Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta"

Transkriptio

1 Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus

2 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille Ympäristötoimiala on nuori ja kasvava, mikä antaa mahdollisuuksia etsiä innovatiivisesti olemassa olevalle tuotteelle uusia käyttömahdollisuuksia ja kehittää uusia tuotteeseen liittyviä palveluita. Toiminta voi johtaa kokonaan uusien markkinoiden löytämiseen. Tekesin teettämä selvitys: Energia- ja ympäristötoimialojen pkyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet, Turun kauppakorkeakoulu 2008

3 Kyky yhdistää poikkitieteellistä ja monialaista osaamista luo teknologiaan ja innovaatioihin pohjautuvaa kannattavaa ja kasvukykyistä liiketoimintaa

4 Ympäristöalueen erityishaasteita Pitkäjänteinen kehittämistoiminta ja sen resurssointi Näiden laitteiden toimintaperiaatteet ovat olleet samanlaiset jo vuosikymmeniä. Kyse on meillä enemmänkin sellaisesta tuotantoteknisestä viilaamisesta kuin minkään tuotteen uudistamisesta. Kaupallistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi Minulle on usein ulkomailla sanottu, että on se kumma homma kun suomalaisilla on hyvä tekniikka, mutta miksi ne suomalaiset ei myy? Lainsäädäntö ja sen kehityksen ennakointi Sitten ne määräykset vaan yks kaks putkahtaa jostain puun takaa. Että aha, tämmöinenkin on. Sitten on yleensä hirveä kiire alkaa ottaa asiasta selvää ja katsomaan, että mitä se vaikuttaa meille. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen [alue X] koettaa profiloitua, että se on ympäristöteknologian huippuosaajia täynnä, mutta ei tuolla messuilla muita suomalaisia yrityksiä ole näkynyt meidän ohella. Ja sitten kun kehutaan, että [alue X:ssä] on alan osaamista, niin he kysyvät, miten he pääsevät siihen tutustumaan. Ei ole edes osoittaa nettisivua. Otteet haastatteluistatekesin teettämästä selvityksestä: Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet, Turun kauppakorkeakoulu 2008

5 Miten Tekes vastaa haasteisiin Kansainvälisyys ja kasvuyrittäjyys Tekesin strategisia päämääriä Tekes rahoittaa teknologian rinnalla myös liiketoiminnan ja palvelujen uudistamista. Rahoitus voi kohdistua kaikille liiketoiminnan osa-alueille esim. strategian, verkostojen, innovaatiotoiminnan, markkinoinnin, asiakkuudenhallinnan, logistiikan, prosessien ja järjestelmien sekä osaamisen kehittämiseen Uusia rahoitustuotteita kehitetty ja kehitetään vastaamaan yritysten tarpeisiin Osana Tekesin ohjelmia toteutetaan kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehitykseen liittyviä lisäarvopalveluita Energia- ja ympäristöalue sisältyy Tekesin valitsemiin painopisteisiin, jossa myös rahoitus on ollut kasvussa

6 Kannustavaa riskirahoitusta yrityksille Tekes kannustaa tutkimus- ja kehitysrahoituksellaan yrityksiä käynnistämään tutkimus- ja kehitysprojekteja nopeuttamaan projektien tulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa lisäämään yhteistyötä ja verkottumista hyödyntämään kansainvälistä yhteistyötä Rahoitus on tarkoitettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen edistämään uusien yritysten syntymistä ja vahvistamaan alkavien yritysten kasvua Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille, yrityksen ulkomainen omistus ei vaikuta rahoitukseen Rahoituksen näkökulma on Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden etu DM Copyright Tekes

7 Energia ja ympäristöteknologian rahoitus 2007 Yhteensä 156 M Ympäristönsuojelu mittaus ja monitorointi 7 % Materiaalien ja raaka-aineiden hallinta 9 % Ympäristömyönteiset laitteet, prosessit ja palvelut 11 % Muu ympäristöteknologia 2 % Uusiutuvat energialähteet 16 % Muu energiaja ilmastoteknologia 15 % Energiatehokkaat prosessit 40 %

8 Tekesin rahoittamat kansainväliset projektit yhteistyön luonteen mukaan Kansainvälisten projektien lukumäärä Tiedonvaihto ja tiedonhankinta Yhteishanke Tutkijanvaihto Suomesta Tutkijanvaihto Suomeen Teollisoikeuksien osto Vuonna 2007 yhteensä 832 eli noin 40 prosenttia Tekesin rahoittamista tutkimus- ja kehitysprojekteista sisälsi kansainvälistä yhteistyötä. Tekes rahoitti projekteja 277 miljoonalla eurolla. Yksittäinen projekti voi sisältää useita kansainvälisen yhteistyön muotoja. DM ja Copyright Tekes Muu

9 Tekesin kansainväliset kumppanuudet Tekes Teknologian tutkimus, arviointi ja ennakointi Kansainvälinen t&k- ohjelmayhteistyö Teknologian Liiketoiminnan huippuosaaminen huippuosaaminen Kansainväliset innovaatio- organisaatiot DM Copyright Tekes

10 Tekesin sisältölinjaukset ja energia- ja ympäristöklusteri Lähtökohta: Talouden, ympäristön ja ihmisten tarpeiden innovatiivinen yhdistäminen luo kilpailukykyä ja uusia liiketoimintoja. Tavoitetilassa suomalainen energia- ja ympäristöklusteri: On edelläkävijä puhtaiden energiaratkaisujen tarjoajana Luo kilpailuetua tehokkaasta ja kestävästä energian ja luonnonvarojen käytöstä Menestyy asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla Hyödyntää edistyksellistä tieto- ja viestintäteknologiaa ja älykkäitä järjestelmiä uusien ratkaisujen ja toimintamallien mahdollistajina.

11 Energia & Ympäristö: Strategiset teemat & liiketoimintatavat Niukkaresurssiset ratkaisut Energian ja Ympäristöarvot raaka-aineiden kilpailutekijänä tehokas käyttö Asiakasratkaisuissa Ympäristöriskien Liiketoimintamalleissa hallinta Arvoketjuissa Palveluissa Prosesseissa Elinkaariajattelu Laiteratkaisuissa Tuotteiden ja tuotannon suunnittelussa Puhdas energia Energiatehokkuus, ratkaisut ja palvelut CO2-neutraalit tuotantoprosessit ja Uusiutuvat -konseptit energialähteet Uudet läpimurtoteknologiat Globaalit arvoverkostot Liiketoimintatavat Uudistuva innovaatiotoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Käyttäjätarpeiden ennakointi ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Asiakaslähtöisyys tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä Globaalit arvoketjut ja uudistuvat toimintatavat Kokeiluympäristöjen luominen on välttämätöntä Ympäristönäkökulman huomiointi liiketoimintamalleissa DM Copyright Tekes

12 Valinnoista käytäntöön: Tekesin ohjelmat ja SHOK Puhdas energian tuotanto FUSION FUUSIO/ITER DENSY POLTTOKENNOT , 144 M ClimBus , 70 M CLEEN Oy 2005 Energia- ja materiaalitehokkaat järjestelmät CUBE Kestävä Yhdyskunta , 92 M CLEEN Oy, Metsäklusteri Oy, Fimecc Oy ClimBus energiatehokkuusosio Raaka-aineiden kestävä käyttö Symbio , 80 M BioRefine , 137 M Vesi , 92 M 2010 Muut käynnissä olevat, teemaa tukevat ohjelmat: SERVE, LIITO, MASI, TOIMINNALLISET MATERIAALIT, Turvallisuus, Tuotantokonseptit CLEEN Oy, Metsäklusteri Oy Päättynyt ohjelma. Käynnissä oleva ohjelma 2015 Strategisen huippuosaamisen keskittymä

13 Esimerkkejä Tekesin asiakkaiden projekteista Toimitettu yhteistyössä asiakkaiden kanssa

14 Liiketoiminnan kehittäminen avasi ovet kansainvälisiin suurasiakkuuksiin Oilon Oy Oilon Oy:n liiketoiminnan kehitysprojektissa kehitettiin automaatiota ja tekniikkaa päästöjen alentamiseksi sekä parannettiin dokumentaatiota, vahvistettiin brändiä ja koulutettiin johtoa Tavoitteena lisätä suurten kansainvälisten OEMasiakkaiden määrää ja kykyä toimia heidän kanssaan Liikevaihdon huomattava kasvu: 28 milj. euroa milj. euroa 2007: volyymit kasvoivat ja toimitettujen polttimien yksikköhinta nousi Henkilöstön määrä kasvoi 30 %:lla 275 työntekijään Markkina-alueet: 35 maata erityisesti Kiina, Intia ja Venäjä DM Copyright Tekes

15 Kommunikaatiotyökalu kemianteollisuudelle Reachway Oy Reachway Oy on kehittänyt sovellusratkaisun helpottamaan kommunikaatiota eurooppalaisen kemianteollisuuden toimijoiden kesken EU:n uusi kemikaaliasetus REACH lisää tiedon tarvetta kemikaalien ominaisuuksista ja turvallisuudesta Tiedon hallinnointiin lanseerattiin joulukuussa 2007 internetpohjainen Reachway Dialog Tuotteesta versiot kuudella kielellä Toiminta alkoi syksyllä 2006 kahden henkilön voimin. Työllistää nyt 21 henkilöä. Kotipaikka Joensuu, muut toimipaikat Varkaudessa ja Helsingissä. Markkina-alueena Eurooppa, ulkomaista yhteistyöverkostoa aikomus tiivistää. Reachway Dialogia kehitetty Tekesin tuotekehityslainan turvin. Yritys mukana Tekesin rahoittamassa Born Global -kansainvälistymisohjelmassa. DM ja Copyright Tekes

16 ClimBus-ohjelman hanke-esimerkki EU:n puuenergiavarat, energiateknologian markkinat ja kansainvälinen bioenergiakauppa Tuottaa tietoa EU:n metsäenergiavaroista ja energiateknologia markkinoista sekä kansainvälisestä bioenergiakaupasta ja sen tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista. Case-tarkastelut: Puuenergian käytön potentiaali ja polttoaineen hankinnan kannattavuus Koillis-Puolassa, Slovakiassa, Tsekissä ja Ranskassa. Puolassa tehty päätökset kattilainvestoinnista, joka mahdollistaa biopolttoaineiden polton yhdessä hiilen kanssa. Yhteistyötä case-alueiden eri toimijoiden kanssa, tutkijavaihtoa Utrechtin yliopiston kanssa ja yhteistyötä kansainvälisen IEA Bioenergy Sustainable Bioenergy Trade projektin sekä EU:n bioenergiaverkostoprojektin EUBIONETin kanssa Metlan, VTT:n ja LTY:n yhteishanke Mukana Metso Power, Wärtsilä Biopower Oy, Kesla Oy, Pentin Paja Oy ja Vapo Oy

17 Kiitos! Yhteystiedot: Lisätietoja Tekesin palveluista ja teknologiaohjelmista DM Copyright Tekes

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM 427289 01-2009 Copyright Tekes Green ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus ja

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Suurten kysymysten äärellä

Suurten kysymysten äärellä Esipuhe Suurten kysymysten äärellä Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot