Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014

2 Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n toimintakertomus 2014 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Yhdistyksen tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen missio ja arvot...4 Jäsenyys...4 Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus...5 Työntekijät...5 Työntekijöiden hyvinvointi ja koulutus...6 Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa...6 Katri Rantamaan -rahasto...6 Yhdistyksen jäsenyydet ja sidosryhmät...6 Marja-Liisa Ala-Luopa toiminnanjohtaja Hyvä Satakunnan Syöpäyhdistyksen tukija ja ystävä Tietoa, tukea, toivoa...6 Vastaanotoilla ja kotikäynneillä annettava psyko-sosiaalinen tuki...7 Periytyvyysneuvonta...7 Rintaproteesipalvelu...7 Luomihuoli...8 Tukihenkilötoiminta...8 Taideterapeuttiset ryhmät...8 Avokuntoutuskurssit...9 Tukiryhmät...9 Syöpykät...9 Lapsen puolesta -rahasto...9 Säännöllisesti kokoontuvat maakunnalliset vertaistukiryhmät...9 Avoimet yleisötilaisuudet Tiedotus Syöpäyhdistyksen talous ja varainhankinta Yhdistyksen omaisuus Kirpputorikauppa ja kahvila Savuton kunta hanke Paikallisosastot ja maakunnalliset kerhot Lopuksi Tuloslaskelma ja Tase Rahastot Satakunnan Syöpäkeräys Tilintarkastuskertomus Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi oli monilla tavoilla merkittävä yhdistykselle. Yhdistystä juhlittiin Eetunaukiolla Porissa kansalaisjuhlassa Yhdistys tarjosi paikalle tulleelle runsaalle yleisölle hyvän ohjelman ja Porin sotilaskotisisarten kahvit ja sotkun munkit. Julle Kallio juonsi tilaisuuden ja haastatteli entisiä ja nykyisiä työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Tilaisuudessa myös jumpattiin ja laulettiin ja Zampuru rumpuryhmä rummutti yhdistyksen uudelle vuosikymmenelle. Sää suosi tilaisuutta ja ihmiset olivat iloisia ja rentoutuneita. Syöpäjärjestöt osallistuivat jazzien aikana SuomiAreena tapahtumaan aiheena syöpätautien seulonnat. Järjestö oli esillä Kansalaistorilla kaikki kolme päivää ja Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökunta ja vapaaehtoiset osallistuivat Kansalaistoriin jakamalla esitteitä ja keskustelemalla yleisön kanssa. Yrjönkadulla omissa tiloissa oli vastaanotto, johon kutsuvieraat, henkilökunta ja vapaaehtoiset osallistuivat. Suomen Syöpäyhdistys oli kutsujana tilaisuudessa. Tämän tilaisuuden seurauksena Satakunnan kansanedustajat kokoustivat yhdistyksessä marraskuussa ja tutustuivat yhdistyksen toimintaan. Syöpäjärjestöjen strategia 2020 suunnittelu alkoi toden teolla järjestöpäivillä Haminassa. Strategiaan toivottiin kaikkien järjestössä toimivien osallistuvan ja siksi pääsihteeri Sakari Karjalainen kiersi kaikki yhdistykset ja tapasi hallituksen edustajat ja henkilökuntaa. Strategiaan liittyvä yhdistyksen edustajien tapaaminen saatiin sovitettua jazzien yhteyteen. Satakunnan Syöpäyhdistyksen palveluvalikko vahvistui taideterapialla. Ryhmätaideterapeutti opiskelija Tommi Ojala jatkoi kokeilun jälkeen yhdistyksen työntekijänä. Ryhmätaideterapia vakiinnutti asemansa yhtenä yhdistyksen tarjoamista toiminnoista. Vapaaehtoistyön organisoinnista ja kehittämisestä on koko järjestössä koettu huolta. Selkeiden yhteisten pelisääntöjen luomiseen on koettu tarvetta. Suomen Syöpäyhdistys perusti työryhmän miettimään asiaa ja työryhmän ehdotuksesta tehtävään palkattiin Hannele Arvekari. Satakunnan Syöpäyhdistyksessä oli jo aiemmin aloitettu vapaaehtoistoiminnan uudistaminen ryhmäohjaajien koulutuksella. Yhdistys palkitsi omia osaajiansa. Syöpäsairaanhoitajat Päivi Riekkinen ja Eija Elo saivat syöväntorjuntatyön pronssiset ansiomitalit työstään yhdistyksen hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijä Pekka Kaski sai ansioistaan vapaaehtoistyössä pronssisien ansiomitalin. Kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat eivät voi saada mitalia, haluamme siis sydämestämme kiittää näitä kaikkia yhdistyksen hyväksi työskenteleviä hyviä ja osaavia ihmisiä. Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökunta on hyvin osaavaa, mutta ilman mittavaa vapaaehtoisten ryhmää emme pystyisi tekemään kaikkia näitä tehtäviä mitä tässäkin toimintakertomuksessa meille avataan ihmeteltäväksi. Kiitos teille kaikille mahtaville ihmisille! 2 3

3 Toimintakertomus 2014 Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi Satakunnan Syöpäyhdistys on maakunnallinen, yleishyödyllinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö. Yhdistyksen tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen 2 :n mukaisesti tehdä syövän vastustamistyötä Satakunnassa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Toiminnan tarkoitus on myös syöpäsairauksien ennaltaehkäisy ja varhaiseen toteamiseen liittyvä valistus- ja tiedotus sekä kriisivaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen ja kuntouttaminen, Yhdistys avustaa harkinnan mukaan varattomia ja vähävaraisia syöpäpotilaita. Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan siihen tarvittavan luvan. Syöpäjärjestöjen yhteinen missio ja arvot Syöpäjärjestöt vähentävät syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa ja tukevat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Arvot Inhimillisyys Syöpäjärjestöt kunnioittavat ihmisarvoa ja pitävät tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostavat yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta toiminnassaan. Totuudellisuus Toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Riippumattomuus Järjestö tarvitsee riippumattomuutta voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. Yhteisvastuullisuus Syöpäjärjestöjen yhteisvastuullisuus antaa perustan yhdistyksien tarkoituksen toteuttamiselle sekä sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Jäsenyys (Suluissa vuoden 2013 lukuja) Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli vuoden lopussa 8309 (8268). Vuosijäsenmaksu oli 20 euroa. Jäsenrekisteristä poistettiin automaattisesti jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan yhden kehotuksen jälkeen. Henkilöjäsenmaksuja kertyi ,82 ( ,70) euroa. Kuntajäseniä oli yhdeksän: Eurajoki, Jämijärvi, Köyliö, Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Rauma ja Ulvila. Kuntajäsenmaksu oli 3 senttiä/kunnan henkikirjoitettu asukas. Kuntajäsenmaksuja kertyi 4.685,25 (4.685,25) euroa. Jäsenkunnista Eurajoki ja Merikarvia maksoivat lisäksi syöpäavustusta oman kuntansa syöpäpotilaille. Yhdistyksellä oli kaksi yhteisöjäsentä. Yhteisöjen vuosijäsenmaksu oli 100 euroa. Jäsenillä oli mahdollisuus maksaa jäsenmaksun yhteydessä myös tukimaksuja. Tukimaksuja maksettiin 6.713,88 (5.917,00) euroa. Maksetut jäsenavustukset Jäsenavustuksia maksettiin yhteensä ,28 (40.812,31) euroa. Tästä summasta syöpäpotilasjäsenille maksettiin jäsenavustusta 3 euroa/ erikoissairaanhoidon hoitopäivä yhteensä ,28 (24.097,31)euroa. Nuorille vuotiaille potilaille maksettiin ensiavustusta 2.352,00 (4.032) euroa. Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin avustuksia (7.543) euroa. Yhdistys maksoi myös harkinnanvaraisia avustuksia syöpäpotilaille (5.140) euroa. Yhteiskunnassa vallitseva huono taloudellinen tilanne heijasteli myös haettujen ja maksettujen syöpäavustusten määriin. Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä puheenjohtaja valitaan Satakunnan Syöpäyhdistyksen vuosikokouksessa. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen työskentelyssä noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja taloussääntöä. Hallituksen tehtävät kuvataan Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöissä. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii toiminnanjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on paikalla kokouksessa. Puheenjohtaja, toimittaja Asta Matikainen, pj (hallituksen jäsen ) Varapuheenjohtaja, osastonylilääkäri Tapio Nieminen, pj (hallituksen jäsen ) Varsinaiset jäsenet: Jorma Heinonen Paula Hermonen Varatuomari Mari Karttunen-Sävelä (varajäsen ) Porin Seudun Paikallisosaston pj Pekka Kaski Ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä (varajäsen ) Lehtori Erja Leppänen (varajäsen ) Ylilääkäri Outi Saarni (erosi hallituksesta paikkakunnalta muuton vuoksi) Varajäsenet: Yrittäjä Ari Grahn Johtava hoitaja Leea Hiltunen Yrittäjä Juha Holmgren Raili Katajisto Lapsisyöpäpotilaiden vanhempien kerhon pj. Anu Lehtomäki Johtaja Lasse Luoto Sairaalapastori Maria Ollila Johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto Kaupunginjohtaja Arto Saarinen Tilintarkastajat: HTM Pirjo Puustinen ja HTM Heikki Santavuo. Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti. Kokouksen pidettiin Syöpäyhdistyksen omissa tiloissa, Yrjönkatu 2, Petrell-salissa. Elokuun kokous pidettiin Eurajoen Kuivalahdessa, Rantahelmessä. Syöpäyhdistyksen henkilökunta ja hallitus osallistuivat joulukuussa yhteiseen ruokailuun Villa Grankullassa, Ulvilassa. Syöpäjärjestöjen neuvottelupäiville Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallituksesta osallistuivat puheenjohtaja Asta Matikainen, toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa ja hallituksen jäsenet Emilia Katko-Kesälä, Pekka Kaski ja Leea Hiltunen. Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n vuosikokous pidettiin Porissa yhdistyksen tiloissa Yrjönkatu 2. Kokouksen puheenjohtajana oli Paula Jylhe Porista. Vuosikokoukseen osallistui 21 yhdistyksen jäsentä. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan vuosiksi Satakunnan Syöpäyhdistyksen nimeämät henkilöt olivat Emilia Katko-Kesälä ja henkilökohtainen varajäsen Kristiina Kekki. Työntekijät Vastaava lääkäri, oto. Emilia Katko-Kesälä Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa Palvelusihteeri Oili Veneranta Toimistosihteeri Taina Lehtonen Syöpäsairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Liisa Antila Syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo (työaika syöpäsairaanhoitaja 50 %, Savuton Kunta -projektityöntekijä 50 %) Sairaanhoitaja Päivi Horppu (työaika 80 %) Syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen Ryhmätaideterapiaopiskelija Tommi Ojala ja / 26 tuntia/viikko. Sairaanhoitaja, hanketyöntekijä Pauliina Jussila työaika % (määräaikainen) 4 5

4 Työntekijöiden hyvinvointi ja koulutus Henkilökunnan työterveyshuollon sopimus oli Porin Lääkäritalossa. Työterveyshuollon sopimus sisälsi lakisääteisten palvelujen lisäksi sairaanhoidon pitkissä työsuhteissa tai vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. Työsuojelupäällikkönä oli toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen ja varavaltuutetuiksi Taina Lehtonen ja Raija Kalliokorpi. Työntekijöillä oli mahdollisuus yksilölliseen työnohjaukseen työaikana. Kaikilla sairaanhoitajilla ja taideterapeutilla oli omat työnohjaajat. Henkilökunta vietti yhden Tyky-päivän Helsingissä. Tutustuimme Suomen Syöpäyhdistyksen uusiin tiloihin Unioninkadulla. Paluumatkalla tutustuimme Lohjalla Hyrsylän mutkaan ja Aira Samulinin nalle- ja vanhojen lelujen näyttelyyn. Liikkumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin Tyky-kuntoseteleiden avulla. Henkilökunta sai lunastaa seteleitä 90 kpl, joista omakustannus oli 1 euro/seteli. Seteleiden arvo oli 4 euroa/seteli. Satakunnan Syöpäyhdistys oli ja on edelleen savuton työpaikka. Henkilökunta osallistui monipuolisesti koulutuksiin ja Syöpäjärjestön yhteisiin tapahtumiin, mm. näissä käytiin: Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Satakunnan Syöpäyhdistyksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kolmivuotinen kumppanuussopimus oli voimassa Satakunnan ammattikorkeakoulun tavoitteena oli yhteistyössä Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa arvioida yhdistyksen toiminnan vaikutusta ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus jatkoi sopimusta vuoden 2014 loppuun. Katri Rantamaan -rahasto (liite) Katri Rantamaan -rahastosta maksettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Satakunnan Syöpäyhdistyksen kehittämisprojektin kuluja (1.000) euroa. Kahta opinnäytetyötä rahoitettiin rahastosta 845 euroa. Yhdistyksen jäsenyydet ja sidosryhmät: Jäsenyydet: Satakunnan yhteisökeskus, Satakunnan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistys, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueiden kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta, Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva, Porin vammaisneuvosto, VALIKKO-ryhmä. Sidosryhmät: Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta, Porin terveysvirasto kotihoitokeskus, Satakunnan alueen syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan keskussairaalan syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijät, Länsi-Suomen Diakonialaitos, Suomen Syöpäyhdistys sekä muut syöpä- ja potilasjärjestöt. Vastaanotoilla ja kotikäynneillä annettava psyko-sosiaalinen tuki Syöpäsairaanhoitajien (4) vastaanotoilla Porissa, Raumalla, Huittisissa, Kankaanpäässä, Eurassa, Merikarvialla ja Harjavallassa oli yht (1069) käyntiä. Kotikäyntejä potilaiden luokse tehtiin 412 (483). Aikaa potilaan ja perheen tapaamiseen varattiin 1-2 tuntia. Toiminta-ajatuksena oli tukea koko perhettä ja tarvittaessa myös kotihoidossa mukana olevia muita tahoja. Vastaanotot ja kotikäynnit olivat potilaille maksuttomia. Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tuki- ja neuvontatoimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea (83.000) euroa ja Syöpäsäätiöltä euroa. Syöpäneuvontapuheluja puhuttiin runsaasti. Keskustelut olivat sisällöltään neuvontaa ja ohjausta sekä kriisiapua oman tai läheisen syöpäsairauden vuoksi. Periytyvyysneuvonta Periytyvyysneuvonnassa asiakas varaa ajan syöpäsairaanhoitajan vastaanotolle. Asiakas täyttää taustatietolomakkeen ja sen pohjalta syöpäsairaanhoitaja tekee asiakkaan kanssa sukukartan. Tilanteen niin vaatiessa kartta lähetetään Helsinkiin perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhöselle. Hän päättää jatkotoimenpiteistä. Periytyvyysneuvonta on RAY:n tukemaa toimintaa. Rahoituksen toimintaan hakee Suomen Syöpäyhdistys. Rintaproteesipalvelu (suluissa v lukuja) Rintaproteesipalvelu on palvelua rinnan poistoleikkauksen tai rinnan säästävän leikkauksen läpikäynneille naisille. Rintaproteesi on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, joka on asiakkaalle ilmainen myös proteesia uusittaessa. Ensimmäinen rintaproteesi luovutetaan hoitavan yksikön antamaa maksusitoumusta tai palveluseteliä vastaan. Rintaproteesia uusittaessa lasku menee sairaanhoitopiirille. Satakunnan sairaanhoitopiiri kilpailutti rintaproteesivälityksen. Satakunnan Syöpäyhdistys voitti kilpailutuksen ja sai välityksen vuosiksi Tarjouspyyntö ei sisältänyt proteesirintaliiviä. Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus päätti antaa asiakkaille maksutta rintaliivit rintaproteesin mukana. Rintaproteesin sovitustilanne sisältää asiakkaan kuntoutumisen ohjausta, terveysneuvontaa ja psykososiaalista tukea. Rintaproteeseja välitettiin 350 (401) naiselle, joista 110 (107) naista kävi proteesisovituksessa ensimmäistä kertaa. Proteeseja välitettiin kokonaisuutena 389 (447) kappaletta, koska joillekin naisille proteeseja välitetään useampi kerrallaan. Rintasyövän osapoistoleikkaukset ovat yleistyneet. Asiakkaat eivät aina ole tietoisia, että myös tällaiseen rintaan voi saada osaproteesin tai kuorikon korjaamaan rinnassa ehkä vasta myöhemmin ilmennyttä epäsymmetriaa. Myös osaproteesi on apuväline ja siten potilaalle maksuton. Myös uimaproteeseja välitettiin. Uimaproteesiin asiakas joutuu yleensä maksamaan itse. Syöpäpotilaan kuntoutumisen uudet muodot, Turku; Vapaaehtoisjohtamisesta voimaa järjestötyöhön, Kauniainen; Ray:n koulutusta, Turku; Lapsen saattohoito, SatKs; Luomihuolikoulutus, Tampere; Sairaanhoitaja ja syöpätyö seminaari, Tre; Syöpäsairaanhoito 14 koulutustapahtuma Hki; Neuvontahoitajien periytyvyysneuvonnan koulutuspäivä Hki; Suomen Syöpäsairaanhoitajat valtakunnalliset opintopäivät Lahti; Syöpäjärjestöjen intranet-koulutuspäivä Hki; Syöpäjärjestöjen toimistotyöntekijöiden koulutuspäivä Hki; Vakauttamisvaiheen hoidon tärkeys ja haastavuus vakavasti traumatisoituneen asiakkaan hoidossa, Psykoterapiakeskus Via Pori; Kuntoutuksen vaikuttavuus ja sen arviointi Hki. Saattohoitokoulutus Mahdollisuus hyvään kuolemaan järjestettiin lokakuussa Porin Diakonialaitoksen Martintalossa yhdessä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen kanssa. Osallistujia oli noin 125. Päivän luennoitsijoina olivat mm. Miia Salonen Terhokodista, Virpi Sipola Kirkkohallituksesta ja Emilia Katko-Kesälä Satakunnan Syöpäyhdistyksestä. Toiminnanjohtaja oli Suomen Syöpäpotilaat r.y.:n potilasverkostojen johtoryhmän jäsen ja Suomen Syöpäyhdistyksen järjestövaliokunnan jäsen. Toiminnanjohtajakokous asetti toukokuussa työryhmän pohtimaan vapaaehtoistyön ja tukihenkilötoiminnan organisointia koko järjestöorganisaatiossa. Työryhmän puheenjohtajaksi pääsihteeri Sakari Karjalainen kutsui Satakunnan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtajan. Puheenjohtajuus siirtyi käytännön syistä myöhemmin Keski-Suomen Syöpäyhdistykseen. Tietoa, tukea, toivoa Toiminnan tarkoituksena on psykososiaalisen tuen antaminen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä syöpään liittyvän ajanmukaisen tiedon jakaminen yksilöllisellä ja yleisellä tasolla. Toiminta on ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä, asiakas tai omainen ottaa itse yhteyttä Syöpäyhdistykseen apua ja tukea saadakseen. Kotikäynnit 412 Vastaanotot 1067 Luomet

5 Pori Rauma Eura Harjavalta Merikarvia Kankaanpää Huittinen Luomihuoli Keskiviikkoisin tehtävässä luomihuoli neuvonnassa Porissa oli 493 (577) käyntiä. Neuvonta muuttui maaliskuussa ajanvarauksella toimivaksi. Palvelu oli jäsenille maksuton jäsenetu. Muille käyntimaksu oli 10 euroa. Maakunnan terveyskeskuksissa järjestettiin luomihuolipäiviä. Päivät hoidettiin yhteistyössä niin, että terveyskeskuksen henkilökunta ilmoitti päivistä paikallislehdessä ja antoi ajat tarkastukseen. Maakunnallisilla luomihuolipäivillä kävi yhteensä 357 (345) asiakasta Kankaanpäässä, Eurassa, Säkylässä, Huittisissa, Merikarvialla ja Harjavallassa. Yksi luomihuolipäivä järjestettiin Satakunnan Syöpäyhdistyksen omissa tiloissa Raum-Paikassa, kävijöitä oli 58 henkilöä. Tukihenkilötoiminta Tukihenkilö on vapaaehtoinen henkilö, joka on joko oman tai läheisen sairauden kautta saanut kokemuksen syövästä ja haluaa jakaa sen vertaistukena. Hän on koulutettu toimintaan ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus toiminnassa tietoon tulevissa asioissa. Tukihenkilötoiminnassa oli mukana aktiivisesti n. 15 henkilöä, jotka toimivat vastasairastuneiden vertaistukihenkilöinä, kotihoidon tukihenkilöinä (saattohoito), Arjen Ystävinä ja Kummitukihenkilöinä. Satakunnan Syöpäyhdistyksellä oli myös kaksi kokemuskouluttajaa, joista toinen menehtyi kuluvan vuoden aikana. Satakunnan Syöpäyhdistys järjesti kevätristeilyn tukihenkilöille ja potilasryhmäläisille toukokuussa M/S Charlottalla Pori Reposaari Pori. Maittava lohikeitto syötiin Reposaaren Merimestassa. Osallistujia oli noin 120. Suuren osallistujamäärän vuoksi toinen matkoista tehtiin linja-autolla ja toinen laivalla. 604 Vastaanotot vuonna Suunnittelupäivä tukihenkilöiden kanssa järjestettiin elokuussa yhdistyksen kesämökillä Noormarkun Sahirannassa. Osallistujia oli 20. Tulevaisuusverstas järjestettiin Porissa kevään aikana kolmena iltana. Illoissa suunniteltiin ja mietittiin ammattihenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteistyötä. Kouluttajana oli opiskelija (yamk) Tarja Diefenbaugh. Tukihenkilöille järjestettiin säännöllinen toiminnanohjaus (työnohjaus) yhteensä seitsemän kertaa, 1,5 tuntia kerrallaan. Toiminnanohjaukseen osallistu 8 10 henkilöä per tapaaminen. Toiminnanohjauksen antoi Syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitaja ja työnohjaaja Eija Elo. Tukihenkilöt myös päivystivät ja olivat näin käytettävissä. Satakunnan Syöpäyhdistyksen RaumPaikassa tukihenkilöpäivystys oli tiistaisin kaksi tuntia kerrallaan. Huittisten Huittistuvan tukihenkilöpäivystys oli maanantaisin murkinakahvien eli kahvilatoiminnan yhteydessä. Tukihenkilöt vierailivat myös potilasryhmissä. Taideterapeuttiset ryhmät Ryhmäohjaaja ryhmätaideterapeutti (opiskelija) Tommi Ojala Kevään ryhmät: Maanantairyhmä Porissa 10 kertaa osallistujia oli yht. 90 henkilöä (9/ryhmä). Torstairyhmä Porissa 16 kertaa osallistujia oli yht. 96 henkilöä (6/ryhmä). Tiistairyhmä Kankaanpäässä 7 kertaa osallistujia oli yht. 42 henkilöä (6/ryhmä). Syksyn ryhmät: Lasten ryhmät Porissa, joissa yhteensä 10 lasta. Lokakuussa lasten tanssiryhmä Porissa 3 kertaa osallistujia 24 lasta (8 /ryhmä). Ohjaaja Tiina Santavuo. Tiistain aamuryhmä Porissa 11 kertaa osallistujia yht. 55 henkilöä (5/ryhmä). Tiistain iltaryhmä Porissa 11 kertaa osallistujia yht. 77 henkilöä (7 /ryhmä). Keskiviikon iltaryhmä Porissa 11 kertaa osallistujia yht. 44 henkilöä (4/ryhmä). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä vertaistukiryhmään ei ollut kiinnostusta. Avokuntoutuskurssit Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana järjestettiin kuntoutuskursseja syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. RAY:n tukea saatiin ,52 (22.643,42) euroa. Surusta Tie Eteenpäin -viikonloppu syöpäpotilasläheisensä menettäneille huhtikuussa ja lokakuussa Porissa Kylpylähotelli Yyterissä. Osallistujia yht. 47. Pitkään syöpää sairastaville ja heidän läheisille avokurssi Porissa maaliskuussa 6 kokoontumista, Yrjönkatu 2, 2. krs. Osallistujia yht. 9. Rintasyöpää sairastavien liikuntapainotteinen avokurssi Raumalla keväällä 8 kertaa. Satamakatu 3 A. Osallistujia yht. 11. Gynekologisten syöpäpotilaiden kuntoutuskurssi jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tukiryhmät Toiminnan tarkoituksena on antaa tietoa ja psykososiaalista tukea potilaiden ja heidän läheistensä tarpeisiini sekä luoda mahdollisuuksia vertaistuen ja hiljaisen tiedon jakamiseen. Gynekologista syöpää sairastavien avoin ryhmä kokoontui huhtikuussa ja syyskuussa Porissa, Yrjönkatu 2. Osallistujia oli yht. 25. Ryhmässä oli gynekologi Sinikka Oksa. Eturauhassyöpäpotilaiden avoin vertaistukiryhmä potilaille ja heidän läheisilleen. Ryhmä kokoontui Porissa, Yrjönkatu 2 yhdeksän kertaa. Osallistujia oli yht. noin 80. Raumalla kokoonnuttiin Satamakatu 3 A kahdeksan kertaa. Osallistujia oli yht. noin 160. Pään ja kaulan alueen syöpää sairastavien ja heidän läheistensä avoin vertaistukiryhmä kokoontui Porissa, Yrjönkatu 2 toukokuussa. Osallistujia oli yht. 4 henkilöä. Nuorten aikuisten keskusteluryhmä kokoontui Porissa kahdeksan kertaa ja osallistujia oli yht. noin 20 henkilöä. Nuorilla oli oma keskusteluryhmä Facebookissa. Ruoansulatuskanavapotilaiden, syöpäpotilaiden läheisten, hematologisten ja keuhkosyöpäpotilaiden ryhmät Porissa. Ryhmissä oli vähäinen osallistujamäärä. Näitten ryhmien mahdolliset osallistujat ohjattiin lokakuussa pidettäviin Syöpäpotilaan hyvä ravitsemus -iltoihin. Syöpykät Lapsisyöpäpotilaiden vanhempainkerho Syöpykät toimi aktiivisesti ja järjesti vanhemmille ja lapsille virkistystoimintaa mm. keilausta, elokuvia ja uintia. Keväällä tutustuttiin Ti-Ti Nallen Taloon, Ikaalisissa. Kesällä purjehdittiin Kaljaasi Ihanalla ja syksyretki tehtiin Ähtärin eläinpuistoon. Kansainvälisenä lasten syövän päivänä Porissa Eetunaukiolla järjestettiin Sininen manifesti -tilaisuus, jossa oli paikalla aktiivisia kerholaisia kertomassa toiminnasta. Eetunaukiolla tehtiin myös lipaskeräys ja myytiin kerhon omia pupuja. Lapsen puolesta -rahasto (liite) Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin lapsisyöpäperheiden vanhempainkerhon Syöpykät avustuksia ja hoitopäivämaksuja (7.543) euroa. Virkistystoimintaa maksettiin 8.677,70 (6.299,70) euroa. Säännöllisesti kokoontuvat maakunnalliset vertaistukiryhmät Miesten avoin keskusteluryhmä kokoontui Huittisissa kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 80 miestä. Ryhmää ohjasi vapaaehtoinen Veikko Rantanen ja syöpäsairaanhoitaja Eija Elo. Harjavallassa seitsemän kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 25 miestä. Ryhmää ohjasi vapaaehtoinen Antti Haukkaniemi. Eurassa seitsemän kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 112 miestä. Ryhmää ohjasi vapaaehtoinen Erkki Jalava. Naisten avoin keskusteluryhmä kokoontui Huittisissa kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 112 naista. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo. Harjavallassa yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 80 naista. Ryhmää ohjasi sairaanhoitaja Päivi Horppu. Eurassa seitsemän kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 112 naista. Ryhmää ohjasi vapaaehtoinen Asta Einola. Kankaanpäässä yhdeksän kertaa osallistujia oli yhteensä n. 144 naista. Ryhmää ohjasi vapaaehtoinen Annikki Jussila. Euran, Harjavallan ja Huittisten naisten ja miesten ryhmäläisten yhteinen kokoontuminen oli maaliskuussa Kauttuan kylätalolla. Tilaisuudessa alusti uroterapeutti Minna Hyle. Osallistujia oli n

6 Avoimet yleisötilaisuudet 2014 Maaliskuu: Ihosyövät yleistyvät, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Atte Kivisaari / Rauma, osallistujia. n. 75. Syöpä tänään, ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä/ Nakkila, osallistujia 10. Huhtikuu: Hellitä hetkeksi, toiminnanjohtaja Leena Rosenberg, Suomen Syöpäpotilaat r.y. ja syöpäsairaanhoitaja Eija Elo/ Huittinen. osallistujia n. 40. Toukokuu: Eturauhassyöpä, urologi Kari Rapala/ Rauma, osallistujia n Elokuu: Työhön paluu syöpätaudin jälkeen, työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen ja syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo/ Pori, osallistujia 6. Syyskuu: Syöpälääkehoidon myöhäisvaikutukset, LL Leena Tiainen/ Pori, osallistujia n. 45. Syöpäpotilaan hyvä ravitsemus, ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä/ Huittinen, osallistujia n. 40. Syöpäpotilaan hyvä ravitsemus, ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä/ Kankaanpää, osallistujia n. 32. Lokakuu: Roosa nauha kahvila, syöpätautien erikoislääkäri Outi Saarni/ Rauma, osallistujia n. 90. Syöpäpotilaan hyvä ravitsemus, ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä/ Pori, osallistujia n. 52. Marraskuu: Eturauhassyövän nykyhoito, urologi Antti Kaipia ja ryhmätaideterapiaopiskelija Tommi Ojala/ Pori, osallistujia n. 70. Asiaa avannetarvikkeista, Avannetarvikkeiden oikea käyttö ja tuotteiden jatkuva uudistuminen, avannehoitaja Sirkku Vainionpää / Pori, osallistujia 14 (yhdessä Satailcon kanssa). Posliininmaalaajat kokoontuivat tiistaisin Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia oli n. 8 henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaajana oli Satu Airaksinen. Kevät- ja syyskauden päättyessä järjestettiin maalattujen töiden näyttely yhdistyksen tiloissa Porissa. Maijan neulekahvila aloitti uutena toimintana kokoontumiset kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia oli n. 7 henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaajana oli tukihenkilö Maija Mahlamäki. Satakunnan Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat olivat Satakunnan Taitokeskuksissa jakamassa tietoa rintasyövästä lokakuun aikana yhden työpäivän ajan Roosa-nauha keräykseen liittyen. Eläkeläisten ryhmissä käytiin jakamassa tietoa yhdeksän kertaa. Tiedotus Jäsenetuutena lähetettiin neljä Syöpä Cancer lehteä. Kevät-kesä sekä syksy-talvi esitteitä jaettiin ryhmiin osallistujille sekä yhteistyökumppaneille mm. sairaaloihin ja terveyskeskuksiin n kappaletta. Yhdistyksellä oli kotisivut osoitteessa: Kuluneena vuotena kotisivujen käyntimäärä oli laskurin mukaan Satakunnan Syöpäyhdistys oli mukana myös Facebookissa, jonka kautta tiedotettiin tulevista tapahtumista. Sairaanhoitajien vastaanotoista ilmoitettiin Satakunnan Kansassa, Satakunnan viikossa, Länsi-Suomessa, Ala-Satakunta lehdessä, Sydän-Satakunnassa, Merikarvia lehdessä ja Lauttakylä lehdessä. Syöpäyhdistyksen talous ja varainhankinta Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöt ja taloussääntö säätelevät yhdistyksen taloutta ja hallintoa. Satakunnan Syöpäyhdistyksen taloutta hoidetaan arvopohjan mukaisesti. Talouden hoidosta tunnetaan erityistä vastuuta, koska toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoitusvaroilla, keräysrahoilla sekä avustuksilla. Vähintään 200 euron lahjoitukset: Kankaanpään yhteislyseon oppilaskunta 800 euroa, Autopeltikorjaamo Tapio Mattila 500 euroa, Ranttiän Kone Oy euroa, Ulvilan rakennuspalvelu Jalonen 500 euroa, Teplex Oy 500 euroa, Elina Tammi 200 euroa, Lions Ladyt Karvia euroa keräykseen. Muistoa on kunnioitettu Satakunnan Syöpäyhdistyksen kautta: Gunnel Sandlund euroa. Merkkipäivälahjoitukset: Ritva Tuulos euroa Antti Kulmala 3.278,50 euroa. Hääpäiväonnittelurahat Sisko ja Hannu Harjunmaa euroa. Kuukausilahjoittajina ovat olleet Hannu Jakomaa lapsille, Markku Mether ja Ari Vahala yhdistyksen toimintaan. Lapsen puolesta rahastoon vähintään 200 euron lahjoitukset: Porilaisten ja ympäristökuntalaisten kukkakauppiaiden ja floristien Ihan Kukassa ryhmä 536,50 euroa. Sirkka Saikko euroa. Valtakunnallinen lasten syövän päivä Porissa lipaskeräys 1.082,36 euroa. Testamenttilahjoitukset Yhdistys sai kolme testamenttilahjoitusta vuoden aikana, joista yksi jaettiin Näkövammaisten keskusliiton kanssa puoliksi. Satakunnan Syöpäkeräys Keräysluvan numero 839/5/13. Kunnat, keräystulos ja keräysjohtajat, liite Keräys toteutettiin luvan mukaisesti ja välisenä aikana. Keräysaika painottui vuodelle Vuoden 2014 aikana keräystä toteutettiin mm. Karviassa. Vuoden 2014 aikana yhdistyksellä ei ollut palkattuna keräyspäällikköä. Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia tuesta ja luottamuksesta! Yhdistyksen omaisuus Porissa yhdistyksellä on omat noin 740 m²:n toimitilat Kiinteistö Oy Petrellinkulmassa, Yrjönkatu 2. Tiloissa on toimisto, sairaanhoitajien vastaanottotilat sekä kokoontumistilat. Tiloista on vuokrattu PapaCenter Oy:lle n. 50 m², mainostoimisto Pundalle 195 m² sekä psykoterapiakeskus Vialle 133 m². Porissa yhdistyksellä on viisi asuntoa. As. Oy Ruskaluoto 40 m² ja 70 m² huoneistot, As. Oy Ruskaranta 2 kpl 49 m² huoneistot sekä As. Oy Palvelutalo Väinämöisessä 38 m² huoneisto. Testamentilla saatiin huoneisto As. Oy Porin Keskuspuistikko 53,5 m². Asunnot on vuokrattu. Raumalla on 85 m² toimitila Raum Paikk, As Oy Satamakatu 3:ssa. Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kaksi kertaa viikossa. Tilat ovat myös paikallisosaston käytössä. Huittisissa on 65,5 m² toimitila Huittistupa, Kiinteistö Oy Huittisten kauppakulmassa, Lauttakylänkatu 4. Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa. Tilat ovat myös paikallisosaston käytössä. Huittisissa yhdistyksellä on kaksi asuntoa As. Oy Lauttakylän Kuninkaistenkartano 35 m², ja As. Oy Kaurahovi 77 m². Asunnot on vuokrattu. Punkalaitumella sijaitseva kesämökki Kangasvuokko on ollut Huittisten Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistyskäytössä. Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset Sirkka-Liisa ja Matti Kuosmanen. Noormarkun Sahirannassa sijaitseva kesämökki on ollut Porin Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistyskäytössä. Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset isäntänä Pekka Kaski. Kesämökki maalattiin talkoilla, maalit osti Satakunnan Syöpäyhdistys. Mökin ympäriltä kaadettiin myös puustoa. Yhdistyksen varat, joilla on haluttu turvata tulevaisuutta, on annettu Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitusasiantuntijan hoitoon. Kirpputorikauppa ja kahvila Kirpputorikauppa Fiinitorilla Porissa myytiin lahjoituksena saatua tavaraa. Työnjohtajana toimi Raija Kalliokorpi ja työntekijöiden palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea. Tuotot olivat ,65 (63.895,05) euroa. Kirpputorin tulos oli ,90 (19.790,34) euroa Kahvila Kupponen toimi Harjavallan terveyskeskuksessa. Kahvilatoiminta on ainoa liiketoiminnan muoto yhdistyksen toiminnassa. Työntekijöiden palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea. Tuotot olivat ,64 (48.286,56) euroa

7 Savuton kunta hanke ( ) Kansallisen Savuton Suomi ohjelman tavoitteena on, että Suomi on savuton vuoteen 2040 mennessä, tavoitteen mukaisesti tupakoinnin pitäisi vähentyä 10 % vuosittain. Asetettu tavoite edellyttää konkreettisten valtakunnallisten savuttomuutta edistävien toimenpiteiden kehittämistä. Savuton kunta hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kuntien, muiden julkisella rahoituksella toimivien organisaatioiden ja 3.sektorin savutonta toimintakulttuuria. Tarkoituksena on kehittää myös tupakkariippuvaisten hoitoketjua ja käynnistää savuttoman toimintakulttuurin vaikutusten arviointia. Hanke toteutetaan valtakunnallisena sairaanhoitopiirien erikoisvastuualueittain (Erva) yhteistyössä Kuntaliiton ja kullakin alueella toimivien kansanterveysjärjestöjen kanssa. Hanke toteutetaan Pohjois- Savon Sydänpiiri ry:n (hallinnoiva ja KYS-erva), Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry:n (OYS-erva), Kanta-Hämeen hengitys ry:n (TAYS-erva), Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n (TYKS-erva) ja Terveys ry:n (HYKS-erva), Filha ry:n (asiantuntija) sekä Kuntaliiton (arviointi) yhteistyönä. Hanketta rahoittaa RAY. Satakunnan Syöpäyhdistyksestä on osoitettu hankkeeseen projektityöntekijä Eija Elo, joka tekee hanketta 50 % työajalla. Projekti lähti hyvin käyntiin maaliskuussa Nyt kun projekti on ollut käynnissä kolme vuotta, TYKS-Erva kunnista suurin osa on ottanut käyttöön savuttoman toimintakulttuurin. Satakunnan alueella kolme kuntaa ei ole vielä tehnyt päätöstä, mutta asia on vireillä. Yksi Satakunnan kunta on ilmoittanut jäävänsä hankkeen ulkopuolelle. Varsinais-Suomessa kaikki kunnat, Turku viimeisenä ovat päättäneet savuttomuudesta. Vuoden 2013 alussa TYKS-erva laajeni käsittämään myös Vaasan sairaanhoitopiirin alueen. Vaasan alueella on vielä kolme kuntaa, mitkä eivät ole tehneet savuttomuuspäätöstä. Näihin on tehty kuntalaisaloite asian edistämiseksi. Paikallisosastot ja maakunnalliset kerhot Jäsenillä on ollut mahdollisuus kokoontua säännöllisesti yhdistyksen paikallisosastoissa Porissa, Raumalla ja Huittisissa. Paikallisosastojen tehtävänä on syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä yhteen saattaminen, virkistystoiminnan toteuttaminen sekä yhdistyksen päämäärien tukeminen. Paikallisosastot toimivat rekisteröimättömän yhdistyksen tavoin ja toimintaa ohjaavat paikallisosastojen säännöt. Paikallisosastot ovat pitäneet omat vuosikokouksensa ja antaneet omat toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä Syöpäyhdistyksen tilinpäätökseen. Paikallisosastot ovat toimineet Satakunnan Syöpäyhdistyksen omistamissa tiloissa. Paikallisosastojen yhteyshenkilöt Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Huittisten Seudun Paikallisosasto Pj. Sirkka-Liisa Kuosmanen Siht. Lea Halmeranta Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Porin Seudun Paikallisosasto Pj. Pekka Kaski Siht. Jorma Kuusiluoma Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Rauman Seudun Paikallisosasto Pj. Hanna Hamara Siht. Pirjo Salminen Lopuksi Vuosi oli täynnä toimintaa ja tapahtumia. Vapaaehtoiset osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ammattilaisten rinnalla. Yhteispelillä saatiin kaikki toiminnat ja tapahtumat onnistumaan. Erityinen kiitos tukihenkilöille Kansalaistoriin osallistumisesta! Teitte vaikutuksen Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökuntaan aktiivisuudellanne. Oma henkilökunta jo tiesikin miten mahtavia te olette. Kiitos henkilökunnalle ja kaikille toiminnassa mukana olleille perustehtävän kiitettävästä toteuttamisesta! Voimme olla ylpeitä omasta yhdistyksestämme! Tuloslaskelma Tuloslaskelma ja Tase Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan tuotot , ,23 Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut , ,15 Poistot , ,09 Muut kulut , ,32 Varsinaisen toiminnan , ,56 kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan , ,33 tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot , ,45 Varainhankinnan kulut , ,47 Varainhankinnan , ,98 tuotto/kulujäämä LIIKETOIMINTA Liikevaihto , ,15 Liiketoiminnan muut tuotot , ,41 Materiaalit ja muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 Varastojen muutos -179,51 155,30 Materiaalit ja palvelut , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,65 Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut -863,67-919,69 Henkilöstökulut , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -0,29-0,39 Poistot ja arvonalentumiset -0,29-0,39 Liiketoiminnan muut kulut -47,37-235,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut 1,92 5,70 Verot 3 225, ,37 LIIKETOIMINTA , ,83 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot , ,05 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut , ,73 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan , ,32 tuotto-/kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot , ,25 Satunnaiset kulut , ,19 YLEISAVUSTUKSET 650,00 750,00 TILIKAUDEN TULOS , ,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,86 Tase Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 639, ,93 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 639, ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 400, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,51 Koneet ja kalusto 5 924, ,37 Muut aineelliset hyödykkeet 1 210, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,26 Sijoitukset Käyttöomaisuussijoitukset , ,98 Sijoitusomaisuus , ,68 Sijoitukset yhteensä , ,66 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat , ,92 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,92 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 488,10 283,00 Muut saamiset 6,96 6,13 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,61 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,37 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,95 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,85 Vastaavaa yhteensä , ,70 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot , ,71 Toimintapääoma , ,34 (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,86 Oma pääoma yhteensä , ,91 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 5 056, ,92 Muut velat 8 004, ,03 Siirtovelat , ,84 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,79 Vieras pääoma yhteensä , ,79 Vastattavaa yhteensä , ,

8 Rahastot Katri Rantamaa -rahasto (tili 2015) SALDO TUOTOT Korko vuodelta 2014 (0,50/0,50%) Vuosi 2014 Vuosi , ,86 461,68 621,61 KULUT SAMK -kumppanuussopimus 1 542,00 Vertaistukiryhmien 0,00 ohjaajien koulutus Toimistokulut 1 000,00 Opinnäytetyön arpajaispalkinnot 0,00 Opinnäytetyöt, 2 kpl 845,00 SALDO , , , ,00 50,00 557, ,17 Lapsen puolesta -rahasto (tili 2014) SALDO TUOTOT Osallistumismaksut Varainhankinta Lahjoitukset/testamenttituotot Korko vuodelta 2014 (0,50%/0,50%) KULUT Matkakulut Annetut avustukset Virkistystoiminta Muut kulut SALDO Vuosi 2014 Vuosi , ,12 930, , ,80 206, , , ,50 329,42 603, , , , , , , , , ,54 Satakunnan Syöpäkeräys Tulos kunnittain/ keräysvastaavat Kunta/keräysvastaava Tulos EURA ,86 - Irma Eskola EURAJOKI 2.979,30 HARJAVALTA 626,45 HONKAJOKI 309,60 - Sanna Puustinen HUITTINEN 9.414,75 - Sirkka-Liisa Kuosmanen - Veikko Rantanen - Lea Halmeranta JÄMIJÄRVI 1.835,00 KANKAANPÄÄ 76,45 KARVIA 5.439,14 - Kaija Mukkala - Marita Hieta-Koivisto KIUKAINEN 1.807,50 KOKEMÄKI 2.814,43 - Marja-Liisa Korkeaoja KULLAA 820,90 - Riitta Heinonen - Marjatta Voutavaara KÖYLIÖ 8.265,80 - Eeva Teperi LAVIA 274,62 LUVIA 3.391,05 - Pirkko Fagerlund - Paula Hermonen MERIKARVIA 6.763,00 - Ilmo Saari NAKKILA 2.291,65 POMARKKU 5.022,10 - Maija Jokioinen-Jaakkola PORI JA RAUMA ,86 NOORMARKKU 4.960,40 - Outi Koskinen - Aulikki Ratala LAPPI 3.040,85 SIIKAINEN 2.058,42 SÄKYLÄ 7.098,82 - Anneli Luoto - Anneli Lallukka-Vanhanen ULVILA 7.512,22 - Ritva Ruohonen VAMPULA 3.393,40 - Henna Stenfors MUUT 4.187,04 YHTEENSÄ ,

9

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SYKSY/ TALVI Tykkää meistä Facebookissa!

SYKSY/ TALVI Tykkää meistä Facebookissa! SYKSY/ TALVI 2016 Tykkää meistä Facebookissa! Yrjönkatu 2, 2. kerros, 28100 Pori Puh. 02 6305 750 ark. klo 9 15 toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi www.satakunnansyopayhdistys.fi Tietoa Tukea Toimintaa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot