Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Pienkiinteistöjen puutarhajätehuollon järjestelyt Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tonttien myynti- ja vuokrausehdot Verohuojennushakemus / Lunastussopimuksen muutos / Ervasti & Karhumaa Ky OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen Projekti / nuorten työpajatoiminta Lausunto Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Lausunnon antaminen lääninhallitukselle/ sivistyslautakunnan lausunto koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat OSAKK/OSAO Veturitien tilojen ostaminen Muhoksen kunnalle Valtionosuuden kohdentaminen kouluhankkeille / asian poistaminen asialistalta Talousarvion 2007 raami Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistämistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kunnanhallituksen seuraavan kokouksen ajankohta Kunnanjohtajan säästövapaan ajankohdan muutos PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 9 /2006 Sivu 209(29) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen lukion etäopetusluokka Jäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Varajäsenet: Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kalle Huusko, tekninen johtaja, :t , 141, 143, ; poistui klo Stina Mattila, hallinto- ja talousjohtaja, :t 134, , 140, 145; poistui klo Tuomas Lohi, lukion rehtori, 134; poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Jaukka ja Jari Kangastie. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 133 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen asialistalle ylimääräisenä asiana otetaan käsiteltäväksi - Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistymistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi - Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari ja - Kunnanviraston pitäminen suljettuna ja Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään asiakohdan Talousarvion 2007 raami jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 134 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aluksi lukion rehtori Tuomas Lohi esitteli remontoidun koulun tiloja. Merkittiin pöytäkirjaan, että Lohi poistui kokouksesta klo Tämän jälkeen kunnanhallitus kuuli teknistä johtajaa Kalle Huuskoa ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilaa valmistelemiensa asioiden osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Huusko poistui kokouksesta klo ja Mattila klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Oulujoen moninaiskäytön jatkosta käytyä neuvottelua, - kunnan ja Muhoksen seurakunnan edustajien tapaamista ja - kunnanhallituksen hyväksymään toimintakertomukseen tehtyjä tarkennuksia. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PIENKIINTEISTÖJEN PUUTARHAJÄTEHUOLLON JÄRJESTELYT Tekn.ltk 26 Muhoksen kunnan kaatopaikan käytössä ollessa on kiinteistöjen pihojen siivouksessa syntynyt puutarhajäte voitu viedä hävitettäväksi Muhoksen kunnan kaatopaikalle ilman jätteenkäsittelymaksua. Jätteenkäsittelyn päätyttyä kaatopaikalla ja jätehuollon siirryttyä Oulun Jätteelle ei Muhoksen kunnalla ole ollut mahdollisuuksia ottaa puutarhajätteitä veloituksetta vastaan. Oulun Jäte jakaa talouksiin jätehuolto-oppaan, jossa oleva kuponki mahdollistaa puutarhajätteiden viennin Ruskon kaatopaikalle ilman käsittelymaksua. Muhoksella puutarhajätteet voi viedä keskustan teollisuusalueella sijaitsevalle jäteasemalle ja jäteyrittäjä huolehtii niiden jatkokuljetuksesta. Kustannuksien kattamiseksi normaalista henkilöauton peräkärryllisestä puutarhajätettä yrittäjä on laskuttanut 5 /kuorma. Muhoksen Jätehuolto Oy on valmis jatkamaan puutarhajätteen vastaanottoa ja jätteen kuljettamista käsiteltäväksi nykyisellä taksalla. Tuula Salminen ja Terttu Laine ovat tehneet asiasta valtuustoaloitteen, jossa esitetään ilmaiskupongin käyttämismahdollisuuden selvittämistä myös Muhoksen Jäte-huolto Oy:n keräyspisteessä. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja velvoittanut teknisen lautakunnan selvittämään asian mennessä. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puutarhajätteelle nykyinen vastaanottojärjestely on toimiva ja sen muuttaminen ei ole tarpeen. Jätehuollon tasapuolisuuden ja palvelutason parantamiseksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Muhoksen kunta mahdollistaa pienkiinteistöjen puutarhajätteiden viennin Muhoksen jäteasemalle jätehuoltooppaassa olevaa kuponkia vastaan veloituksetta. Tämä edellyttää, että Muhoksen kunta maksaa jäteyrittäjälle 5 /kuponki jätteen vastaanotto- ja kuljetuskustannuksista. Kulut esitetään katettavaksi jätehuollon käyttömenoista. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 135 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

7 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KORTTELEIDEN 40 JA 59 TONTTIEN MYYNTI- JA VUOKRAUSEHDOT Tekn.ltk 27 Päivärinteen asemakaavan muutos kortteleiden ja osalla on saavuttanut lainvoiman. Kunta omistaa alueelta korttelit 40 ja 59 eli yhteensä 4 tonttia. Tonttien myynti- ja vuokrausehdot on määrittämättä. Päivärinteellä kyseisten tonttien lähimmät rakennuspaikat on myyty tai vuokrattu ja hinta on ollut 15 /m 2. Kunnan omistamien tonttien luovutusperiaatteista päättää kunnanvaltuusto. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tontit myydään yleisen tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Pohjahinnaksi tonteille määritetään 15 /m 2. Tonttien varaamisessa ja myynnissä noudatetaan valtuuston aiemmin vahvistamia tontin luovuttamista koskevia periaatteita. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 136 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanhallitus VEROHUOJENNUSHAKEMUS Asiakohta (hakemus, liitteet, selostusteksti) on laki viranomaistoiminnan julkisuudesta ja 25 mon perusteella pidettävä salassa päätöstä lukuun ottamatta. Khall 137

10 Kunnanhallitus LUNASTUSSOPIMUKSEN MUUTOS / ERVASTI & KARHUMAA KY Khall 138 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Ervasti & Karhumaa Ky hakee lunastussopimuksen muuttamista. Asiasta on keskusteltu: Ervasti Viljo ja kunnanjohtaja Ervasti & Karhumaa hakee vuosille pääoman lyhennysvapaata. Ajanjaksolta maksetaan sopimuksen mukainen korko ja lainan takaisinmaksuaika säilyisi ennallaan. Muutoksesta aiheutuvaa yliaikakorkoa ei maksettaisi. Valtuusto on / 55 kertaalleen myöntänyt sopimusehtojen muutoksen (siirron pääoman lyhennykselle). Ervasti & Karhumaa Ky:n kanssa on useampaan otteeseen tehty maksusopimuksia ja muita muutoksia. Aikaisemman sopimuksen mukaan Ervasti & Karhumaa Ky:n velan lyhennys alkaa tammikuussa Yritys on lyhentänyt pääomaa vuoden 2006 aikana 4 kuukautta (n korot / kk). Loppuvuoden lyhennykset ja korot on laskutettu hallinto- ja talousjohtaja päätöksen / 12 mukaisesti. Pääoma on yhteensä HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnan ja Ervasti & Karhumaa Ky:n sopimuksen mukainen korko on matalampi kuin kunnan omasta velasta maksettava keskikorko tällä hetkellä. Ervasti & Karhumaalle myönnetään lykkäystä pääoman maksuun ja tarkistetaan korko vähintään kunnan omien velkojen korkotasolle. Mikäli takaisinmaksua siirretään on Ervasti & Karhumaa Ky:lle tehtävä hyvityslasku Alkuvuoden jo maksettuja eriä ei palauteta. Pääoman takaisinmaksuaika on aikaisemman päätöksen mukainen. Lyhennyserän suuruus on lukien n korot / kuukausi. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että pääoman korkoperustetta ei muuteta vaan pidetään alkuperäisen lunastussopimuksen mukaisena. Kunnanhallitus muuttaa Ervasti & Karhumaan lunastussopimusta vuosien 2006 ja 2007 osalta siten, että ko. vuosien lunastuserät siirtyvät maksettavaksi lukien lunastusajan loppuun saakka. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa.

11 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus OSAKK:N PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Khall 73 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) johtaja Kari Juntunen ja hallintojohtaja Timo Lehto ovat lähettäneet kuntayhtymän nykyisille jäsenkunnille sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään OSAKK:n perussopimuksen uudistamista. Perussopimuksen uudistamista on alun perin valmisteltu Oulun kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä, joka on tehnyt ehdotuksensa Tämän jatkona olleissa omistajakuntien neuvotteluissa on päädytty mm. seuraaviin ratkaisuihin: - kehitetty yhtymäkokousmalli - ylimpänä päättävänä toimielimenä yhtymäkokous ja yhtymäkokousedustajat nelivuotiskaudeksi. Lisäksi yhtymäkokoukselle puheenjohtajisto. - uusiksi jäsenkunniksi voidaan ottaa Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä - perussopimuksen valmistelu kuntayhtymälle. - Omistajakuntien ohjeistuksen pohjalta on valmistelua jatkettu OSAKK:ssa virkamiestyönä. Kuntayhtymän johtajan johdolla on Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien edustajien kanssa on neuvoteltu jäsenyyteen liittyvistä seikoista (mm. omistusosuudet, äänivalta). Jäsenkuntien sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallitusten nimeämät edustajat ovat hyväksyneet jäsenkunnille esitettäväksi perussopimusluonnoksen, joka tulisi voimaan Jäsenkuntien kunnanhallituksille esitetään seuraavaa: a. jäsenkuntien mukaan lukien Oulainen, Raahe, Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä kunnanvaltuustot hyväksyvät liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. Kuntien kunnanvaltuustot päättävät ja sopivat jäsenkuntien, mukaan lukien Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä sekä Oulaisten ja Raahen asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. c. Tarvittavat perussopimusta koskevat neuvottelut käydään Oulun kaupunginhallituksen kutsumana.

13 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Esityksen mukaan myös kuntayhtymän nimi muuttuisi, siihen tulisi jäseniksi kolme uutta kuntaa (Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä) ja Muhoksen kunnan pääomaosuus laskisi ,73 euroon (nykyinen ,02 euroa). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy tehdyn esityksen ja esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto 8 Kunnanhallitus esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus (Liite :ään 8)

14 Kunnanhallitus Khall 139 Valtuuston käsittelyn jälkeen OSAKK:n sopimusta on tarkistettu 2 ja 4 osalta siten, että Raahen ja Oulaisten kaupunkien asemaa ja äänioikeutta on täsmennetty. Muilta osin perussopimus on valtuuston hyväksymässä muodossa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle OSAKK:n perussopimuksen uudistamista liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

15 Kunnanhallitus PROJEKTI / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA Khall 140 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Oulun lääninhallitus on päätöksessään OLH /Op-624 myöntänyt Muhoksen kunnalle nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen. Nuorten työpajatoiminnan kehittämismäärärahoista tuetaan työpajatoiminnan vakinaistamista edistävää toimintaa ja pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. Seuraavat painopisteet: nuorten työpajatoiminnan yhteistyöverkon rakentamista nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttamista osaksi kunnan tai seutukunnan nuorille suunnattuja palveluja. nuorten omien elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemista nuorisotyön yksilöllisten menetelmien sekä ryhmäytymis- ja ryhmän ohjausmenetelmien kehittämistä ja mallintamista. toiminta, jossa nuorten työpajat ovat toimintakeskuksina ja Avarttiohjelman toteuttajina ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä osana työpajatoimintaa Toimivan verkoston luomisessa mahdollistetaan että omaa pajatoimintaa ei tarvitse rakentaa. Hankkeen tarkoituksena on myös aktivoida nuoria pitkäaikaistyöttömiä ja lisäksi tehdä tiivistä yhteistyötä työnsuunnittelijan kanssa. Hankkeen määrärahoilla tullaan palkkaamaan määräaikainen projektityöntekijä. Hankkeen toteuttamiseen noudatetaan Muhoksen kunnan hallintosäännön VI luku Projektiohjeet HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Avustus on määräaikainen ja käytettävä vuoden 2006 aikana. Projektin käynnistämisestä päättää hallitus. Projektipäällikkönä toimii hallinto- ja talousjohtaja. Ohjausryhmän kokoaa Sosiaali- ja terveystoimen ja hallinto- ja talousjohtaja. Hankkeelle avataan kunnanhallituksen alle oma kustannuspaikka sekä lisäys vuoden 2006 talousarvioon. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Khall 141 Tekninen johtaja Kalle Huusko (puhelin ): Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää Muhoksen kunnan lausuntoa laadittavana olevasta maakuntakaavasta. Lausunto pyydetään mennessä. Maakuntakaava ehdotus käsittää koko Kainuun maakunnan alueen ja se tulee valmistuttuaan kumoamaan voimassa olevan Kainuun 3. seutukaavan. Kaava- alue rajoittuu Muhoksen kuntaan Rokuan alueella ja kaavan sisältö on linjassa siellä laadittavana olevan yhteisen yleiskaavan periaatteiden kanssa. Maakuntakaavassa on huomioitu Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke osana laajempaa, valtakunnallisesti tärkeää kehittämisvyöhykettä. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Pyydettynä lausuntona Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että Muhoksen kunnalla ei ole huomautettavaa laadittavana olevasta Kainuun maakuntakaavasta. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri _

17 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LÄÄNINHALLITUKSELLE/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISKÄYTÄNTEISTÄ MUHOKSEN KUN- NASSA Sivistysltk 43 Oulun lääninhallitus on päivätyllä kirjeellään toimittanut kuntaan lausuntopyynnön Leena ja Reijo Raappanan kantelukirjoituksesta, joka koskee heidän lastensa koulukyytien järjestämistä Muhoksen kunnassa ja virkamiehen antamia katteettomia lupauksia. Muhoksen kunnanhallitusta on pyydetty - antamaan oma lausuntonsa ja selvityksensä kantelussa esitetyistä asioista (mm. lain kunnallisesta viranhaltijasta ( 304/ ) 17 näkökulmasta), - hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa, - hankkimaan opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalalta selvityksen kantelussa esitettyihin asioihin, - hankkimaan Pasi Kukkolan selvityksen kantelussa esitettyihin häntä koskeviin asioihin, - liittämään mukaan muut tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat. Sivistyslautakuntaa koskee siten lausuntopyyntö lähinnä koulukuljetusten yleisten järjestämisperiaatteiden ja niiden soveltamisen osalta. VS. OPETUSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Muhoksen kunnan sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen kautta Oulun Lääninhallitukselle koulukuljetuksien järjestämiskäytänteistä seuraavansisältöisen lausunnon: Muhoksen kunnan hallintosäännön ( ja sitä ennen sivistyslautakunnan johtosäännön) mukaan opetustoimenjohtajan erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluu koulumatkaedusta päättäminen, harkinnanvaraiset tapaukset lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Lautakunnan hyväksymillä ohjeilla tarkoitetaan Koulukuljetusten järjestämisperiaatteita, joita sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksissaan seuraavasti: Muhoksen kunta/sivistyslautakunta / 151; / 4; / , , 145, , , 143

18 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Viimeisen vuoden aikana koulukuljetusten järjestämisperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Lautakunnan tietojen mukaan periaatteita on yleisesti ottaen sovellettu tiukasti esimerkiksi bussilippuja jaettaessa sekä sivistys-lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tehdessä päätöksiään koulumatkaedusta esimerkiksi, kun oppilaalle on annettu lupa käydä muuta kuin lähikoulua, kun oppilas on muuttanut kuntaan tai kunnassa kesken lukuvuoden tai kun oppilaalle on lausunnolla perustellusta syystä annettu kunnan kustantama etuus käyttää koulumatkoihin taksia. Kyseiset periaatteet ovat seuraavan sisältöiset: KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 1. Kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Peruskoulun esikoululaisille järjestetään kuljetus, jos koulumatka ylittää 2 km ja 1-3 -luokkien oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km. Esikoululaisten kuljetus koulusta perhepäivähoitopaikkaan järjestetään jos päivähoitoa tarvitsevaa esioppilasta ei ole voitu sijoittaa päiväkotiin. Koulumatkaetu ei koske kodin ja perhepäivähoitopaikan välisiä matkoja. Oppilaasta johtuvasta erityisestä syystä voidaan järjestää kuljetus, vaikka koulumatka on alle 3/5 km. Päätös edellyttää lääkärintodistusta. Koulun vaihdon yhteydessä noudatetaan seuraavia periaatteita: - jos oppilaan lähikoulualue muuttuu kesken lukuvuoden, myönnetään hänelle lupa käydä aloittamassaan koulussa ja koulukuljetus uudesta asuin-paikasta noudattaen em. km-rajoituksia meneillään olevan lukuvuoden loppuun saakka - kun oppilas hakee toissijaiseen kouluun ja saa luvan, noudatetaan normaaleja koulukuljetusperiaatteita, mutta jos koulumatka toissijaisen kouluun on pitempi kuin lähikouluun, joutuvat huoltajat kustantamaan koulumatkakulujen erotuksen - mikäli muhoslainen oppilas haluaa käydä peruskoulunsa naapurikunnan koulussa, ml. Steinerkoulu tai kansainvälinen koulu, ei matkakuluja korvata - naapurikunnasta Muhokselle kouluun otettavien peruskoululaisten koulumatkat maksetaan, mikäli kunta saa myös oppilaskohtaisen valtionosuuden. Mikäli huoltajilla on sopimus yhteishuollosta ja he asuvat eri osoitteissa voidaan oppilaalle myöntää kuljetus molempien vanhempien kotoa noudattaen em. km-rajoja. Etuus voidaan myöntää koskemaan toisen kunnan alueella asuvaa vanhempaa enintään koulun ja kunnan rajan väliselle matkaosuudelle. 2. Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin/asunnon pihalta koulun pihalle. Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua ja rakennuskaavatietä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

19 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Peruskoulun 1-6 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 2,5 tuntia. Peruskoulun 7-9 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 3 tuntia 4. Myönnettäessä kuljetuksia tiestön vaarallisuuden perusteella, käytetään arviointiperusteena ns. Koululiitu-menetelmää ja viimeisintä päivitettyä Tiehallinnon rekisteriaineistoa. Kuljetukseen oikeuttavat raja-arvot määritellään seuraavasti. Luokka-aste Koulukuljetukseen oikeuttava turvaluku Ei rajoitusta Tien ylitys turvataan VT 22:n osuudella 0-2-luokkalaisten osalta ja VT 22:n ylittäminen Tyrnäväntien risteyksen alueella kaikille 0-6-luokkalaisille. 5. Sekä busseilla että takseilla järjestetyt koulukuljetukset ovat kaikille avoimia. Jos autossa on tilaa, siinä voivat matkustaa sellaisetkin oppilaat, joille kunta ei ole velvollinen kuljetusta järjestämään. Sekä koulubusseissa että koulutakseissa peritään oppilaalta normaalin bussitaksan mukaan määräytyvä maksu. Itse maksavat oppilaat otetaan taksin kyytiin nousujärjestyksessä. Lipputulot tuloutetaan kunnalle vähentämällä ne laskutuksen yhteydessä. Jos itse maksavien oppilaiden määrä aiheuttaa taksimatkan hintaan korotuksen taksa-asteikon tai toisen auton käyttämisen johdosta, peritään lisäkustannus oppilailta. 6. Huoltajalle voidaan maksaa enintään KVTES:n mukainen kilometrikorvaus hänen kuljettaessaan omia lapsiaan. Näitä järjestelyjä pyritään edistämään, milloin ne ovat kunnalle edullisia ja oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisia. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta hyväksyi vs. opetustoimenjohtajan esityksen yksimielisesti. Khall 142 Rehtori Pasi Kukkolan vastine on esityslistan oheismateriaalina. Opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala vastine toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen.

20 Kunnanhallitus KJ:N EHDOTUS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalan päivätty vastine oli jaettu kunnanhallituksen jäsenille ennen kokouksen alkua. Asian käsittelyn alkaessa kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus esittää lääninhallitukselle, että tehty kantelu aiheettomana hylätään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

21 Kunnanhallitus OSAKK/OSAO VETURITIEN TILOJEN OSTAMINEN MUHOKSEN KUNNALLE Khall 143 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): OSAKK:n hallitus on käsitellyt omistamiensa Veturitien kiinteistön myymistä Muhoksen kunnalle pitämässään kokouksessa. Päätöksen mukaan OSAKK on valmis myymään Veuritien kiinteistön Muhoksen kunnalle euron hintaan. Esityslistan liitteenä ote ko. päätöksestä. Kiinteistön omistus siirtyisi Muhoksen kunnalle vuoden 2008 aikana, jolloin OSAKK/OSAO:lle valmistuu uudet tilat Koivikon alueelle. Kuluvan vuoden aikana on mahdollista saada esisopimuksella Muhoksen kunnan käyttöön osa tiloista, joita OSAKK/OSAO ei tarvitse. Muhoksen valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Osakk:n tiloista tehdään tarkemmat käyttösuunnitelmat ja päätetään siitä ostetaanko koulu vai ei. Tämän jälkeen päätetään Kirkonkylän koulun tilatarpeiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen tekemän valtuuston täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, Oulujoki-opisto sekä ruokahuolto selvittävät alustavat tilojen käyttötarpeet omilta sektoreiltaan. Selvitystyö on vielä kesken ja yksityiskohtaiset huonetilaohjelmat saadaan myöhemmin Saatujen selvitysten pohjalta Veturitien kiinteistön tilojen hankinnalle perusteena voi jo ennen yksityiskohtaisempaa suunnittelua todeta kirkonkylän alakoulun kasvava tilatarve ( noin 6 opetusryhmää jo vuoden 2008 alkuun mennessä ), keskuskeittiön mahdollisuudet, puutyön opetuksen keskittäminen yläkoulun ja kirkonkylän alakoulun osalta sekä kanaslaisopiston ja liikunnan tarvitsemat lisätilat. Lisäksi hankintaan sisältyy merkittävä maa-alue keskeiseltä paikalta Muhoksen taajamaa ja tonttiin kohdistuvat sähkö- vesihuolto ja kaukolämpöliittymät. Osakk:sta saadun tiedon mukaan valtionosuuden palauttamistarvetta ei ole vuoden 2010 jälkeen, jolloin on kulunut 15 vuotta tilojen valtionosuuspäätöksestä. Valtionosuuden ulkopuolelle jäävät tilat voidaan ottaa käyttöön muuhunkin kuin valtionosuutta oikeuttavaan toimintaan tekemällä siirtoesitys jäljellä olevasta valtionosuudesta johonkin muuhun koulukohteeseen. Yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kokouksessa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta ostaa OSAKK:lta Veturitien kiinteistön kokonaisuudessaan vuonna 2008, jolloin tilat vapautuvat OSAKK/OSAO:n käytöstä. Kauppahinta on Määräraha kiinteistön hankintaan varataan vuoden 2008 talousarvioon. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään hankintaa koskevan esisopimuksen OSAKK:n kanssa. Esisopimuksessa huomioidaan kirkonkylän alakoulun käyttöön jo kuluvana vuonna peruskorjattavat tilat tällä hetkellä käyttökiellossa olevista tiloista. Loppuosa kiinteistöstä siirtyy kunnan omistukseen vuonna 2008.

22 Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kirjallisen valtuuston kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Huusko selosti mm. tilojen mahdollisesta käyttötarkoituksesta saatuja kannanottoja. Keskustelun asiasta alettua Esko Jaukka toivoi, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä saataisiin kirjallisena ja tämän vuoksi esitti, että asian käsittelyä siirretään. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä, jonka jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavien puheenvuorojen on keskityttävä asian käsittelyn siirtämiseen. Jari Kangastie esitti neuvottelutauon pitämistä ja puheenjohtajan kysyttyä kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutauon tauko klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielisesti siirron kannalla. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyn siirron. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että asia tulee tuoda siten kunnanhallituksen käsittelyyn, että asia saadaan valtuuston kesäkuun kokoukseen päätettäväksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot