Lappvikin koulu. Vanha kantatie LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041"

Transkriptio

1 Lappvikin koulu Vanha kantatie LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja Lohja Laadittu:

2 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena on selvittää rakenteita avaamatta rakennusten rakennustekninen kunto sillä tarkkuudella, kun se ko. tarkastusmenetelmällä on mahdollista. Havaintoja LVI- ja sähkölaitteista ei tehty. Kohteessa on tehty asbestikartoitus, jossa on todettu rakennusmateriaalien sisältävän asbestia raportin mukaisissa kohdissa. Asbestia sisältäviä materiaaleja käsiteltäessä tulee noudattaa asbestityöstä annettuja valtioneuvoston päätöksiä ja määräyksiä. Tarkastus tapahtui aistihavaintoihin perustuen käymällä läpi kaikki rakennuksen tilat ja ulkovaippa. Talon sisätiloissa mitattiin pintakosteusmittarilla Tramex Moisture Encounter pintojen kosteusarvoja. Raportissa on kosteustilanne ilmoitettu vain niissä kohdin, missä arvot ovat kohollaan. 1 Arvion lähtötiedot Kiinteistötunnus Kiinteistön osoite Vanha kantatie Lappohja Rakennusten lukumäärä Kiinteistön alueella on kivirakenteinen koulu, puurakenteinen vanha koulu ja vajarakennus Rakennusten valmistumisvuosi pääkoulu 1954, laajennus 1979 ja vanha koulu 1934 (suunnitelmat päivätty 1933) Kerroksia pääkoulussa on kaksi kerrosta (yläkerrasta osa avointa ullakkoa) ja osittainen kellari, muut rakennukset ovat yksikerroksisia. Vanhassa koulussa on osittainen kellari Kiinteistökäynnin ajankohta Arvion tulokset 2.0 Yleistä Pääkoulu on kivirakenteinen, muut rakennukset ovat puurakenteisia. Pääkoulun kivirakenteinen runko on vankka ja tulee säilymään huolellisesti hoidettuna. Puukoulun rakenteita rasittaa ulkopuolinen kosteus siinä määrin, että tarvitaan korjaustoimenpiteitä etenkin seinien alaosiin. Vajarakennus on välttävässä kunnossa, mutta soveltuu edelleen varastokäyttöön.

3 2 Rakennusten tilojen pintamateriaaleissa, jotka ovat pääosin vanhoja ja osin alkuperäisiä, näkyy käytöstä ja asumisesta aiheutuva kuluminen. Pinnat ovat lähes kaikki kunnostuksen tarpeessa. Samoin rakennuksen LVIS-tekniikka, jota tässä kartoituksessa ei tarkemmin tarkastettu, on vanhentunutta eikä vastaa nykyajan vaatimuksia. Tässä kuntoarviossa esitetyt korjausehdotukset ovat pääosin rakennusta ylläpitäviä, eivät sen tasoa nostavia. Osa kunnostustoimenpiteistä on normaalin ylläpidon luonteisia. 2.1 Piha-alueet Kiinteistön piha-alueet ovat pääosin luonnontilassa. Puusto on lähinnä lehtipuita, vanhan koulun pihalla on myös mäntyjä. Puiden kunto on vähintään tyydyttävä. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat siten, että pintavesistä ei rakennusten rakenteille ole haittaa. Rakennusten kattovesiä ei ole johdettu kauemmas talosta (kuvat 1 ja 2). Kun kiinteistön alueella maaperä on pääosin kosteutta pidättävää hienoa hiekkaa, on riski, että perustukset ja sokkelit kastuvat syöksytorvien kohdalla. Se, onko rakennuksia salaojitettu, ei kiinteistökäynnin aikana selvinnyt. Pihalla oleva lipputanko on lasikuitua ja hyvässä kunnossa. Lipputangon teräksinen jalusta on sen sijaan ruostumassa. Suosittelemmekin, että salaojituksen olemassaolo ja kunto tarkastetaan, salaojat joko kunnostetaan tai rakennetaan uudelleen ja sokkelia vasten asennetaan perusmuurilevy. Kattovedet johdetaan talojen kulmilta kauemmas joko kourulla tai erillisellä sadevesiviemäröinnillä. Salaojien rakentaminen, kts. edellä. Lipputangon jalusta maalataan pinnalle sopivalla maalilla. 2.2 Ulkoportaat Pääkoulun portaat Pääkoulussa on kolmet ulkoportaat. Pääoven liuskekivipintaisen portaan alin askelma on vaurioitunut ja liuskekivet on korvattu kyynelpellillä. Pääportaikon yhteydessä olevien betonipilarien maalaus hilseilee (kuva 3). Asuntoihin ja laajennusosaan johtavien portaiden kunto on tyydyttävä. Pääportaan alin askelma kunnostetaan. Pääportaanbetonipilarit maalataan pinnalle sopivalla maalilla.. Vanhan koulun portaat Vanhassa koulussa on kolmet varsinaiset ulkoportaan ja sen lisäksi kellariin johtava portaikko. Talon pääporras on tyydyttävässä kunnossa. Portaaseen liittyvän katoksen ja kaiteen tukirakenteita rasittaa vesi (kuva 4). Rakennuksen molemmissa päädyissä olevat portaat ovat käyttämättömät. Portaisiin liittyneet ulko-ovet on suljettu myöhemmin. Portaat aiheuttavat talon puurakenteisille julkisivuille

4 3 kosteusrasituksen. Kellariin johtava portaikko ja sen vanerinen suojaovi ovat tyydyttävässä kunnossa. Pääportaan kaiderakenteet eristetään portaan betoniosista ja kaide kunnostetaan ja maalataan. Ylimääräiset päätyjen portaat puretaan. 2.3 Perustukset, sokkelit ja tuulettuva alapohja Rakennusten rakenteissa ei ole havaittavissa sen tyyppisiä suuria halkeamia tms., jotka viittaisivat perustusvaurioihin. Pääkoulun laajennus on kuitenkin liikkunut rakennusvaiheen aikana aiheuttaen halkeamia sekä sokkeliin, ulkoseinään että koulun käytävän lattiaan. Pääkoulun sokkelit ja perusmuuri on betonirakenteinen. Sokkeli on päällystetty liuskekivellä. Vanhan ja laajennusosan rajapinnassa on sokkelissa halkeama (kuva 5), joka johtuu laajennuksen rakenteissa tapahtuneista liikkeistä, vrt. edellä. Vanhan koulun sokkeli on kivirakenteinen. Sen pinta on rapattu ja maalaamaton. Sokkelin kunto on tyydyttävä, paikoin etenkin syöksytorvien kohdalla sen pinnalla on kosteuden tuomaa sammalkasvustoa (kuva 2). Vajarakennus on perustettu luonnonkivipilareille. Vanhassa koulussa on tuulettuva alapohja. Rakennuksen alapohjan kunto näyttää hyvältä tuuletusaukkojen (kuva 6) kautta tarkasteltuna. Pääkoulun sokkelin halkeama kohta(myös julkisivun rappaus) avataan siten, että ko. kohdalle voidaan tehdä massasauma. Vanhan koulun sokkelipinta kunnostetaan muuta sokkelipintaa vastaavaksi sen jälkeen kun päätyjen portaat on purettu. 2.4 Rakennusten julkisivut Pääkoulun julkisivut ovat roiskerapatut ja maalatut. Lounaisjulkisivun ikkunoiden välissä on tiilimuurausta. Julkisivurappauksen ja muurattujen osien kunto on tyydyttävä. Rapatuilla osilla on halkeamia lähinnä ikkunoiden ja ovien kulmissa. Toisen kerroksen asumattoman asunnon parvekkeen seininä olevat julkisivun osat ovat vaurioituneet. Rapatun pinnan maali on jossain määrin kulunut. Vanhan koulun julkisivut ovat pystyrimalaudoitetut. Laudoituksen takana on tervapaperin tyyppinen tuulensuoja. Julkisivut on maalattu punamultamaalilla. Laudoituksen alapäässä ja sokkelirajassa olevassa vesilistassa on lahovaurioita (kuva 7). Myös päätyjen portaiden kohdalla on lahovaurioita, vrt. kohta 2.2 Ulkoportaat. Vajarakennuksen julkisivut ovat pystyrimalaudoitetut ja punamultamaalatut. Myös sen julkisivuissa esiintyy paikoin lahovaurioita. Maalauksen kunto on välttävä. Pääkoulun julkisivujen maalaus uusitaan jonkin vuoden kuluttua. Parvekkeen seinärappauksen vaurioituneet kohdat korjataan. Laajennuksen rajapinnassa oleva halkeama massataan kuten

5 4 sokkelin halkeama. Vanhan koulun ja vajan julkisivujen verhoilun lahovaurioituneet kohdat uusitaan ja julkisivut maalataan punamultamaalilla. 2.5 Ikkunat Pääkoulun vanhan osan ikkunat ovat kaksinkertaisia sisään-ulos aukeavia valkoiseksi maalattuja puuikkunoita. Ikkunoiden maalipinta on osin tyydyttävässä, osin huonossa kunnossa. Huonokuntoisten ikkunoiden maalipinta hilseilee. Ikkunoiden puuaines on kuitenkin edelleen hyvässä kunnossa eikä lahovaurioita esiinny. Ikkunoiden tiivisteet ovat huonot eivätkä enää toimi toivotulla tavalla. Myös ikkunoiden helojen toiminnassa on puutteita ja joidenkin ikkunoiden sovitusta voisi parantaa.. Pääkoulun laajennuksen ikkunat ovat kolminkertaiset. Ne aukeavat sisäänpäin. Ikkunoiden ja niiden yhteydessä olevien tuuletusluukkujen kunto on hyvä. Lähes kaikkien ikkunoiden vesipeltien maalaus hilseilee. Vanhan koulun ikkunat ovat kaksinkertaisia sisään-ulos-aukeavia valkoiseksi maalattuja puuikkunoita. Ikkunoiden maalaus hilseilee (kuva 8). Ikkunoiden vesipellit ovat kapeat seinän ohuesta rakenteesta johtuen. Vesipeltien maali hilseilee ja osa pelleistä on vaurioitunut. Vajarakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset. Pääkoulun ikkunat tulee huoltomaalata uudelleen muutaman vuoden sisällä. Maalaus tehdään pinnalle sopivalla maalilla. Myös ikkunoiden vesipellit maalataan. Maalauksen yhteydessä ikkunat sovitetaan uudelleen, niiden helat huolletaan ja ikkunat tiivistetään. Vaihtoehtona kannattaa harkita myös ikkunoiden uusimista. Vanhan koulun ikkunat voidaan vielä kunnostaa, koska niiden puuaines pääosin ei ole lahovaurioitunut. Niiden kunnostus tulee kuitenkin tehdä perusteellisemmin kuin pääkoulun. Ikkunoista tulee poistaa kaikki maali. Uudelleenmaalaus tehdään pinnalle sopivalla maalausyhdistelmällä. Samassa yhteydessä ikkunat sovitetaan, tiivistetään ja niiden helat huolletaan kuten pääkoulussa. Ikkunapellit maalataan ja vaurioituneet pellit uusitaan. Koska ikkunoiden perusteellinen käsittely on suhteellisen kallista, on niiden vaihto myös varteenotettava vaihtoehto. Vajarakennuksen ikkunat joko kunnostetaan tai vaihdetaan. Valittu kunnostustapa on riippuvainen vajan jatkokäytöstä. 2.6 Ulko-ovet Pääkoulun pääovi on katoksen alla suojassa ja sen kunto on tyydyttävä. Asuntoihin johtavan portaan ulko-ovi ja laajennuksen ulko-oven paneelipinnan maalipinta on vaurioitunut. Asuntoportaan ulko-oven sovitus on myös huono ja oven tiivistäminen on hankalaa. Toisen kerroksen asuntojen yhteydessä olevien parvekkeiden ulko-ovien (3 kpl) maalipinta on huonossa kunnossa. Asutun asunnon parvekkeen toisen oven lasi on myös rikki. Vanhan koulun umpipaneelinen pääovi on myös suojassa katoksen alla. Sen kunto on tyydyttävä. Vajarakennuksen ovien kunto on huono.

6 5 Kaikki ulko-ovet sovitetaan, kunnostetaan ja huoltomaalataan. Rikkoutunut lasi uusitaan. Vajarakennuksen ovien kunnostustapa, vrt. ikkunoiden kunnostus. 2.7 Vesikatot varusteineen ja yläpohja Pääkoulu on harjakattoinen. Katon lappeet ovat vankoista kattorakenteista huolimatta taipuneet. Katemateriaalina on vanha todennäköisesti alkuperäinen betonitiili. Laajennusosan, jonka katto loivahko, katteena on konesaumattu pelti. Tiilikatteen alla on kattohuopa ja umpilaudoitus. Se, onko tiilikatteen ja huovan välissä rimoitus, ei kiinteistökäynnin yhteydessä selvinnyt. Kattotiilissä ei niiden karkean tarkastuksen perusteella löytynyt huomattavan paljon halkeamia, mutta ottaen huomioon niiden ikä, kate on uusimisen tarpeessa lähivuosina. Laajennuksen peltikatteen kunto on hyvä. Pääkoulun avoräystäiden alapintojen maalaus on sään rasittama ja kulunut. Punatiilipintaisen piipun päällä ei ole sadesuojaa. Katon vesikourut ja syöksytorvet ovat ruostuneet, samoin piipun yhteydessä olevat talotikkaat. Rakennuksen yläpohjan tuuletus ullakolla tehtyjen havaintojen perusteella toimii hyvin räystäiden alle ruukkuputkilla tehtyjen aukkojen kautta. Vanhan koulun katto on harjakatto. Vesikatteena on aaltoprofiilinen tiilikate. Tiilikatteen alla on pärekatto (kuva 9). Katteen pinnalla on runsaasti sammalta ja roskia. Katetta on talon pohjois-kulmalla todennäköisesti korjattu myöhemmin eri profiilisilla tiilillä, muuten katteen kunto vaikutti tyydyttävältä maasta tehdyn tarkastelun perusteella. Rakennuksen lappeet ovat taipuneet (etelälape voimakkaammin) huolimatta vankoista kattokannattimista. Ullakkotila on hyvin tuulettuva. Katon vesikourut ja syöksytorvet on uusittu äskettäin, osa syöksytorvista on kuitenkin poissa paikoiltaan. Piipun päällä ei ole sadesuojaa eikä katolle ole talotikkaita. Vajarakennuksen katteena on betonitiili (kuva 10). Vajan katteen kunto on välttävä, mm. piipun juuressa (piipun pellitys huonokuntoinen) on vuotokohta, samoin räystäillä on nähtävissä lahovaurioita. Katteen päällä on runsaasti sammalta ja roskia. Pääkoulun kate uusitaan. Samalla tarkastetaan katon taipuma ja tarvittaessa korjataan. Avoräystäiden alapinnat huoltomaalataan. Katteen uusimisen yhteydessä uusitaan myös vesikourut, syöksytorvet ja talotikkaat. Piipun päälle asennetaan sadesuoja. Vanhan koulun kate puhdistetaan ja samalla tarkastetaan mahdolliset vauriot. Irronneet syksytorvien osat asennetaan paikoilleen. Taloon asennetaan talotikkaat ja piipun päälle sadesuoja. 2.8 Rakennusten sisätilat Yleistä Pääkoulun ensimmäisessä kerroksessa on luokkahuoneita, juhlasali ja keittiö. Laajennusosassa on suihku- ja WC-tiloja sekä oppilaille että henkilökunnalle. Ensimmäisessä kerroksessa on myös yksi asunto. Toisessa kerroksessa on asuntoja ja suuri ullakko. Talon kellarissa on pannuhuone, sauna, pesutupa ja varastotilaa. Luokkahuoneiden lattiapinnoilla on joko muovi- tai korkkimatto. Seinät ovat kivipintaiset ja maalatut ja katot on puukuitulevypintaiset (akustolevy).

7 6 Voimistelusalin ja sen varaston lattia on puuta ja laajennuksen suihkutilojen lattia on laatoitettu. Suihkutilojen seinät ovat levyrakenteiset. Saumoissa on metalliprofiili. Koulun vanhemman osan käytävien, keittiön ja porraskäytävän (ei ylimmän kerroksen) lattiat ovat mosaiikkibetonia, uuden osan käytävien lattioissa on muovimatto. Asuinhuoneiden lattiapinnoilla on joko muovi- tai korkkimatto. Mattojen alla olevista tasoitteista on löytynyt asbestia, kts. asbestikartoitus. Seinät on joko tapetoitu tai maalattu. Katot ovat maalattuja betonikattoja. Asuntojen WC:eiden lattiat ovat laatoitettu, laajennusosan WC:eiden lattiassa on muovimatto. Vanhan osan väliovet ovat huultamattomia laakaovia, uudella osalla ovet ovat huullettuja. Kaikki vanhan osan ikkunapenkit on tehty mosaiikkibetonista. Vanhan koulun ensimmäisessä kerroksessa on luokkahuoneita. Osittaisessa kellarikerroksessa on varastotilaa. Talossa on suuri ullakko. Vanhan koulun katot ovat paneloituja paitsi toisen päädyn luokkahuoneessa, jossa on levykatto. Seiniin on myöhemmin asennettu lastulevy ja lattioihin muovimatto. Väliovet ovat täyspuisia peiliovia. Molempien rakennusten lähes kaikki pinnat vaativat peruskunnostuksen: lattioiden pinnoitteiden uusimisen, seinien kattojen maalauksen, väliovien maalauksen ja kunnostuksen. Vajarakennuksen sisäpintoja ei tarkastettu Pääkoulun tilat Pääkoulun sisätiloissa tehtiin seuraavat erillishavainnot: - kellarikerroksen joko betoni- tai tiilirakenteiset pinnat ovat korkeintaan tyydyttävässä kunnossa. Pinnat ovat kuluneita ja likaisia - entisessä hiilivarastossa, johon nyt on sijoitettu öljysäiliö, on lievä öljyn haju. Tilan ulkoseinällä vanhan hiilikuilun vieressä on lattian rajassa kosteuden aiheuttamaa kalkkimuodostusta. Kosteus saattaa olla peräisin hiilikuilusta tai sitten toimimattoman salaojan aiheuttamaa, vrt. kohta 2.1 Piha-alueet. Kiinteistökäynnin ajankohtana seinä alareuna oli kostea. - kellarin kotelorakenteista kattoa on avattu (kuva 11) useassa varastotilassa. Kiinteistön omistajan edustajan mukaan avaaminen oli tarpeen putkivuodon paikantamiseksi. - pesutuvan pinnat ovat joko pinnoittamattomia rapattuja tai betonisia. Kiinteistökäynnin aikana pinnat olivat kuivia - saunan pesuhuoneen lattian laatoitus on irtoamassa alustastaan (kuva 12). Lattiapinta on myös laajalta alueelta kostea. Myös pesuhuoneen seinissä on kosteutta sekä hanojen alla että ulkoseinällä - löylyhuoneessa ei ole lattiakaivoa, vaan lattialle mahdollisesti tuleva runsaampi vesi poistuu pesuhuoneen lattiakaivoon löylyhuoneen ja pesuhuoneen välisen seinän alta - yläkerran asutun asunnon TV-huoneen ja olohuoneen (kuva 13) katoissa on maalivaurio, joka viittaa liialliseen kosteuteen. Kosteuden alkuperä ei kiinteistökäynnin aikana

8 7 selvinnyt ullakolla tehdyssä tarkastuksessa - kellarissa olevista putkieristeistä ja ilmanvaihtokanavista on löytynyt asbesti, kts. asbestikartoitus. Myös vanhat palo-ovet sisältävät asbestia - yläkerran asumattoman asunnon parveke on huonokuntoinen. Parvekkeen puinen kaide on nykymääräysten mukaan matala ja lahoamassa. Asutun asunnon parvekkeen puukaiteen maalipinta on myös huonossa kunnossa - yläkerran asutun asunnon WC:n lattian laatoitus on irtoamassa alustastaan - ikkunoiden pielien maalaus hilseilee mm. luokkahuoneissa - laajennusosan lattiassa on havaittavissa rakennuksen liikkuminen, vrt. sokkelin ja julkisivun halkeama - laajennusosan käytävällä on lattiassa lievää kosteutta - suihkutilojen seinämateriaalina on käytetty laminoitua levyä (kuva 14), jonka saumakohdissa on metalliprofiili. Sauma ei välttämättä ole vesitiivis - tyttöjen suihkuhuoneen ja pukuhuoneen välisen oven edessä lattiassa on muovimaton alla lievää kosteutta, samoin poikien suihkuhuoneen lattiassa suihkujen alla - tyttöjen WC:eiden lattiassa muovimaton alla on lievää kosteutta - ullakolle johtavan portaan yläkulmassa on kosteuden aiheuttama vaurio Käyttötarkoituksen mukaan kellarin pinnat voidaan siistiä maalaamalla tai pinnoittamalla (pesutupa). Ne katon kohdat, jotka on avattu vesivuotoa etsittäessä, tulee sulkea. Hiilivaraston kostuneet pinnat voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun pinnat on saatu kuiviksi. Saunan lattiat ja seinät kunnostetaan. Kunnostukseen tulisi käyttää nykyisin käytössä olevia vedeneristeitä. Lattian nykyinen rakenne ja mahdollisen suojabetonin alla oleva bitumipohjaisen vedeneristyksen olemassaolo tulee myös tarkistaa. Ko. vedeneristys tulee poistaa. Ennen uusien pintojen rakentamista pinnat kuivataan. Asunnon vaurioituneet kattopinnat maalataan pinnalle sopivalla maalilla. Parvekkeiden kaiteet uusitaan (pieni parveke) ja kunnostetaan ja maalataan (iso parveke). WC:eiden lattiat kunnostetaan uusimalla lattiamateriaali. Suosittelemme, että laajennuksen lattiapintojen kosteustilannetta seurataan etenkin siinä tapauksessa, että tiloja aletaan käyttää nykyistä enemmän. Suosittelemme myös, että suihkutilojen kosteustilannetta seurataan, huom. seinien rakenne. Ullakon portaan seinän kosteusvaurio kunnostetaan Vanhan koulun tilat Vanhan koulun sisätiloissa tehtiin seuraavat erillishavainnot: - veistosalin paneelikatto on taipunut (kuva 15). Ko. kohdassa on alkuperäisen piirustuksen mukaan ollut eteisen ja koulukeittiön välinen seinä, joka on jossain vaiheessa purettu pois - luokkahuoneen paneelikatto on huonossa kunnossa. Paneelien vääntyilyn on todennäköi- sesti aiheuttanut kosteus. Se, miten kosteus on kattorakenteeseen päässyt, ei kiinteistö- käynnin yhteydessä selvinnyt - kellari on hyvin matala ja betoni- tai tiilipintainen. Pinnat ovat kosteat, osin kosteus

9 8 selittyy tilan luonteella Veistosalin katon painuma korjataan tukemalla katto ullakolta käsin. Luokkahuoneen katto kunnostetaan maalamalla. Ennen katon kunnostusta selvitetään, ettei rakenteeseen pääse uutta kosteutta esimerkiksi vesikaton vuodosta. 3 Muita havaintoja Kiinteistöä ei ole liitetty kunnallistekniikkaan viemärin osalta. Kiinteistön jätevedet johdetaan pääkoulun pihalla olevaan umpisäiliöön. Pääkoulu on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Vesimittari on pääkoulun kellarissa. Käyttövesiputkien kuntoa ei tarkastettu, mutta siltä osin kun ne ovat alkuperäisiä, niiden kunto voi olla korkeintaan tyydyttävä. Myöskään pääkoulun lämpöputkien ja pattereiden kuntoa ei tutkittu. Patterit on varustettu termostaattisin venttiilein. Pääkoulun kellarissa oleva keskuslämmityspannu on uudehko. Rakennusten ilmanvaihto on painovoimainen. Poistoilmaventtiileitä on mm. pääkoulun kellarissa, luokkahuoneissa ja WC- ja suihkutiloissa sekä keittiöissä. Pääkoulun keittiössä on pata- ja liesiryhmän päällä teräksinen huuva. Rakennusten sähköasennuksia ei tarkastettu. Osa sähköasennuksista (mm. pääkoulun luokkahuoneissa) on myös seinien sisällä siten, että ainoastaan kytkimet ja rasiat ovat näkyvillä. Kahteen luokkahuoneeseen on tehty lisäasennuksia pintakouruin. Pääkoulun kellarikerroksen sähköasennukset ovat osin vielä alkuperäisiä ja kaapelit kuitupäällysteisiä. Sähköpääkeskuksessa on sekä uusia että vanhoja asennuksia. Vanhaan kouluun on myöhemmin asennettu sähkölämmityspatterit. Muuten vanhan koulun sähköasennukset ovat vanhoja. Lohjalla Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Pekka Ekström

10 9 Kuva 1

11 10 Kuvat 1. ja 2. Kattovedet jäävät rakennusten seinustoille Kuva 3. Portaan pilareiden maali hilseilee

12 11 Kuva 4. Sää rasittaa vanhan koulun portaan kaiteen pintoja Kuva 5. Laajennusosan rajassa on halkeama

13 12 Kuva 6. Vanhan koulun alapohja tuulettuu sokkelissa olevien aukkojen kautta Kuva 7. Vanhan koulun julkisivun vesilistassa on lahovaurioita

14 13 Kuva 8. Vanhan koulun ikkunoiden maalipinta on huonossa kunnossa Kuva 9. Vanhan koulun tiilikatteen alla on pärekatto

15 14 Kuva 10. Vajan katto on huonokuntoinen Kuva 11. Pääkoulun kellarin katto on avattu putkivuotoa etsittäessä

16 15 Kuva 12. Pääkoulun kellarissa olevan saunan pesuhuoneen lattialaatoitus irtoilee alustastaan Kuva 13. Pääkoulun toisen kerroksen asunnon katon maalaus hilseilee

17 16 Kuva 14. Pääkoulun laajennusosan suihkuhuoneiden seinissä on levyrakenne Kuva 15. Vanhan koulun veistosalin katossa on taipuma

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu Laatijat: Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy LVI-insinööritoimisto Akel Oy Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen 2(22) 1. Yleistä Kohde: Jokela Torikatu 26 80100

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 1/9 Ostolantie 20, 63700 Ähtäri Liikerakennuksen kuntokatselmus 4.2.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4501/2016 2/9 Tilaus 28.1.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy

KUNTOTARKASTUS Puusuutarintie 19, Helsinki. Talo ja tarkastus Oy KUNTOTARKASTUS 7.11.2016 Puusuutarintie 19, Helsinki Talo ja tarkastus Oy www.talojatarkastus.fi Sisällys 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTOTARKASTUKSEN LAAJUUS... 3 1.2 KUNTOTARKASTUKSEN SUORITTAJAT... 3 1.3

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Kuntotarkastus Asuinrakennus

Kuntotarkastus Asuinrakennus 1 (6) Kuntotarkastus Asuinrakennus Talonmiehen asunto Urheilukatu 3 18100 HEINOLA Sisällysluettelo 2 (6) 1 TARKASTUSKOHDE... 3 1.1 Yleistiedot... 3 1.2 Lähtötiedot ja katselmuksen tarkoitus... 3 2 HAVAINNOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot