RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE Kerava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava"

Transkriptio

1 RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

2 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KOHTEEN TIEDOT Kohteen tiedot Aineisto HAVAINNOT Yleistä Rakennusrunko Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ovet Märkätilat Muita havaintoja... 12

3 04200 Kerava 3/15 1 JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistössä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Sen tarkoituksena on esitellä kohteen rakennustekniset pääpiirteet ja rakennusten rakenneosien yleinen kunto. Raportissa ei oteta kantaa korjausvaihtoehtoihin, aikatauluihin tai kustannuksiin. Toimeksiantaja: Osoite: Senaattikiinteistöt Asemantie 1, Kerava 2 KOHTEEN TIEDOT 2.1 Kohteen tiedot 2.2 Aineisto Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Rakennustekniikka DI Inari Weijo Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy tekn yo. Petri Niemelä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Kohde Asemantie 1 Osoite Asemantie 1 Postinumero- ja toimipaikka Kerava Rakennustyyppi Vanha puurakenteinen asuinrakennus Valmistumisvuosi 1928 (lähde: internet) Rakennuksen suunnitelleesta arkkitehdista ei ole tietoa. Rakennus on todennäköisesti rakennettu VR:n työntekijöiden asunnoiksi. Rakennuksen valmistumisen aikana VR:n arkkitehteina on toiminut Thure Hellström ja J.V. Ungern. Tilaajalla ei ole kirjallista aineistoa tai piirustusaineistoa kohteesta. Myöskään Keravan kaupungin rakennusvalvonnan arkistosta ei löytynyt piirustusaineistoa kohteesta. Rakennuksessa on kaksi erillistä asuinhuoneistoa. Kiinteistön pinta-alasta ei ole tarkkaa tietoa.

4 04200 Kerava 4/15 3. HAVAINNOT 3.1 Yleistä Rakennus valmistui ilmeisesti vuonna Alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ei ole varmaa tietoa. Rakennus on todennäköisesti rakennettu VR:n henkilökunnan asunnoiksi ja se on ilmeisesti ollut asuinkäytössä koko historiansa ajan. Rakennus on suorakaiteen muotoinen ja siinä on kaksi asuntoa. Rakennus on kaksikerroksinen ja asuintilat sijaitsevat pääosin 1. kerroksessa. Asuinhuoneistoihin kuuluu seuraavat tilat, asunto 1: 2 huonetta, keittiö, wc, käytävä ja kylmä eteistila. Asunto 2: 3 huonetta, keittiö, wc, käytävä ja kylmä eteistila. Molempiin asuntoihin on oma sisäänkäynti. Asuntojen yhteinen pesutila ja sauna sijaitsevat kellarikerroksessa, jossa on lisäksi varastotiloja. Valtaosa kellarista on kylmää tilaa. Kellarikerros sijaitsee pääosin maanpinnan alapuolella. Ullakkokerroksessa on lisäksi molemmilla asuinhuoneistoilla oma, kylmä varastotila. Ullakkotilaa ei ole palo-osastoitu. 3.2 Rakennusrunko Kuva 1 Yleiskuva Asemantien puoleiselta julkisivulta Asuntojen nykyisten vuokralaisten toimesta asuintiloihin on uusittu lähinnä pintamateriaaleja. Aikaisemmista kunnostuksista ei ole tarkkaa tietoa. Kellarikerroksen osalta rakennuksen runko on paikalla valettua betonia. Seinärakenteen mahdollisesta eristehalkaisusta ei ole tietoa, todennäköisesti sitä ei ole. Kellarikerroksen väliseinät on tiilimuurattu.

5 04200 Kerava 5/15 1. kerroksen osalta rakennusrunkoa ei ole sisä- tai ulkopuolelta näkyvissä. Rakennus on hirsirunkoinen ja ulkoseinälinjoilla ullakolla on näkyvissä hirsirungon ylimmät hirret. Päätykolmiot ovat puurankarakenteisia. Kuva 2 Hirsirungon ylimmät hirret ovat ullakolla näkyvissä Rakennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta. Välipohja on teräsbetonirakenteinen. Välipohja on kannatettu ratakiskoin. Ratakiskojen alalaipan alapinta on välipohjalaatan alapinnalla näkyvissä. Asuinkerroksen lattia on todennäköisesti puukoolattu betoniholvilta. Yläpohja on puurakenteinen. Ylä- ja alapohjan lämmöneristeestä ei saatu havaintoja. Yläpohjan lämmöneriste on peitetty levytyksellä. Lämmöneriste on todennäköisesti alkuperäinen. Rakennusajalle tyypillinen yläpohjan lämmöneriste on orgaaninen materiaali, kuten sahanpuru. Kuva 3 Teräsbetonirakenteista välipohjaa ja ulkoseinää kellarikerroksessa.

6 04200 Kerava 6/15 Kellarikerroksen betonirakenteisten seinien sisäpinnalla on jonkin verran jälkiä kosteuden kulkemisesta rakenteen läpi. Erityisesti asunnon 2 kellariin johtavassa portaikossa on merkkejä pidempään tapahtuneesta kastumisesta, jonka seurauksena puurakenteisessa portaikossa on havaittavissa lahovaurioita. Kellariseinän kastumista tapahtuu erityisesti kadun puoleisella sivulla, jossa maan pinta kallistuu rakennukseen päin. Todennäköisesti maanvastaisia rakenteita ei ole vedeneristetty ulkopuolelta tai eristys on hyvin huonokuntoinen. Salaojituksesta ei ole tietoa, todennäköisesti sitä ei ole. 3.3 Vesikatto Kuva 4 Kellarin maanvastaisen seinän vuodot ja vaurio puuportaikossa. Rakennus on harjakattoinen ja vesikatteena on alkuperäinen, sinkitty ja maalattu saumapeltikate. Peltikatteen alla on harvalaudoitus ilman erillistä aluskatetta. Peltikatteen kunnosta ei saatu havaintoja, koska katto oli tutkimuspäivänä lumen peittämä. Asukkaalta saadun tiedon mukaan peltikatteen maalipinta hilseilee yleisesti. Toisen asuinhuoneiston sisäänkäynnin yläpuolella on kaareva teräsrakenteinen katoslippa. Kuva 5 Asunnon 1 sisäänkäynnin katos

7 04200 Kerava 7/15 Ullakkotilan puolella vesikatteen aluslaudoituksissa ja kattokannattajissa on havaittavissa melko yleisesti vuotojälkiä jalkarännin kohdalla, sekä piippujen ja kattoluukun ympärillä. Lisäksi yksittäisessä antennin läpiviennissä oli tutkimushetkellä havaittava vesivuoto. Katepellin alapinnassa oli havaittavissa pellin pintaan kondensoitunutta kosteutta. Ullakkotilan tuuletus vaikutti vähäiseltä. Räystäillä ei havaittu tuuletusrakoja. Yläpohja tuulettuu lähinnä rakenteellisista epätiiveyskohdista. Kuva 6 Vuotojäljet vesikaton aluslaudoituksessa Vesikaton vedenpoisto tapahtuu jalkarännein ja syöksytorvin. Syöksytorvien kokoojasuppilot sijaitsevat räystäslinjan ulkopuolella. Syöksytorvien maalipinta hilseilee paikoittain. Kattovesiä ei ole johdettu syöksytorvilta pois rakennuksen vierustalta. Kuva 7 Räystäs ja vedenpoistojärjestelmä, oikealla jääpuikot räystäällä Räystäillä havaittiin jonkin verran jään muodostumista, mikä viittaa yläpohjan ja ulkoseinän lämpövuotoihin. Jäätä muodostuu myös sisäänkäynnin yläpuolelle, jossa ei ole katosta suojana.

8 04200 Kerava 8/ Julkisivut Rakennuksen toisessa päädyssä on vesikatolle johtavat teräsrakenteiset talotikkaat. Katolla on talotikkailta harjalle johtavat lapetikkaat ja harjalla kulkee kulkusilta. Lapetikkaat ja kulkusilta ovat puurakenteisia. Niiden kunnosta ei ole tietoa. Savupiippujen vesikatteen yläpuolinen osa on pellitetty piippujen yläpäähän saakka. Katolla on lisäksi läpivientejä viemäreiden tuuletusputkille ja antenneille. Rakennuksen vieressä kasvaa suuria lehtipuita, joista kertyy katolle runsaasti roskia. Vedenpoistot tukkeutuvat helposti, joten säännölliset huoltokäynnit katolla ovat välttämättömiä. Rakennuksen julkisivut muodostuvat pääosin pystysuuntaisesta peiterimalaudoituksesta. Julkisivussa on yksinkertaiset listoitukset laudoituksen alapäässä ja päädyissä päätykolmioiden tasalla. Ulkonurkissa ja ikkunoiden ympärillä on vuorilaudat. Julkisivuverhous on todennäköisesti alkuperäinen. Laudoituksen takana ei ole havaittavissa tuuletusrakoa. Laudoitus on todennäköisesti asennettu suoraan hirsirungon päälle rakennusajalle tyypilliseen tapaan. Julkisivujen huoltomaalausajankohdasta ei ole tietoa. Laudoituksen maalipinnassa esiintyy maalipinnan hilseilyä vaakapintojen (alalista) tuntumassa. Vuorilaudoissa ja alalistassa esiintyy paikoitellen voimakkaampaa maalin hilseilyä ja laudoituksen päissä halkeilua. Julkisivulaudoituksissa ei havaittu varsinaisia lahovaurioita kuntoarvion yhteydessä, mutta julkisivurakennetta on syytä tarkastella vielä kadun puolelta, jossa laudoituksen alareunan korkeusasema on matalimmillaan ja alttiina suuremmille kosteusrasituksille. Alalistassa ja yksittäisissä vuorilaudoissa esiintyi paikallisia pinnaltaan pehmenneitä kohtia. Päätykolmioiden kohdalla ullakon puolella on näkyvissä jälkiä seinärakenteen vesivuodoista. Rakennuksen päädyissä on lisäksi pensaskasvillisuutta, jonka oksat nojaavat ulkoseinää vasten pitäen julkisivun pidempään kosteana. Kuva 8 Julkisivut pitkällä sivulla ja päädyssä.

9 04200 Kerava 9/15 Kellarikerroksen osalta julkisivut on rapattu ja maalattu. Vesikaton vedenpoiston syöksytorvista roiskuva vesi kastelee kellarikerroksen seinäpintaa paikallisesti. Muuton pohjakerroksen julkisivut olivat pääosin siistit. 3.5 Ikkunat ja ovet Kuva 9 Syöksytorvesta roiskuva vesi likaa sokkelipintaa. Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä, kaksinkertaisia ja sisään-ulosaukeavia puuikkunoita. Ullakon ikkunat ovat yksinkertaisia. Ikkunat on kunnostettu ja huoltomaalattu jossain vaiheessa. Kunnostuksen ajankohta ei ole tiedossa. Kuva 10 Puuikkunat sisä- ja ulkopuolelta kuvattuna.

10 04200 Kerava 10/15 Ikkunat ovat yleisilmeeltään melko hyvässä kunnossa. Puitteissa esiintyy hyvin lievää maalin lohkeilua ja välitilassa on yksittäisiä vuotojälkiä. Ikkunoissa ei ole vesipeltiä. Ulkopuitteen alakappaleessa on tippanokka, jonka alapuolella on vuorilauta ilman varsinaista vesipenkkiä. Näiden vuorilautojen maali hilseilee. Ikkunoiden helat ovat pääosin alkuperäisiä. Asukkaat ovat itse teipanneet sisäpuitteen raot umpeen vedon tunteen vähentämiseksi. Rakennuksen ulko-ovet ovat alkuperäisiä puisia, umpinaisia ja ulkopinnaltaan paneloituja. Ovien ulkopinnan maalikerros on kulunut. Kellarin ulko-oven maalipinta on erityisen huonokuntoinen. Kuva 11 Ulko-ovi Asuinhuoneistojen väliovet ovat pääosin alkuperäisiä, kunnostettuja puisia peiliovia. Kellarikerroksen väliovet ovat uudempia.

11 04200 Kerava 11/ Märkätilat Kuva 12 Eteistilan vanhoja puuväliovia. Asuinhuoneistojen wc-tilojen pintamateriaaleja ja vesikalusteita on uusittu. Kunnostuksen ajankohdasta ei ole tietoa. Asukkaalta saadun tiedon mukaan wcistuimen uusimisen yhteydessä oli havaittu vanhan istuimen vuotaneen välipohjarakenteeseen. Lattiarakenteelle ei ole tehty korjauksia. Wc-tiloissa lattioiden pintamateriaalina on muovimatto. Asunnossa 2 wc:n seinien alaosa on tapetoitu ja yläosa maalattu. Lavuaarin taustalla tapetointi on tehty laatoituksen päälle. Asunnossa 1 wc:n seinät on maalattu. Lavuaarin tausta on laatoitettu. Kuva 13 Asuntojen wc-tilat

12 04200 Kerava 12/15 Kellarikerroksessa sijaitsee asuntojen yhteinen pesuhuone ja sauna. Saunassa on puukiuas. Pesuhuoneen seinät on paneloitu ja maalattu. Panelointia on korjattu, mutta sen alaosissa on jo kastumisjälkiä. Panelointia on kadunpuoleista, maanvastaista seinää vasten, jossa on havaittavissa vuotojälkiä portaikon kohdalla. Pesuhuoneen ja saunan lattia on vedeneristämätön, pinnoittamaton betonipinta. Pesuhuoneessa ei ole lattiakaivoa. Vedet johdetaan väliseinän alareunassa olevan aukon kautta saunan lattiakaivoon. Saunan seinät on osittain paneloitu ja osittain laatoitettu. Yksittäinen laatta on irronnut kiukaan yläpuolelta. Kiukaan tausta on maalattu. Maali on hilseillyt ja halkeillut. Saunan ja pesuhuoneen pintarakenteet ovat yleisesti huonossa kunnossa. Pesutiloissa ei ole lämmitystä. Kuva 14 Vasemmalla pesutila ja oikealla saunan kiuas 3.7 Muita havaintoja Asuntojen pintarakenteita on uusittu eri aikakausina osittain asukkaiden, osittain omistajien toimesta. Keittiökalusteiden ja -varustuksen kunto ja ikä vaihtelevat suuresti.

13 04200 Kerava 13/15 Kuva 15 Asuntojen keittiöt Asuntojen lattioiden pintamateriaalina on pääosin muovimatto. Kylmissä kuisteissa lattia on maalattua puuta. Seinäpinnat on levytetty ja tapetoitu tai maalattu. Asuntojen kattopintana on maalattua levyä, maalattua paneelia ja huokolevyä. Kellarikerroksen varastotilat ovat pinnoiltaan pääosin viimeistelemättömiä. Kuva 16 Kellarikerroksen varastotilaa Asuntojen pääasiallisena lämmönlähteenä toimivat puulämmitteiset pönttöuunit. Lisälämmönlähteenä on sähköpattereita. Osa on asukkaiden omia, osa kiinteästi asennettuja.

14 04200 Kerava 14/15 Kuva 17 Asuntojen pönttöuuneja Kellarikerroksen takkahuoneessa sijaitseva avotakka ei ole käytössä, eikä sen asennusajankohdasta, paloturvallisuudesta tai luvallisuudesta ole tietoa. Takkahuoneen seinä- ja lattiarakenteista ei myöskään ole tarkkaa tietoa. Ilmeisesti tilaan on lisätty lämmöneristys sisäpuolelle. Pinnat on paneloitu. Kuva 18 Vasemmalla kellarin takka ja oikealla takkahuoneen ikkunasmyygi Koko kiinteistöä koskevasta vesi- ja viemärijärjestelmien uusimisesta ei ole tietoa. Asuintilojen kaikki vesikalusteet on uusittu jossakin vaiheessa. Asunnossa 1 on oma erillinen lämminvesivaraaja. Kellaritiloissa on toinen lämminvesivaraaja, josta johdetaan lämmin vesi asuntoon 2 ja kellarin pesuhuoneeseen.

15 04200 Kerava 15/15 Käyttövesiputkistot ovat osittain valurautaa ja osittain kuparia. Viemärit ovat näkyvissä olevalta osalta valurautaa. Rakennuksen ilmanvaihto tapahtuu painovoimaisesti. Julkisivuissa ei havaittu korvausilmaventtiilejä, joten asuntojen korvausilma tulee erilaisista rakenteiden epätiiveyskohdista. Asuntojen sähköjärjestelmien asennusajankohdasta ja kunnosta ei ole tietoa. Muutamia sähkövetoja on lisätty mm. lämmityspattereita varten. Vedot on tehty pinta-asennuksina. Molemmissa asunnoissa on oma jakokeskuksensa, joiden sähkömittarit on uusittu lähivuosina. Kuva 19 Vasemmalla vanhoja sähkövetoja. Oikealla toisen asunnon ja kellarin jakokeskukset.

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112

KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA. Sivu 1 / 112 KUNTOKARTOITUS RAUMAN LINJA-AUTOASEMA TEHTAANKATU 5 26100 RAUMA Sivu 1 / 112 Yhteystiedot Tilaaja: Rauman Kaupunki / Raula Mika 050-529 3030 mika.raula@rauma.fi Kiinteistön yhteyshenkilö: Tapani Siirava

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot