Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot 11.2013"

Transkriptio

1 Nämä kauppiassopimuksen ehdot sisältävät seuraavat osat: Osa A Yleiset ehdot Osa B Maakohtaiset erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot Osa C Toimiala- ja palvelukohtaiset erityisehdot A Yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kauppiaan ja pankin väliseen sopimussuhteeseen korttitapahtumien vastaanotosta. 2. Yleistä korttitapahtumien vastaanotosta ja Kauppiassopimus kokonaisuus, ehtoristiriidat Korttitapahtumien vastaanotolla tarkoitetaan kauppiaan kauppapaikassa suoritettujen korttitapahtumien varmentamiseen, vastaanottoon ja tilitykseen liittyviä palveluja. Pankin kauppiassopimuksen nojalla tarjoamat palvelut on tarkoitettu lähinnä yrittäjille, yrityksille ja yhdistyksille, ja niitä tulee aina käyttää ainoastaan elinkeinotoimintaan. Palvelun sisältö sekä osapuolten vastuut ja oikeudet on kuvattu hyväksytyssä kauppiassopimuksen hakemuksessa, yleisissä ehdoissa (osa A) ja erityisehdoissa (osat B ja C) sekä kauppiasohjeistuksessa, jotka yhdessä kulloinkin muodostavat kauppiassopimuksen sisällön. Pankki ei ole vastuussa kauppiaalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu siitä, ettei kauppias ole noudattanut kauppiassopimuksen ehtoja. Visa- ja MasterCard -korttiyhtiöiden säännöt ja ohjeet vaikuttavat pankin oikeuteen ja mahdollisuuteen tarjota korttipalveluja. Pankin ja kauppiaan sopimussuhteessa on noudatettava kyseisiä sääntöjä. Pankki lähettää kauppiaalle kauppiasohjeistuksen sellaisena kuin se on voimassa pankin hyväksyessä kauppiassopimuksen hakemuksen tai se asetetaan kauppiaan saataville Nordean verkkopalveluun. Mikäli hyväksytty kauppiassopimuksen hakemus on ristiriidassa yleisten ehtojen tai erityisehtojen kanssa, noudatetaan hyväksyttyä kauppiassopimuksen hakemusta. Mikäli yleiset ehdot ja erityisehdot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan erityisehtoja. 3. Ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttö Molemmat osapuolet voivat täyttää kauppiassopimuksen mukaiset velvoitteensa käyttämällä ulkopuolista palveluntarjoajaa. Kaikkien ulkopuolisten palveluntarjoajien on noudatettava PCI-standardia ja oltava korttiohjelmien ohjeiden mukaisesti rekisteröity hyväksytyksi palveluntarjoajaksi. Osapuolet vastaavat käyttämiensä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta kuin omastaan. 4. Soveltamisala Kauppias saa käyttää pankin kauppiassopimuksen nojalla tarjoamia palveluja ainoastaan MasterCardilla (debit, credit, Maestro) ja Visa-kortilla (debit, credit, Visa Electron, V PAY) ja muilla kauppiassopimuksessa mainituilla korteilla tehtyihin maksuihin. Korttien liikkeellelaskijat voivat myös tarjota uusia korttituotteita (joko kohokirjoituksella tai ilman). Mikäli joku kortin liikkeellelaskija tuo markkinoille uusia korttituotteita, kauppias voi aloittaa niiden hyväksymisen maksuvälineiksi pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppias hyväksyy uudet pankin asettamat, uusien korttituotteiden vastaanottamiseen sovellettavat ehdot (mm. uuden hinnoittelun) samalla kun se hyväksyy uudella korttituotteella tehdyn maksutapahtuman. Pankilla on kauppiassopimuksen voimassaolon ajan yksinoikeus kauppiassopimuksessa mainituilla korteilla suoritettujen maksutapahtumien vastaanottamiseen, ellei toisin ole sovittu. 5. Muut kortit Kauppias voi myös tehdä sopimuksia korttitapahtumien vastaanottamisesta sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka vastaanottavat muita kuin kauppiassopimuksessa mainittuja korttityyppejä. Kauppiaan on kuitenkin ilmoitettava pankille kaikista tällaisista sopimuksista ennen kuin näitä kortteja voidaan käyttää kauppiaan kauppapaikassa. Tällaisilla korteilla maksetut ostokset hyvitetään pankissa olevalle kauppiaan tilille, jollei erikseen ole toisin sovittu. 6. Korttimaksutyypit ja muut määritelmät 6.1 Pankki: Kauppiassopimuksessa pankilla tarkoitetaan korttitapahtumien vastaanottajaa. 6.2 Korttimaksut maksupäätteellä (POS): Kortinhaltijan maksut myyjän valvonnassa 1 (31)

2 olevalla maksupäätteellä käyttäen kortin sirua tai magneettijuovaa ja tunnistautuen tunnusluvulla (PIN), allekirjoittaen maksutositteen tai muulla hyväksytyllä kortinhaltijan todentamismenetelmällä (CVM) tai kortinhaltijan maksut myyjän valvonnassa olevalla maksupäätteellä käyttäen kortin tai matkapuhelimen etäluettavaa ominaisuutta. Korttimaksuihin maksupäätteellä (POS) sovelletaan erityisehtoja. 6.3 Verkko-ostokset verkkokaupassa: Kortinhaltijan maksut korttimaksuja vastaanottavalle etäkauppiaalle Internetin tai muun pankin hyväksymän avoimen verkon kautta. Verkko-ostoksiin sovelletaan erityisehtoja. 6.4 Posti- ja puhelinmyynti: Maksut kauppiaille, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluita posti- ja puhelinmyynnissä. Kortinhaltija antaa kortin numeron ja muut tiedot allekirjoittamallaan tilauslomakkeella tai antaa kyseiset tiedot puhelimitse. Posti- ja puhelinmyyntiin sovelletaan erityisehtoja. 6.5 Hotellit: Palveluyritys, joka tarjoaa majoituspalveluita; varaus voidaan mahdollisesti tehdä etukäteen. Hotelleihin sovelletaan erityisehtoja. 6.6 Ajoneuvovuokraus: Palveluyritys, joka vuokraa ajoneuvoja; varaus voidaan mahdollisesti tehdä etukäteen. Ajoneuvovuokraukseen sovelletaan erityisehtoja. 6.7 Itsepalvelumaksupäätteet tai kortinhaltijan aktivoimat päätteet (CAT): Kortinhaltija maksaa ostoksensa itsepalveluautomaatilla asettamalla kortin itsepalvelumaksupäätteeseen ja mahdollisesti tunnistautumalla omalla tunnusluvulla, mikäli maksupääte tätä vaatii. Itsepalvelumaksupäätteisiin ja -automaatteihin sovelletaan erityisehtoja. 6.8 Toistuvat maksut: Kauppias ja kortinhaltija voivat tehdä sopimuksen säännöllisesti toistuvista maksuista, joille ei yleensä sovita tiettyä kiinteää määrää. Sopimus tehdään yleensä määräämättömäksi ajaksi. Toistuviin maksuihin sovelletaan erityisehtoja. 6.9 Cash Advance -käteisnosto: Palvelun avulla kortinhaltija voi nostaa käteistä pankkiautomaatilla tai pankin tai muun rahalaitoksen kassalla tiettyyn enimmäismäärään asti Käteiseen verrattavat maksut ("Quasicash"): Tapahtuma, jossa kauppiaan myyntituote on vaihdettavissa suoraan käteiseksi esimerkkinä valuutanvaihto. Käteiseen verrattaviin maksuihin sovelletaan erityisehtoja Cash back -käteisnosto: Kortinhaltija voi nostaa kauppiaalta maksupäätteellä maksaessaan rahaa ostoksensa yhteydessä (Cash back -palvelu) käytännössä tarjotaan kaksi palvelua yhdellä tapahtumalla. Cash back on kotimainen palvelu, jota voivat käyttää vain sellaisten korttien haltijat, joiden liikkeellelaskija on sallinut palvelun käytön korteilleen. Sirumaksupäätteen on tuettava palvelua ja sen vaatimuksia. Käteisen nostoon kaupan kassalla sovelletaan maakohtaisia erityisehtoja Todentamispalvelu: Toiminto, jossa kortin liikkeellelaskija tunnistaa kortinhaltijan Internetissä suoritettavan verkkomaksun yhteydessä erillisten tunnusten ja/tai salasanojen avulla (esimerkiksi 3DSecure MasterCard SecureCode ja Verified by Visa - palveluissa) Varmennus: Kauppiaan tekemä tarkastus, jossa liikkeellelaskija vahvistaa, onko kortin tila tai maksun summa esteenä tapahtuman hyväksymiselle Varmennusraja: Pankin tietylle myyntipisteelle tai kauppapaikalle määrittelemä varmennusraja paikallisessa valuutassa. Varmennusrajan ylittävät tapahtumat on aina varmennettava Pankkipäivä: Pankkipäivällä tarkoitetaan arkipäivää, jolloin pankki on avoinna yleisölle pankkitoimintansa harjoittamista varten Korttitiedot: Korttitiedoilla tarkoitetaan kortinhaltijan kortin numeroa, voimassaoloaikaa ja turvanumeroa Korttiohjelma: Visa- ja MasterCard -korttiyhtiöt ja niiden korttiohjelmat sekä muut korttiohjelmat, joista osapuolet voivat kulloinkin sopia. Korttiohjelma viittaa lähinnä maksuohjelman omistajina toimiviin Visaan ja MasterCardiin, jonka jäseneksi pankki tai mikä tahansa muu liittymään oikeutettu rahoituslaitos voi liittyä. Ohjelmaan liittymällä jäsenet saavat mahdollisuuden lähettää tai vastaanottaa maksutapahtumia ohjelmassa. 2 (31)

3 6.18 Turvanumero, joka viittaa kortin turvaominaisuuksiin, korttiyhtiöstä riippuen käytetään lyhenteitä CVC, CVV, icvv tai PVV: Kolmi- tai nelinumeroinen turvakoodi, kuten CVV2 tai CVC2, on painettu kortin nimikirjoituskenttään. Turvanumeroa käytetään posti- ja puhelinmyynnissä sekä verkkokaupankäynnissä Takaisinveloitus: Menettely, jossa kortin liikkeellelaskija perii korttitapahtumien vastaanottajan kautta maksutapahtuman määrän (kokonaan tai osittain) takaisin kauppiaalta korttiohjelman sääntöjen mukaisesti EMV-standardi: EMV on kansainvälinen sirutekniikkaan perustuva standardi luotto- ja maksukorteille Kansainväliset korttiyhtiöt/korttiohjelmat: Visa ja MasterCard -korttiyhtiöt ja niiden korttijärjestelmät, sekä muut korttiohjelmat, joista osapuolet voivat sopia Kauppias: Kauppiassopimuksen pankin kanssa tehnyt yrittäjä, yritys tai muu toimija, kaikki sen myyntipisteet ja kauppapaikat mukaan lukien Kauppiassopimus: Kauppiaan ja pankin välillä tehty hakemus/sopimus liitteineen, ehtoineen ja kauppiasohjeistuksineen, jotka yhdessä kulloinkin voimassa olevassa muodossaan muodostavat kauppiassopimuksen Kauppiastunnus: Pankin kauppiaalle antama tunniste, joka yksilöi myyntipisteen, kauppapaikan ja/tai pääliikkeen Kauppiasohjeistus: Pankin kauppiaalle antamat ohjeet maksujen käsittelystä, tietoturvasta, posti- ja puhelinmyynnistä, verkkokaupankäynnistä, maksupäätteiden toiminnoista ja parhaista alan käytännöistä ja muista tarpeellisista tiedoista, joiden avulla noudatetaan muun muassa kansainvälisten korttiyhtiöiden sääntöjä ja ohjeita Verkkopalvelu: Pankin tarjoama internetselaimen kauttatoimiva palvelu, johon kauppiaan nimeämä pääkäyttäjä saa käyttöoikeuden ja jossa hän myöntää käyttöoikeuksia kauppiaan organisaatiossa. Verkkopalvelun kautta saa tietoa tilityksistä, eristä, yksittäisistä maksutapahtumista ja lasketuista palkkioista. Lisäksi kauppias voi tarkastella tietoja kauppiaspalvelun tuotteista ja palveluista ja lukea tuoreimpia uutisia Maksupalveluntarjoaja (PSP) / Internetpalveluntarjoaja (ipsp): Kauppiaan käyttämä ulkopuolinen toimija (esimerkiksi kolmas osapuoli tai muu tapahtumien reitittäjä), jolle kauppias lähettää tämän vastaanottamat maksutapahtumat. Kauppiaalle maksutapahtumien käsittelypalveluita tarjoavan toimijan on oltava PCI-standardin mukaisesti sertifioitu palveluntarjoaja PCI-standardi: PCI DSS on kansainvälisten korttiyhtiöiden ylläpitämä maksukorttialan tietoturvastandardi, jota käyttävät Visa International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB ja Discover Financial Services. PCI DSS ja muut maksukorttialan standardit täydentävät toisiaan ja määrittelevät turvallisen korttimaksamisen vähimmäistason. Standardin noudattaminen on pakollista kaikille korttitapahtumien vastaanottajille, välittäjille ja tallentajille Maksupääte: Kauppiaan käyttämä hyväksytty laite tai järjestelmä, joka lukee ja varmentaa kortin tiedot Secure Payment Application (SPA) -ohjelma: Turvamenetelmä, jolla kortinhaltija tunnistetaan verkkomaksamisen yhteydessä Tapahtumapäivä (T): Päivä, jolloin pankki (tai palvelukeskus, jonka kanssa pankilla on sopimus) on vastaanottanut sisällöltään oikean ja sovitussa muodossa olleen maksutapahtuman kauppiaalta tai kauppiaan maksupalveluntarjoajalta Maksupäätteiden myyjä: Yritys, joka toimittaa hyväksyttyjä maksupäätelaitteita muille yrityksille tai kauppiaille Kauppapaikka: Pankin hyväksymä kauppapaikka, jolle pankki on antanut yksilöivän kauppiastunnuksen ja jota kauppias käyttää posti- ja puhelinmyyntiin tai verkkokaupankäyntiin Maksutapahtuma: Tiedot maksusta, joka perustuu yrityksen ja kortinhaltijan väliseen sopimukseen tietyn rahamäärän siirtämisestä kortinhaltijalta kauppiaalle 6.35 Universal Cardholder Authentication Field (UCAF) -varmennus: Yleistä ja monikäyttöistä tiedonvälitysinfrastruktuuria tukeva kenttä. Korttiohjelma käyttää tätä kenttää 3 (31)

4 varmennustietojen välittämiseen kortinhaltijan, kauppiaan, liikkeellelaskijan ja maksutapahtumien vastaanottajan välillä. 7. Pankin oikeudet ja velvoitteet 7.1 Varmennusten reititys, maksutapahtumien vastaanotto ja virheet tiedoissa Pankki reitittää kauppiaan ja/tai kauppiaan maksupalveluntarjoajan pankille lähettämät varmennuspyynnöt kauppiassopimuksen ehtojen mukaisesti. Pankki vastaanottaa kaikki sille asianmukaisesti toimitetut maksutapahtumat kauppiassopimuksen ehtojen mukaisesti. Kauppiaan on varmistettava, että kauppiaan maksupalveluntarjoaja lähettää maksutapahtumat pankille ja että maksupäätteen tai muun laitteen lähettämät tapahtumatiedot ovat virheettömiä. Pankilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tai lähettämästä kortin liikkeellelaskijalle virheellisiksi todettuja tai sellaisiksi epäiltyjä maksutapahtumia sekä oikeus noudattaa pidennettyä tilitysaikaa. Jos usean eri yhtiön maksutapahtumatietoja sisältävässä maksupalveluntarjoajan lähettämässä aineistossa on virheitä, kaikkien kyseiseen aineistoon sisältyvien tapahtumien tilitysaikaa voidaan pidentää, vaikka virhe koskisi vain osaa aineistosta, esimerkiksi muuta yritystä kuin kauppiasta. Jos pankin kauppiaalta vastaanottamat ja tälle tilittämät maksutapahtumat on lähetetty määräajan jälkeen tai ne ovat olleet virheellisiä, pankilla on oikeus vähentää kortinhaltijan tai kortin liikkeellelaskijan kiistämät tapahtumat ja muut pankille aiheutuneet kulut seuraavista kauppiaalle tai sen myyntipisteille tai kauppapaikoille suorittamistaan tilityksistä tai se voi periä nämä kulut muulla tavoin kauppiaalta. Pankilla on myös oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksutapahtumia, jos näihin liittyy erityinen luottotappion tai väärinkäytön riski tai jos kieltäytymiselle on jokin muu perusteltu syy, tai pankki voi noudattaa tällaisten tapahtumien osalta pidennettyä tilitysaikaa. Pankki ei vastaa pidennetyn tilitysajan aiheuttamista vahingoista, jos tilitysajan pidennys on seurausta tapahtumatiedoissa tai aineistossa olleista virheistä tai maksutapahtumien lähettämisestä määräajan jälkeen. 7.2 Pankin tilitystakuu Pankki sitoutuu tilittämään pankille asianmukaisesti toimitetut maksutapahtumat kauppiaalle kauppiassopimuksen mukaisesti. Tilitys suoritetaan viimeistään päivänä, jolloin tapahtumapäivästä on kulunut kauppiassopimuksessa sovittu määrä pankkipäiviä. Maksu suoritetaan kauppiaan ilmoittamalle ja kauppiassopimuksessa mainitulle tilille. Tilitys suoritetaan maksutapahtuman valuutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin mainittu. Tilitystilin valuutan on oltava sama kuin tilitysvaluutta. Pankin velvoite suorittaa maksu tämän sopimusehdon mukaisesti edellyttää, i) että kauppias on täyttänyt kauppiassopimuksen mukaiset velvoitteensa ja ii) että tilityspäivä on a) pankkipäivä ja b) milloin maksuvaluutta on muu kuin pankin kotivaluutta, päivä (muu kuin lauantai tai sunnuntai), jolloin pankit ovat avoinna kyseisen valuutan valuuttapääkaupungissa, jotta pankki voi toteuttaa tässä valuutassa olevat maksutapahtumat. Jos kauppias on vastuussa pankille aiheutuneesta tappiosta tai saanut tilityksen maksutapahtumasta, johon sillä ei ole oikeutta, pankilla on oikeus vähentää vastaava määrä myöhemmästä kauppiaalle suorittamastaan tilityksestä. Pankki ei normaalisti tarkasta maksutapahtumaa ennen tilityksen suorittamista kauppiaalle. Pankki voi käyttää kuittausoikeutta tämän kauppiassopimuksen mukaisten saataviensa perimiseksi kauppiaalta. Pankilla on oikeus pidentää tilitysaikaa riskinhallintakeinona, jos se epäilee, että kauppias voi aiheuttaa pankille taloudellisen tai muun riskin. Lisäksi pankilla voi olla velvollisuus pidentää tilitysaikaa tai tehdä tilitys kokonaisuudessaan tai osittain jollekin kolmannelle osapuolelle lain tai muun pankkia sitovan määräyksen nojalla. 7.3 Kauppiaan takaisinmaksuvelvoite ja pankin oikeus veloittaa tapahtuma takaisin Jos kortinhaltija tekee reklamaation kauppiaan lähettämästä maksutapahtumasta eikä pankki totea reklamaatiota selvästi perusteettomaksi, pankin on veloitettava tapahtuma kauppiaalta takaisin. Mikäli maksu on kyseisessä maksutapahtumassa suoritettu 4 (31)

5 sirumaksupäätteellä tai osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet tietynlaisille maksutapahtumille myönnettävästä maksutakuusta, kauppiaan on seitsemän (7) päivän kuluessa i) pankin takaisinmaksupyynnöstä tai ii) sitä aiemmasta takaisinveloituksesta osoitettava, että se on suorittanut maksutapahtuman yhteydessä vaadittavat tarkastukset ja täyttänyt muut tässä Kauppiassopimuksessa mainitut vaatimukset. Lisäksi kauppiaan on osoitettava, että maksutapahtumaan liittyvä tuote tai palvelu ei ollut viallinen tai puutteellinen. Jos myyjäliike ei täytä velvoitteitaan tässä suhteessa, sille syntyy takaisinmaksuvelvoite ja summa veloitetaan kauppiaalta takaisin. Mikäli korttitapahtuma liittyy muun tyyppisiin korttimaksuihin, kauppiaan on, edellisessä kappaleessa mainittujen vaatimusten lisäksi, seitsemän (7) päivän kuluessa i) pankin takaisinmaksupyynnöstä tai ii) sitä aiemmasta takaisinveloituksesta osoitettava, että maksutapahtuma oli kortinhaltijan valtuuttama. Jos kauppias ei täytä velvoitteitaan tässä suhteessa tai reklamaatio on Visan tai MasterCardin sääntöjen ja ohjeiden perusteella sellainen, että korttitapahtuma voidaan hylätä, kauppiaalle syntyy takaisinmaksuvelvoite. Takaisinmaksuvelvoitteen syntyessä kauppiaan on välittömästi maksettava pankille määrä, joka vastaa sitä määrää, joka pankin on maksettava maksutapahtumassa käytetyn kortin liikkeellelaskijalle. Kauppiaan on lisäksi maksettava tälle määrälle kertyvät korot. Korkoa peritään alkaen päivästä, jolloin pankki maksoi maksutapahtuman määrän kauppiaalle, siihen asti, kun kauppias maksaa tapahtuman määrän lisättynä paikallisen lainsäädännön mukaisella korolla. Pankilla on oikeus veloittaa kauppiaan tililtä määrät, jotka kauppias on velvollinen maksamaan tämän sopimusehdon mukaisesti. Kiistetty määrä voidaan veloittaa kauppiaan tililtä, mikäli pankki ei voi välittömästi hylätä kortinhaltijan reklamaatiota perusteettomana. Pankki voi jäädyttää kauppiaan tileillä olevat varat siihen määrään asti, joka vastaa kolmannen osapuolen pankkia vastaan esittämän reklamaation määrää. Varat voidaan jäädyttää alkaen siitä päivästä, jolloin pankki on vastaanottanut maksua koskevan reklamaation tai saanut tiedon mahdollisesta Kauppiassopimuksen ehtojen rikkomisesta. Pankilla on oikeus periä palvelumaksu kustakin takaisinveloituksesta laskutusjakson aikana. Jos kauppiaaseen liittyvät reklamaatiot tai tappiot 30 edeltävältä päivältä ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia tiettyyn kauppiastunnukseen liittyvästä korttiliikevaihdosta tai maksutapahtumien kappalemäärästä, pankki voi periä kauppiaalta käsittelykulut ja/tai korvaukset tai palkkiot, jotka pankki joutuu maksamaan MasterCardille tai Visalle. Pankilla on myös oikeus periä kauppiaalta korvaus- ja muut maksuvaatimukset, joita kolmas osapuoli (kuten MasterCard tai Visa) voi esittää pankille sillä perusteella, että kauppias on rikkonut kauppiassopimusta. Pankki voi myös periä kauppiaalta korvausvaatimuksen käsittelystä pankille aiheutuvat kulut. Osapuolet neuvottelevat keskenään jatkuvasti reklamaatioiden määrästä ja toimenpiteistä reklamaatioiden määrän pitämiseksi mahdollisimman vähäisenä. 7.4 Verkkopalvelu ja raportointi Verkkopalvelu on pankin kauppiaalle tarjoama palvelu. Pankki määrittelee verkkopalvelun kulloinkin tarjoaman sisällön. Pankki antaa kauppiaalle pääkäyttäjätunnukset, joilla kauppiaan pääkäyttäjä voi luoda kauppapaikassa tarpeellisen määrän käyttäjätunnuksia, jotka mahdollistavat verkkopalvelun käyttöön. Kauppias tunnistautuu verkkopalvelussa käyttäjätunnuksilla. Kauppias sitoutuu ja on velvollinen säilyttämään palveluissa tarvittavat tunnistautumistiedot, jotka koostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, erillään toisistaan. Kauppias on velvollinen huolehtimaan tunnistautumistietojen asianmukaisesta säilytyksestä, millä estetään asiaankuulumattomilta ulkopuolisilta pääsy näihin tietoihin. Kauppias on tietoinen siitä, että luotuja tunnuksia käyttävällä henkilöllä on aina verkkopalvelun käyttöoikeudet ja hän on oikeutettu edustamaan kauppiasta pankkiin nähden verkkopalveluun lähetettyjen asiakirjojen osalta. Mikäli tunnistautumistietoja on kadonnut tai kauppiaalla on syytä epäillä, että asiaankuulumaton ulkopuolinen on päässyt tietoihin käsiksi, kauppias on velvollinen estämään tietojen luvattoman käytön ja ilmoittamaan pankille asiasta välittömästi. Kauppias on velvollinen tiedottamaan työntekijöilleen ja muille sen puolesta toimiville henkilöille, jotka käyttävät tai 5 (31)

6 säilyttävät sen tunnistautumistietoja, verkkopalvelun tunnistautumistietojen säilyttämistä koskevista velvollisuuksista. Kauppias hankkii verkkopalvelun käyttöön tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja on vastuussa niiden toiminnasta, kustannuksista ja turvallisuudesta. Pankki ei vastaa tietoliikenneyhteyksien tai tiedonsiirron häiriöistä, jotka eivät johdu pankin toiminnasta. Kummankin osapuolen on varmistettava omien tietojärjestelmiensä asianmukainen tietoturvallisuus ja suojattava järjestelmät luvatonta käyttöä vastaan luotettavalla tavalla. Pankki asettaa kauppiaan käyttöön verkkopalvelussa (tai sähköpostitse tai postitse pankin harkinnan mukaan tai jos niin on erikseen sovittu) tilitysraportin jokaisena pankkipäivänä. Lisäksi pankki asettaa kauppiaan käyttöön verkkopalvelussa tai lähettää sähköpostitse kuukausittaisen tiivistelmäraportin. Pankki voi muuttaa raportointijärjestelmää. Jos muutos lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoittaa sen oikeuksia, kauppiaalle on ilmoitettava muutoksesta kuukausi etukäteen A-osan kohdan 16 mukaisesti. Pankki voi antaa kauppiaalle ilmoituksia verkkopalvelussa siten kuin näissä ehdoissa todetaan. 7.5 Palvelun käyttö Pankki tai pankin käyttämä palveluntarjoaja ei takaa palvelun keskeytyksetöntä käyttöä. Pankki tai pankin käyttämä palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan kauppiaan ilmoittamat viat ja virheet kohtuullisessa ajassa tai, vian tai virheen luonteesta riippuen, palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Pankilla tai pankin käyttämällä palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, jos tämä on välttämätöntä palvelun ylläpidon, korjaamisen tai kehittämisen vuoksi tai jos keskeyttämiseen on jokin muu perusteltu syy. Pankki tai sen käyttämä palveluntarjoaja ilmoittaa kauppiaalle kaikista keskeytyksistä palvelun käytössä etukäteen, mikäli mahdollista. 7.6 Varaus/vakuus Pankki voi vaatia kauppiaalta vakuutta tämän velvoitteille pankkia kohtaan. Vakuus voidaan antaa pankkiin tehtävänä talletuksena tai tilityksen pidättämisenä tai muulla pankin vaatimalla tavalla. Vakuus palautetaan kauppiaalle viimeistään 540 päivän kuluttua kauppiassopimuksen päättymisestä. 7.7 Kauppiaan toimitilojen tarkastus Pankilla tai pankin nimeämällä taholla on oikeus päästä ilman ennakkoilmoitusta kauppiaan toimitiloihin ja tutustua kauppiaan korttitapahtumien käsittelyyn käyttämiin laitteisiin näiden tarkastamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kauppias toimii vilpittömästi ja rehellisesti. Jos kauppias käyttää palveluntarjoajaa tapahtumien käsittelemiseksi, kauppiaan on varmistettava, että pankille annetaan vastaava tilaisuus tarkastaa palveluntarjoajan toimitilat ja laitteet. Tämän sopimusehdon mukainen tarkastus voidaan tehdä vähintään kerran kalenterivuodessa, jollei ole olemassa ennakoimattomia perusteita tehdä tällaista tarkastusta tätä useammin. Mikäli voidaan todeta, että turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattamisessa on puutteita tai sääntöjä on rikottu, kauppias sitoutuu korjaamaan tilanteen. Toimitilojen tarkastuksesta laaditaan raportti. Pankilla on myös oikeus vaatia kauppiasta vaihtamaan käytössä olevat laitteet. Jos kauppiaan laitteet tai muut toimintatavat eivät täytä pankin asettamia vaatimuksia, kauppiaan on vaihdettava laitteet ja/tai muutettava toimintatapojaan pankin pyynnöstä pankin määrittelemällä tavalla pankin määrittelemän ajan kuluessa. Jos pankin pyyntöä ei noudateta, pankki voi irtisanoa kauppiassopimuksen. 7.8 Muut ehdot Pankki voi nauhoittaa palvelunumeroihinsa tulevat soitot. Nauhoitettuja soittoja käsittelee ainoastaan siihen valtuutettu henkilöstö. Nauhoituksia käytetään muun muassa reklamaatioiden käsittelyssä ja henkilöstön koulutuksessa. Pankilla on oikeus antaa maksupalveluntarjoajalle ja/tai päätelaitteiden myyjälle tarvittavat kauppiasta koskevat tiedot, jotta kauppiaan maksupäätteet tai muut palvelun edellyttämät järjestelmät voidaan asentaa oikein. 8. Kauppiaan oikeudet ja velvoitteet 8.1 Maksutapahtumien lähettäminen ja tekniset standardit Kauppiaan maksutapahtumiin ja varmennuksiin käyttämien laitteiden (kuten maksupääte), ohjelmisto, laitteisto ja tietoliikenneyhteydet mukaan lukien, on oltava hyväksyttyjä ja vallitsevien teknisten standardien ja pankin antamien ohjeiden mukaisia. Kauppias lähettää 6 (31)

7 maksutapahtumat, varmennuspyynnöt ja varmennusten peruutukset pankille (tai palvelukeskukseen, jonka kanssa pankilla on sopimus) vallitsevan standardin ja pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppias on vastuussa varmennuksiin, tiedon keruuseen, tiedon tallentamiseen ja tapahtumien siirtämiseen käyttämiensä laitteiden toiminnasta, kustannuksista ja turvallisuudesta. Kauppias voi käyttää maksupalveluntarjoajaa varmennusten ja maksutapahtumien käsittelyyn, niiden välittämiseen pankille ja niiden peruuttamiseen. Pankin on hyväksyttävä maksupalveluntarjoaja (ja kaikki sitä koskevat muutokset) ennen kuin kauppias alkaa käyttää tätä maksupalveluntarjoajaa. Maksupalveluntarjoajan on noudatettava samoja standardeja ja ohjeita kuin kauppiaankin. Kauppias on aina vastuussa maksupalveluntarjoajasta ja sen tekemistä virheistä, sen aiheuttamista kuluista jne. Kauppiaan on ilmoitettava pankille aikomuksestaan alkaa käyttää eri maksupalveluntarjoajaa hyvissä ajoin saadakseen pankin hyväksynnän tai kiellon ajoissa. Pankin antama erityinen kauppiasnumero on annettava tapahtumia ja varmennuksia lähetettäessä ja niitä peruutettaessa. Kun Kauppiaspalvelusopimus kattaa useita korttitapahtumatyyppejä, pankki antaa kauppiasnumeron kullekin korttitapahtumatyypille Kauppiaspalvelusopimuksessa. Maksutapahtumat tulee lähettää pankkiin (tai palvelukeskukseen, jonka kanssa pankilla on sopimus) viimeistään kahden (2) päivän kuluttua päivästä, jolloin kortinhaltija on hyväksynyt maksun, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu. Kauppiaan on aina noudettava maksutapahtumien lähettämistä koskeva palaute. Jos pankki (tai palvelukeskus, jonka kanssa pankilla on sopimus) vastaanottaa tapahtumia edellä mainitun katkoajan jälkeen, se voi kieltäytyä tilittämästä tapahtumia tai peruuttaa jo tehtyjä tilityksiä. Kauppiaan on varmistettava, että se on saanut tilitykset pankille lähetetyistä tapahtumista. Kauppiaan on reklamoitava puuttuvista tilityksistä kahdenkymmenenyhden (21) kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumien lähettämisestä pankkiin. Vähentääkseen maksutapahtumien lähettämiseen käytettyjen laitteiden toimimattomuuteen liittyvää riskiä kauppiasta neuvotaan lähettämään maksutapahtumat online-yhteyden kautta tai ainakin päivittäin. Pankki voi kieltäytyä tilittämästä sille virheellisessä muodossa lähetettyjä maksutapahtumia. Mikäli laitteet on vaihdettava uusiin tai niihin on tehtävä muutoksia tai järjestelmä on muutettava, sirukorttien käyttöönotto mukaan lukien, kauppias ja pankki vastaavat kumpikin omista kuluistaan. Kauppias on taloudellisessa vastuussa tapahtumista, joissa sirukorttia on käytetty sellaisessa maksupäätteessä tai muussa järjestelmässä, joka ei täytä EMV -määritysten vaatimuksia. Sama koskee manuaalisen myyntitositteen käyttöä (ks. maakohtaiset ehdot). 8.2 Varmennukset ja sulkutarkastukset Kauppiaan on varmennettava jokainen maksutapahtuma, ellei kauppiassopimuksessa, erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa toisin määrätä. Varmennuksella tarkastetaan kortin liikkeellelaskijalta kortin kelpoisuus ja katteen riittävyys. Varmennussanomalla voi olla muitakin tietoja, nämä tiedot eivät kuitenkaan vahvista sitä, että korttia käyttää oikea haltija. Hyväksytty varmennus ei yksin takaa, että korttimaksu tilitetään kauppiaalle (ks. kohta 7). Varmennusrajaa ei saa kertoa kolmansille tahoille (esimerkiksi kortinhaltijalle). Varmennus on tehtävä koko ostoksen loppusummalle. Kauppias ei voi kiertää varmennusrajaa jakamalla loppusummaa tai ostosta useampaan osaan. Jos tapahtuma ylittää varmennusrajan mutta ostokselle ei ole saatu varmennusta, pankki voi hylätä tai peruuttaa tapahtuman. Electron- ja Maestro-korteilla maksettaessa maksutapahtumalle on aina tehtävä onlinevarmennus. Sama koskee cash back -käteisnostotapahtumia. Jos kauppias saa pankilta ilmoituksen, jonka mukaan kortti on sulkulistalla, tällaista korttia ei saa hyväksyä maksuvälineenä. Saatu varmennus on peruutettava mahdollisimman pian (kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa) sen jälkeen kun maksutapahtuma on peruutettu tai lopullinen maksutapahtuma on määrältään alempi kuin 7 (31)

8 varmennettu summa. Kauppiaan on varmistettava (maksupalveluntarjoajansa kanssa), että peruutus on tehty. Kaikkien varmennusten, joita ei ole peruutettu, on vastattava maksutapahtuman summaa. Varmentamista koskevia sääntöjä ja ohjeita voidaan antaa erityisehdoissa ja kauppiasohjeistuksessa MasterCard -tapahtumien varmennuksiin sovellettavat lisäehdot MasterCard -maksukortilla maksettaviin tapahtumiin liittyviin varmennuksiin sovelletaan kohdassa 8.2 määriteltyjen ehtojen lisäksi tässä kohdassa määriteltyjä ehtoja, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa toisin määrätä. Kauppiaan on kirjattava varmennuspyyntö joko ennakkovarmennukseksi tai lopulliseksi varmennukseksi. Maestro-maksutapahtumien ennakkovarmennus on sallittua ainoastaan verkko-ostoksissa verkkokaupankäynnissä ja miehittämättömillä polttoaineautomaateilla erityisehtojen tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä, kauppiaan on käytettävä lopullista varmistusta, jossa varmennusta pyydetään maksutapahtuman lopulliselle summalle, eikä maksutapahtumaa voi enää peruuttaa sen jälkeen kun varmennuspyyntö hyväksytään täysimääräisenä. Kullakin hyväksytyllä lopullisella varmennuksella on seitsemän (7) kalenteripäivän maksutakuu, joka alkaa varmennuksen hyväksymispäivästä, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä. Ennakkovarmennus on varmennus, jossa varmennusta pyydetään arvioidulle summalle ja/tai jossa maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun muun syyn kuin teknisen häiriön tai liikkeellelaskijan puuttuvan täysimääräisen hyväksynnän vuoksi. Ennakkovarmennuksia voidaan käyttää ainoastaan erityisehtojen ja/tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Kullakin hyväksytyllä ennakkovarmennuksella on kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän maksutakuu, joka alkaa varmennuksen hyväksymispäivästä, ellei erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa muuta määrätä. Kauppias voi pidentää maksutakuun voimassaoloaikaa lähettämällä myöhempinä ajankohtina samaa maksutapahtumaa koskevia lisävarmennuspyyntöjä. Maksutapahtuman alkuperäisen hyväksytyn varmennuksen yksilöllinen tunniste on ilmoitettava jokaisessa lisävarmennuspyynnössä. Jos maksutakuu umpeutuu, hyväksytyn varmennussumman katsotaan olevan nolla. 8.3 Palkkiot ja muut palvelumaksut Kauppiaan on maksettava kauppiassopimuksessa mainituista palveluista pankin hinnaston mukaiset maksut ja muut kauppiassopimuksen mukaiset palkkiot ja kulut, jotka kauppiaan on maksettava. Jollei toisin ole sovittu, palkkiot ja palvelumaksut veloitetaan maksutapahtuman valuutassa ja ne eritellään tiliotteella tai erillisillä kuukausiotteilla. Kaikki muut palkkiot veloitetaan pankin kotivaluutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu. Palkkioiden veloitustilin on oltava samassa valuutassa kuin palkkiot. Kauppiaan on varmistettava, että veloitustilillä on aina riittävästi varoja veloitettavan määrän kattamiseksi. Pankilla on oikeus veloittaa palkkiot ja palvelumaksut kuukausittain kauppiaan tililtä, jollei kauppiassopimuksessa toisin mainita. Palveluhinnasto ja kauppiaalta perittävät palkkiot ovat osa kauppiassopimusta. Palvelumaksut ja palkkiot veloitetaan kauppiaan tililtä kuukausittain (bruttotilitysvaihtoehto) tai korttitapahtumat hyvitetään kauppiaalle palkkiolla vähennettynä (nettotilitysvaihtoehto). Mikäli toinen osapuoli irtisanoo kauppiassopimuksen ajanjaksona, jolta kauppias on maksanut palkkion, palkkiota tai mitään osaa siitä ei palauteta kauppiaalle. 8.4 Hyväksytyt tapahtumat Kauppiaan on hyväksyttävä maksuvälineinä kaikki kauppiassopimuksen soveltamisalaan sisältyvät kortit. Erityisehdoissa tai kauppiasohjeistuksessa voidaan asettaa lisäehtoja korttien ja korttitapahtumien käsittelylle. Korttitapahtumia voidaan hyväksyä vain pankin kotivaluutassa, jollei kauppiassopimuksessa ole muuta mainittu. Kauppias ei voi lähettää maksutapahtumia, jotka ovat vastoin paikallisia tai kansainvälisiä 8 (31)

9 lakeja tai sääntöjä tai joissa korttia on käytetty maksuvälineenä vedonlyönnissä tai vastaavissa tilanteissa tai joissa kortinhaltijan maksu tai maksuvelvoite voidaan katsoa pätemättömäksi paikallisten lakien mukaan. Pankki voi milloin tahansa vaatia kauppiasta osoittamaan, että maksutapahtumat on toteutettu tämän kauppiassopimuksen tai kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Mikäli pankki epäilee, että näin ei ole tapahtunut, pankilla on oikeus selvitystä odottaessaan pidentää tilitysaikaa kunnes asia on selvitetty. Mikäli kauppias on tahallisesti toiminut niin, että se on joutunut turvautumaan varajärjestelmään, tilitysaikaa voidaan pidentää, jos maksutapahtumasta syntyy erimielisyyttä. Kortinhaltijalle suoritetaan hyvityksiä vain aiemmin hyväksytyistä tapahtumista. Hyvitystapahtuma tehdään samalle kortille ja korttinumerolle kuin alkuperäinen veloitustapahtuma. Kauppias ei saa suorittaa kortinhaltijalle käteismaksuja tavaroiden palautuksen tai muiden takaisinmaksujen yhteydessä. Jollei erityisehdoissa toisin mainita, kauppias voi lähettää vain tämän kauppiassopimuksen mukaisia maksutapahtumia, jotka liittyvät tavaroiden tai palveluiden ostoon kauppiaalta itseltään tai aiempiin maksutapahtumiin liittyviin palautuksiin. Näin ollen kauppias ei voi lähettää korttitapahtumia, jotka liittyvät maksun vastaanottamiseen muiden yritysten tarjoamista tavaroista tai palveluista päinvastoin kuin ulkopuolinen maksutapahtumien välittäjä. Kauppias ei myöskään voi lähettää korttitapahtumia, jotka liittyvät olemassa olevan velan maksuun tai aiemmin hylättyihin shekkeihin. Pankin tekemän erityisarvioinnin ja etukäteissuostumuksen perusteella kauppias voi lähettää sellaisia maksutapahtumia, joissa kauppias toimii asiamiehenä tai välittäjänä ja myy tai välittää toisen toimijan tavaroita tai palveluita tai myy tai välittää tavaroita tai palveluita toisen toimijan puolesta, esimerkiksi matkoja tai lippuja erilaisiin tapahtumiin. Niissä tapauksissa, joissa kauppias voi tarjota toisen toimijan korttitapahtumiin liittyvää palvelua, kauppias on vastuussa kyseisestä palvelusta samalla tavalla kuin olisi itse tarjonnut kyseisen palvelun kauppiassopimuksen mukaisesti; tämä koskee esimerkiksi kohdassa 7.3 mainittua takaisinmaksuvelvoitetta Kortin oikeudeton käyttö Jos kauppias on tietoinen tai jos tämän olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että kortinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää korttia, korttitapahtumaa ei saa hyväksyä. Epäilyttävissä tapauksissa kauppiaan on mm. tarkastettava kortinhaltijan henkilöllisyys tai otettava yhteyttä pankkiin ennen maksutapahtuman hyväksymistä. Tämä koskee sekä tavanomaista elektronista maksutapahtumaa että myyntitositteen/varajärjestelmän käyttöä. 8.5 Maiden rajat ylittävät kauppiassopimukset ( Cross-border acquiring ) Jollei kauppiassopimuksessa ole toisin sovittu, kauppias voi lähettää ainoastaan kauppiaan tavaroiden tai palvelujen ostoon liittyviä maksutapahtumia pankin kotivaltiosta. Jos kauppias toimii useissa eri maissa ja kauppias ja pankki ovat siten sopineet, kauppias voi lähettää maksutapahtumia myös muista maista kauppiassopimuksessa kulloinkin sovitun mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että maiden rajat ylittävää kauppaa harjoittavien kauppiaiden on noudatettava kaikkien niiden maiden paikallisia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä, joiden markkinoilla kauppias toimii. Kauppiaan on lisäksi noudatettava korttiohjelmiin kirjattuja ja pankin tai sen palveluntarjoajien kauppiaalle ilmoittamia alueellisia sääntöjä. 8.6 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on hyväksyttävä kaikki voimassa olevat tämän kauppiassopimuksen soveltamisalaan kuuluvat kortit maksuvälineinä tavaroita tai palveluita myydessään. Kauppiaan on hyväksyttävä kortit rekisteröitäväksi elektronista maksutapahtumaa varten (maksupääte), jollei toisin mainita. Kauppias sitoutuu käsittelemään maksutapahtumia ammattimaisesti ja varmistamaan, että maksutapahtumia käsittelevällä henkilökunnalla on siihen riittävä osaaminen, sekä noudattamaan kauppiassopimuksen ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta kauppiasohjeistus, ja alalla yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä. Kauppiaan on kerrottava myyntipisteen sisäänkäynnin yhteyteen ja maksupäätteiden 9 (31)

10 läheisyyteen kiinnitettävillä tarroilla, mitä kortteja se hyväksyy maksuvälineinä. Maksuvälineinä hyväksytyt kortit on myös mainittava kauppiaan mainosmateriaalissa. Kauppiaalla on oikeus käyttää pankin liikenimeä ja tavaramerkkiä, MasterCard- ja Visa -tavaramerkkejä ja muiden tämän kauppiassopimuksen kattamien korttien tavaramerkkejä. Liikenimiä ja tavaramerkkejä on käytettävä pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Kauppiaan on välittömästi kauppiassopimuksen päätyttyä poistettava kaikki pankin ja kansainvälisten korttiyhtiöiden tavaramerkit ja muut tunnukset kaikesta materiaalistaan, pääliikkeestään ja kaikista muista myyntipisteistään ja kauppapaikoistaan. Pankin on kohtuulliseksi katsottavalla tavalla toimitettava kauppiaalle korttimaksuihin liittyvää mainos- ja tietomateriaalia. Kauppiaan on noudatettava kaikkia sitä koskevia lakeja, joiden noudattamatta jättämisellä on todennäköisesti olennainen haitallinen vaikutus i) kauppiaan ja/tai sen koko konsernin liiketoimintaan, varoihin, rahoitustilanteeseen tai tulevaisuudennäkymiin, ii) kauppiaan kykyyn noudattaa kauppiassopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai iii) kauppiassopimuksen tai sen osan voimassaoloon tai täytäntöön pantavuuteen. Kauppiaalla on oltava kaikki viralliset hyväksynnät, valtuutukset, suostumukset, luvat jne., joita se tarvitsee i) liiketoimintansa harjoittamiseen ja ii) kauppiassopimuksen ja minkä tahansa siihen liittyvän asiakirjan täytäntöönpanoon ja noudattamiseen ja palvelun käyttämiseen kauppiassopimuksen nojalla. Kauppiaan on viivytyksettä ilmoitettava pankille omistussuhteita, hallitusta, toimitusjohtajaa tai yhteystietoja koskevista muutoksista liiketoimintaa koskevista huomattavista muutoksista ja kohdassa 14 tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, jotka voisivat oikeuttaa pankin päättämään kauppiassopimuksen välittömästi. Jos kauppias uskoo, että pankilla on virheellistä kauppiasta koskevaa tietoa, kauppiaan on välittömästi otettava pankkiin yhteyttä tietojen korjaamiseksi. 8.7 Arkistointi Maksupäätetositteet, allekirjoitetut kuitit ja myyjäliikekirjaukset on säilytettävä voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja PCI-standardin mukaisesti (ks. kohta 10.1) vähintään 18 kuukauden ajan. Jos pankki niin vaatii, ostokuitit, lokitiedot, myyntitodisteet (voucher) ja vastaavat, tai tarvittaessa kopiot näistä, on toimitettava pankille viiden (5) päivän kuluessa pankin esittämän pyynnön vastaanottamisesta. Jos kauppias käyttää palveluntarjoajaa aineiston säilyttämiseen, palveluntarjoajan on toimitettava aineisto pankille kauppiaan puolesta. Tämä velvoite on voimassa myös kauppiassopimuksen voimassaolon päätyttyä. Pankin niin vaatiessa kaikki kauppiassopimuksen päättymistä edeltäviltä 18 kuukaudelta kootut aineistot on toimitettava pankille. 8.8 Maksupääterekisteri Kauppiaan on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä kaikista maksupäätteistään, myös käytöstä poistetuista maksupäätteistä. Pankki voi milloin tahansa vaatia nähdä kyseisen rekisterin, jolloin sen oltava ajan tasalla. 8.9 Valuuttahyvitys ja oikeudesta luopuminen Kauppias on velvollinen pankin pyynnöstä hyvittämään pankille valuutan muunnosta johtuvan kulun tai tappion siinä tapauksessa, että kauppiaan maksettava määrä on muunnettava toiseen valuuttaan kauppiaan vastaisen reklamaation tekemiseksi tai määräyksen, päätöksen tai vastaavan saamiseksi tai täytäntöön panemiseksi ja muuntoon käytetyn kurssin ja pankin käyttämän kurssin välillä on ollut eroavaisuus pankin vastaanottaessa maksetun määrän. Kauppias luopuu missä tahansa oikeuspaikassa mahdollisesti voimassa olevasta oikeudestaan maksaa maksuja kauppiassopimuksen nojalla muussa kuin kauppiassopimuksen mukaisessa valuutassa. 9. Salassapitovelvollisuus Osapuolten on pidettävä salassa kauppiassopimuksen sisältöä koskevat tiedot tai muut tiedot, joita osapuolet keräävät kauppiassopimuksen ehtojen ja sääntöjen mukaisesti ja jotka liittyvät sopimuksen osapuoliin tai kortinhaltijaan. Näitä tietoja voidaan antaa ainoastaan pankille, pankin käyttämälle palveluntarjoajalle, pankin kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen 10 (31)

11 konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhteisölle tai yhtiölle, joka on lain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja sille voidaan luovuttaa ja lisäksi kauppiaan käyttämille korttitapahtumia käsitteleville palveluntarjoajille. Kun tietoja annetaan viimeksi mainituille, salassapitovelvollisuus koskee myös näitä yrityksiä. Tässä sopimusehdossa mainittu salassapitovelvollisuus on voimassa myös kauppiassopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuspuolet ja niiden palveluntarjoajat eivät saa käsitellä korttitapahtumasta saatuja henkilötietoja muulla tavoin kuin mitä on välttämätöntä tapahtuman toteuttamiseksi. Tietoja ei saa käyttää kohdistettuun markkinointiin tai muihin tarkoituksiin, jotka ovat vastoin paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. 10. Turvallisuusvaatimukset Pankki voi asettaa vaatimuksia laitteistolle, jota kauppiaan on käytettävä korttitapahtumien varmennuksiin, tietojen keräämiseen ja tallentamiseen sekä tapahtumien lähettämiseen. Kauppiaan on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi, jotta salassapitovelvollisuutta koskevan sopimusehdon nojalla luottamuksellisiksi katsottavia tietoja ei päädy ulkopuolisten tietoon. Kauppiaan on toteutettava pankin tarpeellisiksi katsomat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi Kortinhaltijan tietojen tallentaminen ja turvaaminen sekä PCI-standardi Kauppiaan on aina noudatettava PCIstandardia (maksukorttialan tietoturvastandardi) ja Visan, MasterCardin ja pankin sääntöjä turvallisesta kaupankäynnistä sekä suoritettava vaaditut turvallisuustarkastukset. Näitä edellytetään Visan AISohjelmassa (Account Information Security), ja MasterCardin SDP - ohjelmassa (Site Data Protection), Lisätietoja PCI-standardista: Erityisehdoissa voidaan asettaa yksityiskohtaisempia ehtoja ja antaa ohjeita kauppiaalle turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämisestä. Pankilla on myös oikeus antaa turvallisuussääntöjä ja -ohjeita muulla tavoin. Pankin erikseen tai erityisehdoissa antamissa säännöissä ja ohjeissa voidaan esimerkiksi määritellä, millainen tekninen ratkaisu kauppiaalla on oltava korttitapahtumien varmennuksia, tietojen keruuta, raportointia tai muuta tapahtumien käsittelyä varten. Kortinhaltijan tietojen fyysisen ja/tai elektronisen tallentaminen tehdään siten ja sellaisessa muodossa, että ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. Kaikki pääsyoikeudet on kirjattava lokitiedostoon ja kaikille käyttäjille on annettava oma käyttäjätunnus. Kaikki tallennetut korttinumerot on suojattava salauksella. CVV2/CVC2- tarkistuslukuja tai muita luottamuksellisia tunnistetietoja ei saa missään olosuhteissa tallentaa kortin varmentamisen jälkeen. Kauppias ei saa tallentaa siruohjelmassa olevaa kortin tarkistusarvoa (icvv/chip CVC) tai magneettijuovassa olevaa tunnusluvun tarkistusarvoa (PVV). Mikäli maksupalveluntarjoaja tallentaa, käsittelee ja siirtää kortinhaltijan tietoja kauppiaan puolesta, kauppias sitoutuu ilmoittamaan tästä pankille. Kauppiaan palveluntarjoajaan sovelletaan tässä tapauksessa edellä mainittuja määräyksiä. Kauppias sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä pankkiin, jos se epäilee petosta, tietomurtoa tai muuta turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa. Pankilla on lisäksi oikeus pidentää epäilyttävien korttitapahtumien tilitysaikaa siihen asti, kun tapahtuma on selvitetty. Kun kyseessä on vakava epäilys, pankilla on oikeus väliaikaisesti pysäyttää kaikki korttitapahtumat. Jos on olemassa perusteltuja epäilyksiä siitä, että tietoturva on vaarantunut tai kortinhaltijan tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin tai PCImääräyksissä on todettu, että kauppiaan tulee tehdä turvatarkistuksia, kauppiaan on pankin määräyksestä tarkastettava järjestelmänsä perinpohjaisesti ( haavoittuvuuksien skannaus ). Tällaisen tarkastuksen voi suorittaa vain PCI-standardin mukainen valtuutettu tietoturvayritys. Kauppias vastaa kaikista tarkastukseen liittyvistä kuluista. Jos kauppias ei noudata PCI DSS -vaatimuksia ja kortinhaltijan tiedot joutuvat vääriin käsiin, kauppias on velvollinen korvaamaan kaikki korttien väärinkäytöksistä aiheutuneet vahingot sekä väärinkäytöksiin liittyvistä selvittelyistä ja rikosteknisistä tutkimuksista aiheutuneet kulut. Pankki voi lisäksi periä kauppiaalta sakot, joita korttiyhtiöt 11 (31)

12 ovat määränneet pankille sen vuoksi, että kauppias on jättänyt noudattamatta PCI DSS -vaatimuksia. 11. Vastuut 11.1 Vastuu vahingoista Kumpikin osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle kauppiassopimuksen rikkomisesta aiheutuneet vahingot, jollei jäljempänä kohdassa 11.2 tai kauppiassopimuksen muissa ehdoissa asetetuista rajoituksista muuta johdu Vastuun rajoitukset Osapuolet eivät ole vastuussa toisen osapuolen vahingoista, jotka ovat seurausta ylivoimaisesta esteestä, lakimuutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, sodasta, häiriöstä posti-, puhelin- tai tietoliikenteessä tai muissa sähköisissä viestintäverkoissa, tiedonsiirrossa tai automaattisessa tietojenkäsittelyssä, yleisen maksuliikenteen keskeytymisestä, lakosta, työsulusta, saarrosta tai muista vastaavista olosuhteista. Lakkoja, työsulkuja ja saartoja koskeva varauma koskee myös tilannetta, jossa osapuolet itse ovat tällaisten toimien kohteena tai niiden alkuunpanijoita. Osapuolet eivät ole vastuussa välillisistä tappioista, kuten menetetyistä voitoista tai tuloista, menetetyistä säästöistä tai liiketoimista tai menetetystä goodwill-arvosta. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisia toimia tai törkeää huolimattomuutta tai salassapitovelvollisuuden rikkomista. 12. Kauppiassopimuksen voimassaolo, palvelun käyttäminen ja irtisanominen Kauppiassopimus tulee voimaan ja kauppias voi alkaa käyttää kauppiassopimuksen nojalla tarjottuja palveluja sen jälkeen, kun kauppias on allekirjoittanut kauppiaan hakemuksen korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen tekemisestä, kun pankki on hyväksynyt hakemuksen ja kun kauppias on täyttänyt kaikki pankin palvelujen käytölle asettamat ennakkoehdot. Kauppiassopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa kauppiassopimus antamalla kirjallisen ilmoituksen vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Pankki voi irtisanoa kauppiassopimuksen ja sulkea selvittelytilin (tilitystilin) välittömästi, jos yksi tai useampi seuraavista seikoista on toteutunut tai pankki epäilee, että tällainen voi toteutua: Yhtä tai useampaa kauppiassopimuksen ehtoa rikotaan. Kauppias on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja liiketoiminnastaan. Kauppias tarjoaa palveluita tai myy tuotteita markkinoilla tavalla, joka pankin näkemyksen mukaan on vastoin vastuullisen liiketoiminnan menettelytapoja. Kauppiaan toimiala on muuttunut kauppiassopimuksen voimaantulon jälkeen eikä kauppias ole ilmoittanut tästä pankille tai kauppias on lopettanut liiketoimintansa tai muuttanut sitä merkittävästi siten, että se ei pankin mielestä sovellu maksutapahtumien vastaanottamiselle. Kauppias myy tai välittää tavaroita tai palveluita tai harjoittaa toimia, jotka ovat vastoin MasterCardin, Visan tai muun liikekumppanin sääntöjä. On syytä epäillä, että kauppiaspalvelua käytetään tai tullaan käyttämään rikolliseen toimintaan tai toimiin. Kauppias toimii tai aikoo toimia tavalla, joka vahingoittaa pankin tai kolmannen osapuolen mainetta. Reklamaatioiden määrä tai tyyppi poikkeaa siitä, mitä pankki pitää tavanomaisena, tai reklamaatioita on kuukaudessa enemmän kuin 0,5 prosenttia tapahtumien määrästä kauppiastunnusta kohden. Kauppias ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuksiaan pankkiin nähden määräpäivänä tai pankilla on oikeus peruuttaa kauppiasta koskevan sitoumuksensa, sopimuksen tai jonkin toisen pankkia ja kauppiasta koskevan sitoumuksen nojalla tai pankki pitää kauppiaan maksuvalmiutta muulla tavoin riittämättömänä. Kauppias tarjoaa tavaroita tai palveluita, jotka pankin näkemyksen mukaan ovat luonteeltaan pankin periaatteiden vastaisia. Kauppias on toiminut lainvastaisesti tai harjoittanut rikollista toimintaa. Kauppias on laiminlyönyt maksun tai rikkonut kauppiassopimusta jollain muulla olennaisella tavalla. Kauppiaan tilitystili on lopetettu. Kauppias on hakenut velkajärjestelyä tai yrityssaneerausta, joutuu selvitystilaan, 12 (31)

13 hakee yrityksen purkamista tai on asetettu konkurssiin. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus lopettaa joidenkin kauppiassopimuksen piiriin kuuluvien korttimaksujen vastaanotto. Sen jälkeen, kun kauppiassopimus on irtisanottu joko osittain tai kokonaan kauppias lopettaa välittömästi sellaisten korttien hyväksymisen maksuvälineinä, joita koskevien korttitapahtumien vastaanotto on päättynyt. Silloin kun pankki on oikeutettu irtisanomaan kauppiassopimuksen välittömästi tai sillä on syytä epäillä, että tällainen oikeus irtisanomiseen on olemassa, pankki voi kieltäytyä vastaanottamasta lähetettyjä maksutapahtumia. Jos kauppiassopimus irtisanotaan, kauppiaan on palautettava kaikki pankilta saamansa aineisto ja laitteet ja välittömästi lopetettava tämän kauppiassopimuksen piiriin kuuluvien korttien hyväksyminen maksuvälineinä. Osapuolet ovat kauppiassopimuksen irtisanomisen jälkeenkin vastuussa sopimuksen voimassaolon aikana käsitellyistä maksutapahtumista. Pankilla on esimerkiksi oikeus veloittaa takaisinperittävät tapahtumat ja palkkiot kauppiaan tililtä. Jos kauppiassopimus irtisanotaan sillä perusteella, että kauppias tai sen palveluntarjoaja on syyllistynyt kansainvälisten korttiyhtiöiden määrittelemään väärinkäytökseen (esimerkiksi korttitietojen väärinkäyttö tai epäilty rahanpesu) tai rikkonut kauppiassopimuksen ehtoja jollain muulla tavoin, pankilla on oikeus kirjata kauppiassopimuksen irtisanomisen syy kansainvälisten korttiyhtiöiden ylläpitämiin tietojärjestelmiin, joissa tiedot säilytetään viiden (5) vuoden ajan kirjaamisesta lukien. 13. Aineettomat oikeudet Pankki omistaa kaikki Kauppiaspalveluihin ja palvelukuvauksiin liittyvät aineettomat oikeudet. Kaikki tavaramerkkioikeudet ja muut aineettomat oikeudet Visa- ja MasterCard -tavaramerkkeihin ja muihin kansainvälisten korttiyhtiöiden tavaramerkkeihin kuuluvat asianomaisille kansainvälisille korttiyhtiöille. Kauppias ei saa niihin muita oikeuksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu. 14. Kauppiassopimuksen ehtojen muutokset ja muut muutokset Pankilla on oikeus muuttaa kauppiassopimusta ja sen ehtoja, kuten näitä ehtoja ja maksuja ja palkkioita. Jos kauppiassopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoita sen oikeuksia tai jos se johtuu lainsäädännöllisestä muutoksesta tai korttiohjelman sääntöjen muutoksesta tai viranomaispäätöksestä tai jos muutos tehdään kriittisistä turvallisuussyistä, Nordealla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkistamalla se pankin verkkosivustolla, verkkopalvelussa, verkkopankissa tai muussa pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä kanavassa, tai lähettämällä tiedon sähköpostitse tai postitse tai jollain muulla erikseen sovitulla tavalla. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana. Jos kauppiassopimuksen tai sen ehtojen muutos lisää kauppiaan velvollisuuksia tai rajoittaa sen oikeuksia eikä se johdu lainsäädännöllisestä muutoksesta tai korttiohjelman sääntöjen muutoksesta tai viranomaispäätöksestä tai jos muutosta ei tehdä kriittisistä turvallisuussyistä, Nordealla on oikeus ilmoittaa muutoksesta julkistamalla se pankin verkkosivustolla, verkkopalvelussa, verkkopankissa tai muussa pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä kanavassa, tai lähettämällä tiedon sähköpostitse tai postitse tai jollain muulla erikseen sovitulla tavalla. Tällainen muutos tulee voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana mutta aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Jos kauppias ei halua hyväksyä tällaista muutosta, se voi lähettää pankille kirjallisen ilmoituksen kauppiassopimuksen päättämisestä muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Pankin hinnastoon sisältyvien maksujen ja palkkioiden muutoksista ilmoitetaan julkaisemalla ne muutetussa hinnastossa. Muutokset tulevat voimaan pankin ilmoittamana päivänä. Pankilla on lisäksi oikeus antaa uutta tai muuttaa olemassa olevaa kauppiasohjeistusta, 13 (31)

14 jotka tulevat voimaan pankin ilmoittamana ajankohtana. Pankki julkaisee kauppiasohjeistuksen muutokset verkkopalvelussa tai lähettää ne sähköpostitse tai postitse tai ilmoittaa kauppiaalle niiden asettamisesta kauppiaan saataville pankin konttoreissa tai toimittaa ne jollain muulla tavoin joko sähköisesti tai paperilla. Tilitystilin muutos on ilmoitettava pankille kirjallisesti. 15. Siirrot Kauppias ei saa siirtää kauppiassopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman pankin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Pankilla on oikeus siirtää kauppiassopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Nordea-konserniin kuuluvalle yhtiölle. 16. Ilmoitukset Nordean postitse lähettämien kirjallisten ilmoitusten katsotaan saapuneen kauppiaalle viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä lähetyspäivästä edellyttäen, että kirje on lähetetty kauppiassopimuksessa mainittuun osoitteeseen tai muutoin pankin tiedossa olevaan osoitteeseen. Pankin lähettämän sähköisen ilmoituksen katsotaan saapuneen kauppiaalle viimeistään seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Nordea on julkaissut ilmoituksen tai toimittanut ilmoituksen kauppiaalle käyttämällä ainakin yhtä sovituista sähköisistä keinoista. 17. Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolten on kaikissa kauppiassopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä pyrittävä sovintoratkaisuun. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon kauppiassopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä, erimielisyydet ratkaistaan sen maan pääkaupungin käräjäoikeudessa, jossa pankilla on kotipaikka, jollei toisin sovita. Kauppiassopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa pankilla on kotipaikka. 14 (31)

15 Osa B Maakohtaiset erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot 1. Tanskassa 2. Suomessa 3. Norjassa 4. Ruotsissa 5. Virossa 6. Latviassa 7. Liettuassa 8. Puolassa Osa B 2. Korttimaksuihin Suomessa sovellettavat erityisehdot ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdot Näiden Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehtojen A-, B- ja C-osassa mainittu pankki on Nordea Pankki Suomi Oyj. Nordea Pankki Suomi Oyj Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Aleksanterinkatu 36, Helsinki NORDEA Puh Nordea Pankki Suomi Oyj on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Nordea Pankki Suomi Oyj:n liiketoimia valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, HELSINKI, puh , Muiden korttiohjelmien, kuten American Express (AmEx), Diners ja PLC (kotimaiset korttiohjelmat), korttitapahtumien reitityksestä on tehtävä erillinen sopimus. Näiden sopimusehtojen lisäksi reitityspalveluihin sovelletaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n yritysten elektronisten palvelujen yleisiä ehtoja, maksupäätepalvelun yleiset ehdot ja Ohjeita PATU -turvamenetelmän käytöstä -liite mukaan lukien, ja ne muodostavat osan erillistä sopimusta, joka liittyy muiden korttiohjelmien kuin MasterCardin tai Visan maksukorteilla maksettujen tapahtumien reititykseen. Mikäli yritysten elektronisten palvelujen yleiset ehdot, maksupäätepalvelun yleiset ehdot mukaan lukien, ovat ristiriidassa tämän korttitapahtumien vastaanotosta tehdyn kauppiassopimuksen yleisten ehtojen kanssa, sovelletaan tämän kauppiassopimuksen yleisiä ehtoja. Varmennukset Suomessa noudatetaan korttiohjelmissa määriteltyjä maakohtaisia varmennusrajoja. Varmennusrajan ylittäviä tapahtumia ei saa tehdä ilman varmennusta. Jos kauppias käyttää määriteltyjä suurempia varmennusrajoja tai ei varmenna tapahtumia, jotka tulee varmentaa, hän vastaa taloudellisesti mahdollisista riidanalaisista tapahtumista. Maksupäätteille määritellyt varmennusrajat: koskevat EMV -sirulla tehtyjä maksuja ja määrittelevät rajat tapahtumille, jotka voidaan varmentaa ilman verkkoyhteyttä koskevat kaikkia tapahtumia, kun kauppiaalla ei ole verkkoyhteydellä varustettua maksupäätettä eivät koske magneettijuovalla tehtyjä tapahtumia, kun kortinhaltija on läsnä ja maksupäätteessä on mahdollisuus onlinevarmennuksiin (varmennusraja on nolla) eivät koske tapahtumia, jossa kortinhaltija ja/tai kauppias eivät ole läsnä tapahtumahetkellä kuten esimerkiksi itsepalveluautomaatit tai verkkokauppa (varmennusraja on nolla). Varmennusrajat määritellään kauppiaan toimialakoodin (MCC), tapahtumatyypin (TCC) ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Pankki ilmoittaa kauppiaalle kulloinkin voimassa olevista varmennusrajoista julkaisemalla varmennusrajat kauppiasohjeistuksessa tai ohjeistamalla maksupalveluntarjoajan siitä, mitkä varmennusrajat tulee olla maksupäätteessä. Käteisnostot korttimaksujen yhteydessä Kauppias voi tarjota kortinhaltijoille mahdollisuutta nostaa käteistä kaupan kassalla (cash back) kauppiasohjeistuksen mukaisesti. Käteisnostot cash back -mahdollisuuden yhteydessä ovat mahdollisia vain sellaisissa ostoksissa, joissa kortinhaltija on läsnä, eivätkä ne saa ylittää kauppiasohjeistuksessa määritettyä enimmäismäärää. Kortin liikkeellelaskija voi päättää alhaisemmista cash back -rajoista ja siitä, sallitaanko Cash back kyseiselle korttityypille. Cash back -tapahtuma tehdään ainoastaan ostoksen yhteydessä ja sille on aina tehtävä online-varmennus. Kortinhaltijan tositteessa tulee näkyä ostoksen summa ja käteisnoston summa erikseen. Kauppiaan veloittama kulu korttimaksutapahtumasta Kauppiaalla on oikeus veloittaa Visa- tai MasterCard-kortilla tehdystä maksusta 15 (31)

16 aiheutuvat kulunsa vain siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista Suomen lain mukaan. Kauppiaan tulee palvelun tai tuotteen korttimaksun kuluveloituksen yhteydessä tarjota asiakkaalle tieto kohtuullisista kuluveloituksen ehdoista ja varmistaa, että asiakas on niistä tietoinen. Kulu on eriteltävä asiakkaan kuitilla. Rajoitetun käytettävyyden kortit Korttien liikkeellelaskijat voivat laskea liikkeelle korttiohjelman sääntöjen mukaisesti kortteja, joita ainoastaan tietyt kauppiaat, joilla on erityinen MCC-koodi, voivat hyväksyä maksua varten. Tällaiset kortit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tiettyjen tavaroiden maksamiseen ja/tai näitä voi käyttää tiettyyn vähimmäis- tai enimmäisarvoon saakka, esim. liittyen verosääntelyn mukaisiin luontoisetuihin. Kauppiaan, joka hyväksyy rajoitetun käytettävyyden kortit tiettyjen luontoisetujen maksamiseen, on noudatettava luontoisetuihin liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä Suomen verohallinnon kulloinkin voimassa olevia päätöksiä ja ohjeita. 16 (31)

17 Osa C Toimiala- ja palvelukohtaiset erityisehdot Tämä osa sisältää erityisehdot, joita sovelletaan 1. maksupäätemaksamiseen 2. posti- ja puhelinmyyntiin 3. verkkokaupassa 4. toistuviin maksutapahtumiin 5. käteiseen verrattaviin maksuihin ("Quasi-cash") 6. itsepalvelumaksupäätteisiin tai kortinhaltijan aktivoimiin päätteisiin (CAT) 7. hotelleihin ja muihin majoituspalveluihin 8. autonvuokraukseen 9. lähimaksamiseen Näitä erityisehtoja sovelletaan yleisten ehtojen ohella. Jos erityisehdot ovat ristiriidassa yleisten ehtojen kanssa, sovelletaan erityisehtoja. 1 Maksupäätemaksamiseen sovellettavat erityisehdot 1.1 Tarkastukset Jos kortissa oleva siru luetaan maksupäätteellä ilman kauppiaan osallisuutta ja kortinhaltija hyväksyy tapahtuman tunnusluvullaan tai jos siru luetaan kortinhaltijan valinnan mukaan käyttäen maksutapahtumaan päätteen lähimaksuominaisuutta CVM:n edellyttämän rajan puitteissa, kauppiaan ei tarvitse tehdä jäljempänä mainittua kortin tarkastusta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kortin tiedot luetaan ilman kauppiaan osallisuutta eikä korttimaksu vaadi tietojen lukemisen lisäksi muita toimia. Kauppiaan on ostotapahtumien yhteydessä tehtävä seuraavat tarkastukset: Kortin tarkastus Kauppiaan on tarkastettava kortti ja varmistettava, että korttiin on painettu korttinumero, kortinhaltijan nimi ja kortin voimassaoloaika kortissa ei näy merkkejä siitä, että korttia on muutettu kortissa on kortinhaltijan allekirjoitus kortin voimassaolo ei ole päättynyt kortin neljä ensimmäistä numeroa ovat samat kuin välittömästi korttinumeron alapuolelle tai yläpuolelle painetut neljä numeroa. Jos numerot eivät ole samoja, kauppiaan on otettava kortti pois ja otettava yhteyttä pankkiin lisäohjeiden saamiseksi. myyntitositteessa oleva korttinumero on sama kuin korttiin painettu korttinumero, ja myyntitositteessa oleva voimassaoloaika on sama kuin korttiin painettu voimassaoloaika Asiakkaan tunnistaminen Kortinhaltijan on hyväksyttävä kortilta veloitettava määrä tunnusluvullaan tai allekirjoituksellaan. Kauppias varmistaa, että korttitapahtuman veloituksen hyväksyjä on kortin oikea haltija: A) Todentaminen tunnusluvulla Tunnusluvun hyväksyminen asiakkaan tunnistustapana edellyttää, että korttinumero luetaan elektronisesti. Tunnusluku annetaan syöttämällä se pankin hyväksymälle tunnuslukunäppäimistölle. Tunnuslukunäppäimistöä saa käyttää vain siinä kauppapaikassa, jossa päätteen alkuperäinen asennus tehtiin. Kortinhaltijaa ei saa milloinkaan vaatia syöttämään tunnuslukua, jos tunnusluvun syöttö ei ole sallittua kyseiselle kortille. Tunnuslukuja ei saa käyttää palautustapahtumien yhteydessä. B) Todentaminen allekirjoituksella Laskussa tai myyntitositteessa olevaa asiakkaan allekirjoitusta on verrattava kortissa olevaan allekirjoitukseen ja viranomaisten myöntämässä voimassa olevassa virallisessa henkilöllisyyden varmentavassa asiakirjassa olevaan allekirjoitukseen. Lisäksi kauppiaan on varmennettava, että henkilötodistuksessa oleva valokuva vastaa asiakasta. Jos allekirjoitusnäytteet tai valokuva eivät täsmää, korttia ei saa hyväksyä maksamista varten. 1.2 Tietojen kerääminen Jäljempänä luetellut tiedot on kerättävä lukemalla kortti elektronisesti maksupäätteessä tai muussa pankin hyväksymässä laitteessa ja välitettävä pankille: Kauppiaan nimi Osoite ja maatunnus Tapahtumatyyppi (ostos tai ostoksen palautus) Tavaramerkki (Visa, MasterCard, Maestro) Vastaanottaja (Nordea) Korttinumero Kortin voimassaoloaika (päättymiskuukausi ja vuosi) 17 (31)

18 Maksutapahtuman päivämäärä ja hyväksymisaika Maksutapahtuman summa Maksutapahtuman valuutta Varmennuskoodi Maksupäätteen todennusvastaus (TVR), maksusovelluksen tunniste (AID) ja tapahtuman tilatieto (TSI) Viitenumero Muilta osin tapahtumatietojen keräämisessä noudatetaan pankin tai pankin palveluntarjoajan antamia ohjeita. Manuaalisesti kirjatut tapahtumat eivät ole sallittuja, ellei tämä ole mahdollista hyväksytyllä teknisellä laitteella ja asiasta on tehty erillinen sopimus kauppiaan ja pankin välillä. 1.3 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava maksupäätteellä tai muulla vastaavalla hyväksytyllä laitteella. Varmennusraja on nolla (0), jollei kauppiassopimuksessa tai maakohtaisissa erityisehdoissa ja kotimaisten korttiohjelmien erityisehdoissa toisin määrätä, kuten kauppiasohjeistuksessa ilmoitetaan. 2 Posti- ja puhelinmyyntiin sovellettavat erityisehdot 2.1 Hyväksytyt tapahtumat Nämä erityisehdot koskevat MasterCard- ja Visa-kortteja. Maksutapahtumat, joihin käytetään Maestro-, Electron- ja V PAY - kortteja, eivät ole sallittuja. 2.2 Kerättävät tiedot Kauppiaan on hankittava maksutapahtuman yhteydessä seuraavat tiedot (mainittava asiakkaan posti- tai puhelinmyynnin kautta tekemässä tilauksessa): kortinhaltijan nimi kortinhaltijan osoite (vastaanottajan nimi ja osoite) tilauksen tekijän nimi korttinumero korttityyppi kortin viimeinen voimassaolopäivä kortin turvanumero (CVC2/CVV2) eli kortin kääntöpuolella allekirjoituspaneelissa olevat kolme viimeistä numeroa kortinhaltijan allekirjoitus (postitilaukset) maksutapahtuman valuutta maksutapahtuman päivämäärä varmennuskoodi tilauspäivä lähetyspäivä lähetysosoite tuotteen tai palvelun kuvaus tilauksen kokonaissumma tilausvahvistuksen numero tieto siitä, haluaako kortinhaltija arvonlisäveron eriteltynä kauppiaan nimi kauppiaan osoite mahdollinen verkko-osoite mahdolliset eritellyt maksut. 2.3 Varmennus Kauppiaan on varmennettava tilauksen loppusumma ja tarkistettava kortin turvanumero (CVV2/CVC2). Tämä tehdään sisällyttämällä turvanumero varmennuspyyntöön. Varmennus tehdään kauppiaan hyväksytyssä elektronisessa järjestelmässä ottamalla yhteyttä pankkiin tai pankin palveluntarjoajaan. Jos varmennusta ja/tai turvanumeroa ei hyväksytä, maksutapahtumaa ei saa toteuttaa. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos varmennuksen tekopäivän ja tilauksen toimittamisen ja summan veloittamisen välillä kuluu yli seitsemän (7) päivää, kauppiaan on hankittava uusi varmennus kokonaissummalle. Jos tätä uutta varmennusta ei hyväksytä, kortinhaltijaa ei saa veloittaa eikä tilausta saa toimittaa. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun esimerkiksi siksi, että myöhemmin osoittautuu, ettei tilattuja tavaroita ole varastossa, kauppiaan on hankittava ennakkovarmennus sovitulle summalle ja hankittava tarvittaessa myöhemmin lisävarmennus pidentääkseen maksutakuun seitsemän (7) päivän voimassaoloaikaa. Jos kortinhaltijaa veloitetaan maksutakuun umpeutumisen jälkeen, maksutapahtuma voidaan veloittaa takaisin myös sillä perusteella, että korttiin liittyvä tili on suljettu pysyvästi. 2.4 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on noudatettava voimassa olevaa etämyyntiä ja -markkinointia koskevaa lainsäädäntöä. Kauppiaan on välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen lähetettävä kortinhaltijalle kirjallinen vahvistus tilauksesta ja ilmoitettava kortinhaltijalle peruutusehdoista. 18 (31)

19 Tilausta ei saa toimittaa ennen kuin kohdan 3 mukainen varmennus on tehty. Kun maksutapahtuma on varmennettu, tilaus on toimitettava seitsemän (7) päivän kuluessa, ellei toimituksesta ole kortinhaltijan kanssa kirjallisesti sovittu muuta. 2.5 Tapahtumien toimitus Maksutapahtumia ei saa lähettää ennen kuin tilaus on toimitettu kortinhaltijalle. Kun tilaus on toimitettu, maksutapahtuma lähetetään yleisissä ehdoissa mainittujen määräaikojen mukaisesti. Internet-palveluntarjoajaa hyödyntävässä ja väärinkäytösten valvontajärjestelmään kytketyssä posti- ja puhelinmyynnissä kauppias vastaa aina väärinkäytöksistä ja riskeistä, jos ei käytetä 3D Secure -palvelua. 3. Verkko-ostoksiin verkkokaupankäynnissä sovellettavat erityisehdot 3.1 Yleiskuvaus verkkomaksuista, joissa käytetään MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelua MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelun avulla kauppias voi vastaanottaa korttimaksuja Internetin kautta ja todentaa sillä tapahtuman (todentamispalvelu). Voidakseen toteuttaa maksutapahtumat kauppiaalla on oltava asennettuna maksujärjestelmä, joka sisältää MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelun. MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palvelu koskee MasterCardin ja Visan EUalueella liikkeelle laskettuja kortteja. Alueen ulkopuolella liikkeelle laskettuja kortteja eivät koske vastaavat turvallisuustaso- ja valitussäännökset. Kauppiaan on käytettävä verkko-ostosten maksuohjelmistoa pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kyseinen ohjelmisto ei kuulu tämän kauppiassopimuksen piiriin. 3.2 Maksutakuu Internetissä Visa- ja MasterCard-korteilla maksettavilla tapahtumilla on useimmissa tapauksissa maksutakuu (ks. kauppiassopimukseen liittyvien yleisten ehtojen kohta 7.3 Takaisinmaksuvelvoite). Maksutakuu ei kuitenkaan koske Euroopan ulkopuolella liikkeelle lasketuilla Visa- ja MasterCard -yrityskorteilla maksettavia tapahtumia. 3.3 Henkilöllisyyden tarkistaminen kortin liikkeelle laskeneen pankin kautta Kun kauppias tai sen maksupalveluntarjoaja on rekisteröinyt korttinumeron, lähetetään välittömästi kysely Visan tai MasterCardin ylläpitämään rekisteriin 3D Secure -turvajärjestelmään kuuluvista korttien liikkeellelaskijoista ja korttinumerosarjoista. Kysely lähetetään pankin tai pankin käyttämän palveluntarjoajan määrittelemällä tavalla. Jos kortinhaltijan kortti on 3D Secure -rekisterissä, hänet siirretään kortin liikkeelle laskeneen pankin verkkosivuille. Kauppias auttaa tällaisen siirtopalvelun käytössä pankin tai pankin käyttämän palveluntarjoajan ilmoittamalla tavalla. Kun kortin liikkeelle laskenut pankki on tunnistanut asiakkaan henkilöllisyyden hyväksytysti, asiakas siirretään takaisin kauppiaan verkkosivuille. Kauppias noutaa CAVV- tai AAV-tarkisteen kortinhaltijan käyttöliittymästä. Tarkiste on sisällytettävä maksutapahtumaan 3D Secure -vaatimusten mukaisesti. Varmistaakseen, että Visan tai MasterCardin rekisterin kautta tapahtuva tarkistaminen ja sitä seuraava asiakkaan siirto jne. tehdään oikein, kauppiaan on käytettävä pankin tai pankin käyttämän palveluntarjoajan määräämää ohjelmistoa. Kyseinen ohjelmisto ei kuulu tämän sopimuksen piiriin. 3.4 Hyväksytyt tapahtumat Tämän kauppiassopimuksen mukainen maksutapahtuma voidaan toteuttaa vain, jos o maksukortti on liitetty MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palveluun ja kortin liikkeellelaskija on tunnistanut kortinhaltijan hyväksytysti tai o maksukorttia ei ole liitetty MasterCard SecureCode- / Verified by Visa -palveluun. 3.5 Kerättävät tiedot Kauppiaan on kerättävä seuraavat tiedot pankin hyväksymällä järjestelmällä: Kortinhaltijalta Internetin kautta: o korttinumero o kortin voimassaoloaika o kortin tavaramerkki o kortinhaltijan nimi ja osoite o kortinhaltijan Address Verification Value (AVV) -tarkiste tai Cardholder Authentication Verification Value (CAVV) -tarkiste, joka saadaan kortin liikkeellelaskijalta tunnistamisen yhteydessä 19 (31)

20 o lähetysosoite o maksutapahtuman loppusumma o oston valuutta o maksutapahtuman päivämäärä o maksutapahtuman viitenumero o ostajan nimi o maininta siitä, että kyseessä on korttitapahtuma o ostokseen sisältyvät tuotteet tai palvelut o kunkin tuotteen tai palvelun hinta o alv:n osuus loppusummasta ja alv:n peruste o eritellyt palkkiot Kauppiaan teknisestä järjestelmästä: o kortinhaltijan IP-osoite o kauppiaan nimi o liikkeen sijainti Maksun varmentavalta osapuolelta: o varmennuspäivä o varmennuskoodi o ECI-arvo Maksutapahtuman summa ja kopio kortinhaltijan kuitista/kuiteista on kerättävä kauppiaan omasta järjestelmästä. Kerätyt tiedot on tallennettava tietovälineeseen tai tällaisesta tietovälineestä otettuun tulosteeseen. Pankin on pyydettäessä voitava käyttää MPIlokia (3D Secure -lokia). 3.6 Varmennus Kaikki korttitapahtumat on varmennettava. Varmennus on tehtävä sähköisesti verkossa pankin määräämässä muodossa samalla kun kortinhaltija syöttää korttinumeronsa kauppiaan verkkosivuilla. Asianomainen elektronisen kaupankäynnin osoittava arvo (ECI) on sisällytettävä varmennuspyyntöön. Myös AVVtai CAVV-tarkiste on rekisteröitävä varmennuspyynnön yhteydessä. Kauppiaan on tarkistettava kortin turvanumero (CVV2/CVC2). Tämä tapahtuu siten, että kortinhaltija ilmoittaa turvanumeron tilatessaan tuotteita tai palveluja. Tarkistuksen tuloksen on oltava hyväksytty. Tämä kappale koskee Visa-tapahtumia: Jos varmennuksen tekopäivän ja tilauksen toimittamisen ja summan veloittamisen välillä kuluu yli seitsemän (7) päivää, kauppiaan on hankittava uusi varmennus kokonaissummalle. Jos tätä uutta varmennusta ei hyväksytä, kortinhaltijaa ei saa veloittaa eikä tilausta toimittaa. Tämä kappale koskee MasterCard-tapahtumia: Jos maksutapahtumaa ei voida suorittaa loppuun esimerkiksi siksi, että myöhemmin osoittautuu, ettei tilattuja tavaroita ole varastossa, kauppiaan on hankittava ennakkovarmennus sovitulle summalle ja hankittava tarvittaessa myöhemmin lisävarmennus pidentääkseen maksutakuun voimassaoloaikaa. MasterCard-tapahtumien ennakkovarmennusten maksutakuu on pääsääntöisesti voimassa kolmekymmentä (30) päivää lukuun ottamatta Maestrotapahtumia. Maestro-tapahtumien ennakkovarmennusten ja lopullisten varmennusten maksutakuu on voimassa seitsemän (7) päivää. Jos kortinhaltijaa veloitetaan maksutakuun umpeutumisen jälkeen, maksutapahtuma voidaan veloittaa takaisin myös sillä perusteella että, korttiin liittyvä tili on suljettu pysyvästi. 3.7 Kauppiaan palveluja koskevat vaatimukset Kauppiaan on noudatettava voimassa olevaa etämyyntiä ja -markkinointia koskevaa lainsäädäntöä. Kauppiaan on suunniteltava verkkokauppansa siten, että valituksilta vältytään. Verkkokaupassa on oltava tiedot siitä, miten kauppiaaseen voi ottaa yhteyttä valituksen tekemistä tai muuta tarkoitusta varten. Pankin on hyväksyttävä verkkokauppa ennen kuin se avataan. Lisäksi pankin on hyväksyttävä kaikki muutokset ennen kuin verkkokauppa voidaan avata uudelleen. Kauppiaan verkkosivuilla on kerrottava, että kauppias kuuluu MasterCard SecureCode- ja Verified by Visa -palveluihin. Kauppiaan on myös täytettävä MasterCard SPA/UCAF -vaatimukset. Kauppiaan on siksi luotava UCAF-piilokentät. Nämä kentät on sijoitettava ja suunniteltava pankin tai pankin palveluntarjoajan määrittelemällä tavalla. Kortinhaltijan on vahvistettava tutustuneensa ehtoihin tilausta tehdessään. Kauppiaan on noudatettava MasterCardin ja Visan voimassa olevia sääntöjä verkkokaupankäynnistä, mukaan lukien muun muassa PCI DSS -standardi. Kun korttitapahtuma toteutetaan verkossa, kortinhaltijalle on annettava sähköinen kuitti 20 (31)

Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot

Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Syyskuu 2015 Korttitapahtumien vastaanottoa koskevan kauppiassopimuksen ehdot Kortaccept Nordic AB, Suomen-sivuliike, y-tunnus 2709012-2, Part of Teller, www.teller.com Nämä kauppiassopimuksen ehdot sisältävät

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti

Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti Korttitilityspalvelusopimus, etämyynti Palautusosoite Nets Oy Toiminnan aloituspäivämäärä Kauppiaspalvelut 00050 NETS Täytä lomake huolellisesti (tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia). 1 Kauppiaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa 26/02/2013 Maija Rinttilä Maksutapoja verkkokauppaan Visa/MasterCard kortit Nordean Kauppiaspalvelu Pankkien verkkomaksupainikkeet Nordean e-maksu Nettiluotto Nordea

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot

Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot Kauppiaspalveluiden yleiset sopimusehdot 9.12.2015 1. Soveltamisala Näitä kauppiaspalveluiden yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan kauppiaan ja Netsin väliseen sopimussuhteeseen,

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5)

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5) 1(5) YLEISET KORTTIEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja sovelletaan pankin tarjoamiin kortteihin ja niiden käyttöön. Näiden yleisten korttiehtojen lisäksi kortinhaltija on velvollinen noudattamaan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ Kirsi Klepp 20.11.2015 1 SIIRTOHINNAN MAKSAA KORTTITAPAHTUMIEN VASTAANOTTAJA KORTINMYÖNTÄJÄLLE Kortinhaltija

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Maksujen vastaanotto Internetissä tai posti- ja puhelinmyyntinä

Maksujen vastaanotto Internetissä tai posti- ja puhelinmyyntinä Kauppiasohje Maksujen vastaanotto Internetissä tai posti- ja puhelinmyyntinä Tämä opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään vastaanottavat MasterCard- ja Visakorttimaksuja Internetin kautta tai

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 SEPA:n lähtökohdat Yhtenäinen euromaksualue tekee EU:n sisämarkkinoista ja yhteisestä valuutasta entistä

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja.

kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja. kortinhaltijan tunnistautumiseen eikä maksutapahtuman hyväksymiseen, sovelletaan kortin käyttöön maksujenvälityksen yleisiä ehtoja. VISA-KORTIN JA VISA-LUOTON YLEISET EHDOT VISA-KORTIN YLEISET EHDOT 1.

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Maksuturva Group Oy Y-tunnus 2121703-0 Keilaranta 5 02150 Espoo www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Maksuturva Group Oy Y-tunnus 2121703-0 Keilaranta 5 02150 Espoo www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Maksuturva Group Oy Y-tunnus 2121703-0 Keilaranta 5 02150 Espoo www.maksuturva.fi 28.12.2015 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3

1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3 SISÄLLYS: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3 2. TAPAHTUMAT 2.1 Maksutapahtuman teko sirulla 4 2.2 Maksutapahtuman teko juovalla 6 2.3 Offline tapahtuman teko 7

Lisätiedot