Sisältö: 1. Henkilöstön tekemän työn tuottavuus 2. Arvonlisäyksen jakautuminen Digitassa 3. Digitan kannattavuus ja rahoitus 4. Yhteenveto 5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: 1. Henkilöstön tekemän työn tuottavuus 2. Arvonlisäyksen jakautuminen Digitassa 3. Digitan kannattavuus ja rahoitus 4. Yhteenveto 5."

Transkriptio

1 Digita Oy:n talouden tila ja asema suhteessa henkilöstöön aikavälillä

2 Sisältö: 1. Henkilöstön tekemän työn tuottavuus 2. Arvonlisäyksen jakautuminen Digitassa 3. Digitan kannattavuus ja rahoitus 4. Yhteenveto 5. Digitan omistus ja johtopäätökset

3 1. Henkilöstön tekemän työn tuottavuus Arvonlisäyksellä (jalostusarvo, lisäarvo) mitataan yrityksen tuottavuutta. Käytännössä koko taloudellinen toiminta tähtää arvonlisäyksen tekemiseen. Siitä johdetaan välillisesti yrityksen kannattavuus ja rahoitus. Henkilöstö voi vaikuttaa suoraan tuottavuuteen työn tekemisellään. Henkilöstön vaikutusta muihin taloudellisiin tunnuslukuihin heikentävät liikkeenjohdon päätökset. Tästä johtuen ensimmäinen ja merkittävin tarkastelukohde on tuottavuus ja sen muutokset. Alla oleva taulukko osoittaa Digita Oy:n liikevaihdon, toiminnan laajuuden ja arvonlisäyksen välisen suhteen. Vuoden 21 malliskuussa päättyneen tilikauden liikevaihto ja arvonlisäys olivat finanssikriisistä huolimatta edelleen hyvin korkealla tasolla. Maaliskuun lopussa vuonna 28 päättynyt tilikausi oli 15 kuukauden pituinen. Digitassa liikevaihdon ja arvonlisäyksen välinen suhde on erittäin korkea, mikä osoittaa yhtiön toimivan vähillä ainekuluilla ja ulkopuolisilla palveluilla Liikevaihto = Arvonlisäys Erityisen voimakas tuottavuus näkyy arvonlisäyksen ja henkilöstölukumäärän välisessä suhteessa. Kehitys näkyy oheisesta taulukosta. Digitassa on tehty jatkuvasti arvonlisäystä 175 euroa 2 euroa henkeä kohden. Luku on poikkeuksellisen korkea. Digitassa tehty arvonlisäys henkeä kohden osoittaa kyseessä olevan hyvin korkean tuottavuuden alan.

4 Arvonlisäys/henkilö Arvonlisäys/henkilö Alla oleva taulukko osoittaa Digitan henkilöstömäärän pysyneen kutakuinkin samoissa lukemissa. Tarkasteltaessa sekä liikevaihdon, arvonlisäyksen, arvonlisäys/henkilö sekä henkilöstön määrää, voidaan todeta Digitan toimivan toimialalla, jossa talouden heilahtelut eivät vaikuta läheskään samassa määrin kuin monilla muilla avoimen sektorin osilla Henkilöstö keskim. Henkilöstö keskim. Kun tarkastellaan tehdyn arvonlisäyksen suhdetta maksettuihin henkilöstökuluihin, huomataan koko tarkastelukaudella vuodesta 25 vuoden 21 maaliskuun loppuun Digitassa tehdyn paljon enemmän arvonlisäystä kuin mitä on käytetty henkilöstökuluihin. Tätä suhdetta kuvaa tunnusluku työn hyötysuhde. Sen muutos on esitetty alla olevassa taulukossa. Pääomavaltaisilla aloilla työn hyötysuhde vaihtelee normaalisti2, ja 3, välillä. Digita on jatkuvasti ylittänyt erinomaisen tason. Kaikki se mikä tunnusluvussa työn hyötysuhde ylittää arvon yksi, jää yrityksen käyttöön. Käytännössä Digita on kyennyt tekemään konserniavustusten ja

5 osinkojensa maksamisen työn tuottavuuden avulla, ilman merkittävää pääomapanostusta omistajilta. Tämä näkyy tässä raportissa myös myöhemmin esiteltävässä vakavaraisuudessa. Työn hyötysuhde 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Työn hyötysuhde 2. Arvonlisäyksen jakautuminen Digita Oy:ssä Digitassa on tehty kumulatiivisesti aikavälillä arvonlisäystä yhteensä 375 miljoonaa euroa. Siitä henkilöstökustannukset ovat olleet 19 miljoonaa euroa. Erotus 266 miljoonaa euroa on ollut käytettävissä rahoitukseen, investointeihin ja osinkoihin. Vahvan taseaseman vuoksi Digitan rahoitus on ollut hyvä. Vuosilta Digita on maksanut omistajilleen osinkoa yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Digita on antanut konserniavustuksia 6,5 miljoonaa euroa Annattu konserniavustus Osingot

6 Tulorahoitusta on riittänyt siten taseen vahvistamiseen ja taseen loppusumman kasvattamiseen. Tase oli vuoden 25 lopussa136,9 miljoonaa euroa. Vuoden 21 maaliskuun viimeiseen päivään tultaessa tase oli jo 176,5 miljoonaa euroa Taseen loppusumma Taseen loppusumma 3. Digita Oy:n kannattavuus ja rahoitus Aikaisemmin käsitelty korkea tuottavuus on johtanut vuosina korkeaan liikevoittoprosenttiin. Liikevoittoprosentti on ollut jatkuvasti yli 3 prosenttia, joka sekin on poikkeuksellisen hyvä tuotto Liikevoitto-% Liikevoitto-%

7 Vuosien varrella tehdystä arvonlisäyksestä taseeseen kertyneet varat ovat tehneet Digitasta erittäin vahvan. Yhtiön vakavaraisuus on ylittänyt 9 prosentin rajan Vakavaraisuus Vakavaraisuus 4. Yhteenveto Digita on erittäin kannattava yritys. Kannattavuus perustuu toiminnan vakauteen sekä korkeaan tuottavuuteen. Näistä on seurauksena kolme asiaa: 1. Digita on maksanut viiden tilikauden aikana konserniavustuksia yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. 2. Neljän tilikauden kuluessa Digita on maksanut osinkoja yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. 3. Digita on tehnyt taseestaan velattoman. Vuonna 25 vakavaraisuusaste oli 66 prosenttia ja vuonna 21 päättyneellä tilikaudella jo 91 prosenttia. Tämä tarkoittaa yhtiön arvon nousemista. Toiminnan laajuus Digitan toiminta ei talouslukujen valossa näytä kovinkaan suhdanneherkältä. Yhtiön liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 89,6 miljoonaa euroa. Vuonna 29 liikevaihtoa kertyi 86,8 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 9,8 miljoonaa euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on ollut myös vakaa. Viiden tilikauden tarkastelussa korkein lukumäärä on 387 työntekijää ja matalin 36. Huolimatta suurista annetuista konserniavustuksista ja osingoista, on Digitan taseen loppusumma noussut 136,9 miljoonasta 176,5 miljoonaan euroon. Taseen kasvu on rahoitettu varsinaisen toiminnan kassavirralla.

8 Toiminnan tuottavuus Henkeä kohden tehty arvonlisäys Digitassa on vaihdellut 2 euron ja 175 euron välillä. Tuottavuus henkeä kohden on siten erittäin hyvä. Kun tehty arvonlisäys suhteutetaan maksettuihin henkilöstökuluihin, niin tunnusluvulle työn hyötysuhde saadaan luvut 3,94-3,6. Tuottavuuden korkea taso ja toiminnan vakaus ovat perustana Digitan poikkeukselliselle tilalle talouden suhteen. Toiminnan kannattavuus Kun kannattavuutta mitataan liikevoitolla, niin se on vaihdellut tarkastellulla aikavälillä 36,2 ja 26, miljoonan euron välillä. Liikevoittoprosentit ovat olleet säännöllisesti 3 prosenttia ja yli. Myös voittojen suhteellinen taso kertoo Digitan poikkeuksellisesta asemasta, joka edelleen nostaa yhtiön arvoa. 5. Digitan omistus ja johtopäätökset Digita Oy:n omistaa TDF Nordicin kautta ranskalainen Telediffusion de France, TDF. Tästä konsernista omistaa puolestaan sijoitusyhtiö Texas Pacific Grouo TPG 42 prosenttia. 24 prosentin osuus on Caisse des Depots et Consignationsilla ja 18 prosenttia AVA Private Equitylla. Chartehouse Capital Partnersin osuus on 14 prosenttia. TDF toimii Ranskan lisäksi Saksassa ja Itävällassa (1 %), Unkarissa (1 %), Puolassa (1 %), Hollannissa (1 %), Monacossa (83 %), Espanjassa (63 %) ja Virossa (49 %). Kaikki TDF:n takana olevat omistajat ovat käytännössä kasvottomia pääomasijoittajia. Niiden antamat tiedot ovat hyvin niukkoja. TPG on sijoittanut varoja yhteensä 48 miljardia dollaria erilaisten rahastojen kautta. TPG ilmoittaa pyrkivänsä saamaan tuottoja investoimalla muutokseen. Seuraava lainaus on TPG:n nettisivuilta: Since the firm's founding in 1992, our investment philosophy has been to create value by investing in change - change created by industry trends, economic cycles or specific company circumstances. Our tradition of providing unique investment insight and value-added operating capabilities to companies undergoing change, as well as our comfort in dealing with complexity and distressed companies, differentiates us from many traditional private investment firms. We provide creative capital, structured for each investment opportunity. Our wealth of experience, industry expertise, deep operating skillsets and large global network of affiliated partners position us as a vital resource from which management can draw strategic, financial and operational guidance. TPG invests in companies across a broad range of industries and geographies. Our goal is to help management teams build long-term value that benefits all stakeholders. We structure our private equity investments based on each company s circumstances. Lähde: Wikipedian tiedot Texas Pacific Groupista

9 Texas Pacific Group oli yksi innokkaimmista toimijoista ajanjaksolle sijoittuneessa velkavetoisten yritysostojen (LBO) buumissa. TPG osallistui eri kumppaneiden kanssa lukuisiin miljardiluokan yritysostoihin. 1. joulukuuta 26 yhtiö kertoi suunnittelevansa yhdessä Kohlberg Kravis Robertsin kanssa ennätyksellistä, 1 miljardin dollarin LBO-kauppaa. Liiketoimi, jota ei kuitenkaan toteutettu, olisi kohdistunut Yhdysvaltain toiseksi suurimpaan vähittäiskauppaketjuun, Home Depotiin. [12] Suurin haaviin jäänyt kohde oli TXU-energiayhtiö eli nykyinen Energy Future Holdings Corporation. TPG:n, Kohlberg Kravis Robertsin ja Goldman Sachs Capital Partnersin vetämä joukko osti yrityksen 44,37 miljardilla dollarilla, joka on kaikkien aikojen suurin velkavetoinen yritysosto. [13][14][15] Vuoden 26 aikana TPG Capital teki kauppoja kaikkiaan 11 miljardin dollarin edestä [7], mikä oli alan suurin määrä. Kevättalvella 27 Texas Pacific Group vaihtoi nimensä TPG Capitaliksi. [16] Toteutuneet yritysostot Alltel Avaya Biomet Energy Future Holdings Corporation First Data Freescale Semiconductor Harrah's Entertainment Midwest Air Group [17] Neiman Marcus Sabre Holdings Surgical Care Affiliates Univision Merkittävimmät tappiot Eräs TPG Capitalin viime aikojen suurimmista tappioista syntyi, kun se sijoitti 7. huhtikuuta 28 kaksi miljardia dollaria yhdysvaltalaisen Washington Mutual -säästöpankin osakkeisiin. [18] Kun liittovaltio otti hätätoimena pankin haltuunsa 25. syyskuuta 28, sen suurimmalle osakkeenomistajalle TPG:lle aiheutui 1,35 miljardin dollarin tappiot. [19] Helmikuussa 29 puolestaan TPG:n portfolioyritys Aleris International Inc. hakeutui Chapter 11 - uudelleenjärjestelyyn Yhdysvaltain toimintojensa osalta [2], jonka myötä TPG menetti noin 83 miljoonaa dollaria. [2] TPG hankki alumiinin tuottaja Aleriksen 3,3 miljardilla dollarilla joulukuussa 26. [2] Merkittävimmät yritysmyynnit Burger King (22 26) [9] Beringer Wine Estates (1996 2) [1] Debenhams [4] Del Monte Foods ( ) Digita (TPG omistaa emoyhtiö TDF:stä 42 %) Ducati ( ) [11] Lenovo (6,6 %) Metro-Goldwyn-Mayer (21 %) Petco (26 ) [9] SunGard (25 ) Edellä olevien tietojen perusteella ja Digitan muuttuneen talouden johdosta on erittäin todennäköistä, että Digita Oy:n liiketoiminta ja/tai osakkeet myydään suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Digita Oy tuhansia euroja Liikevaihto 89555, ,5 9821, , ,2 Tilauskanta Liikevoitto 2615, , ,9 3366,6

10 +poistot 13696,2 878,5 8263,7 6268, ,1 =Käyttökate , , ,6 5872,7 + vuokrat 5787,2 5447,4 454,7 527,7 3832,8 +henkilöstökulut , , , ,7 = Arvonlisäys 67622, , , ,2 Annettu konserniavustus Osingot 2514, ,9 Henkilöstö keskimäärin Arvonlisäys/henkilö Taseen loppusumma Vieras pääoma Velkaantuneisuusaste Vakavaraisuus Liikevoitto- % Työn hyötysuhde 3,6 3,4 3,47 3,79 3,78

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: 14.12.2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman 2 (22) 27.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011) Tilauskertymä:

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma...

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma... Sisällysluettelo Yhtiöesittely..............................................................................1 Taloudellinen katsaus.......................................................................2

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Tuottajaosuuskuntien rahoitus Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Hyväksytty Pellervo-Seuran hallituksessa 7.11.2014 Hyväksytty Pellervo-Seuran valtuuskunnassa 4.12.2014 Osuustoimintayritysten rahoitus

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot