ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko klo Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Perttilä Johanna Yliviitala Johanna Ahola Ari-Pekka Hölsö Maria Laine Sami Markkula Jarmo Mäkelä Timo Mäkinen Marjo Pollari Väinö Nina Perkiö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Jarmo Markkulan varajäsen Marjo Mäkisen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Rinta-Korkeamäki Paula *) Latvala Merja *) saapui klo kunnanhallituksen edustaja perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Johanna Perttilä Merja Latvala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Timo Mäkelä Väinö Pollari Aika ja paikka Isonkyrön kunnanviraston perusturvaosastolla Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Perusturvajohtaja Merja Latvala

2 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perusturvaltk 24 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 25 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Mäkelä ja Väinö Pollari.

3 Perusturvalautakunta HOIVAOSASTON HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUJEN MYYNTI Perusturvaltk 26 Vuonna 2013 hoivaosaston paikkoja ostivat Seinäjoen kaupunki ja Laihian kunta. Hoivaosaston palveluja myytiin vuosi sitten tilanteen ja kysynnän mukaan. Hoivaosaston hoitopäivähinta on tarkastettu vuosittain keväällä. Toteutuneiden kustannusten mukaan vuonna 2014 hoivaosaston hoitopäivähinta on 171,17e, ilman hallinnon ja palkanlaskennan vyörytyksiä. 5%:n lisäyksellä hoitopäivähintaan kokonaiskustannushinnaksi tulee 179,72 euroa. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - vahvistaa hoivaosaston vuoden 2014 hoitopäivän hinnaksi 179,72 euroa alkaen, - kunta laskuttaa asiakkaan oman osuuden suoraan asiakkaalta, - hoitopäivän hinta tarkistetaan vuosittain keväällä.

4 Perusturvalautakunta KOTIPALVELUN TUKIPALVELUUN KAUPPAPALVELULLE HINTA Perusturvaltk 27 Kotipalvelun työn sisältöön on kuulunut tähän asti asiakkaiden kauppaasioinnit. Tätä palvelua ei ole hinnoiteltu erikseen. Asiakkaiden kauppakäynnit vievät paljon aikaa kotipalvelutyöltä. Monissa kunnissa kaupassakäynneistä otetaan maksu erikseen. Isonkyrön kunnassa tällä hetkellä kauppapalvelua käyttää 23 asiakasta viikoittain ja 5 asiakasta tarpeen mukaan. Yksi mahdollisuus on se, että ns. kauppapalvelusta luovuttaisiin kokonaan. Kauppapalvelu tukee kuitenkin ikäihmisten kotona asumista, joten palvelu on hyvä säilyttää. Kauppapalvelua järjestetään maanantaista perjantaihin vain kotipalvelun asiakkaille. Lisätietoja antaa kotipalvelun ohjaaja Susanna Perttu puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että - kauppapalvelun hinta asiakkaalle on 5 e/kerta - ja kauppapalvelu otetaan käytäntöön alkaen - kauppapalvelu on tarkoitettu vain kotipalvelun asiakkaille.

5 Perusturvalautakunta KOTIPALVELUATERIOIDEN KULJETUS Perusturvaltk 28 Tukipalvelut ja perusturva ovat keskustelleet tukipalvelun ja kotipalvelun ateriakuljetusten yhdistämisestä. Tukipalvelut ovat ostaneet ruokakuljetuksia kouluille ja päivähoitoon Itellalta. Sopimus Itellan kanssa on päättymässä Kotipalvelun ateriakuljetukset on järjestetty kunnan omalla työntekijällä ja autolla. Kotipalveluaterioiden kuljetustapaa jatkossa on selvitetty ja vaihtoehtona kuljetusten järjestämiselle ovat seuraavat: kuljetusten järjestäminen omana toimintana, ostetaan kuljetukset Itellalta tai ostetaan ateriapalvelu ja kuljetukset Menumat Oy:lta. Liitteessä 1 on Itellan tarjous ja liitteessä 2 on Menumatin tarjous asiasta. Liitteessä 3 on selvitys ateriakuljetusten järjestämisestä omana toimintana. Itellan tarjous sähköpostilla ( ) esitetty lautakunnassa. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että - jatketaan kotipalveluaterioiden kuljettamista omana toimintana siten, että kotipalveluaterioiden lisäksi hoidetaan ateriakuljetukset kouluille ja päivähoitoon, kun tukipalvelun ja Itellan välinen sopimus päättyy - perusturva ja sivistyspuoli jakavat kuljetuspalvelun kulut keskenään alkaen kotipalveluateriat viedään pääsääntöisesti kylminä kaksi kertaa viikossa asiakkaille. Ainoastaan Kesteriikin alueelle kotipalveluateriat viedään jatkossakin osin lämpiminä. Merkittiin, että Nina Perkiö poistui kokoustilasta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi).

6 Perusturvalautakunta PERUSHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI JA LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 29 Palvelukodilla perushoitajan toimessa oleva henkilö jää eläkkeelle alkaen. Kyseisessä toimessa oleva henkilö on toimittanut kirjallisen irtisanoutumisen alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Lähihoitajan ja perushoitajan koulutus eroavat toisistaan huomattavasti, ja työtehtävät työpaikoissa ovat jokseenkin erilaiset. Vanhassa perushoitajakoulutuksessa keskityttiin enemmän perushoitoon sekä sairaanhoitotyöhön, kun taas nykyinen lähihoitajan koulutus tähtää huomattavasti monipuolisempaan opiskeluun, jonka jälkeen on mahdollisuus työskennellä hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä. Perushoitajia ei enää valmistu, vaan nimike on muuttunut lähihoitaja nimikkeeksi. Lisätietoja antaa palvelukeskuksenjohtaja Helena Kahra-Smedlund puh EHDOSTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta - että perushoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi ja - yhden lähihoitajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle alkaen.

7 Perusturvalautakunta PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ Perusturvaltk 30 Kyröön Tuvan mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta siirtyy kunnan järjestämisvastuulle alkaen. Kyröön Tupa on sisustettu pääosin Kyrönmaan Vanhaintuki ry:n toimesta. Sosiaalipsykiatrinen yhdistys vie omistamansa tavarat pois Kyröön Tuvalta. Perintövaroja on tarkoitus käyttää isokyröläisten ikäihmisten hyväksi. Mielenterveyskuntoutujat ovat pääosin eläkkeellä olevia ihmisiä. Lisäksi jatkossa on tavoitteena kehittää toimintaa siten, että Kesteriikin alueella olevat ikäihmiset kokoontuisivat myös Kyröön Tuvalla. Kyröön Tuvan päivätoimintaan tarvitaan mm. imuri, tv, kävelysauvoja (joita voisi lainata myös Kesteriikin alueella asuville asukkaille) ja muita liikunnallisia välineitä, Wii-pelilaite, cd-soitin, pöytiä, seurapelejä, asiakastietokone ja muuta tarviketta. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että Kyröön Tuvan päivätoimintaan voidaan hankkia perintövaroilla pykälätekstissä lueteltuja tavaroita.

8 Perusturvalautakunta KOTIPALVELUATERIAN HINTA Perusturvaltk 31 Kotipalveluaterian hintaa on tarkastettu viimeksi vuonna Aterioiden tuottamiskustannukset ovat nousseet. Kotipalveluaterian hinta on tällä hetkellä 6,50e. Kotipalveluaterian hinta on sama kuin ns. vierasaterianhinta palvelukeskuksessa. Vierasateriaan kuuluu maito, levite ja leipä. Kotipalveluateria ei sisällä näitä tuotteita. Sotainvalidit ovat saaneet kotipalveluaterian yhteydessä myös levitteen, maidon ja leivän. Näitä tuotteita ei ole erikseen aiemmin hinnoiteltu kotipalveluateriaan. Valtionkonttori korvaa sotainvalidien ateriat Ruokahuollon palvelupäällikön ilmoituksen mukaan lisukkeiden hinta sotainvalideille tarkoitettuun kotipalveluateriaan on 1,90. Kotipalveluaterian hinnaksi on esitetty 7,30 e. Ateriamaksujen korotusten esitetään tulevan voimaan Hallintosäännön mukaan 12 kohta 2 perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon palveluista kunnassa perittävien maksujen perusteista, taksoista ja maksujen poistamisesta siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - vahvistaa kotipalveluaterian hinnaksi 7,30 e, - sotainvalidien kotipalveluaterian lisukkeiden hinnaksi 1,90 e - ja ateriamaksut tulevat voimaan alkaen. Keskustelun kuluessa Väinö Pollari ehdotti, että kotipalveluaterian hinnaksi vahvistetaan 7 e. Sami Laine kannatti Väinö Pollarin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Väinö Pollarin ehdotuksen kannalla äänestävät EI.

9 Perusturvalautakunta Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seuraavat äänet: Ahola Ari-Pekka Hölsö Maria Laine Sami Mäkelä Timo Perttilä Johanna Perkiö Nina Pollari Väinö Yliviitala Johanna JAA EI - äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena lautakunan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa - vahvistaa kotipalveluaterian hinnaksi 7,30 e, - sotainvalidien kotipalveluaterian lisukkeiden hinnaksi 1,90 e - ja ateriamaksut tulevat voimaan alkaen.

10 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk Vaasan hallinto- oikeuden päätös nro 14/0087/1 2. E-P:n sairaanhoitopiiri ky : Yöpäivystyssopimusten irtisanominen EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

11 Perusturvalautakunta KAKSI LISÄPYKÄLÄÄ Perusturvaltk 37 Sosiaaliohjaajan toimen täyttölupa, päivätoiminta. Etelä-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiristä johtaja ylilääkäri Hannu Puolijoki ja ylilääkäri Mauri Aalto ovat pyytäneet kunnalta kannanottoa raskaana olevien naisten päihdelaitoshoidon järjestämistavasta. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää ottaa käsittelyyn lisäpykälät, joka koskevat sosiaaliohjaajan toimen täyttölupaa ja kannanottoa, joka koskee raskaana olevien naisten laitoshoidon järjestämistapaa.

12 Perusturvalautakunta TÄYTTÖLUPA, SOSIAALIOHJAAJAN TOIMI Perusturvaltk 38 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on henkilöstösuunnitelmaan sisällytetty kaksi sosiaaliohjaajaa. Henkilöstösuunnitelman mukaan toinen sosiaaliohjaaja aloittaa virassa ja toinen sosiaaliohjaaja toimessa Kyröön Tuvan päivätoiminnassa liikkeenluovutuksen yhteydessä Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta siirtyy Isonkyrön kunnan järjestettäväksi Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatriselta yhdistykseltä. Etelä- Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtajan Timo Haapojan mukaan henkilö, jonka olisi pitänyt siirtyä liikkeen luovutuksen yhteydessä Isonkyrön kunnan palvelukseen, on irtisanoutunut Kyröön päivätoiminnan vastaavan ohjaajan toimesta, siten että viimeinen työpäivä Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on Näin ollen kyseinen henkilö ei siirry liikkeenluovutuksen yhteydessä Isonkyrön kunnan palvelukseen. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ohjaus hoidetaan sijaisjärjestelyin touko- ja kesäkuussa. Heinäkuussa päivätoiminta on kiinni, joten sosiaaliohjaaja pitäisi aloittaa vasta toimessa. Vammaispalvelulain (8b :n 2 mom.) mukaan kunnan on järjestettävä päivätoimintaa vaikeavammaiselle henkilölle. Tämä koskee lain mukaan myös psyykkisistä syistä (mm. skitsofrenia) vaikeavammaiseksi katsottua henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kyse on ns. subjektiivisesta oikeudesta. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Lakisääteisyyden lisäksi on todettu sekä tieteellisesti että käytännössä päivätoiminnan ja viikoittaisen "lukujärjestyksen" merkitsevästi lisäävän mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentävän sairaalahoidon tarvetta. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOSTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta - yhden sosiaaliohjaajan toimen täyttölupaa perusturvan palvelualueelle alkaen

13 Perusturvalautakunta KANNANOTTO: RASKAUS JA PÄIHDEONGELMA Perusturvaltk 39 Etelä-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiristä johtaja ylilääkäri Hannu Puolijoki ja ylilääkäri Mauri Aalto ovat pyytäneet kunnalta kannanottoa raskaana olevien naisten päihdelaitoshoidon järjestämistavasta. Sairaanhoitopiirin ehdotus on, että päihdepsykiatrian poliklinikalta olisi mahdollista järjestää ilman kunnan erillistä maksusitoumusta laitoshoidon aloitus. Aina näin toimittuaan päihdepsykiatria tulee olemaan yhteydessä potilaan kotikuntaan, jotta laitoshoidon jälkeiset jatkotoimet voidaan suunnitella tilanteen vaatimalla tavalla. Liitteessä 8 on kannanotto asiaan liittyen. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh EHDOTUS: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi kannanoton ja hyväksyy tehdyn kannanoton lähetettäväksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin liitteen 8 mukaisesti. VALITUSOSOITUS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET Perusturvaltk 40 Liite.

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot