Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot"

Transkriptio

1 Syyskuu 2015 Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike, y-tunnus , Part of Teller,

2 Nämä kauppiassopimuksen ehdot sisältävät seuraavat osat: Osa A Yleiset ehdot Osa B Maakohtaiset erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot Osa C Toimiala- ja palvelukohtaiset erityisehdot A Yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kauppiaan ja Acquirerin väliseen sopimussuhteeseen korttitapahtumien vastaanotosta. 2. Yleistä korttitapahtumien vastaanotosta ja Kauppiassopimus kokonaisuus, ehtoristiriidat Korttitapahtumien vastaanotolla tarkoitetaan kauppiaan kauppapaikassa suoritettujen korttitapahtumien varmentamiseen, vastaanottoon ja tilitykseen liittyviä palveluja. Acquirerin kauppiassopimuksen nojalla tarjoamat palvelut on tarkoitettu lähinnä yrittäjille, yrityksille ja yhdistyksille, ja niitä tulee aina käyttää ainoastaan elinkeinotoimintaan. Palvelun sisältö sekä osapuolten vastuut ja oikeudet on kuvattu hyväksytyssä kauppiassopimuksen hakemuksessa, yleisissä ehdoissa (osa A) ja erityisehdoissa (osat B ja C) sekä kauppiasohjeistuksessa, jotka yhdessä kulloinkin muodostavat kauppiassopimuksen sisällön. Acquirer ei ole vastuussa kauppiaalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu siitä, ettei kauppias ole noudattanut kauppiassopimuksen ehtoja. Visa- ja MasterCard -korttiyhtiöiden säännöt ja ohjeet vaikuttavat Acquirerin oikeuteen ja mahdollisuuteen tarjota korttipalveluja. Acquirerin ja kauppiaan sopimussuhteessa on noudatettava kyseisiä sääntöjä. Acquirer lähettää kauppiaalle kauppiasohjeistuksen sellaisena kuin se on voimassa Acquirerin hyväksyessä kauppiassopimuksen hakemuksen tai se asetetaan kauppiaan saataville Teller verkkopalveluun. Mikäli hyväksytty kauppiassopimuksen hakemus on ristiriidassa yleisten ehtojen tai erityisehtojen kanssa, noudatetaan hyväksyttyä kauppiassopimuksen hakemusta. Mikäli yleiset ehdot ja erityisehdot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan erityisehtoja. 3. Ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttö Molemmat osapuolet voivat täyttää kauppiassopimuksen mukaiset velvoitteensa käyttämällä ulkopuolista palveluntarjoajaa. Kaikkien ulkopuolisten palveluntarjoajien on noudatettava PCI-standardia ja oltava korttiohjelmien ohjeiden mukaisesti rekisteröity hyväksytyksi palveluntarjoajaksi. Osapuolet vastaavat käyttämiensä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta kuin omastaan. 4. Soveltamisala Kauppias saa käyttää Acquirerin kauppiassopimuksen nojalla tarjoamia palveluja ainoastaan MasterCardilla (debit, credit, Maestro) ja Visa-kortilla (debit, credit, Visa Electron, V PAY) ja muilla kauppiassopimuksessa mainituilla korteilla tehtyihin maksuihin. Korttien liikkeellelaskijat voivat myös tarjota uusia korttituotteita (joko kohokirjoituksella tai ilman). Mikäli joku kortin liikkeellelaskija tuo markkinoille uusia korttituotteita, kauppias voi aloittaa niiden hyväksymisen maksuvälineiksi Acquirerin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppias hyväksyy uudet Acquirerin asettamat, uusien korttituotteiden vastaanottamiseen sovellettavat ehdot (mm. uuden hinnoittelun) samalla kun se hyväksyy uudella korttituotteella tehdyn maksutapahtuman. Pankilla on kauppiassopimuksen voimassaolon ajan yksinoikeus kauppiassopimuksessa mainituilla korteilla suoritettujen maksutapahtumien vastaanottamiseen, ellei toisin ole sovittu. 5. Muut kortit Kauppias voi myös tehdä sopimuksia korttitapahtumien vastaanottamisesta sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka vastaanottavat muita kuin kauppiassopimuksessa mainittuja korttityyppejä. Kauppiaan on kuitenkin ilmoitettava Acquirerille kaikista tällaisista sopimuksista ennen kuin näitä kortteja voidaan käyttää kauppiaan kauppapaikassa. Tällaisilla korteilla maksetut ostokset hyvitetään pankissa olevalle kauppiaan tilille, jollei erikseen ole toisin sovittu. 6. Korttimaksutyypit ja muut määritelmät 6.1 Acquirer tarkoittaa tässä Kauppiassopimuksessa maksutapahtumien vastaanottajaa, Kortaccept Nordic AB, Suomensivuliike. 6.2 Korttimaksut maksupäätteellä (POS): Kortinhaltijan maksut myyjän valvonnassa olevalla maksupäätteellä käyttäen kortin sirua tai magneettijuovaa ja tunnistautuen tunnusluvulla (PIN), allekirjoittaen maksutositteen tai muulla hyväksytyllä kortinhaltijan todentamismenetelmällä (CVM) tai kortinhaltijan maksut myyjän valvonnassa olevalla maksupäätteellä käyttäen kortin tai matkapuhelimen etäluettavaa ominaisuutta. Korttimaksuihin maksupäätteellä (POS) sovelletaan erityisehtoja. 6.3 Verkko-ostokset verkkokaupassa: Kortinhaltijan maksut korttimaksuja vastaanottavalle etäkauppiaalle Internetin tai muun Acquirerin hyväksymän avoimen verkon kautta. Verkko-ostoksiin sovelletaan erityisehtoja. 6.4 Posti- ja puhelinmyynti: Maksut kauppiaille, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluita posti- ja puhelinmyynnissä. Kortinhaltija antaa kortin numeron ja muut tiedot allekirjoittamallaan tilauslomakkeella tai antaa kyseiset tiedot puhelimitse. Posti- ja puhelinmyyntiin sovelletaan erityisehtoja. 6.5 Hotellit: Palveluyritys, joka tarjoaa majoituspalveluita; varaus voidaan mahdollisesti tehdä etukäteen. Hotelleihin sovelletaan erityisehtoja. 6.6 Ajoneuvovuokraus: Palveluyritys, joka vuokraa ajoneuvoja; varaus voidaan mahdollisesti tehdä etukäteen. Ajoneuvovuokraukseen sovelletaan erityisehtoja. 6.7 Itsepalvelumaksupäätteet tai kortinhaltijan aktivoimat päätteet (CAT): Kortinhaltija maksaa ostoksensa itsepalveluautomaatilla asettamalla kortin itsepalvelumaksupäätteeseen ja mahdollisesti tunnistautumalla omalla tunnusluvulla, mikäli maksupääte tätä vaatii. Itsepalvelumaksupäätteisiin ja -automaatteihin sovelletaan erityisehtoja. 6.8 Toistuvat maksut: Kauppias ja kortinhaltija voivat tehdä sopimuksen säännöllisesti toistuvista maksuista, joille ei yleensä sovita tiettyä kiinteää määrää. Sopimus tehdään yleensä määräämättömäksi ajaksi. Toistuviin maksuihin sovelletaan erityisehtoja. 6.9 Cash Advance -käteisnosto: Palvelun avulla kortinhaltija voi nostaa käteistä pankkiautomaatilla tai Acquirerin tai muun rahalaitoksen kassalla tiettyyn enimmäismäärään asti. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 2 (22)

3 6.10 Käteiseen verrattavat maksut ( Quasi-cash ): Tapahtuma, jossa kauppiaan myyntituote on vaihdettavissa suoraan käteiseksi esimerkkinä valuutanvaihto. Käteiseen verrattaviin maksuihin sovelletaan erityisehtoja Cash back -käteisnosto: Kortinhaltija voi nostaa kauppiaalta maksupäätteellä maksaessaan rahaa ostoksensa yhteydessä (Cash back -palvelu) käytännössä tarjotaan kaksi palvelua yhdellä tapahtumalla.cash back on kotimainen palvelu, jota voivat käyttää vain sellaisten korttien haltijat, joiden liikkeellelaskija on sallinut palvelun käytön korteilleen. Sirumaksupäätteen on tuettava palvelua ja sen vaatimuksia. Käteisen nostoon kaupan kassalla sovelletaan maakohtaisia erityisehtoja Todentamispalvelu: Toiminto, jossa kortin liikkeellelaskija tunnistaa kortinhaltijan Internetissä suoritettavan verkkomaksun yhteydessä erillisten tunnusten ja/tai salasanojen avulla (esimerkiksi 3DSecure MasterCard SecureCode ja Verified by Visa - palveluissa) Varmennus: Kauppiaan tekemä tarkastus, jossa liikkeellelaskija vahvistaa, onko kortin tila tai maksun summa esteenä tapahtuman hyväksymiselle Varmennusraja: Acquirerin tietylle myyntipisteelle tai kauppapaikalle määrittelemä varmennusraja paikallisessa valuutassa. Varmennusrajan ylittävät tapahtumat on aina varmennettava Pankkipäivä: Pankkipäivällä tarkoitetaan arkipäivää, jolloin Acquirer on avoinna yleisölle pankkitoimintansa harjoittamista varten Korttitiedot: Korttitiedoilla tarkoitetaan kortinhaltijan kortin numeroa, voimassaolo-aikaa ja turvanumeroa Korttiohjelma: Visa- ja MasterCard -korttiyhtiöt ja niiden korttiohjelmat sekä muut korttiohjelmat, joista osapuolet voivat kulloinkin sopia. Korttiohjelma viittaa lähinnä maksuohjelman omistajina toimiviin Visaan ja MasterCardiin, jonka jäseneksi Acquirer tai mikä tahansa muu liittymään oikeutettu rahoituslaitos voi liittyä. Ohjelmaan liittymällä jäsenet saavat mahdollisuuden lähettää tai vastaanottaa maksutapahtumia ohjelmassa Turvanumero, joka viittaa kortin turvaominaisuuksiin, korttiyhtiöstä riippuen käytetään lyhenteitä CVC, CVV, icvv tai PVV: Kolmi- tai nelinumeroinen turvakoodi, kuten CVV2 tai CVC2, on painettu kortin nimikirjoituskenttään. Turvanumeroa käytetään posti- ja puhelinmyynnissä sekä verkkokaupankäynnissä Takaisinveloitus: Menettely, jossa kortin liikkeellelaskija perii korttitapahtumien vastaanottajan kautta maksutapahtuman määrän (kokonaan tai osittain) takaisin kauppiaalta korttiohjelman sääntöjen mukaisesti EMV-standardi: EMV on kansainvälinen sirutekniikkaan perustuva standardi luotto- ja maksukorteille Kansainväliset korttiyhtiöt/korttiohjelmat: Visa ja MasterCard -korttiyhtiöt ja niiden korttijärjestelmät, sekä muut korttiohjelmat, joista osapuolet voivat sopia Kauppias: Kauppiassopimuksen Acquirerin kanssa tehnyt yrittäjä, yritys tai muu toimija, kaikki sen myyntipisteet ja kauppapaikat mukaan lukien Kauppiassopimus: Kauppiaan ja Acquirerin välillä tehty hakemus/sopimus liitteineen, ehtoineen ja kauppiasohjeistuksineen, jotka yhdessä kulloinkin voimassa olevassa muodossaan muodostavat kauppiassopimuksen Kauppiastunnus: Acquirerin kauppiaalle antama tunniste, joka yksilöi myyntipisteen, kauppapaikan ja/tai pääliikkeen Kauppiasohjeistus: Acquirerin kauppiaalle antamat ohjeet maksujen käsittelystä, tietoturvasta, posti- ja puhelinmyynnistä, verkkokaupankäynnistä, maksupäätteiden toiminnoista ja parhaista alan käytännöistä ja muista tarpeellisista tiedoista, joiden avulla noudatetaan muun muassa kansainvälisten korttiyhtiöiden sääntöjä ja ohjeita Verkkopalvelu: Acquirerin tarjoama internet-selaimen kautta toimiva palvelu, johon kauppiaan nimeämä pääkäyttäjä saa käyttöoikeuden ja jossa hän myöntää käyttöoikeuksia kauppiaan organisaatiossa. Verkkopalvelun kautta saa tietoa tilityksistä, eristä, yksittäisistä maksutapahtumista ja lasketuista palkkioista. Lisäksi kauppias voi tarkastella tietoja kauppiaspalvelun tuotteista ja palveluista ja lukea tuoreimpia uutisia Maksupalveluntarjoaja (PSP) / Internet-palveluntarjoaja (ipsp): Kauppiaan käyttämä ulkopuolinen toimija (esimerkiksi kolmas osapuoli tai muu tapahtumien reitittäjä), jolle kauppias lähettää tämän vastaanottamat maksutapahtumat. Kauppiaalle maksu-tapahtumien käsittelypalveluita tarjoavan toimijan on oltava PCI-standardin mukaisesti sertifioitu palveluntarjoaja PCI-standardi: PCI DSS on kansainvälisten korttiyhtiöiden ylläpitämä maksukorttialan tietoturvastandardi, jota käyttävät Visa International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB ja Discover Financial Services. PCI DSS ja muut maksukorttialan standardit täydentävät toisiaan ja määrittelevät turvallisen korttimaksamisen vähimmäistason. Standardin noudattaminen on pakollista kaikille korttitapahtumien vastaanottajille, välittäjille ja tallentajille Maksupääte: Kauppiaan käyttämä hyväksytty laite tai järjestelmä, joka lukee ja varmentaa kortin tiedot Secure Payment Application (SPA) -ohjelma: Turvamenetelmä, jolla kortinhaltija tunnistetaan verkkomaksamisen yhteydessä Tapahtumapäivä (T): Päivä, jolloin Acquirer (tai palvelukeskus, jonka kanssa pankilla on sopimus) on vastaanottanut sisällöltään oikean ja sovitussa muodossa olleen maksutapahtuman kauppiaalta tai kauppiaan maksupalveluntarjoajalta Maksupäätteiden myyjä: Yritys, joka toimittaa hyväksyttyjä maksupäätelaitteita muille yrityksille tai kauppiaille Kauppapaikka: Acquirerin hyväksymä kauppapaikka, jolle Acquirer on antanut yksilöivän kauppiastunnuksen ja jota kauppias käyttää posti- ja puhelinmyyntiin tai verkkokaupankäyntiin Maksutapahtuma: Tiedot maksusta, joka perustuu yrityksen ja kortinhaltijan väliseen sopimukseen tietyn rahamäärän siirtämisestä kortinhaltijalta kauppiaalle 6.35 Universal Cardholder Authentication Field (UCAF) -varmennus: Yleistä ja monikäyttöistä tiedonvälitysinfrastruktuuria tukeva kenttä. Korttiohjelma käyttää tätä kenttää varmennustietojen välittämiseen kortinhaltijan, kauppiaan, liikkeellelaskijan ja maksutapahtumien vastaanottajan välillä. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 3 (22)

4 7. Acquirerin oikeudet ja velvoitteet 7.1 Varmennusten reititys, maksutapahtumien vastaanotto ja virheet tiedoissa Acquirer reitittää kauppiaan ja/tai kauppiaan maksupalveluntarjoajan Acquirerille lähettämät varmennuspyynnöt kauppiassopimuksen ehtojen mukaisesti. Acquirer vastaanottaa kaikki sille asianmukaisesti toimitetut maksutapahtumat kauppiassopimuksen ehtojen mukaisesti. Kauppiaan on varmistettava, että kauppiaan maksupalveluntarjoaja lähettää maksutapahtumat Acquirerille ja että maksupäätteen tai muun laitteen lähettämät tapahtumatiedot ovat virheettömiä. Pankilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tai lähettämästä kortin liikkeellelaskijalle virheellisiksi todettuja tai sellaisiksi epäiltyjä maksutapahtumia sekä oikeus noudattaa pidennettyä tilitysaikaa. Jos usean eri yhtiön maksutapahtumatietoja sisältävässä maksupalveluntarjoajan lähettämässä aineistossa on virheitä, kaikkien kyseiseen aineistoon sisältyvien tapahtumien tilitysaikaa voidaan pidentää, vaikka virhe koskisi vain osaa aineistosta, esimerkiksi muuta yritystä kuin kauppiasta. Jos Acquirerin kauppiaalta vastaanottamat ja tälle tilittämät maksutapahtumat on lähetetty määräajan jälkeen tai ne ovat olleet virheellisiä, pankilla on oikeus vähentää kortinhaltijan tai kortin liikkeellelaskijan kiistämät tapahtumat ja muut Acquirerille aiheutuneet kulut seuraavista kauppiaalle tai sen myyntipisteille tai kauppapaikoille suorittamistaan tilityksistä tai se voi periä nämä kulut muulla tavoin kauppiaalta. Pankilla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksutapahtumia, jos näihin liittyy erityinen luottotappion tai väärinkäytön riski tai jos kieltäytymiselle on jokin muu perusteltu syy, tai Acquirer voi noudattaa tällaisten tapahtumien osalta pidennettyä tilitysaikaa. Acquirer ei vastaa pidennetyn tilitysajan aiheuttamista vahingoista, jos tilitysajan pidennys on seurausta tapahtumatiedoissa tai aineistossa olleista virheistä tai maksutapahtumien lähettämisestä määräajan jälkeen. 7.2 Acquirerin tilitystakuu Acquirer sitoutuu tilittämään Acquirerille asianmukaisesti toimitetut maksutapahtumat kauppiaalle kauppiassopimuksen mukaisesti. Tilitys suoritetaan viimeistään päivänä, jolloin tapahtumapäivästä on kulunut kauppiassopimuksessa sovittu määrä pankkipäiviä. Maksu suoritetaan kauppiaan ilmoittamalle ja kauppiassopimuksessa mainitulle tilille. Tilitys suoritetaan maksutapahtuman valuutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin mainittu. Tilitystilin valuutan on oltava sama kuin tilitysvaluutta. Acquirerin velvoite suorittaa maksu tämän sopimusehdon mukaisesti edellyttää, i) että kauppias on täyttänyt kauppiassopimuksen mukaiset velvoitteensa ja ii) että tilityspäivä on a) pankkipäivä ja b) milloin maksuvaluutta on muu kuin Acquirerin kotivaluutta, päivä (muu kuin lauantai tai sunnuntai), jolloin pankit ovat avoinna kyseisen valuutan valuuttapääkaupungissa, jotta Acquirer voi toteuttaa tässä valuutassa olevat maksutapahtumat. Jos kauppias on vastuussa Acquirerille aiheutuneesta tappiosta tai saanut tilityksen maksutapahtumasta, johon sillä ei ole oikeutta, pankilla on oikeus vähentää vastaava määrä myöhemmästä kauppiaalle suorittamastaan tilityksestä. Acquirer ei normaalisti tarkasta maksutapahtumaa ennen tilityksen suorittamista kauppiaalle. Acquirer voi käyttää kuittausoikeutta tämän kauppiassopimuksen mukaisten saataviensa perimiseksi kauppiaalta. Pankilla on oikeus pidentää tilitysaikaa riskinhallintakeinona, jos se epäilee, että kauppias voi aiheuttaa Acquirerille taloudellisen tai muun riskin. Lisäksi pankilla voi olla velvollisuus pidentää tilitysaikaa tai tehdä tilitys kokonaisuudessaan tai osittain jollekin kolmannelle osapuolelle lain tai muun pankkia sitovan määräyksen nojalla. 7.3 Kauppiaan takaisinmaksuvelvoite ja Acquirerin oikeus veloittaa tapahtuma takaisin Jos kortinhaltija tekee reklamaation kauppiaan lähettämästä maksutapahtumasta eikä Acquirer totea reklamaatiota selvästi perusteettomaksi, Acquirerin on veloitettava tapahtuma kauppiaalta takaisin. Mikäli maksu on kyseisessä maksutapahtumassa suoritettu sirumaksupäätteellä tai osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet tietynlaisille maksutapahtumille myönnettävästä maksutakuusta, kauppiaan on seitsemän (7) päivän kuluessa i) Acquirerin takaisinmaksupyynnöstä tai ii) sitä aiemmasta takaisinveloituksesta osoitettava, että se on suorittanut maksutapahtuman yhteydessä vaadittavat tarkastukset ja täyttänyt muut tässä Kauppiassopimuksessa mainitut vaatimukset. Lisäksi kauppiaan on osoitettava, että maksutapahtumaan liittyvä tuote tai palvelu ei ollut viallinen tai puutteellinen. Jos myyjäliike ei täytä velvoitteitaan tässä suhteessa, sille syntyy takaisinmaksuvelvoite ja summa veloitetaan kauppiaalta takaisin. Mikäli korttitapahtuma liittyy muun tyyppisiin korttimaksuihin, kauppiaan on, edellisessä kappaleessa mainittujen vaatimusten lisäksi, seitsemän (7) päivän kuluessa i) Acquirerin takaisinmaksupyynnöstä tai ii) sitä aiemmasta takaisinveloituksesta osoitettava, että maksutapahtuma oli kortinhaltijan valtuuttama. Jos kauppias ei täytä velvoitteitaan tässä suhteessa tai reklamaatio on Visan tai MasterCardin sääntöjen ja ohjeiden perusteella sellainen, että korttitapahtuma voidaan hylätä, kauppiaalle syntyy takaisinmaksuvelvoite. Takaisinmaksuvelvoitteen syntyessä kauppiaan on välittömästi maksettava Acquirerille määrä, joka vastaa sitä määrää, joka Acquirerin on maksettava maksutapahtumassa käytetyn kortin liikkeellelaskijalle. Kauppiaan on lisäksi maksettava tälle määrälle kertyvät korot. Korkoa peritään alkaen päivästä, jolloin Acquirer maksoi maksutapahtuman määrän kauppiaalle, siihen asti, kun kauppias maksaa tapahtuman määrän lisättynä paikallisen lainsäädännön mukaisella korolla. Pankilla on oikeus veloittaa kauppiaan tililtä määrät, jotka kauppias on velvollinen maksamaan tämän sopimusehdon mukaisesti. Kiistetty määrä voidaan veloittaa kauppiaan tililtä, mikäli Acquirer ei voi välittömästi hylätä kortinhaltijan reklamaatiota perusteettomana. Acquirer voi jäädyttää kauppiaan tileillä olevat varat siihen määrään asti, joka vastaa kolmannen osapuolen pankkia vastaan esittämän reklamaation määrää. Varat voidaan jäädyttää alkaen siitä päivästä, jolloin Acquirer on vastaanottanut maksua koskevan reklamaation tai saanut tiedon mahdollisesta Kauppiassopimuksen ehtojen rikkomisesta. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 4 (22)

5 Pankilla on oikeus periä palvelumaksu kustakin takaisinveloituksesta laskutusjakson aikana. Jos kauppiaaseen liittyvät reklamaatiot tai tappiot 30 edeltävältä päivältä ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia tiettyyn kauppias-tunnukseen liittyvästä korttiliikevaihdosta tai maksutapahtumien kappalemäärästä, Acquirer voi periä kauppiaalta käsittelykulut ja/tai korvaukset tai palkkiot, jotka Acquirer joutuu maksamaan MasterCardille tai Visalle. Pankilla on myös oikeus periä kauppiaalta korvaus- ja muut maksuvaatimukset, joita kolmas osapuoli (kuten MasterCard tai Visa) voi esittää Acquirerille sillä perusteella, että kauppias on rikkonut kauppiassopimusta. Acquirer voi myös periä kauppiaalta korvausvaatimuksen käsittelystä Acquirerille aiheutuvat kulut. Osapuolet neuvottelevat keskenään jatkuvasti reklamaatioiden määrästä ja toimenpiteistä reklamaatioiden määrän pitämiseksi mahdollisimman vähäisenä. 7.4 Verkkopalvelu ja raportointi Verkkopalvelu on Acquirerin kauppiaalle tarjoama palvelu. Acquirer määrittelee verkkopalvelun kulloinkin tarjoaman sisällön. Acquirer antaa kauppiaalle pääkäyttäjätunnukset, joilla kauppiaan pääkäyttäjä voi luoda kauppapaikassa tarpeellisen määrän käyttäjätunnuksia, jotka mahdollistavat verkkopalvelun käyttöön. Kauppias tunnistautuu verkkopalvelussa käyttäjätunnuksilla. Kauppias sitoutuu ja on velvollinen säilyttämään palveluissa tarvittavat tunnistautumistiedot, jotka koostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, erillään toisistaan. Kauppias on velvollinen huolehtimaan tunnistautumistietojen asianmukaisesta säilytyksestä, millä estetään asiaankuulumattomilta ulkopuolisilta pääsy näihin tietoihin. Kauppias on tietoinen siitä, että luotuja tunnuksia käyttävällä henkilöllä on aina verkkopalvelun käyttöoikeudet ja hän on oikeutettu edustamaan kauppiasta Acquirer nähden verkkopalveluun lähetettyjen asiakirjojen osalta. Mikäli tunnistautumistietoja on kadonnut tai kauppiaalla on syytä epäillä, että asiaankuulumaton ulkopuolinen on päässyt tietoihin käsiksi, kauppias on velvollinen estämään tietojen luvattoman käytön ja ilmoittamaan Acquirerille asiasta välittömästi. Kauppias on velvollinen tiedottamaan työntekijöilleen ja muille sen puolesta toimiville henkilöille, jotka käyttävät tai säilyttävät sen tunnistautumistietoja, verkkopalvelun tunnistautumistietojen säilyttämistä koskevista velvollisuuksista. Kauppias hankkii verkkopalvelun käyttöön tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja on vastuussa niiden toiminnasta, kustannuksista ja turvallisuudesta. Acquirer ei vastaa tietoliikenneyhteyksien tai tiedonsiirron häiriöistä, jotka eivät johdu Acquirerin toiminnasta. Kummankin osapuolen on varmistettava omien tietojärjestelmiensä asianmukainen tietoturvallisuus ja suojattava järjestelmät luvatonta käyttöä vastaan luotettavalla tavalla. Acquirer asettaa kauppiaan käyttöön verkkopalvelussa (tai sähköpostitse tai postitse Acquirerin harkinnan mukaan tai jos niin on erikseen sovittu) tilitysraportin jokaisena pankkipäivänä. Lisäksi Acquirer asettaa kauppiaan käyttöön verkkopalvelussa tai lähettää sähköpostitse kuukausittaisen tiivistelmäraportin. Acquirer voi muuttaa raportointijärjestelmää. Jos muutos lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoittaa sen oikeuksia, kauppiaalle on ilmoitettava muutoksesta kuukausi etukäteen A-osan kohdan 16 mukaisesti. Acquirer voi antaa kauppiaalle ilmoituksia verkkopalvelussa siten kuin näissä ehdoissa todetaan. 7.5 Palvelun käyttö Acquirer tai Acquirerin käyttämä palveluntarjoaja ei takaa palvelun keskeytyksetöntä käyttöä. Acquirer tai Acquirerin käyttämä palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan kauppiaan ilmoittamat viat ja virheet kohtuullisessa ajassa tai, vian tai virheen luonteesta riippuen, palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Pankilla tai Acquirerin käyttämällä palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, jos tämä on välttämätöntä palvelun ylläpidon, korjaamisen tai kehittämisen vuoksi tai jos keskeyttämiseen on jokin muu perusteltu syy. Acquirer tai sen käyttämä palveluntarjoaja ilmoittaa kauppiaalle kaikista keskeytyksistä palvelun käytössä etukäteen, mikäli mahdollista. 7.6 Varaus/vakuus Acquirer voi vaatia kauppiaalta vakuutta tämän velvoitteille pankkia kohtaan. Vakuus voidaan antaa Acquirer tehtävänä talletuksena tai tilityksen pidättämisenä tai muulla Acquirerin vaatimalla tavalla. Vakuus palautetaan kauppiaalle viimeistään 540 päivän kuluttua kauppiassopimuksen päättymisestä. 7.7 Kauppiaan toimitilojen tarkastus Pankilla tai Acquirerin nimeämällä taholla on oikeus päästä ilman ennakkoilmoitusta kauppiaan toimitiloihin ja tutustua kauppiaan korttitapahtumien käsittelyyn käyttämiin laitteisiin näiden tarkastamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kauppias toimii vilpittömästi ja rehellisesti. Jos kauppias käyttää palveluntarjoajaa tapahtumien käsittelemiseksi, kauppiaan on varmistettava, että Acquirerille annetaan vastaava tilaisuus tarkastaa palveluntarjoajan toimitilat ja laitteet. Tämän sopimusehdon mukainen tarkastus voidaan tehdä vähintään kerran kalenterivuodessa, jollei ole olemassa ennakoimattomia perusteita tehdä tällaista tarkastusta tätä useammin. Mikäli voidaan todeta, että turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisessa on puutteita tai sääntöjä on rikottu, kauppias sitoutuu korjaamaan tilanteen. Toimitilojen tarkastuksesta laaditaan raportti. Pankilla on myös oikeus vaatia kauppiasta vaihtamaan käytössä olevat laitteet. Jos kauppiaan laitteet tai muut toimintatavat eivät täytä Acquirerin asettamia vaatimuksia, kauppiaan on vaihdettava laitteet ja/tai muutettava toimintatapojaan Acquirerin pyynnöstä Acquirerin määrittelemällä tavalla Acquirerin määrittelemän ajan kuluessa. Jos Acquirerin pyyntöä ei noudateta, Acquirer voi irtisanoa kauppiassopimuksen. 7.8 Muut ehdot Acquirer voi nauhoittaa palvelunumeroihinsa tulevat soitot. Nauhoitettuja soittoja käsittelee ainoastaan siihen valtuutettu henkilöstö. Nauhoituksia käytetään muun muassa reklamaatioiden käsittelyssä ja henkilöstön koulutuksessa. Pankilla on oikeus antaa maksupalveluntarjoajalle ja/tai päätelaitteiden myyjälle tarvittavat kauppiasta koskevat tiedot, jotta kauppiaan maksupäätteet tai muut palvelun edellyttämät järjestelmät voidaan asentaa oikein. 8. Kauppiaan oikeudet ja velvoitteet 8.1 Maksutapahtumien lähettäminen ja tekniset standardit Kauppiaan maksutapahtumiin ja varmennuksiin käyttämien laitteiden (kuten maksupääte), ohjelmisto, laitteisto ja tietoliikenneyhteydet mukaan lukien, on oltava hyväksyttyjä ja vallitsevien teknisten standardien ja Acquirerin antamien ohjeiden mukai- Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 5 (22)

6 sia. Kauppias lähettää maksutapahtumat, varmennuspyynnöt ja varmennusten peruutukset Acquirerille (tai palvelukeskukseen, jonka kanssa pankilla on sopimus) vallitsevan standardin ja Acquirerin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppias on vastuussa varmennuksiin, tiedon keruuseen, tiedon tallentamiseen ja tapahtumien siirtämiseen käyttämiensä laitteiden toiminnasta, kustannuksista ja turvallisuudesta. Kauppias voi käyttää maksupalveluntarjoajaa varmennusten ja maksutapahtumien käsittelyyn, niiden välittämiseen Acquirerille ja niiden peruuttamiseen. Acquirerin on hyväksyttävä maksupalveluntarjoaja (ja kaikki sitä koskevat muutokset) ennen kuin kauppias alkaa käyttää tätä maksupalveluntarjoajaa. Maksupalveluntarjoajan on noudatettava samoja standardeja ja ohjeita kuin kauppiaankin. Kauppias on aina vastuussa maksupalveluntarjoajasta ja sen tekemistä virheistä, sen aiheuttamista kuluista jne. Kauppiaan on ilmoitettava Acquirerille aikomuksestaan alkaa käyttää eri maksupalveluntarjoajaa hyvissä ajoin saadakseen Acquirerin hyväksynnän tai kiellon ajoissa. Acquirerin antama erityinen kauppiasnumero on annettava tapahtumia ja varmennuksia lähetettäessä ja niitä peruutettaessa. Kun Kauppiaspalvelusopimus kattaa useita korttitapahtumatyyppejä, Acquirer antaa kauppiasnumeron kullekin korttitapahtumatyypille Kauppiaspalvelusopimuksessa. Maksutapahtumat tulee lähettää Acquirer (tai palvelukeskukseen, jonka kanssa pankilla on sopimus) viimeistään kahden (2) päivän kuluttua päivästä, jolloin kortinhaltija on hyväksynyt maksun, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu. Kauppiaan on aina noudettava maksutapahtumien lähettämistä koskeva palaute. Jos Acquirer (tai palvelukeskus, jonka kanssa pankilla on sopimus) vastaanottaa tapahtumia edellä mainitun katkoajan jälkeen, se voi kieltäytyä tilittämästä tapahtumia tai peruuttaa jo tehtyjä tilityksiä. Kauppiaan on varmistettava, että se on saanut tilitykset Acquirerille lähetetyistä tapahtumista. Kauppiaan on reklamoitava puuttuvista tilityksistä kahdenkymmenenyhden (21) kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumien lähettämisestä Acquirer. Vähentääkseen maksutapahtumien lähettämiseen käytettyjen laitteiden toimimattomuuteen liittyvää riskiä kauppiasta neuvotaan lähettämään maksutapahtumat online-yhteyden kautta tai ainakin päivittäin. Acquirer voi kieltäytyä tilittämästä sille virheellisessä muodossa lähetettyjä maksutapahtumia. Mikäli laitteet on vaihdettava uusiin tai niihin on tehtävä muutoksia tai järjestelmä on muutettava, sirukorttien käyttöönotto mukaan lukien, kauppias ja Acquirer vastaavat kumpikin omista kuluistaan. Kauppias on taloudellisessa vastuussa tapahtumista, joissa sirukorttia on käytetty sellaisessa maksupäätteessä tai muussa järjestelmässä, joka ei täytä EMV -määritysten vaatimuksia. Sama koskee manuaalisen myyntitositteen käyttöä (ks. maakohtaiset ehdot). 8.2 Varmennukset ja sulkutarkastukset Kauppiaan on varmennettava jokainen maksutapahtuma, ellei kauppiassopimuksessa, erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa toisin määrätä. Varmennuksella tarkastetaan kortin liikkeellelaskijalta kortin kelpoisuus ja katteen riittävyys. Varmennussanomalla voi olla muitakin tietoja, nämä tiedot eivät kuitenkaan vahvista sitä, että korttia käyttää oikea haltija. Hyväksytty varmennus ei yksin takaa, että korttimaksu tilitetään kauppiaalle (ks. kohta 7). Varmennusrajaa ei saa kertoa kolmansille tahoille (esimerkiksi kortinhaltijalle). Varmennus on tehtävä koko ostoksen loppusummalle. Kauppias ei voi kiertää varmennusrajaa jakamalla loppusummaa tai ostosta useampaan osaan. Jos tapahtuma ylittää varmennusrajan mutta ostokselle ei ole saatu varmennusta, Acquirer voi hylätä tai peruuttaa tapahtuman. Electron- ja Maestro-korteilla maksettaessa maksutapahtumalle on aina tehtävä online-varmennus. Sama koskee cash back -käteisnostotapahtumia. Jos kauppias saa pankilta ilmoituksen, jonka mukaan kortti on sulkulistalla, tällaista korttia ei saa hyväksyä maksuvälineenä. Saatu varmennus on peruutettava mahdollisimman pian (kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa) sen jälkeen kun maksutapahtuma on peruutettu tai lopullinen maksutapahtuma on määrältään alempi kuin varmennettu summa. Kauppiaan on varmistettava (maksupalveluntarjoajansa kanssa), että peruutus on tehty. Kaikkien varmennusten, joita ei ole peruutettu, on vastattava maksutapahtuman summaa. Varmentamista koskevia sääntöjä ja ohjeita voidaan antaa erityisehdoissa ja kauppiasohjeistuksessa MasterCard -tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot MasterCard -maksukortilla maksettaviin tapahtumiin liittyviin varmennuksiin sovelletaan kohdassa 8.2 määriteltyjen ehtojen lisäksi tässä kohdassa määriteltyjä ehtoja, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa toisin määrätä. Kauppiaan on kirjattava varmennuspyyntö joko ennakkovarmennukseksi tai lopulliseksi varmennukseksi. Maestro-maksutapahtumien ennakkovarmennus on sallittua ainoastaan verkko-ostoksissa verkkokaupankäynnissä ja miehittämättömillä polttoaineautomaateilla erityisehtojen tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä, kauppiaan on käytettävä lopullista varmistusta, jossa varmennusta pyydetään maksutapahtuman lopulliselle summalle, eikä maksutapahtumaa voi enää peruuttaa sen jälkeen kun varmennuspyyntö hyväksytään täysimääräisenä. Kullakin hyväksytyllä lopullisella varmennuksella on seitsemän (7) kalenteripäivän maksutakuu, joka alkaa varmennuksen hyväksymispäivästä, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä. Ennakkovarmennus on varmennus, jossa varmennusta pyydetään arvioidulle summalle ja/tai jossa maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun muun syyn kuin teknisen häiriön tai liikkeellelaskijan puuttuvan täysimääräisen hyväksynnän vuoksi. Ennakkovarmennuksia voidaan käyttää ainoastaan erityisehtojen ja/tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Kullakin hyväksytyllä ennakkovarmennuksella on kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän maksutakuu, joka alkaa varmennuksen hyväksymispäivästä, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä. Kauppias voi pidentää maksutakuun voimassaoloaikaa lähettämällä myöhempinä ajankohtina samaa maksutapahtumaa koskevia lisävarmennuspyyntöjä. Maksutapahtuman alkuperäisen hyväksytyn varmennuksen yksilöllinen tunniste on ilmoitettava Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 6 (22)

7 jokaisessa lisävarmennuspyynnössä. Jos maksutakuu umpeutuu, hyväksytyn varmennussumman katsotaan olevan nolla. 8.3 Palkkiot ja muut palvelumaksut Kauppiaan on maksettava kauppiassopimuksessa mainituista palveluista Acquirerin hinnaston mukaiset maksut ja muut kauppiassopimuksen mukaiset palkkiot ja kulut, jotka kauppiaan on maksettava. Jollei toisin ole sovittu, palkkiot ja palvelumaksut veloitetaan maksutapahtuman valuutassa ja ne eritellään tiliotteella tai erillisillä kuukausiotteilla. Kaikki muut palkkiot veloitetaan Acquirerin kotivaluutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu. Palkkioiden veloitustilin on oltava samassa valuutassa kuin palkkiot. Kauppiaan on varmistettava, että veloitustilillä on aina riittävästi varoja veloitettavan määrän kattamiseksi. Pankilla on oikeus veloittaa palkkiot ja palvelumaksut kuukausittain kauppiaan tililtä, jollei kauppiassopimuksessa toisin mainita. Palveluhinnasto ja kauppiaalta perittävät palkkiot ovat osa kauppiassopimusta. Palvelumaksut ja palkkiot veloitetaan kauppiaan tililtä kuukausittain (bruttotilitysvaihtoehto) tai korttitapahtumat hyvitetään kauppiaalle palkkiolla vähennettynä (nettotilitysvaihtoehto). Mikäli toinen osapuoli irtisanoo kauppiassopimuksen ajanjaksona, jolta kauppias on maksanut palkkion, palkkiota tai mitään osaa siitä ei palauteta kauppiaalle. 8.4 Hyväksytyt tapahtumat Kauppiaan on hyväksyttävä maksuvälineinä kaikki kauppiassopimuksen soveltamisalaan sisältyvät kortit. Erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa voidaan asettaa lisäehtoja korttien ja korttitapahtumien käsittelylle. Korttitapahtumia voidaan hyväksyä vain Acquirerin kotivaluutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole muuta mainittu. Kauppias ei voi lähettää maksutapahtumia, jotka ovat vastoin paikallisia tai kansainvälisiä lakeja tai sääntöjä tai joissa korttia on käytetty maksuvälineenä vedonlyönnissä tai vastaavissa tilanteissa tai joissa kortinhaltijan maksu tai maksuvelvoite voidaan katsoa pätemättömäksi paikallisten lakien mukaan. Acquirer voi milloin tahansa vaatia kauppiasta osoittamaan, että maksutapahtumat on toteutettu tämän kauppiassopimuksen tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Mikäli Acquirer epäilee, että näin ei ole tapahtunut, pankilla on oikeus selvitystä odottaessaan pidentää tilitysaikaa kunnes asia on selvitetty. Mikäli kauppias on tahallisesti toiminut niin, että se on joutunut turvautumaan varajärjestelmään, tilitysaikaa voidaan pidentää, jos maksutapahtumasta syntyy erimielisyyttä. Kortinhaltijalle suoritetaan hyvityksiä vain aiemmin hyväksytyistä tapahtumista. Hyvitystapahtuma tehdään samalle kortille ja korttinumerolle kuin alkuperäinen veloitustapahtuma. Kauppias ei saa suorittaa kortinhaltijalle käteismaksuja tavaroiden palautuksen tai muiden takaisinmaksujen yhteydessä. Jollei erityisehdoissa toisin mainita, kauppias voi lähettää vain tämän kauppiassopimuksen mukaisia maksutapahtumia, jotka liittyvät tavaroiden tai palveluiden ostoon kauppiaalta itseltään tai aiempiin maksutapahtumiin liittyviin palautuksiin. Näin ollen kauppias ei voi lähettää korttitapahtumia, jotka liittyvät maksun vastaanottamiseen muiden yritysten tarjoamista tavaroista tai palveluista päinvastoin kuin ulkopuolinen maksutapahtumien välittäjä. Kauppias ei myöskään voi lähettää korttitapahtumia, jotka liittyvät olemassa olevan velan maksuun tai aiemmin hylättyihin shekkeihin. Acquirerin tekemän erityisarvioinnin ja etukäteissuostumuksen perusteella kauppias voi lähettää sellaisia maksutapahtumia, joissa kauppias toimii asiamiehenä tai välittäjänä ja myy tai välittää toisen toimijan tavaroita tai palveluita tai myy tai välittää tavaroita tai palveluita toisen toimijan puolesta, esimerkiksi matkoja tai lippuja erilaisiin tapahtumiin. Niissä tapauksissa, joissa kauppias voi tarjota toisen toimijan korttitapahtumiin liittyvää palvelua, kauppias on vastuussa kyseisestä palvelusta samalla tavalla kuin olisi itse tarjonnut kyseisen palvelun kauppiassopimuksen mukaisesti; tämä koskee esimerkiksi kohdassa 7.3 mainittua takaisinmaksuvelvoitetta Kortin oikeudeton käyttö Jos kauppias on tietoinen tai jos tämän olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että kortinhaltijallaei ole oikeutta käyttää korttia, korttitapahtumaa ei saa hyväksyä. Epäilyttävissä tapauksissa kauppiaan on mm. tarkastettava kortinhaltijan henkilöllisyys tai otettava yhteyttä Acquirer ennen maksutapahtuman hyväksymistä. Tämä koskee sekä tavanomaista elektronista maksutapahtumaa että myynti-tositteen/ varajärjestelmän käyttöä. 8.5 Maiden rajat ylittävät kauppiassopimukset ( Cross-border acquiring ) Jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu, kauppias voi lähettää ainoastaan kauppiaan tavaroiden tai palvelujen ostoon liittyviä maksutapahtumia Acquirerin kotivaltiosta. Jos kauppias toimii useissa eri maissa ja kauppias ja Acquirer ovat siten sopineet, kauppias voi lähettää maksutapahtumia myös muista maista kauppiassopimuksessa kulloinkin sovitun mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että maiden rajat ylittävää kauppaa harjoittavien kauppiaiden on noudatettava kaikkien niiden maiden paikallisia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä, joiden markkinoilla kauppias toimii. Kauppiaan on lisäksi noudatettava korttiohjelmiin kirjattuja ja Acquirerin tai sen palveluntarjoajien kauppiaalle ilmoittamia alueellisia sääntöjä. 8.6 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on hyväksyttävä kaikki voimassa olevat tämän kauppiassopimuksen soveltamisalaan kuuluvat kortit maksuvälineinä tavaroita tai palveluita myydessään. Kauppiaan on hyväksyttävä kortit rekisteröitäväksi elektronista maksutapahtumaa varten (maksupääte), jollei toisin mainita. Kauppias sitoutuu käsittelemään maksutapahtumia ammattimaisesti ja varmistamaan, että maksutapahtumia käsittelevällä henkilökunnalla on siihen riittävä osaaminen, sekä noudattamaan kauppiassopimuksen ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta kauppiasohjeistus, ja alalla yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä. Kauppiaan on kerrottava myyntipisteen sisäänkäynnin yhteyteen ja maksupäätteiden läheisyyteen kiinnitettävillä tarroilla, mitä kortteja se hyväksyy maksuvälineinä. Maksuvälineinä hyväksytyt kortit on myös mainittava kauppiaan mainosmateriaalissa. Kauppiaalla on oikeus käyttää Acquirerin liikenimeä ja tavaramerkkiä, MasterCard- ja Visa -tavaramerkkejä ja muiden tämän kauppiassopimuksen kattamien korttien tavaramerkkejä. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 7 (22)

8 Liikenimiä ja tavaramerkkejä on käytettävä Acquirerin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppiaan on välittömästi kauppiassopimuksen päätyttyä poistettava kaikki Acquirerin ja kansainvälisten korttiyhtiöiden tavaramerkit ja muut tunnukset kaikesta materiaalistaan, pääliikkeestään ja kaikista muista myyntipisteistään ja kauppapaikoistaan. Acquirerin on kohtuulliseksi katsottavalla tavalla toimitettava kauppiaalle korttimaksuihin liittyvää mainos- ja tietomateriaalia. Kauppiaan on noudatettava kaikkia sitä koskevia lakeja, joiden noudattamatta jättämisellä on todennäköisesti olennainen haitallinen vaikutus i) kauppiaan ja/tai sen koko konsernin liiketoimintaan, varoihin, rahoitustilanteeseen tai tulevaisuudennäkymiin, ii) kauppiaan kykyyn noudattaa kauppiassopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai iii) kauppiassopimuksen tai sen osan voimassaoloon tai täytäntöön pantavuuteen. Kauppiaalla on oltava kaikki viralliset hyväksynnät, valtuutukset, suostumukset, luvat jne., joita se tarvitsee i) liiketoimintansa harjoittamiseen ja ii) kauppiassopimuksen ja minkä tahansa siihen liittyvän asiakirjan täytäntöönpanoon ja noudattamiseen ja palvelun käyttämiseen kauppiassopimuksen nojalla. Kauppiaan on viivytyksettä ilmoitettava Acquirerille omistussuhteita, hallitusta, toimitusjohtajaa tai yhteystietoja koskevista muutoksista liiketoimintaa koskevista huomattavista muutoksista ja kohdassa 14 tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, jotka voisivat oikeuttaa Acquirerin päättämään kauppiassopimuksen välittömästi. Jos kauppias uskoo, että pankilla on virheellistä kauppiasta koskevaa tietoa, kauppiaan on välittömästi otettava Acquirer yhteyttä tietojen korjaamiseksi. 8.7 Arkistointi Maksupäätetositteet, allekirjoitetut kuitit ja myyjäliikekirjaukset on säilytettävä voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja PCI-standardin mukaisesti (ks. kohta 10.1) vähintään 18 kuukauden ajan. Jos Acquirer niin vaatii, ostokuitit, lokitiedot, myyntitodisteet (voucher) ja vastaavat, tai tarvittaessa kopiot näistä, on toimitettava Acquirerille viiden (5) päivän kuluessa Acquirerin esittämän pyynnön vastaanottamisesta. Jos kauppias käyttää palveluntarjoajaa aineiston säilyttämiseen, palveluntarjoajan on toimitettava aineisto Acquirerille kauppiaan puolesta. Tämä velvoite on voimassa myös kauppiassopimuksen voimassaolon päätyttyä. Acquirerin niin vaatiessa kaikki kauppiassopimuksen päättymistä edeltäviltä 18 kuukaudelta kootut aineistot on toimitettava Acquirerille. 8.8 Maksupääterekisteri Kauppiaan on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä kaikista maksupäätteistään, myös käytöstä poistetuista maksupäätteistä. Acquirer voi milloin tahansa vaatia nähdä kyseisen rekisterin, jolloin sen oltava ajan tasalla. 8.9 Valuuttahyvitys ja oikeudesta luopuminen Kauppias on velvollinen Acquirerin pyynnöstä hyvittämään Acquirerille valuutan muunnosta johtuvan kulun tai tappion siinä tapauksessa, että kauppiaan maksettava määrä on muunnettava toiseen valuuttaan kauppiaan vastaisen reklamaation tekemiseksi tai määräyksen, päätöksen tai vastaavan saamiseksi tai täytäntöön panemiseksi ja muuntoon käytetyn kurssin ja Acquirerin käyttämän kurssin välillä on ollut eroavaisuus Acquirerin vastaanottaessa maksetun määrän. Kauppias luopuu missä tahansa oikeuspaikassa mahdollisesti voimassa olevasta oikeudestaan maksaa maksuja kauppiassopimuksen nojalla muussa kuin kauppiassopimuksen mukaisessa valuutassa. 9. Salassapitovelvollisuus Osapuolten on pidettävä salassa kauppiassopimuksen sisältöä koskevat tiedot tai muut tiedot, joita osapuolet keräävät kauppiassopimuksen ehtojen ja sääntöjen mukaisesti ja jotka liittyvät sopimuksen osapuoliin tai kortinhaltijaan. Näitä tietoja voidaan antaa ainoastaan Acquirerille, Acquirerin käyttämälle palveluntarjoajalle, Acquirerin kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhteisölle tai yhtiölle, joka on lain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja sille voidaan luovuttaa ja lisäksi kauppiaan käyttämille korttitapahtumia käsitteleville palveluntarjoajille. Kun tietoja annetaan viimeksi mainituille, salassapitovelvollisuus koskee myös näitä yrityksiä. Tässä sopimusehdossa mainittu salassapitovelvollisuus on voimassa myös kauppiassopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuspuolet ja niiden palveluntarjoajat eivät saa käsitellä korttitapahtumasta saatuja henkilötietoja muulla tavoin kuin mitä on välttämätöntä tapahtuman toteuttamiseksi. Tietoja ei saa käyttää kohdistettuun markkinointiin tai muihin tarkoituksiin, jotka ovat vastoin paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. 10. Turvallisuusvaatimukset Acquirer voi asettaa vaatimuksia laitteistolle, jota kauppiaan on käytettävä korttitapahtumien varmennuksiin, tietojen keräämiseen ja tallentamiseen sekä tapahtumien lähettämiseen. Kauppiaan on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi, jotta salassapitovelvollisuutta koskevan sopimusehdon nojalla luottamuksellisiksi katsottavia tietoja ei päädy ulkopuolisten tietoon. Kauppiaan on toteutettava Acquirerin tarpeellisiksi katsomat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi Kortinhaltijan tietojen tallentaminen ja turvaaminen sekä PCI-standardi Kauppiaan on aina noudatettava PCI-standardia (maksukorttialan tietoturvastandardi) ja Visan, MasterCardin ja Acquirerin sääntöjä turvallisesta kaupankäynnistä sekä suoritettava vaaditut turvallisuus-tarkastukset. Näitä edellytetään Visan AIS-ohjelmassa (Account Information Security), ja MasterCardin SDP - ohjelmassa (Site Data Protection), www. mastercardeurope.com. Lisätietoja PCI-standardista: Erityisehdoissa voidaan asettaa yksityiskohtaisempia ehtoja ja antaa ohjeita kauppiaalle turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämisestä. Pankilla on myös oikeus antaa turvallisuussääntöjä ja -ohjeita muulla tavoin. Acquirerin erikseen tai erityisehdoissa antamissa säännöissä ja ohjeissa voidaan esimerkiksi määritellä, millainen tekninen ratkaisu kauppiaalla on oltava korttitapahtumien varmennuksia, tietojen keruuta, raportointia tai muuta tapahtumien käsittelyä varten. Kortinhaltijan tietojen fyysisen ja/tai elektronisen tallentaminen tehdään siten ja sellai- Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 8 (22)

9 sessa muodossa, että ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. Kaikki pääsyoikeudet on kirjattava lokitiedostoon ja kaikille käyttäjille on annettava oma käyttäjätunnus. Kaikki tallennetut korttinumerot on suojattava salauksella. CVV2/CVC2-tarkistuslukuja tai muita luottamuksellisia tunnistetietoja ei saa missään olosuhteissa tallentaa kortin varmentamisen jälkeen. Kauppias ei saa tallentaa siruohjelmassa olevaa kortin tarkistusarvoa (icvv/chip CVC) tai magneettijuovassa olevaa tunnusluvun tarkistusarvoa (PVV). Mikäli maksupalveluntarjoaja tallentaa, käsittelee ja siirtää kortinhaltijan tietoja kauppiaan puolesta, kauppias sitoutuu ilmoittamaan tästä Acquirerille. Kauppiaan palveluntarjoajaan sovelletaan tässä tapauksessa edellä mainittuja määräyksiä. Kauppias sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä Acquirer, jos se epäilee petosta, tietomurtoa tai muuta turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa. Pankilla on lisäksi oikeus pidentää epäilyttävien korttitapahtumien tilitysaikaa siihen asti, kun tapahtuma on selvitetty. Kun kyseessä on vakava epäilys, pankilla on oikeus väliaikaisesti pysäyttää kaikki korttitapahtumat. Jos on olemassa perusteltuja epäilyksiä siitä, että tietoturva on vaarantunut tai kortinhaltijan tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin tai PCI-määräyksissä on todettu, että kauppiaan tulee tehdä turvatarkistuksia, kauppiaan on Acquirerin määräyksestä tarkastettava järjestelmänsä perinpohjaisesti ( haavoittuvuuksien skannaus ). Tällaisen tarkastuksen voi suorittaa vain PCI-standardin mukainen valtuutettu tietoturvayritys. Kauppias vastaa kaikista tarkastukseen liittyvistä kuluista. Jos kauppias ei noudata PCI DSS -vaatimuksia ja kortinhaltijan tiedot joutuvat vääriin käsiin, kauppias on velvollinen korvaamaan kaikki korttien väärinkäytöksistä aiheutuneet vahingot sekä väärinkäytöksiin liittyvistä selvittelyistä ja rikosteknisistä tutkimuksista aiheutuneet kulut. Acquirer voi lisäksi periä kauppiaalta sakot, joita korttiyhtiöt ovat määränneet Acquirerille sen vuoksi, että kauppias on jättänyt noudattamatta PCI DSS -vaatimuksia. 11. Vastuut 11.1 Vastuu vahingoista Kumpikin osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle kauppiassopimuksen rikkomisesta aiheutuneet vahingot, jollei jäljempänä kohdassa 11.2 tai kauppiassopimuksen muissa ehdoissa asetetuista rajoituksista muuta johdu Vastuun rajoitukset Osapuolet eivät ole vastuussa toisen osapuolen vahingoista, jotka ovat seurausta ylivoimaisesta esteestä, lakimuutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, sodasta, häiriöstä posti-, puhelintai tietoliikenteessä i ta muissa sähköisissä viestintäverkoissa, tiedonsiirrossa tai automaattisessa tietojenkäsittelyssä, yleisen maksuliikenteen keskeytymisestä, lakosta, työsulusta, saarrosta tai muista vastaavista olosuhteista. Lakkoja, työsulkuja ja saartoja koskeva varauma koskee myös tilannetta, jossa osapuolet itse ovat tällaisten toimien kohteena tai niiden alkuunpanijoita. Osapuolet eivät ole vastuussa välillisistä tappioista, kuten menetetyistä voitoista tai tuloista, menetetyistä säästöistä tai liiketoimista tai menetetystä goodwill-arvosta. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisia toimia tai törkeää huolimattomuutta tai salassapitovelvollisuuden rikkomista. 12. Kauppiassopimuksen voimassaolo, palvelun käyttäminen ja irtisanominen Kauppiassopimus tulee voimaan ja kauppias voi alkaa käyttää kauppiassopimuksen nojalla tarjottuja palveluja sen jälkeen, kun kauppias on allekirjoittanut kauppiaan hakemuksen korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen tekemisestä, kun Acquirer on hyväksynyt hakemuksen ja kun kauppias on täyttänyt kaikki Acquirerin palvelujen käytölle asettamat ennakkoehdot. Kauppiassopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa kauppiassopimus antamalla kirjallisen ilmoituksen vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Acquirer voi irtisanoa kauppiassopimuksen ja sulkea selvittelytilin (tilitystilin) välittömästi,jos yksi tai useampi seuraavista seikoista on toteutunut tai Acquirer epäilee, että tällainen voi toteutua: Yhtä tai useampaa kauppiassopimuksen ehtoa rikotaan. Kauppias on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja liiketoiminnastaan. Kauppias tarjoaa palveluita tai myy tuotteita markkinoilla tavalla, joka Acquirerin näkemyksen mukaan on vastoin vastuullisen liiketoiminnan menettelytapoja. Kauppiaan toimiala on muuttunut kauppiassopimuksen voimaantulon jälkeen eikä kauppias ole ilmoittanut tästä Acquirerille tai kauppias on lopettanut liiketoimintansa tai muuttanut sitä merkittävästi siten, että se ei Acquirerin mielestä sovellu maksutapahtumien vastaanottamiselle. Kauppias myy tai välittää tavaroita tai palveluita tai harjoittaa toimia, jotka ovat vastoin MasterCardin, Visan tai muun liikekumppanin sääntöjä. On syytä epäillä, että kauppiaspalvelua käytetään tai tullaan käyttämään rikolliseen toimintaan tai toimiin. Kauppias toimii tai aikoo toimia tavalla, joka vahingoittaa Acquirerin tai kolmannen osapuolen mainetta. Reklamaatioiden määrä tai tyyppi poikkeaa siitä, mitä Acquirer pitää tavanomaisena, tai reklamaatioita on kuukaudessa enemmän kuin 0,5 prosenttia tapahtumien määrästä kauppiastunnusta kohden. Kauppias ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuksiaan Acquirer nähden määräpäivänä tai pankilla on oikeus peruuttaa kauppiasta koskevan sitoumuksensa, sopimuksen tai jonkin toisen pankkia ja kauppiasta koskevan sitoumuksen nojalla tai Acquirer pitää kauppiaan maksuvalmiutta muulla tavoin riittämättömänä. Kauppias tarjoaa tavaroita tai palveluita, jotka Acquirerin näkemyksen mukaan ovat luonteeltaan Acquirerin periaatteiden vastaisia. Kauppias on toiminut lainvastaisesti tai harjoittanut rikollista toimintaa. Kauppias on laiminlyönyt maksun tai rikkonut kauppiassopimusta jollain muulla olennaisella tavalla. Kauppiaan tilitystili on lopetettu. Kauppias on hakenut velkajärjestelyä tai yrityssaneerausta, joutuu selvitystilaan, hakee yrityksen purkamista tai on asetettu konkurssiin. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus lopettaa joidenkin kauppiassopimuksen Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 9 (22)

10 piiriin kuuluvien korttimaksujen vastaanotto. Sen jälkeen, kun kauppiassopimus on irtisanottu joko osittain tai kokonaan kauppias lopettaa välittömästi sellaisten korttien hyväksymisen maksuvälineinä, joita koskevien korttitapahtumien vastaanotto on päättynyt. Silloin kun Acquirer on oikeutettu irtisanomaan kauppiassopimuksen välittömästi tai sillä on syytä epäillä, että tällainen oikeus irtisanomiseen on olemassa, Acquirer voi kieltäytyä vastaanottamasta lähetettyjä maksutapahtumia. Jos kauppiassopimus irtisanotaan, kauppiaan on palautettava kaikki pankilta saamansa aineisto ja laitteet ja välittömästi lopetettava tämän kauppiassopimuksen piiriin kuuluvien korttien hyväksyminen maksuvälineinä. Osapuolet ovat kauppiassopimuksen irtisanomisen jälkeenkin vastuussa sopimuksen voimassaolon aikana käsitellyistä maksutapahtumista. Pankilla on esimerkiksi oikeus veloittaa takaisinperittävät tapahtumat ja palkkiot kauppiaan tililtä. Jos kauppiassopimus irtisanotaan sillä perusteella, että kauppias tai sen palveluntarjoaja on syyllistynyt kansainvälisten korttiyhtiöiden määrittelemään väärinkäytökseen (esimerkiksi korttitietojen väärinkäyttö tai epäilty rahanpesu) tai rikkonut kauppiassopimuksen ehtoja jollain muulla tavoin, pankilla on oikeus kirjata kauppiassopimuksen irtisanomisen syy kansainvälisten korttiyhtiöiden ylläpitämiin tietojärjestelmiin, joissa tiedot säilytetään viiden (5) vuoden ajan kirjaamisesta lukien. 13. Aineettomat oikeudet Acquirer omistaa kaikki Kauppiaspalveluihin ja palvelukuvauksiin liittyvät aineettomat oikeudet. Kaikki tavaramerkkioikeudet ja muut aineettomat oikeudet Visa- ja MasterCard -tavaramerkkeihin ja muihin kansainvälisten korttiyhtiöiden tavaramerkkeihin kuuluvat asianomaisille kansainvälisille korttiyhtiöille. Kauppias ei saa niihin muita oikeuksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu. 14. Kauppiassopimuksen ehtojen muutokset ja muut muutokset Pankilla on oikeus muuttaa kauppiassopimusta ja sen ehtoja, kuten näitä ehtoja ja maksuja ja palkkioita. Jos kauppiassopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoita sen oikeuksia tai jos se johtuu lainsäädännöllisestä muutoksesta tai korttiohjelman sääntöjen muutoksesta tai viranomaispäätöksestä tai jos muutos tehdään kriittisistä turvallisuussyistä, Nordealla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkistamalla se Acquirerin verkkosivustolla, verkkopalvelussa, verkkopankissa tai muussa Acquirerin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä kanavassa, tai lähettämällä tiedon sähköpostitse tai postitse tai jollain muulla erikseen sovitulla tavalla. Muutos tulee voimaan Acquirerin ilmoittamana ajankohtana. lähettämällä tiedon sähköpostitse tai postitse tai jollain muulla erikseen sovitulla tavalla. Tällainen muutos tulee voimaan Acquirerin ilmoittamana ajankohtana mutta aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Jos kauppias ei halua hyväksyä tällaista muutosta, se voi lähettää Acquirerille kirjallisen ilmoituksen kauppiassopimuksen päättämisestä muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Acquirerin hinnastoon sisältyvien maksujen ja palkkioiden muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla ne muutetussa hinnastossa. Muutokset tulevat voimaan Acquirerin ilmoittamana päivänä. Pankilla on lisäksi oikeus antaa uutta tai muuttaa olemassa olevaa kauppiasohjeistusta, jotka tulevat voimaan Acquirerin ilmoittamana ajankohtana. Acquirer julkaisee kauppiasohjeistuksen muutokset verkkopalvelussa tai lähettää ne sähköpostitse tai postitse tai ilmoittaa kauppiaalle niiden asettamisesta kauppiaan saataville Acquirerin konttoreissa tai toimittaa ne jollain muulla tavoin joko sähköisesti tai paperilla. Tilitystilin muutos on ilmoitettava Acquirerille kirjallisesti. 15. Siirrot Kauppias ei saa siirtää kauppiassopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Acquirerin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Pankilla on oikeus siirtää kauppiassopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Nordea-konserniin kuuluvalle yhtiölle. 16. Ilmoitukset Nordean postitse lähettämien kirjallisten ilmoitusten katsotaan saapuneen kauppiaalle viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä lähetyspäivästä edellyttäen, että kirje on lähetetty kauppiassopimuksessa mainittuun osoitteeseen tai muutoin Acquirerin tiedossa olevaan osoitteeseen. Acquirerin lähettämän sähköisen ilmoituksen katsotaan saapuneen kauppiaalle viimeistään seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Nordea on julkaissut ilmoituksen tai toimittanut ilmoituksen kauppiaalle käyttämällä ainakin yhtä sovituista sähköisistä keinoista. 17. Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolten on kaikissa kauppiassopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä pyrittävä sovintoratkaisuun. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon kauppiassopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä, erimielisyydet ratkaistaan sen maan pääkaupungin käräjäoikeudessa, jossa pankilla on kotipaikka, jollei toisin sovita. Kauppiassopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa pankilla on kotipaikka. Jos kauppiassopimuksen tai sen ehtojen muutos lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoittaa sen oikeuksia eikä se johdu lainsäädännöllisestä muutoksesta tai korttiohjelman sääntöjen muutoksesta tai viranomaispäätöksestä tai jos muutosta ei tehdä kriittisistä turvallisuussyistä, Nordealla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkistamalla se Acquirerin verkkosivustolla, verkkopalvelussa, verkkopankissa tai muussa Acquirerin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä kanavassa, tai Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 10 (22)

11 Osa B Maakohtaiset erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot 1. Tanskassa 2. Suomessa 3. Norjassa 4. Ruotsissa 5. Virossa 6. Latviassa 7. Liettuassa 8. Puolassa Osa B 2. Korttimaksuihin Suomessa sovellettavat erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot Näiden Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehtojen A-, B-ja C-osassa mainittu Acquirer on Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike. Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike Teollisuuskatu 21 FI Helsinki Tel ( ) Fax ( ) Mail Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike on rekisteröity patenttija rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike:n liiketoimia valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, HELSINKI, puh , Varmennukset Suomessa noudatetaan korttiohjelmissa määriteltyjä maakohtaisia varmennusrajoja. Varmennusrajan ylittäviä tapahtumia ei saa tehdä ilman varmennusta. Jos kauppias käyttää määriteltyjä suurempia varmennusrajoja tai ei varmenna tapahtumia, jotka tulee varmentaa, hän vastaa taloudellisesti mahdollisista riidanalaisista tapahtumista. Käteisnostot korttimaksujen yhteydessä Kauppias voi tarjota kortinhaltijoille mahdollisuutta nostaa käteistä kaupan kassalla (cash back) kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Käteisnostot cash back -mahdollisuuden yhteydessä ovat mahdollisia vain sellaisissa ostoksissa, joissa kortinhaltija on läsnä, eivätkä ne saa ylittää kauppiasohjeistuksessa määritettyä enimmäismäärää. Kortin liikkeellelaskija voi päättää alhaisemmista cash back -rajoista ja siitä, sallitaanko Cash back kyseiselle korttityypille. Cash back -tapahtuma tehdään ainoastaan ostoksen yhteydessä ja sille on aina tehtävä online-varmennus. Kortinhaltijan tositteessa tulee näkyä ostoksen summa ja käteisnoston summa erikseen. Kauppiaan veloittama kulu korttimaksutapahtumasta Kauppiaalla on oikeus veloittaa Visa- tai MasterCard-kortilla tehdystä maksusta aiheutuvat kulunsa vain siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista Suomen lain mukaan. Kauppiaan tulee palvelun tai tuotteen korttimaksun kuluveloituksen yhteydessä tarjota asiakkaalle tieto kohtuullisista kuluveloituksen ehdoista ja varmistaa, että asiakas on niistä tietoinen. Kulu on eriteltävä asiakkaan kuitilla. Rajoitetun käytettävyyden kortit Korttien liikkeellelaskijat voivat laskea liikkeelle korttiohjelman sääntöjen mukaisesti kortteja, joita ainoastaan tietyt kauppiaat, joilla on erityinen MCC-koodi, voivat hyväksyä maksua varten. Tällaiset kortit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tiettyjen tavaroiden maksamiseen ja/tai näitä voi käyttää tiettyyn vähimmäis- tai enimmäisarvoon saakka, esim. liittyen verosääntelyn mukaisiin luontoisetuihin. Kauppiaan, joka hyväksyy rajoitetun käytettävyyden kortit tiettyjen luontoisetujen maksamiseen, on noudatettava luontoisetuihin liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä Suomen verohallinnon kulloinkin voimassa olevia päätöksiä ja ohjeita. Maksupäätteille määritellyt varmennusrajat: koskevat EMV -sirulla tehtyjä maksuja ja määrittelevät rajat tapahtumille, jotka voidaan varmentaa ilman verkkoyhteyttä koskevat kaikkia tapahtumia, kun kauppiaalla ei ole verkkoyhteydellä varustettua maksupäätettä eivät koske magneettijuovalla tehtyjä tapahtumia, kun kortinhaltija on läsnä ja maksupäätteessä on mahdollisuus online-varmennuksiin (varmennusraja on nolla) eivät koske tapahtumia, jossa kortinhaltija ja/tai kauppias eivät ole läsnä tapahtumahetkellä kuten esimerkiksi itsepalveluautomaatit tai verkkokauppa (varmennusraja on nolla). Varmennusrajat määritellään kauppiaan toimialakoodin (MCC), tapahtumatyypin (TCC) ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Acquirer ilmoittaa kauppiaalle kulloinkin voimassa olevista varmennusrajoista julkaisemalla varmennusrajat kauppiasohjeistuksessa tai ohjeistamalla maksupalveluntarjoajan siitä, mitkä varmennusrajat tulee olla maksupäätteessä. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 11 (22)

12 Osa C Toimiala- ja palvelukohtaiset erityisehdot Tämä osa sisältääerityisehdot, joita sovelletaan 1. maksupäätemaksamiseen 2. posti- ja puhelinmyyntiin 3. verkkokaupassa 4. toistuviin maksutapahtumiin 5. käteiseen verrattaviin maksuihin ( Quasi-cash ) 6. itsepalvelumaksupäätteisiin tai kortinhaltijan aktivoimiin päätteisiin (CAT) 7. hotelleihin ja muihin majoituspalveluihin 8. autonvuokraukseen 9. lähimaksamiseen Näitä erityisehtoja sovelletaan yleisten ehtojen ohella. Jos erityisehdot ovat ristiriidassa yleisten ehtojen kanssa, sovelletaan erityisehtoja. 1 Maksupäätemaksamiseen sovellettavat erityisehdot 1.1 Tarkastukset Jos kortissa oleva siru luetaan maksu-päätteellä ilman kauppiaan osallisuutta ja kortinhaltija hyväksyy tapahtuman tunnusluvullaan tai jos siru luetaan kortinhaltijan valinnan mukaan käyttäen maksutapahtumaan päätteen lähimaksuominaisuutta CVM:n edellyttämän rajan puitteissa, kauppiaan ei tarvitse tehdä jäljempänä mainittua kortin tarkastusta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kortin tiedot luetaan ilman kauppiaan osallisuutta eikä korttimaksu vaadi tietojen lukemisen lisäksi muita toimia. Kauppiaan on ostotapahtumien yhteydessä tehtävä seuraavat tarkastukset: Kortin tarkastus Kauppiaan on tarkastettava kortti ja varmistettava, että korttiin on painettu korttinumero, kortinhaltijan nimi ja kortin voimassaoloaika kortissa ei näy merkkejä siitä, että korttia on muutettu kortissa on kortinhaltijan allekirjoitus kortin voimassaolo ei ole päättynyt kortin neljä ensimmäistä numeroa ovat samat kuin välittömästi korttinumeron alapuolelle tai yläpuolelle painetut neljä numeroa. Jos numerot eivät ole samoja, kauppiaan on otettava kortti pois ja otettava yhteyttä Acquirer lisäohjeiden saamiseksi. myyntitositteessa oleva korttinumero on sama kuin korttiin painettu korttinumero, ja myyntitositteessa oleva voimassaoloaika on sama kuin korttiin painettu voimassaoloaika Asiakkaan tunnistaminen Kortinhaltijan on hyväksyttävä kortilta veloitettava määrä tunnusluvullaan tai allekirjoituksellaan. Kauppias varmistaa, että korttitapahtuman veloituksen hyväksyjä on kortin oikea haltija: A) Todentaminen tunnusluvulla Tunnusluvun hyväksyminen asiakkaan tunnistustapana edellyttää, että korttinumero luetaan elektronisesti. Tunnusluku annetaan syöttämällä se Acquirerin hyväksymälle tunnuslukunäppäimistölle. Tunnuslukunäppäimistöä saa käyttää vain siinä kauppapaikassa, jossa päätteen alkuperäinen asennus tehtiin. Kortinhaltijaa ei saa milloinkaan vaatia syöttämään tunnuslukua, jos tunnusluvun syöttö ei ole sallittua kyseiselle kortille. Tunnuslukuja ei saa käyttää palautustapahtumien yhteydessä. B) Todentaminen allekirjoituksella Laskussa tai myyntitositteessa olevaa asiakkaan allekirjoitusta on verrattava kortissa olevaan allekirjoitukseen ja viranomaisten myöntämässä voimassa olevassa virallisessa henkilöllisyyden varmentavassa asiakirjassa olevaan allekirjoitukseen. Lisäksi kauppiaan on varmennettava, että henkilötodistuksessa oleva valokuva vastaa asiakasta. Jos allekirjoitusnäytteet tai valokuva eivät täsmää, korttia ei saa hyväksyä maksamista varten. 1.2 Tietojen kerääminen Jäljempänä luetellut tiedot on kerättävä lukemalla kortti elektronisesti maksupäätteessä tai muussa Acquirerin hyväksymässä laitteessa ja välitettävä Acquirerille: Kauppiaan nimi Osoite ja maatunnus Tapahtumatyyppi (ostos tai ostoksen palautus) Tavaramerkki (Visa, MasterCard, Maestro) Vastaanottaja (Nordea) Korttinumero Kortin voimassaoloaika (päättymiskuukausi ja vuosi) Maksutapahtuman päivämäärä ja hyväksymisaika Maksutapahtuman summa Maksutapahtuman valuutta Varmennuskoodi Maksupäätteen todennusvastaus (TVR), maksusovelluksen tunniste (AID) ja tapahtuman tilatieto (TSI) Viitenumero Muilta osin tapahtumatietojen keräämisessä noudatetaan Acquirerin tai Acquirerin palveluntarjoajan antamia ohjeita. Manuaalisesti kirjatut tapahtumat eivät ole sallittuja, ellei tämä ole mahdollista hyväksytyllä teknisellä laitteella ja asiasta on tehty erillinen sopimus kauppiaan ja Acquirerin välillä. 1.3 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava maksupäätteellä tai muulla vastaavalla hyväksytyllä laitteella. Varmennusraja on nolla (0), jollei kauppiassopimuksessa tai maakohtaisissa erityisehdoissa ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdoissa toisin määrätä, kuten kauppiasohjeistuksessa ilmoitetaan. 2 Posti- ja puhelinmyyntiin sovellettavat erityisehdot 2.1 Hyväksytyt tapahtumat Nämä erityisehdot koskevat MasterCard- ja Visa-kortteja. Maksutapahtumat, joihin käytetään Maestro-, Electron- ja V PAY - kortteja, eivät ole sallittuja. 2.2 Kerättävät tiedot Kauppiaan on hankittava maksutapahtuman yhteydessä seuraavat tiedot (mainittava asiakkaan posti- tai puhelinmyynnin kautta tekemässä tilauksessa): kortinhaltijan nimi kortinhaltijan osoite (vastaanottajan nimi ja osoite) tilauksen tekijän nimi korttinumero korttityyppi kortin viimeinen voimassaolopäivä kortin turvanumero (CVC2/CVV2) eli kortin kääntöpuolella allekirjoituspaneelissa olevat kolme viimeistä numeroa kortinhaltijan allekirjoitus (postitilaukset) Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 12 (22)

13 maksutapahtuman valuutta maksutapahtuman päivämäärä varmennuskoodi tilauspäivä lähetyspäivä lähetysosoite tuotteen tai palvelun kuvaus tilauksen kokonaissumma tilausvahvistuksen numero tieto siitä, haluaako kortinhaltija arvonlisäveron eriteltynä kauppiaan nimi kauppiaan osoite mahdollinen verkko-osoite mahdolliset eritellyt maksut. 2.3 Varmennus Kauppiaan on varmennettava tilauksen loppusumma ja tarkistettava kortin turvanumero (CVV2/CVC2). Tämä tehdään sisällyttämällä turvanumero varmennuspyyntöön. Varmennus tehdään kauppiaan hyväksytyssä elektronisessa järjestelmässä ottamalla yhteyttä Acquirer tai Acquirerin palveluntarjoajaan. Jos varmennusta ja/tai turvanumeroa ei hyväksytä, maksutapahtumaa ei saa toteuttaa. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos varmennuksen tekopäivän ja tilauksen toimittamisen ja summan veloittamisen välillä kuluu yli seitsemän (7) päivää, kauppiaan on hankittava uusi varmennus kokonaissummalle. Jos tätä uutta varmennusta ei hyväksytä, kortinhaltijaa ei saa veloittaa eikä tilausta saa toimittaa. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun esimerkiksi siksi, että myöhemmin osoittautuu, ettei tilattuja tavaroita ole varastossa, kauppiaan on hankittava ennakkovarmennus sovitulle summalle ja hankittava tarvittaessa myöhemmin lisävarmennus pidentääkseen maksutakuun seitsemän (7) päivän voimassaoloaikaa. Jos kortinhaltijaa veloitetaan maksutakuun umpeutumisen jälkeen, maksutapahtuma voidaan veloittaa takaisin myös sillä perusteella, että korttiin liittyvä tili on suljett pysyvästi. 2.4 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on noudatettava voimassa olevaa etämyyntiä ja -markkinointia koskevaa lainsäädäntöä. Kauppiaan on välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen lähetettävä kortinhaltijalle kirjallinen vahvistus tilauksesta ja ilmoitettava kortinhaltijalle peruutusehdoista. Tilausta ei saa toimittaa ennen kuin kohdan 3 mukainen varmennus on tehty. Kun maksutapahtuma on varmennettu, tilaus on toimitettava seitsemän (7) päivän kuluessa, ellei toimituksesta ole kortinhaltijan kanssa kirjallisesti sovittu muuta. 2.5 Tapahtumien toimitus Maksutapahtumia ei saa lähettää ennen kuin tilaus on toimitettu kortinhaltijalle. Kun tilaus on toimitettu, maksutapahtuma lähetetään yleisissä ehdoissa mainittujen määräaikojen mukaisesti. Internet-palveluntarjoajaa hyödyntävässä ja väärinkäytösten valvontajärjestelmään kytketyssä posti- ja puhelinmyynnissä kauppias vastaa aina väärinkäytöksistä ja riskeistä, jos ei käytetä 3D Secure -palvelua. 3. Verkko-ostoksiin verkkokaupankäynnissä sovellettavat erityisehdot 3.1 Yleiskuvaus verkkomaksuista, joissa käytetään MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelua MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelun avulla kauppias voi vastaanottaa korttimaksuja Internetin kautta ja todentaa sillä tapahtuman (todentamispalvelu). Voidakseen toteuttaa maksutapahtumat kauppiaalla on oltava asennettuna maksujärjestelmä, joka sisältää MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelun. MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelu koskee MasterCardin ja Visan EU-alueella liikkeelle laskettuja kortteja. Alueen ulkopuolella liikkeelle laskettuja kortteja eivät koske vastaavat turvallisuustaso- ja valitussäännökset. Kauppiaan on käytettävä verkko-ostosten maksuohjelmistoa Acquirerin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kyseinen ohjelmisto ei kuulu tämän kauppiassopimuksen piiriin. 3.2 Maksutakuu Internetissä Visa- ja MasterCard-korteilla maksettavilla tapahtumilla on useimmissa tapauksissa maksutakuu (ks. kauppiassopimukseen liittyvien yleisten ehtojen kohta 7.3 Takaisinmaksuvelvoite). Maksutakuu ei kuitenkaan koske Euroopan ulkopuolella liikkeelle lasketuilla Visa- ja MasterCard -yrityskorteilla maksettavia tapahtumia. 3.3 Henkilöllisyyden tarkistaminen kortin liikkeelle laskeneen Acquirerin kautta Kun kauppias tai sen maksupalveluntarjoaja on rekisteröinyt korttinumeron, lähetetään välittömästi kysely Visan tai Master- Cardin ylläpitämään rekisteriin 3D Secure -turvajärjestelmään kuuluvista korttien liikkeellelaskijoista ja korttinumerosarjoista. Kysely lähetetään Acquirerin tai Acquirerin käyttämän palveluntarjoajan määrittelemällä tavalla. Jos kortinhaltijan kortti on 3D Secure -rekisterissä, hänet siirretään kortin liikkeelle laskeneen Acquirerin verkkosivuille. Kauppias auttaa tällaisen siirtopalvelun käytössä Acquirerin tai Acquirerin käyttämän palveluntarjoajan ilmoittamalla tavalla. Kun kortin liikkeelle laskenut Acquirer on tunnistanut asiakkaan henkilöllisyyden hyväksytysti, asiakas siirretään takaisin kauppiaan verkkosivuille. Kauppias noutaa CAVV- tai AAV-tarkisteen kortinhaltijan käyttöliittymästä. Tarkiste on sisällytettävä maksutapahtumaan 3D Secure -vaatimusten mukaisesti. Varmistaakseen, että Visan tai MasterCardin rekisterin kautta tapahtuva tarkistaminen ja sitä seuraava asiakkaan siirto jne. tehdään oikein, kauppiaan on käytettävä Acquirerin tai Acquirerin käyttämän palveluntarjoajan määräämää ohjelmistoa. Kyseinen ohjelmisto ei kuulu tämän sopimuksen piiriin. 3.4 Hyväksytyt tapahtumat Tämän kauppiassopimuksen mukainen maksutapahtuma voidaan toteuttaa vain, jos maksukortti on liitetty MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palveluun ja kortin liikkeellelaskija on tunnistanut kortinhaltijan hyväksytysti tai maksukorttia ei ole liitetty MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palveluun. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 13 (22)

14 3.5 Kerättävät tiedot Kauppiaan on kerättävä seuraavat tiedot Acquirerin hyväksymällä järjestelmällä: Kortinhaltijalta Internetin kautta: korttinumero kortin voimassaoloaika kortin tavaramerkki kortinhaltijan nimi ja osoite kortinhaltijan Address Verification Value (AVV) -tarkiste tai Cardholder Authentication Verification Value (CAVV) -tarkiste, joka saadaan kortin liikkeellelaskijalta tunnistamisen yhteydessä lähetysosoite maksutapahtuman loppusumma oston valuutta maksutapahtuman päivämäärä maksutapahtuman viitenumero ostajan nimi maininta siitä, että kyseessä on korttitapahtuma ostokseen sisältyvät tuotteet tai palvelut o kunkin tuotteen tai palvelun hinta alv:n osuus loppusummasta ja alv:n peruste eritellyt palkkiot Kauppiaan teknisestä järjestelmästä: kortinhaltijan IP-osoite kauppiaan nimi liikkeen sijainti Maksun varmentavalta osapuolelta: o varmennuspäivä varmennuskoodi ECI-arvo Maksutapahtuman summa ja kopio kortinhaltijan kuitista/kuiteista on kerättävä kauppiaan omasta järjestelmästä. Kerätyt tiedot on tallennettava tietovälineeseen tai tällaisesta tietovälineestä otettuun tulosteeseen. Acquirerin on pyydettäessä voitava käyttää MPI-lokia (3D Secure -lokia). 3.6 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava. Varmennus on tehtävä sähköisesti verkossa Acquirerin määräämässä muodossa samalla kun kortinhaltija syöttää korttinumeronsa kauppiaan verkkosivuilla. Asianomainen elektronisen kaupankäynnin osoittava arvo (ECI) on sisällytettävä varmennuspyyntöön. Myös AVV-tai CAVV-tarkiste on rekisteröitävä varmennuspyynnön yhteydessä. Kauppiaan on tarkistettava kortin turvanumero (CVV2/CVC2). Tämä tapahtuu siten, että kortinhaltija ilmoittaa turvanumeron tilatessaan tuotteita tai palveluja. Tarkistuksen tuloksen on oltava hyväksytty. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos varmennuksen tekopäivän ja tilauksen toimittamisen ja summan veloittamisen välillä kuluu yli seitsemän (7) päivää, kauppiaan on hankittava uusi varmennus kokonaissummalle. Jos tätä uutta varmennusta ei hyväksytä, kortinhaltijaa ei saa veloittaa eikä tilausta toimittaa. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun esimerkiksi siksi, että myöhemmin osoittautuu, ettei tilattuja tavaroita ole varastossa, kauppiaan on hankittava ennakkovarmennus sovitulle summalle ja hankittava tarvittaessa myöhemmin lisävarmennus pidentääkseen maksutakuun voimassaoloaikaa. Master- Card-tapahtumien ennakkovarmennusten maksutakuu on pääsääntöisesti voimassa kolmekymmentä (30) päivää lukuun ottamatta Maestro-tapahtumia. Maestro-tapahtumien ennakkovarmennusten ja lopullisten varmennusten maksutakuu on voimassa seitsemän (7) päivää. Jos kortinhaltijaa veloitetaan maksutakuun umpeutumisen jälkeen, maksutapahtuma voidaan veloittaa takaisin myös sillä perusteella että, korttiin liittyvä tili on suljettu pysyvästi. 3.7 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on noudatettava voimassa olevaa etämyyntiä ja -markkinointia koskevaa lainsäädäntöä. Kauppiaan on suunniteltava verkkokauppansa siten, että valituksilta vältytään. Verkkokaupassa on oltava tiedot siitä, miten kauppiaaseen voi ottaa yhteyttä valituksen tekemistä tai muuta tarkoitusta varten. Acquirerin on hyväksyttävä verkkokauppa ennen kuin se avataan. Lisäksi Acquirerin on hyväksyttävä kaikki muutokset ennen kuin verkkokauppa voidaan avata uudelleen. Kauppiaan verkkosivuilla on kerrottava, että kauppias kuuluu MasterCard SecureCode- ja Verified by Visa -palveluihin. Kauppiaan on myös täytettävä MasterCard SPA/UCAF -vaatimukset. Kauppiaan on siksi luotava UCAF-piilokentät. Nämä kentät on sijoitettava ja suunniteltava Acquirerin tai Acquirerin palveluntarjoajan määrittelemällä tavalla. Kortinhaltijan on vahvistettava tutustuneensa ehtoihin tilausta tehdessään. Kauppiaan on noudatettava MasterCardin ja Visan voimassa olevia sääntöjä verkkokaupankäynnistä, mukaan lukien muun muassa PCI DSS -standardi. Kun korttitapahtuma toteutetaan verkossa, kortinhaltijalle on annettava sähköinen kuitti tapahtumasta. Kuitissa on oltava seuraavat tiedot: kauppiaan Internet-osoite, URL kauppiaan nimi kauppiaan y-tunnus kauppiaan osoite kauppiaan puhelinnumero kortin voimassaoloaika kortinhaltijan nimi maksutapahtuman loppusumma o oston valuutta maksutapahtuman päivämäärä o maksutapahtuman viitenumero ostajan nimi varmennuskoodi maininta siitä, että kyseessä on korttitapahtuma ostokseen sisältyvät tuotteet tai palvelut kunkin tuotteen tai palvelun hinta mahdolliset eritellyt maksut alv:n osuus loppusummasta ja alv:n peruste. 3.8 Tapahtumien toimitus Maksutapahtumia ei saa lähettää ennen kuin tilaus on toimitettu kortinhaltijalle. Kun tilaus on toimitettu, maksutapahtuma Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 14 (22)

15 lähetetään yleisissä ehdoissa mainittujen määräaikojen mukaisesti. Kun maksutapahtuma lähetetään, AAV- tai CAVV-tarkiste ja ECI-arvo on lähetettävä ilmoituksen mukana. 3.9 Turvallisuusvaatimukset Kauppiaan järjestelmän on vähintään voitava suojata tapahtumat 128-bittisellä SSL-suojauksella tai vastaavalla suojauskertoimella. Järjestelmissä olevat asiakkaisiin liittyvät tiedot on suojattava siten, etteivät asiattomat kolmannet osapuolet (kauppiaan työntekijät ja muut) pääse näkemään tai muuttamaan niitä. Järjestelmän toiminnallisuuden päivitys avoimia verkkoja käyttämällä on varmennettava järjestelmässä käyttäen digitaalisia allekirjoituksia tai vastaavia keinoja. Katso myös yleisten ehtojen kohta Toistuviin maksutapahtumiin sovellettavat erityisehdot Jos toistuvan maksun ensimmäinen maksu on verkkomaksu, sitä koskevat myös verkko-ostoksiin sovellettavat erityisehdot. Jos toistuvan maksun ensimmäinen maksu on postimyyntitilaus, sitä koskevat myös postimyyntiin sovellettavat erityisehdot. Kauppiaan on kerrottava selvästi verkkosivuillaan ja postimyyntiohjeissaan, että kortinhaltija tekee sopimuksen toistuvista maksuista ja että kyseessä ei näin ollen ole kertaostos. Jos kortinhaltija irtisanoo sopimuksen, kauppiaan oikeus veloittaa kortinhaltijan korttia päättyy. Kauppiaan on hyväksytettävä pankilla kauppiaan verkkosivut ja toistuvia maksuja koskevat ehdot, jotka kortinhaltija hyväksyy sopimuksessaan kauppiaan kanssa sekä kauppiaan toistuviin maksuihin käyttämä järjestelmä ennen sen käyttöönottoa. Kauppiaalla ei ole oikeutta saada maksutakuuta toistuvista maksuista. 4.1 Kortinhaltijan tilausta koskevat vaatimukset Verkko-ostoksia ja postimyyntiä koskevien tietojen lisäksi tilauksessa on oltava seuraavat tiedot: maininta siitä, että tilaukseen sisältyy toistuvia maksuja maksuaika ja maksujen veloitusväli (ei voi olla yli 12 kuukautta) tilauksen kesto maksuehdot tilauksen uusimis- ja peruuttamisohjeet. Toistuvia maksuja perivän kauppiaan on säilytettävä kortinhaltijan lupa esimerkiksi sähköpostina, muuna sähköisenä tiedostona tai paperimuodossa toistuvien maksujen keston ajan ja toimitettava se kortin liikkeellelaskijalle pyydettäessä. 4.2 Varmennus ja hyväksytyt tapahtumat Kaikki maksutapahtumat on varmennettava verkossa. Electron-, Maestro- ja V PAY - korteilla maksettavat tapahtumat eivät ole sallittuja. Ensimmäisen maksun on sisällettävä MasterCard SecureCode- tai Verified by Visa -tarkistus (verkkomaksut) tai CVC2-/ CVV2-turvanumeron tarkistus (postimyynti). Jos tarkistusta ei hyväksytä, maksutapahtumaa ei saa toteuttaa. Kun kortin voimassaoloaika päättyy ja kortinhaltija ilmoittaa uuden korttinsa tiedot, ensimmäinen uudella kortilla maksettava tapahtuma on varmennettava. Myös MasterCard Secure- Code- tai Verified by Visa -tarkistus (verkkomaksut) tai CVC2/ CVV2-turvanumeron tarkistus (postimyynti) on tehtävä. Seuraavat maksutapahtumat voidaan toteuttaa ilman varmennuksia. Kaikissa varmennuspyynnöissä on oltava toistuvia tapahtumia osoittava koodi. 4.3 Valitukset Valitukset ensimmäisestä tapahtumasta (kun kyseessä on verkkomaksu) käsitellään samalla tavalla kuin verkko-ostoksia koskevat valitukset. Valitukset ensimmäisestä tapahtumasta (kun kyseessä on postimyynti) ja kaikista seuraavista tapahtumista käsitellään samalla tavalla kuin postimyyntiä koskevat valitukset. 4.4 Tapahtumien lähettäminen Kaikissa maksutapahtumissa on oltava toistuvia maksuja osoittava koodi. Maksutapahtuman on myös sisällettävä kauppiaan yhteystiedot, jotta kortinhaltijan on helppo ottaa yhteyttä kauppiaaseen tarvittaessa. Yhteystiedot annetaan joko kauppiaan nimi- tai kauppiaan osoite -kentässä. 5. Käteiseen verrattaviin maksuihin ( Quasi-cash ) sovellettavat erityisehdot 5.1 Hyväksytyt tapahtumat Käteisnostot kaupan kassalla (Cash back) eivät ole sallittuja käteiseen verrattavien maksujen ( Quasi-cash ) yhteydessä. Peruutukset eivät ole sallittuja. Maestro-kortilla maksaminen on sallittua vain, jos kortinhaltija varmennetaan tunnusluvulla. 5.2 Tarkastukset Kauppiaan on ostotapahtumien yhteydessä tehtävä seuraavat tarkastukset: Kortin tarkastus Kauppiaan on silmämääräisesti tarkastamalla varmistettava, että korttiin on painettu korttinumero, kortinhaltijan nimi ja kortin voimassaoloaika kortissa ei näy merkkejä siitä, että korttia on muutettu kortissa on kortinhaltijan allekirjoitus kortin voimassaolo ei ole päättynyt kortin neljä ensimmäistä numeroa ovat samat kuin välittömästi korttinumeron alapuolelle tai yläpuolelle painetut neljä numeroa. neljä ensimmäistä numeroa on ilmoitettava myös myyntitositteessa jos numerot eivät ole samoja, kauppiaan on otettava kortti pois ja otettava yhteyttä Acquirer lisäohjeiden saamiseksi myyntitositteessa oleva korttinumero on sama kuin korttiin painettu korttinumero myyntitositteessa oleva voimassaoloaika on sama kuin korttiin painettu voimassaoloaika Asiakkaan tunnistaminen Kortinhaltijan on aina hyväksyttävä kortilta veloitettava määrä hyväksymällä maksutapahtuma tunnusluvulla tai allekirjoittamalla lasku tai myyntitosite. Kauppiaan on varmistettava, että korttitapahtuman veloituksen hyväksyjä on kortin oikea haltija tarkastamalla kortinhaltijan allekirjoitus seuraavasti: A) Todentaminen tunnusluvulla Kun asiakas tunnistautuu tunnusluvullaan, korttinumero on luettava sähköisesti. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 15 (22)

16 Tunnusluku annetaan syöttämällä se Acquirerin hyväksymällä tunnuslukunäppäimistöllä. Tunnuslukunäppäimistöä saa käyttää vain siinä kauppapaikassa, jossa päätteen alkuperäinen asennus on tehty. B) Todentaminen allekirjoituksella Asiakkaan allekirjoitusta laskussa tai myyntitositteessa on verrattava allekirjoitukseen kortissa ja henkilötodistuksessa, ja allekirjoitusten on vastattava toisiaan. Kauppiaan on pyydettävä kortinhaltijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Todistukseksi käy voimassa oleva virallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyyden varmentava asiakirja sovellettavan, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti). Lisäksi kauppiaan on tarkastettava, että henkilötodistuksessa oleva kuva vastaa asiakasta. Jos henkilötodistus ei vastaa asiakasta, korttia ei saa hyväksyä maksuvälineeksi. Kauppiaan on tarkastettava, ettei henkilötodistuksessa näy merkkejä siitä, että todistusta on muutettu. Henkilötodistuksen tyyppi ja numero on mainittava myyntitositteessa. Nämä tarkastukset on tehtävä aina, vaikka kortinhaltija hyväksyisi ostoksen tunnusluvullaan tai vaikka kortti olisi laskettu liikkeelle muussa maassa kuin siinä, jossa maksutapahtuma toteutetaan. Kauppiaan on aina toimittava viranomaisten antamien tunnistamista koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti sekä Acquirerin ja kauppiaan välisten sopimusten mukaisesti. 5.3 Tietojen kerääminen Jäljempänä luetellut tiedot on kerättävä lukemalla kortti elektronisesti maksupäätteessä tai muussa Acquirerin hyväksymässä laitteessa ja välitettävä Acquirerille: kauppiaan nimi osoite ja maatunnus tapahtumatyyppi (ostos tai ostoksen palautus) tavaramerkki (Visa, MasterCard, Maestro) vastaanottaja (Nordea) korttinumero kortin voimassaoloaika (päättymiskuukausi ja -vuosi) maksutapahtuman päivämäärä ja varmennusaika maksutapahtuman summa maksutapahtuman valuutta varmennuskoodi TVR, AID ja TSI viitenumero. Muilta osin tapahtumatietojen keräämisessä noudatetaan Acquirerin tai Acquirerin palveluntarjoajan antamia ohjeita. 5.4 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava teknisellä laitteella. Varmennusraja on nolla (0). Varmennuksen on sisällettävä korttinumero, kortin voimassaoloaika, ostosumma ja Acquirerin antama erityinen MCC-koodi. Tietyn oston varmennus on hyväksytty, kun kauppias vastaanottaa varmennuksen tarkistusnumeron. Manuaalisesti kirjatut tapahtumat eivät ole sallittuja. Jos kortissa, maksupäätelaitteessa tai muussa käytössä olevassa ratkaisussa on jotain vikaa eikä korttia voida lukea sähköisesti, maksutapahtumaa ei saa toteuttaa. 5.5 Tapahtumien lähettäminen Kauppiaan on käytettävä Acquirerin antamaa MCC-koodia maksutapahtumien lähetyksessä. 6. Itsepalvelumaksupäätteitä ja kortinhaltijan aktivoimia päätteitä (CAT) koskevat erityisehdot Itsepalvelumaksupäätteellä tai kortinhaltijan aktivoimalla päätteellä (CAT) maksutapahtuma toteutetaan miehittämättömällä sähköisellä POS -maksupäätteellä tai kortinhaltijan hallinnassa olevalla sähköisellä laitteella. Tapahtuma on itsepalvelumaksupäätteellä tehty maksutapahtuma, kun kauppiaan edustaja ei ole paikalla maksutapahtuman aikana. 6.1 Automaattisten laitteiden tyypit Tämän kauppiassopimuksen mukainen hyväksyntä voidaan tehdä erityyppisillä automaattisilla laitteilla, esim. lippuautomaateilla, myyntiautomaateilla, automaattisilla polttoainemittareilla, tietullilaitteilla ja pysäköintimittareilla. Itsepalvelumaksupääte, jossa on verkkovarmennusmahdollisuus, on itsepalvelumaksupääte, jossa maksutapahtumat varmennetaan Itsepalvelumaksupääte, jossa ei ole verkkovarmennusmahdollisuutta, on itsepalvelumaksupääte, jossa varmennusrajan alittavat maksutapahtumat voidaan varmentaa ilman verkkoyhteyttä EMV-sirun kautta. Varmennuksessa voidaan käyttää kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM) tai olla käyttämättä sitä. Acquirerin tai Acquirerin hyväksymän yhtiön on hyväksyttävä automaattiset laitteet tai maksupäätteet ennen niiden käyttöönottoa. 6.2 Hyväksytyt tapahtumat Korttitapahtuma, joka toteutetaan automaattisella laitteella, ei saa ylittää tietyill maksupäätteille asetettuja rajoja ja kauppiasohjeistuksessa määriteltyjä rajoja. Kortin liikkeellelaskija voi hylätä rajan ylittävät korttitapahtumat, jos siihen on perusteltu syy. Jos kortti ja kortinhaltijan aktivoima pääte (CAT) tukevat sirutekniikkaa, maksutapahtuma voidaan tietyillä kortinhaltijan aktivoimilla päätteillä toteuttaa ainoastaan sirua käyttämällä. Muu tekninen varmistus ei ole sallittu tällaisilla päätteillä. 6.3 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava teknisellä laitteella. Varmennusraja on nolla (0), ellei kauppiassopimuksessa tai maakohtaisissa erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa toisin määrätä. Kaikille itsepalvelu polttoaineautomaateilla suoritettaville maksutapahtumille on hankittava ennakkovarmennus kortinhaltijan ennen tankkausta määrittelemälle enimmäissummalle, ellei kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä. Ennakkovarmennuspyynnön vastaus voi kattaa koko pyydetyn enimmäissumman tai sitä pienemmän summan. Lopullinen maksutapahtuma taataan vain ennakkovarmennettuun summaan asti seitsemän (7) päivän maksutakuun voimassaoloaikana. Jos maksutapahtuman lopullinen summa on tankkauksen jälkeen pienempi kuin ennakkovarmennettu summa, ylimenevä osa on peruutettava välittömästi. kauppiasohjeistuksessa voidaan antaa itsepalvelu polttoaineautomaateilla tapahtuvia varmennuksia ja varmennusten peruutuksia koskevia lisäehtoja. Kaikille Itsepalvelu polttoaineautomaateilla suoritettaville Electron-ja Maestro-tapahtumille on kuitenkin aina pyydettävä ennakkovarmennus eikä lopullisen maksutapahtuman summa saa olla suurempi kuin hankittu Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 16 (22)

17 varmennus. Sirupohjaiset maksutapahtumat voidaan hyväksyä ilman verkkoyhteyttä, mikäli maksutapahtuman summa ei ylitä varmennusrajaa ja kortin liikkeellelaskija on hyväksynyt kortin tällaisen käytön. Sirupohjaisiin maksutapahtumiin miehittämättömillä maksupäätteillä Visa Europe -alueella sovelletaan varmennusrajaa, joka on määritelty kauppiasohjeistuksessa tai sen vasta-arvoa paikallisena valuuttana, ellei kyseisellä alueella käytetä poikkeavaa varmennusrajaa. 6.4 Kauppiasta koskevat vaatimukset Rajoittaakseen väärinkäytösten riskiä kauppiaan on suojattava automaattinen laite ja sen ympäristö parhaalla mahdollisella tavalla. Kortinhaltijan on voitava valita mahdollisuus saada kuitti tapahtumasta. Kuitissa on oltava seuraavat tiedot: kauppiaan nimi kauppiaan y-tunnus automaattisen laitteen sijainti maksutapahtuman ajankohta ja päivämäärä suojattu korttinumero maksutapahtuman valuutta ja loppusumma maksutapahtuman viitenumero varmennusviite alv:n osuus loppusummasta. 7. Hotelleihin ja muihin majoituspalveluihin sovellettavat erityisehdot Tässä kohdassa 7 mainittuja viittauksia hotelliin tulee pitää myös viittauksina muihin majoituspalveluihin. 7.1 Varaustakuu Kun kortinhaltija ottaa yhteyttä hotelliin tehdäkseen varauksen, hotellin on 1. hankittava seuraavat tiedot: korttinumero, kortin voimassaoloaika, korttiin painettu kortinhaltijan nimi ja kortinhaltijan osoite 2. kerrottava kortinhaltijalle seuraavat tiedot: huoneen hinta (ml. verot ja maksut), hotellin osoite ja varausnumero, joka kortinhaltijaa on pyydettävä säilyttämään 3. kerrottava kortinhaltijalle seuraavat tiedot: hotellin peruutusehdot, ml. tieto siitä, että huone on varattu saapumisen jälkeisen päivän uloskirjautumisaikaan saakka, että peruutus on tehtävä klo mennessä (hotellin aikavyöhykkeellä) odotettuna saapumispäivänä ja että mikäli huonetta ei käytetä tai varausta peruuteta, kortinhaltijalta veloitetaan yhden yön hinta ( no show ). Tätä ei sovelleta, jos kortinhaltija on tehnyt hotellivarauksen enintään 72 tuntia ennen oletettua saapumisaikaa. Jos kortinhaltija haluaa saada varauksesta kirjallisen vahvistuksen, hotellin on sisällytettävä kaikki edellä kohdissa 1 3 mainitut tiedot vahvistukseen (vain neljä viimeistä numeroa korttinumerosta näytetään). 7.2 Peruutus Jos kortinhaltija peruuttaa varauksen, hotellin on annettava kortinhaltijalle peruutusnumero neuvottava kortinhaltijaa säilyttämään peruutusnumero kirjattava peruutus hotellin varausjärjestelmään lähetettävä kortinhaltijalle peruutuksesta kirjallinen vahvistus, joka sisältää korttinumeron (neljä viimeistä numeroa), voimassaoloajan, korttiin painetun kortinhaltijan nimen ja peruutusnumeron. Hotelli tai sen ulkopuolinen varausasiamies ei saa vaatia peruutusilmoitusta yli 72 tuntia ennen varaushetkellä suunniteltua saapumisaikaa ja -päivää. Jos kortinhaltija tekee varauksen enintään 72 tuntia ennen suunniteltua päivää, peruutuksen takaraja ei saa olla ennen klo saapumispäivänä (paikallista aikaa). 7.3 No show Jos kortinhaltija ei saavu hotelliin eikä ole peruuttanut varaustaan, hotelli voi veloittaa kortinhaltijalta yhden yön hinnan ja kirjoittaa no show / guaranteed reservation allekirjoitukselle varattuun kohtaan kuittikopiossa. No show -tapahtumat on varmennettava ja lähetettävä sekä kuitit säilytettävä tähän sopimukseen sovellettavien yleisten ehtojen mukaisesti. Jos korttitapahtuma, joka on veloitettu no show -tapahtumana, on tuntematon kortin liikkeellelaskijalle ja liikkeellelaskija veloittaa tapahtuman takaisin, maksutapahtuma veloitetaan hotellilta. Hotellin on säilytettävä alkuperäiset varaustiedot ja huoneen numero 18 kuukautta maksutapahtuman lähettämisen jälkeen; ks. yleisten ehtojen kohta 11. Kun kortinhaltija käyttää hotellivarauspalvelua eikä hän käytä tai peruuta majoitusta, hotellin tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on täytettävä tapahtumakuitti, jossa on oltava seuraavat tiedot: yhden yön hinta ja mahdolliset verot kortinhaltijan nimi korttinumero kortin voimassaoloaika sanat no show tapahtumakuitin allekirjoitukselle varatussa kohdassa. 7.4 Liikaa varauksia Jos hotellissa ei ole vapaata huonetta kortinhaltijalle, kun tämä saapuu, hotellin on ilman lisäkustannuksia kortinhaltijalle hankittava kortinhaltijalle vastaava huone toisesta hotellista järjestettävä kuljetus tähän toiseen hotelliin sallittava kortinhaltijan soittaa kaukopuhelu toiveidensa mukaisesti välitettävä kaikki viestit ja puhelut kortinhaltijalle tähän toiseen hotelliin. 7.5 Varaus asiamiehen kautta Hotelli vastaa varauksista, jotka tehdään asiamiehen kautta. Asiamiehen on varmistettava, että asiamiehelle ilmoitetut peruutukset välitetään hotelliin. 7.6 Varmennus Kun kortinhaltija saapuu hotelliin, hotelli ja kortinhaltija täyttävät ja allekirjoittavat rekisteröintilomakkeen. Muiden tietojen lisäksi lomakkeessa on ilmoitettava summat, jotka hotelli voi veloittaa jälkikäteen sen jälkeen kun kortinhaltija on lähtenyt, sekä kortinhaltijan suostumus näihin veloituksiin Visa-tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot Varmentaessaan Visa-maksukortilla maksettavaa tapahtumaa hotelli laskee kortinhaltijan arvioidut yöpymiskulut öiden Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 17 (22)

18 määrän ja huoneen hinnan perusteella ja hankkii varmennuksen tälle summalle maksupäätteellä. Hotellin on ilmoitettava kortinhaltijalle varmennettu summa. Maksupäätetosite säilytetään yhdessä rekisteröintilomakkeen kanssa kortinhaltijan hotellissa oleskelun ajan. Jos kortinhaltijalta yöpymisestä veloitettava summa ylittää varmennetun summan yli 15 prosentilla, hotellin on hankittava varmennus arvioiduille lisäkuluille. Tämä saattaa tapahtua useita kertoja hotellissa oleskelun aikana. Lisävarmennuksen maksupäätekuitti säilytetään yhdessä rekisteröintilomakkeen kanssa. Kun kortinhaltija lähtee hotellista, kortinhaltijan lasku laaditaan valmiiksi ja kokonaissumman suuruinen maksutapahtuma toteutetaan maksupäätteellä. Kortinhaltija syöttää tunnuslukunsa tai allekirjoittaa maksupäätekuitin tai käyttää muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat alle 15 prosentilla, hotellin ei tarvitse hankkia lisävarmennusta (lukuun ottamatta Electron-tapahtumia). Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat yli 15 prosentilla, ylitykselle on hankittava varmennus. Electron-tapahtumissa on aina varmennettava lopullinen summa. Maksutapahtuma lähetetään Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti. Jos varmennetut summat ovat suurempia kuin laskun loppusumma, hotellin on peruutettava ylimenevä osa MasterCard-tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot Varmentaessaan MasterCard-maksukortilla maksettavaa tapahtumaa hotelli laskee kortinhaltijan arvioidut yöpymiskulut öiden määrän ja huoneen hinnan perusteella ja hankkii ennakkovarmennuksen tälle summalle maksupäätteellä. Hotellin on ilmoitettava kortinhaltijalle ennakkovarmennettu summa. Maksupäätetosite säilytetään yhdessä rekisteröintilomakkeen kanssa kortinhaltijan hotellissa oleskelun ajan. Maestro-maksukortteja ei voi käyttää hotelliyöpymisen ennakkovarmennukseen. Maestro-tapahtumien varmennukset on tehtävä lopullisina varmennuksina joko käyttäen hotelliyöpymisen ennakkomaksua tai summan ollessa tiedossa lopullista maksua varten. Jos kortinhaltijalta yöpymisestä veloitettava summa ylittää ennakkovarmennetun summan, hotellin on hankittava ylimääräinen ennakkovarmennus arvioiduille lisäkuluille. Tämä saattaa tapahtua useita kertoja hotellissa oleskelun aikana. Lisävarmennuksen maksupäätekuitti säilytetään yhdessä rekisteröintilomakkeen kanssa. Kun kortinhaltija lähtee hotellista, kortinhaltijan lasku laaditaan valmiiksi ja kokonaissumman suuruinen maksutapahtuma toteutetaan maksupäätteellä. Kortinhaltija syöttää tunnuslukunsa tai allekirjoittaa maksupäätekuitin tai käyttää muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Jos kokonaissumma ylittää ennakkovarmennetut summat, ylimenevälle osalle on hankittava lopullinen varmennus. Maksutapahtuma lähetetään Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti. Jos varmennetut summat ovat suurempia kuin laskun loppusumma, hotellin on peruutettava ylimenevä osa Välilasku Jos kortinhaltija viipyy hotellissa yli neljätoista (14) päivää, hotellia kehotetaan laatimaan kortinhaltijan lasku neljäntoista (14) päivän jälkeen, toteuttamaan kyseisen summan suuruinen maksutapahtuma ja lähettämään maksutapahtuma Acquirer. Tämän jälkeen alkaa uusi neljäntoista (14) päivän laskutusjakso edellä mainitun mukaisesti. 7.7 Nopea uloskirjautuminen (Express checkout) Hotelliin saavuttaessa Jos hotelli sallii nopean uloskirjautumisen, kortinhaltijan on täytettävä ja allekirjoitettava nopean uloskirjautumisen lomake esimerkiksi osana hotellin rekisteröintilomaketta. Nopean uloskirjautumisen lomakkeessa on mainittava vähintään hotellin nimi, osoite ja puhelinnumero, kortinhaltijan nimi ja osoite, huoneen numero ja allekirjoitus sekä korttinumero. Lomakkeessa on ilmaistava selvästi, että kortinhaltija pyytää hotellia veloittamaan kortinhaltijan korttinumerolta lopullisen hotellilaskun ilman että kortinhaltijan tarvitsee allekirjoittaa veloitusta. Hotellin on luettava siru/magneettiraita maksupäätteellä ja hankittava normaali varmennus. Hotellista lähdettäessä Hotelli laatii kortinhaltijan laskun yöpymisestä ja toteuttaa maksupäätetapahtuman koko summalle. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat alle 15 prosentilla, hotellin ei tarvitse hankkia lisävarmennusta. Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat yli 15 prosentilla, ylitykselle on hankittava varmennus. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos kokonaissumma ylittää ennakkovarmennetut summat, ylimenevälle osalle on hankittava lopullinen varmennus. Kun kyseessä on MasterCard-kortti, sanat signature on file express checkout on kirjoitettava maksupäätekuitissa allekirjoitukselle varattuun kohtaan. Kun kyseessä on Visa-kortti, maksupäätekuitin allekirjoitukselle varattuun kohtaan kirjoitettavat sanat ovat Priority Check Out. Maksutapahtuma lähetetään Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti. Hotellin on lähetettävä kopio hotellilaskusta, maksupäätekuitista ja nopean uloskirjautumisen lomakkeesta kortinhaltijalle viimeistään kolme päivää sen jälkeen kun kortinhaltija on kirjautunut ulos hotellista. Hotellin on säilytettävä kaikki asiakirjat 18 kuukautta ja lähetettävä niistä pyydettäessä kopio Acquirerille. 7.8 Kortinhaltijan veloittaminen jälkikäteen Jos rekisteröintilomakkeessa annetaan lupa kortinhaltijan jälkikäteisveloituksiin, hotelli voi tehdä veloituksen huonepalvelun, puhelimen, minibaarin ja ravintolapalvelujen käytöstä. Hotelli ei voi veloittaa kortinhaltijaa jälkikäteen huoneen puutteista, vahingoittumisesta tai huoneesta tehdyistä varkauksista. Jälkikäteisveloitukset tehdään maksupäätetapahtumina, ja sanat signature on file kirjoitetaan kuitissa allekirjoitukselle varattuun kohtaan. Maksutapahtuma on varmennettava. Kortinhaltijalle lähetetään kopio maksupäätekuitista ja lasku jälkikäteen veloitetuista palveluista. 8. Autonvuokraukseen sovellettavat erityisehdot 8.1 Kauppiasta koskevat vaatimukset Kauppiaan on lähetettävä kortinhaltijalle kirjallinen varausvahvistus sähköpostitse tai kirjeitse. Kun kortinhaltija noutaa auton/ajoneuvon, kauppiaan ja kortin- Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 18 (22)

19 haltijan on täytettävä ja allekirjoitettava vuokrasopimus. Muiden tietojen lisäksi vuokrasopimuksessa on ilmoitettava summat, jotka kauppias voi veloittaa jälkikäteen sen jälkeen kun kortinhaltija on palauttanut auton, sekä kortinhaltijan suostumus jälkikäteisveloituksiin. Jälkikäteen veloitettavia asioita voivat olla polttoaine, liikennesakot, tietullit ja auton kärsimät vahingot. Jos kauppias sallii nopean palautuksen (express return), kortinhaltijan on täytettävä ja allekirjoitettava nopean palautuksen lomake esimerkiksi osana vuokrasopimusta. Kauppiaan on varmistettava, että kaikki jälkikäteisveloituksia ja nopeaa palautusta koskevat ehdot on kerrottu kortinhaltijalle selvästi ja että ne näkyvät samalla puolella lomaketta kuin kortinhaltijan allekirjoitus Visa-tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot Kauppias laskee kortinhaltijan arvioidut kulut vuokrajakson pituuden, vuokran ja mahdollisen kilometrihinnan perusteella ja hankkii varmennuksen tälle summalle maksupäätteellä. Varmennettuun kokonaissummaan ei sisällytetä auton mahdollisia vahinkoja eikä omavastuun poistoa. Kauppiaan on ilmoitettava kortinhaltijalle varmennettu summa. Maksupäätetosite säilytetään yhdessä vuokrasopimuksen kanssa vuokrajakson ajan. Jos kortinhaltijalta vuokrajaksosta veloitettava summa ylittää varmennetun summan yli 15 prosentilla, kauppiaan on hankittava varmennus arvioiduille lisäkuluille. Tämä saattaa tapahtua useita kertoja vuokrajakson aikana. Lisävarmennuksen maksupäätekuitti säilytetään yhdessä vuokrasopimuksen kanssa MasterCard -tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot Kauppias laskee kortinhaltijan arvioidut kulut vuokrajakson pituuden, vuokran ja mahdollisen kilometrihinnan perusteella ja hankkii ennakkovarmennuksen tälle summalle maksupäätteellä. Varmennettuun kokonaissummaan ei sisällytetä auton mahdollisia vahinkoja eikä omavastuun poistoa. Kauppiaan on ilmoitettava kortinhaltijalle ennakkovarmennettu summa. Maksupäätetosite säilytetään yhdessä vuokrasopimuksen kanssa vuokrajakson ajan. Maestro-maksukortteja ei voi käyttää autovuokrauksen ennakkovarmennukseen. Maestro-tapahtumien varmennukset on tehtävä lopullisina varmennuksina joko käyttäen autovuokrauksen ennakkomaksua tai summan ollessa tiedossa lopullista maksua varten. Jos kortinhaltijalta vuokrajaksosta veloitettava summa ylittää ennakkovarmennetun summan, kauppiaan on hankittava ylimääräinen ennakkovarmennus arvioiduille lisäkuluille. Tämä saattaa tapahtua useita kertoja vuokrajakson aikana. Ylimääräisen ennakkovarmennuksen maksupäätekuitti säilytetään yhdessä vuokrasopimuksen kanssa Vahingot Kun auto palautetaan, kortinhaltijan lasku laaditaan valmiiksi ja kokonaissumman suuruinen maksutapahtuma toteutetaan maksupäätteellä. Jos kortinhaltija on valinnut vuokrasopimukseen turvan omavastuun poistamiseksi ja auto on kärsinyt vahinkoja, kauppias voi lisätä omavastuun poiston kulut vuokrajakson kokonaiskuluihin. Jos kortinhaltija ei ole valinnut turvaa omavastuun poistamiseksi, vahingon määrä voidaan veloittaa kortinhaltijan laskulla vain jos kortinhaltija on suostunut tähän vuokrasopimuksessa ja kortinhaltija on hyväksynyt vahingonkorvaussumman. Nämä kappaleet koskevat Visa-tapahtumia: Vahinkoon liittyvät veloitukset on varmennettava ja toteutettava erillisenä maksupäätetapahtumana käyttäen kortinhaltijan tunnuslukua tai allekirjoitusta tai muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Kauppiaan on annettava kortinhaltijalle uskottava arvio korjauskuluista ja kerrottava hänelle, että summa saattaa muuttua korjaustyön yhteydessä. Lopulliset korjauskulut eivät saa ylittää tätä arviota yli 15 prosentilla. Jos loppusumma on pienempi kuin arvioitu summa, kauppiaan on peruutettava varmennuksen ylimenevä osa. Tämä tapahtuma on lähetettävä Acquirer kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa edellisestä siihen liittyvästä tapahtumasta. Kortinhaltija syöttää tunnuslukunsa tai allekirjoittaa maksupäätekuitin tai käyttää muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat alle 15 prosentilla, kauppiaan ei tarvitse hankkia lisävarmennusta. Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat yli 15 prosentilla, ylitykselle on hankittava varmennus. Maksutapahtuma on lähetettävä Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti. Nämä kappaleet koskevat MasterCard-tapahtumia: Vahinkoon liittyville veloituksille on hankittava ennakkovarmennus, ja ne on toteutettava erillisinä maksupäätetapahtumina käyttäen kortinhaltijan tunnuslukua tai allekirjoitusta tai muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Kauppiaan on annettava kortinhaltijalle uskottava arvio korjauskuluista ja kerrottava hänelle, että summa saattaa muuttua korjaustyön yhteydessä. Lopulliset korjauskulut eivät saa ylittää tätä arviota. Jos loppusumma on pienempi kuin arvioitu summa, kauppiaan on peruutettava varmennuksen ylimenevä osa. Kortinhaltija syöttää tunnuslukunsa tai allekirjoittaa maksupäätekuitin tai käyttää muuta hyväksyttyä kortinhaltijan todentamismenetelmää (CVM). Jos kokonaissumma ylittää ennakkovarmennetut summat, ylimenevälle osalle on hankittava lopullinen varmennus. Maksutapahtuma on lähetettävä Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti Välilasku Jos vuokrajakso kestää yli neljätoista (14) päivää, kauppiasta kehotetaan laatimaan kortinhaltijan lasku neljäntoista (14) päivän jälkeen, toteuttamaan kyseisen summan suuruinen maksutapahtuma ja lähettämään maksutapahtuma Acquirer. Tämän jälkeen alkaa uusi neljäntoista (14) päivän laskutusjakso edellä kuvatun mukaisesti. 8.2 Nopea palautus (Express return) Kun auto palautetaan Kun kortinhaltija on palauttanut auton, kauppias laatii kortinhaltijan laskun vuokrauksesta ja toteuttaa maksupäätetapahtuman koko summalle. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat alle 15 prosentilla, kauppiaan ei tarvitse hankkia lisävarmennusta. Jos kokonaissumma ylittää aiemmin varmennetut summat yli 15 prosentilla, ylitykselle on hankittava varmennus. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos kokonaissumma ylittää ennakkovarmennetut summat, ylimenevälle osalle on hankittava uusi lopullinen varmennus. Sanat signature on file express return on kirjoitettava mak- Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 19 (22)

20 supäätekuitissa allekirjoitukselle varattuun kohtaan. Maksutapahtuma lähetetään Acquirer yleisten ehtojen mukaisesti. Kauppiaan on lähetettävä kopio eritellystä laskusta, maksupäätekuitista, vuokrasopimuksesta ja nopean palautuksen lomakkeesta kortinhaltijalle viimeistään kolme (3) päivää sen jälkeen kun kortinhaltija on palauttanut auton. Kauppiaan on säilytettävä kaikki asiakirjat kahdeksantoista (18) kuukautta ja lähetettävä niistä pyydettäessä kopio Acquirerille. 8.3 Kortinhaltijan veloittaminen jälkikäteen Kauppias voi tehdä jälkikäteisen veloituksen polttoaineen kulutuksesta, jatketusta vuokra-ajasta, liikennesakoista, pysäköintivirhemaksuista ja tietulleista, jos asiasta on sovittu vuokrasopimuksessa. Jälkikäteisveloitukset tehdään maksupäätetapahtumina, ja sanat signature on file kirjoitetaan kuitissa allekirjoitukselle varattuun kohtaan. Maksutapahtuma on varmennettava. Jälkikäteisveloitukset on tehtävä viimeistään 90 päivää sen jälkeen kun kortinhaltija on palauttanut auton. Kortinhaltijalle on lähetettävä kopio maksupäätekuitista ja eritelty lasku jälkikäteisveloituksista. Edellä mainittujen autonvuokraukseen sovellettavien erityisehtojen lisäksi Visa Europe -alueella liikkeelle laskettujen Visa-korttien haltijoita koskevat seuraavat, kohdissa yksilöidyt toimintaperiaatteet. Jos nämä toimintaperiaatteet ovat ristiriidassa muiden autonvuokraukseen sovellettavien erityisehtojen kanssa, sovelletaan toimintaperiaatteita. 8.4 Vuokra-auton varauspalvelu Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen, joka hyväksyy Visa-kortit, on noudatettava vuokra-auton varauspalvelun vaatimuksia, jos se hyväksyy Visa-kortit vuokra-autovarausten takaamisessa (Car Rental Reservation Services). Kortinhaltijalle on lähetettävä kirjallinen vahvistus kirjeitse, sähköpostitse tai faksitse. 8.5 Autovuokrauksen tiedot Autovuokraamon on ilmoitettava peruutusehdot ja -ohjeet kortinhaltijalle varausprosessin aikana. Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on varaushetkellä ilmoitettava kortinhaltijalle varatun auton vuokra, valuutta sekä sen paikan tarkka nimi ja käyntiosoite, josta auto noudetaan. Jos autovuokraamo haluaa veloittaa no show -maksun, autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on ilmoitettava kortinhaltijalle, että enintään varatun auton yhden (1) päivän vuokran suuruinen no show - tapahtuma veloitetaan kortinhaltijalta, jos kortinhaltija ei ole noutanut ajoneuvoa 24 tunnin kuluessa noutoajasta tai peruuttanut varausta autovuokraamon ilmoittamien peruutusehtojen mukaisesti. Jos autovuokraamo haluaa veloittaa no show - tapahtuman, autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on vahvistettava kirjallisesti osana varausvahvistusta kortinhaltijalta veloitettava summa ja sen valuutta. 8.6 Varausvahvistus Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on ilmoitettava kortinhaltijalle vahvistustunnus ja neuvottava häntä säilyttämään se tulevaa tarvetta varten. Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on annettava nämä tiedot kortinhaltijalle kirjallisena vahvistuksena, jossa mainitaan seuraavat varaukseen liittyvät tiedot: kortinhaltijan nimi, korttinumero ja kortin voimassaoloaika vahvistustunnus tarkka käyntiosoite auton noutamista varten noutopaikan ja palautuspaikan aukioloajat peruutusehdot ja -ohjeet. 8.7 Peruutusaika Autovuokraamo tai sen ulkopuolinen varausasiamies ei saa vaatia peruutusilmoitusta yli 72 tuntia ennen varaushetkellä sovittua suunniteltua noutoaikaa ja -päivää. Jos kortinhaltija tekee varauksen enintään 72 tuntia ennen suunniteltua noutopäivää, peruutuksen takaraja ei saa olla ennen klo (kauppiaan paikallista aikaa noutopäivänä). 8.8 Peruutusvahvistus Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on ilmoitettava peruutustunnus peruutuksille, jotka tehdään ilmoitettujen peruutusehtojen mukaisesti, ja neuvottava kortinhaltijaa säilyttämään se. Autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on lähetettävä kirjallinen vahvistus peruutustunnuksesta kortinhaltijalle viiden (5) arkipäivän kuluessa peruutuspäivästä. 8.9 Noutamattomat vuokra-autot Jos kortinhaltija ei ole noutanut tai peruuttanut vuokra-autoa määräaikaan mennessä, autovuokraamon tai sen ulkopuolisen varausasiamiehen on pidettävä auto varattuna varauksen mukaisesti 24 tuntia noutoajan jälkeen. Jos kortinhaltija ei nouda vuokra-autoa, autovuokraamo voi toteuttaa no show -tapahtuman Autoa ei saatavilla Jos vuokra-auton varauspalvelun takaamaa vuokra-autoa ei ole saatavilla, autovuokraamon on tarjottava kortinhaltijalle vastaava tai suuremman kokoluokan auto lisäkuluitta Vahvistus vahingoista, polttoaineesta ja lisämaksuista Auton kärsimien vahinkojen korjauskustannukset on veloitettava erillisenä maksutapahtumana. Jos käytetty kortti on MasterCard, kauppiaan on lähetettävä kuluarvio, jonka kortinhaltija on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Muussa tapauksessa kauppiaalla ei ole oikeutta tehdä veloitusta. Jos käytetty kortti on Visa, kauppiaan on lähetettävä kuluarvio asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakas voi ottaa tämän jälkeen yhteyttä kauppiaaseen ehdottaakseen toista huoltoliikettä. Tämän jälkeen kauppias odottaa 20 päivää ennen kortin veloittamista. Kortinhaltijan on allekirjoitettava vuokrasopimuksen jokainen sivu. Autovuokraamon on varmistettava, että kortinhaltijalle ilmoitetaan tämän tehdessä varausta, että vahvistuskuitti on saatavilla auton palautuspaikan aukioloaikoina. Vahvistuskuitti vahvistaa auton yhteisesti sovitun kunnon palautushetkellä. Autovuokraamon on osana varausvahvistusta annettava kirjallinen vahvistus kortinhaltijan päätöksestä pyytää vahvistuskuitti tai olla pyytämättä sitä. Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Sivu 20 (22)

Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot 11.2013

Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot 11.2013 Nämä kauppiassopimuksen ehdot sisältävät seuraavat osat: Osa A Yleiset ehdot Osa B Maakohtaiset erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot Osa C Toimiala- ja palvelukohtaiset erityisehdot

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa 26/02/2013 Maija Rinttilä Maksutapoja verkkokauppaan Visa/MasterCard kortit Nordean Kauppiaspalvelu Pankkien verkkomaksupainikkeet Nordean e-maksu Nettiluotto Nordea

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot

Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot 9.12.2015 1. Soveltamisala Näitä kauppiaspalveluiden yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan kauppiaan ja Netsin väliseen sopimussuhteeseen,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti

Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti Palautusosoite Nets Oy Toiminnan aloituspäivämäärä Kauppiaspalvelut 00050 NETS Täytä lomake huolellisesti (tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia). 1 Kauppiaan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ Kirsi Klepp 20.11.2015 1 SIIRTOHINNAN MAKSAA KORTTITAPAHTUMIEN VASTAANOTTAJA KORTINMYÖNTÄJÄLLE Kortinhaltija

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 SEPA:n lähtökohdat Yhtenäinen euromaksualue tekee EU:n sisämarkkinoista ja yhteisestä valuutasta entistä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille

Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille 1. Yleisten ehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)... 4 2.2 Maksukorttitapahtuma sirulla...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot