Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Pienkiinteistöjen puutarhajätehuollon järjestelyt Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tonttien myynti- ja vuokrausehdot Verohuojennushakemus / Lunastussopimuksen muutos / Ervasti & Karhumaa Ky OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen Projekti / nuorten työpajatoiminta Lausunto Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Lausunnon antaminen lääninhallitukselle/ sivistyslautakunnan lausunto koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat OSAKK/OSAO Veturitien tilojen ostaminen Muhoksen kunnalle Valtionosuuden kohdentaminen kouluhankkeille / asian poistaminen asialistalta Talousarvion 2007 raami Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistämistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kunnanhallituksen seuraavan kokouksen ajankohta Kunnanjohtajan säästövapaan ajankohdan muutos PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 9 /2006 Sivu 209(29) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen lukion etäopetusluokka Jäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Varajäsenet: Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kalle Huusko, tekninen johtaja, :t , 141, 143, ; poistui klo Stina Mattila, hallinto- ja talousjohtaja, :t 134, , 140, 145; poistui klo Tuomas Lohi, lukion rehtori, 134; poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Jaukka ja Jari Kangastie. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 133 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen asialistalle ylimääräisenä asiana otetaan käsiteltäväksi - Lausuntopyyntö koskien Oulun ja Raahen maistraattien yhdistymistä Pohjois-Pohjanmaan maistraatiksi - Oulun seudun luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon TITUSseminaari ja - Kunnanviraston pitäminen suljettuna ja Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään asiakohdan Talousarvion 2007 raami jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 134 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aluksi lukion rehtori Tuomas Lohi esitteli remontoidun koulun tiloja. Merkittiin pöytäkirjaan, että Lohi poistui kokouksesta klo Tämän jälkeen kunnanhallitus kuuli teknistä johtajaa Kalle Huuskoa ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattilaa valmistelemiensa asioiden osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Huusko poistui kokouksesta klo ja Mattila klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Oulujoen moninaiskäytön jatkosta käytyä neuvottelua, - kunnan ja Muhoksen seurakunnan edustajien tapaamista ja - kunnanhallituksen hyväksymään toimintakertomukseen tehtyjä tarkennuksia. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PIENKIINTEISTÖJEN PUUTARHAJÄTEHUOLLON JÄRJESTELYT Tekn.ltk 26 Muhoksen kunnan kaatopaikan käytössä ollessa on kiinteistöjen pihojen siivouksessa syntynyt puutarhajäte voitu viedä hävitettäväksi Muhoksen kunnan kaatopaikalle ilman jätteenkäsittelymaksua. Jätteenkäsittelyn päätyttyä kaatopaikalla ja jätehuollon siirryttyä Oulun Jätteelle ei Muhoksen kunnalla ole ollut mahdollisuuksia ottaa puutarhajätteitä veloituksetta vastaan. Oulun Jäte jakaa talouksiin jätehuolto-oppaan, jossa oleva kuponki mahdollistaa puutarhajätteiden viennin Ruskon kaatopaikalle ilman käsittelymaksua. Muhoksella puutarhajätteet voi viedä keskustan teollisuusalueella sijaitsevalle jäteasemalle ja jäteyrittäjä huolehtii niiden jatkokuljetuksesta. Kustannuksien kattamiseksi normaalista henkilöauton peräkärryllisestä puutarhajätettä yrittäjä on laskuttanut 5 /kuorma. Muhoksen Jätehuolto Oy on valmis jatkamaan puutarhajätteen vastaanottoa ja jätteen kuljettamista käsiteltäväksi nykyisellä taksalla. Tuula Salminen ja Terttu Laine ovat tehneet asiasta valtuustoaloitteen, jossa esitetään ilmaiskupongin käyttämismahdollisuuden selvittämistä myös Muhoksen Jäte-huolto Oy:n keräyspisteessä. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja velvoittanut teknisen lautakunnan selvittämään asian mennessä. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että puutarhajätteelle nykyinen vastaanottojärjestely on toimiva ja sen muuttaminen ei ole tarpeen. Jätehuollon tasapuolisuuden ja palvelutason parantamiseksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Muhoksen kunta mahdollistaa pienkiinteistöjen puutarhajätteiden viennin Muhoksen jäteasemalle jätehuoltooppaassa olevaa kuponkia vastaan veloituksetta. Tämä edellyttää, että Muhoksen kunta maksaa jäteyrittäjälle 5 /kuponki jätteen vastaanotto- ja kuljetuskustannuksista. Kulut esitetään katettavaksi jätehuollon käyttömenoista. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 135 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

7 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KORTTELEIDEN 40 JA 59 TONTTIEN MYYNTI- JA VUOKRAUSEHDOT Tekn.ltk 27 Päivärinteen asemakaavan muutos kortteleiden ja osalla on saavuttanut lainvoiman. Kunta omistaa alueelta korttelit 40 ja 59 eli yhteensä 4 tonttia. Tonttien myynti- ja vuokrausehdot on määrittämättä. Päivärinteellä kyseisten tonttien lähimmät rakennuspaikat on myyty tai vuokrattu ja hinta on ollut 15 /m 2. Kunnan omistamien tonttien luovutusperiaatteista päättää kunnanvaltuusto. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Päivärinteen asemakaava-alueen kortteleiden 40 ja 59 tontit myydään yleisen tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Pohjahinnaksi tonteille määritetään 15 /m 2. Tonttien varaamisessa ja myynnissä noudatetaan valtuuston aiemmin vahvistamia tontin luovuttamista koskevia periaatteita. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. Khall 136 KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanhallitus VEROHUOJENNUSHAKEMUS Asiakohta (hakemus, liitteet, selostusteksti) on laki viranomaistoiminnan julkisuudesta ja 25 mon perusteella pidettävä salassa päätöstä lukuun ottamatta. Khall 137

10 Kunnanhallitus LUNASTUSSOPIMUKSEN MUUTOS / ERVASTI & KARHUMAA KY Khall 138 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Ervasti & Karhumaa Ky hakee lunastussopimuksen muuttamista. Asiasta on keskusteltu: Ervasti Viljo ja kunnanjohtaja Ervasti & Karhumaa hakee vuosille pääoman lyhennysvapaata. Ajanjaksolta maksetaan sopimuksen mukainen korko ja lainan takaisinmaksuaika säilyisi ennallaan. Muutoksesta aiheutuvaa yliaikakorkoa ei maksettaisi. Valtuusto on / 55 kertaalleen myöntänyt sopimusehtojen muutoksen (siirron pääoman lyhennykselle). Ervasti & Karhumaa Ky:n kanssa on useampaan otteeseen tehty maksusopimuksia ja muita muutoksia. Aikaisemman sopimuksen mukaan Ervasti & Karhumaa Ky:n velan lyhennys alkaa tammikuussa Yritys on lyhentänyt pääomaa vuoden 2006 aikana 4 kuukautta (n korot / kk). Loppuvuoden lyhennykset ja korot on laskutettu hallinto- ja talousjohtaja päätöksen / 12 mukaisesti. Pääoma on yhteensä HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnan ja Ervasti & Karhumaa Ky:n sopimuksen mukainen korko on matalampi kuin kunnan omasta velasta maksettava keskikorko tällä hetkellä. Ervasti & Karhumaalle myönnetään lykkäystä pääoman maksuun ja tarkistetaan korko vähintään kunnan omien velkojen korkotasolle. Mikäli takaisinmaksua siirretään on Ervasti & Karhumaa Ky:lle tehtävä hyvityslasku Alkuvuoden jo maksettuja eriä ei palauteta. Pääoman takaisinmaksuaika on aikaisemman päätöksen mukainen. Lyhennyserän suuruus on lukien n korot / kuukausi. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että pääoman korkoperustetta ei muuteta vaan pidetään alkuperäisen lunastussopimuksen mukaisena. Kunnanhallitus muuttaa Ervasti & Karhumaan lunastussopimusta vuosien 2006 ja 2007 osalta siten, että ko. vuosien lunastuserät siirtyvät maksettavaksi lukien lunastusajan loppuun saakka. Hallinto- ja talousjohtaja laatii uuden maksusuunnitelman. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa.

11 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus OSAKK:N PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Khall 73 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) johtaja Kari Juntunen ja hallintojohtaja Timo Lehto ovat lähettäneet kuntayhtymän nykyisille jäsenkunnille sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään OSAKK:n perussopimuksen uudistamista. Perussopimuksen uudistamista on alun perin valmisteltu Oulun kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä, joka on tehnyt ehdotuksensa Tämän jatkona olleissa omistajakuntien neuvotteluissa on päädytty mm. seuraaviin ratkaisuihin: - kehitetty yhtymäkokousmalli - ylimpänä päättävänä toimielimenä yhtymäkokous ja yhtymäkokousedustajat nelivuotiskaudeksi. Lisäksi yhtymäkokoukselle puheenjohtajisto. - uusiksi jäsenkunniksi voidaan ottaa Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä - perussopimuksen valmistelu kuntayhtymälle. - Omistajakuntien ohjeistuksen pohjalta on valmistelua jatkettu OSAKK:ssa virkamiestyönä. Kuntayhtymän johtajan johdolla on Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien edustajien kanssa on neuvoteltu jäsenyyteen liittyvistä seikoista (mm. omistusosuudet, äänivalta). Jäsenkuntien sekä Hailuodon, Lumijoen ja Tyrnävän kunnanhallitusten nimeämät edustajat ovat hyväksyneet jäsenkunnille esitettäväksi perussopimusluonnoksen, joka tulisi voimaan Jäsenkuntien kunnanhallituksille esitetään seuraavaa: a. jäsenkuntien mukaan lukien Oulainen, Raahe, Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä kunnanvaltuustot hyväksyvät liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. Kuntien kunnanvaltuustot päättävät ja sopivat jäsenkuntien, mukaan lukien Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä sekä Oulaisten ja Raahen asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. c. Tarvittavat perussopimusta koskevat neuvottelut käydään Oulun kaupunginhallituksen kutsumana.

13 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Esityksen mukaan myös kuntayhtymän nimi muuttuisi, siihen tulisi jäseniksi kolme uutta kuntaa (Hailuoto, Lumijoki ja Tyrnävä) ja Muhoksen kunnan pääomaosuus laskisi ,73 euroon (nykyinen ,02 euroa). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy tehdyn esityksen ja esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto 8 Kunnanhallitus esittää, että a. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen siten, että se tulee voimaan lukien, mistä lukien myös allekirjoitettu ja voimaan tullut kuntayhtymän perussopimus samalla lakkaa olemasta voimassa. b. valtuusto päättää ja sopii jäsenkuntien asemasta, äänivallasta, peruspääomasta, jäsenkuntien osuuksista ja vastuista, kuntayhtymästä eroamisesta sekä kuntayhtymän purkautumisesta ja loppuselvityksestä siten kuin sopimusluonnoksen :ssä 2, 4, ja esitetään. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus (Liite :ään 8)

14 Kunnanhallitus Khall 139 Valtuuston käsittelyn jälkeen OSAKK:n sopimusta on tarkistettu 2 ja 4 osalta siten, että Raahen ja Oulaisten kaupunkien asemaa ja äänioikeutta on täsmennetty. Muilta osin perussopimus on valtuuston hyväksymässä muodossa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle OSAKK:n perussopimuksen uudistamista liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

15 Kunnanhallitus PROJEKTI / NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA Khall 140 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Oulun lääninhallitus on päätöksessään OLH /Op-624 myöntänyt Muhoksen kunnalle nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen. Nuorten työpajatoiminnan kehittämismäärärahoista tuetaan työpajatoiminnan vakinaistamista edistävää toimintaa ja pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. Seuraavat painopisteet: nuorten työpajatoiminnan yhteistyöverkon rakentamista nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttamista osaksi kunnan tai seutukunnan nuorille suunnattuja palveluja. nuorten omien elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemista nuorisotyön yksilöllisten menetelmien sekä ryhmäytymis- ja ryhmän ohjausmenetelmien kehittämistä ja mallintamista. toiminta, jossa nuorten työpajat ovat toimintakeskuksina ja Avarttiohjelman toteuttajina ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä osana työpajatoimintaa Toimivan verkoston luomisessa mahdollistetaan että omaa pajatoimintaa ei tarvitse rakentaa. Hankkeen tarkoituksena on myös aktivoida nuoria pitkäaikaistyöttömiä ja lisäksi tehdä tiivistä yhteistyötä työnsuunnittelijan kanssa. Hankkeen määrärahoilla tullaan palkkaamaan määräaikainen projektityöntekijä. Hankkeen toteuttamiseen noudatetaan Muhoksen kunnan hallintosäännön VI luku Projektiohjeet HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Avustus on määräaikainen ja käytettävä vuoden 2006 aikana. Projektin käynnistämisestä päättää hallitus. Projektipäällikkönä toimii hallinto- ja talousjohtaja. Ohjausryhmän kokoaa Sosiaali- ja terveystoimen ja hallinto- ja talousjohtaja. Hankkeelle avataan kunnanhallituksen alle oma kustannuspaikka sekä lisäys vuoden 2006 talousarvioon. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Khall 141 Tekninen johtaja Kalle Huusko (puhelin ): Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää Muhoksen kunnan lausuntoa laadittavana olevasta maakuntakaavasta. Lausunto pyydetään mennessä. Maakuntakaava ehdotus käsittää koko Kainuun maakunnan alueen ja se tulee valmistuttuaan kumoamaan voimassa olevan Kainuun 3. seutukaavan. Kaava- alue rajoittuu Muhoksen kuntaan Rokuan alueella ja kaavan sisältö on linjassa siellä laadittavana olevan yhteisen yleiskaavan periaatteiden kanssa. Maakuntakaavassa on huomioitu Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke osana laajempaa, valtakunnallisesti tärkeää kehittämisvyöhykettä. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Pyydettynä lausuntona Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että Muhoksen kunnalla ei ole huomautettavaa laadittavana olevasta Kainuun maakuntakaavasta. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri _

17 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LÄÄNINHALLITUKSELLE/ SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISKÄYTÄNTEISTÄ MUHOKSEN KUN- NASSA Sivistysltk 43 Oulun lääninhallitus on päivätyllä kirjeellään toimittanut kuntaan lausuntopyynnön Leena ja Reijo Raappanan kantelukirjoituksesta, joka koskee heidän lastensa koulukyytien järjestämistä Muhoksen kunnassa ja virkamiehen antamia katteettomia lupauksia. Muhoksen kunnanhallitusta on pyydetty - antamaan oma lausuntonsa ja selvityksensä kantelussa esitetyistä asioista (mm. lain kunnallisesta viranhaltijasta ( 304/ ) 17 näkökulmasta), - hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon koulukuljetusten järjestämiskäytänteistä Muhoksen kunnassa, - hankkimaan opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalalta selvityksen kantelussa esitettyihin asioihin, - hankkimaan Pasi Kukkolan selvityksen kantelussa esitettyihin häntä koskeviin asioihin, - liittämään mukaan muut tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat. Sivistyslautakuntaa koskee siten lausuntopyyntö lähinnä koulukuljetusten yleisten järjestämisperiaatteiden ja niiden soveltamisen osalta. VS. OPETUSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Muhoksen kunnan sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen kautta Oulun Lääninhallitukselle koulukuljetuksien järjestämiskäytänteistä seuraavansisältöisen lausunnon: Muhoksen kunnan hallintosäännön ( ja sitä ennen sivistyslautakunnan johtosäännön) mukaan opetustoimenjohtajan erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluu koulumatkaedusta päättäminen, harkinnanvaraiset tapaukset lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Lautakunnan hyväksymillä ohjeilla tarkoitetaan Koulukuljetusten järjestämisperiaatteita, joita sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksissaan seuraavasti: Muhoksen kunta/sivistyslautakunta / 151; / 4; / , , 145, , , 143

18 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Viimeisen vuoden aikana koulukuljetusten järjestämisperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Lautakunnan tietojen mukaan periaatteita on yleisesti ottaen sovellettu tiukasti esimerkiksi bussilippuja jaettaessa sekä sivistys-lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tehdessä päätöksiään koulumatkaedusta esimerkiksi, kun oppilaalle on annettu lupa käydä muuta kuin lähikoulua, kun oppilas on muuttanut kuntaan tai kunnassa kesken lukuvuoden tai kun oppilaalle on lausunnolla perustellusta syystä annettu kunnan kustantama etuus käyttää koulumatkoihin taksia. Kyseiset periaatteet ovat seuraavan sisältöiset: KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET 1. Kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Peruskoulun esikoululaisille järjestetään kuljetus, jos koulumatka ylittää 2 km ja 1-3 -luokkien oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km. Esikoululaisten kuljetus koulusta perhepäivähoitopaikkaan järjestetään jos päivähoitoa tarvitsevaa esioppilasta ei ole voitu sijoittaa päiväkotiin. Koulumatkaetu ei koske kodin ja perhepäivähoitopaikan välisiä matkoja. Oppilaasta johtuvasta erityisestä syystä voidaan järjestää kuljetus, vaikka koulumatka on alle 3/5 km. Päätös edellyttää lääkärintodistusta. Koulun vaihdon yhteydessä noudatetaan seuraavia periaatteita: - jos oppilaan lähikoulualue muuttuu kesken lukuvuoden, myönnetään hänelle lupa käydä aloittamassaan koulussa ja koulukuljetus uudesta asuin-paikasta noudattaen em. km-rajoituksia meneillään olevan lukuvuoden loppuun saakka - kun oppilas hakee toissijaiseen kouluun ja saa luvan, noudatetaan normaaleja koulukuljetusperiaatteita, mutta jos koulumatka toissijaisen kouluun on pitempi kuin lähikouluun, joutuvat huoltajat kustantamaan koulumatkakulujen erotuksen - mikäli muhoslainen oppilas haluaa käydä peruskoulunsa naapurikunnan koulussa, ml. Steinerkoulu tai kansainvälinen koulu, ei matkakuluja korvata - naapurikunnasta Muhokselle kouluun otettavien peruskoululaisten koulumatkat maksetaan, mikäli kunta saa myös oppilaskohtaisen valtionosuuden. Mikäli huoltajilla on sopimus yhteishuollosta ja he asuvat eri osoitteissa voidaan oppilaalle myöntää kuljetus molempien vanhempien kotoa noudattaen em. km-rajoja. Etuus voidaan myöntää koskemaan toisen kunnan alueella asuvaa vanhempaa enintään koulun ja kunnan rajan väliselle matkaosuudelle. 2. Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin/asunnon pihalta koulun pihalle. Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua ja rakennuskaavatietä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

19 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Peruskoulun 1-6 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 2,5 tuntia. Peruskoulun 7-9 luokkien oppilailla päivittäinen koulumatka odotuksineen ei saa ylittää 3 tuntia 4. Myönnettäessä kuljetuksia tiestön vaarallisuuden perusteella, käytetään arviointiperusteena ns. Koululiitu-menetelmää ja viimeisintä päivitettyä Tiehallinnon rekisteriaineistoa. Kuljetukseen oikeuttavat raja-arvot määritellään seuraavasti. Luokka-aste Koulukuljetukseen oikeuttava turvaluku Ei rajoitusta Tien ylitys turvataan VT 22:n osuudella 0-2-luokkalaisten osalta ja VT 22:n ylittäminen Tyrnäväntien risteyksen alueella kaikille 0-6-luokkalaisille. 5. Sekä busseilla että takseilla järjestetyt koulukuljetukset ovat kaikille avoimia. Jos autossa on tilaa, siinä voivat matkustaa sellaisetkin oppilaat, joille kunta ei ole velvollinen kuljetusta järjestämään. Sekä koulubusseissa että koulutakseissa peritään oppilaalta normaalin bussitaksan mukaan määräytyvä maksu. Itse maksavat oppilaat otetaan taksin kyytiin nousujärjestyksessä. Lipputulot tuloutetaan kunnalle vähentämällä ne laskutuksen yhteydessä. Jos itse maksavien oppilaiden määrä aiheuttaa taksimatkan hintaan korotuksen taksa-asteikon tai toisen auton käyttämisen johdosta, peritään lisäkustannus oppilailta. 6. Huoltajalle voidaan maksaa enintään KVTES:n mukainen kilometrikorvaus hänen kuljettaessaan omia lapsiaan. Näitä järjestelyjä pyritään edistämään, milloin ne ovat kunnalle edullisia ja oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisia. PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta hyväksyi vs. opetustoimenjohtajan esityksen yksimielisesti. Khall 142 Rehtori Pasi Kukkolan vastine on esityslistan oheismateriaalina. Opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala vastine toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen.

20 Kunnanhallitus KJ:N EHDOTUS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että opetustoimenjohtaja Kyösti Honkalan päivätty vastine oli jaettu kunnanhallituksen jäsenille ennen kokouksen alkua. Asian käsittelyn alkaessa kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus esittää lääninhallitukselle, että tehty kantelu aiheettomana hylätään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri

21 Kunnanhallitus OSAKK/OSAO VETURITIEN TILOJEN OSTAMINEN MUHOKSEN KUNNALLE Khall 143 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): OSAKK:n hallitus on käsitellyt omistamiensa Veturitien kiinteistön myymistä Muhoksen kunnalle pitämässään kokouksessa. Päätöksen mukaan OSAKK on valmis myymään Veuritien kiinteistön Muhoksen kunnalle euron hintaan. Esityslistan liitteenä ote ko. päätöksestä. Kiinteistön omistus siirtyisi Muhoksen kunnalle vuoden 2008 aikana, jolloin OSAKK/OSAO:lle valmistuu uudet tilat Koivikon alueelle. Kuluvan vuoden aikana on mahdollista saada esisopimuksella Muhoksen kunnan käyttöön osa tiloista, joita OSAKK/OSAO ei tarvitse. Muhoksen valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Osakk:n tiloista tehdään tarkemmat käyttösuunnitelmat ja päätetään siitä ostetaanko koulu vai ei. Tämän jälkeen päätetään Kirkonkylän koulun tilatarpeiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen tekemän valtuuston täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, Oulujoki-opisto sekä ruokahuolto selvittävät alustavat tilojen käyttötarpeet omilta sektoreiltaan. Selvitystyö on vielä kesken ja yksityiskohtaiset huonetilaohjelmat saadaan myöhemmin Saatujen selvitysten pohjalta Veturitien kiinteistön tilojen hankinnalle perusteena voi jo ennen yksityiskohtaisempaa suunnittelua todeta kirkonkylän alakoulun kasvava tilatarve ( noin 6 opetusryhmää jo vuoden 2008 alkuun mennessä ), keskuskeittiön mahdollisuudet, puutyön opetuksen keskittäminen yläkoulun ja kirkonkylän alakoulun osalta sekä kanaslaisopiston ja liikunnan tarvitsemat lisätilat. Lisäksi hankintaan sisältyy merkittävä maa-alue keskeiseltä paikalta Muhoksen taajamaa ja tonttiin kohdistuvat sähkö- vesihuolto ja kaukolämpöliittymät. Osakk:sta saadun tiedon mukaan valtionosuuden palauttamistarvetta ei ole vuoden 2010 jälkeen, jolloin on kulunut 15 vuotta tilojen valtionosuuspäätöksestä. Valtionosuuden ulkopuolelle jäävät tilat voidaan ottaa käyttöön muuhunkin kuin valtionosuutta oikeuttavaan toimintaan tekemällä siirtoesitys jäljellä olevasta valtionosuudesta johonkin muuhun koulukohteeseen. Yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kokouksessa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta ostaa OSAKK:lta Veturitien kiinteistön kokonaisuudessaan vuonna 2008, jolloin tilat vapautuvat OSAKK/OSAO:n käytöstä. Kauppahinta on Määräraha kiinteistön hankintaan varataan vuoden 2008 talousarvioon. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään hankintaa koskevan esisopimuksen OSAKK:n kanssa. Esisopimuksessa huomioidaan kirkonkylän alakoulun käyttöön jo kuluvana vuonna peruskorjattavat tilat tällä hetkellä käyttökiellossa olevista tiloista. Loppuosa kiinteistöstä siirtyy kunnan omistukseen vuonna 2008.

22 Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä esitellään kirjallisen valtuuston kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Huusko selosti mm. tilojen mahdollisesta käyttötarkoituksesta saatuja kannanottoja. Keskustelun asiasta alettua Esko Jaukka toivoi, että yhteenveto tilojen alustavasta käytöstä saataisiin kirjallisena ja tämän vuoksi esitti, että asian käsittelyä siirretään. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä, jonka jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavien puheenvuorojen on keskityttävä asian käsittelyn siirtämiseen. Jari Kangastie esitti neuvottelutauon pitämistä ja puheenjohtajan kysyttyä kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutauon tauko klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielisesti siirron kannalla. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyn siirron. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että asia tulee tuoda siten kunnanhallituksen käsittelyyn, että asia saadaan valtuuston kesäkuun kokoukseen päätettäväksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot