KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010"

Transkriptio

1 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo

2 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd Kolme rakennusta: iso koulurakennus, pienempi koulurakennus ja erillinen alempana rannassa oleva pienempi rakennus Ytterkullantie 1, Dragsfjärd Rakennusvuosi Iso koulurakennus 1878 Pienempi koulurakennus 1940-luku Erillinen alarakennus, rakennusvuotta ei tiedossa Käyttötarkoitus Tarkastuksen syy Ollut koulukäytössä 2010 asti. Nyt koulutoiminta lopetettu. Kiinteistön kunnon tarkastus tulevaa käyttöä / myyntiä tai vuokrausta varten Tarkastuspäivä Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken olosuhteet Heikki Pöysti / Talo- ja Tarkastus Oy Robert Vesterlund Ulkoilman kosteus 59,4 Rh%, lämpötila 10,4 C. Käytettävissä olleet Tarkastuksen jälkeen saatiin pohjapiirustukset ( liitteenä ) asiakirjat Tarkastuksessa käytetyt Protimeter Surveymaster ( pintakosteuden tunnistin + piikkimittari ) apuvälineet Delta 2000 H ( kosteusmittari ) DM kosteusanturi ( suhteellinen kosteus + lämpötila ) Tehdyt korjaustoimet: ( saadut tiedot ) Iso koulurakennus: - Kuistien tiilikate uusittu n. 3 vuotta sitten - N tehty kellariin ruokailutila ja keittiö peruskorjattu remontoitu koneellinen iv lämmöntalteenotolla uusittu osittain tiilikatetta Pienempi koulurakennus - Yläkerran keittiöön uusittu viime talvena lämmin käyttövesiputket ym. - Pesutilat uusittu / remontoitu n. 5 vuotta sitten alapohjan putkivuotoja korjattu - Tiilikate 1994 Muista korjaustoimista tms. ei ollut tarkempia tietoja. Suositellaan tehtyjen korjaustoimien tarkempaa kirjaamista

3 2 YHTEENVETO HAVAINNOISTA JA KIIREELLISET TOIMENPITEET Iso koulurakennus oli vanha 1800-luvun lopun hirsirakenteinen rakennus. Olennaisimpina vaurioina havaittiin vesiputkien vuotoja, jotka kastelivat alapohjarakenteita ja seiniä ym. Ne tulee korjata pikaisesti, jotta päästäisiin mahdollisimman pienillä korjauksilla. Lisäksi vesikaton tiilikatteella oli tiiliä pois paikoiltaan ja läpivientien reunoissa havaittiin pieniä vaurioita. Alla oleva huopakate oli kuitenkin estänyt sadevesien pääsyn suuremmassa määrin rakenteisiin. Pienempi koulurakennus oli tehty 1940-luvulla. Myös siinä havaittiin alapohjassa putkivuotoja, jotka tulee korjata pikaisesti. Lisäksi havaittiin muutamia aiempia vesikaton vuotokohtia sekä muita myöhemmin eriteltyjä vikoja / vaurioita. Muuten rakennus oli kohtalaisessa kunnossa. Erillinen rannassa oleva rakennus oli huonokuntoinen ja sen korjauskustannukset rakennuksen arvoon nähden arvioituna ovat niin suuret, että on suositeltu rakennuksen purkamista. Yllä mainittujen vaurioiden lisäksi on rakennuksissa havaittu myöhemmin eriteltyjä vikoja ja puutteita. Puutteisiin ja vikoihin on mahdollisesti suositeltu toimenpiteitä. Lisäksi on joissakin kohdin suositeltu lähinnä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.(toimenpiteet on kirjoitettu kursivoituna) 3 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT 4 ASBESTI Rakenteet tulee korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimen ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. Rakennus on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa on yleisesti käytetty asbestia. Vuoden 1988 jälkeen ei Suomessa ole valmistettu asbestipitoisia rakennusalan tuotteita. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä lähtien. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin Mahdollisesti asbestipitoisten materiaalien purkutöissä on huomioitava asbestipitoisten materiaalien purkutöistä annetut ohjeet ja riittävä suojautuminen.

4 5 TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastelulla ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilannekohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

5 HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Nimike Havainnot Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 6 ISO KOULURAKENNUS 6.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennus sijatsi Dragsfjärdin kirkonkylässä Kirkonkyläntien vieressä etelään loivasti viettävällä tontilla. Kirkonkyläntie oli rakennuksen lattiatasoa ylempänä ja maanpinta vietti täällä rakennukseen päin. Rakennuksessa oli pääosin kivirakenteiset sokkelit. Ylärinteen puolella olevien sisäänkäyntikuistien sokkeleissa oli ulkopuolella näkyvissä betonivalu. Myös alareinteen puolella kellaritilan seinien alareunassa oli betonivalu. Alarinteen puolella päädyssä oleva ruokailutila oli myöhemmin tehty ja siinä oli ulkopuolelta rapattu sokkeli. Muutamin paikoin olivat sokkelin kivet siirtyneet / hieman irti: Sisäkulmassa oli alareunassa kivien rakoja paikkailtu uretaanilla. Ylärinteen puolella kulmassa oli pienempiä kiviä irti / heiluivat. Suositellaan irti olevien kivien paikkauta laastilla tms. Huomioitava, että alapohjan tuuletus toimi kivien raoista. Jos kivien rakoja tukitaan tulee alapohjan tuuletus järjestää muuten. Alapohjaan oli kulku kattilahuoneesta. Alapohjassa oli kulkumahdollisuus putkikanavan vierestä alapohjan takatilaan, jossa alapohjan korkeus noin 1 m. Keskellä rakennusta oli matalaa tilaa ylärinteen viereiseen tilaan ja kuistien alle ei ollut pääsyä. Alapohjassa oli näkyvissä putkivuotoja kanavan alla ja alarinteen puoleisen seinän vieressä. Näissä kohdin olivat myös puurakenteet ym. kosteita. Alapohjassa oli maanpinnalla puunlastuja ym. lahoavaa tavaraa. Alapohjaan ei ollut erillisiä tuuletusaukkoja vaan alapohjan tuuletus toimi kivien raoista yms. Avonaiselta osin, joissa ei ollut putkivuotoja oli alapohjarakenteet kunnossa ja alapohjan parrujen ym. puuosien kosteudeksi mitattiin piikkimittarilla n ,5 p% ( = normaali). Keskellä rakennusta ylärinteen puolella oli matalaa alapohjatilaa, johon ei ollut pääsyä, Täällä oli näkyvissä kosteuden aiheuttamia tummentumia ja maanpinta / turvetta tms. oli ( lähes ) puurakenteissa kiinni. Putkivuotojen päällä opettajainhuoneessa tms. oli lattia huonetilasta mitattuna pintamittarilla kostea muovimaton alta ja matto saumasta auki. Vuotavat putkistot tulee uusia välittömästi ennen kuin rakenteille tapahtuu enempää vaurioita. Vaurioituneet puurakenteet ja eristeet yms. tulee uusia. Alapohjan matalan tilan ja ylärinteen puoleisten osien osalta tulisi huolehtia, että alapohjatilan alla on kaikkialla kunnollinen tuulettuva tila

6 ja alapohjan puurakenteita tms. ei ole missään kohdissa maassa kiinni. Alapohjan maaperän pinnalta tulisi poistaa puulastut yms. lahoavat materiaalit. Alapohjan maanpinnalla tulisi olla kapillaarisen kosteuden nousun katkaiseva sorakerros tms. Alapohjan tuuletuksen toimivuudesta tulisi huolehtia kaikkialla alapohjassa. Kohdissa, joissa kivien välistä tuleva ilma ei pääse alapohjaan tulee tarvittaessa tehdä erillisiä tuuletusaukkoja, jotta alapohjan tuuletus uletus toimii joka puolella. Alarinteen puolella päädyssä oli kellaritilaa, jossa oli mm. keittiö ja ruokailutila. Täällä ulkoseinien alareunoissa oli betonirakenne, joka oli eristetty ja pinnoitettu sisäpuolelta. Ko. rakenteissa tulee huomioida mahdolliset vauriot seinien alareunojen puuosissa ja eristeissä, jos kosteuden pääsyä rakenteisiin ei ole estetty. Kellarissa olivat myös wc:t joihin kulku ulkopuolelta ja sähköpääkeskus. Lisäksi ylärinteen puolella oli kellaritila, johon oli luukku eteisen lattiasta. Puuosien ( kellaritilan katto ) kosteus oli piikkimittarilla 15,5-16 p% ( = hieman kohonnut ) Tuuletusaukot olivat tukittu / kiinni. Ulkopuolella ylärinteen puolella maanpinta oli lähes kiinni kuistien seinien ulkolaudoituksessa. Katon sadevedet jäivät syöksytorvien alle kuistien nurkille sekä rakennuksen nurkkiin. Kulmassa oli vanha betonikaivo syöksytorven alla, mutta sen poistosta ei tietoa. Salaojien tarkastuskaivoja tms. ei ollut näkyvissä maanpinnalla. Alarinteen puolella ( ruokasalin nurkalla ) oli kaivo, mutta siihen todettiin tulevan syöksytorvesta tuleva vesi. Oletettavasti / saadun tiedon mukaan alarinteen puolelle oli ruokailutilan rakentamisen yhteydessä asennettu salaojitus. Suositellaan ylärinteen puolelle ja muualle, jossa salaojitusta ei ole asennettavaksi uusi salaojitus. Katon sadevesien poisto tulee johtaa viemäröitynä pois syöksytorvien alta. (salaojitus ja sadevesien poisto eri järjestelmällä kokoojakaivoon ) Maanpinta tulee kaikkilla muokata rakennuksesta poispäin viettäväksi ja ylärinteen puolella seinien vierustoilla tulee kaivaa maanpinta kauemmas puuosista. yläinteen puoli kuistin puuosat maassa kiviä irti sokkelissa kuvia alapohjasta

7 6.2 Ulkoseinät ja julkisivut 6.3 Ikkunat ja ulko-ovet Ulkoseinät olivat hirsirakenteiset. Ulkopinnassa oli pystyrimalaudoitus, kuistien osalla vaakapaneeli. Alareunassa vaakapuu. Kuistin reunojen alareunoissa mitattiin laudoituksen kosteus piikkimittarilla p%. Täällä oli myös lahovauriota alareunoissa, joissa maanpinta oli kiinni / lähes kiinni laudoituksessa. Ylempää ja muuten laudoituksen kosteus oli piikkimittarilla noin 13 p% ( = normaali ). Ulkolaudoituksen alle ei ollut kunnon ilmarakoa. Ulkolaudoituksessa oli paikoin pintavaurioita / maali hilseillyt tms. laudoitusten alareunoissa tai kohdissa, joissa laudoitusten alapäät olivat kiinni sokkelissa tms. Lisäksi räystäslaudoituksissa oli lähinnä maalivaurioita. Suositellaan vaurioituneiden rakenteiden maalausta / korjausta. Julkisivumaalauksissa huolehdittava, ettei maalikerrokset muodosta ulkopintaan tiivistä kalvoa, vaan rakenteiden kosteuden päästävä haihtumaan ulospäin. ( vanha maalityyppi selvitettävä ennen uusintamaalusta ) Ikkunat olivat vanhoja 2-lasisia puupokaisia ikkunoita. Ikkunoiden ulkopuolisissa puuosissa oli maali hilseillyt yms. pintavaurioita. Kittilistat olivat paikoin irti. Heloissa oli vaurioita / ulkopuoliset helat olivat osin irti tm. Päädyn isossa salissa avattiin ikkuna ja todettiin, että ikkunan sisäpokassa ei ollut tiivistettä. Kustien ikkunoissa ei ollut alareunassa vesipenkkipeltejä. Lisäksi sisäpihan verannassa oli 1-lasiset ikkunat. 6.4 Vesikatto ja yläpohja Ulko-ovet vanhoja puurakenteisia ulko-ovia. Ovien tiiveydessä havaittiin puutteita. Lisäksi vanhojen ovien lämmöneristyskyky huono. Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien uusimista tai korjausta. Rakennuksessa oli tiilikatto. Kuistien tiilikate oli uusittu noin 3 vuotta sitten. Toisen kuistin rappusten puoleiselta sivulta puuttui räystäskouru. ( ei mahdu räystäälle ilman tikkaiden paikan muuttamista ) N oli uusittu tiilikate parkkipaikan puoleiseen päätyyn ja toisen puolen sivulle. Tiilikatteen alla oli aluskatteena huopakate ja sen alla pärekate. Kellarillisen osan kohdalla ei ollut yläpohjassa pärekatetta näkyvissä vaan laudoituksen väleissä oli näkyvissä huopa. Tiilikatteen jiireissä oli Kattilahuoneen puoleisessa päädyssä tiilet pois paikoiltaan. Viemärin tuuletusputken juuressa ei ollut juuripeltiä tms. vaan sadevesi yms. pääsi suoraan tiilikatteen alle. Yläpohjassa tällä kohdin oli myös kosteuden aiheuttamia vaurioita näkyvissä.

8 Savupiipussa, johon keskuslämmitys oli piipun yläosassa katon päällä vaakahalkeama ja rapautumaa. Harjalla oli tiilejä paikoin pois paikoiltaan ja harjojen saumakohdassa oli tiilit rikki. Jiirissä oli vanhoja vuotojälkiä yläpohjassa. Sisäkulmassa jiirissä oli yläpohjassa vanha lahottajasienivaurio, joka oli tarkastushetkellä kuitenkin kuiva. ( ko. vaurio kertoo aiemmasta pitkään jatkuneesta vesivuodosta ko. kohdalla) Lisäksi piippujen ympärillä yms. oli yläpohjassa pieniä kosteusvuotojälkiä. Vanhan iv-hormin läpi tuodun viemärin tuuletusputken reunoilla oli lisäksi lumien yms. mahdollista päästä yläpohjaan. Suositellaan tiilikatteen korjausta läpivientien ja jiirien ja harjojen yms. kohdilta. Näissä kohdin tulisi käyttää tätä varten tehtyjä läpivientikappaleita + harja- ja jiiritiivisteitä yms. Tiilet tulee olla naulattu kiinni harjoilla ja reunoilla. Muuten tiilikate vielä kohtalainen. Aluskatteena olleen huopakatteen ansiosta suurempia vesikatteen vuotoja ei ole päässyt syntymään. Piippujen päällä ei ollut sadehattuja. Jos piippu ei ole jatkuvasti käytössä suositellaan piipun päälle asennettavaksi sadehattua. Katolle johtavat tikkaat ja kulkusillat olivat puurakenteisia. Lähiaikoina uusimisen tarpeessa. Suositellaan tikkaiden ja kulkusiltojen uusimista metallirakenteisiksi. Yläpohjassa oli kattilahuoneen päällä olevassa päädyssä eristeeksi uusittu mineraalivillaa. Iv- putkia oli täällä paikoin näkyvissä ilman eristettä. Iv-putkien ympärillä tulisi olla yläpohjassa 100 mm mineraalivillaeristys estäen kosteuden tiivistymistä putkien pintaan. Vanhalla osalla oli eristeenä sammalta + purua tms. Keittiön päädyssä olevassa piipussa oli tummentumaa piipun rappauksessa. kosteutta viem.tp juuressa vanhoja vaurioita jiirin alla jälkiä laud. lahovaurio tummentumaa piipussa

9 6.5 Sisätilat ym. Opettajanhuoneen lattia märkä pintamittarilla. Putkivuoto alapohjassa.( ks kohta 6.1 ) Viereisessä wc:ssä lattiakaivo poistettu ja laitettu vanerilevy päälle. Lattian laatoitus halkeillut ja seinän alareunojen pintalevyt pullistelivat. Seinän toisella puolella ullakolle johtavien portaiden edessä sähkökaappi, joka märkä yläpuolelta valuvasta vedestä. Portaiden yläpäässä putkivuoto. Seinärakenteet ym. märkiä. Myös sähköputket ym. kosteita. Keittiön päällä olevan ison luokkahuoneen lattia oli silmämääräisesti tarkasteltuna painunut / epätasainen. Saadun tiedon mukaan lattian kallistuksia oli aiemmin korjattu tasoitusvalulla. Ullakolle johtavat ovet tavallisia väliovia. Tulisi olla lämpöeristettyjä ulko-ovia. Iv-konehuoneessa lattiassa havaittiin painumista iv-koneen jalkojen kohdalla; ko. kohdilla syvennykset, lattia ei kallistanut lattiakaivoon. Keittiö n. 10 v vanha. Ruokailutila rakennettu tällöin päätyyn. 6.5 Lämmitys Rakennuksessa vesikiertoinen keskuslämmitys lämmityspattereilla. Lämmityskattilat Högfors 20-5, valmistusvuosi 1986 sekä vanha kattila Högfors Heureka IV, valmistusvuosi Metallinen öljysäiliö kellarissa kattilahuoneen viereisessä tilassa. Kattilahuoneessa havaittiin kupariputken vuotoa 2:ssa kohdin. Uusitussa ruokailutilassa ikkunalämmitys ( + lattialämmitys? ) 6.6 Vesi- ja viemärilaitteet Kunnallinen vesi ja viemäri kunnan viemäriin Vanhoissa käyttövesiputkissa havaittiin useissa kohdin vuotoja. Vanhat vesiputket uusittava kiireellisesti. Osin vanhoja valurautakaivoja ja viemäreitä. Suositellaan myös vanhojen valurautaviemärien uusimista. Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista riippuen noin vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Suositellaan erillisen LVI-teknisen kuntotarkastuksen tekemistä. 6.7 Ilmanvaihto Rakennukseen oli uusittu koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla 1996.

10 6.8 Sähköistys Sähköpääkeskus erillisessä kellaritilassa sisäpihalta. 6.9 Palovaroittimet Erillinen sähköjärjestelmän tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein asuinrakennuksiin. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Palovaroitinjärjestelmä tulee mitoittaa ja tarkastaa määräysten ja tulevan käytön mukaiseksi.

11 7 PIENEMPI KOULURAKENNUS 7.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennus sijaitsi loivassa rinteessä. Alarinteen puolella kellaritila / varasto, josta luukut tuulettuviin alapohjiin. Viereisiin kellarin tiloihin ( wc tilat ) ei päästy. Rakennuksessa betonirakenteiset perustukset / perusmuurit. Asunnon kohdalla perustuksissa jatkokohta. Muuten perustukset silmämääräisesti kunnossa / selviä vaurioita / halkeamia ollut näkyvissä. Alarinteen puoleiseen alapohjatilassa ( pesutilojen alap. ) puuosien kosteus piikkimittarilla n p% ( = normaali ). Puurakenteet olivat silmämääräisesti kunnossa ja kuivia. Puurakenteita oli osin korjattu / vahvistettu. Liikuntasalin alapuolisessa alapohjassa havaittiin putkivuoto luukusta mentäesä vasemmalla, maaperä oli putken alla kostea. Osin rakenteita oli taaempana alapohjassa korjattu, mineraalivilla näkyvissä, putkia korjattu. Alapohjissa oli maanpäällä tavaraa, korjatussa kohdin turvetta tms. Alapohjista tulisi poistaa ylimääräiset tavarat ja orgaaniset materiaalit maanpinnalta. Maanpinnalla tulisi olla kapillaarisen kosteuden katkaiseva sorakerros. Keskellä rakennusta takasivulla juureskellaritilat. Täällä kellarin seinien alareunoissa kalkkimuodostelmia kivirakenteiden pinnoilla merkkinä rakenteesta tulleesta kosteudesta. Muun osan alapohjaa ei ollut pääsyä. Etusivulla alapohjaan oli 2 tuuletusaukkoa. Takasivulla vain 1 kpl. Tuuletusaukoista otettujen kuvien perusteella alapohjatila näytti kuivalta ja vaurioita ei ollut näkyvissä. Maanpinnalla oli puulastuja. Tuulettuviin alapohjiin tulisi olla luukku, josta se voidaan kauttaaltaan tarkastaa. Alapohjassa maanpinnalla oleva orgaaninen tavara tulisi poistaa. Alapohjan tuuletus tulisi toimia kaikkialla alapohjassa. Asunnon alla päädyssä olevaan alapohjaan ei ollut tuuletusaukkoja / tarkastusmahdollisuutta. Erillinen alapohjatila, rakenne? Katon sadevedet oli johdettu takasivulla ja alarinteen puolella putkilla pois. Etusivulla syöksytorven alla betonikaivo, jossa kivipesä, tästä ei ollut poistoputkea näkyvissä. Syöksytorvet olivat liikuntasalin kulmissa poikki. Pesutilojen kulmassa syöksytorven vesi ei mennyt kunnolla poistoputkeen. Salaojien tarkastuskaivoja ei ollut maanpinnalla näkyvissä. Alempana oli sadevesien kokoojakaivo. Nurkalla oli kaivo, johon myös viereisen syöksytorven poisto. Kellariin vievien ovien syvennyksessä ulkotilassa olevasta lattiakaivosta lähti poistoputki rakennukseen päin. alapohja pesutilojen alla liikuntasalin alla putkivuoto + rak. korjattu

12 alapohjaa asunnon alla 7.2 Ulkoseinät ja julkisivut Ulkoseinät olivat puurunkorakenteisia, purueristeisiä. Ulkopinnassa oli rimalaudoitus. Rakennuksen laudoituksen alle ei ollut kunnollista ilmarakoa. Laudoituksen alareunoissa oli maalaus osin irronnut / halkeillut. Laudoituksen kosteus piikkimittarilla alareunoissa paikoin 15.16p%. Katoksen alla mitattiin piikkimittarilla laudoituksen kosteus 11 p%. Meren puolella suihkutilojen kohdalla ulkolaudoitusta oli osin uusittu. Laudoitus maalaamatta. Vanhassa laudoituksessa oli täällä rimoissa naulojen kohdilla pieniä lahovaurioita. Muualla laudoituksessa lähinnä maalin hilseilyä tms. Takasivulla laudoitus meni portaiden vieressä lähes maahan asti. 7.3 Ikkunat ja ulko-ovet Suositellaan ulkolaudoituksen vaurioituneiden rimojen uusimista ja ulkomaalausta. Ikkunat olivat 2-lasisia puupokaisia. Ylärinteen puoleisessa päädyssä oli 2:ssa ikkunassa vesipenkkipellit ikk. alareunassa. Muissa ikkunoissa ei vesipenkkipeltejä ollut. Ikkunoissa oli maalikunnostuksen tarvetta ulkop. Ulko-ovet olivat puurakenteisia lasiaukollisia ulko-ovia. Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien maaluskorjausta lähiaikoina.. Ikkunoiden alareunaan tulisi kaikkiin ikkunoihinasentaa vesipenkkipellit. Tiivisteet ja helat yms. tule tarkastaa. Huomioitava, että ikkunoiden ja ulko-oven lämmöneristys ym. ominaisuudet eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia ja niiden mahdollinen uusiminen arvioitava kustannusten ja tulevan käytön mukaan.

13 7.4 Vesikatto ja yläpohja Rakennuksessa tiilikatto. Uusittu saadun tiedon mukaan Tiilikatteen alla aluskatteena pärekate. Kattojen jiirit olivat täynnä roskia. Puhdistettava. Harjalle suositellaan harjatiivisteitä Pienempi piippu oli yläosastaan selvästi rapautunut. Siihen suositellaan yläosan uudelleenmuurausta. Toinen piippu vähemmän rapautunut. Se korjattavissa paikkakorjauksella. Piippujen päälle tulisi asentaa sadehatut. Syöksytorvet osin poikki / eivät johtaneet vettä rännikaivoihin asti. Korjattava. Katosten päällä oli peltikatot. Pääoven katos oli vuotanut yläreunan rintapellin reunasta tms. Liikuntasalin seinän laudoituksen maalaus oli irti ja laudoissa havaittiin piikkimittarilla kosteus n. 15 p%, muuten paneelien kosteus p%. Yläpohjassa purueriste + osin turvetta. Vinokaton tuuletusvälit tukossa / peitetty laudalla. Jiirin alapuolella takasivun parvekkeelle mentäessä tummentumia / vuotaneen veden aiheuttamia jälkiä. Tarkastushetkellä kuivia. Pesuhuoneen päällä ullakkotilassa vanha vuotokohta. Ko. kohtaan laitettu yläpohjan kautta aluskatesuikale. Kulmassa olevan vaatehuoneen katossa vuotojäljet. Tarkastushetkellä kuivat. Asunnon päällä olevan piipun vieressä vanhoja vuotojälkiä. Kuivia tarkastushetkellä. Toisen piipun ympärillä puuosat kunnossa. Piippu oli kiinni purussa. Hormit ilmahormeja. ( jos piippua käytetään savuhormina tulee yläpohjan osalle huomioida palovilla ) jiirien kohdilla yläpohjassa vuotaneen veden aiheuttamia jälkiä

14 yläpohjaan yläkerran huoneiden päällä piippu Jiirien kohdalla yläpohjassa vaurioita. Jiirit tulee puhdistaa ja niiden vedenpitävyys tarkastaa ja asentaa tarvittaessa tiivisteitä tms. Yläpohjan tuuletuksen parantamiseksi suositellaan päätytuuletusventtiilien asentamista. Jos vesikatolle asennetaan tiivis aluskate tms. tulee ehdottamasti huomioida myös vinokattojen tuuletusvälit yms. Nyt aluskatteena oleva pärekate on hengittävyydellään päästänyt kosteuden haihtumaan ylöspäin ja ehkäissyt täten yläpohjan tuuletuksen puutteellisuudesta aiheutuvia ongelmia. 7.5 Sisätilat ym. Liikuntasalin eteisessä lattia avattu. Putkivuoto. vesi tippui putken alta tarkastushetkellä. Liikuntasalissa ovesta oikealle puolapuiden takana paneeleissa maali irti ja piikkimittarilla kohonneita kosteusarvoja 15 p%, muualla paneelien kosteus p%. Vesikaton vuoto sisäntulokatoksen seinän vierestä. ( ks. kohta vesikatto ) Pesutilat noin 5 vuotta vanhat. Seinät ja lattia laatoitettu. Pintamittarilla mitattiin suihkuhuone 4 takaosassa suihkun alla seinän alareunassa hieman kohonneita kosteusarvoja. Alareunan laattasaumoissa oli tällä rakoja. Wc:n puolelta ko. kohdassa kosteus normaali. Voidaan päätellä mittun kosteuden olevan laatoituksen ja vesieristyksen välissä; ei kosteusarvoista johtuvia toimenpiteitä. Suositellaan laattasaumojen rakojen korjausta. Silikonisaumojen uusimista suositellaan yleisesti 5 vuoden välein kosteisiin tiloihin. Pukuhuone 2 ja eteisen oven päällä seinässä halkeama. Kivi- / levyseinän liitos ( ks piirustus ) Asunnon pesuhuone laatoitettu. Seinien kosteus pintamittarilla normaali. Lattia kostea lattiakaivon ympäriltä. (n. 13 vuotta vanha, edellisenä päivänä ennen mittausta käyty suihkussa, asukkaan ilmoitus ) Ei tietoa mahdollista kosteuseristyksistä. Keittiön lavuaarin päällä laatta halki.

15 pesuhuone asunnon suihku ja keittiö 7.6 Lämmitys Rakennuksessa vesikiertoinen lämmitys pattereilla. 7.7 Vesi- ja viemärilaitteet 7.8 Ilmanvaihto 7.9 Sähköistys 8.11 Palovaroittimet Kunnallinen vesi ja viemäri kunnan viemäriin 1998 ollut vuotoa, jolloin uusittu putkia alapohjassa. ( lämmin käyttövesi kierto ). Eteisen lattiassa ja alapohjassa liikuntasalin alla havaittiin tarkastuksessa putkivuotoa. ( ks. kohta 7.1 ) Vanhat vesiputket uusittava kiireellisesti. Osin vanhoja valurautakaivoja ja viemäreitä. Suositellaan myös tarvittaessa vanhojen valurautaviemärien uusimista. Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista riippuen noin vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Suositellaan erillisen LVI-teknisen kuntotarkastuksen tekemistä. Suositellaan ilmanvaihdon toiminnan erillistä tarkastamista. Erillinen sähköjärjestelmän tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein asuinrakennuksiin. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Palovaroitinjärjestelmä tulee mitoittaa ja tarkastaa tulevan käytön mukaan

16 9 ERILLINEN RANNASSA OLEVA RAKENNUS Rakennuksen seinien alareunat olivat lähes maassa kiinni. Alapohjaan näki hieman kuistin alta. Epäiltävissä vaurioita alapohjarakenteissa ym. Wc:n lattialaatat oli halki / painunut. Rakennuksessa oli paha haju. Rakennus oli huonokuntoinen ja sen korjauskustannukset rakennuksen arvoon nähden arvioituna ovat niin suuret, että on suositeltu rakennuksen purkamista. 10 Liitteet Piirustukset Salossa Heikki Pöysti RI, Talotarkastaja, AKK

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy KUNTOTARKASTUS 7.11.2016 Puusuutarintie 19, Helsinki Talo ja tarkastus Oy www.talojatarkastus.fi Sisällys 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTOTARKASTUKSEN LAAJUUS... 3 1.2 KUNTOTARKASTUKSEN SUORITTAJAT... 3 1.3

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 1 Kotila Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona.

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Saramontie 77, 75500 Nurmes Kohteen pinta-ala: 247 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi: 1990 Käyttötarkoitus: 1990 ravintola ja kokoustila. Myöhemmät mahdolliset

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009.

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Toukolantie 9, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-3-30-5 Kohteen pinta-ala: 81 m 2 (huoneistoala) 141 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1966 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Elokuvateatteri Kino City Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/14 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Styrmansgatan 7 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 11 Mäntylä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 Koskenrannantie 50, 62800 Vimpeli Omakotitalon kuntokartoitus 12.4.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 2/8 Tilaus 23.3.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 Kohde: Lukkarintie 2 64900 Isojoki Tilaus 26.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Santtila Merja Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi

KUNTOARVIO. Kuntoarvio Omakotitalo Vallitie Tohmajärvi Kuntoarvio 15.10.2015 Omakotitalo Vallitie 5 82600 Tohmajärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA... 3 1.1 KIINTEISTÖN TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 TARKASTUSAJANKOHDAN ILMASTO-OLOSUHTEET... 4

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA Sivu 1 / 53 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Alapohja... 5 3.2 Välipohjarakenne... 5 3.3 Yläpohjarakenne... 5 3.4 Runko... 5

Lisätiedot

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki 1 (11) KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, 88270 Vuolijoki sivu 1. Yleistiedot 2 2. Pääasialliset rakennetyypit ja Lvi-tekniikka 3 3. Käyttäjän havainnot ja tiedot korjauksista 3 4. Havainnot

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä

popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I I ' KUNTOARVIO Kuntoarvio Värtsiläntie 432 Värtsilä popjöis:f?i~j.äli\!'j- -~ ULO~ÄÄ~i3~)!t~;~\STC I 2 1-01- 2016 I KUNTOARVIO '----.-- 1 Kuntoarvio 18.1.2016 Värtsiläntie 432 Värtsilä KUNTOARVIO 2 SISÄLL YSLUETTELO 1. YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA 3 1.1

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot