OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille"

Transkriptio

1 OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

2 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan muistilista PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTOSSA Turun yliopisto organisaationa Yliopiston hallitus Rehtori ja vararehtorit Yliopistokollegio Kansleri Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö Tiedekunnat ja niiden johto Laitokset Erillislaitokset Opintoasiainneuvosto Muut työryhmät ja toimikunnat Yliopiston päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Turun kauppakorkeakoulu organisaationa Korkeakoulun johtokunta TuJa eli Tutkimus ja jatkokoulutustoimikunta KouKe eli Koulutuksen kehittämistoimikunta Muut toimikunnat Päätöksenteko laitos ja oppiainetasolla TuKKK:n päätöksentekoa säätelevät säädökset ja määräykset TuKKK:n vuosikello PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNASSA Turun yliopiston ylioppilaskunta organisaationa Edustajisto Hallitus Sihteeristö Valiokunnat Johto ja toimikunnat Alayhdistykset... 20

3 3 4.2 Ylioppilaskunnan päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:SSÄ TuKY ry organisaationa Yhdistyksen kokous Hallitus Toiminnanjohtaja Jaostot Toimikunnat, valiokunnat ja muut ryhmittymät Yhdistyksen säännöt ja ohjesäännöt TuKY:n vuosikello KOKOUSTEKNIIKKA Kokoukseen valmistautuminen Kokouksen kulku Alkutoimet Ilmoitusasiat Päätösasiat Muut asiat Lopputoimet Kokouksen aikana Tavanomaiset puheenvuorot Etuoikeutetut puheenvuorot Äänestykset Henkilövalinnat eli vaalit Kokouksen jälkeen Pöytäkirja Päätösten toimeenpano LÄHTEET LIITE1 KOULUTUSPOLIITTINEN SANASTO LIITE 2 ESIMERKKI: KOKOUKSEN ESITYSLISTA LIITE3 ESIMERKKI: KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA... 37

4 4 1 ALKUSANAT Tämä opas on uudistettu ja päivitetty versio Laura Telénin Kokoustaito oppaasta vuodelta Opas on edeltäjänsä lailla suunnattu kaikille Turun kauppakorkeakoulun edunvalvonnassa hyöriville opiskelijoille. Oppaaseen on kerätty perustiedot yliopistoyhdistymisen myötä muuttuneesta toimintaympäristöstä. Yliopisto ja opiskelijaorganisaatio on jaettu neljään kokonaisuuteen: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY). Ne tekevät yhteistyötä eikä jaottelun tarkoituksena olekaan vetää rajaviivoja, vaan nimenomaan helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta. Tarkoituksena on myös selventää eri päätöksenteko ja muita toimielimiä; sitä, kuka missäkin vaikuttaa mihinkin ja luonnollisesti sitä, missä vaiheessa opiskelijat voivat vaikuttaa asioihin. Lisäksi oppaassa mainitaan lyhyesti yliopiston ja opiskelijajärjestöjen toimintaa säätelevät lait, säädökset, määräykset ja muut sitoumukset. Viimeinen luku käsittelee kokoustekniikkaa. Siitä on hyötyä niin opiskelijaedunvalvonnassa kuin myöhemmin työelämässäkin. Liitteistä löytyy lyhyt koposanasto sekä esimerkit kokouksen esityslistasta ja pöytäkirjasta. Opas toimii SV12 Kokoustekniikka kurssin tenttilukemistona. Tarkemmat tiedot kurssin suoritustavasta suosittelen katsomaan Internetistä suomen kielen ja viestinnän sivuilta. Lopuksi haluan vielä kiittää oppaan päivittämisessä auttaneita henkilöitä, erityisesti suomen kielen ja viestinnän lehtori Riitta Koskimiestä. Toivon tästä oppaasta olevan sinulle hyötyä korkeakoulumaailman hallinnossa. Turussa tammikuussa 2011 Saila Kokkonen TuKY:n koulutuspoliittinen vastaava 2010 PS. Jos oikein innostut opiskelijaedustamisesta ja kaipaat lisälukemista, perehdy tämän oppaan viittauksia tarkemmin TYYn uudistettuun Hallinnon ja edunvalvonnan oppaaseen. Lisäksi yhdistyksen toimintaan voi perehtyä esimerkiksi Seppo Paasolaisen oppaan Osaava yhdistys (Akava 2007) avulla.

5 5 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta Hienoa, että olet päättänyt lähteä edustamaan opiskelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä siellä missä päätetään. On aina ilo kuulla, että opiskelijat haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa ja valvoa myös kanssaopiskelijoiden etua. Yliopistouudistuksen myötä Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät ja monet asiat muuttuivat, mm. opintojohtosääntö uudistui ja TuKKK:sta poistuivat laitosten viralliset laitosneuvostot. Vaikuttamisen tasoja tuli lisää, ja virallisten neuvostojen ja johtokuntien rinnalla opiskelijaedustajan työssä kasvoi epävirallisten vaikutuskanavien merkitys. Päätöksentekoelinten kokoukset ovat ainakin näennäisesti vaikuttamisen pääpaikkoja. Opiskelijoilla on usein asioista hyvä kokonaisnäkemys, ja se kannattaa tuoda rohkeasti esiin. Kokouksissa asioihin on kuitenkin pilkunviilauksia lukuun ottamatta mahdoton saada suurempia muutoksia. Jos haluaa muutoksia tai lisäyksiä, asioihin pitää vaikuttaa valmisteluvaiheessa. Ihmisiin tutustumista ei voi ylikorostaa menestyksekkäässä vaikuttamistyössä. Toimitpa opiskelijaedustajana sitten yliopiston toimielimissä, työryhmissä tai TuKKK:n johtokunnassa, on hyvä tutustua muihin kyseisen toimielimen jäseniin. Hyvät suhteet muihin kokousedustajiin ovat välttämättömyys, ja niitä kannattaa aktiivisesti rakentaa. Voit käydä keskustelemassa asioista muiden jäsenten kanssa vaikka ennen kokousta kahvikupin äärellä. Ota selvää, mitä muut ryhmittymät haluavat ja pyri auttamaan heitä niissä tavoitteissa, jotka eivät ole ristiriidassa opiskelijoiden edun kanssa. Yhteistyö ja yhteydenpito muiden opiskelijaedustajien kanssa auttavat sinua tehtävässäsi ja he ovat tärkein tukesi. Voit aina turvautua myös ylioppilaskunnan hallitukseen ja sihteeristöön tarvitessasi tietoa tai apua muulla tavalla. Hyvänä esimerkkinä suunsa avaamisesta ja yhteistyöstä muiden kanssa on aikaan perustuvan kurssi ilmoittautumisen saaminen opiskelijatietojärjestelmään. Asia oli opiskelijoille tärkeä: TuKY oli asiasta lausunut jo useampaan kertaan ja siitä keskusteltiin pitkään OODI OPSU ohjausryhmässäkin. Keskusteluissa pystyin perustelemaan asian tärkeyttä vielä lisää ja korostamaan tasa arvoisuuspuolta. Saimme tueksemme jo etukäteen myös muita ohjausryhmän jäseniä, jotka ymmärsivät kantamme. Hallopedinä toimiminen on ollut antoisaa ja samalla antanut arvokasta kokemusta niin kokoustekniikasta kuin myös julkisen organisaation hallinnosta ja päätöksenteosta. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja samalla oman osaamisen kartuttaminen. Tsemppiä tulevaan vaikutustyöhösi! Turussa tammikuussa 2011 Ilkka Marja aho TuKKK johtokunnan jäsen 2010 OODI OPSU ohjausryhmän jäsen 2010 TYY hallituksen varapuheenjohtaja 2010 TuKY hallituksen jäsen / Kv vastaava

6 6 Opiskelijaedustajan muistilista Lähde: TYYn Opas hallintoon ja edunvalvontaan (2010) (mukaillen) 1. Perehdy. Tieto on valtaa: kannattaa tuntea kaikki toimintasi kannalta oleelliset dokumentit. 2. Valmistaudu. Aktiivisuus on tehokkaampaa kuin reaktiivisuus. Lue kokousmateriaalit, myös ne liitteet. Käy tarvittaessa etukäteen valmistelijan luona kysymässä selvennystä. 3. Tiimityöskentely kannattaa. Pidä yhteyttä muihin opiskelijaedustajiin. Tavatkaa ennen kokousta ja käykää läpi kokousasiat. Jakakaa tarvittaessa asioihin perehtymistä ja muuta työtä. Tärkeää on olla yhteydessä varsinkin TuKY:n kopoon, jotta hän on mahdollisimman hyvin perillä kaikesta TuKKK:ssa tapahtuvasta opiskelijaedustamisesta. 4. Myös ainejärjestön ja hallopedien keskinäiset suhteet ovat tärkeitä. 5. Halloped edustaa opiskelijoita, ei vain itseään. Pidä yhteyttä opiskelijatovereihisi, ja keskustele heidän kanssa ajankohtaisista asioista. Kun tietoosi tulee ongelmia, juuri sinun täytyy yhdessä muiden hallopedien ja ainejärjestön kopoilijoiden kanssa keksiä keinot korjata ne. Kun ne on korjattu, älä unohda kertoa asiasta opiskelijatovereillesi. Näin hekin ymmärtävät, että asiat etenevät ja niihin voi todella vaikuttaa. Säännöllinen raportointi kokousten jälkeen muille hallopedeille ja etenkin TuKY:n kopolle on erittäin suotavaa. 6. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat välttämättömiä, sillä yliopistolla asiat eivät tapahdu nopeasti. 7. Opiskelijaedustus on lakisääteistä. 8. Halloped ja muut toimielimen jäsenet ovat (muodollisesti) tasavertaisia päätöksentekijöitä. Pidä yhteyttä muihin päätöksentekoelimessä istuviin. Hyvät suhteet ja keskusteluyhteydet auttavat aina. Tärkeissä asioissa kannattaa tiedustella henkilökunnan mielipiteitä ja hakea tukea omilleen jo ennen kokousta. 9. Hallopedin ei kannata tuhlata aikaa keksiäkseen pyörää uudelleen, vaan hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja kysellä edeltäjiltä neuvoa. 10. Käytä TYYn koposihteeriä. Koposihteeri on ylioppilaskunnan palkkalistoilla juuri sinua varten. Kun kokouksessa tulee epäselvyyksiä menettelytavoista tai käsillä olevan asian taustoista, ylivoimaisesti helpoin tapa korvata mutu tuntuma faktoilla on laittaa palkattu henkilö selvittämään ne. Apua voi aina pyytää ja neuvoja kysellä myös TuKY:n hallituksen kopovastaavalta. (Huom! KopoSIHTEERI ja kopovastaava ovat eri henkilöt. Sihteeri on TYYn palkollinen henkilö. Kopovastaava on niin TYYn kuin TuKY:nkin hallituksessa oleva luottamushenkilö. TYYn väki hoitaa koko yliopiston laajuista edunvalvontaa sekä lakisääteiset ylioppilaskunnan velvollisuudet, kun taas TuKY keskittyy TuKKK:n sisäiseen edunvalvontaan tiedekuntajärjestön tapaan.)

7 7 2 PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTOSSA Alla on kuvattu Turun yliopiston tärkeimmät toimielimet pääpiirteittäin. Enemmän tietoa löydät osoitteesta sekä TYYn Hallinnon ja edunvalvonnan oppaasta (2011). 2.1 Turun yliopisto organisaationa Kuvio 1: Turun yliopiston organisaatio (www.utu.fi/faktat/organisaatio/) Yliopiston hallitus Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jossa on 7 tai 9 14 jäsentä. Jäsenten lukumäärästä ja jäsenten toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio. Nykyisen hallituksen toimikausi on yliopistoyhdistymisen vuoksi poikkeuksellinen, Hallituksessa tulee olla edustettuina yliopiston 1) professorit, 2) muu opetus ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja 3) opiskelijat. Kustakin edellä mainitusta ryhmästä voi olla jäseniä enintään puolet näistä kolmesta ryhmästä valittavien jäsenten yhteenlasketusta määrästä. Eri ryhmiin kuuluvien jäsenten lukumäärästä päättää yliopistokollegio. Vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopiston eri ryhmien edustajia, toisin sanoen edustaen monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta. Hallitus valitsee yhden muista kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden varapuheenjohtajakseen. Hallituksen jäsenenä ei voi olla

8 yliopiston rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Heidän valinnassaan pyritään huomioimaan tiedekuntien ja muiden yksiköiden tasapuolinen edustus, sukupuolten välinen tasapaino ja hallinnollinen kokemus. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen tehtävä on yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista luottamustehtävistä. Opiskelijajäsenet tekevät jatkuvaa yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja koposihteerin kanssa. Opiskelijaedustajien kausi on kaksivuotinen (kuluva kausi päättyy ). Hallituksella on monia yliopiston strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä, muun muassa: päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, päättää yliopiston toiminta ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta, laatia tilinpäätös sekä vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille, hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa, hyväksyä yliopistolain mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä tulos ja tavoitesopimus yliopiston puolesta, valita rehtori (sekä myös erottaa, jos siihen on perusteltu syy), hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä, päättää tiedekunta, yksikkö ja laitosrakenteesta sekä valita kansleri Rehtori ja vararehtorit Yliopistossa on rehtori ja kolme vararehtoria. He muodostavat yliopiston operatiivisen johdon. Rehtorilta ja vararehtoreilta edellytetään muun muassa tohtorin tutkintoa ja käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa. Toimikauden pituus on pääsääntöisesti neljä vuotta. Rehtori valitsee vararehtorit hakijoiden joukosta. Turun yliopiston rehtorina toimii tällä hetkellä neljättä kauttaan kulttuurihistorian professori Keijo Virtanen. Hänen toimikautensa päättyy Turun yliopiston vararehtoreina toimivat orgaanisen kemian professori Harri Lönnberg (vastuullaan tutkimustoiminta), sisätautiopin professori ja TYKS:n sivutoiminen endokrinologian ylilääkäri Pirjo Nuutila (vastuullaan laatujärjestelmien seuranta, arviointi ja kehittäminen sekä tutkijakoulutus) sekä tietojärjestelmätieteen professori Tapio Reponen (vastuullaan koulutuksen ja opetuksen kehittäminen sekä yhteiskunta ja

9 sidosryhmäsuhteiden edistäminen). Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa sen mukaan kuin rehtori kulloinkin tarkemmin määrää sekä hoitavat tämän tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Rehtori muun muassa vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, nimittää tiedekuntien dekaanin ja kauppakorkeakoulun johtajan sekä päättää muun henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Hänellä on myös yliopistossa niin sanottu yleisvaltuus, jonka mukaan hän johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori myös edustaa yliopistoa, ja hänellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa Yliopistokollegio Yliopistokollegio on yliopiston ylin valitseva elin (vrt. hallitus on ylin päättävä elin). Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Tasakolmikannan mukaan jäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 muuta opetus ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Toimikaudella yliopistokollegion puheenjohtajana toimii professori Eija Suomela Salmi ja varapuheenjohtajana lehtori Eero Kuparinen. Toimikausi on pääsääntöisesti nelivuotinen, mutta opiskelijoiden toimikausi kaksivuotinen (nykyinen kausi opiskelijoilla päättyy ). Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee myös yliopistokollegion opiskelijajäsenet ainejärjestöjä kuultuaan. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Se valitsee myös yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille Kansleri Hallitus valitsee (ja perustellusta syystä myös erottaa) kanslerin. Kanslerilta vaaditaan ansiokasta toimintaa tieteen tai yliopistolaitoksen hyväksi. Toimikautena Turun yliopiston kanslerina toimii Pekka Puska. Kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua, toimintaa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Kansleri päättää dosentin arvon myöntämisestä ja myöntää luvan promootion järjestämiseen. Hän toimii yliopiston sidosryhmäyhteistyötä kehittävän neuvottelukunnan sekä yliopiston eettisen toimikunnan puheenjohtajana. Kanslerilla voi lisäksi olla rehtorin yliopistolain nojalla hänelle siirtämiä tehtäviä. Kanslerin ollessa estynyt tai esteellinen taikka kanslerin tehtävän ollessa avoinna hänen tehtäviään hoitaa rehtori.

10 Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö Yliopistopalvelut ja viestintäyksikkö toimivat hallituksen ja yliopiston johdon yleisinä valmistelu ja toimeenpanoeliminä sekä tuottavat keskitetysti yliopistossa käytettäviä palveluja. Yliopistopalvelut jakautuu palvelujohtajan alaisuudessa toimivaan palveluiden vastuualueeseen (mm. henkilöstöhallinto, kehittäminen ja suunnittelu, kirjasto, opintohallinto) ja talousjohtajan alaisuudessa toimivaan talouden vastuualueeseen (mm. talous, kiinteistö ja tilahallinto, riskienhallinta, lakiasiat). Palvelu ja talousjohtaja sekä viestintäyksikön johtajat vastaavat suoraan rehtorille. Yliopistopalveluihin ja viestintäyksikköön kuuluu se hallinto ja muu tukipalveluhenkilöstö, joka ei kuulu tiedekuntien hallintopalveluyksiköihin, laitoksiin tai yliopiston erillisiin laitoksiin. Opiskelijoiden kannalta merkittävin osa on opintohallinto, jonka alaisuuteen kuuluvat mm. kansainväliset palvelut, ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut sekä opiskelija ja hakijapalvelut. Yliopistopalveluissa toimiva henkilökunta on ylioppilaskunnalle merkittävä yhteistyötaho, sillä opiskelijoille tärkeiden asioiden ajaminen valmisteluvaiheessa on usein paras tapa saada ne läpi Tiedekunnat ja niiden johto Turun yliopistossa on seuraavat tiedekunnat: humanistinen tiedekunta matemaattis luonnontieteellinen tiedekunta lääketieteellinen tiedekunta oikeustieteellinen tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta sekä tiedekuntiin rinnastettava Turun kauppakorkeakoulu niminen yksikkö. Tiedekunnan hallintoa hoitavat johtokunta ja dekaani (kauppakorkeakoulussa johtaja) sekä yksi tai useampi varadekaani (kauppakorkeakoulussa varajohtaja). Johtokuntaan kuuluu hallituksen päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee olla tasakolmikannan mukaan edustettuna tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun 1) professorit, 2) muu opetus ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja 3) opiskelijat, siis yhtä monta jäsentä kustakin edellä mainitusta ryhmästä. Tiedekunnan johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja kauppakorkeakoulun johtokunnan puheenjohtajana kauppakorkeakoulun johtaja. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin jälleen kaksi vuotta (opiskelijajäsenten meneillään oleva kausi päättyy ). Opiskelijaedustajat johtokuntiin valitsee TYYn edustajisto ja valintoja täydentää kauden aikana tarvittaessa TYYn hallitus yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

11 Johtokunnan tehtäviä ovat muun muassa: kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen osallistuvat vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin (kauppakorkeakoulussa johtajan) käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Turun yliopiston hallintokulttuurissa tiedekunnilla ja kauppakorkeakoululla on hyvin itsenäinen asema ja niissä päätetään monista opiskelijoille tärkeistä asioista, joten johtokuntien opiskelijaedustajilla on merkittävä rooli koko yliopiston edunvalvonnassa. Rehtori nimittää dekaanin (johtajan) tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) professorien joukosta johtokuntaa kuultuaan. Dekaani (johtaja) valitsee toimikaudekseen yhden tai useamman varadekaanin (varajohtajan) tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) professorien joukosta rehtoria kuultuaan. Dekaanin (johtajan) tehtävinä ovat muun muassa: johtaa ja valvoa tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) toimintaa, vastata tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta tiedekunnassa (kauppakorkeakoulussa), vastata tiedekunnan (kauppakorkeakoulun) tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana sekä hyväksyä uudet opiskelijat. Dekaani (johtaja) voi saattaa johtokunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, jonka merkitys tiedekunnalle (kauppakorkeakoululle) on suuri. Dekaani (johtaja) voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin (varajohtajan) käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Dekaanin (johtajan) ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa varadekaani (varajohtaja) Laitokset Tiedekunnat ja kauppakorkeakoulu voivat jakaantua yhden tai useamman opetus ja tutkimusalan muodostamiin laitoksiin tai muihin yksiköihin. Laitoksen hallintoa hoitavat sen johtaja sekä yksi tai useampi varajohtaja. Tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun esityksestä laitoksessa voi olla laitosneuvosto. Päätöksen tästä

12 tekee rehtori. Mikäli tiedekunta tai kauppakorkeakoulu ei jakaannu laitoksiin, määrää dekaani (johtaja) oppiaineiden tai muiden yksiköiden vastuuhenkilöt. Mikäli tiedekunnassa tai kauppakorkeakoulussa on laitosten ohella muita yksiköitä, määrää dekaani (johtaja) näiden yksiköiden johtajat tai vastuuhenkilöt. Laitoksen johtajan on oltava laitoksen henkilökuntaan kuuluva ja tohtorin tutkinnon suorittanut. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa vastata laitoksen kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta laitoksessa, vastata laitoksen tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä tehdä esitys opetussuunnitelmiksi, ellei johtokunta toisin päätä. Laitoksen johtaja voi siirtää toimivaltaansa eteenpäin varajohtajan tai laitosneuvoston käsiteltäväksi. Jos tiedekunnassa tai kauppakorkeakoulussa on laitoksen hallinnon hoitamiseksi laitosneuvosto, siihen kuuluu hallituksen päätöksen mukaan jälleen tasakolmikantaa noudattaen kuusi, yhdeksän tai 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Laitosneuvoston puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Laitosneuvoston toimikausi on neljä vuotta, jälleen kuitenkin opiskelijajäsenten kohdalla kaksi vuotta (kuluva opiskelijajäsenten kausi päättyy ). Opiskelijaedustajat mahdollisiin laitosneuvostoihin valitsee TYYn edustajisto ja valintoja täydentää kauden aikana tarvittaessa TYYn hallitus ainejärjestöjä kuultuaan. Mikäli laitoksella on laitosneuvosto, sen tehtävänä on lausua muun muassa esityksistä toiminta ja taloussuunnitelmaksi, vuotuiseksi talousarvioksi, opetussuunnitelmaksi sekä laitosjohtajan valinnasta Erillislaitokset Yliopistolla toimii muihin yksiköihin kuulumattomia erillislaitoksia. Erillislaitoksilla ei varsinaisesti ole omia opiskelijoita, vaan ne hoitavat jotakin niille annettua erityistehtävää. Erillislaitokset voivat muun muassa harjoittaa tutkimustoimintaa, antaa opetusta ja hoitaa erilaisia yliopiston tukitoimintoja. Ne mahdollistavat monialaisten tutkimusympäristöjen rakentamisen ja muodostavat tärkeän sillan sekä alueellisen vaikuttavuuden että korkeakouluyhteistyön kannalta. Opiskelijoilla on edustus heille tärkeimpien erillislaitosten johtokunnissa, kuten kielikeskuksessa. Yliopistossa toimii muun muassa seuraavat erillislaitokset (täydellinen lista Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) keskus Kielikeskus Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun tietotekniikan tutkimus ja koulutuskeskus (TUCS)

13 Opintoasiainneuvosto Opintoasiainneuvosto on opiskelijoiden kannalta yksi merkittävimmistä yliopiston tason valmistelevista elimistä. Sen tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten, kuten koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Opintoasiainneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja antaa tarvittaessa tiedekunnille ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä. Neuvostolla on myös allaan jaostoja (mm. opiskelun tuki ja opetuksen tuki), mitkä omalta osaltaan valmistelevat opintoasiainneuvoston päätöksentekoa varten opetukseen ja opiskeluun liittyviä asioita Muut työryhmät ja toimikunnat Yliopistossa toimii myös erilaisia enemmän tai vähemmän virallisia työryhmiä hallinnon kaikilla tasoilla. Monilla niistä on merkittävä rooli asioiden valmistelussa, joten niissä opiskelijat voivat päästä konkreettisemmin vaikuttamaan kuin lopullisia päätöksiä tekevissä elimissä. Yliopistohallinnon työryhmien opiskelijaedustajia yliopistolle esittää TYYn hallitus. Erilaisten työryhmien nimet vaihtelevat tiedekunnittain, mutta useimmissa on jonkinlainen työryhmä tai toimikunta ainakin tutkintorakenteen kehittämistä, opiskelijavalintaa, kansainvälisiä asioita, laatutyötä, jatkokoulutusta ja taloutta varten. Nämä työryhmät ja toimikunnat valmistelevat asioita varsinaisille päättäville elimille. Laitostasolla on yleensä ainakin opetussuunnitelmatyöryhmä, tai suuremmilla laitoksilla oppiainekohtaisia työryhmiä, jotka valmistelevat kyseisen oppiaineen asioita mahdolliselle laitosneuvostolle tai tiedekunnan johtokunnalle. Epävirallisissa työryhmissä tai toimikunnissa on pääsääntöisesti opiskelijaedustus, jonka tiedekuntajärjestö valitsee. Opiskelijanäkökulmasta tärkeintä on juuri myös tämän epävirallisemman opiskelijaedustuksen varmistaminen. Opiskelijoilla on yliopistolain hengen mukainen oikeus olla mukana kaikessa valmistelutyössä, jota yliopiston hallinnossa tehdään, ja he ovat siinä arvokas lisä. Ilman opiskelijoiden mukanaoloa monia tärkeitä näkemyksiä voi jäädä esittämättä, etenkin opiskelijoille läheisissä asioissa kuten koulutuksen laadussa. 2.2 Yliopiston päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset Yliopiston toimintaa säätelevät valtakunnallisesti yliopistolaki (558/2009) sekä useat eri säädökset. Yliopistolaissa säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen muutoksen pyrkimyksenä on parantaa yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lainmuutoksen myötä yliopistoista tuli

14 itsenäisiä oikeushenkilöitä, mikä lisää niiden hallinnollista ja taloudellista autonomiaa entiseen valtion tiliviraston asemaan verrattuna. Valtio pääomittaa yliopistot vakavaraisuuden turvaamiseksi. Yliopistoja on Suomessa 16, ja ne ovat joko julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain alaisia säätiöitä (Aalto yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto). Laki on tuonut myös muutoksen, jonka mukaan valtion virkasuhteet on muutettu yliopiston työsuhteiksi. Opiskelijoihin kohdistuvia merkittäviä muutoksia laissa ei ole, tosin uudistus antaa mahdollisuuden kokeiluna periä lukukausimaksua erillisiin maisteriohjelmiin osallistuvilta EU/ETA maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, kunhan järjestelyyn sisältyy apurahaohjelma. Johtosääntöjen avulla yliopisto pystyy määräämään omalta osaltaan lakeihin ja säädöksiin perustuvaa jokapäiväistä toimintaansa. Johtosäännöistä tärkeimmät ovat Turun yliopiston johtosääntö ja opintojohtosääntö. Yliopiston johtosäännössä säädetään mm. yliopiston organisaatiosta ja johtamisesta sekä toimielimistä ja niiden tehtävistä. Opintojohtosäännössä säädetään TY:n myöntämistä tutkinnoista, opiskelijavalinnasta, opetussuunnitelmista, opintosuorituksista sekä kuulusteluista. Muita johtosääntöjä ovat mm. talous ja vaalijohtosääntö sekä erillislaitosten johtosäännöt. Kaikki johtosäännöt löytyvät osoitteessa https://intra.utu.fi/yleista/saannosto/johtosaannot/index.html PÄÄTÖKSENTEKO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Alla on selvennetty tärkeimpiä Turun kauppakorkeakoulun sisäisiä toimielimiä sekä niiden tehtäviä. Joidenkin toimielinten rakennetta ja tehtäviä on avattu tarkemmin jo kappaleessa 2 Päätöksenteko Turun yliopistossa. TuKKK:n Porin yksikön hallintorakennetta ei tässä oppaassa käsitellä. 3.1 Turun kauppakorkeakoulu organisaationa Kuvio 2: Turun kauppakorkeakoulun organisaatio (intranet.tse.fi)

15 Korkeakoulun johtokunta Johtokunnan tehtävistä on selostettu kohdassa Tiedekunnat ja niiden johto. Tärkeimmät jokavuotiset opiskelijavaikuttamisen kohteet johtokunnassa ovat opetussuunnitelmat sekä professorien ja muun henkilökunnan rekrytointi. Näiden lisäksi kokouksissa on paljon mm. keskusteluasioita, joissa on hyvä saada opiskelijoiden mielipide tuotua julki. Useasti sitä myös suoraan pyydetään. TY:n opintojohtosäännön mukaan opetussuunnitelman laatimisen tavoitteena on varmistaa sekä tutkinnon sisällön että koulutuksen toteuttamisen laadukkuus ja siinä määritellään mm. opintojen laajuus, suoritustavat, opetusmenetelmät, oppimateriaalit, osaamistavoitteet ja arviointimenetelmät. Oppiaineiden ja laitosten valmistelutyön jälkeen johtokunta hyväksyy opetussuunnitelmat, toukokuun loppuun mennessä. Johtokunnassa tehdään yleensä muutoksia melko vähän, jos ollenkaan, joten myös opiskelijavaikuttaminen kannattaa suunnata alemmille valmistelutasoille. Opetusohjelmat pyritään julkistamaan opetussuunnitelmien yhteydessä, mutta ne on julkaistava viimeistään (syyslukukauden osalta) ja (kevätlukukauden osalta). Henkilökunnan rekrytoinnista voi lukea tarkemmin TYYn hallinnon ja edunvalvonnan oppaasta TuJa eli Tutkimus ja jatkokoulutustoimikunta Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaava varajohtaja nimittää ja johtaa tutkimus ja jatkokoulutustoimikuntaa (TuJa), joka on laaja alaista tieteellistä pätevyyttä edustava toimielin. TuJan tehtävänä on kehittää yliopiston jatkotutkintokoulutusta ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavan varajohtajan tehtävänä on mm. huolehtia Turun kauppakorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksesta, hyväksyä jatko opiskelijoiden tutkintorakenteet sekä hyväksyä jatkotutkintoon sisältyvät muualla suoritetut jatko opinnot oppiaineita ja TuJaa kuultuaan. TuJassa ei luonteensa vuoksi ole opiskelijajäseniä KouKe eli Koulutuksen kehittämistoimikunta Opinnoista ja opetuksesta vastaava varajohtaja toimii koulutuksen kehittämistoimikunnan (KouKe) puheenjohtajana. Toimikunnan tehtävänä on valmistella opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita, joista päättää joko varajohtaja tai johtokunta. KouKessa on kaksi opiskelijajäsentä, ja se onkin yksi parhaista paikoista tuoda opiskelijoiden näkemyksiä esille.

16 Muut toimikunnat Opiskelijavalintatoimikunta valmistelee opiskelijavalintoihin liittyvät asiat korkeampien tahojen, yleensä johtokunnan, päätettäväksi. Tällaisia ovat mm. hakukiintiöt sekä opiskelijavalinnan kriteerit. Julkaisutoiminnasta huolehtii TuKKK:n johtajan kolmivuotiskaudeksi asettama julkaisutoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Toimikunta hyväksyy mm. julkaisusarjoihin otettavat käsikirjoitukset. TuKY:n hallituksen viestintävastaava/tiedottaja on toiminut julkaisutoimikunnan opiskelijajäsenenä. Tutkimuksen arvioinnin toimikunta (TAT) on rehtorin kolmivuotiskaudeksi asettama ryhmä, jossa on edustajia aine ja erillislaitoksista sekä kirjasto tietopalvelusta. Toimikunnan keskeisin tehtävä on korkeakoulun henkilökunnan tieteellisen toiminnan arviointi. Ruokalan asiakastoimikunta seuraa Montun palvelun ja ruuan laatua. Siinä on opiskelijaedustus Päätöksenteko laitos ja oppiainetasolla Virallisten laitosneuvostojen lakkauttaminen vuoden 2009 lopussa ja niiden myötä lakannut automaattinen opiskelijaedustus laitostasolla on kasvattanut ainekerhojen roolia ja lisännyt niiden vastuuta ja proaktiivisuuden merkitystä edunvalvonnassa. Oppiaineissa ja laitoksillahan toteutetaan kaikki opiskelijaa suoraan koskeva opetukseen liittyvä toiminta, joten nämä ovat erittäin tärkeitä vaikuttamisen tasoja. Karkeana jakona voi pitää, että ainekerhot hoitavat edunvalvontaa oppiaineisiin, ja TuKY:n hallitus, lähinnä koulutuspoliittinen vastaava, puolestaan hoitaa edunvalvontaa laitostasolla sekä koordinoi koko kauppakorkeakoulun edunvalvontaa. Eräs merkittävä vaikuttamisen kohde ovat opetussuunnitelmat, joita valmistellaan laitoksilla ja oppiaineissa. Joissain aineissa on perustettu laitosneuvostojen työtä jatkamaan puoliviralliset oppiaineneuvostot, joissa on myös opiskelijajäseniä. Myös ainekerhot ja/tai niiden edustajat osallistuvat valmistelutyöhön. Teoriassa opiskelijoiden mielipiteet tulisi huomioida jo opiskelijapalautteenkin kautta, sillä yliopiston opintojohtosäännössä todetaan, että "Koulutuksesta ja opetuksesta kerätään opiskelijoilta säännöllisesti palautetta, ja sitä hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä." Virallisten palautejärjestelmien rinnalla tulisi aina muistaa epäviralliset keskustelut opetushenkilökunnan kanssa. Suurimmalta osin opetushenkilökuntaa kiinnostaa kuulla, mitä opiskelijat ajattelevat opetuksesta ja mitä toiveita heillä on tulevan opetuksen suhteen. Luonnollisesti palautteen on oltava rakentavaa tullakseen huomioiduksi. Kehitysehdotukset pyritään yleisesti ottaen aina toteuttamaan, mutta resurssit määrittelevät uudistuksille aina reunaehdot. Opetussuunnittelua koordinoi opintopäällikkö, joka antaa oppiaineille yleiset ohjeet ja aikataulun opetussuunnitelman laatimisesta. Aikataulu kannattaakin selvittää kunnolla, jotta voi varmistaa pääsevänsä mukaan vielä sellaisessa vaiheessa, jossa oikeasti voi vaikuttaa. Opetuksen suunnittelun prosessia ollaan edelleen aikaistamassa

17 edeltävän kalenterivuoden loppuun, joten hyvä käytäntö voisi olla, että ainekerhot tapaavat jo loppusyksystä oppiaineet opetussuunnittelu ja palautekokouksessa TuKKK:n päätöksentekoa säätelevät säädökset ja määräykset Turun kauppakorkeakoulun päätöksentekoa säätelevät kaikki Turun yliopiston johtosäännöt. Näiden lisäksi, muttei ristiriidassa näiden kanssa, TuKKK voi laatia omia ohjeistuksiaan. Esimerkkinä tästä on TuKKK:n tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat määräykset, jotka löytyvät kokonaisuudessaan mm. opinto oppaan takaosasta. 3.3 TuKKK:n vuosikello Kunkin vuoden budjetista sovitaan jo hyvissä ajoin syksyllä. Seuraavan lukuvuoden opetus suunnitellaan kevätlukukauden aikana. Opetustarjontaan liittyvät asiat päätetään varhain. Sen sijaan kunkin opintojakson suoritustapaan, kirjallisuuteen ja sisältöön yms. liittyvät muutokset vasta myöhemmin. Käytänteitä uudistetaan edelleen, joten alla oleva vuosikello saattaa hieman muuttua. Esimerkiksi laitostason budjettineuvottelut saatetaan käydä tietyin reunaehdoin jo ennen yliopistotason neuvotteluja. Opetussuunnitelmat hyväksyy osittain varajohtaja ja osittain johtokunta viim. toukokuussa kesäloma IV per. Lukukausi alkaa I per. III per. Syyslukukauden opetusaikataulu julkaistaan viim II per. Budjettineuvottelut yliopiston tasolla Budjettineuvottelut laitostasolla Opetussuunnittelu alkaa oppiaineissa Kevätlukukauden opetusaikataulu julkaistaan viim

18 18 4 PÄÄTÖKSENTEKO TURUN YLIOPISTON YLIOPPILAS KUNNASSA Alla on kuvattu Turun yliopiston ylioppilaskunnan tärkeimmät toimielimet, sen päätöksentekoa sekä Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ry:n roolia TYYn alayhdistyksenä. 4.1 Turun yliopiston ylioppilaskunta organisaationa Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on etu ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat automaattisesti kaikki Turun yliopiston opiskelijat. TYY on perustettu vuonna 1922, jäseniä sillä on tällä hetkellä noin ja toimintaa on Turussa, Porissa ja Raumalla. TYYn toiminnan tarkoituksena on muun muassa edistää jäsentensä hyvinvointia ja opiskelun edellytyksiä, ylläpitää akateemisia perinteitä, osallistua Turun yliopistoyhteisön kehittämiseen ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyen sekä vaikuttaa opiskelijanäkökulmasta alueen ja yhteiskunnan kehitykseen Edustajisto Ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. TYYn edustajistossa, eli tuttavallisemmin edarissa, on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä Edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan budjetista ja toimintasuunnitelmasta, valvoo näiden toteutumista sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin, valiokunnat, Turun ylioppilaslehden päätoimittajan, sekä opiskelijajäsenet yliopiston hallintoon kuten TY:n hallitukseen ja tiedekuntien johtokuntiin. Edustajisto tekee myös ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuukaudessa, yleensä Turku salissa (Yo talo A, II krs.). Kokousajat ilmoitetaan TYYn Internet sivuilla, ja kokoukset ovat kaikille ylioppilaskunnan jäsenille avoimia. Jäsenet voivat myös tehdä edustajistolle aloitteita, toimittamalla aloitteensa tiedoksi edustajiston puheenjohtajalle vähintään seitsemän arkipäivää ennen edustajiston kokousta. Edustajistossa TuKY:n edustajistoryhmällä on tällä kaudella ollut kuusi paikka 41:stä, jonka mukaan TuKY onkin yksi suurimmista ryhmistä. Myös edustajiston nykyinen puheenjohtaja on TuKY listalta. Enemmän edustajistoryhmistä voi lukea osoitteesta

19 Hallitus Ylioppilaskunnan hallituksen valitsee edustajisto. Hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto ja toimeenpanovaltaa ja sen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Se myös mm. edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin ja valvoo ylioppilaskunnan hallintoa. Hallitus vastaa toiminnastaan edustajistolle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joilla on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, alayhdistysasiat, opiskelijakulttuuri, liikuntapolitiikka, yritysyhteistyö, kehitysyhteistyö, ympäristö, tasa arvo, tiedotus ja viestintä sekä kaupunkisuhteet. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa ja sen kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Internet sivuilla Sihteeristö Sihteerit ovat ylioppilaskunnan jäsenten käyttöön palkattuja työntekijöitä, joiden tehtäviin kuuluu ennen kaikkea neuvontapalvelujen antaminen, asiantuntijana toimiminen ja ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelu. TYYllä on seitsemän vakituista sihteeriä. Heidän lisäkseen TYYn henkilöstöön kuuluvat myös kirjastonhoitaja sekä Turun ylioppilaslehden työntekijät. Koulutuspoliittinen sihteeri neuvoo opintoihin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa ja mm. karhuaa myöhästyneet tenttitulokset. Sosiaalipoliittinen sihteeri on apuna esimerkiksi toimeentulokysymyksissä. Kansainvälisten asioiden sihteerin toimialaan kuuluvat kaikki kansainvälisyyteen liittyvät asiat kuten vaihtoopiskelu ja vaihto opiskelijat. Järjestö ja tiedotussihteeri puolestaan on vastuussa ylioppilaskunnan viestinnästä ja alayhdistyspalveluista. Taloussihteeri huolehtii nimensä mukaisesti ylioppilaskunnan taloudesta. TYYn kansliassa työskentelee myös toimistosihteeri, ja kaikkien sihteerien esimiehenä toimii pääsihteeri, joka mm. toimii hallituksen ja edustajiston kokousten sihteerinä sekä valvoo koko organisaation toimivuutta Valiokunnat TYYssä toimii seitsemän valiokuntaa, jotka ovat yhdyssiteenä jäsenistön ja TYYn toimiston välillä. Valiokuntien toiminta voivat osallistua kaikki TYYn jäsenet, ja niiden kokoukset ovat avoimia. Valiokunnat ovat alayhdistysvaliokunta, edunvalvontavaliokunta, kansainvälisten asioiden valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta, kulttuurivaliokunta, ravintolavaliokunta sekä ympäristövaliokunta. Niiden toiminnasta voi lukea tarkemmin osoitteesta ylioppilaskunta/valiokunnat.

20 Johto ja toimikunnat TYYssä toimivia johto ja toimikuntia ovat taloustoimikunta, Turun ylioppilaslehden johtokunta, elokuvatoimikunta, keskusvaalilautakunta sekä valintatoimikunta. Ne ovat edustajiston valitsemia toimielimiä, joille edustajisto on delegoinut valvontatehtäviään sekä valmistelu ja päätäntävaltaansa. Niistä lisää tietoa löytyy osoitteesta ja toimikunnat Alayhdistykset TYYllä on 130 erilaista alayhdistystä, joista neljä on osakuntia, noin 60 on ainejärjestöjä ja noin 60 harrasteyhdistyksiä. Kaikki alayhdistykset ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, ja niiden asemaa TYYssä säätelee ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista. Alayhdistysaseman edellytyksenä on muun muassa, että kyseisen yhdistyksen jäsenten enemmistö on TYYn jäseniä. TYY tarjoaa alayhdistyksille erilaisia palveluja, kuten neuvontaa, avustuksia, koulutuksia sekä vuokrattavia tiloja ja välineitä. Ennen yliopistojen yhdistymistä TuKY:n oli itsenäinen ylioppilaskunta, ja aineja harrastekerhot olivat TuKY:n alaisia siinä missä jaostotkin. Ylioppilaskuntien yhdistyttyä (lain mukaan yliopistossa voi olla vain yksi ylioppilaskunta), TuKY on TYYn alayhdistys siinä missä TuKKK:n opiskelijoiden muodostamat aine ja harrastekerhotkin. TuKY on tiedekuntajärjestön omaisessa asemassa, ja noin 1500 opiskelijan jäsenmäärällään yksi TYYn suurimmista alayhdistyksistä. Lisää alayhdistyksistä sekä linkit niiden sivuille löytyvät osoitteesta 4.2 Ylioppilaskunnan päätöksentekoa säätelevät lait, asetukset ja säädökset Yliopistolaki määrää yliopiston lisäksi myös ylioppilaskunnan toiminnasta ja päätöksenteosta omalla pykälällään (46 ), jonka mukaan ylioppilaskunnan tulee mm. olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Yliopistolain lisäksi ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät sen omat säännöt ja ohjesäännöt (http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot). Toimintaa ohjaavat myös erilaiset strategiat ja ohjelmat (http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/ asiakirjat/strategiat ja ohjelmat).

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen Viimeksi muutettu 20. huhtikuuta 2006 kevätkokouksessa vanhan 15 :n 1 2 mom:n päätöksentekojärjestyksessä: muutettu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot