KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010"

Transkriptio

1 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, Salo

2 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd Kolme rakennusta: iso koulurakennus, pienempi koulurakennus ja erillinen alempana rannassa oleva pienempi rakennus Ytterkullantie 1, Dragsfjärd Rakennusvuosi Iso koulurakennus 1878 Pienempi koulurakennus 1940-luku Erillinen alarakennus, rakennusvuotta ei tiedossa Käyttötarkoitus Tarkastuksen syy Ollut koulukäytössä 2010 asti. Nyt koulutoiminta lopetettu. Kiinteistön kunnon tarkastus tulevaa käyttöä / myyntiä tai vuokrausta varten Tarkastuspäivä Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken olosuhteet Heikki Pöysti / Talo- ja Tarkastus Oy Robert Vesterlund Ulkoilman kosteus 59,4 Rh%, lämpötila 10,4 C. Käytettävissä olleet Tarkastuksen jälkeen saatiin pohjapiirustukset ( liitteenä ) asiakirjat Tarkastuksessa käytetyt Protimeter Surveymaster ( pintakosteuden tunnistin + piikkimittari ) apuvälineet Delta 2000 H ( kosteusmittari ) DM kosteusanturi ( suhteellinen kosteus + lämpötila ) Tehdyt korjaustoimet: ( saadut tiedot ) Iso koulurakennus: - Kuistien tiilikate uusittu n. 3 vuotta sitten - N tehty kellariin ruokailutila ja keittiö peruskorjattu remontoitu koneellinen iv lämmöntalteenotolla uusittu osittain tiilikatetta Pienempi koulurakennus - Yläkerran keittiöön uusittu viime talvena lämmin käyttövesiputket ym. - Pesutilat uusittu / remontoitu n. 5 vuotta sitten alapohjan putkivuotoja korjattu - Tiilikate 1994 Muista korjaustoimista tms. ei ollut tarkempia tietoja. Suositellaan tehtyjen korjaustoimien tarkempaa kirjaamista

3 2 YHTEENVETO HAVAINNOISTA JA KIIREELLISET TOIMENPITEET Iso koulurakennus oli vanha 1800-luvun lopun hirsirakenteinen rakennus. Olennaisimpina vaurioina havaittiin vesiputkien vuotoja, jotka kastelivat alapohjarakenteita ja seiniä ym. Ne tulee korjata pikaisesti, jotta päästäisiin mahdollisimman pienillä korjauksilla. Lisäksi vesikaton tiilikatteella oli tiiliä pois paikoiltaan ja läpivientien reunoissa havaittiin pieniä vaurioita. Alla oleva huopakate oli kuitenkin estänyt sadevesien pääsyn suuremmassa määrin rakenteisiin. Pienempi koulurakennus oli tehty 1940-luvulla. Myös siinä havaittiin alapohjassa putkivuotoja, jotka tulee korjata pikaisesti. Lisäksi havaittiin muutamia aiempia vesikaton vuotokohtia sekä muita myöhemmin eriteltyjä vikoja / vaurioita. Muuten rakennus oli kohtalaisessa kunnossa. Erillinen rannassa oleva rakennus oli huonokuntoinen ja sen korjauskustannukset rakennuksen arvoon nähden arvioituna ovat niin suuret, että on suositeltu rakennuksen purkamista. Yllä mainittujen vaurioiden lisäksi on rakennuksissa havaittu myöhemmin eriteltyjä vikoja ja puutteita. Puutteisiin ja vikoihin on mahdollisesti suositeltu toimenpiteitä. Lisäksi on joissakin kohdin suositeltu lähinnä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.(toimenpiteet on kirjoitettu kursivoituna) 3 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT 4 ASBESTI Rakenteet tulee korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimen ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. Rakennus on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa on yleisesti käytetty asbestia. Vuoden 1988 jälkeen ei Suomessa ole valmistettu asbestipitoisia rakennusalan tuotteita. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä lähtien. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin Mahdollisesti asbestipitoisten materiaalien purkutöissä on huomioitava asbestipitoisten materiaalien purkutöistä annetut ohjeet ja riittävä suojautuminen.

4 5 TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastelulla ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilannekohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

5 HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Nimike Havainnot Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. 6 ISO KOULURAKENNUS 6.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennus sijatsi Dragsfjärdin kirkonkylässä Kirkonkyläntien vieressä etelään loivasti viettävällä tontilla. Kirkonkyläntie oli rakennuksen lattiatasoa ylempänä ja maanpinta vietti täällä rakennukseen päin. Rakennuksessa oli pääosin kivirakenteiset sokkelit. Ylärinteen puolella olevien sisäänkäyntikuistien sokkeleissa oli ulkopuolella näkyvissä betonivalu. Myös alareinteen puolella kellaritilan seinien alareunassa oli betonivalu. Alarinteen puolella päädyssä oleva ruokailutila oli myöhemmin tehty ja siinä oli ulkopuolelta rapattu sokkeli. Muutamin paikoin olivat sokkelin kivet siirtyneet / hieman irti: Sisäkulmassa oli alareunassa kivien rakoja paikkailtu uretaanilla. Ylärinteen puolella kulmassa oli pienempiä kiviä irti / heiluivat. Suositellaan irti olevien kivien paikkauta laastilla tms. Huomioitava, että alapohjan tuuletus toimi kivien raoista. Jos kivien rakoja tukitaan tulee alapohjan tuuletus järjestää muuten. Alapohjaan oli kulku kattilahuoneesta. Alapohjassa oli kulkumahdollisuus putkikanavan vierestä alapohjan takatilaan, jossa alapohjan korkeus noin 1 m. Keskellä rakennusta oli matalaa tilaa ylärinteen viereiseen tilaan ja kuistien alle ei ollut pääsyä. Alapohjassa oli näkyvissä putkivuotoja kanavan alla ja alarinteen puoleisen seinän vieressä. Näissä kohdin olivat myös puurakenteet ym. kosteita. Alapohjassa oli maanpinnalla puunlastuja ym. lahoavaa tavaraa. Alapohjaan ei ollut erillisiä tuuletusaukkoja vaan alapohjan tuuletus toimi kivien raoista yms. Avonaiselta osin, joissa ei ollut putkivuotoja oli alapohjarakenteet kunnossa ja alapohjan parrujen ym. puuosien kosteudeksi mitattiin piikkimittarilla n ,5 p% ( = normaali). Keskellä rakennusta ylärinteen puolella oli matalaa alapohjatilaa, johon ei ollut pääsyä, Täällä oli näkyvissä kosteuden aiheuttamia tummentumia ja maanpinta / turvetta tms. oli ( lähes ) puurakenteissa kiinni. Putkivuotojen päällä opettajainhuoneessa tms. oli lattia huonetilasta mitattuna pintamittarilla kostea muovimaton alta ja matto saumasta auki. Vuotavat putkistot tulee uusia välittömästi ennen kuin rakenteille tapahtuu enempää vaurioita. Vaurioituneet puurakenteet ja eristeet yms. tulee uusia. Alapohjan matalan tilan ja ylärinteen puoleisten osien osalta tulisi huolehtia, että alapohjatilan alla on kaikkialla kunnollinen tuulettuva tila

6 ja alapohjan puurakenteita tms. ei ole missään kohdissa maassa kiinni. Alapohjan maaperän pinnalta tulisi poistaa puulastut yms. lahoavat materiaalit. Alapohjan maanpinnalla tulisi olla kapillaarisen kosteuden nousun katkaiseva sorakerros tms. Alapohjan tuuletuksen toimivuudesta tulisi huolehtia kaikkialla alapohjassa. Kohdissa, joissa kivien välistä tuleva ilma ei pääse alapohjaan tulee tarvittaessa tehdä erillisiä tuuletusaukkoja, jotta alapohjan tuuletus uletus toimii joka puolella. Alarinteen puolella päädyssä oli kellaritilaa, jossa oli mm. keittiö ja ruokailutila. Täällä ulkoseinien alareunoissa oli betonirakenne, joka oli eristetty ja pinnoitettu sisäpuolelta. Ko. rakenteissa tulee huomioida mahdolliset vauriot seinien alareunojen puuosissa ja eristeissä, jos kosteuden pääsyä rakenteisiin ei ole estetty. Kellarissa olivat myös wc:t joihin kulku ulkopuolelta ja sähköpääkeskus. Lisäksi ylärinteen puolella oli kellaritila, johon oli luukku eteisen lattiasta. Puuosien ( kellaritilan katto ) kosteus oli piikkimittarilla 15,5-16 p% ( = hieman kohonnut ) Tuuletusaukot olivat tukittu / kiinni. Ulkopuolella ylärinteen puolella maanpinta oli lähes kiinni kuistien seinien ulkolaudoituksessa. Katon sadevedet jäivät syöksytorvien alle kuistien nurkille sekä rakennuksen nurkkiin. Kulmassa oli vanha betonikaivo syöksytorven alla, mutta sen poistosta ei tietoa. Salaojien tarkastuskaivoja tms. ei ollut näkyvissä maanpinnalla. Alarinteen puolella ( ruokasalin nurkalla ) oli kaivo, mutta siihen todettiin tulevan syöksytorvesta tuleva vesi. Oletettavasti / saadun tiedon mukaan alarinteen puolelle oli ruokailutilan rakentamisen yhteydessä asennettu salaojitus. Suositellaan ylärinteen puolelle ja muualle, jossa salaojitusta ei ole asennettavaksi uusi salaojitus. Katon sadevesien poisto tulee johtaa viemäröitynä pois syöksytorvien alta. (salaojitus ja sadevesien poisto eri järjestelmällä kokoojakaivoon ) Maanpinta tulee kaikkilla muokata rakennuksesta poispäin viettäväksi ja ylärinteen puolella seinien vierustoilla tulee kaivaa maanpinta kauemmas puuosista. yläinteen puoli kuistin puuosat maassa kiviä irti sokkelissa kuvia alapohjasta

7 6.2 Ulkoseinät ja julkisivut 6.3 Ikkunat ja ulko-ovet Ulkoseinät olivat hirsirakenteiset. Ulkopinnassa oli pystyrimalaudoitus, kuistien osalla vaakapaneeli. Alareunassa vaakapuu. Kuistin reunojen alareunoissa mitattiin laudoituksen kosteus piikkimittarilla p%. Täällä oli myös lahovauriota alareunoissa, joissa maanpinta oli kiinni / lähes kiinni laudoituksessa. Ylempää ja muuten laudoituksen kosteus oli piikkimittarilla noin 13 p% ( = normaali ). Ulkolaudoituksen alle ei ollut kunnon ilmarakoa. Ulkolaudoituksessa oli paikoin pintavaurioita / maali hilseillyt tms. laudoitusten alareunoissa tai kohdissa, joissa laudoitusten alapäät olivat kiinni sokkelissa tms. Lisäksi räystäslaudoituksissa oli lähinnä maalivaurioita. Suositellaan vaurioituneiden rakenteiden maalausta / korjausta. Julkisivumaalauksissa huolehdittava, ettei maalikerrokset muodosta ulkopintaan tiivistä kalvoa, vaan rakenteiden kosteuden päästävä haihtumaan ulospäin. ( vanha maalityyppi selvitettävä ennen uusintamaalusta ) Ikkunat olivat vanhoja 2-lasisia puupokaisia ikkunoita. Ikkunoiden ulkopuolisissa puuosissa oli maali hilseillyt yms. pintavaurioita. Kittilistat olivat paikoin irti. Heloissa oli vaurioita / ulkopuoliset helat olivat osin irti tm. Päädyn isossa salissa avattiin ikkuna ja todettiin, että ikkunan sisäpokassa ei ollut tiivistettä. Kustien ikkunoissa ei ollut alareunassa vesipenkkipeltejä. Lisäksi sisäpihan verannassa oli 1-lasiset ikkunat. 6.4 Vesikatto ja yläpohja Ulko-ovet vanhoja puurakenteisia ulko-ovia. Ovien tiiveydessä havaittiin puutteita. Lisäksi vanhojen ovien lämmöneristyskyky huono. Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien uusimista tai korjausta. Rakennuksessa oli tiilikatto. Kuistien tiilikate oli uusittu noin 3 vuotta sitten. Toisen kuistin rappusten puoleiselta sivulta puuttui räystäskouru. ( ei mahdu räystäälle ilman tikkaiden paikan muuttamista ) N oli uusittu tiilikate parkkipaikan puoleiseen päätyyn ja toisen puolen sivulle. Tiilikatteen alla oli aluskatteena huopakate ja sen alla pärekate. Kellarillisen osan kohdalla ei ollut yläpohjassa pärekatetta näkyvissä vaan laudoituksen väleissä oli näkyvissä huopa. Tiilikatteen jiireissä oli Kattilahuoneen puoleisessa päädyssä tiilet pois paikoiltaan. Viemärin tuuletusputken juuressa ei ollut juuripeltiä tms. vaan sadevesi yms. pääsi suoraan tiilikatteen alle. Yläpohjassa tällä kohdin oli myös kosteuden aiheuttamia vaurioita näkyvissä.

8 Savupiipussa, johon keskuslämmitys oli piipun yläosassa katon päällä vaakahalkeama ja rapautumaa. Harjalla oli tiilejä paikoin pois paikoiltaan ja harjojen saumakohdassa oli tiilit rikki. Jiirissä oli vanhoja vuotojälkiä yläpohjassa. Sisäkulmassa jiirissä oli yläpohjassa vanha lahottajasienivaurio, joka oli tarkastushetkellä kuitenkin kuiva. ( ko. vaurio kertoo aiemmasta pitkään jatkuneesta vesivuodosta ko. kohdalla) Lisäksi piippujen ympärillä yms. oli yläpohjassa pieniä kosteusvuotojälkiä. Vanhan iv-hormin läpi tuodun viemärin tuuletusputken reunoilla oli lisäksi lumien yms. mahdollista päästä yläpohjaan. Suositellaan tiilikatteen korjausta läpivientien ja jiirien ja harjojen yms. kohdilta. Näissä kohdin tulisi käyttää tätä varten tehtyjä läpivientikappaleita + harja- ja jiiritiivisteitä yms. Tiilet tulee olla naulattu kiinni harjoilla ja reunoilla. Muuten tiilikate vielä kohtalainen. Aluskatteena olleen huopakatteen ansiosta suurempia vesikatteen vuotoja ei ole päässyt syntymään. Piippujen päällä ei ollut sadehattuja. Jos piippu ei ole jatkuvasti käytössä suositellaan piipun päälle asennettavaksi sadehattua. Katolle johtavat tikkaat ja kulkusillat olivat puurakenteisia. Lähiaikoina uusimisen tarpeessa. Suositellaan tikkaiden ja kulkusiltojen uusimista metallirakenteisiksi. Yläpohjassa oli kattilahuoneen päällä olevassa päädyssä eristeeksi uusittu mineraalivillaa. Iv- putkia oli täällä paikoin näkyvissä ilman eristettä. Iv-putkien ympärillä tulisi olla yläpohjassa 100 mm mineraalivillaeristys estäen kosteuden tiivistymistä putkien pintaan. Vanhalla osalla oli eristeenä sammalta + purua tms. Keittiön päädyssä olevassa piipussa oli tummentumaa piipun rappauksessa. kosteutta viem.tp juuressa vanhoja vaurioita jiirin alla jälkiä laud. lahovaurio tummentumaa piipussa

9 6.5 Sisätilat ym. Opettajanhuoneen lattia märkä pintamittarilla. Putkivuoto alapohjassa.( ks kohta 6.1 ) Viereisessä wc:ssä lattiakaivo poistettu ja laitettu vanerilevy päälle. Lattian laatoitus halkeillut ja seinän alareunojen pintalevyt pullistelivat. Seinän toisella puolella ullakolle johtavien portaiden edessä sähkökaappi, joka märkä yläpuolelta valuvasta vedestä. Portaiden yläpäässä putkivuoto. Seinärakenteet ym. märkiä. Myös sähköputket ym. kosteita. Keittiön päällä olevan ison luokkahuoneen lattia oli silmämääräisesti tarkasteltuna painunut / epätasainen. Saadun tiedon mukaan lattian kallistuksia oli aiemmin korjattu tasoitusvalulla. Ullakolle johtavat ovet tavallisia väliovia. Tulisi olla lämpöeristettyjä ulko-ovia. Iv-konehuoneessa lattiassa havaittiin painumista iv-koneen jalkojen kohdalla; ko. kohdilla syvennykset, lattia ei kallistanut lattiakaivoon. Keittiö n. 10 v vanha. Ruokailutila rakennettu tällöin päätyyn. 6.5 Lämmitys Rakennuksessa vesikiertoinen keskuslämmitys lämmityspattereilla. Lämmityskattilat Högfors 20-5, valmistusvuosi 1986 sekä vanha kattila Högfors Heureka IV, valmistusvuosi Metallinen öljysäiliö kellarissa kattilahuoneen viereisessä tilassa. Kattilahuoneessa havaittiin kupariputken vuotoa 2:ssa kohdin. Uusitussa ruokailutilassa ikkunalämmitys ( + lattialämmitys? ) 6.6 Vesi- ja viemärilaitteet Kunnallinen vesi ja viemäri kunnan viemäriin Vanhoissa käyttövesiputkissa havaittiin useissa kohdin vuotoja. Vanhat vesiputket uusittava kiireellisesti. Osin vanhoja valurautakaivoja ja viemäreitä. Suositellaan myös vanhojen valurautaviemärien uusimista. Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista riippuen noin vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Suositellaan erillisen LVI-teknisen kuntotarkastuksen tekemistä. 6.7 Ilmanvaihto Rakennukseen oli uusittu koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla 1996.

10 6.8 Sähköistys Sähköpääkeskus erillisessä kellaritilassa sisäpihalta. 6.9 Palovaroittimet Erillinen sähköjärjestelmän tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein asuinrakennuksiin. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Palovaroitinjärjestelmä tulee mitoittaa ja tarkastaa määräysten ja tulevan käytön mukaiseksi.

11 7 PIENEMPI KOULURAKENNUS 7.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennus sijaitsi loivassa rinteessä. Alarinteen puolella kellaritila / varasto, josta luukut tuulettuviin alapohjiin. Viereisiin kellarin tiloihin ( wc tilat ) ei päästy. Rakennuksessa betonirakenteiset perustukset / perusmuurit. Asunnon kohdalla perustuksissa jatkokohta. Muuten perustukset silmämääräisesti kunnossa / selviä vaurioita / halkeamia ollut näkyvissä. Alarinteen puoleiseen alapohjatilassa ( pesutilojen alap. ) puuosien kosteus piikkimittarilla n p% ( = normaali ). Puurakenteet olivat silmämääräisesti kunnossa ja kuivia. Puurakenteita oli osin korjattu / vahvistettu. Liikuntasalin alapuolisessa alapohjassa havaittiin putkivuoto luukusta mentäesä vasemmalla, maaperä oli putken alla kostea. Osin rakenteita oli taaempana alapohjassa korjattu, mineraalivilla näkyvissä, putkia korjattu. Alapohjissa oli maanpäällä tavaraa, korjatussa kohdin turvetta tms. Alapohjista tulisi poistaa ylimääräiset tavarat ja orgaaniset materiaalit maanpinnalta. Maanpinnalla tulisi olla kapillaarisen kosteuden katkaiseva sorakerros. Keskellä rakennusta takasivulla juureskellaritilat. Täällä kellarin seinien alareunoissa kalkkimuodostelmia kivirakenteiden pinnoilla merkkinä rakenteesta tulleesta kosteudesta. Muun osan alapohjaa ei ollut pääsyä. Etusivulla alapohjaan oli 2 tuuletusaukkoa. Takasivulla vain 1 kpl. Tuuletusaukoista otettujen kuvien perusteella alapohjatila näytti kuivalta ja vaurioita ei ollut näkyvissä. Maanpinnalla oli puulastuja. Tuulettuviin alapohjiin tulisi olla luukku, josta se voidaan kauttaaltaan tarkastaa. Alapohjassa maanpinnalla oleva orgaaninen tavara tulisi poistaa. Alapohjan tuuletus tulisi toimia kaikkialla alapohjassa. Asunnon alla päädyssä olevaan alapohjaan ei ollut tuuletusaukkoja / tarkastusmahdollisuutta. Erillinen alapohjatila, rakenne? Katon sadevedet oli johdettu takasivulla ja alarinteen puolella putkilla pois. Etusivulla syöksytorven alla betonikaivo, jossa kivipesä, tästä ei ollut poistoputkea näkyvissä. Syöksytorvet olivat liikuntasalin kulmissa poikki. Pesutilojen kulmassa syöksytorven vesi ei mennyt kunnolla poistoputkeen. Salaojien tarkastuskaivoja ei ollut maanpinnalla näkyvissä. Alempana oli sadevesien kokoojakaivo. Nurkalla oli kaivo, johon myös viereisen syöksytorven poisto. Kellariin vievien ovien syvennyksessä ulkotilassa olevasta lattiakaivosta lähti poistoputki rakennukseen päin. alapohja pesutilojen alla liikuntasalin alla putkivuoto + rak. korjattu

12 alapohjaa asunnon alla 7.2 Ulkoseinät ja julkisivut Ulkoseinät olivat puurunkorakenteisia, purueristeisiä. Ulkopinnassa oli rimalaudoitus. Rakennuksen laudoituksen alle ei ollut kunnollista ilmarakoa. Laudoituksen alareunoissa oli maalaus osin irronnut / halkeillut. Laudoituksen kosteus piikkimittarilla alareunoissa paikoin 15.16p%. Katoksen alla mitattiin piikkimittarilla laudoituksen kosteus 11 p%. Meren puolella suihkutilojen kohdalla ulkolaudoitusta oli osin uusittu. Laudoitus maalaamatta. Vanhassa laudoituksessa oli täällä rimoissa naulojen kohdilla pieniä lahovaurioita. Muualla laudoituksessa lähinnä maalin hilseilyä tms. Takasivulla laudoitus meni portaiden vieressä lähes maahan asti. 7.3 Ikkunat ja ulko-ovet Suositellaan ulkolaudoituksen vaurioituneiden rimojen uusimista ja ulkomaalausta. Ikkunat olivat 2-lasisia puupokaisia. Ylärinteen puoleisessa päädyssä oli 2:ssa ikkunassa vesipenkkipellit ikk. alareunassa. Muissa ikkunoissa ei vesipenkkipeltejä ollut. Ikkunoissa oli maalikunnostuksen tarvetta ulkop. Ulko-ovet olivat puurakenteisia lasiaukollisia ulko-ovia. Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien maaluskorjausta lähiaikoina.. Ikkunoiden alareunaan tulisi kaikkiin ikkunoihinasentaa vesipenkkipellit. Tiivisteet ja helat yms. tule tarkastaa. Huomioitava, että ikkunoiden ja ulko-oven lämmöneristys ym. ominaisuudet eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia ja niiden mahdollinen uusiminen arvioitava kustannusten ja tulevan käytön mukaan.

13 7.4 Vesikatto ja yläpohja Rakennuksessa tiilikatto. Uusittu saadun tiedon mukaan Tiilikatteen alla aluskatteena pärekate. Kattojen jiirit olivat täynnä roskia. Puhdistettava. Harjalle suositellaan harjatiivisteitä Pienempi piippu oli yläosastaan selvästi rapautunut. Siihen suositellaan yläosan uudelleenmuurausta. Toinen piippu vähemmän rapautunut. Se korjattavissa paikkakorjauksella. Piippujen päälle tulisi asentaa sadehatut. Syöksytorvet osin poikki / eivät johtaneet vettä rännikaivoihin asti. Korjattava. Katosten päällä oli peltikatot. Pääoven katos oli vuotanut yläreunan rintapellin reunasta tms. Liikuntasalin seinän laudoituksen maalaus oli irti ja laudoissa havaittiin piikkimittarilla kosteus n. 15 p%, muuten paneelien kosteus p%. Yläpohjassa purueriste + osin turvetta. Vinokaton tuuletusvälit tukossa / peitetty laudalla. Jiirin alapuolella takasivun parvekkeelle mentäessä tummentumia / vuotaneen veden aiheuttamia jälkiä. Tarkastushetkellä kuivia. Pesuhuoneen päällä ullakkotilassa vanha vuotokohta. Ko. kohtaan laitettu yläpohjan kautta aluskatesuikale. Kulmassa olevan vaatehuoneen katossa vuotojäljet. Tarkastushetkellä kuivat. Asunnon päällä olevan piipun vieressä vanhoja vuotojälkiä. Kuivia tarkastushetkellä. Toisen piipun ympärillä puuosat kunnossa. Piippu oli kiinni purussa. Hormit ilmahormeja. ( jos piippua käytetään savuhormina tulee yläpohjan osalle huomioida palovilla ) jiirien kohdilla yläpohjassa vuotaneen veden aiheuttamia jälkiä

14 yläpohjaan yläkerran huoneiden päällä piippu Jiirien kohdalla yläpohjassa vaurioita. Jiirit tulee puhdistaa ja niiden vedenpitävyys tarkastaa ja asentaa tarvittaessa tiivisteitä tms. Yläpohjan tuuletuksen parantamiseksi suositellaan päätytuuletusventtiilien asentamista. Jos vesikatolle asennetaan tiivis aluskate tms. tulee ehdottamasti huomioida myös vinokattojen tuuletusvälit yms. Nyt aluskatteena oleva pärekate on hengittävyydellään päästänyt kosteuden haihtumaan ylöspäin ja ehkäissyt täten yläpohjan tuuletuksen puutteellisuudesta aiheutuvia ongelmia. 7.5 Sisätilat ym. Liikuntasalin eteisessä lattia avattu. Putkivuoto. vesi tippui putken alta tarkastushetkellä. Liikuntasalissa ovesta oikealle puolapuiden takana paneeleissa maali irti ja piikkimittarilla kohonneita kosteusarvoja 15 p%, muualla paneelien kosteus p%. Vesikaton vuoto sisäntulokatoksen seinän vierestä. ( ks. kohta vesikatto ) Pesutilat noin 5 vuotta vanhat. Seinät ja lattia laatoitettu. Pintamittarilla mitattiin suihkuhuone 4 takaosassa suihkun alla seinän alareunassa hieman kohonneita kosteusarvoja. Alareunan laattasaumoissa oli tällä rakoja. Wc:n puolelta ko. kohdassa kosteus normaali. Voidaan päätellä mittun kosteuden olevan laatoituksen ja vesieristyksen välissä; ei kosteusarvoista johtuvia toimenpiteitä. Suositellaan laattasaumojen rakojen korjausta. Silikonisaumojen uusimista suositellaan yleisesti 5 vuoden välein kosteisiin tiloihin. Pukuhuone 2 ja eteisen oven päällä seinässä halkeama. Kivi- / levyseinän liitos ( ks piirustus ) Asunnon pesuhuone laatoitettu. Seinien kosteus pintamittarilla normaali. Lattia kostea lattiakaivon ympäriltä. (n. 13 vuotta vanha, edellisenä päivänä ennen mittausta käyty suihkussa, asukkaan ilmoitus ) Ei tietoa mahdollista kosteuseristyksistä. Keittiön lavuaarin päällä laatta halki.

15 pesuhuone asunnon suihku ja keittiö 7.6 Lämmitys Rakennuksessa vesikiertoinen lämmitys pattereilla. 7.7 Vesi- ja viemärilaitteet 7.8 Ilmanvaihto 7.9 Sähköistys 8.11 Palovaroittimet Kunnallinen vesi ja viemäri kunnan viemäriin 1998 ollut vuotoa, jolloin uusittu putkia alapohjassa. ( lämmin käyttövesi kierto ). Eteisen lattiassa ja alapohjassa liikuntasalin alla havaittiin tarkastuksessa putkivuotoa. ( ks. kohta 7.1 ) Vanhat vesiputket uusittava kiireellisesti. Osin vanhoja valurautakaivoja ja viemäreitä. Suositellaan myös tarvittaessa vanhojen valurautaviemärien uusimista. Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista riippuen noin vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Suositellaan erillisen LVI-teknisen kuntotarkastuksen tekemistä. Suositellaan ilmanvaihdon toiminnan erillistä tarkastamista. Erillinen sähköjärjestelmän tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein asuinrakennuksiin. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Palovaroitinjärjestelmä tulee mitoittaa ja tarkastaa tulevan käytön mukaan

16 9 ERILLINEN RANNASSA OLEVA RAKENNUS Rakennuksen seinien alareunat olivat lähes maassa kiinni. Alapohjaan näki hieman kuistin alta. Epäiltävissä vaurioita alapohjarakenteissa ym. Wc:n lattialaatat oli halki / painunut. Rakennuksessa oli paha haju. Rakennus oli huonokuntoinen ja sen korjauskustannukset rakennuksen arvoon nähden arvioituna ovat niin suuret, että on suositeltu rakennuksen purkamista. 10 Liitteet Piirustukset Salossa Heikki Pöysti RI, Talotarkastaja, AKK

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Hirsitalon rungon korjaus

Hirsitalon rungon korjaus Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsitalon rungon korjaus Sisältö Yleistä... 2 Sanastoa... 2 Hirsi rakennusmateriaalina... 4 Kuntoarvio... 5 Perustuksista johtuvat vauriot... 6 Laho- ja hyönteisvauriot...

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten

Lisätiedot

IKKUNAKORJAUS. Tiesitkö? Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. IKKUNAHISTORIAA

IKKUNAKORJAUS. Tiesitkö? Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. IKKUNAHISTORIAA 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 4 IKKUNAKORJAUS pientalot Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. Joskus ikkunat kannattaa vaihtaa uusiin usein jo ennen teknisen käyttöiän saavuttamista.

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Kuistin korjaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto

Kuistin korjaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Kuistin korjaus Sisältö Yleistä...2 Kuistien historiaa...2 Kuistin merkitys ja ominaisuudet...2 Kuistin rakenteet...4 Kuistin vauriot...5 Korjaustyöt...5 Perustukset...5 Runko...6

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Taloyhtiön tämänhetkinen kunto Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.

Lisätiedot

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakentamisen

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

MK tänään. www.muottikolmio.fi

MK tänään. www.muottikolmio.fi MK tänään 2009 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot