HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013"

Transkriptio

1 HEINOLAN SEMINAARI Rakennushistoriallinen selvitys Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1

2 Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö asiakaspäällikkö Asko Taskila Konsultti Arkkitehtitoimisto ark-byroo Kustaankatu Helsinki p Työryhmä Marianna Heikinheimo, arkkitehti SAFA ARK 950, KuvM, projektista vastaava rakennustutkija Mia Puranen, arkkitehti, rakennustutkija Emilia Pohjanpalo, arkkitehti yo, rakennustutkija Eero Astala, graafikko Sami Heikinheimo, valokuvaaja Nykytilavalokuvat Sami Heikinheimo, ark-byroo ellei toisin mainita Mia Puranen, ark-byroo; merkintä MP ETUKANNEn kuva HKM KA. Suoritusajankohta Työ on suoritettu helmi toukokuussa Arkkitehtitoimisto ark-byroo Käytetyt lyhenteet HeiKM KA HeiKUR HeiRakVA HeiKTMK HeiKTKM KA LO Sk Helsinki Sk Kouvola Heinolan kaupunginmuseon kuva-arkisto Heinolan kurssikeskuksen arkisto Heinolan kaupungin teknisen toimen rakennusvalvonnan arkisto Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosaston kaavoitusyksikkö Heinolan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittausosasto Kansallisarkisto Heinolan kurssikeskuksen entisen rehtorin Lauri Ollilan arkisto Senaatti-kiinteistöjen arkisto Helsinki Senaatti-kiinteistöjen arkisto Kouvola 2 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Kohde Tehtävä Perustiedot 10 2 Sijainti kaupungissa ja alueen asemakaavahistoriaa 13 3 Heinolan seminaari Suunnittelijat Hankkeen historia ja rakennuttaja Heinolan seminaarin kokonaisuus 27 4 Myöhempiä vaiheita Rakennuskortit 36 6 Pihapiiri 88 7 Yhteenveto 96 lähteet 100 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 3

4 Uusi opettajanlaitos perustettiin hiljaiseen, syrjäiseen pikkukaupunkiin, missä ulkoa päin tulevien ärsykkeiden ei katsottu haittaavan opiskelijoita. Keväällä 1903 valmistuivat ensimmäiset 35 opettajaa. Vasemmalla on 1901 valmistunut vanha seminaarirakennus ja oikealla näkyy johtajan, johtajattaren ja vahtimestarin asunnot sisältävä rakennus, joka valmistui Taustalla mäen laella olevat rakennukset on purettu. Lähde: Rakkaudesta Heinolaan, postikorttien kertomaa, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

5 1 Johdanto 1.1 Kohde Rakennushistoriallisen selvityksen kohteena on Heinolaan rakennetun seminaarin tontilla nykyisin sijaitsevat seitsemän rakennusta, joista vanhimmat ovat yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdin Jac. Ahrenbergin suunnittelemia. Myöhempiä rakennuksia ovat 1939 valmistunut uusi päärakennus ja 1960 valmistunut oppilasruokala sekä 1970-luvun oppilasasuntola. Seminaari sijaitsee kaupunkirakenteessa tärkeällä paikalla 1700-luvun lopun kaupunkisommitelman eli Heinolan Perspektiivin päätepisteenä. Heinolan seminaarin perustaminen liittyy kansakoululaitoksen kehitykseen. Seminaareja eli opettajankoulutuslaitoksia perustettiin valtion toimesta kaikkiaan 13 eri puolelle Suomea. Vanhin niistä perustettiin Jyväskylään 1863 ja viimeisimmät sotien jälkeen.1 Rauman, Kajaanin ja Heinolan seminaarit ovat arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnittelemia lukujen taitteessa rakennetut seminaarit eivät enää olleet yhteisseminaareja, kuten edeltäjänsä, vaan joko naisille tai miehille tarkoitettuja. Myös niiden arkkitehtoniset 1 Itä-Häme ratkaisut poikkesi aikaisemmista. Jyväskylässä oli rakennettu suuria kivirakennuksia ja Sortavalassa pelkästään puusta. Heinolassa Jac. Ahrenbergin suunnittelemat seminaarirakennukset tehtiin osin tiilestä ja osin puusta. Uudenlaisen rakennustekniikan ja paloturvallisuuden lisäksi rakennuksissa kiinnitettiin huomiota hygieenisiin vaatimuksiin kuten ilmastointiin ja valon saantiin. Vuosisadan vaihteen seminaareihin kuului tyypillisesti opetustilat sisältävän seminaarirakennuksen lisäksi johtajan asuinrakennus, saunarakennus, ulkorakennuksia sekä kasvihuone. Seminaarilaiset eivät enää asuneet seminaarialueella, vaan kaupungilla, joten asuntoloita ei näissä seminaareissa tarvittu.2 Suomen kenraalikuvernööri vahvisti päätöksen Heinolaan rakennettavasta kansakoulunopettajia kouluttavasta seminaarilaitoksesta Cygnaeuksen ihanteiden mukaisesti paikkakunta oli sopivan rauhallinen opiskelua varten. Seminaarin toiminta käynnistyi elokuussa 1899 Mikael Soinisen johdolla alakansakoulun tilois- 2 aspx?kohde_id= Itä-Häme Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 5

6 Kristillinen ylioppilaskokous vanhan seminaarirakennuksen edessä kesäkuun alussa vuonna HeiKM KA. Kokelaille ja hospitanteille järjestettiin jäähyväisjuhla vuonna HeiKM KA. sa ja siirtyi uuteen päärakennukseen sen valmistuttua kesällä Johtajan, johtajattaren ja vahtimestarin asuinrakennus; kasvihuone; sauna ja pesutupa sekä ulkohuonerakennukset otettiin käyttöön helmikuussa Seminaarin rakennuksissa käytettiin sekä tiiltä että puuta ja niiden arkkitehtuurissa on vaikutteita sveitsiläisestä huvila-arkkitehtuurista ja muinaisskandinaavisia koristeaiheita. Puutarhuri M. G. Stenius laati suunnitelmat vihannesja puutarhoille seminaarin opetusohjelmaa pidennettiin nelivuotisesta viisivuotiseksi. Jatkuvan tilanahtauden vaivaamana semi- naari anoi 1930 kouluhallitukselta lisärakennusta Maaherrankadun varteen. Uusi päärakennus valmistui Sen ensimmäiset luonnokset ovat arkkitehti Toivo Salervon käsialaa ja toteutusvaiheen suunnitelman laativat Rakennushallituksen pääjohtaja, arkkitehti Väinö Vähäkallio, yliarkkitehti Martti Välikangas ja arkkitehti Selim Savonius. Tätä ennen opiskeluruokailua varten perustettu Osuuskunta Jyränkö oli rakennuttanut 1931 Savontien varteen seminaarista erillään olevan Toivo Salervon suunnitteleman ruokalarakennuksen.5 Sotien jälkeen tilantarve kasvoi edelleen kun seminaarin toimintaa laajen- 4 Bergman, Hokkanen, Seppälä, Siltanen, Endén 1989, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

7 Seminaarilaiset piirileikissään harjoituskoulun pihassa taustalla näkyy vanha päärakennus. Lähde: Rakkaudesta Heinolaan, postikorttien kertomaa, 141. Puutarhanhoito oli tärkeä osa seminaarin koulutusohjelmaa. Kuvassa on meneillään seminaarilaisten puutarhatunti vuonna HeiKM KA. nettiin ja miesoppilaille perustettiin oma osasto. Vasta valmistunutta uutta päärakennusta laajennettiin 1952 ja Savontien varressa sijaitsevan oppilasruokalan laajennus valmistui Opettajankoulutus siirrettiin yliopistoon peruskoulu-uudistuksen yhteydessä ja seminaarit lakkautettiin.6 Heinolan seminaarin viimeinen kurssi valmistui kesäkuussa 1972, mihin mennessä sieltä oli ehtinyt valmistua 3554 kansakoulunopettajaa.7 Kouluhallituksen kurssikeskus opettajien jatkokoulutusta varten aloitti toimintansa kiinteistössä jo syksyllä 1972 ja jatkoi sitä aina vuoteen Kurssikeskusta varten valmistui punatiilinen asuntola Opetusalan koulutuskeskus Opeko toimi tiloissa ja sen jälkeen tiloja käytti Educode Oy vuoden 2013 alkuun asti, jolloin toiminta Heinolassa päättyi.10 Rakennukset ovat tällä hetkellä tyhjinä lukuun ottamatta ruokalarakennuksen asuntoa. 6 aspx?kohde_id= seminaarin_loppuminen.htm 8 Herranen 1998, Herranen 1998, Itä-Häme Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 7

8 Heinolan seminaarialueen ilmakuva. Kuva: Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy. HeiKUR. 1.2 Tehtävä Senaatti-kiinteistöt on myymässä omistamaansa Heinolan seminaarin kiinteistöä. Kohde on suojeltu osittain asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (VN ) ja osittain vuonna 1979 vahvistetussa asemakaavassa. Heinolan seminaari on RKY-alue. Omistajanvaihdoksen myötä kohteen suojelu joudutaan arvioimaan ja järjestämään uudelleen. Heinolan seminaarin alueellisessa rakennushistoriaselvityksessä on tarkasteltu kokonaisuuden rakentumista seminaarin syntyvaiheesta nykypäivään. Ensimmäinen luku toimii johdantona ja siinä on esitetty kohteen perustiedot lyhyenä yhteenvetona. Toinen luku käsittelee seminaarin sijaintia kaupunkirakenteessa suhteessa Heinolan asemakaavahistoriaan. 8 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

9 Heinolan seminaarin sijaintipaikkaa on tarkasteltu kolmen asemakaavan avulla laaditussa asemakaavassa seminaarin tontti sijoittuu Heinolan perspektiivin, merkittävän kaupunkitilan, keskeisakselin päätteeksi. Asemakaava vuodelta 1903 kuvastaa seminaarin syntyvaiheen tilannetta. Nykyinen asemakaava on vahvistettu Kolmannessa luvussa on käsitelty hankkeen rakennuttajaa eli Yleisten rakennusten ylihallitusta ja sen suunnittelijoita, hankeen historiaa ja seminaarin rakennusten muodostamaa kokonaisuutta. Neljäs luku kuvailee seminaarin rakentumisen myöhempiä vaiheita kaavioiden ja niitä selittävän tekstin avulla. Luku on jaettu ajanjaksoihin ennen talvisotaa , laajentumisen aikaan ja kurssikeskuksen aikaan. Viides luku koostuu seitsemän rakennuksen rakennuskohtaisesta tarkastelusta. Kutakin rakennusta koskevat historia- ja nykytilatiedot on koottu rakennuskorttiin. Sen kuvituksena on käytetty alkuperäispiirustuksia, valokuvarinnastuksia ennen/nyt ja dokumentointivalokuvia. Tässä työssä rakennuksia tarkasteltiin ulkopuolelta. Sisätilojen osalta tarkastelu rajattiin kannanottoon siitä, mitkä tilat kuuluvat suojeluintressin piiriin. Kortit sisältävät myös huhtikuussa 2013 tehdyn inventoinnin tulokset. Pihapiirin muutoksia on kuvattu luvussa 6. Viimeisessä luvussa on esitetty yhteenveto selvityksen tuloksista ja sen osana arvioitu tontin ja rakennusten kokonaisuuden muodostaman kokonaisuuden säilyneisyyttä. Arkistolähteistä tärkein oli Kansallisarkisto, missä säilytetään seminaarin rakennusten alkuperäispiirustuksia. Senaatti-kiinteistöjen Helsingin ja Kouvolan arkistoista on saatu piirustusluettelot sekä KOKI-järjestelmätietoja. Heinolan kaupungin rakennusvalvonnan arkistossa olemme tutustuneet rakennusten muutosvaiheisiin. Rakennusvalvonnan arkisto ei kuitenkaan ole kattava. Heinolan kaupungin tekninen toimi on luovuttanut käyttöömme asemakaavoja ja kaavoitus-, kiinteistö- ja mittausyksikkö tonttihistoriatietoja. Tutkimme Museoviraston kuva-kokoelman aineistoja, mutta niitä ei ole sisällytetty selvitykseen, sillä Heinolan kaupunginmuseo luovutti käyttöömme runsaasti historiallista kuva-aineistoa. Kurssikeskuksen entiseltä rehtorilta Lauri Ollilalta olemme saaneet suullisia ja kirjallisia tietoja sekä valokuvia. Heinolan seminaarin kiinteistöön liittyvät urakkasopimukset vuosilta ja kirjeenvaihto sijaitsevat Mikkelin maakunta-arkistossa. Rakennusvaiheen urakkasopimuksia ei ole paikallistettu ja vuosien sopimukset ovat Kansallisarkistossa kunnostusvaiheessa. Tässä työssä tyydyimme referoimaan Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomuksia, jotka muodostivat merkittävimmän kirjallisen lähteen. Sen ohella olemme käyttäneet lähteinä useita Heinolan kaupungin historiaa käsitteleviä teoksia, Lauri Ollilan kirjoittamia Heinolan kurssikeskuksen historiaa koskevia kirjoja ja Heinola-aiheisia selvityksiä. Nettilähteinä olemme käyttäneet mm. Museoviraston ja Kansallisbiografian tietoja. Kaikki käytetyt lähteet on esitelty lähdeluettelossa ja tekstissä olemme käyttäneet alaviitteitä. Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 9

10 1.3 Perustiedot perustiedot Kohteen nimi Heinolan seminaari Osoite Lampikatu 5, Heinola Maakunta Päijät-Häme Hallinnollisen kiinteistön tunniste Virallinen kiinteistötunnus Kaupunginosa 2. kaupunginosa Kortteli 5 Tontti 10, nykyinen tonttinumero. Tonttijako nro 548 hyväksyttiin Tontti 10 muodostettiin entisistä tonteista 1, 4, 5 ja 6 ja tontti 10 merkittiin rekisteriin , vanha tonttinumero, voimassa Tonttijako nro 87 vahvistettiin E, voimassa Heinolan kaupunki luovutti Suomen valtiolle seminaarialueen tontin, joka oli muodostettu vanhasta hevostorista sekä neljästä sen koillispuolella sijainneesta tontista.13 Tonttia on kutsuttu nimellä E, mutta vuoden 1927 kartassa nimellä H.14 Selvitykseen kuuluvat rakennukset Seminaari Johtajan asuinrakennus Uusi päärakennus Sauna Ruokala Asuntola Vaja 11 Kiinteistösihteeri Tiina Lehtinen, HeiKTKM, sähköposti Kiinteistörekisterin hoitaja Ritva Salo, HeiKTKM, sähköpostit ja HeiRakVA ja Endén Kiinteistösihteeri Tiina Lehtinen, HeiKTKM sähköposti Laajuustietoja 15 Rakennusten lukumäärä 7 Rakennusten bruttoala 9 936,2 m² Rakennusten kerrosala eli tontin kerrosala 9 583,0 m² Rakennusten huoneistoala 7 877,0 m² Rakennusten tilavuus ,0 m² Tontin rakennusoikeus m² Käytetty rakennusoikeus m² Käyttämätön rakennusoikeus m² Tontin 10 pinta-ala m² Käyttö Opetusalan koulutuskeskus Heinolan kurssikeskus Heinolan seminaari Omistaja Suomen valtio Haltija 2001 Senaatti-kiinteistöt Valtion kiinteistölaitos Rakennushallitus Yleisten rakennusten ylihallitus TÄRKEIMMÄT VAIHEET Seminaari Arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg 1951, laajennus Rakennushallinnon neljäs rakennuspiiri Johtajan asuinrakennus Arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg Sauna Arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg Ruokala 1931, vanhin osa Arkkitehti Toivo Salervo , laajennus Arkkitehti Toivo Salervo 15 Sk Helsinki, KOKI-järjestelmä. 10 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

11 Uusi päärakennus , vanhin osa , laajennus Lupapiirustukset ovat allekirjoittaneet Rakennushallituksen pääjohtajana toiminut arkkitehti Väinö Vähäkallio ja yliarkkitehti Martti Välikangas. Työryhmässä oli mukana Rakennushallituksen arkkitehti Selim Savonius. Arkkitehti Toivo Salervo oli tehnyt uuden päärakennuksen ensimmäiset luonnospiirustukset. Piirustukset ovat allekirjoittaneet Rakennushallituksen pääjohtaja arkkitehti Erkki Huttunen ja E. A. Nordström Asuntola Arkkitehti Pentti Lehtiluoto, Arkkitehtitoimisto Mikkola-Lehtiluoto. Vaja 1932 Ei tietoa suunnittelijasta Asemakaava Voimassa oleva asemakaava Ak273, vahvistettu Tontilla merkintä YO7: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille rakennettaviin rakennuksiin saa sijoittaa aikuisopetusta palvelevia tiloja. Tontille saa sijoittaa lisäksi enintään seitsemän asuinhuoneistoa kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin kerrosalan 80 m² sekä asuinhuoneistoa kohti. Yhtenäistä leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa aluetta on varattava vähintään 20 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Seminaarin alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille rakennettaviin rakennuksiin saa sijoittaa aikuisopetusta palvelevia tiloja. Tontille saa sijoittaa lisäksi enintään seitsemän asuinhuoneistoa kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin kerrosalan 80 m² sekä asuinhuoneistoa kohti. Yksinäistä leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa aluetta on varattava vähintään 20% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Aiemmin voimassa olleet asemakaavat Muutosasemakaava Muutosasemakaava Paul Rothin laatima keskustan saneerausasemakaava Erkki Kaalamon laatima asemakaava Alvar Enlundin vuonna 1903 laatima asemakaava, joka vahvistettiin vasta Johan Sarlinin laatima asemakaava 21 suojelutilanne Suojelu asemakaavassa vahvistetussa asemakaavassa seminaarin kolme vanhinta rakennusta, eli seminaari, johtajan asuinrakennus ja sauna, on merkitty suojeltaviksi sr-1-merkinnöillä: Sr-1: Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 16 Asemakaava 273:n (1979) tekstissä. 17 Asemakaava 273:n (1979) tekstissä. 18 Endén 1989, Endén 1989, Endén 1989, Endén 1989, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 11

12 Asetus 480/85 valtion omistamien rakennusten suojelusta 22 Päätösviranomainen: Valtioneuvosto Päätös: 1/561/93, 1471/561/88 Kohdentuminen ja keskeinen sisältö: S4. Rakennettu alue suojellaan. Alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia ja sille voidaan uudisrakentaa museoviraston hyväksymällä tavalla. Alue rajataan suojelupäätöksessä. S2. Osittain suojellut rakennukset: seminaari, johtajan asuinrakennus ja sauna. Ulkoasu on suojeltu. V2. Osittain varjellut rakennukset: ruokala ja uusi päärakennus. 23 Varjeltavia rakennuksia ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa ilman Museovirastosta ja Senaatti-kiinteistöiltä pyydettävää lausuntoa. Rakennusten kunnossapidossa ja hoidossa on otettava huomioon niiden kulttuurihistoriallinen merkitys. Varjelusta vastaa haltija. Haltijan tai korjaushuollosta vastaavan on tarvittaessa neuvoteltava museoviraston kanssa. Kun hankkeen kaavasuunnittelu etenee, kaavan laatija pyytää maakuntamuseolta alueen mahdollista arkeologista kulttuuriperintöä tarkastelevan lausunnon. 22 Museoviraston rakennusperintörekisterin kohderaportti, Heinolan seminaari 23 Asetuksen 11 :ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö. Museoviraston lausunto 028/601/2007 myyntiä varten (osa) 24 Museovirasto toteaa alustavasti seuraavat suojelutavoitteet valtioneuvoston päätöksellä suojelluille kolmelle rakennukselle (seminaari, johtajan asuinrakennus ja sauna) puistoineen: 1. Rakennuksia ja puistoaluetta tulee hoitaa ja käyttää niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo pysyvästi säilyy. 2. Rakennuksissa tehtävissä korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon rakennusten ominaispiirteet sekä arkkitehtoninen ja kulttuurihistoriallinen arvo. Sisätiloissa on pyrittävä säilyneiden rakenteiden esille ottamiseen ja ulkoasua korjattaessa on käytettävä alkuperäisiä värityksiä ja materiaaleja. 3. Mahdollinen uudisrakentaminen on sopeutettava ympäristön kaavalliseen rakenteeseen, rakennusten mittakaavaan sekä suojeltujen rakennusten arvoihin. Uudisrakentaminen ei saa sijoittua suojellun puiston alueelle. 4. Aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä on kuultava museovirastoa ja olennaisiin muutoksiin on saatava museoviraston hyväksyminen. Suojelutavoitteet on määritelty yleispiirteisesti ja niitä saattaa olla aihetta täsmentää ympäristökeskuksen, museoviraston ja uuden omistajan kesken käytävin neuvotteluin. Suojelumääräysten tarkoituksena on osaltaan tukea alueen ja rakennusten tarkoituksenmukaista käyttöä. arvotus Kohde on valtakunnallisesti arvokas ja kuuluu RKYkohteisiin. 24 Museoviraston rakennusperintörekisterin kohderaportti, Heinolan seminaari 12 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

13 2 Sijainti kaupungissa ja alueen asemakaavahistoriaa Ehrnroothin ilmakuva Heinolasta Seminaarin alue on merkitty kuvaan punaisella. Kuva: Ehrnrooth. HeiKM KA. Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 13

14 Heinolan residenssin ensimmäisen virallisen asemakaavan laati maanmittari J. J. Jandolin Se perustui maaherra Gustaf Riddercreutzin piirtämään hahmotelmaan vuodelta Kaavoitettu alue käsitti tuolloin Lampi- ja Siltakatujen rajaaman alueen. Heinolan seminaarin alue sijaitsee Perspektiivin viimeisten puurivien kohdalla. Lähde: Endén 1989, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

15 Heinolan seminaarialue sijaitsee Heinolan kaupungin sydämessä Perspektiivin päätteenä ja se on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Heinolan historian keskeiset vaiheet sijoittuvat vuoteen 1775, jolloin Kustaa III päätti jakaa Kymenkartanon läänin kahtia ja siirtää uuden Kymenkartanon läänin hallintokeskuksen ja maaherran asuinpaikan eli residenssin Loviisasta Jyrängönvirran rannalle Heinolaan. Maaherra Riddercreutz ehdotti 1779 perustettavaksi kaupunkia ja teki karttaluonnoksen korttelijakoineen. Riddercreutzin jälkeen maaherraksi tuli Robert Wilhelm de Geer, jonka aikana Heinolaan saatiin ensimmäinen virallinen asemakaava ja sen laati maanmittari Jandolin vuonna Residenssiin johti puistokäytävän tapainen lehtipuukuja, Perspektiivi, jota reunustivat puurivistöt ja kadut. Residenssitalo oli merkitty Perspektiivin lounaispäätynä olevalle tontille. De Geerin asemakaava noudatti 1700-luvun alkupuolen klassismin ruutukaavaa, joka maasto-olosuhteista piittaamatta rakentui kaavamaisen ja jäykän suorakulmaisen katuverkoston varaan. Monumentaalinen puistokatu maaherrantaloineen taas oli kustavilaisuuden vaikutusta.25 Seuraavan 25 Cederberg 1948, virallisen kaavan laati Johan Lindberg Plaanin etelärinteelle oli 1890-luvulla alettu rakentaa työläiskaupunginosaa ilman kaavaa ja Sarlinin laatima kaava sovitettiin rakentuneen tilanteen pohjalle. Kaava otti huomioon myös maastosuhteita.26 Vuonna 1899 seminaaria alettiin rakentamaan näkyvälle paikalle Perspektiivin päähän Makasiininmäen eteläreunaan pohjoisesta tulevan maantien itäreunaan. Tontti muodostettiin entisestä hevostorista sekä neljästä sen koillispuolella sijainneesta tontista. Hevostorin pohjoisreunassa oli viimeistään 1800-luvun alussa ollut kruununmakasiini. Seminaarin perustaminen aiheutti huomattavan muutoksen kaupunkirakenteessa ja asemakaavassa. Hevostori siirtyi, kaksi katua suljettiin ja kaupunkiin pohjoisesta tuleva maantie siirrettiin Makasiininmäelle. Senaatin vahvistuksen uusi kaava sai vasta vuonna Seminaarin symmetrinen sommitelma ja päärakennus sijaitsevat epäsymmetrisesti suhteessa heinolan Perspektiivin pääakseliin luvulla Heinola laajeni teollistumisen myötä ja 1936 valmistui uusi asema- 26 Cederberg 1948, 139 ja 144 sekä Endén 1989, Cederberg 1948, 139 ja 144 sekä Endén 1989, 19. Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 15

16 Johan Lydbeckin asemakaavassa vuodelta 1882 seminaarin alue on vielä Hevostorina. Seminaarialue on merkitty karttaan punaisella. Lähde: Endén 1989, 26. Maanmittari Johan Sarlinin asemakaavassa vuodelta 1896 on myöhemmin perustettavaa seminaaria varten jo tehty tonttivaraus, vaikka seminaarin perustamispäätös tehtiin vasta Seminaarin alue on merkitty punaisella. Lähde: Endén 1989, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

17 Alvar Enlundin Heinolan asemakaava vuodelta Seminaarin alue on merkitty punaisella. Lähde: Endén 1989, 27. kaava. Seuraava kaava on vuodelta 1962, joka vahvistettiin Seminaarialueen nykyisin voimassa oleva kaava valmistui vuonna 1978, ja se vahvistettiin Keskustasuunnittelun tavoitteiksi esitettiin matala ja kohtuullinen rakentamisoikeus sekä luonnonvaraisen vihreyden säilyttämispyrkimykset. Säilytettävät rakennukset merkittiin suojelumerkinnällä ja niiden rakennusoikeus pidettiin ennallaan. Kohde suojeltiin osittain asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (VN ). Heinolaan vahvistettiin kansallinen kaupunkipuisto Tällä hetkellä seminaarialueen kaavoitusta ollaan uudistamassa. 28 Bergman, Hokkanen, Seppälä, Siltanen, 9. Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 17

18 Ote Heinolan seminaarin voimassa olevast asemakaavasta, joka vahvistettiin HeiKTMK. 18 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

19 Perspektiivi eli nykyinen Maaherranpuisto kuvattuna vuonna HeiKM KA. Heinolan seminaari puiston päätteenä kuvattuna vuonna HeiKM KA. Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 19

20 3 Heinolan seminaari Suunnittelijat Heinolan seminaarin suunnitteluaikana hankkeen rakennuttajan eli yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtöörinä toimi arkkitehti Sebastian Gripenberg, joka allekirjoitti piirustukset yhdessä ylihallituksen ensimmäisen arkkitehdin Jac. Ahrenbergin kanssa. Suunnitelmat ovat Ahrenbergin käsialaa ja hän toimi myös rakennusprojektin työnvalvojana. Rakennusprojektin johtavana arkkitehtina toimi ylihallituksen ylimääräinen arkkitehti Nikolai Meder. Odert Sebastian Gripenberg ( ) oli arkkitehti, poliitikko, senaattori ja pankinjohtaja. Gripenberg opiskeli Helsingin Polyteknillisessä koulussa arkkitehti Sjöströmin johdolla ja sen jälkeen Wienissä. Hän omaksui uusrenessanssityylin. Opintojensa jälkeen hän toimi arkkitehtina sekä omassa toimistossaan ( ) että virkamiehenä. Kartanot, huvilat ja kaupunkien asuintalot muodostivat pääosan Gripenbergin uran alkuajan töistä. Gripenbergistä muodostui erittäin vaikutusvaltainen arkkitehti hänen toimiessaan yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtöörinä vuosina Gripenbergin johtama ylihallitus rationalisoi rakentamista. Hänen suunnittelemat rakennukset kuvaavat osaltaan suomenmielisen poliittisen liikkeen kehittymistä. Esimerkiksi hänen suunnittelemansa Suomalaisen tyttökoulun rakennus Helsingissä vuodelta 1883 edisti osaltaan suomenkielisen opettajakoulutuksen alkamista. Arkkitehti Nikolai Meder oli syntynyt Varsovassa 1867, opiskellut arkkitehtuuria Moskovassa ja Vilnassa, ja valmistunut arkkitehdiksi Helsingin Polyteknillisestä opistosta Hän työskenteli yleisten rakennusten ylihallituksessa vuodesta 1900 alkaen ylimääräisenä arkkitehtina. Saatuaan nimityksen kolmanneksi arkkitehdiksi 1904 hän siirtyi Oulun lääninrakennuskonttoriin esimieheksi ja 1908 Mikkeliin lääninrakennuskonttorin esimieheksi. Ensimmäinen arkkitehti ja Uudenmaan lääninrakennuskonttorin esimies hänestä tuli Mannila 1993, Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

21 Carl Larssonin maalaus Jacob Ahrenbergistä vuodelta Lähde: Wikimedia Arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg ( ) Ahrenbergiä koskevan tiedon lähteinä on käytetty yleisten rakennusten ylihallituksen kertomuksia vuosilta ja , Eeva Maija Viljon ja Markku Tyynilän kirjoittamaa Kansallisbiografian artikkelia Ahrenbergista sekä Ville Lukkarisen väitöskirjaa Classicism and History. Johan Jacob Ahrenberg syntyi Viipurissa ja kuoli Helsingissä. Ahrenberg valmistui ylioppilaaksi vuonna Arkkitehtuuriopintonsa hän suoritti Tukholman Kuninkaallisessa vapaiden taiteiden akatemiassa professori F.W. Scholanderin johdolla vuosina Ahrenberg teki laajan opintomatkan Ranskaan, Italiaan ja Kreikkaan sekä Balkanille ja Pohjois-Afrikkaan. Hän avioitui taidemaalari Widolfa von Engenströmin kanssa vuonna 1876 ja heille syntyi viisi lasta. Heti ammattiuransa alussa Ahrenberg pääsi mukaan rakentamaan ulkomailla esiteltävää Suomi-kuvaa. Ahrenberg, insinööri Robert Runeberg ja kenraali Julius af Lindfors muodostivat kolmikon, joka suunnitteli ja organisoi Suomen näyttelytoiminnan Pariisin maailmannäyttelystä 1878 Kööpenhaminan teollisuus- ja taidenäyttelyyn Vuoden 1882 Moskovan näyttelyssä hän oli Suomen osaston pääarkkitehtina. Ahrenbergilla oli Viipurin kansainvälisessä ilmapiirissä kasvaneena laaja kielitaito, minkä lisäksi hän oli taitava neuvottelija. Hän soveltui tämän takia tehtäviin, jotka edellyttivät yhteydenpitoa keisarivallan venäläisiin edustajiin. Tätä kautta hän myös päätyi vastaamaan keisariperheelle myöhemmin lahjoitetun Langinkosken kalastusmajan sisustuksen suunnittelusta ja loi hallitsijoille suomalaisuutta korostavan miljöön. Arkkitehdin uraa määritti työ yleisten rakennusten ylihallituksessa, missä Ahrenberg aloitti ylimääräisenä arkkitehtina vuonna Vuosina hän toimi Ylihallituksen ensimmäisenä arkkitehtina. Eläkkeelle Arhrenberg jäi yliarkkitehdin Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 21

22 Arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitteleman Rauman seminaarin seminaari- ja mallikoulujohtajien asunnon julkisivu. Piirustukset tehtiin vuosina Lähde: Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomus vuosilta Arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitteleman Heinolan seminaarin seminaarirakennuksen ensimmäisen kerroksen pohja. Piirustukset tehtiin vuosina Lähde:Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomus vuosilta Arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitteleman Kajaanin seminaarin asemapiirros, seminaarirakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirros sekä julkisivupiirustus vuodelta Seminaarirakennus on hyvin samankaltainen kuin aiemmin rakennettu Heinolan vastaava rakennus. Lähde: Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomus vuosilta Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

23 toimesta vuonna 1914, vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa. Samanaikaisesti hän toimi myös Oulun läänin lääninarkkitehtina 1884, Viipurin läänin lääninarkkitehtina 1885 sekä Viipurin vt. kaupunginarkkitehtina Ahrenberg myös opetti sivutoimisesti, Suomen Polyteknillisen koulun piirustuksenopettajana hän toimi vuonna 1877 ja Suomen Polyteknillisen opiston taidehistorian opettaja Yleisten rakennusten ylihallituksessa Ahrenberg työskenteli enimmäkseen suunnittelijakollektiivin jäsenenä, mutta hänen nimissään on myös lukuisia itsenäisiä projekteja. Ensimmäisen arkkitehdin toimen aikainen tuotanto painottuu koulurakennuksiin: lyseoihin, tyttökouluihin ja seminaareihin. Useissa näistä rakennuksista on samankaltainen, tunnistettava hahmo ja tyyli. Myös pohjaratkaisuista voi huomata, että Ahrenberg hyödynsi aiempia suunnitelmia niitä tarpeen mukaan muokaten. Vuosina hän suunnitteli Rauman, Heinolan ja Kajaanin seminaarirakennukset ja näissä onkin paljon yhteneväisyyksiä niin tilaohjelmassa kuin arkkitehtuurissakin. Ahrenbergin yksityistöiden joukossa on useita kirkkoja ja yhteiskouluja. Arkkitehtina Ahrenberg oli johdonmukainen eklektikko, joka etsi suunnitelmiinsa vaikutteita länsimaisen kulttuurin suuresta muoto- ja tyylivarastosta. Periaatteessa hän oli jo koulutuksensakin vuoksi klassisisti, ja tämän kantansa hän ilmaisi myös kirjoituksissaan propagoiden muun muassa Carl Ludvig Engelin tyyliä ja rakennustapaa ajankohtana, jolloin vuosisadan vaihteen kansallisromantiikka teki tuloaan. Kannanotto ei estänyt häntä itseään välillä kokeilemasta gotiikan muotoja, kuten Kajaanin puurakenteisessa kirkossa tai joidenkin tyttökoulujen rakennuksissa. Ahrenbergin näkökulma aikakauden arkkitehtuuriin ja taide-elämään ei ole yksinkertaisesti määriteltävissä. Pääasiassa hän vaikuttaa konservatiivilta, joka vastusti vuosisadan vaihteen klassillisen perinteen rikkojia, mutta toisaalta hänessä on myös nähty uuden suunnan kannattaja. Kiinnostus kansankulttuuriin ja ornamentiikkaan oli vahvasti esillä etenkin hänen taideteollisessa tuotannossaan ja sisustussuunnitelmissaan. Ahrenbergiä voidaan myös pitää ensimmäisenä suomalaisena arkkitehtina, joka ymmärsi rakennusmuistomerkkien restauroinnin järjestelmällisenä, historiallisen merkityksen motivoimana korjaustyönä. Turun tuomiokirkossa on säilynyt hänen Torsten Stålhandsken, Åke Tottin ja Kankaisten hautakappelin restaurointinsa, joka palautti historiallisille interiööreille niiden Turun palossa menetetyn arvon. Ahrenberg ei hyljeksinyt historiallista asiatietoa, mutta noudatti tarpeen vaatiessa 1800-luvulla tavallista, myöhemmin voimakkaasti arvosteltua tyylirestauroinnin periaatetta. Ahrenberg oli aikansa taide- ja kulttuurielämän monipuolinen vaikuttaja. Paitsi arkkitehtina, hän toimi myös Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä ja oli perustamassa Suomen Käsityön Ystäviä, toimi Arabian taiteellisena neuvonantajana ja suunnitteli myös itse sisustuksia, huonekaluja ja esineitä taideteollisuutta varten. Kuvataiteilijana hän osallistui Suomen Taiteilijain näyttelyyn ja hänen teoksiaan oli esillä myös Pariisin Salongissa. Ahrenbergin kirjallinen tuotanto käsitti laajasti kaunokirjallisia teoksia, mutta hänet tunnetaan myös rakennustaiteen historiasta ja teoriasta kirjoittaneena henkilönä. Tutkimustyöstä hänet palkittiin Pietarin taideakatemian hopeamitalilla vuonna Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 23

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto MITÄ JA MIKSI SUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ? SUOJELUN KRITEERIT JA JA ARVOT rakennustaiteellinen arvo kulttuurihistoriallinen

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella MYYDÄÄN Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella - Kolme oppilaitosrakennusta - Viisi oppilasasuntolarakennusta - Yksi kurssiasuntolarakennus - Yksi neljäasuntoinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

EPILÄ-1140-6 koskeva alueen vaiheiden tarkastelu, (AK, 8541)

EPILÄ-1140-6 koskeva alueen vaiheiden tarkastelu, (AK, 8541) EPILÄ-1140-6 koskeva alueen vaiheiden tarkastelu, (AK, 8541) Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu, asemakaavoitus projektiarkkitehti Jouko Seppänen 22.4.2015 1 EPILÄ-1140-6 koskeva alueen vaiheiden

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10

TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 TURKU, KESKUSTA HENRIKINKATU 10 NNISSÄ HISTORIALLINEN MAAHERRAN MAKASIINI PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun keskustassa sijaitseva historiallinen kiinteistö Maaherran makasiini Osoite: Henrikinkatu

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLLIETIELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni 1. 1.or 1 on 3. Kohde 2. Kunta Var kaus F28yiosti 4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus 11. Kesäranta 684-403-1-50 1 Tila on perustettu 1940-luvun puolivälissä kesänviettopaikaksi.

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7 Käyttötarkoituksen muutos TÖÖLÖ RAUTATIEASEMA SENAATINTORI KAMPPI PUNAVUORI KAIVOPUISTO KATAJANOKKA Yhteensä neljä arvorakennusta: Bruttoala: 13 380 m2 Huoneistoala:

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Rakennukset myydään siinä kunnossa, kuin se ostohetkellä on. Rakennuksesta on tehty rakennustekninen kunto-arvio vuonna 2002-2003. Tehdyistä toimenpiteistä ei ole

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 24.5.2012 Helsingin kaupunki, kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki Ympäristökeskuksen kannanotto Munkkiniemen tontin 30008/22,

Lisätiedot

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää ään n pääp äätöksenteon paikat Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri 1 VALTAALAN, ORISMALAN JA NAPUENKYLÄN VANHAN RAKENNUSKANNAN ARVOTUSLUONNOS v. 2002 RAKENNUSKANNAN ARVOTUS/ KAJ HÖGLUND, POHJANMAAN MUSEO JA TIINA LEHTISAARI, INVENTOIJA 29.05.2007 määrä 1 1953 1+1 Jälleenrakennusajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6.

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6. Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta Tehtäviä alakoulun 5.-6. -luokkalaisille Voima-asema 1. Mitä koneita tai työvälineitä näet kuvassa? 2.

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 1996/2005 inventoinnit Kopolanvirran ympäristö Kohteen nimi: Inventointinumero: Kinkamon lomamaja 39 Riiala 40 Kopolanniemi 153 Kopolanniemen kartano 154 Alakinnari

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Kiinteistökehityskohde Jyväskylän keskustassa

Kiinteistökehityskohde Jyväskylän keskustassa Kiinteistökehityskohde Jyväskylän keskustassa TARJOUSPYYNTÖ ASUINKERROSTALOTONTTI RAKENNUKSINEEN JYVÄSKYLÄN KESKUSTASSA Senaatti-kiinteistöt pyytää tarjouksia Jyväskylä kaupungin 5. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SENAATTI MYY: RATAKATU 3 UPEA ARVORAKENNUS HELSINGIN PUNAVUORESSA

SENAATTI MYY: RATAKATU 3 UPEA ARVORAKENNUS HELSINGIN PUNAVUORESSA SENAATTI MYY: RATAKATU 3 UPEA ARVORAKENNUS HELSINGIN PUNAVUORESSA Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Ratakatu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Pääkohdat 2.1 DD-materiaali 2.2 Suojelu 3. Myyntiprosessi

Lisätiedot

MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI

MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI MYYTÄVÄNÄ KEHITYSKIINTEISTÖ KAARTIN MANEESI KASARMIKATU 15, 00130 HELSINKI SISÄLLYSLUETTELO Sijainti 3 Perustietoa kohteesta 4 Kaavatilanteesta 5 Perustietoa rakennuksesta 6 Sotamuseo 7 1. Kerros 8 2.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 Pro-Olympiamaneesi ry:n aloite 15.4.2009 RUSKEASUON RATSASTUSHALLIN PALAUTTAMINEN ALKUPERÄI- SEEN ASUUNSA JA KÄYTTÖÖNSÄ Kaupunginmuseo on tutustunut Pro-Olympiamaneesi

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

SAAREN KOULURAKENNUKSIEN VAIHEITA

SAAREN KOULURAKENNUKSIEN VAIHEITA SAAREN KOULURAKENNUKSIEN VAIHEITA 1 SAARENKYLÄN KANSAKOULU PERUSTETAAN v.1902 Päätös kansakoulun perustamisesta Saarenkylään tehtiin kuntakokouksessa 6.3.1901. Pöytäkirjan 3 kuuluu: Saarenkylä erotettiin

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN ARVOKIINTEISTÖ KUOPION KESKUSTASSA TARJOUSTEN PERUSTEELLA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Kuopiossa sijaitsevat Maanmittauslaitoksen virastorakennus ja saunarakennus

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI 00180, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 14.393 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Albertinkatu 25, 00180 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa sijaitsevalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088.

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088. YHDEN ASUNNON TALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN PULKKASAARENKATU 14, ALA-PISPALA 837-218-1088-0014 POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUKSEN PERUSTELUT ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTELUUN TONTILLA

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot