Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö"

Transkriptio

1 Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM Copyright Tekes

2 Green ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden ja ympäristöhaittojen vähentämisessä ICT apuna energian tuotannon ja siirron tehostamisessa sekä uusiutuvien energialähteiden integroinnissa energiajärjestelmiin ICT ympäristön tilan monitoroinnissa, sään havainnoinnissa, ilmastonmuutoksen seurannassa ICT apuna yhteiskunnan dematerialisoinnissa

3 Cleantech is the fastest growing technological and investment sector Source: Helmut Kaiser / Sitra 2006

4 Ajavia voimia Visio: Päästötön energiantuotanto 2050 Visio: Suomi on 2020 johtava maa energiatehokkuudessa ja saa siitä kilpailuetua Ilmastonmuutos ja ympäristöregulaatio Huoltovarmuuden korostuminen 70 % jätteestä hyötykäyttöön Globaali energian tarpeen voimakas kasvu YK-tavoite: Ilman puhdasta vettä elävien ihmisten määrän puolittaminen Huoli ympäristön tilasta vaikuttaa yhä vahvemmin kuluttajiin (vrt. gallupit) Luonnonvarojen niukkeneminen ja hintojen nousu Infrastruktuurien rapautuminen teollistuneissa maissa ja rakentaminen kehittyvissä maissa Energia-, vesi- ja jätehuollon markkinoiden vapauttaminen Globaali ympäristövastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen välttämätöntä Ympäristö- ja energiakatastrofien vaikutukset asenteisiin ja kulutustottumuksiin

5 Tekesin sisältölinjaukset energia- ja ympäristöalueella Lähtökohta: talouden, ympäristön ja ihmisten tarpeiden innovatiivinen yhdistäminen luo kilpailukykyä ja uusia liiketoimintoja Tavoitetilassa suomalainen energia- ja ympäristöklusteri: on edelläkävijä puhtaiden energiaratkaisujen tarjoajana luo kilpailuetua tehokkaasta ja kestävästä energian ja luonnonvarojen käytöstä menestyy asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla hyödyntää edistyksellistä tieto- ja viestintäteknologiaa DM Copyright Tekes

6 Energia- ja ympäristöteknologian rahoitus 2008 Yhteensä 207 miljoonaa euroa Ympäristömyönteiset laitteet, prosessit ja palvelut, 22% Muu energia- ja ilmastoteknologia, 12% Materiaalien ja raakaaineiden hallinta, 13% Ympäristönsuojelun mittaus ja monitorointi, 7% Muu ympäristöteknologia, 1% Uusiutuvat energialähteet, 15% Energiatehokkaat prosessit, 30% Energia- ja ympäristöklusterin liikevaihto Suomessa 32 mrd. euroa DM ja Copyright Tekes

7 Green ICT Tekesin ohjelmissa ICT-laitteiden ympäristöystävällisyys Vesi Mittaus ja monitorointi Polttokennot Masi Energiajärjestelmät ClimBus Kestävä Yhdyskunta Vamos Ubicom Tila Verso Energia- ja materiaalitehokkuus ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Polttokennot Ubicom Sulautettu tietotekniikka Kestävä Yhdyskunta Verso Vertical Software Solutions Vesi Vamos Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Tila

8 Polttokenno-ohjelman aiheryhmät ja ICT Kiinteät Kannettavat Työkoneet Komponentit Infra ja vety Hajautetut energiaratkaisut, joissa käytetään biopolttoaineita Ympäristöystävälliset tuotteet nykyisten korvaajiksi Päästöjen vähentäminen, vähäpäästöiset kaupunkibussit ja työkoneet Kustannusten pienentäminen skaalauksen ja synergian avulla (eri polttokennotyypit ja energiateknologiat kuten tuuli ja aurinko) Infrastruktuurin rakentaminen ja H2 tuotantoteknologian kehittäminen Polttokennot nähdään osana siirtymistä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. ICT:n merkitys ohjelmassa: polttokennot virranlähteenä kulutuselektroniikassa, RFIDtunnisteissa, sensoreissa, älykorteissa mallinnus- ja järjestelmäsimulointi anturointi, mittaus, ohjaus ja säätö ict apuna polttokennon integroinnissa osaksi laitteen, koneen, rakennuksen tai yhdyskunnan energiajärjestelmää

9 Vesi-ohjelman hankkeita ICT on ohjelmassa mahdollistajana tehokkaaseen veden käyttöön, ajantasaiseen veden laadun sekä vesiomaisuuden hallintaan. Vesijohtoverkostojen reaaliaikainen hallinta (TKK, Riku Vahala) Tekopohjaveden valmistusprosessin tehostaminen on-line monitorointia ja ohjausta kehittämällä (TTY, Jaakko Puhakka) Ympäristömittauksen hyödyt vesisektorille - Case lietteiden laadun mittaus, (OY, Marja Palmroth) Kaukokäyttöön suunniteltava ohjelmoitava kaukokäyttölaite- ja logiikkajärjestelmä (FF-Automation Oy) Vesiosuuskuntien verkon sähköinen dokumentointi-, asiakashallinta ja laskutuspalvelu (Keypro Oy) Jätevesijärjestelmän kaukovalvonta ja ohjaus (Goodwell Oy)

10 Kestävä yhdyskunta -ohjelman hankkeita ICT:n merkitys ohjelmassa on ensisijaisesti kestävän kehityksen mahdollistaja kiinteistöissä ja yhdyskunnissa. Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin, TKK Energiankäytön ohjaus, energiansäästökohteiden tunnistaminen ja erilaisten energiatehokkuutta edistävien teknisten ratkaisujen laajamittainen toteuttaminen ehouse, Lappia, Kemi-Tornion AMK Rakennusautomaatiojärjestelmien itsediagnostiikan tutkiminen ja kehittäminen kiinteistöjen käytön elinkaarikustannusten hallintaan ja minimointiin. Energy efficient and comfort living, TTY Langattomia sensoreita voidaan käyttää uusien innovatiivisten talojärjestelmien elementteinä parantamaan toimivuutta, energiatehokkuutta ja asumisen mukavuutta Ecological and Digital City concepts, DigiEcoCity Oy Digitaalisen ja kestävän kehityksen mukaisia kaupunkisuunnittelun ratkaisuja Enerway, Enerpoint Oy Taloteknisten prosessien ohjaus ja mitoitus kohti optimaalista energiatehokkuutta

11 Ubicom-ohjelman hankkeita Laajassa Ubicom-ohjelmassa kehitetään sulautetun tietotekniikan sovelluksia, joista osa kohdistuu energiankäytön tehostamiseen, päästöjen vähentämiseen sekä ympäristötiedon hallintaan. Esimerkkejä hankkeista: BaseN Energy Awareness Technologies 2008, BaseN Oy Projektissa kehitettävä tuote mahdollistaa sähkönkulutuksen seurannan reaaliaikaisesti sekä kulutuksen analysoinnin ja vaikutusten seurannan. Liikennetietoalustan kansainvälistäminen, Destia Oy Ajantasaisilla ja monipuolisilla liikenteen tietopalveluilla lisätään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Palvelujen avulla vähennetään myös liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja vähentämällä liikenneruuhkia ja kasvattamalla joukkoliikenteen käyttäjien määrää. Ubiquitous weather services, Ilmatieteen laitos UbiCasting-hankkeen tavoitteena on rakentaa ja konseptoida uudenlainen ilmakehään liittyvien palvelutuotteiden tuotantoalusta, jolla mahdollistetaan ubiikkien sääpalvelujen ja ilmanlaatupalvelujen tuotanto kaupunkimittakaavassa.

12 Tila-ohjelman tutkimushankkeita Virtuaalinen tila Sosiaalinen tila Fyysinen tila Ohjelman tavoitteena on kasvattaa tiloihin liittyvää liiketoimintaa. Vihreä ICT ohjelmassa liittyy demateriliasointiin. Esimerkiksi virtuaalisuus mahdollistaa monipaikkaisen työnteon ja pienentää esim. matkustamiseen liittyvää hiilijalanjälkeä Mixed Reality Video Conference Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Digitaaliset tietojärjestelmät Projektissa kehitetään prototyyppi Mixed Reality -pohjaisesta videokonferenssista todellisen maailman ja Second Life -virtuaalimaailman välille. Sovelluksessa osa konferenssin osallistujista ovat kokoontuneet fyysiseen videokonfferenssitilaan, toiset ovat edustettuna avataterina Second Life -kokoustilassa. Monipaikkainen Virasto Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus Projektin pohjalta kehitetään mobiilin ja hajautetun työn johtamismalli sekä tekninen ratkaisu, joita on mahdollista hyödyntää sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Projektin aikana luodaan ja otetaan käyttöön uusi 'monipaikkaisen viraston' toimintatapamalli, joka perustuu työskentelyyn monesta fyysisestä paikasta tieto- ja viestintäteknologian tukemana.

13 Green ICT SHOK:ssa Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) edustavat uutta toimintatapaa, jossa yritykset ja tutkimuslaitokset tekevät tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä toteuttamalla yhdessä määrittelemäänsä strategiaa. Keskittymät tarjoavat mahdollisuuksia kehitystyöhön myös vihreän ICT alueella: CLEEN Oy, Energia ja ympäristö - ICT mahdollistajana laajasti energia- ja ympäristöratkaisuissa. Useita teemoja. Tivit Oy, Tieto- ja viestintäteollisuus ja palvelut - Keskittymän päämääränä on nopeuttaa ICT-alueen osaamisen kehittymistä sekä tutkimustulosten ja innovaatioiden virtaamista liiketoiminnan käyttöön. Käynnistyneissä teemoissa on mm. ympäristötiedon hallintaan ja liikenteen ohjaukseen liittyvää kehitystyötä. Metsäklusteri Oy - Esimerkiksi keskittymän Älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat teemassa ICT nähdään tärkeänä mahdollistajana. Fimec Oy, Metallituotteet ja koneenrakennus - Esimerkiksi keskittymän Älykkäät ratkaisut teemassa tavoitteena on matala energiankulutus ja minimoitu ympäristövaikutus, joissa ICT voi tarjota ratkaisuja. Rakennettu ympäristö -keskittymä lisäksi muotoutumassa

14 Esimerkkejä Tekesin asiakkaiden projekteista

15 Paperiparisto säästää ympäristöä Enfucell Oy Paperiparisto mullistaa vähittäiskaupan logistiikan lähivuosina Kehittäjänä Maailman talousfoorumin palkitsema Enfucell Oy Kylmätuotteiden pilaantuminen ja tavaravarkaudet voidaan estää Voidaan käyttää virtalähteenä mm. älykorteissa, sähköisessä paperissa, lääkelaastareissa ja radiotaajuuksilla toimivissa etätunnistetekniikoissa (RFID) DM Copyright Tekes

16 Kilpailuta sähkösi ja puhelinliittymäsi helposti Energy Brokers Finland Oy Vaihtovirta.fi:n avulla kuluttajat voivat kilpailuttaa sähkösopimuksensa ja matkapuhelinliittymänsä netissä Palvelun tuottaa Energy Brokers Finland Oy Kuluttajille maksuton Myyjät maksavat välityspalkkion toteutuneista kaupoista Kuluttajille valmiiksi kilpailutetut tarjoukset Myyjän kannalta tehokas asiakashankintakanava Käytössä keväästä 2004 lähtien DM Copyright Tekes

17 Mallinnuksen avulla energiatehokas kuivausviira Albany International Oy Kuivatusviiran parannus on tuonut uusia investointeja ja lisää työpaikkoja Suomeen Toteuttajana Albany International Simulointimallinnuksen avulla toteutettu paperikoneen kuivatusprosessi säästää merkittävästi energiaa Tekesin rooli projektissa ollut ratkaiseva DM Copyright Tekes

18 Yhteenveto Energia- ja ympäristöteknologian ja palveluiden markkinat kasvavat nopeasti ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös ICT-toimijoille. Regulaation ja kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyminen edellyttää myös ICT-sektoria alana toimimaan ympäristömyötäisesti. Ympäristönäkökohdat, päästöjen vähentäminen ja puhdas energiantuotanto sekä toisaalta ICT:n soveltaminen mahdollistajana korostuvat Tekesin strategiassa. Suunnattu merkittävästi rahoitusta Vihreä ICT osana tätä Useita Tekesin ohjelmia menossa, jotka tarjoavat yhteistä kehitysalustaa Vihreä ICT teemaan. Jatkossa SHOKit myös entistä vahvemmin alueen kehittäjinä. Suunnitteilla lisäksi erityisesti pk-sektorille suunnattu automaatioon liittyvien uusien palvelujen ja ohjelmistojen kehityskokonaisuus

19 Ota haaste vastaan! Tekes kannustaa yrityksiä huomioimaan vihreän ICT:n mahdollisuudet strategioissaan ja liiketoimintamalleissaan ja näkemään ympäristöasiat vahvana kilpailukykytekijänä Tekes tarjoaa rahoitusta niin teknologian, palveluiden kuin liiketoimintamallien kehitykseen. Yhteistyötä, verkostoja ja apua kansainvälistymiseen. Tekes toimii yhteistyössä Ficomin kanssa esimerkkihankkeiden esille saamiseksi ja viestinnässä. Suomi voi olla edelläkävijä kestävän kehityksen ja tietoyhteiskuntakehityksen yhdistämisessä!

20 Kiitos! Yhteystiedot: Lisätietoja Tekesin palveluista ja teknologiaohjelmista DM Copyright Tekes

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus ISBN 978-951-563-756-7 (nid.) ISBN 978-951-563-757-4

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Kannen kuva: InnoHub Lohja -pelilauta FuturesLab CoFi Laurea Kannen kuva

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot