OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille"

Transkriptio

1 OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

2 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan muistilista PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTOSSA Turun yliopisto organisaationa Yliopiston hallitus Rehtori ja vararehtorit Yliopistokollegio Kansleri Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö Tiedekunnat ja niiden johto Laitokset Erillislaitokset Opintoasiainneuvosto Muut työryhmät ja toimikunnat Yliopiston päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Turun kauppakorkeakoulu organisaationa Korkeakoulun johtokunta TuJa eli Tutkimus ja jatkokoulutustoimikunta KouKe eli Koulutuksen kehittämistoimikunta Muut toimikunnat Päätöksenteko laitos ja oppiainetasolla TuKKK:n päätöksentekoa säätelevät säädökset ja määräykset TuKKK:n vuosikello PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNASSA Turun yliopiston ylioppilaskunta organisaationa Edustajisto Hallitus Sihteeristö Valiokunnat Johto ja toimikunnat Alayhdistykset... 20

3 3 4.2 Ylioppilaskunnan päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:SSÄ TuKY ry organisaationa Yhdistyksen kokous Hallitus Toiminnanjohtaja Jaostot Toimikunnat, valiokunnat ja muut ryhmittymät Yhdistyksen säännöt ja ohjesäännöt TuKY:n vuosikello KOKOUSTEKNIIKKA Kokoukseen valmistautuminen Kokouksen kulku Alkutoimet Ilmoitusasiat Päätösasiat Muut asiat Lopputoimet Kokouksen aikana Tavanomaiset puheenvuorot Etuoikeutetut puheenvuorot Äänestykset Henkilövalinnat eli vaalit Kokouksen jälkeen Pöytäkirja Päätösten toimeenpano LÄHTEET LIITE1 KOULUTUSPOLIITTINEN SANASTO LIITE 2 ESIMERKKI: KOKOUKSEN ESITYSLISTA LIITE3 ESIMERKKI: KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA... 37

4 4 1 ALKUSANAT Tämä opas on uudistettu ja päivitetty versio Laura Telénin Kokoustaito oppaasta vuodelta Opas on edeltäjänsä lailla suunnattu kaikille Turun kauppakorkeakoulun edunvalvonnassa hyöriville opiskelijoille. Oppaaseen on kerätty perustiedot yliopistoyhdistymisen myötä muuttuneesta toimintaympäristöstä. Yliopisto ja opiskelijaorganisaatio on jaettu neljään kokonaisuuteen: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY). Ne tekevät yhteistyötä eikä jaottelun tarkoituksena olekaan vetää rajaviivoja, vaan nimenomaan helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta. Tarkoituksena on myös selventää eri päätöksenteko ja muita toimielimiä; sitä, kuka missäkin vaikuttaa mihinkin ja luonnollisesti sitä, missä vaiheessa opiskelijat voivat vaikuttaa asioihin. Lisäksi oppaassa mainitaan lyhyesti yliopiston ja opiskelijajärjestöjen toimintaa säätelevät lait, säädökset, määräykset ja muut sitoumukset. Viimeinen luku käsittelee kokoustekniikkaa. Siitä on hyötyä niin opiskelijaedunvalvonnassa kuin myöhemmin työelämässäkin. Liitteistä löytyy lyhyt koposanasto sekä esimerkit kokouksen esityslistasta ja pöytäkirjasta. Opas toimii SV12 Kokoustekniikka kurssin tenttilukemistona. Tarkemmat tiedot kurssin suoritustavasta suosittelen katsomaan Internetistä suomen kielen ja viestinnän sivuilta. Lopuksi haluan vielä kiittää oppaan päivittämisessä auttaneita henkilöitä, erityisesti suomen kielen ja viestinnän lehtori Riitta Koskimiestä. Toivon tästä oppaasta olevan sinulle hyötyä korkeakoulumaailman hallinnossa. Turussa tammikuussa 2011 Saila Kokkonen TuKY:n koulutuspoliittinen vastaava 2010 PS. Jos oikein innostut opiskelijaedustamisesta ja kaipaat lisälukemista, perehdy tämän oppaan viittauksia tarkemmin TYYn uudistettuun Hallinnon ja edunvalvonnan oppaaseen. Lisäksi yhdistyksen toimintaan voi perehtyä esimerkiksi Seppo Paasolaisen oppaan Osaava yhdistys (Akava 2007) avulla.

5 5 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta Hienoa, että olet päättänyt lähteä edustamaan opiskelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä siellä missä päätetään. On aina ilo kuulla, että opiskelijat haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa ja valvoa myös kanssaopiskelijoiden etua. Yliopistouudistuksen myötä Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät ja monet asiat muuttuivat, mm. opintojohtosääntö uudistui ja TuKKK:sta poistuivat laitosten viralliset laitosneuvostot. Vaikuttamisen tasoja tuli lisää, ja virallisten neuvostojen ja johtokuntien rinnalla opiskelijaedustajan työssä kasvoi epävirallisten vaikutuskanavien merkitys. Päätöksentekoelinten kokoukset ovat ainakin näennäisesti vaikuttamisen pääpaikkoja. Opiskelijoilla on usein asioista hyvä kokonaisnäkemys, ja se kannattaa tuoda rohkeasti esiin. Kokouksissa asioihin on kuitenkin pilkunviilauksia lukuun ottamatta mahdoton saada suurempia muutoksia. Jos haluaa muutoksia tai lisäyksiä, asioihin pitää vaikuttaa valmisteluvaiheessa. Ihmisiin tutustumista ei voi ylikorostaa menestyksekkäässä vaikuttamistyössä. Toimitpa opiskelijaedustajana sitten yliopiston toimielimissä, työryhmissä tai TuKKK:n johtokunnassa, on hyvä tutustua muihin kyseisen toimielimen jäseniin. Hyvät suhteet muihin kokousedustajiin ovat välttämättömyys, ja niitä kannattaa aktiivisesti rakentaa. Voit käydä keskustelemassa asioista muiden jäsenten kanssa vaikka ennen kokousta kahvikupin äärellä. Ota selvää, mitä muut ryhmittymät haluavat ja pyri auttamaan heitä niissä tavoitteissa, jotka eivät ole ristiriidassa opiskelijoiden edun kanssa. Yhteistyö ja yhteydenpito muiden opiskelijaedustajien kanssa auttavat sinua tehtävässäsi ja he ovat tärkein tukesi. Voit aina turvautua myös ylioppilaskunnan hallitukseen ja sihteeristöön tarvitessasi tietoa tai apua muulla tavalla. Hyvänä esimerkkinä suunsa avaamisesta ja yhteistyöstä muiden kanssa on aikaan perustuvan kurssi ilmoittautumisen saaminen opiskelijatietojärjestelmään. Asia oli opiskelijoille tärkeä: TuKY oli asiasta lausunut jo useampaan kertaan ja siitä keskusteltiin pitkään OODI OPSU ohjausryhmässäkin. Keskusteluissa pystyin perustelemaan asian tärkeyttä vielä lisää ja korostamaan tasa arvoisuuspuolta. Saimme tueksemme jo etukäteen myös muita ohjausryhmän jäseniä, jotka ymmärsivät kantamme. Hallopedinä toimiminen on ollut antoisaa ja samalla antanut arvokasta kokemusta niin kokoustekniikasta kuin myös julkisen organisaation hallinnosta ja päätöksenteosta. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja samalla oman osaamisen kartuttaminen. Tsemppiä tulevaan vaikutustyöhösi! Turussa tammikuussa 2011 Ilkka Marja aho TuKKK johtokunnan jäsen 2010 OODI OPSU ohjausryhmän jäsen 2010 TYY hallituksen varapuheenjohtaja 2010 TuKY hallituksen jäsen / Kv vastaava

6 6 Opiskelijaedustajan muistilista Lähde: TYYn Opas hallintoon ja edunvalvontaan (2010) (mukaillen) 1. Perehdy. Tieto on valtaa: kannattaa tuntea kaikki toimintasi kannalta oleelliset dokumentit. 2. Valmistaudu. Aktiivisuus on tehokkaampaa kuin reaktiivisuus. Lue kokousmateriaalit, myös ne liitteet. Käy tarvittaessa etukäteen valmistelijan luona kysymässä selvennystä. 3. Tiimityöskentely kannattaa. Pidä yhteyttä muihin opiskelijaedustajiin. Tavatkaa ennen kokousta ja käykää läpi kokousasiat. Jakakaa tarvittaessa asioihin perehtymistä ja muuta työtä. Tärkeää on olla yhteydessä varsinkin TuKY:n kopoon, jotta hän on mahdollisimman hyvin perillä kaikesta TuKKK:ssa tapahtuvasta opiskelijaedustamisesta. 4. Myös ainejärjestön ja hallopedien keskinäiset suhteet ovat tärkeitä. 5. Halloped edustaa opiskelijoita, ei vain itseään. Pidä yhteyttä opiskelijatovereihisi, ja keskustele heidän kanssa ajankohtaisista asioista. Kun tietoosi tulee ongelmia, juuri sinun täytyy yhdessä muiden hallopedien ja ainejärjestön kopoilijoiden kanssa keksiä keinot korjata ne. Kun ne on korjattu, älä unohda kertoa asiasta opiskelijatovereillesi. Näin hekin ymmärtävät, että asiat etenevät ja niihin voi todella vaikuttaa. Säännöllinen raportointi kokousten jälkeen muille hallopedeille ja etenkin TuKY:n kopolle on erittäin suotavaa. 6. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat välttämättömiä, sillä yliopistolla asiat eivät tapahdu nopeasti. 7. Opiskelijaedustus on lakisääteistä. 8. Halloped ja muut toimielimen jäsenet ovat (muodollisesti) tasavertaisia päätöksentekijöitä. Pidä yhteyttä muihin päätöksentekoelimessä istuviin. Hyvät suhteet ja keskusteluyhteydet auttavat aina. Tärkeissä asioissa kannattaa tiedustella henkilökunnan mielipiteitä ja hakea tukea omilleen jo ennen kokousta. 9. Hallopedin ei kannata tuhlata aikaa keksiäkseen pyörää uudelleen, vaan hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja kysellä edeltäjiltä neuvoa. 10. Käytä TYYn koposihteeriä. Koposihteeri on ylioppilaskunnan palkkalistoilla juuri sinua varten. Kun kokouksessa tulee epäselvyyksiä menettelytavoista tai käsillä olevan asian taustoista, ylivoimaisesti helpoin tapa korvata mutu tuntuma faktoilla on laittaa palkattu henkilö selvittämään ne. Apua voi aina pyytää ja neuvoja kysellä myös TuKY:n hallituksen kopovastaavalta. (Huom! KopoSIHTEERI ja kopovastaava ovat eri henkilöt. Sihteeri on TYYn palkollinen henkilö. Kopovastaava on niin TYYn kuin TuKY:nkin hallituksessa oleva luottamushenkilö. TYYn väki hoitaa koko yliopiston laajuista edunvalvontaa sekä lakisääteiset ylioppilaskunnan velvollisuudet, kun taas TuKY keskittyy TuKKK:n sisäiseen edunvalvontaan tiedekuntajärjestön tapaan.)

7 7 2 PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTOSSA Alla on kuvattu Turun yliopiston tärkeimmät toimielimet pääpiirteittäin. Enemmän tietoa löydät osoitteesta sekä TYYn Hallinnon ja edunvalvonnan oppaasta (2011). 2.1 Turun yliopisto organisaationa Kuvio 1: Turun yliopiston organisaatio (www.utu.fi/faktat/organisaatio/) Yliopiston hallitus Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jossa on 7 tai 9 14 jäsentä. Jäsenten lukumäärästä ja jäsenten toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio. Nykyisen hallituksen toimikausi on yliopistoyhdistymisen vuoksi poikkeuksellinen, Hallituksessa tulee olla edustettuina yliopiston 1) professorit, 2) muu opetus ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja 3) opiskelijat. Kustakin edellä mainitusta ryhmästä voi olla jäseniä enintään puolet näistä kolmesta ryhmästä valittavien jäsenten yhteenlasketusta määrästä. Eri ryhmiin kuuluvien jäsenten lukumäärästä päättää yliopistokollegio. Vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopiston eri ryhmien edustajia, toisin sanoen edustaen monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta. Hallitus valitsee yhden muista kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen. Hallituksen jäsenenä ei voi olla

8 yliopiston rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Heidän valinnassaan pyritään huomioimaan tiedekuntien ja muiden yksiköiden tasapuolinen edustus, sukupuolten välinen tasapaino ja hallinnollinen kokemus. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen tehtävä on yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista luottamustehtävistä. Opiskelijajäsenet tekevät jatkuvaa yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja koposihteerin kanssa. Opiskelijaedustajien kausi on kaksivuotinen (kuluva kausi päättyy ). Hallituksella on monia yliopiston strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä, muun muassa: päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, päättää yliopiston toiminta ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta, laatia tilinpäätös sekä vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille, hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa, hyväksyä yliopistolain mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä tulos ja tavoitesopimus yliopiston puolesta, valita rehtori (sekä myös erottaa, jos siihen on perusteltu syy), hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä, päättää tiedekunta, yksikkö ja laitosrakenteesta sekä valita kansleri Rehtori ja vararehtorit Yliopistossa on rehtori ja kolme vararehtoria. He muodostavat yliopiston operatiivisen johdon. Rehtorilta ja vararehtoreilta edellytetään muun muassa tohtorin tutkintoa ja käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa. Toimikauden pituus on pääsääntöisesti neljä vuotta. Rehtori valitsee vararehtorit hakijoiden joukosta. Turun yliopiston rehtorina toimii tällä hetkellä neljättä kauttaan kulttuurihistorian professori Keijo Virtanen. Hänen toimikautensa päättyy Turun yliopiston vararehtoreina toimivat orgaanisen kemian professori Harri Lönnberg (vastuullaan tutkimustoiminta), sisätautiopin professori ja TYKS:n sivutoiminen endokrinologian ylilääkäri Pirjo Nuutila (vastuullaan laatujärjestelmien seuranta, arviointi ja kehittäminen sekä tutkijakoulutus) sekä tietojärjestelmätieteen professori Tapio Reponen (vastuullaan koulutuksen ja opetuksen kehittäminen sekä yhteiskunta ja

9 sidosryhmäsuhteiden edistäminen). Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa sen mukaan kuin rehtori kulloinkin tarkemmin määrää sekä hoitavat tämän tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Rehtori muun muassa vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, nimittää tiedekuntien dekaanin ja kauppakorkeakoulun johtajan sekä päättää muun henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Hänellä on myös yliopistossa niin sanottu yleisvaltuus, jonka mukaan hän johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori myös edustaa yliopistoa, ja hänellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa Yliopistokollegio Yliopistokollegio on yliopiston ylin valitseva elin (vrt. hallitus on ylin päättävä elin). Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Tasakolmikannan mukaan jäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 muuta opetus ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Toimikaudella yliopistokollegion puheenjohtajana toimii professori Eija Suomela Salmi ja varapuheenjohtajana lehtori Eero Kuparinen. Toimikausi on pääsääntöisesti nelivuotinen, mutta opiskelijoiden toimikausi kaksivuotinen (nykyinen kausi opiskelijoilla päättyy ). Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee myös yliopistokollegion opiskelijajäsenet ainejärjestöjä kuultuaan. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Se valitsee myös yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille Kansleri Hallitus valitsee (ja perustellusta syystä myös erottaa) kanslerin. Kanslerilta vaaditaan ansiokasta toimintaa tieteen tai yliopistolaitoksen hyväksi. Toimikautena Turun yliopiston kanslerina toimii Pekka Puska. Kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua, toimintaa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Kansleri päättää dosentin arvon myöntämisestä ja myöntää luvan promootion järjestämiseen. Hän toimii yliopiston sidosryhmäyhteistyötä kehittävän neuvottelukunnan sekä yliopiston eettisen toimikunnan puheenjohtajana. Kanslerilla voi lisäksi olla rehtorin yliopistolain nojalla hänelle siirtämiä tehtäviä. Kanslerin ollessa estynyt tai esteellinen taikka kanslerin tehtävän ollessa avoinna hänen tehtäviään hoitaa rehtori.

10 Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö toimivat hallituksen ja yliopiston johdon yleisinä valmistelu ja toimeenpanoeliminä sekä tuottavat keskitetysti yliopistossa käytettäviä palveluja. Yliopistopalvelut jakautuu palvelujohtajan alaisuudessa toimivaan palveluiden vastuualueeseen (mm. henkilöstöhallinto, kehittäminen ja suunnittelu, kirjasto, opintohallinto) ja talousjohtajan alaisuudessa toimivaan talouden vastuualueeseen (mm. talous, kiinteistö ja tilahallinto, riskienhallinta, lakiasiat). Palvelu ja talousjohtaja sekä viestintäyksikön johtajat vastaavat suoraan rehtorille. Yliopistopalveluihin ja viestintäyksikköön kuuluu se hallinto ja muu tukipalveluhenkilöstö, joka ei kuulu tiedekuntien hallintopalveluyksiköihin, laitoksiin tai yliopiston erillisiin laitoksiin. Opiskelijoiden kannalta merkittävin osa on opintohallinto, jonka alaisuuteen kuuluvat mm. kansainväliset palvelut, ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut sekä opiskelija ja hakijapalvelut. Yliopistopalveluissa toimiva henkilökunta on ylioppilaskunnalle merkittävä yhteistyötaho, sillä opiskelijoille tärkeiden asioiden ajaminen valmisteluvaiheessa on usein paras tapa saada ne läpi Tiedekunnat ja niiden johto Turun yliopistossa on seuraavat tiedekunnat: humanistinen tiedekunta matemaattis luonnontieteellinen tiedekunta lääketieteellinen tiedekunta oikeustieteellinen tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta sekä tiedekuntiin rinnastettava Turun kauppakorkeakoulu niminen yksikkö. Tiedekunnan hallintoa hoitavat johtokunta ja dekaani (kauppakorkeakoulussa johtaja) sekä yksi tai useampi varadekaani (kauppakorkeakoulussa varajohtaja). Johtokuntaan kuuluu hallituksen päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee olla tasakolmikannan mukaan edustettuna tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun 1) professorit, 2) muu opetus ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja 3) opiskelijat, siis yhtä monta jäsentä kustakin edellä mainitusta ryhmästä. Tiedekunnan johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja kauppakorkeakoulun johtokunnan puheenjohtajana kauppakorkeakoulun johtaja. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin jälleen kaksi vuotta (opiskelijajäsenten meneillään oleva kausi päättyy ). Opiskelijaedustajat johtokuntiin valitsee TYYn edustajisto ja valintoja täydentää kauden aikana tarvittaessa TYYn hallitus yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

11 Johtokunnan tehtäviä ovat muun muassa: kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen osallistuvat vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin (kauppakorkeakoulussa johtajan) käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Turun yliopiston hallintokulttuurissa tiedekunnilla ja kauppakorkeakoululla on hyvin itsenäinen asema ja niissä päätetään monista opiskelijoille tärkeistä asioista, joten johtokuntien opiskelijaedustajilla on merkittävä rooli koko yliopiston edunvalvonnassa. Rehtori nimittää dekaanin (johtajan) tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) professorien joukosta johtokuntaa kuultuaan. Dekaani (johtaja) valitsee toimikaudekseen yhden tai useamman varadekaanin (varajohtajan) tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) professorien joukosta rehtoria kuultuaan. Dekaanin (johtajan) tehtävinä ovat muun muassa: johtaa ja valvoa tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) toimintaa, vastata tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta tiedekunnassa (kauppakorkeakoulussa), vastata tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana sekä hyväksyä uudet opiskelijat. Dekaani (johtaja) voi saattaa johtokunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, jonka merkitys tiedekunnalle (kauppakorkeakoululle) on suuri. Dekaani (johtaja) voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin (varajohtajan) käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Dekaanin (johtajan) ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa varadekaani (varajohtaja) Laitokset Tiedekunnat ja kauppakorkeakoulu voivat jakaantua yhden tai useamman opetus ja tutkimusalan muodostamiin laitoksiin tai muihin yksiköihin. Laitoksen hallintoa hoitavat sen johtaja sekä yksi tai useampi varajohtaja. Tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun esityksestä laitoksessa voi olla laitosneuvosto. Päätöksen tästä

12 tekee rehtori. Mikäli tiedekunta tai kauppakorkeakoulu ei jakaannu laitoksiin, määrää dekaani (johtaja) oppiaineiden tai muiden yksiköiden vastuuhenkilöt. Mikäli tiedekunnassa tai kauppakorkeakoulussa on laitosten ohella muita yksiköitä, määrää dekaani (johtaja) näiden yksiköiden johtajat tai vastuuhenkilöt. Laitoksen johtajan on oltava laitoksen henkilökuntaan kuuluva ja tohtorin tutkinnon suorittanut. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa vastata laitoksen kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta laitoksessa, vastata laitoksen tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä tehdä esitys opetussuunnitelmiksi, ellei johtokunta toisin päätä. Laitoksen johtaja voi siirtää toimivaltaansa eteenpäin varajohtajan tai laitosneuvoston käsiteltäväksi. Jos tiedekunnassa tai kauppakorkeakoulussa on laitoksen hallinnon hoitamiseksi laitosneuvosto, siihen kuuluu hallituksen päätöksen mukaan jälleen tasakolmikantaa noudattaen kuusi, yhdeksän tai 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Laitosneuvoston puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Laitosneuvoston toimikausi on neljä vuotta, jälleen kuitenkin opiskelijajäsenten kohdalla kaksi vuotta (kuluva opiskelijajäsenten kausi päättyy ). Opiskelijaedustajat mahdollisiin laitosneuvostoihin valitsee TYYn edustajisto ja valintoja täydentää kauden aikana tarvittaessa TYYn hallitus ainejärjestöjä kuultuaan. Mikäli laitoksella on laitosneuvosto, sen tehtävänä on lausua muun muassa esityksistä toiminta ja taloussuunnitelmaksi, vuotuiseksi talousarvioksi, opetussuunnitelmaksi sekä laitosjohtajan valinnasta Erillislaitokset Yliopistolla toimii muihin yksiköihin kuulumattomia erillislaitoksia. Erillislaitoksilla ei varsinaisesti ole omia opiskelijoita, vaan ne hoitavat jotakin niille annettua erityistehtävää. Erillislaitokset voivat muun muassa harjoittaa tutkimustoimintaa, antaa opetusta ja hoitaa erilaisia yliopiston tukitoimintoja. Ne mahdollistavat monialaisten tutkimusympäristöjen rakentamisen ja muodostavat tärkeän sillan sekä alueellisen vaikuttavuuden että korkeakouluyhteistyön kannalta. Opiskelijoilla on edustus heille tärkeimpien erillislaitosten johtokunnissa, kuten kielikeskuksessa. Yliopistossa toimii muun muassa seuraavat erillislaitokset (täydellinen lista Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) keskus Kielikeskus Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun tietotekniikan tutkimus ja koulutuskeskus (TUCS)

13 Opintoasiainneuvosto Opintoasiainneuvosto on opiskelijoiden kannalta yksi merkittävimmistä yliopiston tason valmistelevista elimistä. Sen tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten, kuten koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Opintoasiainneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja antaa tarvittaessa tiedekunnille ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä. Neuvostolla on myös allaan jaostoja (mm. opiskelun tuki ja opetuksen tuki), mitkä omalta osaltaan valmistelevat opintoasiainneuvoston päätöksentekoa varten opetukseen ja opiskeluun liittyviä asioita Muut työryhmät ja toimikunnat Yliopistossa toimii myös erilaisia enemmän tai vähemmän virallisia työryhmiä hallinnon kaikilla tasoilla. Monilla niistä on merkittävä rooli asioiden valmistelussa, joten niissä opiskelijat voivat päästä konkreettisemmin vaikuttamaan kuin lopullisia päätöksiä tekevissä elimissä. Yliopistohallinnon työryhmien opiskelijaedustajia yliopistolle esittää TYYn hallitus. Erilaisten työryhmien nimet vaihtelevat tiedekunnittain, mutta useimmissa on jonkinlainen työryhmä tai toimikunta ainakin tutkintorakenteen kehittämistä, opiskelijavalintaa, kansainvälisiä asioita, laatutyötä, jatkokoulutusta ja taloutta varten. Nämä työryhmät ja toimikunnat valmistelevat asioita varsinaisille päättäville elimille. Laitostasolla on yleensä ainakin opetussuunnitelmatyöryhmä, tai suuremmilla laitoksilla oppiainekohtaisia työryhmiä, jotka valmistelevat kyseisen oppiaineen asioita mahdolliselle laitosneuvostolle tai tiedekunnan johtokunnalle. Epävirallisissa työryhmissä tai toimikunnissa on pääsääntöisesti opiskelijaedustus, jonka tiedekuntajärjestö valitsee. Opiskelijanäkökulmasta tärkeintä on juuri myös tämän epävirallisemman opiskelijaedustuksen varmistaminen. Opiskelijoilla on yliopistolain hengen mukainen oikeus olla mukana kaikessa valmistelutyössä, jota yliopiston hallinnossa tehdään, ja he ovat siinä arvokas lisä. Ilman opiskelijoiden mukanaoloa monia tärkeitä näkemyksiä voi jäädä esittämättä, etenkin opiskelijoille läheisissä asioissa kuten koulutuksen laadussa. 2.2 Yliopiston päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset Yliopiston toimintaa säätelevät valtakunnallisesti yliopistolaki (558/2009) sekä useat eri säädökset. Yliopistolaissa säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen muutoksen pyrkimyksenä on parantaa yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lainmuutoksen myötä yliopistoista tuli

14 itsenäisiä oikeushenkilöitä, mikä lisää niiden hallinnollista ja taloudellista autonomiaa entiseen valtion tiliviraston asemaan verrattuna. Valtio pääomittaa yliopistot vakavaraisuuden turvaamiseksi. Yliopistoja on Suomessa 16, ja ne ovat joko julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain alaisia säätiöitä (Aalto yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto). Laki on tuonut myös muutoksen, jonka mukaan valtion virkasuhteet on muutettu yliopiston työsuhteiksi. Opiskelijoihin kohdistuvia merkittäviä muutoksia laissa ei ole, tosin uudistus antaa mahdollisuuden kokeiluna periä lukukausimaksua erillisiin maisteriohjelmiin osallistuvilta EU/ETA maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, kunhan järjestelyyn sisältyy apurahaohjelma. Johtosääntöjen avulla yliopisto pystyy määräämään omalta osaltaan lakeihin ja säädöksiin perustuvaa jokapäiväistä toimintaansa. Johtosäännöistä tärkeimmät ovat Turun yliopiston johtosääntö ja opintojohtosääntö. Yliopiston johtosäännössä säädetään mm. yliopiston organisaatiosta ja johtamisesta sekä toimielimistä ja niiden tehtävistä. Opintojohtosäännössä säädetään TY:n myöntämistä tutkinnoista, opiskelijavalinnasta, opetussuunnitelmista, opintosuorituksista sekä kuulusteluista. Muita johtosääntöjä ovat mm. talous ja vaalijohtosääntö sekä erillislaitosten johtosäännöt. Kaikki johtosäännöt löytyvät osoitteessa https://intra.utu.fi/yleista/saannosto/johtosaannot/index.html PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Alla on selvennetty tärkeimpiä Turun kauppakorkeakoulun sisäisiä toimielimiä sekä niiden tehtäviä. Joidenkin toimielinten rakennetta ja tehtäviä on avattu tarkemmin jo kappaleessa 2 Päätöksenteko Turun yliopistossa. TuKKK:n Porin yksikön hallintorakennetta ei tässä oppaassa käsitellä. 3.1 Turun kauppakorkeakoulu organisaationa Kuvio 2: Turun kauppakorkeakoulun organisaatio (intranet.tse.fi)

15 Korkeakoulun johtokunta Johtokunnan tehtävistä on selostettu kohdassa Tiedekunnat ja niiden johto. Tärkeimmät jokavuotiset opiskelijavaikuttamisen kohteet johtokunnassa ovat opetussuunnitelmat sekä professorien ja muun henkilökunnan rekrytointi. Näiden lisäksi kokouksissa on paljon mm. keskusteluasioita, joissa on hyvä saada opiskelijoiden mielipide tuotua julki. Useasti sitä myös suoraan pyydetään. TY:n opintojohtosäännön mukaan opetussuunnitelman laatimisen tavoitteena on varmistaa sekä tutkinnon sisällön että koulutuksen toteuttamisen laadukkuus ja siinä määritellään mm. opintojen laajuus, suoritustavat, opetusmenetelmät, oppimateriaalit, osaamistavoitteet ja arviointimenetelmät. Oppiaineiden ja laitosten valmistelutyön jälkeen johtokunta hyväksyy opetussuunnitelmat, toukokuun loppuun mennessä. Johtokunnassa tehdään yleensä muutoksia melko vähän, jos ollenkaan, joten myös opiskelijavaikuttaminen kannattaa suunnata alemmille valmistelutasoille. Opetusohjelmat pyritään julkistamaan opetussuunnitelmien yhteydessä, mutta ne on julkaistava viimeistään (syyslukukauden osalta) ja (kevätlukukauden osalta). Henkilökunnan rekrytoinnista voi lukea tarkemmin TYYn hallinnon ja edunvalvonnan oppaasta TuJa eli Tutkimus ja jatkokoulutustoimikunta Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaava varajohtaja nimittää ja johtaa tutkimus ja jatkokoulutustoimikuntaa (TuJa), joka on laaja alaista tieteellistä pätevyyttä edustava toimielin. TuJan tehtävänä on kehittää yliopiston jatkotutkintokoulutusta ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavan varajohtajan tehtävänä on mm. huolehtia Turun kauppakorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksesta, hyväksyä jatko opiskelijoiden tutkintorakenteet sekä hyväksyä jatkotutkintoon sisältyvät muualla suoritetut jatko opinnot oppiaineita ja TuJaa kuultuaan. TuJassa ei luonteensa vuoksi ole opiskelijajäseniä KouKe eli Koulutuksen kehittämistoimikunta Opinnoista ja opetuksesta vastaava varajohtaja toimii koulutuksen kehittämistoimikunnan (KouKe) puheenjohtajana. Toimikunnan tehtävänä on valmistella opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita, joista päättää joko varajohtaja tai johtokunta. KouKessa on kaksi opiskelijajäsentä, ja se onkin yksi parhaista paikoista tuoda opiskelijoiden näkemyksiä esille.

16 Muut toimikunnat Opiskelijavalintatoimikunta valmistelee opiskelijavalintoihin liittyvät asiat korkeampien tahojen, yleensä johtokunnan, päätettäväksi. Tällaisia ovat mm. hakukiintiöt sekä opiskelijavalinnan kriteerit. Julkaisutoiminnasta huolehtii TuKKK:n johtajan kolmivuotiskaudeksi asettama julkaisutoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Toimikunta hyväksyy mm. julkaisusarjoihin otettavat käsikirjoitukset. TuKY:n hallituksen viestintävastaava/tiedottaja on toiminut julkaisutoimikunnan opiskelijajäsenenä. Tutkimuksen arvioinnin toimikunta (TAT) on rehtorin kolmivuotiskaudeksi asettama ryhmä, jossa on edustajia aine ja erillislaitoksista sekä kirjasto tietopalvelusta. Toimikunnan keskeisin tehtävä on korkeakoulun henkilökunnan tieteellisen toiminnan arviointi. Ruokalan asiakastoimikunta seuraa Montun palvelun ja ruuan laatua. Siinä on opiskelijaedustus Päätöksenteko laitos ja oppiainetasolla Virallisten laitosneuvostojen lakkauttaminen vuoden 2009 lopussa ja niiden myötä lakannut automaattinen opiskelijaedustus laitostasolla on kasvattanut ainekerhojen roolia ja lisännyt niiden vastuuta ja proaktiivisuuden merkitystä edunvalvonnassa. Oppiaineissa ja laitoksillahan toteutetaan kaikki opiskelijaa suoraan koskeva opetukseen liittyvä toiminta, joten nämä ovat erittäin tärkeitä vaikuttamisen tasoja. Karkeana jakona voi pitää, että ainekerhot hoitavat edunvalvontaa oppiaineisiin, ja TuKY:n hallitus, lähinnä koulutuspoliittinen vastaava, puolestaan hoitaa edunvalvontaa laitostasolla sekä koordinoi koko kauppakorkeakoulun edunvalvontaa. Eräs merkittävä vaikuttamisen kohde ovat opetussuunnitelmat, joita valmistellaan laitoksilla ja oppiaineissa. Joissain aineissa on perustettu laitosneuvostojen työtä jatkamaan puoliviralliset oppiaineneuvostot, joissa on myös opiskelijajäseniä. Myös ainekerhot ja/tai niiden edustajat osallistuvat valmistelutyöhön. Teoriassa opiskelijoiden mielipiteet tulisi huomioida jo opiskelijapalautteenkin kautta, sillä yliopiston opintojohtosäännössä todetaan, että "Koulutuksesta ja opetuksesta kerätään opiskelijoilta säännöllisesti palautetta, ja sitä hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä." Virallisten palautejärjestelmien rinnalla tulisi aina muistaa epäviralliset keskustelut opetushenkilökunnan kanssa. Suurimmalta osin opetushenkilökuntaa kiinnostaa kuulla, mitä opiskelijat ajattelevat opetuksesta ja mitä toiveita heillä on tulevan opetuksen suhteen. Luonnollisesti palautteen on oltava rakentavaa tullakseen huomioiduksi. Kehitysehdotukset pyritään yleisesti ottaen aina toteuttamaan, mutta resurssit määrittelevät uudistuksille aina reunaehdot. Opetussuunnittelua koordinoi opintopäällikkö, joka antaa oppiaineille yleiset ohjeet ja aikataulun opetussuunnitelman laatimisesta. Aikataulu kannattaakin selvittää kunnolla, jotta voi varmistaa pääsevänsä mukaan vielä sellaisessa vaiheessa, jossa oikeasti voi vaikuttaa. Opetuksen suunnittelun prosessia ollaan edelleen aikaistamassa

17 edeltävän kalenterivuoden loppuun, joten hyvä käytäntö voisi olla, että ainekerhot tapaavat jo loppusyksystä oppiaineet opetussuunnittelu ja palautekokouksessa TuKKK:n päätöksentekoa säätelevät säädökset ja määräykset Turun kauppakorkeakoulun päätöksentekoa säätelevät kaikki Turun yliopiston johtosäännöt. Näiden lisäksi, muttei ristiriidassa näiden kanssa, TuKKK voi laatia omia ohjeistuksiaan. Esimerkkinä tästä on TuKKK:n tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat määräykset, jotka löytyvät kokonaisuudessaan mm. opinto oppaan takaosasta. 3.3 TuKKK:n vuosikello Kunkin vuoden budjetista sovitaan jo hyvissä ajoin syksyllä. Seuraavan lukuvuoden opetus suunnitellaan kevätlukukauden aikana. Opetustarjontaan liittyvät asiat päätetään varhain. Sen sijaan kunkin opintojakson suoritustapaan, kirjallisuuteen ja sisältöön yms. liittyvät muutokset vasta myöhemmin. Käytänteitä uudistetaan edelleen, joten alla oleva vuosikello saattaa hieman muuttua. Esimerkiksi laitostason budjettineuvottelut saatetaan käydä tietyin reunaehdoin jo ennen yliopistotason neuvotteluja. Opetussuunnitelmat hyväksyy osittain varajohtaja ja osittain johtokunta viim. toukokuussa kesäloma IV per. Lukukausi alkaa I per. III per. Syyslukukauden opetusaikataulu julkaistaan viim II per. Budjettineuvottelut yliopiston tasolla Budjettineuvottelut laitostasolla Opetussuunnittelu alkaa oppiaineissa Kevätlukukauden opetusaikataulu julkaistaan viim

18 18 4 PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KUNNASSA Alla on kuvattu Turun yliopiston ylioppilaskunnan tärkeimmät toimielimet, sen päätöksentekoa sekä Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ry:n roolia TYYn alayhdistyksenä. 4.1 Turun yliopiston ylioppilaskunta organisaationa Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on etu ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat automaattisesti kaikki Turun yliopiston opiskelijat. TYY on perustettu vuonna 1922, jäseniä sillä on tällä hetkellä noin ja toimintaa on Turussa, Porissa ja Raumalla. TYYn toiminnan tarkoituksena on muun muassa edistää jäsentensä hyvinvointia ja opiskelun edellytyksiä, ylläpitää akateemisia perinteitä, osallistua Turun yliopistoyhteisön kehittämiseen ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyen sekä vaikuttaa opiskelijanäkökulmasta alueen ja yhteiskunnan kehitykseen Edustajisto Ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. TYYn edustajistossa, eli tuttavallisemmin edarissa, on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä Edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan budjetista ja toimintasuunnitelmasta, valvoo näiden toteutumista sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin, valiokunnat, Turun ylioppilaslehden päätoimittajan, sekä opiskelijajäsenet yliopiston hallintoon kuten TY:n hallitukseen ja tiedekuntien johtokuntiin. Edustajisto tekee myös ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuukaudessa, yleensä Turku salissa (Yo talo A, II krs.). Kokousajat ilmoitetaan TYYn Internet sivuilla, ja kokoukset ovat kaikille ylioppilaskunnan jäsenille avoimia. Jäsenet voivat myös tehdä edustajistolle aloitteita, toimittamalla aloitteensa tiedoksi edustajiston puheenjohtajalle vähintään seitsemän arkipäivää ennen edustajiston kokousta. Edustajistossa TuKY:n edustajistoryhmällä on tällä kaudella ollut kuusi paikka 41:stä, jonka mukaan TuKY onkin yksi suurimmista ryhmistä. Myös edustajiston nykyinen puheenjohtaja on TuKY listalta. Enemmän edustajistoryhmistä voi lukea osoitteesta

19 Hallitus Ylioppilaskunnan hallituksen valitsee edustajisto. Hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto ja toimeenpanovaltaa ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Se myös mm. edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin ja valvoo ylioppilaskunnan hallintoa. Hallitus vastaa toiminnastaan edustajistolle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joilla on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, alayhdistysasiat, opiskelijakulttuuri, liikuntapolitiikka, yritysyhteistyö, kehitysyhteistyö, ympäristö, tasa arvo, tiedotus ja viestintä sekä kaupunkisuhteet. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa ja sen kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Internet sivuilla Sihteeristö Sihteerit ovat ylioppilaskunnan jäsenten käyttöön palkattuja työntekijöitä, joiden tehtäviin kuuluu ennen kaikkea neuvontapalvelujen antaminen, asiantuntijana toimiminen ja ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelu. TYYllä on seitsemän vakituista sihteeriä. Heidän lisäkseen TYYn henkilöstöön kuuluvat myös kirjastonhoitaja sekä Turun ylioppilaslehden työntekijät. Koulutuspoliittinen sihteeri neuvoo opintoihin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa ja mm. karhuaa myöhästyneet tenttitulokset. Sosiaalipoliittinen sihteeri on apuna esimerkiksi toimeentulokysymyksissä. Kansainvälisten asioiden sihteerin toimialaan kuuluvat kaikki kansainvälisyyteen liittyvät asiat kuten vaihtoopiskelu ja vaihto opiskelijat. Järjestö ja tiedotussihteeri puolestaan on vastuussa ylioppilaskunnan viestinnästä ja alayhdistyspalveluista. Taloussihteeri huolehtii nimensä mukaisesti ylioppilaskunnan taloudesta. TYYn kansliassa työskentelee myös toimistosihteeri, ja kaikkien sihteerien esimiehenä toimii pääsihteeri, joka mm. toimii hallituksen ja edustajiston kokousten sihteerinä sekä valvoo koko organisaation toimivuutta Valiokunnat TYYssä toimii seitsemän valiokuntaa, jotka ovat yhdyssiteenä jäsenistön ja TYYn toimiston välillä. Valiokuntien toiminta voivat osallistua kaikki TYYn jäsenet, ja niiden kokoukset ovat avoimia. Valiokunnat ovat alayhdistysvaliokunta, edunvalvontavaliokunta, kansainvälisten asioiden valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta, kulttuurivaliokunta, ravintolavaliokunta sekä ympäristövaliokunta. Niiden toiminnasta voi lukea tarkemmin osoitteesta ylioppilaskunta/valiokunnat.

20 Johto ja toimikunnat TYYssä toimivia johto ja toimikuntia ovat taloustoimikunta, Turun ylioppilaslehden johtokunta, elokuvatoimikunta, keskusvaalilautakunta sekä valintatoimikunta. Ne ovat edustajiston valitsemia toimielimiä, joille edustajisto on delegoinut valvontatehtäviään sekä valmistelu ja päätäntävaltaansa. Niistä lisää tietoa löytyy osoitteesta ja toimikunnat Alayhdistykset TYYllä on 130 erilaista alayhdistystä, joista neljä on osakuntia, noin 60 on ainejärjestöjä ja noin 60 harrasteyhdistyksiä. Kaikki alayhdistykset ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, ja niiden asemaa TYYssä säätelee ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista. Alayhdistysaseman edellytyksenä on muun muassa, että kyseisen yhdistyksen jäsenten enemmistö on TYYn jäseniä. TYY tarjoaa alayhdistyksille erilaisia palveluja, kuten neuvontaa, avustuksia, koulutuksia sekä vuokrattavia tiloja ja välineitä. Ennen yliopistojen yhdistymistä TuKY:n oli itsenäinen ylioppilaskunta, ja aineja harrastekerhot olivat TuKY:n alaisia siinä missä jaostotkin. Ylioppilaskuntien yhdistyttyä (lain mukaan yliopistossa voi olla vain yksi ylioppilaskunta), TuKY on TYYn alayhdistys siinä missä TuKKK:n opiskelijoiden muodostamat aine ja harrastekerhotkin. TuKY on tiedekuntajärjestön omaisessa asemassa, ja noin 1500 opiskelijan jäsenmäärällään yksi TYYn suurimmista alayhdistyksistä. Lisää alayhdistyksistä sekä linkit niiden sivuille löytyvät osoitteesta 4.2 Ylioppilaskunnan päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset Yliopistolaki määrää yliopiston lisäksi myös ylioppilaskunnan toiminnasta ja päätöksenteosta omalla pykälällään (46 ), jonka mukaan ylioppilaskunnan tulee mm. olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Yliopistolain lisäksi ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät sen omat säännöt ja ohjesäännöt (http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot). Toimintaa ohjaavat myös erilaiset strategiat ja ohjelmat (http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/ asiakirjat/strategiat ja ohjelmat).

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT

TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Turun työväenopiston opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimintaalueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia.

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia. HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS ry HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry, Helsingfors Psykoterapiförening rf ja

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot