Lappvikin koulu. Vanha kantatie LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja Lohja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041"

Transkriptio

1 Lappvikin koulu Vanha kantatie LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja Lohja Laadittu:

2 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena on selvittää rakenteita avaamatta rakennusten rakennustekninen kunto sillä tarkkuudella, kun se ko. tarkastusmenetelmällä on mahdollista. Havaintoja LVI- ja sähkölaitteista ei tehty. Kohteessa on tehty asbestikartoitus, jossa on todettu rakennusmateriaalien sisältävän asbestia raportin mukaisissa kohdissa. Asbestia sisältäviä materiaaleja käsiteltäessä tulee noudattaa asbestityöstä annettuja valtioneuvoston päätöksiä ja määräyksiä. Tarkastus tapahtui aistihavaintoihin perustuen käymällä läpi kaikki rakennuksen tilat ja ulkovaippa. Talon sisätiloissa mitattiin pintakosteusmittarilla Tramex Moisture Encounter pintojen kosteusarvoja. Raportissa on kosteustilanne ilmoitettu vain niissä kohdin, missä arvot ovat kohollaan. 1 Arvion lähtötiedot Kiinteistötunnus Kiinteistön osoite Vanha kantatie Lappohja Rakennusten lukumäärä Kiinteistön alueella on kivirakenteinen koulu, puurakenteinen vanha koulu ja vajarakennus Rakennusten valmistumisvuosi pääkoulu 1954, laajennus 1979 ja vanha koulu 1934 (suunnitelmat päivätty 1933) Kerroksia pääkoulussa on kaksi kerrosta (yläkerrasta osa avointa ullakkoa) ja osittainen kellari, muut rakennukset ovat yksikerroksisia. Vanhassa koulussa on osittainen kellari Kiinteistökäynnin ajankohta Arvion tulokset 2.0 Yleistä Pääkoulu on kivirakenteinen, muut rakennukset ovat puurakenteisia. Pääkoulun kivirakenteinen runko on vankka ja tulee säilymään huolellisesti hoidettuna. Puukoulun rakenteita rasittaa ulkopuolinen kosteus siinä määrin, että tarvitaan korjaustoimenpiteitä etenkin seinien alaosiin. Vajarakennus on välttävässä kunnossa, mutta soveltuu edelleen varastokäyttöön.

3 2 Rakennusten tilojen pintamateriaaleissa, jotka ovat pääosin vanhoja ja osin alkuperäisiä, näkyy käytöstä ja asumisesta aiheutuva kuluminen. Pinnat ovat lähes kaikki kunnostuksen tarpeessa. Samoin rakennuksen LVIS-tekniikka, jota tässä kartoituksessa ei tarkemmin tarkastettu, on vanhentunutta eikä vastaa nykyajan vaatimuksia. Tässä kuntoarviossa esitetyt korjausehdotukset ovat pääosin rakennusta ylläpitäviä, eivät sen tasoa nostavia. Osa kunnostustoimenpiteistä on normaalin ylläpidon luonteisia. 2.1 Piha-alueet Kiinteistön piha-alueet ovat pääosin luonnontilassa. Puusto on lähinnä lehtipuita, vanhan koulun pihalla on myös mäntyjä. Puiden kunto on vähintään tyydyttävä. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat siten, että pintavesistä ei rakennusten rakenteille ole haittaa. Rakennusten kattovesiä ei ole johdettu kauemmas talosta (kuvat 1 ja 2). Kun kiinteistön alueella maaperä on pääosin kosteutta pidättävää hienoa hiekkaa, on riski, että perustukset ja sokkelit kastuvat syöksytorvien kohdalla. Se, onko rakennuksia salaojitettu, ei kiinteistökäynnin aikana selvinnyt. Pihalla oleva lipputanko on lasikuitua ja hyvässä kunnossa. Lipputangon teräksinen jalusta on sen sijaan ruostumassa. Suosittelemmekin, että salaojituksen olemassaolo ja kunto tarkastetaan, salaojat joko kunnostetaan tai rakennetaan uudelleen ja sokkelia vasten asennetaan perusmuurilevy. Kattovedet johdetaan talojen kulmilta kauemmas joko kourulla tai erillisellä sadevesiviemäröinnillä. Salaojien rakentaminen, kts. edellä. Lipputangon jalusta maalataan pinnalle sopivalla maalilla. 2.2 Ulkoportaat Pääkoulun portaat Pääkoulussa on kolmet ulkoportaat. Pääoven liuskekivipintaisen portaan alin askelma on vaurioitunut ja liuskekivet on korvattu kyynelpellillä. Pääportaikon yhteydessä olevien betonipilarien maalaus hilseilee (kuva 3). Asuntoihin ja laajennusosaan johtavien portaiden kunto on tyydyttävä. Pääportaan alin askelma kunnostetaan. Pääportaanbetonipilarit maalataan pinnalle sopivalla maalilla.. Vanhan koulun portaat Vanhassa koulussa on kolmet varsinaiset ulkoportaan ja sen lisäksi kellariin johtava portaikko. Talon pääporras on tyydyttävässä kunnossa. Portaaseen liittyvän katoksen ja kaiteen tukirakenteita rasittaa vesi (kuva 4). Rakennuksen molemmissa päädyissä olevat portaat ovat käyttämättömät. Portaisiin liittyneet ulko-ovet on suljettu myöhemmin. Portaat aiheuttavat talon puurakenteisille julkisivuille

4 3 kosteusrasituksen. Kellariin johtava portaikko ja sen vanerinen suojaovi ovat tyydyttävässä kunnossa. Pääportaan kaiderakenteet eristetään portaan betoniosista ja kaide kunnostetaan ja maalataan. Ylimääräiset päätyjen portaat puretaan. 2.3 Perustukset, sokkelit ja tuulettuva alapohja Rakennusten rakenteissa ei ole havaittavissa sen tyyppisiä suuria halkeamia tms., jotka viittaisivat perustusvaurioihin. Pääkoulun laajennus on kuitenkin liikkunut rakennusvaiheen aikana aiheuttaen halkeamia sekä sokkeliin, ulkoseinään että koulun käytävän lattiaan. Pääkoulun sokkelit ja perusmuuri on betonirakenteinen. Sokkeli on päällystetty liuskekivellä. Vanhan ja laajennusosan rajapinnassa on sokkelissa halkeama (kuva 5), joka johtuu laajennuksen rakenteissa tapahtuneista liikkeistä, vrt. edellä. Vanhan koulun sokkeli on kivirakenteinen. Sen pinta on rapattu ja maalaamaton. Sokkelin kunto on tyydyttävä, paikoin etenkin syöksytorvien kohdalla sen pinnalla on kosteuden tuomaa sammalkasvustoa (kuva 2). Vajarakennus on perustettu luonnonkivipilareille. Vanhassa koulussa on tuulettuva alapohja. Rakennuksen alapohjan kunto näyttää hyvältä tuuletusaukkojen (kuva 6) kautta tarkasteltuna. Pääkoulun sokkelin halkeama kohta(myös julkisivun rappaus) avataan siten, että ko. kohdalle voidaan tehdä massasauma. Vanhan koulun sokkelipinta kunnostetaan muuta sokkelipintaa vastaavaksi sen jälkeen kun päätyjen portaat on purettu. 2.4 Rakennusten julkisivut Pääkoulun julkisivut ovat roiskerapatut ja maalatut. Lounaisjulkisivun ikkunoiden välissä on tiilimuurausta. Julkisivurappauksen ja muurattujen osien kunto on tyydyttävä. Rapatuilla osilla on halkeamia lähinnä ikkunoiden ja ovien kulmissa. Toisen kerroksen asumattoman asunnon parvekkeen seininä olevat julkisivun osat ovat vaurioituneet. Rapatun pinnan maali on jossain määrin kulunut. Vanhan koulun julkisivut ovat pystyrimalaudoitetut. Laudoituksen takana on tervapaperin tyyppinen tuulensuoja. Julkisivut on maalattu punamultamaalilla. Laudoituksen alapäässä ja sokkelirajassa olevassa vesilistassa on lahovaurioita (kuva 7). Myös päätyjen portaiden kohdalla on lahovaurioita, vrt. kohta 2.2 Ulkoportaat. Vajarakennuksen julkisivut ovat pystyrimalaudoitetut ja punamultamaalatut. Myös sen julkisivuissa esiintyy paikoin lahovaurioita. Maalauksen kunto on välttävä. Pääkoulun julkisivujen maalaus uusitaan jonkin vuoden kuluttua. Parvekkeen seinärappauksen vaurioituneet kohdat korjataan. Laajennuksen rajapinnassa oleva halkeama massataan kuten

5 4 sokkelin halkeama. Vanhan koulun ja vajan julkisivujen verhoilun lahovaurioituneet kohdat uusitaan ja julkisivut maalataan punamultamaalilla. 2.5 Ikkunat Pääkoulun vanhan osan ikkunat ovat kaksinkertaisia sisään-ulos aukeavia valkoiseksi maalattuja puuikkunoita. Ikkunoiden maalipinta on osin tyydyttävässä, osin huonossa kunnossa. Huonokuntoisten ikkunoiden maalipinta hilseilee. Ikkunoiden puuaines on kuitenkin edelleen hyvässä kunnossa eikä lahovaurioita esiinny. Ikkunoiden tiivisteet ovat huonot eivätkä enää toimi toivotulla tavalla. Myös ikkunoiden helojen toiminnassa on puutteita ja joidenkin ikkunoiden sovitusta voisi parantaa.. Pääkoulun laajennuksen ikkunat ovat kolminkertaiset. Ne aukeavat sisäänpäin. Ikkunoiden ja niiden yhteydessä olevien tuuletusluukkujen kunto on hyvä. Lähes kaikkien ikkunoiden vesipeltien maalaus hilseilee. Vanhan koulun ikkunat ovat kaksinkertaisia sisään-ulos-aukeavia valkoiseksi maalattuja puuikkunoita. Ikkunoiden maalaus hilseilee (kuva 8). Ikkunoiden vesipellit ovat kapeat seinän ohuesta rakenteesta johtuen. Vesipeltien maali hilseilee ja osa pelleistä on vaurioitunut. Vajarakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset. Pääkoulun ikkunat tulee huoltomaalata uudelleen muutaman vuoden sisällä. Maalaus tehdään pinnalle sopivalla maalilla. Myös ikkunoiden vesipellit maalataan. Maalauksen yhteydessä ikkunat sovitetaan uudelleen, niiden helat huolletaan ja ikkunat tiivistetään. Vaihtoehtona kannattaa harkita myös ikkunoiden uusimista. Vanhan koulun ikkunat voidaan vielä kunnostaa, koska niiden puuaines pääosin ei ole lahovaurioitunut. Niiden kunnostus tulee kuitenkin tehdä perusteellisemmin kuin pääkoulun. Ikkunoista tulee poistaa kaikki maali. Uudelleenmaalaus tehdään pinnalle sopivalla maalausyhdistelmällä. Samassa yhteydessä ikkunat sovitetaan, tiivistetään ja niiden helat huolletaan kuten pääkoulussa. Ikkunapellit maalataan ja vaurioituneet pellit uusitaan. Koska ikkunoiden perusteellinen käsittely on suhteellisen kallista, on niiden vaihto myös varteenotettava vaihtoehto. Vajarakennuksen ikkunat joko kunnostetaan tai vaihdetaan. Valittu kunnostustapa on riippuvainen vajan jatkokäytöstä. 2.6 Ulko-ovet Pääkoulun pääovi on katoksen alla suojassa ja sen kunto on tyydyttävä. Asuntoihin johtavan portaan ulko-ovi ja laajennuksen ulko-oven paneelipinnan maalipinta on vaurioitunut. Asuntoportaan ulko-oven sovitus on myös huono ja oven tiivistäminen on hankalaa. Toisen kerroksen asuntojen yhteydessä olevien parvekkeiden ulko-ovien (3 kpl) maalipinta on huonossa kunnossa. Asutun asunnon parvekkeen toisen oven lasi on myös rikki. Vanhan koulun umpipaneelinen pääovi on myös suojassa katoksen alla. Sen kunto on tyydyttävä. Vajarakennuksen ovien kunto on huono.

6 5 Kaikki ulko-ovet sovitetaan, kunnostetaan ja huoltomaalataan. Rikkoutunut lasi uusitaan. Vajarakennuksen ovien kunnostustapa, vrt. ikkunoiden kunnostus. 2.7 Vesikatot varusteineen ja yläpohja Pääkoulu on harjakattoinen. Katon lappeet ovat vankoista kattorakenteista huolimatta taipuneet. Katemateriaalina on vanha todennäköisesti alkuperäinen betonitiili. Laajennusosan, jonka katto loivahko, katteena on konesaumattu pelti. Tiilikatteen alla on kattohuopa ja umpilaudoitus. Se, onko tiilikatteen ja huovan välissä rimoitus, ei kiinteistökäynnin yhteydessä selvinnyt. Kattotiilissä ei niiden karkean tarkastuksen perusteella löytynyt huomattavan paljon halkeamia, mutta ottaen huomioon niiden ikä, kate on uusimisen tarpeessa lähivuosina. Laajennuksen peltikatteen kunto on hyvä. Pääkoulun avoräystäiden alapintojen maalaus on sään rasittama ja kulunut. Punatiilipintaisen piipun päällä ei ole sadesuojaa. Katon vesikourut ja syöksytorvet ovat ruostuneet, samoin piipun yhteydessä olevat talotikkaat. Rakennuksen yläpohjan tuuletus ullakolla tehtyjen havaintojen perusteella toimii hyvin räystäiden alle ruukkuputkilla tehtyjen aukkojen kautta. Vanhan koulun katto on harjakatto. Vesikatteena on aaltoprofiilinen tiilikate. Tiilikatteen alla on pärekatto (kuva 9). Katteen pinnalla on runsaasti sammalta ja roskia. Katetta on talon pohjois-kulmalla todennäköisesti korjattu myöhemmin eri profiilisilla tiilillä, muuten katteen kunto vaikutti tyydyttävältä maasta tehdyn tarkastelun perusteella. Rakennuksen lappeet ovat taipuneet (etelälape voimakkaammin) huolimatta vankoista kattokannattimista. Ullakkotila on hyvin tuulettuva. Katon vesikourut ja syöksytorvet on uusittu äskettäin, osa syöksytorvista on kuitenkin poissa paikoiltaan. Piipun päällä ei ole sadesuojaa eikä katolle ole talotikkaita. Vajarakennuksen katteena on betonitiili (kuva 10). Vajan katteen kunto on välttävä, mm. piipun juuressa (piipun pellitys huonokuntoinen) on vuotokohta, samoin räystäillä on nähtävissä lahovaurioita. Katteen päällä on runsaasti sammalta ja roskia. Pääkoulun kate uusitaan. Samalla tarkastetaan katon taipuma ja tarvittaessa korjataan. Avoräystäiden alapinnat huoltomaalataan. Katteen uusimisen yhteydessä uusitaan myös vesikourut, syöksytorvet ja talotikkaat. Piipun päälle asennetaan sadesuoja. Vanhan koulun kate puhdistetaan ja samalla tarkastetaan mahdolliset vauriot. Irronneet syksytorvien osat asennetaan paikoilleen. Taloon asennetaan talotikkaat ja piipun päälle sadesuoja. 2.8 Rakennusten sisätilat Yleistä Pääkoulun ensimmäisessä kerroksessa on luokkahuoneita, juhlasali ja keittiö. Laajennusosassa on suihku- ja WC-tiloja sekä oppilaille että henkilökunnalle. Ensimmäisessä kerroksessa on myös yksi asunto. Toisessa kerroksessa on asuntoja ja suuri ullakko. Talon kellarissa on pannuhuone, sauna, pesutupa ja varastotilaa. Luokkahuoneiden lattiapinnoilla on joko muovi- tai korkkimatto. Seinät ovat kivipintaiset ja maalatut ja katot on puukuitulevypintaiset (akustolevy).

7 6 Voimistelusalin ja sen varaston lattia on puuta ja laajennuksen suihkutilojen lattia on laatoitettu. Suihkutilojen seinät ovat levyrakenteiset. Saumoissa on metalliprofiili. Koulun vanhemman osan käytävien, keittiön ja porraskäytävän (ei ylimmän kerroksen) lattiat ovat mosaiikkibetonia, uuden osan käytävien lattioissa on muovimatto. Asuinhuoneiden lattiapinnoilla on joko muovi- tai korkkimatto. Mattojen alla olevista tasoitteista on löytynyt asbestia, kts. asbestikartoitus. Seinät on joko tapetoitu tai maalattu. Katot ovat maalattuja betonikattoja. Asuntojen WC:eiden lattiat ovat laatoitettu, laajennusosan WC:eiden lattiassa on muovimatto. Vanhan osan väliovet ovat huultamattomia laakaovia, uudella osalla ovet ovat huullettuja. Kaikki vanhan osan ikkunapenkit on tehty mosaiikkibetonista. Vanhan koulun ensimmäisessä kerroksessa on luokkahuoneita. Osittaisessa kellarikerroksessa on varastotilaa. Talossa on suuri ullakko. Vanhan koulun katot ovat paneloituja paitsi toisen päädyn luokkahuoneessa, jossa on levykatto. Seiniin on myöhemmin asennettu lastulevy ja lattioihin muovimatto. Väliovet ovat täyspuisia peiliovia. Molempien rakennusten lähes kaikki pinnat vaativat peruskunnostuksen: lattioiden pinnoitteiden uusimisen, seinien kattojen maalauksen, väliovien maalauksen ja kunnostuksen. Vajarakennuksen sisäpintoja ei tarkastettu Pääkoulun tilat Pääkoulun sisätiloissa tehtiin seuraavat erillishavainnot: - kellarikerroksen joko betoni- tai tiilirakenteiset pinnat ovat korkeintaan tyydyttävässä kunnossa. Pinnat ovat kuluneita ja likaisia - entisessä hiilivarastossa, johon nyt on sijoitettu öljysäiliö, on lievä öljyn haju. Tilan ulkoseinällä vanhan hiilikuilun vieressä on lattian rajassa kosteuden aiheuttamaa kalkkimuodostusta. Kosteus saattaa olla peräisin hiilikuilusta tai sitten toimimattoman salaojan aiheuttamaa, vrt. kohta 2.1 Piha-alueet. Kiinteistökäynnin ajankohtana seinä alareuna oli kostea. - kellarin kotelorakenteista kattoa on avattu (kuva 11) useassa varastotilassa. Kiinteistön omistajan edustajan mukaan avaaminen oli tarpeen putkivuodon paikantamiseksi. - pesutuvan pinnat ovat joko pinnoittamattomia rapattuja tai betonisia. Kiinteistökäynnin aikana pinnat olivat kuivia - saunan pesuhuoneen lattian laatoitus on irtoamassa alustastaan (kuva 12). Lattiapinta on myös laajalta alueelta kostea. Myös pesuhuoneen seinissä on kosteutta sekä hanojen alla että ulkoseinällä - löylyhuoneessa ei ole lattiakaivoa, vaan lattialle mahdollisesti tuleva runsaampi vesi poistuu pesuhuoneen lattiakaivoon löylyhuoneen ja pesuhuoneen välisen seinän alta - yläkerran asutun asunnon TV-huoneen ja olohuoneen (kuva 13) katoissa on maalivaurio, joka viittaa liialliseen kosteuteen. Kosteuden alkuperä ei kiinteistökäynnin aikana

8 7 selvinnyt ullakolla tehdyssä tarkastuksessa - kellarissa olevista putkieristeistä ja ilmanvaihtokanavista on löytynyt asbesti, kts. asbestikartoitus. Myös vanhat palo-ovet sisältävät asbestia - yläkerran asumattoman asunnon parveke on huonokuntoinen. Parvekkeen puinen kaide on nykymääräysten mukaan matala ja lahoamassa. Asutun asunnon parvekkeen puukaiteen maalipinta on myös huonossa kunnossa - yläkerran asutun asunnon WC:n lattian laatoitus on irtoamassa alustastaan - ikkunoiden pielien maalaus hilseilee mm. luokkahuoneissa - laajennusosan lattiassa on havaittavissa rakennuksen liikkuminen, vrt. sokkelin ja julkisivun halkeama - laajennusosan käytävällä on lattiassa lievää kosteutta - suihkutilojen seinämateriaalina on käytetty laminoitua levyä (kuva 14), jonka saumakohdissa on metalliprofiili. Sauma ei välttämättä ole vesitiivis - tyttöjen suihkuhuoneen ja pukuhuoneen välisen oven edessä lattiassa on muovimaton alla lievää kosteutta, samoin poikien suihkuhuoneen lattiassa suihkujen alla - tyttöjen WC:eiden lattiassa muovimaton alla on lievää kosteutta - ullakolle johtavan portaan yläkulmassa on kosteuden aiheuttama vaurio Käyttötarkoituksen mukaan kellarin pinnat voidaan siistiä maalaamalla tai pinnoittamalla (pesutupa). Ne katon kohdat, jotka on avattu vesivuotoa etsittäessä, tulee sulkea. Hiilivaraston kostuneet pinnat voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun pinnat on saatu kuiviksi. Saunan lattiat ja seinät kunnostetaan. Kunnostukseen tulisi käyttää nykyisin käytössä olevia vedeneristeitä. Lattian nykyinen rakenne ja mahdollisen suojabetonin alla oleva bitumipohjaisen vedeneristyksen olemassaolo tulee myös tarkistaa. Ko. vedeneristys tulee poistaa. Ennen uusien pintojen rakentamista pinnat kuivataan. Asunnon vaurioituneet kattopinnat maalataan pinnalle sopivalla maalilla. Parvekkeiden kaiteet uusitaan (pieni parveke) ja kunnostetaan ja maalataan (iso parveke). WC:eiden lattiat kunnostetaan uusimalla lattiamateriaali. Suosittelemme, että laajennuksen lattiapintojen kosteustilannetta seurataan etenkin siinä tapauksessa, että tiloja aletaan käyttää nykyistä enemmän. Suosittelemme myös, että suihkutilojen kosteustilannetta seurataan, huom. seinien rakenne. Ullakon portaan seinän kosteusvaurio kunnostetaan Vanhan koulun tilat Vanhan koulun sisätiloissa tehtiin seuraavat erillishavainnot: - veistosalin paneelikatto on taipunut (kuva 15). Ko. kohdassa on alkuperäisen piirustuksen mukaan ollut eteisen ja koulukeittiön välinen seinä, joka on jossain vaiheessa purettu pois - luokkahuoneen paneelikatto on huonossa kunnossa. Paneelien vääntyilyn on todennäköi- sesti aiheuttanut kosteus. Se, miten kosteus on kattorakenteeseen päässyt, ei kiinteistö- käynnin yhteydessä selvinnyt - kellari on hyvin matala ja betoni- tai tiilipintainen. Pinnat ovat kosteat, osin kosteus

9 8 selittyy tilan luonteella Veistosalin katon painuma korjataan tukemalla katto ullakolta käsin. Luokkahuoneen katto kunnostetaan maalamalla. Ennen katon kunnostusta selvitetään, ettei rakenteeseen pääse uutta kosteutta esimerkiksi vesikaton vuodosta. 3 Muita havaintoja Kiinteistöä ei ole liitetty kunnallistekniikkaan viemärin osalta. Kiinteistön jätevedet johdetaan pääkoulun pihalla olevaan umpisäiliöön. Pääkoulu on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Vesimittari on pääkoulun kellarissa. Käyttövesiputkien kuntoa ei tarkastettu, mutta siltä osin kun ne ovat alkuperäisiä, niiden kunto voi olla korkeintaan tyydyttävä. Myöskään pääkoulun lämpöputkien ja pattereiden kuntoa ei tutkittu. Patterit on varustettu termostaattisin venttiilein. Pääkoulun kellarissa oleva keskuslämmityspannu on uudehko. Rakennusten ilmanvaihto on painovoimainen. Poistoilmaventtiileitä on mm. pääkoulun kellarissa, luokkahuoneissa ja WC- ja suihkutiloissa sekä keittiöissä. Pääkoulun keittiössä on pata- ja liesiryhmän päällä teräksinen huuva. Rakennusten sähköasennuksia ei tarkastettu. Osa sähköasennuksista (mm. pääkoulun luokkahuoneissa) on myös seinien sisällä siten, että ainoastaan kytkimet ja rasiat ovat näkyvillä. Kahteen luokkahuoneeseen on tehty lisäasennuksia pintakouruin. Pääkoulun kellarikerroksen sähköasennukset ovat osin vielä alkuperäisiä ja kaapelit kuitupäällysteisiä. Sähköpääkeskuksessa on sekä uusia että vanhoja asennuksia. Vanhaan kouluun on myöhemmin asennettu sähkölämmityspatterit. Muuten vanhan koulun sähköasennukset ovat vanhoja. Lohjalla Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Pekka Ekström

10 9 Kuva 1

11 10 Kuvat 1. ja 2. Kattovedet jäävät rakennusten seinustoille Kuva 3. Portaan pilareiden maali hilseilee

12 11 Kuva 4. Sää rasittaa vanhan koulun portaan kaiteen pintoja Kuva 5. Laajennusosan rajassa on halkeama

13 12 Kuva 6. Vanhan koulun alapohja tuulettuu sokkelissa olevien aukkojen kautta Kuva 7. Vanhan koulun julkisivun vesilistassa on lahovaurioita

14 13 Kuva 8. Vanhan koulun ikkunoiden maalipinta on huonossa kunnossa Kuva 9. Vanhan koulun tiilikatteen alla on pärekatto

15 14 Kuva 10. Vajan katto on huonokuntoinen Kuva 11. Pääkoulun kellarin katto on avattu putkivuotoa etsittäessä

16 15 Kuva 12. Pääkoulun kellarissa olevan saunan pesuhuoneen lattialaatoitus irtoilee alustastaan Kuva 13. Pääkoulun toisen kerroksen asunnon katon maalaus hilseilee

17 16 Kuva 14. Pääkoulun laajennusosan suihkuhuoneiden seinissä on levyrakenne Kuva 15. Vanhan koulun veistosalin katossa on taipuma

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntoarvio/kuntotodistus

Kuntoarvio/kuntotodistus KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU 16.10.2012 ALEKSIS KIVEN TIE 8 Kuntoarvio/kuntotodistus Aleksis Kiven tie 8:n kiinteistö siirtyi kaupungin omistuksesta Nikkarinkruunulle vuoden 2009 alusta. Kohteesta ei ole

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA 1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA Johdanto Tämän kuntotutkimuksen lähtökohtana oli selvittää Porin kaupungin omistamien Sahamäenkadun 1-3, 5-7

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 Kauppatie 36, 61850 Kauhajoki as. Liikerakennuksen kuntokatselmus 4.10.2017 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 2/8 Tilaus 25.9.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 980 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu Laatijat: Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy LVI-insinööritoimisto Akel Oy Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen 2(22) 1. Yleistä Kohde: Jokela Torikatu 26 80100

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot