Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Laatija T. Lehtonen Ohje Hyväksyjä K. Siponen Käyttöönotto 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Laatija T. Lehtonen Ohje 18008 Hyväksyjä K. Siponen Käyttöönotto 2007"

Transkriptio

1 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 1 / 6 Yksityishenkilön metsästysretkellä pyytämien riistaeläinten lihan ja lihatuotteiden sekä metsästystrofeiden tuontiehdot Tuontiehtojen toteutumisen lisäksi tuojan on tiedusteltava tullista CITES-määräyksiä ja tuliaistuonnin taloudellisen arvon ylärajaa Alkuperämaa Kaikki kolmannet maat (1) Liha ja lihatuotteet Lihan ja lihatuotteiden tulee olla peräisin sellaisesta kolmannesta maasta ja sellaiselta alueelta sekä laitoksesta (huom: UUSI VAATIMUS TULIAISASETUKSEN 206/2009 MUKAISESTI), josta kyseessä olevan lihan tai lihatuotteen tuonti EU:n alueelle on sallittua seuraavasti: Yleiset tuontiehdot: Riistanlihan sekä -lihatuotteiden tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset postipaketteina yksityishenkilölle on sallittua komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 ("tuliaisasetus") mukaisesti - tuonti vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, missä erälle suoritetaan maksullinen rajatarkastus (ennakkoilmoittautuminen CVED-todistuksella sähköisessä TRACES-järjestelmässä (kts. linkit eläinlääkinnällinen rajatarkastus Eläinlääkinnällinen rajatarkastus sivun reunassa - erän mukana on oltava komission päätöksen 2000/585 mukainen todistus, lähtien Komission asetuksen 119/2009 mukainen kyseistä tuotetta koskeva todistusmalli, jonka on täytettävä seuraavat vaatimukset: * alkuperämaan viranomaisen myöntämä, allekirjoittama ja virallisella leimalla varustettu; * yksilöllisesti numeroitu; * joka koostuu yhdestä arkista tai koostuessaan useammasta arkista on numeroitu siten, että numeroinnista tulee ilmi, että jokainen sivu on yksi rajallisesta määrästä sivuja (esim. s.2/4); sekä * joka on laadittu määräjäsenvaltion virallisella kielellä ja sen jäsenvaltion kielillä, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus suoritetaan. Suomeen tuotavien erien todistukset voidaan laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä. - vaatimus hyväksytystä alkuperälaitoksesta (HUOM:UUSI VAATIMUS LÄHTIEN) komission hyväksymät laitokset löytyvät seuraavasti: linkki vasemmalta sivulta eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja sieltä edelleen linkki komission hyväksymät laitokset Komission hyväksymät laitokset - Linkit kaikkiin tässä mainittuihin asetuksiin löytyvät tästä ohjeesta, tai tuliaistuonnin pääsivulta (konsolidoidut versiot otsikon alta valitaan uusin, tai ellei konsolidoitua versiota vielä ole, koska muutoksia ei ole tehty, valitaan pdf - suojapäätöksiä tulee noudattaa ( linkki eläinlääkinnällinen rajatarkastus -sivulta

2 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 2 / 6 - tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten neuvoston päätöksen 206/2010/ETY, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, liitteen II (tuore liha) osan 1 mukaisista maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihan tuonti on sallittua - tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten, sekä tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden (mm. karhun) komission päätöksen 2000/585/EY liitteen I mukaisesti liitteen II maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihan tuonti on sallittua sovelletaan asti, sen jälkeen sovelletaan komission asetusta 119/2009: KOMISSION ASETUS (EY) N:o 119/2009,annettu 9 päivänä helmikuuta 2009,luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden- mukaan lukien karhu- (eli muiden luonnonvaraisten nisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten liha ) ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista sovelletaan lähtien tarhattujen ja luonnonvaraisten sileälastaisten lintujen (mm. strutsien ja emujen) sekä luonnonvaraisten riistalintujen komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihan tuonti on sallittua: - lihavalmisteiden komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osien 1 3 maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihavalmisteiden tuonti on sallittua - raakalihavalmisteiden tuonti on sallittua niistä maista, joista kyseisen eläimen tuoreen lihan tuonti on sallittua komission päätöksen 2000/572 mukaisesti

3 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 3 / 6 Trofeet Kaikki kolmannet maat 1. Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista, peräisin oleviin metsästystrofeisiin, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä (kaneista, jäniksistä ja muista maanisäkkäistä, esim. karhuista) peräisin oleviin metsästystrofeisiin ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia. Niille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. 2. Muiden kuin yllämainittujen, kaupallisesti maahan tuotavien ja yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomien kohdissa 2.1, 2.2,2.3 ja 2.4 lueteltujen sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista saatujen trofeiden mukana on oltava terveystodistus, ja niille on tullinimikkeeseen perustuen tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevien yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista ja hampaista koostuvien metsästystrofeiden tuonti on sallittua kaikista kolmansista maista, kun niiden mukana on sivutuoteasetuksen liitteessä X olevan 6(A) luvun mallin mukainen todistus ja ne ovat: a)riittävän kauan kiehuvassa vedessä liotettuja sen varmistamiseksi, ettei mitään muuta ainesta kuin luita, sarvia, sorkkia ja kavioita, kynsiä, hirvensarvia tai hampaita ole jäänyt jäljelle; b) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tuotteella, luisten osien osalta erityisesti vetyperoksidilla, desinfioituja; c) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi d) Tuontimaa on hyväksytty (sivutuoteasetus EY 1774/2002 liite XI oleva XV osa A kohdan vahvistettu luettelo kolmansista maista ) eli tuonti on sallittua mistä tahansa kolmannesta maasta 2.2. Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevien yksinomaan vuodista tai nahasta koostuvien metsästystrofeiden tuonti on sallittua kaikista kolmansista maista, kun niiden mukana on sivutuoteasetuksen liitteessä X olevan 6(A) luvun mallin mukainen todistus ja ne ovat a) joko: i) kuivattuja; tai ii) suolattuja kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä*; iii) säilöttyjä muulla hyväksytyllä (33 artiklan 2 kohta) menetelmällä kuin parkituksella b) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja c) Tuontimaa on hyväksytty (sivutuoteasetus EY 1774/2002 liite XI oleva XV osa A kohdan vahvistettu luettelo kolmansista maista) eli tuonti on sallittua mistä tahansa kolmannesta maasta *Laivattavien, joko kuivina tai suolaliuoksessa suolattujen nahkojen ollessa kyseessä, nahkojen ei tarvitse olla suolattuja vähintään 14 päivää ennen lähettämistä edellyttäen, että niitä on suolattu 14 päivän ajan ennen tuontia;

4 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 4 / Käsittelemättömistä kokonaisista anatomisista osista koostuvien, sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästystrofeiden tuonti on sallittua kun niiden mukana on sivutuoteasetuksen liitteessä X olevan 6(B) luvun mallin mukainen todistus, ja ne ovat a) peräisin kolmansista maista, jotka on mainittu sivutuoteasetuksen liiteessä XI olevan XV osan C kohdassa vahvistetuissa luetteloissa eli päätöksen 206/2010/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa luetelluista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista kyseisten sorkka- tai kavioeläinten tuoreen lihan tuonti on sallittu b) Ne ovat peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, joka ei ole rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita; c) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi 2.4. Käsittelemättömistä kokonaisista anatomisista osista koostuvien, linnuista peräisin olevien metsästystrofeiden tuonti on sallittua kun niiden mukana on liitteessä X olevan 6(B) luvun mallin mukainen todistus, ja ne ovat a) peräisin kolmansista maista, jotka on mainittu sivutuoteasetuksen liitteessä XI olevan XV osan B kohdassa vahvistetuissa luetteloissa eli komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 maista tai maan osista, joista riistalintujen lihan tuonti on sallittua: sekä seuraavat kolmannet maat: Grönlanti(GL) ja Tunisia(TN). b) Ne ovat peräisin sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, joka ei ole rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita; c) pakattuja välittömästi käsittelyn jälkeen siten, etteivät ne ole olleet kosketuksissa muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi; ja Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Linkki eläinlääkinnällinen rajatarkastus löytyy tuliaistuonnin pääsivun vasemmalta puolelta Komission päätöksessä 2007/275/EY lueteltujen tullinimikkeiden alaiset tuontierät on pääsääntöisesti toimitettava eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen. Päätös koskee myös

5 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 5 / 6 metsästysretkellä saaliiksi saatujen riistaeläinten ja niiden osien tuontia siltä osin kun niiden tullinimikkeet löytyvät päätöksestä. Vain valmiiksi huoneenlämmössä säilyviksi käsiteltyjä sarvia, taljoja ym. voi tuoda ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta Jos sorkka- ja kavioeläinten sekä lintujen (ja myös mm. jäniksestä ja karhuista) saatujen trofeiden tullinimikkeen neljä ensimmäistä numeroa on 0502, 0505, 0506, 0507, 4101, 4103 tai (mm. luut, sarvet, kaviot, sorkat, nahat ja vuodat) tulee niille yleensä tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Myös muiden tullinimikkeiden alta saattaa löytyä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaisia metsästysmuistoja. Liha ja lihatuotteet Venäjä - Linkit kaikkiin tässä mainittuihin asetuksiin löytyvät yleisohjeesta yllä (konsolidoidut versiot otsikon alta valitaan uusin, tai ellei konsolidoitua versiota vielä ole, koska muutoksia ei ole tehty, valitaan pdf ) - linkki eläinlääkinnällinen rajatarkastus löytyy tuliaistuonnin pääsivun vasemmalta puolelta - sallitut laitokset löytyvät seuraavasti: linkki vasemmalta sivulta eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja sieltä edelleen linkki komission hyväksymät laitokset, jonka Section III : Meat of farmed game (29/10/2008) mukaisesti toukokuussa 2009 lihasta vain poronlihan tuonti on sallittua kolmesta laitoksesta. Tuojan tulee kuitenkin aina itse varmistaa sallitut laitokset ennen tuontia, koska laitoslista saattaa muuttua useinkin. - SEURAAVASSA ON MAINITTU PERIAATTEESSA SALLITUT TUONNIT VENÄJÄLTÄ, JOS VENÄJÄLLÄ OLISI KO. LIHALLE JA LIHATUOTTEILLE HYVÄKSYTTYJÄ LAITOKSIA. TOUKOKUUSSA 2009 KUITENKIN VAIN PORONLIHAN TUONTI ON SALLITTUA HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN PUUTTUESSA. - Tuonti on hyväksytty lähtien periaatteessa Komission asetuksen 119/2009 liitteen I mukaisesti komission hyväksymistä laitoksista seuraavasti: luonnonvaraisen riistan liha: (Tästä ryhmästä maaliskuu 2010 ei mikään sallittu laitosvaatimusten takia) - jänis ja kani - muut maanisäkkäät (mm. karhu) sorkka- ja kavioeläimiä lukuun ottamatta tarhatun riistan liha: (Tästä ryhmästä vain poronlihan tuonti laitosvaatimusten takia sallittua) - kani - muut kuin kotieläiminä pidetyt tarhatut eläimet (=poro), ei kuitenkaan sikaeläinten heimon eläinten ja hevoseläinten tuore liha Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin autonomisen piirikunnan alueilta lihavalmisteet: (Tästä ryhmästä maaliskuu 2010 ei mikään sallittu laitosvaatimusten takia) - luonnonvaraiset sorkkaeläimet*, villisiat*, kanit ja jänikset sekä muut maanisäkkäät - tarhatut riistasorkkaeläimet*, villisiat* ja jäniseläimet (* = vähintään 80 C sisälämpötilaan kypsennettynä)

6 Vastuuhenkilö T. Lehtonen Sivu/sivut 6 / 6 Venäjä Yllä mainitun riistanlihan sekä -lihatuotteiden tuonti Venäjältä omaan käyttöön sekä lähetykset postipaketteina yksityishenkilölle on mahdollista komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 ("tuliaisasetus") mukaisesti: : - vaatimus hyväksytystä alkuperälaitoksesta - tuonti vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta (itärajalla Vaalimaa), missä erälle suoritetaan maksullinen rajatarkastus (ennakkoilmoittautuminen CVED-todistuksella sähköisessä TRACES-järjestelmässä) - erän mukana on oltava komission päätöksen 2000/585 mukainen todistus, lähtien Komission asetuksen 119/2009 liitteen II mallin mukainen todistus (karhunlihalle malli WM ) * alkuperämaan viranomaisen myöntämä, allekirjoittama ja virallisella leimalla varustettu; * yksilöllisesti numeroitu; * joka koostuu yhdestä arkista tai koostuessaan useammasta arkista on numeroitu siten, että numeroinnista tulee ilmi, että jokainen sivu on yksi rajallisesta määrästä sivuja (esim. s. 2/4); sekä * joka on laadittu määräjäsenvaltion virallisella kielellä ja sen jäsenvaltion kielillä, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus suoritetaan. Suomeen tuotavien erien todistukset voidaan laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Trofeet Kohtien 1, 2.1. ja 2.2. mukaisten trofeiden tuonti on sallittua noudattaen tuontivaatimuksia ja vaatimuksia eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta kuten kohdassa "kaikki kolmannet maat". Lisäksi on sallittua tuoda kohdan 2.3. mukaisia kokonaisista anatomisista osista koostuvia trofeita noudattaen tuontivaatimuksia ja vaatimuksia eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta kuten kohdassa "kaikki kolmannet maat" (neuvoston päätöksen 206/2010/ETY liitteen II osan 1 mukaisesti tarhatuista riistasorkkaeläimistä eli porosta saatujen trofeiden tuonti on sallittua). Lisätietoja eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnista EU:n ulkopuolisista maista saa Elintarviketurvallisuusviraston Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä - Eviran vaihteen p Tullittomuuteen ja verottomuuteen sovelletaan 300 tai 430 euron rajaa matkustajatuomisissa. Lento- ja meriliikenteessä raja on 430 euroa, muussa liikenteessä 300 euroa. Kuitenkin tuojan tulee itse varmistua em. rajoista

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 466 468 SISÄLLYS N:o Sivu 466 Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivaltainen

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010

KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 KURKKUJEN kaupan pitämistä koskevat LAATUVAATIMUKSET FFV-15 VERSIO 2010 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT New York ja Geneve, 2010 H UOM AU T U S Pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimuksia käsittelevä työryhmä

Lisätiedot

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: EF 26 ECON 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot