II Liekki-päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II Liekki-päivä 24.01.2006"

Transkriptio

1 II Liekki-päivä Åbo Akademi, Prosessikemian keskus, Arken-rakennus Martti Korkiakoski Tekes

2 DM Copyright Tekes Tekesin toiminnan tärkeimmät vaikutustavat Elinkeinoelämän uudistuminen, kansantalouden kasvu, hyvä työllisyys ja yhteiskunnan hyvinvointi. Kilpailukyky, kannattavuus ja kasvu Uudet liiketoiminnot Uudet yritykset Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset Yritykset Projektit ja ohjelmat Kansainvälinen yhteistyö Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut Tekes tarjoaa rahoitus- ja asiantuntijapalveluja koordinoi ohjelmia

3 Tekesin teknologiarahoitus valtion budjettiluvuin Miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen kansallinen osuus Tuotekehityslainat Pääomaehtoiset tuotekehityslainat Tuotekehitysavustukset Hanke- ja ohjelmaselvitykset Tutkimusrahoitus Lisäksi Tekesillä oli käytettävissä rakennerahastojen EU-osuutena 5-10 milj. euroa vuosina Tuotekehityslainojen ja pääomaehtoisten tuotekehityslainojen rahoitusvaltuudet yhdistettiin vuonna 2004 DM ja Copyright Tekes

4 DM Copyright Tekes Teknologiaohjelmien tunnuslukuja Vuoden 2005 syksyllä käynnissä on 26 ohjelmaa, joiden kokonaislaajuus on yhteensä 1,7 miljardia euroa Kukin ohjelma kestää noin 5 vuotta Tekes rahoittaa yleensä puolet ohjelman kustannuksista Yritysosallistumisia noin vuosittain Tutkimusyksiköiden osallistumisia noin 500 vuosittain

5 DM Copyright Tekes Tieto- ja viestintäteknologian ohjelmat 2005 ELMO - Elektroniikan miniatyrisointi AVALI - Avaruusteknologiasta liiketoimintaa FENIX - Vuorovaikutteinen tietotekniikka FinnWell - Terveydenhuollon teknologiaohjelma MASI - Mallinnus ja simulointi GIGA - Konvergoituvat verkot NORDITE - Tietoliikenneohjelma VAMOS - Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Kokonaislaajuus milj. euroa Osallistuvia yrityksiä tutkimusyksiköitä Valmisteilla VERSO - Innovatiiviset toimialaohjelmistot VETO - Verkottuneen tuotannon ohjausjärjestelmät

6 Kuva: Elcotec DM Copyright Tekes Bio- ja kemianteknologian ohjelmat 2005 NeoBio - Uusi bioteknologia Lääke 2000 * COMBIO - Terveydenhuollon biomateriaalit FinNano - Nanoteknologiaohjelma Valmisteilla SymBio - Biotekniikasta tuotantoon Kokonaislaajuus yri- tutkimus- Osallistuvia milj. euroa tyksiä yksiköitä * = yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa

7 Kuva: Imtec DM Copyright Tekes Tuote- ja tuotantoteknologian ohjelmat 2005 ELO - Elektronisen liiketoiminnan logistiikka Muoto Teollisen muotoilun teknologiaohjelma PINTA - Likaantumattomat pinnat MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma NewPro - Uusiutuva metalliteknologia - Uudet tuotteet SISU Uusi tuotantoajattelu Kokonaislaajuus milj. euroa Osallistuvia yrityksiä tutkimusyksiköitä

8 DM Copyright Tekes Energia-, ympäristö- ja rakennusteknologian ohjelmat 2005 Infra - Rakentaminen ja palvelut FINE - Pienhiukkaset - teknologia, ympäristö ja terveys CUBE - Talotekniikan teknologiaohjelma FUSION - Fuusioenergian teknologiaohjelma DENSY - Hajautettujen energiajärjestelmien teknologiat Sara - Arvoverkottunut rakentaminen ClimBus - Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Kokonaislaajuus yri- tutkimus- Osallistuvia milj. euroa tyksiä yksiköitä

9 DM Copyright Tekes Muut valmisteilla olevat teknologiaohjelmat Elämysteollisuuden teknologiaohjelma Serve - Innovatiiviset palvelut Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen (Selvitys käynnistymässä: Biorefining)

10 DM ja Copyright Tekes Tekes Ydinprosessit Innovaatiotoiminnan aktivointi Liiketoiminta-alueet Teknologiaohjelmat Hankerahoitus Teknologia- ja tutkimusalueet Strateginen johto ja johdon tukitoiminnot Alueverkosto Kansainväliset verkostot Ydinprosessien tuki Talous ja hallinto

11 Ydinprosessit Innovaatiotoiminnan aktivointi Teknologiaohjelmat Hankerahoitus Strateginen johto ja johdon tukitoiminnot Tekes Liiketoiminta-alueet Teknologia- ja tutkimusalueet Alueverkosto Kansainväliset verkostot Ydinprosessien tuki Talous ja hallinto Liiketoiminta-alueet Tietoliikenne ja elektroniikka Ohjelmistot ja digitaalinen media Metsä ja kemia Metalli ja kappaletavaratuotanto Kiinteistöt ja rakentaminen Energia ja ympäristö Palvelut ja hyvinvointi Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Teknologia- ja tutkimusalueet Ohjelmisto- ja tietoliikenneteknologiat Sulautetut elektroniikkajärjestelmät Muotoilu, käytettävyys ja sisällönhallinta Kemialliset prosessit Prosessiteknologiat Koneenrakennus ja valmistusteknologiat Tuotantojärjestelmät Materiaaliteknologiat Bio- ja terveysteknologiat Liiketoimintaosaaminen Työ- ja elinympäristö ja niiden turvallisuus Palveluinnovaatiot Avaruus DM Copyright Tekes

12 äinen äinen tarkastus tarkastus Tekesin organisaatio Talous Talous ja ja hallinto hallinto Ydinprosessien Ydinprosessien tuki tuki Alueverkosto Alueverkosto Joensuu, Joensuu, Jyväskylä, Jyväskylä, Kajaani Kajaani Kuopio, Kuopio, Lahti, Lahti, Lappeenranta, Lappeenranta, Mikkeli, Mikkeli, Oulu, Oulu, Pori, Pori, Rovaniemi Rovaniemi Seinäjoki, Seinäjoki, Tampere, Tampere, Turku, Turku, Vaasa Vaasa Kansainväliset Kansainväliset verkostot verkostot Bryssel, Bryssel, Tokio, Tokio, Shanghai, Shanghai, Peking, Peking, Washington, Washington, San San Jose Jose Teknologia- Teknologia- ja ja tutkimusalueet tutkimusalueet Ohjelmisto- ja tietoliikenneteknologiat Sulautetut elektroniikkaj ärjestelm ät Muotoilu, käytettävyys ja sisällönhallinta Kemialliset prosessit Prosessiteknologiat Koneenrakennus ja valmistusteknologiat Tuotantojärjestelmät Materiaaliteknologiat Bio- ja terveysteknologiat Liiketoimintaosaaminen Työ- ja elinympäristö ja niiden turvallisuus Palveluinnovaatiot Avaruus Ydinprosessit Innovaatiotoiminnan aktivointi Teknologiaohjelmat Hankerahoitus Liiketoiminta-alueet Tietoliikenne ja elektroniikka Ohjelmistot ja digitaalinen media Metsä ja kemia Metalli ja kappaletavaratuotanto Kiinteistöt ja rakentaminen Energia ja ympäristö Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Palvelut ja hyvinvointi Johdon Johdon tuki tuki Viestintä, Viestintä, Vaikuttavuusarviointi, Vaikuttavuusarviointi, Sis Sis Strateginen johto

13 Liiketoiminta-alueet 1. Tietoliikenne ja elektroniikka TIEL Tietoliikennelaitteet ja -palvelut, mittalaitteet, kulutuselektroniikka, komponentit 2. Ohjelmistot ja digitaalinen media OHME Yleiset tietotekniikkapalvelut, ohjelmistotuotteet, sisältöliiketoiminta, graafinen teollisuus 3. Metsä ja kemia MEKI Sellu- ja paperiteollisuus, puutuoteteollisuus, metsäteollisuuden koneet, laitteet, prosessiautomaatio ja palvelut, puun tuotanto, metsäteollisuuden kemikaalit, tekninen kemia, petrokemia, kemianteollisuuden koneet ja laitteet, muoviraaka-aineiden ja kemikaalien tuotanto 4. Metalli ja kappaletavaratuotanto MEKA Kulkuvälineet, työkoneet, kappaletavaratuotanto, tavaratuotannon tietotekniikka ja automaatio, tuotteiden ja tuotannon suunnittelupalvelut, tuotteisiin integroidut palvelut, metallinjalostus, komposiitit, muovituotteet, tevanake 5. Kiinteistöt ja rakentaminen KIRA Kiinteistö-, suunnittelu-, rakennuttamis-, yms. palvelut, rakentaminen, talotekniikka ja sen laitte rakennusmateriaalit, rakentamisen tietojärjestelmät, infra 6. Energia ja ympäristö ENYM Energian tuotanto, jakelu ja käyttö, polttoaineet, jätteiden käsittely, kierrätys, vesi- ja jätevesihuolto, ilman ja ilmastonsuojelu, suunnittelupalvelut, energiatuotannon ja käytön konee laitteet, sähkötekniikka ja laitteet, ympäristöpalvelut ja -laitteet, energia ja ympäristöjärjestelmie tietotekniikka 7. Palvelut ja hyvinvointi HYPA Terveydenhuolto-, sosiaali-, koulutus-, turvallisuus-, matkailu- ja elämyspalvelut, logistiikkapalvelut, muut osaamisintensiiviset palvelut (joita ei ole erikseen mainittu muissa asiakastoiminnoissa), tietotekniikka palveluissa 8. Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto BILE Lääketeollisuus, elintarvikeketju, diagnostiikka, terveydenhuollon biomateriaalit, bio-, lääke- ja elintarviketuotannon tietotekniikka DM Copyright Tekes

14 DM Copyright Tekes Teknologia- ja tutkimusalueet 1/2 1. Ohjelmisto- ja tietoliikenneteknologiat OHTI Ohjelmistot liiketoimintaprosesseissa, ohjelmistotuotannon menetelmät, tietoturvallisuus tietoliikenne 2. Sulautetut elektroniikkajärjestelmät SULE Tuotteisiin ja järjestelmiin sulautettu ICT, anturit 3. Muotoilu, käytettävyys ja sisällönhallinta MUSI Käyttöliittymät (human-machine interface), käyttäjäkeskeinen suunnittelu, muotoilu, tiedon ja tietämyksen hallinta, tuotekehityksen metodiikka 4. Kemialliset prosessit KEPO Kemia, kemian prosessien osaaminen, bio-, elintarvike-, metsä-, kemia- ja ympäristö- yms. prosessien osaaminen 5. Prosessiteknologiat POTE Prosessiautomaatio ja mittaaminen, energian tuotanto, jakelu ja käyttö, prosessien turvallisuus, metallinjalostuksen prosessit, mekaaniset prosessit 6. Koneenrakennus ja valmistusteknologiat KOVA Koneenrakennus, koneiden ja laitteiden suunnittelu ja valmistus, talotekniikan laitteet, elektroniikan valmistus 7. Tuotantojärjestelmät TUTO Logistiikka, kompleksisten järjestelmien hallinta, riskien hallinta, tuotannon ohjaus, rakentamisen prosessit

15 DM Copyright Tekes Teknologia- ja tutkimusalueet 2/2 8. Materiaaliteknologiat MATE Metallit, puolijohteet, polymeerit, komposiitit, nano, kuidut (ml. puu), materiaalien hallinta, biomateriaalit, rakennusmateriaalit 9. Bio- ja terveysteknologiat BITE Biotieteet, lääketiede, diagnostiikka, ravitsemustiede 10. Liiketoimintaosaaminen LITO Verkostojen johtaminen, liiketoiminnan kansainvälistäminen, teknologiayrittäjyys, innovaatiotoiminnan johtaminen, markkinointiosaaminen, henkilöstöosaaminen, kasvuyrittäjyys, alkavien yritysten erityspiirteet 11. Työ- ja elinympäristö ja niiden turvallisuus TENT Koti ja työympäristö, yhdyskuntasuunnittelu, kestävä kehitys, elinkaaren hallinta, turvallisuus, infrastruktuuri (mm. liikenne, tie- ja rataverkot, vesi- ja viemärijärjestelmät) 12. Palveluinnovaatiot PATU Palvelutuotannon menetelmät, hyvinvointipalvelut, asiakkuuksien hallinta, hankintaosaaminen (ml. ppp-ratkaisut), käyttäytymistieteet 13. Avaruus AVAR Yhteistyö Euroopan avaruusjärjestön ESAn kanssa, muu avaruusteknologia, kansainväliset tieteen suurhankkeet CERN, FUUSIO/ITER

16 IPR-periaatteet julkisen tutkimuksen projekteissa

17 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus EI OLE VAPAATA PERUSTUTKIMUSTA. Ensisijainen tavoite ei ole tutkimuksen edistäminen julkaisujen kautta, vaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä. EI OLE TUOTEKEHITYSTÄ Yritykset eivät voi vaatia tulosten salaamista tai yksinoikeutta tuloksiin ilman markkinahintaista korvausta. ON HAASTEELLISTA, TARVELÄHTÖISTÄ TUTKIMUSTA Yhdistetään projektiksi korkeatasoinen tieteellinen osaaminen ja näkemys kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista. On kaikkien etu, että tehdään hyvätasoista tutkimusta, joka tuottaa tietoa ja tuloksia yritysten omalle tutkimukselle ja tuotekehitykselle.

18 Julkisen tutkimusrahoituksen periaatteet hakijana ja rahoituksensaajana yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos, jolla päävastuu tutkimuksen suorittamisesta pääsääntöisesti rahoituksen edellytyksenä yhteistyö useamman yhteistyökumppanin (yrityksen) kanssa kaukana markkinoista olevissa hankkeissa ei aina yritysrahoitusta (yritykset osallistuvat vain johtoryhmätyöskentelyyn) yhteistyö tarkoittaa rahoituspanosta, johtoryhmätyöskentelyä, työpanosta, osaamista tavoitteena löytää hyödyntäjiä yritysten joukosta yhden hyödyntäjäyrityksen hankkeita ei rahoiteta yritysten rahoitusosuus kokonaiskustannuksista yleensä 5-20%

19 Tulosten hyödyntäminen

20 Yhteistyösopimus rahoituksensaajan on tehtävä muiden osapuolten kanssa yhteistyösopimus, jossa sovitaan mm. tulosten hyödyntämisen ehdoista Tekes ei ole sopimuksen osapuoli! Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm, Johtoryhmän kokoonpanosta Tulosten ja tausta-aineiston käyttöoikeuksista Salassapidosta Julkaisuista

21 Tulosten omistusoikeus yleiset ehdot kohta 7 Tuloksen omistaa sen aikaansaaja (joka ensisijassa päättää hyödyntämisestä ja suojauksesta) yliopistojen / korkeakoulujen on tehtävä siirtosopimus projektiin osallistuvien tutkijoiden kanssa oikeudet tuloksiin siirrettävä yo:lle / korkeakoululle Huom. uusi korkeakoulukeksintölaki!

22 Tulosten hyödyntäminen projektiin osallistuvilla yrityksillä on etuoikeus neuvotella käyttöoikeuden tai omistusoikeuden saamisesta tuloksiin (markkinahinnalla) myös ulkopuolisilla oltava mahdollisuus saada käyttöoikeus tuloksiin, projektiin osallistuville yrityksille tarjoamisen jälkeen tulokset pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman laajasti kotimaisessa elinkeinotoiminnassa tulokset julkisia projektin päättymisen jälkeen (julkaiseminen ei saa paljastaa liikesalaisuuksia eikä vaarantaa patentointia)

23 Kohtuullinen korvaus yritysten on maksettava korvaus hankkeen immateriaalioikeuksin suojattujen tulosten käyttö- tai omistusoikeudesta korvaus on määriteltävä läpinäkyvästi ja objektiivisesti korvausta määriteltäessä otetaan huomioon tuloksen arvo, käyttökelpoisuus, oikeuden laajuus yms. sekä yritysten jo maksama rahoitusosuus hankkeesta ja muut panostukset korvauksen määrää ei pääsääntöisesti voi sopia etukäteen! tuloksen arvoa ja oikeuden laajuutta ei tiedetä jos tulos etukäteen sovittua summaa arvokkaampi alihinta valtiontuki yrityksille

24 Innovaatioläheinen julkinen tutkimus

25 Soveltamisen edellytykset Innovaatioläheinen julkinen tutkimus Valtion tutkimusorganisaation tutkimushanke. Soveltamisesta mainittu nimenomaisesti hakemusvaiheessa ja rahoituspäätöksessä Osallistuvien yritysten yhteenlaskettu rahoitusosuus on väh. 25 % projektin kokonaiskustannuksista. Lisäksi yrityksiltä oltava myös muuta panostusta. Huom! Rahoituksensaajan on käytettävä kokonaiskustannusmallia. Lisäkustannusperiaatetta sovellettaessa malli ei käy. Tekesin rahoitustaso on AINA 70%. Yritysten panokset on kirjattava projektisuunnitelmaan ja yritysten osallistumisilmoituksiin. Panoksen toteutumista on seurattava projektin johtoryhmässä (dokumentointi). Allekirjoitettu yhteistyösopimus on toimitettava Tekesiin vastaanottoilmoituksen mukana. Rahoituspäätös astuu voimaan sopimuksen allekirjoituspäivästä.

26 IPR-periaatteet Innovaatioläheinen julkinen tutkimus 1. Tuloksen omistusoikeus kuuluu tuloksen aikaansaaneelle osapuolelle (yleensä rahoituksensaaja). Tutkimusorganisaatioilla on oikeus saada markkinahintainen korvaus niistä projektin tuloksiin kohdistuvista immateriaalioikeuksista, joiden omistusoikeus tai yksinomainen käyttöoikeus luovutetaan muille osapuolille. 2. Tulokset omistava tutkimusorganisaatio voi myöntää muille osapuolille yhteisen omistusoikeuden tuloksiin edellyttäen, että muut osallistuvat tulosten suojaukseen. 3. Yritykset saavat tulosaineistoon rinnakkaiset käyttöoikeudet ilman lisäkorvausta. Rinnakkainen käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta hyödyntää tuloksia maailmanlaajuisesti, mutta ilman yksinoikeutta, omassa jatkotutkimuksessa ja liiketoiminnassa tai tytär-, emo- ja sisaryhtiöissä.

27 Tutkimushankkeiden julkisuus

28 Tutkimushankkeiden julkisuus Julkisia ovat: julkaistava tiivistelmä hankkeen perustiedot: rahoituksen määrä, hankkeen nimi, rahoituksensaaja teknologiaohjelmahankkeissa voidaan julkaista myös hanketta rahoittavien yritysten nimet hankkeen tulokset eli loppuraportti

29 Tutkimushankkeiden julkisuus Tekes pitää salassa: hakemus ja tutkimussuunnitelma Tekesin sisäinen esitysmuistio rahoituspäätös väliraportit liikesalaisuudet ja tulosten suojauksen vaarantava tieto

30 Tekesin tietojenantoperiaatteet hankkeen tiivistelmä ja perustiedot julkaistaan Tekesin tai teknologiaohjelman www-sivuilla Tekes voi antaa tietoja tai kopion hankkeen loppuraportista sitä pyytävälle ulkopuoliselle. Ennen tietojen tai kopion antamista varmistetaan, ettei raportti sisällä hankkeen osapuolten liikesalaisuuksia tai tietoa, jonka julkistaminen vaarantaisi tulosten suojauksen rahoituspäätöksestä ei anneta tietoa ulkopuolisille Tekesin sisäinen esitysmuistio voidaan antaa pyydettäessä rahoituksensaajalle, ei koskaan ulkopuoliselle (ei myöskään hankkeen tutkijalle!) HUOM. Tutkimuksen suorittaja voi julkaista tietoa tutkimuksestaan sillä tavalla kuin parhaaksi katsoo.

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia)

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 30.3.2012 Tutkimus-, kehitys-

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Suurten kysymysten äärellä

Suurten kysymysten äärellä Esipuhe Suurten kysymysten äärellä Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin

Lisätiedot