RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki"

Transkriptio

1 RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

2 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KOHTEEN TIEDOT Kohteen tiedot Aineisto Rajaukset ASEMARAKENNUS Yleistä Rakennusrunko Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ovet Märkätilat Muita havaintoja Varastorakennus ASEMAPÄÄLLIKÖN ASUINRAKENNUS Yleistä Rakennusrunko Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ovet Märkätilat Muut havainnot Piharakennukset SAUNARAKENNUS... 28

3 00320 Helsinki 3/29 1 JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistössä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Sen tarkoituksena on esitellä kohteen rakennustekniset pääpiirteet ja rakennusten rakenneosien yleinen kunto. Raportissa ei oteta kantaa korjausvaihtoehtoihin, aikatauluihin tai kustannuksiin. Toimeksiantaja: Osoite: Senaattikiinteistöt Kylätie 25, Helsinki 2 KOHTEEN TIEDOT 2.1 Kohteen tiedot 2.2 Aineisto Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Rakennustekniikka DI Inari Weijo Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy tekn yo. Petri Niemelä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Kohde Oulunkylän vanha asemarakennus ja asemapäällikön asuinrakennus Osoite Kylätie 25 Postinumero- ja toimipaikka Helsinki Rakennustyyppi Vanha, puurakenteinen asemarakennus Arkkitehti Bruno Granholm Valmistumisvuosi Tilaajalta saatiin käyttöön lyhyt selostus kohteesta, joka on tehty kesällä 2012 tehdyn kohdekäynnin perusteella. Selostuksessa on yksi valokuva, lyhyt kuvaus kohteessa olevista tiloista sekä listaus havaituista/käyttäjien ilmoittamista puutteista sekä käyttäjien yhteystiedot. Tilaajalla ei ole piirustusaineistoa kohteesta. Vanhasta asemarakennuksesta oli löydettävissä alkuperäisiä pääpiirustuksia (pohjat, julkisivut ja rakennusleikkaus) Kansallisarkistosta. Asemapäällikön talosta ei löytynyt piirustuksia. Aseman tiloissa on tällä hetkellä kolme vuokralaista. Toisen kerroksen tiloissa on kaksi asuntoa ja alemmassa kerroksessa on asuinhuoneiston lisäksi kampaamon tilat. Kiinteistön pinta-alasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta suurusluokaltaan kokonaispinta-ala on noin 325 m 2 tilaajalla olevan tiedon perusteella. Vanhojen piirustusten mukaan rakennuksen pohjakerroksessa on yhteensä 230 m 2 ja ylemmässä kerroksessa yhteensä 222 m 2. Asemapäällikön talossa on yksi asunto ja tilaajan tiedon mukaan se on noin 74 m 2. Historiatietoja on saatu myös kirjasta Radan varrella, jossa on kerrottu lyhyesti Suomen rautateiden ja rautatierakennusten historiaa. 2.3 Rajaukset Kohteella päästiin käymään ainoastaan asemarakennuksen toisen kerroksen asunnoissa, asemapäällikön asuintalossa sekä pihan saunarakennuksessa. 1. kerroksessa ja kellarissa tai muissa piharakennuksissa ei käyty sisällä. Vesikatoille ei kiivetty tarkastuksen yhteydessä.

4 00320 Helsinki 4/29 3. ASEMARAKENNUS 3.1 Yleistä Alkuperäinen asemarakennuksen piirustukset on päivätty 1914 ja asemarakennus on valmistunut Viimeinenkin rautatietoimintaan liittyvä lipunmyynti on loppunut rakennuksessa 2001 ja rakennus on ollut sen jälkeen kokonaan muussa käytössä. Rakennus on ulkoisilta osiltaan säilynyt melko lähellä alkuperäistä. Museovirasto on luokitellut asema-alueen valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi. 3.2 Rakennusrunko Kuva 1 Yleiskuvaa asemarakennuksesta Rakennusrunkoa ei ole sisä- tai ulkopuolelta näkyvissä. Vanhojen piirustusten perusteella rakennusrunko on kokonaan hirsirakenteinen. Ullakolla on havaittavissa ulkoseinälinjojen yläreunoja, jotka ovat hirsirakenteisia. Sisäseinät on levytetty tai päällystetty pinkopahvilla ja pääasiassa tapetoitu 2. kerroksen osalta. Ulkopuolella on suurelta osin alkuperäiseltä vaikuttava pystylomalaudoitus, joka on tehty ajalle tyypilliseen tapaan suoraan hirsirungon päälle ilman erillistä tuuletusrakoa.

5 00320 Helsinki 5/29 Kuva 2 Rakennuksen leikkauspiirustus Rakennuksen kellari on noin puolet rakennuspohjan alasta, toinen pääty rakennuksesta on ryömintätilaista alapohjaa. Kellarin kantavat seinät ovat betonia tai luonnonkiveä, käyttökellarissa sisäpinnassa on lisäksi tiilimuuraus. Kellariin on pieniä aukkoja rakennuksen sokkelissa, mutta ne olivat tarkastushetkellä peittyneet lumipenkkoihin. Kuva 3 Kellarin pohjapiirustus Sokkeli on luonnonkiveä. Sokkelin korkeus on monin paikoin melko matala ja rakennuksen seinustoja vasten nojaa lumipenkat. Julkisivun alareuna on siten altis kastumiselle. Julkisivulaudoituksen alareunassa on noin 30 cm korkeudella havaittavissa yhtenäinen vaakasauma, joka viittaa julkisivulaudoituksen uusimiseen tällä alueella. Korjauksen ajankohdasta tai sisällöstä (onko esim. alin hirsi vaihdettu lahovaurioiden vuoksi) ei ole tietoa.

6 00320 Helsinki 6/29 Kuva 4 Toisen kerroksen pohjapiirustus, kuvaan merkitty punaisella asuntojen välinen seinä Kuva 5 Sokkeli Rakennuksen ala-, väli- ja yläpohja ovat puurakenteisia. Alapohjan eristemateriaalista ei ole tietoa. Todennäköisesti eristeitä ei ole vaihdettu. Tyypillisesti rakennusaikainen alapohjan lämmöneriste on orgaanista materiaalia (pellava, puru, sammal) ja mahdollisesti hiekkaa tai savea. Yläpohjan eristettä ei päästy ullakolta tarkastamaan. Lattioissa on levyjä ja tilassa runsaasti tavaraa. Räystäsreunoilla ullakon palopermantona on hiekkaa ja savea varsinaisen lämpöä eristävän kerroksen päällä. Todennäköisesti eriste on alkuperäinen ja orgaaninen. Välipohjan notkumisesta on valitettu asukkaiden toimesta, joka viittaa välipohjan jäykkyyden olevan heikko. Sen

7 00320 Helsinki 7/29 liittymisestä varsinaisesti vaurioitumiseen, eikä alkuperäiseen ominaisuuteen ei tämän tarkastuksen perusteella saatu havaintoja. 3.3 Vesikatto Kuva 6 Yläpohjaa kuvattuna ullakolta päin räystään alueelta. Kuva 7 Rakennuksen vesikatot (lumeton kuva wikipediasta) Rakennuksen vesikatto muodostuu tiilikatteisesta aumakatosta. Katon räystäät ovat hieman kaarevat ja katolla on jokaisella lappeella pieniä, kolmionmuotoisia kattolyhtyjä sekä radan puolella puolipyöreä risaliitti. Katemateriaalina on punainen savitiili. Rakennusta ympäröi radan puolella aumamallinen katto-osa, joka muodostaa

8 00320 Helsinki 8/29 myös leveän katoksen rakennuksen seinustalle. Tämän katon vesikatteena on maalattu rivipeltikate. Tarkastushetkellä katoilla oli lumipeite, joten katemateriaalin kunnosta ei juuri saatu havaintoja. Rivipeltikatteessa havaittiin paikoitellen maalipinnan hilseilyä. Kuva 8 Rivipeltikatteista katto-osaa Toisessa päädyssä kellarin ja toisen asunnon sisäänkäynnillä on erillinen, pienempi katos, joka on samantyylinen kuin em. kateosa. Katosten ja julkisivujen liitoksessa ei ole rintapellityksiä. Katokset ovat pääpiirteissään alkuperäisten julkisivupiirustusten mukaiset. Radan puoleista isompaa katososaa kannattelevat koristeelliset puuosat, jotka tukeutuvat vinosti julkisivuun. Katosten rakennetta ei päästy tarkastelemaan lähemmin tai yläpohjan kautta. Kuva 9 Katosten vedenpoistoja

9 00320 Helsinki 9/29 Rakennuksen vedenpoisto on järjestetty räystäillä olevien, räystäsrakenteeseen upotetuin kouruin ja syöksytorvin. Rivipeltikaton kohdalla ylemmän katon vedet johdetaan syöksytorvin tälle katolle, josta vedenpoisto tapahtuu räystäsrakenteen läpäisevin, kantikkain syöksytorvin (ks. esim. kuvat 7 ja 9). Yksittäinen torvi puuttuu ja vesi tippuu suoraan räystään läpäisevän torven pätkän kautta maahan. Kellarillisessa päädyssä vesikaton syöksytorvea on jatkettu kantikkaalla kourulla veden ohjaamiseksi kauemmaksi sisääntulosta (kuva 9). Kuva 10 Yleiskuva katosta ullakkotilasta kuvattuna Ullakon puolelta tarkasteltuna vesikaton kantavien puurakenteiden päällä on umpilaudoitus. Umpilaudoituksen raoista on havaittavissa laudoituksen päällä olevan vanha bitumihuopa. Aluslaudoitus on todennäköisesti alkuperäinen umpilaudoitus. Räystäät on laudoitettu umpeen. Suuri yläpohjatila tuulettuu lähinnä rakenteen epätiiveyskohdista, kuten kattolyhdyistä. Kuva 11 Vuotojäljet hormin ympärillä ja ullakon lattialla.

10 00320 Helsinki 10/29 Aluslaudoituksessa on yleisesti merkkejä vesikaton vuodoista erityisesti hormien läpivientien ympärillä, räystäsalueilla ja kattoikkunoiden ympärillä. Myös keskellä umpinaista lapeosaa oli valumajälkiä. Osa vuodoista vaikutti vanhoilta, mutta osa vaikutti vuotavan edelleen. Vesikaton korjauksista ei ole tietoa. Kuva 12 Vuotojäljet umpinaisilla räystäsalueella Kuva 13 Räystäsaluetta ulkopuolelta kuvattuna

11 00320 Helsinki 11/29 Räystäiden aluslaudoituksen alapinnoissa on havaittavissa yleisesti vuotojälkiä, jotka viittaavat kourujen vuotaneen yli. Myös ullakolla havaittiin kourujen vuotoon viittaavia jälkiä ja lisäksi kellaripäädyn asunnossa havaittiin alakatossa jälkiä, jotka viittaavaa katon vuotoihin. Kohteella on 2012 tyhjennetty räystäskourut, jotka olivat täynnä maatunutta lehtiainesta. Kuva 14 Vuotojäljet alakatossa. Tiilikaton piiput ovat alkuperäistä muurausta. Niihin on myöhemmässä vaiheessa uusittu juuripellitykset. Pellitysten tiiveyttä ei päästy tarkastelemaan lähemmin. Maasta ja parvekkeilta käsin tarkasteltuna piippujen muuraussaumat vaikuttivat rapautuneilta ja yksittäisestä tiilestä on ulkopinta rapautunut irti. Kuva 15 Rakennuksen räystästä ja piippua.

12 00320 Helsinki 12/29 Katolle johtavat talotikkaat toisesta päädystä alemman katoksen kautta. Konesaumatulla katolla on puinen kattosilta tikkaiden välillä. Tiilikaton harjalle nousee lapetikkaat, joiden kunnosta ei ole tietoa. Turvavarusteiden kunnosta ja kattavuudesta ei saatu tarkkaa kuvaa. 3.4 Julkisivut Rakennuksen julkisivut muodostuvat pystysuuntaisesta lomalaudoituksesta, jota jäsentävät julkisivun kerroslistoitukset sekä pitkän sivun vuorilaudoista tehdyt pilasteriaiheet. Julkisivun alareunassa ei ole havaittavissa tuuletusrakoa. Todennäköisesti laudoitus on asennettu suoraan hirsirunkoa vasten rakennusajalle tyypilliseen tapaan. Pääosin laudoitus vaikuttaa alkuperäiseltä pois lukien em. julkisivun alareunan uusiminen. Rakennuksen katosten räystäiden puurakenteet ja risaliitin koristeaihe ovat rakennusajalle ja asema-arkkitehtuurille tyypilliseen tapaan koristeelliset. Kuva 16 Julkisivupiirustukset kansallisarkistosta vuodelta 1914 Julkisivuun on tehty piirustusten mukaan päivättyjä muutoksia, joissa sisäänkäyntejä on muokattu. Sisäpihan pääsisäänkäynti on korvattu ikkunoilla ja radan puolelle on tehty yksi sisäänkäynti lisää ja toisen sisäänkäynnin paikkaa on muutettu. Lisäksi vesikatolle on lisätty yksi piippu. Piirustuksissa näkyviä aseman nimikylttejä ei

13 00320 Helsinki 13/29 ole kohteella enää ollenkaan. Muutokset erottuvat piirustuksista vaaleampina kohtina. Kuva 17 Vuonna päivätyt muutokset Julkisivulautojen ja rimojen päissä ja paikoitellen nurkka- ja ikkunalautojen reunoissa on havaittavissa puupinnan halkeilua ja satunnaisesti piikillä koestettaessa havaittiin paikallisia lahovaurioita. Erityisesti vaurioita havaitaan säärasitukselle ja maantason roiskevesille ja lumille alttiina olevilla alueilla. Katoksen alapuolella julkisivu on paremmassa kunnossa. Julkisivumaali hilseilee yleisesti.

14 00320 Helsinki 14/29 Kuva 18 Julkisivun maalipinnan kuntoa Julkisivun alareunan korjauksessa liitoskohtaa ei ole sahattu vinoon. Lautojen päät törmäävät toisiinsa ja sauma on osin avonainen ja erottuu julkisivusta. Myös muualla julkisivulautojen jatkokset hammastavat. Kuva 19 Julkisivun alareunan korjausalue? Radan puolella pääsisäänkäyntien edessä on luonnonkiviset portaat luvulla tehdyn sisäänkäynnin edessä on tehty luonnonkiviportaikon malliset betoniset portaat. Sisäpihan puolella sisäänkäyntien edessä on luonnonkiviset portaat. Portaikoissa ei ole kaiteita. Betoniportaat on lautamuottipintaiset ja pinnoittamattomat. Portaikot ovat siistejä ja hyväkuntoisia, niissä ei havaita vaurioita.

15 00320 Helsinki 15/29 Kuva 20 Radan puoleisia sisäänkäyntejä Rakennuksen molemmissa päädyissä on puurakenteiset parvekkeet. Parvekkeet tukeutuvat vinoilla puuosilla ulkoseinärakenteeseen. Lattioissa on puulaudoitus ja kaide on puurakenteinen. Asukkaan mukaan toinen parveke on hänen asuinaikanaan perusteellisesti korjattu siten, että lattialankut on vaihdettu ja kaide on vaihdettu. Korjauksesta ei ole olemassa asiakirjoja eikä ajankohta ole selvillä. Tarkastushetkellä parvekkeiden puurakenteiden maalipinta hilseilee yleisesti ja erityisesti kellaripäädyn parveke vaikutti hyvin huonokuntoiselta. Lattiassa esiintyy lahovaurioita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa parvekkeen käyttäjälle. Kuva 21 Jossain vaiheessa korjattu parveke Toisen päätyparvekkeen kaide ei ole alkuperäisten piirustusten mukainen, joten sekään ei liene alkuperäinen.

16 00320 Helsinki 16/ Ikkunat ja ovet Kuva 22 Toinen päätyparveke Rakennuksen ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä, kaksinkertaisia ja sisään-ulosaukeavia puuikkunoita. Ikkunoissa on leveät vuorilaudoitukset ja puurakenteiset vesipenkit. Vesipenkit kallistavat loivasti ulospäin. Ikkunoissa ei ole erillistä vesipeltiä, ulkopuitteiden alareunoissa on puiset tippanokat. Yksittäisiä ikkunoita avattiin tarkastuksen yhteydessä ja niiden käynti ja toimivuus todettiin melko heikoksi. Ikkunoiden ulko-osien kittauksia on muutamissa, yksittäisissä kohdissa uusittu 2012, mutta pääasiassa ikkunoissa on vanhat kitit, jotka ovat osittain irronneet ja kauttaaltaan kovettuneet ja halkeilleet. Yksittäisiä, rikkoutuneita laseja on vaihdettu. Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu rikkinäisiä ruutuja. Osa ulkopuitteista on hyvin halkeillut ja ulkopuitteen alakappaleessa / tippanokassa maalin alla vaikuttaa olevan lahoja puuosia. Kaikkia ikkunoita ei voi avata, jotta lasi ei tipu puitteesta. Vesipenkeissä havaitaan yleisesti halkeilua ja todennäköisesti niissä esiintyy melko yleisesti lahovaurioita. Kuva 23 Ikkunoita ulkoapäin kuvattuna Maalipinnat ovat pääsääntöisesti hyvin heikossa kunnossa. Ikkunapuitteiden välitilassa esiintyy yleisesti maalipinnan lohkeilua puitteiden ja karmin alakappaleiden kohdalla

17 00320 Helsinki 17/29 erityisesti aurinkoisilla puolilla julkisivua. Paikoitellen puitevälin kostuminen on vaurioittanut puitevälin pintoja. Suojaisemmilla osilla maalipinnat ovat paremmassa kunnossa. Ikkunoissa on vaihtelevasti alkuperäisiä heloituksia, paikoitellen heloja on vaihdettu. Yksittäinen kylpyhuoneen ikkuna on erittäin huonossa kunnossa tilan ilman kosteuden vuoksi (kuva 24 vasen). Ikkunapintaan kondensoituu usein vettä, joka jää ikkunapinnalle. Tässä ikkunassa myös sisäpuitteessa esiintyy lahovaurioita. Kuva 24 Ikkunoita sisältäpäin kuvattuna. Ulko-ovet vaikuttavat alkuperäisiltä puuovilta, joihin on vaihdettu heloja. Ovet ovat ikkunallisia puupeiliovia, joissa on kapea sivulevike. Myös ovien maalipinta on kulunut ja hilseilee, mutta katokset suojaavat ovia jonkin verran. Ovissa ei havaittu varsinaisia lahovaurioita. Kuva 25 Kohteen ulko-ovia

18 00320 Helsinki 18/ Märkätilat Tarkastettujen asuntojen pesutilat ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Toisen asunnon märkätilojen lattiassa ja seinissä on hyvin kuluneet ja pinttyneet muovimatot. Toisessa asunnossa pinnat on laatoitettu. Vedeneristeiden olemassa olosta tai kunnosta ei ole tietoa. 3.7 Muita havaintoja Kuva 26 Rakennuksen pesutiloja. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto, jonka asennusajankohdasta. Ulkoseinissä on vanhoja korvausilmaventtiileitä, joista korvausilma tulee asuntoihin. Venttiilien sisäkappaleita on toiseen asuntoon vaihdettu, toisessa on vanhoja, metallisia lautasventtiilejä. Kuva 27 Korvausilmaventtiilit ulkona ja sisällä, merkitty punaisella

19 00320 Helsinki 19/29 Tarkastettujen asuntojen keittiöt ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Kiintokalusteiden kunto sekä varustetaso vaihtelevat melko paljon. Kuva 28 Keittiöt toisen kerroksen asunnoissa Kohde on liitetty kaukolämpöön. Lämmönjakohuonetta ei päästy tarkastuksen yhteydessä katsomaan. Lämmitys tapahtuu vesikiertoisin patterein. Osa pattereista on hyvin vanhoja ja mahdollisesti alkuperäisiä, paikoitellen pattereita on uusittu. Ylemmissä kerroksissa ei ole tulisijoja, alemman kerroksen mahdollisista tulisijoista tai niiden toimintakunnosta ei ole tietoa. Kuva 29 Pattereita Viemäri- ja vesiputkien kunnosta ei ole tietoa. Yksittäisten huoneistoremonttien yhteydessä vesikalusteita on uusittu, mutta rakenteisiin jäävistä osista ei ole tietoa. Ullakolla havaittiin viemärin tuuletusputken olevan muovia ja melko uusi. Osa putkistoista voi silti olla alkuperäisiä tai hyvin vanhoja.

20 00320 Helsinki 20/ Varastorakennus Kuva 30 Yleiskuvaa sisätiloista Asunnoissa on säilynyt pääosin alkuperäiset, puiset peiliväliovet. Asuntojen seinät on joko levytetty tai pinkopahvitettu ja tapetoitu. Lattia on puuta ja pintamateriaalit vaihtelevat ponttilaudasta muovimattoon. Toisen kerroksen asuntojen pintamateriaalit ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Pintamateriaalien uusimisessa tulee ottaa huomioon niiden mahdollisesti sisältämät haitta-aineet, kuten asbesti. Vanhan asemarakennuksen sisäpihalla on suorakaiteen muotoinen piharakennus, jossa sijaitsee lähinnä kylmiä varastotiloja / autotalleja. Rakennukseen ei päästy sisälle. Kuva 31 Asemarakennuksen piharakennus

21 00320 Helsinki 21/29 Rakennus on todennäköisesti puurankarakenteinen ja sen vesikatto on harjamuotoinen ja bitumikermikatteinen. Rakennuksen julkisivu muodostuu pystyrimalaudoituksesta. Rakennus on perustettu betonisilta peruspilareilta. Rakennuksen ovet ovat umpinaisia puuovia, joiden ulkopinnassa on vino laudoitus. Piharakennuksen taustaseinällä on graffiteja ja maalipinta hilseilee melko yleisesti. Kuva 32 Rakennuksen takasivu. Rakennuksen vesikattoa on ilmeisesti paikattu, mutta aikaisemmin kate on vuotanut laaja-alaisesti. Molemmin puolin rakennuksen pitkiä julkisivuja räystäillä on havaittavissa pitkälle edenneitä lahovaurioita sekä aluslaudoituksessa, että räystään kannattajissa. Lahovaurioita ei ole korjattu. Lahovaurioista keskellä rakennusta ei saatu havaintoja. Kuva 33 Räystään lahovauriot

22 00320 Helsinki 22/29 4. ASEMAPÄÄLLIKÖN ASUINRAKENNUS 4.1 Yleistä Rakennuksen tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa. Todennäköisesti rakennus on rakennettu asemarakennuksen rakentamisen jälkeen, arviolta luvuilla. Rakennuksen arkkitehtuuri noudattaa tyypillistä rautatierakennusten arkkitehtuuria. Rakennuksessa on yksi asunto. Siitä ei löytynyt piirustuksia, mutta se noudattaa rautatierakennusten tyyppipiirustuksia. 4.2 Rakennusrunko Kuva 34 Yleiskuva asemapäällikön asuinrakennuksesta. Rakennusrunkoa ei ole sisä- tai ulkopuolelta näkyvissä. Ullakolla on havaittavissa ulkoseinälinjojen yläreunoja, jotka ovat hirsirakenteisia. Sisäseinät on levytetty ja tapetoitu tai maalattu. Ulkopuolella on todennäköisesti alkuperäinen vaakapanelointi, joka on tehty ajalle tyypilliseen tapaan suoraan hirsirungon päälle ilman erillistä tuuletusrakoa. Kuva 35 Rakennuksen pääjulkisivu

23 00320 Helsinki 23/29 Sokkeli on luonnonkiveä ja siinä on pieniä tuuletusaukkoja ryömintätilan tuulettamiseksi. Myös sisäänkäyntien porrasaskelmat ovat luonnonkiveä, mutta portaikon muut rakenteet ovat maalattua betonia. Alapohjaa ei päästy tarkastamaan, mutta tyypillisesti se on puurakenteinen. Kohteella ei havaittu viitteitä alapohjan korjauksesta. Lämmöneristeestä ei ole tietoa, mutta todennäköisesti se on alkuperäinen ja orgaaninen. 4.3 Vesikatto Kuva 36 Vasemmalla tuiskulunta ullakolla, oikealla esiin kaivetut lämmöneristeet. Ullakolla havaittiin ullakon päädyn ikkunan liitosten olevan niin väljiä, että tuiskulunta kerääntyy ullakkotilaan ja sulaa siellä kastellen yläpohjarakenteita. Yläpohja on puurakenteinen ja yläpohjan eristeenä on purua. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että eristeitä on kaivettu pois paikoiltaan ilmeisesti kattovuotojen kuivatuksen yhteydessä, mutta ne on jätetty laittamatta paikoilleen. Yläpohjan lämmöneristeet ovat todennäköisesti vuotojen yhteydessä pitkälle kastuneet ja vaurioituneet. Yläpohja tuulettuu lähinnä rakenteiden epätiiviyskohtien kautta. Tuuletusrakoja tai venttiilejä ei ole. Rakennuksen katto muodostuu kahdesta erisuuntaisesti harjakatosta sekä toisen sisäänkäynnin yksilappeisesta katoksesta. Vesikate on kolmiorimainen bitumikermikate. Katemateriaalin alkuperäisyydestä ei ole tietoa. Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta ja päällä on umpilaudoitus. Todennäköisesti nämä rakenteet ovat alkuperäisiä. Ullakon puolella on havaittavissa muutamia kattovuotoon liittyviä vaurioita, joita on ilmeisesti korjattu viime vuosina ulkopuolelta paikkaamalla kermiä. Vuodot ovat kuitenkin ehtineen vaurioittaa kattorakenteita niin kauan, että aluslaudoitus ja osin kattokannattaja näillä kohdin on laho. Ullakolta oli yksittäisessä kohdassa havaittavissa pelkkä paikkauskermin alapinta ilman alapuolista tukea. Ulkopuolella lahonnut aluslaudoitus on pelkästään ylimaalattu. Kermiä ei saa asentaa ilman jatkuvaa tukea alla, joten on todennäköistä, että tämä kohta vuotaa pian uudelleen.

24 00320 Helsinki 24/ Julkisivut Kuva 37 Vasempaan kuvaan merkitty ullakolla havaittu kattovaurio Vedenpoisto on järjestetty räystäillä olevin räystäskouruin ja kouruista vesi johdetaan joko syöksytorvilla maahan tai vesi tippuu räystäskourun päästä maahan. Vesikatolle johtaa tikkaat rakennuksen takaa. Katon muista kattoturvatuotteista ei ole tietoa. Rakennuksen julkisivut muodostuvat vaakapaneloinnista. Ulkoseinien alareunoissa on julkisivupinnasta ulkoneva sokkelilista ja julkisivu on jaettu pienempiin kenttiin pystysuuntaisin vuorilaudoin. Räystäskannattajat ovat rakennusajankohdalle tyypilliseen tapaan koristeellisesti veistetyt. Ikkunoiden vuorilaudoitukset ovat myös koristeellisia. Kuva 38 Rakennuksen julkisivua

25 00320 Helsinki 25/ Ikkunat ja ovet Julkisivua on epätasaisesti paikkamaalattu ilmeisesti vesikaton vuotovaurioiden kohdalta. Maali vaikuttaa jauhemaalilta (punamulta tai vastaava) ja se on muutoin melko tasaisesti hieman pinnastaan kulunut. Julkisivuissa ei havaita juuri vaurioita. Sokkelilistassa havaitaan yleisesti lahovaurioita, jotka todennäköisesti johtuu listan päällä seisovasta lumesta ja vedestä. Myös alin julkisivulauta on vaurioitunut listan kohdalta. Rakennuksen ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä, kaksinkertaisilta sisään-ulosaukeavilta puuikkunoilta. Ikkunoiden ulkopuitteiden alareunoissa on puiset tippanokat, ikkunoiden alla ei ole erillistä vesipenkkiä. Ikkunoiden heloituksissa esiintyy puutteita ja maali hilseilee melko yleisesti. Ulkopuitteissa kittauksia on vaurioitunut. Yksittäisiä lasiruutuja on halki. 4.5 Märkätilat Kuva 39 Rakennuksen ikkunaa sisältä ja ulkoa kuvattuna Rakennuksen ovet ovat pystypaneloituja, umpinaisia puuovia. Ovien alkuperäisyydestä ei ole tietoa. Vain toista ovea käytetään aktiivisesti. Ovet ovat suojassa katoksissa, eikä niissä havaita merkittäviä vaurioita. Rakennuksen suihkuhuone/wc:n kunto on välttävä. Pintamateriaalina olevat muovimatot ovat hyvin huonokuntoiset ja saumat ovat irronneet liimauksistaan. Todennäköisesti rakenteisiin pääsee vettä. Tilassa on ummehtunut haju, joka viittaa kosteusvaurioon. Kohteen viemärien ja vesiputkistojen iästä ei ole tietoa. Todennäköisesti putkitöitä on tehty, kun rakennukseen on rakennettu märkätilat. Alun perin rakennuksessa ei todennäköisesti ole ollut märkätiloja.

26 00320 Helsinki 26/ Muut havainnot Kuva 40 Rakennuksen pesutilat Rakennus on pääasiassa puulämmitteinen. Asunnossa on kaksi pönttöuunia sekä keittiön muurattu hella. Lisälämmönlähteenä toimivat irralliset sähköpatterit. Kuva 41 Pönttöuuni ja hella. Kohteen keittiökalusteet ovat melko hyväkuntoisia. Vesikalusteiden kunto on hyvä. Rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen. Ulkoseinällä on muutamia alkuperäisiä korvausilmasäleikköjä. Sähköasennuksia on tehty sekä uppo- että pinta-asenteisina. Niiden asennusajankohdasta tai kunnosta ei ole tietoa.

27 00320 Helsinki 27/ Piharakennukset Tämän rakennuksen välittömään pihapiiriin kuuluu kaksi piharakennusta (ks. kuva 34), joista toinen on puurakenteinen varastorakennus/puuliiteri ja toinen tiilimuurattu varastorakennus. Rakennukset ovat todennäköisesti melko samanikäisiä päärakennuksen kanssa ja ovat tyylillisesti samaa kokonaisuutta. Puurakenteisen varaston runkorakenne muodostuu osittain rankarakenteisesta seinästä, osittain hirsirungosta. Julkisivu muodostuu päärakennuksen kanssa samanlaisesti vaakapaneloinnista ja vesikatto on harjamuotoinen ja bitumikermipintainen. Rakennus on pahoin painunut ja lahovaurioitunut. Rakennuksen välipohja on toisesta päästä romahtanut ja tuettu puurakentein paikalleen. Todennäköisesti vaurion on aiheuttanut vesikatteen runsaat vuodot. Rakennuksen vesikatolla on myös korjattu kermikatetta viime vuosina. Rakennuksen käyttö ei ole nykyisessä kunnossaan suositeltavaa, koska vaurioituneet rakenteet ovat romahtamispisteessä ja muodostavat henkilöturvallisuusriskin. Kuva 42 Kuvia puisesta varastorakennuksesta. Tiilimuurattu varastorakennus on ryhdikäs ja pysynyt suorassa. Vesikatto muodostuu bitumikermipintaisesta harjakatosta ja rakennuksessa on pienet yksinpuitteiset puuikkunat. Rakennuksessa ei käyty sisällä.

28 00320 Helsinki 28/29 5. SAUNARAKENNUS Sekä vanhan aseman että asemapäällikön asunnon yhteinen sauna/pesutuparakennus sijaitsee kiinteistöjen välissä tontilla. Kuva 43 Sauna-/pesularakennus Rakennus on tiilimuurattu ja sokkelit on luonnonkiveä. Sokkelissa on aukkoja alueilla, jossa on ryömintätilaista osaa (saunan eteinen). Pääosin rakennuksessa on maan vastainen betonilaatta. Välipohja muodostuu osittain holvirakenteisesta, kiviaineisesta välipohjarakenteesta, osittain puurakenteisesta välipohjasta. Välipohjan eristeenä on orgaanista materiaalia (sammal, turve jne). Ulkoseinät muodostuvat puhtaaksimuuratusta, massiivisesta tiiliseinästä. Sisäpuolella seinät on joko tasoitettu tai paneloitu. Lattiat ovat pääosin betonipinnalla saunan eteistilaa lukuun ottamatta. Kuva 44 Kuvia rakenteista ulkoa ja sisältä

29 00320 Helsinki 29/29 Kuva 45 Vesikatto ullakolta kuvattuna. Oikealla kastunutta seinäpanelointia Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta ja päällä on umpilaudoitus. Vesikaton vaurioita on korjattu 2012 asentamalla katolle uusi bitumikermi ja korjaamalla katon puurakenteiden lahovaurioita. Lahot aluslaudat on uusittu ja kattokannattajia vahvistettu. Alemmassa kerroksessa ei ole korjattu katon aiheuttamia vuotojälkiä. Saunatilan takana olevan huoneen sisäpinnan paneloinnit ovat lahovaurioituneet ja oletettavasti puurakenteiset osat rakennuksen sisällä ovat laaja-alaisesti kastuneet. Vanhat lämmöneristeet on poistettu kastuneelta osalta ja rakenne on jätetty kuivumaan. Yläpohjassa on kivivillapaketti odottamassa uudelleen eristämistä. Kuva 46 Kuvia sisätiloista Rakennus on pääsääntöisesti kylmillään. pesutuvassa pidetään erillistä sähköpatteria vesiputkien vuoksi. Pesutuvan puolella sijaitsee rakennusten vesimittari, jonka syvennyksessä ilmeisesti on lisäksi sähköinen lämmitysvastus pakkasen varalta. Rakennuksessa on saunan kiukaan ja vesipadan tulisijojen lisäksi saunan eteisessä pönttöuuni. Tulisijojen käytöstä ja kunnosta ei ole tietoa. Rakennuksessa on eri aikaan tehtyjä sähköasennuksia, joista osa on tehty kangaspäällysteisillä johdoilla.

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04220 Kerava 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1 Aineisto...

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3733 PITÄJÄNMÄEN ASEMA 00370 Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 00370 Helsinki 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA 1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA Johdanto Tämän kuntotutkimuksen lähtökohtana oli selvittää Porin kaupungin omistamien Sahamäenkadun 1-3, 5-7

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 980 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus.

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. VANHAN ASUINRAKENNUKSEN KUNNOSTA. AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. Osoite: Kiinteistötiedot:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 Kauppatie 36, 61850 Kauhajoki as. Liikerakennuksen kuntokatselmus 4.10.2017 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 2/8 Tilaus 25.9.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOKARTOITUS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Skomarsintorppa Kosteustekninen jatkotutkimus

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot