rappaus- ja betonipintojen maalaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rappaus- ja betonipintojen maalaus"

Transkriptio

1 rappaus- ja betonipintojen maalaus

2 Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko. Rappaukset on useimmiten toteutettu ns. kolmikerrosrappauksena, jolloin rappausta on tiilimuurin päällä muutaman sentin paksuinen laastikerros. Rappauksen laasti voi olla kalkki-, kalkkisementti- tai sementtilaastia. Rappauspinnan vauriot ovat yleensä joko laastin kutistumisesta tai pakkasen aiheuttamasta rapautumisesta johtuvaa pinnan halkeilua ja lohkeilua. ensimaalaus Uudelle rappauspinnalle on hyvä valita mahdollisimman vesihöyrynavoin pintakäsittely-yhdistelmä, joka ei tiivistä liikaa alle jäävää rakennetta. Liian tiiviit orgaaniset pintakäsittelyt voivat johtaa käsittelyn alle tiivistyvään liian suureen kosteuspitoisuuteen, jonka seurauksena rakenteissa oleva vesi saattaa esim. jäätyessään rikkoa sekä rappausta että käytettyjä maaleja. Uusi rappauspinta voidaan maalata Holvi-kalkkimaalilla, Kivitex-silikaattimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla laastin sideainekoostumuksen mukaan. Jos käytetty laasti on kalkkivahvaa, käytetään kalkkimaalia. Jos laasti on sementtivahvaa, käytetään Kivitex-silikaattimaalia tai Kivisil-julkisivumaalia. Kaikki em. tuotteet ovat hyvin vesihöyryä läpäiseviä, eivätkä muodosta käsitellylle rappaukselle liian tiivistä maalikalvoa. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali, - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Ennen rappauspinnan huoltomaalausta selvitetään rappauksen kunto, käytetyt maalityypit, maalipintojen kunto sekä maalipintojen tarttuvuus alustaan ja toisiin 2 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

3 maalikerroksiin. Rappauspintojen kiinteys alustaan tarkistetaan koputtelemalla. Irtonainen, heikosti kiinni oleva rappaus poistetaan kiinteään alustaan asti. Myös jauhomainen, rapautunut rappaus poistetaan. Halkeamat avataan ja levennetään ennen rappauskor jauksia. Rappauspaikkaukset tehdään vanhan rappauksen koostumuksen mukaisella laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen noudattaen laastinvalmistajan antamia suosituksia ja ohjeita. Mikäli laastin tyyppiä ei voi jostain syystä selvittää, tulee korjauksessa käyttää kalkkivahvaa laastia esim. KS 65/35, KS 70/30. Paksujen rappauspaikkausten sitoutumisaika ennen maalausta on vähintään 2 viikkoa. Paikkauksia ei saa tehdä vanhan maalipinnan päälle! Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos vähintään 30 % koko rappauspinnasta on irti alustastaan tai hyvin haurasta, on usein taloudellisesti ja teknisesti edullisempaa poistaa koko rappaus. höyrypesulla. Pesu suoritetaan siten, ettei rakenteita vaurioiteta tarpeettomasti. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava aina viranomaisohjeita. Yleisohjeena voidaan pitää, että rapattu seinä huoltomaalataan samantyyppisellä maalilla kuin aikaisempi pintamaalikerros ottamalla vanhan pintamaalin alla olevat materiaalikerrokset huomioon. Huoltomaalauksen yhteydessä suosittelemme aina käytettäväksi tarkoitukseen soveltuvaa pohjustetta. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali Vanhasta maalipinnasta poistetaan hilseilevä maali ja muut epäpuhtaudet joko teräsharjauksella tai kuumavesipainepesulaitetta apuna käyttäen joko kuumavesi- tai tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 3

4 Betonipinnat Betonirakenteiset pinnat ja julkisivut yleistyivät 1960-luvun elementtirakentamisen myötä. Tyypillisiä korjattavia betonirakenteita ovat julkisivut, parvekkeet, tukimuurit, kaiteet, portaat ja pysäköintitasot. Betonijulkisivujen vaurioituminen johtuu tavallisesti liian ohuesta suojabetonikerroksesta, betonin pakkasenkestämättömyydestä, betonin huonosta tiiviydestä ja karbonatisoitumisesta sekä sen seurauksena syntyneestä rakenneterästen korroosiosta. Julkisivukorjauksen yhteydessä pyritään poistamaan betonin vaurioitumisriskit ja suojaamaan rakenne mahdollisimman tehokkaasti ulkoisilta rasituksilta. ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan suolat, irtonainen aines, lika ja pöly esim. teräsharjalla, muottiöljyt korkeapainepesurilla, sementtiliimat esim. vesihiekkapesulla. Mikäli muottia vasten valettu pinta on lasimainen, se on karhennettava hiekkapuhaltamalla, timanttilaikkahionnalla tai vesihiekkapesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Irtonainen ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset sekä epäpuhtaudet poistetaan esim. kuumapainepesulla. Tulosta täydennetään tarvittaessa mekaanisesti esim. harjaamalla ja/tai kaapimalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan korjattavista kohdista piikkaamalla. Mahdollisesti esiin tulevien/esillä olevien teräksien ympäriltä poistetaan betonia riittävästi (minimi 15 mm tai 1,5 x teräksen vahvuus), paikattavan alueen reunat piikataan riittävän jyrkiksi ja teräs puhdistetaan huolellisesti ruosteesta teräsharjalla ja suojataan Finn- 4 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

5 seco-kor-korroosiosuojamaalilla. Vaurioituneet kohdat korjataan Finnseco-KL 6 ja/tai Finnseco-KL 30 -betoninkorjaustuotteilla. Epätasaiset, huokoiset ja reikäiset pinnat voidaan ylitasoittaa esim. Yki Oikaisulaastilla. Betoninkorjaus- ja ylitasoituslaastit eivät saa mennä vanhan maalipinnan päälle. Korjattuja kohtia ja pintoja jälkihoidetaan joko vedellä kostuttaen tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta työolosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohta on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen vahva, jälkihoitoa on jatkettava tarvittaessa pidempään. Paikkamaalaus tulee suorittaa samalla maalityypillä kuin ympäröivä maalipinta olettaen, että ympäröivä maali on tarkoitukseensa sopiva. Jos näin ei ole, pitää harkita koko vanhan maalipinnan poistoa. Mikäli ympäröivää maalipintaa tai paikattavan kohdan alla olevia materiaalikerroksia ei ole mahdollista analysoida, paikkamaalauksiin suositeltavin vaihtoehto on käyttää Kivisil-julkisivumaalia. Paikkamaalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Sopivin värisävy voidaan valita esimerkiksi Tikkurilan Kivitalot-värikartasta tai maalinäytteen avulla maalikaupoista löytyvillä värimittareilla. Väri ja sävyerojen välttämiseksi paikkamaalaukset pyritään rajaamaan rakennusten luonnollisiin rajakohtiin. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Kivitex-silikaattimaali - Finnseco-KOR-korroosiosuojamaali - Finnseco-KL 6 ja -KL 30 -korjauslaastit - Yki Rouhepinnoite - Yki Oikaisulaasti Sementtipohjaiset julkisivulevypinnat Arkkitehtuurin virtaviivaistuessa 1950-luvulta lähtien rakennusten julkisivuissa alettiin käyttämään myös kiviainespohjaisia julkisivulevyjä, joita löytyy lähinnä parvekkeiden kaiteista, ikkunoiden välitilan levytyksistä sekä julkisivuista luvun lopulle saakka mineraalilevyissä käytettiin asbestia. ensimaalaus Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta ja pölystä harjaamalla ja tarvittaessa lämminvesipesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeen mukaan. huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta, pölystä sekä heikosti kiinni olevasta maalista ja pestään korkeapainepesulla. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Yki Rouhepinnoite tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 5

6 Huolto-ohjeet pesu Aikaisintaan kuukauden kuluttua pin takäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puh distaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää voimakasta Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. levänpoisto Kiviainespinnoilla saattaa esiintyä erilaisia leviä tai lehtivihreää, jotka tahraavat julkisivuja. Lehtivihreän ja tavallisten levien pesuun käytetään painepesuria sekä mahdollisuuksien mukaan lämmintä vettä. Pesutulosta voidaan tehostaa Tikkurilan Huoltopesulla ja varovaisella harjaamisella maalipintaa rikkomatta. Hankalasti poistettavat levät, kuten esim. punalevä, ovat viime aikoina yleistyneet voimakkaasti seinäpinnoilla ja varsinkin käsittelemättömien, kylmien betonirakenteiden pinnoilla. Nämä levät pestään pois Tikkurilan Homeenpoistolla ja painepesurilla käyttäen kuumaa vettä (n C). Pesua voidaan tehostaa harjaamalla. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. Näin käsitellyt pinnat maalataan Kivitex-silikaattimaalilla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan käsitellä Alfagel 400 -impregnointiaineella pesun jälkeen, mikäli pinnat halutaan säilyttää käsittelemättömän näköisinä. graffitin ylimaalaus Seinien töhryt eli graffitit tulee puhdistaa ennen niiden ylimaalausta. Tällöin saavutetaan laadukkain lopputulos. Puhdistus tapahtuu parhaiten mekaanisesti tai korkeapaine/ vesihiekkapesulla. Graffittien ylimaalauksessa kannattaa ottaa huomioon, että maa- laus tehdään samalla maalityypillä kuin seinän maalipinta. Graffitit on useimmiten kuitenkin tehty maaleilla, joiden pintaan eivät epäorgaaniset maalit tartu. Tästä syystä graffitin poisto ennen maalausta on tarpeen. Mikäli jostain syystä graffiti on saatava nopeasti maalaamalla poistettua, varmin lopputulos saavutetaan käyttämällä Kivisil-julkisivumaalia. struktuuripinnoitteen paikkaus (esim. Kenitex-pinnoite) Vanhan Kenitex-pinnan paikkauksessa on otettava huomioon Kenitexin alla olevat materiaalikerrokset ja paikkaus tulee suorittaa näiden ehdoilla. Kivisil-julkisivumaali soveltuu hyväkuntoisille aikaisemmin Kenitex-julkisivupinnoitteella käsitellyille pinnoille. Paikka maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Jos vanha pinta on struktuuriltaan hyvin karkea, voidaan paikka-alueiden pinnoitus tehdä Tikkurilan karkeimmilla pinnoitteilla (Esim. Yki Rouhepinnoite) muun pinnan karkeuteen. 6 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

7 Tekniset tiedot ja työohjeet: KIVISIL-JULKISIVUMAALI Vesiohenteinen, lievästi pinnoitemainen, liuotteeton silikoniemulsiomaali. Maalaustarvikeryhmät 34.1, 34.2 ja 34.3 (RT-luokitus). Betoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen ulkomaalaukseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 4 6 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, sively, ruiskutus Suurpaineruiskutus - suutin 0,027 0,029 ; kahvasuodatin 0,56 mm - ohennemäärä 0 10 til. % maalipinta on liituava, suositellaan tässäkin tapauksessa huolellisen esikäsittelyn jälkeen kolmen kerran käsittely-yhdistelmää (vaihtoehto b). Huomioitavaa Sekoita Kivisil-julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Suojaa ikkunat ennen pohjustusta ja maalausta. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois ikkunasta. Levitä maali keskeytyksettä työsaumojen välttämiseksi. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kuivumisaika ilman suht. kosteus RH 50 % Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. Maalauskäsittely Käytä Kivisil-julkisivumaalia joko kahden tai kolmen kerran käsittely-yhdistelmän mukaisesti: a) Kahden kerran käsittely-yhdistelmä Pohjamaalaa pinnat Pohjustegeelin ja Kivisil-julkisivumaalin seoksella, jonka seossuhde on 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Kivisil- julkisivumaalia. Sekoita Pohjustegeeli ja Kivisil-julkisivumaali hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa seosta vedellä korkeintaan 5 prosenttia (huuhtele Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Käytä valmis seos 24 tunnin kuluessa sekoituksesta. Pintamaalaa kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Kivisil-julkisivumaalilla ilman Pohjustegeeli-lisäystä. b) Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Silikonipohjusteella märkää märälle -menetelmällä. Sekoita Silikonipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Silikonipohjustetta 19 osaan vettä). Jos Kivisil pohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Maalaa kahteen kertaan Kivisil-julkisivumaalilla. Pintamaalauksen voit tehdä, kun pohjustus on imeytynyt alustaan (pinta ei kiillä). Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Ensimmäistä käsittelykertaa varten voit ohentaa Kivisil-julkisivumaalia vedellä korkeintaan 5 10 %. YKI OIKAISULAASTI Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. Kevytbetoniharkko-, kevytsoraharkko-, betoniharkko- ja betonipintojen oikaisulaasti. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n kg/m 2 (n. 2 5 mm kerros) Työtapa Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla. Viimeistely teräslastalla ja/tai vaahtomuovisella hierrinlastalla. Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä antaa parhaimman vedenhylkivyysominaisuuden ja suojan esim. betoniraudoitteiden korroosiota vastaan. Mikäli vanha Työstettävyysaika +20 C n. 1 tunti jatkuu seuraavalla sivulla... tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 7

8 Kovettuminen Korjatun kohteen jälkihoitoa (kostutus) on kerrospaksuuden mukaan jatkettava 2 4 vuorokautta aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella. Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua oikaisulaastin levittämisestä pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla. Pohjustus Pohjusta kevytbetonipinnat Hydrosolipohjusteella ohennettuna vedellä suhteessa 1:1 ennen laastitustyön aloittamista. Muita pintoja ei pohjusteta ennen laastitustyötä. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla n. 2 5 mm:n kerrokseksi oikaistavalle pinnalle. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Jälkihoito Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Esioikaisu Esioikaise seinäpinta tarvittaessa ennen Yki Oikaisulaastilla tehtävää verkotuslaastikerrosta. Kostuta esioikaistava alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen esioikaisua. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita esioikaisu. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla esioikaistavalle pinnalle. Tasaa pinta levityksen jälkeen pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Esioikaisun jälkeen pintojen tulisi olla oikaistut siten, että pinnat voidaan tasoittaa kahteen kertaan Yki Oikaisulaastilla yhteensä n. 4 6 mm:n laastivahvuudella. Laastitustyö Seinäpinnan laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. Levitä Yki Oikaisulaastia vahvistettavan rakennuksen ja aukkojen kulmiin noin 2 3 mm:n kerros kulmavahvikkeen levyiselle alueelle kerrallaan. Paina Tikkurilan Kulmavahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen. Älä paina vahvikeverkkoa laastipinnan pohjaan. Verkko toimii parhaiten, kun se jää mahdollisimman pintaan tässä työvaiheessa. Kiinnitä samalla tavalla ikkunan reunoihin kulmavahvikkeet ja diagonaaliset vahvikepalat kaikkien aukkojen kulmiin. Ikkuna- ja oviaukkojen pielet voit viimeistellä helposti myös valmiilla Tikkurilan Pielilevyllä. Katso tarkemmat asennusohjeet vahvikeverkon-, kulmavahvikkeen- sekä pielilevyn tuoteselosteista. Tee kulmavahvikkeiden asennuksen jälkeen verkotuslaastikerros levittämällä Yki Oikaisulaasti käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla n. 3 4 mm:n kerrokseksi tasoitettavalle pinnalle. Paina Tikkurilan Vahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen siten, että tuore laasti tulee verkon silmistä läpi. Verkkoa ei tule painaa tuoreen laastikerroksen pohjaan, vaan tarkoitus on, että tuoretta laastia tulee verkon silmien läpi vain sen verran, että verkko peittyy tasaisella laastikerroksella. Verkko limitetään vähintään 100 mm:n matkalta. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Tee toinen laastikerros Yki Oikaisulaastilla ilman Vahvikeverkkoa aikaisintaan seuraavana päivänä verkotuslaastikerroksesta n. 1 2 mm:n kerrospaksuudella. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Kivisil-julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi. Sokkelin laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. HOLVI-KALKKIMAALI Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali. Maalaustarvikeryhmä 60 (RT-luokitus). Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,5 0,8 kg ohentamatonta Holvi-kalkkimaalia/m 2 (valmis pinta eli 3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus. Ohenne Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä: Holvi-kalkkimaali Vesi 12,5 kg 12,5 l 25 kg 25 l Työtapa Kalkkiharja tai kalkkisivellin. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva n. 1 2 tuntia. Päälle maalattavissa vasta edellisen kerroksen sitouduttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Maalaus Sekoita työmaalla Holvi-kalkkimaaliin aina puhdasta vettä seuraavasti: - 12,5 kg Holvi-kalkkimaalia ja 12,5 l vettä - 25 kg Holvi-kalkkimaalia ja 25 l vettä Älä käytä Holvi-kalkkimaalia ohentamattomana! Säilytä sekoitussuhde samana koko työn ajan värierojen välttämiseksi. Sekoita kalkkimaalia astiassaan työn aikana riittävän usein painavamman kiviaineksen painuessa muutoin astian pohjaan. Kostuta alusta aina huolellisesti puhtaalla vedellä ennen Holvi-kalkkimaalin levittämistä. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä. 8 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

9 Levitä Holvi-kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä. Maalaa 3 kertaan. Seuraavan maalauksen voit tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Kostuta alustaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Kostuta pinta myös viimeisen käsittelykerran jälkeen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdol listen värierojen välttämiseksi. Maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää, mikäli joudut käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Maalaa aina keskeytyksettä yhtenäinen alue ja lopeta maalaus rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi vältä jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys. Holvi-kalkkimaalin väriin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jälkikostutus tummentaa väriä. Mekaaninen rasitus aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa. Huoltomaalaus: Holvi-kalkkimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard Kalkkimaalilla. KÄYTTÖOHJEET Maalauskäsittely Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä. Sekoita Kivitex-silikaattimaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Tiiviit pinnat, pohjustus: Pohjusta tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat, esim. betoni, kertaalleen Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2. Tiiviit pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h Kivitex-silikaattimaalilla, jota voit ohentaa max. 10 % vedellä. Huokoiset pinnat, pohjustus: Pohjusta huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat märkää märälle -menetelmällä Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1. Huokoiset pinnat, välimaalaus: Tee välimaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Välimaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % Silikaattipohjusteella. Huokoiset pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus välimaalauksen sitouduttua vähintään 12 h. Pintamaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % vedellä. KIVITEX SILIKAATTIMAALI Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen 1-komponenttinen julkisivumaali. Maalaustarvikeryhmä 61 (RT-luokitus). Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n. 3 5 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, harjalevitys. FINNSECO-KOR-KORROOSIOSUOJAMAALI Polymeerimodifioitu korroosionestopigmenttiä sisältävä sementtimaali. Betonikorjaustöiden yhteydessä esiin piikattujen ja ruosteesta puhdistettujen terästen korroosiosuojamaalaukseen. RIITTOISUUS Noin jm. ø 10 mm terästä/2 kg. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 9

10 FINNSECO-KL 6 -HIENOKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu- kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Pienten betonivaurioiden korjaamiseen sekä Finnseco-KL 30 -karkeakorjauslaastilla tehtyjen paikkausten viimeistelyyn. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 14 litraa. Työtapa Laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Laasti voidaan levittää myös ruiskuttamalla laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. FINNSECO-KL 30 -KARKEAKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu, kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Betonirakenteiden vaurioiden, kuten parvekelaattojen kulmalohkeamien, ym. suurempien betonivaurioiden korjaamiseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 12 litraa. Työtapa Täyttämisjäykkyyteen valmistettu laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Kulma- ja parvekelaattakorjauksia voidaan tehdä myös muottiin valaen. Katso käyttöohje. Laasti voidaan myös levittää ruiskuttamalla laastipumpulla. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohde on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen suuri, on jälkihoitoa jatkettava tarvittaessa pidempään. 10 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

11 FINNSECO POLYTOP -PINNOITUSLAASTI Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Harmaa ja valkoinen. Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun betonin erikoisoikaisulaasti, joka suojaa alla olevaa betonia karbonatisoitumista ja kosteutta vastaan tiivistämällä pintaa sekä muodostaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Soveltuu myös aikaisemmin pinnoittamattomien pesubetonipintojen pintakäsittelyyn. RIITTOISUUS n. 1,8 kg/mm/m 2 kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2 mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdellä käsittelykerralla on 5 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 30 minuuttia Pinnoitus Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, pinnoitus voidaan aloittaa. Finnseco Polytop -pinnoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5 5,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Värillinen Finnseco Polytop -pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon Valkoinen Finnseco Polytop -säkki ja n. 4 4,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Tämän jälkeen seokseen lisätään litran purkki Finnseco Sävytyspastaa ja sekoitetaan huolellisesti. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan vielä huolellisesti tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Seoksen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja. Finnseco Polytop pinnoituslaasti ruiskutetaan koneellisesti käsiteltävälle pinnalle ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla, tai levitetään suoraan käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Levitetty laasti hierretään kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan. Pesubetonipinnoilla Finnseco Polytop -pinnoituslaasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Käsin harjattu ja kovettunut laastipinta viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut Finnseco Polytop -pinnoituslaastikerros. Finnseco Polytop -pinnoituslaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin 30 minuutin aikana voidaan käyttää. Jälkihoito Finnseco Polytop -pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan 2-4 vuorokautta puhtaalla vedellä kostuttaen aamuin illoin tapahtuvalla vesisumutuksella olosuhteiden mukaan. YKI ROUHEPINNOITE Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonimodifioitu vettä hylkivä akrylaattipinnoite. Maksimiraekoko n. 2 mm. Maalaustarvikeryhmä 34.1 (RT-luokitus). Betonirakenteiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni-, ja harkkopintojen sekä levypintojen pinnoitukseen sokkeli- ja seinäpinnoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,6 0,8 m²/l lastalla levitettynä ja 0,5 0,9 m²/l ruiskutustyönä. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusolosuhteet. Työtapa Lastalevitys, ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, tai suppiloruiskulla. Lastalla levitetty pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä. Ruiskutettu pinnoite voidaan jättää ruiskupinnalle tai viimeistellä Tikkurilan muovihiertimellä. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva seuraavana päivänä. KÄYTTÖOHJEET Pohjustus Sokkelin pohjustus Alusta suositellaan pohjustettavaksi Silikonipohjusteella mm. suolojen läpilyönnin vähentämiseksi. Seinäpinnan pohjakäsittely Tee pohjamaalaus joko Pohjustegeelillä ohennetulla Kivisil-julkisivumaalilla yhteen kertaan tai erillinen pohjustus veteen ohennetulla Silikonipohjusteella ja erillisellä Kivisil pohjamaalauksella. Pohjamaali sävytetään pinnoitteen väriin. Pinnoitus Sekoita Yki Rouhepinnoite perusteellisesti ennen käyttöä. Uuden ja vanhan maalierän rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 erä uutta maalierää, mikäli joudutaan käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että uuden ja vanhan maalierän rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Levitys teräslastalla Levitä teräslastalla pinnoitteen raekoon paksuinen kerros kerrallaan noin 1 m² alueelle. Hierrä pinta välittömästi (max. 15 min kuluttua) kevyesti painaen Tikkurilan muovihiertimellä. Jos hierrin ei liiku kevyesti, pinnoitetta on liikaa. Poista levitetyltä alueelta liian paksu pinnoitekerros teräslastalla pinnoitetta myöten vetäen. Pyri järjestämään työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta ja pinnoitusta. Levitys ruiskutustyönä esim. laastipumpulla tai suppiloruiskulla Levitä pinnoite ruiskuttaen noin 1 m etäisyydeltä pyörivin liikkein kohtisuoraan pintaa vasten. Yhtenäiset pinnat ruiskutetaan yhtäjaksoisesti. Ruiskutettu pinta voidaan jättää sellaisekseen tai se voidaan hiertää Tikkurilan muovihiertimellä (kts. levitys teräslastalla). Hiertotyö aloitetaan välittömästi (max. 15 min kuluttua) ruiskutuksen jälkeen painaen kevyesti Tikkurilan muovihiertimellä. Yki Rouhepinnoite ei sovellu esim. kylmien tukimuurien vaakapintojen tai muiden vastaavien vaakapintojen pinnoittamiseen. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 11

12 SILIKAATTIPOHJUSTE Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen yksikomponenttinen pohjuste julkisivuihin ennen silikaattimaalausta. Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisäpintojen pohjustukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2 4 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2. Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1 3 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1. SILIKONIPOHJUSTE Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste). Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Huokoisten, vettä imevien, maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalilla tai muilla orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Ykillä. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 0,5 2 m 2 /l, betonialustoille 2 4 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. HYDROSOLIPOHJUSTE Vesiohenteinen nanokokoluokan akrylaattihydrosoliin perustuva pohjusteaine. Maalaustarvikeryhmä 09.9 (RT-luokitus). Käsittelemättömien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustamiseen. Hydrosolipohjuste tunkeutuu hyvin alustan huokosiin, tasaa alustan imukykyä, lujittaa alustaa sekä parantaa pintamaalin tarttuvuutta. RIITTOISUUS 4 8 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus sekä aiempi pintakäsittely. POHJUSTEGEELI Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonipitoinen pohjusteaine kiviainespinnoille. Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Betoni- ja rappausjulkisivupintojen pohjustukseen ulkona. Käytetään maalin joukkoon sekoitettuna pohjamaalauksessa maalin tuoteselosteen mukaisesti (esim. Kivisil-julkisivumaali). Voidaan käyttää myös maalaamattomien betonijulkisivupintojen tai vastaavien betonisten pystypintojen impregnointiin. RIITTOISUUS Maaliin sekoitettuna: Katso maalin tuoteselosteesta (esim. Kivisil-julkisivumaali). Impregnoinnissa: 4 5 m 2 /l. 12 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

13 Vanhan maalikalvon tunnistaminen Ennen kiviainespintojen huoltokäsittelyä on tärkeää tuntea käsiteltävä rakenne ja sen rakennefysikaaliset ominaisuudet. On myös selvitettävä aiemmat pintakäsittelyt, käytettyjen pinnoitteiden tuotetyypit, ominaisuudet ja sideaineet sekä syyt mahdollisiin rakenne- ja pinnoitevaurioihin. Näiden perusasioiden selvityksen jälkeen voidaan kohteeseen ja rakenteelle valita soveltuvin huoltokäsittely-yhdistelmä ja oikeat pinnoitetuotteet. Käytetyn maalityypin selvittämiseksi voidaan käyttää apuna seuraavia suuntaa-antavia tunnistuskeinoja: Epäorgaaniset tuotteet ovat pinnaltaan usein orgaanisia tuotteita kirjavampia. Esim. vesivalumien kohdalla väri saattaa olla kulunut pois. Epäorgaaniset tuotteet vanhenevat tyypillisesti kulumalla, kun taas orgaaninen pinnoite saattaa irrota hilseilemällä. Useat epäorgaaniset maalit hajoavat pieniksi murusiksi veitsenkärjellä raaputettaessa ja ne voi poistaa esim. teräsharjalla. Maalinpoistoaineet eivät tehoa epäorgaanisiin tuotteisiin, kun sen sijaan useimmat orgaaniset kiviainespinnoilla käytettävät tuotteet pehmenevät maalinpoistoaineen vaikutuksesta. Jos maalinäytettä poltettaessa esim. savukesytyttimen avulla muodostuu voimakkaasti nokimaista savua ja selvästi havaittavaa hajua, on näyte orgaaninen. Orgaanisen maalin polttojäännös on tyypillisesti tumma ja tervamainen. Epäorgaanista tuotetta poltettaessa savukehitys on vähäisempää, savu laimeamman hajuista ja polttojäännös on pulverimaista. Epäorgaaniset tuotteet imevät pinnalle ruiskutetun veden itseensä hyvin nopeasti ja kostuneen pinnan värisävy yleensä tummenee huomattavasti. Epäorgaaniset kalkki-, kalkkisementti- ja sementtipinnoitteet reagoivat voimakkaasti suolahappoon kuohumalla. Tikkurilan analyyttinen laboratorio suorittaa tarvittaessa maalityypin tarkempia tutkimuksia. näyte A) Maalinpoistoaine B) Polttokoe A) Ei vaikutusta B) Pulverimainen polttojäännös A) Pehmittää maalikalvoa B) Tervamainen polttojäännös, voimakas savunmuodostus (haju!) epäorgaaninen maali orgaaninen maali A) Suolahappokoe B) Veden imeytyminen A) Etanolikoe B) Lipeäkoe A) Kaasun kehitys A) Ei kaasun kehitystä A) Etanoli pehmittää/liuottaa A) Etanolin vaikutus vähäistä B) Vesi imeytyy B) Vesi imeytyy B) Ei pehmene/värjäänny lipeän vaikutuksesta B) NaOH pehmittää ja aiheuttaa kellastumista sementti- tai kalkkimaali silikaattimaali lateksimaali öljy- tai alkydimaali tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 13

14 tikkurila johtavaa osaamista Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Julkisivukorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös julkisivukorjauksiin. MES RABE Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin

YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin OPAS JA VÄRIKARTTA GUIDE AND COLOUR CARD YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin 1 Ideoi, innostu ja onnistu Tikkurilan kestävällä luonnonkivipinnoitteella Yki Aitokivi on uutuus, jolla ulkopintoihin

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Maalin tehtävät Betonin suojaaminen säärasitukselta Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Julkisivujen ja muiden rakennusosien puhtaanapysymisen parantaminen 13.4.2015 2 PINNOITTEIDEN VEDEN-

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj TERVETULOA TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat Mikko Auer, Tikkurila Oyj 7.11.2016 Ohjelma 7.11.2016 8.45-9.15 Aamukahvi 9.15-10-15 Betonin vaurioituminen ja korjaussuunnittelu 10.15-10.30

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali D800 Vaalean harmaa D807 Tumman harmaa TUOTEKUVAUS 2K NOPEA GreyMatic on monenlaiseen korjauskäyttöön soveltuva 2K pohjamaali. Tuote on nopeasti kuivuva

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä 2015 MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat katot... 4 Vanhat maalattavat katot... 6 Uudet lakattavat katot... 8 Vanhat lakattavat katot... 9 Uudet vahattavat

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT 2015 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT FR Trading OY 30.10.2015 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 4. BRONYA käyttöturvallisuus...

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21 Tulostettu 5.7.2016 1 / 21 05. SEINÄTASOITTEET Silote SF 2 Pohjatasoite LF 4 Pintatasoite LRF 6 Tiilitasoite TTF 8 Pohjatasoite VF 10 Pintatasoite VHF 12 Märkätilatasoite WTT 14 Täyttölaasti TLR 16 Sisärappauslaasti

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Sisältö: Nykytila Maalin tarkoitus Alustat Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Työn suunnittelu Olosuhteet Alustakohtaiset huomiotavat Yleisimmät

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Kivitalon sisärappaus

Kivitalon sisärappaus Tervettä Asumista Kivitalon sisärappaus Parempi sisäilma Sopii kaikille alustoille Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla - Betonielementti - Betoni - Baumit ProContact - Baumit HM 50 -

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit 2009 2 Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on Pohjoismaiden johtava teollisuuskemikaalien ja pinnotteiden valmistaja. Solmaster -tuotteet

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT. Sisällä 2015 MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet lakattavat pinnat... 9 Vanhat lakattavat pinnat...10 2 NIKSIT 1.1

Lisätiedot

Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali

Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali Diesco N-TEC 9 Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali Nano-TEC 9 -valmistuskaava on pitkäaikaistesteissä menestyksellisesti testattu hybridi-nanokomposiittiperustainen

Lisätiedot

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle Säilytä puun ainutlaatuinen lämpö ja aito kosketus sisustuksesi puupinnoissa ja kodin käyttöesineissä. Puumateriaalissa yhdistyvät kauniisti luonnonläheinen ajattomuus

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT KUVAUS MasterSeal 560 on kaksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen ja joustava kevyt kalvo. MasterSeal 560 mahdollistaa betonirakenteiden nopean palauttamisen käyttöön. Ne voidaan upottaa veteen

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat.

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2014 Tuotetiedote DP5000 (D8302 UHS Kovete) TUOTEKUVAUS D8521 Vaaleanharmaa D8525 Harmaa D8527 Tummanharmaa D8302 UHS Kovete D8717/18/19 Ohenteet DP5000 on 2K pohjamaalien

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE 2014 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE FR Trading OY 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 Pintalämpötila alle +80 C... 3

Lisätiedot

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 Verkko ja profiilit Verkotuslaasti Pinnoiteprimeri / Pohjamaali Pinnoite EPS-harkon rappausjärjestelmä 2 / 10 Verkko ja profiilit Diessner, Protektor Alkalinkestävät

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 DELFLEET BC TUOTTEET Delfleet BC (F3140 sideaine) Delfleet Kirkaslakka F390 Delfleet ohenne hidas F371 Delfleet MS kovete F361 Delfleet ohenne F372 Delfleet

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT TUOTETIEDOTE 592 TUOTEKUVAUS 7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT Selemix Direct Gloss on 2-komponenttinen polyuretaani maali, joka maalataan suoraan maalattavan kohteen päälle.

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Ota talteen! Ulkopinnat kuntoon! Terassin keväthuolto Hirsitalon. kunnostus. maalaus Kalusteiden

Ota talteen! Ulkopinnat kuntoon! Terassin keväthuolto Hirsitalon. kunnostus. maalaus Kalusteiden Ulkopinnat kuntoon! Ota talteen! Terassin keväthuolto Hirsitalon maalaus Kalusteiden kunnostus 2. Valmistettu Suomessa Suomalaista maalia vuodesta 1948 Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyritys,

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 200

Tekninen tietolehti StoCryl V 200 Pinnoite, peittävä, himmeä Ominaisuudet Käyttöalue Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

atelier diessner effetto metallo

atelier diessner effetto metallo Ainutlaatuista, miten metallinen kiilto todellakin hyväilee silmiä, miten puhtaan ferro-oksidin ulkonäkö voikaan muuttua niin monipuolisesti. Ollen välillä hopeisen näköinen tai vaihtuen sitten kullankiiltoiseksi.

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

betonimaali ja -lakka

betonimaali ja -lakka www.teknos.com TUOTESELOSTE 1247 12 22.02.2017 TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali ja -lakka MAALITYYPPI KÄYTTÖ ERIKOISOMINAISUUDET HYVÄKSYNNÄT TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Jouni Hamara 5.3.2015 Sisältö: Puun rakenteellinen suojaus Maalin tehtävät Maaliyhdistelmän elinkaari Alustatyypit Maalauskäsittelyt, työmenetelmät Huoltovälit

Lisätiedot

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 D8137 UHS Premium Kirkaslakka TUOTTEET Deltron UHS Premium Kirkaslakka Deltron UHS Kovetteet D8137 D8216, D8217,

Lisätiedot

Keim ipor järjestelmän viitteellinen asennusohje

Keim ipor järjestelmän viitteellinen asennusohje Esimerkkikohde Esimerkkikohteessa on kosteuden nousua ja läpitunkeumaa seinärakenteessa. Seinärakenteessa on perinteiset villaeristeet ja seinä on pinnoitettu yleisesti käytössä olevalla sisäseinätasoitteella

Lisätiedot

Smarter Surfaces Tuotekuvasto. Tervetuloa verkkosivuillemme:

Smarter Surfaces Tuotekuvasto. Tervetuloa verkkosivuillemme: Smarter Surfaces Tuotekuvasto Tervetuloa verkkosivuillemme: www.smartersurfaces.fi Sisällysluettelo Communicator Collection Smart Valkotaulutapetti... 3 Smart Wall Paint -tussitaulumaali... 4 Smart Wall

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Icopal-PROFI-DICHT. Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin. Edistystä ja laatua. Luotettavasti.

Icopal-PROFI-DICHT. Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin. Edistystä ja laatua. Luotettavasti. Icopal-PROFI-DICHT Nestemäinen vedeneriste pinnoille ja yksityiskohtiin Edistystä ja laatua. Luotettavasti. Broschuere_PROFI-DICHT_2011-12.indd 1 20.12.2011 09:36:30 PROFI-DICHT tarjoaa ylittämättömiä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet Tuotevalikoima sivut 21-35 Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuottden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet 21 Laastit Knauf MP 75 L - konekipsilaasti sisäkäyttöön

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

ÄSSÄTEX. Viimeistelty pinta, joka kestää elämää

ÄSSÄTEX. Viimeistelty pinta, joka kestää elämää ÄSSÄTEX Viimeistelty pinta, joka kestää elämää Ässätex on maalattava lasikuitutapetti, jonka avulla luot tasaisen, kestävän ja tyylikkään pinnan. Ässätex lasikuitutapetin uudelleenmaalaaminen on helppoa

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset Tuotetietoesite Versio 14/06/2012 Tunniste: 02 03 02 01 002 0 000002 Sikagard -720 EpoCem Sikagard -720 EpoCem 3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti Construction

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

10. MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT

10. MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT Tulostettu 27.2.2017 1 / 31 10. MINERAALIPINNOITTEET JA OHUTRAPPAUSLAASTIT Julkisivupinnoite JSP 0,5 2 Julkisivupinnoite JSP 1,5 5 Kalkkisementtipinnoite KSP 8 Jalolaasti JL 11 Kuultorappauslaasti KRL

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Joulukuu 2007 Voimassa tammikuuhun 2011

Joulukuu 2007 Voimassa tammikuuhun 2011 Joulukuu 2007 Voimassa tammikuuhun 2011 1 (6) RT V-37500 RT/KH 58-37500 47 Talo 2000 RAKENNUSMAALIT JA TASOITTEET SISÄSEINIIN JA -KATTOIHIN Tikkurila Oy Sisämaalauksessa voidaan pintakäsittelyn avulla

Lisätiedot