rappaus- ja betonipintojen maalaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rappaus- ja betonipintojen maalaus"

Transkriptio

1 rappaus- ja betonipintojen maalaus

2 Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko. Rappaukset on useimmiten toteutettu ns. kolmikerrosrappauksena, jolloin rappausta on tiilimuurin päällä muutaman sentin paksuinen laastikerros. Rappauksen laasti voi olla kalkki-, kalkkisementti- tai sementtilaastia. Rappauspinnan vauriot ovat yleensä joko laastin kutistumisesta tai pakkasen aiheuttamasta rapautumisesta johtuvaa pinnan halkeilua ja lohkeilua. ensimaalaus Uudelle rappauspinnalle on hyvä valita mahdollisimman vesihöyrynavoin pintakäsittely-yhdistelmä, joka ei tiivistä liikaa alle jäävää rakennetta. Liian tiiviit orgaaniset pintakäsittelyt voivat johtaa käsittelyn alle tiivistyvään liian suureen kosteuspitoisuuteen, jonka seurauksena rakenteissa oleva vesi saattaa esim. jäätyessään rikkoa sekä rappausta että käytettyjä maaleja. Uusi rappauspinta voidaan maalata Holvi-kalkkimaalilla, Kivitex-silikaattimaalilla tai Kivisil-julkisivumaalilla laastin sideainekoostumuksen mukaan. Jos käytetty laasti on kalkkivahvaa, käytetään kalkkimaalia. Jos laasti on sementtivahvaa, käytetään Kivitex-silikaattimaalia tai Kivisil-julkisivumaalia. Kaikki em. tuotteet ovat hyvin vesihöyryä läpäiseviä, eivätkä muodosta käsitellylle rappaukselle liian tiivistä maalikalvoa. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali, - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Ennen rappauspinnan huoltomaalausta selvitetään rappauksen kunto, käytetyt maalityypit, maalipintojen kunto sekä maalipintojen tarttuvuus alustaan ja toisiin 2 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

3 maalikerroksiin. Rappauspintojen kiinteys alustaan tarkistetaan koputtelemalla. Irtonainen, heikosti kiinni oleva rappaus poistetaan kiinteään alustaan asti. Myös jauhomainen, rapautunut rappaus poistetaan. Halkeamat avataan ja levennetään ennen rappauskor jauksia. Rappauspaikkaukset tehdään vanhan rappauksen koostumuksen mukaisella laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen noudattaen laastinvalmistajan antamia suosituksia ja ohjeita. Mikäli laastin tyyppiä ei voi jostain syystä selvittää, tulee korjauksessa käyttää kalkkivahvaa laastia esim. KS 65/35, KS 70/30. Paksujen rappauspaikkausten sitoutumisaika ennen maalausta on vähintään 2 viikkoa. Paikkauksia ei saa tehdä vanhan maalipinnan päälle! Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos vähintään 30 % koko rappauspinnasta on irti alustastaan tai hyvin haurasta, on usein taloudellisesti ja teknisesti edullisempaa poistaa koko rappaus. höyrypesulla. Pesu suoritetaan siten, ettei rakenteita vaurioiteta tarpeettomasti. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava aina viranomaisohjeita. Yleisohjeena voidaan pitää, että rapattu seinä huoltomaalataan samantyyppisellä maalilla kuin aikaisempi pintamaalikerros ottamalla vanhan pintamaalin alla olevat materiaalikerrokset huomioon. Huoltomaalauksen yhteydessä suosittelemme aina käytettäväksi tarkoitukseen soveltuvaa pohjustetta. tuotteet: - Holvi-kalkkimaali - Kivitex-silikaattimaali - Kivisil-julkisivumaali Vanhasta maalipinnasta poistetaan hilseilevä maali ja muut epäpuhtaudet joko teräsharjauksella tai kuumavesipainepesulaitetta apuna käyttäen joko kuumavesi- tai tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 3

4 Betonipinnat Betonirakenteiset pinnat ja julkisivut yleistyivät 1960-luvun elementtirakentamisen myötä. Tyypillisiä korjattavia betonirakenteita ovat julkisivut, parvekkeet, tukimuurit, kaiteet, portaat ja pysäköintitasot. Betonijulkisivujen vaurioituminen johtuu tavallisesti liian ohuesta suojabetonikerroksesta, betonin pakkasenkestämättömyydestä, betonin huonosta tiiviydestä ja karbonatisoitumisesta sekä sen seurauksena syntyneestä rakenneterästen korroosiosta. Julkisivukorjauksen yhteydessä pyritään poistamaan betonin vaurioitumisriskit ja suojaamaan rakenne mahdollisimman tehokkaasti ulkoisilta rasituksilta. ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan suolat, irtonainen aines, lika ja pöly esim. teräsharjalla, muottiöljyt korkeapainepesurilla, sementtiliimat esim. vesihiekkapesulla. Mikäli muottia vasten valettu pinta on lasimainen, se on karhennettava hiekkapuhaltamalla, timanttilaikkahionnalla tai vesihiekkapesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeiden mukaan. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Irtonainen ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset sekä epäpuhtaudet poistetaan esim. kuumapainepesulla. Tulosta täydennetään tarvittaessa mekaanisesti esim. harjaamalla ja/tai kaapimalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan korjattavista kohdista piikkaamalla. Mahdollisesti esiin tulevien/esillä olevien teräksien ympäriltä poistetaan betonia riittävästi (minimi 15 mm tai 1,5 x teräksen vahvuus), paikattavan alueen reunat piikataan riittävän jyrkiksi ja teräs puhdistetaan huolellisesti ruosteesta teräsharjalla ja suojataan Finn- 4 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

5 seco-kor-korroosiosuojamaalilla. Vaurioituneet kohdat korjataan Finnseco-KL 6 ja/tai Finnseco-KL 30 -betoninkorjaustuotteilla. Epätasaiset, huokoiset ja reikäiset pinnat voidaan ylitasoittaa esim. Yki Oikaisulaastilla. Betoninkorjaus- ja ylitasoituslaastit eivät saa mennä vanhan maalipinnan päälle. Korjattuja kohtia ja pintoja jälkihoidetaan joko vedellä kostuttaen tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta työolosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohta on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen vahva, jälkihoitoa on jatkettava tarvittaessa pidempään. Paikkamaalaus tulee suorittaa samalla maalityypillä kuin ympäröivä maalipinta olettaen, että ympäröivä maali on tarkoitukseensa sopiva. Jos näin ei ole, pitää harkita koko vanhan maalipinnan poistoa. Mikäli ympäröivää maalipintaa tai paikattavan kohdan alla olevia materiaalikerroksia ei ole mahdollista analysoida, paikkamaalauksiin suositeltavin vaihtoehto on käyttää Kivisil-julkisivumaalia. Paikkamaalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Sopivin värisävy voidaan valita esimerkiksi Tikkurilan Kivitalot-värikartasta tai maalinäytteen avulla maalikaupoista löytyvillä värimittareilla. Väri ja sävyerojen välttämiseksi paikkamaalaukset pyritään rajaamaan rakennusten luonnollisiin rajakohtiin. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Kivitex-silikaattimaali - Finnseco-KOR-korroosiosuojamaali - Finnseco-KL 6 ja -KL 30 -korjauslaastit - Yki Rouhepinnoite - Yki Oikaisulaasti Sementtipohjaiset julkisivulevypinnat Arkkitehtuurin virtaviivaistuessa 1950-luvulta lähtien rakennusten julkisivuissa alettiin käyttämään myös kiviainespohjaisia julkisivulevyjä, joita löytyy lähinnä parvekkeiden kaiteista, ikkunoiden välitilan levytyksistä sekä julkisivuista luvun lopulle saakka mineraalilevyissä käytettiin asbestia. ensimaalaus Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta ja pölystä harjaamalla ja tarvittaessa lämminvesipesulla. Maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta käyttöohjeen mukaan. huoltomaalaus Huoltomaalauskohteissa on aina selvitettävä huolellisesti alustan ja koko rakenteen kunto ja maalauskelpoisuus. Käsiteltävä alusta puhdistetaan liasta, pölystä sekä heikosti kiinni olevasta maalista ja pestään korkeapainepesulla. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä. tuotteet: - Kivisil-julkisivumaali - Yki Rouhepinnoite tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 5

6 Huolto-ohjeet pesu Aikaisintaan kuukauden kuluttua pin takäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puh distaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää voimakasta Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. levänpoisto Kiviainespinnoilla saattaa esiintyä erilaisia leviä tai lehtivihreää, jotka tahraavat julkisivuja. Lehtivihreän ja tavallisten levien pesuun käytetään painepesuria sekä mahdollisuuksien mukaan lämmintä vettä. Pesutulosta voidaan tehostaa Tikkurilan Huoltopesulla ja varovaisella harjaamisella maalipintaa rikkomatta. Hankalasti poistettavat levät, kuten esim. punalevä, ovat viime aikoina yleistyneet voimakkaasti seinäpinnoilla ja varsinkin käsittelemättömien, kylmien betonirakenteiden pinnoilla. Nämä levät pestään pois Tikkurilan Homeenpoistolla ja painepesurilla käyttäen kuumaa vettä (n C). Pesua voidaan tehostaa harjaamalla. HUOM! Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn. Näin käsitellyt pinnat maalataan Kivitex-silikaattimaalilla. Vaihtoehtoisesti ne voidaan käsitellä Alfagel 400 -impregnointiaineella pesun jälkeen, mikäli pinnat halutaan säilyttää käsittelemättömän näköisinä. graffitin ylimaalaus Seinien töhryt eli graffitit tulee puhdistaa ennen niiden ylimaalausta. Tällöin saavutetaan laadukkain lopputulos. Puhdistus tapahtuu parhaiten mekaanisesti tai korkeapaine/ vesihiekkapesulla. Graffittien ylimaalauksessa kannattaa ottaa huomioon, että maa- laus tehdään samalla maalityypillä kuin seinän maalipinta. Graffitit on useimmiten kuitenkin tehty maaleilla, joiden pintaan eivät epäorgaaniset maalit tartu. Tästä syystä graffitin poisto ennen maalausta on tarpeen. Mikäli jostain syystä graffiti on saatava nopeasti maalaamalla poistettua, varmin lopputulos saavutetaan käyttämällä Kivisil-julkisivumaalia. struktuuripinnoitteen paikkaus (esim. Kenitex-pinnoite) Vanhan Kenitex-pinnan paikkauksessa on otettava huomioon Kenitexin alla olevat materiaalikerrokset ja paikkaus tulee suorittaa näiden ehdoilla. Kivisil-julkisivumaali soveltuu hyväkuntoisille aikaisemmin Kenitex-julkisivupinnoitteella käsitellyille pinnoille. Paikka maalauksessa on käytettävä pintamaaliin kuuluvaa pohjustetta. Jos vanha pinta on struktuuriltaan hyvin karkea, voidaan paikka-alueiden pinnoitus tehdä Tikkurilan karkeimmilla pinnoitteilla (Esim. Yki Rouhepinnoite) muun pinnan karkeuteen. 6 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

7 Tekniset tiedot ja työohjeet: KIVISIL-JULKISIVUMAALI Vesiohenteinen, lievästi pinnoitemainen, liuotteeton silikoniemulsiomaali. Maalaustarvikeryhmät 34.1, 34.2 ja 34.3 (RT-luokitus). Betoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen ulkomaalaukseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 4 6 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, sively, ruiskutus Suurpaineruiskutus - suutin 0,027 0,029 ; kahvasuodatin 0,56 mm - ohennemäärä 0 10 til. % maalipinta on liituava, suositellaan tässäkin tapauksessa huolellisen esikäsittelyn jälkeen kolmen kerran käsittely-yhdistelmää (vaihtoehto b). Huomioitavaa Sekoita Kivisil-julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Suojaa ikkunat ennen pohjustusta ja maalausta. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois ikkunasta. Levitä maali keskeytyksettä työsaumojen välttämiseksi. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kuivumisaika ilman suht. kosteus RH 50 % Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. Maalauskäsittely Käytä Kivisil-julkisivumaalia joko kahden tai kolmen kerran käsittely-yhdistelmän mukaisesti: a) Kahden kerran käsittely-yhdistelmä Pohjamaalaa pinnat Pohjustegeelin ja Kivisil-julkisivumaalin seoksella, jonka seossuhde on 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Kivisil- julkisivumaalia. Sekoita Pohjustegeeli ja Kivisil-julkisivumaali hyvin keskenään (n. 5 minuuttia koneellisesti) ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa seosta vedellä korkeintaan 5 prosenttia (huuhtele Pohjustegeelin astia ohennukseen käytettävällä vedellä). Käytä valmis seos 24 tunnin kuluessa sekoituksesta. Pintamaalaa kertaalleen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta ohentamattomalla Kivisil-julkisivumaalilla ilman Pohjustegeeli-lisäystä. b) Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä Pohjusta käsiteltävä pinta vesiohenteisella Silikonipohjusteella märkää märälle -menetelmällä. Sekoita Silikonipohjuste veteen joko suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (sekoita 1 osa Silikonipohjustetta 19 osaan vettä). Jos Kivisil pohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Maalaa kahteen kertaan Kivisil-julkisivumaalilla. Pintamaalauksen voit tehdä, kun pohjustus on imeytynyt alustaan (pinta ei kiillä). Maalauskertojen välin tulee olla vähintään 12 tuntia. Ensimmäistä käsittelykertaa varten voit ohentaa Kivisil-julkisivumaalia vedellä korkeintaan 5 10 %. YKI OIKAISULAASTI Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. Kevytbetoniharkko-, kevytsoraharkko-, betoniharkko- ja betonipintojen oikaisulaasti. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n kg/m 2 (n. 2 5 mm kerros) Työtapa Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla. Viimeistely teräslastalla ja/tai vaahtomuovisella hierrinlastalla. Kolmen kerran käsittely-yhdistelmä antaa parhaimman vedenhylkivyysominaisuuden ja suojan esim. betoniraudoitteiden korroosiota vastaan. Mikäli vanha Työstettävyysaika +20 C n. 1 tunti jatkuu seuraavalla sivulla... tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 7

8 Kovettuminen Korjatun kohteen jälkihoitoa (kostutus) on kerrospaksuuden mukaan jatkettava 2 4 vuorokautta aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella. Pinnoitus voidaan suorittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua oikaisulaastin levittämisestä pinnoitteen tuoteselosteen edellyttämällä tavalla. Pohjustus Pohjusta kevytbetonipinnat Hydrosolipohjusteella ohennettuna vedellä suhteessa 1:1 ennen laastitustyön aloittamista. Muita pintoja ei pohjusteta ennen laastitustyötä. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla n. 2 5 mm:n kerrokseksi oikaistavalle pinnalle. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Jälkihoito Laastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Esioikaisu Esioikaise seinäpinta tarvittaessa ennen Yki Oikaisulaastilla tehtävää verkotuslaastikerrosta. Kostuta esioikaistava alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen esioikaisua. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita esioikaisu. Yki Oikaisulaasti levitetään käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla esioikaistavalle pinnalle. Tasaa pinta levityksen jälkeen pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Esioikaisun jälkeen pintojen tulisi olla oikaistut siten, että pinnat voidaan tasoittaa kahteen kertaan Yki Oikaisulaastilla yhteensä n. 4 6 mm:n laastivahvuudella. Laastitustyö Seinäpinnan laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. Levitä Yki Oikaisulaastia vahvistettavan rakennuksen ja aukkojen kulmiin noin 2 3 mm:n kerros kulmavahvikkeen levyiselle alueelle kerrallaan. Paina Tikkurilan Kulmavahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen. Älä paina vahvikeverkkoa laastipinnan pohjaan. Verkko toimii parhaiten, kun se jää mahdollisimman pintaan tässä työvaiheessa. Kiinnitä samalla tavalla ikkunan reunoihin kulmavahvikkeet ja diagonaaliset vahvikepalat kaikkien aukkojen kulmiin. Ikkuna- ja oviaukkojen pielet voit viimeistellä helposti myös valmiilla Tikkurilan Pielilevyllä. Katso tarkemmat asennusohjeet vahvikeverkon-, kulmavahvikkeen- sekä pielilevyn tuoteselosteista. Tee kulmavahvikkeiden asennuksen jälkeen verkotuslaastikerros levittämällä Yki Oikaisulaasti käsin teräslastalla tai ruiskuttamalla laastipumpulla n. 3 4 mm:n kerrokseksi tasoitettavalle pinnalle. Paina Tikkurilan Vahvikeverkko märkään Yki Oikaisulaastipintaan ja upota teräslastalla verkko varovasti märkään laastikerrokseen siten, että tuore laasti tulee verkon silmistä läpi. Verkkoa ei tule painaa tuoreen laastikerroksen pohjaan, vaan tarkoitus on, että tuoretta laastia tulee verkon silmien läpi vain sen verran, että verkko peittyy tasaisella laastikerroksella. Verkko limitetään vähintään 100 mm:n matkalta. Levityksen jälkeen pinta tasataan pitkin loivin vedoin pitkän teräslastan suoraa reunaa apuna käyttäen. Tee toinen laastikerros Yki Oikaisulaastilla ilman Vahvikeverkkoa aikaisintaan seuraavana päivänä verkotuslaastikerroksesta n. 1 2 mm:n kerrospaksuudella. Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen levitetty laasti voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua sen levittämisestä. Laastipinta on hierrettävissä, kun levitetty pinta ei lähde enää hiertimen mukaan vaan hierrin kulkee laastin pinnalla. Kivisil-julkisivumaalilla maalattavat pinnat suositellaan aina hierrettäväksi. Sokkelin laastitustyö: Kostuta käsiteltävä alue sumuttamalla puhtaalla vedellä n. 1 2 tuntia ennen laastitustyötä. Kun kostutettu käsiteltäväksi tuleva pinta ei enää kiillä, aloita työ. HOLVI-KALKKIMAALI Sammutetusta kalkista valmistettu kalkkimaali. Maalaustarvikeryhmä 60 (RT-luokitus). Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,5 0,8 kg ohentamatonta Holvi-kalkkimaalia/m 2 (valmis pinta eli 3 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus. Ohenne Tuote on aina ohennettava puhtaalla vedellä ennen käyttöä: Holvi-kalkkimaali Vesi 12,5 kg 12,5 l 25 kg 25 l Työtapa Kalkkiharja tai kalkkisivellin. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva n. 1 2 tuntia. Päälle maalattavissa vasta edellisen kerroksen sitouduttua alustaansa, aikaisintaan seuraavana päivänä. Maalaus Sekoita työmaalla Holvi-kalkkimaaliin aina puhdasta vettä seuraavasti: - 12,5 kg Holvi-kalkkimaalia ja 12,5 l vettä - 25 kg Holvi-kalkkimaalia ja 25 l vettä Älä käytä Holvi-kalkkimaalia ohentamattomana! Säilytä sekoitussuhde samana koko työn ajan värierojen välttämiseksi. Sekoita kalkkimaalia astiassaan työn aikana riittävän usein painavamman kiviaineksen painuessa muutoin astian pohjaan. Kostuta alusta aina huolellisesti puhtaalla vedellä ennen Holvi-kalkkimaalin levittämistä. Alustan pitää olla tasaisen kostea, mutta kuitenkin imevä. 8 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

9 Levitä Holvi-kalkkimaali kalkkiharjalla (kalkkihakkuri) tai kalkkisiveltimellä. Maalaa 3 kertaan. Seuraavan maalauksen voit tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä. Kostuta alustaa huolellisesti ja tasaisesti ennen ja jälkeen jokaisen käsittelykerran. Kostuta pinta myös viimeisen käsittelykerran jälkeen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdol listen värierojen välttämiseksi. Maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää, mikäli joudut käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Maalaa aina keskeytyksettä yhtenäinen alue ja lopeta maalaus rakennuksen kulmiin, parvekelinjoihin tai vastaaviin kohtiin. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi vältä jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia. Paras työtapa työrajojen häivyttämiseen on kevyt töpötys. Holvi-kalkkimaalin väriin vaikuttavat alustan kosteus ja huokoisuus. Jälkikostutus tummentaa väriä. Mekaaninen rasitus aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen. Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki, mikä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa. Huoltomaalaus: Holvi-kalkkimaalilla maalatut pinnat huoltomaalataan Holvi-kalkkimaalilla tai Finngard Kalkkimaalilla. KÄYTTÖOHJEET Maalauskäsittely Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, julkisivun luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä. Sekoita Kivitex-silikaattimaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Tiiviit pinnat, pohjustus: Pohjusta tiiviit, kiinteät ja kovat pinnat, esim. betoni, kertaalleen Silikaattipohjusteen ja Kivitex-silikaattimaalin seoksella, sekoitussuhde 1:2. Tiiviit pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h Kivitex-silikaattimaalilla, jota voit ohentaa max. 10 % vedellä. Huokoiset pinnat, pohjustus: Pohjusta huokoiset, imevät alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat sekä aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatut alustat märkää märälle -menetelmällä Silikaattipohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1. Huokoiset pinnat, välimaalaus: Tee välimaalaus pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Välimaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % Silikaattipohjusteella. Huokoiset pinnat, pintamaalaus: Tee pintamaalaus välimaalauksen sitouduttua vähintään 12 h. Pintamaalausta varten Kivitex-silikaattimaalia voit ohentaa max. 10 % vedellä. KIVITEX SILIKAATTIMAALI Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen 1-komponenttinen julkisivumaali. Maalaustarvikeryhmä 61 (RT-luokitus). Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisämaalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus n. 3 5 m 2 /l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Työtapa Telaus, harjalevitys. FINNSECO-KOR-KORROOSIOSUOJAMAALI Polymeerimodifioitu korroosionestopigmenttiä sisältävä sementtimaali. Betonikorjaustöiden yhteydessä esiin piikattujen ja ruosteesta puhdistettujen terästen korroosiosuojamaalaukseen. RIITTOISUUS Noin jm. ø 10 mm terästä/2 kg. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 9

10 FINNSECO-KL 6 -HIENOKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu- kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Pienten betonivaurioiden korjaamiseen sekä Finnseco-KL 30 -karkeakorjauslaastilla tehtyjen paikkausten viimeistelyyn. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 14 litraa. Työtapa Laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Laasti voidaan levittää myös ruiskuttamalla laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. FINNSECO-KL 30 -KARKEAKORJAUSLAASTI Polymeerimodifioitu, kuitupitoinen sementtilaasti, joka sisältää kutistumista estäviä sekä tiksotrooppisuutta ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Betonirakenteiden vaurioiden, kuten parvekelaattojen kulmalohkeamien, ym. suurempien betonivaurioiden korjaamiseen. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 25 kg:n säkistä tulee massaa n. 12 litraa. Työtapa Täyttämisjäykkyyteen valmistettu laasti sullotaan laastikauhalla korjattavaan kohtaan. Kulma- ja parvekelaattakorjauksia voidaan tehdä myös muottiin valaen. Katso käyttöohje. Laasti voidaan myös levittää ruiskuttamalla laastipumpulla. Työstettävyysaika (+20 C) n. 20 minuuttia. Korjaus Korjattava alue kostutetaan huolellisesti 1 2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu paikattava alue ei enää kiillä, korjaus voidaan aloittaa. Finnseco-KL 6 -jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4 4,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai tasosekoittimella. Valmiin seoksen annetaan vettyä n. 5 minuuttia, minkä jälkeen se sekoitetaan uudelleen ennen työn aloittamista. Valmis laasti sullotaan huolellisesti laastikauhalla korjattavaan kohtaan, näin estetään tartuntaa heikentävien ilmataskujen jääminen paikkaukseen. Laasti voidaan levittää myös ruiskut tamalla tasoiteruiskulla. Laajat, useita senttimetrejä syvät korjausalueet tehdään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa laasti sullotaan n mm:n kerrospaksuuteen asti. Paikan annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi, minkä jälkeen jatketaan täyttämistä. Kun vauriokohdan syvyys on yli 30 mm ja alueen koko suurempi kuin mm, suorite taan täyttö Finnseco-KL 30 -korjauslaastilla. Laastia valmistetaan vain niin paljon kuin n. 20 minuutissa ehditään käyttää. Korjattu pinta on hyvä viimeistellä varovasti puuhiertimellä. Jälkihoito Korjattua kohtaa jälkihoidetaan joko kostuttaen aamuin ja illoin tapahtuvalla vesisumutuksella tai muovilla suojaten 2 4 vuorokautta olosuhteiden mukaan. Mikäli korjauskohde on suuri tai korjauslaastin kerrospaksuus erityisen suuri, on jälkihoitoa jatkettava tarvittaessa pidempään. 10 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

11 FINNSECO POLYTOP -PINNOITUSLAASTI Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin. Harmaa ja valkoinen. Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun betonin erikoisoikaisulaasti, joka suojaa alla olevaa betonia karbonatisoitumista ja kosteutta vastaan tiivistämällä pintaa sekä muodostaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Soveltuu myös aikaisemmin pinnoittamattomien pesubetonipintojen pintakäsittelyyn. RIITTOISUUS n. 1,8 kg/mm/m 2 kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2 mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdellä käsittelykerralla on 5 mm. Työstettävyysaika (+20 C) n. 30 minuuttia Pinnoitus Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, pinnoitus voidaan aloittaa. Finnseco Polytop -pinnoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5 5,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Värillinen Finnseco Polytop -pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon Valkoinen Finnseco Polytop -säkki ja n. 4 4,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Tämän jälkeen seokseen lisätään litran purkki Finnseco Sävytyspastaa ja sekoitetaan huolellisesti. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan vielä huolellisesti tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Seoksen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja. Finnseco Polytop pinnoituslaasti ruiskutetaan koneellisesti käsiteltävälle pinnalle ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla, tai levitetään suoraan käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Levitetty laasti hierretään kevyesti sienipintaisella hiertimellä n minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan. Pesubetonipinnoilla Finnseco Polytop -pinnoituslaasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2 3 mm:n kerrokseksi. Käsin harjattu ja kovettunut laastipinta viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut Finnseco Polytop -pinnoituslaastikerros. Finnseco Polytop -pinnoituslaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin 30 minuutin aikana voidaan käyttää. Jälkihoito Finnseco Polytop -pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan 2-4 vuorokautta puhtaalla vedellä kostuttaen aamuin illoin tapahtuvalla vesisumutuksella olosuhteiden mukaan. YKI ROUHEPINNOITE Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonimodifioitu vettä hylkivä akrylaattipinnoite. Maksimiraekoko n. 2 mm. Maalaustarvikeryhmä 34.1 (RT-luokitus). Betonirakenteiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni-, ja harkkopintojen sekä levypintojen pinnoitukseen sokkeli- ja seinäpinnoille. TEKNISET TIEDOT Riittoisuus 0,6 0,8 m²/l lastalla levitettynä ja 0,5 0,9 m²/l ruiskutustyönä. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus sekä pinnoitusolosuhteet. Työtapa Lastalevitys, ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 5 mm, tai suppiloruiskulla. Lastalla levitetty pinnoite viimeistellään Tikkurilan muovihiertimellä. Ruiskutettu pinnoite voidaan jättää ruiskupinnalle tai viimeistellä Tikkurilan muovihiertimellä. Kuivumisaika +23 C ilman suht. kosteus RH 50 %. Kosketuskuiva seuraavana päivänä. KÄYTTÖOHJEET Pohjustus Sokkelin pohjustus Alusta suositellaan pohjustettavaksi Silikonipohjusteella mm. suolojen läpilyönnin vähentämiseksi. Seinäpinnan pohjakäsittely Tee pohjamaalaus joko Pohjustegeelillä ohennetulla Kivisil-julkisivumaalilla yhteen kertaan tai erillinen pohjustus veteen ohennetulla Silikonipohjusteella ja erillisellä Kivisil pohjamaalauksella. Pohjamaali sävytetään pinnoitteen väriin. Pinnoitus Sekoita Yki Rouhepinnoite perusteellisesti ennen käyttöä. Uuden ja vanhan maalierän rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 erä uutta maalierää, mikäli joudutaan käyttämään eri valmistuseriä. Pyri järjestämään työ niin, että uuden ja vanhan maalierän rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Levitys teräslastalla Levitä teräslastalla pinnoitteen raekoon paksuinen kerros kerrallaan noin 1 m² alueelle. Hierrä pinta välittömästi (max. 15 min kuluttua) kevyesti painaen Tikkurilan muovihiertimellä. Jos hierrin ei liiku kevyesti, pinnoitetta on liikaa. Poista levitetyltä alueelta liian paksu pinnoitekerros teräslastalla pinnoitetta myöten vetäen. Pyri järjestämään työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta ja pinnoitusta. Levitys ruiskutustyönä esim. laastipumpulla tai suppiloruiskulla Levitä pinnoite ruiskuttaen noin 1 m etäisyydeltä pyörivin liikkein kohtisuoraan pintaa vasten. Yhtenäiset pinnat ruiskutetaan yhtäjaksoisesti. Ruiskutettu pinta voidaan jättää sellaisekseen tai se voidaan hiertää Tikkurilan muovihiertimellä (kts. levitys teräslastalla). Hiertotyö aloitetaan välittömästi (max. 15 min kuluttua) ruiskutuksen jälkeen painaen kevyesti Tikkurilan muovihiertimellä. Yki Rouhepinnoite ei sovellu esim. kylmien tukimuurien vaakapintojen tai muiden vastaavien vaakapintojen pinnoittamiseen. tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 11

12 SILIKAATTIPOHJUSTE Epäorgaaninen kalivesilasipohjainen yksikomponenttinen pohjuste julkisivuihin ennen silikaattimaalausta. Betoni-, kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus- sekä kalkkihiekkatiilipintojen ulko- ja sisäpintojen pohjustukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 2 4 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään maaliin sekoitettuna 1:2. Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1 3 m 2 /l kertalevitys, kun tuotetta käytetään erillisenä pohjusteena veteen sekoitettuna 1:1. SILIKONIPOHJUSTE Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste). Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Huokoisten, vettä imevien, maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalilla tai muilla orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Ykillä. RIITTOISUUS Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 0,5 2 m 2 /l, betonialustoille 2 4 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. HYDROSOLIPOHJUSTE Vesiohenteinen nanokokoluokan akrylaattihydrosoliin perustuva pohjusteaine. Maalaustarvikeryhmä 09.9 (RT-luokitus). Käsittelemättömien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustamiseen. Hydrosolipohjuste tunkeutuu hyvin alustan huokosiin, tasaa alustan imukykyä, lujittaa alustaa sekä parantaa pintamaalin tarttuvuutta. RIITTOISUUS 4 8 m 2 /l. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus, huokoisuus sekä aiempi pintakäsittely. POHJUSTEGEELI Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonipitoinen pohjusteaine kiviainespinnoille. Maalaustarvikeryhmä 09.1 (RT-luokitus). Betoni- ja rappausjulkisivupintojen pohjustukseen ulkona. Käytetään maalin joukkoon sekoitettuna pohjamaalauksessa maalin tuoteselosteen mukaisesti (esim. Kivisil-julkisivumaali). Voidaan käyttää myös maalaamattomien betonijulkisivupintojen tai vastaavien betonisten pystypintojen impregnointiin. RIITTOISUUS Maaliin sekoitettuna: Katso maalin tuoteselosteesta (esim. Kivisil-julkisivumaali). Impregnoinnissa: 4 5 m 2 /l. 12 rappaus- ja betonipintojen maalaus tikkurila

13 Vanhan maalikalvon tunnistaminen Ennen kiviainespintojen huoltokäsittelyä on tärkeää tuntea käsiteltävä rakenne ja sen rakennefysikaaliset ominaisuudet. On myös selvitettävä aiemmat pintakäsittelyt, käytettyjen pinnoitteiden tuotetyypit, ominaisuudet ja sideaineet sekä syyt mahdollisiin rakenne- ja pinnoitevaurioihin. Näiden perusasioiden selvityksen jälkeen voidaan kohteeseen ja rakenteelle valita soveltuvin huoltokäsittely-yhdistelmä ja oikeat pinnoitetuotteet. Käytetyn maalityypin selvittämiseksi voidaan käyttää apuna seuraavia suuntaa-antavia tunnistuskeinoja: Epäorgaaniset tuotteet ovat pinnaltaan usein orgaanisia tuotteita kirjavampia. Esim. vesivalumien kohdalla väri saattaa olla kulunut pois. Epäorgaaniset tuotteet vanhenevat tyypillisesti kulumalla, kun taas orgaaninen pinnoite saattaa irrota hilseilemällä. Useat epäorgaaniset maalit hajoavat pieniksi murusiksi veitsenkärjellä raaputettaessa ja ne voi poistaa esim. teräsharjalla. Maalinpoistoaineet eivät tehoa epäorgaanisiin tuotteisiin, kun sen sijaan useimmat orgaaniset kiviainespinnoilla käytettävät tuotteet pehmenevät maalinpoistoaineen vaikutuksesta. Jos maalinäytettä poltettaessa esim. savukesytyttimen avulla muodostuu voimakkaasti nokimaista savua ja selvästi havaittavaa hajua, on näyte orgaaninen. Orgaanisen maalin polttojäännös on tyypillisesti tumma ja tervamainen. Epäorgaanista tuotetta poltettaessa savukehitys on vähäisempää, savu laimeamman hajuista ja polttojäännös on pulverimaista. Epäorgaaniset tuotteet imevät pinnalle ruiskutetun veden itseensä hyvin nopeasti ja kostuneen pinnan värisävy yleensä tummenee huomattavasti. Epäorgaaniset kalkki-, kalkkisementti- ja sementtipinnoitteet reagoivat voimakkaasti suolahappoon kuohumalla. Tikkurilan analyyttinen laboratorio suorittaa tarvittaessa maalityypin tarkempia tutkimuksia. näyte A) Maalinpoistoaine B) Polttokoe A) Ei vaikutusta B) Pulverimainen polttojäännös A) Pehmittää maalikalvoa B) Tervamainen polttojäännös, voimakas savunmuodostus (haju!) epäorgaaninen maali orgaaninen maali A) Suolahappokoe B) Veden imeytyminen A) Etanolikoe B) Lipeäkoe A) Kaasun kehitys A) Ei kaasun kehitystä A) Etanoli pehmittää/liuottaa A) Etanolin vaikutus vähäistä B) Vesi imeytyy B) Vesi imeytyy B) Ei pehmene/värjäänny lipeän vaikutuksesta B) NaOH pehmittää ja aiheuttaa kellastumista sementti- tai kalkkimaali silikaattimaali lateksimaali öljy- tai alkydimaali tikkurila rappaus- ja betonipintojen maalaus 13

14 tikkurila johtavaa osaamista Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Julkisivukorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös julkisivukorjauksiin. MES RABE Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon.

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset FESCOTERM ERISTERAPPAUS Ulkopuolinen lisäeristäminen ja pinnoittaminen on julkisivun korjausmenetelmistä eräs parhaista, koska

Lisätiedot

ÖLJYVAHAT PUUVAHAT PUHDISTUS JA HOITO UUDELLEENKÄSITTELY PUULATTIAN KESTÄVÄ KÄSITTELY JA HOITO

ÖLJYVAHAT PUUVAHAT PUHDISTUS JA HOITO UUDELLEENKÄSITTELY PUULATTIAN KESTÄVÄ KÄSITTELY JA HOITO ÖLJYVAHAT PUUVAHAT PUHDISTUS JA HOITO UUDELLEENKÄSITTELY PUULATTIAN KESTÄVÄ KÄSITTELY JA HOITO 1 2 PUULATTIANI ON UPEA. KAUNIS JA LUONNOLLINEN. KESTÄVÄ JA PITKÄIKÄINEN. JA SE TUNTUU HYVÄLTÄ. SISÄLTÖ SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan.

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. Ulkomaalaus Vaihtoehto 1 VÄRIKARTAN MUKAISILLA SÄVYILLÄ MAALAAMINEN TÄRPÄTTI-/ ÖLJYOHENNUS Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. 1. Sekoita pohjamaali

Lisätiedot

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY 1 LUONNOLLINEN ULKONÄKÖ, ERINOMAINEN SUOJA Puu on elävä materiaali, joka saa erinomaiset ominaisuutensa suoraan luonnosta.

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 4 21 24 18 8 38 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tiilikatoille lisää käyttöikää huoltamalla ja maalaamalla 7 «Uutuus Unica Akva helppoutta ikkunoiden

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Verhouskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotetietoesite Painos 18/08/2005 Tunnus no: 02 08 03 01 008 0 000001 Sikafloor -Level-25 Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikafloor -Level-25

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

SYNTEETTINEN KUMIMAALI

SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen. Kerros on sen

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

SISÄMAALAUS. Sisämaalit ja -lakat

SISÄMAALAUS. Sisämaalit ja -lakat OPAS GUIDE SISÄMAALAUS Sisämaalit ja -lakat 1 IDEOI, INNOSTU JA ONNISTU - yhdessä Tikkurilan kanssa - Maalaa kodillesi itsesi näköinen ilme. Tikkurilan valikoimasta löydät juuri oikeat tuotteet, värit

Lisätiedot

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2011 Kerrostalorakentamisen uudet ideat KEVÄT TULEE HUOLEHDI PINNOISTA ZEN JA Tunto Kivi SISÄLTÖ 4 Helsinki hakee uusia ideoita kerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

Sisäilman laadun parantaminen

Sisäilman laadun parantaminen Sisäilman laadun parantaminen Mapei ratkaisu HAITTA-AINE- JA ILMAVUOTOKORJAUKSET Sisäilman laatu koostuu monesta eri osatekijästä. Yleisesti voidaan todeta, että sisäilma on laadullisesti hyvää, jos tilan

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 Hevos- voimaa Vipelen Tallilla Taikaa Rakennusperinnettä Pohjanmaalla kotona ja julkitiloissa Tässä numerossa ULKOMAALAUS Kolmen kerran käsittely suojaa puupintoja

Lisätiedot