Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä Projektiryhmä Keimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä 10.11.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut."

Transkriptio

1 T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tässä dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettavia ohjelmointikäytäntöjä. Päivämäärä Projektiryhmä Keimo Kirjoittajat Iiro Ojala Muutokset PVM Tekijä Versio Selitys Iiro Ojala 0.1 Alustava versio Iiro Ojala 0.2 Versio sisäiseen katselmointiin Iiro Ojala 0.3 Katselmoinnissa päätetyt muutokset Iiro Ojala 1.0 Palautukseen valmis versio 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Nimeämiskäytännöt Luokat Funktiot Yleiset funktiot Aksessorit (setterit ja getterit) Muuttujat Paikalliset muuttujat Osoitinmuuttujat Viittausmuuttujat Vakiomuuttujat Jäsenmuuttujat Staattiset jäsenmuuttujat Globaalit muuttujat Enumeraatiot Tyyliohjeita Välilyöntien käyttö Tabulaattorin leveys Rivin katkaiseminen Aaltosulkeiden sijoittelu Aaltosulkeiden käyttö yksirivisissä lohkoissa Joitakin C++-ohjelmointikäytäntöjä Kopiokonstruktori ja sijoitusoperaattori Virtuaalifunktiot #define direktiivi const määre C -Structit Ystäväluokat Ystäväfunktiot Yksityinen perintä Moniperintä Lähdekooditiedostot C++-luokan esimerkkimäärittely

3 1 Johdanto Dokumentissa kuvataan Keimo-projektissa sovellettava ohjelmointityyli sekä joitakin ohjelmointikäytäntöjä. Yhteisten sääntöjen tarkoitus on helpottaa koodin luettavuutta ja siten nopeuttaa ohjelman jatkokehitystä ja ylläpitöa. Dokumenttia täydennetään projektin kuluessa aina tarpeen niin vaatiessa. Kaikkien ohjelmoijien tulee noudattaa dokumentissa esitettyjä sääntöjä. Tyylin noudattamista kontrolloidaan koodikatselmuksissa, joissa tämä dokumentti toimii tyylitarkistuslistana. Ohjeen nimeämiskäytäntöjä ja yleisiä tyyliohjeita koskevia lukuja 2 ja 3 sovelletaan projektissa sellaisenaan C++-kieliseen ja soveltuvilta osin Javakieliseen ohjelmointiin. Joitakin tärkeitä vain C++-kielistä ohjelmointia koskevia käytäntöjä on kirjattu lukuun 3. 2 Nimeämiskäytännöt 2.1 Luokat Luokan nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Alaviivoja ei käytetä ja sanavälit ilmoitetaan isolla alkukirjaimella. class CameraManager ; 2.2 Funktiot Yleiset funktiot Funkton nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Alaviivoja ei käytetä ja sanavälit ilmoitetaan isolla alkukirjaimella. Paluuarvon tietotyyppiä ei ilmoiteta funktion nimessä. calculaterotationangle(); Aksessorit (setterit ja getterit) 3

4 Aksessori nimetään kuten yleinen funktio ja sen nimi noudattaa yksinkertaista kaavaa: Attribuutin arvon asettavan jäsenfunktion nimi on muotoa set + attribuutin nimi. Attribuutin arvon palauttavan funktion nimi on muotoa get + attribuutin nimi, tai mikäli attribuutti (ja funktion paluuarvo) on totuusarvotyyppinen, is + attribuutin nimi. bool setrotationangle( angle); getrotationangle(void); isvalid(); 2.3 Muuttujat Paikalliset muuttujat Paikallisen muuttujan nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Alaviivoja ei käytetä ja sanavälit ilmoitetaan isolla alkukirjaimella. Muuttujan tietotyyppiä ei ilmoiteta muuttujan nimessä. int index = 0; rotationangle = 0.0; Osoitinmuuttujat Osoitinmuuttuja nimetään kuten paikallinen muuttuja ja sen nimen alkuun lisätään pieni p jokaista osoitintasoa kohden. Kirjainta seuraava sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. int *pindex; **pprotationangle; Viittausmuuttujat Viittausmuuttuja nimetään kuten paikallinen muuttuja ja sen nimen alkuun lisätään pieni r. Kirjainta seuraava sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. int &rindex; &rrotationangle; Vakiomuuttujat 4

5 Vakiomuuttujan koko nimi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja sanaväli ilmoitetaan alaviivalla. const int MAX_ROUNDS = 255; Jäsenmuuttujat Jäsenmuuttuja nimetään kuten paikallinen muuttuja ja sen nimen alkuun lisätään liite m_. Liittettä seuraa pieni kirjain. int m_index; *m_protationangle; Staattiset jäsenmuuttujat Staattinen jäsenmuuttuja nimetään kuten paikallinen muuttuja ja sen nimen alkuun lisätään m_-liitteen sijasta liite s_. Liittettä seuraa pieni kirjain. static int s_referencecount; Globaalit muuttujat Globaali muuttuja nimetään kuten paikallinen muuttuja ja sen nimen alkuun lisätään liite g_. Liittettä seuraa pieni kirjain. Globaalien muuttujien näkyvyyttä rajoitetaan aina static-määreellä. static int g_isconnectionalive; 2.4 Enumeraatiot Enumeraation tyyppinimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Alaviivoja ei käytetä ja sanavälit ilmoitetaan isolla alkukirjaimella. Enumeraation nimetyt arvot kirjoitetaan kokonaan isoilla kirjaimilla ja sanaväli ilmoitetaan alaviivalla. Julkisten enumeraatioiden nimetyissä arvoissa pitää käyttää kirjaston tai packagen nimestä johdettua etuliitettä, paikallisten ei. enum ObjectState RND_OBJECT_NOT_FOUND, RND_OBJECT_LOADED, RND_OBJECT_NOT_LOADED, 5

6 enum ColorType COLOR, BLACK_AND_WHITE 3 Tyyliohjeita 3.1 Välilyöntien käyttö Välilyöntiä käytetään erottamaan kaikkia moniargumenttisia operaattoreita argumenteistaan. Kuitenkin Pilkkua ennen ei tule ja sen jälkeen tulee välilyöti. Välilyöntiä ei käytetä erottamaan yksiargumettisia operaattoreita argumentistaan, eikä esimerkiksi indeksiä indeksointioperaattorista. Välilyöntiä ei yleensä käytetä ennen eikä jälkeen kaarisulkua, ellei sen käyttöä kulloinkin kyseessäolevaan tilanteeseen ole erikseen määritelty. 3.2 Tabulaattorin leveys Sisennyksessä käytettävä tabulaattorin leveys on neljä merkkiä. Sisennykset kirjoitetaan tiedostoon tab-merkkeinä(ei konvertoida välilyönneiksi). 3.3 Rivin katkaiseminen Rivi katkaistaan aina moniargumenttisen operaattorimerkin jälkeen ja operaattorin argumentit sisennetään aina samalle tasolle. Yksiargumenttisia operaattoireita ei koskaan eroteta argumentistaan. if(((count + offset) >= (limiters + offset * *plength)) && isvalid()) Aaltosulkeiden sijoittelu Aaltosulje kirjoitetaan C++-koodissa aina omalle rivilleen. Lohkon aloittava sulje tulee edellisen rivin kanssa samalle tasolle ja lohkon koodi sisennetään yhden 6

7 tabulaattorin verran. Lohkon päättävä sulje tulee samalle tasolle lohkon avaavan sulun kanssa. Kyseessä on siis Allman/BSD nimellä tunnettu tyyli. Java-koodissa noudatetaan pääsääntöisesti Sunin julkaisemia Javatyyliohjeita. Ohjeet eivät ota otaa kantaa aaltosulkeiden sijoitteluun, mutta kaikki Sunin toimittama esimerkkimateriaali on muotoiltu noudattaen K&R/One True Brace tyyliä. Tyylin mukaan lohkon avaavan sulkeen paikka on edellisen rivin lopussa. Projektin Java-koodissa voidaan käyttää kumpaa tahansa mainituista tyyleistä, mutta valittua tyyliä tulee käyttää yhtenäisesti koko laadittavassa modulissa. bool validate(void)... boolean validate() Aaltosulkeiden käyttö yksirivisissä lohkoissa Yksirivisten lohkojen ympärillä ei normaalisti käytetä aaltosulkeita. Poikkeuksena tähän on if else if else lause, jossa kaikkien lohkojen ympärillä käytetään sulkeita, mikäli yksikin lohkoista on monirivinen. Aaltosulkuja harkittaessa moniriviseksi katsotaan myös rivi, joka on muotoilu syistä katkaistu useammalle kuin yhdelle riville. if(m_isvalid) m_index++; else validator->validate(this); if(m_isvalid) m_index++; else validator->validate(this); m_index++; m_isvalid = true; while(isvalid()) applyparameters(index, lengtharray); 7

8 4 Joitakin C++-ohjelmointikäytäntöjä 4.1 Kopiokonstruktori ja sijoitusoperaattori Jokaiselle luokalle tulee määritellä kopiokonstruktori ja sijoitusoperaattori(=operaattori). Mikäli luokasta ei ole tarkoitus muodostaa kopioita, tai toiminnallisuutta ei vielä tarvita ja se siksi jätetään toteuttamatta, kopiokonstruktori ja sijoitusoperaattori määritellään yksityisiksi. 4.2 Virtuaalifunktiot Mikäli aliluokka korvaa yläluokkansa virtuaalifunktion, tulee funktio merkitä virtuaaliseksi myös aliluokan määrittelyssä. Yksityisten jäsenfunktioiden ei tulisi koskaan olla virtuaalisia. 4.3 #define direktiivi #define direktiivillä ei tule määritellä toiminnallisia makroja eikä symbolisia vakioita. Näiden sijasta tulee käyttää inline funktioita ja vakiomuuttujia. Sen sijaan #define:a tulee käyttää estämään saman headerin sisällyttäminen useamman kuin yhden kerran yhteen käännösyksikköön. 4.4 const määre Kaikki luokkien vakiofunktiot tulee merkitä const-funktioiksi. Mikäli luokan jäsenfunktiota ei ole merkitty const:ksi, se oletusarvoisesti mutatoi luokan tietoja. Myös kaikki funktioiden osoitin- ja viittausarvoiset vakioparametrit tulee merkitä const:ksi. Jos osoitin tai viittaus ei ole const, funktio oletusarvoisesti muuttaa sen sisältöä. Tämä on erityisen tärkeää julkisissa rajapinnoissa. 4.5 C -Structit C-tyylisiä structeja voi käyttää niille sopivissa paikoissa. Structeissa ei saa käyttää jäsenfunktioita, perintää, eikä muita kuin julkisia ei staattisia jäsenmuuttujia. Myöskään m_ -liitettä ei käytetä structin jäsenmuuttujien nimissä. Mikäli näitä ominaisuuksia tarvitaan, tulee toiminnallisuus kirjoittaa luokan muotoon. struct Point3d 8

9 ; x; y; z; 4.6 Ystäväluokat Ystäväluokkien käyttöä tulee välttää. Yleensä niiden sijasta tulee käyttää julkisia aksessoreja ja tarvittaessa ystäväfunktioita. 4.7 Ystäväfunktiot Ystäväfunktioita tulee käyttää harkiten. Luokan ulkopuoliset itsenäiset ystäväfunktiot esitellään vain luokan esittelyn yhteydessä ja niiden toteutus kirjoitetaan luokan toteutuksen kanssa samaan tiedostoon. Luokan ystävä- ja toisen luokan jäsenfunktiota ei yleensä tule käyttää julkisissa rajapinnoissa. Perustellusta syystä niitä voi käyttää komponenttien sisäisissä toteutuksissa. 4.8 Yksityinen perintä Yksityistä perintää tulee välttää. Normaalisti sen sijasta voi käyttää joko kompositiota tai julkista perintää. 4.9 Moniperintä Kompleksisten luokkien moniperintää tulee käyttää erittäin harkiten. Virtuaalista perintää tulee käyttää aina, jos ilman sitä tuloksena olisi ns. timanttihierarkkia. Moniperintää voi käyttää Javan interfaceja vastaavan toiminnallisuuden aikaansaamiseksi Lähdekooditiedostot Tiedostonimen pääte valitaan seuraavasti: Tyyppi Pääte C++-lähdekoodi.cpp C++-header.hpp C-lähdekoodi.c C-header.h 9

10 5 C++-luokan esimerkkimäärittely class String public: String(); String(const char *pchars); ~String(); private: String(const String &rstring); String &operator=(const String &); ; // to be continued... 10

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli Lasse Lindqvist Lasse Lopperi llindqvi@cc.hut.fi lmlopper@cc.hut.fi

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Kielioppia: toisin kuin Javassa

Kielioppia: toisin kuin Javassa Object Pascal Pascal kielen oliolaajennus (Inprise/Borland:n oma) luokat Voit uudelleenkäyttää luomiasi objekteja esim. komponentteja Periytyminen Kielioppia: toisin kuin Javassa Ei eroa isojen ja pienien

Lisätiedot

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3201 - WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi 8.10.2013 Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8..9: moniperintä 1 Ajankohtaista Harjoitustyön suunnittelusessiot pidetty, työt jatkuvat, välivaiheen esittely seuraavana Viimeinen viikkoharjoituskerta, palataan

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA Lauri Ruotsalainen Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2011 MATEMATIIKAN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO Matematiikan laitos RUOTSALAINEN, LAURI: Sage-ohjelmisto

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot