Yhdistyksen vuosikokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen vuosikokous"

Transkriptio

1 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: klo Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson, Ossi Frusti, Inka Yläjääski, Olli Manni, Juha Aho, Janne Ahola ja Sini Välimaa 1. Kokouksen avaus; Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; PJ: Matti Joensuu, sihteeri: Emilia Venäläinen, Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Perttu Ollila ja Kaisa Rajala. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen; Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; Nämä esitettiin. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus; Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin. Talousarviossa oli suunnattu junnuille 800e, jotka päätettiin äänestyksen jälkeen antaa junnuille ainoastaan, jos junnutilillä on vuoden lopussa alle 3000e. Liittymis- ja jäsenmaksut pysyivät samoina kun edellisenä vuonna. Takaraja jäsenmaksulle päätettiin asettaa toukokuun viimeiselle päivälle, jolloin jäsenmaksun tulee olla Kruxin tilillä. 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; Puheenjohtajaksi äänestettiin Juha Jonsson, lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Janne Ahola ja Sini Välimaa. Hallituksessa jatkavat Kaisa Rajala, Teppo Saarenpää ja Jouni Rantanen. 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varamies; Tilintarkastajana jatkaa Kiviranta ja varamies on Perttu Ollila. 10. Valitaan liittokokousedustaja(t); Valittiin Kaisa Rajala ja varamies on Arttu Eloranta. 11. Käsitellään ja päätetään sääntöjen muuttaminen. Hallitus ehdottaa, että sääntöjä muutetaan seuraavalla tavalla: lisäys kohtaan 3. Jäsenet => Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu vuosikokouksen määrittelemään takarajaan mennessä: Vuosikokouksen päätöksellä uusilta jäseniltä voidaan periä vuosimaksun lisäksi liittymismaksu: Uusiksi jäseniksi luokitellaan myös ne henkilöt, jotka ovat katsottu eronneeksi edellä mainitun mukaisesti. Tämä hyväksyttiin 12. Kokouksen päättäminen; Puheenjohtaja päätti kokouksen klo PJ. Matti Joensuu sihteeri. Emilia Venäläinen Kaisa Rajala Perttu Ollila

2 Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. TILINPÄÄTÖS

3 Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. TILIKAUSI sivu 2 PL 342 / TURKU LY: TULOSLASKELMA Rahayksikkö Euro VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Boulderin käyttömaksut ja 3020 vuokrat 3 085, , Boulderin avainmaksut 110,00 620, Välinevuokrat 111,50 68, Junnutoiminnan tuotot , , Kiipeilytapahtumien tuotot 9 648, ,00 Yhteensä TUOTOT , ,00 KULUT 4000 Boulderin juoksevat kulut 2 160, , Junnutoiminnan kulut , , Kerhoillat ja tapahtumat , , Kallioiden kulut 420,02 152, Avustukset 306,00 222, Tiedotus 175,00 90, Muut kulut 499,20 451,60 Yhteensä KULUT , ,38 VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS , ,38 VARAINHANKINTA TUOTOT 3000 Jäsenmaksut 4 281, , Junnujäsenmaksut 660,00 675, Liittymismaksut 481,00 374, Avustukset 6 572, , Korkotuotot 162,09 86,86 Yhteensä TUOTOT , ,28 KULUT 5000 Jäsenverot 2 760, , Pankkikulut 260,85 236,37 Yhteensä KULUT 3 020, ,37 VARAINHANKINNAN TULOS 9 135, ,91 TILIKAUDEN TULOS ENNEN POISTOJA 1 041, ,53 POISTOT 8000 Poistot kiipeilyvarusteista 1 107, , Poistot vuokravälineistä 650,06 681, Poistot boulderin varustuksesta 1 818, ,17 Yhteensä POISTOT 3 576, ,85 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,68

4 Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. TILIKAUSI sivu 3 PL 342 / TURKU LY: TASE Rahayksikkö Euro VASTAAVAA Käyttöomaisuus & pitkävaik.menot 1000 Kiipeilytarvikkeet, junnut 1 074, , Vuokravälineet 124,57 205, Boulderin varustus 1 270, ,07 Yhteensä käyttöomaisuus & pitkävaik.menot 2 469, ,01 Vaihto-omaisuus 1500 Vaihto-omaisuus - - Rahoitusomaisuus 1905 Junnukassa 0,00 0, Palatsikassa 783, , Nordea junnut 6 413, , Nordea 8 173, ,00 Yhteensä rahoitusomaisuus , ,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57 VASTATTAVAA Oma pääoma 2000 Oma pääoma , ,34 Tilikauden yli-/alijäämä , ,68 Vieras pääoma 2100 Siirtovelat 3 926, ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57

5 Lounais- -Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. T1LIKAUSI sivu 4 PL TURKU LY ALLEKIRJOITUKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista: Kirjanpitoaineisto on kokonaisuudessaan CD:llä, josta on kopio. Aineisto on pdf tiedostomuodossa, jonka lukeminen onnistuu esim. Adobe Reader ohjelmalla. Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Internet osoitteessa Aineisto on testattu ja todettu toimivan ohjelman versiolla 9.0 Kirjanpito CD:n ja kopion MD5 tarkistussumma on heksadesimaalikoodauksella BA0C0677FE71DCA536DC1BF83121B1A1. Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

6 Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry. TILIKAUSI sivu 5 PL 342 / TURKU LY: TASE-ERITTELY Rahayksikkö Euro VASTAAVAA Käyttöomaisuus & pitkävaik.menot 1000 Kiipeilytarvikkeet, junnut Alkusaldo ,41 Lisäykset: Kiipeilyvälineet 1 176, ,91 Poisto 1 107, , Vuokravälineet Alkusaldo ,53 Lisäykset: Kiipeilyvälineet 569,10 774,63 Poisto 650,06 124, Boulderin varustus Alkusaldo ,07 Lisäykset: Patjat, otteet & kunnostustyöt 1 469, ,07 Poisto 1 818, ,16 Rahoitusomaisuus 1905 Junnukassa Palatsikassa 783, Nordea Junnut 6 413, Nordea 8 173, ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,46 VASTATTAVAA Oma pääoma 2000 Oma pääoma ,02 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 Vieras pääoma 2100 SKIL jäsenvero ,00 Kiipeilypalatsi 936,00 Rajala Kaisa 230, ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,46

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry:n vuosikokoukselle Olen tarkastanut Lounais-Suomen kiipeilykerho Kruxi ry nimisen yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä siitä että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on riippumattornana tilintarkastajana antaa tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä hallinnon tarkastuksen osalta tarvittaessa esittää tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvelvollisille. Tilintarkastuksen olen suorittanut Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kohtuullisen varmuuden saavuttaminen siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olennaisilta osin oikein laaditut ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden suunnitteleminen ja valitseminen perustuvat tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vahingosta tai väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 2534,36 euroa, ja toimintakertomus antavat kirjanpitolain ja muun noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ovat yhdenmukaisia. Turussa 29. maaliskuuta 2009

8 L-S kiipeilykerho KRUXI ry. BUDJETTI 2009 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT 3020 Boulderin käyttömaksut ja vuokrat 3 085, Boulderin avainmaksut Välinevuokrat 150, Junnutoiminnan tuotot , Kiipeilytapahtumien tuotot 8 800, Kurssit ja koulutus 3100 Muut tuotot Yhteensä TUOTOT ,00 KULUT 4000 Boulderin juoksevat kulut 2 200, Kiipeilyvälineet, junnut 1 200, Vuokra / koulutusvälineet 800, Boulderin varustus 2 500, Junnutoiminnan kulut , Kerhoillat ja tapahtumat , Kallioiden kulut 500, Koulutuskulut 4070 Avustukset 1 500, Tiedotus 175, Muut kulut 700,00 Yhteensä KULUT ,00 VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS ,00 VARAINHANKINTA TUOTOT 3000 Jäsenmaksut 4 500, Jäsenmaksut junnut 675, Liittymismaksut 400, Avustukset 3200 Harjoitustilavuokra-avustus 6 630, Korkotuotot 100,00 Yhteensä TUOTOT ,25 KULUT 5000 Jäsenverot 2 760, Pankkikulut 260,85 Yhteensä KULUT 3 020,85 VARAINHANKINNAN TULOS 9 284,40 TILIKAUDEN TULOS ENNEN POISTOJA ,60

9 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Hallituksen kokouspöytäkirja 1/09 Aika: klo 19:00 Paikka: Kerhon bouldersali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa Poissa: Jouni Rantanen, Teppo Saarenpää 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19: TODETAAN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Paikalla oli riittävä määrä osallistujia.todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan. 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Kaisa Rajala ja Janne Ahola. 5. MENNEET TAPAHTUMAT Keskusteltiin vuosikokouksesta. 6. HALLITUKSEN TYÖNJAKO Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Juha Jonsson. Vastuualueet jaettiin seuraavasti: Junnuvastaavaksi Kaisa Rajala, boulder- ja varustevastaavaksi Janne Ahola, topo- ja nettivastaavaksi Jouni Rantanen, sihteeriksi Sini Välimaa, tapahtumavastaavaksi Teppo Saarenpää. Lisäksi Perttu Ollila jatkaa hallituksen ulkopuolisena apujäsenenä Kustavi-, kallio-, pultti- ja koulutusvastaavana. Hallituksne kanssa yhteistyössä tilejä hoitaa Juha Aho. 7. TILINKÄYTTÖOIKEUDET Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus, verkkopankkipalvelu ja palveluun tarvittavat käyttäjätunnukset seuraavasti: Tilille Nordea: Juha Aholle ja Juha Jonssonille. Tilille Nordea: Juha Aholle, Juha Jonssonille ja Kaisa Rajalalle. Lisäksi päätettiin myöntää Kaisa Rajalalle pankkikortti tilille Nordea:

10 Päätettiin poistaa kaikki oikeudet muilta, kuin yllämainituilta henkilöiltä tileille Nordea: ja Nordea: NIMENKIRJOITUSOIKEUDET Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet Juha Jonssonille ja Kaisa Rajalalle. 9. POSTIN UUDELLEENOHJAUS Päätettiin siirtää yhdistyksen postit Juha Jonssonin osoitteeseen, koska postilokeropalvelu ei ole enää mahdollinen. Valtuutettiin Juha Jonsson tekemään osoitteenmuutokset. 10. BOULDERTILA Bouldersalin lukkojärjestelmä ja avaimet tullaan uusimaan kesäkuun aikana. Uudet avaimet lähetetään bouldermaksun maksaneille kesäkuun aikana. 11. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätettiin sopia myöhemmin sähköpostitse. 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen päätös klo 20:40. Juha Jonsson, (pj) Sini Välimaa, (sihteeri) Kaisa Rajala Janne Ahola

11 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Hallituksen kokouspöytäkirja 2/09 Aika: klo 18:17 Paikka: Juha Jonssonin kotona Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa ja Teppo Saarenpää Poissa: Jouni Rantanen 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:17 2. TODETAAN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Paikalla oli riittävä määrä osallistujia. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Ahola ja Kaisa Rajala. 3. HYVÄKSYTÄÄN ESITYSLISTA Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan. 4. ILMOITUSASIAT Ei ilmoitusasioita. 5. JÄSENMAKSUTILANNE JA JÄSENKORTIT Jäsenkortteja jaettu noin 30 kpl. Seuranrekisteri on päivitetty ja lähetetty SKIL:iin kesäkuun alussa. 6. PORAKONE Seura ei osta porakonetta kallioiden pulttaamista varten. Tarvittaessa poria voi esimerkiksi vuokrata ulkopuolisilta yrityksiltä. 7. ISPOINEN Ispoisten kallion suhteen ei toimenpiteitä. 8. AIKUISTEN ASIAT JA KAIKILLE JÄSENILLE TARKOITETUT TILAISUUDET Kiipeilyretki Olhavalle elokuussa. Jäsenille maksuton yhteiskuljetus bussilla. Janne hoitaa. Sisäkauden avausretki Tapanilan kiipeilykeskukseen lokakuun lopussa. Sini hoitaa. Kultainen kitka ja pikkujoulut Päätettiin kutsua seuran ulkopuolinen reitintekijä

12 pientä korvausta vastaan. Sini varaa Olympiasaunan ja Dynamon yläkerran pikkujouluihin. 9. JUNNUJEN ASIAT Junnujen boulderkisat seuran bouldersalilla lauantaina Kaisa Rajala selvitti junnujen budjettia ja toimintaa hallituksen jäsenille. Junnut kiertävät mm. kisoja Euroopassa. 10. BOULDERTILA Seuran jäsenten nimilista ja osoitteet toimitetaan Turun Lukko lukkofirmalle ja lukkofirma postittaa uudet avaimet bouldermaksun maksaneille kesän aikana. Lisäksi tilataan 10 avainta, joilla pääsee aina sisään. Uudet boulderoijat, jotka ovat maksaneet bouldermaksun vasta kesäkuussa, saavat lunastaa avaimensa Kaisa Rajalalta. Janne Ahola selvittää lukkoihin liittyvän uuden tietokoneen hankintahintaa. Bouldertilan seinien kunnostuksesta ja välineiden hankinnasta vastaa Janne Ahola. Boulderille hankitaan kaksi hyvänlaatuista akkuporakonetta. Janne Ahola pyytää tarjoukset. 11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Päätettiin aloittaa Keskiviikkokiipeilyt alkaen keskiviikosta klo 17. Tarkoituksena on kokoontua bouldersalin parkkipaikalla, josta lähdetään porukalla kiipeämään sinne minne halutaan. Kiivetään boulderia, köyttä, kaukana tai lähellä. Ensimmäisessä kokoontumisessa paikalla ainakin Teppo. Säävaraus. 12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätettiin sopia myöhemmin sähköpostitse. 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen päätös klo 19:52. Juha Jonsson, (pj) Sini Välimaa, (sihteeri) Janne Ahola Kaisa Rajala

13 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Hallituksen kokouspöytäkirja 3/09 Aika: klo 19:16 Paikka: Ravintola Foija, Turku Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, Perttu Ollila, Juha Aho. Poissa: Jouni Rantanen, Teppo Saarenpää 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:16 2. TODETAAN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Paikalla oli riittävä määrä osallistujia.todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. HYVÄKSYTÄÄN ESITYSLISTA Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan. 4. ILMOITUSASIAT Ei ilmoitusasioita. 5. YHDISTYKSEN RAHATILANNE Rahatilanne on kunnossa. 6. KISAT JA PIKKUJOULUT Seuran aikuisten ja junioreiden boulderkisoihin ostetaan palkinnoiksi 100 euron lahjakortit. Pikkujouluihin ruuat n. 40 henkilölle tilataan edellisen vuoden mukaisesti. Juha Aho lupasi hoitaa. Juomia hankitaan myös. Kisatukihakemuksia vastaanotetaan. 7. AIKUISTEN TULEVA TOIMINTA V.2009 JA 2010 Tammi-Helmikuussa järjestetään toinen kiipeilymatka Helsingin kiipeilykeskukseen. Maaliskuussa järjestetään kiipeilymatka Tukholman johonkin sisäkiipeilyhalliin. 8. JUNNUJEN TULEVA TOIMINTA V JA 2010 Kaisa selvitti junnujen kisa- ja matkasuunnitelmia.

14 9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Päätettiin muistaa kallioden maanomistajia hyvien suhteiden ylläpitämiseksi. 10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätettiin sopia myöhemmin sähköpostitse. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen päätös klo 19:41. Juha Jonsson, (pj) Sini Välimaa, (sihteeri)

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

oikaisumenettely Tarkastushavainto:

oikaisumenettely Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2012 OSA II MALLIRATKAISU JA ARVOSTELUPERUSTEET TEHTÄVÄ 1 (5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita Laavan Lämpö Oy:n tilikauden 1.1.2011 31.12.2011 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Yhdistystoiminnan perusteet Mikä on yhdistys? Yhdistyslaki Yhdistyksen elinkaari perustamisesta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE JÄSENKIRJE Lakeuden Sukeltajat ry LAKEUDEN SUKELTAJAT ry JÄSENKIRJE 3/2005 Hyvää joulun odotusta seuran jäsenet, Seuran perinteinen vuosikokous ja pikkujoulu vietettiin marraskuun lopulla vauhdikkaissa

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot