Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Pienkiinteistöjen puutarhajätehuollon järjestelyt Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tonttien myynti- ja vuokrausehdot Verohuojennushakemus / Lunastussopimuksen muutos / Ervasti & Karhumaa Ky OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen Projekti / nuorten työpajatoiminta Lausunto Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Lausunnon antaminen lääninhallitukselle/ sivistyslautakunnan lausunto koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat OSAKK/OSAO Veturitien tilojen ostaminen Muhoksen kunnalle Valtionosuuden kohdentaminen kouluhankkeille / asian poistaminen asialistalta Talousarvion 2007 raami Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistämistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kunnanhallituksen seuraavan kokouksen ajankohta Kunnanjohtajan säästövapaan ajankohdan muutos PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 9 /2006 Sivu 209(29) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen lukion etäopetusluokka Jäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Varajäsenet: Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kalle Huusko, tekninen johtaja, :t , 141, 143, ; poistui klo Stina Mattila, hallinto- ja talousjohtaja, :t 134, , 140, 145; poistui klo Tuomas Lohi, lukion rehtori, 134; poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Jaukka ja Jari Kangastie. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 133 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen asialistalle ylimääräisenä asiana otetaan käsiteltäväksi - Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistymistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi - Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari ja - Kunnanviraston pitäminen suljettuna ja Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään asiakohdan Talousarvion 2007 raami jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 134 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aluksi lukion rehtori Tuomas Lohi esitteli remontoidun koulun tiloja. Merkittiin pöytäkirjaan, että Lohi poistui kokouksesta klo Tämän jälkeen kunnanhallitus kuuli teknistä johtajaa Kalle Huuskoa ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilaa valmistelemiensa asioiden osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Huusko poistui kokouksesta klo ja Mattila klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Oulujoen moninaiskäytön jatkosta käytyä neuvottelua, - kunnan ja Muhoksen seurakunnan edustajien tapaamista ja - kunnanhallituksen hyväksymään toimintakertomukseen tehtyjä tarkennuksia. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PIENKIINTEISTÖJEN PUUTARHAJÄTEHUOLLON JÄRJESTELYT Tekn.ltk 26 Muhoksen kunnan kaatopaikan käytössä ollessa on kiinteistöjen pihojen siivouksessa syntynyt puutarhajäte voitu viedä hävitettäväksi Muhoksen kunnan kaatopaikalle ilman jätteenkäsittelymaksua. Jätteenkäsittelyn päätyttyä kaatopaikalla ja jätehuollon siirryttyä Oulun Jätteelle ei Muhoksen kunnalla ole ollut mahdollisuuksia ottaa puutarhajätteitä veloituksetta vastaan. Oulun Jäte jakaa talouksiin jätehuolto-oppaan, jossa oleva kuponki mahdollistaa puutarhajätteiden viennin Ruskon kaatopaikalle ilman käsittelymaksua. Muhoksella puutarhajätteet voi viedä keskustan teollisuusalueella sijaitsevalle jäteasemalle ja jäteyrittäjä huolehtii niiden jatkokuljetuksesta. Kustannuksien kattamiseksi normaalista henkilöauton peräkärryllisestä puutarhajätettä yrittäjä on laskuttanut 5 /kuorma. Muhoksen Jätehuolto Oy on valmis jatkamaan puutarhajätteen vastaanottoa ja jätteen kuljettamista käsiteltäväksi nykyisellä taksalla. Tuula Salminen ja Terttu Laine ovat tehneet asiasta valtuustoaloitteen, jossa esitetään ilmaiskupongin käyttämismahdollisuuden selvittämistä myös Muhoksen Jäte-huolto Oy:n keräyspisteessä. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja velvoittanut teknisen lautakunnan selvittämään asian mennessä. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puutarhajätteelle nykyinen vastaanottojärjestely on toimiva ja sen muuttaminen ei ole tarpeen. Jätehuollon tasapuolisuuden ja palvelutason parantamiseksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Muhoksen kunta mahdollistaa pienkiinteistöjen puutarhajätteiden viennin Muhoksen jäteasemalle jätehuoltooppaassa olevaa kuponkia vastaan veloituksetta. Tämä edellyttää, että Muhoksen kunta maksaa jäteyrittäjälle 5 /kuponki jätteen vastaanotto- ja kuljetuskustannuksista. Kulut esitetään katettavaksi jätehuollon käyttömenoista. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 135 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

7 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KORTTELEIDEN 40 JA 59 TONTTIEN MYYNTI- JA VUOKRAUSEHDOT Tekn.ltk 27 Päivärinteen asemakaavan muutos kortteleiden ja osalla on saavuttanut lainvoiman. Kunta omistaa alueelta korttelit 40 ja 59 eli yhteensä 4 tonttia. Tonttien myynti- ja vuokrausehdot on määrittämättä. Päivärinteellä kyseisten tonttien lähimmät rakennuspaikat on myyty tai vuokrattu ja hinta on ollut 15 /m 2. Kunnan omistamien tonttien luovutusperiaatteista päättää kunnanvaltuusto. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tontit myydään yleisen tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Pohjahinnaksi tonteille määritetään 15 /m 2. Tonttien varaamisessa ja myynnissä noudatetaan valtuuston aiemmin vahvistamia tontin luovuttamista koskevia periaatteita. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 136 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanhallitus VEROHUOJENNUSHAKEMUS Asiakohta (hakemus, liitteet, selostusteksti) on laki viranomaistoiminnan julkisuudesta ja 25 mon perusteella pidettävä salassa päätöstä lukuun ottamatta. Khall 137

10 Kunnanhallitus LUNASTUSSOPIMUKSEN MUUTOS / ERVASTI & KARHUMAA KY Khall 138 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Ervasti & Karhumaa Ky hakee lunastussopimuksen muuttamista. Asiasta on keskusteltu: Ervasti Viljo ja kunnanjohtaja Ervasti & Karhumaa hakee vuosille pääoman lyhennysvapaata. Ajanjaksolta maksetaan sopimuksen mukainen korko ja lainan takaisinmaksuaika säilyisi ennallaan. Muutoksesta aiheutuvaa yliaikakorkoa ei maksettaisi. Valtuusto on / 55 kertaalleen myöntänyt sopimusehtojen muutoksen (siirron pääoman lyhennykselle). Ervasti & Karhumaa Ky:n kanssa on useampaan otteeseen tehty maksusopimuksia ja muita muutoksia. Aikaisemman sopimuksen mukaan Ervasti & Karhumaa Ky:n velan lyhennys alkaa tammikuussa Yritys on lyhentänyt pääomaa vuoden 2006 aikana 4 kuukautta (n korot / kk). Loppuvuoden lyhennykset ja korot on laskutettu hallinto- ja talousjohtaja päätöksen / 12 mukaisesti. Pääoma on yhteensä HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnan ja Ervasti & Karhumaa Ky:n sopimuksen mukainen korko on matalampi kuin kunnan omasta velasta maksettava keskikorko tällä hetkellä. Ervasti & Karhumaalle myönnetään lykkäystä pääoman maksuun ja tarkistetaan korko vähintään kunnan omien velkojen korkotasolle. Mikäli takaisinmaksua siirretään on Ervasti & Karhumaa Ky:lle tehtävä hyvityslasku Alkuvuoden jo maksettuja eriä ei palauteta. Pääoman takaisinmaksuaika on aikaisemman päätöksen mukainen. Lyhennyserän suuruus on lukien n korot / kuukausi. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että pääoman korkoperustetta ei muuteta vaan pidetään alkuperäisen lunastussopimuksen mukaisena. Kunnanhallitus muuttaa Ervasti & Karhumaan lunastussopimusta vuosien 2006 ja 2007 osalta siten, että ko. vuosien lunastuserät siirtyvät maksettavaksi lukien lunastusajan loppuun saakka. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa.

11 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus OSAKK:N PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Khall 73 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) johtaja Kari Juntunen ja hallintojohtaja Timo Lehto ovat lähettäneet kuntayhtymän nykyisille jäsenkunnille sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään OSAKK:n perussopimuksen uudistamista. Perussopimuksen uudistamista on alun perin valmisteltu Oulun kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä, joka on tehnyt ehdotuksensa Tämän jatkona olleissa omistajakuntien neuvotteluissa on päädytty mm. seuraaviin ratkaisuihin: - kehitetty yhtymäkokousmalli - ylimpänä päättävänä toimielimenä yhtymäkokous ja yhtymäkokousedustajat nelivuotiskaudeksi. Lisäksi yhtymäkokoukselle puheenjohtajisto. - uusiksi jäsenkunniksi voidaan ottaa Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä - perussopimuksen valmistelu kuntayhtymälle. - Omistajakuntien ohjeistuksen pohjalta on valmistelua jatkettu OSAKK:ssa virkamiestyönä. Kuntayhtymän johtajan johdolla on Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien edustajien kanssa on neuvoteltu jäsenyyteen liittyvistä seikoista (mm. omistusosuudet, äänivalta). Jäsenkuntien sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallitusten nimeämät edustajat ovat hyväksyneet jäsenkunnille esitettäväksi perussopimusluonnoksen, joka tulisi voimaan Jäsenkuntien kunnanhallituksille esitetään seuraavaa: a. jäsenkuntien mukaan lukien Oulainen, Raahe, Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä kunnanvaltuustot hyväksyvät liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. Kuntien kunnanvaltuustot päättävät ja sopivat jäsenkuntien, mukaan lukien Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä sekä Oulaisten ja Raahen asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. c. Tarvittavat perussopimusta koskevat neuvottelut käydään Oulun kaupunginhallituksen kutsumana.

13 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Esityksen mukaan myös kuntayhtymän nimi muuttuisi, siihen tulisi jäseniksi kolme uutta kuntaa (Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä) ja Muhoksen kunnan pääomaosuus laskisi ,73 euroon (nykyinen ,02 euroa). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy tehdyn esityksen ja esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto 8 Kunnanhallitus esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus (Liite :ään 8)

14 Kunnanhallitus Khall 139 Valtuuston käsittelyn jälkeen OSAKK:n sopimusta on tarkistettu 2 ja 4 osalta siten, että Raahen ja Oulaisten kaupunkien asemaa ja äänioikeutta on täsmennetty. Muilta osin perussopimus on valtuuston hyväksymässä muodossa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle OSAKK:n perussopimuksen uudistamista liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

15 Kunnanhallitus PROJEKTI / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA Khall 140 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Oulun lääninhallitus on päätöksessään OLH /Op-624 myöntänyt Muhoksen kunnalle nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen. Nuorten työpajatoiminnan kehittämismäärärahoista tuetaan työpajatoiminnan vakinaistamista edistävää toimintaa ja pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. Seuraavat painopisteet: nuorten työpajatoiminnan yhteistyöverkon rakentamista nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttamista osaksi kunnan tai seutukunnan nuorille suunnattuja palveluja. nuorten omien elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemista nuorisotyön yksilöllisten menetelmien sekä ryhmäytymis- ja ryhmän ohjausmenetelmien kehittämistä ja mallintamista. toiminta, jossa nuorten työpajat ovat toimintakeskuksina ja Avarttiohjelman toteuttajina ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä osana työpajatoimintaa Toimivan verkoston luomisessa mahdollistetaan että omaa pajatoimintaa ei tarvitse rakentaa. Hankkeen tarkoituksena on myös aktivoida nuoria pitkäaikaistyöttömiä ja lisäksi tehdä tiivistä yhteistyötä työnsuunnittelijan kanssa. Hankkeen määrärahoilla tullaan palkkaamaan määräaikainen projektityöntekijä. Hankkeen toteuttamiseen noudatetaan Muhoksen kunnan hallintosäännön VI luku Projektiohjeet HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Avustus on määräaikainen ja käytettävä vuoden 2006 aikana. Projektin käynnistämisestä päättää hallitus. Projektipäällikkönä toimii hallinto- ja talousjohtaja. Ohjausryhmän kokoaa Sosiaali- ja terveystoimen ja hallinto- ja talousjohtaja. Hankkeelle avataan kunnanhallituksen alle oma kustannuspaikka sekä lisäys vuoden 2006 talousarvioon. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Khall 141 Tekninen johtaja Kalle Huusko (puhelin ): Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää Muhoksen kunnan lausuntoa laadittavana olevasta maakuntakaavasta. Lausunto pyydetään mennessä. Maakuntakaava ehdotus käsittää koko Kainuun maakunnan alueen ja se tulee valmistuttuaan kumoamaan voimassa olevan Kainuun 3. seutukaavan. Kaava- alue rajoittuu Muhoksen kuntaan Rokuan alueella ja kaavan sisältö on linjassa siellä laadittavana olevan yhteisen yleiskaavan periaatteiden kanssa. Maakuntakaavassa on huomioitu Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke osana laajempaa, valtakunnallisesti tärkeää kehittämisvyöhykettä. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Pyydettynä lausuntona Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että Muhoksen kunnalla ei ole huomautettavaa laadittavana olevasta Kainuun maakuntakaavasta. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri _

17 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LÄÄNINHALLITUKSELLE/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISKÄYTÄNTEISTÄ MUHOKSEN KUN- NASSA Sivistysltk 43 Oulun lääninhallitus on päivätyllä kirjeellään toimittanut kuntaan lausuntopyynnön Leena ja Reijo Raappanan kantelukirjoituksesta, joka koskee heidän lastensa koulukyytien järjestämistä Muhoksen kunnassa ja virkamiehen antamia katteettomia lupauksia. Muhoksen kunnanhallitusta on pyydetty - antamaan oma lausuntonsa ja selvityksensä kantelussa esitetyistä asioista (mm. lain kunnallisesta viranhaltijasta ( 304/ ) 17 näkökulmasta), - hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa, - hankkimaan opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalalta selvityksen kantelussa esitettyihin asioihin, - hankkimaan Pasi Kukkolan selvityksen kantelussa esitettyihin häntä koskeviin asioihin, - liittämään mukaan muut tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat. Sivistyslautakuntaa koskee siten lausuntopyyntö lähinnä koulukuljetusten yleisten järjestämisperiaatteiden ja niiden soveltamisen osalta. VS. OPETUSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Muhoksen kunnan sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen kautta Oulun Lääninhallitukselle koulukuljetuksien järjestämiskäytänteistä seuraavansisältöisen lausunnon: Muhoksen kunnan hallintosäännön ( ja sitä ennen sivistyslautakunnan johtosäännön) mukaan opetustoimenjohtajan erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluu koulumatkaedusta päättäminen, harkinnanvaraiset tapaukset lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Lautakunnan hyväksymillä ohjeilla tarkoitetaan Koulukuljetusten järjestämisperiaatteita, joita sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksissaan seuraavasti: Muhoksen kunta/sivistyslautakunta / 151; / 4; / , , 145, , , 143

18 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Viimeisen vuoden aikana koulukuljetusten järjestämisperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Lautakunnan tietojen mukaan periaatteita on yleisesti ottaen sovellettu tiukasti esimerkiksi bussilippuja jaettaessa sekä sivistys-lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tehdessä päätöksiään koulumatkaedusta esimerkiksi, kun oppilaalle on annettu lupa käydä muuta kuin lähikoulua, kun oppilas on muuttanut kuntaan tai kunnassa kesken lukuvuoden tai kun oppilaalle on lausunnolla perustellusta syystä annettu kunnan kustantama etuus käyttää koulumatkoihin taksia. Kyseiset periaatteet ovat seuraavan sisältöiset: KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 1. Kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Peruskoulun esikoululaisille järjestetään kuljetus, jos koulumatka ylittää 2 km ja 1-3 -luokkien oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km. Esikoululaisten kuljetus koulusta perhepäivähoitopaikkaan järjestetään jos päivähoitoa tarvitsevaa esioppilasta ei ole voitu sijoittaa päiväkotiin. Koulumatkaetu ei koske kodin ja perhepäivähoitopaikan välisiä matkoja. Oppilaasta johtuvasta erityisestä syystä voidaan järjestää kuljetus, vaikka koulumatka on alle 3/5 km. Päätös edellyttää lääkärintodistusta. Koulun vaihdon yhteydessä noudatetaan seuraavia periaatteita: - jos oppilaan lähikoulualue muuttuu kesken lukuvuoden, myönnetään hänelle lupa käydä aloittamassaan koulussa ja koulukuljetus uudesta asuin-paikasta noudattaen em. km-rajoituksia meneillään olevan lukuvuoden loppuun saakka - kun oppilas hakee toissijaiseen kouluun ja saa luvan, noudatetaan normaaleja koulukuljetusperiaatteita, mutta jos koulumatka toissijaisen kouluun on pitempi kuin lähikouluun, joutuvat huoltajat kustantamaan koulumatkakulujen erotuksen - mikäli muhoslainen oppilas haluaa käydä peruskoulunsa naapurikunnan koulussa, ml. Steinerkoulu tai kansainvälinen koulu, ei matkakuluja korvata - naapurikunnasta Muhokselle kouluun otettavien peruskoululaisten koulumatkat maksetaan, mikäli kunta saa myös oppilaskohtaisen valtionosuuden. Mikäli huoltajilla on sopimus yhteishuollosta ja he asuvat eri osoitteissa voidaan oppilaalle myöntää kuljetus molempien vanhempien kotoa noudattaen em. km-rajoja. Etuus voidaan myöntää koskemaan toisen kunnan alueella asuvaa vanhempaa enintään koulun ja kunnan rajan väliselle matkaosuudelle. 2. Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin/asunnon pihalta koulun pihalle. Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua ja rakennuskaavatietä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

19 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Peruskoulun 1-6 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 2,5 tuntia. Peruskoulun 7-9 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 3 tuntia 4. Myönnettäessä kuljetuksia tiestön vaarallisuuden perusteella, käytetään arviointiperusteena ns. Koululiitu-menetelmää ja viimeisintä päivitettyä Tiehallinnon rekisteriaineistoa. Kuljetukseen oikeuttavat raja-arvot määritellään seuraavasti. Luokka-aste Koulukuljetukseen oikeuttava turvaluku Ei rajoitusta Tien ylitys turvataan VT 22:n osuudella 0-2-luokkalaisten osalta ja VT 22:n ylittäminen Tyrnäväntien risteyksen alueella kaikille 0-6-luokkalaisille. 5. Sekä busseilla että takseilla järjestetyt koulukuljetukset ovat kaikille avoimia. Jos autossa on tilaa, siinä voivat matkustaa sellaisetkin oppilaat, joille kunta ei ole velvollinen kuljetusta järjestämään. Sekä koulubusseissa että koulutakseissa peritään oppilaalta normaalin bussitaksan mukaan määräytyvä maksu. Itse maksavat oppilaat otetaan taksin kyytiin nousujärjestyksessä. Lipputulot tuloutetaan kunnalle vähentämällä ne laskutuksen yhteydessä. Jos itse maksavien oppilaiden määrä aiheuttaa taksimatkan hintaan korotuksen taksa-asteikon tai toisen auton käyttämisen johdosta, peritään lisäkustannus oppilailta. 6. Huoltajalle voidaan maksaa enintään KVTES:n mukainen kilometrikorvaus hänen kuljettaessaan omia lapsiaan. Näitä järjestelyjä pyritään edistämään, milloin ne ovat kunnalle edullisia ja oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisia. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta hyväksyi vs. opetustoimenjohtajan esityksen yksimielisesti. Khall 142 Rehtori Pasi Kukkolan vastine on esityslistan oheismateriaalina. Opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala vastine toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen.

20 Kunnanhallitus KJ:N EHDOTUS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalan päivätty vastine oli jaettu kunnanhallituksen jäsenille ennen kokouksen alkua. Asian käsittelyn alkaessa kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus esittää lääninhallitukselle, että tehty kantelu aiheettomana hylätään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

21 Kunnanhallitus OSAKK/OSAO VETURITIEN TILOJEN OSTAMINEN MUHOKSEN KUNNALLE Khall 143 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): OSAKK:n hallitus on käsitellyt omistamiensa Veturitien kiinteistön myymistä Muhoksen kunnalle pitämässään kokouksessa. Päätöksen mukaan OSAKK on valmis myymään Veuritien kiinteistön Muhoksen kunnalle euron hintaan. Esityslistan liitteenä ote ko. päätöksestä. Kiinteistön omistus siirtyisi Muhoksen kunnalle vuoden 2008 aikana, jolloin OSAKK/OSAO:lle valmistuu uudet tilat Koivikon alueelle. Kuluvan vuoden aikana on mahdollista saada esisopimuksella Muhoksen kunnan käyttöön osa tiloista, joita OSAKK/OSAO ei tarvitse. Muhoksen valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Osakk:n tiloista tehdään tarkemmat käyttösuunnitelmat ja päätetään siitä ostetaanko koulu vai ei. Tämän jälkeen päätetään Kirkonkylän koulun tilatarpeiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen tekemän valtuuston täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, Oulujoki-opisto sekä ruokahuolto selvittävät alustavat tilojen käyttötarpeet omilta sektoreiltaan. Selvitystyö on vielä kesken ja yksityiskohtaiset huonetilaohjelmat saadaan myöhemmin Saatujen selvitysten pohjalta Veturitien kiinteistön tilojen hankinnalle perusteena voi jo ennen yksityiskohtaisempaa suunnittelua todeta kirkonkylän alakoulun kasvava tilatarve ( noin 6 opetusryhmää jo vuoden 2008 alkuun mennessä ), keskuskeittiön mahdollisuudet, puutyön opetuksen keskittäminen yläkoulun ja kirkonkylän alakoulun osalta sekä kanaslaisopiston ja liikunnan tarvitsemat lisätilat. Lisäksi hankintaan sisältyy merkittävä maa-alue keskeiseltä paikalta Muhoksen taajamaa ja tonttiin kohdistuvat sähkö- vesihuolto ja kaukolämpöliittymät. Osakk:sta saadun tiedon mukaan valtionosuuden palauttamistarvetta ei ole vuoden 2010 jälkeen, jolloin on kulunut 15 vuotta tilojen valtionosuuspäätöksestä. Valtionosuuden ulkopuolelle jäävät tilat voidaan ottaa käyttöön muuhunkin kuin valtionosuutta oikeuttavaan toimintaan tekemällä siirtoesitys jäljellä olevasta valtionosuudesta johonkin muuhun koulukohteeseen. Yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kokouksessa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta ostaa OSAKK:lta Veturitien kiinteistön kokonaisuudessaan vuonna 2008, jolloin tilat vapautuvat OSAKK/OSAO:n käytöstä. Kauppahinta on Määräraha kiinteistön hankintaan varataan vuoden 2008 talousarvioon. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään hankintaa koskevan esisopimuksen OSAKK:n kanssa. Esisopimuksessa huomioidaan kirkonkylän alakoulun käyttöön jo kuluvana vuonna peruskorjattavat tilat tällä hetkellä käyttökiellossa olevista tiloista. Loppuosa kiinteistöstä siirtyy kunnan omistukseen vuonna 2008.

22 Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kirjallisen valtuuston kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Huusko selosti mm. tilojen mahdollisesta käyttötarkoituksesta saatuja kannanottoja. Keskustelun asiasta alettua Esko Jaukka toivoi, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä saataisiin kirjallisena ja tämän vuoksi esitti, että asian käsittelyä siirretään. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä, jonka jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavien puheenvuorojen on keskityttävä asian käsittelyn siirtämiseen. Jari Kangastie esitti neuvottelutauon pitämistä ja puheenjohtajan kysyttyä kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutauon tauko klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielisesti siirron kannalla. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyn siirron. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että asia tulee tuoda siten kunnanhallituksen käsittelyyn, että asia saadaan valtuuston kesäkuun kokoukseen päätettäväksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot