Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstaina 16.3.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KIVIJÄRVEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU 3 / 2006 Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone LIITE 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 25 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 26 Salassa pidettävä Salassa pidettävä 28 Salassa pidettävä 29 KOTIHOIDON TUKIPALVELUSTA PERITTÄVÄT MAKSUT AL- KAEN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINTAPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄ- RÄÄMINEN VUODELLE TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄLTÄ LASKUTETTAVAN RAVIN- TOPÄIVÄN HINTA VUONNA ATERIAPALVELUN ATERIAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KOULURUOKAILUUN, ESIKOULUUN JA PÄIVÄHOITOON TOIMITETTA- VAN ATERIAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE RUOKAHUOLLOSTA ULOSMYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINNAN MÄÄ- RÄÄMINEN VUODELLE PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 37 TERVEYDENHOITAJA SIRPA MANNISEN PALKKAAMINEN KOTIHOI- TOON 38 KOLMEN TOIMEN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUIHIN Pöytäkirja on nähtävillä KUNNANTOIMISTOLLA KLO MERK. OLAVI HAKKARAINEN OLAVI HAKKARAINEN

2 Nro Sivu Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET Kunnanhallituksen kokoushuone Olavi Hakkarainen, puheenjohtaja Hannu Hakkarainen Anneli Laukkanen Leena Oinonen Johanna Piispanen Tuomo Puranen Risto Turpeinen, Sulevi Jelonen, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Heli Vertanen, sosiaalijohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Sirkka Kauppinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS 23 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 24 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Olavi Hakkarainen Heli Vertanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Leena Oinonen, 26 Tarkastusaika Kivijärvi Allekirjoitukset Anneli Laukkanen Leena Oinonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kunnanvirastolla klo Virka-asema Allekirjoitus Sosiaalijohtaja

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Per.turvaltk 23 Kivijärven perusturvalautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja perusturvalautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Per.turvaltk 24 Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Perusturvalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Perusturvalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Laukkasen ja Leena Oinosen.

4 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Per.turvaltk 25 Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5 Perusturvalautakunta SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Per.turvaltk 26

6 Perusturvalautakunta SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Per.turvaltk 27 Liite nro 13

7 Perusturvalautakunta SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA Per.turvaltk 28

8 Perusturvalautakunta KOTIHOIDON TUKIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN Per.turvaltk 29 Seutukunnallisesti on selvitelty tukipalveluista perittäviä maksuja ja päädytty joidenkin maksujen osalta yhtenäistämiseen. Perusturvalautakunta päättää, että tukipalveluista peritään alkaen seuraavat maksut: 1. Ateriapalvelun ateria 5,50 sisältäen kuljetuksen 2. Turvapuhelin 13,00 /kk 3. Kylvetys 5,00 /kerta (koko seutukunnalla sama) 4. Vaatehuolto 4,00 / koneellinen (koko seutukunnalla sama) 5. Asiointi 5,00 /kerta (koko seutukunnalla sama) Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Perusturvalautakunta TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINTAPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Per.turvaltk 30 Liite nro 14 Toimintakeskuspalveluita myydään ulkokuntalaisille. Asiakkaalta peritään asiakasmaksu ja kotikunnalta laskutetaan toimintapäivän nettohinta. Laskelma toimintapäivän nettohinnasta on liitteenä nro 14. Määrätään vuodelle 2006 toimintakeskuksen toimintapäivän hinnaksi 42,41. Päätösehdotus hyväksyttiin..

10 Perusturvalautakunta RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Per.turvaltk 31 Liite nro 15 Kivijärvellä on ryhmäperhepäivähoitoyksikössä hoidossa Jyväskylän kaupungin ja Kuopion kaupungin sijaisperheeseen sijoittamat lapset. Liitteenä nro 15 on laskelma hoitopäivän hinnasta. 1. Peritään ryhmäperhepäivähoitoyksikön kokopäivähoidon hoitopäivän bruttohintana 25, Peritään ryhmäperhepäivähoitoyksikön osapäivähoidon hoitopäivän bruttohintana 15,42. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄLTÄ LASKUTETTAVAN RAVINTOPÄIVÄN HINTA VUONNA 2006 Per.turvaltk 32 Ruokahuolto toimittaa osastolle potilasruokailun ateriat. Potilasruokailussa tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Laskutetaan kuntayhtymältä ravintopäivän hintana vuonna alv. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Perusturvalautakunta ATERIAPALVELUN ATERIAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Per.turvaltk 33 Ruokahuollosta toimitetaan vanhustenhuollon ateriapalveluun ateriat. Ateria sisältää salaatin, lounasruuan ja jälkiruuan. Määrätään ateriapalvelun aterian hinnaksi 4,75. Ruokahuolto laskuttaa ateriapalvelun ateriat sisäisenä laskutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Perusturvalautakunta KOULURUOKAILUUN, ESIKOULUUN JA PÄIVÄHOITOON TOIMITETTAVAN ATERIAN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Per.turvaltk 34 Ruokahuolto toimittaa kouluruokailuun, esikouluun ja päivähoitoon aterian, mikä sisältää lämpöisen ruuan, salaatin, leivän ja juoman. Määrätään aterian hinnaksi vuodelle ,05. Ruokahuolto laskuttaa aterian hinnan sisäisenä laskuna. Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kouluruokailun osalta laskutus tapahtuu oppilasmäärän mukaan.

14 Perusturvalautakunta RUOKAHUOLLOSTA ULOS MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Per.turvaltk 35 Ruokahuolto toimittaa aterioita Nousupellon palvelu- ja kuntoutuskodille sekä toimintakeskukseen. Määrätään aterioiden hinnaksi vuodelle 2006 seuraavat: - 4,00, jos ateria sisältää salaatin ja lämpimän ruuan - 3,50, jos ateria sisältää lämpimän ruuan ja jälkiruuan Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että alv lisätään.

15 Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Per.turvaltk 36 Liite nro 16 Päivähoitoon on valmistunut liitteenä nro 16 oleva turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman tekemisessä on hyödynnetty muiden kuntien ja kaupunkien turvallisuussuunnitelmia sekä konsultoitu kuntaliittoa. Lisätietoja: Päivähoidon ohjaaja Tuulikki Koljonen, puh tai Perusturvalautakunta vahvistaa liitteenä nro 16 olevan turvallisuussuunnitelman. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Perusturvalautakunta TERVEYDENHOITAJA SIRPA MANNISEN PALKKAAMINEN KOTIHOITOON Per.turvaltk 37 Terveydenhoitaja Sirpa Manninen on ollut määräaikaisissa työsuhteissa kotipalvelussa alkaen. Tämän hetkinen työsopimus on tehty saakka. Syynä määräaikaisiin työsuhteisiin on ollut se, että kotihoidon järjestelyt ovat olleet avoinna. Kotipalvelu on hoitanut suurimman osan kotisairaanhoidon asiakkaista vuoden 2004 lopusta alkaen ja alkaen kaikki kotisairaanhoidon asiakkaat. Näin kotihoito yksikön muodostaminen on satu valmiiksi. Kotihoidossa täytyy olla terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan koulutuksen saanut henkilö, joka kantaa vastuun lääkehoidosta ja tietyistä toimenpiteistä. Hallintosäännön 18 :n mukaan virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on henkilön ottaminen sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta. Perusturvalautakunta päättää, että palkataan terveydenhoitaja Sirpa Manninen kotihoitoon toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Perusturvalautakunta KOLMEN TOIMEN PERUSTAMINEN VANHUSPALVELUIHIN Per.turvaltk 38 Vuoden 2006 talousarvio pitää sisällään määrärahat kolmen lähihoitajan palkkaamiseen. Lisää henkilöstöä tarvitaan kesällä 2006 valmistuvan tehostetun palveluasumisen yksikön myötä. Yöhoito ostetaan yksikköön terveydenhuollon kuntayhtymältä. Lisätyövoima tarvitaan aamu- ja iltavuorojen hoitoon. Tämän hetkisellä kotihoidon henkilöstöllä ei pystytä hoitamaan palveluasumisyksikköä. Tarkoituksenmukaisinta on perustaa toimet vanhuspalveluihin, koska tämä mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön vanhuspalveluiden sisällä. Perusturvalautakunta päättää esittää kolmen lähihoitajan toimen perustamista vanhuspalveluihin alkaen. Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle kolmen lähihoitajan toimen perustamista vanhuspalveluihin alkaen.

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU 6 / 2006 Torstai 14.9.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2015 Aika Ti klo 19.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2015 ASIA LIITE 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2008 Aika Ti 29.01.2007 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 1/2008 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Kovanen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2013 Aika Torstai klo 18.00 Paikka Tainionmäen koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU 11.04.13 Tainionmäen koulun neuvotteluhuone Nro 3/2013 ASIA LIITE 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2007 ASIA LIITE 133 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 4/2006 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 7/2008 Aika Ke 17.09.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 7/2008 Aika Ke 17.09.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2008 Aika Ke klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Keskiviikkona Palokunnan kokoushuone Nro 7/2008 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot