjanpito/lääkärinkäyntilomakkeet, -laskut, johon eritelty tehdyt toimenpiteet eläimittäin yksilötunniste!) Makuualue kiinteäpohjainen, pehmeä ja hyvin kuivitettu Valvonnassa karsinoiden koko mitataan Pinta-alavaatimus lisäehdossa: 1-3 kk 1,8 m2/vasikka (makuualue 0,9 m2/vasikka) 3-6 kk 2,25 m2/vasikka (makuualue 1,1 m2/vasikka) Valvonnoilla eniten puutteita: EHK Naudat / Vasikoiden pitoolosuhteiden parantaminen I ja II sekä emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen Karsinaa mitattaessa karsina-alueeksi ei voida hyväksyä vasikkaiglun ulkopuolella olevaa aluetta (jaloitteluaitaus), joka on kattamaton ja suojaamaton (Huom! Eri tulkinta täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnissa) Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen: Emolla ja vasikalla on käytettävissä yhteensä min. 10 m2 vieroitukseen saakka (sis. mahd. vasikkapiilon, emojen makuuparret ja lantakäytävän) mikäli samassa karsinassa on myös hiehoja, tulee niilläkin olla 10 m2 tilaa Poikimakarsina ei voi sisältyä emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden vaatimaan 10 m2:een, vaan muuhun karsinaan on jäätävä riittävästi tilaa eläimiltä sitä varten Makuuparsipihatoissa parsia on niin paljon, etteivät vasikat joudu makaamaan lantakäytävällä/emojen kanssa samoissa parsissa Vasikoiden makuualue on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Nautojen pitoolosuhteiden parantaminen Tukiehdot: Jokaiselle kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, pehmeä makuualue Lihanautaa ei pidetä kytkettynä 12

13 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Nautojen laidunnus ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella / pidempiaikainen laidunnus Tukiehdot Kaikki yli 6 kk ikäiset, myös toisen pitopaikassa olevat Kirjanpitovelvoite laidunnuspäivien lukumäärä kirjataan pöytäkirjalle, samoin jaloittelukirjanpidosta jaloittelukerrat viikkotasolla sitoumuskauden alusta valvontahetkeen asti Kirjanpidon puute 50 % Naudat pitää päästää laiduntamaan, vaikka 60 vrk ei täyttyisi (esim. täyttää 6 kk elokuussa) Jaloittelu edellyttää aluetta, jossa ei ole kattoa (pelkkä kylmäpihatto ei riitä) Ei voi toteuttaa vain osalla karjasta Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat Tukiehdot: Jatkuvasti vettä Makuualue kiinteäpohjainen, pehmeä ja hyvin kuivitettu Mahdollisuus huonetilan tai eläimen lämpimänä pitämiseen Hoidettavan eläimen nopea kiinnittäminen ja turvallinen käsittely mahdollista Toteutettava kaikilla yli 2 kk ikäisillä naudoilla Yli 6 kk ikäisillä voi olla rakolattiakarsinat, joissa makuualueella on rakolattiapehmikkeet, kumitetut palkit tai muut vastaavat lattiaa pehmentävät rakenteet Vähintään 1 karsina/50 nautaa Pinta-ala min. 6 m2/ alle 12 kk ikäinen nauta ja 10 m2/ yli 12 kk nauta Valvonnoilla eniten puutteita: EHK Lypsy- ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat Tukiehdot: Lypsylehmä voitava lypsää koneellisesti Pinta-ala min. 11 m2/eläin (kirjataan pöytäkirjalle) Käytettävissä olevien karsinoiden lukumäärä 1 karsina / alkava 20 lehmää (kirjataan pöytäkirjalle) Karsinoiden lkm lasketaan valvontapäivänä tilalla olevien poikineiden lehmien mukaan Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet, perustaso: Asianmukainen hoito Keritään vähintään kerran vuodessa (kirjanpito) Saa riittävästi sille sopivaa ravintoa (riittävän lehtevä heinä jne.) ja juomaa (mm. ruokintapöydän pituus, juomakuppien määrä) ja muuta tarvitsemaansa hoitoa Saa sairastuessaan viipymättä asianmukaista hoitoa, tarvittaessa erilleen muista eläimistä (tarvittaessa lopetetaan) Lääkekirjanpito Virtsa, ulosteet eivät likaa rehua eikä vesi pääse jäätymään Eläinkohtaiset vähimmäispinta-alat (yhtä aikaa mahdollisuus olla makuulla) ja kuivitusvaatimukset karsinoissa (pitopaikan puhtaus) täyttyvät (ilman ruokintahäkkiä) 13

14 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet, perustaso: Ryhmäkarsinan lattian vähimmäisala/lammas tai vuohi (ruokintahäkki pois alasta) <15 kg karitsa 0,25m2/eläin (täytepohja-/ritilälattia) 30 kg karitsa 0,50 m2/eläin >30 kg karitsa 0,75 m2/eläin Lammas 55 kg 1,0 m2 täytepohjalla ja 0,8 m2 ritilä-/rakolattialla Lammas 75 kg 1,4 m2 täytepohjalla ja 1,0 m2 ritilä-/rakolattialla Tiine uuhi 55 kg 1,3 m2 täytepohjalla ja 1,1 m2 ritilä-/rakolattialla Tiine uuhi 75 kg 1,7 m2 täytepohjalla ja 1,3 m2 ritilä-/rakolattialla Yksittäiskarsinassa tilaa vähintään 1,4 m2 (eläimen päästävä esteettömästi kääntymään ympäri) Täytepohjalattialla oltava uuhella karitsoineen/kutulla kileineen vähintään 2 m2 lattiaa Yksinomaan karitsoille tarkoitetun ruokintapaikan oltava min. 0,2 m2/karitsa Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet: ruokinta Tukiehdot Toimenpiteeseen liittyvien asiakirjojen on oltava tilalla valvontahetkellä Jos valvonnassa havaitaan asiakirjapuute, tarkastetaan aikaisempien sitoumusvuosien asiakirjat Rehun ja puhtaan juomaveden saanti Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma (sisä- ja ulkoruokintakaudelle), kuntoluokan tarkastelu Karitsointikarsinassa ja karitsoiden pitopaikassa ei saa olla rakolattiaa Poikimiskarsinan oltava ja kiinteäpohjaisen karitsojen/kilien pitopaikan oltava hyvin kuivitettu Viljelijän osoitettava, miten hän toteuttaa karitsoiden ryhmäkarsinat ja karitsakamarit Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet: pito-olosuhteiden parantaminen Tukiehdot: Jokaisella eläimellä on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue Jatkuvasti hyvälaatuista vettä (vesilaitteiden määrä) Ryhmäkarsinoissa (myös pässit, min. 1,7 m2/eläin) Vain perustellusta syystä yksittäiskarsinassa (min. 2m2/eläin, karsinan muoto) Karitsakamarit 2 vkon iästä alkaen (min. 0,2 m2/karitsa) Vieroitetut karitsat/kilit ryhmäkarsinassa 0,6 m2/< 4 kk karitsa 1 m2/vähintään 4 kk karitsa 0,33 m2/< 6 kk kili 0,6 m2/vähintään 6 kk kili Pinta-alat kirjataan valvontapöytäkirjalle eläinmäärineen Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet: hoito Tukiehdot Kerintäkirjanpidon tarkastaminen > 1v lampaat keritty 2 krt/vuosi (jos ei vielä keritty kahdesti valvontavuonna, tarkastetaan edellisvuoden kirjanpito, v riitti 1 krt) Papananäytteisiin perustuva loistorjuntasuunnitelma (ell/lammasneuvojan laatima) (jos valvontahetkellä ei vielä päivitetty, tarkastetaan vuoden 2015 suunnitelmat) Papananäytteet otettava 2 krt/vuodessa (kalenterivuonna 2015 riitti 1 krt) Lääkekirjanpito Uuhelle ja vastasyntyneille karitsoille on karitsointikarsina Sairaat/vahingoittuneet siirretty sairaskarsinaan Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu, pehmeä Min. 1,8 m2 ryhmäkarsina ja yksittäiskarsina min. 2,0 m2 Jatkuvasti hyvälaatuista vettä 14

15 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Lampaat ja vuohet: laidunnus ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella / laidunnus Tukiehdot Noudatettava kaikilla tuen hakijan vähintään 3 kk ikäisillä lampailla ja vuohilla kaikissa tilan pitopaikoissa Ulkoilukirjanpidon tarkastus ( ja ) vähintään kerran viikossa Uuhi pääsettävä karitsoineen laitumelle viikko poikimisen jälkeen, talvella voidaan päästää ulos säiden salliessa. Valvonnoilla eniten puutteita: Siat Sikojen eläinryhmäkohtaiset lukumäärät lasketaan valvontapäivänä Valvontahetkellä ei eläimiä -> uusintakäynti Keskimääräisen vähimmäiseläinmäärän täyttyminen voidaan todeta vasta tukivuoden päätyttyä Sikarekisterin eläinmäärä- ja tapahtumailmoitusten tulee olla ajan tasalla, jotta tukia voidaan maksaa Sioista on pidettävä tapahtuma- ja pitopaikkakohtaista kirjaa, jonka on oltava ajan tasalla (joka kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärät, syntyneet/kuolleet/myydyt/ostetut eläimet) Muistettava kirjata myös ns. kesäpossujen myynnit Sikojen kriisituen osalta tarkastetaan eläinmäärät väliseltä ajalta Tuki maksetaan pienimmän keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Jos eläinmääräilmoitusta ei ole tehty / tehty myöhässä, katsotaan eläinmäärä nollaksi ko. ajanjakson osalta (myös EHK) Paikalla tehtävät valvonnat 5 %:lle tukea hakeneista tiloista Paikalla tehtävässä tarkastuksessa verrataan rekisteritietojen ja kirjanpidon perusteella laskettuja keskimääräisiä eläinmääriä Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, perustaso: Riittävästi juomapaikkoja, yli 2 vkon ikäisillä sioilla on jatkuvasti tarjolla riittävästi puhdasta vettä Pitopaikka ja laitteet on pidetty puhtaina Emakolla ryhmäkarsinassa esteetöntä lattia-alaa min. 2,25 m2 (kiinteä ala min. 1,3 m2) Esteettömään lattia-alaan ei lasketa mukaan ruokinta- ja makuuhäkkien alla olevaa lattia-alaa Emakko/ensikko voi olla erillään ryhmästä alkaen 1 viikko ennen odotettua porsimista ja päättyen 4 viikon kuluttua porsimista seuraavaan tiineyteen johtavaan astutukseen tai porsimiseen Kirjanpito esim. koska siirretty Yksittäiskarsinassa (pystyttävä kääntymään helposti ympäri) vain perustellusta syystä, siirrettävä ryhmään syyn poistuttua Porsivalle emakolle/ensikolle on annettava viikkoa ennen odotettua porsimista riittävästi sopivaa pesäntekomateriaalia Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, perustaso: Tilanahtaus Ryhmäkarsinassa vieroitetuilla sioilla on oltava esteetöntä lattia-alaa Max 30 kg 0,40 m2/eläin Yli 30-max 40 kg 0,50 m2/eläin Yli 40-max 60 kg 0,60 m2/eläin Yli 60-max 110 kg 0,90 m2/eläin Yli 110 kg 1,00 m2/eläin Yli 130 kg 1,20 m2/eläin Sikojen saatavilla jatkuvasti riittävä määrä turvallista materiaalia lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamista varten (olki/heinä/puu/turve/sahajauho -> kasojen muodostaminen) tai leluja (puupalikoita/köysiä/palloja/ketjuja). Tämän lisäksi min. 2 krt/pvässä tarjottava olkea/heinää/sanomalehtiä tms. manipuloitavaa materiaalia (esim. heinähäkki, jossa jatkuvasti heinää/olkea tms.) 15

16 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, perustaso: Eläimen sairastuessa/vahingoittuessa sille annetaan/hankitaan viipymättä asianmukaista hoitoa Eläin sijoitetaan tarvittaessa asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä, tarvittaessa lopetus Sikojen pitopaikassa on sairaita/vahingoittuneita/muista syistä erotettavia sikoja varten tilaa min 5% pitopaikan kokonaiseläinmäärän tilantarpeesta Tarkastetaan, miten toteutettavissa Karjun karsinassa oltava esteetöntä lattia-alaa min. 6 m2 Jos karsinaa käytetään myös astutukseen, esteetöntä lattia-alaa oltava min. 10 m2 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK siat / ruokinta ja hoito: Kaikilla jatkuvasti hyvälaatuista vettä Kaikissa sikalarakennuksissa jatkuvatoiminen sähköntuotannon varajärjestelmä Asiakirjojen oltava valvontahetkellä tilalla (tarvittaessa laajennus) Ruokintasuunnitelma (kirjallinen, laskelmiin perustuva, eläinryhmäkohtainen; kasvu, tuotostaso ja tuotantovaihe huomioitu) Tuotantosuunnitelma porsastuotantotilalla: Tuotantoprosessit, siemennysaikataulut, vierotusaikataulut kirjallisena Varautumissuunnitelma (kirjallinen, sähkö- ja vesikatkosten sekä laitteistovikojen varalta, pitopaikoittain, ajantasainen, kuvattu häiriötilanteiden aikana tehtävät toimenpiteet) Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen Tukiehdot Noudatettava kaikilla tilan vieroitetuilla porsailla ja lihasioilla kaikissa tilan pitopaikoissa Jos ei toteudu kaikilla, tila valinnut sille sopimattoman toimenpiteen -> takaisinperintä Kaikkien mahduttava samanaikaisesti makuulle Makuualue kiinteäpohjainen ja Kestokuivitettu tai Hyvinkuivitettu ja käytössä on kaksi-ilmastokarsinat tai Runsaasti kuivitettu ja makuualueella lattialämmitys, kun on kyse lihasioista Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, virikkeet Tukiehdot Noudatettava kaikilla, myös toisen tilan pitopaikassa, olevilla sioilla, lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita Karsinoissa on kiinteitä ja päivittäin lisättäviä virikkeitä Myös imettävillä emakoilla oltava Kiinteät virikkeet: Jatkuvasti karsinassa Kestävää luonnon materiaalia (puuta, juuttisäkki tms.) (Huom! Valvonnassa todettu materiaali vääräksi -> merkittävä leikkaus maksettavaan tukeen) Virikkeiden on pysyttävä puhtaina ja niihin on helppo ylettyä (kärsän korkeudella) Vähintään 1 / 6 sikaa Päivittäin lisättävät virikkeet Olki/puru/paperi tms. irtain aines Olkihäkki tms. jossa jatkuvasti materiaalia, lisäksi tarvitaan kiinteä luonnonmateriaalivirike Irtainta ainesta niin paljon, että kaikki siat voivat käyttää sitä yhtä aikaa 16

17 Valvonnoilla eniten puutteita: EHK / Siat, sairas- ja hoitokarsinat Tukiehdot Noudatettava kaikilla, myös toisen tilan pitopaikassa, olevilla sioilla, lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita Sairas eläin on siirretty sairaskarsinaan Jos valvontahetkellä ei ole sairaita sikoja, on viljelijän osoitettava, miten hän tarvittaessa toteuttaa vaaditun määrän tukiehdot täyttäviä sairas- ja hoitokarsinoita Mitataan ja kirjataan pöytäkirjalle Voi olla ryhmäkarsina (erilleen rajaamiseen tarvittavat aidat esitettävä/lasketaan) Makuualue kiinteäpohjainen ja hyvinkuivitettu Jatkuvasti vettä tarjolla Eläimen lämmitysmahdollisuus Sairaskarsinoita oltava 5% sikojen pitopaikan kokonaiseläinmäärän tilantarpeesta myös vanhoissa sikaloissa Tuotantotaukotiloilla lasketaan sairaskarsinoiden tarve pitopaikassa enimmillään olleen sikamäärän mukaan 17

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET

EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET EU:N ELÄINPALKKIOT KANSALLISET KOTIELÄINTUET ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS ALKUPERÄISROTUSOPIMUKSET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen huhtikuussa 2015 13.4.2015 1 EU:n eläinpalkkiot Vanhat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Eläinten hyvinvointikorvaus Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2017 Kotieläintuki-info 24.1.2017 Lampaiden ja vuohien lukumääriä rekisterissä 11.1.2017 Suomessa Varsinais- Suomessa Lampaiden määrä 148 619

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Raisio

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Kotieläintuki-info Raisio Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2018 Kotieläintuki-info Raisio 23.1.2018 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa tulee olla keskimäärin vähintään

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM 11.3.2015 Muutoksia vuodelle 2015 Kotieläintilan korotukset: Ympäristökorvausjärjestelmässä ei kotieläintilan määritelmää LHK:ssa kotieläintiloille 60 /ha lisä; eläintiheydessä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 2015-2016 V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Uutta eläinten hyvinvointikorvauksessa 2015 Kaikki vanhat sitoumukset (naudat, siat) päättyvät 30.04.2015 terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Alkuperäiseläinten kasvattaminen

Alkuperäiseläinten kasvattaminen Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

WEBINAARI Eläinten hyvinvointikorvaus. Kristiina Valliovuo,

WEBINAARI Eläinten hyvinvointikorvaus. Kristiina Valliovuo, WEBINAARI 22.3.2018 Eläinten hyvinvointikorvaus Kristiina Valliovuo, 4.4.2018 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN TUKIEHDOT RUOKINTA JA HOITO (NAUDAT) 1. Naudoilla saatavilla riittävästi karkeaa rehua ja jatkuvasti

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info

Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot. Tuki-info Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot Tuki-info EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään tukihaun

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat

Eläinten hyvinvointikorvaus siat Eläinten hyvinvointikorvaus siat 19.1.2017 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.1.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi Haku 11.1.2017 31.1.2017 Sitoumusta haetaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ELÄINVALVONTA. Miksi? Missä? Milloin? Miten?

ELÄINVALVONTA. Miksi? Missä? Milloin? Miten? ELÄINVALVONTA Miksi? Missä? Milloin? Miten? Miksi? Tukivalvonta = Varmistetaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja Tasapuolisin perustein koko maassa Eläinvalvonta - tilalla

Lisätiedot

KOTIELÄIN Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat. Uudenmaan Ely

KOTIELÄIN Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat. Uudenmaan Ely KOTIELÄIN 2018 Valvonnan näkökulma ja sudenkuopat Valvonta: Tehdään Mavin ja Eviran otantaperusteilla ELY-keskusten tarkastajien tekemää Toisinaan ELY:n valvojien mukana läänineläinlääkäri tekemässä omia

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja kotieläintilan täydentävät ehdot EU-avustajat 13.3.2015 Rauno Tammi EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

44 Dnro 1202/55/2015. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

44 Dnro 1202/55/2015. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 44 Dnro 1202/55/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Ahvenanmaan valtionvirasto Tiedoksi: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Voimassa 1.6.2015 toistaiseksi ELÄINTUKIEN VALVONTAOHJE

Lisätiedot

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017

Kotieläintilan kertaus. Tuki-infot 2017 Kotieläintilan kertaus Tuki-infot 2017 Kotieläinten tuet Lypsylehmille maksetaan AB-alueella unionin lypsylehmäpalkkiota C-alueella on sen sijalla maidon pohjoinen tuotantotuki Lypsylehmäpalkkiossa ehtona

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

Viljelijäkoulutus/ EU-avustajat

Viljelijäkoulutus/ EU-avustajat Viljelijäkoulutus/ EU-avustajat Nauta IsoValkeinen 28.03.2019 Arja Nuutinen Pohjois-Savon ELY-keskus, tukihallinto- ja valvontaryhmä Sisältö Tilastoja eläinvalvonnasta Muutokset 2019?????? Pohjois-Savon

Lisätiedot

3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat

3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat 3. Eläinten hyvinvointikorvaus lampaat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016

Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016 Täydentävät ehdot: eläintuet, muutokset 2017, valvonta-havainnot 2016 Liisa Luukkaala Pirkanmaan ELY-keskus 2017 Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Osallistumisilmoituksen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaus Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2018 Iisalmi 24.1.2018 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020 yleistä: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimenpiteistä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431

Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksettu 2015 ja 2016 yhteensä 2 483 431 Maksupäätöksiä tehty ja maksettu (sis. myös vuoden 2015) Maksu Eläinten keskimäärin hyvinvointikorvaus (koko maa) ja Neuvo 2020 237 Timo Keskinen Ulla Sihto Heikki Pajala 2.5.2016 Sivu 1 Eläinten hyvinvointikorvaus,

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015 137/2015 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat IsoValkeinen 26.4.2016 Arja Nuutinen Eläinvalvonnassa katsottavaa Korvamerkit oltava kaikilla tilalla olevilla naudoilla korvissa tai tilattuna,

Lisätiedot

Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa

Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa 1.1.2019 Lisätyt vähimmäistasot: 1.5. Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat 6 2-4 mom. Nautojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja.

Lisätiedot

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Eläinten hyvinvointikorvaus MMM/Juha Palonen Helmikuu 2014 Sivu 1 17.2.2014 Yleistä Valmistelu laajassa työryhmässä maaseutuohjelma valtioneuvostoon

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK

Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia Iisalmi Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaukset muutoksia 2017 Iisalmi 28.10.2016 Leena Suojala, Maatalouslinja MTK Eläinten hyvinvointikorvaus 2014-2020: Yksi EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA 20.1.2017 Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM Valvontojen tuloksia vuodelta 2016 Maaseutuviraston satunnais-

Lisätiedot

Lammas- ja vuohipalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Vuosi 2019

Lammas- ja vuohipalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Vuosi 2019 Lammas- ja vuohipalkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille Vuosi 2019 Varsinais-Suomen ELY- keskus Maatalouden valvontayksikkö Kati Raunio Kotieläintuki-info 18.1.2019 Paimio Lähde: Ruokavirasto

Lisätiedot

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen

- Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2015 - Sika- ja siipikarjataloudentuki - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Hevoset - Alkuperäisrotujen kasvattaminen Kotieläintukikoulutus 10.4.2015 Laitila SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDENTUKI

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2017 6.4.2017 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2015 9.4.2015 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Tukikelpoisuusikä LYPSYLEHMÄT EMOLEHMÄT EMOLEHMÄHIEHOT SAARISTOHIEHOT SONNIT JA HÄRÄT TEURASHIEHOT lypsylehmä,

Lisätiedot

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1 EHT-tuen valvonta 1 Mitä valvonnassa tapahtuu? Navetassa, eläinmäärän tarkastaminen Kaikkien nautojen korvamerkit katsotaan -> jos merkittömiä, laajennetaan valvonta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK

Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinten hyvinvointikorvaus EHK Eläinlajikohtaiset 1-vuotiset sitoumukset Sitoumus koskee kaikkia valitun eläinlajin samalla tilatunnuksella olevia eläimiä Täydentävien ehtojen noudattaminen Noudatettava

Lisätiedot

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat

Tiedosta Taitoon Naudanlihantuotannon tuet. Ehdot lyhyesti ja tukisummat Tiedosta Taitoon Visioita naudanlihantuotantoon 28.4.2011 Naudanlihantuotannon tuet C-tukialueilla Ehdot lyhyesti ja tukisummat EU:n nautaeläinpalkkio Tukea haetaan osallistumisilmoituslomakkeella lnro

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa.

Toimenpide koskee maatilan kaikkia nautoja. Korvaus on enintään 11 /ey vuodessa. VILJELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (12) 21.10.2014 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) Työpaja 4: Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea kevään 2015 päätukihaun yhteydessä. Vanhat eläinten

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus

Kevään 2017 viljelijätukikoulutus Kevään 2017 viljelijätukikoulutus 21.3.2017 Kauhava 31.3.2017 Kauhajoki 4.4.2017 Seinäjoki Anne Mettälä tarkastaja Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi Rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia joilla: Nautaeläimiä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus Eläinten hyvinvointikorvaus Siat Henna Säävälä/ ELY-keskus 27.4.2015 Eläinten hyvinvointikorvaus Hyvinvointituki muuttuu hyvinvointikorvaukseksi Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea nauta- ja sikatilojen

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Kotieläintuki-info 24.1.2017 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus Henna Ekman.Lähde: Mavi, MMM, Evira Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2016 Hyvinvointikorvausta

Lisätiedot

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 23.1.2018 Raisio Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM, Evira EU:N NAUTAELÄINPALKKIOT perustuu nautarekisterin tietoihin Tukikelpoisuusikä

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 EHT-seminaari Oulu, Nokia ja Kuopio 16.2.2012 Maaseutuvirasto Ylitarkastaja Ulla Sihto -toimenpiteet -muutokset - säädökset ja ohjeet 1 UUTTA 2012: Noussut tukitaso Lisää

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

KOTIELÄIN Paula Gustafsson

KOTIELÄIN Paula Gustafsson KOTIELÄIN 2017 Paula Gustafsson 3.4.2017 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2017 aikavälillä 01.01-31.12.2017 Laiminlyöntitapauksissa

Lisätiedot

koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila

koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila Neuvo 2020 Maatilojen neuvontajärjestelmä Tukea neuvontaan koko ohjelmakauden aikana tila voi saada yhteensä enintään 7000 /tila Tilalta laskutetaan alv:n osuus ja mahdollisesti matkakuluja Tila valitsee

Lisätiedot

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019

RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Määräyksen numero Pvm Asianumero MÄÄRÄYS 1 / 7 5/2019 24.1.2019 379/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2019 Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018 SIKA Sarka 22.1.2018 Marjaana Spets, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM 22.01.2018 Ajankohtaista koskien 2017 sitoumusta Eläinmääräilmoitukset

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Loimaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info Loimaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS (EHK) SIIPIKARJALLE Kotieläintuki-info 22.1.2018 Loimaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, lähde: Mavi, MMM, Evira EHK yleistä / ajankohtaista koskien tukivuotta 2017 Ilmoitus vuoden

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Katsaus tukivalvontoihin 2017

Katsaus tukivalvontoihin 2017 Katsaus tukivalvontoihin 2017 Koulutuspäivä tuottajille Läänineläinlääkäri Tarja Lipponen, ESAVI 15.11.2017 1 Täydentävien ehtojen valvonta Ely-keskukset: mm rehuvalvonta, kasvinsuojeluaineiden käytön

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Lähde: Mavi, MMM

KOTIELÄINTUET Lähde: Mavi, MMM KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM Muutoksia vuodelle 2015 Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki naudoille, lampaille, kutuille ja hevosille ei ole enää haettavissa AB-alueella Sika- ja siipikarjatalouden

Lisätiedot

Eläinpalkkiot. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere

Eläinpalkkiot. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere Eläinpalkkiot Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 28.3.2018 Vuoden 2018 kotieläinpalkkioiden suurin muutos - sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitetun -tuen haku siirtyi pois päätukihausta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus Irene Mäkinen, ProAgria Keski-Suomi 12.1.2018 Viitasaari 19.1.2018 Petäjävesi Eläinten hyvinvointikorvaus perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 Eläinten

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet 1 Yleistä EHT-tuen hakemisesta 2012 Ohjelman tavoitteena on saada mukaan 7 500 tilaa. Lisäystarve noin 2 500 tilaa. Hyvinvointitukea

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään ajalle 1.5.2015-31.12.2016. Sitoumus tehdään 12.5.2015 mennessä Vipu-palvelussa

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-761-2 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-762-9

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä rajaaminen

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 18/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 2.2.2012 Dnro 18/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 1/12 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019

Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Eläinten hyvinvointikorvaus (= EHK) sioille Vuosi 2019 Varsinais-Suomen ELY- keskus Maatalouden valvontayksikkö Kati Raunio Kotieläintuki-info 15.1.2019 Lieto Lähde: Ruokavirasto Ajankohtaista koskien

Lisätiedot