Toimenpiteet elo-joulukuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteet elo-joulukuu 2010 08.12.2010"

Transkriptio

1 Toimenpiteet elo-joulukuu

2 EkoKymenlaakso-projekti TP1: Kuntien ymp.johtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käytön edistäminen TP4: Toimiston perustaminen TP0: Projektihallinto

3 TP1: Ympäristöjohtaminen kunnan organisaatiossa, ilmastostrategia ja toimintaohjelmat Kymenlaakson ilmastostrategia Suunnittelu työn tavoitteista aloitettu Kymenlaakson ilmastostrategian tekeminen , kunnat tiiviisti mukana, tehdään projekti- ja Kymenlaakson Liitto vetoisesti Kuntien omat ilmasto-ohjelmat Suunnittelu työn toteutuksista ja tavoitteista aloitettu Energia-/ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt

4 TP1: Ympäristöjohtaminen kunnan organisaatiossa, peruskartoitus Avainhenkilöiden haastattelut käynnissä Hyödynnetään Kuntaliiton ilmastohankkeen kyselypohjat ja CHAMP-hankkeen peruskartoitusmateriaali Energian tuotanto, energiankäyttö Hankinnat Maankäyttö, liikenne Ympäristökasvatus Jätehuolto Strategioiden ilmastolinjaukset, arvokirjatyö (Kouvola) Kasvihuonekaasujen päästölaskentamenetelmän selvitys käynnissä Kasvener-laskenta uudistetaan 2011, Kuntaliitolta lisätietoa pian CO2-raportin käytön arviointia Pohjatiedot laskennoista ja niiden hyödyntäminen Mikä taajuus laskennassa nyt ja jatkossa

5 TP1: Ympäristöjohtaminen kunnan organisaatiossa, CO2-raportin tiedot

6 TP1: Ympäristöjohtaminen kunnan organisaatiossa, CHAMP- ja ilmastohankkeen tuki CHAMP-hankkeen tuki Hankkeen tavoitteena on edistää integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) käyttöä vastattaessa ilmastonmuutoksen haasteisiin paikallis- ja aluehallinnon tasolla (1/2010-1/2011) Kuntaliitto ja UBC Kotka mukana, asiantuntemus kaikkien käytettävissä Kuntaliiton ilmastohankkeen tuki Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa (4/ /2011) Kuntaliitto Kouvola mukana, asiantuntemus kaikkien käytettävissä

7 TP1: Peruskartoitus ja ympäristöjohtaminen Kouvola Peruskartoitus Avainhenkilöiden haastattelut: tekninen ja ympäristötoimiala, hankinnat, viestintä, konsernihallinto, elinkeinotoimi, strategia, ATK, maankäyttö, liikenne ym. Kuntaliiton kyselyt ja CHAMP-hankkeen peruskartoitusmateriaali Ympäristöohjelma Kaupunkistrategian Ympäristöystävällinen Kouvola päämäärän jalkauttamisessa apuna Arvokirja: Työtiimit keskustelevat ja kirjaavat ylös vastaukset: millä toimenpiteillä edesautetaan omalla toimialallani Ympäristöystävällinen Kouvola päämäärän saavuttamista? Arvokirjakeskustelut käydään talvella/keväällä 2011 Keskustelujen tulokset ovat EkoKymenlaakson käytettävissä ympäristöohjelman laadinnassa Ympäristöjärjestelmä Pientyöryhmä perustettu, perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä Mietinnässä: miten ympäristöjärjestelmä käynnistetään? Miten sitouttaa ja osallistaa päättäjät, johto ja työntekijät?

8 TP1: Peruskartoitus ja ympäristöjohtaminen Kotka Peruskartoitus Aalborgin sitoumusten mukainen peruskartoitus apuna Avainhenkilöiden haastattelut Kuntaliiton kyselyt ja CHAMP-hankkeen peruskartoitusmateriaali Ilmasto- ja energiaohjelma, Aalborgin sitoumukset pohjalla Kaupunkistrategian päivitys valmis 9/2010, ympäristöasioiden erityishuomiointi Ohjelmatyö strategian tavoitteiden ja Kymenlaakson ilmastostrategian pohjalta alkaa 2011 Ympäristöasiat varmistetaan hallintokuntien strategiatyöhön Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta Varmistetaan ohjelmatyön systemaattinen tarkastelu strategiaprosessin osana tarkastelu, toiminta, seuranta, kehitys Poikkihallinnollinen työryhmä perusteilla

9 TP1: Peruskartoitus ja ympäristöjohtaminen Hamina, Iitti, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti peruskartoitukset käynnissä jatkotoimenpiteet peruskartoitusten pohjalta

10 Työpaketti 2: Ympäristötietämyksen lisääminen alueella Viestintä projektin nettisivut kilpailutus ja suunnittelu sivut auki tiedotetaan projektista mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisen median käyttö selvitys meneillään NEAT-hankkeen tuki

11 Työpaketti 2: Ympäristötietämyksen lisääminen alueella Media Projektin aloitustiedotus: lehdistötiedote, projektin toimijoille ohje projektin aloittamisen tiedotuksesta Artikkelit: Kouvolan henkilöstölehdet Vetoketju ja Kimara, Kouvolan Sanomat (Hankkeen aloitustiedote, Pomot Pihistävät ja Asukaslehti) Kymen Sanomat (hankkeen aloitustiedote, Pomot Pihistävät, ja energiansäästöviikon artikkeli) Energiansäästöviikon tiedotus: Kotkassa ja Kouvolassa energiatehokkuussopimukseen liittyvät tiedotteet, Pomot pihistävät -juttusarja, Kouvolan Energiatori kaupungin työntekijöille

12 Työpaketti 2: Ympäristötietämyksen lisääminen alueella Teematapahtumat: Energiansäästöviikko Kouvolan ja Kotkan energiatehokkuussopimukset Liikkujan viikko, Autoton päivä, lähiruokaviikko, Euroopan Jätteen vähentämisen viikko Yhteistyö Kerkko-verkoston (Pohjois-Kymenlaakso) ja Ekotukiverkoston (Kotka) kanssa Koulutukset: Tarvekartoitus ja suunnittelu käynnissä Projektin esittely Pyhtään valtuuston kokouksessa ja Kotkan valtuuston kokouksessa 8.11., lisäksi projektia on esitelty useissa muissa tilaisuuksissa Selvitykset: Lähiruokaverkosto selvityksen valmistelu Lausunnot: mukana Kymenlaakson Liikennejärjestelmäsuunnitelma- ja Luonnonvarastrategiatyössä, lausunnot Seminaarit: Ratkaisuja 2011-seminaarin osallistumisen valmistelu ja suunnittelu

13 Motiva, TEM ja Sitra Sitran selvitys energianeuvonnan järjestämisestä Suomessa Kaksivuotinen kehitystyö vuoden 2011 loppuun EkoKymenlaakso-projekti mukana Tulevaisuus: toiminta on koordinoitua, toteuttajina nykyään toimivat ja uudet alueelliset energiatoimistot Puolueetonta luetettavaa tietoa siitä, mistä kannattaa hakea tietoa Viestintää, tiedotusta ja tapahtumia energiankulutus ja energiatehokkuus (yhteistyö energiayhtiöiden kanssa) liikkuminen (kestävän liikkumisen ja ohjauksen edistämisen vastuu alueella) kuluttaminen ja jätteet korjaus- ja uusiorakentaminen Kuluttajaneuvontailtapäivä Helsingissä Tähän liittyen siirrettiin projektin info- ja toimiston perustamiseen liittyvien nettisivujen suunnittelu, hankinta ja lanseeraus vuodelle

14 Työpaketti 3: Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Kuntien energiatehokkuussopimusten tilan selvitykset Iitti 2007 Hamina 2008 Kouvola 4/2010 (proj.päällikkö laajennetun energiatehokkuusryhmän jäsen) Kotka 10/2010 (energiatehokkuusryhmä perustetaan 12/10) Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, liittyminen projektin aikana Jatkotoimenpiteiden tila Iitti: Hamina: esco-hankkeiden käynnistystä ja toimenpideohjelman mukainen toiminta Kouvola: toimenpideohjelma valmistuu 12/2010 Kotka: toimenpideohjelman valmistuu 10/2011 Muut kunnat: sopimukset selvityksen alle

15 Työpaketti 3: Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen Yhteistyö Kaakosta voimaa-hankkeen kanssa, suunnittelupalaverit Cursorin ja Kinnon kanssa Kymenlaakson alueen UE-seminaarit Hamina ja Karhula Yhteistyösuunnittelua Tanskan keskuksen kanssa

16 Työpaketti 4: Kymenlaakson E-toimiston perustaminen 2011 Kartoitus Kuntaliiton, Motivan ja Sitran energiatoimistoverkoston suunnitelmista ja yhteydenpito Olemassa olevien energiatoimistojen benchmarkkaus, Moreenia- ja Valonia-malli, yhteistyö muiden toimistojen kanssa Kymenlaakson tarpeiden tarkentaminen ja E-toimiston toiminnan tavoitteet Tavoitteita edistävien hankkeiden valmistelu yhdessä muiden projektihenkilöiden kanssa 2012 Neuvottelu ja suunnitelmat yhteistyökumppaneiden kanssa Rahoitussuunnitelman tekeminen Sijoituspaikkaselvitys ja konkreettisten tilojen etsiminen Sopimusten valmistelu 2013 Projektin tehtävien siirto toimistolle

17 Työpaketti 0: EkoKymenlaakso projektin hallinto Projektin aloituskokous Kotkassa Projektin sisäiset kokoukset pvm: 21.9., , ja EAKR-projektien starttikoulutus Projektiraportointi: raportti ja kustannuslaskelmat valmiina ohjausryhmän tarkasteluun tammikuun 2011 alussa. Käytännön toimistotyöt: kokousten, koulutusten ja tapahtumien organisointi ja järjestelyt Viestintä: viestintäsuunnitelman seuranta ja toimenpiteet, internetsivujen suunnittelu, toteutus ja päivitys, projektin imagon ja ilmeen luominen

18 Talous EkoKymenlaakso-projektin talous Budjetti 2010 Kulut m ennessä Henkilöstökustannukset , ,00 Ostopalvelut , ,00 Matkakustannukset 6 000, ,00 Kone- ja laitehankinnat 8 000, ,00 Vuokrakustannukset , ,00 Toim istokulut 4 000,00 600,00 Muut kustannukset ,00 175, , ,00 Osa kustannuksista siirtyy vuodelle 2011, suunnitelmaa hiottu syksyn aikana Henkilöstökustannukset ja vuokrakustannukset projektihenkilöstön rekrytointiajankohta kesäloman aikana Matkakulut Freiburgin matka syksyltä siirretty keväälle 2011 Vierailu ja keskustelut Tanskan Lollandin kunnan ja Tanskan GreenCenterin kanssa, helmikuu 2011 Ostopalvelut viestintäkoulutukset proj.henkilöstölle ja kunnille kasvihuonekaasupäästölaskenta ja indikaattoriselvitykset info-luontoiset nettisivut, pystytään huomioidaan TEM ja Motivan suunnitelmaa ja toimiston perustamista

19 Väliraportti ja maksatushakemus mennessä Väliraportti ( ) lähetetään ohjausryhmälle hyväksyttäväksi sähköpostilla tammikuun 2011 aikana ja ELYkeskukselle hyväksyttäväksi määräaikaan mennessä. Muutoshakemus ennen projektin päättymistä jos tarvetta, ei tämän maksatuksen yhteydessä?

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Koonnut Kirsi-Marja Lonkila, Itämeren kaupunkien liitto Päivitetty 4.11.2010 Sisältö KANSALLISET... 2 KUNTALIITON ILMASTOLINJAUKSET... 2 KANSALLINEN

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot