Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen 1.4.2016"

Transkriptio

1 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Voimassa alkaen

2 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Sisältö Fennia-Henkiturva lyhyesti 3 Fennia-Henkiturvan sisältö 3 Yksityishenkilölle ja yrittäjälle 3 Yritykselle 3 Vakuutuksen sisältö 5 Henkivakuutusturva 5 Pariturva 5 Pysyvän työkyvyttömyyden turva 5 Indeksitarkistus 5 Vakuutussopimuksen osapuolet 5 Vakuutuksen myöntäminen 5 Terveysselvitys ja lääkärintutkimus 5 Vakuutuksen voimaantulo 6 Vakuutuskorvauksen edunsaaja 6 Yksityishenkilön ottama vakuutus 6 Yrityksen ottama vakuutus 6 Vakuutusmaksusta 6 Vakuutusmaksun määräytyminen 6 Vakuutusmaksun maksaminen 6 Vakuutusmaksutaulukko 7 Vakuutuksen voimassaolo ja päättäminen 8 Vakuutuksen irtisanominen 8 Maksamattomana päättyneen vakuutuksen voimaansaatto 8 Korvausmenettely 8 Korvauksen hakeminen ja maksaminen 8 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset 8 Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeusmenettelyt 8 Henkivakuutusten verotus 9 Vakuutusmaksujen vähennysoikeus yksityishenkilöillä ja yksityisillä elinkeinonharjoittajilla 9 Vakuutusmaksujen vähennysoikeus yrityksillä 9 Vakuutuskorvauksen verotus 9 Voimassa oleva lainsäädäntö 9 Lakisääteinen vakuutusturva 10 Kansaneläke 10 Työeläke 10 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 10 Sairausvakuutus 10 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 10 Liikennevakuutus 10 Henki-Fennia lyhyesti 11 Asiakaslähtöisyys 11 Osa Fennia-konsernia 11 Henkilötietojen käsittely 11 2

3 Fennia-Henkiturva lyhyesti Fennia-Henkiturvan avulla yksityishenkilö tai yrittäjä voi turvata oman tai lähimmäistensä toimeentulon tai yrittäjä yritystoimintansa jatkuvuuden kuolemantapauksen tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Henkivakuutus on myös osa nykyaikaisesti toimivan yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Fennia-Henkiturvan sisältö Fennia-Henkiturvaan sisältyy turva kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutuskorvaus maksetaan suoraan määrätylle edunsaajalle henkivakuutusturvasta vakuutetun kuoltua ja pysyvän työkyvyttömyyden turvasta vakuutetun tultua pysy västi työkyvyttömäksi. YKSITYISHENKILÖLLE JA YRITTÄJÄLLE Fennia-Henkiturva sopii niin yksityishenkilölle kuin yrittäjällekin. Henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksella voidaan parantaa lakisääteistä turvaa, jonka taso ei useassa tapauksessa vastaa henkilön todellisia odotuksia. Vakuutuksella voi turvata läheisten toimeentulon ja elintason säilymisen kuolemantapauksessa ja oman toimeentulon pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutusturvan määrää mietittäessä suositellaan yleensä, että vakuutussumma kattaa vähintään vakuutetun yhden vuoden nettotulot, velat sekä euroa kutakin alaikäistä lasta kohden. YRITYKSELLE Yritys voi henkivakuutuksen avulla turvata yritystoiminnan jatkuvuuden esimerkiksi tärkeän työntekijän menettämisen varalta. Henkivakuutusratkaisut ovat myös osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Henkivakuutus on kustannustehokas tapa sitouttaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä henkilöitä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä rekrytointitilanteissa. Vakuutusmaksut ovat yritykselle vähennyskelpoisia, eikä niitä veroteta myöskään työntekijän verotuksessa. Henkivakuutusta voidaan käyttää myös vakuutena järjestettäessä yrityksen rahoitusratkaisuja. Henkivakuutuksella voidaan pienentää työntekijöihin liittyviä taloudellisia riskejä ja turvata yritystoiminnan jatkuminen yllättävissä tilanteissa. Yritystoiminnan jatkuminen voi vaarantua yhdenkin avainhenkilön tai osakkaan työpanoksen menettämisestä. Vakuutuksen edunsaajaksi voidaan määrätä vakuutuksenottajayritys, jolloin yritys voi esimerkiksi osakkaan kuollessa tai tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi lunastaa kuolleen tai pysyvästi työkyvyttömäksi tulleen osakkaan osakkeet. Osakkaat voivat sopia järjestelystä osakassopimuksessa. Yrityksen vakuuttaessa suurempia työntekijämääriä, on Fennia-Ryhmähenki -vakuutus kustannustehokas ratkaisu (ks. erillinen esite). 3

4 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Turvaa perheellesi Jone, 35 ja Terhi, 30 ovat tuore aviopari ja heille on ensi kuussa syntymässä ensimmäinen lapsi. Ensimmäistä yhteistä omistusasuntoaan varten pari on jonkin aikaa sitten ottanut suuren asuntolainan. Jone on juuri aloittanut työt kansainvälisen tuontifirman myynti päällikkönä. Parin elämässä tapahtuvien muutosten vuoksi hän on huolissaan perheensä taloudellisesta tilanteesta, sillä uusi työsuhde ei ole vielä vakituinen. Terhi puolestaan aikoo jäädä hoitovapaalle lähihoitajan työstään, mikä tulee luonnollisesti laskemaan pariskunnan tuloja. Elämäntilanteen muuttuessa Jone ja Terhi ovat alkaneet pohtia tulevaisuuden turvaamista. Jone ja Terhi tuntevat pariskunnan, jonka mies täysin yllättäen sairastui vakavasti ja joutui jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Pariskunta joutui myymään omakotitalonsa perheen tulojen romahdettua. Jos heillä olisi ollut vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, olisi siitä maksettava verovapaa kertakorvaus kattanut koko asuntolainan ja pariskunta olisi voinut ikävästä tilanteesta huolimatta jäädä asumaan omaan kotiinsa. Jone ja Terhi olivat yhteydessä Henki-Fenniaan, jossa heille suositeltiin henkivakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen ottamista turvaamaan perheen toimeentulo ja elintaso työkyvyttömyyden tai kuoleman kohdatessa. Henkivakuutus osana yrityksen henkilöstöpolitiikkaa Yrittäjäveljekset Pekka ja Mikko ovat kasvaneet yrittäjäperheessä ja tottuneet tekemään töitä. He ovat aina tienneet, että riskien ennakointi on yrittäjälle tärkeää. Perustaessaan yrityksensä muutama vuosi sitten veljekset ottivat itselleen sekä henkivakuutukset että pysyvän työkyvyttömyyden vakuutukset. Edunsaajana vakuutuksissa on yritys: jos pahin tapahtuisi, saisi yritys vakuutuskorvauksen ja voisi käyttää korvauksen toisen osakkaan osakkeiden lunastamiseen ja korvaamaan muuten osakkaan tärkeän työpanoksen menetystä. Yritys voisi jatkaa toimintaansa ikävästä tapahtumasta huolimatta. Veljekset ovat sopineet järjestelystä sitovasti osakassopimuksessa. Palkatessaan ensimmäisiä työntekijöitään veljekset päättivät ottaa vakuutukset myös kaikille työntekijöilleen. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, ja veljekset halusivat sitouttaa osaavat työntekijät yhtiöön tarjoamalla heille vakuutus- edun, jota läheskään kaikilla kilpailijoilla ei vielä ole. Vakuutusetu on erinomainen kilpailuvaltti nopeasti vaihtuvilla työmarkkinoilla ja eduksi myös yrityskuvalle. Vakuutusmaksut ovat myös vähennyskelpoisia kuluja yrityksen verotuksessa. Työntekijöille otettuihin henkivakuutuksiin määrättiin edunsaajiksi vakuutettujen työntekijöiden omaiset ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksiin vakuutetut itse. Työntekijät ovat motivoituneita tekemään töitä, kun tietävät, että omaisten toimeentulo ja elintaso on turvattu kuolemantapauksessa ja oma toimeentulo pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa. Vakuutus on työntekijöille täysin verovapaa etu ja vähentää tarvetta hankkia omia vakuutuksia. Niin yrittäjäveljekset kuin työntekijät ovat tyytyväisiä. Yrityksessä on töissä yhtiöön sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, jotka arvostavat sitä, että työnantaja välittää heistä. 4

5 Vakuutuksen sisältö Fennia-Henkiturva sisältää kolme vakuutusturvaa, joista voi valita itselleen parhaiten sopivat. Yksilöllisen henkivakuutusturvan lisäksi valittavana on kahdelle henkilölle sopiva pariturva sekä pysyvän työkyvyttömyyden turva, joka turvaa toimeentulon, jos vakuutettu tulee vakuutusaikana pysyvästi työkyvyttömäksi. VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Fennia-Henkiturvan vakuutuksenantajana on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia. Vakuutuksenottajana on yksityishenkilö tai yritys. Vakuutettu henkilö voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yrityksen työntekijä. Edunsaaja on henkilö, jolle maksetaan vakuutuksesta korvaus vakuutustapahtuman sattuessa. HENKIVAKUUTUSTURVA Henkivakuutusturva on kuoleman varalta otettu vakuutus, jolla voi turvata läheisten toimeentulon vakuutetun kuolemantapauksessa. Vakuutuksesta maksetaan edunsaajalle sovittu korvaus, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusturvan suuruuden voit valita itse. Henki-Fennia kuitenkin suosittelee, että vakuutussumma kattaa vähintään vakuutetun yhden vuoden nettotulot, velat sekä euroa kutakin alaikäistä lasta kohden. Vakuutus on jatkuva vuosivakuutus, vakuutussumman voit valita joko kiinteä- tai alenevasummaiseksi ja toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevaksi. PARITURVA Pariturva on kahden henkilön henkivakuutusturva, joka on edullisempi vaihtoehto kuin kaksi yksilöllistä henkivakuutusta. Vakuutetut voivat olla esimerkiksi puolisot, vanhempi ja lapsi tai vaikkapa yrittäjäkumppanit. Vakuutetut voivat itse valita vakuutusturvan suuruuden. Pariturva on jatkuva vuosivakuutus, jonka vakuutussumman voit valita joko kiinteä- tai alenevasummaiseksi ja toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevaksi. Jos pariturva päättyy vakuutustapahtuman vuoksi toisen vakuutetun osalta, jatkuu vakuutus toisen henkilön osalta yhden henkilön vakuutuksena. PYSYVÄN TYÖKYVYTTÖMYYDEN TURVA Pysyvän työkyvyttömyyden turva oikeuttaa edunsaajalle maksettavaan kertakorvaukseen, jos vakuutettu tulee vakuutusaikana pysyvästi työkyvyttömäksi. Pysyvä työkyvyttömyys aiheuttaa lähes aina tilanteen, jossa työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kertasuorituksena saatava vakuutuskorvaus on tarpeen. Yleensä suositellaan, että vakuutussumma kattaisi vähintään vakuutetun velat ja yhden vuoden nettotulot. Pysyvän työkyvyttömyyden turva on jatkuva vuosivakuutus, jonka voit valita joko kiinteä- tai alenevasummaiseksi ja toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevaksi. Vakuutuksen myöntäminen Henkivakuutusturva ja pariturva voidaan myöntää vuotiaalle. Turva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu (pariturvassa vanhempi vakuutetuista) täyttää 90 vuotta. Pysyvän työkyvyttömyyden turva voidaan myöntää vuotiaalle. Pysyvän työkyvyttömyyden turva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Pysyvän työkyvyttömyyden turva myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä. Myöntö edellyttää, että vakuutetulle otetaan tai hänellä on Henki- Fenniassa saman vakuutuksenottajan ottama vähintään euron henkivakuutusturva. Henkivakuutusturvan voimassaoloajan on katettava vähintään pysyvän työkyvyttömyyden turvan kesto. TERVEYSSELVITYS JA LÄÄKÄRINTUTKIMUS Vakuutuksen myöntäminen perustuu terveysselvitykseen ja mahdolliseen lääkärintutkimukseen. Jos henkivakuutusturvan määrä on enintään euroa, vakuutus voidaan myöntää lyhyen terveysselvityksen perusteella. Muissa tapauksissa vakuutuksen myöntäminen edellyttää pitkän terveysselvityksen täyttämistä. Henki-Fennia päättää vakuutetun lääkärintutkimukseen lähettämisestä ja vastaa lääkärintutkimuksen kuluista. Vakuutussummissa huomioidaan haettavan vakuutuksen lisäksi Henki-Fenniassa voimassaolevat turvat. Terveysselvityksen kysymykset on laadittu Henki-Fennian sopimuskielillä suomeksi ja ruotsiksi. Jos vakuutettu ei osaa kumpaakaan sopimuskielistä, vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että vakuutuksenottajan on sitouduttava vastaamaan siitä, että vakuutetulla on käytettävissään tulkki tai kääntäjä hänen täyttäessään terveysselvitystä sekä mahdollisessa korvauksen hakutilanteessa. Sama edellytys on silloin, kun vakuutukseen sen voimassaollessa halutaan liittää vakuutettu, joka ei osaa kumpaakaan Henki-Fennian sopimuskielistä. INDEKSITARKISTUS Fennia-Henkiturva voi sisältää indeksiehdon. Tällöin vakuutussummaa ja -maksua tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä. Indeksitarkistuksella varmistat vakuutusturvasi kehittymisen kuluttajahintojen kanssa samassa suhteessa. 5

6 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus edellyttää, että terveysselvityksessä vakuutetun terveydentilasta esitettyihin kysymyksiin vastataan totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Jos myöhemmin esimerkiksi korvaustilanteessa selviää, että vakuutettu on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja terveydentilastaan, voi Henki-Fennian vastuu rajoittua vakuutussopimuslain mukaisesti. Tällöin vakuutus voidaan jopa purkaa ja korvaus evätä tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin vedoten. Vakuutetun terveydentilan perusteella henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden turva voidaan myöntää normaalilla maksulla, korotetulla maksulla tai niitä ei välttämättä voida myöntää lainkaan. Pysyvän työkyvyttömyyden turvaan voidaan liittää pysyvä tai määräajan voimassa oleva vakuutetulla jo olevan sairauden tai vamman poissulkeva rajoitusehto, jonka mukaan kertakorvausta ei makseta, jos työkyvyttömyys aiheutuu kyseisestä sairaudesta tai vammasta. Rajoitusehdot merkitään vakuutuskirjaan Vakuutuksen voimaantulo Vakuutus tulee voimaan, kun täydellisesti täytetty hakemus ja terveysselvitys on jätetty tai lähetetty Henki- Fennialle tai sen asiamiehelle edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää. Erikseen voidaan sopia vakuutuksen alkamisesta myöhempänä ajankohtana. Vakuutuksen on kuitenkin tultava voimaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa terveysselvityksen allekirjoittamisesta. Vakuutuskorvauksen edunsaaja Vakuutuksenottaja määrää vakuutuksen edunsaajan, jolle vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa. Edunsaajana voi olla niin luonnollinen henkilö kuin yrityskin. Pysyvän työkyvyttömyyden turvassa edunsaajana voi olla myös vakuutettu itse. Edunsaajia voi olla useampiakin, kunhan määräyksestä selviää, miten korvaus halutaan jaettavan edunsaajien kesken. Määräyksen voi tehdä myös toissijaisista edunsaajista, joille korvaus maksetaan siinä tapauksessa, että edunsaajamääräys on rauennut ensisijaisen edunsaajan osalta. Jotta edunsaajamääräys tai sen muutos olisi pätevä, on se aina tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Henki-Fennialle. Puhelimitse myydyissä henkivakuutuksissa edunsaajana on sopimuksen voimaantullessa aina omaiset. YKSITYISHENKILÖN OTTAMA VAKUUTUS Yksityishenkilön ottamassa vakuutuksessa edunsaajamääräyksenä käytetään usein termiä omaiset, jolla tarkoitetaan aviopuolisoa ja lapsia tai jos heitä ei ole, muita perintökaaren mukaisia perillisiä. Lapset-edunsaajamääräyksellä tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja heidän lapsiaan, jos oma lapsi on kuollut. Puolisoedunsaajamääräyksellä tarkoitetaan aviopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen puolisoa, mutta ei avopuolisoa. Jos avopuoliso halutaan edunsaajaksi, on hänet nimettävä aina erikseen. YRITYKSEN OTTAMA VAKUUTUS Yrityksen ottaman vakuutuksen edunsaajaksi voidaan määrätä vakuutuksenottajayritys. Tällä pyritään turvaamaan yritystoiminnan jatkuminen avainhenkilön työpanoksen päättymisen varalta: osakkaan kuollessa tai tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi voi yhtiö vakuutuskorvauksen avulla lunastaa kuolleen tai pysyvästi työkyvyttömäksi tulleen osakkaan osakkeet. Vakuutuskorvauksen käyttäminen osakkeiden lunastamiseen on kirjattava osakkaiden väliseen osakassopimukseen. Vakuutusmaksusta VAKUUTUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Vakuutusmaksun määrään vaikuttavat vakuutussumman suuruus ja vakuutetun ikä. Vakuutusmaksua voidaan korottaa vakuutetun terveydentilan perusteella. Vakuutuksenottaja voi valita kiinteäsummaisen tai alenevasummaisen vakuutuksen. Kiinteäsummaisella vakuutuksella tarkoitetaan sitä, että vakuutussumma pysyy koko vakuutusajan samana vakuutusmaksun noustessa vuosittain iän myötä. Alenevasummaisella vakuutuksella tarkoitetaan sitä, että vakuutussumma alenee vuosittain iän myötä vakuutusmaksun pysyessä samana. Vakuutuksen voi valita myös määräaikaisesti voimassaolevaksi kiinteällä vakuutussummalla tai alenevalla summalla, jolloin vakuutussumma alenee tasaisesti vuosittain myös vakuutusmaksun muuttuessa. VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä, on Henki-Fennialla oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää. 6

7 Vakuutusmaksutaulukko Henkivakuutus Pariturva Kiinteäsummainen Alenevasummainen Kiinteäsummainen Summa Maksu 100 / v. Päävakuutettu Toinen vakuutettu Ikä Vuosimaksu ( ) Vakuutussumma ( ) Vuosimaksu ( ) Vuosimaksu ( ) Kuva 1. Oheisesta taulukosta käy ilmi yhden henkilön henkivakuutusturvan ja pariturvan vuosittaisen vakuutusmaksun määrä, jos vakuutussumma on euroa. Taulukosta käy ilmi myös yhden henkilön henkivakuutusturvan vakuutussumman suuruus, kun vuosittaisen vakuutusmaksun määrä on 100 euroa. Pysyvän työkyvyttömyyden turva Kiinteäsummainen Alenevasummainen Summa Maksu 100 / v. Ikä Vuosimaksu ( ) Vakuutussumma ( ) Kuva 2. Oheisesta taulukosta käy ilmi pysyvän työkyvyttömyyden turvan vuosittaisen vakuutusmaksun määrä, jos vakuutussumma on euroa sekä vakuutussumman suuruus, kun vuosittaisen vakuutusmaksun määrä on 100 euroa. Vakuutusmaksun määrään vaikuttavat vakuutussumman suuruus ja vakuutetun ikä. 7

8 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Vakuutuksen voimassaolo ja päättäminen VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, päättyy vakuutus irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä. Vakuutusta ei voi irtisanoa päättymään taannehtivasti. Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Vakuutuksella ei ole takaisinostoarvoa. MAKSAMATTOMANA PÄÄTTYNEEN VAKUUTUKSEN VOIMAANSAATTO Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, saa vakuutuksen uudelleen voimaan maksamalla suorittamatta olleet vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutus tulee tällöin uudelleen voimaan maksujen maksamista seuraavasta päivästä. Henki-Fennialla ei ole vastuuta vakuutustapahtumasta, joka on aiheutunut vakuutuksen maksamattomana päättymisen jälkeen ja ennen kuin vakuutus on tullut uudelleen voimaan. Jos kyseessä on ensimmäisen maksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, voi vakuutuksen saada voimaan vain uudella vakuutushakemuksella terveysselvityksineen. Korvausmenettely KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Edunsaaja on oikeutettu henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu (pariturvassa jompikumpi vakuutetuista) kuolee vakuutuksen voimassa ollessa. Kertakorvaus pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu tulee vakuutusaikana pysyvästi työkyvyttömäksi. Pysyvällä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on lopullisesti menettänyt kykynsä tehdä tavallista tai siihen läheisesti verrattavaa työtään eikä hän kaiken todennäköisyyden mukaan enää kykene muuhunkaan hänelle sopivaan työhön. Pysyvän työkyvyttömyyden toteaminen edellyttää yleensä vähintään vuoden jatkunutta yhtäjaksoista työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyyden pysyvyyden arvioimiseksi tarvitaan lääkärinlausunto. Henkivakuutuskorvausta ja pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta haetaan kirjallisesti Henki-Fennialta. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausta on haettava joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Henki-Fennia maksaa korvauksen joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu Henki-Fenniaan. Myös mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan samassa määräajassa. Korvausmenettelyä koskevat tarkemmat määräykset käyvät ilmi vakuutusehdoista. KORVAUKSEN MAKSAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET Jos vakuutetun kuolema on aiheutunut itsemurhasta vuoden sisällä vakuutuksen alkamisesta, ei Henki-Fennialla ole velvollisuutta maksaa henkivakuutuskorvausta. Kertakorvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys on vakuutetun tahallisesti aiheuttama tai työkyvyttömyys on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai huumaavan aineen käytöstä. Henkivakuutuskorvausta tai kertakorvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei myöskään makseta, jos kuolema tai työkyvyttömyys on aiheutunut ydinreaktioon perustuvasta vahingosta tai vakuutetun osallistumisesta sotaan tai aseelliseen selkkaukseen. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeusmenettelyt Jos asiakas ei ole tyytyväinen Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemään päätökseen, eikä asiaa saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi päätöksen saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautankunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ( Yhteystiedot: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1, Helsinki puh. (09) Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, Helsinki puh

9 Henkivakuutusten verotus Fennia-Henkiturva on yritykselle verotuksellisesti edullinen ratkaisu, koska vakuutusmaksut ovat tietyin edellytyksin yritykselle vähennyskelpoisia elinkeinotoimintaan liittyviä menoja. Vakuutetun lähiomaiset saavat heille maksettavan henkivakuutuskorvauksen osittain verovapaasti. VAKUUTUSMAKSUJEN VÄHENNYSOIKEUS YKSITYISHENKILÖLLÄ JA YKSITYISILLÄ ELINKEINONHARJOITTAJILLA Henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilölle verotuksessa vähennyskelpoisia. Myöskään yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi vähentää maksuja elinkeinotoimintansa kuluina, jos vakuutettuna on hän itse tai hänen puolisonsa. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja vakuuttaa muita työntekijöitään, voi maksut vähentää liiketoiminnan kuluina. VAKUUTUSMAKSUJEN VÄHENNYSOIKEUS YRITYKSILLÄ Edunsaajana vakuutettu työntekijä tai tämän lähiomaiset Jos yrityksen ottaman henkivakuutusturvan tai pysyvän työkyvyttömyyden turvan edunsaajana on vakuutettu työntekijä tai tämän lähiomaiset, ovat vakuutusmaksut yleensä yritykselle vähennyskelpoisia menoja. Henkivakuutusturvan maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi. Vakuutusmaksuilla ei kuitenkaan saa korvata palkkaa, eikä työntekijällä saa olla valinnan mahdollisuutta vakuutusmaksun ja palkan välillä. Myöskään pysyvän työkyvyttömyyden turvan vakuutusmaksuja ei yleensä lueta vakuutetun palkaksi, jos vakuutuksesta saatu etu on tavanomainen ja etu on otettu yrityksen koko henkilöstölle. Edunsaajana yritys Jos vakuutuksen edunsaajana on vakuutuksenottajayritys, ovat vakuutusmaksut vähennyskelpoisia ainoastaan osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiselle yritykselle. Lisäksi edellytetään, että vakuutettu henkilö on yrityksen avainhenkilö, jonka työpanoksella on yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta huomattava merkitys. Pysyvän työkyvyttömyyden varalta otetun vakuutuksen maksut ovat yleensä vähennyskelpoisia yrityksen elinkeinotoiminnan menoina. Omistajayrittäjien vakuuttaminen Myös omistajayrittäjälle voidaan ottaa vakuutus kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Omistajien on tosiasiallisesti työskenneltävä yrityksessä ja etu on saatava työntekemisen, ei vain omistaja-aseman, perusteella. Omistajan vakuutuksesta saama etu ei saa ylittää kohtuullisena pidettävää määrää. Etu voidaan katsoa saadun pelkän omistaja-aseman perusteella, jos yrityksessä vastaavaa työtä tekevä ei-omistaja ei saa vastaavaa vakuutusetua. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon peiteltyä osinkoa ja vähennyskelvotonta voitonjakoa koskevat säännökset. Verottaja ratkaisee asian aina kokonaisharkinnan perusteella, ja harkintaan vaikuttavat mm. yrityksen koko ja liikevaihto, vakuutetun työpanos sekä muiden työntekijöiden yrityksestä saamat edut. Henkivakuutuksen vakuutusmaksut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, mikäli vakuutus palvelee omistajien henkilökohtaisia etuja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun osakassopimuksessa on sovittu, että henkivakuutuskorvauksella lunastetaan kuolleen osakkaan osakkeet. Vakuutusmaksut voidaan kuitenkin vähentää verotuksessa, mikäli niitä on käsitelty kirjanpidossa osakkaan palkkana. VAKUUTUSKORVAUKSEN VEROTUS Vakuutetun lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat tuloverotuksessa verovapaita ja perintöverotuksessa verottomia euroon saakka saajaa kohti. Lesken (avioliitto tai rekisteröity parisuhde) saamasta korvauksesta on verovapaata puolet, kuitenkin vähintään euroa. Verovapaata osuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolemantapauksen perusteella maksettavat korvaukset. Lähiomaisia ovat suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat perilliset, esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lastenlapset ja vanhemmat. Avopuoliso katsotaan lähiomaiseksi, jos hän asuu vakuutetun kanssa yhdessä ja jos heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa. Tällöin avopuolison verovapaan osuuden määrä on euroa. Muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat saajalleen veronalaista pääomatuloa. Yritykselle maksettava henkivakuutuskorvaus on verotettavaa elinkeinotuloa. Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on yksityishenkilölle verotonta tuloa ja yritykselle verotettavaa elinkeinotuloa. 9

10 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Edellä kuvataan henkivakuutusturvaa ja pysyvän työkyvyttömyyden turvaa koskevaa verotusta voimassa olevien säännösten mukaisesti. Verolainsäädäntö voi muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. Lakisääteinen vakuutusturva Suomen sosiaaliturva antaa perusturvaa toisaalta asumisen ja toisaalta työn tekemisen kautta muun muassa vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja sairauden varalle. Tämä perusturva ei kuitenkaan välttämättä riitä kattamaan yrittäjän tai työntekijöiden todellista tarvetta. KANSANELÄKE Kelan maksamat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläke turvaavat Suomessa asuvalle henkilölle perustoimeentulon. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat muiden eläketulojen määrä ja eläkkeensaajan perhesuhteet. SAIRAUSVAKUUTUS Sairausvakuutuslain perusteella korvataan sairaanhoidon kustannuksia sekä työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä. Työkyvyttömyyden perusteella vakuutetulle maksetaan päivärahaa, jonka suuruus riippuu aikaisemmasta työtulosta. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien varalle. Yrittäjien on usein vakuutettava itsensä vapaaehtoisella vakuutuksella. Vakuutuksen perusteella korvataan mm. sairaanhoitokuluja sekä maksetaan päivärahaa työkyvyttömyyden perusteella. Pidempiaikaisesta työkyvyttömyydestä korvataan ansionmenetystä tapaturma- ja perhe-eläkkeenä. LIIKENNEVAKUUTUS Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteessä käyttämisestä aiheutuneet henkilövahingot. Sen perusteella korvataan sairaanhoitokustannuksia sekä tilapäistä ja pysyvää ansionmenetystä. TYÖELÄKE Työeläkelakien mukaiset eläkkeet antavat turvaa vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen muodossa. Työeläke määrätään työansioiden perusteella. Eläke on tarkoitettu eläkkeellä olevan henkilön toimeentulon turvaamiseksi. TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat vähäisin poikkeuksin yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät. Julkisen alan työ- tai virkasuhteessa oleville on olemassa vastaavanlainen järjestelmä. Yrittäjän eläkelain alainen yrittäjä ei kuulu ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Korvaukset ovat kiinteät eivätkä riipu ansiotasosta. 10

11 Henki-Fennia lyhyesti Vakuuttamisen ja vakuutuksellisen varainhoidon erikoisliike Henki-Fennia tarjoaa kaikki henki-, eläke- ja säästöhenkivakuuttamiseen liittyvät palvelut. Palveluihimme voidaan liittää myös yksilöllinen varainhoito. ASIAKASLÄHTÖISYYS Henki-Fennia räätälöi asiakkaan tarpeita vastaavia vakuutusratkaisuja sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Palveluiden avulla yritykset, yrittäjät ja yksityishenkilöt voivat mm. täydentää sosiaaliturvaa, hallita henkilöriskejään ja rakentaa kannustinjärjestelmiään. Henki-Fennia tarjoaa useiden yhteistyökumppaniensa kanssa säästämiseen ja varallisuuden hoitoon liittyviä palveluja, joiden avulla voidaan verotehokkaasti suunnitella esimerkiksi perinnönjakoa ja omaisuuden lahjoittamista sekä valmistautua yrityksen sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin. OSA FENNIA-KONSERNIA Henki-Fennia on Fennian omistama henkivakuutusyhtiö. Henki-Fennia toimii osana Fennia-konsernia, joten asiakkaamme saavat samasta ryhmästä kaikki tarvitsemansa vakuuttamispalvelut. Henki-Fennian asiakaspalvelun ja asiantuntijoiden lisäksi asiakkaidemme käytössä ovat Fennia-konsernin laaja konttoriverkosto, puhelinpalvelu ja sähköiset palvelut. Henkilötietojen käsittely Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Asiakasrekisteriä käytetään myös omille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin vakuutusyhtiö voi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvollisuutta koskevan säännön mukaan asiakkaiden tietoja ei luovuteta sivullisille paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen tai tietosuojalautakunnan lupaan. Asiakaspuheluja tallennetaan, jotta asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisältö voidaan varmistaa, kun kyseessä on esimerkiksi sopimuksen teko tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Puheluja voidaan tallentaa myös koulutustarkoituksessa tavoitteena asiakaspalvelun parantaminen. Lainsäädäntö Keskinäinen Vakuutus yhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan ja vakuutussopi muksiin Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi. Etämyynnissä palvelukieli on suomi. Valvontaviranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 PL Helsinki puhelin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin: kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri. 11

12 Palvelemme sinua henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä! Vakuutusasiat, ma-pe 8-16 Henkivakuutukset p Ryhmäeläkevakuutukset p Yksilölliset eläkevakuutukset p Säästö- ja sijoitusvakuutukset p Sähköiset palvelukanavat Verkkopalvelu, on käytössäsi aina, kellonajasta riippumatta. Fennian konttorit, palvelevat lähes 50 paikkakunnalla. Puhelujen hinnat Soitto alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki Postiosoite: FENNIA, käyntiosoite: Televisiokatu 1, Helsinki, puh Kaupparekisteri, Y-tunnus

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia-Säästö Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Sisältö Miksi säästää vakuutuksen kautta 3 Vakuutussopimuksen sisältö 3 Vakuutussäästön sijoittaminen 4 Vakuutuksen verotus 5 Oma Fennia -verkkopalvelu

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia- Varainhoitokapitalisaatio Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Fennia-Varainhoitokapitalisaatio Miksi sijoittaa kapitalisaatiosopimuksen kautta? Kapitalisaatiosopimus on yksinkertainen ja verotuksellisesti

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Fennia- Ryhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen

Fennia- Ryhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen Fennia- Ryhmäeläkevakuutus Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Sisältö Fennia-Ryhmäeläke yrityksen liiketoiminnan tukena 3 Pidä parhaat talossa sitouta! 4 Nuoret esiin 4 Vakuutuksen

Lisätiedot

Perustietoa henkivakuutuksesta

Perustietoa henkivakuutuksesta Perustietoa henkivakuutuksesta 2016 Hanna Salo FINE FINE 2016 Työryhmä: Oona Rissanen, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Henkivakuutussanastoa 3 3 Henkivakuutus 4 3.1 Miksi henkivakuutus? 4 3.2 Sosiaaliturva

Lisätiedot

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen,

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Selekta-vakuutukset Vero-opas 2 (10) Sisällys Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta pohjantähden henki Tuoteseloste on voimassa 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Vero-opas 1(14) SISÄLLYS Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus-

Lisätiedot

NewLife -vakuutus. Tuoteseloste voimassa alkaen

NewLife -vakuutus. Tuoteseloste voimassa alkaen NewLife -vakuutus Tuoteseloste voimassa 1.6.2016 alkaen Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta.

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Tuotetiedot alkaen. Vakuutussopimuksen tekeminen 2. Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2

Aktia Henkilöturva. Tuotetiedot alkaen. Vakuutussopimuksen tekeminen 2. Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2 Aktia Henkilöturva Tuotetiedot 1.1.2016 alkaen Sisällysluettelo Vakuutussopimuksen tekeminen 2 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen 2 Sopimuksen sisältö 2 Edunsaaja 2 Osoitteen- tai nimenmuutos

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 16.11.2015 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Kertamaksuinen luoton takaisinmaksuturva

Kertamaksuinen luoton takaisinmaksuturva Kertamaksuinen luoton takaisinmaksuturva OP SISÄLLYSLUETTELO Turvaa lainasi takaisinmaksu... 3 Miten takaisinmaksuturva auttaa luoton maksamisessa?... 4 Mikä kertamaksuinen luoton takaisinmaksuturva on?...

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja sen sisältö 02 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen Fenniaturvan talkoovakuutus Voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan talkoovakuutus 3 Keita talkoovakuutuksella voi vakuuttaa? 3 Milloin talkoovakuutus on voimassa? 3 Mitä vakuutustapahtumia talkoovakuutus

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen Nordea Henkilöturva 1 (5) Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille 1 Vakuutustietoa Nordea Henkilöturvasta Nordea Henkilöturva on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus. Se soveltuu henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE YRITYSASIAKKAAN TURVAPAKETIT

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE YRITYSASIAKKAAN TURVAPAKETIT SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI TUOTESELOSTE YRITYSASIAKKAAN TURVAPAKETIT SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Balanssin Firmaturva pitää yrityksen talouden tasapainossa... 4 Säästöpankki Balanssin Firmaturvan myöntäminen...

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Kuukausimaksuinen luoton takaisinmaksuturva

Kuukausimaksuinen luoton takaisinmaksuturva Kuukausimaksuinen luoton takaisinmaksuturva OP Tuoteselostetta sovelletaan 21.11.2012 alkaen otettuihin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa lainasi takaisinmaksu... 3 Miten takaisinmaksuturva auttaa

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Tuoteseloste. Nordea Lainaturva Plus. Voimassa 21.12.2012 alkaen

Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Tuoteseloste. Nordea Lainaturva Plus. Voimassa 21.12.2012 alkaen Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Nordea Lainaturva Plus 1 Vakuutustietoa Nordea Lainaturva Plussasta Nordea Lainaturva Plus on Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Nordea Pankki) myöntämään lainaan liitettävä vakuutus.

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Järjestön Perushenkivakuutus

Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.5.2010 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa perheelle 3 Järjestön Perushenkivakuutuksen avaintiedot 4 Järjestön Perushenkivakuutuksen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2016 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE

YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE YRITYSLAINATURVA Voimassa 21.12.2014 alkaen. 1 YRITYSLAINATURVAN TUOTESELOSTE Miksi Yrityslainaturva?... 4 Mikä on yrityslainaturva?... 4 Yrityslainaturva... 4 Yrityslainaturvan

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI. Firmaturvan tuoteseloste

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI. Firmaturvan tuoteseloste Firmaturvan tuoteseloste N FIRMATURVA PITÄÄ YRITYKSEN TALOUDEN TASAPAINOSSA Elämä hymyilee, kun arki rullaa ja firma pyörii suunnitelmien mukaan. Mutta kaikki ei aina suju kuin Strömsössä. Oletko tullut

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI. Firmaturvan tuoteseloste

SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI. Firmaturvan tuoteseloste SÄÄSTÖPANKKI BALANSSI Firmaturvan tuoteseloste SÄÄSTÖPANKKI BALANSSIN FIRMATURVA PITÄÄ YRITYKSEN TALOUDEN TASAPAINOSSA Elämä hymyilee, kun arki rullaa ja firma pyörii suunnitelmien mukaan. Mutta kaikki

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisovakuutus

Lapsi- ja nuorisovakuutus Lapsi- ja nuorisovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Lapsi- ja nuorisovakuutus Sisällysluettelo Määritelmiä Yleiset sopimusehdot 01 Vakuutussopimus ja

Lisätiedot

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys.

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 20.9.2017 SUORITUSTILAISUUS 177 Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? Mainitse esimerkki. 2 pistettä

Lisätiedot

Tuoteseloste voimassa alkaen. NewLife -vakuutus

Tuoteseloste voimassa alkaen. NewLife -vakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2017 alkaen NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta.

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT 1.7.2008 alkaen 1 Vakuutuksen sisältö...2 2 Eräiden termien merkitys...2 3 Vakuutussopimus...2 4 Vakuutussopimuksen voimaantulo...3 5 Vakuutussopimuksen peruuttaminen...3 6 Vakuutussopimuksen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot