KULUTTAJATUTKIMUS 2018 Turku Energia. Tuomas Liukkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJATUTKIMUS 2018 Turku Energia. Tuomas Liukkala"

Transkriptio

1 Turku Energia Tuomas Liukkala

2 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten kuluttajien arjen valintoihin, energian tuotantomuotojen merkitykseen sekä energiatulevaisuuteen ja -innovaatioihin liittyviä tekijöitä. Tutkimus toteutettiin paneelitutkimuksena helmikuussa Tutkimus perustuu 1104 vastaukseen. Kohderyhmän muodosti vuotiaat kuluttajat Suomessa (satunnaisotos, kuitenkin alueellisesti Varsinais-Suomi huomioiden vastausmäärissä). 2 Innolink on Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja SFS ISO sertifioitu.

3 Miten kiinnostunut ylipäätään olet energiaasioista? en lainkaan kiinnostunut (91) 8,3 hie ma n kiinnos tunut (775) 70,9 e rittä in kiinnos tunut (227) 20,8 % % kiinnostuneita 100 3

4 Miten kiinnostunut ylipäätään olet energiaasioista? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa en lainkaan kiinnostunut hieman kiinnostunut erittäin kiinnostunut Yhte e ns ä en lainkaan kiinnostunut 7,0% (23) 68,8% (225) 24,2% (79) 100,0% (327) vuotta 11,8% (29) 7,8% (16) 74,3% (153) 18,0% (37) 100,0% (206) 9,6% (51) 71,1% (379) 19,3% (103) 100,0% (533) vuotta vuotta 61+ vuotta 9,7% (27) 7,5% (22) 4,7% (13) hieman kiinnostunut 7% (181) 72,4% (202) 69,9% (204) 68,1% (188) erittäin kiinnostunut 14,6% (36) 17,9% (50) 22,6% (66) 27,2% (75) Yhte e ns ä 100,0% (246) 100,0% (279) 100,0% (292) 100,0% (276) 4

5 Hyvän energiaomatunnon omaavien vastaajien profiili (Onko sinulla hyvä omatunto tekemistäsi energiaratkaisuista > kyllä vastanneet) 66% vastaajista kokee, että heillä on hyvä energiaomatunto tekemistään energiaratkaisuista. Hyvä energiaomatunto on erityisesti seuraavilla vastaajaryhmillä: Muuta Länsi-Suomea edustavat vastaajat (74%) (Varsinais-Suomen vastaajista 63% arvioi omaavansa hyvän energiaomatunnon) Vastaajat, jotka arjessa pyrkivät arvioimaan energiankulutustaan (72%) Yli 60-vuotiaat vastaajat (71%) Miesvastaajat (71%) Omakotitalossa asuvat vastaajat (70%) 5

6 Onko sinulla hyvä omatunto tekemistäsi energiaratkaisuista? kyllä (711) 66,1 en osaa sanoa (268) 24,9 ei (96) 8,9 % % kokee hyvää omaatuntoa tekemistään energiaratkaisuista 100 6

7 Onko sinulla hyvä omatunto tekemistäsi energiaratkaisuista? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa kyllä en osaa sanoa ei Yhte e ns ä kyllä 70,0% (226) 21,1% (68) 9,0% (29) 100,0% (323) vuotta 59,3% (146) 59,4% (120) 29,7% (60) 10,9% (22) 100,0% (202) 66,7% (351) 25,5% (134) 7,8% (41) 100,0% (526) vuotta vuotta 61+ vuotta 66,3% (183) 67,5% (191) 70,7% (191) en osaa sanoa 30,5% (75) 25,4% (70) 24,0% (68) 20,4% (55) ei 10,2% (25) 8,3% (23) 8,5% (24) 8,9% (24) Yhte e ns ä 100,0% (246) 100,0% (276) 100,0% (283) 100,0% (270) 7

8 Onko mielessäsi keinoja/ratkaisuja millä voisit parantaa energiaomatuntoasi? Poimintoja avoimesta palautteesta: 8 - Aurinkoenergia - Auton käytön vähentäminen, asumislämpötilan lasku - Hankkimalla lisätietoa ja olemalla tunnollisempi. - Jos pystyisi saamaan edullisesti ympäristöystävällistä energiaa - Jätteiden lajittelu. - Kierrättää enemmän ja ottaa enemmän selvää käyttämäni energiayhtiön asioista. - Kiinnittämällä enemmän huomiota energian kulutukseeni ja hankkimalla lisää tietoa uusista keinoista säätää luontoa ja pienentää hiilijalanjälkeä. - Kulutuskäyttäytyminen keinoista paras. - käyttämällä vähemmän sähkölaitteita - Käyttää vähemmän energiaa kuluttavia laitteita - lämmityksen muutos, sähköauto - Pienentää hiilijalanjälkeäni entisestään siirtymällä kasvis- ja kausiruokaan sekä pienentämällä kulutustani lämpimän veden osalta. - Vaihtamalla maalämpöön - Voisin luopua autosta, mikäli löytäisin asunnon keskeisemmältä sijainnilta. - Vähemmän autoilua - yksityinen ihminen ei voi paljon vaikuttaa, mutta energiayhtiöt voivat jos haluavat. - Yritän asiantuntijana ja mielipidevaikuttajana edistää vesi- ja ydinvoiman lisäämistä.

9 Mistä asioista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? energiankulutuksen vähentämisestä arjessa (573) 52,8 jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä uusiokäyttöön ja polttoaineiksi (456) 42,0 ympäristöystävällisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ostamisesta (366) 33,7 ympäristöystävällisen energian ostamisesta (308) 28,4 arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista (295) 27,2 tehtyjen valintojen hiilijalanjäljen tiedostamisesta (235) 21,7 uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta (212) 19,5 eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta (163) 15,0 energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä (152) 14,0 energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta (124) 11,4 energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta (122) 11,2 9 muu (5) 0,5 0 %

10 Mistä asioista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista energiankulutuksen vähentämisestä arjessa ympäristöystävällise sti tuote ttuje n tuotte ide n ja palve luide n ostamise sta te htyje n valintoje n hiilijalanjälje n tie dos tamis e s ta uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta ympäristöystävällise n e ne rgian ostamise sta eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta 24,2% (79) 48,8% (159) 31,9% (104) 21,8% (71) 22,1% (72) 28,5% (93) 19,3% (63) 13,5% (44) 12,6% (41) 23,5% (48) 57,4% (117) 31,4% (64) 22,5% (46) 18,1% (37) 29,4% (60) 16,7% (34) 14,2% (29) 9,8% (20) 30,1% (159) 54,1% (286) 35,9% (190) 21,0% (111) 18,3% (97) 27,6% (146) 11,7% (62) 14,6% (77) 11,7% (62) energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta 13,8% (45) 9,8% (20) 10,6% (56) jä tte ide n la jitte lus ta ja kie rrä ttä mis e s tä uus io kä yttö ö n ja po ltto a ine iks i 42,0% (137) 43,1% (88) 41,6% (220) muu 0,3% (1) 0,5% (1) 0,6% (3) 10

11 Mistä asioista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? vuotta vuotta vuotta 61+ vuotta arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista energiankulutuksen vähentämisestä arjessa ympäristöystävällise sti tuote ttuje n tuotte ide n ja palve luide n ostamise sta te htyje n valintoje n hiilijalanjälje n tie dos tamis e s ta uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta ympäristöystävällise n e ne rgian ostamise sta eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta 34,4% (85) 52,6% (130) 30,8% (76) 21,1% (52) 17,4% (43) 29,1% (72) 9,3% (23) 15,0% (37) 15,8% (39) 6,5% (16) 28,4% (79) 57,9% (161) 40,6% (113) 21,2% (59) 19,4% (54) 23,7% (66) 13,7% (38) 13,3% (37) 12,6% (35) 8,6% (24) 23,9% (69) 51,2% (148) 32,5% (94) 17,0% (49) 22,1% (64) 29,4% (85) 18,7% (54) 13,1% (38) 10,0% (29) 14,2% (41) 22,9% (62) 49,4% (134) 30,6% (83) 27,7% (75) 18,8% (51) 31,4% (85) 17,7% (48) 14,8% (40) 7,7% (21) 15,1% (41) jä tte ide n la jitte lus ta ja kie rrä ttä mis e s tä uus io kä yttö ö n ja po ltto a ine iks i 34,8% (86) 41,0% (114) 45,3% (131) 46,1% (125) muu 0,4% (1) 0,4% (1) 0,7% (2) 0,4% (1) 11

12 Mistä teoista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? 12 energiankulutuksen vähentämisestä arjessa (625) 57,6 jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä uusiokäyttöön ja polttoaineiksi (493) 45,4 arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista (345) 31,8 ympäristöystävällisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ostamisesta (300) 27,6 ympäristöystävällisen energian ostamisesta (230) 21,2 tehtyjen valintojen hiilijalanjäljen tiedostamisesta (212) 19,5 eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta (194) 17,9 uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta (184) 16,9 energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä (156) 14,4 energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta (127) 11,7 energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta (111) 10,2 muu (13) 1,2 %

13 Mistä teoista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? Uusimaa muu E-S Va rs.-s uo mi muu L-S I-S P-S arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista energiankulutuksen vähentämisestä arjessa ympäristöystävällise sti tuote ttuje n tuotte ide n ja palve luide n ostamise sta te htyje n valintoje n hiilijalanjälje n tie dostamise sta uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta ympäristöystävällise n e ne rgian ostamise sta eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta jätte ide n lajitte lusta ja kie rrättämise stä uusiokäyttöön ja polttoaine iksi 45,0% (121) 55,4% (149) 32,3% (87) 21,6% (58) 17,1% (46) 24,5% (66) 14,1% (38) 14,1% (38) 8,9% (24) 8,6% (23) 40,9% (110) 32,4% (44) 60,3% (82) 35,3% (48) 23,5% (32) 16,9% (23) 18,4% (25) 14,0% (19) 12,5% (17) 5,1% (7) 14,7% (20) 45,6% (62) 24,0% (47) 57,7% (113) 23,0% (45) 20,9% (41) 17,9% (35) 18,9% (37) 20,4% (40) 12,8% (25) 14,8% (29) 11,2% (22) 49,0% (96) 31,4% (81) 55,0% (142) 24,8% (64) 20,2% (52) 17,8% (46) 23,3% (60) 17,1% (44) 13,2% (34) 14,0% (36) 8,9% (23) 44,6% (115) 21,2% (21) 57,6% (57) 32,3% (32) 13,1% (13) 12,1% (12) 23,2% (23) 21,2% (21) 15,2% (15) 11,1% (11) 13,1% (13) 46,5% (46) 24,6% (30) 63,1% (77) 18,0% (22) 13,1% (16) 16,4% (20) 14,8% (18) 24,6% (30) 21,3% (26) 15,6% (19) 8,2% (10) 50,0% (61) muu 0,4% (1) 0,7% (1) 2,0% (4) 1,9% (5) 1,0% (1) 0,8% (1) Alueilla korostuvat tekijät ympyröity 13 Huom. Alueittainen tulos suuntaa-antava tiettyjen vastausvaihtoehtojen pienistä N-määristä johtuen

14 Mistä teoista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista energiankulutuksen vähentämisestä arjessa ympäristöystävällise sti tuote ttuje n tuotte ide n ja palve luide n ostamise sta te htyje n valintoje n hiilijalanjälje n tie dostamise sta uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta ympäristöystävällise n e ne rgian ostamise sta eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta 20,9% (69) 60,0% (198) 2% (78) 19,7% (65) 16,7% (55) 21,5% (71) 24,2% (80) 16,7% (55) 11,5% (38) 28,9% (58) 61,2% (123) 28,9% (58) 20,9% (42) 21,4% (43) 21,9% (44) 18,9% (38) 15,9% (32) 10,0% (20) 39,9% (211) 54,8% (290) 29,5% (156) 18,3% (97) 15,7% (83) 21,0% (111) 13,0% (69) 12,3% (65) 12,5% (66) energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta 11,5% (38) 8,5% (17) 10,0% (53) jä tte ide n la jitte lus ta ja kie rrä ttä mis e s tä uus io kä yttö ö n ja po ltto a ine iks i 43,9% (145) 42,8% (86) 48,0% (254) muu 1,2% (4) 1,5% (3) 1,1% (6) 14

15 Mistä teoista puhdas energiaomatunto mielestäsi yleisesti koostuu? vuotta vuotta vuotta 61+ vuotta arjen ympäristöystävällisistä liikkumisen ratkaisuista energiankulutuksen vähentämisestä arjessa ympäristöystävällise sti tuote ttuje n tuotte ide n ja palve luide n ostamise sta te htyje n valintoje n hiilijalanjälje n tie dostamise sta uusien energiafiksujen ratkaisuiden omaksumisesta ja oppimisesta ympäristöystävällise n e ne rgian ostamise sta eri laitteiden energiankulutuksen seuraamisesta energia-asioiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä energiavalintojen vaikutusten tiedostamisesta 43,1% (107) 48,4% (120) 30,2% (75) 18,5% (46) 19,8% (49) 17,7% (44) 12,5% (31) 11,3% (28) 11,7% (29) 35,6% (99) 59,4% (165) 33,5% (93) 21,6% (60) 14,7% (41) 19,8% (55) 15,5% (43) 15,8% (44) 9,4% (26) 25,3% (73) 59,5% (172) 23,5% (68) 18,7% (54) 18,7% (54) 20,4% (59) 20,1% (58) 14,5% (42) 15,9% (46) 24,4% (66) 62,0% (168) 2% (64) 19,2% (52) 14,8% (40) 26,6% (72) 22,9% (62) 15,5% (42) 9,6% (26) energiatehokkaasti tuotettujen tuotteiden valitsemisesta 8,9% (22) 8,3% (23) 11,4% (33) 12,2% (33) jä tte ide n la jitte lus ta ja kie rrä ttä mis e s tä uus io kä yttö ö n ja po ltto a ine iks i 39,1% (97) 42,8% (119) 50,9% (147) 48,0% (130) muu 1,6% (4) 1,8% (5) 0,7% (2) 0,7% (2) 15

16 Minkälaisista energiateoista koet hyvää omatuntoa? vähentämällä energian käyttöä arjessani (582) 53,9 jätteiden kierrättämisestä polttoaineiksi (470) 4 arjen liikkumisen ratkaisuistani (338) 31,3 ostaessani ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita (300) 27,8 oppiessani uusia energiafiksuja ratkaisuja (254) 23,5 ostaessani ympäristöystävällistä energiaa (228) 21,1 seuratessani eri laitteiden sähkönkulutusta (175) 16,2 hankkimalla tietoa energia-asioista (149) 13,8 valitsemalla energiatehokkaasti tuotettuja tuotteita (150) 13,9 nähdessäni valintojeni hiilijalanjäljen (138) 12,8 energiavalintojen vaikutusten tiedostamisessa (112) 10,4 16 muu (16) 1,5 0 %

17 Minkälaisista energiateoista koet hyvää omatuntoa? Uusimaa muu E-S Va rs.-s uo mi muu L-S I-S P-S arjen liikkumisen ratkaisuistani vähentämällä energian käyttöä arjessani ostaessani ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita nähdessäni valintojeni hiilijalanjäljen oppiessani uusia energiafiksuja ratkaisuja ostaessani ympäristöystävällistä energiaa seuratessani eri laitteiden sähkönkulutusta hankkimalla tietoa energia-asioista energiavalintojen vaikutusten tiedostamisessa valitsemalla energiatehokkaasti tuotettuja tuotteita 39,0% (105) 50,2% (135) 36,1% (97) 17,5% (47) 20,8% (56) 23,4% (63) 12,3% (33) 9,7% (26) 13,8% (37) 14,5% (39) 27,6% (37) 56,7% (76) 27,6% (37) 10,4% (14) 24,6% (33) 26,9% (36) 12,7% (17) 15,7% (21) 9,7% (13) 18,7% (25) 29,0% (56) 56,0% (108) 26,4% (51) 11,4% (22) 24,4% (47) 18,1% (35) 16,6% (32) 16,1% (31) 6,7% (13) 14,5% (28) 32,2% (82) 51,8% (132) 22,4% (57) 11,4% (29) 23,5% (60) 22,4% (57) 17,6% (45) 14,5% (37) 10,2% (26) 10,6% (27) 22,2% (22) 58,6% (58) 27,3% (27) 9,1% (9) 32,3% (32) 19,2% (19) 17,2% (17) 19,2% (19) 6,1% (6) 13,1% (13) 27,9% (34) 55,7% (68) 24,6% (30) 13,1% (16) 20,5% (25) 13,1% (16) 23,8% (29) 12,3% (15) 13,9% (17) 14,8% (18) jätte ide n kie rrättämise stä polttoaine iksi 37,2% (100) 41,0% (55) 48,7% (94) 46,3% (118) 42,4% (42) 45,9% (56) muu 0,4% (1) 3,0% (4) 2,1% (4) 1,2% (3) 1,0% (1) 2,5% (3) Alueilla korostuvat tekijät ympyröity 17 Huom. Alueittainen tulos suuntaa-antava tiettyjen vastausvaihtoehtojen pienistä N-määristä johtuen

18 Minkälaisista energiateoista koet hyvää omatuntoa? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa arjen liikkumisen ratkaisuistani vähentämällä energian käyttöä arjessani ostaessani ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita nähdessäni valintojeni hiilijalanjäljen oppiessani uusia energiafiksuja ratkaisuja ostaessani ympäristöystävällistä energiaa seuratessani eri laitteiden sähkönkulutusta hankkimalla tietoa energia-asioista energiavalintojen vaikutusten tiedostamisessa 19,6% (64) 55,0% (180) 23,2% (76) 10,7% (35) 28,1% (92) 21,4% (70) 26,3% (86) 15,9% (52) 11,0% (36) 31,2% (63) 58,4% (118) 28,2% (57) 12,4% (25) 19,8% (40) 23,3% (47) 15,8% (32) 18,3% (37) 7,9% (16) 39,3% (206) 51,7% (271) 30,5% (160) 14,5% (76) 21,8% (114) 20,8% (109) 10,1% (53) 10,3% (54) 10,7% (56) valitsemalla energiatehokkaasti tuotettuja tuotteita 14,4% (47) 10,9% (22) 14,3% (75) jä tte ide n kie rrä ttä mis e s tä po ltto a ine iks i 42,8% (140) 41,6% (84) 45,0% (236) muu 1,8% (6) 1,5% (3) 1,3% (7) 18

19 Minkälaisista energiateoista koet hyvää omatuntoa? vuotta vuotta vuotta 61+ vuotta arjen liikkumisen ratkaisuistani vähentämällä energian käyttöä arjessani ostaessani ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita nähdessäni valintojeni hiilijalanjäljen oppiessani uusia energiafiksuja ratkaisuja ostaessani ympäristöystävällistä energiaa seuratessani eri laitteiden sähkönkulutusta hankkimalla tietoa energia-asioista energiavalintojen vaikutusten tiedostamisessa 37,6% (92) 51,8% (127) 29,0% (71) 17,1% (42) 22,4% (55) 24,9% (61) 11,8% (29) 8,2% (20) 11,4% (28) 33,5% (93) 48,2% (134) 33,5% (93) 13,7% (38) 27,3% (76) 19,4% (54) 12,9% (36) 12,2% (34) 9,0% (25) 32,1% (92) 54,7% (157) 24,7% (71) 11,1% (32) 23,3% (67) 19,2% (55) 18,1% (52) 15,0% (43) 12,2% (35) 22,7% (61) 61,0% (164) 24,2% (65) 9,7% (26) 20,8% (56) 21,6% (58) 21,6% (58) 19,3% (52) 8,9% (24) valitsemalla energiatehokkaasti tuotettuja tuotteita 11,0% (27) 12,2% (34) 16,7% (48) 15,2% (41) jä tte ide n kie rrä ttä mis e s tä po ltto a ine iks i 31,4% (77) 39,9% (111) 51,9% (149) 49,4% (133) muu 1,2% (3) 2,2% (6) 1,4% (4) 1,1% (3) 19

20 Olisitko valmis tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka parantaisivat energiaomatuntoasi? kyllä (469) 43,3 en osaa sanoa (549) 50,7 en (64) 5,9 % 0 50 Runsaasti asian suhteen epävarmoja vastaajia

21 Olisitko valmis tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka parantaisivat energiaomatuntoasi? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa kyllä en osaa sanoa en Yhte e ns ä kyllä 41,5% (136) 53,0% (174) 5,5% (18) 100,0% (328) vuotta 43,1% (106) 49,3% (101) 45,4% (93) 5,4% (11) 100,0% (205) 42,3% (221) 51,2% (268) 6,5% (34) 100,0% (523) vuotta vuotta 61+ vuotta 42,9% (118) 45,7% (132) 41,5% (113) en osaa sanoa 50,8% (125) 51,6% (142) 48,1% (139) 52,6% (143) en 6,1% (15) 5,5% (15) 6,2% (18) 5,9% (16) Yhte e ns ä 100,0% (246) 100,0% (275) 100,0% (289) 100,0% (272) 21

22 Huonoa energiaomatuntoa kokeneiden vastaajien profiili (Koetko koskaan huonoa omaatuntoa tekemistäsi energiaratkaisuista? > kyllä vastanneet) 28% vastaajista on joskus kokenut huonoa omatuntoa tekemistään energiaratkaisuista. Huonoa energiaomatuntoa ovat kokeneet erityisesti seuraavat vastaajaryhmät: vuotiaat vastaajat (42%) Uusimaata edustavat vastaajat (36%) (Varsinais-Suomen vastaajista 23% on kokenut joskus huonoa energiaomatuntoa) Naisvastaajat (35%) vuotiaat vastaajat (33%) 22

23 Koetko koskaan huonoa omaatuntoa tekemistäsi energiaratkaisuista? (esim. energiankäyttö arjessasi, liikkumisen ratkaisut, käyttämäsi sähkön tuotantomuoto jne.) kyllä (302) 27,5 en osaa sanoa (287) 26,1 en (510) 46,4 % 0 28% kokee huonoa omaatuntoa tekemistään energiaratkaisuista

24 Koetko koskaan huonoa omaatuntoa tekemistäsi energiaratkaisuista? (esim. energiankäyttö arjessasi, liikkumisen ratkaisut, käyttämäsi sähkön tuotantomuoto jne.) omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa kyllä en osaa sanoa en Yhte e ns ä kyllä 25,1% (84) 23,4% (78) 51,5% (172) 100,0% (334) vuotta 41,6% (104) 28,4% (59) 27,9% (58) 43,8% (91) 100,0% (208) 27,9% (148) 27,9% (148) 44,3% (235) 100,0% (531) vuotta vuotta 61+ vuotta 32,6% (92) 21,2% (62) 16,1% (44) en osaa sanoa 30,0% (75) 24,5% (69) 27,3% (80) 23,0% (63) en 28,4% (71) 42,9% (121) 51,5% (151) 60,9% (167) Yhte e ns ä 100,0% (250) 100,0% (282) 100,0% (293) 100,0% (274) 24

25 Koetko pystyväsi vaikuttamaan ilmastonmuutokseen tekemilläsi valinnoilla? kyllä (424) 39,4 haluaisin vaikuttaa, mutta en tiedä miten (268) 24,9 en (261) 24,2 en osaa sanoa (124) 11,5 % 0 50 Neljäsosa vastaajista ei koe voivansa vaikuttaa valinnoillaan ilmastonmuutokseen

26 Koetko pystyväsi vaikuttamaan ilmastonmuutokseen tekemilläsi valinnoilla? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa kyllä haluaisin vaikuttaa, mutta en tiedä miten en en osaa sanoa Yhte e ns ä 39,1% (127) 23,4% (76) 24,9% (81) 12,6% (41) 100,0% (325) vuotta 38,0% (78) 32,2% (66) 22,0% (45) 7,8% (16) 100,0% (205) 39,7% (207) 23,0% (120) 24,4% (127) 12,9% (67) 100,0% (521) vuotta vuotta 61+ vuotta kyllä 43,5% (107) 44,4% (123) 39,1% (111) 30,7% (83) haluaisin vaikuttaa, mutta en tiedä miten 28,0% (69) 24,5% (68) 23,9% (68) 23,3% (63) en 18,3% (45) 20,9% (58) 26,1% (74) 31,1% (84) en osaa sanoa 10,2% (25) 10,1% (28) 10,9% (31) 14,8% (40) 26 Yhte e ns ä 100,0% (246) 100,0% (277) 100,0% (284) 100,0% (270)

27 Ohjaako omatunto sinun energiankäyttöäsi tai siihen liittyviä valintoja? kyllä (393) 49,5 ei (401) 50,5 % 0 50 Omatunto ohjaa noin puolta vastanneista energiankäyttöön / siihen liittyviin valintoihin liittyen

28 Ohjaako omatunto sinun energiankäyttöäsi tai siihen liittyviä valintoja? kyllä ei Yhte e ns ä omakotitalossa 47,3% (112) 52,7% (125) 100,0% (237) vuotta riv i- ta i pa rita lo s s a 52,9% (81) 47,1% (72) 100,0% (153) kerrostalossa 49,1% (189) 50,9% (196) 100,0% (385) vuotta vuotta 61+ vuotta kyllä 55,5% (91) 50,5% (99) 47,5% (103) 46,1% (100) ei 44,5% (73) 49,5% (97) 52,5% (114) 53,9% (117) Yhte e ns ä 100,0% (164) 100,0% (196) 100,0% (217) 100,0% (217) 28

29 Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat sinulle valitessasi energiayhtiötä. energian hinta, 1097 kpl energian (sähkön ja lämmön) riittävyys ja sen saannin häiriöttömyys, 1096 kpl sähkösopimuksen tekemisen helppous, 1098 kpl energiayhtiön toiminnan ympäristöystävällisyys, 1096 kpl sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä (esim. aurinko, tuuli, biohake), 1096 kpl energiayhtiön sähköiset palvelukanavat, 1091 kpl lämmön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä, 1091 kpl uudet säästöä tuovat innovaatiot (esim. teknol.joilla voin ohjata/seurata sähkönkulutust./energ.kulutust.), 1092 kpl henkilökohtainen palvelu, 1085 kpl energiayhtiön tarjoama, 1081 kpl energiayhtiön lisäpalvelut (esim. ohjauslaitteet kotiin, tuntikohtainen energiakäytön seuranta), 1090 kpl energiayhtiön paikallisuus, 1094 kpl energiayhtiön omistuspohja, 1092 kpl 4,4 4,3 4,1 3,8 3,5 3,4 3,4 3,1 3,1 3,0 max 5 29 Asteikko 1-5, 1=ei lainkaan tärkeää, 5=erittäin tärkeä

30 Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat sinulle valitessasi energiayhtiötä. TOIMINNAN TEKIJÄT energian hinta energiayhtiön paikallisuus energiayhtiön omistuspohja energiayhtiön tarjoama henkilökohtainen palvelu energiayhtiön sähköiset palvelukanavat sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä (esim. aurinko, tuuli, biohake) lämmön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä energiayhtiön lisäpalvelut (esim. ohjauslaitteet kotiin, tuntikohtainen energiakäytön seuranta) uudet säästöä tuovat innovaatiot (esim. teknol.joilla voin ohjata/seurata sähkönkulutust./energ.kulutust.) energian (sähkön ja lämmön) riittävyys ja sen saannin häiriöttömyys Keskiarvo N=1104 4,4 3,1 3,0 3,4 3,4 3,1 3,5 4,3 omakotitalossa N=334 4,6 3,0 3,1 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,5 4,4 rivi-/paritalossa N=208 4,4 3,1 3,0 3,3 3,4 3,2 3,5 4,2 kerrostalossa N=535 4,4 3,2 3,0 3,3 3,3 3,5 3,7 3,7 3,0 3,4 4,3 energiayhtiön toiminnan ympäristöystävällisyys 3,8 3,8 3,9 sähkösopimuksen tekemisen helppous 4,1 4,0 4,0 4,0 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,59 3,58 3,59 3,59 30 Asteikko 1-5, 1=ei lainkaan tärkeää, 5=erittäin tärkeä Vihreä: tekijän merkitys vähintään 0,1 yksikköä keskiarvoa tärkeämpää Punainen: tekijän merkitys vähintään 0,1 yksikköä keskiarvoa vähemmän tärkeää

31 Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat sinulle valitessasi energiayhtiötä. TOIMINNAN TEKIJÄT energian hinta energiayhtiön paikallisuus energiayhtiön omistuspohja energiayhtiön tarjoama henkilökohtainen palvelu energiayhtiön sähköiset palvelukanavat sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä (esim. aurinko, tuuli, biohake) lämmön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä energiayhtiön lisäpalvelut (esim. ohjauslaitteet kotiin, tuntikohtainen energiakäytön seuranta) uudet säästöä tuovat innovaatiot (esim. teknol.joilla voin ohjata/seurata sähkönkulutust./energ.kulutust.) energian (sähkön ja lämmön) riittävyys ja sen saannin häiriöttömyys Keskiarvo N=1104 4,4 3,1 3,0 3,4 3,4 3,1 3,5 4, vuotta N=250 4,2 3,1 2,9 3,4 3,3 3,5 3,8 3,7 3,0 3,5 4, vuotta N=282 4,5 3,0 3,0 3,3 3,2 3,5 3,1 3,4 4, vuotta N=294 4,5 3,0 2,9 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2 3,5 4,4 61+ vuotta N=278 4,4 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,0 3,4 4,4 energiayhtiön toiminnan ympäristöystävällisyys 3,8 3,9 3,8 3,7 3,9 sähkösopimuksen tekemisen helppous 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,59 3,57 3,57 3, Asteikko 1-5, 1=ei lainkaan tärkeää, 5=erittäin tärkeä Vihreä: tekijän merkitys vähintään 0,1 yksikköä keskiarvoa tärkeämpää Punainen: tekijän merkitys vähintään 0,1 yksikköä keskiarvoa vähemmän tärkeää

32 Jos eri tavoin tuotetun energian hinta olisi sinulle sama, niin minkä perusteella tekisit valinnan? Tuotantomuodon ympäristövaikutukset tärkein valintaperuste hinnan jälkeen 32 tuota ntomuodon ympä ris töva ikutuks e t (672) 61,7 tuotantomuodon ilmastoystävällisyys (609) 55,9 energiantuotannon kotimaisuus (525) 48,2 energian riittävyys ja sen saannin häiriöttömyys (520) 47,7 energiayhtiön paikallisuus (246) 22,6 energiayhtiön yhteiskunnallinen vaikuttavuus (esim. verotulot) (216) 19,8 energiayhtiön maine (116) 10,6 energiayhtiön omistuspohja (108) 9,9 muu (5) 0,5 %

33 Tiedätkö millä energianlähteillä tuotettua sähköä kotitalouteesi tulee? kyllä (481) 4 en osaa sanoa (333) 30,2 en (290) 26,3 % 0 50 Neljäsosa vastaajista ei tiedä millä energianlähteillä tuotettua sähköä kotitalouteen tulee

34 Tiedätkö millä energianlähteillä tuotettua sähköä kotitalouteesi tulee? omakotitalossa riv i-/ pa rita lo s s a kerrostalossa kyllä en osaa sanoa en Yhte e ns ä kyllä 47,9% (160) 29,9% (100) 22,2% (74) 100,0% (334) vuotta 39,2% (98) 44,7% (93) 28,8% (60) 26,4% (55) 100,0% (208) 40,6% (217) 31,0% (166) 28,4% (152) 100,0% (535) vuotta vuotta 61+ vuotta 41,8% (118) 42,9% (126) 50,0% (139) en osaa sanoa 28,8% (72) 30,1% (85) 29,3% (86) 32,4% (90) en 32,0% (80) 28,0% (79) 27,9% (82) 17,6% (49) Yhte e ns ä 100,0% (250) 100,0% (282) 100,0% (294) 100,0% (278) 34

35 35 Kiitos mielenkiinnostanne!

Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja valmiita tekemään arjessaan valintoja sen perusteella.

Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja valmiita tekemään arjessaan valintoja sen perusteella. Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja valmiita tekemään arjessaan valintoja sen perusteella. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta sähkö- ja energia-alaan, erityisesti ilmastonäkökulman kautta.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA Vihreää sähköä kotiin Arjen energiansäästöt Sähkön kulutusjousto Tomi Turunen, Pohjois-Karjalan sähkö POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY LUKUINA Liikevaihto 114 milj. Liikevoitto 13,1 milj.

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Suomalaiset sähköyhtiöiden valitsemisesta ja sähkön säästämisestä. Sakari Nurmela

Suomalaiset sähköyhtiöiden valitsemisesta ja sähkön säästämisestä. Sakari Nurmela Suomalaiset sähköyhtiöiden valitsemisesta ja sähkön säästämisestä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 25.

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet vuodelle 2013 Spondan kiinteistöjen ympäristökuormitus Suomessa: Sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja veden vertailukelpoinen laskee Suomen kiinteistöissä Mittarointistrategian

Lisätiedot

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen toteutus (s. 3) 2. Kiinnostus energia-asioihin (s.6) 3. Tärkeimmät tietolähteet (s. 10) 4. Sähkönkuluttamiseen liittyvät

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ Toteuttanut Pöyryn toimeksiannosta YouGov Finland Syyskuu, 2018 MYYTTI: YDINVOIMA TUOTTAA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ Totuus: ydinvoiman

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen Kohti hiilineutraalia kaupunkia näkökulmia tavoitteeseen Seminaari 22.2.2018, klo 12.00-15.00 Tampereen valtuustosali Näkökulmia energiaalan murrokseen

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet Kotitalous vl.7-9 7.luokka Opetuksen tavoitteet Käytännön toimintataidot T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan tyo ta ja toimintaa T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ Paikallisvoima Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoimalle on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Ympäristöohjelma kaudelle:

Ympäristöohjelma kaudelle: Yritys Ympäristövastaava tai -tiimi Ympäristöohjelman tekijä(t) Kiinteistö-KYS Oy Päivämäärä (päivitetty viimeksi) 18.1.2018 Ympäristöpolitiikka Ympäristöohjelma kaudelle: 2018-2019,, Kati Lundgren Kiinteistö-KYS

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos asukkaiden arjessa

Ilmastonmuutos asukkaiden arjessa Ilmastonmuutos asukkaiden arjessa Lahden tiedepäivä 29.11.2011 Susanna Vanhamäki Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään - IMMU 2009-2012 tavoitteena sekä selvittää paikallisia konkreettisia

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista. Koneyrittäjien Energiapäivä Hotelli Arthur,

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista. Koneyrittäjien Energiapäivä Hotelli Arthur, Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjien Energiapäivä Hotelli Arthur, Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

#omailmastokokous

#omailmastokokous Järjestä yrityksessäsi Oma ilmastokokous ja nosta organisaatiosi edelläkävijöiden joukkoon! Nykyaikainen yritys huolehtii toimintaympäristönsä hyvinvoinnista ja kantaa vastuunsa ympäristöstä. Konkreettisiin

Lisätiedot

Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille. Maaliskuu 2017

Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille. Maaliskuu 2017 Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille Maaliskuu 2017 Tutkimuksen taustatiedot 10 monivalintakysymystä 1. Maakunta, jonne rakennetaan 2.Tuleva päälämmönlähde 3. Tuleva lämmönjakotapa, 4. Tärkeintä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Energiajärjestelmän tulevaisuus Vaikuttajien näkemyksiä energia-alan tulevaisuudesta. Helsingissä,

Energiajärjestelmän tulevaisuus Vaikuttajien näkemyksiä energia-alan tulevaisuudesta. Helsingissä, Energiajärjestelmän tulevaisuus Vaikuttajien näkemyksiä energia-alan tulevaisuudesta Helsingissä, 14.2.2018 Kyselytutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Pohjolan Voiman toimeksiannosta strukturoidun

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Metsäenergian asema suhteessa muihin energiamuotoihin: Ekonomistin näkökulma

Metsäenergian asema suhteessa muihin energiamuotoihin: Ekonomistin näkökulma Metsäenergian asema suhteessa muihin energiamuotoihin: Ekonomistin näkökulma Jussi Lintunen (Luke) Puuta vai jotain muuta Johdantoa Energiaa on monenlaista: Sähkö, lämpö, jalostetut polttoaineet ja polttonesteet

Lisätiedot

& KESTÄVÄ ARKI. Neuvonnan johtaja Teija Jerkku #Järkiruokaa lautasella -seminaari

& KESTÄVÄ ARKI. Neuvonnan johtaja Teija Jerkku #Järkiruokaa lautasella -seminaari & KESTÄVÄ ARKI Neuvonnan johtaja Teija Jerkku #Järkiruokaa lautasella -seminaari 20.4.2018 OLEMME EDISTÄNEET KESTÄVÄÄ ARKEA JO 119 VUOTTA Välitämme tietoa ja tarjoamme ratkaisuja kohtuulliseen kulutukseen

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus

Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 00 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 0 Tyytyväisyys elämään ja elämän

Lisätiedot

ADATO ENERGIA KAUKOLÄMPÖ Tuhat Suomalaista / Toukokuu Adato Energia - Tuhat suomalaista 5/2019

ADATO ENERGIA KAUKOLÄMPÖ Tuhat Suomalaista / Toukokuu Adato Energia - Tuhat suomalaista 5/2019 ADATO ENERGIA KAUKOLÄMPÖ Tuhat Suomalaista / Toukokuu 0 Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen 4.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys

Lisätiedot

RAKENNA AURINKOKATTILA

RAKENNA AURINKOKATTILA RAKENNA AURINKOKATTILA Tavoite: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan kattila, joka käyttää aurinkoa veden lämmittämiseen. Toinen

Lisätiedot

GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS

GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS YHTEENVETO Energiavallankumousmallin tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea

Lisätiedot

Aurinkopaneelit omalle katollesi. Löydä oma paikkasi auringon alta

Aurinkopaneelit omalle katollesi. Löydä oma paikkasi auringon alta Aurinkopaneelit omalle katollesi Löydä oma paikkasi auringon alta Katos vaan aurinko paistaa Tee katostasi aurinkovoimala Omilla aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on uusiutuvaa, ilmaista ja puhdasta energiaa.

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

JOENSUUN ILMASTOTYÖSTÄ

JOENSUUN ILMASTOTYÖSTÄ JOENSUUN ILMASTOTYÖSTÄ KOHTI HIILINEUTRAALIA JOENSUUTA 2025 Kari Karjalainen I Kaupunginjohtaja I 4.2.2019 PÄÄMÄÄRÄ Hiilineutraali Joensuu vuoteen 2025 mennessä Yhdessä tehden vähennämme päästöjämme -60

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Haluavatko kuluttajat joustaa?

Haluavatko kuluttajat joustaa? Haluavatko kuluttajat joustaa? Enni Ruokamo Tutkija, Tohtorikoulutettava Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 22.1.2019 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Enni Ruokamo, Oulun yliopisto Kuluttajat ja kysyntäjousto

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallituskysely Taloyhtiöiden hallitusten taustat Embargo klo 9

Taloyhtiöiden hallituskysely Taloyhtiöiden hallitusten taustat Embargo klo 9 Taloyhtiöiden hallituskysely 2018 Taloyhtiöiden hallitusten taustat Embargo 17.4.2018 klo 9 Selvityksen taustat ja rakenne Kiinteistöliiton jäsenkysely Vastaajien määrä 4023, sähköpostikutsuna ja nettilomakkeella

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Alueellinen energiatehokkuus

Alueellinen energiatehokkuus Alueellinen energiatehokkuus Niittykummun energiastrategia osana BREEAM Communities -sertifiointityötä 29.1.2018, Siton Elävä kaupunki - seminaari Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia-asiantuntija

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE

AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE AURINKOSÄHKÖÄ TALOYHTIÖILLE OMAVARAISTA ENERGIANTUOTANTOA EDELLÄKÄVIJÖILLE Energiantuotanto hajautuu, jolloin myös kuluttajista tulee tuottajia. Helen tarjoaa taloyhtiöille laadukkaat aurinkosähköjärjestelmät

Lisätiedot

Lämpöpumput energiatilastoissa nyt ja tulevaisuudessa. Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä , Heureka, Vantaa

Lämpöpumput energiatilastoissa nyt ja tulevaisuudessa. Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä , Heureka, Vantaa Lämpöpumput energiatilastoissa nyt tulevaisuudessa Virve Rouhiainen Maalämpöpäivä 27.11.2018, Heureka, Vantaa Energian kokonaiskulutus loppukäyttö 1970-2017 2 26.11.2018 Energiatilasto 2016 Energiatilastot

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Autoalan toimenpideohjelma 1 Sisällys AUTOALAN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden energiankäyttö Energiatehokkuustoimenpiteet

Lisätiedot

Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.

Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10. Muuttuvan energiateollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudet Jukka Leskelä Energiateollisuus TeollisuusSummit 2015 Oulu 14.10.2015 2 EU:n energialähteet 1990 ja 2009 Historiallinen kehitys melko hidasta

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys elämään

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2016

Keski-Suomen energiatase 2016 Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Iltapäivän teeman rajaus

Iltapäivän teeman rajaus 28.8.2019 klo 12-16 Iltapäivän teemat Iltapäivän teeman rajaus Vähähiilinen lämmitys Energiatehokkuus Energiatehokkuuden parannukset (ehdotukset) Energiatehokkuudeltaan heikoimmat rakennukset Korjatut

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS ASUMINEN JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS. Leena Tuomi, Posintra Oy

ENERGIATEHOKAS ASUMINEN JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS. Leena Tuomi, Posintra Oy ENERGIATEHOKAS ASUMINEN JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS Leena Tuomi, Posintra Oy MITÄ PORVOOSSAON TEHTY ENERGIATEHOKKAAN ASUMISEN SUHTEEN? 50 km from Helsinki Maarit Ståhlberg 3 10.9.2014 Energiatehokkaan asuinalueen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot