RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA 00320 Helsinki"

Transkriptio

1 RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3731 HUOPALAHDEN ASEMA Helsinki RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

2 00320 Helsinki 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KOHTEEN TIEDOT Kohteen tiedot Aineisto Rajaukset ASEMARAKENNUS Yleistä Rakennusrunko Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ovet Märkätilat Muita havaintoja Varastorakennus ASEMAPÄÄLLIKÖN ASUINRAKENNUS Yleistä Rakennusrunko Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ovet Märkätilat Muut havainnot Piharakennukset SAUNARAKENNUS... 28

3 00320 Helsinki 3/29 1 JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistössä tehdyn silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Sen tarkoituksena on esitellä kohteen rakennustekniset pääpiirteet ja rakennusten rakenneosien yleinen kunto. Raportissa ei oteta kantaa korjausvaihtoehtoihin, aikatauluihin tai kustannuksiin. Toimeksiantaja: Osoite: Senaattikiinteistöt Kylätie 25, Helsinki 2 KOHTEEN TIEDOT 2.1 Kohteen tiedot 2.2 Aineisto Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Rakennustekniikka DI Inari Weijo Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy tekn yo. Petri Niemelä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Kohde Oulunkylän vanha asemarakennus ja asemapäällikön asuinrakennus Osoite Kylätie 25 Postinumero- ja toimipaikka Helsinki Rakennustyyppi Vanha, puurakenteinen asemarakennus Arkkitehti Bruno Granholm Valmistumisvuosi Tilaajalta saatiin käyttöön lyhyt selostus kohteesta, joka on tehty kesällä 2012 tehdyn kohdekäynnin perusteella. Selostuksessa on yksi valokuva, lyhyt kuvaus kohteessa olevista tiloista sekä listaus havaituista/käyttäjien ilmoittamista puutteista sekä käyttäjien yhteystiedot. Tilaajalla ei ole piirustusaineistoa kohteesta. Vanhasta asemarakennuksesta oli löydettävissä alkuperäisiä pääpiirustuksia (pohjat, julkisivut ja rakennusleikkaus) Kansallisarkistosta. Asemapäällikön talosta ei löytynyt piirustuksia. Aseman tiloissa on tällä hetkellä kolme vuokralaista. Toisen kerroksen tiloissa on kaksi asuntoa ja alemmassa kerroksessa on asuinhuoneiston lisäksi kampaamon tilat. Kiinteistön pinta-alasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta suurusluokaltaan kokonaispinta-ala on noin 325 m 2 tilaajalla olevan tiedon perusteella. Vanhojen piirustusten mukaan rakennuksen pohjakerroksessa on yhteensä 230 m 2 ja ylemmässä kerroksessa yhteensä 222 m 2. Asemapäällikön talossa on yksi asunto ja tilaajan tiedon mukaan se on noin 74 m 2. Historiatietoja on saatu myös kirjasta Radan varrella, jossa on kerrottu lyhyesti Suomen rautateiden ja rautatierakennusten historiaa. 2.3 Rajaukset Kohteella päästiin käymään ainoastaan asemarakennuksen toisen kerroksen asunnoissa, asemapäällikön asuintalossa sekä pihan saunarakennuksessa. 1. kerroksessa ja kellarissa tai muissa piharakennuksissa ei käyty sisällä. Vesikatoille ei kiivetty tarkastuksen yhteydessä.

4 00320 Helsinki 4/29 3. ASEMARAKENNUS 3.1 Yleistä Alkuperäinen asemarakennuksen piirustukset on päivätty 1914 ja asemarakennus on valmistunut Viimeinenkin rautatietoimintaan liittyvä lipunmyynti on loppunut rakennuksessa 2001 ja rakennus on ollut sen jälkeen kokonaan muussa käytössä. Rakennus on ulkoisilta osiltaan säilynyt melko lähellä alkuperäistä. Museovirasto on luokitellut asema-alueen valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi. 3.2 Rakennusrunko Kuva 1 Yleiskuvaa asemarakennuksesta Rakennusrunkoa ei ole sisä- tai ulkopuolelta näkyvissä. Vanhojen piirustusten perusteella rakennusrunko on kokonaan hirsirakenteinen. Ullakolla on havaittavissa ulkoseinälinjojen yläreunoja, jotka ovat hirsirakenteisia. Sisäseinät on levytetty tai päällystetty pinkopahvilla ja pääasiassa tapetoitu 2. kerroksen osalta. Ulkopuolella on suurelta osin alkuperäiseltä vaikuttava pystylomalaudoitus, joka on tehty ajalle tyypilliseen tapaan suoraan hirsirungon päälle ilman erillistä tuuletusrakoa.

5 00320 Helsinki 5/29 Kuva 2 Rakennuksen leikkauspiirustus Rakennuksen kellari on noin puolet rakennuspohjan alasta, toinen pääty rakennuksesta on ryömintätilaista alapohjaa. Kellarin kantavat seinät ovat betonia tai luonnonkiveä, käyttökellarissa sisäpinnassa on lisäksi tiilimuuraus. Kellariin on pieniä aukkoja rakennuksen sokkelissa, mutta ne olivat tarkastushetkellä peittyneet lumipenkkoihin. Kuva 3 Kellarin pohjapiirustus Sokkeli on luonnonkiveä. Sokkelin korkeus on monin paikoin melko matala ja rakennuksen seinustoja vasten nojaa lumipenkat. Julkisivun alareuna on siten altis kastumiselle. Julkisivulaudoituksen alareunassa on noin 30 cm korkeudella havaittavissa yhtenäinen vaakasauma, joka viittaa julkisivulaudoituksen uusimiseen tällä alueella. Korjauksen ajankohdasta tai sisällöstä (onko esim. alin hirsi vaihdettu lahovaurioiden vuoksi) ei ole tietoa.

6 00320 Helsinki 6/29 Kuva 4 Toisen kerroksen pohjapiirustus, kuvaan merkitty punaisella asuntojen välinen seinä Kuva 5 Sokkeli Rakennuksen ala-, väli- ja yläpohja ovat puurakenteisia. Alapohjan eristemateriaalista ei ole tietoa. Todennäköisesti eristeitä ei ole vaihdettu. Tyypillisesti rakennusaikainen alapohjan lämmöneriste on orgaanista materiaalia (pellava, puru, sammal) ja mahdollisesti hiekkaa tai savea. Yläpohjan eristettä ei päästy ullakolta tarkastamaan. Lattioissa on levyjä ja tilassa runsaasti tavaraa. Räystäsreunoilla ullakon palopermantona on hiekkaa ja savea varsinaisen lämpöä eristävän kerroksen päällä. Todennäköisesti eriste on alkuperäinen ja orgaaninen. Välipohjan notkumisesta on valitettu asukkaiden toimesta, joka viittaa välipohjan jäykkyyden olevan heikko. Sen

7 00320 Helsinki 7/29 liittymisestä varsinaisesti vaurioitumiseen, eikä alkuperäiseen ominaisuuteen ei tämän tarkastuksen perusteella saatu havaintoja. 3.3 Vesikatto Kuva 6 Yläpohjaa kuvattuna ullakolta päin räystään alueelta. Kuva 7 Rakennuksen vesikatot (lumeton kuva wikipediasta) Rakennuksen vesikatto muodostuu tiilikatteisesta aumakatosta. Katon räystäät ovat hieman kaarevat ja katolla on jokaisella lappeella pieniä, kolmionmuotoisia kattolyhtyjä sekä radan puolella puolipyöreä risaliitti. Katemateriaalina on punainen savitiili. Rakennusta ympäröi radan puolella aumamallinen katto-osa, joka muodostaa

8 00320 Helsinki 8/29 myös leveän katoksen rakennuksen seinustalle. Tämän katon vesikatteena on maalattu rivipeltikate. Tarkastushetkellä katoilla oli lumipeite, joten katemateriaalin kunnosta ei juuri saatu havaintoja. Rivipeltikatteessa havaittiin paikoitellen maalipinnan hilseilyä. Kuva 8 Rivipeltikatteista katto-osaa Toisessa päädyssä kellarin ja toisen asunnon sisäänkäynnillä on erillinen, pienempi katos, joka on samantyylinen kuin em. kateosa. Katosten ja julkisivujen liitoksessa ei ole rintapellityksiä. Katokset ovat pääpiirteissään alkuperäisten julkisivupiirustusten mukaiset. Radan puoleista isompaa katososaa kannattelevat koristeelliset puuosat, jotka tukeutuvat vinosti julkisivuun. Katosten rakennetta ei päästy tarkastelemaan lähemmin tai yläpohjan kautta. Kuva 9 Katosten vedenpoistoja

9 00320 Helsinki 9/29 Rakennuksen vedenpoisto on järjestetty räystäillä olevien, räystäsrakenteeseen upotetuin kouruin ja syöksytorvin. Rivipeltikaton kohdalla ylemmän katon vedet johdetaan syöksytorvin tälle katolle, josta vedenpoisto tapahtuu räystäsrakenteen läpäisevin, kantikkain syöksytorvin (ks. esim. kuvat 7 ja 9). Yksittäinen torvi puuttuu ja vesi tippuu suoraan räystään läpäisevän torven pätkän kautta maahan. Kellarillisessa päädyssä vesikaton syöksytorvea on jatkettu kantikkaalla kourulla veden ohjaamiseksi kauemmaksi sisääntulosta (kuva 9). Kuva 10 Yleiskuva katosta ullakkotilasta kuvattuna Ullakon puolelta tarkasteltuna vesikaton kantavien puurakenteiden päällä on umpilaudoitus. Umpilaudoituksen raoista on havaittavissa laudoituksen päällä olevan vanha bitumihuopa. Aluslaudoitus on todennäköisesti alkuperäinen umpilaudoitus. Räystäät on laudoitettu umpeen. Suuri yläpohjatila tuulettuu lähinnä rakenteen epätiiveyskohdista, kuten kattolyhdyistä. Kuva 11 Vuotojäljet hormin ympärillä ja ullakon lattialla.

10 00320 Helsinki 10/29 Aluslaudoituksessa on yleisesti merkkejä vesikaton vuodoista erityisesti hormien läpivientien ympärillä, räystäsalueilla ja kattoikkunoiden ympärillä. Myös keskellä umpinaista lapeosaa oli valumajälkiä. Osa vuodoista vaikutti vanhoilta, mutta osa vaikutti vuotavan edelleen. Vesikaton korjauksista ei ole tietoa. Kuva 12 Vuotojäljet umpinaisilla räystäsalueella Kuva 13 Räystäsaluetta ulkopuolelta kuvattuna

11 00320 Helsinki 11/29 Räystäiden aluslaudoituksen alapinnoissa on havaittavissa yleisesti vuotojälkiä, jotka viittaavat kourujen vuotaneen yli. Myös ullakolla havaittiin kourujen vuotoon viittaavia jälkiä ja lisäksi kellaripäädyn asunnossa havaittiin alakatossa jälkiä, jotka viittaavaa katon vuotoihin. Kohteella on 2012 tyhjennetty räystäskourut, jotka olivat täynnä maatunutta lehtiainesta. Kuva 14 Vuotojäljet alakatossa. Tiilikaton piiput ovat alkuperäistä muurausta. Niihin on myöhemmässä vaiheessa uusittu juuripellitykset. Pellitysten tiiveyttä ei päästy tarkastelemaan lähemmin. Maasta ja parvekkeilta käsin tarkasteltuna piippujen muuraussaumat vaikuttivat rapautuneilta ja yksittäisestä tiilestä on ulkopinta rapautunut irti. Kuva 15 Rakennuksen räystästä ja piippua.

12 00320 Helsinki 12/29 Katolle johtavat talotikkaat toisesta päädystä alemman katoksen kautta. Konesaumatulla katolla on puinen kattosilta tikkaiden välillä. Tiilikaton harjalle nousee lapetikkaat, joiden kunnosta ei ole tietoa. Turvavarusteiden kunnosta ja kattavuudesta ei saatu tarkkaa kuvaa. 3.4 Julkisivut Rakennuksen julkisivut muodostuvat pystysuuntaisesta lomalaudoituksesta, jota jäsentävät julkisivun kerroslistoitukset sekä pitkän sivun vuorilaudoista tehdyt pilasteriaiheet. Julkisivun alareunassa ei ole havaittavissa tuuletusrakoa. Todennäköisesti laudoitus on asennettu suoraan hirsirunkoa vasten rakennusajalle tyypilliseen tapaan. Pääosin laudoitus vaikuttaa alkuperäiseltä pois lukien em. julkisivun alareunan uusiminen. Rakennuksen katosten räystäiden puurakenteet ja risaliitin koristeaihe ovat rakennusajalle ja asema-arkkitehtuurille tyypilliseen tapaan koristeelliset. Kuva 16 Julkisivupiirustukset kansallisarkistosta vuodelta 1914 Julkisivuun on tehty piirustusten mukaan päivättyjä muutoksia, joissa sisäänkäyntejä on muokattu. Sisäpihan pääsisäänkäynti on korvattu ikkunoilla ja radan puolelle on tehty yksi sisäänkäynti lisää ja toisen sisäänkäynnin paikkaa on muutettu. Lisäksi vesikatolle on lisätty yksi piippu. Piirustuksissa näkyviä aseman nimikylttejä ei

13 00320 Helsinki 13/29 ole kohteella enää ollenkaan. Muutokset erottuvat piirustuksista vaaleampina kohtina. Kuva 17 Vuonna päivätyt muutokset Julkisivulautojen ja rimojen päissä ja paikoitellen nurkka- ja ikkunalautojen reunoissa on havaittavissa puupinnan halkeilua ja satunnaisesti piikillä koestettaessa havaittiin paikallisia lahovaurioita. Erityisesti vaurioita havaitaan säärasitukselle ja maantason roiskevesille ja lumille alttiina olevilla alueilla. Katoksen alapuolella julkisivu on paremmassa kunnossa. Julkisivumaali hilseilee yleisesti.

14 00320 Helsinki 14/29 Kuva 18 Julkisivun maalipinnan kuntoa Julkisivun alareunan korjauksessa liitoskohtaa ei ole sahattu vinoon. Lautojen päät törmäävät toisiinsa ja sauma on osin avonainen ja erottuu julkisivusta. Myös muualla julkisivulautojen jatkokset hammastavat. Kuva 19 Julkisivun alareunan korjausalue? Radan puolella pääsisäänkäyntien edessä on luonnonkiviset portaat luvulla tehdyn sisäänkäynnin edessä on tehty luonnonkiviportaikon malliset betoniset portaat. Sisäpihan puolella sisäänkäyntien edessä on luonnonkiviset portaat. Portaikoissa ei ole kaiteita. Betoniportaat on lautamuottipintaiset ja pinnoittamattomat. Portaikot ovat siistejä ja hyväkuntoisia, niissä ei havaita vaurioita.

15 00320 Helsinki 15/29 Kuva 20 Radan puoleisia sisäänkäyntejä Rakennuksen molemmissa päädyissä on puurakenteiset parvekkeet. Parvekkeet tukeutuvat vinoilla puuosilla ulkoseinärakenteeseen. Lattioissa on puulaudoitus ja kaide on puurakenteinen. Asukkaan mukaan toinen parveke on hänen asuinaikanaan perusteellisesti korjattu siten, että lattialankut on vaihdettu ja kaide on vaihdettu. Korjauksesta ei ole olemassa asiakirjoja eikä ajankohta ole selvillä. Tarkastushetkellä parvekkeiden puurakenteiden maalipinta hilseilee yleisesti ja erityisesti kellaripäädyn parveke vaikutti hyvin huonokuntoiselta. Lattiassa esiintyy lahovaurioita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa parvekkeen käyttäjälle. Kuva 21 Jossain vaiheessa korjattu parveke Toisen päätyparvekkeen kaide ei ole alkuperäisten piirustusten mukainen, joten sekään ei liene alkuperäinen.

16 00320 Helsinki 16/ Ikkunat ja ovet Kuva 22 Toinen päätyparveke Rakennuksen ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä, kaksinkertaisia ja sisään-ulosaukeavia puuikkunoita. Ikkunoissa on leveät vuorilaudoitukset ja puurakenteiset vesipenkit. Vesipenkit kallistavat loivasti ulospäin. Ikkunoissa ei ole erillistä vesipeltiä, ulkopuitteiden alareunoissa on puiset tippanokat. Yksittäisiä ikkunoita avattiin tarkastuksen yhteydessä ja niiden käynti ja toimivuus todettiin melko heikoksi. Ikkunoiden ulko-osien kittauksia on muutamissa, yksittäisissä kohdissa uusittu 2012, mutta pääasiassa ikkunoissa on vanhat kitit, jotka ovat osittain irronneet ja kauttaaltaan kovettuneet ja halkeilleet. Yksittäisiä, rikkoutuneita laseja on vaihdettu. Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu rikkinäisiä ruutuja. Osa ulkopuitteista on hyvin halkeillut ja ulkopuitteen alakappaleessa / tippanokassa maalin alla vaikuttaa olevan lahoja puuosia. Kaikkia ikkunoita ei voi avata, jotta lasi ei tipu puitteesta. Vesipenkeissä havaitaan yleisesti halkeilua ja todennäköisesti niissä esiintyy melko yleisesti lahovaurioita. Kuva 23 Ikkunoita ulkoapäin kuvattuna Maalipinnat ovat pääsääntöisesti hyvin heikossa kunnossa. Ikkunapuitteiden välitilassa esiintyy yleisesti maalipinnan lohkeilua puitteiden ja karmin alakappaleiden kohdalla

17 00320 Helsinki 17/29 erityisesti aurinkoisilla puolilla julkisivua. Paikoitellen puitevälin kostuminen on vaurioittanut puitevälin pintoja. Suojaisemmilla osilla maalipinnat ovat paremmassa kunnossa. Ikkunoissa on vaihtelevasti alkuperäisiä heloituksia, paikoitellen heloja on vaihdettu. Yksittäinen kylpyhuoneen ikkuna on erittäin huonossa kunnossa tilan ilman kosteuden vuoksi (kuva 24 vasen). Ikkunapintaan kondensoituu usein vettä, joka jää ikkunapinnalle. Tässä ikkunassa myös sisäpuitteessa esiintyy lahovaurioita. Kuva 24 Ikkunoita sisältäpäin kuvattuna. Ulko-ovet vaikuttavat alkuperäisiltä puuovilta, joihin on vaihdettu heloja. Ovet ovat ikkunallisia puupeiliovia, joissa on kapea sivulevike. Myös ovien maalipinta on kulunut ja hilseilee, mutta katokset suojaavat ovia jonkin verran. Ovissa ei havaittu varsinaisia lahovaurioita. Kuva 25 Kohteen ulko-ovia

18 00320 Helsinki 18/ Märkätilat Tarkastettujen asuntojen pesutilat ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Toisen asunnon märkätilojen lattiassa ja seinissä on hyvin kuluneet ja pinttyneet muovimatot. Toisessa asunnossa pinnat on laatoitettu. Vedeneristeiden olemassa olosta tai kunnosta ei ole tietoa. 3.7 Muita havaintoja Kuva 26 Rakennuksen pesutiloja. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto, jonka asennusajankohdasta. Ulkoseinissä on vanhoja korvausilmaventtiileitä, joista korvausilma tulee asuntoihin. Venttiilien sisäkappaleita on toiseen asuntoon vaihdettu, toisessa on vanhoja, metallisia lautasventtiilejä. Kuva 27 Korvausilmaventtiilit ulkona ja sisällä, merkitty punaisella

19 00320 Helsinki 19/29 Tarkastettujen asuntojen keittiöt ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Kiintokalusteiden kunto sekä varustetaso vaihtelevat melko paljon. Kuva 28 Keittiöt toisen kerroksen asunnoissa Kohde on liitetty kaukolämpöön. Lämmönjakohuonetta ei päästy tarkastuksen yhteydessä katsomaan. Lämmitys tapahtuu vesikiertoisin patterein. Osa pattereista on hyvin vanhoja ja mahdollisesti alkuperäisiä, paikoitellen pattereita on uusittu. Ylemmissä kerroksissa ei ole tulisijoja, alemman kerroksen mahdollisista tulisijoista tai niiden toimintakunnosta ei ole tietoa. Kuva 29 Pattereita Viemäri- ja vesiputkien kunnosta ei ole tietoa. Yksittäisten huoneistoremonttien yhteydessä vesikalusteita on uusittu, mutta rakenteisiin jäävistä osista ei ole tietoa. Ullakolla havaittiin viemärin tuuletusputken olevan muovia ja melko uusi. Osa putkistoista voi silti olla alkuperäisiä tai hyvin vanhoja.

20 00320 Helsinki 20/ Varastorakennus Kuva 30 Yleiskuvaa sisätiloista Asunnoissa on säilynyt pääosin alkuperäiset, puiset peiliväliovet. Asuntojen seinät on joko levytetty tai pinkopahvitettu ja tapetoitu. Lattia on puuta ja pintamateriaalit vaihtelevat ponttilaudasta muovimattoon. Toisen kerroksen asuntojen pintamateriaalit ovat hyvin vaihtelevassa kunnossa. Pintamateriaalien uusimisessa tulee ottaa huomioon niiden mahdollisesti sisältämät haitta-aineet, kuten asbesti. Vanhan asemarakennuksen sisäpihalla on suorakaiteen muotoinen piharakennus, jossa sijaitsee lähinnä kylmiä varastotiloja / autotalleja. Rakennukseen ei päästy sisälle. Kuva 31 Asemarakennuksen piharakennus

21 00320 Helsinki 21/29 Rakennus on todennäköisesti puurankarakenteinen ja sen vesikatto on harjamuotoinen ja bitumikermikatteinen. Rakennuksen julkisivu muodostuu pystyrimalaudoituksesta. Rakennus on perustettu betonisilta peruspilareilta. Rakennuksen ovet ovat umpinaisia puuovia, joiden ulkopinnassa on vino laudoitus. Piharakennuksen taustaseinällä on graffiteja ja maalipinta hilseilee melko yleisesti. Kuva 32 Rakennuksen takasivu. Rakennuksen vesikattoa on ilmeisesti paikattu, mutta aikaisemmin kate on vuotanut laaja-alaisesti. Molemmin puolin rakennuksen pitkiä julkisivuja räystäillä on havaittavissa pitkälle edenneitä lahovaurioita sekä aluslaudoituksessa, että räystään kannattajissa. Lahovaurioita ei ole korjattu. Lahovaurioista keskellä rakennusta ei saatu havaintoja. Kuva 33 Räystään lahovauriot

22 00320 Helsinki 22/29 4. ASEMAPÄÄLLIKÖN ASUINRAKENNUS 4.1 Yleistä Rakennuksen tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa. Todennäköisesti rakennus on rakennettu asemarakennuksen rakentamisen jälkeen, arviolta luvuilla. Rakennuksen arkkitehtuuri noudattaa tyypillistä rautatierakennusten arkkitehtuuria. Rakennuksessa on yksi asunto. Siitä ei löytynyt piirustuksia, mutta se noudattaa rautatierakennusten tyyppipiirustuksia. 4.2 Rakennusrunko Kuva 34 Yleiskuva asemapäällikön asuinrakennuksesta. Rakennusrunkoa ei ole sisä- tai ulkopuolelta näkyvissä. Ullakolla on havaittavissa ulkoseinälinjojen yläreunoja, jotka ovat hirsirakenteisia. Sisäseinät on levytetty ja tapetoitu tai maalattu. Ulkopuolella on todennäköisesti alkuperäinen vaakapanelointi, joka on tehty ajalle tyypilliseen tapaan suoraan hirsirungon päälle ilman erillistä tuuletusrakoa. Kuva 35 Rakennuksen pääjulkisivu

23 00320 Helsinki 23/29 Sokkeli on luonnonkiveä ja siinä on pieniä tuuletusaukkoja ryömintätilan tuulettamiseksi. Myös sisäänkäyntien porrasaskelmat ovat luonnonkiveä, mutta portaikon muut rakenteet ovat maalattua betonia. Alapohjaa ei päästy tarkastamaan, mutta tyypillisesti se on puurakenteinen. Kohteella ei havaittu viitteitä alapohjan korjauksesta. Lämmöneristeestä ei ole tietoa, mutta todennäköisesti se on alkuperäinen ja orgaaninen. 4.3 Vesikatto Kuva 36 Vasemmalla tuiskulunta ullakolla, oikealla esiin kaivetut lämmöneristeet. Ullakolla havaittiin ullakon päädyn ikkunan liitosten olevan niin väljiä, että tuiskulunta kerääntyy ullakkotilaan ja sulaa siellä kastellen yläpohjarakenteita. Yläpohja on puurakenteinen ja yläpohjan eristeenä on purua. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että eristeitä on kaivettu pois paikoiltaan ilmeisesti kattovuotojen kuivatuksen yhteydessä, mutta ne on jätetty laittamatta paikoilleen. Yläpohjan lämmöneristeet ovat todennäköisesti vuotojen yhteydessä pitkälle kastuneet ja vaurioituneet. Yläpohja tuulettuu lähinnä rakenteiden epätiiviyskohtien kautta. Tuuletusrakoja tai venttiilejä ei ole. Rakennuksen katto muodostuu kahdesta erisuuntaisesti harjakatosta sekä toisen sisäänkäynnin yksilappeisesta katoksesta. Vesikate on kolmiorimainen bitumikermikate. Katemateriaalin alkuperäisyydestä ei ole tietoa. Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta ja päällä on umpilaudoitus. Todennäköisesti nämä rakenteet ovat alkuperäisiä. Ullakon puolella on havaittavissa muutamia kattovuotoon liittyviä vaurioita, joita on ilmeisesti korjattu viime vuosina ulkopuolelta paikkaamalla kermiä. Vuodot ovat kuitenkin ehtineen vaurioittaa kattorakenteita niin kauan, että aluslaudoitus ja osin kattokannattaja näillä kohdin on laho. Ullakolta oli yksittäisessä kohdassa havaittavissa pelkkä paikkauskermin alapinta ilman alapuolista tukea. Ulkopuolella lahonnut aluslaudoitus on pelkästään ylimaalattu. Kermiä ei saa asentaa ilman jatkuvaa tukea alla, joten on todennäköistä, että tämä kohta vuotaa pian uudelleen.

24 00320 Helsinki 24/ Julkisivut Kuva 37 Vasempaan kuvaan merkitty ullakolla havaittu kattovaurio Vedenpoisto on järjestetty räystäillä olevin räystäskouruin ja kouruista vesi johdetaan joko syöksytorvilla maahan tai vesi tippuu räystäskourun päästä maahan. Vesikatolle johtaa tikkaat rakennuksen takaa. Katon muista kattoturvatuotteista ei ole tietoa. Rakennuksen julkisivut muodostuvat vaakapaneloinnista. Ulkoseinien alareunoissa on julkisivupinnasta ulkoneva sokkelilista ja julkisivu on jaettu pienempiin kenttiin pystysuuntaisin vuorilaudoin. Räystäskannattajat ovat rakennusajankohdalle tyypilliseen tapaan koristeellisesti veistetyt. Ikkunoiden vuorilaudoitukset ovat myös koristeellisia. Kuva 38 Rakennuksen julkisivua

25 00320 Helsinki 25/ Ikkunat ja ovet Julkisivua on epätasaisesti paikkamaalattu ilmeisesti vesikaton vuotovaurioiden kohdalta. Maali vaikuttaa jauhemaalilta (punamulta tai vastaava) ja se on muutoin melko tasaisesti hieman pinnastaan kulunut. Julkisivuissa ei havaita juuri vaurioita. Sokkelilistassa havaitaan yleisesti lahovaurioita, jotka todennäköisesti johtuu listan päällä seisovasta lumesta ja vedestä. Myös alin julkisivulauta on vaurioitunut listan kohdalta. Rakennuksen ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä, kaksinkertaisilta sisään-ulosaukeavilta puuikkunoilta. Ikkunoiden ulkopuitteiden alareunoissa on puiset tippanokat, ikkunoiden alla ei ole erillistä vesipenkkiä. Ikkunoiden heloituksissa esiintyy puutteita ja maali hilseilee melko yleisesti. Ulkopuitteissa kittauksia on vaurioitunut. Yksittäisiä lasiruutuja on halki. 4.5 Märkätilat Kuva 39 Rakennuksen ikkunaa sisältä ja ulkoa kuvattuna Rakennuksen ovet ovat pystypaneloituja, umpinaisia puuovia. Ovien alkuperäisyydestä ei ole tietoa. Vain toista ovea käytetään aktiivisesti. Ovet ovat suojassa katoksissa, eikä niissä havaita merkittäviä vaurioita. Rakennuksen suihkuhuone/wc:n kunto on välttävä. Pintamateriaalina olevat muovimatot ovat hyvin huonokuntoiset ja saumat ovat irronneet liimauksistaan. Todennäköisesti rakenteisiin pääsee vettä. Tilassa on ummehtunut haju, joka viittaa kosteusvaurioon. Kohteen viemärien ja vesiputkistojen iästä ei ole tietoa. Todennäköisesti putkitöitä on tehty, kun rakennukseen on rakennettu märkätilat. Alun perin rakennuksessa ei todennäköisesti ole ollut märkätiloja.

26 00320 Helsinki 26/ Muut havainnot Kuva 40 Rakennuksen pesutilat Rakennus on pääasiassa puulämmitteinen. Asunnossa on kaksi pönttöuunia sekä keittiön muurattu hella. Lisälämmönlähteenä toimivat irralliset sähköpatterit. Kuva 41 Pönttöuuni ja hella. Kohteen keittiökalusteet ovat melko hyväkuntoisia. Vesikalusteiden kunto on hyvä. Rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen. Ulkoseinällä on muutamia alkuperäisiä korvausilmasäleikköjä. Sähköasennuksia on tehty sekä uppo- että pinta-asenteisina. Niiden asennusajankohdasta tai kunnosta ei ole tietoa.

27 00320 Helsinki 27/ Piharakennukset Tämän rakennuksen välittömään pihapiiriin kuuluu kaksi piharakennusta (ks. kuva 34), joista toinen on puurakenteinen varastorakennus/puuliiteri ja toinen tiilimuurattu varastorakennus. Rakennukset ovat todennäköisesti melko samanikäisiä päärakennuksen kanssa ja ovat tyylillisesti samaa kokonaisuutta. Puurakenteisen varaston runkorakenne muodostuu osittain rankarakenteisesta seinästä, osittain hirsirungosta. Julkisivu muodostuu päärakennuksen kanssa samanlaisesti vaakapaneloinnista ja vesikatto on harjamuotoinen ja bitumikermipintainen. Rakennus on pahoin painunut ja lahovaurioitunut. Rakennuksen välipohja on toisesta päästä romahtanut ja tuettu puurakentein paikalleen. Todennäköisesti vaurion on aiheuttanut vesikatteen runsaat vuodot. Rakennuksen vesikatolla on myös korjattu kermikatetta viime vuosina. Rakennuksen käyttö ei ole nykyisessä kunnossaan suositeltavaa, koska vaurioituneet rakenteet ovat romahtamispisteessä ja muodostavat henkilöturvallisuusriskin. Kuva 42 Kuvia puisesta varastorakennuksesta. Tiilimuurattu varastorakennus on ryhdikäs ja pysynyt suorassa. Vesikatto muodostuu bitumikermipintaisesta harjakatosta ja rakennuksessa on pienet yksinpuitteiset puuikkunat. Rakennuksessa ei käyty sisällä.

28 00320 Helsinki 28/29 5. SAUNARAKENNUS Sekä vanhan aseman että asemapäällikön asunnon yhteinen sauna/pesutuparakennus sijaitsee kiinteistöjen välissä tontilla. Kuva 43 Sauna-/pesularakennus Rakennus on tiilimuurattu ja sokkelit on luonnonkiveä. Sokkelissa on aukkoja alueilla, jossa on ryömintätilaista osaa (saunan eteinen). Pääosin rakennuksessa on maan vastainen betonilaatta. Välipohja muodostuu osittain holvirakenteisesta, kiviaineisesta välipohjarakenteesta, osittain puurakenteisesta välipohjasta. Välipohjan eristeenä on orgaanista materiaalia (sammal, turve jne). Ulkoseinät muodostuvat puhtaaksimuuratusta, massiivisesta tiiliseinästä. Sisäpuolella seinät on joko tasoitettu tai paneloitu. Lattiat ovat pääosin betonipinnalla saunan eteistilaa lukuun ottamatta. Kuva 44 Kuvia rakenteista ulkoa ja sisältä

29 00320 Helsinki 29/29 Kuva 45 Vesikatto ullakolta kuvattuna. Oikealla kastunutta seinäpanelointia Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta ja päällä on umpilaudoitus. Vesikaton vaurioita on korjattu 2012 asentamalla katolle uusi bitumikermi ja korjaamalla katon puurakenteiden lahovaurioita. Lahot aluslaudat on uusittu ja kattokannattajia vahvistettu. Alemmassa kerroksessa ei ole korjattu katon aiheuttamia vuotojälkiä. Saunatilan takana olevan huoneen sisäpinnan paneloinnit ovat lahovaurioituneet ja oletettavasti puurakenteiset osat rakennuksen sisällä ovat laaja-alaisesti kastuneet. Vanhat lämmöneristeet on poistettu kastuneelta osalta ja rakenne on jätetty kuivumaan. Yläpohjassa on kivivillapaketti odottamassa uudelleen eristämistä. Kuva 46 Kuvia sisätiloista Rakennus on pääsääntöisesti kylmillään. pesutuvassa pidetään erillistä sähköpatteria vesiputkien vuoksi. Pesutuvan puolella sijaitsee rakennusten vesimittari, jonka syvennyksessä ilmeisesti on lisäksi sähköinen lämmitysvastus pakkasen varalta. Rakennuksessa on saunan kiukaan ja vesipadan tulisijojen lisäksi saunan eteisessä pönttöuuni. Tulisijojen käytöstä ja kunnosta ei ole tietoa. Rakennuksessa on eri aikaan tehtyjä sähköasennuksia, joista osa on tehty kangaspäällysteisillä johdoilla.

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI 9 ENGEL SElLIN SAARI INVENTOINTI SElLIN SAAREN INVENTOINTI 1. Asuinrakennus Parakki.3o.> 3oo 2. Pappilan aitta rakennus 37 'Je> '> Z 99 3. Asuinrakennus Pappila rakennus 35 36 3 219-4. Pappilan nuottavaja

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS LIITE 2 KUNTOKARTOITUS OSA 1: PERUSTIEDOT Alus Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9 Ostolantie 20, 63700 Ähtäri Liikerakennuksen kuntokatselmus 4.2.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 2/9 Tilaus 28.1.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot