ELITE VARAINHOITO OYJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELITE VARAINHOITO OYJ"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE ELITE VARAINHOITO OYJ Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään B-sarjan Tarjottavaa Osaketta Merkintähinta 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö tai Elite Varainhoito ) tarjoaa merkittäväksi enintään Yhtiön uutta B-sarjan osaketta ( Tarjottavat Osakkeet tai Antiosakkeet ) tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite tai Esite ) kuvatulla tavalla. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta ( Merkintähinta ) on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tämän Esitteen päivämäärällä Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista on A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland - markkinapaikalle ( First North ) kaupankäyntitunnuksella ELVHB. Tarjottavat Osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta First North Nordic Rulebook -sääntöjen ( First Northin Säännöt ) mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy ( Hyväksytty Neuvonantaja ). Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa Listautumisannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Ohjeita merkinnän tekemiseksi ja Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Listalleottoesitteessä (katso First North -listautumisannin ehdot ). First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Helsingin Pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Listalleottoesitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Listalleottoesitettä ei saa levittää Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä Tarjottavia Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöstöä. Katso Listalleottoesitteeseen liittyviä tietoja. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso Riskitekijät. Taloudellinen neuvonantaja Merkintäpaikka toimipisteet 1

2 LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu (liitteet II, III, XXII ja XXV) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen Esiteasetus ), Valtiovarainministeriön antaman asetuksen arvopaperimarkkinalain 3 5 luvussa tarkoitetusta esitteestä (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti. Listalleottoesite on laadittu suomen kielellä. Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 82/ /2015. Listalleottoesite on saatavilla Listautumisannin merkintäpaikoista eli Yhtiön toimipisteistä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta Esitteessä Elite, Yhtiö ja Konserni tarkoittavat Elite Varainhoito Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Elite Varainhoito Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Elite Varainhoito Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Elite Varainhoito Oyj on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen Osakeyhtiölaki ). Yhtiö on laatinut Listalleottoesitteen Listautumisannin yhteydessä mahdollistamaan Tarjottavien Osakkeiden ja muiden Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamisen ja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä. Ketään ei ole valtuutettu Listautumisannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön hyväksymiksi. Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö kuitenkin oikaisee ja täydentää Esitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 :n mukaisesti. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia Listalleottoesitteen levittämiselle ja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan Listalleottoesitettä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön vastuulla. Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista Listautumisannin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Listalleottoesite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Tarjottavia Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä ja sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLTÖ LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA... 2 SISÄLTÖ... 3 TIIVISTELMÄ... 5 RISKITEKIJÄT Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoitusriskejä sekä taloudellisia riskejä First Northissa listautumiseen, Listautumisantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä riskejä MUITA TIETOJA ESITTEESTÄ Tulevaisuutta koskevat lausumat Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen Esitteen saatavilla olo Verkkosivuston tiedot eivät kuulu esitteeseen Sovellettava laki YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET, NEUVONANTAJAT JA TILINTARKASTAJAT VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT OHJEITA SIJOITTAJILLE OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS ERÄITÄ TALOUDELLISIA KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT TOIMIALAKATSAUS Johdanto Yleinen talouskehitys Omaisuudenhoito Suomessa TIETOJA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Kuluttaja-asiakkaat -liiketoimintakokonaisuus Ammattisijoittajat-liiketoimintakokonaisuus Historia Yhtiön henkilöresurssit Keskeiset vahvuudet Missio, visio, strategia ja arvot Taloudelliset tavoitteet Konsernirakenne Riskienhallinta Liikekiinteistöjen/toimitilojen omistus Merkittävät sopimukset Oikeudenkäynnit Vakuutukset LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Yleiskuvaus Keskeisiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoimintaympäristö, lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

4 Viimeaikainen kehitys Liiketoiminnan tulos Tulevaisuudennäkymät Maksuvalmius ja pääomalähteet Investoinnit Käyttöpääomaa koskeva lausunto YHTIÖN LIIKETOIMINTAA KOSKEVA SÄÄNTELY HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Yleistä Hallitus ja johtoryhmä Corporate Governance Eräitä tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä Eturistiriidat Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän omistukset Kannustinjärjestelmät Tilintarkastajat OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Tietoja osakkeesta ja osakepääomasta Muutokset Yhtiön osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa Omistusrakenne Voimassa olevat antivaltuudet Lähipiiriliiketoimet Osakkeenomistajien oikeudet Omat osakkeet Osakkeiden luovutus Lunastusvelvollisuus Valuuttakontrolli Osakassopimukset FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA, JAKELUSUUNNITELMA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT Sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa Myyntirajoitukset (Lock-up) Omistuksen laimentuminen Markkinatakaussopimus NÄHTÄVILLÄ OLEVAT TIEDOT JA VIITATUT ASIAKIRJAT LIITE A: ELITE VARAINHOITO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS LIITE B: TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN SISÄLTYVISTÄ PRO FORMA -TALOUDELLISISTA TIEDOISTA

5 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Johdanto Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Listalleottoesitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin, mukaan luettuna Yhtiön tilinpäätöstiedot ja tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvät taloudelliset tiedot. Sijoittajien tulee perustaa Tarjottavia Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Listalleottoesitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä Listalleottoesitteessä. Mikäli Euroopan talousalueella nostetaan tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Listalleottoesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Listalleottoesitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Tarjottaviin Osakkeisiin. A.2 Suostumus arvopaperien edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen / tarjousaika / suostumuksen ehdot Ei sovellu. Kyseessä on osakeanti, jossa liikkeeseenlaskija tarjoaa Tarjottavat Osakkeet suoraan. Jakso B Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi Yhtiön rekisteröity toiminimi on Elite Varainhoito Oyj, englanniksi Elite Asset Management Plc ja ruotsiksi Elite Förmögenhetsförvaltning Abp. B.2 Asuinpaikka, oikeudellinen muoto, sovellettava laki ja perustamismaa B.3 Tämänhetkisen toiminnan luonne ja päätoimialat Elite Varainhoito on Suomessa Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on sijoituspalveluita tarjoavan konsernin emoyhtiö, joka tarjoaa hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Yhtiö harjoittaa sille myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain (747/2015 muutoksineen, Sijoituspalvelulaki ) tarkoittamaa toimintaa. Lisäksi Yhtiön kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä Elite Rahastohallinto Oy:llä on toimilupa sijoitusrahastotoiminnan harjoittamiseen sekä vaihtoehtoisrahastotoimintaan. Lisäksi Yhtiön 80 prosenttia omistama tytäryhtiö EPL Rahastot Oy on rekisteröitynyt vaihtoehtoisrahastojen hoitajaksi Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Asiakaslähtöisesti tarkasteltuna Yhtiön liiketoiminta jaetaan kahteen pääliiketoimintakokonaisuuteen: kuluttaja-asiakkaat ja 5

6 B.4a Merkittävät viimeaikaiset suuntaukset jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan ammattisijoittajat. Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kannalta merkittävin yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu on täyden valtakirjan omaisuudenhoito. Kuluttaja-asiakkaille tarjotaan myös lakipalveluita, sijoitusvakuutuksia, pääomasijoitusrahastoja ja rahastojen välityspalvelua. Yhtiö tarjoaa ammattisijoittajille useita erilaisia palveluita, joista rahastohallinto- sekä rahastonvälitys- ja analyysipalvelut ovat liiketoiminnallisesti merkityksellisimmät. Markkinoiden viimeaikaiset suuntaukset Suomalaisten omaisuudenhoitajien hallinnoitavat varat ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2008 jälkeen. Tämä on pitkälti johtunut uusien varojen virtauksesta omaisuudenhoidon piiriin sekä sijoitetun omaisuuden arvonnoususta. Vuoden 2014 lopussa suomalaisilla omaisuudenhoitajilla oli hoidettavana 131,1 miljardia euroa, joista 77,2 miljardia oli sijoitettu kotimaisiin sijoitusrahastoihin. (Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta) Hallinnoitavien varojen kasvu on heijastunut positiivisesti omaisuudenhoitoyritysten liiketoimintaan, mikä näkyy sekä liiketoiminnan volyymissa että kannattavuudessa. Vuonna 2014 sijoituspalveluyrityksille kertyi palkkiotuottoja yhteensä 361 miljoonaa euroa, mikä on 60 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Vastaavasti sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa vuonna Liikevoitto kasvoi 31 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen (Lähde: Tilastokeskus) Yhtiön liiketoiminnan viimeaikaiset suuntaukset Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti vuoden 2015 aikana. Yhtiön hoidettava asiakasvarallisuus on jatkanut kasvuaan ja liiketoiminnan kannattavuus on parantunut. Liiketoiminta on kasvanut sekä kuluttaja-asiakas- että ammattisijoittajat -liiketoimintakokonaisuuksissa. Kasvua on tullut pääasiassa uusien asiakasvarojen muodossa, mutta myös asiakasvarojen markkina-arvojen nousun myötä. Vuonna 2014 aloitettu panostus ammattisijoittajille tarjottavan rahastohallintopalvelun aktiiviseen tarjoamiseen on osaltaan voimistanut kasvua vuonna 2015 kolmen uuden perustetun rahaston ja neljän perusteilla olevan rahaston muodossa. B.5 Konsernirakenne Konserniin kuuluu emoyhtiö Elite Varainhoito Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamat tytäryhtiöt ovat vakuutusasiamiestoimintaa harjoittavat Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy, instituutiomyyntiä hoitava Elite Yhteisöpalvelut Oy, sijoitusrahastotoimintaa tarjoava Elite Rahastohallinto Oy sekä neuvontapalveluita tarjoavasta Elite Laki Oy. Yhtiö omistaa lisäksi 80 prosenttia pääomarahastotoimintaa harjoittavasta EPL Rahastot Oy:stä. B.6 Ilmoitettavat omistusosuudet, äänioikeudet ja määräysvalta 6 A-sarjan osakkeiden lukumäärä B-sarjan osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista Prosenttia äänistä Osakkeenomistaja Elite Partners Oy ,10 % 36,42 % Nousukaari Oy ,10 % 36,42 % Pasternack, Daniel ,28 % 11,38 % Niemi, Rami ,77 % 6,83 % Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy ,45 % 3,49 % A-A Transport Oy ,79 % 0,80 % Insulaex Oy ,79 % 0,79 % TK Rahoitus Oy ,73 % 0,74 % Teräväinen Consulting Oy ,53 % 0,53 %

7 B.7 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Gerenda Oy ,45 % 0,46 % T&T Enterprise ,45 % 0,46 % Keski-Suomen Sijoituspalvelut ,42 % 0,43 % Oy Silverhood Oy ,27 % 0,27 % Björkstén, Monica ,18 % 0,18 % Friberg, Raisa ,14 % 0,14 % Jokinen, Heikki ,12 % 0,13 % Heikkinen, Harri ,12 % 0,12 % Credos Oy ,12 % 0,12 % Fortemo Oy ,08 % 0,08 % Global Invest Finland Oy ,05 % 0,05 % JH Advisor Oy ,86 % 0,04 % Laaksonen, Tarja ,03 % 0,03 % Captain Consulting Oy ,02 % 0,03 % Nieminen, Topi ,03 % 0,02 % Laaksonen, Tuukka ,01 % 0,01 % Kranni, Enni ,01 % 0,01 % Ikävalko, Anssi ,01 % 0,01 % Kivilä, Taisto ,01 % 0,01 % Elite Management Oy ,00 % 0,00 % P&P Terveys ja Rikkaus Oy ,02 % 0,00 % Niemi, Janne-Pekka ,01 % 0,00 % Brunni, Ari ,00 % 0,00 % Vanhoja, Auli ,00 % 0,00 % Varila, Ville ,00 % 0,00 % Markine Oy ,00 % 0,00 % Alaviuhkola, Johanna ,00 % 0,00 % Kaste, Marjut ,00 % 0,00 % Tikkinen, Tomi ,00 % 0,00 % Yhteensä ,00 % 100,00 % Seuraavissa taulukoissa on esitetty valikoituja Yhtiön taloudellisia tietoja ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta sekä valikoituja konsernitilinpäätöstietoja ja muita tietoja ja päättyneiltä tilikausilta. Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetuista taloudellisista tiedoista päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta, lukuun ottamatta tiettyjä tunnuslukuja, jotka perustuvat Yhtiön Listalleottoesitettä varten erikseen laatimiin laskelmiin päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. Sijoituspalveluyrityksen liikevaihdolla tarkoitetaan tuloslaskelman erää sijoituspalvelutoiminnan tuotot. TULOSLASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiotuotot , ,1 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista... 17,5 0,0 Korkotuotot... 49,7 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot... 7,0 5,7 7

8 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot yhteensä , ,8 Palkkiokulut , ,2 Korkokulut ,4-1,8 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,7 Eläkekulut ,4-204,6 Muut henkilösivukulut ,1-48,9 Henkilöstökulut yhteensä , ,3 Muut hallintokulut ,3-816,2 Hallintokulut yhteensä , ,5 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta... -0,8 0,0 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,6-155,7 Liiketoiminnan muut kulut ,9-426,7 Liikevoitto / -tappio ,6-129,1 Tuloverot ,3 13,5 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta...-6,3 12,4 Tilikauden voitto/tappio ,0-103,2 RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ,0-103,2 Oikaisut tilikauden tulokseen Suunnitelman mukaiset poistot ,5 155,7 Muut oikaisut... 0, ,8 Vähemmistöosuus... -5,3-11,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 1,8 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset , ,6 Pitkäaikaiset korottomat liikesaamiset... 2,2-22,8 Koroton lyhytaikainen velka ,8 975,8 Koroton pitkäaikainen velka...0,0 0,0 Maksetut korot ,4-1,8 Saadut korot...49,7 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta , ,9 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,0 Myönnetyt lainat... 0,0 0,0 Ostetut konserniyhtiöt... 0,0-7,0 Investointien nettorahavirta , ,0 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti , ,9 Omien osakkeiden hankkiminen* ,9 0,0 Varojen jako...0, ,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,2 140,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta , ,7 Rahavarat kauden alussa ,4 425,1 Rahavarat kauden lopussa ,6 683,3 8

9 Rahavarojen muutos... 92,3 258,2 * Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan. TASE * Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Vastaavaa Käteiset varat... 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta ,7 683,3 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo... 5,7 8,2 Liikearvo , ,2 Muut pitkävaikutteiset menot ,1 255,7 Aineelliset hyödykkeet ,1 176,0 Muut varat Myyntisaamiset , ,3 Muut...499,3 605,4 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot ,1 68,0 Laskennalliset verosaamiset ,3 438,5 Vastaavaa yhteensä , ,7 Vastattavaa Vieras pääoma Velat luottolaitoksille ,2 140,4 Muut velat Ostovelat ,3 559,7 Muut...325,7 85,8 Siirtovelat ja saadut ennakot ,0 962,5 Vieras pääoma yhteensä , ,4 Oma pääoma Osakepääoma , ,9 Ylikurssirahasto... 0,0 0,0 Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,4 Omien osakkeiden lunastusrahasto** ,9 0,0 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ,6-370,4 Tilikauden voitto (-tappio) ,0-103,2 Oma pääoma yhteensä , ,6 Vähemmistöosuus... 9,6 0,6 Vastattavaa yhteensä , ,7 * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan TULOSLASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastettu) Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiotuotot , ,9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista...0,0 0,0 Korkotuotot...0,8 6,3 9

10 Liiketoiminnan muut tuotot... 11,6 40,5 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot yhteensä , ,7 Palkkiokulut , ,2 Korkokulut...-9,1-0,3 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,9 Eläkekulut ,7-203,2 Muut henkilösivukulut ,9-36,0 Henkilöstökulut yhteensä , ,1 Muut hallintokulut , ,7 Hallintokulut yhteensä , ,9 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta... -1,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,3-144,9 Liiketoiminnan muut kulut ,0-510,9 Liikevoitto / -tappio ,4 518,5 Tuloverot...-15,9 387,6 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta... -1,9-4,4 Tilikauden voitto/tappio ,6 901,8 RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastettu) Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ,6 901,8 Oikaisut tilikauden tulokseen Suunnitelman mukaiset poistot ,9 144,9 Muut oikaisut... 36,4 0,0 Vähemmistöosuus... 2,6 4,4 Rahoitustuotot ja -kulut... -8,3-6,0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset ,6-773,2 Pitkäaikaiset korottomat liikesaamiset ,2-24,6 Koroton lyhytaikainen velka ,9 346,8 Koroton pitkäaikainen velka ,0-13,1 Maksetut korot... -9,1-0,3 Saadut korot...0,8 6,3 Liiketoiminnan nettorahavirta ,0 587,0 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,6 Myönnetyt lainat... 0,0-8,0 Ostetut konserniyhtiöt ,5-34,5 Investointien nettorahavirta , ,1 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti , ,0 Omien osakkeiden hankkiminen*...0,0 0,0 Varojen jako ,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta , ,0 Rahavarat kauden alussa ,1 45,2 Rahavarat kauden lopussa ,4 425,1 10

11 Rahavarojen muutos ,7 379,9 * Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan. TASE * 2013 Tuhatta euroa (tilintarkastettu) Vastaavaa Käteiset varat... 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta ,4 425,1 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo... 6,5 0,0 Liikearvo , ,7 Muut pitkävaikutteiset menot ,0 14,1 Aineelliset hyödykkeet ,2 82,1 Muut varat Myyntisaamiset ,5 738,0 Muut...543,5 148,7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot ,4 76,6 Laskennalliset verosaamiset ,2 394,4 Vastaavaa yhteensä , ,7 Vastattavaa Vieras pääoma Velat luottolaitoksille ,0 0,0 Muut velat Ostovelat ,4 117,9 Muut...325,1 78,3 Siirtovelat ja saadut ennakot ,6 436,0 Vieras pääoma yhteensä ,1 632,2 Oma pääoma Osakepääoma ,9 730,0 Ylikurssirahasto... 0,0 875,0 Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,4 Omien osakkeiden lunastusrahasto**... 0,0 0,0 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,0 Tilikauden voitto (-tappio) ,6 901,8 Oma pääoma yhteensä , ,2 Vähemmistöosuus... 14,9 12,4 Vastattavaa yhteensä , ,7 * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan TUNNUSLUVUT * (tilintarkastamaton) Liikevaihto, tuhatta euroa ,2** 3 954,8 EBITDA, tuhatta euroa ,0 26,6 EBITDA, % liikevaihdosta... 15,7 0,7 Liikevoitto, tuhatta euroa ,6** -129,1 Liikevoitto, % liikevaihdosta... 13,0* * -3,3 Tilikauden tulos, tuhatta euroa ,0** -103,2 11

12 Oma pääoma keskimäärin, tuhatta euroa , ,9 Oma pääoma kauden lopussa, tuhatta euroa ,5** 6 164,6 Korolliset velat keskimäärin, tuhatta euroa ,1 338,7 Korolliset velat kauden lopussa, tuhatta euroa ,2 140,4 Taseen loppusumma, tuhatta euroa ,3** 7 913,7 Nettovarallisuus, tuhatta euroa , ,8 Omavaraisuusaste, %... 61,1** 77,9 Oman pääoman tuotto (ROE), %... 17,5** -2,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %... 15,2-2,5 Koko pääoman tuotto (ROA), %... 11,5** -1,9 Nettovelkaantumisaste, %... 19,1-8,8 Kulu/tuotto -suhde, %... 87,0** 103,3 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa***... 0,39-0,05 Osakekohtainen oma pääoma, euroa***... 2,24 2,28 Osakekohtainen osinko, euroa***...0,18 0,00 Osakekohtainen osinko Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,06 0,00 Osakekohtainen pääomapalautus, euroa***... 0,00 2,83 Osakekohtainen pääomapalautus Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,00 0,73 Osakekohtainen nettovarallisuus, euroa***... 2,11 2,12 Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa... 75** 67 * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Merkityt tunnusluvut ovat tilintarkastettuja. *** Osakekohtaisia tunnuslukuja lukiessa tulee ottaa huomioon, että elokuussa on toteutettu osakkeiden jako, jonka johdosta osakkeiden kokonaislukumäärä on kasvanut merkittävästi. Elokuussa Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä Yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin kaksi uutta A-sarjan osaketta eli yhteensä uutta osaketta. Tämän maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita oli yhteensä kappaletta. TUNNUSLUVUT * 2013 (tilintarkastamaton) Liikevaihto, tuhatta euroa ,8** 5 478,7** EBITDA, tuhatta euroa ,3 663,4 EBITDA, % liikevaihdosta... 8,7 12,1 Liikevoitto, tuhatta euroa ,4** 518,5** Liikevoitto, % liikevaihdosta... 4,9** 9,5** Tilikauden tulos, tuhatta euroa...467,6** 901,8** Oma pääoma keskimäärin, tuhatta euroa , ,4 Oma pääoma kauden lopussa, tuhatta euroa ,9** 3 545,2** Korolliset velat keskimäärin, tuhatta euroa ,5 0,0 Korolliset velat kauden lopussa, tuhatta euroa ,0 0,0 Taseen loppusumma, tuhatta euroa ,9** 4 189,7** Nettovarallisuus, tuhatta euroa , ,2 Omavaraisuusaste, %... 70,8** 84,6** Oman pääoman tuotto (ROE), %...9,8** 26,4** Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %...9,0 44,0 Koko pääoman tuotto (ROA), %...7,4** 5,3** Nettovelkaantumisaste, %... 4,1-12,0 12

13 Kulu/tuotto -suhde, %... 95,1** 90,5** Osakekohtainen tulos (EPS), euroa***... 0,19 0,64 Osakekohtainen oma pääoma, euroa***... 2,25 1,97 Osakekohtainen osinko, euroa***...0,00 0,00 Osakekohtainen osinko Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,00 0,00 Osakekohtainen pääomapalautus, euroa***... 2,85 1,01 Osakekohtainen pääomapalautus Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,81 0,16 Osakekohtainen nettovarallisuus, euroa***... 2,10 1,75 Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa... 67** 42** * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Merkityt tunnusluvut ovat tilintarkastettuja. *** Osakekohtaisia tunnuslukuja lukiessa tulee ottaa huomioon, että elokuussa on toteutettu osakkeiden jako, jonka johdosta osakkeiden kokonaislukumäärä on kasvanut merkittävästi. Elokuussa Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä Yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin kaksi uutta A-sarjan osaketta eli yhteensä uutta osaketta. Tämän maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita oli yhteensä kappaletta. Lokakuussa 2015 Yhtiö jakoi osinkoa yhteensä ,52 euroa. Osinko jaettiin kertyneistä voittovaroista. Syyskuussa 2015 Yhtiö laski liikkeelle uutta Yhtiön A- sarjan osaketta optio-oikeuksien perusteella. Optio-oikeuksien nojalla merkittyjen osakkeiden merkintähinta on 2,93 euroa A- sarjan osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta, ,55 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Syyskuussa 2015 Yhtiö toteutti maksullisen osakeannin, jolla Yhtiön henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille suunnattiin Yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet suunnattiin 4,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta, euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kesäkuussa 2015 Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön osakepääoman alentamisesta ,76 eurolla ja osakepääoman alentamisesta kertyneiden varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen ja näiden siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon toteutettiin lokakuussa Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa ja vapaa oma pääoma ,12 euroa. Muutokset kasvattavat omaa pääomaa ja rahavaroja ,03 eurolla. B.8 Valikoidut keskeiset pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot Yhtiön velkaantuneisuudessa tai omassa pääomassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia jälkeen. Alla on esitetty tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ("pro forma") havainnollistamaan, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos päättyneellä kaudella olisi voinut 13

14 olla, jos tässä kuvattu sulautuminen Eufex Pankki Oyj:n kanssa olisi tapahtunut tilikauden alussa. Eufex Pankki Oyj sulautui Yhtiöön Sulautumisen tapahtuessa Eufex Pankki Oyj ei enää harjoittanut luottolaitostoimintaa. Tässä yhteydessä Eufex Pankin tytäryhtiöt Eufex Rahastohallinto Oy (nykyään Elite Rahastohallinto Oy) sekä Eufex Yhteisöpalvelut Oy (nykyään Elite Yhteisöpalvelut Oy) tulivat Yhtiön tytäryhtiöiksi. Esitetty pro forma on johdettu tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetystä Yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta sekä Eufex Pankki Oyj:n tilintarkastamattomasta päättyneeltä kolmen kuukauden jakson katsauksesta. Tuhatta euroa Pro forma -oikaisut (tilintarkas -tamaton) Elite Varainhoito -konserni (tilintarkastettu) Elite Varainhoito pro forma (tilintarkastamaton) Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiotuotot ,5-782, ,1 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista...0,0 0,0 Korkotuotot... 0,8 9,8 Liiketoiminnan muut tuotot... 11,6 68,9 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot yhteensä , ,9 Palkkiokulut ,5 782, ,6 Korkokulut... -9,1-9,1 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,0 Eläkekulut ,7-443,7 Muut henkilösivukulut ,9-172,2 Henkilöstökulut yhteensä , ,0 Muut hallintokulut ,3 0, ,9 Hallintokulut yhteensä , ,9 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta... -1,6-1,6 Poistot ja arvonalentumiset -380,3-26,7-443,4 aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä... Liiketoiminnan muut kulut ,0-959,5 Liikevoitto /-tappio ,4 277,8 Tuloverot ,9-2,7 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta... -1,9 3,2 Tilikauden voitto/tappio ,6 278,3 B.9 Tulosennuste Ei sovellu. Listalleottoesitteeseen ei sisälly tulosennustetta. B.10 Historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen muistutusten luonne Ei sovellu. Yhtiön ja päättyneiltä tilikausilta annetut tilintarkastuskertomukset eivät sisällä huomautuksia. B.11 Käyttöpääoma Yhtiön arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma riittää Yhtiön tarpeisiin seuraavan 12 kuukauden ajaksi. 14

15 C Arvopaperit C.1 Tarjottavien ja kaupankäynninkohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä / osakekohtainen nimellisarvo C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Tarjottavat Osakkeet ovat B- sarjan osakkeita. Yhtiön osakkeiden A-sarjan osakkeiden ISINkoodi on FI ja B-sarjan osakkeiden FI Yhtiö on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä laskenut liikkeeseen B-sarjan osaketta. Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro. Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiö oli laskenut liikkeeseen täysin maksettua osaketta A-osaketta ja täysin maksettua B- osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden olemassa olevilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön osakkeita osakeomistustensa suhteessa, jollei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Siltä osin kuin yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus on toteutettava antamalla kaikkien osakelajien osakkeita lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita. Yhtiökokoukset Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa Yhtiön asioissa yhtiökokouksissa. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Yhtiön A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-sarjan osake yhden (1) äänen Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. Osingot ja muu voitonjako Kaikki Yhtiön osakkeet, mukaan lukien Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet, tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa) sen jälkeen kun osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osingonjako tai osingonjakoa koskevan valtuutuksen 15

16 C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat omistajansa täyteen osinkoon ja muuhun mahdolliseen Yhtiön toteuttamaan varojen jakoon sekä muihin osakasoikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustilille. Ei sovelleta. Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella ELVHB. Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta C.7 Osingonjakopolitiikka Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet Yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta kuitenkin niin, että Yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan ja Yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta. Näin Yhtiön omat varat ja maksuvalmius pidetään jatkuvasti korkealla tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä osaketuotto on 5 prosenttia osakkeen hinnasta Listautumisannissa. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Jakso D Riskit D.1 Tärkeimmät liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset riskit Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit: Yhtiön liiketoiminta on altis taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja poliittiselle kehitykselle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen Negatiivinen taloudellinen kehitys ja yleinen talouden tilanne Suomessa saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja markkina-arvoon Finanssialan sääntelyn tiukentuminen ja lisääntyminen sekä soveltamisepävarmuus saattavat vähentää Yhtiön palkkiotuottoja, kasvattaa Yhtiön kustannuksia ja aiheuttaa Yhtiölle maineriskin Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä: Varainhoidon kohteena olevat varat sekä palkkiotuotot voivat vähentyä Yhtiö ei välttämättä onnistu tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelussa tai tuotekehityksessä Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan Yhtiön henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkoja Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa hallinnassa 16

17 Yhtiön asiakassuhteiden jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja Yhtiön asiakkaat voivat tehdä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan Yhtiön tekemiin kansainvälisiin sijoituksiin liittyy poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita riskejä Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa ja toteuttamisessa Yritysjärjestelyihin, joissa Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osallisena, liittyy epävarmuustekijöitä Yhtiön käyttämiin palveluntarjoajiin liittyy riskejä Yhtiö on riippuvainen kolmansien tahojen kehittämistä ja ylläpitämistä tietojärjestelmistä Yhtiön IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa Yhtiön liiketoimintaa Vaikeudet IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa ja päivittämisessä ja näihin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeenomistukseen ja hallinnointiin liittyy riskejä Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia Yhtiön menettelyt sääntelyn ja periaatteiden noudattamisessa eivät välttämättä ole aukottomia Yhtiö voi epäonnistua asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvien menettelyjen noudattamisessa Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön toimintaan voi liittyä tunnistamattomia tai odottamattomia riskejä Rahoitusriskejä sekä taloudellisia riskejä: Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRStilinpäätösstandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille Yhtiön soveltamaan kirjauskäytäntöön toteutuneiden sulautumisten ja yritysjärjestelyiden yhteydessä voi liittyä riskejä Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen Epäonnistuminen maksuvalmiuden ylläpitämisessä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Luottoriskien realisoitumisella voi olla haitallinen 17

18 D.3 Tärkeimmät arvopapereille ominaiset riskit Jakso E Tarjous E.1 Nettovarat / arvioidut kokonaiskustannukset E.2a Syyt tarjoamiseen / varojen käyttö / arvioidut kokonaisnettovarat vaikutus Yhtiölle Liikearvon arvonalentumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan Pro forma -tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Yhtiön historiallisesta taloudellisesta asemasta First Northissa listautumiseen, Listautumisantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä riskejä Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta, eikä voida taata, että Yhtiön listautuminen First Northiin toteutuisi Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimääräisesti Yhtiön osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, Yhtiön osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Yhtiön osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin, Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Yhtiö ei välttämättä kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden arvoa ja laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta sekä osakkeisiin liittyvää äänioikeutta Yhtiön kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa osakkeenomistajien osakkeiden arvon mitätöimiseen joko kokonaan tai osittain Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan Listautumisannin nettotuottojen arvioidaan olevan yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiön johto arvioi, että Listautumisantiin liittyvät Yhtiön kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Yhtiön toimintaa on tarkoitus laajentaa orgaanisesti lisäämällä resursseja myyntiin sekä asiakashankintaan. Toisena kasvun lähteenä Yhtiön strategiassa on yrityskaupat. Lisäksi Yhtiön toimintaa kasvatetaan laajentamalla palvelukonsepteja. Listautumisannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle 18

19 pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa. E.3 Tarjouksen ehdot Yleiskuvaus Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ( Tarjottavat Osakkeet tai Antiosakkeet ) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tämän Esitteen päivämäärällä Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista on A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään Yhtiön uutta B-sarjan osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään Antiosaketta. Listautumisantia koskevat päätökset ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiön hallitus päättää arviolta Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa ( Merkintäpaikka ). Listautumisantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta. Listautumisantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikassa. Sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta, 19

20 antavat merkintäsitoumukset Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Merkintäaika Listautumisannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa oleva taikka tällaisen henkilön arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen Arvopaperimarkkinalaki ) 12 luvun 4 :n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Merkintähinta Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ( Merkintähinta ) on 5,00 euroa. Tarjottavien Osakkeiden maksu Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa merkintävarausmaksu Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kun sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen alle Tarjottavasta Osakkeesta. Merkintävarausmaksu tulee olla maksettuna ja näkyä Yhtiön pankkitilillä merkintäajan viimeisenä päivänä kello mennessä, tai mikäli Yhtiö keskeyttää merkintäajan tai pidentää merkintäaikaa, tätä koskevassa yhtiötiedotteessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Merkintähinta. Merkintähinta on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Vähintään Tarjottavaa Osaketta koskevan merkintäsitoumuksen antavat sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön pankkitilillä viimeistään kello 16.00, mikäli merkintäaikaa ei keskeytetä, jolloin maksun tulee olla Yhtiön pankkitilillä kahden (2) pankkipäivän kuluessa merkintäsitoumuksen hyväksymisestä. Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen merkintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen taikka olla hyväksymättä merkintäsitoumusta. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Allokaatio ja maksujen palauttaminen Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle sijoittajalle 20

21 pyritään allokoimaan vähintään 100 osaketta merkintäsitoumusten antamisjärjestyksessä, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii jakamaan jäljellä olevat osakkeet merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen Merkintähinta palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen allokaatiopäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettavalle Merkintähinnalle ei makseta korkoa. Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät Esitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa Kyseisessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille Merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Yhtiön verkkopalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa Merkintäpaikassa. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, Merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta seitsemän (7) pankkipäivän sisällä Merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, 21

22 palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Oikeus peruuttaa Listautumisanti Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvoosuustilinsä numero merkinnän yhteydessä. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sellaisten hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien, jotka ovat maksaneet Tarjottavat Osakkeet kohdan Tarjottavien Osakkeiden maksu mukaisesti, arvo-osuustileille arviolta Omistus- ja osakasoikeudet Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvoosuustilille. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta Yhtiön B-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ELVHB ja ISIN-koodi FI First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy. Markkinatakaussopimus Yhtiö on tehnyt sopimuksen Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa Yhtiön listattujen osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on edistää Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja pienentää Yhtiön listattujen osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvoosuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Sovellettava laki Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista 22

23 E.4 Liikkeeseenlaskuun liittyvät olennaiset intressit / eturistiriidat mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Taloudellisen neuvonantajan palkkio on osittain sidottu Listatutumisannissa hankittavien varojen määrään. Taloudellinen neuvonantaja toimii Yhtiön First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana ja voi tulevaisuudessa tarjota neuvoa-antavia ja/tai konsultointipalveluita Yhtiölle osana sen tavanomaista liiketoimintaa, josta se tulee saamaan tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. E.5 Myyntirajoitussopimukset Yhtiö ja Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvoosuustileille kirjaamista seuraavan 365 päivän aikana. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti nämä eivät (a) ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön A-sarjan osakkeita sekä (b) ilman Yhtiön hallituksen ja Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön B-sarjan osakkeita tai käytä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A- sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi (lock-up). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (Elite Partners Oy (Kari Juurakon määräysvaltayhtiö), Nousukaari Oy (Jouni Kaarian ja Janne Niemisen määräysvaltayhtiö), Daniel Pasternack ja Rami Niemi) ovat edellä mainitun lisäksi sitoutuneet olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North - kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän jälkeen porrastetusti siten, että A-osakkeet voidaan konvertoida B-osakkeiksi täysimääräisesti vasta Listautumisannin jälkeen Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista on noin 89,7 prosenttia ja osuus äänistä on noin 99,4 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. E.6 Omistuksen laimentuminen Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10,3 prosenttia Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen. Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita, nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenee 89,7 prosenttiin olettaen, että kaikki Tarjottavat E.7 Arvioidut kustannukset, jotka veloitetaan sijoittajalta Osakkeet merkitään. Ei sovellu. Yhtiö ei veloita sijoittajilta suoraan kuluja Listautumisantiin liittyen. 23

24 RISKITEKIJÄT Mahdollisten sijoittajien tulisi tarkastella seuraavia riskitekijöitä huolellisesti muiden Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat Tarjottavien Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittaneet voisivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Kuvaus riskitekijöistä perustuu Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen ja johdon tiedossa olleisiin ja arvioimiin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus ei ole välttämättä kattava. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita ei pidetä olennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit Yhtiön liiketoiminta on altis taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja poliittiselle kehitykselle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen Maailmanlaajuiset, alueelliset ja kansalliset taloudelliset olosuhteet vaikuttavat Yhtiön toimintaympäristöön. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan monella tapaa ja vaikeuttaa tulevan liiketoiminnan tarkkaa ennakoimista ja suunnittelua. Yhdysvalloissa talous on keskuspankin voimakkaiden rahapoliittisten elvytystoimien ansiosta toipunut euroaluetta ripeämmin. Euroopassa toipuminen on sen sijaan ollut hidasta ja epäyhtenäistä eri maiden välillä. Heikko suhdannekehitys on vaikuttanut epäsuotuisasti yleisiin liiketoimintaolosuhteisiin, lisännyt työttömyyttä sekä vähentänyt yritysten ja kuluttajien luottamusta talouteen. Huolimatta niistä tehostetuista toimista, joita lukuisat hallitukset, sääntelyviranomaiset ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat tehneet, talouden toipuminen on ollut hidasta. Viime aikoina myös geopoliittiset jännitteet (muun muassa Ukrainassa ja Lähi-idässä) ja epävarmuus Kiinan talouskehityksestä ovat kasvaneet, mikä on entisestään vähentänyt talouden ennustettavuutta. On myös olemassa riski siitä, että maailman ja Euroopan talous ajautuu taantumaan. Edellä kuvatut taloussuhdanne ja toimintaympäristön muutokset saattavat vaikuttaa finanssialaan ja sitä kautta Yhtiön asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen ja liiketoiminnan volyymiin heikentävästi. Maailmantalouden epävarmat näkymät ja levottomuudet rahoitusmarkkinoilla voivat johtaa arvopapereiden hintojen laskuun ja pääoman saamisen vaikeutumiseen. Varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan osalta mahdollinen taantuma saattaa myös johtaa uusmyynnin vähentymiseen tai lunastuksiin ja vaikuttaa siten negatiivisesti varainhoidossa hallinnoitavien varojen määrään laskien myös palkkiotuottoja. Edellä mainituilla seikoilla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Negatiivinen taloudellinen kehitys ja yleinen talouden tilanne Suomessa saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja markkina-arvoon Epävarmat maailmanlaajuiset talous- ja rahoitusmarkkinaolosuhteet ovat vaikuttaneet kielteisesti Suomen talouteen. Talouden hidastuminen tai taantuma, riippumatta sen syvyydestä, tai mikä tahansa muu taloudellinen kehitys Suomessa saattavat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan lukuisilla eri tavoilla, esimerkiksi tuloihin, varallisuuteen, maksukykyyn, liiketoimintoihin ja/tai Yhtiön ja sen yhteistyökumppanien tai mahdollisten sijoittajien taloudelliseen tilanteeseen. Osa Yhtiön omaisuudenhoidossa olevasta varallisuudesta koostu kiinteistöistä. Kiinteistöjen arvo seuraa tyypillisesti suhdannevaihteluja. Kiinteistöjen arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten korkotaso, inflaatio, talouskasvu, liiketoimintaympäristö, rahoituksen saatavuus, verotus ja rakentamisen vilkkaus. Mikäli yleinen taloustilanne heikkenee tai kiinteistöjen hinnat jostain syystä laskevat, on mahdollista, että myös Yhtiön hallinnoitavien varojen arvo ja tuotto sekä Yhtiön liiketoiminnan tulos laskevat. Talouden tulevasta kehityksestä on edelleen myös suurta epävarmuutta. Yhtiö ei välttämättä pysty hyödyntämään talouden heilahtelun luomia mahdollisuuksia tai mukautumaan talouden 24

25 taantumaan tai lamaan. Edellä mainituilla seikoilla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Finanssialan sääntelyn tiukentuminen ja lisääntyminen sekä soveltamisepävarmuus saattavat vähentää Yhtiön palkkiotuottoja, kasvattaa Yhtiön kustannuksia ja aiheuttaa Yhtiölle maineriskin Yhtiö toimii säännellyllä ja valvotulla toimialalla. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, eikä uudistusten tai niiden täytäntöönpanon vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Tulevan sääntelyn sisältöön ja aikatauluihin liittyvän epävarmuuden vuoksi ei ole mahdollista ennustaa soveltuvien lakien ja määräysten kaikkia mahdollisia vaikutuksia. Vaikka Yhtiön compliance-toiminto seuraa alan sääntelytilannetta jatkuvasti, lisääntynyt sääntely ja säännösten tiukentuminen saattavat vaikuttaa Yhtiön tytäryhtiöiden liiketoiminnan hoitamiseen sekä vähentää palkkiotuottoja ja kasvattaa kustannuksia, eikä tällaisia kustannusten nousuja ole välttämättä mahdollista siirtää kokonaisuudessaan asiakkaiden kannettavaksi. Mahdolliset muutokset Yhtiön kannalta olennaisessa finanssialan sääntelyssä (kuten sijoitustuotteisiin, sijoituspalveluihin, sijoituspalveluyrityksiin, sijoitusrahastoihin tai tilintarkastukseen liittyvässä sääntelyssä), viranomaistoimenpiteissä ja viranomaisten asettamissa vaatimuksissa sekä tapa, jolla kyseisiä lakeja, säädöksiä ja toimenpiteitä pannaan täytäntöön tai tulkitaan, sekä uusien lakien ja määräysten soveltaminen ja täytäntöönpano ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mahdollisilla muutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset saattavat edellyttää Yhtiötä lisäämään hallinnollisia panostuksiaan taikka mukauttamaan liiketoimintojaan tai strategiaansa. Yhtiöön sovelletaan myös EU:n uutta vakavaraisuusasetusta (CRR). Asetuksessa säädetyn vakavaraisuuslaskennan voimaantuloon sovelletaan siirtymäaikaa, jonka tulkintaan saattaa liittyä epävarmuutta. Suoraan Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien määräysten lisäksi Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan voivat vaikuttaa välillisesti sellaiset lisämääräykset tai entistä tiukemmat määräykset, jotka koskevat Yhtiön toimintaympäristöä. Tästä esimerkkinä voidaan mainita EU:n rahoitusvälineiden markkinat direktiivin uudistaminen (2014/65/EU, ns. MiFID II), luottolaitosdirektiivi (CRD IV) ja vakavaraisuusasetus (CRR). Mikäli Yhtiö ei pysty tehokkaasti hallitsemaan sääntelyyn liittyviä riskejä, voi seurauksena olla sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. Edellä mainituilla ja muilla valvonta- ja sääntelyjärjestelmään liittyvillä riskeillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Varainhoidon kohteena olevat varat sekä palkkiotuotot voivat vähentyä Yhtiön asiakkaidensa lukuun tekemien sijoitusten heikko kehitys, kiristyvä kilpailu, muut tässä kohdassa Riskitekijät taikka muut Yhtiöstä riippumattomat syyt saattavat johtaa siihen, että nykyiset asiakkaat vähentävät sijoituksiaan, lunastavat ne kokonaan tai siirtävät varansa toisille palveluntarjoajille. Edellä mainituista syistä tai muista syistä myös uusien asiakkaiden hankinta saattaa tulevaisuudessa vaikeutua. Myös epäedullinen markkinakehitys voi johtaa Yhtiön hallinnoitavien varojen arvon laskuun ja näin hallinnoitavien varojen määrän vähenemiseen, jolloin hallinnointipalkkiot alenisivat. On myös mahdollista, että lisääntyvän kilpailun johdosta Yhtiö joutuu alentamaan hallinnointipalkkioitaan. Edellä mainituilla seikoilla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö ei välttämättä onnistu tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelussa tai tuotekehityksessä Yhtiö toimii voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla ja pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaan sekä tarjoamaan asiakkaidensa tarvitsemia palveluja ja tuotteita. Ei ole kuitenkaan varmuutta, että Yhtiö onnistuu hinnoittelussaan tai tuotekehityksessään. Ei ole varmuutta siitä, ettei nykyisille markkinoille tulisi uusia kilpailijoita tai että Yhtiö kykenisi kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisten tai mahdollisten tulevien kilpailijoidensa kanssa. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, etteivät Yhtiön kilpailijat tai markkinoiden uudet tulokkaat tuo markkinoille palveluita tai tuotteita, jotka ovat parempia tai jotka hyväksytään markkinoilla laajemmin kuin Yhtiön palvelut tai tuotteet, tai ne voivat tarjota palvelukonsepteja, joita Yhtiö ei tällä hetkellä tarjoa. Tällaisilla kilpailijoilla voi olla Yhtiötä paremmat kehitys-, markkinointi-, henkilöstö-, tekniset, talou- 25

26 delliset ja muut resurssit. Tämän seurauksena Yhtiön kilpailijat saattavat pystyä reagoimaan nopeammin uusiin teknologioihin ja muutoksiin asiakkaiden tarpeissa tai mieltymyksissä tai voivat kohdentaa mittavampia resursseja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja myyntiin. Tällaisilla kilpailijoilla voi myös olla mahdollisuuksia myydä palveluitaan edullisemmilla hinnoilla. Mikäli Yhtiö ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla ja kattavalla tuote- ja palvelutarjonnalla ja kilpailukykyisellä hinnoittelulla, se saattaa menettää markkinaosuuksiaan, mikä voi vuorostaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan Yhtiön menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin Yhtiö pystyy hankkimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä organisaation joka tasolla sekä ylläpitämään näiden henkilöiden ammattitaitoa. Lisäksi Yhtiön menestys on suurilta osin riippuvainen sen henkilöstön kyvystä luoda liiketoimintaa ja tuottaa laadukasta palvelua. Yhtiön sidonnaisasiamiehet toimivat lain nojalla Yhtiön lukuun ja sen vastuulla (katso Yhtiön liiketoimintaa koskeva sääntely Sidonnaisasiamiehet ). Sidonnaisasiamiehet ja heidän palveluksessaan toimivat sekä Yhtiön konserniyhtiöiden työntekijät voidaan rinnastaa Yhtiön työntekijöihin koskien heidän vaikutustaan Yhtiön tässä kohdassa Riskitekijät mainittuihin riskeihin. Tästä syystä maininnalla Yhtiön työntekijöistä tai henkilöstöstä tarkoitetaan tässä kohdassa Riskitekijät myös sidonnaisasiamiehiä ja heidän palveluksessaan toimivia sekä Yhtiön konserniyhtiöiden työntekijöitä, jollei ole erikseen toisin todettu. Yhtiön avainhenkilöriski liittyy erityisesti Yhtiön johtoon, mutta myös Yhtiön palveluksessa työskenteleviin asiantuntijoihin. Jos Yhtiö menettää yhden tai useamman avainhenkilön palveluksestaan tai Yhtiö epäonnistuu pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja heidän pitämisessä Yhtiön palveluksessa, voi tämä johtaa asiakkaiden menettämiseen tai muutoin estää Yhtiötä toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta toimintaansa menestyksekkäästi. Tämä riski liittyy etenkin niihin avainhenkilöihin, jotka hallinnoivat suurta osaa Yhtiön asiakassuhteista tai joilla on merkittävää kokemusta tai osaamista. Vaikka Yhtiön sen työntekijöiden kanssa solmimat työsopimukset sisältävät kilpailukieltoja, ei voi olla kuitenkaan varmuutta siitä, että se on tehokas keino ehkäistä Yhtiölle muodostuvia tappioita. Mikäli yksi tai useampi avainhenkilö päättäisi siirtyä Yhtiön kilpailijalle tai perustaa kilpailevan yhtiön, nykyiset tai mahdolliset tulevat asiakkaat saattaisivat Yhtiön sijaan käyttää tällaisten kilpailijoiden palveluita. Jos Yhtiö epäonnistuu avainhenkilöiden ja työntekijöiden rekrytoinnissa, ammattitaidon ylläpitämisessä ja henkilöiden pitämisessä Yhtiön palveluksessa, saattaa tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkoja Yhtiön operatiivisiin riskeihin kuuluu riski vahingoista, jotka aiheutuvat mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä Yhtiön toiminnassa. Esimerkkinä inhimillisestä erehdyksestä voidaan mainita asiakkaalle annetut virheelliset tiedot tälle tarjotusta palvelusta, omaisuuden- tai salkunhoitajien tekemät virhekaupat tai virheet rahastojen arvonlaskennassa. Näistä virheistä saattaa seurata Yhtiölle vahingonkorvausvastuu tai esimerkiksi Finanssivalvonnan määräämä hallinnollinen seuraamus. Operatiivisiin riskeihin kuuluu myös se, että Yhtiön henkilöstö erehdyksessä tai tahallisesti rikkoo lakia, sääntöjä ja määräyksiä tai Yhtiön sisäisiä ohjeita. Henkilöstön väärinkäytöksiä voivat olla esimerkiksi petokset, kavallukset ja kaupat, jotka ylittävät sallitut rajat tai sisältävät kiellettyjä riskejä, tai se että Yhtiöltä salataan valtuuttamattomia tai epäonnistuneita toimia. Henkilöstön väärinkäytöksiin voi kuulua myös luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöä tai ilmaisemista, jotka voivat johtaa viranomaisten määräämiin seuraamuksiin. Henkilöstön väärinkäytökset voivat aiheuttaa vahingonkorvausvastuun Yhtiölle ja merkittävää vahinkoa myös Yhtiön maineelle, mikä puolestaan voi heikentää merkittävästi Yhtiön kykyä säilyttää nykyiset asiakkuudet tai kilpailla uusista asiakkaista. Henkilöstön väärinkäytöksiä ei ole aina mahdollista estää ja havaita, ja näin ollen Yhtiön niitä vastaan toteuttamat varotoimenpiteet eivät välttämättä tehoa kaikenlaisiin tapauksiin. Täten ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenisi estämään tai havaitsemaan henkilöstön mahdolliset väärinkäytökset. Lisäksi operatiivisiin riskeihin kuuluu riski tappioista, jotka aiheutuvat mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä. 26

27 Mikä tahansa edellä mainituista seikoista voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa hallinnassa Yhtiön kyky pitää nykyiset asiakkaat uskollisina ja houkutella uusia asiakkaita saattaa heikentyä, jos Yhtiön maine vahingoittuu. Maineriskiä saattavat aiheuttaa muun muassa epäonnistumiset liiketoiminnan laajentamisessa ja yritysostoissa, epäonnistunut sijoitustoiminta, tyytymättömät asiakkaat, mahdolliset viranomaisseuraamukset ja oikeudenkäynnit, työntekijöiden virheet ja epäeettinen käyttäytyminen, työntekijöiden väärinkäytökset, epäonnistuminen laadukkaan palvelun toteuttamisessa sekä lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisessa, epäonnistunut yhteistyö sopimuskumppaneiden kanssa, tietoturvarikkomukset, yhteistyökumppaneiden virheellinen toiminta sekä vastaavat seikat. Maineriskillä voi olla toteutuessaan olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Vaikka Yhtiö pyrkii varmistamaan, että sen palvelut ovat laadultaan ensiluokkaisia ja täyttävät Yhtiötä ja sen liiketoimintaa koskevan sääntelyn asettamat vaatimukset, Yhtiön vaikutusmahdollisuuksiin kuulumattomat syyt, kuten Yhtiötä koskeva epäedullinen julkisuus olipa se tosiasioihin pohjautuvaa tai ei voivat vaikuttaa haitallisesti asiakkaiden käyttäytymiseen. Yhtiön yrityskuvan tai maineen heikkenemisellä negatiivisen julkisuuden vuoksi voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön asiakassuhteiden jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja Yhtiön asiakkaat voivat tehdä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan Tuotteita ja palveluja tarjotessaan Yhtiölle saattaa sattua virheitä tai muita asiakkaiden tyytymättömyyteen johtavia tapahtumia, joiden johdosta asiakas ei enää osta Yhtiön tuotteita ja palveluja. Palveluiden hankkimisen päättymisen taustana voi myös olla asiakkaan palvelutarpeen loppuminen tai tämän liiketoiminnan vähentymisen aiheuttama heikentynyt taloudellinen asema. Yhtiön liiketoiminnassa on mahdollista, että palveluita tarjottaessa on sattunut virheitä taikka muita asiakkaiden tyytymättömyyteen johtaneita tapahtumia, joiden seurauksena asiakas ei enää jatkossa osta Yhtiön tuotteita ja palveluita. Vaikka Yhtiö pyrkii aina täyttämään asiakassopimustensa mukaiset velvoitteet, on mahdollista että Yhtiö epäonnistuu velvoitteidensa täyttämisessä tavalla, joka johtaa mahdollisiin erimielisyyksiin ja/tai korvausvaatimuksiin asiakkailta. Tällä hetkellä merkittävä osuus Yhtiön palkkiotuotoista tulee varainhoitopalveluista, joten asiakassuhteiden menettämisellä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön tekemiin kansainvälisiin sijoituksiin liittyy poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita riskejä Yhtiö tekee asiakkaidensa puolesta ja rahastojensa kautta kansainvälisiä sijoituksia. Valuuttariskin lisäksi Yhtiö altistuu kansainvälisistä poliittisista, taloudellisista, lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista aiheutuville riskeille. Riskit saattavat toteutuessaan rajoittaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia sekä niillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa ja toteuttamisessa Yhtiön strategiaa on kuvattu tarkemmin kohdassa Tietoja Yhtiöstä ja Yhtiön Liiketoiminnasta Missio, visio, strategia ja arvot Strategia". On mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu toimivan strategian laatimisessa tai sen päivittämisessä, taikka strategian toteuttamisessa, strategiaan liittyvien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa tai strategisten riskien hallinnassa. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 27

28 Yritysjärjestelyihin, joissa Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osallisena, liittyy epävarmuustekijöitä Yhtiö voi aika ajoin toteuttaa strategiaansa tukevia yrityskauppoja. Yhtiö ei kuitenkaan välttämättä löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Yhtiön strategiaa tai muutoin sopisivat Yhtiön toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu integroimaan mahdollisen ostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa tai saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja. Mahdolliset yritysostot eivät näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai -voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Yhtiölle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin Yhtiö ei ole pystynyt varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä Yhtiön johdolta huomattavia resursseja, jolloin Yhtiön varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä. Edellä mainituilla riskeillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon, ja niistä saattaa aiheutua Yhtiölle maineriski. Yhtiön käyttämiin palveluntarjoajiin liittyy riskejä Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan luotettaviksi katsomiaan palveluntarjoajia ja noudattaa toimiluvanvaraista toimintaa ulkoistaessa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Yhtiölle keskeisiä palveluntarjoajia ovat muun muassa sidonnaisasiamiehet, rahastojen salkunhoitoa hoitavat sijoituspalveluyritykset, muut sijoituspalveluyritykset tai pankit, jotka välittävät toimeksiantoja Yhtiön toteutettavaksi tai joille Yhtiö välittää toimeksiantoja toteutettavaksi, sekä pankit, joissa säilytetään asiakasvaroja tai asiakkaiden arvopapereita. Palveluntarjoajien kyky hoitaa tehtäviään saattaa heikentyä, tai ne voivat lopettaa toimintansa. Yhtiö ei saa välttämättä tehtyä sopimuksia palveluntarjoajiensa kanssa hyväksyttävin ehdoin tai näiden tarjoamien palvelujen laatu ei ole riittävää. Virheet, rikkomukset tai laiminlyönnit palveluntarjoajien toiminnassa saattaa heijastua myös Yhtiöön etenkin mainevaikutuksen kautta. Mikä tahansa näistä seikoista saattaa vaikuttaa Yhtiön kykyyn tarjota palveluitaan tai muutoin harjoittaa liiketoimintaansa sopimus- ja muiden velvoitteidensa mukaisesti tai suunnitellulla tavalla ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja Yhtiölle. Tällä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö on riippuvainen kolmansien tahojen kehittämistä ja ylläpitämistä tietojärjestelmistä Yhtiö käyttää sekä omia tietojärjestelmiä, että kolmansien tahojen kehittämiä ja ylläpitämiä tietojärjestelmiä. Yhtiö on eräiden toimintojensa osalta riippuvainen kolmansien tahojen kehittämistä tietojärjestelmistä, joita Yhtiö käyttää esimerkiksi omaisuudenhoidossa ja asiakkuuksien hallinnassa. Vaikka Yhtiö kykenee tarvittaessa häiriötilanteissa korvaamaan osan kolmansien tahojen kehittämistä ja ylläpitämistä tietojärjestelmistä muilla järjestelyillä, Yhtiöllä on myös käytössään ohjelmistoja, joiden edelleen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavien kolmansien tahojen kyvyttömyys sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä, tai näitä koskevien sopimusten päättyminen syystä tai toisesta voi aiheuttaa keskeytyksiä Yhtiön kriittisille toiminnoille sekä tarpeen löytää korvaavia ohjelmistoja sekä järjestelmiä. Keskeytykset asiakaskriittisissä järjestelmissä voivat johtaa myös vaatimuksiin asiakkailta tai viranomaisilta. Edellä mainituilla riskeillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa Yhtiön liiketoimintaa Yhtiö tarjoamien palveluiden luonteesta johtuen Yhtiö kerää, tallentaa, käsittelee ja jakaa suuren määrän arkaluonteisia tietoja, kuten luottamuksellisia henkilötietoja asiakkaista sekä näiden varallisuudesta. Yhtiön palveluiden tuottamisen kannalta avainasemassa ovat sen käyttämien IT-järjestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien turvallinen ja keskeytymätön toiminta. Yhtiön IT-järjestelmät sekä tietoliikenneyhteydet ovat haavoittuvia verkkoturvallisuusuhille, jotka voivat aiheuttaa keskeytyksiä Yhtiön toimintaan. Yhtiöön kohdistuu kohonnut tietoturvariski muun muassa tietoturvauhkien kehittyneen luonteen, organisoidun rikollisuuden erikoistuneisuuden ja hakkereiden vuoksi. Yhtiön täytyy jatkuvasti valvoa ja kehittää tietoteknisiä verkkojaan ja tietojärjestelmiään pienentääkseen järjestelmiensä luvattoman käytön, väärinkäytön, työntekijän virheestä tai aseman väärinkäytöstä johtuvien rikkomusten, teknisten häiriöiden, tietokonevirusten, hakkerien hyökkäysten, matojen, kalasteluyritysten ja muiden vastaavien hyökkäysten, jotka on suunniteltu verkon turvallisuuden kiertämiseksi, aiheuttamaa riskiä. Tällaisilla hyökkäyksillä voi olla useita tavoitteita, jotka vaihtelevat salassa pidettävien tietojen hankkimisesta toiminnallisten häiriöiden aiheuttamiseen. Lisäksi Yhtiön asiakkaat voivat käyttää Yhtiön palveluita ja tuotteita henkilökohtaisten tai julkisten tietokoneiden ja kannettavien laitteiden kautta sekä 28

29 tallentaa ja käyttää Yhtiön sovelluksia omilla koneillaan. Näin ollen Yhtiön asiakkaille voi aiheutua vahinkoa, vaikka Yhtiön omat järjestelmät eivät olisikaan hyökkäyksen kohteena. Jos tällaisia hyökkäyksiä tai toimia tapahtuu, ne voivat mahdollistaa sen, että Yhtiön asiakkaiden pankkitilejä käytetään luvattomasti, tai ne voivat vaarantaa Yhtiön tietojärjestelmät ja mahdollistaa niihin tallennettujen Yhtiön tai sen asiakkaiden tietojen käytön, julkistamisen, katoamisen tai varastamisen. Tietojen luvaton käyttö, julkistaminen, katoaminen tai väärinkäyttö voi lisäksi johtaa siihen, että Yhtiö rikkoo tietosuojalainsäädäntöä sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi tällaisten hyökkäysten tai toimien takia asiakkaat saattavat luopua Yhtiön palveluiden tai tuotteiden käytöstä, Yhtiö voi joutua tekemään korjaavia toimenpiteitä ja Yhtiön maine voi kärsiä. Yhtiö voi myös joutua viranomaisten tutkittavaksi, saada sakkoja tai joutua oikeudenkäyntiin ja joutua maksamaan vahingonkorvauksia. Yhtiön voi myös olla tarpeen tehdä huomattavia investointeja puuttuakseen tällaisiin tapahtumiin. Vaikka tällaiset hyökkäykset tai toimet eivät ole aiheuttaneet olennaisia Yhtiön toiminnan keskeytyksiä tai Yhtiön tiedon mukaan tietoturva- tai salassa pidettävien tietojen loukkauksia ja vaikka Yhtiö pyrkii suojautumaan tällaisilta verkkoturvallisuusriskeiltä testaamalla ja kehittämällä ohjelmistoaan ja menetelmiään, ei voi olla varmuutta siitä, ettei tällaisia toiminnan keskeytyksiä tai loukkauksia tapahtuisi tulevaisuudessa. Edellä mainitut Yhtiön IT-järjestelmiin tai tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja Yhtiön asiakkaille, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Vaikeudet IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa ja päivittämisessä ja näihin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan IT-järjestelmillä sekä tietoliikenneyhteyksillä on huomattava merkitys Yhtiön liiketoiminnalle. Yhtiö turvautuu laajasti IT-järjestelmiin sekä tietoliikenneyhteyksiin työntekijöiden ja asiakkaiden välisissä vuorovaikutustilanteissa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassaan muun muassa omaisuudenhoidossa, riskienhallinnassa sekä liiketoimintojen seurannassa. Lisäksi Yhtiö käyttää IT-järjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä transaktioiden käsittelyssä, sisäisessä ja ulkoisessa raportoinnissa ja muissa Yhtiön liiketoiminnan hallintaan liittyvissä prosesseissa. Yhtiön tietojärjestelmien toiminta voi keskeytyä lukuisista syistä, kuten esimerkiksi käynnissä olevien IT-järjestelmien ja palveluntarjonnan kehittämisprojektien, kolmansien palveluntuottajien, sähkökatkosten, tietoturvaloukkausten tai suuronnettomuuksien, kuten tulipalojen ja luonnonmullistusten, sekä Yhtiön omien työntekijöiden tekemien käyttövirheiden vuoksi. Tietojärjestelmien toiminnan olennaiset keskeytymiset tai vakavat virheet voivat haitata ja heikentää merkittävästi Yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Yhtiön kyky tarjota palveluitaan riippuu sen kyvystä säilyttää, hakea, prosessoida ja hallinnoida merkittäviä tietokantoja sekä laajentaa ja päivittää sen tiedonkäsittelymenetelmiä. Säilytetyn tiedon tuhoutumisella tai katoamisella, konevialla tai tietokoneiden tai sovellusten toimintahäiriöillä, tietoliikenteen vioilla tai tulipaloilla, sähkökatkoksilla, salamoinnilla tai muilla häiriöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Vaikka Yhtiöllä on olemassa menetelmät toimintojen palauttamiseksi ja vakuutukset tällaisten tapahtumien varalta sekä niistä johtuvien riskien suojaamiseksi, ei voi olla varmuutta siitä, että vakuutukset tai tällaiset palvelut tulevat olemaan saatavissa, ne kattavat kaikki tappiot tai korvaavat asiakkaiden menettämisestä aiheutuneet kulut siltä ajalta, kun Yhtiö ei kykene tarjoamaan palveluitaan. Edellä mainitut Yhtiön ja kolmansien tahojen IT-järjestelmiin tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja Yhtiön asiakkaille. Yhtiö voi olla estynyt tekemään esimerkiksi rahavarojen siirtoja tai lakimääräisiä ilmoituksia viranomaisille sovittuina aikoina tai virheettömästi. Näiden johdosta Yhtiölle tai Yhtiön asiakkaille voi aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja Yhtiön maine voi näiden johdosta kärsiä. Yhtiölle voi myös aiheutua merkittäviä oikeudellisia kustannuksia tilanteessa, jossa se joutuu puolustautumaan siihen kohdistuvia vaatimuksia vastaan, vaikka tällaiset vaatimukset olisivatkin perusteettomia. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeenomistukseen ja hallinnointiin liittyy riskejä Konserniin kuuluu yksi konserniyhtiö, jossa Yhtiön suora tai välillinen omistusosuus on alle 100 prosenttia (EPL Rahastot Oy). Yhtiön ja kyseisen konserniyhtiön toisen osakkeenomistajan kesken on voimassa osakassopimus koskien kohdeyhtiön hallintoa, osakkeiden omistusta sekä muita osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. On myös mahdollista, että tällaisen osakassopimuksen tai muiden konserniyhtiötä koskevien sopimusten täyttämistä koskevat erimielisyydet 29

30 saattavat johtaa erimielisyyksiin koskien kohdeyhtiön hallinnointia tai osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Edellä mainituilla riskeillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia Yhtiön täytyy noudattaa sen toimintaa koskevia lakeja ja sääntelyä muun muassa yhtiölainsäädäntöön, verotukseen, työsuhteisiin, kilpailuun Suomessa. Etenkin muutokset verosääntelyssä tai verotusta koskevissa viranomaistulkinnoissa eri maissa saattavat aiheuttaa Yhtiölle taloudellisia menetyksiä tai muutoin heikentää sen taloudellista asemaa. Ei ole myöskään mahdollista sulkea pois sitä, että Yhtiö on tulkinnut toiminnassaan joitain lakeja, määräyksiä tai muuta sääntelyä väärin tai ei ole noudattanut Yhtiöön tai sen toimintaan sovellettavia lakeja, määräyksiä tai muuta sääntelyä. Mikäli Yhtiö ei kykene noudattamaan soveltuvia lakeja ja säännöksiä, voi tämä aiheuttaa Yhtiölle taloudellisia tappioita, merkittävästi heikentää Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia ja vahingoittaa Yhtiön mainetta. Yhtiön kontrollin ulkopuolella olevia olosuhteita ovat Yhtiön kannalta merkityksellisen lainsäädännön ja muun sääntelyn muutokset, viranomaisten toimenpiteet ja viranomaisten asettamat vaatimukset, samoin kuin tapa, jolla näitä lakeja, säännöksiä ja toimenpiteitä pannaan toimeen tai tulkitaan ja uusien lakien ja säännösten soveltaminen ja toimeenpano. Lisäksi uuden lainsäädännön laatimiseen voi liittyä merkittäviä epävarmuuksia koskien lopullista muotoa ja/tai sen tulkintoja. Vaikka Yhtiö seuraa ja arvioi lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutoksia, on mahdotonta ennustaa kattavasti näiden tekijöiden vaikutuksia. Yhtiön toimintaan suoraan vaikuttavien määräysten lisäksi muutokset lainsäädännössä, muussa sääntelyssä ja viranomaisten toimenpiteet voivat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden tai päämiesten liiketoimintaan tai liiketoiminnan edellytyksiin. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön menettelyt sääntelyn ja periaatteiden noudattamisessa eivät välttämättä ole aukottomia Compliance-riski on osa Yhtiön operatiivista riskiä. Compliance-riskillä tarkoitetaan ulkoisen sääntelyn, sisäisten menettelytapojen ja asiakassuhteessa asianmukaisten menettelytapojen ja eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvaa riskiä. Riskin toteutuminen voi taloudellisen menetyksen lisäksi aiheuttaa myös muita seuraamuksia (esimerkiksi yhteisösakko, erilliset velvoitteiden rikkomisesta seuraavat rikemaksut, viranomaisen antamat varoitukset ja huomautukset). Compliance-riskin toteutumisen seurauksena voi olla myös maineen tai luottamuksen heikkeneminen tai menettäminen. Yhtiö noudattaa riskienhallintaa koskevia yhteisiä periaatteita, minkä lisäksi tehokkaiden menetelmien kehittämiseen, toiminta- ja menettelytapojen noudattamisen valvomiseen ja henkilökunnan koulutukseen on johdon käsityksen mukaan varattu riittävästi voimavaroja. Tästä huolimatta ei voi olla täydellistä varmuutta siitä, että nämä toimenpiteet olisivat riittäviä operatiivisten riskien hallinnassa. Epäonnistumisella edellä mainittujen riskien tunnistamisessa, seurannassa ja hallinnassa saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiö voi epäonnistua asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvien menettelyjen noudattamisessa Yhtiön liiketoimintaan liittyvät olennaisena osana asiakkaan tunteminen, ennen sijoitustuotteen tai palvelun tarjoamista suoritettava asiakkaan soveltuvuusarviointi sekä rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön noudattaminen. Asiakkaita koskevia tietoja on säilytettävä asiakassuhteen ajan sekä viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Vaikka Yhtiö selvittää asiakkaan tiedot ja suorittaa soveltuvuusarvioinnin asianmukaisesti, on myös mahdollista, että asiakkaat antavat itsestään vääriä tietoja. Virheet asiakkaan tuntemisessa ja myös muiden edellä mainittujen asioiden noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa Yhtiölle suoria menetyksiä seuraamusten ja korvausvelvollisuuden muodossa ja epäsuoria menetyksiä maineriskin muodossa. Nämä seikat saattavat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa 30

31 Yhtiöön voidaan kohdistaa lakkoja ja muita työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytymisen ja joilla siten voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. Osa Konsernin henkilöstöstä kuuluu voimassa olevien yleissitovien työehtosopimusten piiriin. Työantajaosapuolia edustavat työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan uusia tyydyttäviä työehtosopimuksia aiempien työehtosopimusten voimassaolon päättyessä. Yhtiötä koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät myöskään välttämättä estä lakkoja tai työnseisauksia. Myös Yhtiön asiakkaisiin, palveluntarjoajiin tai yhteistyökumppaneihin kohdistuvat lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia Yhtiö voi joutua osapuoleksi tai kohteeksi oikeudenkäynneissä taikka välimies-, hallinto-, viranomais- tai muissa vastaavissa menettelyissä. Edellä mainitut prosessit ja menettelyt tai niiden uhka voivat aiheuttaa kustannuksia ja vastuita, vaatia Yhtiön johdon aikaa, aiheuttaa Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavaa epätietoisuutta sekä myös muulla tavalla vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiö on ottanut vastatakseen sen ja sen tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille sekä Yhtiön toimitusjohtajalle mahdollisista Finanssivalvonnasta annetun lain perusteella henkilökohtaisesti määrättävistä seuraamusmaksuista, joita Yhtiön vakuutusturva ei kattaisi ja jotka eivät ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiö on vakuuttanut liiketoimintansa tavanomaisilla omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksilla. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön vakuutusturva on riittävä ja vastaa alan normaalia käytäntöä. On kuitenkin mahdollista, että nämä vakuutukset eivät kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia tai ole muutoin riittävän kattavia kaikissa tilanteissa. Yhtiön tarjoamiin palveluihin liittyy riski vaatimuksista koskien sen työntekijöiden virheitä tai laiminlyöntejä. Vaikka Yhtiöllä on olemassa vastuuvakuutus, jonka se uskoo olevan riittävä, ei voi kuitenkaan olla varmuutta siitä, etteivät tulevat vaatimukset tai niihin liittyvät oikeudelliset kustannukset ylittäisi vastuuvakuutuksen summaa. Vakuutusyhtiöt voivat lisäksi kokonaan tai osittain evätä Yhtiön korvausvaatimukset tai on mahdollista, että ne eivät viime kädessä pysty täyttämään velvoitteitaan vakuutussopimuksen edellyttämällä tavalla. Kaikkiin vakuutuskorvauksiin kuuluu omavastuuosuus, ja koska on mahdollista esittää useita vahingonkorvausvaatimuksia, omavastuuosuuksien määrä saattaa olla huomattava. Vaikka Yhtiön vakuutusturva kattaisi välittömät vahingot, välilliset vahingot, kuten liikevaihdon menetys, eivät välttämättä kuulu vakuutusturvan piiriin. Sellaisten vahinkojen maksaminen, joita vakuutus ei kata, tai vakuutusmaksujen korotus voi aiheuttaa Yhtiölle maksuvelvollisuuksia, joilla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön toimintaan voi liittyä tunnistamattomia tai odottamattomia riskejä Vaikka Yhtiö noudattaa dokumentoituja ohjeita ja menettelytapoja riskien tunnistamisessa, valvonnassa ja hallinnassa, nämä eivät välttämättä ole täydellisen tehokkaita. Tästä syystä käytetyt menetelmät eivät välttämättä ennusta riskien laajuutta tulevaisuudessa, ja riskit voivat olla merkittävästi ennustettua suuremmat. Operatiivisten riskien sekä lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja työ- markkinakäytäntöihin liittyvien riskien hallinta edellyttää muun muassa ohjeita ja menettelytapoja, eivätkä nämä ohjeet ja menettelytavat välttämättä ole täysin aukottomia. Epäonnistumisella näiden riskien tunnistamisessa, seurannassa ja hallinnassa saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Rahoitusriskejä sekä taloudellisia riskejä Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja investointejaan operatiivisilla rahavirroilla sekä velkarahoituksella. Yhtiön liiketoiminta sekä velanmaksukyvyn ylläpitäminen edellyttävät riittävää rahavirtaa. Yhtiö ei välttämättä kykene tuottamaan liiketoiminnallaan riittäviä rahavirtoja Yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, Yhtiön rahoituksen 31

32 varmistamiseksi ja Yhtiön velkojen lyhentämiseksi. Lisäksi ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy turvaamaan rahoituksen riittävässä määrin ja kilpailukykyisin sopimusehdoin liiketoimintansa ja investointiensa rahoittamiseksi. Muutokset makrotaloudellisessa ympäristössä tai rahoitusmarkkinoiden yleisessä tilanteessa voivat vaikuttaa negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuudessa ja tarjolla olevan rahoituksen ehdoissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin investoida sen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen tulevaisuudessa. Mikäli Yhtiö ei saa rahoitusta kilpailukyisin ehdoin tai lainkaan, saattaa tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille Yhtiö laatii tilinpäätöksensä paikallisten vaatimusten ja Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS ). Mahdolliset tulevat muutokset sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa tai Yhtiön päätös alkaa soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS ) altistavat Yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, tilinpäätösstandardien ja kirjanpitomenetelmien muutoksiin liittyville riskeille, joilla voi olla vaikutus raportoituihin lukuihin ja jotka voivat esimerkiksi johtaa Yhtiön raportoidun velkaantumisasteen nousuun tai muutoksiin Yhtiön liikearvossa. Kyseiset vaikutukset Yhtiön raportoimiin lukuihin saattavat heikentää Yhtiön kykyä noudattaa luottojärjestelyidensä taloudellisia kovenantteja, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö ei ole tehnyt päätöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisen aloittamisesta. Yhtiön soveltamaan kirjauskäytäntöön toteutuneiden sulautumisten ja yritysjärjestelyiden yhteydessä voi liittyä riskejä Tämän Listalleottoesitteen kohdassa Eräitä taloudellisia konsernitilinpäätöstietoja on kuvattu Yhtiön kirjanpitoon Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen johdosta tehtyjä kirjauksia. Yhtiö on myös osallistunut useisiin muihin yritysjärjestelyihin tämän Listalleottoesitteen taloudellisten tarkastelukausien aikana. Yhtiö pyrkii kirjanpidossaan ja tilinpäätöksissään huolellisesti noudattamaan voimassa olevaa soveltuvaa sääntelyä ja on muun muassa Eufex Pankki Oyj:n sulautumiseen liittyvien kirjausten osalta hankkinut asiantuntijaneuvonantoa. Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä kahden lunastushinnan riitauttaneen vähemmistöosakkaan osakkeiden lunastushinta kirjattiin vasta, kun lopullinen lunastushinta oli lainvoimaisesti ratkaistu. Sovellettu kirjaamistapa vaikutti merkittävästi tilinpäätöksestä ilmenevään Yhtiön oman pääoman ja vakavaraisuuden lukuihin. On mahdollista, että noudatetun kirjaustavan vuoksi Yhtiön oma pääoma on voinut olla kirjanpidossa tilikaudella 2014 sanotun lunastushinnan verran, eli arviolta 1,9 miljoonaa euroa, todellisuutta suurempi. Valitun kirjaamistavan vuoksi Yhtiö on vuonna 2014 tehnyt muun muassa sellaisia pääoman palautuksia koskevia päätöksiä, joita Yhtiö voimassa olevan vakavaraisuussääntelyn ja Konsernin omien käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti ei tässä muodossa olisi tehnyt, mikäli lunastushinta olisi kirjattu velaksi Yhtiön kirjanpitoon sulautumisen hetkellä. Tässä kuvattujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon ja ne voivat johtaa Finanssivalvonnan määräämään hallinnolliseen seuraamukseen. Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa toimimaan siten, että sen rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenantti- ja muita ehtoja ei rikottaisi eikä siitä, että Yhtiön rahoittajat suostuvat mahdollisten tulevien sopimusrikkomusten yhteydessä neuvottelemaan rahoituksen ehtoja uudelleen vaatimatta lainojen takaisinmaksua. Ei myöskään ole takeita siitä, että Yhtiö tällaisessa tilanteessa pystyisi järjestämään uutta rahoitusta vastaavilla ehdoilla taloudellisesti järkevään hintaan tai lainkaan. Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen rikkominen ja muiden sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi siten nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Yhtiön rahoituksen jatkumisen. Kovenanttiehtojen rikkomisella voisi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön maineeseen tai Yhtiön muiden lainasopimusten erääntymiseen. Mikäli uutta rahoitusta ei pystytä järjestämään lainkaan, voivat Yhtiön mahdollisuudet jatkaa liiketoimintaa heikentyä ja Yhtiön toiminnan jatkuvuus voi vaarantua. Epäonnistuminen maksuvalmiuden ylläpitämisessä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön 32

33 Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta Yhtiöllä olisi riittävästi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. On mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu maksuvalmiutensa ylläpitämisessä. Tämä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Luottoriskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle Yhtiön luottoriski muodostuu pääosin asiakkailta perittävistä palkkioista, likvidien varojen talletuksista ja muista palkkiosaatavista. Yhtiöllä ei ole muuta merkittävää vastapuoliriskiä. Luottoriskien realisoitumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Liikearvon arvonalentumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan Yhtiö on kirjannut taseeseen merkittävän liikearvon, joka on syntynyt Yhtiön toteuttamien sulautumisten yhteydessä vuosina 2013 ja Yhtiö katsoo, että sulautumisten yhteydessä siirtyneet liiketoiminnat tuottavat Yhtiölle tuloa pitkällä aikavälillä, ja sulautumisten yhteydessä kirjattu liikearvo poistetaan suunnitelman mukaisin poistoin 20 vuodessa. Yhtiön liikearvo oli 4,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 64 prosenttia Yhtiön omasta pääomasta On mahdollista, että sulautumisissa siirtyneiden liiketoimintojen tulonodotuksissa tapahtuu tulevaisuudessa olennaisia muutoksia, jolloin Yhtiö voi joutua arvioimaan poistoaikaa uudestaan tai kirjaamaan silloin osan jäljellä olevasta liikearvosta tai silloin jäljellä olevan liikearvon kokonaisuudessaan alas. Tällöin on mahdollista, että tehtävillä alaskirjauksilla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Pro forma -tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Yhtiön historiallisesta taloudellisesta asemasta Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, jotka on sisällytetty tähän Listalleottoesitteeseen, on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Niiden on tarkoitus esittää, millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos olisi ollut vuonna 2014, jos tarkemmin kohdassa Tietoja Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta Historia kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautuminen olisi toteutettu kauden alussa. Niitä ei kuitenkaan tule käyttää pohjana ennustettaessa Yhtiön liiketoiminnan kehitystä tai tulosta millään tulevalla ajanjaksolla tai minään tulevana ajankohtana. Pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat Yhtiön taloudellisiin tietoihin ja niihin on tehty tiettyjä sanottuun sulautumiseen liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty tarkemmin jäljempänä kohdassa Pro forma -taloudelliset tiedot. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, mutta sulautumisen tosiasialliset vaikutukset olisivat saattaneet poiketa tässä Listalleottoesitteessä esitetystä, minkä seurauksena tilintarkastamattomissa pro forma -tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos voi poiketa toteutuneesta. First Northissa listautumiseen, Listautumisantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä riskejä Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta, eikä voida taata, että Yhtiön listautuminen First Northiin toteutuisi Vaikka Yhtiö katsoo täyttävänsä kaikki listautumisen edellytykset, jos Listautumisanti päätetään toteuttaa, ei ole takeita siitä, ettei listautuminen viivästyisi tai toteutuisi lainkaan esimerkiksi viranomaisten tai First Northin asettamien vaatimusten vuoksi. Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa Yhtiö on luonut Listautumisannin valmisteluvaiheessa tarpeellisia toimenpiteitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat hallinnollisten ja taloudellisten tehtävien sekä riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen suorittamisen ja täten mahdollistavat Yhtiön toimimisen itsenäisenä First Northiin listattuna yhtiönä. On kuitenkin mahdollista, että kyseisten toimintojen ja prosessien toteuttaminen ja henkilökunnan sopeuttaminen vie enemmän resursseja kuin on suunniteltu, eikä kyseisiä tehtäviä kyetä toteuttamaan samanlaatuisina kuin aiemmin tai kyseiset toiminnot keskeytyvät. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa ja järjestämisessä sekä näiden toimintojen ylläpitämisessä kokonaan tai osittain, tai että näiden toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyy lisäkustannuksia, joita ei kyetä ottamaan huomioon Listalleottoesitteen päivämääränä. Tiukat tiedotusaikataulut ja riippuvaisuus tietojärjestelmistä ja avaintyöntekijöistä voi asettaa haasteita taloudellisen ja muun tiedon oikeellisuuden sekä kyseisten tietojen oikea-aikaisen julkaisemisen osalta. Mikäli Yhtiön julkaisemat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten 33

34 vastaisiksi, Yhtiö voi menettää sijoittajiensa ja muiden sidosryhmiensä luottamuksen ja Yhtiölle saattaa tulla seuraamuksia kyseisten tekojen osalta. Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimääräisesti Mikäli Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti ja Listautumisanti päätetään siitä huolimatta toteuttaa, tämä saattaisi vaikuttaa Yhtiön kykyyn kehittää liiketoimintaansa suunnitelmansa mukaisesti, millä saattaisi olla vaikutus Yhtiön tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tästä johtuen myös Yhtiön osakkeiden markkinahinta voisi laskea alle Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnan. Yhtiön osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, Yhtiön osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan Yhtiön osakkeilla ei ole ennen niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi käyty kauppaa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, eikä ole mitään varmuutta siitä, että Listautumisannin jälkeen osakkeille syntyy aktiiviset ja likvidit markkinat. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeisiin sijoittamisessa on yleisesti katsottu olevan suurempi riski kuin sijoituksissa Helsingin Pörssin pörssilistalla olevien yhtiöiden osakkeisiin, sillä markkinapaikka on pieni ja toimijoita vähemmän. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla huonot. Yhtiö on tehnyt sopimuksen Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on edistää Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja pienentää Yhtiön listattujen osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa. Tästä huolimatta osakkeen likviditeetti saattaa olla alhainen, millä saattaa olla haitallinen vaikutus osakkeiden arvoon. Myös sijoittajan mahdollisuus myydä omistuksensa Yhtiössä saattaa heiketä tässä tilanteessa. Lisäksi Tarjottavat Osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena merkintäaikana eikä Listautumisannissa merkittyjä Tarjottavia Osakkeita voi myydä ennen merkintäajan päättymistä ja kaupankäynnin alkamista First Northissa. Yhtiön osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi Yhtiön kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Yhtiö ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan hintavaihtelua. Lisäksi kansainväliset osakemarkkinat ovat ajoittain kohdanneet merkittäviä hinta- ja volyymivaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Myös yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samantyyppisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus osakkeiden arvoon, markkinoihin ja likviditeettiin. Yhtiön osakkeiden hinta ja likviditeetti osakemarkkinoilla saattavat ajoittain vaihdella huomattavasti Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuuden näkymistä riippumatta. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat joskus alittaa osakemarkkinoiden, markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Yhtiö ei pysty mainittua hintavaihtelua ennakoimaan tai arvioimaan ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi nousta yli tai laskea alle Merkintähinnan. Minkä tahansa mainitun tekijän toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Yhtiön osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin, Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Yhtiöllä on kolme omistajatahoa, jotka omistavat tämän Esitteen päivämääränä jokainen yli kymmenen prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhteensä 83,49 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista on A-sarjan osakkeita ja B- sarjan osakkeita. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet ovat Yhtiön B-sarjan osakkeita. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan, edellä mainitut suuret osakkeenomistajat omistavat noin 74,87 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ja 83,74 prosenttia äänistä Listautumisannin jälkeen. On mahdollista, että jos yksi tai useampi kyseisistä suurimmista omistajista päättää luopua A-sarjan osakkeistaan, ja joku tai jotkut jäljelle jäävistä suuremmista osakkeenomistajista hankkii kyseiset osakkeet, jolloin äänivalta keskittyy 34

35 edelleen. Suurimpien osakkeenomistajien suhteellinen äänivalta kasvaa myös kun muut A-sarjan osakkeenomistajat muuntavat omistamiaan A-osakesarjan osakkeita B-osakesarjan osakkeiksi. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä muiden osakkeenomistajien intressien kanssa. Yhtiön yhtiökokouksissa päätettäviä merkittäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätösten hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamisesta ja osinkojen maksamisesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen. Intressien mahdollisilla eroavaisuuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. Edelleen omistuksen keskittyneisyys voi viivästyttää tai estää määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä ja vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. Yhtiö ei välttämättä kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia Osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa, mikäli Yhtiön toimiluvan edellyttämän vakavaraisuuden säilyttämiseksi hallitus esittää vähäisempää varojen jakamista. Mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, pääomavaatimuksista, investointitarpeista ja muista tekijöistä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiölle osingonjakopolitiikan, katso Osingot ja osinkopolitiikka. Osakeyhtiölain ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä mahdollisesta osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa, mitätöidä tai muuttaa paitsi kohdassa First North -listautumisannin ehdot mainituissa poikkeustapauksissa. Tarjottavat Osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, ellei Listautumisannin ehdoista muuta johdu. Näin ollen sijoittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin Listautumisannin lopullinen tulos on tiedossa. Lisäksi on huomioitava, että Tarjottavat Osakkeet siirretään sijoittajille vasta sen jälkeen, kun merkintäaika on päättynyt. Tarjottavista Osakkeista ei välttämättä voi luopua ennen kuin ne on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavista Osakkeiden arvoa ja laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta sekä osakkeisiin liittyvää äänioikeutta Yhtiön merkittävä uusien osakkeiden liikkeeseenlasku tai sen osakkeenomistajien merkittävä Yhtiön osakkeiden myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, voivat vaikuttaa haitallisesti osakkeiden markkina-arvoon ja Yhtiön kykyyn hankkia tulevaisuudessa varoja osakeantien avulla. Lisäksi jos osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa merkintäoikeusanneissa, tai mikäli Yhtiö toteuttaa suunnattuja osakeanteja, osakkeenomistajien suhteellinen omistus ja osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien kokonaisosuus voi laimentua. Yhtiö ja Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan 365 päivän aikana. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti nämä eivät (a) ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön A-sarjan osakkeita sekä (b) ilman Yhtiön hallituksen ja Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön B-sarjan osakkeita tai käytä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi (lock-up). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (Elite Partners Oy (Kari Juurakon määräysvaltayhtiö), Nousukaari Oy (Jouni Kaarian ja Janne Niemisen määräysvaltayhtiö), Daniel Pasternack ja Rami Niemi) ovat edellä mainitun lisäksi sitoutuneet olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän 35

36 jälkeen porrastetusti siten, että A-osakkeet voidaan konvertoida B-osakkeiksi täysimääräisesti vasta Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 89,7 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Edellä mainittujen aikarajojen jälkeen Yhtiön voi laskea liikkeeseen osakkeita ja nykyiset osakkeenomistajat voivat myydä osakkeita tai muuntaa A-sarjan osakkeitaan B-sarjan osakkeiksi. Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti tai muuntaminen taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä tai muuntamisia saattaa tapahtua tulevaisuudessa, voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon ja Yhtiön kykyyn hankkia tulevaisuudessa varoja osakeantien avulla. Yhtiön kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa osakkeenomistajien osakkeiden arvon mitätöimiseen joko kokonaan tai osittain Mikäli Yhtiö ajautuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, Rahoitusvakausvirasto tai muu toimivaltainen kriisinratkaisuviranomainen voi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) mukaisesti laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä asettaa Yhtiön selvitystilaan tai kriisinhallintaan, jolloin osakkeenomistajat vastaavat aina ensisijaisesti Yhtiön tappioista ja osakkeenomistajien osakkeet voidaan jopa mitätöidä kokonaan. Yhtiöön saatetaan kriisinratkaisussa soveltaa myös muita laissa määriteltyjä kriisinratkaisukeinoja, joita ovat muun muassa sijoituspalveluyrityksen osakkeiden lunastaminen niiden omistajilta ja edelleen luovuttaminen taikka yhtiön varojen ja velkojen edelleen luovuttaminen, ja yhtiön toiminnan lopettaminen laissa tarkoitetun liiketoiminnan luovutuksen, väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön kautta. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyy riski siitä, että Yhtiön vakavien taloudellisten vaikeuksien johdosta mahdollisesti aloitettavassa kriisinratkaisumenettelyssä osakkeenomistajat voivat menettää osakkeen arvon kokonaan tai niiden arvo saattaa alentua merkittävästi. Näiden riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan, ellei heidän omistustaan ole väliaikaisesti rekisteröity heidän nimiinsä Euroclear Finland Oy:ssä ( Euroclear Finland ) ennen Yhtiön yhtiökokousta. Yhtiö ei voi taata, että sen hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat vastaanottavat yhtiökokouskutsun ajoissa ohjeistaakseen heidän tilinhoitajiansa joko väliaikaisesti rekisteröimään heidän osakkeensa tai muutoin käyttämään heidän äänioikeuttaan omistajien haluamalla tavalla. Katso First North ja arvopaperimarkkinat Arvoosuusjärjestelmä. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa suhteessa tiettyjä merkintäetuoikeuksia laskettaessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopapereita. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan kotimaassaan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi. Tämä voi laimentaa näiden osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä. 36

37 MUITA TIETOJA ESITTEESTÄ Tulevaisuutta koskevat lausumat Esitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Esitteen jaksoissa Tiivistelmä, Riskitekijät, Tietoja Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät sekä muualla Esitteessä. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Yhtiöön, kuten eräät Yhtiön itselleen asettamat taloudelliset tavoitteet, että niihin sektoreihin ja toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia pyrkiä, ennakoida, olettaa, uskoa tulla, jatkua, voida, arvioida, odottaa aikoa, saattaa, suunnitella, ennustaa, tavoitella, tähdätä, tahtoa, tai muita vastaavia ilmaisuja ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, joiden seurauksena Yhtiön todellinen tulos tai liiketoiminnan tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa Riskitekijät, joka tulee lukea yhdessä muiden tämän Esitteen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Lisäksi vaikka Yhtiön liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, joilla Yhtiö toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Esitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. Kaikki Esitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista, ja niihin liittyy Esitteessä mainittuja ja muita riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan Esitteen päiväyksen mukaista tilannetta ja Yhtiön todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius voivat poiketa olennaisesti siitä, mitä on kuvattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Yhtiö ei tule päivittämään tai arvioimaan Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Yhtiön tai Yhtiön puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa erityisesti huomioon Esitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta Yhtiön todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius voivat poiketa ennakoidusta. Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Tällaiset Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Esitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä osakepääomasta on laskettu Kaupparekisteriin Esitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella. Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen Yhtiön tilintarkastetut taloudelliset tiedot päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä tilintarkastetut tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu FAS:in mukaisesti. Yhtiöllä ei ole IFRS-muotoisia tilinpäätöstietoja. Yhtiön tilinpäätökset tilikausilta 2014 ja 2013 on tilintarkastanut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt KHT Mikko-Petri Sillanpään päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiö tulee jatkossa raportoimaan taloudelliset tietonsa puolivuosittain. Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pääosin pyöristetty. Siten Esitteen taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 37

38 Esitteen saatavilla olo Esite on saatavilla painettuna versiona alkaen Listautumisannin merkintäpaikoista eli Yhtiön toimipisteistä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa ja Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Esite on lisäksi saatavilla sähköisenä Yhtiön internetosoitteesta alkaen. Verkkosivuston tiedot eivät kuulu esitteeseen Esite ja siihen mahdollisesti tehtävät täydennykset, jotka tulevat osaksi tätä Esitettä, julkistetaan Yhtiön verkkosivustolla. Muut Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot, pois lukien tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat, jotka on mainittu kohdassa Nähtävillä olevat tiedot ja viitatut asiakirjat, eivät ole osa Esitettä eikä sijoitusta Tarjottaviin Osakkeisiin harkitsevien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. Sovellettava laki Esitteeseen sekä Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia, ja kaikkia edellä mainittuja koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. 38

39 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET, NEUVONANTAJAT JA TILINTARKASTAJAT Yhtiö Elite Varainhoito Oyj Osoite: Eteläesplanadi 22 A Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Yhtiön hallituksen jäsenet Nimi Kari Juurakko Janne Nieminen Jouni Kaaria Daniel Pasternack Rami Niemi Juha Tynkkynen Asema Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Hallituksen jäsenten työosoite on Eteläesplanadi 22 A, Helsinki. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy Osoite: Mannerheimintie 8 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Borenius Oy Osoite: Eteläesplanadi 2 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki Tilintarkastaja KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja: Mikko-Petri Sillanpää, KHT Osoite: Töölönlahdenkatu 3 Postinumero ja toimipaikka: Helsinki 39

40 VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA Yhtiö vastaa tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö ja sen hallitus vakuuttavat varmistaneensa riittävän huolellisesti, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 40

41 LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Esite saatavilla Merkintäaika alkaa Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan Merkintäaika päättyy Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta) Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta) Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)

42 FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Yhtiön toimintaa on tarkoitus laajentaa orgaanisesti lisäämällä resursseja myyntiin sekä asiakashankintaan. Toisena kasvun lähteenä Yhtiön strategiassa on yrityskaupat. Lisäksi Yhtiön toimintaa kasvatetaan laajentamalla palvelukonsepteja. Listautumisannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa. Yhtiön johto arvioi, että Listautumisantiin liittyvät Yhtiön kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Taloudellisen neuvonantajan palkkio on osittain sidottu Listatutumisannissa hankittavien varojen määrään. Listautumisannin nettotuottojen arvioidaan olevan yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. 42

43 FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ( Tarjottavat Osakkeet tai Antiosakkeet ) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tämän Esitteen päivämäärällä Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista on A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämän Esitteen kohdassa Ohjeita sijoittajille on annettu ohjeita Tarjottavien Osakkeiden merkinnän suorittamiseksi. Nämä ohjeet eivät muodosta osaa Listautumisannin ehdoista. Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään Yhtiön uutta B-sarjan osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään Antiosaketta. Listautumisannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi ja Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ( First North ). Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen ( A- sarjan osaketta ja B-sarjan osaketta). Tarjottavia Osakkeita voidaan tarjota myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) poikkeusten mukaisesti Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa institutionaalisille sijoittajille, jotka ovat kokeneita sijoittajia sekä institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Listalleottoesitteeseen liittyviä tietoja". Luovutusrajoitukset (Lock-up) Yhtiö ja Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan 365 päivän aikana. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti nämä eivät (a) ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön A-sarjan osakkeita sekä (b) ilman Yhtiön hallituksen ja Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön B-sarjan osakkeita tai käytä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi (lock-up). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (Elite Partners Oy (Kari Juurakon määräysvaltayhtiö), Nousukaari Oy (Jouni Kaarian ja Janne Niemisen määräysvaltayhtiö), Daniel Pasternack ja Rami Niemi) ovat edellä mainitun lisäksi sitoutuneet olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön 43

44 B-sarjan osakkeiksi Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän jälkeen porrastetusti siten, että A-osakkeet voidaan konvertoida B-osakkeiksi täysimääräisesti vasta Listautumisannin jälkeen Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista on noin 89,7 prosenttia ja osuus äänistä on noin 99,4 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Merkintähinta Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ( Merkintähinta ) on 5,00 euroa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta. Merkintäaika Listautumisannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yhtiöön, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ-, palvelus- tai sidonnaisasiamiessuhteessa oleva taikka tällaisen henkilön Arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 :n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa ( Merkintäpaikka ). Listautumisantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta. Listautumisantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikassa. Sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta, antavat merkintäsitoumukset Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen Merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkintävarausmaksun kohdassa First North -listautumisannin ehdot - Tarjottavien Osakkeiden maksu kuvatulla tavalla. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset Merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain alla kohdassa "First North -listautumisannin ehdot - Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäismääriä. Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava kohdassa Ohjeita sijoittajille esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden maksu 44

45 Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa merkintävarausmaksu Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kun sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen alle Tarjottavasta Osakkeesta. Merkintävarausmaksu tulee olla maksettuna ja näkyä Yhtiön pankkitilillä merkintäajan viimeisenä päivänä kello mennessä, tai mikäli Yhtiö keskeyttää merkintäajan tai pidentää merkintäaikaa, tätä koskevassa yhtiötiedotteessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Merkintähinta. Merkintähinta on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Vähintään Tarjottavaa Osaketta koskevan merkintäsitoumuksen antavat sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön pankkitilillä viimeistään kello 16.00, mikäli merkintäaikaa ei keskeytetä, jolloin maksun tulee olla Yhtiön pankkitilillä kahden (2) pankkipäivän kuluessa merkintäsitoumuksen hyväksymisestä. Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen merkintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen taikka olla hyväksymättä merkintäsitoumusta. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle sijoittajalle pyritään allokoimaan vähintään 100 osaketta merkintäsitoumusten antamisjärjestyksessä, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii jakamaan jäljellä olevat osakkeet sijoittajien kesken merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikista hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen Merkintähinta palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen allokaatiopäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettavalle Merkintähinnalle ei makseta korkoa. Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät Esitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa Kyseisessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille Merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Yhtiön verkkopalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa Merkintäpaikassa. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, Merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta seitsemän (7) pankkipäivän sisällä Merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat 45

46 maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Oikeus peruuttaa Listautumisanti Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Listautumisantia koskevat päätökset ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiön hallitus päättää arviolta Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta sekä internetissä osoitteessa Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sellaisten hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien, jotka ovat maksaneet Tarjottavat Osakkeet kohdan First North -listautumisannin ehdot - Tarjottavien Osakkeiden maksu mukaisesti, arvo-osuustileille arviolta Omistus- ja osakasoikeudet Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B- sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta Yhtiön B-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ELVHB ja ISIN-koodi FI First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy. Markkinatakaussopimus Yhtiö on tehnyt sopimuksen Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa Yhtiön listattujen osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on edistää Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja pienentää Yhtiön listattujen osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 46

47 Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa Listalleottoesitteeseen liittyviä tietoja. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen. Saatavilla olevat asiakirjat Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, Helsinki. Muut seikat Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. Sovellettava laki Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 47

48 OHJEITA SIJOITTAJILLE Tarjottavien Osakkeiden merkintä arvo-osuusjärjestelmään Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Tämän johdosta merkintäsitoumuksen tekijällä on oltava suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajaksi nimetyssä yhteisössä arvo-osuustili, jonka tiedot on ilmoitettava merkintäsitoumusta annettaessa. Merkintäsitoumusta annettaessa ei saa käyttää toisen nimissä olevaa arvo-osuustiliä. Yhteisöjen merkintä Listautumisantiin osallistuvien yhteisöjen on Merkintäpaikalla esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintäsitoumuksen antaneella yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen yhteisön puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa tai yhteisö on ottanut käyttöön Osakeyhtiölain mukaisen yleistoimialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha voimassa oleva kaupparekisteriote. Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä yhteisö ole ottanut käyttöön edellä tarkoitettua yleistoimialaa, on merkintäsitoumuksen tekijän toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhan voimassa olevan kaupparekisteriotteen lisäksi ote Tarjottavien Osakkeiden merkintää koskevasta yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta. Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa yhteisöä käy muutoin ilmi joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus. Mikäli valtakirjaa, yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otetta tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena. Merkintä asiamiehenä Listautumisannissa merkintäsitoumuksen voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkintäsitoumuksen antamiseen. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena. Toimenpidemaksut Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen antamisesta eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai maksuja. Tilinhoitaja voi veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä. Verotus Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien sijoittajien verotukseen liittyviä asioita on kuvattu kohdassa Verotus Suomessa. Tarkemmat ohjeet Merkintäpaikalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. 48

49 OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet Yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta kuitenkin niin, että Yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan ja Yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta. Näin Yhtiön omat varat ja maksuvalmius pidetään jatkuvasti korkealla tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä osaketuotto on 5 % osakkeen hinnasta Listautumisannissa. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Yhtiön päättyneeltä kuuden kuukauden kaudelta välitilinpäätöksen perusteella sekä ja päättyneiltä tilikausilta maksaman osingon määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisäksi taulukossa on esitetty päättyneellä kuuden kuukauden kaudella sekä ja päättyneillä tilikausilla Yhtiön maksaman pääomapalautuksen määrä. Vastaavat osakekohtaiset määrät on laskettu tämän Listalleottoesitteen päivämääränä liikkeeseenlasketuille osakkeille, joita on yhteensä kappaletta (tuhatta euroa) (tuhatta euroa) (tuhatta euroa) Osinko 499,5 - - Pääomapalautus , ,0 Yhteensä 499, , ,0 (euroa) (euroa) (euroa) Osinko/osake 0, Pääomapalautus/osake - 0,81 0,16 Yhteensä 0,06 0,81 0,16 49

50 PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus Seuraava taulukko tulee lukea yhdessä kohtien Eräitä taloudellisia konsernitilinpäätöstietoja ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät sekä tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön konsernitilinpäätösten ja Yhtiön päättyneen kuuden kuukauden jakson tilintarkastetun osavuosikatsauksen kanssa. Tuhatta euroa Toteutunut (tilintarkastamaton) Lyhytaikaiset korolliset velat Takaamattomat/vakuudettomat... 0 Taatut/vakuudelliset... 0 Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä... Takaamattomat/vakuudettomat... 0 Taatut/vakuudelliset ,2 Yhteensä ,2 Oma pääoma Osakepääoma ,9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,0 Omien osakkeiden lunastusrahasto* ,0 Kertyneet voittovarat ,6 Vähemmistön osuus... 9,1 Yhteensä ,6 Oma pääoma ja korolliset velat ,9 Nettovelkaisuus Rahat ja pankkisaamiset ,8 Rahoitusarvopaperit... 0 Lyhytaikaiset korolliset velat... 0 Lyhytaikaiset korolliset velat (netto) ,8 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta ,2 Joukkovelkakirjalainat ,0 Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä ,2 Nettovelkaantuneisuus ,4 * Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan. Edellä esitettyjä tietoja lukiessa tulee ottaa huomioon alla esitetyt jälkeen Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa tapahtuneet muutokset. Lokakuussa 2015 Yhtiö jakoi osinkoa yhteensä ,52 euroa. Osinko jaettiin kertyneistä voittovaroista. Syyskuussa 2015 Yhtiö laski liikkeelle uutta Yhtiön A-sarjan osaketta optio-oikeuksien perusteella. Optiooikeuksien nojalla merkittyjen osakkeiden merkintähinta on 2,87 euroa (osinkokorjattu) A-sarjan osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta, ,55 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Syyskuussa 2015 Yhtiö toteutti maksullisen osakeannin, jolla Yhtiön henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille suunnattiin Yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet suunnattiin 4,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta, euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kesäkuussa 2015 Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön osakepääoman alentamisesta ,76 eurolla ja osakepääoman alentamisesta kertyneiden varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen ja näiden siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon toteutettiin lokakuussa

51 Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa ja vapaa oma pääoma ,12 euroa. Muutokset kasvattavat omaa pääomaa ja rahavaroja ,03 eurolla. Yhtiön velkaantuneisuudessa tai omassa pääomassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia jälkeen. Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut esitetään seuraavassa taulukossa: Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) Vuokravastuut ,1 Leasingvastuut ,8 Yrityskiinnitykset ,0 Takaukset ja pantit ,0 Yhteensä ,9 Yhtiön vuokra- ja leasingvastuut ovat tavanomaisia toimistovuokrasopimuksiin sekä laite- ja autoleasing-sopimuksiin liittyviä vastuita. Yhtiön antamat yrityskiinnitykset ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä nostetun lainan ja tililimiitin vakuutena. Lisäksi Yhtiön tytäryhtiö Elite Vakuutuspalvelu Oy on antanut euron pantin, joka liittyy sen ottamaan vastaavan suuruiseen lainaan. Yhtiö on lokakuussa 2015 solminut uuden toimistovuokrasopimuksen, josta Yhtiölle aiheutuu 8,9 tuhannen euron vuokravastuu. Yhtiön sopimusvastuissa ja taseen ulkopuolisissa vastuissa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia jälkeen. 51

52 ERÄITÄ TALOUDELLISIA KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitettävää yhteenvetoa Yhtiön tilinpäätöstiedoista ja taloudellisista tiedoista tulee tarkastella yhdessä tämän Listalleottoesitteen kohdan Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät sekä Yhtiön päättyneen kuuden kuukauden jakson tilintarkastettujen taloudellisten tietojen ja tilintarkastamattomien taloudellisten tietojen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä ja päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. Otsikoiden Tuloslaskelma, Rahavirtalaskelma, Tase ja Tunnusluvut alla esitetyt tiedot ovat peräisin tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyistä Yhtiön tilintarkastetuista taloudellisista tiedoista päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta, lukuun ottamatta tiettyjä tunnuslukuja, jotka perustuvat Yhtiön Listalleottoesitettä varten erikseen laatimiin laskelmiin. Eufex Pankki Oyj on sulautunut Yhtiöön Yhtiö on Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä kirjannut sulautumisvastikkeena annettujen uusien osakkeiden merkintähinnan 9,0 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Yhtiön yhtiökokous päätti yhteensä 3,6 miljoonan euron osakepääoman korotuksesta, joka rekisteröitiin samana päivänä kuin sulautumisen täytäntöönpano eli Sulautuneelta yhtiöltä siirtyneitä nettovaroja käytettiin siten välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Yhtiön osakepääoman korotukseen. Samoin Yhtiön hallitus päätti käyttää sulautuneelta yhtiöltä siirtyneistä nettovaroista 5,4 miljoonaa euroa tappioiden kattamiseen. Koska sekä osakepääoman korotus että tappioiden kattaminen on tehty sulautumisen päivämäärällä , sulautuneelta yhtiöltä siirtyneet nettovarat on kirjattu Yhtiön osakepääoman korotukseen ja tappioiden kattamiseen Yhtiön päätösten mukaisesti. Kaksi sulautuvan yhtiön osakasta vastusti sulautumista eikä heille näin ollen suoritettu sulautumisvastiketta Vastustaneiden osakkaiden omistuksessa olleiden Eufex Pankki Oyj:n osakkeiden määrä oli osaketta. Kirjanpitoon ei tehty varausta koskien näiden osakkeiden tulevaa lunastushintaa ennen kuin asian käsittely oli saatu päätökseen. Kahden sulautumista vastustaneen osakkeenomistajan osakkeista suoritettiin toukokuussa 2015 lainvoimaiseksi tulleen välitystuomion mukainen lunastushinta 1,9 miljoonaa euroa. Lunastushinta korkoineen ja siihen liittyvine kuluineen, yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, kirjattiin kirjanpitoon oman pääoman vähennykseksi kesäkuussa Sijoituspalveluyrityksen liikevaihdolla tarkoitetaan tuloslaskelman erää sijoituspalvelutoiminnan tuotot. Osakekohtaisia tunnuslukuja lukiessa tulee ottaa huomioon, että Yhtiön liikkeeseenlaskettuna olevien osakkeiden määrä on muuttunut merkittävästi jälkeen johtuen osakkeiden jakamisesta elokuussa sekä osakeannista syyskuussa. Osakemäärän muutokset on kuvattu osiossa Osakkeet ja Osakkeenomistajat. Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille lasketut osakekohtaiset osingot ja pääomanpalautukset on esitetty kohdassa Osingot ja osinkopolitiikka. 52

53 TULOSLASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiotuotot , , , ,9 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista... 17,5 0,0 0,0 0,0 Korkotuotot... 49,7 0,0 0,8 6,3 Liiketoiminnan muut tuotot... 7,0 5,7 11,6 40,5 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot yhteensä , , , ,7 Palkkiokulut , , , ,2 Korkokulut ,4-1,8-9,1-0,3 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,9 Eläkekulut ,4-204,6-443,7-203,2 Muut henkilösivukulut ,1-48,9-104,9-36,0 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,1 Muut hallintokulut ,3-816, , ,7 Hallintokulut yhteensä , , , ,9 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta... -0,8 0,0-1,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,6-155,7-380,3-144,9 Liiketoiminnan muut kulut ,9-426,7-882,0-510,9 Liikevoitto / -tappio ,6-129,1 485,4 518,5 Tuloverot ,3 13,5-15,9 387,6 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta... -6,3 12,4-1,9-4,4 Tilikauden voitto/tappio ,0-103,2 467,6 901,8 53

54 RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ,0-103,2 467,6 901,8 Oikaisut tilikauden tulokseen Suunnitelman mukaiset poistot ,5 155,7 381,9 144,9 Muut oikaisut... 0, ,8 36,4 0,0 Vähemmistöosuus... -5,3-11,7 2,6 4,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 1,8-8,3-6,0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset , , ,6-773,2 Pitkäaikaiset korottomat liikesaamiset...2,2-22,8-26,2-24,6 Koroton lyhytaikainen velka ,8 975, ,9 346,8 Koroton pitkäaikainen velka... 0,0 0,0 537,0-13,1 Maksetut korot ,4-1,8-9,1-0,3 Saadut korot... 49,7 0,0 0,8 6,3 Liiketoiminnan nettorahavirta , ,9 505,0 587,0 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,6 Myönnetyt lainat... 0,0 0,0 0,0-8,0 Ostetut konserniyhtiöt...0,0-7,0-584,5-34,5 Investointien nettorahavirta , , , ,1 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti , , , ,0 Omien osakkeiden hankkiminen* ,9 0,0 0,0 0,0 Varojen jako... 0, , ,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,2 140,4 537,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut... 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta , , , ,0 Rahavarat kauden alussa ,4 425,1 425,1 45,2 Rahavarat kauden lopussa ,6 683,3 289,4 425,1 Rahavarojen muutos... 92,3 258,2-135,7 379,9 * Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan. 54

55 TASE * 2014* 2013 Tuhatta euroa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Vastaavaa Käteiset varat... 0,0 0,0 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta ,7 683,3 289,4 425,1 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo... 5,7 8,2 6,5 0,0 Liikearvo , , , ,7 Muut pitkävaikutteiset menot ,1 255,7 306,0 14,1 Aineelliset hyödykkeet ,1 176,0 172,2 82,1 Muut varat Myyntisaamiset , , ,5 738,0 Muut ,3 605,4 543,5 148,7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot ,1 68,0 171,4 76,6 Laskennalliset verosaamiset ,3 438,5 407,2 394,4 Vastaavaa yhteensä , , , ,7 Vastattavaa Vieras pääoma Velat luottolaitoksille ,2 140,4 337,0 0,0 Muut velat Ostovelat ,3 559,7 895,4 117,9 Muut ,7 85,8 325,1 78,3 Siirtovelat ja saadut ennakot ,0 962,5 928,6 436,0 Vieras pääoma yhteensä , , ,1 632,2 Oma pääoma Osakepääoma , , ,9 730,0 Ylikurssirahasto... 0,0 0,0 0,0 875,0 Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,4 Omien osakkeiden lunastusrahasto** ,9 0,0 0,0 0,0 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ,6-370,4-333, ,0 Tilikauden voitto (-tappio) ,0-103,2 467,6 901,8 Oma pääoma yhteensä , , , ,2 Vähemmistöosuus... 9,6 0,6 14,9 12,4 Vastattavaa yhteensä , , , ,7 * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Erän sisältö liittyy sulautumisesta seuranneeseen vähemmistön osakkeiden lunastukseen. Erä ei liity omien osakkeiden hankintaan. 55

56 KONSERNIN VAKAVARAISUUS Tuhatta euroa (tilintarkastamaton) Maksettu oma pääoma 4 698,9 Rahastot 474,0 Aineettomat hyödykkeet ,6 Laskennalliset verosaamiset -401,3 Edellisvuosien kertyneet voittovarat 425,5 Tilikauden voitto 1 128,2 Ei hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista -500,0 Ydinpääoma (CET1) 1 393,6 Ensisijainen pääoma (T1) 1 393,6 Omat varat yhteensä (TC) 1 393,6 Riskipainotetut varat yhteensä (Kokonaisriski) ,7 josta luottoriskin osuus 4 358,2 josta operatiivisen riskin osuus ,6 Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 9,0 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 9,0 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 9,0 % Yhtiö raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna Listalleottoesitteessä esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja ja sisältävät ainoastaan Konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (Elite Varainhoito Oyj ja Elite Rahastohallinto Oy). Tässä esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut eroavat Yhtiön tilintarkastetuissa taloudellisissa tiedoissa päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta esitetyistä vakavaraisuussuhdeluvuista, sillä näissä esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut on esitetty ainoastaan Elite Varainhoito Oyj:n osalta. 56

57 TUNNUSLUVUT * 2014* 2013 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, tuhatta euroa ,2** 3 954, ,8** 5 478,7** EBITDA, tuhatta euroa ,0 26,6 867,3 663,4 EBITDA, % liikevaihdosta... 15,7 0,7 8,7 12,1 Liikevoitto, tuhatta euroa ,6** -129,1 485,4** 518,5** Liikevoitto, % liikevaihdosta... 13,0** -3,3 4,9** 9,5** Tilikauden tulos, tuhatta euroa ,0** -103,2 467,6** 901,8** Oma pääoma keskimäärin, tuhatta euroa , , , ,4 Oma pääoma kauden lopussa, tuhatta euroa ,5** 6 164, ,9** 3 545,2** Korolliset velat keskimäärin, tuhatta euroa ,1 338,7 268,5 0,0 Korolliset velat kauden lopussa, tuhatta euroa ,2 140,4 537,0 0,0 Taseen loppusumma, tuhatta euroa ,3** 7 913, ,9** 4 189,7** Nettovarallisuus, tuhatta euroa , , , ,2 Omavaraisuusaste, %... 61,1** 77,9 70,8** 84,6** Oman pääoman tuotto (ROE), %... 17,5** -2,4 9,8** 26,4** Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %... 15,2-2,5 9,0 44,0 Koko pääoman tuotto (ROA), %... 11,5** -1,9 7,4** 5,3** Nettovelkaantumisaste, %... 19,1-8,8 4,1-12,0 Kulu/tuotto -suhde, %... 87,0** 103,3 95,1** 90,5** Osakekohtainen tulos (EPS), euroa***... 0,39-0,05 0,19 0,64 Osakekohtainen oma pääoma, euroa***... 2,24 2,28 2,25 1,97 Osakekohtainen osinko, euroa***... 0,18 0,00 0,00 0,00 Osakekohtainen osinko Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,06 0,00 0,00 0,00 Osakekohtainen pääomapalautus, euroa***... 0,00 2,83 2,85 1,01 Osakekohtainen pääomapalautus Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa***... 0,00 0,73 0,81 0,16 Osakekohtainen nettovarallisuus, euroa***...2,11 2,12 2,10 1,75 Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa... 75** 67 67** 42** * päättyneen tilikauden taseen omaan pääomaan liittyy Listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät tarkemmin kuvattu Eufex Pankki Oyj:n sulautumisen yhteydessä sovellettuun kirjaamistapaan liittyvä riski. ** Merkityt tunnusluvut ovat tilintarkastettuja. *** Osakekohtaisia tunnuslukuja lukiessa tulee ottaa huomioon, että elokuussa on toteutettu osakkeiden jako, jonka johdosta osakkeiden kokonaislukumäärä on kasvanut merkittävästi. Elokuussa Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä Yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin kaksi uutta A-sarjan osaketta eli yhteensä uutta osaketta. Tämän maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita oli yhteensä kappaletta. 57

58 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT EBITDA, % liikevaihdosta Liikevoitto ennen poistoja x 100 Liikevaihto Liikevoitto, % liikevaihdosta Liikevoitto x 100 Liikevaihto Nettovarallisuus Taseen loppusumma laskennalliset verosaamiset vieras pääoma Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 100 (Oma pääoma + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä) keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Voitto/-tappio ennen satunnaisia eriä - nettorahoituskulut x 100 (Taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin Nettovelkaantumisaste, % Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100 Oma pääoma Kulu/tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta), % Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) Osakekohtainen tulos (EPS), euroa Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma, euroa Oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakekohtainen osinko, euroa Kaudelta maksettu osinko Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen osinko Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa Kaudelta maksettu osinko Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen pääomapalautus, euroa Kaudella maksettu pääomapalautus Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen pääomapalautus Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeille, euroa Kaudella maksettu pääomapalautus Listalleottoesitteen päivämäärän osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen nettovarallisuus, euroa Nettovarallisuus Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 58

59 PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Alla on esitetty tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ("pro forma") havainnollistamaan, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos päättyneellä kaudella olisi voinut olla, jos tässä kuvattu sisaryhtiösulautuminen Eufex Pankki Oyj:n kanssa olisi tapahtunut tilikauden alussa. Eufex Pankki Oyj sulautui Yhtiöön Sulautumisen tapahtuessa Eufex Pankki Oyj ei enää harjoittanut luottolaitostoimintaa. Sulautumisen yhteydessä Eufex Pankin tytäryhtiöt Eufex Rahastohallinto Oy (nykyään Elite Rahastohallinto Oy) sekä Eufex Yhteisöpalvelut Oy (nykyään Elite Yhteisöpalvelut Oy) tulivat Yhtiön tytäryhtiöiksi. Sulautumisessa Yhtiö antoi Eufex Pankki Oyj:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena Yhtiön liikkeelle laskemaa uutta osaketta. Sulautumisvastike määriteltiin Yhtiön ja Eufex Pankki Oyj:n käypien arvojen perusteella. Eufex Pankki Oyj:n käypä arvo perustui ennen sulautumista riippumattomien osapuolten välillä tehdyssä osakekaupassa käytettyyn osakekohtaiseen hintaan. Yhtiön käypä arvo perustui riippumattoman osapuolen tekemään arvonmääritykseen. Eufex Pankki Oyj:n varat ja velat arvostettiin sulautumisessa käypiin arvoihin. Yhdistämisessä sovellettiin hankintamenomenetelmää, ja Yhtiölle syntyi liikearvoa yhteensä ,23 euroa. Sulautumisen yhteydessä Yhtiö ei nostanut uutta vierasta pääomaa. Tässä kohdassa esitetty pro forma on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Pro forman on tarkoitus esittää, millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos olisi ollut vuonna 2014, jos Sulautuminen olisi toteutettu kauden alussa. Tässä esitettyä pro formaa ei tule käyttää pohjana ennustettaessa Yhtiön liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa millään tulevalla ajanjaksolla tai minään tulevana ajankohtana. Pro forma perustuu Yhtiön taloudellisiin tietoihin ja niihin on tehty tiettyjä sanottuun sulautumiseen liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty jäljempänä tässä kohdassa. Mahdollisia synergiaetuja ei ole huomioitu pro formaa laadittaessa. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, mutta sulautumisen tosiasialliset vaikutukset olisivat saattaneet poiketa tässä Listalleottoesitteessä esitetystä, mikäli sulautuminen olisi todellisuudessa tapahtunut oletettuna ajankohtana. Pro forma -tiedot on koottu Esiteasetuksen liitteen II ja Yhtiön soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Pro forma -kaudet Pro forma -tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta on koottu olettaen, että sulautuminen olisi tapahtunut Historialliset taloudelliset tiedot Esitetty pro forma on johdettu tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetystä Yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta sekä Eufex Pankki Oyj:n tilintarkastamattomasta päättyneeltä kolmen kuukauden jakson katsauksesta. Tässä kohdassa esitetty pro forma tulisi lukea yhdessä Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja päättyneiltä kausilta sekä tilintarkastetun päättyneen kuuden kuukauden jakson taloudellisten tietojen ja tilintarkastamattoman päättyneen kuuden kuukauden jakson taloudellisten tietojen kanssa sekä kohdan "Eräitä taloudellisia tietoja", "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät", "Riskitekijät Rahoitusriskejä sekä taloudellisia riskejä Pro forma tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Yhtiön historiallisesta taloudellisesta asemasta" ja muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen kanssa. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja koskeva tilintarkastajan raportti on tämän Listalleottoesitteen liitteenä B. 59

60 PRO FORMA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa Liitetieto Elite Varainhoito -konserni (tilintarkastettu) Eufex Pankki -konserni (tilintarkastamaton) Pro forma -oikaisut (tilintarkastamaton) Elite Varainhoito pro forma (tilintarkastamaton) Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiotuotot , ,1-782,5 1), 2) ,1 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista... 0,0 0,0 0,0 Korkotuotot... 0,8 9,0 9,8 Liiketoiminnan muut tuotot... 11,6 57,4 68,9 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot yhteensä , , ,9 Palkkiokulut , ,2 782,1 1) ,6 Korkokulut... -9,1-0,1-9,1 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0-326, ,0 Eläkekulut ,7-57,0-443,7 Muut henkilösivukulut ,9-10,3-172,2 Henkilöstökulut yhteensä ,7-393, ,0 Muut hallintokulut ,3-128,9 0,4 2) ,9 Hallintokulut yhteensä ,0-522, ,9 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta... -1,6 0,0-1,6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,3-36,5-26,7 3) -443,4 Liiketoiminnan muut kulut ,0-77,5-959,5 Liikevoitto /-tappio ,4-181,0 277,8 Tuloverot ,9 13,2-2,7 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta...-1,9 5,1 3,2 Tilikauden voitto/tappio ,6-162,6 278,3 Pro forman liitetiedot Yhtiön tilintarkastettuun tuloslaskelmaan päättyneeltä tilikaudelta on tehty seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -oikaisut. 1) Yhtiön ja Eufex Pankki Oyj:n väliset omaisuudenhoitopalkkioveloitukset Palkkiotuottoja ja -kuluja on oikaistu Eufex Pankki Oyj:n Yhtiölle maksamilla omaisuudenhoitopalkkioilla sekä transaktio- ja hallinnointipalkkioiden palautuksilla sisäisten liiketapahtumien eliminoimiseksi. Kyseiset liiketapahtumat ovat jatkuvia ja niillä on jatkuva vaikutus Yhtiöön. 2) Yhtiön ja Eufex Pankki Oyj:n väliset hallintopalveluveloitukset Palkkiotuottoja ja muita hallintokuluja on oikaistu Eufex Pankki Oyj:n Yhtiöltä veloittamilla säilytyspalkkioilla sisäisten liiketapahtumien eliminoimiseksi. Kyseiset liiketapahtumat ovat jatkuvia ja niillä on jatkuva vaikutus Yhtiöön. 3) Liikearvon poistot 60

61 Sulautumisessa Yhtiölle syntyi liikearvoa yhteensä ,23 euroa, joka poistetaan tasapoistoin 20 vuodessa. Poistot on oikaistu sulautumisessa syntyneen liikearvon kolmen kuukauden ajanjaksoa vastaavilla poistoilla. Sulautumisessa syntyneen liikearvon poistoilla on jatkuva vaikutus Yhtiöön. 61

62 TOIMIALAKATSAUS Johdanto Yhtiö on suomalainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille ja ammattisijoittajille. Lisäksi Konserni hallinnoi ulkopuolisille varainhoitajille sijoitusrahastoja, vaihtoehtorahastoja ja harjoittaa itse vaihtoehtoisrahastotoimintaa tarjoamalla sijoittajille asuntorahastoja. Yleinen talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto ( IMF ) joutui laskemaan maailmantalouden kasvuarviota useita kertoja kuluvan vuoden aikana, mutta talouden ongelmia pidetään tilapäisinä. Kiinan kasvu on vuoden 2015 alussa laantunut, ja erityisesti Venäjän talous kääntyi laskuun Ukrainan kriisiä seuranneista talouspakotteista johtuen. Öljyn hinnan romahdus ja maltillinen palautuminen on viime ja kuluvana vuonna asettanut haasteita joillekin öljyntuottajamaille. Kreikan velkakriisin myötä euro on heikentynyt muita valuuttoja vastaan ja inflaatio on pysynyt hyvin matalana koko euroalueella. Öljyn matala hinta ja heikko euro vaikuttavat kuitenkin positiivisesti euroalueen vientiin, mikä on myös näkynyt euromaiden kasvuluvuissa viime aikoina. Suomi on kuitenkin jäänyt tämän elpymisen ulkopuolelle. Maailmantalous Laajasti ottaen maailmantalous on ollut nousussa viimeiset kolme vuotta. Yhdysvallat on toipunut kansainvälisestä finanssikriisistä, ja monet muut maat ovat seuranneet sen vanavedessä. Kuluvana vuonna IMF on laskenut maailmantalouden kasvuarviota useita kertoja, mutta kehitys osoittaa edelleen ylöspäin. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden toisella puoliskolla vuoden alussa tapahtuneen tilapäisen notkahduksen jälkeen, ja ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 3 prosenttia. Yhdysvaltain keskuspankki ei kuitenkaan nostanut ohjauskorkoaan vielä syyskuun tapaamisessaan matalan kotimaisen inflaation ja Kiinan talouden epävarmuuden takia, mutta koron nosto on kuitenkin odotettavissa vielä tämän vuoden aikana. (Lähteet: Elinkeinoelämän keskusliitto 1, Yhdysvaltain keskuspankki 2, Bureau of Economic Analysis 3 ) Euroalueella elpyminen on ollut hitaampaa, johtuen muun muassa yksittäisten jäsenmaiden rakenne- ja velkaongelmista, jotka ovat rajoittaneet kasvua. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä euroalueen bruttokansantuote ( BKT ) kasvoi 0,4 prosenttia, mutta toisella neljänneksellä kasvutahti hiipui hieman. BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,4 prosenttia vuonna 2015 ja 1,7 prosenttia vuonna 2016 sekä 1,8 prosenttia vuonna Velka- ja finanssikriisistä toipuminen saattaa kuitenkin olla ennustettua hankalampaa euroalueella. Ei ole selvää, miten tehokkaasti velkaantuneet jäsenmaat tulevat hoitamaan julkisen sektorin taseidensa sopeutuksen, ja riskit saattavat jopa johtaa kriisin uudelleen leimahtamiseen. Euro on kesän 2014 alusta lähtien heikentynyt huomattavasti dollaria vastaan, ja valtiovarainministeriö ennustaa, että heikkeneminen jatkuu ainakin vuoteen 2017, jolloin euron ja dollarin ennustetaan olevan pariteetissa. Euron lasku on kuitenkin kesän 2015 aikana kääntynyt pieneen nousuun. Euroalueen vienti on puolestaan hyötynyt euron heikkenemisestä, ja työttömyyden ennustetaan laskevan vähitellen. Tästä huolimatta työttömyysaste on yhä korkea sekä euroalueella kokonaisuutena että monissa yksittäisissä maissa. (Lähteet: Euroopan keskuspankki 4, Elinkeinoelämän keskusliitto 5, Valtiovarainministeriö 6 ) Euroopan keskuspankin ( EKP ) rahapolitiikka jatkuu toistaiseksi muuttumattomana. EKP:n neuvosto on kesäkuun päätöksellään jättänyt odotetusti EKP:n ohjauskorot ennalleen, minkä seurauksena euroalueen korot nousevat erittäin hitaasti. Tammikuussa 2015 EKP ilmoitti aloittavansa omaisuuserien ostot, joiden laajuus on enintään 60 miljardia euroa kuukaudessa. Osto-ohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä rahan määrää ja sitä kautta likviditeettiä euroalueella, alkoi maaliskuussa 2015 ja jatkuu vuoden 2016 syyskuun loppuun saakka. Euroalueen inflaatiovauhti on ollut 2 prosentin viitearvon alapuolella vuoden 2013 alusta asti ja on tänä vuonna pysynyt hieman nollan yläpuolella. Heikko euro on vähentänyt hintojen laskun riskiä, eikä varsinaisen deflaatiokierteen uhkaa ole näköpiirissä (Kreikka pois lukien). Inflaatiovauhti oli kuluvan vuoden elokuussa 0,2 prosenttia. Hitaimmillaan tammikuussa se oli -0,6 prosenttia. 1 Elinkeinoelämän keskusliitto Talouskatsaus, Elokuu Yhdysvaltain keskuspankki, lehdistötiedote Bureau of Economic Analysis. Saantitapa: www. bea.gov/national/. Viitattu: Euroopan keskuspankki Talouskatsaus, 4/ Elinkeinoelämän keskusliitto Talouskatsaus, Kesäkuu Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus, Kesä

63 EKP:n ennusteiden mukaan inflaatiovauhti tulee olemaan 0,1 prosenttia vuonna 2015 ja 1,1 prosenttia vuonna 2016 sekä 1,7 prosenttia vuonna (Lähteet: Euroopan keskuspankki 7, Valtiovarainministeriö 8 ) Ukrainan kriisiä seuranneista talouspakotteista ja öljyn matalasta hinnasta johtuen Venäjän talous koki notkahduksen ja jatkaa edelleen supistumistaan kuluvana vuonna. Näistä aiheutunut pääomapako saattaa vielä kasvaa. Suomen valtiovarainministeriö ennustaa, että Venäjän talous supistuu kuluvana vuonna 5 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia. Rupla on vuoden 2014 alusta lähtien heikentynyt huomattavasti, mutta Venäjän talouden akuutti uhka näyttää kuitenkin lientyneen. Venäjän talouden heijastukset muihin maihin ovat myös jääneet suhteellisen vähäisiksi. (Lähteet: Valtiovarainministeriö 8, Elinkeinoelämän keskusliitto 9 ) Suomi Vaikka euroalueen talous kokonaisuudessaan osoittaa ylöspäin, Suomen talouskehitys on jäämässä selvästi jälkeen muista euromaista. Tuotanto ei ole käytännössä lisääntynyt Suomessa kolmeen vuoteen, muutamia yksittäisiä palvelualoja ja alkutuotantoa lukuun ottamatta. Teollisuustuotannon ennustetaan jatkavan laskemistaan jo viidettä vuotta peräkkäin, tuotannon supistuessa kuluvana vuonna 1,3 prosenttia. Palvelutuotannon arvioidaan sen sijaan kasvavan 0,8. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden toisen neljänneksen neljännesvuosikasvu oli 0,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja 0,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen BKT:n kasvavan vain 0,3 prosenttia kuluvana vuonna ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. (Lähteet: Valtiovarainministeriö 8, Tilastokeskus 10 ) BKT:n volyymin vuosimuutos 10, % 3,0 2,6-1,4-1,3-0,1 Työttömyys 11, % 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 Inflaatio 12, % 1,22 3,41 2,81 1,46 1,04 Korko 13, % 0,81 1,39 0,57 0,22 0,21 Viennin volyymi supistui 0,7 prosenttia vuonna Vienti kuitenkin kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta väheni 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Valtiovarainministeriö ennustaa, että vienti kasvaa tänä vuonna 0,3 prosenttia. Tuonti sen sijaan pieneni 5,0 prosenttia toisella neljänneksellä edellisestä neljänneksestä ja 8,8 prosenttia vuodentakaisesta. (Lähteet: Valtiovarainministeriö 8, Tilastokeskus 10 ) Vuonna 2014 investoinnit supistuivat yli 5 prosenttia jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja negatiivisen kierteen vaara on olemassa. Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä yksityiset investoinnit pienenivät 2,0 prosenttia ja julkiset investoinnit 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Valtiovarainministeriö ennustaa investointien supistuvan vuositasolla yhden prosentin viime vuoteen verrattuna, mutta ensi vuodesta lähtien investointien kasvukontribuutio on merkittävä, kun niiden arvioidaan kasvavan 4-5 prosentin vuosivauhtia. (Lähteet: Valtiovarainministeriö 8, Tilastokeskus 10 ) Julkisyhteisöjen alijäämä eli kansantalouden tilinpidon mukainen nettoluotonotto oli 6,4 miljardia euroa vuonna Alijäämä oli 3,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja ylitti näin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Viitearvo ylittyy myös kuluvana vuonna, mutta valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan alijäämä pienenee sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun myötä alle 3 prosentin vuonna Sulautettu bruttovelka sen sijaan oli 59,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2014 ja pysyi näin 60 prosentin viitearvon alapuolella. Julkinen velka jatkaa kuitenkin kasvuaan ja ylittää kuluvana vuonna 60 prosentin rajan. (Lähteet: Valtiovarainministeriö 8, Elinkeinoelämän keskusliitto 9, Tilastokeskus 14 ) Inflaatio on Suomessa ollut selvästi korkeampi kuin muissa euromaissa kansainvälisen finanssikriisin jälkeen. Hinnat ovat nousseet Suomessa vuoden 2008 lopusta 14 prosenttia, kun samaan aikaan euroalueen hintataso on kohonnut 9 prosenttia. Tämä trendi näyttää kuitenkin loppuvan. Inflaatio oli elokuussa -0,2 prosenttia, mikä johtui muun muassa polttonesteiden, asuntolainojen korkojen ja matkaviestintäpalveluiden kuluttajahintojen halpenemisesta. 7 Euroopan keskuspankki Talouskatsaus, 6/ Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus, Kesä Elinkeinoelämän keskusliitto Talouskatsaus, Elokuu Tilastokeskus: Neljännesvuositilinpito. Saantitapa: Viitattu: Tilastokeskus: Työvoimatutkimus. Saantitapa: Viitattu: Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi. Saantitapa: Viitattu: Euribor 3kk, vuotuinen keskiarvo. 14 Tilastokeskus: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka. Saantitapa: Viitattu:

64 Valtiovarainministeriö ennustaa, että kuluvan vuoden inflaatio tulee olemaan vain 0,1 prosenttia. Ilman veronkorotuksen vaikutuksia kuluttajahinnat jopa alenisivat tänä vuonna. Öljyn asteittain nouseva hinta johtaa inflaation kohenemiseen 1,0 prosenttiin vuonna 2016 ja 1,4 prosenttiin vuonna (Lähteet: Tilastokeskus 15, Elinkeinoelämän keskusliitto 16, Valtiovarainministeriö 17 ) Työttömien määrä Suomessa on kasvanut kolme vuotta peräkkäin ja työttömyysaste oli heinäkuussa ,4 prosenttia, kun se vuoden 2014 heinäkuussa oli 7,0 prosenttia. Kausi ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia heinäkuussa Työllisyysodotukset ovat yhä negatiivisia, sillä yritysten ennakoidaan pyrkivän ensisijaisesti parantamaan kannattavuuttaan ennen kuin nähdään laajemmassa määrin uusia rekrytointeja. Mainittavaa on kuitenkin, että ostovoima kuluvana vuonna kohenee hieman, poikkeuksellisen alhaisen inflaation vuoksi. (Lähteet: Elinkeinoelämän keskusliitto 16, Valtiovarainministeriö 17, Tilastokeskus 18, Valtiovarainministeriö 19 ) Pääomamarkkinat Maailman osakemarkkinat ovat laajasti ottaen elpyneet finanssikriisin jälkeen, ja suurimmat indeksit, kuten esimerkiksi DJIA, DAX ja Nikkei225, ovat nousseet reilusti kriisiä edeltäneen huipun yläpuolelle. Yhdysvalloissa toipuminen alkoi heti kriisin jälkeen ja indeksit ovat osoittaneet ylöspäin aina vuoden 2009 toisen neljänneksen alusta. Japanissa ja Euroopassa elpyminen on ollut hitaampaa, mutta vuoden 2013 alusta asti etenkin Japanin osakemarkkinat ovat kasvaneet nopeasti. EKP:n rahamääräisen elvytyksen myötä koko euroalueen pörssit kohosivat reippaasti tämän vuoden alussa, mutta kesän aikana kurssit ovat taas laskeneet vuodenvaihteen tasolle. Kiinan osakekurssit kasvoivat voimakkaasti viime vuoden puolesta välistä aina kuluvan vuoden kesään asti, minkä jälkeen kurssit kokivat korjausliikkeen. Osakkeiden arvostuskertoimet ovat myös nousseet voimakkaasti viimeiset 3-4 vuotta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroopan STOXX 600 indeksin ennusteisiin perustuva P/E-kerroin oli Elokuussa noin 20, kun kymmenen vuoden keskiarvo on alle 13. Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin vastaava kerroin oli noin 21 (kymmenen vuoden keskiarvo noin 15). Mitattuna hinta/kirja-arvo-kertoimena STOXX 600 indeksi oli elokuussa hiukan kymmenen vuoden keskiarvon 1,8 alapuolelle, mutta S&P 500 indeksin vastaava kerroin lähestyy jo kolmea (kymmenen vuoden keskiarvo 2,4). Täytyy kuitenkin muistaa että keskiarvot sisältävät finanssikriisin aiheuttaman voimakkaan arvostusten laskun. (Lähde: Bloomberg 20 ) Lähde: S&P Capital IQ 21 Osakemarkkinoiden volatiliteetti on kesän 2015 lopussa noussut. VIX-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden volatiliteettia, oli syyskuun puolessavälissä reilut 20 prosenttia. Elokuussa indeksi nousi yli Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi. Saantitapa: Viitattu: Elinkeinoelämän keskusliitto Talouskatsaus, Elokuu Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus, Kesä Tilastokeskus: Työvoimatutkimus. Saantitapa: Viitattu: Valtiovarainministeriö Talousnäkymät ja palkanmuodostus, Kesäkuu Bloomberg-taloustietotoimisto. 21 S&P Capital IQ tietokanta, = 100, Valuutta: EUR, historiallinen kurssi. 64

65 prosenttiin, mikä on puolet siitä mikä se oli pahimmillaan finanssikriisin aikana, vuoden 2008 lopussa. (Lähde: Bloomberg 22 ) Alhaisten korkojen johdosta yleinen riskinoton halukkuus on lisääntynyt ja voinut aiheuttaa kuplia esimerkiksi asuntoja osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa korkojen tuottoero investment grade- ja high yield -lainojen välissä on leventynyt viimeisen vuoden aikana, mikä viittaa siihen että yleinen luottoriski on kohonnut. Korkotasojen nousu ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen voivat myös johtaa vahvoihin reaktioihin markkinoilla. Tämän lisäksi kullan alentunut hinta saattaa houkutella osan sijoittajista pois osakemarkkinoilta. (Lähteet: Bloomberg 22, Valtiovarainministeriö 23 ) Helsingin Pörssi on ollut suhteellisen vakaassa kasvussa vuodesta 2012, aina tämän kesän notkahdukseen asti. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain, Saksan ja Ruotsin pörssit, Suomen tärkeimmät osakeindeksit eivät ole vielä toipuneet kansainvälisestä finanssikriisistä. Kahdeksan vuotta kriisin jälkeen, OMXH25 on edelleen suurin piirtein samalla tasolla kuin missä se oli korkeimmillaan vuoden 2007 lopussa. (Lähteet: Elinkeinoelämän keskusliitto 24, S&P Capital IQ 25 ) Omaisuudenhoito Suomessa Omaisuudenhoidolla tarkoitetaan asiakkaan rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain omaisuudenhoitajalle. Suomessa omaisuudenhoitoa ja muita sijoittamiseen liittyviä palveluita tarjoavat sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet Finanssivalvonnalta sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Omaisuudenhoidon lisäksi sijoituspalveluyritykset saavat toimilupansa mukaisesti harjoittaa rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista, kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun, sijoitusneuvontaa, liikkeeseenlaskun järjestämistä ja sen takaamista sekä monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä. Sijoituspalveluyritykset saavat myös toimilupansa mukaisesti tarjota edellisiin liittyviä oheispalveluita, joita ovat mm. rahoitusvälineiden säilytyspalvelut sekä sijoitustutkimusten tuottaminen ja levittäminen. (Lähteet: Finanssivalvonta 26, Finanssivalvonta 27 ) Liikepankit ovat olleet perinteisesti suurimmat omaisuudenhoitopalveluiden tarjoajat Suomessa. Näiden lisäksi Suomessa toimii useampi keskisuuri ja pieni pankkiryhmistä riippumaton puhtaasti omaisuudenhoitoon ja sijoituspalveluihin keskittyvä toimija. Viimeksi mainitut kuitenkin keskittyvät enimmäkseen palvelemaan asiakkaita pääkaupunkiseudulla ja vähemmissä määrin muissa suurimmissa kaupungeissa, kun taas Yhtiö palvelee asiakkaita 13 paikkakunnalla Suomessa. Näin ollen muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa liikepankit ovat Yhtiön merkittävimpiä kilpailijoita ja muiden toimijoiden kanssa käytävä kilpailu on vähäisempää. Viimeisten vuosien aikana Suomessa on puhuttu alan konsolidaatiopaineista lisääntyvän sääntelyn ja siitä johtuvien korkeampien kiinteiden kustannusten johdosta. Isommilla toimijoilla on parempi kyky vastata sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja pitää liiketoiminta kannattavana isomman volyymin ansiosta. Vaikkakin joitakin yksittäisiä omaisuudenhoitoyritysten yhdistymisiä on tapahtunut, suurempaa konsolidaatioaaltoa ei ole alalla vielä nähty. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli toiminnassa 57 sijoituspalveluyritystä, mikä oli hieman enemmän kuin vuoden 2013 lopussa, jolloin Finanssivalvonnalta toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityksiä oli 53 kappaletta. (Lähde: Tilastokeskus 28 ) Suomalaisten omaisuudenhoitajien hallinnoitavat varat 29 ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2008 jälkeen. Tämä on pitkälti johtunut uusien varojen virtauksesta omaisuudenhoidon piiriin sekä sijoitetun omaisuuden arvonnoususta. Suomalaisten kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on noussut koko 2000-luvun samaan aikaan, kun myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat Suomessa kasvaneet suhteellisen nopeasti. Tämä on lisännyt omaisuudenhoidon piirissä olevia varoja. Toisaalta markkinoiden viime vuosien suotuisa kehitys on kasvattanut sijoitetun omaisuuden arvoa. Vuoden 2014 lopussa suomalaisilla omaisuudenhoitajilla oli hoidettavana 131,1 miljardia 22 Bloomberg-taloustietotoimisto. 23 Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus, Kesä Elinkeinoelämän keskusliitto Talouskatsaus, Elokuu S&P Capital IQ tietokanta. 26 Finanssivalvonta, Omaisuudenhoito (varainhoito). 27 Finanssivalvonta, Sijoituspalveluyritykset. 28 Tilastokeskus: Sijoituspalveluyritykset. Saantitapa: Viitattu: Omaisuudenhoidossa olevat varat tarkoittavat Sijoituspalvelulain 1 luvun 11 4 kohdan mukaisia varoja. 65

66 euroa, joista 77,2 miljardia oli sijoitettu kotimaisiin sijoitusrahastoihin. (Lähteet: Finanssialan Keskusliitto 30, Finanssivalvonta 31 ) Lähde: Finanssivalvonta 32 Hallinnoitavien varojen kasvu on heijastunut positiivisesti omaisuudenhoitoyritysten liiketoimintaan, mikä näkyy sekä liiketoiminnan volyymissa että kannattavuudessa. Vuonna 2014 sijoituspalveluyrityksille kertyi palkkiotuottoja yhteensä 361 miljoonaa euroa, mikä on 60 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Vastaavasti sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa vuonna Liikevoitto kasvoi 31 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen Yhteensä 42 sijoituspalveluyritystä (79 prosenttia kaikista) teki voitollisen liiketuloksen vuonna (Lähde: Tilastokeskus 33 ) Lähde: Tilastokeskus 33 Merkittävä osa suomalaisten omaisuudenhoitajien hallinnoitavista varoista on sijoitettu kotimaisiin sijoitusrahastoihin. Rahastosijoittaminen on kustannustehokas sijoitusmuoto, ja sen suosio onkin lisääntynyt selvästi Suomessa viime vuosien aikana. Kotitaloudet ovat suurin yksittäinen sijoitusrahastoihin sijoittava sektori. Kotitaloudet omistavat rahastosijoituksia sekä suoraan että epäsuorasti henki- ja eläkevakuutusten kautta. Suomalaisten kotitalouksien 30 Finanssialana Keskusliitto, Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen. 31 Finanssivalvonta, Omaisuudenhoidossa olevat varat. 32 Finanssivalvonta, Omaisuudenhoidossa olevat varat. 33 Tilastokeskus: Sijoituspalveluyritykset. Saantitapa: Viitattu:

67 rahoitusvarallisuudesta suorat sijoitusrahasto-osuudet muodostavat noin 10 prosenttia. (Lähteet: Finanssialan Keskusliitto 34, Finanssialan Keskusliitto 35 ) Vakuutustuotteet ovat vakiintuneet osaksi tarjottavia omaisuudenhoidon ratkaisuja Suomessa. Esimerkiksi säästö- ja sijoitusvakuutukset ovat henkivakuutusyhtiön kanssa tehtäviä henkivakuutussopimuksia, joilla asiakas kerryttää säästöä tulevaisuutta varten. Näiden tuotteiden suosio perustuu niiden tarjoamaan verotehokkuuteen aktiivisille sijoittajille. Vuonna 2014 uusia vakuutussopimuksia tehtiin Suomessa yhteensä 67 tuhatta, kun vuonna 2013 näitä tehtiin vajaat 53 tuhatta. (Lähde: Finanssialan Keskusliitto 36 ) Lähde: Finanssivalvonta 37 Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli vuoden 2014 lopussa 85,1 mrd. euroa. Rahastopääoma kasvoi vuonna miljardia euroa, kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 8,8 miljardia euroa. Kasvusta noin puolet tuli uusista merkinnöistä ja loput positiivisesta markkinakehityksestä. Rahastopääoman kasvua kuitenkin hidastivat rahastojen siirrot Ruotsiin, joita tapahtui erityisesti vuoden 2014 toisella puoliskolla. Useammassa Pohjoismaassa toimivat rahastoyhtiöt ovat viime vuosina pyrkineet tehostamaan toimintaansa keskittämällä eri maissa olevia rahastojaan yhteen. Toisaalta sijoitusrahastoja on siirtynyt myös muista Pohjoismaista suomalaisten rahastoyhtiöiden hallintaan. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla rahastopääoma kasvoi 12,3 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa 97,4 miljardia euroa. (Lähteet: Suomen Pankki 38, Suomen Sijoitustutkimus 39 ) 34 Finanssialan Keskusliitto, Säästäminen luotonkäyttö ja maksutavat. 35 Finanssialan Keskusliitto, Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen. 36 Finanssialan Keskusliitto, Kuukausitilasto. 37 Finanssivalvonta, Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet vuonna Suomen Pankki, Sijoitusrahastot, Vuosikatsaus Suomen Sijoitustutkimus, Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys. 67

68 Lähde: Suomen Sijoitustutkimus 39 68

69 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Yhtiön toiminimi on Elite Varainhoito Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, sen rekisteröity osoite on Eteläesplanadi 22 A, Helsinki ja puhelinnumero on Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja Yhtiöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yhtiön Y-tunnus on Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö merkittiin Kaupparekisteriin Yhtiön toimintahistoriaa on kuvattu jäljempänä kohdassa Tietoja Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta Historia. Yhtiöjärjestyksen 3 :n (toimiala) mukaan: Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Yhtiö harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa. Yhtiö on toimivan johdon ja henkilöstön omistama kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen Sijoituspalvelulaki ) mukaisten sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Lisäksi Yhtiön kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä Elite Rahastohallinto Oy:llä on toimilupa sijoitusrahastolain (48/1999, muutoksineen, Sijoitusrahastolaki ) mukaisen sijoitusrahastotoiminnan harjoittamiseen sekä vaihtoehtoisrahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen, Vaihtoehtorahastolaki ) mukaiseen vaihtoehtorahastotoimintaan. Lisäksi Yhtiön 80 prosenttia omistama tytäryhtiö EPL Rahastot Oy on rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitajaksi Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Yhtiö tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Lisäksi Konserni hallinnoi ulkopuolisille varainhoitajille sijoitusrahastoja, vaihtoehtorahastoja ja harjoittaa itse vaihtoehtoisrahastotoimintaa tarjoamalla sijoittajille asuntorahastoja. Yhtiö palvelee noin aktiivisesti Eliten palveluita käyttävää asiakasta 13 eri paikkakunnalla ja hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Hallinnoitavia asiakasvaroja oli päättyneen katsantokauden lopussa miljoonaa euroa ja vakuutusvaroja 146 miljoonaa euroa. Laskelmassa asiakasvarat on jaoteltu erityyppisiin asiakasvarakategorioihin, jotka sisältävät osittain päällekkäisiä varoja. Konsernin palveluksessa oli yhteensä 75 Yhtiöön työsuhteessa olevaa sijoitusalan ammattilaista. Tämän lisäksi Yhtiön palveluita tarjoavat sen 31 sidonnaisasiamiesyhtiötä. Asiakaslähtöisesti tarkasteltuna Yhtiön liiketoiminta jaetaan kahteen pääliiketoimintakokonaisuuteen: kuluttajaasiakkaat sekä ammattisijoittajat. Kuluttaja-asiakkaisiin luetaan lähtökohtaisesti kaikki henkilöasiakkaat sekä yhteisöt, jotka toimivat finanssisektorin ulkopuolella. Ammattisijoittajat puolestaan ovat lähtökohtaisesti finanssialalla toimivia yhteisöjä, joiden liiketoiminta on finanssivalvonnan valvomaa. Yhtiön hallinto ja sijoitustoiminto palvelee kumpaakin liiketoimintakokonaisuutta keskitetysti. 69

70 Kuluttaja-asiakkaat -liiketoimintakokonaisuus Yhtiö palvelee aktiivisesti noin asiakasta 13 paikkakunnalla Suomessa. Asiakastyön lähtökohtana on asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtäminen ja parhaiden ratkaisukokonaisuuksien löytäminen asiakkaan kulloiseenkin kokonaistilanteeseen. Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kannalta merkittävin yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu on täyden valtakirjan omaisuudenhoito. Yhtiöllä on kappaletta voimassa olevaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusta. Kunkin asiakkaan kanssa määritellään soveltuva riskitaso sekä tuottotavoite, ja määritetään parhaiten asiakkaan tavoitteisiin soveltuva omaisuudenhoitomalli. Omaisuudenhoitomalleihin perustuva toimintamalli mahdollistaa asiakasmäärän ja hoidettavan varallisuuden merkittävän kasvattamisen ilman merkittävien lisäresurssien palkkaamista salkunhoitoon tai hallintoon. Asiakkaan tavoitteiden määrittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan kokonaistilanteeseen, sisältäen myös sijoitusvarallisuuden ulkopuolisen omaisuuden, kuten yritysvarallisuuden ja kiinteistöomaisuuden. Varallisuuden tavoitteiden määrittelyssä käytetään aikaa kokonaissuunnitelman luomiseen. Sukupolvelta toiselle siirtyväksi suunnitellun varallisuuden hallinta on usein suunnittelun ytimessä. Asiakkaan henkilökohtaiset tulevaisuuden suunnitelmat toimivat kokonaissuunnitelman perustana. Yhtiö on vahvistanut kokonaisvarallisuuden hallintapalveluita vuonna 2014 perustamalla Elite Laki Oy -tytäryhtiön, joka tarjoaa tarkkaan kartoitukseen perustuvaa räätälöityä vero-, yritysrakenne- ja yritysrahoitus-, perintö- ja perheoikeusneuvontaa. Elite Laki Oy:n palveluksessa on yhteistyökumppaniverkoston lisäksi kaksi vakituista henkilöä, jotka koordinoivat palveluiden tarjoamista ja muun henkilöstön ja sidonnaisasiamiesten koulutusta. Palvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä Eliten nykyisissä että uusissa asiakkaissa ja Yhtiön hallitus on vahvistanut palvelun tarjoamisen ja kehittämisen osaksi Yhtiön pitkäaikaista strategiaa. Asiakkaan pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman hyötyessä sijoitusvakuutuksen veroeduista palveluvalikoimassa ovat SEB Life Internationalin, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ja Foyer International S.A.:n sijoitusvakuutukset. Sijoitusvakuutukset ovat oleellinen osa Yhtiön liiketoimintaa ja vuonna 2014 Yhtiö vahvisti palvelutarjontaansa lanseeraamalla Elite Sijoitusvakuutuksen yhdessä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kanssa. Yritysasiakkaiden lakisääteisen eläkevakuuttamiseen Yhtiö tarjoaa Veritas Eläkevakuutus Oy:n ratkaisuja. Vähittäisasiakkaille kehitetään ja tarjotaan myös pääomasijoitusrahastoja. Pääomasijoitusten tavoitteena on vakaa, osakemarkkinoista riippumaton tuotto. Sijoituskohteina voivat olla esimerkiksi asunnot, kiinteistöt ja muu reaaliomaisuus. Eliten kehittämien pääomasijoitusrahastojen avulla asiakkaalle avautuu helppo ja tehokas tapa sijoittaa ammattimaisen sijoitus- ja hallintoprosessin kautta listattujen markkinoiden ulkopuolelle. Vuosina Yhtiö perusti kolme asuntorahastoa, joiden pääoma oli 20,1 miljoonaa euroa Vuoden 2014 lopussa Yhtiö perusti ensimmäisen suurelle yleisölle avoimen erikoissijoitusrahastomuotoisen pääomasijoitusrahaston yhdessä CapMan Oyj:n kanssa. Kuluttaja-asiakkaiden palvelukokonaisuuden täydentää Yhtiön sähköisesti tarjoaman rahastojen välityspalvelun ( Verkkopalvelu ) yli 50 eri omaisuudenhoitoyhtiön yli 1000 Suomeen kuluttaja-asiakkaille myytäväksi rekisteröidyn sijoitusrahaston valikoima. Keväästä 2015 alkaen erittäin varakkaille yksityishenkilöille, perheille, yrityksille ja yhteisöille on kehitetty yksilöllisen varainhoidon palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuuden ensimmäiset varainhoitosopimukset solmittiin kesällä Kuluttaja-asiakkaat-liiketoimintakokonaisuus tuottaa Yhtiölle palkkiotuottoja varainhoitopalkkioiden, välityspalkkioiden, vakuutusasiamiespalkkioiden ja lakineuvontaan liittyvien palkkioiden muodossa. Kuluttajaasiakkaat-liiketoimintakokonaisuus muodostaa enemmistön Yhtiön palkkiotuotoista. Ammattisijoittajat-liiketoimintakokonaisuus Yhtiö tarjoaa ammattisijoittajille useita erilaisia palveluita, joista rahastohallinto- sekä rahastonvälitys- ja analyysipalvelut ovat liiketoiminnallisesti merkityksellisimmät. Yhtiön päästrategin Jussi Hyödyn johdolla kehitetään parhaillaan uusia räätälöityjä sijoitustuotteita ensisijaisesti ammattisijoittajien tarpeisiin. Rahastohallintopalvelussa Yhtiön 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Elite Rahastohallinto Oy perustaa yhteistyössä asiakkaan kanssa rahaston, jonka varainhoito ulkoistetaan joko asiakkaalle (toimiluvallinen varainhoitaja) tai emoyhtiölle. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa joustava rahastomuotoinen sijoituspalvelu sekä muille varainhoitajille että tarjota rahastomuotoista varainhoitoa suurille sijoittajille. Rahastotoimintaan liittyy merkittäviä 70

71 kiinteitä kustannuksia liittyen esimerkiksi tietojärjestelmiin, sääntelyyn ja henkilöstöön. Hallinnoimalla myös ulkopuolisten varainhoitajien rahastoja Yhtiö parantaa rahastotoiminnan kannattavuutta ja samalla Yhtiö voi tarjoa asiakkaille kustannustehokkaan vaihtoehdon oman rahastoyhtiön perustamiselle. Yhtiö hallinnoi rahastoja kuudelle ulkopuoliselle varainhoitajalle ja tarjoaa lisäksi rahastohallintopalvelua ulkoistuspalveluna yhdelle rahastoyhtiölle. Tällä hetkellä koko Konserni hallinnoi yhteensä 15 rahastoa, joiden kokonaisvarat ovat yhteensä noin 454,7 miljoonaa euroa ( ). Näistä rahastoista 11 ovat Elite Rahastohallinto Oy:n hallinnoimia sijoitus- tai erikoissijoitusrahastoja ja neljä EPL Rahastot Oy:n hallinnoimia vaihtoehtoisrahastoja. Lisäksi Konsernissa on parhaillaan perusteilla neljä rahastoa. Rahastojen välityspalvelut pohjautuvat Yhtiön vuosien saatossa solmimiin sopimussuhteisiin kotimaisten ja kansainvälisten rahastoyhtiöiden kanssa. Ammattisijoittaja voi sijoittaa Yhtiön Verkkopalvelun kautta yli sijoitusrahastoon solmimatta erillisiä sopimuksia kansainvälisten rahastoyhtiöiden kanssa. Ammattisijoittajille tarjotaan myös laajaa rahastotutkimuspalvelua, joka pohjautuu salkunhoidon avoimen arkkitehtuurin rahastovalintatyöhön. Ammattisijoittajat liiketoimintakokonaisuus tuottaa Yhtiölle palkkiotuottoja rahastojen hallinnointipalkkioiden, välityspalkkioiden, varainhoitopalkkioiden, vakuutuspalkkioiden sekä neuvonantoon liittyvien palkkioiden muodossa. Ammattisijoittajat muodostavat enemmistön Yhtiön hallinnoitavista varoista. Historia Yhtiön juuret ulottuvat aina vuoteen 2000 saakka, jolloin perustettiin ensimmäinen nykyiseen Konserniin kuuluva yhtiö. Elite Varainhoito Oy syntyi vuonna 2014 Eufex Pankki Oyj:n sulautuessa Elite Pankkiiriliikkeeseen. Sulautumisen yhteydessä Elite Pankkiiriliikkeen nimi muutettiin Elite Varainhoito Oy:ksi. Eufex Pankki Oyj:n luottolaitoksen toimiluvasta luovuttiin sulautumisen yhteydessä, sillä Eufex Pankki ei enää sulautumisen tapahtuessa harjoittanut luottolaitostoimintaa, joka olisi edellyttänyt luottolaitoksen toimilupaa. Sulautumisen jälkeen harjoitettava toimiluvanvarainen toiminta sisältyi Elite Pankkiiriliikkeen sijoituspalveluyrityksen toimilupaan. Nykyisten konserniyhtiöiden piirissä oli jo vuonna 2003 perustettu Suomen ensimmäinen internetissä toimiva rahastojen välityspalvelu, jossa välitettiin useiden kotimaisten ja ulkomaisten varainhoitajien rahastoja. Täyden valtakirjan varainhoito sekä ammatti- että yksityissijoittajille alkoi vuonna Vuonna 2001 perustettiin Elite Life Oy sekä Seva Finlad Oy (myöhemmin SEK Oy), joka vuonna 2009 sulautui Elite Lifen kanssa. Nykyisin Elite Rahastohallinto -nimellä toimiva rahastoyhtiö, Eufex Rahastohallinto perustettiin Varainhoitopalveluita on tarjottu vuodesta 2011 lähtien nimen Elite Pankkiiriliike alla. Eufex Pankki Oyj:n sulautuessa Elite Pankkiiriliikkeeseen Eufex Pankin tytäryhtiöt Eufex Rahastohallinto Oy (rahastoyhtiötoiminta) sekä Eufex Yhteisöpalvelut Oy (instituutiomyynti) tulivat Elite Varainhoito Oy:n tytäryhtiöiksi. Vuoden 2014 aikana Eufex Yhteisöpalvelut Oy:n nimi muutettiin Elite Yhteisöpalvelut Oy:ksi ja Eufex Rahastohallinto Oy:n nimi vaihtui vuoden 2015 alusta alkaen Elite Rahastohallinto Oy:ksi. Elite Pankkiiriliikkeen osakkeenomistajat olivat ostaneet syksyllä 2012 Bon Pankkiiriliike -konsernin osakekannan ja yhtiöt sulautuivat vuonna Noin kolme prosenttia Yhtiöstä omistanut Elite Finance Oy sulautui Yhtiöön Elite Pankkiiriliike Oy:n asiakasvarat vuoden 2012 lopussa olivat 220 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 17 henkilöä. Nykyisin Konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoidon lisäksi sijoitussidonnaiset henkivakuutukset, rahastojen hallinnointi ja välitys, asuntosijoittaminen sekä lakipalvelut. 71

72 Kaaviossa on esitetty Elite Varainhoito Oyj:n (ent. Elite Pankkiiriliike Oy, ent. Bon Pankkiiriliike) asiakas- ja vakuutusvarallisuuden kehitys vuoden 2012 lopusta asti. Yhtiön henkilöresurssit Yhtiön menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin Yhtiö pystyy hankkimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä organisaation joka tasolla ja sidonnaisasiamiehiksi, sekä ylläpitämään näiden henkilöiden ammattitaitoa. Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin on tämän Esitteen päivämääränä työ- tai toimisuhteessa noin 70 henkilöä. Lisäksi Yhtiön palveluita tarjoaa noin 30 asiamiesyrittäjää, jotka vastaavat itse omista kustannuksistaan ja joille maksettavat palkkiot perustuvat kokonaan asiakkaan maksamiin hoitopalkkioihin. Myös osa Yhtiön hallitukseen tai johtoon kuuluvista henkilöistä toimii Yhtiön asiamiehenä. Asiamiesmallissa Yhtiö tekee Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sidonnaisasiamiessopimuksen ja tytäryhtiö Elite Vakuutuspalvelu Oy vakuutusasiamiestoimintaan koskevan yhteistyösopimuksen yksityispankkiirin omistaman asiamiesyrityksen kanssa. Alla olevassa kaaviossa on esitetty Yhtiön organisaatio. Yhtiön käytössä olevista henkilöresursseista noin puolet (55 %) toimii asiakasrajapinnassa joko Konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehinä. Salkunhoito- ja analyysitiimeissä työskentelee 13 henkilöä. Tukitoiminnoissa (back office, arvonlaskenta, IT, hallinto, laki ja compliance) työskentelee 26 henkilöä. Keskeiset vahvuudet Yhtiön keskeisiä palveluihin liittyviä vahvuuksia ovat: Monipuolinen ja kokenut sijoitusorganisaatio: Yhtiön sijoitus- ja tutkimusorganisaatio koostuu 11 asiantuntijasta, joiden tehtävänä on analysoida sijoitus- ja pääomamarkkinoita kokonaisuutena ja tuottaa analyysiin perustuvia ennusteita, analysoida, seurata ja valita yksittäisiä sijoituskohteita sekä hoitaa asiakas- ja rahastosalkkuja sekä niiden riskienhallintaa. Toiminto on jaettu kolmeen osaan, joista vastaavat Konsernin sijoitusjohtaja Atro Aakala (vastuu salkunhoidosta kokonaisuutena), päästrategi Jussi Hyöty (markkinatutkimus, analyysi ja kvantitatiiviset sijoitusstrategiat) sekä yksilöllisen varainhoidon johtaja Jukka 72

73 Näätsaari (yksilölliset varainhoitosalkut). Kaikilla vastuuhenkilöillä on pitkä ja monipuolinen kokemus sijoitustoiminnasta ja pääomamarkkinoista. Puhdas avoimen arkkitehtuurin sijoitusmalli: Yhtiön varainhoitomallit ja sijoituspalvelut perustuvat malliin, jossa salkunhoitajalla on täysi vapaus valita sijoituskohteeksi paras mahdollinen sijoituskohde. Ratkaisu voi olla ulkopuolisen varainhoitajan aktiivisesti hoidettu rahasto, passiivinen indeksirahasto, ETFrahasto, suora osake- tai korkosijoitus, tai muu sijoitus, jolla saavutetaan paras tuotto-odotus asiakkaalle. Eliten tarjoamissa varainhoitomalleissa on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta luovuttu kokonaisuudessaan ulkopuolisista sijoituskohteista saatavasta palkkiokertymästä asiakkaan hyväksi, jotta salkunhoitajan ja Eliten taloudellinen intressi olisi mahdollisimman yhtenevä asiakkaan intressin kanssa. Pitkä kokemus sähköisestä rahastovälityksestä ja -analyysistä: Verkkopalvelun kautta on mahdollista sijoittaa useiden eri varainhoitajien sijoitusrahastoihin. Kuluttaja-asiakkaille tarjottavien rahastojen määrä on ja ammattisijoittajille noin Verkkopalvelu, jonka kautta on ollut mahdollista sijoittaa laajasti ja riippumattomasti eri varainhoitajien rahastoihin lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 (Eufex Oy:n palveluna). Kesällä 2015 lanseerattiin täysin uudistettu Verkkopalvelu (salkku.elitevarainhoito.fi). Verkkopalvelun perustana on koko sen historian ajan ollut kvantitatiivinen rahastoanalyysi sekä osaaminen salkunhoidon kvalitatiivisesta arvioinnista. Verkkopalvelun lisäksi rahastoanalyysiä ja rahastovalintaa on tarjottu erillisenä palveluna suursijoittajille ja muille varainhoitajille. Aktiivinen riskienhallintaan perustuva varainhoitomalli: Eliten varainhoitomallien perustana on riskienhallinta sekä mahdollisuus aktiivisesti allokoida omaisuutta eri omaisuusluokkien (mm. korko- ja osakesijoitusten) välillä. Yhtiössä kehitetyn Trendi-mallin avulla osakesijoitusten osuus vaihtelee aidosti varainhoitomallin minimi- ja maksimipainon välillä ja suurimmassa osassa varainhoitomalleja osakesijoitusten minimipaino on nolla prosenttia. Riskienhallinnan päätavoite on välttyä osakemarkkinoille tyypillisiltä suurilta arvonlaskuilta. Riskihallittuja varainhoitomalleja suosivat erityisesti kuluttaja-asiakkaat, jotka arvostavat aktiivista sekä kantaaottavaa salkunhoitotapaa. Eliten puhdas avoimen arkkitehtuurin sijoitusmalli yhdistettynä varainhoidon avoimeen palkkiomalliin mahdollistaa perinteisestä, perusallokaatioon pohjautuvasta varainhoitomallia asiakaslähtöisemmän toimintatavan. Esimerkiksi kesällä 2011 Euroopan velkakriisin heiluttaessa sijoitusmarkkinoita voimakkaasti osakepaino oli hetkellisesti minimissä. Osakemarkkinat eivät lopulta kääntyneet pitkä kestoiseen laskuun, mutta asiakkaat arvostivat aktiivista suojautumista, vaikka kokonaistuotto alitti nk. osta ja pidä -strategian tuoton tällä lyhyellä tarkasteluperiodilla. Osaaminen asiakkaan kokonaisvarallisuuden hallinnasta: Elite on vuonna 2014 lanseerannut yksityis- ja yhteisöasiakkaille kokonaisvarallisuuden hallinta- ja neuvontapalvelun. Palvelun perustana on asiakkaan kokonaistilanteen tarkka kartoittaminen ja kartoitukseen perustuva räätälöity vero-, yritysrakenne- ja yritysrahoitus-, perintö- ja perheoikeusneuvonta. Palvelun tarjoamista varten perustettiin 2014 tytäryhtiö Elite Laki Oy, jonka palveluksessa on yhteistyökumppaniverkoston lisäksi kaksi vakituista henkilöä, jotka koordinoivat palveluiden tarjoamista ja muun henkilöstön ja sidonnaisasiamiesten koulutusta. Palvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä Eliten nykyisissä että uusissa asiakkaissa ja Konsernin hallitus on vahvistanut palvelun tarjoamisen ja kehittämisen osaksi Yhtiön pitkäaikaista strategiaa. Erikoisosaaminen sijoitusrahastoista ja vaihtoehtorahastoista sekä niiden hallinnoinnista: Konserniin kuuluvat yhtiöt ovat toimineet vuodesta 2003 lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten (off-shore) rahastojen salkunhoitajana. Vuodesta 2009 lähtien Elite Rahastohallinto on perustanut ja hallinnoinut lukuisia erilaisia sijoitus- ja vaihtoehtorahastoja (johdannais-, kiinteistö-, hedge-, osake-, korko-, sijoitusobligaatio-, ja yhdistelmärahastoja sekä rahastojen rahastoja), joiden salkunhoito on ulkoistettu joko Konsernin emoyhtiölle tai ulkopuoliselle varainhoitajalle. 73

74 Kaaviossa on esitetty Elite Rahastohallinto Oy:n rahastovarallisuuden kehitys vuoden 2012 lopusta asti. Elite Rahastohallinto Oy toimi vuoden 2015 alkuun saakka nimellä Eufex Rahastohallinto Oy. Osaaminen kiinteän omaisuuden arvopaperistamisesta (rahastointi): Vuosien aikana Konsernissa on aloitettu useampi arvopaperistamisprojekti, joissa kiinteää omaisuutta muutetaan rahastomuotoon. Rahastoimisen etuina on muun muassa omaisuuden myynnin mahdollistuminen osina, verotukselliset näkökohdat sekä rahoituksen parempi saatavuus. Osaaminen uudenlaisista rahastoista on syntynyt Konsernissa vuosien aikana, jolloin lanseerattiin Suomen ensimmäinen toimitiloihin sijoittava erikoissijoitusrahasto yhdessä Fennia Varainhoidon kanssa sekä ensimmäinen erikoissijoitusrahastomuotoinen pääomasijoitusrahasto yhdessä CapMan Oyj:n kanssa. Yhtiöllä on positiiviset odotukset rahastointiliiketoiminnan kasvusta myös tulevaisuudessa. Yhtiön toimintamalleihin liittyvät keskeiset vahvuudet: Laaja konttoriverkosto ja kokeneet yksityispankkiirit: Konsernilla on laaja koko maan kattava konttoriverkosto, ja Yhtiön käsityksen mukaan 90 prosenttia Suomen väestöstä sijoittuu 100 kilometrin säteelle Yhtiön toimipisteistä (Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori (alkaen syyskuu 2015), Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa). Konsernilla on kokenut 30 hengen asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatio, joka koostuu yksityispankkiireista ja sijoitusasiantuntijoista, jotka toimivat pääosin asiamiesyrittäjinä ja vastaavat itse omista kustannuksistaan. Asiamiesyrittäjille maksettavat palkkiot perustuvat kokonaan asiakkaan maksamiin hoitopalkkioihin. Asiamiesyrittäjämallilla saavutetaan hyvä itseohjautuvuus ja säästöjä mm. työnjohdon kustannuksissa sekä vähennetään yrityksen taloudellista kokonaisriskiä asiamiespalkkioiden joustaessa Yhtiön palkkiotuottokertymän mukaisesti. Asiamiesmallissa Yhtiö tekee Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sidonnaisasiamiessopimuksen ja tytäryhtiö Elite Vakuutuspalvelu Oy vakuutusasiamiestoimintaan koskevan yhteistyösopimuksen yksityispankkiirin omistaman asiamiesyrityksen kanssa. Sopimuksissa määritellään tarkasti asiamiehen vastuut ja velvollisuudet. Asiamiesyrittäjällä ei ole sopimuksen mukaan oikeutta asiakassuhteisiin. Oikeudet rajoittuvat palkkioihin asiamiessopimuksen voimassaoloaikana. Asiamiesmallin etuna on siten muiden etujen lisäksi parempi oikeussuoja Yhtiön näkökulmasta koskien kilpailutilanteita ja asiakkuuksia. Avoin ja kannustava palkkiomalli varainhoidossa: Yhtiöllä on varainhoitorahastoissaan ja pääosassa varainhoitoa käytössä palkkiomalli, joka poikkeaa tyypillisestä varainhoitopalkkiomallista kahdella tavalla: 1) Yhtiön palkkiotuotto ei ole sidottu ulkopuolisten sijoituskohteiden palkkioihin vaan nämä palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaille. Yhtiö ei myöskään veloita varainhoitomalleissaan valuutta- eikä välityspalkkioita. 2) Ulkopuolisilta saatavien palkkionpalautusten tai, välitys- ja valuuttapalkkioiden sijaan varainhoitorahastot veloittavat kiinteän allokaatiosta riippumattoman vuotuisen hallinnointipalkkion ja osakemarkkinoiden tuoton ylittävästä tuotosta veloitettavan tuottosidonnaisen palkkion. Kiinteä allokaatiosta riippumaton palkkio kannustaa allokoimaan vähäriskisimpiin sijoituksiin sen ollessa sekä asiakkaan että varainhoitajan edun mukaista. Perinteisessä palkkiomallissa vähäriskiset sijoitukset tuottavat alhaisemman palkkion ja siten varainhoitajan ja asiakkaan taloudelliset kannustimet poikkeavat toisistaan riskin vähentämisen osalta. Eliten mallissa varainhoitajan palkkio ei alene asiakkaan salkun sijoitusriskin vähentämisestä ja lisäksi tuottosidonnainen palkkio kannustaa maksimoimaan tuoton (minimoimaan tappiot), 74

75 joten salkunhoidon kannustimet pysyvät yhtenäisinä markkinatilanteesta riippumatta. Yhtiön kannalta palkkiomalli tuottaa tasaisemman markkinatilanteesta riippumattomamman palkkiovirran, joka laskee merkittävästi liikevaihdon vaihtelua ja siten myös yrityksen kokonaisriskiä. Yllä kuvattu palkkiomalli johtaa myös tilanteeseen, jossa varainhoitorahastojen veloittamat hallinnointipalkkiot ovat kilpailevien rahastojen palkkioita korkeammat. Mikäli tarkasteluun otetaan mukaan kaikki palkkiot (mukaan lukien veloitetut välityspalkkiot, valuuttapalkkiot ja palkkionpalautukset ulkopuolisista rahastoista) on palkkiotaso yhtenäinen kilpailijoiden kanssa. Tämä ero näkyvissä palkkioissa on kuitenkin Yhtiön näkemyksen mukaan tämän palkkiomallin markkinointiviestinnällinen haaste. Yhtiön käsityksen mukaan tämä varainhoitomalli vastaa jo etukäteen MiFID II -direktiiviuudistuksen varainhoitotoiminnan palkkiomalleille tulevaisuudessa asettamiin haasteisiin. Kokemus onnistuneista yritysintegraatioista ja yrityskaupoista: Konserni on vuosina toteuttanut kaksi merkittävää yrityskauppaa (Bon Pankkiiriliike -konserni ja Eufex Pankki -konserni), joiden yhteydessä Yhtiöön on sulautettu kaksi Yhtiön kokoon nähden merkittävää organisaatiota. Molemmat integraatiot on toteutettu onnistuneesti ja liiketoiminnot on molemmissa tapauksissa saatettu yhteen suunnitelman mukaisesti ja on saavutettu ennakoidut synergiahyödyt sekä suunniteltu taloudellinen kannattavuus. Yhtiön näkemyksen mukaan sillä on tarvittava osaaminen ja kokemus, joiden avulla on mahdollista toteuttaa investointeihin nähden kannattavia yrityskauppoja myös jatkossa. Tätä tukee myös markkinatilanne, jossa edelleen jatkuva sääntelyn kiristyminen ja siitä seuraavat kiinteät kustannukset ovat alentaneet toimialan pienten toimijoiden kannattavuutta ja samanaikaisesti lisännyt yrityskaupoissa saavutettavia synergiaetuja. Missio, visio, strategia ja arvot Missio Yhtiön missiona on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla näille yksilöllisiä ja laadukkaita sijoittamiseen sekä säästämiseen liittyviä palveluita helposti ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä tavalla. Sijoituspalveluissa kantavana ideana on aidosti avoin sijoitusarkkitehtuuri, aktiivisuus ja tehokkuus. Palveluiden laadukkuus taataan hyödyntämällä laajaa ja avointa ulkopuolisten varainhoitajien rahastovalikoimaa, panostamalla sijoitusmarkkinoihin liittyvään tutkimustoimintaan, ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstön ja sidonnaisasiamiesten korkeaa asiantuntemusta sekä hyödyntämällä Eliten kehittämiä rahastojen analysointi- ja seurantamenetelmiä. Liiketoiminnan kannattavuus ja kasvumahdollisuudet varmistetaan tehokkaan ja pitkälle automatisoidun myynti-, asiakashallinnointi-, tili-, kaupankäynti- ja raportointijärjestelmän avulla sekä keskittämällä suuri osa resursseista rahastosijoituksiin tai näihin liittyviin palveluihin. Yhtiö haluaa olla haluttu ja menestyksekäs yhteistyökumppani sekä motivoiva ja kannustava työpaikka työntekijöilleen. Visio Yhtiön tavoitteena on olla arvostettu haastaja sijoituspalvelusektorilla ja kasvaa yleisesti merkittäväksi sijoituspalvelujen tarjoajaksi Suomessa. Yhtiö tavoittelee liiketoimintansa kaksinkertaistamista (liikevaihdolla ja hallinnoitavilla asiakasvaroilla mitattuna) keskipitkällä aikavälillä. Strategia Yhtiön strategiana on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja samanaikaisesti kasvattaa asiakkaiden ja hallinnoitavan varallisuuden määrää. Liiketoiminnan kasvua haetaan pääasiassa kahdelta alueelta: 1) yksityishenkilöille ja yrittäjille tarjottavasta kokonaisvarallisuuden hallintapalvelusta sekä 2) ammattisijoittajille ja muille varainhoitajille tarjottavasta rahastohallintopalvelusta mukaan lukien arvopaperistaminen. Yhtiö toteuttaa strategiaansa ensisijaisesti seuraavasti: Kasvattamalla nykyistä jakeluorganisaatiota ja kouluttamalla uutta henkilöstöä ja sidonnaisasiamiehiä sekä tehostamalla organisaation tukitoimintoja (esim. keskitetty ajanvaraus). Yhtiön tavoitteena on henkilöstön ja sidonnaisasiamiesten jakautuminen viiden vuoden tähtäimellä seuraavasti: 80 prosenttia asiakassuhteita hoitavat ja 20 prosenttia muu henkilöstö. Tavoitteeseen pyritään asiakaspinnassa toimivan henkilöstön ja sidonnaisasiamiesten lisäämisellä. Yrityskaupoilla, joissa pääasiallisena ostokohteena on asiakasvarallisuus ja/tai asiakassuhteita hoitava henkilöstö. Kehittää innovatiivisia asiakaslähtöisiä sijoitus- ja palveluratkaisuja ja olla edelläkävijä näiden tarjoamisessa ammattisijoittajille ja laajalle yleisölle. Kehittämällä hallintoa ja tietojärjestelmiä kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. 75

76 Lisäämällä yrityksen tunnettuutta sekä aktiivisen tiedottamisen, sosiaalisen median että perinteisen markkinointiviestinnän keinoin. Arvot Yhtiön liiketoimintaa ohjaavat seuraavat arvot: asiakaskeskeisyys yrittäjähenkisyys riippumattomuus aktiivisuus. Taloudelliset tavoitteet Liiketoimintastrategian mukaisesti Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kannattavuuden kasvattaminen voimakkaasta kasvusta huolimatta. Kannattavuuden kasvattaminen lisää Yhtiön arvoa omistajille. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen tai niiden ylläpitäminen saavuttamisen jälkeen on epävarmaa ja riippuu muun muassa yleisestä talouskehityksestä ja Yhtiön strategian toimivuudesta. Osinkopolitiikka on käsitelty kohdassa Osingot ja osinkopolitiikka. Konsernirakenne Konserniin kuuluu emoyhtiö Elite Varainhoito Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamat tytäryhtiöt ovat vakuutusasiamiestoimintaa harjoittavat Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy, instituutiomyyntiä hoitava Elite Yhteisöpalvelut Oy, sijoitusrahastotoimintaa tarjoava Elite Rahastohallinto Oy sekä neuvontapalveluita tarjoava Elite Laki Oy. Yhtiö omistaa lisäksi 80 prosenttia pääomarahastotoimintaa harjoittavasta EPL Rahastot Oy:stä. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Yhtiön konsernirakenne sekä emoyhtiön omistusosuudet tytäryhtiöistä. Konsernin tytäryhtiöiden kuvaus Yhtiön liiketoiminta on jaettu Konsernin emoyhtiölle sekä kuudelle tytäryhtiölle. Tytäryhtiöiden hallinto, kuten taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto ja compliance sekä riskienhallinta, on keskitetty Konsernin emoyhtiölle. Elite Vakuutuspalvelu Oy Yhtiö tarjoaa tytäryhtiönsä Elite Vakuutuspalvelu Oy:n kautta asiakkailleen mahdollisuuden solmia erityyppisiä sijoitus- tai eläkevakuutuksia. Yhtiö toimii tällä hetkellä SEB Life Internationalin, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ja Veritas Eläkevakuutus Oy:n asiamiehenä. EPL Rahastot Oy Yhtiö tarjoaa asiakkailleen pääomarahastoja 80 prosenttisesti omistetun tytäryhtiönsä EPL Rahastot Oy:n kautta. Pääomarahastotoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille sijoitusmahdollisuus ei-likvideihin sijoitusinstrumentteihin, kuten asuntoihin, kiinteistöihin tai listaamattomiin yrityksiin. EPL Rahastot Oy on käynnistänyt neljä kiinteistösijoittamiseen keskittyvää vaihtoehtorahastoa, joiden kokonaisvarat ovat noin 20 miljoonaa euroa. 76

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2017 Liikevaihto oli 23 552 T (23 447 T ) Liiketulos oli 447 T ( 299 T ) Tulos oli 540 T (212 T ) Tulos per osake 0,036 Oma pääoma per osake 0,428 Toimitusjohtaja kommentoi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot