KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011"

Transkriptio

1 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo

2 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari Smedskullantie 3, Björkboda Rakennusvuosi Vanha osa noin 1911 Laajennus 1958 ( keskiosa + liikuntasalin osa ) Käyttötarkoitus Tarkastuksen syy Ollut koulukäytössä 2010 asti. Syksyllä koulutoiminta lopetettu. Nyt erilaisten kurssien pitopaikkana. Kiinteistön kunnon tarkastus kiinteistön kauppaa varten Tarkastuspäivä Tarkastaja Heikki Pöysti / Talo- ja Tarkastus Oy Läsnä Kari Forss ( kiinteistönhoitaja ) Tarkastushetken olosuhteet Talvinen päivä. Maassa ja katoilla runsaasti lunta. Ulkoilman kosteus 91,0 Rh%, lämpötila -6,1 C. Käytettävissä olleet Kohteen pohjapiirustukset ( liitteenä ) asiakirjat Tarkastuksessa käytetyt Protimeter Surveymaster ( pintakosteuden tunnistin + piikkimittari ) apuvälineet Delta 2000 H ( kosteusmittari ) DM kosteusanturi ( suhteellinen kosteus + lämpötila ) Tehdyt korjaustoimet: ( saadut tiedot kiinteistönhoitajalta ) - Vanhan osan peltikate uusittu vanhan peltikatteen päälle noin 4 vuotta sitten - Ikkunoita kunnostettu vuosien aikana - Tulotien puoleiset ulko-ovet uusittu 1990-luvun loppupuolella - Käyttövesiputkisto osin uusittu, paikoin vielä vanhaa putkistoa kohdilla esim. alapohjan putkitunnelissa, johon ei mahdu kulkemaan - Rännikaivojen vesi johdettu pois syöksyjen alta hiekkakuoppaan tms luvun keskivaiheilla - Parvekkeen vuotokohtia paikattu bitumimassalla tms. Tuulikaapin ( 104 ) sisäkatossa oli uusi panelointi.

3 2 YHTEENVETO HAVAINNOISTA JA KIIREELLISET TOIMENPITEET Kiinteistön perustuksissa ei ollut ulkopuolella näkyvissä liikkumista tms vaurioita lukuun ottamatta kivisokkelin kulman pieniä saumojen halkeamia ja liikuntasaliosan sokkelin pieniä halkeamia. Vanhan osan ja keskiosan alapohjiin ei ollut luukkua tai muuta pääsyä ja niihin on syytä tehdä tarkastusluukut ja niiden rakenteet tarkastaa ennen kuin päätelmiä rakennuksen alapohjan kunnosta voidaan tehdä. Liikuntasalin päädyssä kellariin johtavien portaiden alapäässä olevassa komerossa oli näkyvissä paikallisia kalkki- / suolamuodostelmia merkkinä rakenteesta tulleesta kosteudesta ja täältä tuli selvä homeen haju. Kohdan remontointi syytä tehdä pikaisesti oletetun homekasvuston takia. Päädyn kellarissa olevissa wc:issä oli alareunoissa kosteuden aiheuttamaa alareunojen pintojen irtoilua yms. joka kertoo rakenteissa olleesta kosteudesta. Tällä kohdin havaittiin mm. wc:iden kulmassa katon sadevesien poistokaivon olevan halki. Lisäksi huomioitava salaojituksen kunto ja mahdollinen sisäpuolinen lisäkosteus ym. Julkisivuissa havaittiin parissa kohdin ulkorappauksen olevan kopoa / irti alustastaan (parvekkeen päällä ja sisäpihan puol. alar.) Ylempää seiniä ei maanp. voitu koputella. Liikuntasalin tiiliverhouksessa ( etenkin pääty ) oli tiilien ja saumauslaastin pinta lohkeillut irti pakkasrapautumisen seurauksena. Ikkunat olivat vanhoja, mutta niitä oli kunnostettu ja täten vielä käyttökelpoisia. Sisäpokissa ei kuitenkaan ollut pääosin lainkaan tiivisteitä ja lukitus / kiinnitys oli paikoin vaikeaa. Sisäpihan pääovet olivat huonokuntoiset, reunoissa selviä rakoja. Liikuntasali osan sisäp. kulmissa oli seinien yläosissa halkeamia. Kellarin pesuhuoneen ja pukuhuoneen katossa oli lisäksi halkeamaa betonilaatassa. Näiden halkeamien syy tulisi selvittää tarkemmin rakennepiirustusten ja halkeamien syntymisen ajankohdan perusteella. Vanhoissa uusimattomissa käyttövesiputkissa, muissa putkissa ja viemäreissä on riski putkivuodolle ja vanhojen putkien uusimista suositellaan täten välittömästi ennenkuin putket alkavat vuotaa ja aiheuttavat vaurioita myös ympäröiville rakenteille. Liikuntasalin ja keskiosan yläpohjiin ei ollut pääsyä / tarkastusmahdollisuutta. Vesikatto oli lumen peitossa, eikä sen kuntoa täten voitu tarkastaa. Etenkin vanhan uusimattoman vesikaton osalta tulisi vesikaton kunto tarkastaa tarkemmin lumettoman maan aikaan. Ulkopuoliset sadevesien poistuminen, salaojitus, maankallistukset ym. tulee lisäksi tarkastaa lumettoman maan aikaan. Lämmitystä, vesi- ja viemärijärjestelmää tai ilmastointia ei tarkemmin tarkastettu tässä tarkastuksessa. Niiden tarkastus tulee tarvittaessa tehdä erikseen. Raportissa on myöhemmin havaitut vauriot eritelty tarkemmin. Yllä mainittujen vaurioiden lisäksi on rakennuksissa havaittu myös jonkin verran muita myöhemmin eriteltyjä vikoja ja puutteita. Puutteisiin ja vikoihin on mahdollisesti suositeltu toimenpiteitä. Lisäksi on joissakin kohdin suositeltu lähinnä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.(toimenpiteet on kirjoitettu kursivoituna) Havainnoitujen rakenteiden osalta rakennus oli kohtalaisen hyvässä kunnossa ja täten kunnostettavissa tulevaa käyttöä varten. Korjaukset tulee mitoittaa tulevan käyttötarpeen mukaan.

4 3 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT 4 ASBESTI Rakenteet tulee korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimen ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. Rakennus on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa on yleisesti käytetty asbestia. Mm putkien eristeissä, huoneiden lattioiden laatoissa, tasoitteissa ja maaleissa ym. rakenteissa on oletettavasti käytetty asbestia. Vuoden 1988 jälkeen ei Suomessa ole valmistettu asbestipitoisia rakennusalan tuotteita. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä lähtien. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin Ennen mahdollisesti asbestipitoisten materiaalien purku- tai korjaustöitä tulee rakennuksessa tehdä erillinen asbestikartoitus. Asbestipitoisten materiaalien purku- ja korjaustöissä on noudatettava ko. töistä annettuja ohjeita ja määräyksiä. 5 TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä tilaajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastelulla ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilannekohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. Erityisesti on huomioitava, että tarkastus tehtiin talviaikaan, jolloin katto ja maanpinta olivat lumen peitossa eikä näitä voitu tarkastaa. Lisäksi alapohjiin ei ollut pääsyä / tarkastusmahdollisuutta ja yläpohjarakenteet oli tarkastettavissa ainoastaan vanhan osan osalta.

5 HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Nimike Havainnot Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 6.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Vanha osa oli perustettu isoista kivistä tehdyn sokkelirakenteen varaan. Perustusten kivirakenteet olivat pääosin silmämääräisesti ehjiä ja paikoillaan. Alapohjaan ei ollut pääsyä / luukkua tms. ( vanha osa ja keskellä olevat eteistilat ja keittiöt ym. ) Alapohjan mahdollisia tuuletusaukkoja tms. ei myöskään havainnoitu rakennuksen ympärillä olleen suuren lumimäärän takia. Alapohjarakenne tulee tarkemmin tarkastaa alapohjaan tehtävän kulkuluukun kautta. Alapohjan tuuletuksen toimivuus ja maanpinnan kallistukset ym tulee myös tarkastaa tarkemmin lumettoman maan aikaan. Vanhan osassa oli 2 ulkoa kujettavaa erillistä kellaritilaa. Toisten portaiden alla ja ympärillä oli ruokakellaritila, jossa seinien alareunat olivat hieman kosteat ja lattiassa kiinni olevissa puurakenteissa ja ovien karmeissa oli lahovaurioita. Kellaritilassa ei ollut lattiakaivoa. Oven edessä ulkopuolella saadun tiedon mukaan kaivo on. Ulos oli tuuletusreikä, jossa oli tuuletin. Tuuletin oli kuitenkin rikki. Toisessa päädyssä oli toinen kellaritila ( leipomo ), jossa oli uuni. Täällä oli lattiassa lattiakaivo. Kosteus oli täällä pienempi ja osteuden aiheuttamia kalkkimuodostelmia tms.ei ollut näkyvissä. Haju oli myös tilassa normaali. Keskiosan käytävän / aulan ( + keittiö ym. tilat ) alla olevan alapohjan sokkelit olivat rapatut. Alapohjaan oli täällä tuuletusluukkuja. Alapohjaan ei ollut pääsyä / ei tarkastettu.

6 Liikuntasalin alla oli kellaritilaa. Sokkelit olivat rapattuja. Sokkelissa havaittiin pari pienehköä halkeamaa. Rakennuksen takana oli maassa sulanut käytävä: maassa kanaali rivitalolle. Sulanut maa ilmaisee kanaalista tullutta lämmönhukkaa Päädyssä oli ulkopuolelta kuljettavat wc-tilat. Wc-tilojen seinien alareunoissa oli pinnoite ja rappaus irtoillut irti merkkinä rakenteesta tulleesta kosteudesta ym. Pintakosteusmittarilla seinien alareunojen kosteus oli tarkastushetkellä noin 2 p% ( lähes normaali / alle 4 p% ), ylempää noin 1-1,5 p%. Vaurioiden takia on oletettua rakenteissa olleen aiemmin suurempaa kosteutta. Ulkopuoliset katon sadevesien poisto ( rännikaivo oli kulmassa rikki ) ja salaojitus tulisi tarkastaa. Lisäkosteuden aiheuttajana voidaan pitää myös sisäpuolelta tullutta kosteutta; mm poikien puolen pisuaari yms. Kellariin toisesta päädystä johtavien portaiden alla komerossa oli näkyvissä seinän alareunassa kalkki- / suolamuodostelmia merkkinä rakenteesta tulleesta kosteudesta. Täältä tuli myös selvä homeen haju. Putkistolinja jatkui täällä ulkopuolelle ja vauriokohta epäiltävissä sokkelin läpiviennin kohdalle. Rakenteet täällä tulee korjata pikaisesti homevaurion ja tästä muualle siirtyvien mikrobien takia. kuva portaiden alta ph / pkh katto Kellarissa oli myös pesuhuoneet ( ks. sisäp. tilat ) ja pannuhuone ja varastotiloja. Pesuhuoneen katossa oli betonilaatassa halkeama, joka jatkui ulkoseinältä pukuhuoneen läpi käytävälle.

7 6.2 Ulkoseinät ja julkisivut Vanhan osan seinärakenne oli yläpohjasta tarkasteltuna: rapattu ulkomuuraus, hiiltä/ masuunikuonaa tms. noin 5-7 cm, sisäpuolella muurattu kokokiven seinä noin 30 cm. ( yläpohjasta kaivettiin purua ulkoseinän kohdalta yhdestä kohdin ja tällä kohdin oli ko. seinärakenne ) Ulkopinnassa parvekkeen reunassa oli rappaus irti ( kevytpeite asennettu irti olevan rappauksen suojaksi ) ja sisäpihan puolella havaittiin alareunassa pienellä kohdin kopoa koputeltaessa. Muuten rappaus oli silmämääräisesti ok. ( tarkastus tehtiin ainoastaan maanp. pistokok. ) Liikuntasalin ja keskiosan toisen puolen seinien ulkopinnassa oli tiilimuuraus. Keskiosan sisäpuolella oli betonipinta. Tiilimuurauksessa oli reikätiili muuraus lohkeillut pinnasta etenkin näyttämön päädyssä. Tiilimuurauksen alareunassa ei ollut saumoja auki mahdollistaen ilman pääsy tiilimuurauksen taakse ilmarakoon ( jos ilmarako on ) Suositellaan vaurioituneen tiilimuurauksen uudelleenmuurausta. Paikkauksella ei mahdollisesti alta rapautuvaa rakennetta voida kestävästi korjata. Mahdollisesti voidaan miettiä myös muita julkisivukorjausvaihtoehtoja tms. Liikuntasalin takaseinällä oli yläreunassa rappauksessa halkeama ulkopinnassa. Sisäpuolella havaittiin näyttämön ulkokulmissa yläreunoissa vaaka- / vinohalkeamat ja liikuntasalin toisen pään kulmassa sekä liikuntavälinevaraston kulmassa vinohalkeamat. Lisäksi portaiden päällä oli halkeamaa. Halkeamien syy ja mahdolliset korjaustoimenpiteet selvitettävä tarkemmin rakenteiden selvityksen ja vaurioiden syntymisen ajankohdan selvittyä. Takasivulla liikuntasalin seinän vieressä roikkui räystäältä jääpuikkoja: epäiltävissä rakenteen lämpövuoto. Savupiippu oli osin sisäpuolen yläreunasta rapautunut / reunateräkset näkyvissä. Piipun päällä olevat suojakaiteet ym. metalliosat olivat osin ruostuneet / syöpyneet. Piippu oli kuitenkin käyttökuntoinen ja tarkastettava tarkemmin nuohouksen / palotarkastuksen yhteydessä.

8 Sisäpihalla oli puurakenteinen erikseen muusta rakennuksesta oleva katos ainakin maalauskorjauksen tarpeessa. Katon kunto selvitettävä tarkemmin lumettomaan aikaan. Räystäiden aluslaudoituksessa oli vanhan osan sisäpihan puolella reikä / aluslauta puuttui. Aluslaudoituksessa oli nurkissa, jiirien alapäissä ym. epäiltävissä paikoittaisia lahovaurioita yms. Muuten aluslaudoitus oli ainakin maalauksen tarpeessa koko rakennuksessa. 6.3 Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat olivat vanhoja 2-lasisia puupokaisia ikkunoita. Ikkunoita oli ulkopuolelta maalauskorjattu, kitattu ja kulmarautoja ym. uusittu. Osin uusituissa kittauksissa oli lintujen nokkimisjälkiä yms. Sisäpuolella pistokokeellisesti tarkastetuista ikkunoista havaittiin ettei suurimmassa osassa ikkunoita ollut lainkaan tiivisteitä sisäpokissa. Ikkunoiden kiinnitykset / lukitukset olivat osin löysiä tai jumissa. Kunnostetut ikkunat ovat käyttökelpoisia vielä vuosia. Suositellaan kaikkien ikkunoiden uusimista tulevaisuudessa ulkopuolelta alumiinipintaisiksi ikkunoiksi. Tämä suositeltavaa, kun halutaan parantaa myös lämmöneristävyyttä ja ikkunoiden jatkuva huoltokorjauksen tarve jää tällöin pois. Etusivun ulko-ovet oli uusittu 1990-luvulla ja ne olivat kohtalaisen hyväkuntoiset. Sisäpihalta aulaan / käytävään johtava puurakenteinen lasiaukollinen ovi oli huonokuntoinen. Sen reunoissa oli selviä, jopa yli 10 mm rakoja. Ovi tulee uusia. Kellariin ja kellarin ulkowc:ihin ym. johtavat ovet olivat vanhoja puuovia ja myös uusimisen tarpeessa. Niiden uusimisen tarpeellisuus / ajankohta tulee mitoittaa myös käytön mukaan.

9 6.4 Vesikatto ja yläpohja Rakennuksessa oli vanhan osan katolle uusittu peltikate konesaumatulla peltikatteella noin 4 vuotta sitten. Vanha peltikate oli jätetty tällöin uuden katon alle. Myös räystäskouruja ja syöksytorvia oli tällä osin tällöin uusittu. Muun osan vesikate oli vanhaa. a. Keskiosan vesikatolle pääsi vanhan osan ikkunasta. Täältä oli myös tikkaat vanhan osan katolle. Erillistä kattosiltaa tai lapetikkaita ei ollut ( lumen alta ) näkyvissä. Katoilla oli runsaasti lunta. Kattoja ei ulkopuolelta voitu tarkastaa. Vanhan osan yläpohjaan päästiin yläkerran porraskäytävien katoissa olevista luukuista. Yläpohjan aluslaudoitus oli piikkimittarilla tarkastushetkellä kuivaa ja peltikatteen alapinta ei ollut märkä. Peltikatteen alla ei ollut erillistä aluskatetta.( vanha peltikate ) Yläpohjassa oli katolle johtavat iv-hormistot. ( ei savupiippuja ) Yläpohjassa oli näkyvissä purueristettä. Yhdessä kohdin keskellä yläpohjaa kaivettiin kuoppa ja mitattiin purun paksuudeksi noin 25 cm. Puutyöverstastilan päällä oli näkyvissä myös sammalta ym. vanhoja eristeitä. Tänne oli tehty betonipalkki, joka kantoi pitkän jännevälin puutyöverstaan katon rakenteita. Palkin ympärillä oli eristeenä ollut lastusementtilevyä, osin levyt olivat nyt pois paikoiltaan. Betonilaattaakenne muodosti kylmäsillan verstashuoneen katon läpi. Palkki tulee eristää yläpuolelta. Palkin päällä oli katossa vanhoja palaneita kattorakenteita; ko kohdassa ollut aiemmin tulipalo. Muiden osien yläpohjiin ei ollut pääsyä äsyä / ei tarkastettu. Vesikatot ja muiden osien yläpohjat tulee tarkastaa erikseen lumettomaan aikaan.

10 6.5 Pesuhuoneet ym. kosteat tilat Kellarikerroksessa oli tyttöjen ja poikien suihkutilat. Seinät olivat kivirakenteisia ja laatoitettu ilman laattasaumoja. Lattiassa oli myös laatoitus. Suihkujen takana seinässä mitattiin pintakosteusmittarilla kohonneita kosteusarvoja ( 4-6 p% ) n. 2 metrin korkeuteen ulko-wc:iden viereisessä suihkutilassa. Muissa seinissä mitattiin kohonneita kosteusarvoja noin 0,5 m korkeuteen. Ylempää kosteus 2-3 p%. (alle 4p% = normaali) Suihkun alla olivat vanhat putkien läpivienit, jotka oli tiivistetty silikonilla. Silikonisaumat olivat nyt reunoista auki ja kosteuden oli ainakin täältä mahdollista pästä rakenteen sisään. Laatoituksen alla ei myös olettavasti ole vesieristystä tms. Lattian kosteus oli pintamittarilla n. 2-2,5 p% ( = normaali ) Myös toisessa ph:ssa mitattiin pintamittarilla kohonneita kosteusarvoja ( 3-5 p% ) seinien alareunoissa ja suihkun alla noin 1,5 2 metrin korkeuteen. Seinän yläosassa, jossa ei ollut laatoitusta oli pinnoite suihkujen takaseinällä irtoillut. Putkien vanhat läpivientien reiät oli myös tällä puolella tiivistetty silikonilla, mutta reunoiltaan auki ja päästivät täten kosteutta rakenteisiin. Pesuhuoneen katossa oli halkeama, joka johti myös pukuhuoneen läpi käytävään asti. ( ks. kohta 6.1 ) Suositellaan pesutilojen remontointia. Kellarissa oli suihkutilojen vieressä henkilökunnan suihkutila. Täällä oli muovimatto seinissä ja lattiassa. Muovimaton saumat olivat auki ja muovimatto oli lattiassa ja seinien alareunassa osin irti alustastaan. Lattiakaivon ympärillä mitattiin pintamittarilla kohonneita kosteusarvoja ( n 4-5 p% ). Muuten kosteudet noin 2-3 p% ( = normaali ). Suihkutilat eivät ole viime aikoina olleet käytössä. Suositellaan suihkutilan remontointia. Henkilökunnan tilan wc:n ja käytävän päässä olevan wc:n lattioiden kosteutta tarkasteltiin pintamittarilla. Kosteus 2-3 p% ( = normaali ). Inva wc:n seinät ja lattia laatoitettu. Seinien ja lattian kosteus oli pintamittarilla normaali. Laatat olivat kuitenkin kopoja / irti alustastaan suihkun vieressä ja vastakkaisen seinän yläreunassa ym. Ilmanpoisto täältä käynnistyi valosta; iv-poistoaukossa ei venttiliä. Vanhan osan eteisen viereisessä wc:ssä kosteusarvot pintamittarilla normaalit.

11 6.6 Muut sisätilat ym. Liikuntasalissa oli halkeamia näyttämön ja urheiluvälinevaraston ym. seinien yläosissa nurkissa ( ks. kohta 6.2 ulkoseinät ). Liikuntasalissa piipun vieressä katossa kosteusvuotojälki. Keittiössä tiskipöydän päällä läpivientien reunat syytä tiivistää. ( pintamittarilla hieman kohonneita kosteusarvoja. ) Ruokasalin pesualtaiden alla viemäriputken kallistukset väärin. Viemärissä veden noustava osin ylöspäin. Luokkahuone 59m2 ( special class ) oli katossa ulkoseinän vieressä tummentumia / kosteusvuotojälkiä palkin molemin puolin. Luokkahuone 64 m2 silikonisaumat auki pesualtaiden takaa. Vanhan osan sisäänkäynnin tuulikaapin 104 katon paneelit uusittu parvekkeen vuodon takia. Parvekkeiden lattiassa ollut vuotoa, paikattu bitumimassalla ym. Parvekkeen lattiassa oli näkyvissä palahuopa lumen alla. Parvekkeen kaiteet matalat; tulisi olla nykymääräysten mukaan väh 100 cm. Viereisen eteisen ( korridor 33 m2 ) katossa tuulikaapin vieressä kosteuden aiheuttamaa tummentumaa. Lattian Linoleum-laatat tms olivat reunoistaan nousseet ylös ( uusimisen tarpeessa ) Päädyn luokkahuone Lårarrum 57 m2 lattian laatat myös nousseet reunoistaan osin ylös. Kattolevyt olivat reunoistaan paikoin irti / alhaalla. Yläkerran päädyn luokkahuone 57 m2 lattian laattojen reunat paikoin koholla. Täältä hätäpoistumistie erillisen parvekkeen kautta. Eteisaulan ( korridor 29 m2) lattian laattojen reunat koholla. Eteisaulan ( korridor 21 m2 ) katossa kosteusvuodon aiheuttamia jälkiä. Puutyöverstas ( slöjdsal 58 m2 ) katossa kosteusvuotojälki. 6.5 Lämmitys Rakennuksessa vesikiertoinen keskuslämmitys lämmityspattereilla. Kellarin kattilahuoneessa oli 3 kpl vanhoja kattiloita, joissa kahteen oli asennettu öljypolttimet KP-26, valmistusvuosi Metallinen öljysäiliö viereisessä tilassa. lämmityskattilat uppopumppu kattilah. kosteuden valumajälki polttoainevar. luukusta Suositellaan lämmitysjärjeselmän tasapainotusta, jos sitä ei ole tehty. Lämmitys ym. tarkastettava tarkemmin erillisessä LVI-teknisessä kuntotarkastuksessa.

12 6.6 Vesi- ja viemärilaitteet Kunnallinen vesi ja viemäri kunnan viemäriin Käyttövesiputkistoja osin uusittu. Viemärit pääosin vanhoja valurautaviemäreitä. Kalusteiden viemäreitä osin uusittu muoviviemäreiksi. Suositellaan ainakin vanhojen käyttövesiputkien uusimista. Tarkemmin toimenpiteet suunniteltava erillisen LVI-teknisen tarkastuksen jälkeen. Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista riippuen noin vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. 6.7 Ilmanvaihto Liikuntasalista, mahdollisesti pesutiloista ja keittiöstä koneellinen poisto. Inva-wc / suihkusta ja viereisestä siivouskomerosta oma poistopuhallin, joka käynnistyi valo laitettaessa. Vanhassa osassa painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihto tarkastettava ja muutokset suunniteltava tulevan käyttötarpeen mukaan erikseen. 6.8 Sähköistys Sähköpääkeskus kellarissa. 6.9 Palovaroittimet Erillinen sähköjärjestelmän tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Palovaroitinjärjestelmä tulee mitoittaa ja tarkastaa määräysten ja tulevan käytön mukaiseksi. Suositellaan erillisen palotarkastuksen tekemistä. Myös palo-osastoinnit ym. Liitteet Piirustukset Salossa Heikki Pöysti RI, Talotarkastaja, AKK

13 BJÖRKBODAN KOULU Smedskullantie 3, Björkboda Liite kuntoarvioon SUOSITELTUJEN KORJAUSTOIMIEN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo puh

14 Tässä on arvioitu suositeltujen korjaustoimenpiteiden hintavaikutusta kiinteistöön tehdyn kuntoarvion perusteella. Korjaustoimenpiteitä teetettäessä on erikseen määriteltävä tehtävät toimenpiteet. Huomioitava, että hintavaikutus voi täten muuttua huomattavasti oletetuista kustannuksista. Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta - Alapohjin tehtävä luukut ja alapohjatilojen tarkempi tarkastus n Mahdollisesti tarvittavat alapohjan tuuletuksen parantaminen yms. hinnoiteltava tarkastuksen jälkeen. - Kellarin rappusten alla olevan mikrobikasvuston korjaus? Tarkastettava vauriot ja vaurioiden korjaukset mitoitettava erikseen. - Salaojituksen ja perusmuurin ulkopuolisen kosteuseristyksen uusiminen, routaeristykset ym. n Ulkoseinät ja julkisivut - Tiilimuurauksen paikkakorjaus Koko tiilimuurauksen uusiminen Räystäiden aluslaudoitusten korjaus ja maalaus Ikkunat ja ulko-ovet - Kaikkien ikkunoiden uusiminen Aulan ulko-ovi + kellarin ovet Vesikatto ja yläpohja - Kattoa ja liikuntasalin yläpohjaa ym. ei tarkastettavissa lumen takia. Arvioitava erikseen lumettomaan aikaan. - Vanhan osan puuyöverstaan päällä olevan palkin yläpuolinen eristys Pesuhuoneet ym. kosteat tilat - Pesutilojen remontointi Henkilökunnan suihkutila + wc Ulkopuolelta mentävien Wc-tilojen pintojen korjaus Lisäksi tarvittavat putkitukset, kalustukset ym. Huomioitava, että maakosteuden siirtyminen rakenteisiin myös estettävä Muut sisätilat - Ennen sisätilojen korjausta tulisi teettää asbestikartoitus Sisätilojen laattalattioiden korjaus. Julkisiin tiloihin tarkoitettu kvartsivinyylilaatta n. 30 / m2 ( materiaali + asennus ) Lisäksi kohteessa tulee vanhojen laattojen poisto oletettavasti asbestipurkutyönä. Ja tasoitukset ym. Tämä tekee kustannukset moninkertaisiksi. - Muut sisätilojen korjaukset ym. erikseen Lvi- ja sähkötekniset korjaukset mitoitettava erillisten lvi- ja sähkäteknisten tarkastusten jälkeen. - Lvi- ja sähkötekniset kuntoarviot yhteensä n 2500 Huomioitava lisäksi mahdolliset muut korjaustoimenpiteet ja niiden aiheuttamat kustannukset Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo puh

15 Liikuntasalin halkeamat Liikuntasalin ympärillä havaittujen halkeamien takia pidettiin palaveri rakennesuunnittelija Jukka Toivonen / rakennesuunnittelu Toivonen & Keskitalo Oy kanssa Todettiin seuraavaa: Kellarin katon ( liikuntasalin lattia ) laskentakuormaksi oli rakennepiirustuksissa merkitty 400 kg/ m2, joka on melko suuri / myös nykyisin käytettävä kuormitus. Liikuntasalin lattia kantaa tiiliväliseinien päältä, jännevälin ollessa n. 3 m. Todettujen halkeamien aiheuttamien muutosten tai rakenteiden kestävyyden arvioimiseksi tulisi erikseen tehdä kuntotutkimuksia, jotta voitaisiin varmistaa mahdollisesti rakenteissa tapahtuneita rakenteellisia vaurioita tai kestävyyteen vaikuttavia seikkoja. Tällöin huomioitava myös katossa / yläpohjissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset ( kattoa ja yläpohjaa ei ole tarkastettu ). Lisäksi tulisi vaaittaa rakennus ja todeta mahdollisesti tapahtuneet painumat ja rakenteiden painumiset toisiinsa nähden. Ehdotus: Kuormitus voitaisiin rajoittaa n. 250 kg / m2 tms. Lisäksi huomioitava mahdollisesti tulevan käytön aiheuttaman värähtelyn lisäkuormitukset. ( yhtäaikainen hyppely tms. ). Halkeamien muuttuessa tai lisääntyessä tulee välittömästi tehdä lisäselvityksiä. Huomioitava, että tämä on vain arvio silmämääräisen tarkastelun perusteella, eikä anna mitään varmuutta rakenteiden kestävyydelle erilaisissa kuormitustapauksissa. Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo puh

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy KUNTOTARKASTUS 7.11.2016 Puusuutarintie 19, Helsinki Talo ja tarkastus Oy www.talojatarkastus.fi Sisällys 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTOTARKASTUKSEN LAAJUUS... 3 1.2 KUNTOTARKASTUKSEN SUORITTAJAT... 3 1.3

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009.

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Toukolantie 9, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-3-30-5 Kohteen pinta-ala: 81 m 2 (huoneistoala) 141 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1966 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona.

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Saramontie 77, 75500 Nurmes Kohteen pinta-ala: 247 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi: 1990 Käyttötarkoitus: 1990 ravintola ja kokoustila. Myöhemmät mahdolliset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 1 Kotila Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 11 Mäntylä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 Koskenrannantie 50, 62800 Vimpeli Omakotitalon kuntokartoitus 12.4.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 2/8 Tilaus 23.3.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Elokuvateatteri Kino City Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/14 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi Kuntoarvio 15.10.2015 Omakotitalo Vallitie 5 82600 Tohmajärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA... 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET... 4

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I 2 1-01- 2016 I KUNTOARVIO '----.-- 1 Kuntoarvio 18.1.2016 Värtsiläntie 432 Värtsilä KUNTOARVIO 2 SISÄLL YSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 24 Ruokalarakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu Laatijat: Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy LVI-insinööritoimisto Akel Oy Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen 2(22) 1. Yleistä Kohde: Jokela Torikatu 26 80100

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Oskamontie Outokumpu KUNTOARVIO Kuntoarvio 15.3.2016 Oskamontie 5 83500 Outokumpu KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET.4

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen

Lisätiedot