Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Kuljetusala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Kuljetusala"

Transkriptio

1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Kuljetusala Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit kuljetuksille. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne koskevat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ne on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen. Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat ostaa ympäristön kannalta parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamista tai nostaa hieman kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 1. Määritelmä ja soveltamisala Julkishallinnon hankkimat ajoneuvotyypit vaihtelevat laajasti normaalikäyttöön soveltuvista ajoneuvoista (esimerkiksi viranomaisajoneuvot, tarkastajien ajoneuvot, jakelupakettiautot ja puutarhanhoitovälineet) hälytysajoneuvoihin (mm. ambulanssit, paloautot, henkilöautot ja poliisin pakettiautot) ja erikoisajoneuvoihin (lakaisuautot, jäteautot, linja-autot jne.). Kriteerit on määritetty seuraaville kolmelle tuoteryhmälle: suoraan ostetut tai liisatut/vuokratut henkilöautot julkisen liikenteen ajoneuvot ja palvelut jätteiden keräysautot ja -palvelut. Tässä asiakirjassa määritettyjä vaatimuksia ja sopimusmenettelyjä voidaan käyttää myös ohjeistuksena, jonka perusteella voidaan määrittää ohjeita sellaisten ajoneuvotyyppien ostamista ja palvelusopimusten tekemistä varten, joita ei ole erikseen käsitelty tässä asiakirjassa. Lisäksi ehdotettuja vaatimuksia on tarkasteltava yhdessä puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY ja sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön kanssa. Direktiivillä velvoitetaan viranomaiset ja liikenteenharjoittajat, jotka toimivat julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen nojalla, ottamaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen hankinnassa huomioon ajoneuvon käytöstä aiheutuvat elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset. Huomioon on otettava ainakin energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja epäpuhtauspäästöt, joihin sisältyvät typen oksidien, muiden hiilivetyjen kuin metaanin sekä hiukkasten päästöt. Tämä voidaan tehdä 1

2 sisällyttämällä joko teknisiin vähimmäiseritelmiin tai myöntämiskriteereihin energia- ja ympäristötehokkuutta koskevat tekniset vaatimukset kunkin huomioon otettavan vaikutuksen osalta tai määrittämällä vaikutuksille rahallinen arvo direktiivissä annetun laskentamenetelmän mukaisesti sisällytettäväksi ostopäätökseen. Tässä tuotekohtaisessa ohjeessa esitetyt suositeltavat kriteerit voivat toimia ohjeina julkisille viranomaisille direktiivin soveltamisessa ensimmäisen tai toisen vaihtoehdon mukaisesti eli sisällyttämällä energia- ja ympäristötehokkuutta koskevat vaatimukset teknisiin eritelmiin ja/tai myöntämiskriteereihin. Kriteerejä voidaan käyttää myös yhdessä elinkaarikustannusarvioinnin kanssa käyttämällä menetelmää, joka on esitetty direktiivin 6 artiklassa, tai esimerkiksi sivustossa esitettyä vastaavaa välinettä, jotta hankintapäätöksessä voidaan ottaa huomioon sekä elinkaarikustannukset että ympäristöä säästävät vähimmäiskriteerit. Koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin täytäntöönpanossa sallineet molempia edellä mainittuja vaihtoehtoja, on äärimmäisen tärkeää, että viranomaiset tarkistavat, mitä velvoitteita kansallisessa lainsäädännössä asetetaan, ennen kuin valitsevat tätä tuoteryhmää koskevan ympäristöä säästävien julkisten hankintojen lähestymistavan. Lisätietoja asiaankuuluvasta EU:n lainsäädännöstä annetaan liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot: Peruskriteereissä ovat etusijalla hiilidioksidi- ja muut epäpuhtauspäästöt sekä meluhaitat. Lisäkriteerit kattavat lisäksi muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa polttoaineen kulutukseen tai ajoneuvon muihin ympäristövaikutuksiin. Autojen vuokrausta ja liisausta on käsitelty erikseen. Koska vuokraus- ja liisaussopimuksissa ajoneuvojen kunnossapidosta huolehtii tarjoaja, niitä koskeviin tarjouskilpailumenettelyihin on sisällytettävä joitakin kunnossapitoon liittyviä ympäristönäkökohtia. Myöntämiskriteereillä pyritään kummassakin tapauksessa kannustamaan jatkuviin parannuksiin Julkisen liikenteen ajoneuvot ja palvelut Viime vuosiin asti julkiset viranomaiset (pääasiassa paikallis- ja aluehallinnot) ovat hallinnoineet useimpia joukkoliikennepalveluja joko itse tai palvelusta vastaavien julkisten osakeyhtiöiden kautta. Viime vuosina julkisten linja-autopalvelujen kilpailuttaminen on kuitenkin lisääntynyt selvästi. Tämän vuoksi tässä ohjeessa on annettu kriteerit sekä suoraa linja-autojen hankintaa että julkisen liikenteen palvelujen hankintaa varten. Linja-autojen hankintaa koskevissa peruskriteereissä etusijalla ovat tärkeimmät linja-autoihin liittyvät ympäristö- ja terveysnäkökohdat. Näitä ovat pakokaasut ja melu, joita koskevat kriteerit on määritetty ajoneuvojen tiettyjen teknisten ominaisuuksien avulla. Lisäkriteerit sisältävät muita tekijöitä, jotka auttavat pienentämään muita ympäristövaikutuksia. 2

3 Myös linja-autopalvelujen hankintaa koskevat peruskriteerit keskittyvät pakokaasu- ja melupäästöihin sekä polttoaineen kulutuksen pienentämiseen kouluttamalla kuljettajat taloudelliseen ajotapaan. Lisäkriteerit sisältävät muita tekijöitä, kuten polttoaineen kulutuksen pienentämistä muilla keinoin. Tässä tapauksessa useimmat vaatimukset määritetään myöntämiskriteereinä, jotta hankinta voidaan pisteyttää ympäristöystävällisyyden perusteella Jätteiden keräysautot ja -palvelut Samoin kuin kuljetuspalvelut, jätteenkeräyspalvelut annetaan yhä enemmän yksityisten yhtiöiden tehtäväksi tarjouskilpailumenettelyllä. Tästä syystä näissä ohjeissa on annettu kriteerit sekä suoraa jäteautojen hankintaa että jätteiden keräyspalvelujen hankintaa varten. Koska myös jäteautot ovat raskaita ajoneuvoja, vaatimukset ovat hyvin samankaltaisia kuin ne, joita sovelletaan linja-autoihin. Ainoana erona on, että maapallon lämpötilaa nostavan vaikutuksen (GWP) kriteerejä ei suositella sovellettaviksi jäteautoihin. Ilmastointijärjestelmien vaatimukset eivät vaikuta yhtä merkittäviltä, koska vain kuljettajan hytti olisi ilmastoitu, ja jätehuolto hoidetaan monissa maissa yöllä tai varhain aamulla, jolloin ilmastointia ei tarvita. Tämän vuoksi tätä tekijää koskevat kriteerit on jätetty pois jäteautojen osalta. Hiilidioksidipäästöjen vähimmäisvaatimukset eivät kuulu julkisen liikenteen ja jätteiden keräyksen ajoneuvoja koskeviin kriteereihin, koska ajoneuvojen suuren kokovaihtelun ja erilaisten käyttötapojen takia päästöjä on hyvin vaikea mitata ja todentaa asianmukaisella tavalla. Pakokaasupäästöjä koskevat kriteerit perustuvat EURO-standardeihin. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin mukaisesti viranomaisten olisi kuitenkin otettava huomioon käsiteltävänä olevien yksittäisten ajoneuvojen elinkaarenaikainen energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt. Tämä voidaan tehdä elinkaarikustannusarvioinnin avulla käyttämällä menetelmää, joka on direktiivin 6 artiklassa, tai esimerkiksi verkkosivustossa esitettyä vastaavaa välinettä. 3

4 2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 1 Merkittävimmät ympäristövaikutukset Lähestymistapa Ilmastonmuutosvaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen kautta Resurssien (erityisesti uusiutumattomien polttoaineiden) ehtyminen Ilman saastuminen muiden pakokaasupäästöjen kautta. Vaikutukset voivat olla paikallisia (erityisesti hengityselimistöön kohdistuvia) terveysongelmia ja alueellisia ongelmia ympäristölle, rakennuksille ja muistomerkeille aiheutuvia vahinkoja. Melusaaste Voiteluaineista, öljyistä ja renkaista muodostuvat jätteet Jäteosien ja -materiaalien syntyminen ajoneuvon käyttöajan lopulla Hankitaan ajoneuvoja, joiden kasvihuonekaasu-, muut epäpuhtaus- ja melupäästöt ovat alhaiset. Pienennetään polttoaineenkulutusta taloudellisella ajotavalla sekä käyttämällä rengaspaineen seurantajärjestelmiä ja vaihtamisopastimia. Pienennetään polttoaineenkulutusta käyttämällä voiteluaineita, joiden viskositeetti on pieni, ja renkaita, joiden vierintävastus on pieni. Hankitaan ajoneuvoja, joiden ilmastointijärjestelmissä käytettävien jäähdytinten maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) on pieni. Hankitaan ympäristöä säästäviä renkaita ja regeneroituja voiteluöljyjä. Varmistetaan käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden asianmukainen kerääminen ja käsittely. Suositaan ajoneuvoja, jotka on valmistettu kierrätetyistä tai biomateriaaleista. Huomaa, että vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 1 Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan ympäristön pilaantumista: ympäristön tila heikkenee, kun luonnonvaroja köyhdytetään (esimerkiksi ilmaa, vettä ja maata), ekosysteemejä tuhotaan ja luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä kuolee sukupuuttoon. 4

5 3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Kuljetus Peruskriteerit Lisäkriteerit 3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot KOHDE KOHDE Hankitaan tai liisataan ajoneuvoja, joiden päästöt ovat pienet. Hankitaan tai liisataan ajoneuvoja, joiden päästöt ovat pienet. TEKNISET ERITELMÄT 1. Hiilidioksidipäästöt Ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetut hiilidioksidipäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja: TEKNISET ERITELMÄT 1. Hiilidioksidipäästöt Ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetut hiilidioksidipäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja: Ajoneuvotyyppi 2 CO 2 g/km Miniauto 110 Pienauto 120 Alempi keskiluokka 130 Ylempi keskiluokka 150 Suuri 170 Edustusauto 270 Maasturi/Perheauto 210 Pieni pakettiauto (N1, luokka I) 150 Muut pakettiautot (N1, luokat II ja III) 220 Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu hiilidioksidipäästöt. Ajoneuvotyyppi 2 CO 2 g/km Miniauto 90 Pienauto 100 Alempi keskiluokka 110 Ylempi keskiluokka 130 Suuri 150 Edustusauto 200 Maasturi/Perheauto 170 Pieni pakettiauto (N1, luokka I) 130 Muut pakettiautot (N1, luokat II ja III) Pakokaasupäästöt 2. Pakokaasupäästöt Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu hiilidioksidipäästöt. 2 Katso esimerkkejä ajoneuvotyypeistä verkko-osoitteessa 5

6 Ajoneuvojen on oltava EURO 5 -standardin mukaisia. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 3. Taloudellinen ajotapa Henkilö- ja pakettiautojen mukana on toimitettava ajoneuvon taloudellista ajotapaa koskevat tiedot ja ohjeet. Todentaminen: Tarjoaja toimittaa vaadittavat tiedot sisältävät asiakirjat. Ajoneuvojen on oltava EURO 6 -standardin mukaisia. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 3. Taloudellinen ajotapa Henkilö- ja pakettiautojen mukana on toimitettava ajoneuvon taloudellista ajotapaa koskevat tiedot ja ohjeet. Todentaminen: Tarjoaja toimittaa vaadittavat tiedot sisältävät asiakirjat. 4. Vaihtamisopastimet Tarjotussa ajoneuvossa on vaihtamisopastin. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 5. Rengaspaineen seurantajärjestelmät Tarjotussa ajoneuvossa on rengaspaineen seurantajärjestelmä. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 6. Polttoaineenkulutuksen näyttö Tarjotussa ajoneuvossa on järjestelmä, jonka avulla kuljettaja voi seurata polttoaineenkulutusta. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 6

7 7. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut Tarjottu ajoneuvo täyttää seuraavan vaatimuksen: Jos ajoneuvossa on ilmastointijärjestelmä, joka on suunniteltu käyttämään fluorattuja kasvihuonekaasuja, kyseisen kaasun maapallon lämpötilaa nostava vaikutus saa olla enintään 150 (suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen sadan vuoden ajanjaksolla). Jos maapallon lämpötilaa nostava vaikutus on tätä korkeampi, järjestelmän sallittu vuoto ei saa ylittää 40 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa yhden höyrystimen järjestelmästä tai 60 grammaa fluorattuja kasvihuonekaasuja vuodessa kahden höyrystimen järjestelmästä. Todentaminen: Tarjoajan on ilmoitettava ilmastointijärjestelmässä käytettävän jäähdytyskaasun nimi, koostumus ja maapallon lämpötilaa nostava vaikutus. Jos käytetään kaasusekoitusta (eri kaasujen lukumäärä n), maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) lasketaan seuraavasti: GWP = Σ(aine X 1 % x GWP(X 1 )) + (aine X 2 % x GWP(X 2 )) + (aine X n % x GWP(X n ))), jossa % on osuus kokonaispainosta. Painon sallittu poikkeama on +/ 1 %. Lisätietoa kaasujen maapallon lämpötilaa nostavasta vaikutuksesta annetaan verkko-osoitteessa: 48.htm Jos maapallon lämpötilaa nostava vaikutus on yli 150, on toimitettava vuototestauksen tulokset. 8. Voiteluöljyt 7

8 a. Ajoneuvon kunnossapidossa on käytettävä moottorin voiteluöljyjä, joiden viskositeetti on pieni, tai regeneroituja voiteluöljyjä, jotka sisältävät vähintään 25 prosenttia regeneroitua perusöljyä. Voiteluöljyn viskositeetti katsotaan pieneksi, jos sen SAE-luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava. b. Hydraulinesteissä ja -rasvoissa ei saa niiden käyttöajankohtana olla terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa koskevaa vaaralauseketta eli R- lauseketta (alin luokitusraja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tai neuvoston direktiivissä 99/45/EY). c. Jos seoksissa on suurempina kuin 0,010 prosentin massapitoisuuksina aineita, jotka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi ja sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/ artiklan mukaiseen luetteloon, asetuksen (EY) N:o 66/ artiklan 6 kohdan mukaisesta kiellosta ei saa poiketa. d. Vähintään 45 prosenttia öljyjen hiilestä olisi oltava peräisin uusiutuvista raaka-aineista. e. Aineiden, jotka ovat sekä biologisesti hajoamattomia että biokertyviä, kumulatiivinen massapitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ehdottamiensa voiteluaineiden tekniset tiedot. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten tekninen dokumentaatio tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 9. Ajoneuvojen renkaat melu Ajoneuvot on varustettava renkailla, joiden melutaso alittaa asetuksen N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa annetut enimmäisraja-arvot (katso tämän asiakirjan liite II). Tämä vastaa EU:n rengasmerkintöjen ulkoista vierintämelua koskevien luokkien kahta ylintä luokkaa (kolmesta mahdollisesta). 8

9 Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo kunnossapidossa käytettävistä renkaista, renkaiden tekniset tiedot tai testitulokset, joissa melutaso on ilmoitettu, sekä allekirjoitettu sitoumus käyttää kyseisiä tuotteita sopimuksen voimassaoloajan. 10. Ajoneuvojen renkaat vierintävastus Renkaiden (sekä uusien että pinnoitettujen 3 ) vierintävastus (kg/t) ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaan. Rengasluokka Enimmäisvierintävastus (kg/t) Polttoainetaloudellisuusluokkaa koskeva rengasmerkintä C1 10,5 E C2 9,2 E C3 7 D Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo käytettävistä renkaista, ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaiset renkaiden testitulokset sekä allekirjoitettu sitoumus käyttää kyseisiä tuotteita sopimuksen voimassaoloajan. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 3 Huomautus: pinnoitetuille renkaille ei ole merkintäjärjestelmää. 9

10 MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Ajoneuvo on suunniteltu käyttämään vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 2. Melutaso Laissa määritettyä tasoa alhaisempi melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä joko ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty, tai asianmukaiset testitulokset. 3. Pienet hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt ovat eritelmissä (1) annettuja arvoja pienemmät. Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu hiilidioksidipäästöt. MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Ajoneuvo on suunniteltu käyttämään vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 2. Melutaso Laissa määritettyä tasoa alhaisempi melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä joko ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty, tai asianmukaiset testitulokset. 3. Pienet hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt ovat eritelmissä (1) annettuja arvoja pienemmät. Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu hiilidioksidipäästöt. 4. Ajoneuvojen raaka-aineet Lisäpisteitä annetaan sen mukaan, kuinka suuri prosentuaalinen osuus ajoneuvon massasta on valmistettu kierrätetyistä tai uusiutuvista raakaaineista. Uusiutuvia raaka-aineita ovat muun muassa kasviöljystä tai maissitärkkelyksestä saadut biomuovit. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, 10

11 joihin tämä tieto on merkitty. 5. Käynnistys-pysäytysjärjestelmä Ajoneuvo on varustettu käynnistys-pysäytysjärjestelmällä. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. SOPIMUSEHTO (koskee vain LIISAUSSOPIMUKSIA) 1. Voiteluöljyjen ja renkaiden hävittäminen Sopimuspuolella on käytössä määräykset, jotka koskevat käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja näiden jätejakeiden asianmukainen käsittely varmistetaan. Todentaminen: Sopimuspuolella on sopimus yhden tai useamman hyväksytyn jätehuoltoyrityksen kanssa, tai sopimuspuoli voi toimittaa näyttöä, että sillä on käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä koskevat määräykset käytössä. SOPIMUSEHTO (koskee vain LIISAUSSOPIMUKSIA) 1. Voiteluöljyjen ja renkaiden hävittäminen Sopimuspuolella on käytössä määräykset, jotka koskevat käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja näiden jätejakeiden asianmukainen käsittely varmistetaan. Todentaminen: Sopimuspuolella on sopimus yhden tai useamman hyväksytyn jätehuoltoyrityksen kanssa, tai sopimuspuoli voi toimittaa näyttöä, että sillä on käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä koskevat määräykset käytössä. Selventävät huomautukset EURO-standardit: EU otti vuonna 1992 käyttöön niin sanotut EURO-standardit ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi. Näillä standardeilla säännellään nykyisin sekä uusien henkilöautojen että kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen laillisia päästötasoja. Niitä sovelletaan progressiivisesti siten, että ne muuttuvat ajan mittaan tiukemmiksi. 11

12 Henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja varten on määritelty EURO-tasot 1 6. Ne on määritetty alun perin direktiivissä 70/220/EY 4, ja myöhemmin niitä on muutettu, ja ne on kumottu ja korvattu asetuksella N:o 715/2007 5, jossa määritellään päästöstandardit EURO 5 ja EURO 6. EURO 5 on voimassa oleva standardi, ja EURO 6 -standardista tulee raja-arvo vuodesta 2014 alkaen. Hiilidioksidipäästötasot: Hiilidioksidipäästöistä (g/km) olisi ilmoitettava valmistajan antamat yhdistetyn syklin testitulokset. Viranomaisten ei pitäisi valita suurempia ajoneuvoja kuin suoritettava tehtävä edellyttää. Tarpeettoman suuren ajoneuvon hankinta ja käyttö lisäävät turhaan ympäristövaikutusta suuremman energiankulutuksen ja suurempien päästöjen takia. Melutasot: Laissa määritetyt ajoneuvojen melutasot on annettu näiden EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien liitteessä I. Renkaiden melutasot: Laissa määritetyt renkaiden melutasot on annettu näiden EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien liitteessä II. Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien perusteella annettavien pisteiden olisi vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista pisteistä. Mikäli myöntämiskriteerinä on teknisissä eritelmissä esitettyjen vähimmäisvaatimusten ylittyminen, pisteitä annetaan suhteessa siihen, missä määrin vähimmäisvaatimukset ovat ylittyneet. Vaihtoehtoiset polttoaineet: Ajoneuvossa on muita kuin fossiilisia polttoaineita hyödyntävää käyttövoimatekniikkaa. Hybridijärjestelmät sisältyvät tähän. Jos mahdollista, vaihtoehtoiset polttoaineet olisi saatava uusiutuvista energialähteistä. Liikenteen uusiutuvia energialähteitä ovat uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö ja vety sekä biopolttoaineet. Uusiutuvia sähkön- ja vedyntuotannon lähteitä ovat muun muassa aurinko- ja tuulivoima, biomassa, vesivoima ja geoterminen energia. Katso lisätietoja EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen sähköä koskevasta tuotekohtaisesta ohjeesta. Biopolttoaineita ovat biodiesel, bioetanoli ja biokaasu. Biodieseliä valmistetaan muun muassa kasviöljyistä, palmuöljystä ja rapsiöljystä. Bioetanolia saadaan viljelykasveista, muun muassa sokeriruo osta ja maissista. Biokaasua muodostetaan biohajoavista raaka-aineista, kuten viemäri- ja yhdyskuntajätteestä ja kasvien osista. Liisausehdot: Kaikki määritetyt vaatimukset koskevat myös liisattuja ajoneuvoja. 4 Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. 5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta. 12

13 Tyypin 1 tai ISO standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on täytettävä seuraavat ehdot: Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön. Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja ympäristöjärjestöt. Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi kelpaavat valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. Kustannusnäkökohdat Ajoneuvojen elinkaarikustannuksissa on otettava hankintahinnan lisäksi huomioon energiankulutus ja hävityskustannukset. Seuraavat kustannustekijät on otettava huomioon elinkaarikustannusten arvioinnissa: investointikustannukset, vuotuiset moottoriajoneuvoverot (vaikka joissakin maissa julkisten hankintojen piiriin kuuluvat ajoneuvot on vapautettu tällaisista veroista), energiankulutus, joka perustuu ajoneuvon käyttöajan aikana kulutetun polttoaineen kustannuksiin, huoltokustannukset, jotka muodostuvat moottoriöljyn, renkaiden, varaosien ja vastaavan työn kustannuksista, vakuutuskustannukset ja käyttöiän lopun kustannukset tai tulot (sen mukaan, hävitetäänkö ajoneuvo vai myydäänkö se). Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetussa direktiivissä 2009/33/EY todetaan, että elinkaarenaikaisille energiankulutukselle ja päästöille voidaan määrittää rahallinen arvo, jota voidaan käyttää osana kokonaiskustannusta. Menetelmä esitellään 6 artiklassa. Myös esimerkiksi verkkosivustossa esitettyä välinettä voidaan käyttää. KOHDE Peruskriteerit Lisäkriteerit 3.2 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Julkisen liikenteen ajoneuvot (linja-autojen hankinta) Hankitaan tai liisataan linja-autoja, joiden päästöt ovat pienet. KOHDE Hankitaan tai liisataan linja-autoja, joiden päästöt ovat pienet. 13

14 TEKNISET ERITELMÄT 1. Pakokaasupäästöt Ajoneuvon moottorin päästötason on täytettävä erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon standardi (EYA). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset asiakirjat, joissa ilmoitetaan standardin vaatimusten täyttyminen. TEKNISET ERITELMÄT 1. Pakokaasupäästöt Ajoneuvon moottorin päästöjen on täytettävä EURO VI -standardi. Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset asiakirjat, joissa ilmoitetaan standardin vaatimusten täyttyminen. 2. Pakoputket Ajoneuvojen pakoputket eivät saa olla samalla puolella kuin matkustajien ovi. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot. 3. Voiteluöljyt a. Ajoneuvon kunnossapidossa on käytettävä moottorin voiteluöljyjä, joiden viskositeetti on pieni, tai regeneroituja voiteluöljyjä, jotka sisältävät vähintään 25 prosenttia regeneroitua perusöljyä. Voiteluöljyn viskositeetti katsotaan pieneksi, jos sen SAE-luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava. b. Hydraulinesteissä ja -rasvoissa ei saa niiden käyttöajankohtana olla terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa koskevaa vaaralauseketta eli R- lauseketta (alin luokitusraja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tai neuvoston direktiivissä 99/45/EY). c. Jos seoksissa on suurempina kuin 0,010 prosentin massapitoisuuksina aineita, jotka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi ja sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/ artiklan mukaiseen luetteloon, asetuksen (EY) N:o 66/ artiklan 6 kohdan mukaisesta kiellosta ei saa poiketa. d. Vähintään 45 prosenttia öljyjen hiilestä olisi oltava peräisin uusiutuvista 14

15 raaka-aineista. e. Aineiden, jotka ovat sekä biologisesti hajoamattomia että biokertyviä, kumulatiivinen massapitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ehdottamiensa voiteluaineiden tekniset tiedot. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten tekninen dokumentaatio tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 4. Renkaat Linja-autot on varustettava renkailla, joiden vierintämeluarvot alittavat asetuksen N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa annetut raja-arvot (katso liite I). Tämä vastaa EU:n rengasmerkintöjen ulkoista vierintämelua koskevien luokkien kahta ylintä luokkaa (kolmesta mahdollisesta). Tarjoajan on sitouduttava käyttämään renkaita, joilla on pieni vierintävastus. Renkaiden (sekä uusien että pinnoitettujen 6 ) vierintävastus (kg/t) ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaan: Rengasluokka Enimmäisvierintävastus (kg/t) Polttoainetaloudellisuusluokkaa koskeva rengasmerkintä C2 9,2 E C3 7 D Nämä luvut koskevat vetäviä pyöriä ja pyöriä, joilla on muita erityistoimintoja. Vapaasti pyörivien renkaiden vierintävastuksen pitäisi olla pienempi kuin vetävissä pyörissä tai muita erityistoimintoja suorittavissa 6 Huomautus: pinnoitetuille renkaille ei ole merkintäjärjestelmää. 15

16 pyörissä käytettyjen renkaiden. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä luettelo kunnossapidossa käytettävistä renkaista sekä asianmukaisista testituloksista (ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaisesti). Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Ajoneuvo on suunniteltu käyttämään vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 2. Melutaso Laissa määritettyä tasoa alhaisempi melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä joko ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty, tai asianmukaiset testitulokset. 3. Pakokaasupäästöt Ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistuksen mukaan sen pakokaasupäästöt täyttävät EURO VI -standardin vaatimukset (jos sovellettavissa). MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Ajoneuvo on suunniteltu käyttämään vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 2. Melutaso Laissa määritettyä tasoa alhaisempi melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä joko ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty, tai asianmukaiset testitulokset. 3. Rengaspaineen seurantajärjestelmä Ajoneuvo on varustettu rengaspaineen seurantajärjestelmällä. 16

17 Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset asiakirjat, joissa ilmoitetaan standardin vaatimusten täyttyminen. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 4. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut Käytettävien jäähdytysaineiden maapallon lämpötilaa nostavan vaikutuksen (GWP) on oltava alle (suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen sadan vuoden ajanjaksolla). Todentaminen: Tarjoajan on ilmoitettava ilmastointijärjestelmässä käytettävän jäähdytyskaasun nimi, koostumus ja maapallon lämpötilaa nostava vaikutus. Jos käytetään kaasusekoitusta (eri kaasujen lukumäärä n), maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) lasketaan seuraavasti: GWP= Σ(aine X 1 % x GWP(X 1 )) + (aine X 2 % x GWP(X 2 )) + (aine X n % x GWP(X n )) jossa % on osuus kokonaispainosta. Painon sallittu poikkeama on +/ 1 %. Lisätietoa kaasujen maapallon lämpötilaa nostavasta vaikutuksesta annetaan verkko-osoitteessa: 48.htm Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 5. Ajoneuvojen raaka-aineet Lisäpisteitä annetaan sen mukaan, kuinka suuri prosentuaalinen osuus ajoneuvon massasta on valmistettu kierrätetyistä tai uusiutuvista raakaaineista. Uusiutuvia raaka-aineita ovat muun muassa kasviöljystä tai maissitärkkelyksestä saadut biomuovit. 17

18 Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 6. Käynnistys-pysäytysjärjestelmä Ajoneuvo on varustettu käynnistys-pysäytysjärjestelmällä. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. Selventävät huomautukset Pakokaasupäästöt: Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2007 EURO VI -standardeja koskevan ehdotuksen. Uudet päästörajat, jotka vastaavat tiukkuudeltaan US standardeja, tulevat ehdotuksen mukaan voimaan vuosien 2013 ja 2014 aikana (lisätietoja: EURO V -standardit koskevat uusia tyyppihyväksyntöjä lokakuusta 2008 alkaen, ja niitä on sovellettu nykyisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntään lokakuusta 2009 alkaen. Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien perusteella annettavien pisteiden olisi vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista pisteistä. Mikäli myöntämiskriteerinä on teknisissä eritelmissä esitettyjen vähimmäisvaatimusten ylittyminen, pisteitä annetaan suhteessa siihen, missä määrin vähimmäisvaatimukset ovat ylittyneet. Vaihtoehtoiset polttoaineet: Ajoneuvossa on muita kuin fossiilisia polttoaineita hyödyntävää käyttövoimatekniikkaa. Hybridijärjestelmät sisältyvät tähän. Jos mahdollista, vaihtoehtoiset polttoaineet olisi saatava uusiutuvista energialähteistä. Liikenteen uusiutuvia energialähteitä ovat uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö ja vety sekä biopolttoaineet. Uusiutuvia sähkön- ja vedyntuotannon lähteitä ovat muun muassa aurinko- ja tuulivoima, biomassa, vesivoima ja geoterminen energia. Katso lisätietoja EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen sähköä koskevasta tuotekohtaisesta ohjeesta. Biopolttoaineita ovat biodiesel, bioetanoli ja biokaasu. Biodieseliä valmistetaan muun muassa kasviöljyistä, palmuöljystä ja rapsiöljystä. Bioetanolia saadaan viljelykasveista, muun muassa sokeriruo osta ja maissista. Biokaasua muodostetaan biohajoavista raaka-aineista, kuten viemäri- ja yhdyskuntajätteestä ja kasvien osista. 18

19 Tyypin 1 tai ISO standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on täytettävä seuraavat ehdot: Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön. Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja ympäristöjärjestöt. Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi kelpaavat valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. Kustannusnäkökohdat Linja-auton elinkaarikustannukset, ympäristövaikutus mukaan luettuna, olisi otettava huomioon direktiivin 2009/33/EY mukaisesti. Peruskriteerit Lisäkriteerit 3.3 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Julkiset liikennepalvelut KOHDE KOHDE Sovitaan linja-autopalvelujen tuottamisesta ympäristöä säästävällä tavalla. Sovitaan linja-autopalvelujen tuottamisesta ympäristöä säästävällä tavalla. TEKNISET ERITELMÄT 1. Pakokaasupäästöt Kaikkien palvelussa käytettävien ajoneuvojen moottorien on täytettävä TEKNISET ERITELMÄT 1. Pakokaasupäästöt Kaikkien palvelussa käytettävien ajoneuvojen moottorien on täytettävä 19

20 EURO IV -standardit. Jos ajoneuvoa ei ole tyyppihyväksytty EURO IV -standardin mukaiseksi, mutta sen tekninen viimeistely täyttää kyseisen standardin vaatimukset, viimeistelyä koskevat asiakirjat on liitettävä tarjoukseen. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa päästöstandardit on määritetty. Jos ajoneuvoon on tehty teknisiä muutoksia, joiden seurauksena ajoneuvo täyttää EURO IV -standardin vaatimukset, tehdyt toimenpiteet on dokumentoitava ja asiakirjat on liitettävä tarjoukseen. Toimenpiteillä on oltava riippumattoman kolmannen osapuolen hyväksyntä. 2. Melu Palvelun tuottamiseen käytettävien ajoneuvojen melutaso on alempi kuin laissa määritetty melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo kaikista palvelun tuottamiseen käytettävistä ajoneuvoista ja tiedot yksittäisten ajoneuvojen melutasosta sekä kaikkien ajoneuvojen keskimääräisestä melutasosta. EURO V -standardit. Jos ajoneuvo ei tyyppihyväksyntätodistuksen mukaan täytä EURO V -standardia, mutta sen tekninen viimeistely täyttää kyseisen standardin vaatimukset, viimeistelyä koskevat asiakirjat on liitettävä tarjoukseen. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa päästöstandardit on määritetty. Jos ajoneuvoon on tehty teknisiä muutoksia, joiden seurauksena ajoneuvo täyttää EURO V -standardin vaatimukset, tehdyt toimenpiteet on dokumentoitava ja asiakirjat on liitettävä tarjoukseen. Toimenpiteillä on oltava riippumattoman kolmannen osapuolen hyväksyntä. 2. Melu Palvelun tuottamiseen käytettävien ajoneuvojen melutaso on alempi kuin laissa määritetty melutaso (katso liite I). Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo kaikista palvelun tuottamiseen käytettävistä linja-autoista ja tiedot yksittäisten ajoneuvojen melutasosta sekä kaikkien ajoneuvojen keskimääräisestä melutasosta. 3. Voiteluöljyt a. Ajoneuvon kunnossapidossa on käytettävä moottorin voiteluöljyjä, joiden viskositeetti on pieni, tai regeneroituja voiteluöljyjä, jotka sisältävät vähintään 25 prosenttia regeneroitua perusöljyä. Voiteluöljyn viskositeetti katsotaan pieneksi, jos sen SAE-luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava. b. Hydraulinesteissä ja -rasvoissa ei saa niiden käyttöajankohtana olla terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa koskevaa vaaralauseketta eli R- lauseketta (alin luokitusraja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tai neuvoston direktiivissä 99/45/EY). c. Jos seoksissa on suurempina kuin 0,010 prosentin massapitoisuuksina aineita, jotka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi ja sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/ artiklan mukaiseen luetteloon, asetuksen 20

21 (EY) N:o 66/ artiklan 6 kohdan mukaisesta kiellosta ei saa poiketa. d. Vähintään 45 prosenttia öljyjen hiilestä olisi oltava peräisin uusiutuvista raaka-aineista. e. Aineiden, jotka ovat sekä biologisesti hajoamattomia että biokertyviä, kumulatiivinen massapitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä ehdottamiensa voiteluaineiden tekniset tiedot. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten tekninen dokumentaatio tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 4. Renkaat Tarjoajan on käytettävä renkaita, joiden vierintämeluarvot alittavat asetuksen N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa annetut raja-arvot (katso liite I). Tämä vastaa EU:n rengasmerkintöjen ulkoista vierintämelua koskevien luokkien kahta ylintä luokkaa (kolmesta mahdollisesta). Tarjoajan on sitouduttava käyttämään renkaita, joilla on pieni vierintävastus. Renkaiden (sekä uusien että pinnoitettujen 7 ) vierintävastus (kg/t) ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaan: Rengasluokka Enimmäisvierintävastus (kg/t) Polttoainetaloudellisuusluokkaa koskeva rengasmerkintä C2 9,2 E C3 7 D 7 Huomautus: pinnoitetuille renkaille ei ole merkintäjärjestelmää. 21

22 Nämä luvut koskevat vetäviä pyöriä ja pyöriä, joilla on muita erityistoimintoja. Vapaasti pyörivien renkaiden vierintävastuksen pitäisi olla pienempi kuin vetävissä pyörissä tai muita erityistoimintoja suorittavissa pyörissä käytettyjen renkaiden. Todentaminen: Tarjoajan on esitettävä luettelo kunnossapidossa käytettävistä renkaista sekä asianmukaisista testituloksista (ISO standardin tai vastaavien määritysten mukaisesti). Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Pakokaasupäästöt Aiempaa tiukempien EURO-standardien (EURO V, EYA ja EURO VI, jos sovellettavissa) mukaisten ajoneuvojen osuus palvelun tuottamiseen käytettävistä ajoneuvoista Todentaminen: Tarjouksen tekijän on toimitettava luettelo kaikista palvelun tuottamiseen käytettävistä ajoneuvoista sekä ajoneuvojen standarditiedoista. Tarjouksen tekijän on myös toimitettava ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa päästöstandardit on määritetty. MYÖNTÄMISKRITEERIT Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 1. Pakokaasupäästöt Aiempaa tiukempien EURO-standardien (EYA ja EURO VI, jos sovellettavissa) mukaisten ajoneuvojen osuus palvelun tuottamiseen käytettävistä ajoneuvoista Todentaminen: Tarjouksen tekijän on toimitettava luettelo kaikista palvelun tuottamiseen käytettävistä ajoneuvoista sekä ajoneuvojen standarditiedoista. Tarjouksen tekijän on myös toimitettava ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa päästöstandardit on määritetty. 22

23 2. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä) käyttävien ajoneuvojen osuus Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 2. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö Vaihtoehtoisia polttoainetyyppejä tai -järjestelmiä (kuten biopolttoaineita, sähkö-, vety- tai hybridijärjestelmiä) käyttävien ajoneuvojen osuus Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset tiedot, joissa on ilmoitettu asianmukaiset tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 3. Rengaspaineen seurantajärjestelmät Rengaspaineen seurantajärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen osuus Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava ajoneuvon tekniset asiakirjat, jotka sisältävät kyseisen tiedon. 4. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut Niiden palvelun tuottamiseen käytettävien ajoneuvojen osuus, joiden ilmastoinnissa käytettävän jäähdytysaineen maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) on pieni. Tämän ehdon katsotaan täyttyvän, jos maapallon lämpötilaa nostava vaikutus suhteessa hiilidioksidin lämmitysvaikutukseen sadan vuoden ajanjaksolla on alle Todentaminen: Tarjoajan on ilmoitettava jokaisesta ajoneuvosta sen ilmastointijärjestelmässä käytettävän jäähdytyskaasun nimi, koostumus ja maapallon lämpötilaa nostava vaikutus. Jos käytetään kaasusekoitusta (eri kaasujen lukumäärä n), maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) lasketaan seuraavasti: GWP= Σ(aine X 1 % x GWP(X 1 )) + (aine X 2 % x GWP(X 2 )) + (aine X n % x GWP(X n )) jossa % on osuus kokonaispainosta. Painon sallittu poikkeama on +/ 1 %. Lisätietoa kaasujen maapallon lämpötilaa nostavasta vaikutuksesta annetaan 23

24 verkko-osoitteessa: 48.htm Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 5. Ajoneuvojen raaka-aineet Lisäpisteitä annetaan sen mukaan, kuinka suuri prosentuaalinen osuus ajoneuvon massasta on valmistettu kierrätetyistä tai uusiutuvista raakaaineista. Uusiutuvia raaka-aineita ovat muun muassa kasviöljystä tai maissitärkkelyksestä saadut biomuovit. Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 6. Käynnistys-pysäytysjärjestelmä Käynnistys-pysäytysjärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen osuus Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. SOPIMUSEHDOT 1. Uudet ajoneuvot Jokaisen ajoneuvon, joka hankitaan uutena sopimuksen tekemisen jälkeen ja jota käytetään palvelun tuottamiseen sopimuskaudella, on täytettävä EYAstandardi (jos sovellettavissa). Ajoneuvossa on oltava rengaspaineen seurantajärjestelmä, eikä ajoneuvon pakoputki saa olla samalla puolella kuin matkustajien ovi. SOPIMUSEHDOT 1. Uudet ajoneuvot Jokaisen ajoneuvon, joka hankitaan uutena sopimuksen tekemisen jälkeen ja jota käytetään palvelun tuottamiseen sopimuskaudella, on täytettävä EURO VI -standardi (jos sovellettavissa). Ajoneuvossa on oltava rengaspaineiden seurantajärjestelmä, eikä ajoneuvon pakoputki saa olla samalla puolella kuin matkustajien ovi. 24

25 Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä viranomaiselle asianmukaiset tiedot, joilla osoitetaan ehdon täyttyminen. 2. Polttoaineenkulutusta koskevat tiedot Sopimuspuolen on toimitettava viranomaiselle tiedot, joista käy ilmi tietyllä ajanjaksolla palvelun tuottamiseen käytetyn polttoaineen (bensiinin, dieselin, biopolttoaineen, paineistetun maakaasun, sähkön) määrä. Sopimuspuolen on myös toteutettava toimenpiteet, joilla polttoaineenkulutusta ajan mittaan pienennetään, ja raportoitava niistä. Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä viranomaiselle asianmukaiset tiedot, joilla osoitetaan ehdon täyttyminen. 3. Kuljettajien koulutus Kaikille palvelun tuottamiseen sopimuskaudella osallistuville kuljettajille on annettava säännöllisesti taloudellisen ajon koulutusta tunnustetussa koulutuslaitoksessa. Näin pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta. Todentaminen: Palvelun tuottaja toimittaa luettelon palvelun tuottaneista kuljettajista ja heille myönnetyistä taloudellisen ajotavan koulutustodistuksista. 4. Voiteluöljyjen ja renkaiden hävittäminen Sopimuspuolella on sopimuskaudella käytössä määräykset, jotka koskevat käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja näiden jätejakeiden asianmukainen käsittely varmistetaan. Todentaminen: Sopimuspuolella on sopimuskaudella voimassa sopimus yhden tai useamman hyväksytyn jätehuoltoyrityksen kanssa, tai sopimuspuoli voi toimittaa näyttöä, että sillä on käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä viranomaiselle asianmukaiset tiedot, joilla osoitetaan ehdon täyttyminen. 2. Polttoaineenkulutusta koskevat tiedot Sopimuspuolen on toimitettava viranomaiselle tiedot, joista käy ilmi tietyllä ajanjaksolla palvelun tuottamiseen käytetyn polttoaineen (bensiinin, dieselin, biopolttoaineen, paineistetun maakaasun, sähkön) määrä. Sopimuspuolen on myös toteutettava toimenpiteet, joilla polttoaineenkulutusta ajan mittaan pienennetään, ja raportoitava niistä. Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä viranomaiselle asianmukaiset tiedot, joilla osoitetaan ehdon täyttyminen. 3. Kuljettajien koulutus Kaikille palvelun tuottamiseen sopimuskaudella osallistuville kuljettajille on annettava säännöllisesti taloudellisen ajon koulutusta tunnustetussa koulutuslaitoksessa. Näin pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta. Todentaminen: Palvelun tuottaja toimittaa luettelon palvelun tuottaneista kuljettajista ja heille myönnetyistä taloudellisen ajotavan koulutustodistuksista. 4. Voiteluöljyjen ja renkaiden hävittäminen Sopimuspuolella on sopimuskaudella käytössä määräykset, jotka koskevat käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden keräämistä ja hävittämistä siten, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja näiden jätejakeiden asianmukainen käsittely varmistetaan. Todentaminen: Sopimuspuolella on sopimuskaudella voimassa sopimus yhden tai useamman hyväksytyn jätehuoltoyrityksen kanssa, tai sopimuspuoli voi toimittaa näyttöä, että sillä on käytettyjen voiteluöljyjen ja renkaiden 25

26 keräämistä ja hävittämistä koskevat määräykset käytössä. keräämistä ja hävittämistä koskevat määräykset käytössä. 5. Pesupaikat Linja-autot on sopimuskaudella pestävä pesupaikassa, jossa on vähintään lietteen- ja öljynerotin. Todentaminen: Todistus, jonka mukaan käytetyssä pesupaikassa on lietteenja öljynerotin ennen jäteveden pääsyä yleiseen viemäriverkkoon tai jätevedenpuhdistamoon, tai omavalvontaohjelman ote. Selventävät huomautukset Pakokaasupäästöt: Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2007 EURO VI -standardeja koskevan ehdotuksen. Uudet päästörajat, jotka vastaavat tiukkuudeltaan US standardeja, tulisivat ehdotuksen mukaan voimaan vuosien 2013 ja 2014 aikana (lisätietoja: EURO V -standardit koskevat uusia tyyppihyväksyntöjä lokakuusta 2008 alkaen, ja niitä sovelletaan nykyisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntään lokakuusta 2009 alkaen. Sen jälkeen, kun uudet EURO-standardit hyväksytään, olisi viitattava niihin. Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien perusteella annettavien pisteiden olisi vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista pisteistä. Mikäli myöntämiskriteerinä on teknisissä eritelmissä esitettyjen vähimmäisvaatimusten ylittyminen, pisteitä annetaan suhteessa siihen, missä määrin vähimmäisvaatimukset ovat ylittyneet. Vaihtoehtoiset polttoaineet: Ajoneuvossa on muita kuin fossiilisia polttoaineita hyödyntävää käyttövoimatekniikkaa. Hybridijärjestelmät sisältyvät tähän. Jos mahdollista, vaihtoehtoiset polttoaineet olisi saatava uusiutuvista energialähteistä. Liikenteen uusiutuvia energialähteitä ovat uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö ja vety sekä biopolttoaineet. Uusiutuvia sähkön- ja vedyntuotannon lähteitä ovat muun muassa aurinko- ja tuulivoima, biomassa, vesivoima ja geoterminen energia. Katso lisätietoja EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen sähköä koskevasta tuotekohtaisesta ohjeesta. Biopolttoaineita ovat biodiesel, bioetanoli ja biokaasu. Biodieseliä valmistetaan muun muassa kasviöljyistä, palmuöljystä ja rapsiöljystä. Bioetanolia saadaan viljelykasveista, muun muassa sokeriruo osta ja maissista. Biokaasua muodostetaan biohajoavista raaka-aineista, kuten viemäri- ja yhdyskuntajätteestä ja kasvien osista. 26

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Kuljetus Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet

Kuljetus Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet Kuljetus Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet 1 Soveltamisala Julkishallinnon hankkimat ajoneuvotyypit vaihtelevat laajasti normaalikäyttöön soveltuvista ajoneuvoista (esimerkiksi

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa Ylitarkastaja Vesa Leino Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. MISSIO: Osana

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. EU:ssa on kuitenkin tehty sopimus, joka velvoittaa keskushallinnon

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Käyttötarkoitus Tämä ohje koskee muita kuin joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisia julkisen sektorin ostamia henkilökuljetuspalveluita, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 1030 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEK- NISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET - 89/491/ETY 38 1.1.1997 11. Dieselmoottorin 72/306/ETY 24 M, N savutus - 97/20/EY

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä

Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Talousvaliokunta Eleonoora Eilittä Hallituksen esitys laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta Talousvaliokunta 21.4.2017 Eleonoora Eilittä 1 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 2030 mennessä

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusi hankintadirektiivi Artikla 67 2 Hankintaviranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä tuotekohtaisessa ohjeessa esitetään yhteenveto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231 LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa 7.11.2011 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) Astui voimaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D040155/01

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D040155/01 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D040155/01

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/33/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/33/EY, 15.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 120/5 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3.

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3. Ympäristönäkökohdat tarjouskilpailuissa - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus KYSELY:

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet. Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari

Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet. Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari Tieliikennesektorin energia ja ilmastohaasteet Maria Rautavirta 18.11.2010 TransEco seminaari Tulevaisuuden taustalla isot tavoitteet Ilmastopäästöjen vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen Öljyriippuvuuden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta 9.2.2017 A8-0003/151 151 Johdanto osan 11 kappale (11) Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2014 SWD(2014) 32 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat SPECIMEN. 72 db 1222/2009 - C3

Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat SPECIMEN. 72 db 1222/2009 - C3 Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät Kuorma- ja linja-auton renkaat B B SPECIMEN 72 db 1222/2009 - C3 Yleistä Kokovalikoima EU:n rengasmerkintä-asetus Regulation (EY) N:o 1222/2009 Marraskuun 1. päivänä

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) Kuva: Tredea 20.4.2017 Nils-Olof Nylund Tutkimusprofessori

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

PARLAMENTTI JA NEUVOSTO SOPIVAT AUTOJEN PUHTAAMMISTA POLTTOAINEISTA JA UUSISTA PÄÄSTÖRAJOISTA

PARLAMENTTI JA NEUVOSTO SOPIVAT AUTOJEN PUHTAAMMISTA POLTTOAINEISTA JA UUSISTA PÄÄSTÖRAJOISTA Bryssel 29. kesäkuuta 1998 9924/98 (Presse 230) C/98/230 PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SOVITTELUKOMITEA AUTO-OIL -OHJELMA ON TOTEUTUMASSA! PARLAMENTTI JA NEUVOSTO SOPIVAT AUTOJEN PUHTAAMMISTA POLTTOAINEISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi

Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Infrastruktuuridirektiivin tilannekatsaus EU ja Suomi Komission tiedonanto ja direktiiviehdotus vaihtoehtoisista polttoaineista Sähköauton latauspalvelut Suomessa 14.2.2013 Tausta Eurooppa on liikkuvuudessaan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä

Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä Toivakan kunta, y-tunnus 0177201-0, pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.3.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot