rappaus- ja betonipintojen maalaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rappaus- ja betonipintojen maalaus"

Transkriptio

1 rappaus- ja betonipintojen maalaus

2 Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko. Rappaukset on useimmiten toteutettu ns. kolmikerrosrappauksena, jolloin rappausta on tiilimuurin päällä muutaman sentin paksuinen laastikerros. Rappauksen laasti voi olla kalkki-, kalkkisementti- tai sementtilaastia. Rappauspinnan vauriot ovat yleensä joko laastin kutistumisesta tai pakkasen aiheuttamasta rapautumisesta johtuvaa pinnan halkeilua ja lohkeilua. ensimaalaus Uudelle rappauspinnalle on hyvä valita mahdollisimman vesihöyrynavoin pintakäsittely-yhdistelmä, joka ei tiivistä liikaa alle jäävää rakennetta. Liian tiiviit orgaaniset pintakäsittelyt voivat johtaa käsittelyn alle tiivistyvään liian suureen kosteuspitoisuuteen, jonka seurauksena rakenteissa oleva vesi saattaa esim. jäätyessään rikkoa sekä rappausta että käytettyjä maaleja. Uusi rappauspinta voidaan maalata Holvi-kalkkimaalilla, Kivitex-silikaattimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla laastin sideainekoostumuksen mukaan. Jos käytetty laasti on kalkkivahvaa, käytetään kalkkimaalia. Jos laasti on sementtivahvaa, käytetään Kivitex-silikaattimaalia tai Kivisil-julkisivumaalia. Kaikki em. tuotteet ovat hyvin vesihöyryä läpäiseviä, eivätkä muodosta käsitellylle rappaukselle liian tiivistä maalikalvoa. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali, - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Ennen rappauspinnan huoltomaalausta selvitetään rappauksen kunto, käytetyt maalityypit, maalipintojen kunto sekä maalipintojen tarttuvuus alustaan ja toisiin 2 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

3 maalikerroksiin. Rappauspintojen kiinteys alustaan tarkistetaan koputtelemalla. Irtonainen, heikosti kiinni oleva rappaus poistetaan kiinteään alustaan asti. Myös jauhomainen, rapautunut rappaus poistetaan. Halkeamat avataan ja levennetään ennen rappauskor jauksia. Rappauspaikkaukset tehdään vanhan rappauksen koostumuksen mukaisella laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen noudattaen laastinvalmistajan antamia suosituksia ja ohjeita. Mikäli laastin tyyppiä ei voi jostain syystä selvittää, tulee korjauksessa käyttää kalkkivahvaa laastia esim. KS 65/35, KS 70/30. Paksujen rappauspaikkausten sitoutumisaika ennen maalausta on vähintään 2 viikkoa. Paikkauksia ei saa tehdä vanhan maalipinnan päälle! Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos vähintään 30 % koko rappauspinnasta on irti alustastaan tai hyvin haurasta, on usein taloudellisesti ja teknisesti edullisempaa poistaa koko rappaus. höyrypesulla. Pesu suoritetaan siten, ettei rakenteita vaurioiteta tarpeettomasti. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava aina viranomaisohjeita. Yleisohjeena voidaan pitää, että rapattu seinä huoltomaalataan samantyyppisellä maalilla kuin aikaisempi pintamaalikerros ottamalla vanhan pintamaalin alla olevat materiaalikerrokset huomioon. Huoltomaalauksen yhteydessä suosittelemme aina käytettäväksi tarkoitukseen soveltuvaa pohjustetta. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali Vanhasta maalipinnasta poistetaan hilseilevä maali ja muut epäpuhtaudet joko teräsharjauksella tai kuumavesipainepesulaitetta apuna käyttäen joko kuumavesi- tai tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 3

4 Betonipinnat Betonirakenteiset pinnat ja julkisivut yleistyivät 1960-luvun elementtirakentamisen myötä. Tyypillisiä korjattavia betonirakenteita ovat julkisivut, parvekkeet, tukimuurit, kaiteet, portaat ja pysäköintitasot. Betonijulkisivujen vaurioituminen johtuu tavallisesti liian ohuesta suojabetonikerroksesta, betonin pakkasenkestämättömyydestä, betonin huonosta tiiviydestä ja karbonatisoitumisesta sekä sen seurauksena syntyneestä rakenneterästen korroosiosta. Julkisivukorjauksen yhteydessä pyritään poistamaan betonin vaurioitumisriskit ja suojaamaan rakenne mahdollisimman tehokkaasti ulkoisilta rasituksilta. ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan suolat, irtonainen aines, lika ja pöly esim. teräsharjalla, muottiöljyt korkeapainepesurilla, sementtiliimat esim. vesihiekkapesulla. Mikäli muottia vasten valettu pinta on lasimainen, se on karhennettava hiekkapuhaltamalla, timanttilaikkahionnalla tai vesihiekkapesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Irtonainen ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset sekä epäpuhtaudet poistetaan esim. kuumapainepesulla. Tulosta täydennetään tarvittaessa mekaanisesti esim. harjaamalla ja/tai kaapimalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan korjattavista kohdista piikkaamalla. Mahdollisesti esiin tulevien/esillä olevien teräksien ympäriltä poistetaan betonia riittävästi (minimi 15 mm tai 1,5 x teräksen vahvuus), paikattavan alueen reunat piikataan riittävän jyrkiksi ja teräs puhdistetaan huolellisesti ruosteesta teräsharjalla ja suojataan Finn- 4 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

5 seco-kor-korroosiosuojamaalilla. Vaurioituneet kohdat korjataan Finnseco-KL 6 ja/tai Finnseco-KL 30 -betoninkorjaustuotteilla. Epätasaiset, huokoiset ja reikäiset pinnat voidaan ylitasoittaa esim. Yki Oikaisulaastilla. Betoninkorjaus- ja ylitasoituslaastit eivät saa mennä vanhan maalipinnan päälle. Korjattuja kohtia ja pintoja jälkihoidetaan joko vedellä kostuttaen tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta työolosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohta on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen vahva, jälkihoitoa on jatkettava tarvittaessa pidempään. Paikkamaalaus tulee suorittaa samalla maalityypillä kuin ympäröivä maalipinta olettaen, että ympäröivä maali on tarkoitukseensa sopiva. Jos näin ei ole, pitää harkita koko vanhan maalipinnan poistoa. Mikäli ympäröivää maalipintaa tai paikattavan kohdan alla olevia materiaalikerroksia ei ole mahdollista analysoida, paikkamaalauksiin suositeltavin vaihtoehto on käyttää Kivisil-julkisivumaalia. Paikkamaalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Sopivin värisävy voidaan valita esimerkiksi Tikkurilan Kivitalot-värikartasta tai maalinäytteen avulla maalikaupoista löytyvillä värimittareilla. Väri ja sävyerojen välttämiseksi paikkamaalaukset pyritään rajaamaan rakennusten luonnollisiin rajakohtiin. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Kivitex-silikaattimaali - Finnseco-KOR-korroosiosuojamaali - Finnseco-KL 6 ja -KL 30 -korjauslaastit - Yki Rouhepinnoite - Yki Oikaisulaasti Sementtipohjaiset julkisivulevypinnat Arkkitehtuurin virtaviivaistuessa 1950-luvulta lähtien rakennusten julkisivuissa alettiin käyttämään myös kiviainespohjaisia julkisivulevyjä, joita löytyy lähinnä parvekkeiden kaiteista, ikkunoiden välitilan levytyksistä sekä julkisivuista luvun lopulle saakka mineraalilevyissä käytettiin asbestia. ensimaalaus Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta ja pölystä harjaamalla ja tarvittaessa lämminvesipesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeen mukaan. huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta, pölystä sekä heikosti kiinni olevasta maalista ja pestään korkeapainepesulla. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Yki Rouhepinnoite tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 5

6 Huolto-ohjeet pesu Aikaisintaan kuukauden kuluttua pin takäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puh distaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää voimakasta Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. levänpoisto Kiviainespinnoilla saattaa esiintyä erilaisia leviä tai lehtivihreää, jotka tahraavat julkisivuja. Lehtivihreän ja tavallisten levien pesuun käytetään painepesuria sekä mahdollisuuksien mukaan lämmintä vettä. Pesutulosta voidaan tehostaa Tikkurilan Huoltopesulla ja varovaisella harjaamisella maalipintaa rikkomatta. Hankalasti poistettavat levät, kuten esim. punalevä, ovat viime aikoina yleistyneet voimakkaasti seinäpinnoilla ja varsinkin käsittelemättömien, kylmien betonirakenteiden pinnoilla. Nämä levät pestään pois Tikkurilan Homeenpoistolla ja painepesurilla käyttäen kuumaa vettä (n C). Pesua voidaan tehostaa harjaamalla. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. Näin käsitellyt pinnat maalataan Kivitex-silikaattimaalilla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan käsitellä Alfagel 400 -impregnointiaineella pesun jälkeen, mikäli pinnat halutaan säilyttää käsittelemättömän näköisinä. graffitin ylimaalaus Seinien töhryt eli graffitit tulee puhdistaa ennen niiden ylimaalausta. Tällöin saavutetaan laadukkain lopputulos. Puhdistus tapahtuu parhaiten mekaanisesti tai korkeapaine/ vesihiekkapesulla. Graffittien ylimaalauksessa kannattaa ottaa huomioon, että maa- laus tehdään samalla maalityypillä kuin seinän maalipinta. Graffitit on useimmiten kuitenkin tehty maaleilla, joiden pintaan eivät epäorgaaniset maalit tartu. Tästä syystä graffitin poisto ennen maalausta on tarpeen. Mikäli jostain syystä graffiti on saatava nopeasti maalaamalla poistettua, varmin lopputulos saavutetaan käyttämällä Kivisil-julkisivumaalia. struktuuripinnoitteen paikkaus (esim. Kenitex-pinnoite) Vanhan Kenitex-pinnan paikkauksessa on otettava huomioon Kenitexin alla olevat materiaalikerrokset ja paikkaus tulee suorittaa näiden ehdoilla. Kivisil-julkisivumaali soveltuu hyväkuntoisille aikaisemmin Kenitex-julkisivupinnoitteella käsitellyille pinnoille. Paikka maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Jos vanha pinta on struktuuriltaan hyvin karkea, voidaan paikka-alueiden pinnoitus tehdä Tikkurilan karkeimmilla pinnoitteilla (Esim. Yki Rouhepinnoite) muun pinnan karkeuteen. 6 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

7 Tekniset tiedot ja työohjeet: KIVISIL-JULKISIVUMAALI Vesiohenteinen, lievästi pinnoitemainen, liuotteeton silikoniemulsiomaali. Maalaustarvikeryhmät 34.1, 34.2 ja 34.3 (RT-luokitus). Betoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen ulkomaalaukseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 4 6 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, sively, ruiskutus Suurpaineruiskutus - suutin 0,027 0,029 ; kahvasuodatin 0,56 mm - ohennemäärä 0 10 til. % maalipinta on liituava, suositellaan tässäkin tapauksessa huolellisen esikäsittelyn jälkeen kolmen kerran käsittely-yhdistelmää (vaihtoehto b). Huomioitavaa Sekoita Kivisil-julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Suojaa ikkunat ennen pohjustusta ja maalausta. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois ikkunasta. Levitä maali keskeytyksettä työsaumojen välttämiseksi. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kuivumisaika ilman suht. kosteus RH 50 % Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. Maalauskäsittely Käytä Kivisil-julkisivumaalia joko kahden tai kolmen kerran käsittely-yhdistelmän mukaisesti: a) Kahden kerran käsittely-yhdistelmä Pohjamaalaa pinnat Pohjustegeelin ja Kivisil-julkisivumaalin seoksella, jonka seossuhde on 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Kivisil- julkisivumaalia. Sekoita Pohjustegeeli ja Kivisil-julkisivumaali hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa seosta vedellä korkeintaan 5 prosenttia (huuhtele Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Käytä valmis seos 24 tunnin kuluessa sekoituksesta. Pintamaalaa kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Kivisil-julkisivumaalilla ilman Pohjustegeeli-lisäystä. b) Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Silikonipohjusteella märkää märälle -menetelmällä. Sekoita Silikonipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Silikonipohjustetta 19 osaan vettä). Jos Kivisil pohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Maalaa kahteen kertaan Kivisil-julkisivumaalilla. Pintamaalauksen voit tehdä, kun pohjustus on imeytynyt alustaan (pinta ei kiillä). Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Ensimmäistä käsittelykertaa varten voit ohentaa Kivisil-julkisivumaalia vedellä korkeintaan 5 10 %. YKI OIKAISULAASTI Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. Kevytbetoniharkko-, kevytsoraharkko-, betoniharkko- ja betonipintojen oikaisulaasti. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n kg/m 2 (n. 2 5 mm kerros) Työtapa Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla. Viimeistely teräslastalla ja/tai vaahtomuovisella hierrinlastalla. Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä antaa parhaimman vedenhylkivyysominaisuuden ja suojan esim. betoniraudoitteiden korroosiota vastaan. Mikäli vanha Työstettävyysaika +20 C n. 1 tunti jatkuu seuraavalla sivulla... tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 7

8 Kovettuminen Korjatun kohteen jälkihoitoa (kostutus) on kerrospaksuuden mukaan jatkettava 2 4 vuorokautta aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella. Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua oikaisulaastin levittämisestä pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla. Pohjustus Pohjusta kevytbetonipinnat Hydrosolipohjusteella ohennettuna vedellä suhteessa 1:1 ennen laastitustyön aloittamista. Muita pintoja ei pohjusteta ennen laastitustyötä. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla n. 2 5 mm:n kerrokseksi oikaistavalle pinnalle. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Jälkihoito Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Esioikaisu Esioikaise seinäpinta tarvittaessa ennen Yki Oikaisulaastilla tehtävää verkotuslaastikerrosta. Kostuta esioikaistava alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen esioikaisua. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita esioikaisu. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla esioikaistavalle pinnalle. Tasaa pinta levityksen jälkeen pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Esioikaisun jälkeen pintojen tulisi olla oikaistut siten, että pinnat voidaan tasoittaa kahteen kertaan Yki Oikaisulaastilla yhteensä n. 4 6 mm:n laastivahvuudella. Laastitustyö Seinäpinnan laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. Levitä Yki Oikaisulaastia vahvistettavan rakennuksen ja aukkojen kulmiin noin 2 3 mm:n kerros kulmavahvikkeen levyiselle alueelle kerrallaan. Paina Tikkurilan Kulmavahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen. Älä paina vahvikeverkkoa laastipinnan pohjaan. Verkko toimii parhaiten, kun se jää mahdollisimman pintaan tässä työvaiheessa. Kiinnitä samalla tavalla ikkunan reunoihin kulmavahvikkeet ja diagonaaliset vahvikepalat kaikkien aukkojen kulmiin. Ikkuna- ja oviaukkojen pielet voit viimeistellä helposti myös valmiilla Tikkurilan Pielilevyllä. Katso tarkemmat asennusohjeet vahvikeverkon-, kulmavahvikkeen- sekä pielilevyn tuoteselosteista. Tee kulmavahvikkeiden asennuksen jälkeen verkotuslaastikerros levittämällä Yki Oikaisulaasti käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla n. 3 4 mm:n kerrokseksi tasoitettavalle pinnalle. Paina Tikkurilan Vahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen siten, että tuore laasti tulee verkon silmistä läpi. Verkkoa ei tule painaa tuoreen laastikerroksen pohjaan, vaan tarkoitus on, että tuoretta laastia tulee verkon silmien läpi vain sen verran, että verkko peittyy tasaisella laastikerroksella. Verkko limitetään vähintään 100 mm:n matkalta. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Tee toinen laastikerros Yki Oikaisulaastilla ilman Vahvikeverkkoa aikaisintaan seuraavana päivänä verkotuslaastikerroksesta n. 1 2 mm:n kerrospaksuudella. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Kivisil-julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi. Sokkelin laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. HOLVI-KALKKIMAALI Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali. Maalaustarvikeryhmä 60 (RT-luokitus). Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,5 0,8 kg ohentamatonta Holvi-kalkkimaalia/m 2 (valmis pinta eli 3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus. Ohenne Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä: Holvi-kalkkimaali Vesi 12,5 kg 12,5 l 25 kg 25 l Työtapa Kalkkiharja tai kalkkisivellin. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva n. 1 2 tuntia. Päälle maalattavissa vasta edellisen kerroksen sitouduttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Maalaus Sekoita työmaalla Holvi-kalkkimaaliin aina puhdasta vettä seuraavasti: - 12,5 kg Holvi-kalkkimaalia ja 12,5 l vettä - 25 kg Holvi-kalkkimaalia ja 25 l vettä Älä käytä Holvi-kalkkimaalia ohentamattomana! Säilytä sekoitussuhde samana koko työn ajan värierojen välttämiseksi. Sekoita kalkkimaalia astiassaan työn aikana riittävän usein painavamman kiviaineksen painuessa muutoin astian pohjaan. Kostuta alusta aina huolellisesti puhtaalla vedellä ennen Holvi-kalkkimaalin levittämistä. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä. 8 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

9 Levitä Holvi-kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä. Maalaa 3 kertaan. Seuraavan maalauksen voit tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Kostuta alustaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Kostuta pinta myös viimeisen käsittelykerran jälkeen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdol listen värierojen välttämiseksi. Maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää, mikäli joudut käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Maalaa aina keskeytyksettä yhtenäinen alue ja lopeta maalaus rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi vältä jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys. Holvi-kalkkimaalin väriin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jälkikostutus tummentaa väriä. Mekaaninen rasitus aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa. Huoltomaalaus: Holvi-kalkkimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard Kalkkimaalilla. KÄYTTÖOHJEET Maalauskäsittely Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä. Sekoita Kivitex-silikaattimaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Tiiviit pinnat, pohjustus: Pohjusta tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat, esim. betoni, kertaalleen Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2. Tiiviit pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h Kivitex-silikaattimaalilla, jota voit ohentaa max. 10 % vedellä. Huokoiset pinnat, pohjustus: Pohjusta huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat märkää märälle -menetelmällä Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1. Huokoiset pinnat, välimaalaus: Tee välimaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Välimaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % Silikaattipohjusteella. Huokoiset pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus välimaalauksen sitouduttua vähintään 12 h. Pintamaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % vedellä. KIVITEX SILIKAATTIMAALI Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen 1-komponenttinen julkisivumaali. Maalaustarvikeryhmä 61 (RT-luokitus). Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n. 3 5 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, harjalevitys. FINNSECO-KOR-KORROOSIOSUOJAMAALI Polymeerimodifioitu korroosionestopigmenttiä sisältävä sementtimaali. Betonikorjaustöiden yhteydessä esiin piikattujen ja ruosteesta puhdistettujen terästen korroosiosuojamaalaukseen. RIITTOISUUS Noin jm. ø 10 mm terästä/2 kg. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 9

10 FINNSECO-KL 6 -HIENOKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu- kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Pienten betonivaurioiden korjaamiseen sekä Finnseco-KL 30 -karkeakorjauslaastilla tehtyjen paikkausten viimeistelyyn. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 14 litraa. Työtapa Laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Laasti voidaan levittää myös ruiskuttamalla laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. FINNSECO-KL 30 -KARKEAKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu, kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Betonirakenteiden vaurioiden, kuten parvekelaattojen kulmalohkeamien, ym. suurempien betonivaurioiden korjaamiseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 12 litraa. Työtapa Täyttämisjäykkyyteen valmistettu laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Kulma- ja parvekelaattakorjauksia voidaan tehdä myös muottiin valaen. Katso käyttöohje. Laasti voidaan myös levittää ruiskuttamalla laastipumpulla. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohde on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen suuri, on jälkihoitoa jatkettava tarvittaessa pidempään. 10 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

11 FINNSECO POLYTOP -PINNOITUSLAASTI Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Harmaa ja valkoinen. Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun betonin erikoisoikaisulaasti, joka suojaa alla olevaa betonia karbonatisoitumista ja kosteutta vastaan tiivistämällä pintaa sekä muodostaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Soveltuu myös aikaisemmin pinnoittamattomien pesubetonipintojen pintakäsittelyyn. RIITTOISUUS n. 1,8 kg/mm/m 2 kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2 mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdellä käsittelykerralla on 5 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 30 minuuttia Pinnoitus Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, pinnoitus voidaan aloittaa. Finnseco Polytop -pinnoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5 5,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Värillinen Finnseco Polytop -pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon Valkoinen Finnseco Polytop -säkki ja n. 4 4,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Tämän jälkeen seokseen lisätään litran purkki Finnseco Sävytyspastaa ja sekoitetaan huolellisesti. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan vielä huolellisesti tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Seoksen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja. Finnseco Polytop pinnoituslaasti ruiskutetaan koneellisesti käsiteltävälle pinnalle ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla, tai levitetään suoraan käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Levitetty laasti hierretään kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan. Pesubetonipinnoilla Finnseco Polytop -pinnoituslaasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Käsin harjattu ja kovettunut laastipinta viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut Finnseco Polytop -pinnoituslaastikerros. Finnseco Polytop -pinnoituslaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin 30 minuutin aikana voidaan käyttää. Jälkihoito Finnseco Polytop -pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan 2-4 vuorokautta puhtaalla vedellä kostuttaen aamuin illoin tapahtuvalla vesisumutuksella olosuhteiden mukaan. YKI ROUHEPINNOITE Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonimodifioitu vettä hylkivä akrylaattipinnoite. Maksimiraekoko n. 2 mm. Maalaustarvikeryhmä 34.1 (RT-luokitus). Betonirakenteiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni-, ja harkkopintojen sekä levypintojen pinnoitukseen sokkeli- ja seinäpinnoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,6 0,8 m²/l lastalla levitettynä ja 0,5 0,9 m²/l ruiskutustyönä. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusolosuhteet. Työtapa Lastalevitys, ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, tai suppiloruiskulla. Lastalla levitetty pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä. Ruiskutettu pinnoite voidaan jättää ruiskupinnalle tai viimeistellä Tikkurilan muovihiertimellä. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva seuraavana päivänä. KÄYTTÖOHJEET Pohjustus Sokkelin pohjustus Alusta suositellaan pohjustettavaksi Silikonipohjusteella mm. suolojen läpilyönnin vähentämiseksi. Seinäpinnan pohjakäsittely Tee pohjamaalaus joko Pohjustegeelillä ohennetulla Kivisil-julkisivumaalilla yhteen kertaan tai erillinen pohjustus veteen ohennetulla Silikonipohjusteella ja erillisellä Kivisil pohjamaalauksella. Pohjamaali sävytetään pinnoitteen väriin. Pinnoitus Sekoita Yki Rouhepinnoite perusteellisesti ennen käyttöä. Uuden ja vanhan maalierän rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 erä uutta maalierää, mikäli joudutaan käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että uuden ja vanhan maalierän rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Levitys teräslastalla Levitä teräslastalla pinnoitteen raekoon paksuinen kerros kerrallaan noin 1 m² alueelle. Hierrä pinta välittömästi (max. 15 min kuluttua) kevyesti painaen Tikkurilan muovihiertimellä. Jos hierrin ei liiku kevyesti, pinnoitetta on liikaa. Poista levitetyltä alueelta liian paksu pinnoitekerros teräslastalla pinnoitetta myöten vetäen. Pyri järjestämään työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta ja pinnoitusta. Levitys ruiskutustyönä esim. laastipumpulla tai suppiloruiskulla Levitä pinnoite ruiskuttaen noin 1 m etäisyydeltä pyörivin liikkein kohtisuoraan pintaa vasten. Yhtenäiset pinnat ruiskutetaan yhtäjaksoisesti. Ruiskutettu pinta voidaan jättää sellaisekseen tai se voidaan hiertää Tikkurilan muovihiertimellä (kts. levitys teräslastalla). Hiertotyö aloitetaan välittömästi (max. 15 min kuluttua) ruiskutuksen jälkeen painaen kevyesti Tikkurilan muovihiertimellä. Yki Rouhepinnoite ei sovellu esim. kylmien tukimuurien vaakapintojen tai muiden vastaavien vaakapintojen pinnoittamiseen. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 11

12 SILIKAATTIPOHJUSTE Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen yksikomponenttinen pohjuste julkisivuihin ennen silikaattimaalausta. Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisäpintojen pohjustukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2 4 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2. Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1 3 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1. SILIKONIPOHJUSTE Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste). Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Huokoisten, vettä imevien, maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalilla tai muilla orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Ykillä. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 0,5 2 m 2 /l, betonialustoille 2 4 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. HYDROSOLIPOHJUSTE Vesiohenteinen nanokokoluokan akrylaattihydrosoliin perustuva pohjusteaine. Maalaustarvikeryhmä 09.9 (RT-luokitus). Käsittelemättömien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustamiseen. Hydrosolipohjuste tunkeutuu hyvin alustan huokosiin, tasaa alustan imukykyä, lujittaa alustaa sekä parantaa pintamaalin tarttuvuutta. RIITTOISUUS 4 8 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus sekä aiempi pintakäsittely. POHJUSTEGEELI Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonipitoinen pohjusteaine kiviainespinnoille. Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Betoni- ja rappausjulkisivupintojen pohjustukseen ulkona. Käytetään maalin joukkoon sekoitettuna pohjamaalauksessa maalin tuoteselosteen mukaisesti (esim. Kivisil-julkisivumaali). Voidaan käyttää myös maalaamattomien betonijulkisivupintojen tai vastaavien betonisten pystypintojen impregnointiin. RIITTOISUUS Maaliin sekoitettuna: Katso maalin tuoteselosteesta (esim. Kivisil-julkisivumaali). Impregnoinnissa: 4 5 m 2 /l. 12 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

13 Vanhan maalikalvon tunnistaminen Ennen kiviainespintojen huoltokäsittelyä on tärkeää tuntea käsiteltävä rakenne ja sen rakennefysikaaliset ominaisuudet. On myös selvitettävä aiemmat pintakäsittelyt, käytettyjen pinnoitteiden tuotetyypit, ominaisuudet ja sideaineet sekä syyt mahdollisiin rakenne- ja pinnoitevaurioihin. Näiden perusasioiden selvityksen jälkeen voidaan kohteeseen ja rakenteelle valita soveltuvin huoltokäsittely-yhdistelmä ja oikeat pinnoitetuotteet. Käytetyn maalityypin selvittämiseksi voidaan käyttää apuna seuraavia suuntaa-antavia tunnistuskeinoja: Epäorgaaniset tuotteet ovat pinnaltaan usein orgaanisia tuotteita kirjavampia. Esim. vesivalumien kohdalla väri saattaa olla kulunut pois. Epäorgaaniset tuotteet vanhenevat tyypillisesti kulumalla, kun taas orgaaninen pinnoite saattaa irrota hilseilemällä. Useat epäorgaaniset maalit hajoavat pieniksi murusiksi veitsenkärjellä raaputettaessa ja ne voi poistaa esim. teräsharjalla. Maalinpoistoaineet eivät tehoa epäorgaanisiin tuotteisiin, kun sen sijaan useimmat orgaaniset kiviainespinnoilla käytettävät tuotteet pehmenevät maalinpoistoaineen vaikutuksesta. Jos maalinäytettä poltettaessa esim. savukesytyttimen avulla muodostuu voimakkaasti nokimaista savua ja selvästi havaittavaa hajua, on näyte orgaaninen. Orgaanisen maalin polttojäännös on tyypillisesti tumma ja tervamainen. Epäorgaanista tuotetta poltettaessa savukehitys on vähäisempää, savu laimeamman hajuista ja polttojäännös on pulverimaista. Epäorgaaniset tuotteet imevät pinnalle ruiskutetun veden itseensä hyvin nopeasti ja kostuneen pinnan värisävy yleensä tummenee huomattavasti. Epäorgaaniset kalkki-, kalkkisementti- ja sementtipinnoitteet reagoivat voimakkaasti suolahappoon kuohumalla. Tikkurilan analyyttinen laboratorio suorittaa tarvittaessa maalityypin tarkempia tutkimuksia. näyte A) Maalinpoistoaine B) Polttokoe A) Ei vaikutusta B) Pulverimainen polttojäännös A) Pehmittää maalikalvoa B) Tervamainen polttojäännös, voimakas savunmuodostus (haju!) epäorgaaninen maali orgaaninen maali A) Suolahappokoe B) Veden imeytyminen A) Etanolikoe B) Lipeäkoe A) Kaasun kehitys A) Ei kaasun kehitystä A) Etanoli pehmittää/liuottaa A) Etanolin vaikutus vähäistä B) Vesi imeytyy B) Vesi imeytyy B) Ei pehmene/värjäänny lipeän vaikutuksesta B) NaOH pehmittää ja aiheuttaa kellastumista sementti- tai kalkkimaali silikaattimaali lateksimaali öljy- tai alkydimaali tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 13

14 tikkurila johtavaa osaamista Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Julkisivukorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös julkisivukorjauksiin. MES RABE Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona MAALILINJA NEUVOO 09 KIVIAINESPINNAT Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat julkisivupinnat... 4 Vanhat maalattavat julkisivupinnat... 8 Uudet maalattavat tai pinnoitettavat sokkelit...11

Lisätiedot

SOKKELIN MAALAUS JA PINNOITUS

SOKKELIN MAALAUS JA PINNOITUS OPAS GUIDE SOKKELIN MAALAUS JA PINNOITUS Aluksi Sokkeli on tärkeä osa rakennuksen julkisivua. Sokkelin pintakäsittely viimeistelee talon ulkonäön ja lopullisen ilmeen. Oikein toteutettu ja pintakäsitelty

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

betonipinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

betonipinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet betonipinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet Betonin maalaus toimenpiteet ennen maalausta toimenpiteet ennen maalausta uusi maalaamaton alusta Betoni suositellaan pinnoitettavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden

Lisätiedot

YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin

YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin OPAS JA VÄRIKARTTA GUIDE AND COLOUR CARD YKI AITOKIVI Kivipinnoite sokkeleihin ja seiniin 1 Ideoi, innostu ja onnistu Tikkurilan kestävällä luonnonkivipinnoitteella Yki Aitokivi on uutuus, jolla ulkopintoihin

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

Vetonit-korjauslaastit

Vetonit-korjauslaastit Vetonit-korjauslaastit Työohjeet 6-42 1.10.2005 Korvaa esitteen 3-33.01/1.12.2002 Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi SUPI-SAUNATUOTTEET Löydä oma löylytunnelmasi Supi-sarjan tuotteilla luot saunaasi tunnelmaa ja suojaat sen kauniisti. Samalla saunasi pysyy pitkään helppohoitoisena. Löydä Supi-perheestä monipuoliset tuotteet

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit 2015 MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Maalin tehtävät Betonin suojaaminen säärasitukselta Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Julkisivujen ja muiden rakennusosien puhtaanapysymisen parantaminen 13.4.2015 2 PINNOITTEIDEN VEDEN-

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Baumit Normaalirappaus

Baumit Normaalirappaus Perinteinen Kolmikerrosrappaus Baumit Normaalirappaus KS-laasteilla Erityisesti mineraalisille julkisivuille Parantaa ääneneritystä Diffusioavoin Perinteinen Baumit Paksurappaus taloudellista, nopeaa ja

Lisätiedot

Keim ipor järjestelmän viitteellinen asennusohje

Keim ipor järjestelmän viitteellinen asennusohje Keim ipor kalsiumsilikaattilevyjärjestelmää käytetään sisätiloissa, joissa on kosteuden läpitunkeumaa ja/tai lisälämmöneristyksen tarvetta. Järjestelmä koostuu silikaattilevyn lisäksi Keim Mycal ja Keim

Lisätiedot

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi Helposti levittyvää designia weber.floor CASA Designlattia www.e-weber.fi WEBER.FLOOR CASA Uusi mineraalipohjainen ja saumaton Suomessa kehitetty ja valmistettu Designlattia HELPOSTI LEVITTYVÄÄ DESIGNIA

Lisätiedot

Antimikrobiset maalit

Antimikrobiset maalit Antimikrobiset maalit TIMANTTI CLEAN Antimikrobinen sisämaali Käyttötarkoitus: Pintamaali kohottamaan hygieniatasoa kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin Tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali

Lisätiedot

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Julkisivutuotteet Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, fax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Neuvonta ammattilaisille puh. (09) 8577 3720

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

14.9.2007. Rapatut sisäpinnat. työohjeet. www.maxit.fi

14.9.2007. Rapatut sisäpinnat. työohjeet. www.maxit.fi 8 12 14.9.2007 Rapatut sisäpinnat työohjeet www.maxit.fi Lukijalle Tämä ohje on tehty sinulle, joka suunnittelet tai olet jo valinnut asuntosi sisäseinien ja -kattojen pinnoitteeksi rappauksen. Vetonit

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta

Lisätiedot

TIKKURILA MODUS Kivirunkoisten pientalojen pinnoitusjärjestelmä VALVONTAOPAS

TIKKURILA MODUS Kivirunkoisten pientalojen pinnoitusjärjestelmä VALVONTAOPAS TIKKURILA MODUS Kivirunkoisten pientalojen pinnoitusjärjestelmä VALVONTAOPAS Asennusvaihe on tärkeä Modus-järjestelmän toteutuksessa. Työvaiheiden huolellinen ja oikea toteuttaminen varmistaa laadukkaan

Lisätiedot

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO TAMMIKUU 2011 Korvaa T 310 P-esitteen marraskuu 1996 ENOFIX T 310 P TATUNTADISPESIO enofix T 310 P on polymeeridispersio, jolla voidaan parantaa betonin/betonin tai betonin/laastin välistä tartuntaa. enofix

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 03. MÄRKÄTILAT Kylpyhuoneet ja saunat

MAALILINJA NEUVOO 03. MÄRKÄTILAT Kylpyhuoneet ja saunat MAALILINJA NEUVOO 03 MÄRKÄTILAT Kylpyhuoneet ja saunat Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Saunan pinnat... 8 Pesu- ja pukuhuoneiden paneelipinnat...11

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET. Sisällä 016 MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF

Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF Vesiohenteinen erikoispohjuste sisä- ja ulkokäyttöön Lähes hajuton Päästöminimoitu, ei sisällä liuottimia eikä pehmennysaineita Tunkeutuu

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Diessner KHP - K Keinohartsipinnoite

Diessner KHP - K Keinohartsipinnoite Käyttövalmis keinohartsipinnoite ulkoseinille, hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat betoni, kuitusementtilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset. Kevyt ja helppo levittää Alkaleita kestävä

Lisätiedot

Betonirakenteisen julkisivun mallityösuunnitelma (versio 5.0 / 26.10.2010)

Betonirakenteisen julkisivun mallityösuunnitelma (versio 5.0 / 26.10.2010) Betonirakenteisen julkisivun mallityösuunnitelma (versio 5.0 / 26.10.2010) Hyvä Suunnittelija, Oheinen korjaustapaehdotus on suunniteltu käytettäväksi leikkaa ja kopioi menetelmää käyttäen. Ehdotuksessa

Lisätiedot

Työohjeet. 0 Yleistä. 1 Esityöt

Työohjeet. 0 Yleistä. 1 Esityöt Työohjeet 0 Yleistä LPL-pinnoitteisiin kuuluu kuusi pinnoitetta, jotka on tarkoitettu seinä- ja kattomaaleiksi tiloihin, joilta vaaditaan suurta hygieniaa: Steridex, Sterisheen, Sterisept, Sterimatt, Biosheen

Lisätiedot

Diessner SHP - R / K Silikonihartsipinnoite

Diessner SHP - R / K Silikonihartsipinnoite Käyttövalmis silikonihartsipinnoite ulkoseinille, kivipiirto- tai hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat betoni, kuitusementtilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset. Pakkastestattu (By57

Lisätiedot

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj

TERVETULOA. TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat. Mikko Auer, Tikkurila Oyj TERVETULOA TIKKURILAN UUDET BETONINKORJAUSJÄRJESTELMÄT Suunnittelijat Mikko Auer, Tikkurila Oyj 7.11.2016 Ohjelma 7.11.2016 8.45-9.15 Aamukahvi 9.15-10-15 Betonin vaurioituminen ja korjaussuunnittelu 10.15-10.30

Lisätiedot

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Uusinta Rappaus Korjausrakentaminen Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Ohjeita kohteisiin, joissa vanha rappaus uusitaan kokonaisuudessaan

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

Rappaustyypin valinta alustan mukaan

Rappaustyypin valinta alustan mukaan Poltettutiili, kevytsoraherkko, betoniharkko, betoni tai vastaava Rappaus: yleensä Bayosan LL 66, SL 67, RK 39. Rappauslaastin valintaan vaikuttaa tuleva pinnoite, ympäristö jne. Yleisesti rappauspaksuuden

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Bronya Anticor

Asennus- ja käyttöohje Bronya Anticor 2014 Asennus- ja käyttöohje Bronya Anticor FR Trading OY 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 A. Pintalämpötila alle +80 C...

Lisätiedot

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali D8531 Vaaleanharmaa D8535 Harmaa D8537 Tummanharmaa D8302 UHS kovete D8716 Pikaohenne D8719 IR-kuivaukseen TUOTEKUVAUS DP6000 2K

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

Katutaideseminaari Miika Kujo, Tekninen Asiantuntija. Suvilahti, Helsinki

Katutaideseminaari Miika Kujo, Tekninen Asiantuntija. Suvilahti, Helsinki Katutaideseminaari Miika Kujo, Tekninen Asiantuntija Suvilahti, Helsinki Sisältö 1. Teknos lyhyesti 2. Alustat 3. Pinnan esikäsittely ennen maalausta 4. Tuotteet 5. Sävyn valinta 6. Työvälineet 7. Maalausolosuhteet

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Enke Multi Protect asennusohje

Enke Multi Protect asennusohje Työvaiheet 1. Puhdista ja kuivaa alusta 2. Levitä alustalle pohjustusainetta 3. Maalaa Enke Multi Protect:illa 4. Anna kuivua Esikäsittely Ennen Enke Multi Protect:illa maalausta, on pinta käsiteltävä

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytettypintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Huippuluokan sisämaalit ammattilaisille

Huippuluokan sisämaalit ammattilaisille ammattilaistuotteet Teknoksen uusi TeknosPro-tuotesarja sisältää laadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä pintakäsittelyratkaisuja ammattirakentamiseen. TeknosPro kohottaa rakentamisen laatua. Sarjan

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ!

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ! Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeästä ja joustavasta materiaalista valmistettuja osia ei maalata. Tämä ohje koskee esimerkiksi hydrauliletkuja

Lisätiedot

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms.

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms. MAXREST Kutistumaton, nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin betonille Tuotekuvaus: Maxrest on yksikomponenttinen korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin, sisältäen erikoissementtejä,

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Tutustu HEMPELin uusimpaan innovaatioon ja teknologiseen läpimurtoon uusi silikonipohjainen kasvillisuutta hylkivä

Lisätiedot

Rakennusmaalit. kansi. Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin. Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497)

Rakennusmaalit. kansi. Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin. Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497) Rakennusmaalit Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497) kansi Laadukkaat, kestävät rakennusmaalit ammattilaisille LUJA Tikkurilan

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET TYÖOHJE Sivu 1. TUOTTEET 2 2. ALUSTAN ESIKÄSITTELYT 2 3. BETONITERÄSTEN PUHDISTUS JA KÄSITTELYT 2 4. ALUSTAN ESIKASTELU 3 5. VALUKORJAUKSET 3 6.

Lisätiedot

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO YLLÄPIDON OHJEET Helsingin kaupunkikalusteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Perusylläpito tapahtuu peittomaalatuissa kalusteissa 5 vuoden välein, kuultokäsitellyt puuosat huolletaan 1 vuoden välein. Perushoitoon

Lisätiedot

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy kimmo.sandberg@tikkurila.fi 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

StoCretec. QS-Menetelmä. Huolellista rakentamista.

StoCretec. QS-Menetelmä. Huolellista rakentamista. StoCretec Sto Finexter Oy Betoninkorjaus QS-Menetelmä StoCretec Huolellista rakentamista. Huipputekniikkaa StoCretec iltä QS-menetelmän tuotteet kuivuvat ja reagoivat jo niin matalissa lämpötiloissa kuin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje BRONYA Classic

Asennus- ja käyttöohje BRONYA Classic 2014 Asennus- ja käyttöohje BRONYA Classic FR Trading Oy 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 3 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 3 3. Maalaaminen... 5 A. Pintalämpötila alle +80 C....

Lisätiedot

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 RAKENNE... 3 1.2 MATERIAALIT... 3 1.2.1 Eriste... 3 1.2.2 Laastit... 3 1.2.3 Muut materiaalit

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä 2015 MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat katot... 4 Vanhat maalattavat katot... 6 Uudet lakattavat katot... 8 Vanhat lakattavat katot... 9 Uudet vahattavat

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot